AURALAN SETLEMENTTI RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURALAN SETLEMENTTI RY"

Transkriptio

1 Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2012 toimintamuotoja ja toimintaa sekä katseita vuoteen Kiitos Auralan monipuolisesta palvelutarjonnasta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä erityisesti Auralan työntekijöille, vapaaehtoistoimijoille ja luottamushenkilöille. Toimintavuosi 2012 ja katseita vuoteen 2013 Auralan Setlementti ry:n toimintavuosi 2012 oli sekä ilon että surun täyttämä. Auralaa kohtasi suuri menetys syksyllä 2012, kun yhdistyksen uusi puheenjohtaja sekä pitkäaikainen Auralan vaikuttaja Anne Majuri poistui keskuudestamme. Anne Majurin johdolla tehtiin toimintavuonna merkittäviä rakennushankkeita, kuten asuinrakennuksen julkisivuremontti sekä opistorakennuksen hissin hankinta. Esteettömyys oli edesmenneen Auralan puheenjohtajan sydämenasia ja syksyllä käyttöönotettu hissi nimettiin juhlallisin menoin Annen hissiksi. Auralan kansalaisopiston opetustarjonta kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti senioreille suunnattu tietotekniikkaopetus, maahanmuuttajakoulutus sekä eri liikuntalajit kasvattivat tuntimääriään entisestään. Opiston toiminnalliseen kasvuun vaikutti erityisen paljon ensimmäistä kertaa joka turkulaiseen talouteen jaettu Aurala-esite. Auralan kansalaisopisto oli toteuttamassa useampia kehittämishankkeita, joista merkittävin oli koko henkilöstölle suunnattu Ilo oppia kansalaisopistoverkoston Osaava-hanke. Auralan toiminnan laatuun ja merkityksellisyyteen kiinnitettiin myös huomiota. Koko organisaatiossa toimii yhteinen laatutyöryhmä, ja laatutietoa kerätään ja käsitellään vuosittain mm. Auralabarometrin avulla. Vuonna 2012 oli vuorossa ns. sisäinen palaute, joka kohdistui Auralan henkilöstöön. Barometrin yhteenvedot osoittavat Auralan olevan voittopuolisesti hyvällä ja kiitettävällä tasolla, mutta kehitettävääkin löytyy. Tilat, tiedotus ja tunnettuus ovat kerrasta toiseen kehitettävien asioiden listalla. Vuosi 2013, edellisen vuoden tapaan, tuo näkyviä muutoksia Auralan toimintaan. Toimintakertomuksen valmistumisvaiheessa sekä uusi rehtori että IKARE-hankkeen, RAY:n rahoittama nelivuotinen Ikäihmisten arvokas elämä hanke, projektipäällikkö ovat aloittaneet tehtävissään ja uusi projektityöntekijä on haussa. Toimintaresursseiltaan Aurala on entistä valmiimpi kohtaamaan tulevia haasteita. Asuinrakennuksen julkisivuremontti on loppuvaiheessaan ja vuoroa odottelee mittava putkiremontti. Tavoitteena ja toiveena on, että vuoden 2013 aikana saadaan perusremontit tehtyä ja päästään normaalitalouteen sekä suuntaamaan toimintaa entistä vahvemmin Auralan perustehtävään. 1

2 AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti on Turussa setlementtitoimintaa ylläpitävä yleishyödyllinen yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Setlementtiliittoon. Yhdistys on perustettu vuonna Vuonna 2012 toimintamuodot olivat: 1. Auralan kansalaisopisto 2. Auralan päiväkoti 3. Auralan setlementti- ja senioritoiminta Kansalaisopiston ja päiväkodin toiminnat ovat perustuneet niistä annettuihin lakeihin ja ovat julkisen palvelun luonteisia. Ne toimivat omien johtokuntiensa alaisina ja ovat viranomaisten valvomia. Molempien kuluihin on saatu rahoitusta julkisista varoista. Senioritoimintaa on järjestetty sekä osana opiston toimintaa että RAY-hankkeiden voimin. Yhteistoiminnoilla on pyritty tukemaan kulttuuritoimintaa ja sosiaalialan yhteisöjen ja laitosten työtä sekä kehittämään toiminnan laatua. Auralalla on edustus myös Turun Rikosuhripäivystyksen vastuuryhmässä. Auralan piirissä tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä vastaa erilliset nuorisoyhdistykset: Auralan Kerhokeskus ry yhteistyössä Auralan Kerhonjohtajat ry:n kanssa sekä näiden paikallisyhdistysten piirijärjestö Setlementtinuorten Lounais-Suomen piiri ry. Piirijärjestöön kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Turun Seudun Tanssioppilaitos ja Otsolan Nuoret ry Porissa. Auralan Setlementti on antanut nuorisoyhdistyksille taloudellista tukea ja luovuttanut niiden käyttöön toimitiloja. Auralan Kerhokeskuksen toimintamuodot: vapaa-ajan kerhotoiminta jatkui pääosin Auralassa toimimalla, koululaisten iltapäivä- ja kesäkerhotoiminta jatkui edelleen kahdessa toimintayksikössä Satakunnantiellä ja Yrjänänkadulla, Turun seudun Tyttöjen Talon toiminta, joka uusissa tiloissaan on vakiinnuttanut ja laajentanut toimintaansa. Auralan Setlementti ry on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen, joten kaikki toimintayksikkömme toimivat aktiivisesti yhteistyössä Setlementtiliiton ja muiden Setlementtiliiton jäsenyhdistysten toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Yhdistys perustaa toimintansa alla lueteltuihin setlementtiliikkeen perustehtäviin. Erityisesti sitoudutaan vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten selviämistä edistävään toimintaan. yksilön elämänhallinnan edistäminen elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja lähimmäisyyden edistäminen yhteisöllisyyden toteutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien toimintamuotojen kehittäminen 2

3 Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. Hallitukseen ovat vuonna 2012 kuuluneet: Herastuomari Anne Majuri, puheenjohtaja Aikuispedagogi Päivi Räisänen, varapuheenjohtaja, vt. puheenjohtaja Varatuomari Matti Manner Toimitusjohtaja Markku Horstio Insinööri Seppo Lehtinen Ma. sosiaalityön professori Leo Nyqvist Kauppateknikko Aimo Tuominen Varajäsenet: kokemuskouluttaja Pirjo Seppälä, projektipäällikkö Elina Vuorio Hallituksen esittelijä/sihteeri toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors Läsnäolo- ja puheoikeudella Setlementtiliiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen sekä kunniapuheenjohtaja Kalevi Hietanen, työntekijöiden edustajana atk-tuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Anne Majuri/Leo Nyqvist, Päivi Räisänen ja Juhani Pörtfors. Tilintarkastuksen on hoitanut Anne Malin PricewaterhouseCoopers-yhteisöstä. Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja taloudenhoitajana on ollut toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Yhdistyksen työntekijät Toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors Setlementti- ja seniorityövastaava Birgitta Mäkinen Kanslisti Tuula Kivenmäki Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous muodostuu kansalaisopiston, päiväkodin, asuinrakennuksen ja projektien toiminnasta. Kansalaisopisto saa valtionapua ja päiväkodin hoitomaksut perustuvat palveluseteleihin sekä yksityisen hoidon tukimaksuihin. Yhdistys on saanut avustusta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Tämä tuki on käytetty Auralan setlementti- ja seniorityöhön. Turun kaupunki on tukenut Auralaa yhdistysavustuksella, joka on käytetty kansalaisopiston toimintaan. Lisäksi yhdistys on saanut avustusta opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. Auralan talous perustuu merkittävissä määrin yhdistyksen omaan toimintaan ja sen tuloksellisuuteen. Vuoden 2012 tilinpäätös oli negatiivinen johtuen mittavista rakennushankkeista. 3

4 1. AURALAN KANSALAISOPISTO Auralan Setlementti ry. ylläpitää vapaata sivistystyötä koskevan lainsäädännön mukaan toimivaa Auralan kansalaisopistoa. Opisto järjestää yleissivistävää aikuiskoulutusta paikallisen ja alueellisen sivistystarpeen mukaan. Opistolla on nykyisin jonkin verran myös lapsille suunnattua koulutusta. Opisto järjestää tanssitaiteen ja näyttämötaiteen opetusta yhteistyössä Turun Seudun Tanssioppilaitos ry:n ja Turun Nuori Teatteri ry:n kanssa. Näyttämötyön kursseja järjestetään yhteistoiminnassa harrastajateatterien kanssa. Auralan kansalaisopisto on setlementtiopisto. Suomessa toimii tällä hetkellä 17 setlementtikansalaisopistoa, joiden toiminta on arvostettua ja mittavaa. Opetuksessa ja oppimisympäristössä näkyvät tärkeät setlementtiarvot: yhteisöllisyyden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon kunnioittaminen. Toiminta on kaikille avointa ja poliittisesti sitoutumatonta. Opetus tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän eheytymistä. Keskeistä on myös elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, joka näkyy Auralassa monimuotoisena ja runsaana senioritoimintana. Kaikkein pienimmät asiakkaat ovat vauvaikäisiä, joten koko elämänkaaren kirjo näkyy opiston toiminnassa. Opetusta toteutetaan lämminhenkisessä ja vuorovaikutusta tukevassa ympäristössä yhteistoiminnallisin menetelmin - aiheita yhdessä työstäen. Lisätietoja setlementtikansalaisopistoista: Auralan kansalaisopisto kuuluu myös alueelliseen Ilo oppia -kansalaisopistoverkostoon. Verkoston muita jäseniä ovat Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto, Naantalin opisto, Paimion kansalaisopisto, Raision työväenopisto, Saariston kansalaisopisto ja Väståbolands medborgarinstitut. Verkostossa kehitämme yhdessä kansalaisopistotoimintaa ja yhteisten kehittämishankkeidemme voimin lisäämme opistojemme toiminnan laatua. Johtokunta Opiston johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Opiston johtokuntaan ovat kuuluneet: Aikuispedagogi Päivi Räisänen (puheenjohtaja) Professori Arto Jauhiainen Johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen Palvelutalon johtaja Sirkku Koskinen Aikuisopiskelija Sirkka Mäkelä Tuntiopettaja Svetlana Egutkina Johtokunnan sihteerinä on toiminut rehtori Juhani Pörtfors. 4

5 Opiston työntekijät Rehtori Juhani Pörtfors, suunnittelija Lotta Mankonen, koulutussihteeri (ja suunnittelijan sijainen) Susanna Viherä, atk-tuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi, senioritoiminta Birgitta Mäkinen, kanslisti Tuula Kivenmäki, vahtimestari Paula Kivekäs, siistijä ja koulutussihteerin sijainen Hanna Suojanen, siistijän sijainen Nicoleta Suna ja oppisopimuskoulutettava Juha Malinen. Opiston toimintapaikat 1 Opiston opetustilat Aurala, Satakunnantie 10 2 Auralan päiväkoti, Satakunnantie 10 3 Tanssitaiteen tilat, Yrjänänkatu 2 4 Turun Nuori Teatteri, Ursininkatu 4 5 Nummenmäen Näyttämö, Vanha Hämeentie 29 6 Teatteri Tarmo, Virusmäentie 10 7 Turun NNKY:n huoneisto, Vähä-Hämeenkatu 12 A 8 Yrjänän iltapäiväkerhon tila, Yrjänänkatu 2 9 Näkövammaisten yhdistys, Läntinen pitkäkatu Rymättylän Tammilehto 11 Maarian VPK-talo, Oikokatu 7 12 Turun ammatti-instituutin Juhannuskukkulan koulutalo, Kukkulakuja 3 13 Kuntoutuskeskus Petrea, Peltolantie 3 14 Jukeboxing liikuntakeskus, Lemminkäisenkatu Musiikkitreenitila, Brahenkatu Maarian kirjasto, Arkeologinkatu 5 17 Runosmäen kirjasto, Piiparinpolku Paattisten Osuuspankki, Seuravuorenkatu 2 19 MS-yhdistyksen toimitila, Itäinen Pitkäkatu 68 Työkaudet, tilastoluvut ja talous Keväällä ensimmäiset kurssit alkoivat ja viimeiset päättyivät Syksyllä ensimmäiset kurssit alkoivat ja viimeinen päättyi Yhteenlaskettu osallistujaluku kaikille suunnatuissa opistoryhmissä oli Kaikista opiston kurssilaisista oli naisia ja miehiä Netto opiskelijoita eli yksittäisiä henkilöitä oli Opetustunteja järjestettiin yhteensä Koulutuksia toteutui yhteensä 508 kpl, joista lapsille tai nuorille järjestettyjä oli 61 kpl ja niissä tunteja oli Valtionosuutta opisto sai tuntiin ja valtionosuuteen oikeuttavia opetustunteja järjestettiin siis tuntia. Valtionavun lisäksi opisto on saanut tukea Turun kaupungilta, opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. 5

6 Tuntiopettajat ja luennoitsijat Aaltonen Kirsi espanja, Aaltonen Mea englanti (NNKY), Aho Anna digivalokuvaus, Aitokari Lasse jooga, Akbulat Meiju liikunta, Annala Simo luento Matkailu & Retkeily, Aro-Heinilä Hanna luento Matkailu & Retkeily, Budaite Jurate tanssi ja vesiliikunta, Egutkina Gennadi dynaaminen meditaatio, Egutkina Svetlana dynaaminen meditaatio ja kuvataide, Eirtovaara Mika teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Evesti Senja tanssi, Forsbacka Jaana ensiapu, Hakala Harri älytaulukoulutus, Halla-aho Elina luento Kultaisen iän opintopiiri, Hallikainen Tiina retriittiohjaaja, Harju Merja retriittiohjaaja, Harju Paula esperanto, Hassan Ayan maahanmuuttajaliikunta, Haulisto Heikki esteettömyystapahtuma, Hauskala Katariina hyvinvointi, Heiniluoma Johanna luento Kultaisen iän opintopiiri, Heinonen Mari retriittiohjaaja, Hele n Tuija liikunta, Hellberg Marita liikunta, Hellman Iiris painonhallinta, Hiitti Eija tapahtumaluento, Hissa Reijo seniorimuistelu, Hollender Outi kirjoittaminen, Horsmat-ryhmä tapahtuma, Hurme Laura teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Hynynen Anu-Kristiina teatteriohjaaja (Nummenmäen Näyttämö), Hynynen Jorma teatteriohjaaja (Nummenmäen Näyttämö), Hyvärinen Fanny luento Kultaisen iän opintopiiri, Hyttinen Jorma maalaus, Ihalainen Rauha näkövammaisten kansalaistieto, Ilaskari Heli jooga, Ilkamo Milla & ryhmä kierrätystapahtuma, Intonen Lilja ystäväsalonki, Johansson Tuire liikunta, Johansson Marre retriittiohjaaja, Hänninen Tiina kädentaidot, Jonckheer-Nurmi Raymond tietotekniikka, Kaarenoja Miira tanssitaide, Kaikkonen Mikko teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kakko Mariikka tanssitaide, Kallas Mare viro, Kanala Kari tapahtumaluento, Karttunen Hannu tähtitiede, Karttunen Kaisa luento Kultaisen iän opintopiiri, Katainen-Mäkelä Ritva puutarhasuunnittelu, Katajainen Seppo tähtitiede, Kettunen Jimi tanssitaide, Kilpeläinen Teija tanssitaide, Keinumäki Ritva luento Kultaisen iän opintopiiri, Kinnunen Mari retriittiohjaaja, Koistinen Eeva joogatapahtuma, Korhonen Helena tapahtumaluento, Koskinen Sirkku tanssi, Korpela Kimmo tanssitaide, Korpela Tapio kapellimestari, soittokunta, Krapinoja Kyllikki retriittiohjaaja, Kulo Eija-Liisa käsityö, Kuusisto Annika suomen kieli ja kulttuuri, Kuusisto Jenna tietotekniikka, Kuusisto Jukka tietotekniikka, Kuusisto Kimmo musiikki, Kuronen Jouni sukututkimus, Laakso Seppo teatteriohjaaja (Teatteri Tarmo), Laine Heidi luento Kultaisen iän opintopiiri, Laivamaa Niina Nia, folkjam, Lamberg Kalle teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Lamberg Mia tanssi ja liikunta, Laulajainen Hanna lasityöt, Lehtonen Anne englanti, Lempinen Hilkka ystäväsalonki, Lempinen Paula tanssi ja liikunta, Leppämäki Hanna luento Kultaisen iän opintopiiri, Lindroth Kristiina tanssi, Lindstedt Anna luento Kultaisen iän opintopiiri, Lindström- Halkosaari Ann-Katrin tanssitaide, Lund Hannele retriittiohjaaja, Lund Seppo Turun eläkkeensaajien boccia-peli, Lyra Iiris kalligrafia, Mantsinen Thea shiatsu, voima ja tasapaino, Qigong, Marjanen Anja neulontaa ja kulttuuria maahanmuuttajille, Mattila Jarmo viihdelaulukuoro, Mero Jonna tanssitaide, Mirenenko Olga tanssitaide, Monitaide-ryhmä tapahtuma, Murgo Pino italia, Mustapää Taina luento Kultaisen iän opintopiiri, Mäkelä Kai tietotekniikka ja digikamerakurssit, Mäki Kirsi senioritanssit, Mäkinen-Fagerström Annikki lasi- ja posliininmaalaus, Mäkinen Birgitta seniorityö ja retriittiohjaaja, Mäkinen Raija tanssi, Nevari Päivi tanssi, Niementeräs Kirsi tanssi, Nieminen Aila jooga, Nurmi Pasi tähtitiede, Nurminoro Anu keramiikka ja lasikorutyöt, Nurmio Merja tapahtumaluento, 6

7 Oittinen Tiina esperanto, Oksanen Jonna keramiikka, Ostermaa Marjut retriittiohjaaja, Paarte Seppo puutyönohjaaja, Paatere Antero retriittiohjaaja, Pitchugina Nadja venäläisnaisten opintopiiri, Podleskaja Ljudmila venäjä ja kulttuuri, Poikelharju-Halonen Marjut luento Kultaisen iän opintopiiri, Puisto Anita ystäväsalonki, Pyöli Raili näkövammaisten kansalaistieto, Pääkkölä Anna-Elena Glee-kuoro, Pörtfors Juhani ikääntyvien yliopisto, Pöyhönen Teijo tapahtuma/musiikki, Raudanen Kristiina musiikkipedagogi, Riihimäki Seppo retriittiohjaaja, Rinne Liisa muotoilu, Rintala Nata espanja, Rytkönen Anna englanti (NNKY), Saarela Erkki lauluohjaaja, Saarinen Minna opas Matkailu- ja retkeily, Saaristo-Vellinki Minna-Stiina teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Sahlstein Juha saksa, Salo Karoliina luento Kultaisen iän opintopiiri, Selkälä Ritva liikunta ja hyvinvointi, Silvennoinen Annele tietotekniikka, Siven Ilmari Auralan Kilta, Suominen Eeva-Liisa liikunta, Suontaa Arja liikunta, Suvanto Hannu tietotekniikka (V-S Näkövammaiset ry), Suuronen Sari käsityöt, Söderman Anja vanhat tanssit kerho, kansantanssi, Tammi Marketta luento Kultaisen iän opintopiiri, Tammilehto Tessa tapahtuma, Tenhu Hannele retriittiohjaaja, Thibblin Mia tanssitaide, Tikkanen Outi luennot Matkailu & retkeily ja Kultaisen iän opintopiiri, Tiusanen Leena esperanto, Torres Huhtala Julia tanssi, Tuominen Marjo tanssitaide, Tyni-Nummelin Anne ruotsi, Tähkämaa Sanna luento Matkailu & Retkeily, Tähti-Rantanen Sirkka Kieltolain pitkä varjo näyttely, luento Matkailu & Retkeily, Tähti-Wahl Pirjo-Riitta kirjoittaminen, Törö Tiina retriittiohjaaja, Vainio Maarit Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmät, jooga, Vehanen Sofia luento Kultaisen iän opintopiiri, Vastamäki Päivi tapahtumaluento, Venäläinen Terttu liikunta, Vepsäläinen Annukka englanti, äänenhuolto ja yksinlaulu, Vilja Irma luento Kultaisen iän opintopiiri, Vilen Ari sukututkimus, Virta Leena yhteyshenkilö, von Schöneman Aiju retriittiohjaaja, Vuorilehto Päivi retriittiohjaaja, Vovk Alexander teatteriohjaaja (Perheteatteri), Vänttinen Timo seniorimuistelu (VR), Yläneva Lennu FolkJam Kevätnäyttely Lauantaina klo ja sunnuntaina klo pidettiin kevättapahtuma. Näyttelyssä esiteltiin mm. posliininmaalaustöitä, tekstiili- ja puutöitä, keramiikkaa, lasi- ja tiffanytöitä, valokuvaryhmien valokuvia, meditaatiokuvataidetta, Auralan historiaa ja toimintaa sekä kirjoittajaryhmien tuotoksia. Näyttelyssä pidettiin myös opiston opetusohjelmaan kuuluvien kurssien esittelytapahtumia seuraavista teemoista: Luova kirjoittaminen, Elämäntarinakirjoittaminen, viron ja venäjän kielen kurssit, Espanjalainen rivitanssi sekä FolkJam-tanssi. Tapahtumassa musiikkielämyksiä tarjosivat Auralan kansalaisopiston omat opintoryhmät: Gleekuoro ja Maarian VPK:n soittokunta. Lisäksi Auralan päiväkoti, SenioriAurala, Kerhokeskus ja Tyttöjen Talo sekä Turun-Kaarinan seurakuntayhtymän retriittityö esittelivät toimintaansa näyttelyn yhteydessä. Näyttely- ja kansanjuhlakävijöitä oli noin

8 Yhteistyökumppanit Setlementti-yhteistyö Auralan kansalaisopisto teki vuonna 2012 tiivistä opistoyhteistyötä Setlementtiliiton ja sen jäsenyhdistysten kanssa. Setlementeissä on nykyisin yhteensä 17 kansalaisopistoa. Oppilaitosyhteistyö Auralan kansalaisopisto kuuluu Ilo oppia kansalaisopistoverkostoon Opiston muita oppilaitosyhteistyökumppaneita olivat vuonna 2012 Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun seudun tanssioppilaitos ja Bovallius-ammattiopisto. Teatteriyhteistyö Kansalaisopiston teatteriyhteistyökumppaneita olivat vuonna 2012 Nummenmäen näyttämö, Teatteri Tarmo, Turun Nuori Teatteri ja Venäjänkielinen perheteatteri. Yhdistysyhteistyö Opisto toimi yhteistyössä myös monien yhdistysten kanssa, ja näitä olivat vuonna 2012: Kansalaisopistojen liitto KOL, Turun esperanto-yhdistys ry, Steppiyhdistys Step IT, Turun Joogayhdistys ry, Maarian VPK, Turun Eläkkeensaajat ry, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Narsistien uhrien tuki ry, Lions Ladyt, Turun NNKY, Auran Loiste ry, Telakka- ja konepajaeläkeläiset ry ja Eläkeläistenliiton VREL Turun osasto ry. ja Turun Kaupunkilähetys ry. Muut yhteistyökumppanit Muita opiston yhteistyökumppaneita olivat vuonna 2012 mm. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Maarian seurakunta, Turun kaupungin kirjastot, Turun kaupungin kotouttava toiminta, Maarian pappila, Turun Sanomat, Turkulainen-lehti, Smartum Oy, RJ-kuntoiluseteli Oy, Nets Oy, Canon Oy, Aaltonen & Välilä Oy ja Turun Seudun Osuuspankki. KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISHANKKEET SUOMEN KIELTÄ JA OPISKELU- JA TYÖNHAKUKULTTUURIA MAAHANMUUTTAJILLE, rahoitusta Opetushallitukselta ja Opetusministeriöltä Hankkeen aikana toteutettava kurssi on suunnattu vuotiaille maahanmuuttajanuorille. Kurssin tavoitteena on parantaa osallistujien suomen kielen tekstinymmärtämistä ja tuottamista heidän opiskelu- ja työnhakuvalmiuksiaan tukevasti. Opintoseteli- ja valtionosuustuki on haettu/saatu OPH:lta sekä OKM:ltä. MOBIILI ATK-LUOKKA, Tukijana Turun kaupunki Turun kaupungilta on saatu avustusta mobiililuokan perustamiseen sekä opetuksen järjestämiseen. Auralan kansalaisopiston lähivuosien rakenteellinen ja toiminnallinen laatu- ja kehittämistyö kohdistuu ns. mobiilin kansalaisopistotoimintamallin kokeiluun ja kehittämiseen, erityisesti seniorikansalaisten tarpeeseen. 8

9 MOBIILI KANSALAISOPISTOTOIMINTAMALLI, Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustus Auralan kansalaisopiston eräänä lähivuosien rakenteellisena ja toiminnallisena laatu- ja kehittämistyön painopistealueena on ns. mobiilin kansalaisopistotoimintamallin kokeilu ja kehittäminen, erityisesti seniorikansalaisten tarpeeseen. Liikuteltava tietotekniikkaluokka tai tukipiste voidaan pystyttää kaikkialle, missä on riittävä langaton verkkoyhteys sekä esteetön kokoontumistila. VARSINAIS-SUOMEN KANSALAISOPISTOT JA ILO OPPIA -OPISTOT Auralan kansalaisopisto on mukana seuraavissa ILO OPPIA -kansalaisopistoverkoston hankkeissa, joihin on saatu kehittämisavustusta Lounais-Suomen aluehallintovirastolta, Opetushallitukselta tai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Verkostoon kuuluu yhdeksän opistoa: Auralan, Auranlaakson, Kaarinan ja Saariston kansalaisopistot, Naantalin ja Paimion opistot, Raision työväenopisto sekä Väståbolands medborgarinstitut. KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET, Opetushallituksen avustus Avustuksen kohderyhminä olivat opistoista riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Näiden ryhmien osallistumiskynnystä pyrittiin madaltamaan joko maksuttomilla, kohderyhmille räätälöidyillä kursseilla tai kohderyhmille tarjotuilla alennuksilla. Tuen avulla mahdollistimme Auralassa työttömien 30 %:n kurssimaksualennuksen lukuvuonna Ilo oppia -verkoston yhteinen hanke, koordinaattorina toimi Saariston kansalaisopisto. KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET, Opetushallituksen avustus Avustuksen kohderyhminä ovat opistoista riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Näiden ryhmien osallistumis-kynnystä on pyritty madaltamaan joko maksuttomilla, kohderyhmille räätälöidyillä kursseilla tai kohderyhmille tarjotuilla alennuksilla. Tuen avulla mahdollistamme Auralassa työttömien 30 %:n kurssimaksualennuksen lukuvuonna Ilo oppia -kansalaisopistoverkoston yhteinen hanke, Koordinaattorina toimii Saariston kansalaisopisto. OPPIVAT OPISTOT ILO OPPIA kansalaisopistoverkoston laatu- ja kehittämishanke Osaavahankerahoitus Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ( euroa) Hankkeen tavoitteena oli ottaa käyttöön CAF arviointijärjestelmään perustuvat arviointi- ja kehittämissuunnittelun toimintatavat. Lisäksi tavoitteena oli oman työn ja organisaation kehittäminen laatu- ja arviointioppimisen kautta parantaen opistojen henkilöstön itsearvioinnin osaamistasoa luomalla järjestelmä opiston toiminnan systemaattiselle tarkastelulle, kehittämiselle ja arvioinnille. Hanketta koordinoi Auranlaakson kansalaisopisto. INNO-OPPI - INNOVATIIVISIIN OPPIMISRATKAISUIHIN UUDISTUVILLA RAKENTEILLA JA OSAAMI- SEN KEHITTÄMISELLÄ, Osaava-hankerahoitus Lounais-Suomen aluehallintovirastosta ( euroa) INNO-OPPI on Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä Osaava-rahoituksella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on löytää ja kehittää uudenlaisia oppimisratkaisuja vapaan sivistystyön parissa työskentelevän henkilöstön osaamista kehittämällä. Erityisenä painopistealueena hankkeessa on tieto- ja viestintä-tekniikan opetuskäytön edistäminen. Opistoverkoston yhteistyökumppanina hankkeessa toimii TOP-keskus ja hanketta koordinoi Kaarinan kansalaisopisto. Lisätietoja: 9

10 2. AURALAN PÄIVÄKODIN TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2012 Auralan päiväkoti on Auralan Setlementin omistama päivähoitolaitos, jossa on vuonna 2012 toiminut 21-paikkainen kokopäiväryhmä yli 3-vuotiaille ja 8-paikkainen kokopäiväryhmä alle 3-vuotiaille Auralan toimitalossa. Suurin osa lapsista on ollut hoidossa palvelusetelillä, osa lapsista on ollut hoidossa myös yksityisen hoidon tuella ja kaupungin kanssa solmitulla maksusitoumuksella. Johtokunta Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa. Korvauslakimies Markus Heiskanen puheenjohtaja Yliopisto-opettaja Silja Keva varapuheenjohtaja Päiväkodin johtaja Satu Heinonen sihteeri Pikaruokalatyöntekijä Sanna Helenius Toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors Työntekijät Satu Heinonen lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja, Riina Helin lähihoitaja (määräaikainen) Jaana Hongisto sosiaalikasvattaja (määräaikainen), Kirsi Kiviniitty-Karppinen lähihoitaja, Halima Muhtarova siistijä (määräaikainen), Tuija Oinonen päivähoitaja, Hanna Suojanen siistijä, Pia Suvanto päivähoitaja, Anne Tähkäpää emäntä. Päivähoidon lainsäädäntö määrittää sekä työntekijöiden määrän että koulutuksen. Työntekijöitä on toimintavuonna ollut keskimäärin 7. Työntekijöiden rikostaustat on selvitetty lain edellyttämällä tavalla. Toiminta Kevätkauden toiminta alkoi 2.1. ja päättyi Syyskausi alkoi 1.8. ja päättyi Päiväkoti oli suljettuna koko heinäkuun ajan. Tilasto: Auralan ryhmät Kokop.hoito Toimintapäivät 231 Läsnäolopäivät 5040 Hoitokuukaudet 335 Tavoitteet Päiväkodilla on oma varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Päiväkodin hoidon, kasvatuksen ja opetuksen yleistavoitteena on ollut tukea lasten koteja näiden hoito-, opetus- ja kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää ja tukea lapsen yksilöllistä kasvua. Lapsen kasvun kansioon kerätään lapsen omia töitä, valokuvia, haastatteluja ja sadutuksia. Kasvun kansio tuo näkyväksi lapsen ajattelua ja oppimista. 10

11 Yhteistyö Kasvatuskumppanuuden alueella mm. vanhempainillassa on luotu pohjaa syventämällä päivähoidon ja vanhemmuuden kohtaamista sekä kerrottu tulevista tapahtumista ja tavoista. Lisäksi järjestettiin äitienpäivän kunniaksi kahvitus. Isänpäivää juhlimme glögitarjoilun merkeissä. Nuoren Suomen pihaseikkailua vietimme vanhempien ja lasten kanssa päiväkodin pihalla seikkaillen. Hammashoitaja on käynyt antamassa käytännön mallia hampaiden hoidosta 5-6-vuotiaille lapsille. Maarian seurakunta on järjestänyt pääsiäishartauden päiväkodissa, pääsiäisvaelluksen, kevätkirkon ja adventtihartauden päiväkodin lapsille. Yhteisiä kasvatustavoitteita on luotu vanhempien ja lasten tutustumisella päiväkotiin ennen hoidon aloittamista, alkukeskusteluilla, päivittäisillä keskusteluilla, varhaiskasvatuskeskusteluissa sekä vanhempien osallistumisella päiväkodin juhliin ja vanhempien iltaan. Erityislastentarhanopettaja on vieraillut päiväkodissa useampia kertoja seuraamassa lasten toimintaa ja keskustelemassa henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Marraskuussa esiopetusikäisten vanhemmille järjestettiin kouluvalmiusilta alueellamme. Kokoontumisilla luomme verkostotoimintaa koulujen, toisten päiväkotien ja terveydenhuollon kanssa, turvaamaan lapsille joustavampaa siirtymistä päiväkodista kouluun. Toiminta Toimintaa ohjaavat mm päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma mikä otettiin käyttöön sekä Sääntökirja mikä on laadittu Turun kaupungin menettelytapaohjeeksi varhaiskasvatuksen palveluseteliin ja se otettiin käyttöön Lasten varhaiskasvatuksen ja oppimisen toimintatapoina ovat olleet leikki, aamupiiri, oppituokiot, kirjalliset tehtävät, erilaiset kädentaitoharjoitukset, työtehtävät, laulu- ja musiikkihetket, eettiset keskustelut, haastattelut, luovat toiminnot, juhlat, pöytäteatteri, motoriset toiminnot kuten satuliikunta, sählyn peluu, temppuradat, Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu, Nuoren Suomen Vauhtivarpaat kampanja, Metsämörri-retket, pulkkamäkiretket sekä opetukselliset perushoidon tilanteet päivittäin. Oma valmistuskeittiö mahdollistaa erilaiset leipomistuokiot lasten kanssa. Olemme tehneet retkiä mm. Kupittaan urheiluhalliin, Sirkuskouluun, Logomoon, lasten kotiympäristöihin, teatteriin, luontoon, torille, leikkipuistoihin, museoihin, kirjastoon ja kirjastoautoon. Kevätretki lasten kanssa tehtiin Kuralan Kylämäkeen. Kevätjuhlaa vietimme taikuri Joni Suvannon esitystä seuraten opiston salissa. Joulujuhlaa vietimme myös opiston salissa johon olivat tervetulleita vanhemmat ja isovanhemmat. Joulupukki vieraili joulujuhlassamme ja toi lapsille lahjat. Lapset ja aikuiset ovat harjoitelleet poistumista päiväkotitiloista mahdollisen tulipalon uhatessa. Lapset ovat opetelleet julkista esiintymistä leikkimällä ja laulamalla Auralassa järjestetyissä tilaisuuksissa. Olemme tehneet yhteistyötä myös Turun Seudun Tanssioppilaitoksen ja Auralan kansalaisopiston kanssa, jolloin kaikki halukkaat yli 3-vuotiaat ovat päässeet tanssinopetuksen pariin päiväkotiaikana. Esiopetusikäiset ja viisivuotiaat ovat tutustuneet ATK:hon ja ovat käyneet uimakoulua Impivaaran uimahallissa päiväkodin oman uimaopettajan johdolla. 11

12 Harjoittelijat Päiväkodissa on ollut harjoittelijoita mm Työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Turun AKK:n kautta on ollut opiskelijoita työssä oppimisjaksoilla. Opiskelijoita on otettu Naantalin Ammattiopiston kautta, Turun Ammattikorkeakoulusta, Turun ammatti-instituutista, Loimaan ammatti- ja aikuisopistosta ja Turun Kristillisestä opistosta sekä koululaisia on ollut työelämään tutustumassa. Kouluttautuminen Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut moniin erilaisiin koulutuksiin, joita on järjestetty alueellamme ja lähiympäristössä. Koulutuksia ovat olleet mm., Nuoren Suomen Liikuttajien syysseminaari, Vekaravipellys, Lasten ensiapukoulutus, Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa, Yksityisten päiväkotien johtajien kehittämispäivä, Musiikkikoulutukset, Eskarin arki -koulutus, Terve Valinta-seminaari, Työnohjaus, sekä Auralan sisäiset koulutukset mm kehittämispäivä Meriharakassa ja kehittämispäivä yhteisöllisyydestä. 3. AURALAN SETLEMENTTI- JA SENIORITOIMINTA (SetSen-toiminta) 2012 Suomen setlementtiliike on vastikään uudistanut strategiaansa vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnallisten murrosten tuottamiin sosiaalisiin ja inhimillisiin tukihaasteisiin. Suomen Setlementtiliitto on myös uudistanut organisaatiotaan ja toimintaansa, jotta paikallissetlementit voisivat tätäkin kautta saada mahdollisimman hyvän tuen omalle kehittämistoiminnalleen. Auralan Setlementti päättikin tässä näkökulmassa lisätä omaa kehittämistoimintaansa perustamalla otsikossa mainitun työryhmän: kuinka Aurala voisi paikallisesti ottaa uusia askelia liittomme yhteisesti hyväksytyn uuden strategian suunnassa, haasteita ja mahdollisuuksia olemme laajasti tunnistaneet. Työryhmän vetäjänä toimi alkuvuoden 2012 Harri Rajainmäki, ja muina jäseninä toimivat Outi Tikkanen, Heikki Vuorila. Auralan henkilökunnasta mukana olivat Birgitta Mäkinen, joka toimi ryhmän puheenjohtajana syksyn 2012 ja Juhani Pörtfors. Ryhmä kokoontui seitsemän kertaa, ja osallistuimme moniin Auralan tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Maaliskuussa lähetettiin jäsenkirjeet ja pidettiin jäsenkampanja, toukokuussa jätettiin RAY:n hankehakemus IKARE, johon saimme joulukuussa 2012 alustavan RAY:n jakoehdotuksen, jonka valtioneuvosto vahvisti myöhemmin, syksyllä 2012 aloimme tehdä yhteistyötä Kaupunkiosa ry:n kanssa suunnitelmissa osallistua toukokuussa 2013 Pohjola-Raunistula kaupunkiosaviikot tapahtumaan. Syksyn 2012 jäsentilaisuudessa palkittiin Seniori-ikäisten Nättinummi ryhmä vuoden vapaaehtoisryhmäksi ja muistettiin vapaaehtoisia arvokkaasta vapaaehtoistyöstä Auralassa. Korttelitoimintaa lisättiin aloittamalla yhteistyössä Lähimmäispalveluyhdistyksen kanssa uusi ikäihmisten ryhmä Nättinummessa. Vanhuus Rokkaa hyväntekeväisyyskonsertti pidetään vuonna Perustimme marraskuussa 2012 työryhmän, johon kuuluu Susanna Viherä, Raimo Jonckheer-Nurmi, Juhani Pörtfors ja Birgitta Mäkinen, joka suunnittelee ja valmistelee Auralan Setlementin osallistumista kyseiseen konserttiin maaliskuussa Auralan SetSen-painopistealueet: 1. Auralan kurssit ja opintopiirit sisäinen toiminta 2. hankkeet ja paikallistoiminta/ verkostotyö, innovaatiot 3. setlementti- ja jäsentoiminta, vapaaehtoistoiminta 4. tapahtumat 5. PR ja tiedottaminen 12

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto

Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Toimintakertomus 2007 (päivitetty 31.3.2008) Kisällistä osaajaksi -projekti Suomen Nuorisoseurojen Liitto Yleistä Kolmivuotisen Kisällistä osaajaksi -projektin ensimmäisen toimintavuoden alku painottui

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012

Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 Nivelrikkoisen hyvä arki -hanke 1.3. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Hankkeen tausta... 3 Keskeiset tavoitteet... 3 Resurssit... 4 Menetelmät...4 Tärkeimmät tuotokset... 5 Kyselyn kooste... 5 Nivelluennot...

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere

-liike on ihmisen muotoinen. Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere -liike on ihmisen muotoinen Vanhuus rokkaa Turku Helsinki Kuopio Lahti Jyväskylä Tampere 1 2013 1 13 Setlementtiliitto 3 4 8 11 14 15 18 20 23 26 28 [ pääkirjoitus ] Elämää kannattelevat voimat yhteen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen jäljillä

Hyvien käytäntöjen jäljillä Hyvien käytäntöjen jäljillä 1 Hyvien käytäntöjen jäljillä Pirkanmaan liitto 2013 1. Painos, marraskuu 2013 Painopaikka: Juvenes Print Tampere 2013 Taitto: Niklas Pedersen Tekstit: Miika Saari Kannen kuva:

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Sisällys 2/2012. Turun Yrittäjät ry:n. Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat faksi 02 232 8272

Sisällys 2/2012. Turun Yrittäjät ry:n. Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat faksi 02 232 8272 Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 2/2012 www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.yrittajat.fi Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 2/2012 Sisällys 2/2012 Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku www.yrittajat.fi/turunyrittajat

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI. Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖLEHTI SOSTERIN 2/2010 Hei taasko me muututaan s. 5 Päivärinteen muutoksen päivät s. 16 2/2010 Sisältö 3 Johtajuuden haasteet 4 Organisaatiomuutos itseisarvo vai väline?

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke

VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA. Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste (PaKaste II) hankekokonaisuuden Pohjois-Pohjanmaan osahanke Lapsen hyvä arki 2-hanke 2011-2013 VARHAISTA TUKEA JA KUMPPANUUTTA Pohjoisen alueen Kaste

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14

Eskoossa. Sepolla muutto mielessä s. 8. Palvelusvuosista palkittiin s. 12. Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 1 Eskoossa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tiedotuslehti 2 2014 Sepolla muutto mielessä s. 8 Palvelusvuosista palkittiin s. 12 Kehitysvammalääkärin mietteitä s. 14 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä Eskoo Kehittää?

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot