Auralan Setlementti ry, Satakunnantie 10, Turku, puh/fax , s-posti: kotisivut: Auralan Setlementti ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auralan Setlementti ry, Satakunnantie 10, 20100 Turku, puh/fax 02-2317972, s-posti: aurala@aurala.fi, kotisivut: www.aurala.fi. Auralan Setlementti ry"

Transkriptio

1 Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2010 toimintamuotoja ja toimintaa. Kiitos Auralan monipuolisesta palvelutarjonnasta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä erityisesti Auralan työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille ja luottamushenkilöille. Toimintavuosi 2010 ja katseita vuoteen 2011 Vuosi 2010 oli Auralassa taas kerran useiden hyvien muutosten vuosi. Auralan päiväkodin Yrjänän osasto muutti Auralan toimitaloon ja vastaavasti Kerhokeskuksen iltapäivätoiminta sai kokonaisuudessaan kotipaikkansa Yrjänän tiloista. Näin saatiin ratkaistua kahdessa paikassa toimimiseen liittyneitä käytännön ongelmia. Auralan kansalaisopistossa opetustarjonta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Päiväkodin paikkamäärää vähennettiin johtuen toiminnan siirtymisestä Satakunnantielle. SenioriAurala jatkoi Ray:n rahoittamaa S-KOTOSET projektia, jonka myötä Auralaan on luotu uudenlaista senioritoimintaa sekä seniorityön malleja. Kotoset hankkeen Aurora-sali on osoittautunut mainioksi toimintatilaksi. Vuoden aikana Auralan kiinteistöjä korjattiin mittavasti ja toimitalon sisäänkäyntiä komistaa tuulikaappi liukuovineen. Päiväkodin muutostyöt, asuinrakennuksen ikkunat, jätehuollon uudet rakennelmat ovat merkkejä tästä kiinteistöomaisuuden kunnossapitotyöstä. Auralan toiminnan laatuun ja merkityksellisyyteen kiinnitettiin myös huomiota. Koko organisaatiossa toimii yhteinen laatutyöryhmä, ja laatutietoa kerätään ja käsitellään vuosittain mm. Aurala-barometrin avulla. Vuonna 2010 oli vuorossa ns. sisäinen palaute, joka kohdistui opettajille sekä muulle henkilökunnalle. Barometrin yhteenvedot osoittavat Auralan olevan voittopuolisesti hyvällä ja kiitettävällä tasolla, mutta kehitettävääkin löytyy. Tilat, tiedotus ja tunnettuus ovat kerrasta toiseen kehitettävien listalla. Opiston puolella korkeampaa laatua tavoiteltiin vuoden 2010 aikana 10 kehittämishankkeen voimin. Vuosi 2011 näyttää avautuvan verrattain muutoshakuisesti. Auralan luottamushenkilöstössä on tapahtunut jonkin verranmuutoksia. Keskeinen tehtävä uudistuneelle joukolle on saattaa Auralan johtosääntöuudistus toteutusvaiheeseen. Kyseessä on merkittävä prosessi Auralan kyvylle kohdata tämän päivän ja lähitulevaisuuden haasteita. Vastaavanlainen prosessi käytiin läpi 2000-luvun alussa, jolloin Auralalle luotiin koko toiminnan kattava laatujärjestelmä. Johtosääntöprosessin myötä käydään läpi Auralan hallinnollinen sekä toiminnallinen rakenne sekä prosessit. Myös henkilöstörakenne ja henkilöstön tehtävät ovat osa johtosääntöprosessia. Uudistuksen kuluessa tehdään myös tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja, joista esimerkkinä päätös perustaa Auralan setlementti- ja seniorityövastaavan toimi sekä toiminnan taustavoimaksi Setlementti- ja seniorityön tukiryhmä. Lisäksi opistoon on päätetty palkata kokopäiväinen suunnittelusihteeri. Auralan uudelleensuuntautumisen perustaksi haetaan myös vaikutteita Setlementtiliiton uudesta strategiasta. Kuten tapana on sanoa, niin vuosi 2011 vaikuttaa erittäin haasteelliselta. AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti on Turussa setlementtitoimintaa ylläpitävä yleishyödyllinen yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Setlementtiliittoon. Yhdistys on perustettu vuonna Vuonna 2010 toimintamuodot olivat: 1. Auralan kansalaisopisto 2. Auralan päiväkoti 3. SenioriAurala Kansalaisopiston ja päiväkodin toiminnat ovat perustuneet niistä annettuihin lakeihin ja ovat julkisen palvelun luonteisia. Ne toimivat omien johtokuntiensa alaisina ja ovat viranomaisten valvomia. Molempien kuluihin on saatu rahoitusta julkisista varoista. Senioritoimintaa on järjestetty sekä osana opiston toimintaa että Senorituki Kotoset hankkeen voimin. Yhteistoiminnoilla on pyritty tukemaan kulttuuritoimintaa ja sosiaalialan yhteisöjen ja laitosten työtä sekä kehittämään toiminnan laatua. Auralalla on edustus myös Turun Rikosuhripäivystyksen vastuuryhmässä. Auralan piirissä tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä vastaa erilliset nuorisoyhdistykset: Auralan Kerhokeskus ry yhteistyössä Auralan Kerhonjohtajat ry:n kanssa sekä näiden paikallisyhdistysten piirijärjestö Setlementtinuorten Lou- 1

2 nais-suomen piiri ry. Piirijärjestöön kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Turun Seudun Tanssioppilaitos ja Otsolan Nuoret ry Porissa. Auralan Setlementti on antanut nuorisoyhdistyksille taloudellista tukea ja luovuttanut niiden käyttöön toimitiloja. Auralan Kerhokeskuksen toimintamuodot: vapaa-ajan kerhotoiminta jatkui pääosin Auralassa toimimalla, koululaisten iltapäivä- ja kesäkerhotoiminta jatkui edelleen kahdessa toimintayksikössä Satakunnantiellä ja Yrjänänkadulla, Laukki-toiminta (ratsastusterapiaa lapsille ja nuorille) jatkoi toimintaansa sekä Turun seudun Tyttöjen Talon toiminta, joka uusissa tiloissaan on vakiinnuttanut ja laajentanut toimintaansa. Auralan Setlementti ry on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen, joten kaikki toimintayksikkömme toimivat aktiivisesti yhteistyössä Setlementtiliiton ja muiden Setlementtiliiton jäsenyhdistysten toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Toimintansa yhdistys perustaa alla lueteltuihin setlementtiliikkeen perustehtäviin. Erityisesti sitoudutaan vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten selviämistä edistävään toimintaan. yksilön elämänhallinnan edistäminen elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja lähimmäisyyden edistäminen yhteisöllisyyden toteutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien toimintamuotojen kehittäminen Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut 8 kertaa. Hallitukseen ovat vuonna 2010 kuuluneet: Insinööri Kalevi Hietanen, puheenjohtaja Varatuomari Matti Manner, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Markku Horstio Insinööri Seppo Lehtinen Aikuispedagogi Päivi Räisänen Herastuomari Anne Sandberg-Majuri Kauppateknikko Aimo Tuominen Vs. toiminnanjohtaja Saara Huttunen, sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeudella Setlementtiliiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen ja työntekijöiden edustajana atktuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Kalevi Hietanen, Päivi Räisänen, Anne Sandberg-Majuri ja Saara Huttunen. Tilintarkastuksen on hoitanut Anne Malin PricewaterhouseCoopers-yhteisöstä ja varatilintarkastajana toimi Hilkka Östman Tilihilkasta. Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja taloudenhoitajana on ollut vs. toiminnanjohtaja Saara Huttunen. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin , kevätkokous ja syyskokous Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous muodostuu kansalaisopiston, päiväkodin, asuinrakennuksen ja projektien toiminnasta. Kansalaisopisto saa valtionapua ja päiväkodilla on ostopalvelusopimus Turun kaupungin kanssa ja sopimus koskee osaa asiakkaista. Osa lapsista on yksityisen hoidon tuella. Yhdistys on saanut avustusta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Tämä tuki on käytetty Auralan vanhustyöhön. Turun kaupunki on tukenut Auralaa yhdistysavustuksella, joka on käytetty kansalaisopiston toimintaan. Lisäksi yhdistys on saanut avustusta opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. Auralan talous perustuu merkittävissä määrin yhdistyksen omaan toimintaan ja sen tuloksellisuuteen. Vuoden 2010 tilinpäätös oli positiivinen. 1 AURALAN KANSALAISOPISTO Auralan Setlementti ry ylläpitää vapaata sivistystyötä koskevan lainsäädännön mukaan toimivaa Auralan kansalaisopistoa. Opisto järjestää yleissivistävää aikuiskoulutusta paikallisen ja alueellisen sivistystarpeen mukaan. Opistolla on nykyisin hieman myös lapsille suunnattua koulutusta. Opisto järjestää tanssitaiteen ja näyttämötaiteen perusopetusta yhteistyössä Turun Seudun Tanssioppilaitos ry:n ja Turun Nuori Teatteri ry:n kanssa. Näyttämötyön opetusta annetaan yhteistoiminnassa harrastajateatterien kanssa. Tanssioppilaitoksen oppilasryhmät ovat esiintyneet myös Auralan juhlatilaisuuksissa. Auralan kansalaisopisto on setlementtiopisto. Suomessa toimii tällä hetkellä 18 setlementtikansalaisopistoa, joiden toiminta on arvostettua ja mittavaa. Opetuksessamme ja oppimisympäristössämme näkyvät tärkeät setlementtiarvot: yhtei- 2

3 söllisyyden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon kunnioittaminen. Toiminta on kaikille avointa ja poliittisesti sitoutumatonta. Opetus tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän eheytymistä. Keskeistä on myös elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, joka näkyy Auralassa monimuotoisena ja runsaana senioritoimintana. Kaikkein pienimmät asiakkaistamme ovat vauvaikäisiä, joten koko elämänkaaren kirjo näkyy opistomme toiminnassa. Opetusta toteutetaan lämminhenkisessä ja vuorovaikutusta tukevassa ympäristössä yhteistoiminnallisin menetelmin - aiheita yhdessä työstäen. Lisätietoja: setlementtikansalaisopistoista Opistomme kuuluu myös alueelliseen Ilo oppia -kansalaisopistoverkostoon. Verkoston muita jäseniä ovat Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Naantalin opisto, Paimion kansalaisopisto, Saariston kansalaisopisto, Väståbolands medborgarinstitut, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto ja Raision työväenopisto. Verkostossa kehitämme yhdessä kansalaisopistotoimintaa ja esimerkiksi yhteisten kehittämishankkeidemme voimin lisäämme opistojemme toiminnan laatua. Johtokunta Opiston johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Opiston johtokuntaan ovat kuuluneet: Aikuispedagogi Päivi Räisänen (puheenjohtaja), pedagogi Harri Rajainmäki (varapuheenjohtaja), senioriopiskelija, ekonomi Sirkka Mäkelä, tutkija Taina Saarinen, artesaani Sari Suuronen ja johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen. Johtokunnan sihteerinä on toiminut vs. rehtori Lotta Mankonen. Opiston työntekijät Vs. rehtori Lotta Mankonen, kanslisti Tuula Kivenmäki, vahtimestari Paula Kivekäs, siistijä Hanna Suojanen, atktuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi, suunnittelusihteeri Marja-Leena Vuotila ja apulaiskoordinaattori Laura Lankinen. Työllistetyt Ljudmila Podleskaja sekä Timo Manninen (kevät). Opiston toimintapaikat 1 Opistotalo Aurala, Satakunnantie 10 2 Auralan päiväkoti, Satakunnantie 10 3 Tanssitaiteen tilat, Yrjänänkatu 2 4 Turun Nuori Teatteri, Ursininkatu 4 5 Nummenmäen Näyttämö, Vanha Hämeentie 29 6 Teatteri Tarmo, Virusmäentie 10 7 Turun NNKY:n huoneisto, Vähä-Hämeenkatu 12 A 8 Hengitysyhdistys, Käsityöläiskatu 3 A 9 Yrjänän iltapäiväkerhon tila, Yrjänänkatu 2 10 Näkövammaisten yhdistys, Läntinen pitkäkatu Rymättylän Tammilehto 12 Maarian VPK-talo, Oikokatu 7 13 Verkahovi, Verkatehtaankatu 4 Työkaudet Kevätkausi alkoi ma ja päättyi ma Syyskausi alkoi ma ja päättyi su Opetusta annettiin 35 viikkoa. Yhteenlaskettu osallistujaluku kevät- ja syyskauden ryhmissä oli Kurssilaisista oli naisia 7194 ja miehiä Netto opiskelijoita eli yksittäisiä henkilöitä oli Opetustunteja oli yhteensä tuntia ja muita tunteja 82 tuntia (Osaava-hanke ja Hyvä Vire -hanke) eli kaikki tunnit yhteensä Koulutuksia oli yhteensä 462 kpl, joista lapsille tai nuorille järjestettyjä 47 kpl, tunteja 1324, alle 6-tunnin kursseja 37 kpl, 120 oppituntia. Talous Valtionosuutta opisto sai tuntiin ja opetusta järjestettiin tuntia. Valtionavun lisäksi opisto on saanut tukea Turun kaupungilta, opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. Opiston tulot kattoivat opiston kulut. 3

4 Tuntiopettajat ja luennoitsijat Aalto Johanna englanti, Aalto Liisa Hellevi luento Kulttuurimatkailu / S-Kotoset, Aaltonen Kirsi, Aaltonen Mea englanti, Aaltonen Marjatta yhteyshenkilö, Aarnisalo Heli luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Aho Anna digivalokuvaus, Ahomäki Jorma esperanto, Aitokari Lasse jooga, Egutkina Svetlana dynaaminen meditaatio, Erkintalo Tiina värikylpyohjaaja, Haapanen Juuso atk, Havu Väinö esperanto, Heikinheimo Raili retriittiohjaaja, Hellberg Marita liikunta, Ervasti Senja tanssi, Hollender Outi kirjoitus, Hirvoila Aila jooga, Hynynen Anu-Kristiina teatteriohjaaja (Nummenmäen Työväen Näyttämö), Hynynen Jorma teatteriohjaaja (Nummenmäen Näyttämö), Hyttinen Jorma maalaus, Ihalainen Rauha näkövammaisten kansalaistieto, Johnsson Marre retriittiohjaaja, Johansson Tuire liikunta, Jonckheer-Nurmi Raymond atk, Juusela Anja-Karina tuutori pedagogiset opinnot, Kaaja-Virtanen Eija avopalvelukerho, Kaarenoja Miira tanssi, Kaikkonen Mikko teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kaartosalmi Minttu tiffany, Kallas Mare viro, Kallio Eveliina teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kannisto Sirkka hyvinvointikeskuksen esimies, Kantola Suvi hopeasavi, Katainen Hilkka-Helena retriittiohjaaja, Keihäs Esa ohjaaja (Pramea-teatteri), Keinumäki Ritva ohjaaja, Keitu Minna homeopaatti, Kokko Pentti retriittiohjaaja, Korhonen Helena luento Kulttuurimatkailu / S- Kotoset, Koskinen Kaisu luento, Koskinen Sirkku tanssi, Korpela Tapio kapellimestari, soittokunta, Krapinoja Kyllikki retriittiohjaaja, Kuitunen Venla teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kulmala Keijo vanhat tanssit, Kulmala Ritva vanhat tanssit, Kulo Eija-Liisa käsityö, Kurvinen Konstantin Anand-voimistelu, Kuusisto Jukka atk, Laakso Seppo teatteriohjaaja (Teatteri Tarmo), Laine Tuula tanssi, Lamberg Mia tanssi, Lauri Tuula, hyvinvointipalvelujen tuottaja, Laurikainen Sofia teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Lehtonen Anne englanti, Lehtonen Hanna luento Matkailu ja retkeily / S-Kotoset, Lindroth Kristiina tanssi, Lindqvist Auvo puutyöohjaaja Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Luik Rita luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Lulli-Seppälä Markku laulu, Lyly Arja musiikinopettaja Kultaisen iän kerho, Majuri Timo englanti (NNKY), Malmberg Anneli teatteriohjaaja (Nummenmäen Työväen Näyttämö), Mankonen Lotta terveys ja hyvinvointi, Mantsinen Thea shiatsu, voima ja tasapaino/ S-Kotoset, Matikainen Tuire teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Mattila Jarmo viihdelaulukuoro, Miikkola Mikael Kulttuurimatkailu luento, Molin Sofia teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Murgo Pino italia, Mäkelä Kai atk ja digikamerakurssi, Mäki Kirsi senioritanssit, Mäkinen- Fagerström Annikki lasi- ja posliininmaalaus, Mäkinen Pentti tanssi, Birgitta Mäkinen seniorityö, Mari Männistö Niatanssi, Marja Nevalainen luento Kultaisen iän kerho / S- Kotoset, Nevari Päivi steppitanssi, Nieminen Aila jooga, Niinikangas Vesa kirjallisuus, Nokela Matti kouluttaja, Nurminoro Anu keramiikka ja lasikorutyöt, Oittinen Tiina esperanto, Oksanen Jonna keramiikka, Paatere Antero retriittiohjaaja, Peltonen Kaarina retriittiohjaaja, Penttilä Salme retriittiohjaaja, Podleskaja Ljudmila venäjä, Pyöli Raili näkövammaisten kansalaistieto, Raitis Isko retriittiohjaaja, Rantakokko Leena retriittiohjaaja, Rantanen Sirkka luennot Raunistula-näyttely ja Kulttuurimatkailu / S-Kotoset, Raudonen Kristiina musiikkipedagogi, Rinne Liisa käsityöt, huovutus- ja pajukurssit, Rintala Nata espanja, Saarela Erkki lauluohjaaja, Saarinen Minna opas, Laulumiehet, Saaristo Minna-Stiina teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Saastamoinen Alpo VREL liikunta, Sahlstein Juha saksa VerkkoSeniori, Saija Soile Tikkumäen ja Pohjolan muistelutapahtuma, Salminen Marja-Leena luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, von Schöneman Aiju retriittiohjaaja, Silvander Marjo luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Silvennoinen Annele atk, Stepanoff Jatta teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Sundberg Solveig Tikkumäen ja Pohjolan muistelutapahtuma, Suominen Eeva-Liisa avopalvelukerho, Suvanto Hannu atk (V-S Näkövammaiset ry), Suuronen Sari käsityöt, Thibblin Mia tanssi, Tiensuu-Tsiopoulos Mervi luento Ikääntyvien yliopisto Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Tiusanen Leena esperanto ja Pohjola-kävelyopas, Toivola Julia Sirpa opas, Torres Huhtala Julia kuubalaiset tanssit, Tuominen Marjo tanssitaide, Tyni- Nummelin Anne ruotsi, Uusitalo Jarna osteopaatti, Vainio Maarit Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmät ja jooga, Valtanen Susanna tanssi, Viljanen Iida teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Vuorilehto Päivi luento Matkailu ja retkeily / S-Kotoset, Vastamäki Päivi luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Vepsäläinen Annukka englanti ja yksinlaulu, Vilen Ari sukututkimus, Vuorio Elina projektipäällikkö, Vovk Alexander teatteriohjaaja (Perheteatteri), Ääri Pirkko senioritanhu. Kevätnäyttely Lauantaina klo ja sunnuntaina klo pidettiin kevätnäyttely. Näyttelyssä esiteltiin mm. posliininmaalaustöitä, öljyväri- ja akvarellimaalauksia, käsitöitä, keramiikkaa, lasi-, Tiffany- ja pajutöitä, valokuvaryhmien valokuvia, Auralan historiaa ja toimintaa sekä kirjoittajaryhmien tuotoksia. Näyttelyssä pidettiin myös opiston opetusohjelmaan kuuluvien kurssien näytöksiä: kannettavan tietokoneiden kotikäyttö, venäjänkielinen musiikkileikkikoulutoiminta, venäjää matkailijoille, iloista steppiä, Viron kieltä ja kulttuuria, senioritanssin pyörteitä. Lisäksi päiväkoti, SenioriAurala, Kerhokeskus ja Tyttöjen Talo esittelivät omaa toimintaansa näyttelyn yhteydessä. Näyttely- ja kansanjuhlakävijöitä oli noin 400. Yhteistyökumppanit Teimme vuonna 2010 tiivistä opistoyhteistyötä Setlementtiliiton, Setlementtiopistojen ja Ilo oppia kansalaisopistoverkoston kanssa, johon kuuluvat Auralan kansalaisopiston lisäksi Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto, Naantalin opisto, Paimion kansalaisopisto, Raision työväenopisto, Saariston kansalaisopisto ja Väståbolands medborgarinstitut. Lisäksi teimme kansalaisopistoyhteistyötä Salon kansalaisopiston, Vakka-Suomen kansalaisopiston, Åbo svenska arbetarinstitutin ja Turun suomenkielisen työväenopiston kanssa. Opiston muita oppilaitosyhteistyökumppaneita olivat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun seudun tanssioppilaitos ja Bovallius-ammattiopisto. 4

5 Kansalaisopiston toiminnallisia teatteriyhteistyökumppaneita olivat Nummenmäen näyttämö, Teatteri Tarmo, Turun Nuori Teatteri, Venäjänkielinen perheteatteri ja Teatteri Pramea. Opisto toimi yhteistyössä myös monien yhdistysten kanssa, ja näitä olivat: Kansalaisopistojen liitto KOL, Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry, Turun Seudun Hengitysyhdistys ry, Turun esperanto-yhdistys ry, Turun Tuglas seura, Steppiyhdistys Step IT, Turun Joogayhdistys ry, Maarian VPK, Turun Eläkkeensaajat ry, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Lions Ladyt, Turun NNKY, Auran Loiste ry, Telakka- ja konepajaeläkeläiset ry ja Eläkeläistenliiton VREL Turun osasto ry. Muita opiston yhteistyökumppaneita olivat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Maarian seurakunta, Åbo svenska teater, Smartum Oy, RJ-kuntoiluseteli Oy. AURALAN HANKKEET 2010 AURALAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISHANKKEET 2010 KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET OPM:n tukema jatkohanke 2010 Hankkeen kohderyhminä ovat opistoista riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaiset pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Näiden ryhmien osallistumiskynnystä on pyritty madaltamaan joko maksuttomilla, kohderyhmille räätälöidyillä kursseilla tai kohderyhmille tarjotuilla alennuksilla. Tuen avulla mahdollistamme Auralassa työttömien 30 %:n kurssimaksualennuksen lukuvuonna Ilo oppia verkoston yhteinen hanke, koordinaattorina Auralan kansalaisopisto. OPETUSTAITOA JA OSAAMISTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSIIN VARSINAIS-SUOMESSA (ADULTE- DU V-S), Osaava-hankerahoitus Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Hankkeen tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön opettajien pedagogisia ja didaktisia taitoja sekä tutustuttaa heidät samalla sosiaalisen median käyttöön opetuksessa. Lisäksi tarkoituksena on tukea heidän verkostoitumistaan ja yhteisöllisyyden tunnettaan sekä vahvistaa opettajaidentiteettiä ja innostaa kehittymään ammatissa. Hankkeeseen voi osallistua soveltuvin osin myös muu henkilöstö. Hanketta koordinoi Auralan kansalaisopisto. Hankkeen piirissä opiskelee vapaan sivistystyön opettajia ja muuta henkilökuntaa 16 kansalais- ja kansanopistosta sekä työväenopistosta. Lisätiedot tai SaRaVe - ILO OPPIA KIELIÄ - HANKE Opetushallituksen avustus Hankkeen tavoitteena on edistää saksan, ranskan ja venäjän kielen opiskelua kansalais- ja työväenopistoissa ja muissa aikuisoppilaitoksissa, kehittää opettajien jatkokoulutusta, yhteistyötä ja kurssisuunnittelua sekä opistojen alueellista yhteistyötä, markkinointia ja kansainvälisyyttä. SaRaVe on Ilo oppia verkoston yhteinen hanke. Opetushallitus myönsi hankkeelle European Label - Eurooppalaisen kieltenopetuksen kunniamaininnan ! Ks. DIGITAL STORYTELLING, yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa toteutettava paja, jossa seniorioppijat luovat tarinan valokuvien, liikkuvan kuvan ja äänen avulla kuvakäsikirjoituksen, draaman ja digi- /videotekniikan oppeja käyttäen. Yhteyshenkilöt Henriikka Lehtomaa ja Susanna Saarela. VERKKOSISKO JA SEN VELI Opetushallituksen avustus Ilo oppia verkoston hankkeen tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristöjen alueellinen kehittäminen yhteistyöopistoissa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vertaistukijärjestelmän ja oppimisen tietoverkoston kehittäminen. RUOTSIKSI TURUNMAALLA avustuksen myöntäjä Svenska kulturfonden Hankkeen avulla on tarkoitus luoda opiskelijoille mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutustua ruotsinkieliseen kulttuuriin, ruotsin kieleen ja ruotsinkielisten ihmisten elämään Turunmaan alueella sekä antaa opiskelijoille mahdollisuus luoda kontakteja suomenruotsalaisiin. Hankkeen puitteissa tehdään mm. erilaisia kieli- ja kulttuurielämyksiä tuottavia opintoretkiä saaristoon ja Turun seudulle. HYVÄ VIRE HANKE meriteollisuuden työttömien kouluttautumiseen, ESR-rahoitus Aurala on mukana Turun Seudun kehittämiskeskuksen koordinoimassa hankkeessa, jonka tarkoitus on lisätä meriteollisuuden työttömien hyvinvointia mm. koulutuksen keinoin. TYÖTTÖMIEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN - Laatu- ja kehittämisavustus Opetusministeriöltä Auralan hankkeen tarkoituksena on edistää työttömien hyvinvointia ja terveyttä sekä edistää heidän työllistymistään. Tähän pyritään mm. lisäämällä työttömien elämänsisältöä, elämänhallintaa, elämänaktiivisuutta ja työnhakuvalmiuksia erilaisten opintojen avulla. Heitä tuetaan työkykyisyyden säilyttämiseen liikuntaharrastusten ja terveystottumusten muuttamisen kautta sekä antamalla mahdollisuuksia ylläpitää ammattitaitoa atk- ja kieliopintojen avulla. (Lisäksi Aurala on saanut laatu- ja kehittämisavustuksen myös Ilo oppia verkoston yhteisenä hankkeeseen.) AURALAN MEDIATUKIPISTE VIRTUAALISET OPPIMIS- JA VUOROVAIKUTUSVÄLINEET Opetushallituksen tukema Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisen, hanke. Hankkeen keskeinen tavoite on jalostaa meneillään olevan verkko-opetushankkeen sekä aiempien Auralan tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden tietotaito vuorovaikutteiseksi palvelu- ja toiminta-malliksi eli Auralan mediatukipisteeksi. Hanke on päättymässä. 5

6 EUROPEAN COLLABORATION ON THE LIVING ROOM SOFA AND IN THE NEIGHBORHOOD SHOP - EUROO- PAN YHTEISÖ KOTISOHVALLA JA LÄHIKAUPASSA , Turun suomenkielisen työväenopiston koordinoima hanke, jossa yhteistyöpartnereina ovat mukana kaikki turkulaiset kansalais- ja työväenopistot sekä Vakka- Suomen ja Salon kansalaisopistot. Asiantuntijana toimii turkulaisten ja turkulaistaustaisten EU-harrastajien perustama Schuman-seura ry. Pyrkimyksenä on parantaa varsinaissuomalaisen aikuisväestön EU-tietoisuutta ja eurooppalaista identiteettiä. MUUT HANKKEET AURALAN HENGELLINEN TOIMINTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tukee erityisesti Auralan vanhustyötä. POHJOLAN PIHAT Turun Pohjolan kaupunginosan asukkaiden järjestämä kulttuuripääkaupunkitapahtuma ( ). Aurala on mukana tapahtumassa toimintapisteenä sekä ohjelmanjärjestäjänä. Motto: Pohjolan pihat kohottamassa alueen profiilia ja luomassa yhtenäisempää kylätunnelmaa kaupunkilähiöön. HEAR ME Hear me Kuule minua hanke on kouluttanut vapaaehtoisista eläkeläisistä mentoreita eli tukihenkilöitä nuorille, joilla voi olla riski keskeyttää toisen asteen jatko-opinnot. Rahoitus: Lifelong Learning Programme , Grundtvigalaohjelmasta. Koordinaattori VIA University College Århus/Danmark; Turun amk, Auralan Setlementti, Turun ammattiinstituutin sosiaali- ja terveysala; University of East London/United Kingdom; Royalblocks/United Kingdom; University of Valencia/Spain ja University of Applied Sciences Utrecht/Holland. RAY hanke SENIORITUKI KOTOSET Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia yhteiskunnallisesti tärkeitä ikäihmisten kotona selviytymisen toimintamalleja. Yhtenä keskeisimmistä toiminta-alueista on kehittää kotona selviytymiseen liittyvää tekniikan käyttöönottoa ja lähitukitoimintaa. HYVINVOINTITV -TOIMINTA, Turun ammattikorkeakoulun OMANA -hankeen yhteistyökumppanina Aurala järjestää HyvinvointiTV -lähetyksiä. ILO-HANKE Verkosto suunnittelee ja toteuttaa ILOISIA tapahtumia tai hetkiä seniorikanasalaisille. Koordinaattori Turun Lähimmäispalvelu yhdistys ry/kotikunnas, Turun Seudun Työttömät ry/monitaito, SPR Varsinais- Suomen piiri, Turun kaupunki/lehmusvalkama, Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Turun Kaupunkilähetys ry, Lauluovi, Turun ja Kaarinan Seurakunta yhtymä, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry ja Turun seudun Vanhustuki ry. 2 AURALAN PÄIVÄKOTI Auralan päiväkoti on Auralan Setlementin omistama päivähoitolaitos, jossa on vuonna 2010 toiminut 21-paikkainen kokopäiväryhmä yli 3-vuotiaille Auralan toimitalossa ja 12-paikkainen alle 3-vuotiaiden kokopäiväryhmä Yrjänänkadulla. Auralassa toimii myös esiopetusryhmä eriytettynä yli 3-vuotiaiden ryhmästä. Kuulumme Länsikeskuksen palvelualueeseen. Hoitopaikat on puitesopimuksella myyty Turun kaupungin käytettäviksi. Osa lapsia on ollut hoidossa myös yksityisen hoidon tuella. Johtokunta Yrittäjä Harri Forsström puheenjohtaja Päiväkodin johtaja Satu Heinonen sihteeri Vastaanottovirkailija Terhi Moisio Toiminnanjohtaja Saara Huttunen Arkkitehti Päivi Siponen Johtokunta on kokoontunut 2 kertaa. Työntekijät Jenny Alonen lastentarhanopettaja, Satu Heinonen lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja, Minna Ilkamo sosionomi, Ulla Jalamo lastenhoitaja (määräaikainen), Kirsi Kiviniitty-Karppinen lähihoitaja, Mira Kyynäräinen lähihoitaja (määräaikainen), Johanna Liukas lastentarhanopettaja, Tuija Oinonen päivähoitaja, Hanna Suojanen siistijä, Pia Suvanto päivähoitaja, Anne Tähkäpää emäntä. Päivähoidon lainsäädäntö määrittää sekä työntekijöiden määrän että koulutuksen. Työntekijöitä on toimintavuonna ollut keskimäärin 8. Työntekijöiden rikostaustat on selvitetty lain edellyttämällä tavalla. 6

7 Toiminta Kevätkauden toiminta alkoi 2.1. ja päättyi Syyskausi alkoi 3.8. ja päättyi Tilastoa Auralan ryhmät Yrjänän ryhmä Kokop.hoito Esiop. Osap.hoito Kokop.hoito Toimintapäivät Hoitopäivät Yht Hoitokuukaudet Yht. 429 Tavoitteet Päiväkodilla on oma varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Päiväkodin hoidon, kasvatuksen ja opetuksen yleistavoitteena on ollut tukea lasten koteja näiden hoito-, opetus- ja kasvatustehtävässä. Yhdessä kotien kanssa on pyritty ns. kasvatuskumppanuuteen, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen yksilöllistä kasvua. Lapsen kasvun kansioon kerätään lapsen omia töitä ja valokuvia. Yhteistyö Kasvatuskumppanuudella on syvennetty päivähoidon ja vanhemmuuden kohtaamista mm. vanhempainillassa. Lisäksi järjestettiin äitienpäivän kunniaksi kahvitus, isänpäivän kunniaksi glögitarjoilu ja avoimien ovien päivä vanhemmille ja isovanhemmille. Syksyllä osallistuimme Tuhru -ryhmän tekemään animaatioon AIKAMATKUSTAJAT. Maarian seurakunta on järjestänyt pääsiäisvaelluksen, kevätkirkon ja adventtivaelluksen päiväkodin lapsille. Kiertävä erityislastentarhanopettaja on vieraillut päiväkodissamme ja tehnyt tehtäviä esiopetusikäisten kanssa ja hän on tukenut henkilökuntaa hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä. Yhteisiä kasvatustavoitteita on luotu vanhempien ja lasten tutustumisella päiväkotiin ennen hoidon aloittamista, päivittäisillä keskusteluilla, vanhempien varteissa sekä vanhempien osallistumisella päiväkodin juhliin ja vanhempien iltoihin. Alueemme oppilashuoltotyöryhmä on kokoontunut Auralassa yhden kerran vuoden aikana. Marraskuussa esiopetusikäisten vanhemmille järjestettiin kouluvalmiusilta alueellamme. Kokoontumisilla luomme verkostotoimintaa koulujen, toisten päiväkotien ja terveydenhuollon kanssa, turvaamaan lapsille joustavampaa siirtymistä päiväkodista kouluun. Toiminta Lasten varhaiskasvatuksen ja oppimisen toimintatapoina ovat olleet leikki, oppituokiot, kirjalliset tehtävät, erilaiset kädentaitoharjoitukset, työtehtävät, laulu- ja musiikkihetket, keskustelut, luovat toiminnot, juhlat, motoriset toiminnot kuten satuliikunta, sählyn peluu, temppuradat, liikuntaleikkikoulu 3-6-vuotiaille ja pulkkamäkiretket sekä opetukselliset perushoidon tilanteet päivittäin. Alle kolmevuotiaat ovat viikottain käyttäneet Yrjänän tanssisalia liikunnan merkeissä. Olemme tehneet retkiä mm. Kupittaan urheiluhalliin, sirkuskouluun, lasten kotiympäristöihin, teatteriin, luontoon, torille, kirkkoon, museoihin ja kirjastoautoon. Keväistä liikuntapäivää vietimme Yrjänän puistossa oman pyörän kera. Kevätretki lasten kanssa tehtiin Heinänokkaan. Kevätjuhlaa vietimme liikunnallisissa merkeissä päiväkodin pihalla. Koko päiväkodin joulujuhlaa vietettiin opiston salissa johon olivat tervetulleita vanhemmat ja isovanhemmat. Lapset ja aikuiset ovat harjoitelleet poistumista päiväkotitiloista mahdollisen tulipalon uhatessa. Lapset ovat opetelleet julkista esiintymistä leikkimällä ja laulamalla Auralan 70-vuotis juhlatilaisuuksissa ja muissa Auralassa järjestetyissä tilaisuuksissa sekä esiintymällä Hyvinvointi TV:ssä. Olemme tehneet yhteistyötä myös Turun Seudun Tanssioppilaitoksen ja Auralan kansalaisopiston kanssa, jolloin kaikki halukkaat yli 3-vuotiaat ovat päässeet tanssinopetuksen pariin päiväkotiaikana. Esiopetuksessa noudatetaan Turun kaupungin Auralaan sovellettua esiopetussuunnitelmaa. Esiopetusikäiset ja viisivuotiaat ovat tutustuneet ATK:hon. Esiopetusikäiset ovat tutustuneet Raunistulan kouluun, sekä käyneet uimakoulua Impivaaran uimahallissa päiväkodin oman uimaopettajan johdolla. Toukokuussa esiopetusikäiset osallistuivat vanhempineen ESKARIMESTARIT liikuntatapahtumaan Paavo Nurmi stadionilla. Ympäristökasvatuksen puitteissa on jatkettu arkisia eko-tapoja. 7

8 Harjoittelijat Päiväkodissa on ollut harjoittelijoita mm Kelan tuella, Aura-instituutin ja Turun AKK:n kautta. Opiskelijoita on otettu Turun Kristillisestä opistosta, Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta ja Turun ammatti-instituutista. Koululaisia on ollut myös suorittamassa taksvärkkipäivää päiväkodissa. Kouluttautuminen Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut moniin erilaisiin koulutuksiin, joita on järjestetty alueellamme ja lähiympäristössä. Koulutuksia ovat olleet mm. näytön vastaanottokoulutus, Nuoren Suomen Liikuttajien seminaari, Lasten liikuttajien olosuhdeseminaari, Turun kaupungin varhaiskasvatuskoulutukset, Turun kaupungin esiopetuskoulutukset sekä Auralan sisäiset koulutukset. 3 SENIORIAURALA Järjestämme monipuolista ohjelmaa seniori-ikäisille lämminhenkisessä ja kodikkaassa opistossamme Turun keskustassa. Auralan senioritoiminnassa tavoittelemme ikäihmisten monipuolista aktivointia. Tarjoamme mahdollisuuden erilaisten asioiden harrastamiseen muiden samanikäisten seurassa. SenioriAuralan toimintatapa: aktiiviryhmätoimintaa ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan, heille sopivan oppimisrytmin muodossa. Toimintaa: kielet, kirjoittaminen, kädentaidot, kuvataide, kuorolaulu, senioritanssi, seniori-atk. S- KOTOSET- projekti Vuonna 2008 aloitti S- KOTOSET- projekti, joka on RAY:n tukemaa toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on kasvattaa sekä henkistä että ruumiillista hyvinvointia. Erilaiset retket ja teatterimatkat tuovat vaihtelua arkeen. Retket suuntautuvat lähiseudun mielenkiintoisiin kohteisiin ja teattereihin. Henkistä vireyttä hoidetaan keskustelemalla, laulamalla ja kuuntelemalla alustuksia mielenkiintoisista aiheista. Tavoitteena on mukava yhdessäolo ja toimintakyvyn säilyttäminen. Perehdytään tietotekniikan vuorovaikutukselliseen hyötykäyttöön erityisesti kotioloissa ja myös tarpeen mukaan kodintekniikan käyttöön. Ikäihmiset ovat todellisia toimijoita ja työntekijät heidän innostajiaan ja tukijoitaan. Toimintaan tuleminen on helppoa ja siinä ovat kaikki tasavertaisia ja arvokkaita ihmisiä. Ikäihmiset ovat toiminnassamme tärkeitä ja heidän mielipiteitään kuullaan ja toteutetaan. Projektia toteutetaan yhteistyössä Auralan monipuolisen toiminnan sekä kunnallisen, yksityisen, seurakunnan että kolmannen sektorin palvelu- ja koulutusalan yhteistyöverkoston kanssa. Yhteistyön tavoitteena on hanketoiminnan vaikuttavuus, jatkuvuus sekä innovatiivisuus. Toimintaryhmiä: S KOTOSET ATK- pilottiryhmä, teknologiatukipiste Maariassa, HyvinvointiTV toimintaa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Omana hankkeen kanssa, seniorin aivoharjoitusryhmä, Auralassa toimivan voima- ja tasapainoryhmän lisäksi aloitettiin toinen ryhmä vuoden 2010 lokakuussa Maariassa, Nättinummiryhmä, kahvitupa Maariassa, kaksi avopalveluryhmää, Auralan muisteluryhmä KILTA, miesten toiminnallinen puutyöryhmä, kulttuuri- matkailu /retkeilyryhmä, Kultainen Ikä, mediaopintopiste yhteistyössä Auralan kansalaisopiston kanssa. Projektille vuokrattiin elokuussa 2010 omat tilat. Lisäksi projekti toimii Auralan kansalaisopiston tiloissa, Kotimäen seurakuntatalolla Maariassa, SPR Maarian osaston tiloissa Maariassa. Työntekijät / ohjaajat: projektivastaava Birgitta Mäkinen, projektityöntekijä Kai Mäkelä, ohjaaja Aila Nieminen, ohjaaja Thea Mantsinen, ohjaajat Sirkka Mäkelä, Harri Rajainmäki, Eeva Liisa Suominen, Arja Suontaa, Meiju Akbulat, Tuija Helen ja Auvo Lindqvist. Yhteistyökumppaneita: Auralan Kansalaisopisto, Auralan kerhokeskus ry, Aluekumppanuus, Auralan päiväkoti, Turun ammattikorkeakoulu, Maarian seurakunta, SPR Maarian osasto, Maarian kirjasto, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ennaltaehkäisevät vanhuspalvelut, Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus, Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry, Turun Sotaveteraanit ry, Turun Seudun Vanhustuki ry, Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Näkövammaisten keskusliitto, Horsmat ry, Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kuurojen palvelukeskus Salmela, Turun uudet Martat ry, Turun Parkinson-yhdistys ry, Turun Tyttöjen talo, Suomen setlementtien seniorityöverkosto. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin yhdistysten kanssa senioritapahtumien yhteydessä laajasti. Osallistuminen ryhmiin, retkiin, teatteriesityksiin, juhliin ym. tilaisuuksiin on ollut vilkasta ja runsasta. LÄMMIN KIITOS ohjaajille, yhteistyökumppaneille, yhdistyksille ja yrityksille, jotka olette osallistuneet ja antaneet oman motivoituneen ja yhteistyöhaluisen panoksenne senioritoimintaamme. Yhteistyö on ollut antoisaa, virkistävää ja hyvää. Lämmin Kiitos teille, jotka olette osallistuneet joko asiakkaina, asiantuntijoina tai ohjaajina Auralan Senioritoimintaan. Olemme yhdessä tehneet vuodesta hyvän ja mielenkiintoisen. 8

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2012 toimintamuotoja ja toimintaa sekä katseita vuoteen 2013. Kiitos Auralan monipuolisesta

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Perhepalveluverkostoja, varhaista tukea ja kumppanuutta 15.9.2006 Projektipäällikkö Jaana Kemppainen 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...3 2. HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä. Esimerkkejä ikääntyville maahanmuuttajille kohdennetuista toimintamuodoista ja projekteista marraskuussa 2004

Hyviä käytäntöjä. Esimerkkejä ikääntyville maahanmuuttajille kohdennetuista toimintamuodoista ja projekteista marraskuussa 2004 Hyviä käytäntöjä Esimerkkejä ikääntyville maahanmuuttajille kohdennetuista toimintamuodoista ja projekteista marraskuussa 2004 Sirkku Kosunen Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö 1.12.2004 SISÄLLYS

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot