KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

2 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut TYÖOLOBAROMETRI 2012(TB12) PAPERILOMAKE K (K1) Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne? - Merkitse täydet vuodet, alle vuosi = 0 K40 UUSI 2012 (K2) Oletteko esimies- tai työnjohtotehtävissä? 1 Kyllä 2 Ei K (K3) Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaanne. Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette? Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä, esim. tehdasta, virastoa, laitosta, myymälää, toimistoa, työmaata tms., jonka vastaaja itse mieltää työpaikakseen ja jonka toiminnasta hänellä on kokemusta henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän K (K4) Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? 1 lisääntynyt 2 ennallaan 3 vähentynyt 4 ei osaa sanoa K5_ (K5) Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Käytetty vuokratyöntekijöitä? = vuokratyötä välittävien yritysten palveluksessa olevia työntekijöitä.

3 2/18 K41a UUSI 2012 (K6a) Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Järjestetty tehtävien jakoa uudelleen työntekijöiden tai eri työyksiköiden välillä? K41b UUSI 2012 (K6b) (Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana:) Otettu käyttöön uusia työmenetelmiä tai tietojärjestelmiä? K21b (muokattu 2012) (K7) Onko työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana erityisen ohjelman, projektin, työryhmän tai konsultin avulla suunnitelmallisesti kehitetty tuottavuutta, laatua tai palvelua? K18_1 (M) (muokattu 2012) (K8a (M)) Onko työtahti ja kiire lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana. Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 1 lisääntynyt selvästi 2 lisääntynyt jonkin verran 3 ennallaan 4 vähentynyt jonkin verran 5 vähentynyt selvästi K10b (M) (muokattu 2012) (K8b (M)) Entä ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset mielestänne lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana. Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 1 lisääntyneet selvästi 2 lisääntyneet jonkin verran 3 ennallaan 4 vähentyneet jonkin verran 5 vähentyneet selvästi K21c_1 (M) (K9a (M)) Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? Työpaikallani on liian paljon työtehtäviä työntekijöihin nähden? 4 täysin eri mieltä 5 ei osaa sanoa

4 3/18 K21c_4 (M) (K9b (M)) (Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) Työpaikallani välitetään tietoja avoimesti? 4 täysin eri mieltä 5 ei osaa sanoa K21c_5 (M) (K9c (M)) (Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikallani? 4 täysin eri mieltä 5 ei osaa sanoa K21c_6 (M) (K9d (M)) (Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä:) Voin olla varma siitä, että työpaikkani säilyy? 4 täysin eri mieltä 5 ei osaa sanoa K26_ (K10a). Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavoin. Onko Teidän työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan: Työntekijöiden kuntoon, terveyteen ja elintapoihin: 1 paljon 2 jossain määrin 3 vain vähän 4 vai ei lainkaan? K26_ (K10b) (Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavoin. Onko Teidän työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:) (Entä) työympäristön turvallisuuteen: 1 paljon 2 jossain määrin 3 vain vähän 4 vai ei lainkaan?

5 4/18 K26_ (K10c) (Työpaikoilla on kiinnitetty huomiota työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen eri tavoin. Onko Teidän työpaikallanne pyritty systemaattisesti vaikuttamaan:) (Entä) osaamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen: 1 paljon 2 jossain määrin 3 vain vähän 4 vai ei lainkaan? K20b_ (K11a) Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti. Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset? 1 sopii erittäin hyvin 2 melko hyvin 3 melko huonosti 4 erittäin huonosti 5 ei osaa sanoa K20b_ (K11b) (Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti.) Työpaikkani on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita? 1 sopii erittäin hyvin 2 melko hyvin 3 melko huonosti 4 erittäin huonosti 5 ei osaa sanoa K20b_ (K11c) (Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti:) Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin? 1 sopii erittäin hyvin 2 melko hyvin 3 melko huonosti 4 erittäin huonosti 5 ei osaa sanoa K20b_ (K11d) (Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti:) Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita? 1 sopii erittäin hyvin 2 melko hyvin 3 melko huonosti 4 erittäin huonosti 5 ei osaa sanoa

