Suomen Jalkapallovalmentajat jäsenkysely Yhteenveto Koonnut Lasse Saari, SPL Harjoittelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Jalkapallovalmentajat jäsenkysely 2013. Yhteenveto Koonnut Lasse Saari, SPL Harjoittelija"

Transkriptio

1 Suomen Jalkapallovalmentajat jäsenkysely 2013 Yhteenveto Koonnut Lasse Saari, SPL Harjoittelija

2 Vastaajat (yhteensä 119) Sukupuoli: 4 naista, 112 miestä, 2 ei ilmoittanut Ikä: Prosenttiosuudet kuviossa, suurin osa (60%) 41 55v.

3 Vastaajat Valmentajakoulutustaso: Melko tasaisesti vaihtoehtoja C:stä > Pro JVK. Keskiarvo 4.3 (jossa E=1 ja ProJVK=6) B:n ja A:n välissä.

4 Vastaajat Valmentajien pelaajatausta: Suurin vastaajaryhmä (47%) pelaajataustaltaan 3.div tai alempi. Vastaajien keskiarvo n. 2div:ssa.

5 VALMENNUSTASO Suurin osa valmentaa 12 19v nuoria (67%) tai alle 12 v lapsia (15%)

6 VALMENNUSTASO ERI VASTAAJARYHMILLÄ Tarkat prosentit näkee webropolin kyselyraportista, tässä huomioita: IKÄ: Lasten ja nuorten valmentajat jakautuneet melko tasaisesti suhteessa iän mukaan. Kaikki vastaajat jotka valmentavat pääosin 2 div. tai korkeammalla olivat yli 41v., ja suurempi osa myös yli 55 v. VALMENTAJAKOULUTUSTASO: Mitä korkeampi koulutustaso, sitä enemmän valmennettiin aikuisten huippusarjoissa ja sitä vähemmän lasten alle 12 v sarjoissa Pro / JVK valmentajista 55% nuorissa, 22% kakkosessa ja loput 23% miesten/naisten ykkösessä tai liigassa. PELAAJATAUSTA: Miesten liigassa / ykkösessä valmentavista vastaajista kaikki olivat entisiä liiga tai maajoukkuepelaajia. Lapsia ja nuoria valmensivat kirjavasti eri pelaajataustoja omaavat; aikuisia valmentavista pelaajatausta määritti enemmän valmennustasoa eli mitä korkeammalla pelannut, sitä korkeammalla valmensi ja toisinpäin

7 VALMENTAJIEN AMMATTIASEMA Melko tasaisesti niin päätoimisia, oto korvauksella työskenteleviä kuin vapaaehtoisia. Suurin osa oto korvauksella. IKÄ: v. Enemmän päätoimisena (40%) tai oto korvauksella (40%) v. Enemmän oto korvauksella (44%) tai vapaaehtoisena (44%) yli 55v. Eniten oto korvauksella (58%) Muiden vastaajaryhmien muuttujien osalta otoskoko jäi niin pieneksi ettei merkittäviä johtopäätöksiä voida vetää.

8 TOIMINNAN ARVIOINTI OSA ALUEITTAIN:

9 ARVIOINTI OSA ALUEITTAIN, HUOMIOITA: SJV:n vahvin osa alue on edunvalvonta. Peräti 91% vastaajista on sitä mieltä että se toimii vähintään melko hyvin. Keskiarvo (1 = toimii huonosti, 4 = toimii erinomaisesti) sillä oli alueista korkein eli 2,5. Edunvalvonta toimii erinomaisesti 12% mielestä. Toiseksi vahvin osa alue on täydennyskoulutukset kotimaassa. 83% vastaajista oli mieltä että toimii vähintään melko hyvin. Keskiarvo vastauksille oli eri osa alueista toisiksi korkein, 2,4. Heikoin osa alue SJV:n toiminnassa on vastaajien mukaan valmennusapu. 31% vastaajista ilmoitti sen vaativan erityistä kehittämistä. Keskiarvo oli osa alueista heikoin, 1,9. Toiseksi heikoin osa alue on jäsenedut. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut niiden olevan erinomaisella tasolla. Keskiarvo tälle osa alueelle oli toisiksi heikoin, 2,1. Tämän kysymyksen nro 8. vastauksissa huomioitiin, että kyselyyn vastaamisessa oli ongelmia (pystyi vastaamaan vain neljään kuudesta osa alue kohdasta) perjantaina vastanneilla. Kyselyn tuloksia näiden vastanneiden osalta verrattiin päivämäärällä tai sen jälkeen vastanneiden tuloksiin, eikä merkittävää eroa löytynyt. Näin ollen päätettiin käyttää kaikkia vastauksia ilman suodatusta, kun ongelma ei vaikuttanut vastausten sisältöihin.

10 Minkälaista toimintaa haluat jatkossa? Koulutuksista: Enemmän koulutuksia maakuntiin ja alueittain toivottiin monissa vastauksissa Avustuksia pitkän matkan matkustaville valmentajille, jotka osallistuvat koulutuksiin Koulutuksiin toivottiin täsmäaiheita, lyhyitä kokonaisuuksia ja erilaisia näkökulmia tietoiskun omaisia koulutuksia toistui monissa vastauksissa. Myös muutama eriävä mielipide tähän löytyi jotka toivoivat syvempää perehtymistä yhteen teemaan esim. koko vuoden aikana. Kansainvälisten tapahtumien osalta: ulkomaiden koulutusmatkoilta toivottiin halvempaa hintaa sekä aiemmin tapahtuvaa suunnittelua ja aikataulujen julkistamista. Lisäksi kohteissa toivomuksena organisaatiot jotka ovat lähempänä suomalaisten seurojen resursseja kuten muut Pohjoismaat Nuorten valmentajapäiviä toivottiin takaisin

11 Minkälaista toimintaa haluat jatkossa? Muut toimet. Sana oli vastaajille vapaa tällä otsikolla. Vastaukset jaoteltu selkeyden vuoksi tässä koosteessa teemoittain: Tiedotus / nettisivut: Avoimempaa toimintaa ja tiedottamista. Kaikesta, mihin jäsenmaksu menee jne. Itselleni asiat ei aikanaan selvinnyt. Siksi en ole myöskään yhdistyksen jäsen. Yhdistys itsessään on tärkeä, mutta toiminnallaan ampuu itseään jalkaan. Toivoisin kyselyn pohjalta myös oikeita vastauksia teidän nettisivuilleinne. Saattaa jopa olla, että minä ja monet muut palaavat jäseniksenne. Nettisivuille tietopankkeja, extraa pelitavoista. Nykyisistä trendeistä pelisysteemeissä. videoanalyysejä verkon kautta(peleistä ja harjoitteista) Jussi Tuominen voisi olla apuna, Nettisivuille voisi laittaa blogina eri joukkueiden harjoituspäiväkirjoja. Valmentajalehti: Toivoisin lehden tulevan useammin. Valmentajalehti pitää uudistaa kokonaan tai sitten lopettaa. Tapahtumat / tilaisuudet: Voisi myös olla enemmänkin yhteistä valmentajien välistä tiedonjako tilaisuuksia. Valmentajapäivät kerran vuodessa on hyvä. Aina jotain maaotteluiden yhteyteen Muut palvelut : Lakimiespalvelut pitäisi saada ilmatteeksi tai ainakin isolla alennuksella, esim. kun tarvii apua sopimuksen tekemisessä. Neuvoja ja ohjeita valmentajasopimusten tekoon. Jo ennen sopimusten syntymistä. Yhtenäinen valmentajasopimus? Erilaisten työmahdollisuuksien esilletuonti ja mahdollisuus erilaisiin kontakteihin tyällistymisen edistämiseksi.(kasnainvälinen) Huom. Kaikki nämä kolme ylläolevaa olivat kommentteja Pro JVK valmentajilta.

12 Minkä tyyppistä täydennyskoulutusta toivotaan? Vastanneet saivat laittaa ruksin niin moneen kohtaan kuin hyväksi kokivat. Selvinä toivomuksina vastaajilta erottuvat Taktiikka ja pelipaikkakohtainen harjoittelu sekä toisena Tietotekniikan hyväksikäyttö valmennuksessa. Jokin muu, mikä? Vastanneet täyttivät itse sisällön avoimeen kohtaan. Henkinen valmennus nousi monissa vastauksissa esiin.

13 Vapaa sana toistuneita vastauksia Varustediili mahdollisuudet jäsenvaatteisiin tai alennuksiin tekemällä yhdistyksen nimissä sopimus jonkun urheiluvälineliikkeen tai verkkokaupan kanssa? (2 vastaajaa) A valmentajatutkintoon toivomus: kaksi koulutusta vuodessa (2 vastaajaa) Kiitoksia hyvin järjestetyistä matkoista (2 vastaajaa) Koulutuksia toivottiin muuallekin kuin kehä 3 sisälle, esim. Keski ja Pohjois Suomi (2 vastaajaa) Ulkomaille asuville oma jäsenhinta, koska eivät pysty hyödyntämään mitään muuta palvelua kuin jäsenlehden. (1 vastaaja)

14 Vapaa sana jatkuu.. Muutamia yksittäisiä kommentteja tai ehdotuksia: Kyllä itselle tulee mieleeni ainavälillä kuka huolehtii valmentajista jotka tekevät ensin 8h päivää(jos riittää) sitten valmentamaan niin ei valitettavasti jaksa aina olla skarppina. Akttivisuutta jäsenten hankintaan, meitä vapaaehtoisia valmentajia on paljon. Veikkaanpa ettei suuri mosa ole edes kuullut SJVstä. Hyvin järjestettyjä matkoja. Hyvä tarjonta. Vielä jokapäiväistä infoa parannettava... esim nettisivut...videoklippeineen.. valmentajahaastatteluineen.. pelianalyyseineen. Suomen Palloliiton voisi tukea niitä Jalkapallovalmentajat ry:n JÄSENIÄ, MATKA AVUSTUKSELLA,jotka tulevat kauempaa Valmentaja päiville. Esim. 100 uron yli menevän osuuden lento /junamatkasta maksaisi Palloliitto. Esim. Valmentaja maksaa Palloliiton tilille 100 uroa ja Palloliitto hoitaa lento /junalipun valmentajalle. Kaikki muut järjestelyt/kulut hoitaa valmentaja itse. Valmentajat /Jalkapallovalmentajat ry tekevät niin merkittävää työtä Suomalaisen jalkapallon(spl) eteen,että tuon voisi toteuttaa ilman että siitä aiheutuu isoja kuluja Palloliitolle. Valmentajapäiville tulisi takuulla enempi valmentajia kuin tähän asti. Jari Pyykölä (Oulu) Toiminnan kehitys,seuranta ja mukanaolo ovat jääneet,koska en saa koulutuksesta riittävästi irti heikon englannin ymmärtämisen takia. Nuoremmille ikäluokille koulutus on varmasti hyödyllistä.

15 SJV:n jäsenkysely yhteenveto: Nykyinen toiminta HYVÄÄ: + Edunvalvontaan oltiin tyytyväisiä. + Kotimaan täydennyskoulutuksiin oltiin melko tyytyväisiä. + Ulkomaiden matkat sisällöltään hyviä ja hyvin järjestettyjä. + Valmentajapäiviä kehuttiin ja toivottiin jatkossakin maaotteluiden yhteyteen HUONOA: Valmennusapu & jäsenedut olivat heikoimmaksi arvioidut osa alueet Ulkomaan koulutusmatkojen aikataulut ja kohteet tulevat liian myöhään tietoon, jotta olisi mahdollisuuksia osallistua Koulutustapahtumia liikaa etelässä, matkat muualta Suomesta pitkiä ja kalliita Tiedotus & uusien jäsenien hankinta ei toimi, yhdistys tuntematon vap.eht. keskuudessa

16 SJV:n jäsenkysely yhteenveto: Toiveita / ideoita jatkoon: Koulutukset: Toivottiin tietoiskun omaisia koulutuksia täsmäaiheista, erilaisia näkökulmia jotka tuovat omaan toimintaan jotakin uutta Enemmän koulutuksia maakuntiin ja alueittain Nuorten valmentajapäiviä toivottiin takaisin Kaksi A valmentajatutkinnon koulutustapahtumaa vuodessa voisiko SJV ajaa eteenpäin? Muut toimet Nettisivuille enemmän sisältöä, esim. videoanalyysejä, harjoituspäiväkirjoja jaettavaksi, tiedottamista ajankohtaisista asioista, kaikkea jokapäiväistä extraa Lakimiespalveluja ja apua/neuvoja valmentajasopimuksien tekoon Valmentajien jaksamiskysymys nousi esiin ja toivottiin käsiteltävän Ulkomailla asuvien jäsenmaksu pienemmäksi, sillä ei muuta palvelua kuin lehti?

17 SJV:n jäsenkysely yhteenveto: Täydennyskoulutuksen sisältötoivomuksista nostoja: TAKTIIKKA & PELIPAIKKAKOHTAINEN HARJOITTELU TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ HARJOITUKSISSA HENKINEN VALMENNUS

18 Toimenpiteet?

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS!

ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! ENTTEN TENTTEN PELISTÄ POIS! Lapsen ääni 2015 -raportti lasten kokemuksista köyhyydestä ja osallisuudesta Tiivistetyt tulokset Kyselyyn vastanneista lapsista 11 % koki perheensä olevan köyhä tai erittäin

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti

UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011. Tutkimusraportti UUSI KATTOJÄRJESTÖ 2011 Tutkimusraportti Johdanto Uutta kattojärjestöä kaivataan Useissa taloyhtiöissä on kiperät ajat, kun meneillään on isojakin korjausremontteja. Lisäksi uuden asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere

Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puu&Tekniikka Lukijatutkimus 2008 Tutkimusraportti 6.11.2008 Focus Master Oy Focus Master Oy Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere www.focusmaster.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella

Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä. Älkää säästäkö tyhmästi lastenne kustannuksella Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä.

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot