Kansikuva: Viron kansallismuseon (Eesti Rahva Muuseum, ERM) esinekokoelmia. Kuva: Maija Mäki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansikuva: Viron kansallismuseon (Eesti Rahva Muuseum, ERM) esinekokoelmia. Kuva: Maija Mäki."

Transkriptio

1 TIEDOTE 1/2017 Helmikuu 2017

2 Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro: Kohti 45-vuotisjuhlavuotta 2 Vuosikokous Toimintakertomus Toimintasuunnitelma Vapaa ja rajattu kaupunki Ethnos mukana Tieteiden yössä Vuoden 2016 tutkielmat 16 Ethnoksen gradupalkinto Uutisia ja ilmoitusasioita 22 c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki Ethnos-tiedote 1/2017 ISSN , verkkojulkaisu Painos 250 kpl, painpaikka: Unigrafia, Helsinki Helmikuu 2017 Toimitus ja taitto: Maija Mäki Kansikuva: Viron kansallismuseon (Eesti Rahva Muuseum, ERM) esinekokoelmia. Kuva: Maija Mäki. Ethnos ry:n hallitus: Puheenjohtaja: Sanna Lillbroända-Annala, Varapuheenjohtaja / julkaisusihteeri (Ethnos-toimite): Pilvi Hämeenaho, Sihteeri: Liisa Oikari, Taloudenhoitaja: Mikko Kero, Tiedotussihteeri: Maija Mäki, Seminaarisihteeri: Sanna Tawah, Julkaisusihteeri (Ethnologia Fennica): Inkeri Hakamies, Museoyhdyshenkilö: Anna Kangas, Kansainvälisten asioiden sihteeri: Ann-Helen Sund, 1

3 Puheenjohtajan puheenvuoro: Kohti 45-vuotisjuhlavuotta Sanna Lillbroända-Annala Kun viime keväänä ryhdyin luotsaamaan pitkän historian omaavaa yhdistystämme kohti sen 45-toimintavuotta, päädyin usein ajattelemaan yhdistyksen monimuotoisuutta ja sitä kokemuksellista ja tiedollista pääomaa, jota Ethnoksessa toimiminen kartuttaa. Tätä pääomaa olin kartuttanut monen vuoden ajan toimiessani edellisen kerran hallituksessa, mutta nyt kokemukset olisivat kytköksissä puheenjohtajuuteeni ja tiedollinen pääoma uusiin haasteisiin ja hallituslaisiin, joista monet toki tunsin jo entuudestaan. On kunniatehtävä toimia Ethnoksessa osaavien, toimintaan paneutuvien ja innovatiivisten ihmisten parissa. Heidän kanssaan on turvallista ja ennen kaikkea mukavaa kehittää yhdistyksen toimintaa edelleen. Nyt toimintaa kehitetään eteenpäin 45-vuotisen yhdistyksen arvoja kunnioittaen ja samalla toimintaa uudistaen. Uudistuspaineita on viime vuosina kohdistunut varsinkin julkaisutoimintaan ja olemme tarttuneet niihin muun muassa edistämällä Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tarjoaman sähköisen julkaisualustan Open Journal Systemsin käyttöön ottoa. Olemme myös luoneet Ethnologia Fennicalle omat sivut samaiselle alustalle. Uudistamistyöhön lukeutuu niin ikään vanhojen Ethnologia Fennica-julkaisujen 2 digitointi, joka käynnistyy pian. Myös Ethnos-toimitteiden artikkeleita pyritään saattamaan verkkoon sallimalla kirjoittajille rinnakkaistallentaminen. Näin toivomme tavoittavamme entistä suuremman ja monipuolisemman lukijakunnan. Seuraamme myös yhdistyksestä käsin Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumin toimintaa ja pyrimme vaikuttamaan siihen sekä Ethnoksen julkaisujen asemaan siellä mahdollisuuksiemme mukaan. Ethnoksen toiminnassa keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan kehittämisen ohella yhdistyksen jäsenille tarjoamat muut tuotteet. Julkaisut ovat eräs tärkeä tapa ylläpitää yhteyttä yhdistyksen ja jäsenten välillä mutta vielä näkyvämpi rooli ja merkitys on yhdistyksen jokavuotisella seminaaritoiminnalla. Yhdistyksen jäsenien joukossa on opiskelijoita, työelämässä aktiivisesti vaikuttavia sekä jo eläkeikään ehtineitä kansatieteilijöitä ja etnologeja. Näin ei ole aina ollut, vaan sääntömuutoksen myötä 1990-luvulta lähtien, on yhdistyksen jäseniksi hyväksytty myös opiskelijat. Silloin yhdistyksen toimintaa laajennettiin myös tulevien työelämässä toimivien kansatieteilijöiden suuntaan. Opiskelijajäsenten hankkiminen on korostunut viime vuosien aikana, jolloin sekä yliopistokenttä että työelämä sen ulkopuolella ovat ol-

4 leet suuren myllerryksen kourissa. Toisaalta on korostunut myös tarve pitää jo eläköityneet jäsenet mukana yhdistyksen toiminnassa, koska siinä missä nuorten opiskelijoiden innovatiivinen näkemys ja ote luovat pohjaa tuleville suuntauksille, niin myös jo eläkkeellä olevien kansatieteilijöiden ja etnologien pitkä kokemus ja näkemys asioihin luo ankkurin, jonka varaan voi tukeutua ja johon kiinnittää uutta. Tähän tarvitaan kattavaa yhteistyötä ja uskallusta heittäytymisiin, jotka luovat pohjaa innovaatioille. Innovaatioiden kaipuu ja innovatiivisuuden tavoittelu, joskus jopa rautalangasta vääntäen ja tuskaillen, on siksi valikoitunut tulevan 45-juhlaseminaarimme aiheeksi. Haluamme nimenomaan herätellä niin opiskelijoita, aktiivisesti kansatieteen ja etnologian kentillä työskenteleviä kuin sitä jo nostalgisin linssein katsovien eri-ikäisiä toimijoita miettimään kansatieteen ja etnologian merkitystä ja roolia innovatiivisuuden näkökulmasta. Mitä innovatiivisuus on, mitä se tarkoittaa tutkimuksemme piirissä tai museotyössä? Miten sitä pidetään yllä, mihin se johtaa ja miten siihen suhtaudutaan? Neljän kutsutun puhujamme avulla pääsemme seminaarissa kurkistamaan innovatiivisuuden kenttiin ja innovaatioiden edellytyksiin ja merkityksiin. Innovaatimus-työpajoissa voimme yhdessä työstää ajatuksiamme innovaatioista ja innovatiivisuudesta. Kansatieteellisen ja etnologisen tutkimuksen edistäminen ja tunnetuksi tekeminen seminaaritoiminnan, julkaisujen ja muun toiminnan avulla on yhdistyksemme kivijalka, jolle myös tuleva 45-vuotisjuhlavuosi rakennetaan. Katsomme tulevaan mutta rakennamme sitä 45-vuotisen historiamme pohjalta. Siksi toivommekin kaikkien Helsinkiin 45-vuotisjuhlaseminaariin osallistuvien paitsi muistelevan kanssamme myös ideoivan Ethnoksen toimintaa kohti tulevia vuosikymmeniä. Tervetuloa Ethnoksen 45-vuotisseminaariin maaliskuussa! 3

5 VUOSIKOKOUS Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään perjantaina klo Tieteiden talolla, Helsingissä. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 7 mainitut asiat. Vuosikokouksen asialista Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry:n vuosikokous perjantaina Tieteiden talo, sali 404, Helsinki. 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjohtajan valinta 3. Sihteerin valinta 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Kokouksen asialistan hyväksyminen 7. Vuoden 2016 toimintakertomus 8. Vuoden 2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 10. Määrätään jäsenmaksu vuodeksi Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio 12. Hallituksen erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsentensä valinta 13. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta 14. Muut esille tulevat asiat 15. Kokouksen päättäminen 4

6 Toimintakertomus 2016 Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry toimii eri aloilla kansatieteen parissa työskentelevien ihmisten tieteellisenä ja tiedepoliittisena yhdistyksenä sekä alalla työskentelevien yhdyssiteenä. Ethnos ry edistää ja tekee tunnetuksi kansatieteellistä tutkimusta ja tieteenalaa. Vuosi 2016 oli Ethnos ry:n 44. toimintavuosi. Hallinto Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa, viisi kokouksista oli etäkokouksia. Pöytäkirjakohtia kertyi 93 kappaletta. Yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöinä toimivat kuluneena vuonna seuraavat henkilöt (henkilökohtainen varajäsen ja osallistumiskerrat suluissa): Puheenjohtaja FT Katriina Siivonen (1), (FM Sanna Särkelä (-)) FT Sanna Lilbroända-Annala ( lähtien (5)), (FM väit. Päivi Roivainen lähtien (-)) Varapuheenjohtaja FM Aura Kivilaakso (1), (FM Anne Häkkinen (-)) FT Pilvi Hämeenaho lähtien (4), (FT Tiina Suopajärvi lähtien (2)) Hallituksen jäsenet FM Ann-Helen Sund (3), 5 (FM Niina Koskihaara (-)) FM Maija Mäki (5), (FM Maija Lundgren (4)) FM Sanna Tawah (4), (FT Eerika Koskinen-Koivisto (-)) FM Inkeri Hakamies (4), (FM Anna Kajander (4)) FM Anna Kangas (5), (FT Karri Kiiskinen (-)) FM Mari Immonen ( saakka (1)), (FM Aila Nieminen saakka (-)) Sihteeri FM Milja Jokelainen asti (-), HuK Liisa Oikari lähtien (6) Taloudenhoitaja FM Mikko Kero (2) Tiedotussihteeri FM Maija Mäki (5) Kansainvälisten asioiden sihteeri FM Ann-Helen Sund (3) Seminaarisihteeri FM Sanna Tawah (4) Julkaisusihteerit FM Inkeri Hakamies (4) FT Pilvi Hämeenaho (4) Museoyhdyshenkilö FL Anna Kangas (5)

7 Toiminnantarkastajat FL Niklas Huldén (varsinainen) FM Salla Tenkanen (varsinainen) professori emerita Anna-Maria Åström (varalla) professori emerita Pirjo Korkiakangas (varalla) Jäsenistö Yhdistykseen kuului vuoden 2016 lopussa 211 jäsentä. Yhdistyksen hyväksyttiin vuoden aikana 12 uutta jäsentä ja yhdistyksestä erosi tai erotettiin yli kolme vuotta maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi yhteensä 5 jäsentä. Kunniajäseniä yhdistykseen kuului vuoden lopussa 10: professori Matti Räsänen, professori Bertalan Andrásfalvy, professori Nils-Arvid Bringéus, tohtori Tamás Hofer, tohtori Natalia Schlygina, professori Attila Paládi-Kovács, professori emerita Pirjo Korkiakangas, professori emeritus Bo Lönnqvist sekä filosofian maisteri Sirkku Dölle. Yhdistyksen kunniajäsen professori Ants Viires on toimintavuoden aikana menehtynyt. Ethnos ry muisti omaisia suruvalitteluadressilla. Hallituksen kutsumia kirjeenvaihtojäseniä oli 11: tohtori Miklós Cseri, tohtori Agnes Fülemile, tohtori Mats Hellspong, tohtori László Lukács, tohtori Mihály Sárkány, tohtori Zsuzsa Szarvas, professori Elle Vunder, professori Art Leete, tohtori Zoltán Fejős sekä professori Johanna Rolshoven. 6 Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Åbo Akademissa Turussa Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi FT Pia Olsson ja sihteerinä yhdistyksen silloinen sihteeri FM Milja Jokelainen. Vuosikokoukseen osallistui puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 10 henkilöä. Seminaari- ja kurssitoiminta IX Kansatieteen päivät Ethnos ry järjesti Kansatieteen päivät Turussa Päivien aiheena oli Liikuttava tieto? Kulttuurinen ymmärrys ja vuoropuhelu. Kansatieteen päivien puheenvuoroissa ja työryhmissä pohdittiin muun muassa, keitä etnologinen tutkimus tavoittaa ja miten kulttuurinen vuoropuhelu syntyy; Miten vuoropuhelua ja kulttuurisen ymmärryksen rakentumista voi käsitteellistää? Entä miten etnologinen tutkimus lähestyy näitä ilmiöitä käytännössä eri toimintakentillä? Mikä esimerkiksi on museoiden rooli kulttuurisen ymmärryksen rakentamisessa ja välittämisessä? Mitä keinoja museoilla on yhteiskunnallisesti vaikuttavan vuoropuhelun käynnistämisessä, ylläpitämisessä ja tallentamisessa? Teemoissa pohdittiin myös etnologisen tutkimuksen tuottaman tiedon ainutlaatuista luonnetta, sen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa tieteiden rajapinnoilla sekä yhteiskunnassa. Keskeiseen rooliin IX Kansatieteen päivillä nousi kan-

8 satieteen vaikuttavuus sekä kulttuurisen tiedon roolit yhteiskunnassa ja päätöksenteossa. Kansatieteen päivien pääpuhujia olivat professori, FT Minna Ruckenstein Helsingin yliopistosta, professori, FT Beate Binder Humboldin yliopistosta Saksasta, ja museotoimenjohtaja, FT Kristina Ahmas Keski-Pohjanmaan maakuntamuseosta. Kommentaattoreina toimivat FT Hanneleena Hieta Turun yliopistosta ja professori, FT Fredrik Nilsson Åbo Akademista. Kansatieteen päivien työryhmään kuuluivat puheenjohtajana FT Sanna Lillbroända-Annala sekä FM Maija Mäki, FT Hanneleena Hieta, FM Niina Koskihaara, FM Maija Lundgren, FM Sanna Tawah, FM Ann-Helen Sund, museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera Aboa Vetus & Ars Nova -museosta Turusta, intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen Turun museokeskuksesta sekä dosentti, FT Katriina Siivonen. Ethnos-palkinto Vuosikokousseminaarin yhteydessä jaettiin palkinto vuoden ansioituneimmalle kansatieteelliselle gradulle. Parhaan gradun palkinnon sai Milja Jokelainen Helsingin yliopistosta kansatieteen oppiaineesta pro gradullaan Muistitietotutkimus tuberkuloosipotilaiden parantolaelämästä Suomessa Palkinnonsaajan valitsi dosentti, FT Teppo Korhonen. Julkaisutoiminta Ethnologia Fennica Vuonna 2016 julkaistiin Ethnologia Fennica 2016, vol. 43., jonka teema on Transnational Practices and Connections in the Everyday Lives of Migrants and their Families in Europe. Toimintavuonna jatkettiin Material Culture -teemaisen Ethnologia Fennican 2017, vol. 44. toimitusta. Numeroon tarjottiin 16 abstraktia, joista 9 hyväksyttiin, ja määräaikaan mennessä toimituskunnalle lähetettiin 5 artikkelikäsikirjoitusta. Tämän volyymin osalta käsikirjoitusten hylkäysprosentti on näin ollen 31,25 %. Aloitettiin myös Ethnologia Fennica 2018, vol. 45 suunnittelutyö. Numeron teemana on kriisit ja niistä selviytyminen. Vuonna 2016 Ethnologia Fennican päätoimittajana toimii FT Arja Turunen ja toimitussihteerinä FM Inkeri Hakamies. Ethnologia Fennican pitkäaikaiset toimittajat professori emerita Anna-Maria Åström ja professori Pia Olsson jäivät pois toimituskunnasta. Heidän tilalleen valittiin avoimella haulla määräaikaisiin tehtäviin FT Tytti Steel, FT Eerika Koskinen-Koivisto ja FT Sonja Hagelstam. Toimituskunnassa jatkavat lisäksi professori Helena Ruotsala sekä toisena toimitussihteerinä FM väit. Päivi Roivainen. 7

9 Ethnologia Fennican verkkoversiota on kehitetty Seurasaarisäätiön apurahan turvin, ja lehdelle on avattu omat verkkosivut Open Journal Systems -alustalla. Sivuille on teetetty oma ulkoasu ja ostettu oma verkko-osoite ( Lisäksi verkossa julkaistaville artikkeleille on teetetty uusi taittopohja. Vuoden 2016 aikana sivuille avattiin avoimesti luettavaksi vuoden 2015 (vol. 42) numeron artikkelit. Sivujen päivityksestä vastaa toimitussihteeri Inkeri Hakamies. Myös muut toimituskunnan jäsenet ovat osallistuneet TSV:n järjestämiin OJSkoulutuksiin. Ethnos-toimitteet Alkuvuonna 2016 julkaistiin Ethnos Toimite 18 Etnologinen tulkinta ja analyysi. Kohti avoimempaa tutkimusprosessia. Julkaisun toimittajina olivat FT Tytti Steel ja dosentti, FT Jukka Jouhki. Lokakuussa 2016 julkaistiin Ethnos Toimite 19 Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä. Toimituskuntaan kuuluivat professori emerita Pirjo Korkiakangas, professori Pia Olsson, professori emerita Anna- Maria Åström ja professori Helena Ruotsala. Kirja julkaistiin Ethnostoimitteena ja julkistamistilaisuus pidettiin Tiedekirjan tiloissa. 8 Muut julkaisuasiat Jatkettiin edelleen Kansatieteellisen symposiumin 2013 esitelmiin pohjautuvan julkaisun toimittamista. Julkaisun toimittajina ovat dosentti, FT Katriina Siivonen, FT Sanna Lillbroända-Annala ja FM Maija Mäki. Teosta on tarjottu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sarjaan Studia Fennica Ethnologica. Ryhdyttiin työstämään IX Kansatieteen päiviin (2016) pohjautuvaa julkaisua. Työryhmän jäseninä ovat FM Ann-Helen Sund, FM Karri Kiiskinen, FT Hanne-Leena Hieta, sekä FM Maija Mäki. Toimintavuonna työstettiin kirjaa yhteistyössä Seurasaarisäätiön ja Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Teos julkaistaan toimintavuoden 2017 aikana. Vanhojen Ethnologia Fennica julkaisujen digitointia ryhdyttiin edistämään. Vanhat numerot tullaan digitoimaan tulevan toimikauden aikana. Ethnos ry:n julkaisusihteerit osallistuivat vuonna 2016 Tieteellisten seurain valtuuskunnan järjestämiin, julkaisutoimintaa käsitteleviin seminaareihin. Tiedotus Yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen verkkosivuilla ( Yhdistyksen jäsenille lähetettiin vuoden aikana yksi paperinen jäsentiedote sekä

10 kolme sähköistä uutiskirjettä. Jäsentiedotteesta on ollut myös yhdistyksen verkkosivuilla luettavissa sähköinen versio. Sähköpostilistan kautta tiedottamista jatkettiin. Vuonna 2012 Ethnos ry aloitti sähköpostilistojen vaihtoon perustuvan yhteistyön Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran kanssa ja sitä jatkettiin myös vuonna Yhdistyksen toiminnasta, kuten seminaareista, tiedotettiin myös paikallisesti yliopistoissa sekä yleisillä alan sähköpostilistoilla, muun muassa museoposti-listalla sekä Ethnos ry:n omalla Facebook-sivulla. Talous Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2016 oli 23 euroa ja opiskelijajäseneltä 13 euroa. Ethnologia Fennica vol. 43. sisältyi jäsenmaksuun kuuden euron jäsenhintaan. Jäsenmaksutuloilla on rahoitettu yhdistyksen perustoimintoja, hallituksen kokoontumisia ja tiedottamista. Kokouskulujensa pienentämiseksi hallitus jatkoi vuonna 2012 aloitettujen etäkokousten pitämistä Skype -ohjelman avulla. Yhdistyksen sihteerille ja taloudenhoitajalle maksettiin 150 euron suuruiset palkkiot. Yhdistyksen omia julkaisuja myytiin Kansatieteen päivien 2016 yhteydessä, jossa myynnin hoiti yhdistyksen sihteeri. Tuloja saatiin lisäksi Ethnoksen julkaisujen myynnistä Tiedekirjassa. Suomen Kulttuurirahasto myönsi yhdistykselle 5000 euron suuruisen apurahan kyselyaineistojen nykymerkitystä, muodostumista, analyysiä ja tulkintaa käsittelevän artikkelikokoelman julkaisemiseen. Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahasto myönsi yhdistykselle 3000 euron suuruisen stipendin aiheelle Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja. Tieteellisten Seurojen Valtuuskunta myönsi yhdistykselle 2000 euron suuruisen konferenssiavustuksen. Tieteellisten Seurojen valtuuskunta myönsi yhdistykselle 2000 euron avustuksen julkaisu- ja kv-toimintaan (Ethnologia Fennica-julkaisua varten). 9

11 Toimintasuunnitelma 2017 Vuosikokous ja Ethnos-palkinto Yhdistyksen vuosikokous pidetään perjantaina Helsingissä. Kansatieteen päivien yhteydessä jaetaan Ethnos-palkinto vuoden 2016 ansiokkaimmasta kansatieteellisestä pro gradu -tutkielmasta. Seminaari- ja kurssitoiminta 45-vuotisjuhlaseminaari Ethnos ry järjestää vuosikokousseminaarin Helsingissä Vuosikokousseminaarin yhteydessä juhlitaan myös yhdistyksen 45:tä toimintavuotta. Juhlaseminaarin nimi on Ethnos ry - 45 vuotta innovaatioita ja uusia avauksia. Vuosikokousseminaarin puheenvuoroissa lähestytään kansatiedettä ja tieteen tekoa uusien näkökulmien kautta. Kantavana teemana toimii innovaation käsite ja sen yhteys tieteen tekoon. Innovaatimus -työpajoissa pohditaan innovaation käsitettä kriittisestä näkökulmasta sekä kansatieteen ja kulttuurintutkimuksen roolia ja merkitystä suhteessa innovaatioihin. Vuosikokousseminaarin puhujia ovat FT Eerika Koskinen-Koivisto Lapin synkkä kulttuuriperintö - tutkimushankkeesta, FT Ulla Teräs Helsingin kaupunginmuseosta, FT Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen säätiöstä, Lokistories -hankkeesta sekä projektipäällikkö FM Hanna Forssell Kansallismuseosta. Innovaatiopuheenvuorojen pitäjät vetävät myös seminaarin ohjelmaan sisältyviä työpajoja. Yhtä työpajoista vetää FT Fredrik Nilsson. Vuosikokousseminaarin työryhmään kuuluvat puheenjohtajana FM Sanna Tawah sekä FM Anna Kangas, FM Ann-Helen Sund ja yhdistyksen sihteeri HuK Liisa Oikari vuotisjuhlaseminaariin sisältyy päivän seminaarin lisäksi gaalaillallinen. Gaalan ohjelmaan sisältyy ruokailua, puheita sekä musiikkia. Gaalaillallisen aikana jaetaan myös vuoden gradupalkinto. 45-vuotisjuhlan työryhmään kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja FT Sanna Lillbroända-Annala, FM Ann-Helen Sund, FM Maija Mäki sekä FM Maija Lundgren. Tieteiden yö 2017 Ethnos ry järjestää Tieteiden yössä kävelytyöpajan teemalla vapaa ja rajattu kaupunki. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran ja Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kanssa. Tilaisuudessa kaupunkitilaa pohditaan seuraavien kysymysten kautta: Miltä kävely kaupungilla tuntuu, tuoksuu tai kuulostaa? Missä kuljet, mitä näet ja mitä jää huomaamatta? Onko kaupungissa kiellettyjä

12 tai mahdottomia paikkoja? Minne voit vapaasti mennä? Tilaisuuden työryhmään kuuluvat varajäsenet FT Tiina Suopajärvi, FM Anna Kajander sekä FM Niina Koskihaara. Kansainvälinen toiminta Suomalaisten, virolaisten ja unkarilaisten kesken jatketaan yhteistyön kehittämistä kesällä 2013 pidetyn yhteisen symposiumin pohjalta. Ethnos ry osallistuu edustuksellaan toimintavuoden aikana järjestettävään suomalais-unkarilais-virolaiseen symposiumiin Kolozsvárissa, Romaniassa Symposiumin teemana on Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective. Julkaisutoiminta Toimintavuoden aikana julkaistaan Ethnologia Fennica 2017, vol. 44. Julkaisun teema on materiaalisuus kulttuurintutkimuksessa. Ethnologia Fennican 2018, vol. 45 toimitustyö aloitetaan ja sen Call for Articles julkaistaan toimintavuoden alussa. Numeron teema on kriisit ja niistä selviytyminen. Jatketaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan tarjoaman sähköisen Open Journal Systems -julkaisualustan kehittämistä sekä Ethnologia Fennican julkaisemisen että toimituskunnan keskinäisen yhteydenpidon osalta. Verkkosivujen sisältöä täydennetään ja lehdelle teetetään oma logo. Lisäksi Ethnologia 11 Fennica ottaa yhteistyössä TSV:n kanssa käyttöönsä DOI-tunnukset verkkojulkaisuilleen. Toimituskunnan jäsenet tulevat osallistumaan TSV:n järjestämiin OJS- ja muihin verkkojulkaisemista koskeviin koulutuksiin. Ethnologia Fennican vanhat numerot digitoidaan ja aletaan selvittää niiden uudelleenjulkaisuun liittyviä lupia. Vuodesta 2015 eteenpäin uudet Ethnologia Fennican numerot ilmestyvät avoimesti verkossa vuoden embargeolla. Toimintavuonna julkaistaan kirja yhteistyössä Seurasaarisäätiön ja Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa. Jatketaan IX Kansatieteen päivien pohjalta tehtävän julkaisun toimitustyötä. Työryhmän jäseninä toimivat FM Ann-Helen Sund, FT Karri Kiiskinen, FT Hanneleena Hieta, FM väit. Päivi Roivainen ja FM Maija Mäki. Vanhoja Ethnos-toimitteiden julkaisemista verkossa pyritään edistämään open access rinnakkaisjulkaisuohjelman avulla. Rinnakkaisjulkaisun avulla toivotaan tavoitettavan suuremman yleisön. Seurataan aktiivisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumin toimintaa ja pyritään vaikuttamaan siihen sekä Ethnoksen julkaisujen asemaan siellä mahdollisuuksien mukaan.

13 Tiedottaminen Yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista kerrotaan yhdistyksen verkkosivuilla (www. ethnosry.org), Ethnoksen sähköpostilistalla, muilla verkkofoorumeilla sekä tarpeen mukaan erillisin tiedottein. Sähköposti-listoihin liittyvää yhteistyötä tehdään Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran kanssa. Ethnos ry:n internet-sivujen kehittämistä jatketaan edelleen. Tarkoituksena on jatkossa lisätä sivuille myös ruotsin ja englanninkielistä materiaalia yhdistyksen toiminnasta. Ethnos-tiedote ilmestyy helmikuussa 2017 ja se postitetaan jäsenille. Tiedotteesta on luettavissa myös sähköinen versio yhdistyksen verkkosivuilla. Muilta osin tiedottaminen on siirretty sähköiseen uutiskirjeeseen. Talous Yhdistyksen toiminta vuonna 2017 rahoitetaan jäsenmaksuilla, kirjamyynnillä sekä erikseen haettavilla avustuksilla Tieteellisten seurain valtuuskunnalta sekä eri rahastoilta ja säätiöiltä. Jäsenmaksujen keruuseen ja jäsenhankintaan panostetaan edelleen. Jäsenmaksun maksamisesta ilmoitetaan näkyvällä paikalla Ethnostiedotteessa. Hallituksen kokousten matkakulujen pienentämiseksi aloitettujen etäkokousten pitämistä jatketaan toimintavuonna. Muu toiminta Ethnos ry kannustaa jäsenistöä järjestämään paikallista toimintaa, esimerkiksi tapaamisia. Kehitetään yhteistyötä läheisten alojen tieteellisten seurojen kanssa ja toimitaan aktiivisesti akateemisissa yhteistyöverkostoissa, muun muassa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Suomen tiedekustantajien liitossa. Muista ilmoittautua Ethnoksen 45-vuotisjuhlaseminaariin! Ethnos ry juhlii 45:tä toimintavuottaan juhlaseminaarilla ja gaalaillallisella perjantaina Tieteiden talolla, Helsingissä. Seminaarimaksu on 20 euroa / hlö, opiskelijoilta 10 euroa / hlö. Gaalaillallisen illalliskortti on 45 euroa / hlö. Ilmoittautumiset mennessä Ethnoksen www-sivujen kautta, 12

14 Vapaa ja rajattu kaupunki Ethnos mukana Tieteiden yössä Anna Kajander ja Tiina Suopajärvi Tieteiden yö on kaupunkitapahtuma, joka järjestetään Tieteen päivien yhteydessä. Sen tarkoitus on jalkauttaa yhden illan ajaksi tiedettä kaupungille, avata instituutioiden ovia ja tarjota ohjelmaa, joka tutustuttaa yleisön eri tieteenaloihin. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin ja teemaksi oli nostettu vapaus ja sen rajat. Ethnos tarjosi ohjelmaan kävelytyöpajan Vapaa ja rajattu kaupunki, joka toteutettiin yhdessä Kaupunkitutkimuksen seuran sekä Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen (FHKT) laitoksen kanssa. 13 Anna Kajander ja Tiina Suopajärvi ideoivat työpajaa Tieteiden yön teeman pohjalta, ja toiminnallisuuden ajatus syntyi ohjelmassa mainitusta kaupungille jalkautumisesta. Lähdimme tarkastelemaan rajoja kaupunkitilojen ja kaupungilla kulkemisen näkökulmasta. Millaisia sallittuja tai kiellettyjä paikkoja kaupungissa on, miten reitit valikoituvat, millaiset tilat ja rakennukset kiinnittävät huomiota? Mukaan suunnitteluun kutsuttiin Kaupunkitutkimuksen seura, josta Katri Lento tuli kanssamme miettimään, millainen olisi työpaja, jossa käveltäisiin rajoja ja vapautta pohtien. Aiheesta keskustellessamme puheeksi nousi oma työpaikkamme Topelia kaupunkitilana, joka on sijainniltaan ja kooltaan varsin näkyvä osa Kruununhakaa. Rakennus on toiminut aiemmin muun muassa sairaalana, ja yliopiston hallussa se on ollut 1990-luvulta alkaen. Nykyään siellä toimii FHKT-laitos. Topelia kätkee julkisivunsa taakse kauniin, puistomaisen sisäpihan, jonka voisi olettaa houkuttelevan kaupunkilaisia. Kesällä sisäpihalla toimii myös rakennuksessa toimivan ravintolan terassi. Sekä rakennus että sen piha ovat kuitenkin jääneet monille kaupunkilaisille vieraiksi. Halusimmekin viedä työpajaan osallistuvat kävelylle ja Topeliaan pohtimaan myös yliopistorakennuksiin liittyviä rajoja. Työpajan suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Ethnoksesta Niina Koskihaara sekä kuusi FHKT-laitoksen opiskelijaa, joiden tehtävänä oli suunnitella Tieteiden talolta lähtevän kävelykierroksen reitti sekä tutustuttaa osallistujat Topelian historiaan. Ideana oli, että kävelyn ja Topelia-kierroksen jälkeen kävelykokemuksia pohdittaisiin yhdessä järjestäjien ja osallistujien kesken. Tämä tavoite onnistuikin työpajassa hyvin, sillä mukaan tulleet kaupunkilaiset olivat jo aiemmin pohtineet erilaisia kaupunkitiloja, kuten sitä, minne heillä on mahdollisuus mennä ja minne ei, tai miltä kielletyt tilat

15 saavat heidät tuntemaan, kun he näihin tiloihin menevät. Työpajamme alkoi kokoontumisella Tieteiden talolla, jossa esittelimme työpajan idean ja sen tieteellisiä, kulttuurisen paikkasuhdetutkimuksen lähtökohtia, kuten liikkumista, aistimista, elämäkerrallisuutta, historiaa ja valtasuhteita yhdistettynä kaupunkitiloihin. Työpajaan osallistuneet olivat kaikki helsinkiläistaustaisia miehiä ja naisia, mukana oli niin nuoria aikuisia kuin varttuneempaakin väkeä. Tieteiden talolta Noora Hirvelä ja Annukka Saaristo johdattelivat meidät erään Rauhankadun asuintalon sisäpihalle pohtimaan, miltä sinne meneminen tuntui, Suomen Pankin eteen koskettelemaan J.V. Snellmanin patsaan ampumahaavoja ja tarkastelemaan, mitkä kansalliset instituutit hallitsevat Kruunuhakaa, sekä lopuksi Pyhän Kolminaisuuden kirkon rautaportin taakse miettimään konkreettisia ja symbolisia esteitä julkisen kaupunkitilan käytölle. Reittimme johti lopulta sisään Topeliaan (entisiin Kettukortteleihin), johon suurin osa osallistujista astui ensimmäistä kertaa. He hämmästelivät sisäpihan suuruutta ja kauneutta. Topeliassa meitä odotti- 14

16 vat innokkaina Mikael Myllykoski, Janne Vilén ja Martha Vuori, mutta ennen heidän esitystään pohdimme vielä yhdessä kaupungilla liikkumisen rajoja. Tämän jälkeen opiskelijat kertoivat sanoin ja kuvin Topelian eri vaiheista 1820-luvulta tähän päivään. Mitä rakennuksissa oli tapahtunut, miten kortteli oli täydentynyt, miten se oli muuttunut ja mitä rakennukset kertoivat kunkin aikakauden ideologioista. Kuuntelimme esitelmää mielenkiinnolla, osallistujat myös kyselivät aktiivisesti paikan historiasta ja tästä päivästä. Esitelmän päätteeksi kiersimme korttelin eri rakennuksissa päätyen lopulta kellarikerroksessa olevaan Thirsty Scholar ravintolaan, jonka tiloissa on sairaala-aikana sijainnut krematorio. Kiehtovat keskustelumme jatkuivat vielä hyvän tovin, ja kaikki, niin osallistujat, opiskelijat kuin me ethnoslaisetkin olimme erittäin tyytyväisiä työpajan antiin. 15

17 Vuoden 2016 tutkielmat Pro gradu -tutkielmat, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat Helsingin yliopisto, Kansatiede Pro gradu -tutkielmat: Mari Högman: Muuttuva raja pysyvä arki? Arjen kokemus itärajalla sotien ja rauhaanpaluun muutoksissa. Pekka Karlsson: Jokainen salama lyö aina johonkin. Ukkosvahinkojen ennaltaehkäisy modernisaatioprosessissa. Sinikka Koyama: Kirsikankukkien katselua: Suomalaiset japanilaisuuden esittäjinä ja tulkitsijoina Roihuvuoren Hanami-juhlassa. Jari Pernu: Tuottavuudeksi tuotettua yhteishenkeä - Sosiaalinen toiminta ja sen motiivit Oulu Osakeyhtiössä Sanna Ritari-Kallio: Viinapullo Pietarille? Hauta-antimia uuden ajan Suomessa. (arkeologian ja kansatieteen yhteistutkielma) Minna Sannikka: Ilman yhtiöö meittii ei olis. Näkökulmia Kymi-yhtiöläisyyteen. Väitöskirjat: Miia-Leena Tiili: Ammattilaisuuden ankkuripaikat. Kinesteettinen ja kulttuurinen tieto Suomenlahden merivartiostossa. Jyväskylän yliopisto, Etnologia Pro gradu -tutkielmat: Reetta Hanhikoski: The zones of silence in documentary heritage management: on diversity on the UNESCO Memory of World International Register. Juulia Hakunti: Yhteisöllinen olut: etnografinen tutkimus jyväskyläläisistä olutharrastajista. 16

18 Sanni Honkanen: Aidland konfliktikontekstissa: suomalaisten avustustyöntekijöiden työkokemuksia Afganistanista. Erkka Kärkkäinen: Hiljainen enemmistö : tutkimus yhteisöllisyydestä Ylilaudan keskustelualueella. Tiina Laine: Toimekas äiti: äitiyden diskurssit Aikain Vartija -lehdessä Tytti Lehtovaara: Pukeutuminen ajan peilinä: nuorten naisten pukeutuminen yhteiskuntaan sidonnaisena kulttuurisena ilmiönä ja 1970-lukujen Suomessa. Tero Meriläinen: Pukuilun pauloissa: cosplay-harrastuksen merkitysulottuvuuksia. Johanna Mylläri: Teleasentajien viime vuosikymmenet: haastattelututkimus teleasentajien kokemuksista työnsä muuttumisesta lukujen aikana. Taru Paavolainen: Mikä kunnalle nimeksi? Etnologinen tutkimus kunnan nimen merkityksestä kuntalaisille Kouvolan kuntaliitoksen toteuttamisen aikana. Antti Rajala: Khokanan elävät jumalat: etnografinen tutkimus naamiotanssiryhmän tarkoituksesta ja toiminnasta muuttuvassa Nepalissa. Outi Rantamäki: Toisia varten ja itteensä varten : meikkaamisen normien ja merkitysten rakentuminen haastattelupuheessa. Elina Sihvonen: The loving heart of a mother or a greedy politician? Media representations of female presidents in Liberia and Malawi. Hanna Vesamäki: Kahden kulttuurin kasvatit: nuorten aikuisten kokemuksia monikulttuurisessa perheessä kasvamisesta ja omasta kulttuuriidentiteetistä. Katja Vuorensyrjä: Tourism-related informal interaction in Chembe, Malawi: an ethnographic study. 17

19 Sini Ylimartimo: Sellasta sisaruutta : paikallisten naisjärjestöjen yhteisöllisyys ja kansainvälisyys Suomessa. Turun yliopisto, Kansatiede Pro gradu -tutkielmat: Mikko Ensiö: Ku ei suomalaisetkaa oo mittää oikee vanhusrakkaita -Turun kaupungin järjestämä kotihoito vanhusaisiakkaiden ja omaisten kokemana. Anu Leppänen: Peltikuvien mustanpuhuva ja visusti vaikeneva kansa. Ferrotyyppivalokuvien fantasiaa ja magiaa. Helga Lähdemäki: Parrut pystyyn ja pärettä päälle, niin kyllä se aikansa kestää! -Liedon maatalousrakennukset 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Marianne Mäkinen: Nykytanssia vanhalla köysitehtaalla -Manillan tehdastilojen muutos luvuilla. Paula Pehkonen: Kun suatiin meijän kylälle kirjasto. Kirjastot muistettuina, elettyinä ja koettuina paikkoina. Sari Turpeinen: Koko kansan meijeri -Liedon Vilkkimäen meijerin elinkaari ja paikallisyhteisön kokemukset. Päivi Törmänen: Sillai ne sodat on käyty. Työntekijöiden kokemuksia sodanaikaisesta tehdastyöstä Helsingissä ja Raumalla toimineilla Lönnström-yhtiöiden sotatarviketehtailla vuosina. Väitöskirjat: Jussi Lehtonen: Skenaarioita maaseudun palveluista. Kaupat, kirjastot, pankit ja postit historiasta tulevaisuuksiin 18

20 Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma - Kulttuuriperinnön tutkimus Pro gradu -tutkielmat: Tanja-Annika Aronen: Kirkko ja hengellisen yhtenäiskulttuurin murros Merikarvialla Kirsi Hurmerinta: Museossa lapsikin on asiakas. Museo Aboa Vetus & Ars Novan koululaisryhmille tarjoamat pedagogiset palvelut. Tommi Iivonen: Rintamasotilaiden lasten isäkokemukset. Sodan jälkeen syntyneiden porilaismiesten kertomuksia isistään. Riikka Kaivola-Häyry: Muistitieto menneisyyden kertojana. Sotalapsuuden muistot vuosikymmenten takaa. Marita Kajander: Identiteetin rajalla heijastuksia kulttuuriperinnöstä. Mitä suomenniemeläiset haluavat kylällä säilyttää? Tapaustutkimus kuntaliitoksen jälkeen. Verna Kotiranta: Uusi aika vaatii uusia tehtäviä. Eduskuntauudistus ja naisen paikat Koti ja Yhteiskunta, Naisten ääni, Palvelijatarlehti ja Työläisnainen julkaisuissa Lauri Leikas: 1940-luvun italialainen neorealistinen elokuva kulttuuriperinnön rakennusaineena. Minna Liettyä-Tyni: Lintukansan tyttäret Kalevala ja nuorten identiteettiprosessi suomalais-japanilaisessa kulttuurivaihtoprojektissa. Elina Liukkonen: Säilytetty, hylätty, modernisoitu. Tapaustutkimus kolmen merikarvialaisen maalaistalon tarinasta. Eeva Louhela: MUDIK! Ekspatriaattien käsityksiä kansallisuudestaan Balille muuton jälkeen. Maria Ojanen: Lauantain toivotuista Aamulypsyyn. Radiomuistot ja radion kuuntelu suomalaisten elämässä. Pauliina Paajanen: Joskus jotain tulee mieleen sieltä nuoruuden laivoista 19

21 Kolmen merimiehen kokemukset ensimmäisestä merimatkastaan. Sofia Pajunen: Hyaluronihappoa huuliin, Silikonia rintoihin ja Botoxia juonteisiin. Suomalaisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen kauneuskirurgiaa tarjoavien yritysten verkkosivuilla. Piia Pentti: Menneisyyden tulkinnasta nykyisyyden rakennusaineeksi. Naantalin kaupungin historiakulttuurin tarkastelua yhden paikallishistorian kautta. Heidi Porttila: Wiikingit vs. bobrikoffilaiset. Aatehistoriallinen tutkimus kielitaisteluista porilaisten lehtien sivuilta Heikki Rosenholm: Vampyyrin varjossa. Pelon elementit elokuvassa Nosferatu Eine Symphonie des Grauens. Irja Uusikallio: Palkkiona on oleva köyhän lapsen kasvoissa kiitollinen loiste, minkä höyryävän kupin ilmestyminen lapsen eteen koulupulpetille tuottaa Honkajoen Vatajan kansakoulu aterioinnin muistin paikkana luvuilla. Mari Vadén: Se on aina vähän ryhmän mukaan. Hämeen linnan opastetut kierrokset kulttuuriperintöprosessina. Eija Westerbacka: Säilytetään kulttuuriperintöä tanssin avulla : Paritanssiharrastajien jakamat erityisyydet, niiden motiivit ja merkitykset aineettoman kulttuuriperinnön jatkumossa. Väitöskirjat: Viktorija Ceginskas: Exploring Multicultural Belonging. Individuals across cultures, languages and places. Åbo Akademi, Nordisk etnologi Pro gradu -tutkielmat: Emmi Westberg: Vindrickande som hobby. En etnologisk studie om hur vinkultur görs 20

22 Ethnoksen gradupalkinto 2016 Vuosikokouksen yhteydessä jaetaan Ethnos-palkinto vuoden 2016 ansiokkaimmasta kansatieteellisestä pro gradu -tutkielmasta. Saajan valitsee professori, emeritus Pekka Leimu. Ehdokkaat palkinnon saajaksi ovat: Helsingin yliopisto: Sannikka, Minna: Ilman yhtiöö meittii ei olis. Näkökulmia Kymi-yhtiöläisyyteen. Jyväskylän yliopisto: Rantamäki, Outi: Toisia varten ja itteensä varten : meikkaamisen normien ja merkitysten rakentuminen haastattelupuheessa. Turun yliopisto: Törmänen, Päivi: Sillai ne sodat on käyty. Työntekijöiden kokemuksia sodanaikaisesta tehdastyöstä Helsingissä ja Raumalla toimineilla Lönnström-yhtiöiden sotatarviketehtailla vuosina Turun yliopisto, Porin yksikkö: Kotiranta, Verna: Uusi aika vaatii uusia tehtäviä. Eduskuntauudistus ja naisen paikat Koti ja Yhteiskunta, Naisen Ääni, Palvelijatarlehti ja Työläislehti -julkaisuissa Åbo Akademi: Westberg, Emmi: Vindrickande som hobby. En etnologisk studie om hur vinkultur görs. 21

23 Etnologinen tapahtumakalenteri Ethnos ry:n 45-vuotisjuhlaseminaari. 45 vuotta innovaatioita ja uusia avauksia. Ohjelmassa Ethnos ry:n vuosikokous, juhlaseminaari ja gaalaillallinen. Ilmoittautumiset mennessä! Ilmoittautumislinkki löytyy Ethnoksen www-sivuilta th SIEF Congress; Ways of Dwelling: Crisis - Craft - Creativity, Göttingen, Saksa The First International Conference of the SIEF Young Scholars Working Group. Göttingen, Saksa Finnish-Hungarian-Estonian Ethnological Symposium. Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective. Seuraava Ethnos-tiedote / sähköiset uutiskirjeet Tiedotamme kuluvan vuoden ajan ajankohtaisista asioista sähköisen uutiskirjeen kautta. Seuraava Ethnos-tiedote julkaistaan paperisena versiona helmikuussa Lisäksi Ethnoksen www-sivuja ethnosry.org ja facebook-profiilia päivitetään aktiivisesti. 22

24 Ethnos ry. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu Helsinki Jäsenmaksu 2017 Muistathan maksaa jäsenmaksusi! Ethnologia Fennica lähetetään vain kunakin vuonna jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Jäsenmaksun tulee olla maksettuna Ethnos ry:n vuosikokoukseen osallistuessa. Maksetaan tilille: FI Viite: Viesti: Jäsenmaksu + vuosi oma nimi Maksu: Varsinainen jäsen 23 euroa, opiskelijajäsen 13 euroa Eräpäivä: Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa taloudenhoitaja Mikko Kero, puh , Ethnos ry. 2017

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org Jäsenkirje 2/2014 Joulukuu 2014 Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro: Tieteiden- ja toimintojenvälisyyden haaste 2 Jäsenmaksu 2015 3 Vuosikokousseminaari 13.3.2015 4 Seurasaarisäätiö tiedottaa! 5 Uutisia

Lisätiedot

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org TIEDOTE 1/2016 Helmikuu 2016 Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro: Ovet avoinna uuteen 2 Vuosikokous 17.3.2016 4 Toimintakertomus 2015 5 Toimintasuunnitelma 2016 10 Seurasaarisäätiön apurahat 2016 12 Vuoden

Lisätiedot

c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki Ethnos-jäsenkirje 1/2017 Sähköinen julkaisu kesäkuu 2017

c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki  Ethnos-jäsenkirje 1/2017 Sähköinen julkaisu kesäkuu 2017 Jäsenkirje Ethnos 1/2017 c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki www.ethnosry.org Ethnos-jäsenkirje 1/2017 Sähköinen julkaisu kesäkuu 2017 Toimitus ja taitto: Päivi Salonen Kansikuva: Juhannusruusut.

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2012. Kesäkuu 2012. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-Jäsenkirje 1/2012.

JÄSENKIRJE 1/2012. Kesäkuu 2012. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-Jäsenkirje 1/2012. Kesäkuu 2012 c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-Jäsenkirje 1/2012 Kesäkuu 2012 Toimitus ja taitto: Jussi Lehtonen Kansikuva Kirjamyyntiä VII Kansatieteen päivillä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2010. Kesäkuu 2010. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/

JÄSENKIRJE 1/2010. Kesäkuu 2010. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ JÄSENKIRJE 1/2010 Kesäkuu 2010 c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-Jäsenkirje 1/2010 Kesäkuu 2010 Toimitus ja taitto: Jussi Lehtonen Kansikuva Ruissalon leirintäalue

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2014

Ethnos-tiedote 1/2014 TIEDOTE 1/2014 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Onpa iloista, Uusien Ethnos-kirjojen tulvaa ei voi estää!... 3 Vuosikokous 13.3.2014... 5 Toimintakertomus 2013... 6 Toimintasuunnitelma 2014... 12 Vuoden

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2013

Ethnos-tiedote 1/2013 TIEDOTE 1/2013 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Pienin askelin kohti uudistuvaa toimintaa.. 3 Vuosikokouskutsu 15.3.2013... 5 Toimintakertomus 2012... 6 Toimintasuunnitelma 2013... 12 Vuoden 2012 tutkielmat...

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2012. Joulukuu c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki Ethnos-Jäsenkirje 2/2012.

JÄSENKIRJE 2/2012. Joulukuu c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, Helsinki  Ethnos-Jäsenkirje 2/2012. Joulukuu 2012 c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-Jäsenkirje 2/2012 Joulukuu 2012 Toimitus ja taitto: Jussi Lehtonen Kansikuva Aamuinen kuu. Kuvaaja: Jussi Lehtonen

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org. Ethnos jäsenkirje 1/2014 Kesäkuu 2014 Toimitus ja taitto: Maija Mäki

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org. Ethnos jäsenkirje 1/2014 Kesäkuu 2014 Toimitus ja taitto: Maija Mäki JÄSENKIRJE 1/2014 Kesäkuu 2014 Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro: Erottamattomat: ihminen ja aineellinen ja aineeton kulttuuri 2 VIII Kansatieteen päivät 2014 - kuvia ja tunnelmia 4 Gradupalkinto 2013

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella , klo 17.30 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Tampereella 14.10.2010, klo 17.30 Esityslista 1 Kokouksen avaus (Pekka Hirvonen) 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

VÄÄRÄLÄN SUKUSEURA RY

VÄÄRÄLÄN SUKUSEURA RY VÄÄRÄLÄN SUKUSEURA RY VÄÄRÄLÄN SUKUKOKOUKSEN OHJELMA JA KOKOUSASIAKIRJAT 15.heinäkuuta 2017 Väärälän sukuseura ry Sääntömääräinen sukukokous lauantaina 15.7.2017 Ruonanpirtillä Esityslista 1. Kokouksen

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous

Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous Muhoksen Raviseura ry Vuosikokous 19.4.2013 Paikka: Muhoksen Päiväkeskus Läsnä: Heikki Klemetti, Sanna Karhula, Heikki Risto, Pertti Nieminen, Milla Hedén, Johanna Pulliainen, Anne Pohjola, Pasi Pohjola,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari

Rakenteiden Mekaniikka lehden 50-vuotisjuhlaseminaari Jäsentiedote 04.04.2017 JÄSENTIEDOTE 1/2017 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Seuran vuosikokous 2017 Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa FM Maija Mäki / maikar@utu.fi Coccyx ry 6.8.2011 Turun yliopisto osana kulttuuripääkaupunkivuotta Ohjelmarungossa yliopiston

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja

2 päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen. Kokous todettiin koolle kutsutuksi sääntöjen määräämällä tavalla ja SYYSKOKOUS Aika 13.11.2014 klo.18.05 20.26 Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A Läsnä osallistujaluettelo,( liite: 1) 1 kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Pauli Purmonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014

OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014 1/5 Kansatiede, Turun yliopisto OPETUSOHJELMA SYKSYLLÄ 2014 Päivitetty 5.11.2014 PERUSOPINNOT P1. JOHDANTO KULTTUURIEN TUTKIMUKSEEN (KANS1401) 5 op Ti 2.9 klo 14 16 Den Aud, professori Matti Kamppinen:

Lisätiedot

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi

TUL:n Lapin piiri ry puh: P Nahkurinkatu Kemi TUL:n Lapin piiri ry:n sääntömääräinen PIIRIKOKOUS Pidetään Kemissä os. Kemin Cumulus, Hahtisaarenkatu 3,, lauantaina 16.4.2016 alkaen klo.12:00. Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo.11:00. Kokouksessa

Lisätiedot

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 28.2.2016 Aika Sunnuntai 28.2.2016 klo 15:01 16:59 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145 A Osallistujat Fordell Pertti Murtomäki Heikkinen Maire

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2013. Kesäkuu 2013. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-jäsenkirje 1/2013.

JÄSENKIRJE 1/2013. Kesäkuu 2013. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-jäsenkirje 1/2013. Kesäkuu 2013 c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org/ Ethnos-jäsenkirje 1/2013 Kesäkuu 2013 Toimitus ja taitto: Jussi Lehtonen Kansikuva Kansatieteellisen symposiumin illallinen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 24.3.2010 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Pataravintola Mylly, Pirkkala OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistyksen jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

Rajatonta yhteistoimintaa - Kuntarakennemuutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen kylätoimintaan

Rajatonta yhteistoimintaa - Kuntarakennemuutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen kylätoimintaan Rajatonta yhteistoimintaa - Kuntarakennemuutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen kylätoimintaan Varsinais-Suomen Kylät ry:n 15-vuotisjuhlaseminaari 3.12.2015 Kuva-Tähti, Vehmaa FM, Niina Koskihaara Kansatiede,

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS

Muutosehdotukset 28.2.2011 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTAORVOT RY SÄÄNNÖT RNO 182 521 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016

Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 Suomenpienhevosyhdistyksen toimintakertomus 2016 1. Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomenpienhevosten arvostusta ja sen käyttömuotoja, sekä turvata maahamme kehittyneen alkuperäisrodun sukujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 15.11.2016 kello 17.00 17.20 Paikka Läsnä Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere Kokouksessa oli läsnä 6 kassan jäsentä sekä osakkaan edustajana lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki. Paikalla

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Joensuussa , klo 17.45

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Joensuussa , klo 17.45 Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Joensuussa 22.10.2009, klo 17.45 Esityslista 1 Kokouksen avaus (Jouni Viiri) 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2013 Aika: 11.1.2013 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Tea Lassinaro Marjo

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2010

Ethnos-tiedote 1/2010 TIEDOTE 1/2010 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Kulttuuriperinnön jäljillä...3 Vuosikokouskutsu...4 Lectio praecursoria: Markku Aukia...5 Toimintakertomus vuodelta 2009...10 Toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org

Sisältö. c/o Tieteiden talo Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki http://www.ethnosry.org Jäsenkirje 1/2015 Kesäkuu 2015 Sisältö Puheenjohtajan puheenvuoro: Tieteiden vähättely 2 Jäsenmaksu 2015 3 Ethnoksen gradupalkinto 4 Monikielisyyden rajat ja mahdollisuudet 6 Esitelmäkutsu: IX Kansatieteen

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

L A T S I I N U E S N E E T I A T S U N N E K A R J Ä S E N T I E D O T E

L A T S I I N U E S N E E T I A T S U N N E K A R J Ä S E N T I E D O T E S E U R A R A K E N N U S TA I T E E N RTS_3_12.indd 3 K utsu SYYSKOKOUKSEEN JA v ierailu marmori p alatsiin J Ä S E N T I E D O T E 3 : 2 0 1 2 19.11.2012 13.14 R A K E N N U S T A I T E E N S E U R A

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103)

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 25.3.2014. Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Esityslista 25.3.2014 Blanko ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2014 kello 17.00 Anttilansalissa (FY1103) Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖN PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS 1 OAJ:N PIRKKALAN PAIKALLISYHDISTYS ry:n VUOSIKOKOUS Aika: Tiistai 29.3.2011 kello 18.00 Paikka: Osallistujat: Tilausravintola Piha, Tampere OAJ:n Pirkkalan paikallisyhdistys ry:n jäsenet. Paikalla oli

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot