Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä"

Transkriptio

1 Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Anna Perttilä 1 Mitä käytettävyys on 2 Tavoite, kohderyhmä ja motiivi 3 Ymmärrettävyys 4 Www-sivusto on kokonaisuus 5 Konkreettista www-suunnittelussa 5.1 Ohjeisto 5.2 Sivujen resoluutio 5.3 Title -merkki 5.4 Laitteistovaatimukset 5.5 Linkit 5.6 Kuvat 5.7 Päivitys 5.8 Luettavuus 5.9 Animaatiot 5.10 Testaus LÄHTEET

2 Käytettävyys www-sivujen suunnittelussa Käyttöliittymä on tuotteen ja käyttäjän välinen rajapinta. Se kattaa kaiken, minkä käyttäjä havaitsee tuotteesta ja minkä avulla hän on vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa. Käyttöliittymiin törmää päivittäin muun muassa työskennellessä tietokoneella, käyttämällä kännykkää tai katsoessaan kotona dvd:ltä elokuvaa. Www-sivut ovat yksi tuote jossa käyttöliittymä on merkittävässä asemassa. Millä perusteella sinä surfaat Internet-sivuilla? Tässä ohjeessa käytän esimerkkinä Oikotie.fi verkkosivuja. Sivuston löytää osoitteesta www. oikotie.fi. Ensivaikutelma on tärkein ja tämän takia visuaalinen ulkoasu on merkittävä www-sivuilla. Käyttäjä tekee hyvin nopeasti havaintonsa sivuista ja mikäli se ei miellytä, käyttäjä saattaa vaihtaa palveluntarjoajaa. Ulkoasun lisäksi käytettävyys vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. 1 Mitä käytettävyys on? ISO eli kansainvälinen standardijärjestö määrittelee käytettävyyden näin: Käytettävyyden mittareita ovat vaikuttavuus, tehokkuus ja tyytyväisyys: miten tarkasti ja täydellisesti käyttäjä saavuttaa asetetut tavoitteet, kuinka paljon tähän kuluu voimavaro- 2 Tavoite, kohderyhmä ja motiivi Käyttöliittymän yleisenä tavoitteena on olla huomaamaton. Käyttöliittymä huomataan aina kun käyttäjä ei onnistu tekemässään toiminnossa tai käyttöliittymässä on virhe. Hyvässä www-sivun käyttöliittymässä sanoma, ilmaisu ja kohderyhmä ovat sopusoinnussa.

3 Sellaista www-sivustoa ei taida ollakaan, joka miellyttäisi kaikkia ihmisiä. Joku ei pidä väreistä, toinen haluaisi animaatiota, kolmas ei ymmärrä kieltä, jota sivustoilla käytetään. Tämän takia suunnitteluvaiheessa on hyvä määrittää sivuston tavoite, kohderyhmä ja käyttäjien motiivi. Määrittelyssä tulisi siis vastata kysymyksiin: Mitä me haluamme? Kenelle sivusto suunnitellaan? Miksi käyttäjän pitäisi kiinnostua tästä sivustosta? Kohderyhmä kannattaa rajata hyvin. Pelkästään suomalaisille ihmisille määritelty sivusto jättää liian paljon liikkumavaraa. Ikä, mieltymykset, arvot sekä käyttäjän kokemus Internetissä liikkumisesta auttavat jo paljon suunnittelemaan sivuston juuri oikealle kohderyhmälle. Motiivilla tarkoitetaan käyttäjän syytä käyttää sivustoa. Minkä takia käyttäjä olisi kiinnostunut sivustosta? Onko sivusto tarkoitettu viihteeksi, opetuskäyttöön, tiedonhakuun, kulutustoimintaan vai mihin? 3 Ymmärrettävyys Www-sivuissa, kuten myös muissa käyttöliittymissä tärkeää on helppo omaksuminen. Muihin laitekäyttöliittymiin verrattuna wwwsivujen tulisi olla niin helppokäyttöiset että käyttäjä pystyy etenemään tehtävissään jo heti ensimmäisellä käyttökerrallaan. Harvoin saat erikseen ohjekirjaa, jossa sinua neuvotaan kuinka www-sivuja tulisi käyttää. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää www-sivuja, joissa on hakutoimintoja. Hyvä käyttöliittymä sisältää itsessään ohjeita, millaisia merkkejä, missä muodossa ja mihin kohtaan käyttäjä täyttää tietoja. Monesti tulee vastaan sivustoja joissa on liian paljon oletuksia, joiden takia käyttäjä saattaa jäädä paikoilleen, koska ei esimerkiksi tiedä että kaikki sivun sarakkeet tulisi täyttää, jotta ohjelma voi jatkaa eteenpäin.

4 4 W Www-sivusto on kokonaisuus Omaksumisessa helpottaa sivuston yhtenäinen ulkoasu, rakenne ja toimintamalli. Käyttäjän tulisi nähdä sivusto kokonaisuutena, eikä vain sivu sivun jälkeen. Yhtenäinen ulkoasu saavutetaan graafisen suunnittelun avulla, kuten ottamalla huomioon sivuston värimaailma. Yhtenäinen värimaailma sivujen välillä kertoo käyttäjälle, mitkä asiat kuuluvat yhteen. Tätä voi myös käyttää tehokeinona, jos halutaan erottaa asioita toisistaan. Rakenteella tarkoitetaan niin sanottua sivuston pohjaratkaisua. Usein näkee sivustoratkaisuja joissa sivun keskellä on osa, johon sijoitetaan pääteksti ja sivuille linkkejä, mainoksia tai muita pienempiä tekstikenttiä sekä yläosaan navigointia helpottavat linkit. Tärkeää on, ettei käyttäjän katse joudu harhailemaan aina kun siirtyy toiselle sivuston sivulle vaan löytää etsimänsä aina samasta paikasta kuten esimerkiksi päätekstin. Toimivan rakenteen avulla käyttäjän huomio voidaan suunnata haluttuihin kohtiin. Esimerkiksi yrityksen logo on usein sijoitettu sivun vasempaan ylänurkkaan, koska on huomattu että ihmisen katse kiinnittää huomion ensimmäisenä vasempaan ylänurkkaan ja etenee siitä sivuille ja alaspäin. Erottuvuudessa auttaa värikontrastit sekä kirjainten ja kuvioiden koko. Toimintamalli on asia, jonka käyttäjä oppii sivustoilla ollessaan, mikäli sivusto tukee yhtenäistä toimintamallia. Navigointi eli suunnistaminen sivustolla tulee tehdä yhdenmukaisesti. Käyttäjän tulisi aina tietää missä hän sijaitsee sivustolla, kuinka hän pääsee eteenpäin ja kuinka taaksepäin. Sivu, joka sisältää lomakkeen, esimerkiksi rekrytointi tai kysely, ei riitä että käyttäjä painaa selaimen Takaisinnappia. Tämä saattaa pyyhkiä muististaan edelliset täytetyt kohdat, eikä välttämättä päästä enää käyttäjää takaisin. Sivujen suunnittelijan ei siis pidä luottaa selainkohtaisiin navigointi työkaluihin.

5 Navigointia helpottavat sivuston sisäiset linkit. Esimerkkinä voisi ottaa Oikotien www-sivut. Vasemmassa yläkulmassa on Oikotien-logo, joka on linkitetty aina siirtymään sivuston etusivulle. Koko yläosa on varattu navigointiin sivustolla. Se sisältää välilehtiä, joiden alta löytyy vielä alavalikkoja. Värien avulla käyttäjä huomaa missä kohtaa hierarkkisesti käyttäjä sijaitsee. Sivukartta onkin tärkeimpiä asioita mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon. Sivukartta helpottaa sekä suunnittelijaa, että käyttäjää. (ks.kuva1) Kuva 1. Oikotie.fi verkkosivut 5 Konkreettista www-suunnittelussa 5.1 Ohjeisto Yrityksillä saattaa olla käytössään graafinen ohjeisto, jolla voidaan määritellä fontti, värimaailma, logot ynnä muuta. Tarkista ensin toimeksianto ennen kuin alat suunnittelemaan sivuja pidemmälle. 5.2 Sivujen resoluutio Yleensä sivut suunnitellaan toimimaan resoluutiolla 800x600 näytöllä. Tässä tapauksessa sivu saa olla enintään 800

6 pikselin levyinen. Tätä leveämpi sivu saisi aikaan vaakasuuntaisen vierityspalkin. Taulukoiden avulla on myös mahdollista suunnitella resoluutiosta riippumaton sivu, joka joustaa selainikkunan koon mukaisesti. 5.3 Title -merkki Kun aloitat www-sivun tekemistä, tee sivulle otsikko. HTML-koodissa merkki title tarkoittaa otsikkoa juuri kyseiselle sivulle. Tämä otsikko tulee myös käyttäjälle näkyviin selaimen yläkehykseen niin sanottuun siniseen palkkiin. Nimeäminen on tärkeää yleisvaikutelman kannalta. Saattaa herättää kysymyksiä jos selaimessa lukee vain Default.html tai Untitled.html sen sijaan siinä voisi lukea vaikka YritysX - Etusivu. 5.4 Laitteistovaatimukset Kohderyhmää määriteltäessä piti ottaa huomioon käyttäjän kokemus Internetin käytöstä. Toinen mikä tulee ottaa huomioon www-sivujen toteutuksessa, on tapa, jolla ne toteutetaan. On syytä miettiä käyttäjän laitteistovaatimuksia. Esimerkkinä, jos suunnittelet www-sivut käyttäen Flash- tekniikkaa ota huomioon, ettei kaikilla ole asennettuna flashia tukevaa ohjelmistoa selaimessaan. Mieti miltä sivustosi näyttää kun tämä tilanne toteutuu. Saako käyttäjä eteensä vain tyhjän sivun, jossa ei lue mitään vai tuleeko esiin sivu josta käyttäjää pyydetään lataamaan flash- tuki koneelleen linkin kautta tai vielä paremmin että hän pääsee sivustolle, jossa ei käytetä flash- tekniikkaa. Muista että käyttäjä tekee havaintonsa näkemästään ja kyllästyy nopeasti, mikäli ei pääse etenemään. 10 sekuntiakin saattaa olla jo liian pitkä aika odottaa sivuston latautumista.

7 5.5 Linkit Sekä kuvia että tekstiä voidaan linkittää muihin sivuihin. Käyttäjän kannalta on kuitenkin hyvä, jos hän tietää, mitä linkin takaa löytyy, eli mitä tapahtuu kun käyttäjä painaa linkkiä. Linkitetyssä tekstissä on hyvä käyttää selventävää tekstiä, esimerkiksi Laurean etusivulle. Linkit on hyvä myös erottaa muusta tekstistä fontin tai värin avulla. Ihmisen huomio kiinnittyy liikkeeseen ja poikkeavuuteen, joten jos asetat linkin niin että se reagoi kursorin liikkeeseen, linkki tulee sivulla paremmin esille. Tämä voi myös haitata luettavuutta. Mieti siis linkkien paikat huolella. Kun sivua linkitetään samassa sivustossa olevaan sivuun, on syytä asettaa linkin kohde eli target samoihin kehyksiin eli html -koodissa arvo top. Mikäli taas linkki lähtee ulos sivustoilta vaikkapa yrityksen yhteistyökumppanin sivuille, on linkin kohde syytä määrittää arvo blank. Tämä tarkoittaa että sivu aukeaa uuteen selainikkunaan. Muiden tekemiä sivuja ei saa ilman tekijän lupaa avata omiin kehyksiin. Linkit kannattaa myös sijoittaa muiden linkkien läheisyyteen, jolloin käyttäjälle muodostuu kuva kokonaisuudesta, jossa on mukana toiminnallisuutta. 5.6 Kuvat Kuvia käytettäessä niiden tulee olla aiheeseen liittyviä. Ne herättävät huomiota, mutta niiden tarkoituksena on myös tukea esitettävää asiaa. Verkkosivuilla kuvien tallennustyyppinä käytetään sekä Jpg- että gif- muotoa. Jpg soveltuu parhaiten, mikäli sivulla käytetään taustakuvaa. Kuvien tiedostokoko tulee pitää pienenä. Yksittäisen kuvan koko suositellaan olevan maksimissaan 20 kilotavua, jotta se ei haittaisi sivujen latautumisessa. Kuvien resoluution ei tarvitse olla niin korkea kuin esimerkiksi painotöissä. Suositus resoluutio onkin 72. Kuvat eivät aina lataudu ja joskus käyttäjä saattaa asettaa selaimensa niin, ettei se lataa kuvia näytölle sivuston lataamisen nopeuttamiseksi. Tämän takia yksittäisissä kuvissa olisi hyvä sisällyttää Alt-teksti, jonka tarkoituksena on kuvata käyttäjälle, mikä kuva on kyseessä.

8 Alt-tekstin ei tule olla pitkä. Alt-tekstissä ei tarvitse selittää tarkasti koko kuvaa sininen soikio, josta on halkaistu röpelöinen V-muotoinen aukko. Soikion alla lukee LAUREA vaan pelkkä Laurean logo tai punainen auto riittävät kuvaamaan, mistä on kyse. Mikäli teet yritykselle www-sivuja, kannattaa kuvamateriaalia sekä logot pyytää suoraan yritykseltä itseltään. Näin säästytään tekijänoikeusongelmilta sekä usein yritys noudattaa jotakin graafista ohjeistusta ja näin on helpompi pysyä sovitussa, kun esimerkiksi logot ovat yhdenmukaiset. Esimerkkinä Laurean viralliset logot on ladattavissa www-sivuilta. Muista tekijänoikeus eli kysy lupa, mikäli kuva ei ole omasi tai yleisessä käytössä. 5.7 Päivitys Internetin parhaita puolia on se että sieltä löytyy tietoa reaaliajassa. Tieto vanhenee nopeasti, joten päivityksellä on suuri merkitys sivuston käytettävyyden kannalta. Sivusto karkottaa käyttäjän, mikäli hän huomaa että olemassa oleva tieto on vanhentunut ja hän löytää tarvitsemansa tiedon muuta kautta. Sivustoilla on hyvä merkitä, milloin sivuja on päivitetty. Käyttäjä näkee heti, onko jotakin uutta tullut, ilman että hänen tarvitsee lähteä selaamaan koko sivustoa läpi. 5.8 Luettavuus Jotta sivusto olisi mahdollisimman luettavaa, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin. Mahtuuko sivu kuvaruudulle kerrallaan? Scrollausta eli vierityspalkkia tulee välttää erityisesti vaakasuunnassa. Onko sivun otsikot ymmärrettävissä? Otsikoiden perusteella on hahmotettava, mitä sivu käsittelee. Sama koskee linkkejä. Ne tulee erottua muista. Käyttäjälle on hyvä kertoa mitä avattavan linkin alta paljastuu. Tekstin kieliasun tulee noudattaa samaa linjaa. Slangia ja kirjakieltä ei kannata sekoittaa samalla sivulla. Sama koskee vieraskielisyyttä. Esimerkiksi suomenkieliset sivustot kannattaa tehdä erikseen kuin että samalle sivulle kirjoittaa ensin suomeksi ja sitten englanniksi. Fonttina www-sivuissa käytetään yleisiä kirjasinleikkauksia, jotka kuuluvat käyttöjärjestelmän peruskirjasimiin.

9 Näitä ovat muun muassa Arial, Helvetica, Times ja Verdana. Käyttämällä näitä, voidaan varmistua siitä että käyttäjän selaimessa sivusto näyttää samanlaiselta kuin suunnitellussakin. Kirjaisin koko voidaan määrittää joko pisteinä tai se voidaan suhteuttaa selain ikkunaan sopivaksi. Olennaista on, ettei käyttäjä tarvitse suurennuslasia lukeakseen sivustoa. Versaalit eli isot kirjaimet herättävät huomiota, mutta ovat luettavuudeltaan huonoja. Älä siis käytä niitä muuten kuin tarvittaessa lyhyenä otsikkona. Ota huomioon sivun informaation määrä. Näytöltä on raskaampaa lukea kuin paperista tai kirjasta. Pyri siis pakkaamaan informaatio mahdollisimman luettavaan muotoon, niin ettei käyttäjä sekoa riveissä tai nukahda lukiessaan. 5.9 Animaatiot Mikäli sivustoilla käytetään animaatioita, tulee miettiä, onko niiden käyttö perusteltua. Animaatiot kuin myös kuvat ovat tehokeinoja ja niillä tulee havainnollistaa käsiteltävää asiaa. Animaatiot on hyvä myös pystyä pysäyttämään, mikäli käyttäjä ei niitä halua nähdä. Esimerkkinä elokuvien viralliset www-sivut, joissa usein alussa on jokin intro, jonka yli käyttäjä voi hypätä, mikäli ei halua kuluttaa aikaa sen lataamiseen ja katsomiseen Testaus Lopuksi testaa sivustoa vaikkapa kaverillasi. Pyri siihen että kohderyhmääsi kuuluva henkilö saa myös testata sivustoa. Tällöin saat tiedon, mikä on hyvää ja mitä pitää kehittää. Harvoin testauksenkaan jälkeen sivusto on virheetön, koska testaustilanteet ja henkilöt vaikuttavat tuloksiin. Jokainen huomio on kuitenkin tärkeä, koska silloin voidaan pois sulkea aina yksi virhe enemmän loppukäyttäjältä.

10 LÄHTEET HTML-perusteet, Satu Luojus Kerava 2005, Laurea- ammattikorkeakoulu www-sivut jokaiselle sopiviksi Korpela J.K. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE, Helsinki 2003 Digitaalinen media, Keränen V. Lamberg N. Penttinen J Jyväskylä, Docendo Finland Oy, Sanoma WSOY- konserni Käyttäjän ehdoilla: Verkkografiikka Hatva A. International Standardization Organization

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

www-sivut jokaiselle sopiviksi

www-sivut jokaiselle sopiviksi TIEKE_esteettömyys220503 22.05.2003 08:46 Sivu 11 Jukka K. Korpela Jukka K. Korpela www-sivut jokaiselle sopiviksi Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Outi Salo VIESTINTÄÄ KAIKILLE Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille Kirjoittaja: Outi Salo Ohjausryhmä: Aura Linnapuomi,

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN?

AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? AVAUTUUKO OVESI OIKEAAN SUUNTAAN? JOHDATUS KÄYTETTÄVYYTEEN Janne Kuntola Avania Consulting www.avania.fi MITÄ TÄMÄ OPAS OPETTAA? Usein kuulee tuotteita markkinoitavan sanalla helppokäyttöinen. Mutta mitä

Lisätiedot

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti

KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti KDK-ASIAKASLIITTYMÄ Kansallisen näkymän käytettävyystesti 15.6.2011 Ville Hirvonen Kansalliskirjasto Tavoitteet KDK-asiakasliittymän käytettävyyttä halutaan arvioida sekä parantaa. Käytettävyystestejä

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttöliittymiä ja vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyy keskeisesti termi mental model. Suomeksi

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuvittele maailma, jossa planeetan jokaisella asukkaalla on vapaa ja ilmainen pääsy kaikkeen inhimilliseen tietoon.

Kuvittele maailma, jossa planeetan jokaisella asukkaalla on vapaa ja ilmainen pääsy kaikkeen inhimilliseen tietoon. Kuvittele maailma, jossa planeetan jokaisella asukkaalla on vapaa ja ilmainen pääsy kaikkeen inhimilliseen tietoon. Jimmy Wales Tervetuloa Wikipediaan Wikipedia on maailman laajin tietosanakirja. Sitä

Lisätiedot

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 WordPress 3 Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Bloggaus... 6 2. Blogipalveluita

Lisätiedot