Tuotteen turvaohjeet QL-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotteen turvaohjeet QL-"

Transkriptio

1 Tuotteen turvaohjeet QL- 800/QL-810W/QL-820NWB Tarratulostin QL-800/QL-810W/QL-820NWB Vain Eurooppa/Turkki Lue koko opas, ennen kuin alat käyttää tuotettasi, ja säilytä sitä tulevaa tarvetta varten. D00JBN001 FIN

2 Johdanto Kiitos tulostimen QL-800/QL-810W/QL-820NWB ostamisesta (kutsutaan tästä eteenpäin nimellä QL-tarratulostin ). Suomi QL-tarratulostimen mukana toimitettu dokumentaatio, mukaan lukien Tuotteen turvaohjeet (tämä opas) ja Pika-asennusopas (painettu) sisältävät käytön varotoimenpiteitä. Lisätietoja ja tietoja ohjelmistosta sekä tulostimen käyttämisestä verkossa on Käyttöoppaassa, joka löytyy Brother Solutions Centeristä. Tulostimesi dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother Solutions Centeristä osoitteessa support.brother.com Säilytä kaikki dokumentaatio tulevaa käyttöä varten. Tärkeä huomautus Mallit voivat vaihdella maakohtaisesti. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältöä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman lupaa. Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa. Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tulostimen käytöstä tai siitä, ettei tulostinta voitu käyttää. Jos tulostimessa on valmistusvika, vaihdamme tai korjaamme tulostimen takuun voimassaoloaikana. Emme ota mitään vastuuta mistään vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän tulostimen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä. 1

3 Tulostimen turvallinen käyttö Jos tulostin toimii virheellisesti, lopeta sen käyttö heti ja ota sitten yhteyttä Brother-jälleenmyyjääsi. Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia symboleita: VAARA VAROITUS HUOMIO TÄRKEÄÄ Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta, joka aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita. Ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita. Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai vakavamman tapaturman. Ilmaisee tietoja tai ohjeita, joita tulee noudattaa. Niiden huomiotta jättämisestä voi aiheutua vahingoittuminen tai toiminnon epäonnistuminen. Ilmaisee tulipalovaaraa tietyissä tilanteissa. Ilmaisee sähköiskuvaaraa tietyissä tilanteissa. Ilmaisee palovammavaaraa tietyissä tilanteissa. Ilmaisee toimenpidettä, jota ei saa tehdä. Ilmaisee syttymisvaaraa, jos avotuli on lähellä. Ilmaisee tapaturman riskiä, jos osoitettuun tulostimen osaan kosketaan. Ilmaisee loukkaantumisriskiä, kuten sähköiskua, jos osoitettu tulostimen osa puretaan. Ilmaisee sähköiskuvaaraa, jos toimenpide tehdään märillä käsillä. Ilmaisee sähköiskuvaaraa, jos tulostin altistuu vedelle. Ilmaisee toimenpidettä, joka on tehtävä. Ilmaisee, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta. 2

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita VAARA Akkuyksikkö (litiumioniakku sisältyy) (lisävaruste: vain QL-810W/820NWB) ÄLÄ jätä tyhjentynyttä akkuyksikköä tulostimeen pitkäksi aikaa. Muuten akkuyksikön käyttöikä voi lyhentyä. ÄLÄ käytä akkuyksikköä lähellä tulta, lämmityslaitteita tai muita kuumia (yli 80 C) paikkoja tai jätä sitä niihin. Jos tulostinta voi käyttää vain lyhyen ajan, vaikka akku olisi ladattu täyteen, akku on saattanut saavuttaa käyttöikänsä lopun. Vaihda akku uuteen. Kun poistat ja vaihdat akkua, peitä vanhan akun navat teipillä, jotta akku ei menisi oikosulkuun. Pidä akkuyksikkö poissa lasten (etenkin pienten lasten) ulottuvilta, tai muuten voi aiheutua tapaturma. Suomi VAROITUS Akkuyksikkö (litiumioniakku sisältyy) (lisävaruste: vain QL-810W/820NWB) Jos tulostin ei ole latautunut täysin sen jälkeen, kun määritetty aika on kulunut, lopeta sen lataaminen tai muuten voi seurata tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. ÄLÄ lataa akkua muun kuin määritetyn tulostimen tai verkkolaitteen kanssa. Muuten voi seurata tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Kun lähetät tulostimen rahtitavarana, muista irrottaa akku tulostimesta ennen tulostimen pakkaamista lähettämistä varten. Jos tulostin lähetetään niin, että akku on asennettuna, on olemassa tulipalon, räjähdyksen ja vahingoittumisen riski. ÄLÄ aseta vieraita esineitä akkuyksikön sisään tai sen vastakkeisiin, sillä muuten voi aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Jos akkuyksikön sisään putoaa vieraita esineitä, katkaise virta heti, irrota verkkolaite tai virtajohto pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brotherjälleenmyyjään. Jos jatkat akkuyksikön käyttämistä, saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. ÄLÄ käytä, lataa tai säilytä akkuyksikköä seuraavissa paikoissa, tai muuten voi seurata elektrolyytin vuotaminen, tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen: lähellä vettä, kuten kylpyhuoneessa tai lähellä vedenlämmitintä tai erittäin kosteassa paikassa paikassa, jossa se altistuu sateelle tai kosteudelle erittäin pölyisessä paikassa erittäin kuumassa paikassa, kuten lähellä avotulta tai lämmittimiä tai suorassa auringonvalossa suljetussa autossa, joka on kuumassa auringonpaisteessa paikassa, jossa kosteutta saattaa tiivistyä. 3

5 VAROITUS ÄLÄ yritä purkaa tai muuttaa akkuyksikköä, sillä muuten voi seurata oikosulku, räjähdys, savua, tulipalo, sähköisku, tapaturma tai tuotteen tai muun omaisuuden vahingoittuminen. Jos tulostimelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. (Takuu ei kata korjauksia, joiden tarve aiheutuu käyttäjän tekemän purkamisen tai muutoksen aiheuttamasta vahingosta.) Jos akkuyksikkö toimii epänormaalisti (siitä tulee esimerkiksi savua tai epätavallisia hajuja tai ääniä), lopeta sen käyttäminen, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai vahingoittuminen. Katkaise heti tulostimen virta ja ota sitten yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään korjaamista varten. ÄLÄ aseta tuotetta lähelle kemikaaleja tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle. ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, lakanpoistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikotelon tai kaapeleiden kanssa. Ne voivat saada muovikotelon liukenemaan tai sen muodon muuttumaan, jolloin seuraa sähköisku tai tulipalo. Ne voivat myös saada tuotteen toimimaan virheellisesti tai aiheuttaa sen värin muuttumisen. ÄLÄ anna lasten leikkiä muovipussilla, jonka sisällä akkuyksikkö oli. Hävitä pussi oikein ja pidä se vauvojen ja lasten ulottumattomissa. Pussi aiheuttaa tukehtumisriskin. ÄLÄ hävitä akkuyksikköä kotitalousjätteen mukana. Se voi aiheuttaa ympäristövahingon, räjähdyksen ja tulipalon riskin. ÄLÄ käytä syttyviä sumutteita puhdistaessasi akkuyksikköä. ÄLÄ myöskään käytä syttyviä sumutteita akkuyksikön lähellä. Ne aiheuttavat tulipalon ja sähköiskun riskin. Esimerkkejä syttyvistä sumuttimista: pölyä poistavat puhdistusaineet hyönteismyrkyt alkoholia sisältävät desinfiointiaineet ja hajunpoistoaineet orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi. ÄLÄ anna latausliittimien tai niiden ympärillä olevien alueiden likaantua tai joutua kosketuksiin vieraiden esineiden kanssa. On olemassa palovammojen ja vahingoittumisen riski. ÄLÄ koske vastakkeeseen märillä käsillä, tai muuten saattaa aiheutua sähköisku, laitteiston vahingoittuminen, syttyminen tai savua. Kun akkuyksikkö ei ole kiinnitettynä tulostimeen käyttöä varten, peitä vastake esimerkiksi teipillä, jotta siihen ei pääse vierasta materiaalia, kuten pölyä. Älä myöskään käytä sitä, jos vastake on esimerkiksi pölyinen. Kun toimitat tai lähetät tulostimen, muista irrottaa akkuyksikkö tulostimesta ennen tulostimen pakkaamista lähettämistä varten. Jos tulostin toimitetaan tai lähetetään niin, että akkuyksikkö on asennettuna, on olemassa syttymisen, repeytymisen, tulipalon tai virheellisen toiminnan riski. 4

6 VAROITUS Verkkolaite/virtajohto (verkkolaite on vain tulostimelle QL-810W/820NWB) ÄLÄ anna nesteiden tai metalliesineiden päästä kosketuksiin virtalähteen pistokkeen, verkkolaitteen tai virtajohdon kanssa. ÄLÄ myöskään käytä virtalähteen pistoketta, verkkolaitetta tai virtajohtoa paikassa, jossa se voi kastua, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, savua, kuumuutta tai sähköisku. Suomi Jos virtalähteen pistoke likaantuu esimerkiksi pölystä, irrota se pistorasiasta. Pyyhi se sitten puhtaaksi kuivalla kankaalla. Jos jatkat likaisen virtajohdon pistokkeen käyttämistä, saattaa aiheutua tulipalo. Kun irrotat verkkolaitetta/virtajohtoa pistorasiasta, ÄLÄ vedä johdosta. Pidä kiinni pistokkeesta ja vedä se pistorasiasta. ÄLÄ aseta vieraita esineitä verkkolaitteen/virtajohdon vastakkeisiin, tai muuten saattaa aiheutua palovammoja tai sähköisku. Käytä verkkolaitetta, virtajohtoa tai kaapelia oikein ja noudata seuraavia varotoimia, tai muuten voi aiheutua tulipalo tai sähköisku: ÄLÄ vahingoita verkkolaitetta, virtajohtoa tai kaapelia. ÄLÄ tee muutoksia verkkolaiteeseen, virtajohtoon tai kaapeliin. ÄLÄ väännä verkkolaitetta, virtajohtoa tai kaapelia. ÄLÄ taivuta verkkolaitetta, virtajohtoa tai kaapelia. ÄLÄ vedä verkkolaitetta, virtajohtoa tai kaapelia. ÄLÄ aseta esineitä verkkolaitteen, virtajohdon tai kaapelin päälle. ÄLÄ altista verkkolaitetta, virtajohtoa tai kaapelia kuumuudelle. ÄLÄ sido verkkolaitetta, virtajohtoa tai kaapelia. ÄLÄ anna verkkolaitteen, virtajohdon tai kaapelin litistyä. Jos verkkolaite/virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Pidä verkkolaite/virtajohto poissa lasten (etenkin pienten lasten) ulottuvilta, tai muuten voi aiheutua tapaturma. ÄLÄ käytä verkkolaitetta/virtajohtoa lähellä avotulta tai lämmittimiä. Jos verkkolaitteen/virtajohdon pinta sulaa, saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. 5

7 VAROITUS Irrota verkkolaite/virtajohto pistorasiasta, ennen kuin teet ylläpitotoimia tulostimelle, tai muuten voi tapahtua sähköisku. Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota verkkolaite/virtajohto tulostimesta ja pistorasiasta turvallisuussyistä. ÄLÄ ylikuormita pistorasioita tai kytke useita laitteita samaan pistorasiaan. On olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski. ÄLÄ käytä vioittuneita pistokkeita tai pistorasioita. On olemassa tulipalon, sähköiskun ja vahingoittumisen riski. HUOMIO Tulostin Pidä poissa lasten (etenkin pienten lasten) ulottuvilta, tai muuten voi aiheutua tapaturma. Lopeta tulostimen käyttö, jos tulostin vuotaa, tulostimen väri tai muoto muuttuu tai tulostin vioittuu jollakin muulla tavalla. ÄLÄ pitele tulostinta DK-rullalokeron kannesta. Jos kansi irtoaa ja tulostin putoaa, voi aiheutua tapaturma. Kun kytket kaapeleita ja lisävarusteita, varmista, että kytket ne oikein ja oikeassa järjestyksessä. Kytke vain erityisesti tälle tulostimelle suunniteltuja kohteita. On olemassa tulipalon tai tapaturman riski. Tutustu ohjeisiin laitteen liittämisen yhteydessä. ÄLÄ pitele tulostinta vain yhdellä kädellä. Tulostin saattaa pudota. Akkuyksikkö (litiumioniakku sisältyy) (lisävaruste: vain QL-810W/820NWB) Kun liität akkuyksikköä tulostimeen, varmista, että ruuvit on kiristetty tiukasti. Jos ruuvit ovat löysällä, tulostin voi pudota ja aiheuttaa tapaturman. Verkkolaite/virtajohto (verkkolaite on vain tulostimelle QL-810W/820NWB) Varmista, että virtajohto tai verkkolaitteen virtajohto on helposti ulottuvilla niin, että se voidaan irrottaa hätätilanteessa. ÄLÄ aseta esineitä virtajohdon tai verkkolaitteen virtajohdon päälle tai lähelle. Leikkuri ÄLÄ koske leikkurin terään. ÄLÄ avaa yläkantta, kun leikkuri on toiminnassa. 6

8 TÄRKEÄÄ ÄLÄ irrota tulostimeen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tulostimen mallin numeron. ÄLÄ säilytä tulostinta paikassa, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille, suurelle kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai pölylle. Ne voivat aiheuttaa värin muutoksia tai virheellistä toimintaa. Suomi Yleiset varotoimenpiteet Tulostin Jos sekä Bluetooth-toiminto että langattoman lähiverkon toiminto on otettu käyttöön, tietoliikennenopeus saattaa pienentyä radioaaltohäiriön vuoksi. Jos näin tapahtuu, poista käytöstä se toiminto, jota et käytä (Bluetooth-toiminto tai langattoman lähiverkon toiminto). ÄLÄ peitä tarran ulostuloaukkoa, vaihtovirtavastaketta tai USB-porttia äläkä aseta niihin vieraita esineitä. Jos DK-rullaa ei käytetä pitkään aikaan, poista se tulostimesta. Pidä DK-rullalokeron kansi aina suljettuna tulostuksen aikana. Kun käytät lisävarusteita, käytä niitä niiden ohjekirjoissa kuvatulla tavalla. ÄLÄ koske tulostimeen märillä käsillä. ÄLÄ koske paperiin tai tarroihin märillä käsillä tai muuten tulostin voi toimia virheellisesti. ÄLÄ nosta tulostinta DK-rullalokeron kannesta. Kansi saattaa irrota, jolloin tulostin voi pudota ja vahingoittua. Käytä ainoastaan tulostimen mukana toimitettua liitäntäkaapelia (USB-kaapelia). Akkuyksikkö (litiumioniakku sisältyy) (vain QL-810W/820NWB) Akkuyksikössä on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta tulostimen toiminta voidaan tarkistaa. Akkuyksikkö tulee kuitenkin ladata täyteen verkkolaitteen tai akkulaturin avulla, ennen kuin tulostinta käytetään. Jos huomaat akkuyksikössä mitä tahansa epätavallista, kuten ylikuumentumista tai ruostetta, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, ÄLÄ jatka akkuyksikön käyttämistä. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun. Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota akkuyksikkö ja peitä vastake esimerkiksi teipillä. Säilytä akkuyksikköä sitten paikassa, jossa se ei ole alttiina staattiselle sähkölle, suurelle kosteudelle tai korkeille lämpötiloille. Lataa akkuyksikkö vähintään puolen vuoden välein, jotta se pysyy tehokkaana ja sen käyttöikä ei lyhene. Akkuyksikössä on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta tulostimen toiminta voidaan tarkistaa. Akkuyksikkö tulee kuitenkin ladata täyteen käyttämällä määritettyä laturia (yhdessä sille tarkoitetun verkkolaitteen, autosovittimen tai akkulaturin avulla), ennen kuin tulostinta käytetään. Jos huomaat akkuyksikössä mitä tahansa epätavallista, kuten ylikuumentumista tai ruostetta, kun käytät, lataat tai säilytät sitä, ÄLÄ jatka akkuyksikön käyttämistä. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun. Virtajohto Sijoita tulostin lähelle helposti käytettävissä olevaa tavallista pistorasiaa. Lähiverkkoliitäntä (vain QL-820NWB) Huomautus: yhdistä tämä laite lähiverkkoliitäntään, joka ei ole alttiina ylijännitteille. 7

9 Kokoamis- ja julkaisuilmoitus Tämä opas on koottu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa. Se sisältää uusimmat tuotteen kuvaukset ja tekniset tiedot. Tämän oppaan sisältämiä tietoja sekä tuotteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Jos tulostimen käyttöjärjestelmästä tulee saataville uusia versioita, tämä opas ei välttämättä ole päivitettyjen toimintojen ja ominaisuuksien mukainen. Tämän vuoksi saatat huomata, että tässä oppaassa kuvattu käyttöjärjestelmä saattaa olla erilainen kuin uudet käyttöjärjestelmät. Brother pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöoppaan tietoihin ja materiaaliin ilman erillistä ilmoitusta, eikä ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat tässä kuvattuun materiaaliin, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, kirjoitusvirheet ja muut julkaisuun liittyvät virheet. Tavaramerkit BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, ipad, iphone ja ipod touch ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play on Google Inc:n tavaramerkki. Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Wi-Fi Protected Setup -logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc, ja Brother Industries, Ltd. käyttää kyseisiä merkkejä lisensoituna. Blue SDK Copyright OpenSynergy GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki julkaisemattomat oikeudet pidätetään. Android on Google Inc:n tavaramerkki. Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki JAPANISSA ja muissa maissa. QR Code Generating Program Copyright 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright 2007 AINIX Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Epson ESC/P on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Jokaisella omistajalla, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on erityinen ohjelmiaan koskeva ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki. 8

10 Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuden huomautus (QL-810W/820NWB) Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia. Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien huomautukset, siirry mallisi kotisivulla käyttöohjeiden lataussivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com Suomi QL-800-/QL-810W-/QL-820NWB-malleja koskeva määräys HUOMIO (vain 810W/820NWB) AKUN VAIHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEKSI AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI. Ilmoitus kansainvälisen ENERGY STAR -merkin vaatimusten noudattamisesta Kansainvälisen ENERGY STAR -ohjelman tarkoituksena on kannustaa energiatehokkaiden toimistolaitteiden kehittämistä ja yleistymistä. ENERGY STAR -kumppanina Brother Industries, Ltd. on selvittänyt, että tämä tuote on energiatehokkuudessa ENERGY STAR -määritysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother Solutions Centeristä. Siirry osoitteeseen support.brother.com ja: valitse Europe valitse maasi valitse Käyttöohjeet 9

11 valitse tulostimesi malli valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus valitse Lataa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesi ladataan PDF-tiedostona. Vaatimustenmukaisuusvakuutus radio- ja telepäätedirektiivistä 1999/5/EY (vain Eurooppa/Turkki) (koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä) vakuuttaa, että nämä tuotteet noudattavat R&TTE-direktiivin 1999/5/EY osia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) -kohdan ohjeita. Litiumioniakun (lisävaruste) tekniset tiedot (vain QL-810W/820NWB) Lataamisaika: noin 2,5 tuntia, kun ladataan verkkolaitteen avulla (PA-AD-001A) Nimellisjännite: tasavirta 14,4 V Nimelliskapasiteetti: mah Litiumioniakku Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan Ympäristön lämpötila-alue Lataus 40 C Tavallinen purkausvirta 1,75 A 60 C Suurin purkausvirta 8,0 A 40 C Akku ollut käytössä Vähemmän kuin yhden C kuukauden Alle kolmen kuukauden ajan C Alle vuoden ajan C Latausparametrit Suurin latausjännite Suurin latausvirta Tasavirta 16,4 V ma Tulostin Latausvirta: ma (enintään) Latausjännite: tasavirta 16,4 V (enintään) 10

12 Tietoja komission säädöksen 801/2013 noudattamisesta QL-800 QL-810W QL-820NWB Virrankulutus* 1,5 W 1,3 W 1,6 W Suomi * Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (vain QL-810W/QL-820NWB) QL-810W Näin voit aktivoida langattoman toiminnon: Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta ( ) ja paina sitten Wi-Fi-painiketta ( ) ja pidä sitä alaspainettuna sekunnin ajan. Näin voit poistaa langattoman toiminnon aktivoinnin: Poista langaton toiminto käytöstä painamalla uudelleen Wi-Fi-painiketta ( ) ja pitämällä sitä alaspainettuna. QL-820NWB Näin voit aktivoida langattoman toiminnon: Valitse [WLAN]-valikko painamalla valikkopainiketta, -painiketta tai -painiketta ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Valitse [WLAN (päällä/pois)] ja paina sitten OK-painiketta. Valitse [Päälle] painamalla -painiketta tai -painiketta ja paina sitten OK-painiketta. Näin voit poistaa langattoman toiminnon aktivoinnin: Valitse [WLAN]-valikko painamalla valikkopainiketta, -painiketta tai -painiketta ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Valitse [WLAN (päällä/pois)] ja paina sitten OK-painiketta. Valitse [Pois] painamalla -painiketta tai -painiketta ja paina sitten OK-painiketta. Langaton lähiverkko (vain QL-810W/QL-820NWB) Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa. Taajuuskaistat: ,5 MHz. Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 20 dbm (EIRP). 11

13 Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (vain QL-820NWB) Bluetoothin aktivoiminen: Valitse [Bluetooth]-valikko painamalla valikkopainiketta, -painiketta tai -painiketta ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Valitse [Bluetooth (päällä/pois)] painamalla -painiketta tai -painiketta ja paina sitten OK-painiketta. Valitse [Käytössä] painamalla -painiketta tai -painiketta ja paina sitten OK-painiketta. Bluetoothin aktivoinnin poistaminen: Valitse [Bluetooth]-valikko painamalla valikkopainiketta, -painiketta tai -painiketta ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Valitse [Bluetooth (päällä/pois)] painamalla -painiketta tai -painiketta ja paina sitten OK-painiketta. Valitse [Ei käytössä] painamalla -painiketta tai -painiketta ja paina sitten OK-painiketta. Bluetooth (vain QL-820NWB) Tämä tulostin tukee Bluetoothia. Taajuuskaistat: MHz. Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho: alle 20 dbm (EIRP). 12

14

Tuotteen turvaohjeet RJ-2030/2050/2140/2150

Tuotteen turvaohjeet RJ-2030/2050/2140/2150 Tuotteen turvaohjeet RJ-2030/2050/2140/2150 RJ-2030/2050/2140/2150 Vain Eurooppa/Turkki Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät mobiilitulostintasi. Pidä tätä opasta laitteen lähellä, jotta voit käyttää

Lisätiedot

TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. PJ-673 Matkatulostin. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN

TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. PJ-673 Matkatulostin. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET PJ-673 Matkatulostin Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN Johdanto Kiitos PJ-673 -tulostimen ( tulostin ) ostamisesta. Tämä lämpötulostustekniikkaa hyödyntävä

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet TP-M5000N

Tuotteen turvaohjeet TP-M5000N Tuotteen turvaohjeet TP-M5000N TP-M5000N Lue nämä Tuotteen turvaohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä. Pidä tätä opasta lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. Johdanto Kiitos Brother TP-M5000N:n

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet RJ-

Tuotteen turvaohjeet RJ- Tuotteen turvaohjeet RJ- 3050/3150/4030/4040 RJ-3050/3150/4030/4040 Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tulostinta. Pidä tätä asiakirjaa lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. FIN Johdanto

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet

Tuotteen turvaohjeet Tuotteen turvaohjeet P900W/P950NW Vain Eurooppa Lue opas kokonaan ennen tuotteen käyttöä. Säilytä opas, sillä voit tarvita sitä myöhemmin. FIN Johdanto Kiitos P900W:n/P950NW:n (kutsutaan tästä eteenpäin

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet TD-2020/2120N/2130N

Tuotteen turvaohjeet TD-2020/2120N/2130N Tuotteen turvaohjeet TD-2020/2120N/2130N TD-2020/2120N/2130N Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tulostimen käyttämistä. Pidä näitä ohjeita lähellä tulostinta, jotta voit käyttää niitä tarvittaessa. Käy

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet

Tuotteen turvaohjeet Tuotteen turvaohjeet RJ-4030 RJ-4040 Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tulostinta. Pidä tätä asiakirjaa lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. FIN Johdanto Kiitos tulostimen RJ-4030/RJ-4040

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä: Vinkit kertovat,

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: AirPrint-opas Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT/ L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW

Lisätiedot

Käyttöopas P330BT. Käyttöopas (suomi)

Käyttöopas P330BT. Käyttöopas (suomi) Käyttöopas P330BT Käyttöopas (suomi) Käyttöopas (suomi) Kiitos, että ostit P300BT-mallin P-TOUCH CUBEN. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä sitä helposti saatavilla. Voit

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Tarratulostin QL-810W/820NWB. Pika-asennusopas (suomi)

Tarratulostin QL-810W/820NWB. Pika-asennusopas (suomi) Tarratulostin QL-810W/820NWB Pika-asennusopas (suomi) Tarratulostin QL-810W/820NWB Painettu Kiinassa D00RPK001 Pika-asennusopas (suomi) Kiitos tulostimen QL-810W/820NWB ostamisesta! Lue Tuotteen turvaohjeet

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

20V robottiruohonleikkurin laturi

20V robottiruohonleikkurin laturi WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Verkkolaite 2. Liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit

Lisätiedot

Tarratulostin QL-800. Pika-asennusopas (suomi) Pika-asennusopas Tarratulostin QL-800

Tarratulostin QL-800. Pika-asennusopas (suomi) Pika-asennusopas Tarratulostin QL-800 Tarratulostin Pika-asennusopas Tarratulostin QL-800 QL-800 Pika-asennusopas (suomi) Tarratulostin QL-800 Painettu Kiinassa D00L82001 Pika-asennusopas (suomi) Kiitos QL-800-tarratulostimen ostamisesta!

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio A FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio A FIN Wi-Fi Direct -opas Versio A FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1

Tuotteen turvaohjeet 1 Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai ennen kuin yrität mitään huoltotoimenpiteitä.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW.

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW. AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

4P S. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas

4P S. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas 4P359542-2S WLAN-yhteyssovitin Asennusopas WLAN-yhteyssovitin Asennusopas Kotisivu: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä

Lisätiedot

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY

PlayStation Camera. Käyttöohje CUH-ZEY PlayStation Camera Käyttöohje CUH-ZEY2 7028418 FI Ennen käyttöä ˎˎLue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. ˎˎPäivitä käyttöjärjestelmä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio A FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio A FIN Wi-Fi Direct -opas Versio A FIN Mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio 0 FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio 0 FIN Wi-Fi Direct -opas Versio 0 FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J4510DW Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat,

Lisätiedot

QL800-mallisto. Etikettitulostimet ammattilaisille. * edellyttää DK rullatarraa. Musta/punainen* tulostus P-touch Editor Lite

QL800-mallisto. Etikettitulostimet ammattilaisille. * edellyttää DK rullatarraa. Musta/punainen* tulostus P-touch Editor Lite QL800-mallisto Etikettitulostimet ammattilaisille Musta/punainen* tulostus P-touch Editor Lite QL-800 QL-810W QL-820NWB USB Wi-Fi Kiinteä verkkoliitäntä Bluetooth Tulostaa itsenäisenä Lisävarusteena litiumioniakku

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1 (HL-S7000DN)

Tuotteen turvaohjeet 1 (HL-S7000DN) Tuotteen turvaohjeet 1 (HL-S7000DN) Lue tämä ohje, ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta tai teet sille kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet. Oppaan käyttäminen: Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VINKKI

Tuotteen turvaohjeet. Oppaan käyttäminen: Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VINKKI ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W (Vain EU) FIN Versio B Lue tämä vihko, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai ennen kuin yrität mitään kunnossapitotoimia.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NOKIA LD-1W. Löydät kysymyksiisi vastaukset NOKIA LD-1W käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio B FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio B FIN Wi-Fi Direct -opas Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Latitude E5430

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin Käyttöohje CUH-ZWA1E 7028438 FI Ennen käyttöä Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varotoimet

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

TAQ-70212K BLUE/PINK

TAQ-70212K BLUE/PINK TAQ-70212K BLUE/PINK Sinun tulee muodostaa Wifi-yhteys ja luoda Google play -tili (ladataksesi sovelluksia ja pelejä) ennen Kidoz-ohjelmiston käynnistämistä. Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Tuotteen turvaohjeet (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Tuotteen turvaohjeet (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Lue tämä ohje ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

4P G. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas

4P G. WLAN-yhteyssovitin <BRP069A42> Asennusopas 4P359542-2G WLAN-yhteyssovitin Asennusopas WLAN-yhteyssovitin Asennusopas Kotisivu: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS

BOOMBAR + BLUETOOTH-KAIUTIN KÄYTTÖOPAS Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Bluetooth-asennusopas Tekijänoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. versio, 4/2017 HP Companyn ilmoitukset Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja

Lisätiedot

Nokia Bluetooth HF BH-606 9211749/2

Nokia Bluetooth HF BH-606 9211749/2 Nokia Bluetooth HF BH-606 2 1 4 5 3 7 6 8 9 10 11 12 9211749/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HS-128Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaikille käyttäjille Johdanto...3 Tietoja oppaasta...3 Tavaramerkit... 4 Mikä on RICOH Smart Device Connector?...

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Matkatulostin TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä.

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Matkatulostin TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET. Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET PJ-622/PJ- 623/PJ-662/PJ-663 Matkatulostin TURVALLISUUS JA RAJOITUKSET PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Matkatulostin Lue tämä asiakirja ennen tulostimen käyttämistä. FIN Johdanto

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet. ADS-2100e ADS-2600We. Oppaan käyttäminen: Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VINKKI

Tuotteen turvaohjeet. ADS-2100e ADS-2600We. Oppaan käyttäminen: Ohjeissa käytetyt symbolit ja käytänteet VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VINKKI cv_ads2100e_nor_qsg_ld1119001_0.book Page 19 Wednesday, February 22, 2017 12:21 PM ADS-2100e ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We FIN Versio A Lue tämä vihko, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai ennen kuin

Lisätiedot

Tekijänoikeudet. Tavaramerkit

Tekijänoikeudet. Tavaramerkit Tekijänoikeudet 2015 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla eikä kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1

Tuotteen turvaohjeet 1 Tuotteen turvaohjeet 1 ADS-2100 ja ADS-2600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai ennen kuin yrität

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-59W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

SUOMI PIKA-ASENNUSOPAS E550W PIKA-ASENNUSOPAS

SUOMI PIKA-ASENNUSOPAS E550W PIKA-ASENNUSOPAS SUOMI PIKA-ASENNUSOPAS E550W PIKA-ASENNUSOPAS E550W Lue tämä käyttöopas ennen P-touch-tarratulostimen käytön aloittamista. Säilytä tätä käyttöopasta paikassa, josta saat sen nopeasti käsiisi tarvittaessa.

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

Nokia stereo-hf WH /1

Nokia stereo-hf WH /1 Nokia stereo-hf WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1

Tuotteen turvaohjeet 1 Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW/ MFC-J245/J470DW/J650DW/J870DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Dell Vostro 2420/2520

Dell Vostro 2420/2520 Dell Vostro 2420/2520 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Vostro 2420 Näkymä

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin Käyttöopas Tarratulostin QL-700 Lue tämä opas niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät laitetta. Pidä tätä opasta lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. www.brother.com FIN

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot