Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Kokoustiedot Aika Torstai klo Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Turkia Markku Nykänen Tapani Auvinen Pekka Hartonen Ari Kauria Outi Kovanen Jaana Vekkeli Kirsi Kontinen Juha puheenjohtaja, Mikkeli varapuheenjohtaja, Kangasniemi jäsen, Mikkeli jäsen, Mäntyharju jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Pertunmaa varajäsen, Mikkeli Muut saapuvilla olleet Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, Hirvensalmi Torniainen Juha kunnanjohtaja, Pertunmaa Salminen Risto kh:n puheenjohtaja, Pertunmaa Miettinen Mauri kh:n edustaja, Mikkeli Närhinen Maria sosiaali- ja terveysjohtaja, Mikkeli Talo Timo hallintopäällikkö, Mikkeli Tuunainen Markku perusturvajohtaja, Kangasniemi Haatainen Tuija perusturvajohtaja, Mäntyharju Will-Orava Johanna perhepalvelujen johtaja, Mikkeli 29-30, 32, klo Poissa: Soininen Mali Leppänen Susanna Hämäläinen Timo Mikander Kimmo Toivonen Pekka Hilden Matias Kuikka Seija Kekkonen Esko Marttinen Helvi Häkkänen Markku Pasanen Unto Nupponen Matti jäsen, Mikkeli jäsen, Hirvensalmi jäsen, Puumala kaupunginjohtaja, Mikkeli kunnanjohtaja, Kangasniemi kunnanjohtaja, Puumala kh:n puheenjohtaja, Mikkeli kh:n puheenjohtaja, Hirvensalmi kh:n puheenjohtaja, Kangasniemi kh:n puheenjohtaja, Mäntyharju kh:n puheenjohtaja, Puumala Etelä-Savon sairaanhoitopiirin edustaja

2 Mikkelin kaupunki Manninen Riitta Gdrdstrom Hans Piiytiikirja Nro Sivu 2 kehittiimispaallikko, Mikkeli johtava yliliiiikiiri, Mikkeli Asiat Allekirjoitukset $ 29-30, 32,37,33-35 Pciytiikirjan Ptiytiikirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen p66t<isten mukaiseksi Mikkelissii Poytiikirj an niihtdvdndolo Kirsi Vekkeli Poytiikirja pidetii2in yleisesti ndhtiivdnd kaikissa Mikkelin seudun sosiaali-ja terveystoimen j dsenkunnissa PoytiikirjanpitAjA S-f- Timo Talo

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 30 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 31 Liite 1-2 Sosiaalinen luotto Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueen kunnissa 4 / 32 Liite 3 Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä 5 / 33 Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille / 34 Vaalijalan palvelukotihanke Mikkelin seudulla 7 / 35 Liite 4-5 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden seuranta 7/2014

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mali Soininen ja Tapani Nykänen. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Vekkeli ja Tapani Nykänen..

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 409 / 2014 Sosiaalinen luotto Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueen kunnissa Mikkelin kaupungilla on ollut sosiaalinen luotto käytössä vuodesta 2006 lähtien. Sosiaalista luottoa myönnettäessä noudatetaan lakia sosiaalisesta luototuksesta /1133 ja kaupunginhallituksen päätöstä Sosiaalista luottoa voi saada pienituloinen ja vähävarainen asukas, joka ei saa luottoa rahoituslaitoksista esim. luottotiedoissa olevan merkinnän vuoksi tai vakuuksien puuttuessa. Luoton määrä voi olla e ja takaisinmaksuaika on enintään 5 vuotta. Sosiaalista luottoa haetaan talous- ja velkaneuvonnan kautta, jossa hakemukset myös valmistellaan. Päätökset tekee taloudellisen tuen vastaava sosiaalityöntekijä. Ehdottomana edellytyksenä luoton myöntämiselle on, että hakijalle jää nettotuloista vähennettävien elin- ja asumiskustannusten jälkeen maksuvaraa luoton takaisinmaksamiseen. Luottoa voi saada esim. talouden hallintaan saattamiseen, velkakierteen pysäyttämiseen, kodin hankintoihin ja asumisen turvaamiseen. Jos sosiaalista luottoa myönnetään vanhojen velkojen maksuun, velkojen kokonaismäärä ei saa ylittää suurinta mahdollista sosiaalisen luoton määrää eli 5000 euroa, koska muussa tapauksessa taloudellisen tilanteen ei voida katsoa kokonaisuudessaan korjaantuvan. Muissa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa sosiaalinen luotto ei ole käytössä. Psykososiaalisten palveluiden toimintakäsikirjan hyväksymisen yhteydessä on päätetty selvittää sosiaalisen luoton laajentamisen mahdollisuudet koskemaan koko yhteistoiminta-aluetta. Käytännön tulee yhteistoimintasopimuksen ja kuntalaisten tasavertaisen kohtelun näkökulmasta olla yhteneväinen. Mikkelin sosiaalisen luoton käyttö: Sosiaalinen luototuksen määräraha Mikkelin kaupungissa ollut vuodesta 2010 lähtien euroa vuodessa. Korkona käytetään Suomen pankin peruskorkoa ja se on sama koko lainan takaisinmaksuajan. Vuosittain hakemuksia on tullut kappaletta. Kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti luottoa on myönnetty henkilölle vuosittain. Yleisimmät hylkäysperusteet ovat olleet maksuvaran puute ja velkojen määrän ylittyminen.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Luoton saajat ovat hoitaneet luoton takaisinmaksunsa pääsääntöisesti hyvin. Kolme luottoa on irtisanottu tähän mennessä ja kaksi luottoa todennäköisesti joudutaan irtisanomaan lähiaikoina. Viivästyneitä ja rästiytyneitä maksuja on jonkin verran ollut ja niiden osalta talous- ja velkaneuvonta neuvottelee asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman nopea reagointi maksujen laiminlyöntiin. Laskutus ja seuranta ovat työtä vaativia tehtäviä ja takaisinmaksu kestää pisimmillään 5 vuotta. Suurin osa sosiaalista luottoa saaneista on ollut alle 50-vuotiaita, mutta hakijoina on ollut myös pienituloisia eläkeläisiä. Mikkelissä prosessi on muotoutunut monen toimijan yhteistyöksi ollen tällä hetkellä seuraava: 1. Luottoa haetaan talous- ja velkaneuvonnan kautta, jossa hakemukset myös valmistellaan 2. Päätöksenteko tapahtuu sosiaalitoimessa taloudellisesta tuesta vastaavan sosiaalityöntekijän toimesta kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti 3. Sopimus sosiaalisesta luotosta tehdään talous- ja velkaneuvonnassa 4. Luoton saajien tulee sitoutua tekemään pankissa E-maksu/suoramaksusopimus luoton takaisinmaksun turvaamiseksi 5. Luottoa ei makseta asiakkaalle itselleen vaan käyttötarkoituksesta riippuen velkojille tai yritykselle suoraan. Maksu suoritetaan sosiaalitoimen kassasta 6. Sopimus ja maksuohjeet lähetetään talous- ja velkaneuvonnasta tarvittaville tahoille 7. Sosiaalisen luoton laskutuksen ja takaisinperinnän huolehtivat keskushallinnon talouspalvelut ja sosiaalitoimen taloussihteeri yhteistyönä. Laskutus hoidetaan Finance ohjelmalla. Kirjanpidon hoitaa Taitoa Oy. Maksuohjelmasta poikkeavista järjestelyistä neuvottelee talous- ja velkaneuvonta asiakkaiden kanssa. Jos sosiaalista luotto laajennetaan koko seudun kuntiin, tulee hakemusten vastaanottaminen, valmistelu, päätöksenteko ja luoton takaisinperintä miettiä. Vaikka talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen valtiolle ei toteudu tällä hallituskaudella, tulee Mikkelinkin miettiä sosiaaliluoton prosessi uudelleen, koska talous- ja velkaneuvonnan nykyiset resurssit eivät riitä koko alueen sosiaaliluoton hoitoon. Lisäksi sosiaalisen luoton hoito ei kuulu varsinaiseen talous- ja velkaneuvonnan tehtäväalueeseen. Sosiaalisen luoton käyttö muissa kunnissa: THL:n kyselyyn vastanneista kunnista sosiaalinen luototus oli käytössä 23 kunnassa ja suunnitteilla se oli kahdeksassa kunnassa. Kunnat, joissa vastausten perusteella oli sosiaalinen luototus käytössä 2010 olivat: Alavus, Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää,

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 Hämeenlinna, Ilomantsi, Jyväskylä, Järvenpää, Kemi, Kemijärvi, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Pudasjärvi, Rauma, Riihimäki, Rovaniemi, Tuusula ja Vantaa. Vuonna 2007 sosiaalinen luototus oli käytössä 19 kunnassa ja suunnitteilla 15 kunnassa. Valtiolla on menossa selvitys sosiaalisen luoton järjestämisestä. Samalla selvitetään mahdollisesti sosiaalisen luoton käyttöönottoa kaikissa kunnissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaalisen luoton selvitysmieheksi OTT Kirsti Rissasen. Laki sosiaalisesta luototuksesta STM:n opas sosiaalisen luoton myöntämisestä Liite 1-2 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää, että sosiaalista luottoa ei laajenneta koskemaan koko yhteistoiminta-aluetta. Lautakunta ehdottaa edelleen Mikkelin kaupunginhallitukselle, että sosiaalinen luotto on käytössä Mikkelin kaupungissa saakka, jonka jälkeen sosiaalisen luoton käytöstä luovutaan. Aikaisemmin myönnettyjen sosiaalisten luottojen perintä hoidetaan loppuun. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Lautakunta päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että lautakunta kuulee sosiaalisen luoton käytännön järjestelyistä sosiaalisesta luotoituksesta vastaavia työntekijöitä sekä odotetaan valtakunnallisen sosiaalista luotoitusta koskevan selvitysraportin valmistumista. Tiedoksi Palvelutuotantoyksiköt Taloudellisen tuen palvelut

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 9 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 400 / 2014 Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 28 Valmistelija perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava, puh , Lastensuojelulain (417/2007) 14 :n mukaan "Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi." Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kuntien lisäksi moniammatillinen asiantuntijaryhmä palvelee Juvan ja Rantasalmen kuntia. Asiantuntijaryhmä on tarkoitettu lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle avuksi vaikeiden työtilanteiden pohtimiseen. Moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on arvioida lapsen ja perheen asioita, erityisesti lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, turvallisuutta ja tarpeen mukaista hoitoa ja huolenpitoa. Näin eri alojen asiantuntemusta päästään hyödyntämään lastensuojelussa. Ryhmä on myös osoitus siitä, että lastensuojelu on hallintokuntien yhteinen asia. Moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä koostuu eri alan asiantuntijoista. Ryhmään voi kuulua edustajia esimerkiksi lastensuojelusta, aikuissosiaalityöstä, lasten- ja aikuispsykiatriasta, perheneuvolasta, päihdehuollosta sekä päivähoidosta ja koulutoimesta. Lisäksi tulee olla käytössä oikeudellista asiantuntemusta Asiantuntijatyöryhmän työhön voi sisältyä esimerkiksi; työntekijöiden suullista konsultointia, asiantuntijalausuntojen laatimista asiantuntijaryhmä voi tarvittaessa antaa myös lausuntoja päätöksenteon tueksi, erityisesti hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lausuntoja voidaan antaa myös

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 10 lapsen sijoittamisesta erityisen huolenpidon yksikköön. asiantuntijaryhmällä ei ole kuitenkaan päätösvaltaa, eikä sen lausunto sido sosiaalityöntekijää. asiantuntijatyöryhmän rooli ei liity ainoastaan oman asiantuntijuuden tarjoamiseen haastavissa lastensuojeluasioissa, vaan myös palveluiden kehittämiseen; moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän työskentelystä laaditaan toimintakertomus, joka on osaltaan tärkeä Mikkelin seudun, Juvan ja Rantasalmen lastensuojelua linjaava asiakirja. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen sekä Juvan ja Rantasalmen moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä tulee muodostumaan seuraavista asiantuntijoista: Jääskeläinen Minna, oikeustieteen maisteri, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Kauranen Marjo, psykologi, lasten kehityksen tukiyksikkö, Mikkeli seudun sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Sari Peltomaa, sosiaalityöntekijä, perhehoitoyksikkö Pessi Mehtola Sirkku, toiminnanjohtaja, Viola-väkivallasta vapaaksi ry Puustjärvi Anita, lastenpsykiatri / Asikainen Mari, lastenpsykiatri / Kontula Eija psykologi, lastenpsykiatria, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Pynnönen Jaana, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry, Jyväskylä Sirkiä - Lappalainen Sari, yksikön johtaja, Mikkelin A-klinikka Tiihonen Auli, aikuissosiaalityöntekijä, Mikkelin seudun sosiaalija terveystoimi, Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö Will-Orava Johanna, perhepalveluiden johtaja, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Asiantuntijaryhmän kokouksissa läsnäolo-oikeus on myös Mikkelin, Kangasniemen ja Mäntyharjun palvelutuotantoyksikön johtavilla sosiaalityöntekijöillä; Bradly-Ikonen, Tanja, johtava sosiaalityöntekijä, Kangasniemi Pyykönen Birgitta, johtava sosiaalityöntekijä, Mäntyharju Suhonen Niina, johtava sosiaalityöntekijä, Mikkeli Lisäksi moniammatilliseen asiantuntijaryhmään tulee jäsenet aikuisten päihde- ja mielenterveystyöstä sekä perusopetuksen /varhaiskasvatuksen sekä nuorisopsykiatrian edustajista. Jäsenet täydennetään elokuun kokoukseen mennessä ja tuodaan vielä seutulautakuntaa elokuussa. Lisäksi työryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijoita käsiteltävän asian ja tarpeen mukaan. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Työryhmä ei kokoonnu kesä- ja heinäkuussa. Yhteensä kokoontumiskertoja on vuoden 2014 aikana viisi. Kuntien työntekijöiden tulee varata aika konsultaatioon

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 11 viimeistään kahta viikkoa aiemmin. Moniammatillisen asiantuntijaryhmän käytännöt sovitaan asiantuntijaryhmän jäsenten kanssa ja tiedotetaan kuntien työntekijöille. Ehdotus Johtava ylilääkäri: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää lastensuojelun moniammatilliseen asiantuntijaryhmään yllä mainitut henkilöt. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Lautakunta jätti asian pöydälle ja siirsi asian käsiteltäväksi elokuun lautakunnan kokoukseen. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija: perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava, puh , Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen sekä Juvan ja Rantasalmen moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän jäsenet on täydennetty ja se tulee muodostumaan seuraavista asiantuntijoista; Kauranen Marjo, psykologi, lasten kehityksen tukiyksikkö, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Jääskeläinen Minna, oikeustieteen maisteri, Mikkeli Peltomaa Sari, sosiaalityöntekijä, perhehoitoyksikkö Pessi Mehtola Sirkku, toiminnanjohtaja, Viola- väkivallasta vapaaksi ry Puustjärvi Anita, lastenpsykiatri / Asikainen Mari, lastenpsykiatri / Kontula Eija, psykologi / Lastenpsykiatria, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Hyttinen Esko, sairaanhoitaja / Torniainen Riitta, sosiaalityöntekijä / Nuorisopsykiatria, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Pynnönen Jaana, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry, Jyväskylä Sirkiä-Lappalainen Sari, yksikön johtaja, Mikkelin A-klinikka Tiihonen Auli, aikuissosiaalityöntekijä, Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö Hoteila Asta, päihdehoitaja, Mäntyharjun palvelutuotantoyksikkö Will-Orava, Johanna, perhepalveluiden johtaja, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Lisäksi moniammatillisen asiantuntijaryhmän kokouksessa ovat läsnä; Bradly-Ikonen Tanja, johtava sosiaalityöntekijä, Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö Pyykönen Birgitta, johtava sosiaalityöntekijä, Mäntyharjun palvelutuotantoyksikkö Suhonen, Niina, vt. johtava sosiaalityöntekijä, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Lisäksi työryhmään kutsutaan muita asiantuntijoita käsiteltävän asian

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 12 ja tarpeen mukaan. Vuoden 2014 osalta työryhmän puheenjohtajana toimii perhepalveluiden johtaja, Mikkelin palvelutuotantoyksiköstä ja ensimmäisessä kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja sekä sihteerinä kokouksessa toimivat Mikkelin, Mäntyharjun ja Kangasniemen johtavat sosiaalityöntekijät vuorollaan. Vuoden 2015 puheenjohtajuus ja sihteeriys sovitaan työryhmässä. Mikkelin palvelutuotantoyksikkö hallinnoi ja vastaa lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän koordinoinnista. Työryhmän koordinoinnista vastaa Mikkelin palvelutuotantoyksikön vt. johtava sosiaalityöntekijä Niina Suhonen. Lisäksi koordinoinnissa hyödynnetään perhehoitoyksikkö Pessin ohjaajan työpanosta. Pääsääntöisesti moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän jäsenet toimivat tehtävässä oman työnsä ohella. Asiantuntijapalkkioihin varataan euroa vuodelle 2015, jotka laskutetaan kunnilta perhehoitoyksikkö Pessin laskutuksen yhteydessä väestömäärän suhteessa. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa perhehoitoyksikkö Pessin tiloissa tai Mikkelin kaupungin virastotalossa. Työryhmä ei kokoonnu kesä- ja heinäkuussa. Yhteensä kokoontumiskertoja on vuoden 2014 aikana 4 ja vuoden 2015 aikana 10. (Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa sovitaan tapaamisajankohdat). Liitteessä näkyy tarkemmin asiantuntijatyöryhmän käytännöt, jotka tiedotetaan myös kuntien työntekijöille. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä Liite 3 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää lastensuojelun moniammatilliseen asiantuntijaryhmään yllä mainitut henkilöt. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Lautakunta tarkensi päätöstä siten, että kuntien nimeämät viranhaltijat osallistuvat työryhmätyöskentelyyn kuntien omalla kustannuksella virkatyönä. Työryhmä kokoontuu kulloinkin tarvittavassa laajuudessa. Merkittiin, että Johanna Will-Orava oli kokouksessa selostamassa asiaa. Tiedoksi Työryhmään valitut Työryhmässä läsnäolo-oikeutetut Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyhrajun ja Pertunmaan

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 13 palvelutuotantoyksiköt

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 14 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 002 / 2014 Vaalijalan kehyssuunnitelma vuosille Valmistelija: sosiaalipalveluiden johtaja Niina Helminen, puh Vaalijalan kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa kehyssuunnitelmaan vuosille mennessä. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi on tutustunut Vaalijalan kehyssuunnitelmaan ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Kehyssuunnitelman mukaan kuntayhtymän tavoitteena on jatkaa itsenäisenä ja vapaaehtoisena kuntayhtymänä myös uudistuneen hallintomallin oloissa. Erityishuollon kuntayhtymien roolia ja erillisyyttä tulee kuitenkin avoimesti tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon hallintomallien ja rakenteiden uudistyön edetessä. Vaihtoehtona tulee selvittää myös sulautuminen osaksi yhtä yhtenäistä kokonaisuutta. Vaalijan kuntayhtymän erityisosaaminen kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden asioissa halutaan säilyttää alueella. Erityishuollon toiminnallisena tavoitteena on vastuuttaa erityisryhmien palvelujen parantaminen koko yhteiskunnan ja julkisen hallinnon tehtäväksi. Valtakunnallisena tavoitteena on lisätä kehitysvammaisten asumispalveluja 600 paikalla vuodessa. Asumisen tukemiseksi tarvitaan vammaisten lähi- ja erityispalvelujen lisäämistä ja monipuolistamista. Lakisääteinen oikeus viisipäiväiseen päivätoimintaan ja riittävään henkilökohtaiseen apuun tukevat asumisen onnistumista avohuollossa. Savon alueella kehitysvammaisten asumiseen tarvitaan vuosittain yövalvotun palvelukotipaikan lisäys. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen suunnitelmissa on huomioitu asumispalvelujen lisääntymisen tarve. Yövalvotun palvelukodin (autettu asuminen) tarveselvitystä valmistellaan seudullisesti yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa. Asumispalveluita lisätessä tulee uudisrakentamisen ohella tulevaisuudessa selvittää mahdollisuudet Vaalijalan omistamien kiinteistöjen hyödyntämiseksi. Laitospaikkojen purku tulee tehdä suunnitellusti ja hallitusti. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 15 tukee laitospaikkojen purkamisen nopeuttamista suunniteltua nopeammalla aikataululla. Kehyssuunnitelman mukaan Vaalijala tuottaa asumisen tueksi myös päivä- ja työtoimintaa sekä muita tuki- ja erityispalveluja ja on valmis lisäämään vammaisten lähi- ja erityispalveluja asiakkaiden ja jäsenkuntien osoittamien tarpeiden perusteella. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi on ottanut suunnitelmissa huomioon myös asumiseen liittyvien tukipalveluiden tarpeen lisääntymisen ja huomioinut yhä haasteellisempien asiakkaiden siirtymisen avohuollon palveluihin. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen näkemyksen mukaan Vaalijalan erityisosaamista ja siihen liittyviä erityispalveluja tarvitaan edelleen. Mikkelissä sijaitsevan Vaalijalan Etelä-Savon poliklinikan rooli on keskeinen ja palvelurakennemuutoksen myötä sen rooli korostuu ja vahvistuu. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi pitää poliklinikan jatkumista Mikkelissä välttämättömänä. Tulevaisuudessa halutaan selvittää poliklinikkatoiminnan järjestäminen vaihtoehtoisesti kaupungin omana toimintana. Kuntayhtymän henkilöstön erityisosaamisen hyödyntäminen avohuollossa on olennainen ja tärkeä osa hallittua ja onnistunutta laitoshoidon purkamista. Tiiviimpää yhteistyötä tulee edelleen lisätä ja kehittää mm. henkilöstön täydennyskoulutuksessa. Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutuskeskuksen paikkaluvun laskun tulee näkyä myös kustannustason selkeänä laskuna. Kustannukset eivät voi jäädä nykytasolle. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi jatkaa edelleen palveluiden ostamista Vaalijalan kuntayhtymältä suunnitteluvuosien aikana. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta antaa yllä olevan lausunnon Vaalijalan kuntayhtymän kehyssuunnitelmasta vuosille Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vaalijalan kuntayhtymä Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen palvelutuotantoyksiköt Mikkelin kaupunginhallitus

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 16

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 17 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 454 / 2014 Vaalijalan palvelukotihanke Mikkelin seudulla Valmistelijat: palveluohjaajat Raili Puntanen puh , ja Arja Tirronen puh , vammaispalvelun tulosyksikön esimies Anne Hyytiä-Hassinen puh sekä sosiaalipalveluiden johtaja Niina Helminen puh , Kangasniemen johtava sosiaalityöntekijä Tanja Bradly-Ikonen, puh Pertunmaan palvelutuotantoyksikön johtaja Hans Gärdström, Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen ohjelmaksi kehitysvammaisten asumisen- ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina Ohjelman tavoitteena on vuosina vähentää laitospaikkoja nopeasti, suunnitelmallisesti ja hallitusti sekä tuottaa pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille noin 1500 asuntoa ja lapsuudenkodista muuttaville kehitysvammaisille aikuisille noin 2100 asuntoa. Mikkelin kaupungin tavoitteena on ollut jo vuosien ajan laitosasumisen vähentäminen ja se on tärkeä osa kehitysvammahuollon strategiaa. Mikkelin kaupungin palvelustrategiassa vammaispalvelujen osiossa todetaan, että kehitysvammaisten laitosasuminen korvataan asumispalveluilla. Tämä toteutetaan yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän, Savon Vammaisasuntosäätiön ja mahdollisten muiden palvelutuottajien kanssa. Keväällä 2014 käydyssä neuvottelussa Vaalijalan edustajat ilmaisivat mahdollisuuden rakentaa palvelukoti Mikkeliin. Kuntayhtymällä on valmius esittää hakemus ARA:lle mennessä. Jos rahoitus saadaan, palvelukoti valmistuisi syksyllä 2016 tai keväällä Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkuntien ei tarvitse kilpailuttaa oman kuntayhtymänsä palveluja. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnissa on kartoitettu tarvetta uudelle palvelukodille: Mikkeli: Mikkelissä on noin 400 kehitysvammaista henkilöä. Heistä yli

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu vuotiaiden vanhempien kanssa asuu 19 henkilöä ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa kehitysvammahuollon päätöksellä 16 henkilöä ja lastensuojelulain mukaisella päätökselle 3 henkilöä. Heistä mahdollisia uuden palvelukodin asiakkaita olisi arviolta 13 henkilöä. Hirvensalmi: Hirvensalmella ei ole tällä hetkellä mahdollisia palvelukotiin. siirtyviä henkilöitä. Puumala: Puumalasta voisi olla siirtymässä yksi henkilö uuteen palvelukotiin. Kangasniemi: Kangasniemen kunnassa ei tällä hetkellä ole tarvetta uusille palveluasumispalveluille. Kangasniemellä on noin 80 kehitysvammaista henkilöä, joista kukaan ei ole pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Kunnassa on kaksi kehitysvammaisten asumisyksikköä: 10-paikkainen Asuntola Mäntyranta omana palveluna ja ostopalveluna Vaalijalan kuntayhtymän Puulan palvelukoti 14 asiakkaalle. Lisäksi kuuden asiakkaan asuminen tuotetaan ostopalveluina eri tahoilta. Avopalveluiden piirissä olevista noin 35 asiakkaasta ikääntyvien yli 65-vuotiaiden vanhempien kanssa asuu kaksi henkilöä ja itsenäisesti asuvia yli vuotiaita kehitysvammaisia on viisi henkilöä. Mäntyharju: Mäntyharjun kunta suhtautuu myönteisesti palvelukotihankkeeseen. Vaalijalan laitoshoidosta on ehdolla viisi kehitysvammaista tulevaan palvelukotiin. Pertunmaa: Pertunmaan kunta suhtautuu myönteisesti palvelukotihankkeeseen. Tällä hetkellä palvelukotiin siirtyviä kehitysvammaisia henkilöitä ei ole tiedossa. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnista yhteensä uuteen palvelukotiin voisi olla siirtymässä yhdeksäntoista (19) henkilöä. Palvelukodin rakentamisen taloudellisista vaikutuksista. Vaalijalan laitoshoidossa olevien mikkeliläisten hoitopäivä-hinnat vaihtelevat henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaan 145,82 353,49 euroon vuorokaudessa. Palvelukodin hoitopäiväkustannus vaihtelee euroon vuorokaudessa. Asiakaskohtaiset kustannukset palvelukodissa ovat vuositalolla keskimäärin noin euroa edullisemmat kuin laitoshoidossa. Päivätoiminta, kuljetuspalvelut sekä mahdollinen henkilökohtainen apu lisäävät asiakaskohtaisia kustannuksia yksilöllisen tarpeen ja käytön mukaan.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 19 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi edellyttää, että palvelukodin henkilökunnalla on riittävä sairaanhoidollinen osaaminen päällekkäisten kustannusten välttämiseksi. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta päättää esittää Vaalijalan kuntayhtymälle kehitysvammaisten palvelukodin rakentamista Mikkeliin. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Vaalijalan kuntayhtymä Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan palvelutuotantoyksiköt

20 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 20 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 040 / 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden seuranta 7/2014 Valmistelija: talouspäällikkö Kirsi Ollikainen, puh Mikkelin kaupungin talouden seurantarytmin mukaisesti järjestäjähallinnon talouden seurannasta ja strategisten toimenpiteiden toteutumisesta (tuloskortti) on laadittu yhteenveto ajalta Yhteenvedot ovat liitteenä. Talouden yhteenvetoon on koottu myös vertailutieto vuoden 2013 tiedoista verrattuna tilinpäätökseen Toimintatuottojen osalta toteutuma on suunnitelman mukainen ja kunnille on lähetetty ennakkolaskut toiminnasta. Toimintakulujen osalta toteutuma on 46,7 %, joka on hieman vähemmän kuin tasaisen vauhdin mukaisesti voisi olla eli 58,3 %. Suurimmat muutokset ovat henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa, joissa näkyy hyvinvointikoordinaattorin avoinna ollut paikka alkukeväästä ja asiantuntijapalveluiden ostoihin varattua määrärahaa ei ole käytetty. Strategiset toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja niiden selvitys on tuloskortissa. Talouden toteutuma Strategiset toimenpiteet/tuloskortti Liite 4-5 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi toiminnan ja talouden seuranta ajalla Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Merkittiin tiedoksi. Tiedoksi Mikkelin kaupunginhallitus Kangasniemen kunta Mäntyharjun kunta Pertunmaan kunta

21 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 21 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 29, 30, 31, 33, 34, 35 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 32 -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojenperusteet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Maaherrankatu 9-11 (PL 33) MIKKELI Pykälät 32 Oikaisuvaatimuk - sen sisältö -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Ote: Maakuntahallitus 23.03.2015 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Ote: 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen ja nähtäville asettaminen Läsnäolijat... 1 33 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot