Auralan Setlementti ry, Satakunnantie 10, Turku, puh/fax , s-posti: kotisivut: Auralan Setlementti ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auralan Setlementti ry, Satakunnantie 10, 20100 Turku, puh/fax 02-2317972, s-posti: aurala@aurala.fi, kotisivut: www.aurala.fi. Auralan Setlementti ry"

Transkriptio

1 Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2010 Toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2010 toimintamuotoja ja toimintaa. Kiitos Auralan monipuolisesta palvelutarjonnasta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä erityisesti Auralan työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille ja luottamushenkilöille. Toimintavuosi 2010 ja katseita vuoteen 2011 Vuosi 2010 oli Auralassa taas kerran useiden hyvien muutosten vuosi. Auralan päiväkodin Yrjänän osasto muutti Auralan toimitaloon ja vastaavasti Kerhokeskuksen iltapäivätoiminta sai kokonaisuudessaan kotipaikkansa Yrjänän tiloista. Näin saatiin ratkaistua kahdessa paikassa toimimiseen liittyneitä käytännön ongelmia. Auralan kansalaisopistossa opetustarjonta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Päiväkodin paikkamäärää vähennettiin johtuen toiminnan siirtymisestä Satakunnantielle. SenioriAurala jatkoi Ray:n rahoittamaa S-KOTOSET projektia, jonka myötä Auralaan on luotu uudenlaista senioritoimintaa sekä seniorityön malleja. Kotoset hankkeen Aurora-sali on osoittautunut mainioksi toimintatilaksi. Vuoden aikana Auralan kiinteistöjä korjattiin mittavasti ja toimitalon sisäänkäyntiä komistaa tuulikaappi liukuovineen. Päiväkodin muutostyöt, asuinrakennuksen ikkunat, jätehuollon uudet rakennelmat ovat merkkejä tästä kiinteistöomaisuuden kunnossapitotyöstä. Auralan toiminnan laatuun ja merkityksellisyyteen kiinnitettiin myös huomiota. Koko organisaatiossa toimii yhteinen laatutyöryhmä, ja laatutietoa kerätään ja käsitellään vuosittain mm. Aurala-barometrin avulla. Vuonna 2010 oli vuorossa ns. sisäinen palaute, joka kohdistui opettajille sekä muulle henkilökunnalle. Barometrin yhteenvedot osoittavat Auralan olevan voittopuolisesti hyvällä ja kiitettävällä tasolla, mutta kehitettävääkin löytyy. Tilat, tiedotus ja tunnettuus ovat kerrasta toiseen kehitettävien listalla. Opiston puolella korkeampaa laatua tavoiteltiin vuoden 2010 aikana 10 kehittämishankkeen voimin. Vuosi 2011 näyttää avautuvan verrattain muutoshakuisesti. Auralan luottamushenkilöstössä on tapahtunut jonkin verranmuutoksia. Keskeinen tehtävä uudistuneelle joukolle on saattaa Auralan johtosääntöuudistus toteutusvaiheeseen. Kyseessä on merkittävä prosessi Auralan kyvylle kohdata tämän päivän ja lähitulevaisuuden haasteita. Vastaavanlainen prosessi käytiin läpi 2000-luvun alussa, jolloin Auralalle luotiin koko toiminnan kattava laatujärjestelmä. Johtosääntöprosessin myötä käydään läpi Auralan hallinnollinen sekä toiminnallinen rakenne sekä prosessit. Myös henkilöstörakenne ja henkilöstön tehtävät ovat osa johtosääntöprosessia. Uudistuksen kuluessa tehdään myös tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja, joista esimerkkinä päätös perustaa Auralan setlementti- ja seniorityövastaavan toimi sekä toiminnan taustavoimaksi Setlementti- ja seniorityön tukiryhmä. Lisäksi opistoon on päätetty palkata kokopäiväinen suunnittelusihteeri. Auralan uudelleensuuntautumisen perustaksi haetaan myös vaikutteita Setlementtiliiton uudesta strategiasta. Kuten tapana on sanoa, niin vuosi 2011 vaikuttaa erittäin haasteelliselta. AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti on Turussa setlementtitoimintaa ylläpitävä yleishyödyllinen yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Setlementtiliittoon. Yhdistys on perustettu vuonna Vuonna 2010 toimintamuodot olivat: 1. Auralan kansalaisopisto 2. Auralan päiväkoti 3. SenioriAurala Kansalaisopiston ja päiväkodin toiminnat ovat perustuneet niistä annettuihin lakeihin ja ovat julkisen palvelun luonteisia. Ne toimivat omien johtokuntiensa alaisina ja ovat viranomaisten valvomia. Molempien kuluihin on saatu rahoitusta julkisista varoista. Senioritoimintaa on järjestetty sekä osana opiston toimintaa että Senorituki Kotoset hankkeen voimin. Yhteistoiminnoilla on pyritty tukemaan kulttuuritoimintaa ja sosiaalialan yhteisöjen ja laitosten työtä sekä kehittämään toiminnan laatua. Auralalla on edustus myös Turun Rikosuhripäivystyksen vastuuryhmässä. Auralan piirissä tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä vastaa erilliset nuorisoyhdistykset: Auralan Kerhokeskus ry yhteistyössä Auralan Kerhonjohtajat ry:n kanssa sekä näiden paikallisyhdistysten piirijärjestö Setlementtinuorten Lou- 1

2 nais-suomen piiri ry. Piirijärjestöön kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Turun Seudun Tanssioppilaitos ja Otsolan Nuoret ry Porissa. Auralan Setlementti on antanut nuorisoyhdistyksille taloudellista tukea ja luovuttanut niiden käyttöön toimitiloja. Auralan Kerhokeskuksen toimintamuodot: vapaa-ajan kerhotoiminta jatkui pääosin Auralassa toimimalla, koululaisten iltapäivä- ja kesäkerhotoiminta jatkui edelleen kahdessa toimintayksikössä Satakunnantiellä ja Yrjänänkadulla, Laukki-toiminta (ratsastusterapiaa lapsille ja nuorille) jatkoi toimintaansa sekä Turun seudun Tyttöjen Talon toiminta, joka uusissa tiloissaan on vakiinnuttanut ja laajentanut toimintaansa. Auralan Setlementti ry on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen, joten kaikki toimintayksikkömme toimivat aktiivisesti yhteistyössä Setlementtiliiton ja muiden Setlementtiliiton jäsenyhdistysten toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Toimintansa yhdistys perustaa alla lueteltuihin setlementtiliikkeen perustehtäviin. Erityisesti sitoudutaan vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten selviämistä edistävään toimintaan. yksilön elämänhallinnan edistäminen elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja lähimmäisyyden edistäminen yhteisöllisyyden toteutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien toimintamuotojen kehittäminen Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut 8 kertaa. Hallitukseen ovat vuonna 2010 kuuluneet: Insinööri Kalevi Hietanen, puheenjohtaja Varatuomari Matti Manner, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Markku Horstio Insinööri Seppo Lehtinen Aikuispedagogi Päivi Räisänen Herastuomari Anne Sandberg-Majuri Kauppateknikko Aimo Tuominen Vs. toiminnanjohtaja Saara Huttunen, sihteeri Läsnäolo- ja puheoikeudella Setlementtiliiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen ja työntekijöiden edustajana atktuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Kalevi Hietanen, Päivi Räisänen, Anne Sandberg-Majuri ja Saara Huttunen. Tilintarkastuksen on hoitanut Anne Malin PricewaterhouseCoopers-yhteisöstä ja varatilintarkastajana toimi Hilkka Östman Tilihilkasta. Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja taloudenhoitajana on ollut vs. toiminnanjohtaja Saara Huttunen. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin , kevätkokous ja syyskokous Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous muodostuu kansalaisopiston, päiväkodin, asuinrakennuksen ja projektien toiminnasta. Kansalaisopisto saa valtionapua ja päiväkodilla on ostopalvelusopimus Turun kaupungin kanssa ja sopimus koskee osaa asiakkaista. Osa lapsista on yksityisen hoidon tuella. Yhdistys on saanut avustusta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Tämä tuki on käytetty Auralan vanhustyöhön. Turun kaupunki on tukenut Auralaa yhdistysavustuksella, joka on käytetty kansalaisopiston toimintaan. Lisäksi yhdistys on saanut avustusta opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. Auralan talous perustuu merkittävissä määrin yhdistyksen omaan toimintaan ja sen tuloksellisuuteen. Vuoden 2010 tilinpäätös oli positiivinen. 1 AURALAN KANSALAISOPISTO Auralan Setlementti ry ylläpitää vapaata sivistystyötä koskevan lainsäädännön mukaan toimivaa Auralan kansalaisopistoa. Opisto järjestää yleissivistävää aikuiskoulutusta paikallisen ja alueellisen sivistystarpeen mukaan. Opistolla on nykyisin hieman myös lapsille suunnattua koulutusta. Opisto järjestää tanssitaiteen ja näyttämötaiteen perusopetusta yhteistyössä Turun Seudun Tanssioppilaitos ry:n ja Turun Nuori Teatteri ry:n kanssa. Näyttämötyön opetusta annetaan yhteistoiminnassa harrastajateatterien kanssa. Tanssioppilaitoksen oppilasryhmät ovat esiintyneet myös Auralan juhlatilaisuuksissa. Auralan kansalaisopisto on setlementtiopisto. Suomessa toimii tällä hetkellä 18 setlementtikansalaisopistoa, joiden toiminta on arvostettua ja mittavaa. Opetuksessamme ja oppimisympäristössämme näkyvät tärkeät setlementtiarvot: yhtei- 2

3 söllisyyden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon kunnioittaminen. Toiminta on kaikille avointa ja poliittisesti sitoutumatonta. Opetus tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän eheytymistä. Keskeistä on myös elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, joka näkyy Auralassa monimuotoisena ja runsaana senioritoimintana. Kaikkein pienimmät asiakkaistamme ovat vauvaikäisiä, joten koko elämänkaaren kirjo näkyy opistomme toiminnassa. Opetusta toteutetaan lämminhenkisessä ja vuorovaikutusta tukevassa ympäristössä yhteistoiminnallisin menetelmin - aiheita yhdessä työstäen. Lisätietoja: setlementtikansalaisopistoista Opistomme kuuluu myös alueelliseen Ilo oppia -kansalaisopistoverkostoon. Verkoston muita jäseniä ovat Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Naantalin opisto, Paimion kansalaisopisto, Saariston kansalaisopisto, Väståbolands medborgarinstitut, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto ja Raision työväenopisto. Verkostossa kehitämme yhdessä kansalaisopistotoimintaa ja esimerkiksi yhteisten kehittämishankkeidemme voimin lisäämme opistojemme toiminnan laatua. Johtokunta Opiston johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Opiston johtokuntaan ovat kuuluneet: Aikuispedagogi Päivi Räisänen (puheenjohtaja), pedagogi Harri Rajainmäki (varapuheenjohtaja), senioriopiskelija, ekonomi Sirkka Mäkelä, tutkija Taina Saarinen, artesaani Sari Suuronen ja johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen. Johtokunnan sihteerinä on toiminut vs. rehtori Lotta Mankonen. Opiston työntekijät Vs. rehtori Lotta Mankonen, kanslisti Tuula Kivenmäki, vahtimestari Paula Kivekäs, siistijä Hanna Suojanen, atktuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi, suunnittelusihteeri Marja-Leena Vuotila ja apulaiskoordinaattori Laura Lankinen. Työllistetyt Ljudmila Podleskaja sekä Timo Manninen (kevät). Opiston toimintapaikat 1 Opistotalo Aurala, Satakunnantie 10 2 Auralan päiväkoti, Satakunnantie 10 3 Tanssitaiteen tilat, Yrjänänkatu 2 4 Turun Nuori Teatteri, Ursininkatu 4 5 Nummenmäen Näyttämö, Vanha Hämeentie 29 6 Teatteri Tarmo, Virusmäentie 10 7 Turun NNKY:n huoneisto, Vähä-Hämeenkatu 12 A 8 Hengitysyhdistys, Käsityöläiskatu 3 A 9 Yrjänän iltapäiväkerhon tila, Yrjänänkatu 2 10 Näkövammaisten yhdistys, Läntinen pitkäkatu Rymättylän Tammilehto 12 Maarian VPK-talo, Oikokatu 7 13 Verkahovi, Verkatehtaankatu 4 Työkaudet Kevätkausi alkoi ma ja päättyi ma Syyskausi alkoi ma ja päättyi su Opetusta annettiin 35 viikkoa. Yhteenlaskettu osallistujaluku kevät- ja syyskauden ryhmissä oli Kurssilaisista oli naisia 7194 ja miehiä Netto opiskelijoita eli yksittäisiä henkilöitä oli Opetustunteja oli yhteensä tuntia ja muita tunteja 82 tuntia (Osaava-hanke ja Hyvä Vire -hanke) eli kaikki tunnit yhteensä Koulutuksia oli yhteensä 462 kpl, joista lapsille tai nuorille järjestettyjä 47 kpl, tunteja 1324, alle 6-tunnin kursseja 37 kpl, 120 oppituntia. Talous Valtionosuutta opisto sai tuntiin ja opetusta järjestettiin tuntia. Valtionavun lisäksi opisto on saanut tukea Turun kaupungilta, opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. Opiston tulot kattoivat opiston kulut. 3

4 Tuntiopettajat ja luennoitsijat Aalto Johanna englanti, Aalto Liisa Hellevi luento Kulttuurimatkailu / S-Kotoset, Aaltonen Kirsi, Aaltonen Mea englanti, Aaltonen Marjatta yhteyshenkilö, Aarnisalo Heli luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Aho Anna digivalokuvaus, Ahomäki Jorma esperanto, Aitokari Lasse jooga, Egutkina Svetlana dynaaminen meditaatio, Erkintalo Tiina värikylpyohjaaja, Haapanen Juuso atk, Havu Väinö esperanto, Heikinheimo Raili retriittiohjaaja, Hellberg Marita liikunta, Ervasti Senja tanssi, Hollender Outi kirjoitus, Hirvoila Aila jooga, Hynynen Anu-Kristiina teatteriohjaaja (Nummenmäen Työväen Näyttämö), Hynynen Jorma teatteriohjaaja (Nummenmäen Näyttämö), Hyttinen Jorma maalaus, Ihalainen Rauha näkövammaisten kansalaistieto, Johnsson Marre retriittiohjaaja, Johansson Tuire liikunta, Jonckheer-Nurmi Raymond atk, Juusela Anja-Karina tuutori pedagogiset opinnot, Kaaja-Virtanen Eija avopalvelukerho, Kaarenoja Miira tanssi, Kaikkonen Mikko teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kaartosalmi Minttu tiffany, Kallas Mare viro, Kallio Eveliina teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kannisto Sirkka hyvinvointikeskuksen esimies, Kantola Suvi hopeasavi, Katainen Hilkka-Helena retriittiohjaaja, Keihäs Esa ohjaaja (Pramea-teatteri), Keinumäki Ritva ohjaaja, Keitu Minna homeopaatti, Kokko Pentti retriittiohjaaja, Korhonen Helena luento Kulttuurimatkailu / S- Kotoset, Koskinen Kaisu luento, Koskinen Sirkku tanssi, Korpela Tapio kapellimestari, soittokunta, Krapinoja Kyllikki retriittiohjaaja, Kuitunen Venla teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kulmala Keijo vanhat tanssit, Kulmala Ritva vanhat tanssit, Kulo Eija-Liisa käsityö, Kurvinen Konstantin Anand-voimistelu, Kuusisto Jukka atk, Laakso Seppo teatteriohjaaja (Teatteri Tarmo), Laine Tuula tanssi, Lamberg Mia tanssi, Lauri Tuula, hyvinvointipalvelujen tuottaja, Laurikainen Sofia teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Lehtonen Anne englanti, Lehtonen Hanna luento Matkailu ja retkeily / S-Kotoset, Lindroth Kristiina tanssi, Lindqvist Auvo puutyöohjaaja Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Luik Rita luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Lulli-Seppälä Markku laulu, Lyly Arja musiikinopettaja Kultaisen iän kerho, Majuri Timo englanti (NNKY), Malmberg Anneli teatteriohjaaja (Nummenmäen Työväen Näyttämö), Mankonen Lotta terveys ja hyvinvointi, Mantsinen Thea shiatsu, voima ja tasapaino/ S-Kotoset, Matikainen Tuire teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Mattila Jarmo viihdelaulukuoro, Miikkola Mikael Kulttuurimatkailu luento, Molin Sofia teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Murgo Pino italia, Mäkelä Kai atk ja digikamerakurssi, Mäki Kirsi senioritanssit, Mäkinen- Fagerström Annikki lasi- ja posliininmaalaus, Mäkinen Pentti tanssi, Birgitta Mäkinen seniorityö, Mari Männistö Niatanssi, Marja Nevalainen luento Kultaisen iän kerho / S- Kotoset, Nevari Päivi steppitanssi, Nieminen Aila jooga, Niinikangas Vesa kirjallisuus, Nokela Matti kouluttaja, Nurminoro Anu keramiikka ja lasikorutyöt, Oittinen Tiina esperanto, Oksanen Jonna keramiikka, Paatere Antero retriittiohjaaja, Peltonen Kaarina retriittiohjaaja, Penttilä Salme retriittiohjaaja, Podleskaja Ljudmila venäjä, Pyöli Raili näkövammaisten kansalaistieto, Raitis Isko retriittiohjaaja, Rantakokko Leena retriittiohjaaja, Rantanen Sirkka luennot Raunistula-näyttely ja Kulttuurimatkailu / S-Kotoset, Raudonen Kristiina musiikkipedagogi, Rinne Liisa käsityöt, huovutus- ja pajukurssit, Rintala Nata espanja, Saarela Erkki lauluohjaaja, Saarinen Minna opas, Laulumiehet, Saaristo Minna-Stiina teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Saastamoinen Alpo VREL liikunta, Sahlstein Juha saksa VerkkoSeniori, Saija Soile Tikkumäen ja Pohjolan muistelutapahtuma, Salminen Marja-Leena luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, von Schöneman Aiju retriittiohjaaja, Silvander Marjo luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Silvennoinen Annele atk, Stepanoff Jatta teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Sundberg Solveig Tikkumäen ja Pohjolan muistelutapahtuma, Suominen Eeva-Liisa avopalvelukerho, Suvanto Hannu atk (V-S Näkövammaiset ry), Suuronen Sari käsityöt, Thibblin Mia tanssi, Tiensuu-Tsiopoulos Mervi luento Ikääntyvien yliopisto Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Tiusanen Leena esperanto ja Pohjola-kävelyopas, Toivola Julia Sirpa opas, Torres Huhtala Julia kuubalaiset tanssit, Tuominen Marjo tanssitaide, Tyni- Nummelin Anne ruotsi, Uusitalo Jarna osteopaatti, Vainio Maarit Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmät ja jooga, Valtanen Susanna tanssi, Viljanen Iida teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Vuorilehto Päivi luento Matkailu ja retkeily / S-Kotoset, Vastamäki Päivi luento Kultaisen iän kerho / S-Kotoset, Vepsäläinen Annukka englanti ja yksinlaulu, Vilen Ari sukututkimus, Vuorio Elina projektipäällikkö, Vovk Alexander teatteriohjaaja (Perheteatteri), Ääri Pirkko senioritanhu. Kevätnäyttely Lauantaina klo ja sunnuntaina klo pidettiin kevätnäyttely. Näyttelyssä esiteltiin mm. posliininmaalaustöitä, öljyväri- ja akvarellimaalauksia, käsitöitä, keramiikkaa, lasi-, Tiffany- ja pajutöitä, valokuvaryhmien valokuvia, Auralan historiaa ja toimintaa sekä kirjoittajaryhmien tuotoksia. Näyttelyssä pidettiin myös opiston opetusohjelmaan kuuluvien kurssien näytöksiä: kannettavan tietokoneiden kotikäyttö, venäjänkielinen musiikkileikkikoulutoiminta, venäjää matkailijoille, iloista steppiä, Viron kieltä ja kulttuuria, senioritanssin pyörteitä. Lisäksi päiväkoti, SenioriAurala, Kerhokeskus ja Tyttöjen Talo esittelivät omaa toimintaansa näyttelyn yhteydessä. Näyttely- ja kansanjuhlakävijöitä oli noin 400. Yhteistyökumppanit Teimme vuonna 2010 tiivistä opistoyhteistyötä Setlementtiliiton, Setlementtiopistojen ja Ilo oppia kansalaisopistoverkoston kanssa, johon kuuluvat Auralan kansalaisopiston lisäksi Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto, Naantalin opisto, Paimion kansalaisopisto, Raision työväenopisto, Saariston kansalaisopisto ja Väståbolands medborgarinstitut. Lisäksi teimme kansalaisopistoyhteistyötä Salon kansalaisopiston, Vakka-Suomen kansalaisopiston, Åbo svenska arbetarinstitutin ja Turun suomenkielisen työväenopiston kanssa. Opiston muita oppilaitosyhteistyökumppaneita olivat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun seudun tanssioppilaitos ja Bovallius-ammattiopisto. 4

5 Kansalaisopiston toiminnallisia teatteriyhteistyökumppaneita olivat Nummenmäen näyttämö, Teatteri Tarmo, Turun Nuori Teatteri, Venäjänkielinen perheteatteri ja Teatteri Pramea. Opisto toimi yhteistyössä myös monien yhdistysten kanssa, ja näitä olivat: Kansalaisopistojen liitto KOL, Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry, Turun Seudun Hengitysyhdistys ry, Turun esperanto-yhdistys ry, Turun Tuglas seura, Steppiyhdistys Step IT, Turun Joogayhdistys ry, Maarian VPK, Turun Eläkkeensaajat ry, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Lions Ladyt, Turun NNKY, Auran Loiste ry, Telakka- ja konepajaeläkeläiset ry ja Eläkeläistenliiton VREL Turun osasto ry. Muita opiston yhteistyökumppaneita olivat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Maarian seurakunta, Åbo svenska teater, Smartum Oy, RJ-kuntoiluseteli Oy. AURALAN HANKKEET 2010 AURALAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISHANKKEET 2010 KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET OPM:n tukema jatkohanke 2010 Hankkeen kohderyhminä ovat opistoista riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaiset pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Näiden ryhmien osallistumiskynnystä on pyritty madaltamaan joko maksuttomilla, kohderyhmille räätälöidyillä kursseilla tai kohderyhmille tarjotuilla alennuksilla. Tuen avulla mahdollistamme Auralassa työttömien 30 %:n kurssimaksualennuksen lukuvuonna Ilo oppia verkoston yhteinen hanke, koordinaattorina Auralan kansalaisopisto. OPETUSTAITOA JA OSAAMISTA VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOKSIIN VARSINAIS-SUOMESSA (ADULTE- DU V-S), Osaava-hankerahoitus Lounais-Suomen aluehallintovirastosta Hankkeen tavoitteena on lisätä vapaan sivistystyön opettajien pedagogisia ja didaktisia taitoja sekä tutustuttaa heidät samalla sosiaalisen median käyttöön opetuksessa. Lisäksi tarkoituksena on tukea heidän verkostoitumistaan ja yhteisöllisyyden tunnettaan sekä vahvistaa opettajaidentiteettiä ja innostaa kehittymään ammatissa. Hankkeeseen voi osallistua soveltuvin osin myös muu henkilöstö. Hanketta koordinoi Auralan kansalaisopisto. Hankkeen piirissä opiskelee vapaan sivistystyön opettajia ja muuta henkilökuntaa 16 kansalais- ja kansanopistosta sekä työväenopistosta. Lisätiedot tai SaRaVe - ILO OPPIA KIELIÄ - HANKE Opetushallituksen avustus Hankkeen tavoitteena on edistää saksan, ranskan ja venäjän kielen opiskelua kansalais- ja työväenopistoissa ja muissa aikuisoppilaitoksissa, kehittää opettajien jatkokoulutusta, yhteistyötä ja kurssisuunnittelua sekä opistojen alueellista yhteistyötä, markkinointia ja kansainvälisyyttä. SaRaVe on Ilo oppia verkoston yhteinen hanke. Opetushallitus myönsi hankkeelle European Label - Eurooppalaisen kieltenopetuksen kunniamaininnan ! Ks. DIGITAL STORYTELLING, yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa toteutettava paja, jossa seniorioppijat luovat tarinan valokuvien, liikkuvan kuvan ja äänen avulla kuvakäsikirjoituksen, draaman ja digi- /videotekniikan oppeja käyttäen. Yhteyshenkilöt Henriikka Lehtomaa ja Susanna Saarela. VERKKOSISKO JA SEN VELI Opetushallituksen avustus Ilo oppia verkoston hankkeen tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristöjen alueellinen kehittäminen yhteistyöopistoissa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vertaistukijärjestelmän ja oppimisen tietoverkoston kehittäminen. RUOTSIKSI TURUNMAALLA avustuksen myöntäjä Svenska kulturfonden Hankkeen avulla on tarkoitus luoda opiskelijoille mielenkiintoisia mahdollisuuksia tutustua ruotsinkieliseen kulttuuriin, ruotsin kieleen ja ruotsinkielisten ihmisten elämään Turunmaan alueella sekä antaa opiskelijoille mahdollisuus luoda kontakteja suomenruotsalaisiin. Hankkeen puitteissa tehdään mm. erilaisia kieli- ja kulttuurielämyksiä tuottavia opintoretkiä saaristoon ja Turun seudulle. HYVÄ VIRE HANKE meriteollisuuden työttömien kouluttautumiseen, ESR-rahoitus Aurala on mukana Turun Seudun kehittämiskeskuksen koordinoimassa hankkeessa, jonka tarkoitus on lisätä meriteollisuuden työttömien hyvinvointia mm. koulutuksen keinoin. TYÖTTÖMIEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN - Laatu- ja kehittämisavustus Opetusministeriöltä Auralan hankkeen tarkoituksena on edistää työttömien hyvinvointia ja terveyttä sekä edistää heidän työllistymistään. Tähän pyritään mm. lisäämällä työttömien elämänsisältöä, elämänhallintaa, elämänaktiivisuutta ja työnhakuvalmiuksia erilaisten opintojen avulla. Heitä tuetaan työkykyisyyden säilyttämiseen liikuntaharrastusten ja terveystottumusten muuttamisen kautta sekä antamalla mahdollisuuksia ylläpitää ammattitaitoa atk- ja kieliopintojen avulla. (Lisäksi Aurala on saanut laatu- ja kehittämisavustuksen myös Ilo oppia verkoston yhteisenä hankkeeseen.) AURALAN MEDIATUKIPISTE VIRTUAALISET OPPIMIS- JA VUOROVAIKUTUSVÄLINEET Opetushallituksen tukema Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämisen, hanke. Hankkeen keskeinen tavoite on jalostaa meneillään olevan verkko-opetushankkeen sekä aiempien Auralan tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden tietotaito vuorovaikutteiseksi palvelu- ja toiminta-malliksi eli Auralan mediatukipisteeksi. Hanke on päättymässä. 5

6 EUROPEAN COLLABORATION ON THE LIVING ROOM SOFA AND IN THE NEIGHBORHOOD SHOP - EUROO- PAN YHTEISÖ KOTISOHVALLA JA LÄHIKAUPASSA , Turun suomenkielisen työväenopiston koordinoima hanke, jossa yhteistyöpartnereina ovat mukana kaikki turkulaiset kansalais- ja työväenopistot sekä Vakka- Suomen ja Salon kansalaisopistot. Asiantuntijana toimii turkulaisten ja turkulaistaustaisten EU-harrastajien perustama Schuman-seura ry. Pyrkimyksenä on parantaa varsinaissuomalaisen aikuisväestön EU-tietoisuutta ja eurooppalaista identiteettiä. MUUT HANKKEET AURALAN HENGELLINEN TOIMINTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tukee erityisesti Auralan vanhustyötä. POHJOLAN PIHAT Turun Pohjolan kaupunginosan asukkaiden järjestämä kulttuuripääkaupunkitapahtuma ( ). Aurala on mukana tapahtumassa toimintapisteenä sekä ohjelmanjärjestäjänä. Motto: Pohjolan pihat kohottamassa alueen profiilia ja luomassa yhtenäisempää kylätunnelmaa kaupunkilähiöön. HEAR ME Hear me Kuule minua hanke on kouluttanut vapaaehtoisista eläkeläisistä mentoreita eli tukihenkilöitä nuorille, joilla voi olla riski keskeyttää toisen asteen jatko-opinnot. Rahoitus: Lifelong Learning Programme , Grundtvigalaohjelmasta. Koordinaattori VIA University College Århus/Danmark; Turun amk, Auralan Setlementti, Turun ammattiinstituutin sosiaali- ja terveysala; University of East London/United Kingdom; Royalblocks/United Kingdom; University of Valencia/Spain ja University of Applied Sciences Utrecht/Holland. RAY hanke SENIORITUKI KOTOSET Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia yhteiskunnallisesti tärkeitä ikäihmisten kotona selviytymisen toimintamalleja. Yhtenä keskeisimmistä toiminta-alueista on kehittää kotona selviytymiseen liittyvää tekniikan käyttöönottoa ja lähitukitoimintaa. HYVINVOINTITV -TOIMINTA, Turun ammattikorkeakoulun OMANA -hankeen yhteistyökumppanina Aurala järjestää HyvinvointiTV -lähetyksiä. ILO-HANKE Verkosto suunnittelee ja toteuttaa ILOISIA tapahtumia tai hetkiä seniorikanasalaisille. Koordinaattori Turun Lähimmäispalvelu yhdistys ry/kotikunnas, Turun Seudun Työttömät ry/monitaito, SPR Varsinais- Suomen piiri, Turun kaupunki/lehmusvalkama, Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Turun Kaupunkilähetys ry, Lauluovi, Turun ja Kaarinan Seurakunta yhtymä, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry ja Turun seudun Vanhustuki ry. 2 AURALAN PÄIVÄKOTI Auralan päiväkoti on Auralan Setlementin omistama päivähoitolaitos, jossa on vuonna 2010 toiminut 21-paikkainen kokopäiväryhmä yli 3-vuotiaille Auralan toimitalossa ja 12-paikkainen alle 3-vuotiaiden kokopäiväryhmä Yrjänänkadulla. Auralassa toimii myös esiopetusryhmä eriytettynä yli 3-vuotiaiden ryhmästä. Kuulumme Länsikeskuksen palvelualueeseen. Hoitopaikat on puitesopimuksella myyty Turun kaupungin käytettäviksi. Osa lapsia on ollut hoidossa myös yksityisen hoidon tuella. Johtokunta Yrittäjä Harri Forsström puheenjohtaja Päiväkodin johtaja Satu Heinonen sihteeri Vastaanottovirkailija Terhi Moisio Toiminnanjohtaja Saara Huttunen Arkkitehti Päivi Siponen Johtokunta on kokoontunut 2 kertaa. Työntekijät Jenny Alonen lastentarhanopettaja, Satu Heinonen lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja, Minna Ilkamo sosionomi, Ulla Jalamo lastenhoitaja (määräaikainen), Kirsi Kiviniitty-Karppinen lähihoitaja, Mira Kyynäräinen lähihoitaja (määräaikainen), Johanna Liukas lastentarhanopettaja, Tuija Oinonen päivähoitaja, Hanna Suojanen siistijä, Pia Suvanto päivähoitaja, Anne Tähkäpää emäntä. Päivähoidon lainsäädäntö määrittää sekä työntekijöiden määrän että koulutuksen. Työntekijöitä on toimintavuonna ollut keskimäärin 8. Työntekijöiden rikostaustat on selvitetty lain edellyttämällä tavalla. 6

7 Toiminta Kevätkauden toiminta alkoi 2.1. ja päättyi Syyskausi alkoi 3.8. ja päättyi Tilastoa Auralan ryhmät Yrjänän ryhmä Kokop.hoito Esiop. Osap.hoito Kokop.hoito Toimintapäivät Hoitopäivät Yht Hoitokuukaudet Yht. 429 Tavoitteet Päiväkodilla on oma varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Päiväkodin hoidon, kasvatuksen ja opetuksen yleistavoitteena on ollut tukea lasten koteja näiden hoito-, opetus- ja kasvatustehtävässä. Yhdessä kotien kanssa on pyritty ns. kasvatuskumppanuuteen, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen yksilöllistä kasvua. Lapsen kasvun kansioon kerätään lapsen omia töitä ja valokuvia. Yhteistyö Kasvatuskumppanuudella on syvennetty päivähoidon ja vanhemmuuden kohtaamista mm. vanhempainillassa. Lisäksi järjestettiin äitienpäivän kunniaksi kahvitus, isänpäivän kunniaksi glögitarjoilu ja avoimien ovien päivä vanhemmille ja isovanhemmille. Syksyllä osallistuimme Tuhru -ryhmän tekemään animaatioon AIKAMATKUSTAJAT. Maarian seurakunta on järjestänyt pääsiäisvaelluksen, kevätkirkon ja adventtivaelluksen päiväkodin lapsille. Kiertävä erityislastentarhanopettaja on vieraillut päiväkodissamme ja tehnyt tehtäviä esiopetusikäisten kanssa ja hän on tukenut henkilökuntaa hoito-, opetus- ja kasvatustehtävissä. Yhteisiä kasvatustavoitteita on luotu vanhempien ja lasten tutustumisella päiväkotiin ennen hoidon aloittamista, päivittäisillä keskusteluilla, vanhempien varteissa sekä vanhempien osallistumisella päiväkodin juhliin ja vanhempien iltoihin. Alueemme oppilashuoltotyöryhmä on kokoontunut Auralassa yhden kerran vuoden aikana. Marraskuussa esiopetusikäisten vanhemmille järjestettiin kouluvalmiusilta alueellamme. Kokoontumisilla luomme verkostotoimintaa koulujen, toisten päiväkotien ja terveydenhuollon kanssa, turvaamaan lapsille joustavampaa siirtymistä päiväkodista kouluun. Toiminta Lasten varhaiskasvatuksen ja oppimisen toimintatapoina ovat olleet leikki, oppituokiot, kirjalliset tehtävät, erilaiset kädentaitoharjoitukset, työtehtävät, laulu- ja musiikkihetket, keskustelut, luovat toiminnot, juhlat, motoriset toiminnot kuten satuliikunta, sählyn peluu, temppuradat, liikuntaleikkikoulu 3-6-vuotiaille ja pulkkamäkiretket sekä opetukselliset perushoidon tilanteet päivittäin. Alle kolmevuotiaat ovat viikottain käyttäneet Yrjänän tanssisalia liikunnan merkeissä. Olemme tehneet retkiä mm. Kupittaan urheiluhalliin, sirkuskouluun, lasten kotiympäristöihin, teatteriin, luontoon, torille, kirkkoon, museoihin ja kirjastoautoon. Keväistä liikuntapäivää vietimme Yrjänän puistossa oman pyörän kera. Kevätretki lasten kanssa tehtiin Heinänokkaan. Kevätjuhlaa vietimme liikunnallisissa merkeissä päiväkodin pihalla. Koko päiväkodin joulujuhlaa vietettiin opiston salissa johon olivat tervetulleita vanhemmat ja isovanhemmat. Lapset ja aikuiset ovat harjoitelleet poistumista päiväkotitiloista mahdollisen tulipalon uhatessa. Lapset ovat opetelleet julkista esiintymistä leikkimällä ja laulamalla Auralan 70-vuotis juhlatilaisuuksissa ja muissa Auralassa järjestetyissä tilaisuuksissa sekä esiintymällä Hyvinvointi TV:ssä. Olemme tehneet yhteistyötä myös Turun Seudun Tanssioppilaitoksen ja Auralan kansalaisopiston kanssa, jolloin kaikki halukkaat yli 3-vuotiaat ovat päässeet tanssinopetuksen pariin päiväkotiaikana. Esiopetuksessa noudatetaan Turun kaupungin Auralaan sovellettua esiopetussuunnitelmaa. Esiopetusikäiset ja viisivuotiaat ovat tutustuneet ATK:hon. Esiopetusikäiset ovat tutustuneet Raunistulan kouluun, sekä käyneet uimakoulua Impivaaran uimahallissa päiväkodin oman uimaopettajan johdolla. Toukokuussa esiopetusikäiset osallistuivat vanhempineen ESKARIMESTARIT liikuntatapahtumaan Paavo Nurmi stadionilla. Ympäristökasvatuksen puitteissa on jatkettu arkisia eko-tapoja. 7

8 Harjoittelijat Päiväkodissa on ollut harjoittelijoita mm Kelan tuella, Aura-instituutin ja Turun AKK:n kautta. Opiskelijoita on otettu Turun Kristillisestä opistosta, Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta ja Turun ammatti-instituutista. Koululaisia on ollut myös suorittamassa taksvärkkipäivää päiväkodissa. Kouluttautuminen Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut moniin erilaisiin koulutuksiin, joita on järjestetty alueellamme ja lähiympäristössä. Koulutuksia ovat olleet mm. näytön vastaanottokoulutus, Nuoren Suomen Liikuttajien seminaari, Lasten liikuttajien olosuhdeseminaari, Turun kaupungin varhaiskasvatuskoulutukset, Turun kaupungin esiopetuskoulutukset sekä Auralan sisäiset koulutukset. 3 SENIORIAURALA Järjestämme monipuolista ohjelmaa seniori-ikäisille lämminhenkisessä ja kodikkaassa opistossamme Turun keskustassa. Auralan senioritoiminnassa tavoittelemme ikäihmisten monipuolista aktivointia. Tarjoamme mahdollisuuden erilaisten asioiden harrastamiseen muiden samanikäisten seurassa. SenioriAuralan toimintatapa: aktiiviryhmätoimintaa ikäihmisten tarpeiden ja toiveiden mukaan, heille sopivan oppimisrytmin muodossa. Toimintaa: kielet, kirjoittaminen, kädentaidot, kuvataide, kuorolaulu, senioritanssi, seniori-atk. S- KOTOSET- projekti Vuonna 2008 aloitti S- KOTOSET- projekti, joka on RAY:n tukemaa toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on kasvattaa sekä henkistä että ruumiillista hyvinvointia. Erilaiset retket ja teatterimatkat tuovat vaihtelua arkeen. Retket suuntautuvat lähiseudun mielenkiintoisiin kohteisiin ja teattereihin. Henkistä vireyttä hoidetaan keskustelemalla, laulamalla ja kuuntelemalla alustuksia mielenkiintoisista aiheista. Tavoitteena on mukava yhdessäolo ja toimintakyvyn säilyttäminen. Perehdytään tietotekniikan vuorovaikutukselliseen hyötykäyttöön erityisesti kotioloissa ja myös tarpeen mukaan kodintekniikan käyttöön. Ikäihmiset ovat todellisia toimijoita ja työntekijät heidän innostajiaan ja tukijoitaan. Toimintaan tuleminen on helppoa ja siinä ovat kaikki tasavertaisia ja arvokkaita ihmisiä. Ikäihmiset ovat toiminnassamme tärkeitä ja heidän mielipiteitään kuullaan ja toteutetaan. Projektia toteutetaan yhteistyössä Auralan monipuolisen toiminnan sekä kunnallisen, yksityisen, seurakunnan että kolmannen sektorin palvelu- ja koulutusalan yhteistyöverkoston kanssa. Yhteistyön tavoitteena on hanketoiminnan vaikuttavuus, jatkuvuus sekä innovatiivisuus. Toimintaryhmiä: S KOTOSET ATK- pilottiryhmä, teknologiatukipiste Maariassa, HyvinvointiTV toimintaa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Omana hankkeen kanssa, seniorin aivoharjoitusryhmä, Auralassa toimivan voima- ja tasapainoryhmän lisäksi aloitettiin toinen ryhmä vuoden 2010 lokakuussa Maariassa, Nättinummiryhmä, kahvitupa Maariassa, kaksi avopalveluryhmää, Auralan muisteluryhmä KILTA, miesten toiminnallinen puutyöryhmä, kulttuuri- matkailu /retkeilyryhmä, Kultainen Ikä, mediaopintopiste yhteistyössä Auralan kansalaisopiston kanssa. Projektille vuokrattiin elokuussa 2010 omat tilat. Lisäksi projekti toimii Auralan kansalaisopiston tiloissa, Kotimäen seurakuntatalolla Maariassa, SPR Maarian osaston tiloissa Maariassa. Työntekijät / ohjaajat: projektivastaava Birgitta Mäkinen, projektityöntekijä Kai Mäkelä, ohjaaja Aila Nieminen, ohjaaja Thea Mantsinen, ohjaajat Sirkka Mäkelä, Harri Rajainmäki, Eeva Liisa Suominen, Arja Suontaa, Meiju Akbulat, Tuija Helen ja Auvo Lindqvist. Yhteistyökumppaneita: Auralan Kansalaisopisto, Auralan kerhokeskus ry, Aluekumppanuus, Auralan päiväkoti, Turun ammattikorkeakoulu, Maarian seurakunta, SPR Maarian osasto, Maarian kirjasto, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ennaltaehkäisevät vanhuspalvelut, Turun kaupungin Liikuntapalvelukeskus, Turun Seudun Alzheimer-yhdistys ry, Turun Sotaveteraanit ry, Turun Seudun Vanhustuki ry, Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Näkövammaisten keskusliitto, Horsmat ry, Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kuurojen palvelukeskus Salmela, Turun uudet Martat ry, Turun Parkinson-yhdistys ry, Turun Tyttöjen talo, Suomen setlementtien seniorityöverkosto. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin yhdistysten kanssa senioritapahtumien yhteydessä laajasti. Osallistuminen ryhmiin, retkiin, teatteriesityksiin, juhliin ym. tilaisuuksiin on ollut vilkasta ja runsasta. LÄMMIN KIITOS ohjaajille, yhteistyökumppaneille, yhdistyksille ja yrityksille, jotka olette osallistuneet ja antaneet oman motivoituneen ja yhteistyöhaluisen panoksenne senioritoimintaamme. Yhteistyö on ollut antoisaa, virkistävää ja hyvää. Lämmin Kiitos teille, jotka olette osallistuneet joko asiakkaina, asiantuntijoina tai ohjaajina Auralan Senioritoimintaan. Olemme yhdessä tehneet vuodesta hyvän ja mielenkiintoisen. 8

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012-2013 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty: Leena Mäntylä Tiina Heino päiväkodinjohtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 24.4.2016 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP LOHKO 1 LOHKO 1 050-3030280 / mari.kimanen@gmail.com * MARI KIMANEN 3159 050-3552550 / heidi.johansson@patrol.fi HEIDI JOHANSSON 3230 040-5900 557 * SELENE MARCKWORT 3199 0 0 0500-425200

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille

Pöytyän kunta Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen yhtenäiskouluille Pöytyän kunta ja lukiokoulutuksen vakanssien sijoittuminen ille Elisenvaaran Tehtävänimike Vakanssinumero Vakanssin tämänhetkinen hoitaja Rehtori 550 Mika Virtanen - luokanopettaja, apulaisrehtori 513

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta 8 29.01.2015 50 16.06.2016 Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 KASVOPPI 29.01.2015 8 Äänekosken

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

Vuosiksi 2013-2014 kaupunginhallitus asetti seuraavat toimikunnat ja työryhmät: Kaupunginhallitus 48 25.02.2015 Kaupunginhallitus 128 22.04.2015 Kaupunginhallitus 366 16.12.2015 TOIMIKUNTIEN JA TYÖRYHMIEN ASETTAMINEN/VANHUSNEUVOSTO KHALL 48 Kuntalain 17 :n mukaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset

yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset Sakun Kesäkisat Vierumäki 8/31/2041 yleisurheilu_saappaanheitto_tulokset TULOKSET M 100 m Tuuli: -0,1 1. Ilari Teerikangas Ammattiopisto Luovi 12,55 2. Teemu Lehmusto Suomen Urheiluopisto 13,13 3. Matti

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2013 2014 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2013 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Karoliina Häivälä Johtokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 Talpan osastojen päälliköiden ja lähiesimiesten sijaiset sekä henkilöstöpäätösten päättäjälyhenteet HEL 2014-002283 T 00 01 00 Päätös Osastojen päälliköiden sijaiset:

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Luokanopettaja. Luokanopettaja. Ortodoksiuskonnon tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja / iltapäiväkerhonohjaaja

Luokanopettaja. Luokanopettaja. Ortodoksiuskonnon tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja / iltapäiväkerhonohjaaja Oppilaat Luokka Oppilasmäärä Opettaja 1-2 Pihlaja 9 Nina 1-Koivu 18 Riikka 1-Kuusi 19 Tiina 2-Mänty 21 Iina 2-Vaahtera 20 Hanna 3A 21 Kristiina 3B 22 Pauliina 4. lk 22 Saara 5. lk 17 Marjo 6. lk 24 Peter

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA Valtuustoaloite alueellisen kielikokeilun valmistelun aloittamiseksi - Lassi Kaleva ym. (TRE: 509/12.00.01/2016) Valtuustoaloite

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009

VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 pöytäkirja 1/09 Suomen Eläinlääkäriliitto ry Finlands Veterinärförbund rf VALTUUSKUNNAN KEVÄTKOKOUS 2009 Aika: 26.4.2009 klo 9.12 10.20 Paikka: Radisson SAS Marina Palace Hotel, Linnankatu 32, Turku Läsnä:

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö

Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA. Puheenjohtaja Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Hallintoelimet 2015 VALTUUSKUNTA Maanviljelijä Tiina Linnainmaa (2008 ), Hämeenkyrö Johtaja Riitta Korpiluoma (2002 ), Helsinki VARSINAISET JÄSENET Maa- ja metsätalousministeriön edustajat Maatalousneuvos

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS

PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS PYKÄLÄ RY: N PÖYTÄKIRJA 12/2006 ULKOASIAINVALIOKUNNAN KOKOUS 30.11.2006 Aika: torstai 30.11.2006 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Sörnäisten rantatie 33 Antti Laitila, puheenjohtaja Eero Blåfield,

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Ajankohtaista vapaasta sivistystyöstä Kevät Pertti Pitkänen

Ajankohtaista vapaasta sivistystyöstä Kevät Pertti Pitkänen Ajankohtaista vapaasta sivistystyöstä Kevät 2012 Pertti Pitkänen 28.3.2012 LAKE-avustukset 2012 Kansalaisopistot 1 100 000 (950 000 ) Kansanopistot 950 000 (1450 000) Opintokeskukset 1 150 000 (1 670 000

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sivu 1 / 6 NAANTALIN 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Naantalin 4H-yhdistys 4H-yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön yhteinen päämäärä, toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet. Sääntöjen mukaisesti

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot