Haasteet ja pullonkaulat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haasteet ja pullonkaulat"

Transkriptio

1 Kotipaikka on tärkeä. Kotiseudulle perustetaan sellainen yritys, jolle on nähty siellä tarvetta. Halutaan tukea omaa aluetta ja maksaa sinne myös veroja. Kun hain työntekijää, kolmesta minulle vastasi yksi, joka oikeastaan ei ole edes alan henkilö. Potentiaali niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Nähdään, että on laaja potentiaalinen markkina pääkaupunkiseudun ja Venäjän läheisyyden takia. Venäjän läheisyys tarjoaa myös mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Tätä tukevat myös satama sekä hyvät juna- ja moottoritieyhteydet Helsinki-Pietari -välillä. Nähdään, että rajan läheisyys tuo myös venäläistä ostovoimaa Suomen puolelle. Venäjän matkailu koskettaakin lähes kaikkia tavalla tai toisella. Myös venäjänkielentaitoisten ihmisten löytyminen alueelta mahdollistaa Venäjän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Toisaalta, jos ei halua tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, markkina on rajallinen. Etelä-Kymenlaaskossa on hyvä logistiikka, meri ja rautatie, mutta ei täällä VirolahtiMiehikkälässä. En ole kiinnostunut yhteistyöstä venäläisten kanssa, eivät ole minulle mieluisia toimijoita. Passiivisuus. 30% yrityksistä ei tällä hetkellä kehitä toimintaansa aktiivisesti millään tavalla. Pula ammattiosaamisesta. Ammattitaitoisia työntekijöitä on vaikea saada ja motivoida liikkeelle johtuen toisaalta siitä, että työvoimaa voisi kouluttaa ja toisaalta siitä, että työttömiä on vaikea saada liikkeelle. Lisäksi ulkomaalainen henkilökunta on paikallista edullisempaa. Kotiseutukannatus. Kaikki rakennushankkeet hyödyntävät potentiaalisesti paikallisia rakennusalan tekijöitä. Kova kilpailu. Rakennusalalla tuntuu olevan tarjontaa ja tungosta pienyrittäjistä. Tämän takia työt ovat vähissä, mutta uusille ideoille on aina tilaa. Tiukentuneet vaatimukset. Rakennusalan uudet säännöt rajoittavat toimintaa myös Kymenlaaskossa. 2,5 % 7,5 % Työttömyyden ilmapiiri. Paperiteollisuuden ongelmat heijastuvat alueen työttömyyteen ja sitä kautta huonoon ostovoimaan. Alueella on myös negatiivinen ilmapiiri ja asenneongelma, johtuen osittain entisen kasvualueen muuttumisesta taantuma-alueeksi. Oman alueen ihmisiä tulisi ottaa enemmän töihin sekä tarjota lisäkoulutusta ja opiskelupaikkoja niitä tarvitseville. Joukkoon pääsemisen vaikeus. Alue on sisäänpäin lämpiävä: kun suhteet on luotu, kaikki toimii, mutta sitä ennen ei % 16 % 62 % Imago ja negatiivinen ilmapiiri. Koetaan, ettei tapahdu uusia asioita Asumisen väljyys. Koetaan, että asuntoja löytyy kohtuuhinnalla. Alueella on tilaa ja luonnonläheisyys nähdään arvokkaana. Liikenneyhteydet. Sijainti ja kulkuyhteydet erityisesti eteläisissä osissa ovat hyvät. Sijainti valtaväen ja rautatien varrella sekä sataman läheisyydessä mahdollistaa hyvät logistiset yhteydet joka suuntaan. Oman klusterin tuki. Rakennusalan toimijat tilaavat toisiltaan palveluita ja tekevät yhteistyötä. Tuntuu, että yhteistyö muiden yrittäjien kanssa on hyvä asia, mutta sitä voisi aktivoida enemmänkin. Apu ja kannustus. Halutaan lisää huomiota pienille ja keskisuurille toimijoille, ja pienyrittäjille kaivataan lisää tukea esimerkiksi tonttien ja toimitilojen avulla. Kaivataan kannustusta ja positiivisen ilmapiirin luomista. Parempi tiedotus. Alueella on paljon tarjontaa yrityksille, mutta tiedotuksessa olisi parantamista. Olisi hyvä saada tietoa esimerkiksi kilpailutuksista paremmin jakoon. Raja-alueen sijainnin hyödyntäminen. Tukea yhteistyöhön Venäjän kanssa voisi lisätä, ja hyödyntää mahdollisuudet Vaalimaan rajan kehittämisessä. Paikallisuus on vahvuus. Asiakkaat ovat lähellä ja kuljetuskustannukset alhaiset. Koetaan, että on suhteellisen hyvä yhteishenki, ja pienet piirit nähdään sekä hyvänä että huonona asiana. Kouvolassa on yksi toimipisteemme, koska haluan maksaa veroja sinne. Rakentaminen

2 Terveys- ja sosiaalipalvelut Alue on pysynyt maalaismaisemana, vaikka kaikki kaupunkien edut on saatavilla. Itse asiassa kunnallisesti yksityisten lisäksi terveydenhoitopiirit ja suuret sekä pienet yritykset tarvitsevat kuntoutuspalveluja, mm. StoraEnso ja Kansaneläkelaitos. Hyötyy väestön ikääntymisestä. Terveyspalvelut ovat aina tarpeellisia ikääntyvän väestön kasvaessa. Puutteellinen julkinen liikenne. Julkinen liikenne ei toimi loogisesti, ja mm. busseille toivotaan lisävuoroja. Työvoiman tarpeen ja taidon kohtaaminen. Toiveena jatkokoulutusmahdollisuuksien lisääminen. Teollisuuskeskeinen asenne. Pienyritysystävällisyyttä voisi olla enemmän % 12 % 20 % 44 % 20 % Alueen vahvuudet ja motivaatio olla Kunta ja julkishallinto toimivat hyvin. Pienessä mittakaavassa julkishallinto toimii hyvin, mutta suuret liitokset ovat lisänneet päällekäisyyttä lupa-asioissa ja valvonnassa. Hyvä yritysilmapiiri. Ilmapiiri on hyvä, mutta voi ulkopuoliselle näyttäytyä sisäänpäin lämpiävänä yritysympäristönä. Kysyntä. Alueella selkeästi tarvetta terveys- ja sosiaalipalveluille, ja asiakaskunta on laaja. Yrittäjyyteen kouluttaminen. Enemmän yrityskouluja yrittäjien tueksi. Kotiseuturakkaus. Oman klusterin tuki. Voisivatko toimivat muut yritykset hyödyntää hoiva- ja terveyspalveluita, esim. tarjoamalla päivähoitopaikkoja työntekijöiden lapsille? Näiden palveluiden löytymiseen tarvitaan apua. Eri toimijoiden yhteistyö. Kunnan ja yksityisten (ja kolmannen sektorin) toimijoiden yhteistyön vahvistaminen. Uudenlaiset kumppanuudet. Toiminimiyrittäjien ja pienten yritysten yhteistyön kehittäminen. Rakentamisen ja kiinteistösijoittamisen toimijat kumppaneiksi. Edellytykset toiminn. Toiminn sopivien toimipaikkojen löytyminen ja kulurakenne. Luonnonläheisyys. Luonto ja rauhallisuus yhdistettynä kaupungin tarjoamiin etuihin on alueen valttikortti.

3 Helsinki on lähellä, ja muu Suomeen voidaan toimittaa tuotteita. Paikallisiin ihmisiin tulisi panostaa enemmän, ei ainoastaan Venäjältä tulleisiin. Sijainti pääkaupunkiseudun ja Venäjän välissä. Sijainti lähellä sekä Venäjää että pääkaupunkiseutua on tärkeää. Toiminnasta ja kohdemarkkinasta riippuu, kumpi suunta nähdään tärkeämpänä. Nähdään, että sijaintinsa ansiosta on hyvät kansainvälistymismahdollisuudet idän suuntaan, mikä tuo hyviä mahdollisuuksia yrityksille. Kaupungin toimesta voisi tarjota valmiita tiloja uusile yrittäjille, jotta aloittamiskynnys helpottuisi. Tavaraliikenteen hyvä logistiikkaverkko. Hyvät logistiset ratkaisut tavaraliikenteen osalta ovat alueen valttikortteja. Sataman läheisyys, liikenneratkaisut ja väyläverkosto saavat kiitosta. Samalla korostuu myös yhteistyö kuljetusalan yrityksiin. Toisaalta henkilöliikenteen järjestelyihin toivotaan parannuksia esimerkiksi parkkipaikkojen, teiden ja joukkoliikenteen osalta, jotta myös henkilöiden liikkumista helpotettaisiin. Liikkuminen ja logistiikka korostuu sekä tavaran että ihmisten suhteen, sekä alueen ostovoima. Työttömyys ja heikko ostovoima. Alueella koettu työttömyys, taantuma ja siihen liittyvä asukkaiden huono ostovoima on kaupan alan yrityksille merkittävä haaste.työllisyysaste tulisi saada nousuun ja ihmiset takaisin työelämään. Passiivisuus. 20% yrityksistä ei tällä hetkellä kehitä aktiivisesti toimintaansa millään tavalla. Uusasiakashankinnan tärkeys. Yli puolet yrityksistä (52%) panostaa uusasiakashankintaan. 3% 9% % 22 % 50 % Joustava työvoima ja tilat. Korkean työttömyysasteen ansiosta on helppo löytää työvoimaa viikonlopputai sesonkityöhön. Myös hyvien toimitilojen saatavuus on positiivinen seuraus tästä. Hyvä yrittäjähenki. ssa on hyvää yrittäjähenkeä vaikeista ajoista huolimatta. Byrokraattinen ja epätasa-arvoinen yritysilmapiiri. Yrittäjäilmapiirin koetaan olevan huono, ja tuntuu, että asiat tehdään yrittäjille tahallaan vaikeiksi. Byrokratia koetaan hankalaksi ja sitä voisi muuttaa pienyrittäjille suotuisammaksi. Jaettujen tukien koetaan vääristävän kilpailua suurten toimijoiden eduksi samalla kun pienet yritykset kuolevat pois. Imago. Alueen imagon koetaan huonontuneen viime vuosina taantuman myötä eikä uudistuksia olla nähty tarpeeksi. Turismiin panostaminen. Turistit, pääasiassa venäläiset turistit, tuovat alueelle vahvuutta, ja turismia toivotaan kehitettävän. Puutteellinen joukkoliikenne. Joukkoliikenne on huonontunut kuntaliitosten myötä, mikä vaikeuttaa erityisesti nuorten liikkumista alueen sisällä. Tiloja aloittaville yrittäjille. Koska toimitiloja on paljon vapaana, hyvien tilojen löytyminen on helppoa. Voisiko kunta tarjota uusille yrittäjille valmiita tiloja, jotta kynnys yrityksen perustamiseen madaltuisi? Lisää tukea verkkomyynnin kehittämiseen. Verkkokauppa nähdään tapana laajentaa markkinaa paikallisen ostovoiman ollessa heikompaa. Etäkaupan kasvattamiseksi kaivataan lisää tukea verkkokaupan ja sähköisen markkinoinnin osaajilta. Yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen. PKyrityksille toivotaan lisää tukea kuntien taholta sekä parempaa ja avoimempaa yhteistyötä kuntien kanssa. Myös yritysyhteistyön kehittämistä toivotaan sekä saman että eri alojen yritysten välillä. Kotiseuturakkaus ja luonnonläheisyys. Kotiseutu ja siihen liitetyt elämänlaatuun liittyvät tekijät koetaan tärkeäksi syyksi toimia ssa. Ruuhkattomuus, rauha, kaunis luonto, mukavat ihmiset ja se, että seutu ja perinteet ovat tuttuja ja kaikki perusasiat ovat kunnossa vaikuttavat siihen, että ssa halutaan toimia. Tukku- ja vähittäiskauppa

4 Informaatio ja viestintä (pieni vastaajajoukko) Alueella pitäisi luoda enemmän hyvää fiilistä eikä negatiivista ajattelua % 23 % 8 % 23 % 38 % Negatiivinen ilmapiiri. Ilmapiirin ei koeta olevan kannustava ja yleinen asenneilmapiiri on negatiivinen. Elämänlaatu. Kotiseudun merkitys on suuri toimipisteen sijaintia valittaessa. Valttikortteja ovat hyvä elämänlaatu, kiireettömyys ja rauha sekä arjen helppous. Yritykset kokevat myös pääkaupunkiseudun läheisyyden ja asumisen edullisuuden positiivisina asioina. Toimitilojen löytämisen helppous. Alueella on paljon toimitiloja tarjolla. Pitkäaikaisten työntekijöiden löytyminen. Pitkäaikaisia työsuhteita on helpompi luoda, koska ihmiset viihtyvät pitkään yrityksessä. Sijainti ja kulkuyhteydet sekä muu Suomeen että Venäjälle ovat loistavat. Yhteishengen kehittäminen. Yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteen hiileen puhaltamista tulisi kehittää ssa. Pienyritysten tukeminen. Alueella on tilaa pienyrityksille, mutta pienyritysten toimintaa tulisi helpottaa ja edistää. Asiantuntijaverkostojen rakentaminen. Verkostoissa erilaiset asiantuntijapalvelut (valokuvaajat, kääntäjät jne.) ovat tärkeässä roolissa. Miten näiden verkostojen rakentamista voisi tukea? Tukea rahoitukseen. Rahoitusalan tukea ja pääomasijoittajia kaivataan myös ssa (koko Suomen ongelma). Imagon parantaminen. n imagolle toivotaan nostetta, koska se on alan yrittäjille tärkeä. Kansainvälisyyteen panostaminen. lle toivotaan lisää näkyvyyttä maailmalla. Kansainväliset yritykset ja suuremmat tuotantoyhtiöt koetaan kiinnostaviksi tekemisen tukijoiksi.

5 Palvelut ja matkailu Majoitusalue on ollut täällä jo 20 vuotta ja minä sen sitten ostin, kun paikka vaikutti kauniilta. Sijainti korostuu. Kauniit maisemat ja läheisyys kohderyhmään (yritykset, turistit ) ovat tärkeitä. Uusasiakashankinnan tärkeys. 72% toimijoista panostaa uusasiakashankintaan. Yhteistyöhakuisuus. 25% etsii uusia yhteistyökumppaneita ja sama määrä pyrkii syventämään olemassa olevia kumppanuuksia. Itse asiassa kaikki paikalliset tukevat tavalla tai toisella toinen toisiaan toiminnallaan. Suuriin tapahtumiin keskittyminen on väärin. Toiminta täytyy olla ympärivuotista ja paikallinen ostovoima tulisi saada kasvuun % 11 % 17 % 19 % 42 % Paikallisen ostovoiman puute. Yleinen taloustilanne ja n alueen korkea työttömyysaste heikentävät ostovoimaa. Potentiaalinen asiakaskunta pienenee ihmisten muutaessa pois, mikä vaikuttaa puolestaan ympärivuotisen toiminnan kannattavuuteen. Keskusta-alueiden autioituminen. Elävä keskusta ja toisten toimijoiden tuki auttavat vetämään asiakkaita liikkeisiin. Kunnallishallinnon kanssa toimiminen. Koetaan, että byrokratia ja hallinnolliset ongelmat ovat Suur-Kouvolan myötä lisääntyneet, mikä hankaloittaa yrittäjien toimintaa. Kunnan suhtautumiseen yritystoimintaan toivotaan parannuksia. Kaunis luonto. Luonnon monimuotoisuus ja kaunis sijainti nousevat selkeiksi vahvuuksiksi. Luonto on monille toimijoille syy toimipaikan valintaan sekä toimimiseen. Samalla koetaan, että koskematonta luontoa ja meren läheisyyttä ei ole vielä osattu täysipainoisesti hyödyntää markkinoinnissa ja viestinnässä, ja että niistä löytyy paljon lisäpotentiaalia. Positiivinen ilmapiiri. Alueen ilmapiirin koetaan olevan hyvä ja rento, ja positiivisia kehityksen merkkejä on ilmassa. Koetaan, että ssa on potentiaalia. Uusille ideoille on myös aina tilaa. Kotiseuturakkaus ja -tuntemus. Yrityksen perustaminen ja pitäminen kotipaikkakunnalla koetaan tärkeäksi. Eläminen on helppoa, kun kaikki palvelut löytyvät läheltä. Yrityksiä perustettaessa onkin usein lähdetty liikkeelle havaitusta kysynnästä tietylle palvelulle. Myös muut toimijat ovat vetäneet mukanaan uusia yrityksiä, jotka ovat pystyneet tarjoamaan yrityksille, niiden työntekijöille tai asiakaskunn palveluita. Työvoiman saatavuus. Työvoiman löytäminen koetaan helpoksi ja koulujen kanssa on hyvää yhteistyötä työharjoitteluihin liittyen. Sijainti ja kulkuyhteydet. Sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella on vahvuus sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa. Tieverkostojen parantuessa laajenee myös yritysten asiakasalue. Venäjän läheisyys on myös valtti, jota tulisi osata hyödyntää paremmin. Tarjonnan laajentaminen. Tarjonnan laajuus ja klusterin tuki korostuu tällä toimialalla. Mitä ennemmän tarjontaa on, sitä mielenkiintoisemmaksi alue turistien ja asukkaiden silmissä muodostuu. Samoin elävät keskusta-alueet ovat tärkeitä ympärivuotista toimintaa ajatellen. Tarjontaa tulisikin kauttaaltaan laajentaa. Yhteistyön parantaminen. Yhteistyön parantamista toivotaan sekä alan toimijoiden, kuntien ja elinkeinoyhtiöiden että kuntien ja yritysten välillä. Olisi myös toivottavaa, että Kotka ja Kouvola yhdistäisivät voimansa matkailupuolella, jotta alueen markkinointi ja näkyvyys kehittyisivät. Tuki ja tasapuolisuus. Ympärivuotisen toiminnan tukemiseen kaivataan panostuksia. Samoin koetaan, että pienemmille toimijoille tarjotaan vähemmän tukea kuin suurille hankkeille ja tapahtumille.

6 Paine erikoistumiseen. Globalisoituminen ja tehokkuusajattelu ajaa yritykset erikoistumaan vahvasti jotkut vasten tahtoaan, koska ne eivät pysty kilpailemaan kannattavasti sillä toimialalla, jolla haluaisivat toimia. Erikoistuminen avaa tosin myös uusia mahdollisuuksia. Kaikessa isketään kapulaa rattaisiin. Me hankimme erikoispalveluja metalli- ja teknologiateollisuudesta. Ostamme ulkoa mm pintakäsittelyn. Itse keskitymme siihen, mikä osataan parhaiten. Raaka-aineen saatavuus korostuu. Toiminta paikkaan sidottu. Raskaampi infrastruktuuri tekee vanhan yrityksen siirtämisestä hyvin vaikeaa. Vahvat keskinäiset riippuvuussuhteet ja klusterin tärkeys. 3% 3% 14 % Teollisuusverkosto. Paperiteollisuus on vetänyt mukanaan monia toimijoita, joiden toiminta perustuu sen tarpeisiin. Suurten tehtaiden takia ssa on paljon tavarantoimittajia, jotka toisaalta hyötyvät myös toistensa olemassaolosta. Sopivien kumppaneiden löytyminen koetaan hyvänä ja alihankkijoiden ja toimjoiden saatavuus ja tuki ovat yrityksille tärkeitä. Raaka-aineen saatavuus on merkittävä tekijä. Tämä voi tarkoittaa sekä luonnon raaka-ainetta (esim. puu) että toisten yritysten toiminnasta sivutuotteena saatavaa raaka-ainetta (esim. kierrätysmateriaalit). Raaka-aineen tuontimahdollisuudet myös alueen ulkopuolelta ovat hyvät liikenneyhteyksien johdosta (satama, raideliikenne, tiet). Myös energian saatavuudella on merkitystä. Sijainti ja kulkuyhteydet. Logistiset mahdollisuudet mahdollistavat sekä tavaroiden viennin että esim. materiaalien ja komponenttien tuonnin. Läheisyys Venäjään ja pääkauspunkiseudulle, sataman ja lentokentän läheinen sijainti sekä rautatie ja moottoritie ovat tärkeitä. Asiakkaiden sijaitessa muualla Suomessa tai ulkomailla hyvät yhteydet mahdollistavat toimimisen ssa. Toimitilojen saatavuus. Toimitiloja löytyy kohtuuhintaan, ja yritys on alunperin perustettu alueelle hyvän kiinteistön löytymisen seurauksena. 11-6,5 % Vahvat riippuvuussuhteet. Toimijat ovat vahvasti klusteroituneita ja hyvin riippuvaisia toisistaan. Paperiteollisuuden kylkeen perustetut yritykset ovat erittäin riippuvaisia paperialan kehityksestä ja hyvinvoinnista. Joillakin yrityksillä on vain yksittäisiä suuria asiakkaita. Paikkaan juurtuminen. Monet yritykset ovat vanhoja ja vahvasti juurtuneita alueelle, eikä tarvetta niiden siirtämiseen ole vuosikymmenten aikana tullut. Toisaalta myös teollisuusyritysten raskaampi infrastruktuuri tekisi yrityksen siirtämisestä tavallista kalliimpaa ja vaikeampaa. Byrokratia koetaan hankalaksi. Lupa-asioiden hoitaminen, tonttien ostamisen vaikeus sekä viranomaisten etäisyys yritysten maailmasta koetaan ongelmallisiksi. Yrityksillä on tunne, ettei kuntatasolla ymmärretä mihin kaikkeen esimerkiksi infrastruktuurin, kuten teiden korjausten, säästötoimenpiteet vaikuttavat. 73,5 % Kotiseuturakkaus. Kotiseutu on monille vahva motivaatiotekijä ssa toimimiselle. Koetaan, että elämänlaatu on hyvää ja kaikki perusasiat ovat kunnossa. Imago ja ilmapiiri. Kymenlaaskon maine on paikkana ollut aina hyvä, samoin ilmapiiri, ja ihmiset ovat mukavia. Koulutetun työvoiman puute. Vaikka työvoimaa on saatavilla korkean työttömyysasteen johdosta, on koulutetun työvoiman löytyminen haasteellista ja este kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Koetaan, että työvoima karkaa alueelta pääkaupunkiseudulle mm. paikallisen opistotason koulutuksen puutteen takia. Suljettu yritysilmapiiri. Yrittäjäilmapiiri koetaan sisäänpäin lämpiäväksi, ja jalansijaa on tästä syystä vaikea saada ssa. Uusia asukkaita ja yrityksiä toivotaan alueelle monista syistä. Työllisyystilanteen parantaminen sekä alueen mielenkiintoisuuden ja asukasmäärän kasvattaminen työvoiman saantia ajatellen on yksi syy. Koetaan myös, että mitä laajemmin on erilaisia toimijoita, sitä parempi om toiminn. Yhteistyötä yritysten välillä toivotaan parannettavan, jotta klusterista saisi kaiken hyödyn irti. Verkostoitumisen tukeminen. Yritysten erikoistuessa omiin vahvuusalueihinsa voisi verkostoitumismahdollisuuksia ja muiden toimijoiden toisilleen tarjoavaa tukea kehittää. Pienyrittäjiä tulisi huomioida paremmin. Ajattelumallia voisi muuttaa suotuisammaksi PK-yrityksiä kohtaan. Koetaan, että on oltu suurten toimijoiden varassa kauan, mihin liittyy omat riskinsä. Yhteistyö viranomaisten ja yritysten välillä. Yhteistyötä tulisi kehittää ja tuoda viranomaiset lähemmäs yritysten arkea. Alueen markkinointi. Toivotaan panostusta esimerkiksi myyntinäyttelyihin, messuihin ja vientiteollisuuteen muuten liittyviin tilaisuuksiin osallistumiseen. Teollisuutta tukeva koulutus. Koulutuksen osalta toivotaan ammattikoulutuksen maineen nostoa sekä panostusta sellaiseen AMK-asteen koulutukseen, jolle toimijoilla on tarvetta, kuten insinöörikoulutukseen. Logistiikka-asiat ovat Kymenlaaskossa kunnossa. Täältä on helppo lähteä ja lähettää tavaroita eteenpäin Teollisuus

7 Liikenneyhteydet ja linkit ulkomaanliikenteeseen. Satama, joka mahdollistaa tavaraliikenteen ympäri Eurooppaa, on n selkeä valtti, ja se on monille keskeinen syy toimimiseen. Samoin raideliikeyhteydet Venäjälle sekä E18 moottoritie ja sen kunto ovat erittäin tärkeitä toimijoille. Etäisyydet ovat pieniä ja satama tuottaa lisäarvoa. Kaupungillistuminen ei ole vielä tehnyt tuhojaan. Venäjän markkinan läheisyys. Venäjän läheisyys mahdollistaa sekä viennin että maahantuonnin, ja rajan läheisyydessä oleva toimipiste on näitä harjoittaville toimijoille looginen. Venäjä nähdään mahdollisuutena, ja idänkauppaan toivotaan kehitystä. Samalla nähdään kuitenkin, että Venäjän kauppa ja tukeutuminen siihen ovat riippuvaisia Venäjän tilanteen kehittymisestä. Ei tämä huonompi ole kuin muutkaan paikat. Pohjanmaahan verrattaessa on kuitenkin huomattava ero, sillä täällä on liikaa paperiteollisuutta ja sahaa ja on kova työttömyys ja huono tilanne. Alhaisemmat toimintakustannukset. Kustannukset ovat ssa pienempiä kuin pääkaupunkiseudulla, ja myös työvoimaa löytää vähän halvemmalla. Myös tonttitilan löytäminen on ssa helppoa. Passiivisuus. Neljäsosa yrityksistä (26%) ei kehitä toimintaansa millään tavalla tällä hetkellä. Sisäänpäinkääntynyt yritysilmapiiri. Yrittäjäyhteistyössä nähdään haasteita ja kuppikuntaisuutta, joka vaikeuttaa yhteistyötä. Piireihin on vaikea päästä. Vaihtelevat intressit. Tällä toimialalla toimivat sekä henkilöliikenteeseen erikoistuneet toimijat, että rahti-, huolintaja tavaraliikenneyritykset. Näillä on keskenään erityyppiset intressit johtuen eriävästä asiakaskunnasta. 11-2% 11 % Kuntien yritysvastainen asenne. koetaan yritysvastaisena, ja kunnallinen painostus koetaan raskaaksi. Toisaalta koetaan, että yhteistyö kunnan edustajien kanssa toimii hyvin. Tuen epätasapuolinen jakautuminen. Yrittäjille, ja varsinkin pienille yrityksille, tarjotut tuet koetaan liian huonoina. Koetaan, että tuetaan ainoastaan suuria, mammuttikokoisia toimijoita, ja pienet jäävät näiden jalkoihin. Huono ostovoima. Alueen ostovoima on työttömyyden takia huono, mikä vaikuttaa negatiivisesti yritystoimintaan. Työpaikkoja toivotaan lisää erityisesti teollisuuden alalta, mutta myös turismia ja erilaisia palveluita tulisi lisätä ostovoiman nousuun saamiseksi. Infrastruktuurin kunto. Tieverkossa on ollut kuntoongelmia, joita on kuitenkin pikkuhiljaa alettu kunnostaa. 10 % 26 % 51 % Kotiseuturakkaus. Asuinpaikka on merkittävässä asemassa toimipaikka valittaessa. ssa arvostetaan elämänlaatua, luontoa, rauhallisuutta ja meren läheisyyttä. Samalla hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat laajan toimialueen, vaikka yrityksen koti sijaitseekin ssa asuinpaikan tai perinteiden takia. Teiden pitäminen hyvässä kunnossa on tämän toimialan yrityksille erittäin tärkeää. Moottoritien parannus on ehdottomasti tärkein kohde, mutta parannuksia toivotaan myös Kotka Kouvola -tielle. Innovatiivisuutta ja kokeilunhalua tulisi kehittää. Koska kuljetusala on epävakaa toimiala, näiden piirteiden koetaan olevan yritykselle jatkossa entistä tärkeämpiä. Kansainvälistymisen mahdollisuuksia tulisi lisätä. Esimerkiksi yhteisprojekteja Venäjän tai Pietarin kanssa voisi kokeilla ja tukea siten mahdollisesti myös alueen pieniä yrityksiä. Myös alueen tunnettuutta ja näkyvyyttä tulisi lisätä sekä ulkomailla että kotimaassa. Pidemmät sopimukset kunnan kanssa. Kunnan tulisi kilpailuttaa palveluita pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi vuodeksi, jotta toimijat uskaltaisivat uusia kalustoa ja palkata lisää henkilöstöä. Nykyisellään riski koetaan turhan suureksi. Meriliikenteen elävöittäminen. Meriliikennettä voisi kiihdyttää väylämaksuja pienentämällä tai jopa poistamalla. Haminan seudulla konttiliikenne on pysähtynyt ja yrittäminen on kuollutta. Yrittämistä yritetään tukea, mutta se on vähän heikolla kantilla. Logistiikka

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen

Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Kaakkois-Suomen työllisyyden kehittäminen Aki Keskinen 16.11.2015 Esityksen sisältö 1. Yleistä rakennemuutoksesta ja työllisyydestä Kaakkois-Suomessa 2. Työllisyyden kehittämisen nykytilanne 3. Lyhyesti

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016

ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 Uusimaa Kimmo Kivinen ja Janica Wuolle Tapahtumatalo Bank, Helsinki Capful Oy ALUEELLISET VERKOSTOPÄIVÄT 2016 OSA 2 Haastatteluiden huomiot 5 Haastatteluiden keskeiset löydökset

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta

Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Keski-Suomen skenaariot vetovoiman näkökulmasta Kansainvälistymisen sylissä niukoin resurssein Kansainvälisyys ++++ Tietoliikenneyhteydet Junalla tunnissa Helsinkiin Metsä => uusia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen

Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa. Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari Jarkko Heinonen Teollisen toiminnan mahdollisuudet Varsinais-Suomessa Elinvoimainen Vakka-Suomi seminaari 2.7. Jarkko Heinonen Keskeiset toimintaedellytykset Mitkä alueen toimintaympäristötekijät vaikuttavat yrityksen

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Moottoritien liittymät yritysalueina?

Moottoritien liittymät yritysalueina? Moottoritien liittymät yritysalueina? TULEVAISUUDEN YRITYSALUEET SALOSSA 9.10.2013 Kaavoitusins. Timo Alhoke Yleiskaavallinen rakennemalli Keskusta Keskustavyöhyke Aluekeskukset Perniö ja Suomusjärvi Palvelukylät

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen

Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015. Mikko Leinonen Kuusamon alueen yrityspotentiaalikartoitus 2015 Naturpolis Oy / Kuusamon kaupunki 3.9.2015 Mikko Leinonen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto

Ulos toimistosta. Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015. Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Ulos toimistosta Mikkelin kesäpäivä 11.-12.06.2015 Pasi Patrikainen Johtaja, Pohjois-Savon TE-toimisto Esityksen sisältö TE-palvelut Suomessa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoksi 2013 Virkamiehestä

Lisätiedot

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010

Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa. Maarit Laine, Terveyskunto Oy Työterveyspäivät 27.10.2010 Tunnistaako yrittäjä oman työhyvinvointinsa Työterveyspäivät Yrittäjyys mitä se merkitsee? Askel kammokujaan, josta ei ole takaisin paluuta normaalin turvaverkon piiriin. Kiire, vastuut, taloudelliset

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1. Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.2017 2.6.2017 Page 1 Sisältö 1. Taajamien luonne, vahvuudet

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Syksy 2017 Hannu Ahvenjärvi ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 29.9.2017 Työllisyyskehitys Satakunnassa Työttömyyden kasvu taittui v. 2016. Tänä vuonna

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä. Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti

Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä. Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti Venäjän ja Suomen pohjoisalueiden kehittäminen yhteishankkeiden avulla: kilpailusta kohti yhteistyötä Fjodor Grabar, Vanhempi konsultti Helsinki, 14.11.2012 Esimerkit menestyksellisistä hankkeista 1892

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

YRITYSTEN KILPAILUKYKY FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT

YRITYSTEN KILPAILUKYKY FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT VAIKUTTAJARAATI 15.5.2013 KESKUSTELUN YHTEENVETO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT RYHMÄKESKUSTELUT 1. Yritysten uudistumis- ja kehityskyvyn mahdollistaminen

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Yrityskysely huhtikuu Vastaajia 153

Yrityskysely huhtikuu Vastaajia 153 Yrityskysely huhtikuu 2017 Vastaajia 153 1. Keravan toimipisteenne henkilömäärä (N=153) 2 2. Yrityksenne liikevaihto (eur) (N=153) 3 3. Yrityksenne toimiala? Valitkaa listalta toimiala, joka kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Riittääkö seutukuntien vetovoima?

Riittääkö seutukuntien vetovoima? Riittääkö seutukuntien vetovoima? Maakuntavaltuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän -seminaari 15.5.2017 Sulevi Komulainen Sisältö Työn murros Kolme näkökulmaa työn tulevaisuuteen Tulevaisuuden osaamistarpeet

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Vahvuudet Keskeinen sijainti, hyvät yhteydet Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta Vehreä luonto ja hyvät harrastusmahdollisuudet Hyvä elämänlaatu

Lisätiedot

Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunta Muu

Porin seutukunta Rauman seutukunta Pohjois-Satakunta Muu 1 Nykyhetki: Miten kilpailukykyiseksi arvioit Satakunnan asuin- ja elinympäristönä keskimäärin muuhun Suomeen verrattuna? Keskiarvoprofiilit seutukunnan mukaan. Asteikko: 1 heikko 5 erittäin hyvä. Aikuiskoulutustarjonta

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista

LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista LÖYTYYKÖ KAUPPAA JA KASVUA MAAILMALTA? - Sisäpiiritietoa viennistä ja vientimarkkinoista TEAM FINLAND-KIERTUE, KOUVOLA 4.5.2017 Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot