Aasian ja Tyynenmeren alueen terveysja hyvinvointipalveluissa nopea kehitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasian ja Tyynenmeren alueen terveysja hyvinvointipalveluissa nopea kehitys"

Transkriptio

1 Tartuntataudeista terveysturismiin Aasian ja Tyynenmeren alueen terveysja hyvinvointipalveluissa nopea kehitys 2014 Aasiasta tulossa terveysinnovaatioiden eturintamaa

2 Contact information Mr. Teppo Turkki Senior lead, Sitra Fellow Sitra, the Finnish Innovation Fund Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Mobile: (Taiwan) (Finland) Tekes ja Sitra tekevät yhteistyötä Aasian ennakointityössä ja Team Finland Future Watch -palvelun toteutuksessa. Team Finland Future Watch -palvelu tuo yrityksille tietoa ja näkymiä kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista eri maissa 2 5 vuoden aikajänteellä. Future Watch Aasia seuraa vuosien aikana erityisesti terveysalan ja digitaalisen hyvinvoinnin sekä aasialaisen terveystoimialan kehitystä. Tämän osaraportin tiedot on koottu Singaporessa pidetyn Healthcare World Asia 2014 konferenssin tietojen ja keskustelujen pohjalta. Kannen kuva: Aasian johtavan kansainvälisen Bumrungrad International Hospitalin verkkosaitin etusivu. https://www.bumrungrad.com/ Sitra - The Finnish Innovation Fund The Finnish Innovation Fund Sitra is a future-oriented organisation that promotes Finland's competitiveness and the well-being of the Finnish people. We anticipate societal change, try out new operating models and accelerate business activities aimed at creating sustainable well-being. Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Tekes is the main public funding organisation for research, development and innovation in Finland. Tekes funds wide-ranging innovation activities in research communities, industry and service sectors and especially promotes cooperative and risk-intensive projects. Tekes current strategy puts strong emphasis on growth seeking SMEs.

3 Aasian terveyssektori on laajassa muutoksessa ja siirtymävaiheessa. Tekes ja Sitra aloittivat elokuussa 2014 yhteistyön Aasian kehityksen seurannassa ja ennakointityössä ja Tekesin kansallisesti koordinoiman Future Watch toteutuksessa. Future Watch -Aasia seuraa vuoden aikana erityisesti terveysalan ja digitaalisen hyvinvoinnin sekä aasialaisen terveystoimialan kehitystä. Työhypoteesina tässä on, että terveys- ja hyvinvointiala yhdistettynä digitaaliseen kehitykseen sekä ICT:hen voi potentiaalisesti muodostua Suomelle uudeksi taloudellisen kasvun ja innovaatioiden moottoriksi sekä globaaliksi kilpailutekijäksi. Aasian terveysalan kehitys ja markkina voi olla Suomen kannalta merkittävä ja uutta kasvua rakentava. Yhtenä osa-alueena ennakointityötä osallistuin Singaporessa Aasian terveysalan kehitystä hahmottavaan konferenssiin Healthcare World Asia 2014, jonka keskeistä sisältöä ja keskustelua analysoin tässä väliraportissa. Ensi vuonna tarkastellaan digitaalisia ja ehealth ratkaisuja sekä palvelukonsepteja Japanissa. Varsinainen Aasian terveyden- ja hyvinvoinnin tulevaisuutta kokonaisuudessaan kuvaava ja analysoiva raportti valmistuu ensi vuoden puolella. Raportti tullaan julkaisemaan tuolloin Tekesin Future Watch verkkosivulla Eri puolilta Aasiaa Singaporeen tulleiden asiantuntijoiden arvioiden perustella Aasia elää nyt terveydenhuoltosektorin ja hyvinvointipalvelujen ekosysteemin nopeaa vaihetta. Perinteinen ajattelu terveyspalvelujen tuottamisesta on murroksessa. Menossa on siirtymävaihe, jossa terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista on tulossa yhä enemmässä määrin palveluteollisuutta ja palveluliiketoimintaa. Muutos tapahtuu mm. neljän eri tekijän kautta: Ihmisten, erityisesti keskiluokan kasvanut tietoisuus terveydestä uudet teknologiat ja laitteet digitaaliset palvelut, etäseuranta ja kotihoito älypuhelimien palveluohjelmat ja appsit, jotka ovat kehittymässä sofistikoituneiksi. Aasian terveysmarkkinoita vievät eteenpäin nopea väestönkasvu ja alueen väestön kiivas keskiluokkaistuminen. Tällä hetkellä Aasiassa elää jo 500 miljoonaa kulutusvoimaltaan keskiluokkaan kuuluvaa ihmistä. Heidän määränsä tulee nousemaan 1.75 miljardiin seuraavan seitsemän vuoden kuluessa. Keskiluokkaan kuuluvien ihmisten määrä siis 3.5 kertaistuu alle kymmenessä vuodessa. Toinen merkittävät terveys- ja hyvinvointipalvelujen kysynnän draiveri on nopeasti ikääntyvvät erityisesti itäaasialaiset yhteiskunnat ja vanhenevien ikäluokkien tarpeet. Keskiluokka ja ikääntyneet ihmiset ovat tänään paljon tietoisempia omaan terveyteensä ja hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä ja toiveista sekä palveluista mikä on johtanut korkeatasoisempien ja laadukkaiden terveyspalvelujen kysyntään alueella. Terveydenhoidon ja siihen liittyvien uusien palvelujen rahoitusmallit ovat Itä- ja Kaakkois-Aasissa myös muuttumassa: hallitukset panostavat julkisen ja universaalin sairausvakuutusjärjestelmän kattavuuteen. Terveyssektori alkaa olla yksityisille sijoittajille ja globaaleille terveysalan yrityksille kiinnostava. Nopeasti kehittyvien yksityisten sairaala- ja terveysverkostojen uskotaan nopeuttavan perusterveyshoidon 1

4 infrastruktuurin rakentamista ja rahoittamista. Esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa toimii noin 100 julkisesti listattua terveysalan yritystä, joiden yhteenlaskettu pääoma on lähes 10 miljardia USD. Ehkä kaikkien tärkein terveysalaa muuttavista voimista on kuitenkin sairaus- ja terveysongelmien sisäinen muutos. Aasialaisten maiden kehittyminen ja köyhyyden merkittävä väheneminen ovat johtaneet alueen sairausprofiiliin, jossa tartunta- ja infektiotautien määrä on romahtanut ja sairaudet ovat yhä enemmän kroonisia sairauksia sekä terveysongelmia kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, diabetes, mielenterveyden ongelmat tai erilaiset muut elintasotaudit. Krooniset sairaudet ovat kuolinsyinä sivuuttaneet tarttuvat- ja infektiotaudit. Sadassa vuodessa maailman sairastavuudessa on tapahtunut merkittävä muutos: krooniset sairaudet kuten sydän- ja verisuonitaudit, syöpä ja diabetes sekä Alzheimer ovat kuolinsyinä sivuuttaneet tarttuvat- ja indektiotaudit. Lähde: The New England Journal of Medicine, Aasian ja Tyynenmeren alueen terveyspalvelujen ja hyvinvointisektorin kasvu on nopeaa ja tulee jatkumaan pitkälle ensi vuosikymmenelle. Terveysalan kehitystä ohjaa vahva talouskasvu, väestön nopea ikääntyminen, nopea kaupungistumiskehitys ja uusien miljoonien ihmisten metropolialueiden rakentuminen, kaupungeissa asuvien aasialaisten uudet ruoka- ja kulutustottumukset sekä länsityylinen ruokavalio, joka aiheuttaa ihmisille elintasotauteja (diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, liikalihavuus, syöpä). Eteläisen Aasian sisällä ASEAN-maat rakentavat vapaakauppa-aluetta, jonne on syntymässä integroituvat terveysmarkkinat. Alueella asuu nyt jo 600 miljoonaa ihmistä. Alueen talous kasvaa noin kuuden prosenttia vuodessa ja väestö on nuorta: noin puolet väestöstä alle 30-vuotiaita. 2

5 Vuoteen 2020 mennessä iso osa väestöstä on muuttumassa kulutusvoimaiseksi ja nousemassa keskiluokkaan. Vuonna 2020 terveysmarkkinan koko arvo Itä- ja Kaakois- Aasiassa on nousemassa lähes kolmeen triljoonaan USD. Aasian ja Tyynen meren alueen terveysmarkkinat odotetaan kasvavan vuosien aikana 151 prosenttia. Vuonna 2020 markkinan koko nousee 2927 miljardiin USD. Lähde: Frost & Sullivan (CAGR = kertyvä vuotuinen kasvuprosentti) 3

6 Vaurastuvan keskiluokan odotukset ohjaavat valtioita ja hallituksia sitoutumaan terveyspalvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ihmisten varojen ja rahojen käyttö terveydenhoitoon on voimakkaassa kasvussa koko maailmassa. Lähde: Al Masah Capital Research, Singaporessa käytetään rahaa terveyden- ja hyvinvoinnin palveluihin eniten, vähän yli 2000 USD/henkilö. Vähiten rahaa käyttää filippiiniläinen 89USD/henkilö. Lähde: Al Masah Capital Research, Terveyspalvelujen tarjonnan kehittäminen esimerkiksi Kiinassa on edennyt nopeasti. Kun vielä vuonna 2008 vain 45 prosenttia kiinalaisista kuului johonkin Kiinan 4

7 kolmesta erillisestä sairasvakuutuksesta, niin vuoden lopussa 2012 lähes 96 prosentilla kiinalaisista oli ainakin jonkin perusasteen terveydenhoitoa tukeva sairasvakuutus. Kiina on noussut terveydenhoitokuluissa maailman kolmanneksi Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen. Kiinan terveydenhoitokulujen kasvu vuosina Lähde: WHO Kasvu Kiinassa on ollut hurjaa: kun terveydenhuollon kokonaiskulut Kiinassa olivat vielä vuonna miljardia USD, niin neljässä vuodessa ne kaksinkertaistuivat 444 miljardiin USD (2012). Vuonna 2019 Kiinan terveydenhoitokulujen odotetaan yltävän lähes tuhanteen miljardiin USD. Absoluuttisesti laskettuna Kiina on noussut terveydenhoitokulujen osalta jo vuonna 2012 maailman kolmanneksi Yhdysvaltojen ja Japanin jälkeen. Kiinan hallitus on lähtenyt avaamaan terveysmarkkinoita lisää yksityisille sijoittajille ja toimijoille. Vuonna 2012 Kiinassa toimi arviolta sairaalaa. Näistä 60 prosenttia oli julkisia ja 40 yksityisiä. Yksityiset sairaalat vastaavat kuitenkin 9 prosenttia terveydenhuollon kokonaisvolyymista ja kymmenen prosenttia alan liikevaihdosta. Kiinan terveysministeriö haluaa nostaa yksityisten terveydenalan palveluyritysten ja sairaaloiden osuuden viidennekseen kokonaistarjonnasta vuoteen 2015 mennessä. Tätä varten ulkomaalaisten yritysten ja sijoittajien toimintaedellytyksiä on myös vapautettu: tammikuussa 2012 hallitus päätti sallia ulkomaisten yksityisten yritysten suorat investoinnit Kiinaan niiden tarvitsematta erikseen hakea kiinalaista partneria tai paikallista kumppaniyritystä. Aasian terveysalan kasvu näkyy myös esimerkiksi laskemalla yhteen Intian, Indonesian, Thaimaan, Malesian, Etelä-Korean ja Taiwanin terveyskulut, jotka olivat 247 miljardia USD (vuonna 2012). Vuoteen 2018 mennessä kulujen uskotaan lähes kaksinkertaistuvan 424 miljardia USD (Lähde: Serctoral Asset Management, 2014). 5

8 Terveydenhoidon kehitys ja uusi ekosysteemi Australia National University Centre for Health Stewardshipin johtaja Paul Dugdale puhui konferenssissa siirtymisestä uusien terveysinnovaatioiden ekosysteemiseen aikaan, joka näkyy jo esimerkiksi Australian terveysmarkkinoilla. Kun haetaan ratkaisuja alan keskeiseen ongelmaan, joita ovat terveydenhoidon jatkuvasti kasvavat kustannukset ja ihmisten ja potilaiden, asiakkaiden kasvavat odotukset sairauden- ja terveydenhoidolle, tulee katsoa kokonaisuutta. Mitkä resurssit ihmisillä ja yhteiskunnilla on käytössä? Mitä voidaan rakenteellisesti muuttaa? Paineet kohdistuvat neljään P :hen: Patient, Provider, Policy ja Payment Muutokset yhdessäkin näistä eri osa-alueista vaikuttaa suoraan jokaiseen osatekijään. Aasian ja Tyynenmeren alueen kehittyvissä maissa erityisesti vaurastuvan keskiluokan odotukset ohjaavat valtioita ja hallituksia sitoutumaan terveyspalvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen: mm. Indonesia, Filippiinit, Kiina, Intia ja Vietnam ovat ajaneet kansallista sairasvakuutusjärjestelmäänsä uudistamista siten, että ainakin perustason vakuutuksen piiriin voidaan tuoda koko väestö. Evoluutio ja innovaatiokehitys terveydenhoidon rakenteissa näyttäisi tämän vuosikymmenen lopulla johtavan terveysmarkkinoiden uudentyyppisiin toimintamalleihin. Samalla eri valtioissa on käynnistetty laajoja ja perustavaa laatuisia terveyssektorin rakenteellisia uudistuksia. Päämäärinä ovat luoda pitkäkestoiset ja kestävät edellytykset terveysjärjestelmien uudistamiseksi sekä luoda terveydenhuolto, joka on kykenevä hoitamaan kroonisia sairauksia erilaisten kulku- ja tarttuvien tautien vähentyessä. Keskeinen muutostekijä on myös internetin kautta saatava terveys- ja medisiinitiedon laaja leviäminen Kiina julkaisi vuonna 2009 kunnianhimoisen ja historiallisen terveyssektorinsa uudistusohjelman, johon hallitus päätti investoida 125 miljardia (USD). Uudistus perustuu neljään pilariin: sairasvakuutuksen ulottaminen mahdollisimman laajalle ja sen rahoituksen varmistaminen, paikallisen ja perusterveydenhoitojärjestelmän vahvistaminen uusilla rahoitusmalleilla ja tarjontaa lisäämällä, lääkkeiden ja lääkehuollon tukeminen viranomaisten laatiman tarvittavien peruslääkkeiden luettelon ja saatavuuden varmistamisella, sekä käynnistämällä sairaalajärjestelmän uudistuksen päämääränä kustannustehokkuus sekä sairaaloiden omistusrakenteiden ja sairaalan johtamisen erottamisella toisistaan. Kehitysmaissa ajatellaan edelleen, että terveydenhoidon painopiste tulee olla ensisijaisesti uusien sairaaloiden ja klinikoiden rakentamisessa ja hoitovälineissä. Mutta tarvitseeko aina olla näin? Pitäisikö nykykehityksessä tunnistaa paljon tarkemmin ihmisten erilaiset tarpeet ja nähdä sekä kehittää uusia, erilaisia toimintamalleja erilaisille ihmistenryhmille ja segmenteille? Pitäisikö analysoida tarkemmin miten ja kehen kohdistetaan hoitotoimenpiteet? Ja millä välineillä? Singaporelainen sairaalaympäristöihin erikoistunut arkkitehti Michael Leow esitti, että ensisijaisesti sairaalahoitoon keskittyneet hoitokäytännöt ovat oikeasti vanhanaikaisia. Sairaaloita rakennetaan viisikymmentä-sata vuotta vanhoilla arkkitehtonisilla konsepteilla ja suunnitelmilla vastaamaan aikaan, jota medisiinisesti ei ehkä enää ole. Ikääntyvissä yhteiskunnissa, joissa sairauden kuva on muuttunut, ja jossa nykysairaudet ovat ensisijaisesti kroonisia: hoitomallit ja -muodot, joissa keskitytään perinteisten laitosten arkkitehtuuriin ja muotoihin eivät enää välttämättä vastaa ihmisten todellisia tarpeisiin. Eivätkä ne ole kustannustehokkaita. 6

9 Esimerkiksi Singaporessa on kehitetty uudentyyppinen virtuaaliklinikka malli, jossa yhdistetään sairaanhoidollista sekä sosiaalista että vapaaehtoistukea kotonaan asuville kroonisia sairauksia poteville ihmisille. Virtuaaliklinikan avulla vanhusten sairaalakäyntejä pystyttiin vähentämään kolmen kuukauden aikana yli kolmanneksella. Terveydenhoidon ja hyvinvoinnin trendit Aasiassa Seuraavassa listaan keskeisiä terveydenhoidon ja hyvinvointipalvelujen kehitystrendejä, joita aasialaiset asiantuntijat nostivat esiin konferenssissa omissa puheenvuoroissaan ja joihin törmäsin omissa keskusteluissani. Havaintojen toimintaympäristönä on Aasia-Tyynenmeren alue, mutta useimmat trendeistä ovat globaaleja ja myös Suomen kannalta relevantteja: Ihmisten terveydenhoitoon ja terveyteen liittyvä kulutus on kasvamassa Aasiassa ajanjaksolla lähes 75 prosenttia Yli puolet maailman keskiluokasta asuu vuonna 2020 Itä-Aasian ja Tyynenmeren alueella. 35 prosenttia maailman terveysmarkkinoista syntyy Aasiassa. Terveydenhoito ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on muuttumassa tuottavaksi ja tärkeäksi palveluteollisuudeksi. Potilailla ja asiakkailla on uusi asenne palveluihin. Lähtökohtana on, että lähes kaikki, joilla on käytössään internet, googlettavat ja tulevat hakemaan itselleen relevanttia terveys- ja sairaustietoa, Hoitoa ja terveyspalveluja kehitetään kohti ihmis- ja yksilökeskeisyyttä (People centric care and service). Palvelujen laadun ja tuloksellisuuden rinnalle nousee mittariksi potilaan oma kokemus hoidosta, (shift to improving patient experience). Sairaaloiden ja klinikoiden tulee omassa toiminnassaan ottaa tarkasti huomioon hoitamiensa ihmisten tyytymättömyys. Ihmiset haluavat kokonaisvaltaista hyvinvointia (holistic well-being). Ikääntyvän väestön hoitaminen lisääntyy. Jotkut tulevat sairastamaan jopa kolme syöpää elämänsä aikana. Terveydenhoidon- ja erikoissairaanhoidon keskusten sisään otetaan mukaan ikääntyvien ihmisten tukeminen ja hoito, kliininen tutkimus ja terveyden hoitamisen innovaatiokehitys sekä hyvinvoinnin ylläpitäminen. Aasiassa perinteistä lääketiedettä ja klassisia hoitomenetelmiä aletaan arvostetaan länsimaisen hoidon rinnalla enemmän, ja niillä hoidetaan lisää asiakkaita. Ei liikaa eri lääkäreitä, ei eri tulkintoja. Potilas odottaa selkeää hoitolähestymistä ja hoitofilosofiaa. Perusterveydenhuollon ja vaativampien terveyspalvelujen toiminnat yhdistyvät hyödyntäen sähköisiä potilastieto- ja rekisterijärjestelmiä. Valtaosa Itä-Aasian ja Tyynen meren maista (APAC-maat) ottavat käyttöönsä seuraavien vuosien aikana sähköiset terveystietojärjestelmät (EMR). 7

10 Kiinasta on tulossa Tyynenmeren ja Itä-Aasian merkittävin lääkkeiden ja terveydenhoidon teknologioiden käytön maa ja markkina. Erilaiset terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ja tarjoomat sulautuvat syvemmälle toisiinsa. Sairaaloiden sisään ja ympärille otetaan mukaan wellbeing palveluja ja vaihtoehtoisia hoitoja. Kaakkois-Aasian terveysmarkkinat ennakoidaan kasvavan vuositasolla lähes seitsemän prosenttia aikana. Markkinan arvon arvioidaan yltävän yli 134 miljardiin USD. Yksityisillä palveluilla ja yrityksillä on kehityksessä merkittävä rooli. Etä- ja telehoito sekä etämonitirointi ovat uusi terveyspalveluiden markkina sekä perinteisten toimintamallien haastaja. Yli puolet terveys- ja sairaalapalveluista Kaakkois-Aasiassa on yksityisten yritysten ja toimijoiden tuottamaa. Lähde: Al Masah Capital Research, Terveydenhoito ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on muuttumassa palveluteollisuudeksi. Esimerkiksi sloaganilla: You are sick.. we are quick Kasvua ja kehitystä tapahtuu uusien mobiilien terveys- ja hyvinvointipalvelujen kautta. Etä- ja telehoito sekä monitorointi ovat uusi terveyspalveluiden markkina sekä perinteisten toimintamallien haastaja. Mobiilipalveluiden kehitys on merkittävää Aasian kehittyvillä markkinoilla. Aasiassa terveys- ja hyvinvointimarkkinoiden ja tarjonnan kasvua vetävät yksityiset yritykset ja terveyspalvelujen tuottajat. Markkinoille siirtyy aiemmin muilla toimialoilla toimineita isoja yrityksiä ja uusia investoijia. Diagnostiikkapalveluista ja terveyden etäseurannasta (monitoring) on tulossa liiketoiminnallisesti yksi liiketaloudellisesti tuottavimpia palveluja. Kodista tulee hoitoympäristö, jossa terveyttä ja hyvinvointia pidetään yllä. Yhä enemmän hoitotoimenpiteitä tehdään ihmisten kotona. 8

11 Aasian kehittyneissä mutta ikääntyneissä yhteiskunnassa ihmisille on tärkeää saada ja voida elää arvokasta sekä hyvää elämää sairaalan ja hoitolaitosten ulkopuolella. Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan paljon muutakin palvelua kuin hoitajia ja lääkäreitä. Siviiliyhteiskunnan tuki ja kansalaisjärjestöt tukemaan niitä, jotka eivät pysty pitämään huolta itsestään ollessaan vanhoja tai sairaita. Aasian johtavassa kansainvälisessä Bumungrandin sairaalassa käy 1.1 miljoona potilaista vuodessa 210 eri maasta. Sairaalassa on 581 vuodepaikkaa, työskentelee 1300 lääkäriä ja 55 osa-aikaista erikoislääkäriä. Terveysammattilaisten, lääkärien ja hoitajien liikkuvuus globaalisti lisääntyy. Sairaalat muuttuvat miellyttäviksi ympäristöiksi: hongkongilaisessa Matilda Hospitalissa poistettiin "sairaalan haju"; sairaalatekniikka, happipullot, tippatelineet, letkut piiloitettin kiinteistön rakenteisiin ja pois silmistä. Tämä muodostui tärkeäksi kilpailutekijäksi potilaista. Terveysmatkailu ja turismi Terveysturismin merkitys toisaalta globaalilla tasolla ja toisaalta Aasiassa on kasvanut niin merkittäväksi, että lienee tärkeää ottaa ala mukaan tähän raporttiin. Valtiossa, jotka tarjoavat palveluja terveysmatkailijoille (Singapore, Thaimaa, Intia, Malesia, Taiwan), on havaittu, että terveysturismi on alkanut myös kehittää valtioiden omaa terveystarjontaa sekä niiden kykyä hoitaa erilaisia ja vaativampia sairauksia. Terveysturismi on vahvistamassa ja monipuolistamassa ylipäätään terveydenhoidon ja sairaaloiden tarjontaa sekä hoidon laatua. Myös terveysturismin luomien markkinoiden taloudelliset ja liiketoiminnalliset arvot ovat kasvaneet merkittäviksi: maailmantasolla vuonna 2014 terveysmatkailun kokonaisarvon arvioidaan olevan jo yli kymmenen miljardia USD. Seuraavan viiden vuoden markkinan uskotaan yli kolminkertaistuvan ja kasvavan 32.5 miljardiin USD (KPMG, 2014). Thaimaa on terveysturismin pioneerimaa Aasiassa ja 1990 luvuilla Thaimaassa investoitiin laajasti terveysmatkailun infratruktuuriin sekä yksityisten sairaaloiden teknologiaan että sairaalaympäristöihin (jotka tänään näyttävät enemmän 5 tähden hotelleilta). Thaimaaseen on matkustanut yli viisi miljoonia ulkomaalaista vuosittain eri puolilta maailmaa hankkiakseen hoitoa erityisesti vaativampiin leikkauksiin kuten sydän- ja keinonivelleikkaukset sekä saamaan syöpähoitoja, teettämään silmäleikkauksia tai esteettistä kirurgiaa. Aasian johtava terveysturismikeskus ja tunnetuin thaimaalainen kansainvälinen sairaala on Bumungrand, jossa käy vuosittain 1.1 miljoona potilaista vuodessa 210 eri maasta. Sairaalassa on 581 vuodepaikkaa, ja siellä työskentelee 1300 lääkäriä sekä 55 osa-aikaista erikoislääkäriä. Singaporessa on tarjolla terveysturisteille ehkä maailman korkeatasoisimmat hoitopalvelut. Singaporen hallitus on tänään vahvasti sitoutunut kehittämään markkinaa ja promotoimaan Singaporea globaalina terveyshubina. 9

12 Indonesiasta liikkuu vuosittain ulkomaille jopa viisi miljardia dollaria yksityisille kansainvälisille sairaaloille suoritettuina hoitomaksuina. Aasian maat ovat luoneet erilaisia palvelutarjouksia ja markkinastrategioita houkutellakseen asiakkaita ja potilaita eri puolilta maailmaan. (JCI Lähde: KPMG Terveysturismin ydintä ovat korkea hoidon laatu mielyttävässä ympäristössä ja kilpailukykyinen hoidon hinta. Laadukkaat yksityiset terveyspalvelut myös muuttavat aasialaisten käyttäytymistä yli rajojen. Viime vuonna burmalaista haki hoitoa Thaimaasta. Vietnamilaiset käyttävät kaksi miljardia USD ostaessaan terveyspalveluja lähinaapureiltaan. Indonesiassa arvioidaan, että maasta liikkuu ulos ulkomaille jopa viisi miljardia dollaria yksityisille kansainvälisille sairaaloille suoritettuina hoitomaksuina. Jakartassa halutaankin indonesialaisten hoitavan itseään enemmän omissa sairaaloissa ja päästä kehittämään omaa terveydenhuoltoa muuten ulos liikkuvalla rahalla. Yksityiset kansainväliset sairaalat ovat oppineet myös markkinoimaan itseään. Sairaaloilla on tätä nykyä omia yhteystoimistoja ja agentteja eri puolilla, jotka myyvät palveluja. Joidenkin aasialaisten kansainvälisten sairaaloiden potilaista 40 prosenttia tulee ulkomailta Kts. https://www.bumrungrad.com/ 10

13 Terveysturismi tulee voimakkaasti kasvamaan ja on lukratiivinen kohde sijoittajille niin kansainvälisesti kuin paikallisesti. Esimerkiksi Kiinan valtava terveydenhoidon markkina on sijoittajien seuraavana kohteena. Ja kun ihmiset eri puolilla maailmaa tulevat yhä tietoisemmiksi terveyden- ja hyvinvoinnin palvelujen saatavuudesta rajoista riippumatta, ja kun ikääntyvissä yhteiskunnissa vaikeampien ja kalliimpien toimenpiteiden saaminen laadukkaasti ja siedettävällä hintatasolla lisääntyy, tulemme näkemään terveysturismin buumin jatkuvan. Terveysturismi voi olla positiivinen voima joka haastaa perinteisiä julkisia terveyspalveluja muuttumaan, ja linjaa miten terveydenhoitosektori kehittyy. Keskeisten leikkausten hintavertailua Yhdysvaltojen ja tärkeimpien Aasian terveysturismimaiden välillä. Lähde: Al Masah Capital Research, Useat Aasian maista ovat alkanut pitää terveysturismia potentiaalisesti merkittävänä uutena talouskasvun segmenttinä. Samoin kansainväliset terveysalan isot yritykset sekä sijoittajat näkevät terveysturismissa liiketaloudellisesti ja strategisesti tulevaisuuden toimialan, johon kannattaa sijoittaa. Konferenssissa puhuttiin myös siitä kuinka terveysturismi haastaa muutosta julkiseen terveydenhoitoon. Terveysturismi voi olla positiivinen voima joka muuttaa perinteisiä julkisia terveyspalveluja, ja linjaa miten perinteinen terveydenhoitosektori voi seuraavan sukupolven aikana kehittyä. Toisaalta on hyvä muistaa, että terveysturismi kuorii kermaa päältä ja on mahdollista ensisijaisesti vain vauraammalle yhteiskuntaluokalle ja uudelle keskiluokalle Loppuhavaintoja Kaakkois-Aasian terveysmarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä yli kaksinkertaisiksi. Vuosikasvu on lähes seitsemän prosenttia. 11

14 Kaakkois-Aasian terveysmarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä yli kaksinkertaisiksi. Kaakkois-Aasian maat ovat kehityksessään eri vaiheessa. Kun Filippiineillä, Vietnamissa ja Indonesiassa rakennetaan edelleen terveydenhoidon infrastruktuuria ja kapasiteettiä, niin Singaporessa ja osittain Thaimaassa sekä Malesiassa saatavilla on jo maailmanluokan terveyspalvleuja. Lähde: Al Masah Capital Research, Kaakkois-Aasiassa terveyssektori on selvästi jakaantunut kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Kehittyvissä alueen maissa kuljetaan nopeasti kohti universaalia sairasvakuutusjärjestelmää. Keskustelussa on keille korvataan ja mitä, ja mikä on terveyspalvelujen kokonaiskustannus, johon on varaa ja miten palvelut rakennetaan kustannustehokkaasti. Indonesia toteutti tammikuussa 2014 laajan universaalin sairasvakuutus- ja terveysuudistuksen, jonka sisään on otettu tämän vuoden aikana noin puolet, 122 miljoonaa indonesialaista. Tavoitteena on terveysvakuutusjärjestelmän ulottaminen koskemaan kaikkia kansalaisia vuoteen 2019 mennessä. Odotettavissa oleva muutos kotitalouksien käytössä olevista tuloista (10 000USD/vuosi) Intiassa, Indonesiassa, Thaimaassa ja Malesiassa. Lähde: The Economist Intelligence Unit,

15 Esimerkiksi Intiassa terveydenhuollon ongelmat ja haasteet ovat kaksinkertaiset: toisaalla maaseudulla ja kehittymättömillä alueilla akuutteja ongelmia ovat edelleen kulku- ja tarttuvat taudit, kun toisaalla Intian kaupungeissa ja metropoleissa haasteiksi ovat tulleet elintapa- ja krooniset taudit kuten diabetes, syöpä, sydän- ja verisuonitaudit. Intiassa on käytössä myös puolet vähemmän sairaalapaikkoja kuin maailmassa keskimäärin. Uusia vuodepaikkoja tarvittaisiin yli miljoona lisää. Intiassa tarvittavista sairaalalaitteistosta ja sairaalateknologiasta tuodaan 87% ulkomailta. Yhdysvaltain dollari on vahvistunut 26 % neljässä vuodessa suhteessa Intian valuuttaan. Sairaaloiden henkilöstön minimipalkka noussut neljässä vuodessa 200 prosenttia. Lääkärien palkat 50 %. Intiaan tarvitaan miljoona uutta lääkäriä, Mutta Intiassa valmistuu yliopistoista vain lääkäriä vuodessa. Filippiineillä vain joka viidennellä on sairasvakuutus. Niistä joilla on, suurin osa asuu maan pääkaupungissa Manilassa. Köyhyys on muualla suurta. Maan hallitus pyrkii luomaan universaalia terveydenhoitojärjestelmää mutta julkinen palvelu on kyennyt kattamaan vain pienen osan maasta. Isot ja laadukasta hoitoa tarjoavat yksityiset sairaalat sijaitsevat kaupungeissa. Filippiinit investoivat lähitulevaisuudessa telemedisiiniin ja etäpalveluihin, joilla kyetään yhdistämään laadukas sairaanhoito pienien maaseudulla ja saarilla toimivien klinikoiden kanssa Seurattuani viime keväästä Aasian terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelujen kehitystä lienee keskeisin havainto se, että alasta on tulossa selkeästi yksi palveluteollisuuden haara. Seuraavaksi uudistuvat terveydenhoidon rahoitusjärjestelmät, jossa julkisen sairasvakuutusten ja yksityisten vakuutusyhtiöiden roolit ovat keskeisiä. Konferenssissa puhuttiin myös co-payment -malleista, joissa hoidon rahoitus tulee useista eri lähteistä. Myös asiakas/potilas maksaa osan yhdessä julkisen sairausvakuutuksen ja yksityinen vakuutus korvatessa osan. Kysymykseen mikä on keskeisin haaste terveydenhoidon ekosysteemin aasialaisessa kehityksessa esiin nousi erityisesti miten vakuutusmaksut sekä sairasvakuutukset ja vakuutusyhtiöiden korvauspolitiikat kehittyvät. Kustannusten tulee olla mahdollisimman läpinäkyviä ja maksajien tulee nähdä miten eri hoitomuotojen kustannukset rakentuvat. Tärkeää on myös kriittisesti tarkastella tekevätkö lääkärit liikadiagnooseja, tai määräävät turhia hoitoja. (Overdiagsed, overtratment). Eräässä keskustelussa todettiin, että korkealle kehittyneissä terveyden- ja hyvinvoinnin maissa kuten Singaporessa ihmisten odotukset kasvavat koko ajan: enää ei riitä, että on lääkäri hoitamassa vaan lääkärin pitää pystyä vastaamaan mitä erilaisimpiin kysymyksiin liittyen hyvinvointiin ja terveyteen, istua asiakkaan vieressä samalla puolella pöytää, jossa katsotaan yhdessä tietokoneen päätettä. Lääkärin tulee olla työssään kohtelias ja ottaa huomioon erilaiset sosiaaliset taustat ja tilanteet. Joidenkin keskiluokan potilaiden/asiakkaiden kerrottiin odottavan, että lääkäri on myös ulkoisesti komea (handsome). Keskeisenä haasteena nousi esiin mistä saada tulevaisuuden hyvin koulutettu terveydenhoidon alan työvoima. Väestöt vanhenevat Itä-Aasiassa ja nuoremmat ikäluokat ovat yhä pienempiä. Terveysalan henkilöstö on oppimassa liikkumaan globaalisti, tuntee yhä paremmin työnsä taloudellisen arvon sekä vaatii työnantajilta enemmän. Esimerkiksi Intiassa on lääkäreitä väestömäärään verrattuna vain puolet 13

16 maailman keskitasosta. Nykyarvion mukaan Intiaan tarvitaan miljoona uutta lääkäriä, mutta Intiassa valmistuu yliopistoista vain lääkäriä vuodessa. 14

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Agenda Taloudellinen kehitys Johtaminen megatrendejä hyödyntäen Johtaminen tämän päivän epävarmassa ympäristössä

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Inka-ohjelman Tulevaisuuden terveys -osion strategiakokous, Oulu 23.5.2014. Antti Kivelä Johtaja, Sitra

Inka-ohjelman Tulevaisuuden terveys -osion strategiakokous, Oulu 23.5.2014. Antti Kivelä Johtaja, Sitra Inka-ohjelman Tulevaisuuden terveys -osion strategiakokous, Oulu 23.5.2014 Antti Kivelä Johtaja, Sitra Hyvinvointi ja talous Länsimaat ovat historiallisessa murroksessa: Teollisen ajan yhteiskuntamalli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO TULEVAISUUDESSA Jussi Rantanen 27.4.2012

YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO TULEVAISUUDESSA Jussi Rantanen 27.4.2012 YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO TULEVAISUUDESSA Jussi Rantanen 27.4.2012 1 YKSITYISSEKTORISTA SANOTTUA: Kuorii kermat! Tuottaa vain sellaisia palveluja, joille on kysyntää Kahmii parhaat osaajat! Vapaus valita

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Hyvinvointiliiketoiminnan rooli ja hyväksyttävyys

Hyvinvointiliiketoiminnan rooli ja hyväksyttävyys Hyvinvointiliiketoiminnan rooli ja hyväksyttävyys Health and Well-being Cluster Program Hyvinvointimatkailu Ikääntyvien palvelut Terveysteknologia Dr. Ilpo Kuronen, cluster coordinator Eri Näkökulmia Hyväksyttävyyteen

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi

Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla. Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi Vesi ja Vietnam liiketoimintamahdollisuudet kehi1yvillä markkinoilla Erityisasiantun*ja Tomi Särkoja Suomen suurlähetystö Hanoi 2 Nopeas8 kehi1yvä Vietnam 89 milj. asukasta ja BKT n. 142 miljardia USD

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

FinlandCare-ohjelman ydin

FinlandCare-ohjelman ydin FinlandCare-ohjelman ydin 2015-2016 Suomalaisten terveysalan palveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukeminen. Hoito-, hoiva

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 Hoito- ja hoiva-alan yrittäjät luovat hyvinvointia Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo kansantaloudessa

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA

VEROILLA JA VAROILLA VEROILLA JA VAROILLA LÄHITAPIOLAN SELVITYS TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA SUOMESSA Melina Mäntylä & Juha Vekkilä 27.5.2015 TUTKIMUSKOKONAISUUDESTA YLEISESTI Tutkimuksella haluttiin tuoda

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Jouko Isolauri Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio alueiden kannalta Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia

Lisätiedot

Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja

Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja FURTHER EAST FROM THE EAST Active Ageing kohti voimavarakeskeisiä ikääntyneiden palveluja Valmennuspaja 7.2.2017, Joensuu Päivi Franssila Active Ageing Maailman Terveysjärjestön (WHO, 2002) luoma käsite

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille?

Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Kuntaliiton tulevaisuustyö Polku pienestä pilotista kansalliseksi muutostueksi kunnille? Voimmeko palvella? Kuntapalvelujen tulevaisuus Kuma 11.9.2014 Elina Laamanen Polku kohti tulevaisuutta? 2 15.9.2014

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritys Mahdollistava ohjelmapolitiikka ja innovatiiviset käytännöt - Ison-Britannian kokemukset 13.5.2011 Oulu Anne Bland Social Business International Oy 1 Globaali liike 2 Britannian

Lisätiedot

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI

FinlandCare 2014 HYVÄ SEMINAARI FinlandCare 2014 HYVÄ Ä SEMINAARI FinlandCare _Hyvinvointia Suomesta Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2011 käynnistämä ohjelma terveysalan yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseksi Ohjelma

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi. Eeva Ollila

Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi. Eeva Ollila Kansalainen vai kuluttaja - Terveydenhuollon muutos hyvinvointipalvelusta liiketoiminnaksi Eeva Ollila Koivusalo M, Ollila E, Alanko A. Kansalaisesta kuluttajaksi Markkinat ja muutos terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen

Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Näkökulma hyvinvointipalveluiden tulevaisuuteen Elinkeinoasioiden päällikkö Janne Pesonen 5.10.2010 Helsinki 19.10.2010 1 Lähtökohtia kuntapalveluiden tuotannon kehittämiselle Kunnilla ja kuntayhtymillä

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen

Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen Kansanterveyslaitoksen bioteknologiastrategia Väestöaineistojen käyttöön liittyviä haasteita Juhani Eskola 310505 7.6.2005 1 Valitut painopistealueet Kansantautien ja terveyden geenitausta Mikrobit ja

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

1 CleverHealth Network CleverHealth Network on terveysteknologian ekosysteemi, jossa yritykset yhdessä terveydenhuollon parhaiden asiantuntijoiden kanssa terveysdataa hyödyntämällä kehittävät entistä parempaa

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015

Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015 Terveyden- ja hyvinvointialan palvelut Forum 3.11.2015 Pertti Isoniemi, YTL 3.11.2015 1 Terveydenhuolto- ja hyvinvointialan palvelut 10 CENin teknistä komiteaa, useimmat projektikomiteoita Yksi ISOn tekninen

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Tilinpäätös Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Tilinpäätös 28 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 12.2.29 Vuosi 28 Liikevaihto kasvoi 2 %:lla vertailuvuodesta ja oli 54, milj. euroa (421,9 milj. e) Liiketulos 28,3 milj. euroa (1,6 milj. e) Ilman

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA

Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Hyvinvointi- ja terveysalan ASIANTUNTIJA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kansallinen asiantuntijalaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation

KONEen tilinpäätös tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja. KONE Corporation KONEen tilinpäätös 2007 25. tammikuuta 2008 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Q4 Saatujen tilausten ja liikevoiton voimakas kasvu jatkui 10-12/2007 10-12/2006 Hist. muutos Vert. muutos Saadut

Lisätiedot

Maailma muuttuu Suomi seuraa vai sakkaa? Terveydenhuollon kansainväliset kehitysvoimat

Maailma muuttuu Suomi seuraa vai sakkaa? Terveydenhuollon kansainväliset kehitysvoimat Maailma muuttuu Suomi seuraa vai sakkaa? Terveydenhuollon kansainväliset kehitysvoimat Mats Brommels Medical Management Centre 22.09.2014 Syöksykierrettä oikaisemassa Miten muualla? Huolet ja helpotukset

Lisätiedot

Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa. Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni

Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa. Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni Arvojen voima yrityksen kasvun eri vaiheissa Jukka-Pekka Kuokkanen Dextra Oy / Pihlajalinna -konserni 1 Aamun juoni Alussa oli yksi mies ja laukku tänään työntekijöitä on Dextra/Pihlajalinna - konsernissa

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

MITEN AIKAANSAADAAN KANSALLINEN HOITOKETJUJEN KEHITYSHANKE

MITEN AIKAANSAADAAN KANSALLINEN HOITOKETJUJEN KEHITYSHANKE MITEN AIKAANSAADAAN KANSALLINEN HOITOKETJUJEN KEHITYSHANKE Hyvinvointiforum 4.11.2009 Matti Eskola Finn-Medi Tutkimus Oy Finn-Medi Research Ltd. Ratkaisu? Asumis- ja hoivapalveluratkaisuiden tarve Hoitoketjujen

Lisätiedot

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta

Asiakkaan Asiakk v linnan linnan apaus on tulevaisuutta Asiakkaan valinnanvapaus on tulevaisuutta Terveyspalveluala Keskeiset terveydenhuollon osajärjestelmät, joissa yksityinen sektori mukana Lääkärikeskukset ja sairaalat, työterveyshuolto, hammashuolto, kuntoutus,

Lisätiedot

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta.

X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa. mitä voimme oppia Virosta. X-road ja e-health seka valinnanvapaus- ja kapitaatiokokemukset Viron perusterveydenhuollossa mitä voimme oppia Virosta Madis Tiik Madis Tiik, MD, Phd 14.12.2012 Tarton Yliopisto, Lääkäri 1996 Tarton Yliopisto,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista?

Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? Osaisiko potilas itse valita hoitopaikkansa ja lääkärinsä, jos se olisi mahdollista? 28 % 72 % Kyllä. Uskon, että potilas osaisi tehdä valinnan itse Ei. En usko, että potilas osaisi tehdä valintaa Kyllä

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu

Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Minkälaisia haasteita osaamiselle ja innovaatioille sote-uudistus asettaa? SOTE Ennakointiseminaari 17.5.2016 Metropolia ammattikorkeakoulu Antti Hautamäki Tutkimusprofessori (emeritus), JY Dosentti, HY

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi Terveys ja hyvinvointi 1. Henkilökohtainen lääketiede/personalized medicine 2. Hoitojen yksilöillistyminen (personalized medicine) ja julkinen terveydenhuolto 3. Personalized nutrition, in particular the

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki

Kuntien talous ja sote-uudistus. Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki Kuntien talous ja sote-uudistus Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää 28.9.2014 Helsinki 1 Sote-alueiden rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan painotetun asukasluvun perusteella, painotekijöinä

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot