HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje"

Transkriptio

1 HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje

2 HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje

3 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän julkaisun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä ilman Hewlett-Packardin kirjallista ennakkolupaa lukuun ottamatta tekijänoikeuslain sallimia tapoja. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tuki Katso tuotteen helppokäyttötoimintojen ja HP:n tuotteiden helppokäyttöisyyteen sitoutumiseen liittyvät lisätiedot HP:n Web-sivuston osoitteesta Tavaramerkit Windows ja Windows XP ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Windows Vista on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Helppokäyttöisyys Helppokäyttöominaisuuksien ansiosta HP-tulostinta voivat käyttää myös sellaiset henkilöt, joilla on jokin vamma. Näkökyky Käyttäjät, joilla on näkövamma tai heikentynyt näkökyky, voivat käyttää tulostinohjelmistoa Windowsin helppokäyttöasetusten ja -toimintojen avulla. Tulostinohjelmisto tukee myös useimpia apuvälineitä, esimerkiksi näytönlukuohjelmia, pistekirjoitusnäyttöä ja sanelusovelluksia. Värisokeita käyttäjiä varten ohjelmiston ja HP-tulostimen värillisissä painikkeissa ja välilehdissä on kyseistä toimintoa kuvaava lyhyt teksti tai kuvake. Liikkuvuus Liikuntarajoitteiset käyttäjät voivat käyttää tulostinohjelmiston toimintoja näppäinkomennoilla. Ohjelmisto tukee myös Windowsin helppokäyttötoimintoja, esimerkiksi alas jääviä näppäimiä, lukitusnäppäimiä, näppäimien toiston suodatusta ja hiirinäppäimiä. Tulostimen luukkuja, painikkeita, paperilokeroita ja paperinohjaimia voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysiset voimat ovat heikot tai joiden ulottuvuus on rajallinen.

4 Sisältö 1 Johdanto Erikoisominaisuudet Perustietoja Tulostin yhdellä silmäyksellä...8 Painikkeet ja merkkivalot...9 Virtapainike ja virran merkkivalo...9 Peruuta-painike...10 Jatka-painike ja -merkkivalo...10 Tulostuskasettien tilavalot...11 Paperilokero...12 Paperilokeron avaaminen...12 Paperilokeron käyttäminen...13 Paperilokeron sulkeminen...13 Tulostuskasetit...14 Varamustetila...15 Varamustetilan tulosteet...15 Poistuminen varamustetilasta Tulostimen liittäminen USB Valokuvien tulostaminen Reunattomien valokuvien tulostaminen...18 Reunallisten valokuvien tulostaminen...20 Valokuvien tulostaminen tavalliselle paperille...21 HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus...22 Exif Print...22 Valokuvapaperin säilyttäminen ja käsittely...23 Säästä rahaa ja mustetta tulostaessasi valokuvia Muiden asiakirjojen tulostaminen Sähköpostien tulostaminen...25 Asiakirjojen tulostaminen...26 Kirjeiden tulostaminen...27 Kirjekuorien tulostaminen...28 Postikorttien tulostaminen...29 Arkistokorttien ja muiden pienikokoisten materiaalien tulostaminen...29 Tarrojen tulostaminen...30 Kalvojen tulostaminen...31 Esitteiden tulostaminen...32 Korttien tulostaminen...33 Vihkojen tulostaminen...33 Julisteiden tulostus...35 Silitettävien siirtokuvien tulostaminen...36 Sisältö 1

5 Sisältö 7 Tulostusvihjeet Tulosta testisivu...38 Tulostuksen pikavalinnat...38 Tulostuksen pikavalintojen käyttäminen...39 Tulostuksen pikavalintojen luominen...39 Tulostuksen pikavalintojen poistaminen...39 Sivujärjestyksen määrittäminen...40 Nopea, taloudellinen tulostus...40 Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille...40 Tulosta harmaasävyinä...41 Kaksipuolinen tulostus...42 Tavallinen tulostaminen...42 Tulostuksen esikatselu...43 Mukautetun paperikoon määrittäminen...43 Paperityypin valitseminen...43 Tulostusnopeuden tai -laadun muuttaminen...44 Tulostustarkkuus...44 Suurin mahdollinen dpi...45 Asiakirjan koon muuttaminen...45 Sidotut kaksipuoliset asiakirjat...46 Web-sivun tulostaminen...47 Julkaisujen tulostus Tulostinohjelmisto HP Deskjet -laitteen määrittäminen oletustulostimeksi...48 Aseta tulostuksen oletusasetukset...48 Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna...49 Lisätietoja-ohjeen käyttäminen...50 Tulostimen ohjelmistopäivitysten lataaminen Huolto Tulostuskasettien huoltaminen...51 Valintanumerot...51 Tulostaminen yhdellä tulostuskasetilla...52 Tulostuskasettien vaihtaminen...52 Tulostuskasettien kohdistaminen...54 Tulostuskasettien automaattinen puhdistaminen...54 Ohjeellisten mustemäärien näyttäminen...55 Tulostimen rungon huoltaminen...55 Musteen poistaminen iholta ja vaatteista...55 Tulostuskasettien manuaalinen puhdistaminen...56 Tulostuskasettien huoltaminen...57 Tulostimen Työkalut-toiminto Mustetarvikekauppa Vianmääritys Virheilmoitukset

6 Sisältö Tulostuskasetin virheilmoitukset...60 Tulostuskasetti on vääräntyyppinen tai tulostuskasettia ei ole asennettu...60 Ilmoitus tulostuskasettiongelmasta...61 Tulostuskasetin vaunu on jumiutunut...61 Väärä paperi tai Paperikoko...63 Paperi on lopussa...64 Virhe kirjoitettaessa USB-porttiin...64 Kaksisuuntaisen tiedonsiirtoyhteyden muodostaminen ei onnistu tai tulostin ei vastaa...64 Asennusongelmat...64 Tulostimen valot palavat tai vilkkuvat...66 Virran merkkivalo vilkkuu...67 Jatka-valo vilkkuu...68 Sekä virran merkkivalo että Jatka-merkkivalo vilkkuvat...68 Tulostuskasetin tilavalot palavat tai vilkkuvat...68 Tulostin ei tulosta...70 Tarkista seuraavat asiat...70 Tulostaminen ei onnistu...70 Mikäli tulostin ei tästä huolimatta tulosta...76 Asiakirja tulostuu hitaasti...76 Tulostuskasetteihin liittyvät ongelmat...77 Tulostuskasetin virheilmoitusten selvittäminen...77 Tulostuskasettivaunu on pysähtynyt...80 Paperinsyöttöongelmat...83 Paperi on lopussa...84 Tulostin tulostaa useille arkeille kerralla...88 Valokuvat eivät tulostu oikein...89 Tarkista paperilokero...89 Tarkista tulostimen ominaisuudet...89 Reunattomien asiakirjojen ongelmat...89 Reunattoman tulostuksen ohjeet...89 Kuva tulostuu vinosti...90 Haalistumia esiintyy valokuvan reunoilla...90 Valokuvassa on ylimääräinen reuna...91 Tulostuslaatu on huono...91 Värit ovat vääriä, epätarkkoja tai sekoittuneita...92 Muste ei täytä tekstiä tai kuvia kokonaan...94 Reunattoman tulosteen alaosassa on vaakasuuntainen vääristymä...96 Tulosteissa on vaakasuuntaisia raitoja ja juovia...97 Tulosteet ovat haalistuneita tai niiden värit ovat sameita...99 Tulosteet ovat epätarkkoja tai sotkuisia Tulosteet ovat vinoja Paperin takapuolella on mustejuovia Laite ei ota paperia syöttölokerosta Tekstin reunat ovat rosoiset Asiakirja tulostuu virheellisesti Jos ongelma ei ratkea Sisältö A HP-tuki Mustekasetin takuutiedot Tukiprosessi

7 HP:n puhelintuki Puhelintuen aika Soittaminen Puhelintuen ajanjakson jälkeen Sisältö B Tekniset tiedot Tulostimen tekniset tiedot Ilmoitus Windows käyttöjärjestelmän käyttäjille Ympäristönsuojelu-ohjelma Paperinkäyttö Muovit Käyttöturvallisuustiedotteet Kierrätysohjelma HP:n inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma Energy Star -huomautus Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union Lainsäädäntöä koskevat huomautukset FCC statement Notice to users in Korea VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan Notice to users in Japan about the power cord Toxic and hazardous substance table HP Deskjet D730 -tulostin declaration of conformity Hakemisto

8 1 Johdanto Tervetuloa lukemaan HP Deskjet D730 -tulostinn tulostimen ohjetta. Saat lisätietoja tietokoneen ja tulostimen käyttämisestä yhdessä valitsemalla seuraavasta taulukosta haluamasi aiheen. Tiedonhaussa voi käyttää myös vasemmalla olevaa sisällysluetteloruutua. Jos tietokoneen käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, kaikki tuotteen ominaisuudet ja toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa Ilmoitus Windows käyttöjärjestelmän käyttäjille, sivu 111. Huomautus Lisätietoja ohjelmiston asentamisesta on tulostimen mukana toimitetussa aloitusoppaassa. Osa Erikoisominaisuudet, sivu 7 Perustietoja, sivu 8 Tulostimen liittäminen, sivu 17 Valokuvien tulostaminen, sivu 18 Muiden asiakirjojen tulostaminen, sivu 25 Tulostusvihjeet, sivu 38 Tulostinohjelmisto, sivu 48 Huolto, sivu 51 Kuvaus Tietoa tulostimen erikoisominaisuuksista. Ohjeita tulostimen käytöstä sekä tulostuskasettien käytöstä ja vaihtamisesta. Tietoja tulostimen liittämisestä tietokoneeseen. Tietoja kuvien tulostamisesta, kuvien ulkoasun muokkaamisesta ennen tulostusta, tulostuskasetin asentamisesta, valokuvapaperin säilyttämisestä ja käsittelystä sekä kuvien jakamisesta ystävien ja sukulaisten kanssa. Tietoja erilaisten asiakirjojen (esimerkiksi sähköpostien, onnittelukorttien, kirjekuorien, tarrojen, julisteiden, vihkojen, kalvojen ja silitettävien materiaalien) tulostamisesta. Tietoja tulostuksen pikavalinnoista, paperityypin valinnasta, tulostustarkkuuden muuttamisesta, sivujärjestyksen asettamisesta, usean sivun tulostamisesta yhdelle arkille, asiakirjan esikatselusta ja kaksipuolisesta tulostuksesta. Tietoja HP Deskjet -tulostimen muuttamisesta oletustulostimeksi, tulostuksen oletusasetusten määrittämisestä ja tulostinohjelmiston päivitysten lataamisesta. Tietoja tulostuskasettien asentamisesta ja hoidosta, tulostuskasetin mustemäärän tarkistamisesta, testisivun tulostamisesta ja mustetahrojen poistosta. Johdanto Johdanto 5

9 Luku 1 (jatkoa) Osa Vianmääritys, sivu 60 HP-tuki, sivu 109 Mustetarvikekauppa, sivu 59 Tulostimen tekniset tiedot, sivu 111 HP:n inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma, sivu 112 Kuvaus Ratkaisuja laitteiston tai ohjelmiston ongelmiin. Yhteyden ottaminen HP:n tukeen. Tulostimen tarvikkeiden tilaaminen. Tietoja paperikapasiteetista, vaatimuksista ja muista tulostimen teknisistä tiedoista. Tietoja tulostuskasettien kierrätyksestä. Johdanto 6 Johdanto

10 2 Erikoisominaisuudet Onnittelut. HP Deskjet sisältää monia mielenkiintoisia ominaisuuksia: Helppokäyttöinen: Helppo asentaa ja käyttää. Reunaton tulostus: Tulosta 4 x 6 tuuman (10 x 15 cm:n) valokuvat paperin reunoihin saakka reunattomalla tulostuksella. Lisätietoja on kohdassa Reunattomien valokuvien tulostaminen, sivu 18. Arvioitu musteen taso: Tulostimen Työkaluihin kuuluvan Arvioitu musteen taso -toiminnon avulla voit tarkastaa kunkin tulostuskastin arvioidun musteen tason. Lisätietoja on kohdassa Ohjeellisten mustemäärien näyttäminen, sivu 55. Varamustetila: voit jatkaa tulostamista yhdellä tulostuskasetilla. Lisätietoja on kohdassa Varamustetila, sivu 15. Erikoisominaisuudet Erikoisominaisuudet 7

11 3 Perustietoja Tulostin yhdellä silmäyksellä Painikkeet ja merkkivalot Paperilokero Tulostuskasetit Varamustetila Tulostin yhdellä silmäyksellä Lisätietoja tulostimen ominaisuuksista saat napsauttamalla alla olevia linkkejä. 1 Painikkeet ja merkkivalot, sivu 9 2 Paperilokero, sivu 12 1 Tulostuskasetit, sivu 14 Perustietoja 8 Perustietoja

12 1 Tulostimen liittäminen, sivu 17-portti Painikkeet ja merkkivalot Painikkeilla kytketään ja katkaistaan tulostimen virta, peruutetaan tulostustyö ja aloitetaan se uudelleen. Merkkivalot ilmoittavat tulostimen tilan. 1 Virtapainike ja virran merkkivalo, sivu 9 2 Peruuta-painike, sivu 10 3 Jatka-painike ja -merkkivalo, sivu 10 4 Tulostuskasettien tilavalot, sivu 11 Virtapainike ja virran merkkivalo Voit kytkeä tai katkaista tulostimen virran painamalla Power (Virta)-painiketta. Tulostimen käynnistyminen kestää muutaman sekunnin Power (Virta)-painikkeen painamisen jälkeen. Perustietoja Painikkeet ja merkkivalot 9

13 Luku 3 1 Virtapainike ja virran merkkivalo Virran merkkivalo vilkkuu, kun tulostin käsittelee tietoja. Varoitus Kytke tai katkaise tulostimen virta aina käyttämällä Power (Virta)- painiketta. Virran kytkeminen tulostimeen tai virran katkaiseminen muuten kuin virtapainiketta painamalla saattaa vahingoittaa laitetta. Älä esimerkiksi katkaise virtaa ylijännitesuojasta tai erillisestä katkaisijasta. Peruuta-painike Peruuta nykyinen tulostustyö painamalla Cancel (Peruuta)-painiketta. 1 Peruuta-painike Jatka-painike ja -merkkivalo Jatka-valo vilkkuu merkkinä siitä, että laitteen toiminta edellyttää toimenpiteitä. Kyseessä voi olla esimerkiksi paperin loppuminen tai paperitukos. Kun ongelma on ratkaistu, jatka tulostamista painamalla Resume (Jatka)-painiketta. Perustietoja 10 Perustietoja

14 1 Jatka-painike ja -merkkivalo Tulostuskasettien tilavalot Tulostuskasettien merkkivalot sijaitsevat ohjauspaneelissa. 1 Tulostuskasettien tilavalot 1 Kolmivärikasetin merkkivalo Perustietoja Painikkeet ja merkkivalot 11

15 Luku 3 2 Mustan tulostuskasetin merkkivalo 1. Vasemmanpuoleinen tilavalo ilmoittaa tulostuskasetin vaunun vasemmassa reunassa olevan kolmivärikasetin tilan. Valo palaa tasaisesti, jos kolmivärikasetin muste on vähissä. Valo vilkkuu, jos kolmivärikasetti on huollettava. 2. Oikeanpuoleinen tilavalo ilmoittaa tulostuskasetin vaunun oikeassa reunassa olevan musta tulostuskasetin tilan. Valo palaa tasaisesti, jos mustan tulostuskasetin muste on vähissä. Valo vilkkuu, jos musta tulostuskasetti on huollettava. Lisätietoja on kohdassa Tulostuskasetin tilavalot palavat tai vilkkuvat, sivu 68. Paperilokero Katso paperilokeron lisätiedot valitsemalla jokin oheisista aiheista. Paperilokeron avaaminen Paperilokeron käyttäminen Paperilokeron sulkeminen Paperilokeron avaaminen Paperilokeron avaaminen 1. Laske paperilokero alas. 2. Vedä lokeron jatke ulos. Perustietoja 12 Perustietoja 3. Jos tulostat nopeassa vedostilassa, taita tulostelokeron jatkeen pysäytin ulos.

16 Paperilokeron käyttäminen Voit tulostaa erikokoisille tulostusmateriaaleille siirtämällä paperinohjainta oikealle tai vasemmalle. Tulostin työntää tulostetut arkit paperilokeron päälle. Paperilokeron sulkeminen Paperilokeron sulkeminen 1. Poista paperi tai muu tulostusmateriaali paperilokerosta. 2. Jos tulostelokeron jatkeen pysäytin on avattu, työnnä se takaisin sisään. Perustietoja Paperilokero 13

17 Luku 3 3. Työnnä lokeron jatke paperilokeron sisään. 4. Nosta paperilokero ylös. Tulostuskasetit Tulostimessa voi käyttää kahta tulostuskasettia. 1 Musta tulostuskasetti 2 Kolmivärikasetti Huomautus Tulostimen mukana saattaa olla ainoastaan kolmivärikasetti. Parhaat tulokset saat asentamalla tulostimeen mustan tulostuskasetin kolmivärikasetin lisäksi. Tulostaminen onnistuu ilman mustaa tulostuskasettia, mutta tällöin tulostin tulostaa hitaammin ja tulostettavat värit voivat olla erilaisia kuin silloin, kun sekä musta tulostuskasetti että kolmivärikasetti on asennettu. Lisätietoja tulostuskasettien tilaamisesta on kohdassa Mustetarvikekauppa, sivu 59. Perustietoja 14 Perustietoja Aiheeseen liittyvää Mustetarvikekauppa, sivu 59 Tulostuskasettien huoltaminen, sivu 57

18 Varamustetila Varamustetilassa tulostin toimii käyttämällä vain yhtä tulostuskasettia. Varamustetila käynnistyy siinä vaiheessa, kun toinen tulostuskasetti poistetaan vaunusta. Huomautus Näyttöön tulee ilmoitus, kun tulostinta käytetään varamustetilassa. Jos näyttöön tulee ilmoitus ja tulostimessa on kaksi kasettia, varmista, että suojamuoviteippi on poistettu kummastakin tulostuskasetista. Jos muoviteippi peittää tulostuskasetin kontaktipinnat, tulostin ei havaitse kasettia. Muoviteipin irrottaminen tulostuskasetista Pidä tulostuskasettia niin, että kupariset kosketuspinnat osoittavat alaspäin ja kohti tulostinta. Irrota sitten muoviteippi varovasti. 1 Poista muoviteippi Varoitus Älä koske tulostuskasetin mustesuuttimiin tai kupariliitäntöihin. Niiden koskettaminen saattaa aiheuttaa tukkeumia, musteongelmia tai kosketushäiriöitä. Älä poista kupariliuskoja. Ne ovat välttämättömiä sähkönjohtimia. Lisätietoa varamustetilasta saa seuraavista otsikoista: Varamustetilan tulosteet Poistuminen varamustetilasta Varamustetilan tulosteet Varamustetilassa tulostaminen on normaalia hitaampaa ja tulostuslaatu on heikompi. Asennettu tulostuskasetti Musta tulostuskasetti Kolmivärikasetti Tulos Värit tulostuvat harmaasävyinä. Värit tulostuvat, mutta musta tulostuu harmaana, ei täysin mustana. Poistuminen varamustetilasta Poistu varamustetilasta asentamalla tulostimeen kaksi tulostuskasettia. Perustietoja Varamustetila 15

19 Luku 3 Lisätietoja tulostuskasetin asentamisesta on kohdassa Tulostuskasettien vaihtaminen, sivu 52. Perustietoja 16 Perustietoja

20 4 Tulostimen liittäminen USB USB Tulostin liitetään tietokoneeseen USB (universal serial bus) -kaapelilla. Huomautus Saat parhaat tulostustulokset käyttämällä USB 2.0 -yhteensopivaa kaapelia. Tulostimen liittäminen Tulostimen mukana toimitetussa aloitusoppaassa on ohjeita tulostimen liittämisestä USB-kaapelilla. Huomautus USB-kaapelia ei välttämättä toimiteta tulostimen mukana. USB 17

21 5 Valokuvien tulostaminen Tulostinohjelmiston avulla voidaan yksinkertaistaa digitaalikuvien tulostamista ja parantaa valokuvien laatua monin eri tavoin. Opi tulostamaan valokuvia Reunattomien valokuvien tulostaminen, sivu 18. Reunallisten valokuvien tulostaminen, sivu 20. Valokuvien tulostaminen Opi muita valokuvien tulostustehtäviä Exif Print -yhteensopivan valokuvan tulostaminen, jos käytössä on Exif Print -standardia tukeva ohjelma Lisätietoja on kohdassa Exif Print, sivu 22. Voit tulostaa upeita valokuvia kerta toisensa jälkeen, kun estät valokuvapaperia käpristymästä. Lisätietoja valokuvapaperin säilyttämisestä on kohdassa Valokuvapaperin säilyttäminen ja käsittely, sivu 23. Säästät rahaa käyttämällä HP:n tavallista valokuvapaperia. Lisätietoja on kohdassa Säästä rahaa ja mustetta tulostaessasi valokuvia, sivu 23. Reunattomien valokuvien tulostaminen Tulosta reunattomana, kun haluat tulosteen ulottuvan aivan paperin laitaan. Voit käyttää useita erilaisia paperikokoja. Huomautus Jos tietokoneen käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, kaikki tuotteen ominaisuudet ja toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa Ilmoitus Windows käyttöjärjestelmän käyttäjille, sivu 111. Ohjeita Käytä asianmukaista reunatonta paperikokoa. Käytettävissä olevien materiaalikokojen täydellinen luettelo on tulostinohjelmassa. Älä tulosta reunattomia valokuvia, jos tulostin on varamustetilassa. Tulostimessa pitää aina olla kaksi tulostuskasettia. Lisätietoja on kohdassa Varamustetila, sivu 15. Avaa tiedosto esimerkiksi HP Photosmart -ohjelmistossa ja määritä kuvan koko uudelleen. Varmista, että koko vastaa paperikokoa, jota haluat käyttää. HP Advanced -valokuvapaperille tulostetut valokuvat kestävät parhaiten haalistumista. 18 Valokuvien tulostaminen

22 Tarkista, että valokuvapaperi on suoraa ja sileää. Kohdassa Valokuvapaperin säilyttäminen ja käsittely, sivu 23 on ohjeita, kuinka paperin käpristyminen estetään. Älä ylitä paperilokeron kapasiteettia: 30 arkkia valokuvapaperia. Tulostusvalmistelut 1. Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan. 2. Varmista, että valokuvapaperi on tasainen. 3. Aseta valokuvapaperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin ja lyhyen reunan on osoitettava kohti tulostinta. 4. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. 5. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten. Tulostus Huomautus Jos tulostusohjelmassa on valokuvien tulostustoiminto, noudata ohjelman antamia ohjeita. Muussa tapauksessa noudata seuraavia ohjeita: 1. Avaa valokuva ohjelmassa, jossa voit muokata kuvia, kuten HP Photosmart -ohjelmistossa. 2. Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna, sivu Valitse Tulostuksen pikavalinnat -välilehti. 4. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta Valokuvatulostus, reunaton ja määritä sitten seuraavat asetukset: Tulostuslaatu: Normaali tai Paras Valokuvien tulostaminen Huomautus Suurin mahdollinen dpi -asetus otetaan käyttöön valitsemalla Lisäasetukset-välilehden avattavasta Suurin mahdollinen dpi -luettelosta Käytössä. Lisätietoja on kohdassa Suurin mahdollinen dpi, sivu 45. Paperityyppi: asianmukainen valokuvapaperityyppi Paperikoko: asianmukainen reunaton valokuvapaperikoko Suunta: Pysty tai Vaaka 5. Muuta tarvittaessa HP Real Life -asetuksia. Lisätietoja on kohdassa HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus, sivu Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja napsauta sitten OK. Valitse Lisätietoja-ohje, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan toiminnoista. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja-ohjeen käyttäminen, sivu 50. Reunattomien valokuvien tulostaminen 19

23 Luku 5 Reunallisten valokuvien tulostaminen Huomautus Jos tietokoneen käyttöjärjestelmänä on Windows 2000, kaikki tuotteen ominaisuudet ja toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on kohdassa Ilmoitus Windows käyttöjärjestelmän käyttäjille, sivu 111. Ohjeita HP Advanced -valokuvapaperille tulostetut valokuvat kestävät parhaiten haalistumista. Tarkista, että tavallinen paperi on suoraa ja sileää. Älä ylitä paperilokeron kapasiteettia: 80 paperiarkkia. Valokuvien tulostaminen Tulostusvalmistelut 1. Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan. 2. Varmista, että valokuvapaperi on tasainen. 3. Aseta valokuvapaperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin ja lyhyen reunan on osoitettava kohti tulostinta. 4. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. 5. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten. 1 Pienet valokuvat 2 Suuret valokuvat Tulostus Huomautus Jos tulostusohjelmassa on valokuvien tulostustoiminto, noudata ohjelman antamia ohjeita. Muussa tapauksessa noudata seuraavia ohjeita: 1. Avaa valokuva ohjelmassa, jossa voit muokata kuvia, kuten HP Photosmart -ohjelmistossa. 2. Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna, sivu Valokuvien tulostaminen

24 3. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -välilehti. 4. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta Valokuvatulostus, valkoinen reuna ja määritä sitten seuraavat asetukset: Tulostuslaatu: Normaali tai Paras Huomautus Suurin mahdollinen dpi -asetus otetaan käyttöön valitsemalla Lisäasetukset-välilehden avattavasta Suurin mahdollinen dpi -luettelosta Käytössä. Lisätietoja on kohdassa Suurin mahdollinen dpi, sivu 45. Paperityyppi: asianmukainen valokuvapaperityyppi Paperikoko: asianmukainen valokuvapaperin koko Suunta: Pysty tai Vaaka 5. Muuta tarvittaessa HP Real Life -asetuksia. Lisätietoja on kohdassa HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus, sivu Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja valitse sitten OK. Valitse Lisätietoja-ohje, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan toiminnoista. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja-ohjeen käyttäminen, sivu 50. Valokuvien tulostaminen tavalliselle paperille Ohjeita HP Advanced -valokuvapaperille tulostetut valokuvat kestävät parhaiten haalistumista. Tarkista, että tavallinen paperi on suoraa ja sileää. Älä ylitä paperilokeron kapasiteettia: 80 paperiarkkia. Valokuvien tulostaminen Tulostusvalmistelut 1. Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan. 2. Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin. 3. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. Huomautus ulkopuolelle. Paperikoon mukaan paperi saattaa ulottua lokeron reunan 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten. Valokuvien tulostaminen tavalliselle paperille 21

25 Luku 5 Tulostus Valokuvien tulostaminen Huomautus Jos tulostusohjelmassa on valokuvien tulostustoiminto, noudata ohjelman antamia ohjeita. Muussa tapauksessa noudata seuraavia ohjeita: 1. Avaa valokuva ohjelmassa, jossa voit muokata kuvia, kuten HP Photosmart -ohjelmistossa. 2. Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna, sivu Valitse Tulostuksen pikavalinnat-välilehti. 4. Valitse Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta Valokuvatulostus, tavallinen paperi ja määritä sitten seuraavat asetukset: Tulostuslaatu: Normaali, Paras tai Vedos Paperityyppi: Asianmukainen tavallinen paperityyppi Paperikoko: Letter tai A4 Suunta: Pysty tai Vaaka 5. Muuta HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus, sivu 22 -asetusta tarvittaessa. 6. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK. Valitse Lisätietoja-ohjeen käyttäminen, sivu 50, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan toiminnoista. HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus HP Real Life -tekniikat parantavat tulostettujen kuvien laatua. Tulostuksen oletusasetusta Perus ei yleensä tarvitse muuttaa. Perusasetus tarkentaa tulostettavia kuvia ja parantaa sellaisten kuvien laatua ja terävyyttä, joissa on käytetty pientä resoluutiota. Tällaisia ovat esimerkiksi Internetistä ladatut kuvat. Asetukseksi voi muuttaa Täysi, jos tulostettavat kuvat ovat ali- tai ylivalottuneita, jos niissä on tummia alueita tai punasilmäisyyttä tai jos niiden värit ovat haalistuneet. Kuvankorjauksen asetukseksi voi valita myös Ei käytössä, jos kuvia halutaan muokata manuaalisesti esimerkiksi HP Photosmart -ohjelmistossa. Vihje Jos asetukseksi on valittu Ei käytössä tai Perus, valokuvassa esiintyvän punasilmäisyyden voi poistaa valitsemalla Poista punasilmäisyys -valintaruudun. Exif Print HP Real Life -tekniikka-asetuksen muuttaminen 1. Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna, sivu Napsauta Ominaisuudet -välilehteä. 3. Valitse haluamasi asetus tulostettavaa kuvaa varten HP Real Life -tekniikoiden avattavasta Valokuvan korjaus -luettelosta. Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) on kansainvälinen digitaalisen kuvankäsittelyn standardi, joka helpottaa digitaalikuvausta ja parantaa valokuvatulosteiden laatua. Kuvattaessa Exif Print -standardia tukevalla digitaalikameralla Exif Print -toiminto tallentaa esimerkiksi valotusaikaa, salamavalon tyyppiä ja värikylläisyyttä koskevat tiedot ja tallentaa ne kuvatiedostoon. 22 Valokuvien tulostaminen

26 Tulostinohjelmisto käyttää kyseisiä tietoja tehdäkseen kuvaan automaattisesti tiettyjä korjauksia, joiden ansiosta tulostettavat valokuvat ovat erinomaisia. Jos haluat tulostaa Exif Print -käsiteltyjä valokuvia, sinulla on oltava digitaalikamera, joka tukee Exif Print -standardia Exif Print -standardia tukeva valokuvaohjelmisto, kuten HP Photosmart -ohjelmisto. Exif Print -standardilla parannettujen kuvien tulostaminen 1. Avaa valokuva Exif Print -standardia tukevassa ohjelmassa, jonka avulla voit muokata kuvia, kuten HP Photosmart -ohjelmistossa. 2. Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna, sivu Napsauta Ominaisuudet -välilehteä. 4. Valitse avattavasta Paperityyppi-luettelosta Lisää ja sitten haluamasi valokuvapaperityyppi. 5. Valitse avattavasta Tulostuslaatu-luettelosta Normaali tai Paras. Huomautus Suurin mahdollinen dpi -asetus otetaan käyttöön valitsemalla Lisäasetukset-välilehden avattavasta Suurin mahdollinen dpi -luettelosta Käytössä. Lisätietoja on kohdassa Suurin mahdollinen dpi, sivu Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten OK. Tulostinohjelmisto optimoi tulostettavan kuvan automaattisesti. Valokuvapaperin säilyttäminen ja käsittely HP:n valokuvapaperi säilyy laadukkaana, kun noudatat seuraavia ohjeita. Valokuvien tulostaminen Säilyttäminen Säilytä käyttämättömät valokuvapaperiarkit suljetussa muovipussissa. Säilytä pakattua valokuvapaperia tasaisella pinnalla viileässä paikassa. Kun tulostat, ota pakkauksesta vain sen verran paperia, kuin yhdellä käyttökerralla tarvitset. Aseta ylimääräiset arkit tulostuksen jälkeen takaisin muovipussiin. Älä jätä käyttämätöntä valokuvapaperia paperilokeroon. Paperi voi käpristyä. Käpristyminen huonontaa valokuvien laatua. Käsitteleminen Tartu valokuvapaperiin ainoastaan sen reunoista. Paperilla olevat sormenjäljet voivat heikentää tulostuslaatua. Jos valokuvapaperin reunat käpristyvät yli 10 mm (0,4 tuumaa), suorista paperi asettamalla se säilytyspussiin ja taittamalla sitä vastakkaiseen suuntaan, kunnes paperi on suora. Käytä tulostukseen vain sileitä paperiarkkeja. Säästä rahaa ja mustetta tulostaessasi valokuvia Säästä rahaa ja mustetta tulostaessasi valokuvia käyttämällä HP:n tavallista valokuvapaperia ja määrittämällä tulostuslaaduksi Normaali. Säästä rahaa ja mustetta tulostaessasi valokuvia 23

27 Luku 5 HP:n tavallinen valokuvapaperi on suunniteltu tavallista vähemmän mustetta kuluttavaan valokuvatulostukseen. Huomautus Jos haluat erittäin laadukkaita valokuvatulosteita, käytä HP Advanced -valokuvapaperia ja määritä tulostustarkkuudeksi Paras tai Suurin mahdollinen dpi. Lisätietoja Suurin mahdollinen dpi -tilan käyttöön ottamisesta on kohdassa Suurin mahdollinen dpi, sivu 45. Valokuvien tulostaminen 24 Valokuvien tulostaminen

28 6 Muiden asiakirjojen tulostaminen Sähköposti, sivu 25 Asiakirjat, sivu 26 Kirjeet, sivu 27 Kirjekuoret, sivu 28 Postikortit, sivu 29 Arkistokortit, sivu 29 Tarrat, sivu 30 Kalvot, sivu 31 Esitteet, sivu 32 Onnittelukortit, sivu 33 Vihkot, sivu 33 Julisteet, sivu 35 Silitettävät siirtokuvat, sivu 36 Tulostusvihjeet, sivu 38: minimoi kulut ja vaiva ja optimoi tulosteiden laatu käyttämällä tulostusvihjeitä. Tulostinohjelmisto, sivu 48: tutustu tulostinohjelmistoon. Sähköpostien tulostaminen Ohjeita Älä ylitä paperilokeron kapasiteettia: 80 arkkia tavallista paperia. Muiden asiakirjojen tulostaminen Tulostusvalmistelut 1. Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan. 2. Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin. 3. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten. Sähköpostien tulostaminen 25

29 Luku 6 Tulostus 1. Avaa Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna, sivu Valitse Tulostuksen pikavalinnat -välilehti. 3. Napsauta Tulostuksen pikavalinnat -välilehdestä kohtaa Tavallinen tulostus tai Nopea, taloudellinen tulostus ja määritä sitten seuraavat tulostusasetukset: Paperityyppi: Tavallinen paperi Paperikoko: sopiva paperikoko. 4. Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja napsauta sitten OK. Valitse Lisätietoja-ohje, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan toiminnoista. Lisätietoja on kohdassa Lisätietoja-ohjeen käyttäminen, sivu 50. Asiakirjojen tulostaminen Muiden asiakirjojen tulostaminen Ohjeita Asiakirjaluonnoksia tulostettaessa kannattaa käyttää Nopea, taloudellinen tulostus, sivu 40 -ominaisuutta. Kaksipuolinen tulostus, sivu 42 -ominaisuuden avulla voidaan säästää paperia. Älä ylitä paperilokeron kapasiteettia: 80 paperiarkkia. Tulostusvalmistelut 1. Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan. 2. Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava alaspäin. 3. Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee. Huomautus ulkopuolelle. Paperikoon mukaan paperi saattaa ulottua lokeron reunan 4. Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten. 26 Muiden asiakirjojen tulostaminen

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

HP Photosmart Wireless B110 series

HP Photosmart Wireless B110 series HP Photosmart Wireless B110 series Sisältö 1 HP Photosmart Wireless B110 series -laitteen ohje...3 2 HP Photosmart -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin toiminnot...6 TouchSmart

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

S300 Series -käyttöopas

S300 Series -käyttöopas S300 Series -käyttöopas Huhtikuu 2009 www.lexmark.com Laitetyypit: 4443 Mallit: 101, 10E Sisällys Tärkeää tietoa turvallisuudesta...5 Tietoja tulostimesta...6 Kiitos, että valitsit tämän tulostimen!...6

Lisätiedot

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn

käyttäminen hp LaserJet 2300 2300n 2300dn 2300dtn käyttäminen hp LaserJet 2300 2300L 2300 2300d 2300n 2300dn 2300dtn hp LaserJet 2300 series -tulostimet käyttäminen Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005

Ref: 517803 Julkaistu: Syyskuussa 2005 Ref: 517803 Toteutettu/Julkaistu/Tuotettu: Olivetti S.p.A. Ryhmä Telecom Italia Via Jervis, 77 Ivrea (TO) Italy www.olivetti.com Copyright Olivetti, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään Ref: 517803 Julkaistu:

Lisätiedot

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We Versio A FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti? Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Verkkokäyttäjän

Lisätiedot

Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW

Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Web Connect -opas HL-L9200CDW HL-L9200CDWT HL-L9300CDWTT DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW MFC-L8600CDW MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW Ennen Brother-laitteen käyttöä Soveltuvat mallit Huomautusten määritelmät

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

Asiakirjojen arkistointiopas

Asiakirjojen arkistointiopas MALLI: MX-5500N MX-600N MX-7000N Asiakirjojen arkistointiopas SISÄLLYSLUETTELO OPPAASTA................................. 3 LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT KÄYTTÖOHJEET.......................... 4 ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- ja 205W-sarja käyttöopas näille nüvi-malleille: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe,

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Nokia E6 00 -käyttöohje

Nokia E6 00 -käyttöohje Nokia E6 00 -käyttöohje 1.1. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 5 Alkuvalmistelut 7 Näppäimet ja osat 7 Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen 10 Aseta tai poista muistikortti 12 Lataus 14 Kytke tai katkaise

Lisätiedot

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Sisältö Aloittaminen.................... 4 Puhelimen kokoaminen, SIM-kortti, akku, soittaminen. Tutustuminen puhelimeen......... 9 Puhelimen yleiskuvaus, valikoiden käyttäminen, kirjainten syöttäminen,

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot

HP Envy 15 -käyttöopas

HP Envy 15 -käyttöopas HP Envy 15 -käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki,

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI MALLI AR-C60 AR-C60M DIGITAALINEN VÄRIKOPIONE/KIRJOITIN (AR-C60) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C60M) KÄYTTÖOPAS (verkkoskanneri) SISÄLLYSLUETTELO Takuu Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Lue tämä ennen kuin jatkat Turvaohjeet Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein. Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen,

Lisätiedot