6 5/18 K20b_ (K11e) (Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti:) Työpaikalla on paljon sellaisia piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella avoimesti? 1 sopii erittäin hyvin 2 melko hyvin 3 melko huonosti 4 erittäin huonosti 5 ei osaa sanoa K32a (K12) Onko työpaikallanne muihin kansallisuuksiin tai etnisiin ryhmiin kuuluvia työntekijöitä, jotka ovat muuttaneet Suomeen muualta? Maahanmuuttajat, venäläiset, somalit, virolaiset jne. Ei suomen romanit tai saamelaiset. K33_ (K13a) Työelämässä voi ilmetä eriarvoista kohtelua tai syrjintää esimerkiksi palkkauksessa, työhön otossa, uralla etenemisessä tai koulutukseen pääsyssä. Katsotteko, että omassa työorganisaatiossanne esiintyy syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu: Ikään, erityisesti nuoriin? K33_ (K13b) Ikään, erityisesti vanhoihin? K33_ (K13c) Sukupuoleen, erityisesti naisiin? K33_ (K13d) Sukupuoleen, erityisesti miehiin? K33_ (K13e) Työsuhteen määräaikaisuuteen? K33_ (K13f) Työsuhteen osa-aikaisuuteen? Jos K32a (K12) = kyllä, niin kysytään K33_6 (K13g). K33_ (K13g) Siihen, että työntekijä on syntyperältään muu kuin suomalainen? K9a_ (K14a) Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välillä: 1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 vai ei lainkaan?

7 6/18 K9a_ (K14b) (Esiintyykö työpaikallanne:) Ristiriitoja työntekijöiden välillä: 1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 vai ei lainkaan? K9a_ (K15a) Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista. Esiintyykö mielestänne työpaikallanne tällaista käyttäytymistä työtoverien taholta: 1 ei lainkaan 2 joskus 3 jatkuvasti? K9a_07c UUSI 2012 (K15b) (Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista.) Esiintyykö mielestänne työpaikallanne tällaista käyttäytymistä esimiesten taholta: 1 ei lainkaan 2 joskus 3 jatkuvasti? K9a_07b (K15c) (Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista.) Esiintyykö mielestänne työpaikallanne tällaista käyttäytymistä asiakkaiden taholta: 1 ei lainkaan 2 joskus 3 jatkuvasti? K9a_09b (kysymyksen muotoiluvirhe korjattu 2012) (K16a) Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana, että joku olisi joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi asiakkaiden taholta? 1 en kertaakaan 2 kyllä, kerran 3 useita kertoja OHJE: Jos kyllä, tarkenna: kerran vai useita kertoja K9a_10b (K16b) Oletteko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana asiakkaiden taholta? 1 en kertaakaan 2 kyllä, kerran 3 useita kertoja OHJE: Jos kyllä, tarkenna: kerran vai useita kertoja

8 7/18 K13b (muokattu 2012) (K17) Onko työpaikallanne valittu: 1 ammatti- tai toimihenkilöjärjestöä edustava luottamusmies 2 muu työntekijöiden edustaja 3 vai ei ole valittu ketään työntekijöiden edustajaa? 4 Ei osaa sanoa OHJE: - Luottamushenkilöitä voi olla useita ja nimitykset voivat vaihdella (mm. luottamusmies, luottamusvaltuutettu, yhdysmies). - Oleellista: henkilöllä on valtuudet neuvotella asioista muiden puolesta. K13_ (muokattu v. 2012) (K18a) Oletteko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen? K22_6 (K19a) K13_ (muokattu v. 2012) (K18b) Entä kuulutteko työttömyyskassaan? Intro1. Seuraavaksi muutama kysymys normaalin työajan joustoista. K22_ (K19a) Onko käytettävissänne työaikajärjestelmä, jossa normaalin työajan ylittävät tai alittavat työtunnit merkitään ylös ja ne voi pitää myöhemmin vapaana tai tehdä sisään? K15_1 (K20a) K22_ (K19b) Voitteko käyttää säästöön kertyneitä tunteja pitämällä kokonaisia vapaapäiviä? K15_ (K20a) Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain rahana? K15_ (K20b) Entä säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana?

9 8/18 K15_ (K20c) Entä sellaista säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta ette ole saanut lainkaan korvausta rahana tai vapaana? K32_ (K21) Ottaako työnantaja huomioon oman elämäntilanteenne työaikojen joustoissa: 1 ei lainkaan 2 jossain määrin 3 vai paljon? K20a_ (K22a) Arvioidaanko työsuoritustanne ja pätevyyttänne järjestelmällisesti, esimerkiksi kerran vuodessa ns. kehittämiskeskustelujen yhteydessä? K20a_ (K22b) Vaikuttaako henkilökohtainen työtehtävistä suoriutumisenne ja työsuoritustenne laatu palkkanne suuruuteen? K20a_ (K22c) Onko Teillä mahdollisuus saada tulospalkkioita, bonuksia tai muita vastaavia lisiä tiimin, ryhmän tai koko työyksikön tuloksen perusteella? K20a_ (K22d) Onko palkkauksenne mielestänne: 1 erittäin kannustava 2 melko kannustava 3 vain vähän kannustava 4 vai ei lainkaan kannustava? K20a_ (K22e) Onko palkkauksenne mielestänne: 1 erittäin kilpailukykyinen 2 melko kilpailukykyinen 3 vain vähän kilpailukykyinen 4 vai ei lainkaan kilpailukykyinen?

10 9/18 K21b_ (K23a) Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut koulutuksessa, siten että olette saanut koulutusajalta palkkaa? 2 en --> K21b_4 (K24) K21b_ (K23b) Montako työpäivää? Kuukausi=22 työpäivää K21b_4 (M) (K24 (M)) Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne hyvät, jonkinlaiset vai heikot mahdollisuudet osallistua oman työpaikan toiminnan kehittämiseen? 1 hyvät 2 jonkinlaiset 3 heikot 4 ei osaa sanoa K21a (K25) Oletteko kuluneen vuoden aikana tehnyt esimiehelle tai työnantajalle työpaikkanne työolojen, työtapojen, tuotteiden tai palvelujen parantamiseen tähtääviä aloitteita: 1 kerran 2 useita kertoja 3 vai ette kertaakaan? K11a_ (K26a) Voitteko vaikuttaa: Siihen mitä työtehtäviinne kuuluu: 1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 vai ette lainkaan? K11a_ (K26b) Voitteko vaikuttaa: Työtahtiinne: 1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 vai ette lainkaan? K11a_ (K26c) Voitteko vaikuttaa: Siihen, miten työt jaetaan (työpaikalla ihmisten kesken): 1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 vai ette lainkaan?

11 10/18 K42a UUSI 2012 (K27) Kuinka usein työskentelette tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopealla tahdilla: 1 hyvin usein 2 melko usein 3 silloin tällöin 4 harvoin 5 vai ette juuri koskaan? K42b UUSI 2012 (K28a) Työskentelettekö pysyvässä ryhmässä, jolla on yhteinen tehtävä, ja jolla on mahdollisuus suunnitella itse työtään? K42e (K29) OHJE: pysyvä ryhmä: olemassaololle ei ole asetettu määräaikaa. jos haastateltava kysyy itse, tarkoitetaanko tiimityötä, niin vastaa kyllä ryhmiä voi olla useita INTRO2: JOS TYÖSKENTELETTE USEISSA PYSYVISSÄ RYHMISSÄ, seuraavat kaksi kysymystä koskevat ryhmää, jossa työskentelette yleisimmin. K42c UUSI 2012 LISÄKYSYMYS (K28b) Päättävätkö ryhmän jäsenet itse siitä, mitkä ovat työn tavoitteet: 1 aina 2 useimmiten 3 joskus 4 harvoin 5 vai ei ollenkaan? K42d UUSI 2012 LISÄKYSYMYS (K28c) Entä päättävätkö ryhmän jäsenet itse siitä, miten työtehtävät jaetaan: 1 aina 2 useimmiten 3 joskus 4 harvoin 5 vai ei ollenkaan? K42e UUSI 2012 (K29) Entä työskentelettekö työryhmissä tai projektiryhmissä, joihin kuuluu työntekijöitä myös muista yrityksistä tai organisaatioista kuin omalta työpaikaltanne? OHJE: tarkoitetaan sekä pysyviä että tilapäisiä työryhmiä työtä tehdään muista yrityksistä tai organisaatioista tulevien kollegojen kanssa yhteistyöllä on rakenne (työryhmä, projektiryhmä tms.)

12 11/18 K43a UUSI 2012 (K30) Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana tehnyt etätyötä: 1 päivittäin 2 viikoittain 3 kuukausittain 4 satunnaisesti 5 vai ette ollenkaan? OHJE: Etätyö tehdään joko kotona tai työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona tai matkoilla. K43b UUSI 2012 (K31) Oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana työskennellyt työnantajan toisessa toimipisteessä tai asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona: 1 päivittäin 2 viikoittain 3 kuukausittain 4 satunnaisesti 5 vai ette ollenkaan? K43c UUSI 2012 (K32) Entä oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana työskennellyt matkustaessanne junassa, autossa, laivassa, lentokoneessa tai muussa kulkuneuvossa: 1 päivittäin 2 viikoittain 3 kuukausittain 4 satunnaisesti 5 vai ette ollenkaan? OHJE: Ei tarkoiteta varsinaista työtä kulkuneuvossa, kuten veturinkuljettajat, lentoemännät ym. K43d UUSI 2012 (K33) Entä oletteko viimeisen 12 kuukauden aikana työskennellyt kotona: 1 päivittäin 2 viikoittain 3 kuukausittain 4 satunnaisesti 5 ette ollenkaan 6 vai onko kotinne myös varsinainen työpaikkanne tai työpisteenne? OHJE: Kaikenlainen kotona tehty työ, myös esim. ylityöt, sähköpostin tai papereiden lukeminen K43e UUSI 2012 (K34) Onko teihin otettu yhteyttä viimeisen 12 kuukauden aikana työhönne liittyvissä asioissa työaikanne ulkopuolella, esimerkiksi puhelimitse: 1 päivittäin 2 viikoittain 3 kuukausittain 4 satunnaisesti 5 vai ei ollenkaan? OHJE: sekä asiakkaat että esimies ja työkaverit henkilökohtainen yhteydenotto, joka vie huomion, esim. puhelu tai tekstiviesti ei tarkoiteta esim. vapaaehtoista sähköpostien lukemista työajan ulkopuolella.

13 12/18 K21c_8 (M) (K35a (M)) Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä: Koen työni fyysisesti raskaaksi. Oletteko: 4 vai täysin eri mieltä? K21c_9 (M) (K35b (M)) (Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä:) Koen työni henkisesti raskaaksi. Oletteko: 4 vai täysin eri mieltä? K (K36) Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut kymmenen (10) pistettä. Minkä pistemäärän nollasta kymmeneen antaisitte nykyiselle työkyvyllenne? 0 nolla (0) 1 yksi (1) 2 kaksi (2) 3 kolme (3) 4 neljä (4) 5 viisi (5) 6 kuusi (6) 7 seitsemän (7) 8 kahdeksan (8) 9 yhdeksän (9) 10 kymmenen (10) K28a (K37a) Jos ajattelette nykyisen työnne ruumiillisia vaatimuksia, niin onko työkykynne: 1 erittäin hyvä 2 melko hyvä 3 kohtalainen 4 melko huono 5 vai erittäin huono? 6 Ei osaa sanoa K28b (K37b) Entä henkisten vaatimusten kannalta. Onko työkykynne: 1 erittäin hyvä 2 melko hyvä 3 kohtalainen 4 melko huono 5 vai erittäin huono? 6 Ei osaa sanoa

14 13/18 K29a (K38a) Onko Teillä yksi tai useampi lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus, vika tai vamma? 0 ei ole yhtään K31 (K39) 1 on, yksi 2 on, kaksi 3 on, kolme 4 on, neljä 5 on viisi tai useampia K29b (K38b) Jos jokin sairaus tai vamma: Onko sairaudesta tai vammasta haittaa nykyisessä työssänne: 1 ei lainkaan 2 siten, että suoriudutte työstä, mutta siitä aiheutuu oireita 3 siten, että joudutte keventämään työtahtia tai muuttamaan työtapojanne 4 siten, että mielestänne selviydytte vain osa-aikatyöstä 5 vai siten, että mielestänne olette täysin työhön kykenemätön? K (K39) Uskotteko että terveytenne puolesta pystytte työskentelemään nykyisessä ammatissanne kahden vuoden kuluttua: 1 tuskin 2 ette ole varma 3 melko varmasti 4 vai aivan varmasti? K (K40) Montako työpäivää olette ollut poissa töistä oman sairauden takia viimeksi kuluneen vuoden aikana? Jos ei yhtään päivää, merkitse nolla (0.) Kuukausi = 22 työpäivää. K44a(M) UUSI 2012 (K41(M)) Mitä mieltä olette seuraavista väitteistä. Saan tarvittaessa tukea ja apua työtovereilta. Oletteko: 4 vai täysin eri mieltä? 6 Ei työtovereita K44b (M) UUSI 2012 (K42a (M)) Seuraavat väitteet koskevat lähintä esimiestänne. Saan tarvittaessa tukea ja apua esimieheltäni. Oletteko: 4 vai täysin eri mieltä? 6 Ei esimiestä K22_1 (K43a)

15 14/18 K44c (M) UUSI 2012 (K42b (M)) (Seuraavat väitteet koskevat lähintä esimiestänne) Esimieheni antaa minulle palautetta siitä, miten olen onnistunut työssäni. (Oletteko:) 4 vai täysin eri mieltä? K44d (M) UUSI 2012 (K42c (M)) (Seuraavat väitteet koskevat lähintä esimiestänne) Esimieheni kannustaa minua kehittymään omassa työssäni. (Oletteko:) 4 vai täysin eri mieltä? K44e (M) UUSI 2012 (K42d (M)) (Seuraavat väitteet koskevat lähintä esimiestänne) Esimieheni kysyy mielipidettäni minua koskevissa päätöksissä. (Oletteko:) 4 vai täysin eri mieltä? K44f (M) UUSI 2012 (K42e (M)) (Seuraavat väitteet koskevat lähintä esimiestänne) Esimieheni rohkaisee minua osallistumaan työpaikkani toiminnan kehittämiseen. (Oletteko:) 4 vai täysin eri mieltä? K44g(M) UUSI 2012 (K42f (M)) (Seuraavat väitteet koskevat lähintä esimiestänne) Esimieheni kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. (Oletteko:) 4 vai täysin eri mieltä?

16 15/18 INTRO3: SEURAAVAKSI KYSYN MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA TYÖSSÄNNE. K22_1 (M) (K43a (M)) Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana, Teidät lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi: Ei välttämättä tarkoita yhtäjaksoista lomautusaikaa. varmasti 2 kyllä mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 varmasti ei? K22_2 (M) (K43b (M)) (Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:) Teidät irtisanotaan nykyisestä työpaikastanne: Määräaikaisilla työsuhdetta ei jatketa. varmasti 2 kyllä mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 varmasti ei? K22_3 (M) (K43c (M)) (Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana:) Teidät siirretään toisiin tehtäviin: Myös lyhytaikaisissa työsuhteissa tehtävien vaihdot. varmasti 2 kyllä mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 varmasti ei? K23 (M) (K44 (M)) Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä: varmasti 2 kyllä mahdollisesti 3 luultavasti ei 4 varmasti ei? 6 Ei tällä hetkellä työssä

17 16/18 INTRO4: SEURAAVAT KYSYMYKSET KOSKEVAT TYÖELÄMÄÄ YLEISESTI. K24 (M) (K45 (M)) Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua. Onko se parempi, ennallaan vai huonompi kuin tällä hetkellä. Tarkenna: Jonkin verran vai paljon? 1 paljon parempi 2 jonkin verran parempi 3 ennallaan 4 jonkin verran huonompi 5 paljon huonompi 6 ei osaa sanoa K25_1 (M) (K46a (M)) Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ja muutosten suunnasta. Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä? 1 selvästi parempaan suuntaan 2 jonkin verran parempaan 3 ennallaan 4 jonkin verran huonompaan 5 selvästi huonompaan suuntaan K25_4 (M) (K46b (M)) (Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) Tietojen saanti työpaikan tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista? 1 selvästi parempaan suuntaan 2 jonkin verran parempaan 3 ennallaan 4 jonkin verran huonompaan 5 selvästi huonompaan suuntaan K25_5 (M) (K46c (M)) (Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) Esimiesten johtamistapa? 1 selvästi parempaan suuntaan 2 jonkin verran parempaan 3 ennallaan 4 jonkin verran huonompaan 5 selvästi huonompaan suuntaan

18 17/18 K25_6 (M) (K46d (M)) (Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) Mahdollisuudet itsensä kehittämiseen työssä? 1 selvästi parempaan suuntaan 2 jonkin verran parempaan 3 ennallaan 4 jonkin verran huonompaan 5 selvästi huonompaan suuntaan K25_7 (M) (K46e (M)) (Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran?) Mahdollisuus vaikuttaa omaa asemaa ja työtehtäviä koskeviin ratkaisuihin? 1 selvästi parempaan suuntaan 2 jonkin verran parempaan 3 ennallaan 4 jonkin verran huonompaan 5 selvästi huonompaan suuntaan K25_8 (M) (K47 (M)) Entä jos ajattelette oman työpaikkanne taloudellista tilannetta, onko se muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai pysyykö se ennallaan? Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 1 selvästi parempaan suuntaan 2 jonkin verran parempaan 3 ennallaan 4 jonkin verran huonompaan 5 selvästi huonompaan suuntaan K25_9 (M) (K48 (M)) Tai jos ajattelette, että taloudellisen tilanteen perusteella oman alanne paras työpaikka saisi pistemäärän kymmenen (10) ja huonoin nolla (0), minkä pistemäärän silloin antaisitte omalle työpaikallenne? Jos ei osaa sanoa, niin käytä järjestelmän EOS:ää. INTRO5: AIVAN LOPUKSI KYSYISIN MUUTAMAN KYSYKSEN OMISTA TUNTEMUKSISTANNE. K32_ (K49a) Oletteko viime aikoina nauttinut tavallisista päivittäisistä toimista: 1 usein 2 melko usein 3 silloin tällöin 4 melko harvoin 5 vai ette koskaan?

19 18/18 K32_ (K49b) Oletteko viime aikoina ollut toimelias ja vireä: 1 usein 2 melko usein 3 silloin tällöin 4 melko harvoin 5 vai ette koskaan? K32_ (K49c) Oletteko viime aikoina ollut toiveikas tulevaisuuden suhteen: 1 usein 2 melko usein 3 silloin tällöin 4 melko harvoin 5 vai ette koskaan? Haastattelu päättyy nyt tähän. Kiitos antamistanne tiedoista!

KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005

KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005 KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2745 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2000 QUESTIONNAIRE: FSD2745 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2000

KYSELYLOMAKE: FSD2745 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2000 QUESTIONNAIRE: FSD2745 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2000 KYSELYLOMAKE: FSD2745 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2000 QUESTIONNAIRE: FSD2745 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2000 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998

KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998 KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3101 KANSALAISKESKUSTELU RUOTSIN KIELESTÄ: KONTROLLI- KYSELY 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3101 CITIZEN DELIBERATION ON THE SWEDISH LANGUAGE AND SWEDISH-SPEAKING MINORITY IN FINLAND: CONTROL

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Yritysten määrän kehitys 1990-2012 2 Yritysten määrä kokoluokittain 2012 3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2012 4 Työllisyyden kehitys yrityksen koon

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993

KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993 KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3189 TIEDON JA YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON VUORO- VAIKUTUS 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3189 INTERACTION BETWEEN KNOWLEDGE AND DECISION-MAKING 2017 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2657 TYÖOLOBAROMETRI 1995 QUESTIONNAIRE: FSD2657 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1995

KYSELYLOMAKE: FSD2657 TYÖOLOBAROMETRI 1995 QUESTIONNAIRE: FSD2657 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1995 KYSELYLOMAKE: FSD2657 TYÖOLOBAROMETRI 1995 QUESTIONNAIRE: FSD2657 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1995 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2945. Työolobarometri Koodikirja

FSD2945. Työolobarometri Koodikirja FSD2945 Työolobarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2012 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2946. Työolobarometri Koodikirja

FSD2946. Työolobarometri Koodikirja FSD2946 Työolobarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Pk-yritys hyvä työnantaja 10.12.2012 1

Pk-yritys hyvä työnantaja 10.12.2012 1 Pk-yritys hyvä työnantaja 2012 10.12.2012 1 Työajoista sovitaan 10.12.2012 2 Mahdollisuus vaikuttaa työtahtiin 10.12.2012 3 Työtahti ja kiire ovat viimeisen 12 kuukauden aikana 10.12.2012 4 Palkkauksesta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD3049. Työolobarometri Koodikirja

FSD3049. Työolobarometri Koodikirja FSD3049 Työolobarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2014 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3148 WEALL-MEDIA-AINEISTO TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN TASA-ARVOKYSYMYKSISTÄ 2016 FSD3148 WEALL MEDIA DATA ON EQUALITY ISSUES IN WORKING LIFE AND EDUCA- TION 2016 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2741 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1994 QUESTIONNAIRE: FSD2741 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1994

KYSELYLOMAKE: FSD2741 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1994 QUESTIONNAIRE: FSD2741 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1994 KYSELYLOMAKE: FSD7 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD7 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET QUESTIONNAIRE: FSD2862 SAFETY OF PEOPLE IN SUPPORTED LIVING 2012: FAMILY MEMBERS Tämä kyselylomake on osa

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2411 Kirkon alan työolobarometri Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2619 LAPSESTA AIKUISEKSI: 50-VUOTIAIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2619 JYVÄSKYLÄ LONGITUDINAL STUDY OF PERSONALITY AND SOCIAL DEVELOPMENT (JYLS): MEDICAL EXAMINATIONS OF 50-YEAR-OLDS

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2437 TYÖUUPUMUSHAASTATTELUT 2001 FSD2437 WORK FATIGUE INTERVIEWS 2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2742 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2742 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1996

KYSELYLOMAKE: FSD2742 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2742 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1996 KYSELYLOMAKE: FSD2742 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1996 QUESTIONNAIRE: FSD2742 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1996 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta

FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili : henkilökunta KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2366 Koulun hyvinvointiprofiili 2006-2007 : henkilökunta Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD2753. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2753. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2753 Kunta-alan työolobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhtskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusainstoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2771 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2011-2012: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2771 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2011-2012: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007

KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007 KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2824. Työolobarometri Koodikirja

FSD2824. Työolobarometri Koodikirja FSD2824 Työolobarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2011 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1293 KOKEMUKSET MASENNUKSEN HOIDOSTA JA TOIPUMISESTA 2002 FSD1293 DEPRESSION TREATMENT AND RECOVERY 2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3188 SOSIAALIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3188 SOCIOBAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3188 SOSIAALIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3188 SOCIOBAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3188 SOSIAALIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3188 SOCIOBAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2756 Kunta-alan työolobarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI 2014-2015 QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND 2014-2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteellise tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA

KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA KYSELYLOMAKE: FSD2638 KOKEMUKSIA MYRSKY-TAIDEHANKKEESEEN OSALLISTUMIS- ESTA 2008-2010 QUESTIONNAIRE: FSD2638 EXPERIENCES OF PARTICIPATION IN THE ARTS EDUCATION YOUTH PROGRAMME "MYRSKY"2008-2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995

FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999

KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999 KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2203 PERHEHAASTATTELUT LASTEN KÄNNYKÄN KÄYTÖSTÄ 1998 FSD2203 FAMILY INTERVIEWS ON CHILDREN S MOBILE PHONE USE 1998 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3167 AMMATILLISTEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ OSAAMISPERUS- TEISESTA KOULUTUKSESTA 2017

KYSELYLOMAKE: FSD3167 AMMATILLISTEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ OSAAMISPERUS- TEISESTA KOULUTUKSESTA 2017 KYSELYLOMAKE: FSD3167 AMMATILLISTEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ OSAAMISPERUS- TEISESTA KOULUTUKSESTA 2017 QUESTIONNAIRE: FSD3167 VOCATIONAL TEACHERS VIEWS ON COMPETENCE-BASED EDUCATION 2017 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1286 PERHEVÄKIVALTA 2001 FSD1286 EXPERIENCES OF DOMESTIC VIOLENCE 2001 Tämä dokumtti on osa yllä mainittua Yhtskuntatieteellise tietoarkistoon arkistoitua tutkimusainstoa. Dokumttia hyödyntävi tulee

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD3131. Työolobarometri Koodikirja

FSD3131. Työolobarometri Koodikirja FSD3131 Työolobarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut

FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1259 Sopimuspalokuntatutkimus 2002 : kuntien valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2756 Kunta-alan työolobarometri 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas

FSD3147. Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta Aineisto-opas FSD3147 Tampere Praksis: Palveluohjaajien ja palvelupäällikön näkökulmia perhepalveluohjauksesta 2016 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Tampere Praksis: Palveluohjaajien

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2530 Nuorisobarometri 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot