AURALAN SETLEMENTTI RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURALAN SETLEMENTTI RY"

Transkriptio

1 Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2011 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2011 toimintamuotoja ja toimintaa. Kiitos Auralan monipuolisesta palvelutarjonnasta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä erityisesti Auralan työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille ja luottamushenkilöille. Toimintavuosi 2011 ja katseita vuoteen 2012 Toimintavuoden aikana Auralassa tapahtui merkittäviä henkilöstömuutoksia: yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui ja Auralaan palkattiin koulutussihteeri sekä osa-aikainen seniori- ja setlementtityövastaava. Vuosi 2011 oli myös toisena vuotena peräkkäin perusremonttien aikaa: opistorakennuksen ikkunat vaihdettiin ja Auralan liikuntasali peruskorjattiin sananmukaisesti juhlasaliksi. Pyrkimyksenä on vuoden 2012 aikana korjata ja kalustaa Auralan kaikki tilat hyvään toimintakuntoon. Auralan kansalaisopiston opetustarjonta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Auralan kansalaisopisto oli toteuttamassa useampia kehittämishankkeita, joista merkittävin oli tuntiopettajille suunnattu Osaava-hanke. SenioriAurala vei päätökseen Ray:n rahoittaman S-KOTOSET projektin, jonka myötä Auralaan on luotu uudenlaista senioritoimintaa sekä seniorityön malleja. Päiväkoti jatkoi toista vuottaan yhtenä toimintayksikkönä ja toiminta on vakiintunut hyvälle mallille. Auralan toiminnan laatuun ja merkityksellisyyteen kiinnitettiin myös huomiota. Koko organisaatiossa toimii yhteinen laatutyöryhmä, ja laatutietoa kerätään ja käsitellään vuosittain mm. Auralabarometrin avulla. Vuonna 2011 oli vuorossa ns. ulkoinen palaute, joka kohdistui asiakkaille. Barometrin yhteenvedot osoittavat Auralan olevan voittopuolisesti hyvällä ja kiitettävällä tasolla, mutta kehitettävääkin löytyy. Tilat, tiedotus ja tunnettuus ovat kerrasta toiseen kehitettävien asioiden listalla. Vuosi 2012 näyttää jatkuvan perusremonttien merkeissä: opistorakennuksen hissi ja asuinrakennuksen perusremontit ovat vuoden työlistalla. Auralan toiminnan kehittämisenkeskeiseksi teemaksi on nostettu kaikinpuolinen esteettömyys: monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus, liikunta- ja kuuloesteiden vähentäminen. Näillä toimenpiteillä Auralasta on kehittymässä aidosti matalan kynnyksen setlementtitalo. Vuoden 2012 eräitä keskeisiä tehtäviä on aktivoida Auralan jäsen- ja vapaaehtoistoimintaa sekä lisätä koko Auralan luottamushenkilöstön yhteistyötä tavoitteena yhteinen näkemys Auralan tulevaisuussuunnista. Vuoden aikana käydään myös läpi Auralan uudistettu johtosääntö. Johtosääntökäsittelyn myötä tullaan tekemään tarvittavia hallinnollisia ja toiminnallisia tarkistuksia. Auralan uudelleensuuntautumisen perustaksi haetaan myös vaikutteita Setlementtiliiton uudesta strategiasta. 1

2 AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti on Turussa setlementtitoimintaa ylläpitävä yleishyödyllinen yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Setlementtiliittoon. Yhdistys on perustettu vuonna Vuonna 2011 toimintamuodot olivat: 1. Auralan kansalaisopisto 2. Auralan päiväkoti 3. Auralan setlementti- ja senioritoiminta Kansalaisopiston ja päiväkodin toiminnat ovat perustuneet niistä annettuihin lakeihin ja ovat julkisen palvelun luonteisia. Ne toimivat omien johtokuntiensa alaisina ja ovat viranomaisten valvomia. Molempien kuluihin on saatu rahoitusta julkisista varoista. Senioritoimintaa on järjestetty sekä osana opiston toimintaa että Seniorituki Kotoset hankkeen voimin. Yhteistoiminnoilla on pyritty tukemaan kulttuuritoimintaa ja sosiaalialan yhteisöjen ja laitosten työtä sekä kehittämään toiminnan laatua. Auralalla on edustus myös Turun Rikosuhripäivystyksen vastuuryhmässä. Auralan piirissä tehtävästä lapsi- ja nuorisotyöstä vastaa erilliset nuorisoyhdistykset: Auralan Kerhokeskus ry yhteistyössä Auralan Kerhonjohtajat ry:n kanssa sekä näiden paikallisyhdistysten piirijärjestö Setlementtinuorten Lounais-Suomen piiri ry. Piirijärjestöön kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Turun Seudun Tanssioppilaitos ja Otsolan Nuoret ry Porissa. Auralan Setlementti on antanut nuorisoyhdistyksille taloudellista tukea ja luovuttanut niiden käyttöön toimitiloja. Auralan Kerhokeskuksen toimintamuodot: vapaa-ajan kerhotoiminta jatkui pääosin Auralassa toimimalla, koululaisten iltapäivä- ja kesäkerhotoiminta jatkui edelleen kahdessa toimintayksikössä Satakunnantiellä ja Yrjänänkadulla, Turun seudun Tyttöjen Talon toiminta, joka uusissa tiloissaan on vakiinnuttanut ja laajentanut toimintaansa. Auralan Setlementti ry on Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen, joten kaikki toimintayksikkömme toimivat aktiivisesti yhteistyössä Setlementtiliiton ja muiden Setlementtiliiton jäsenyhdistysten toimijoiden kanssa. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Yhdistys perustaa toimintansa alla lueteltuihin setlementtiliikkeen perustehtäviin. Erityisesti sitoudutaan vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten selviämistä edistävään toimintaan. yksilön elämänhallinnan edistäminen elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja lähimmäisyyden edistäminen yhteisöllisyyden toteutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien toimintamuotojen kehittäminen 2

3 Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen hallitus on toimintavuoden aikana kokoontunut kahdeksan kertaa. Hallitukseen ovat vuonna 2011 kuuluneet: Herastuomari Anne Majuri, puheenjohtaja Varatuomari Matti Manner, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Markku Horstio Insinööri Seppo Lehtinen Ma. sosiaalityön professori Leo Nyqvist Aikuispedagogi Päivi Räisänen Kauppateknikko Aimo Tuominen Varajäsenet: kokemuskouluttaja Pirjo Seppälä, projektipäällikkö Elina Vuorio Hallituksen esittelijä/sihteeri toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors Läsnäolo- ja puheoikeudella Setlementtiliiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen sekä kunniapuheenjohtaja Kalevi Hietanen, työntekijöiden edustajana atk-tuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Anne Majuri, Päivi Räisänen ja Juhani Pörtfors. Tilintarkastuksen on hoitanut Anne Malin PricewaterhouseCoopers-yhteisöstä. Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja taloudenhoitajana on ollut toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Yhdistyksen työntekijät Toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors Setlementti- ja seniorityövastaava Birgitta Mäkinen Kanslisti Tuula Kivenmäki Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous muodostuu kansalaisopiston, päiväkodin, asuinrakennuksen ja projektien toiminnasta. Kansalaisopisto saa valtionapua ja päiväkodilla on ostopalvelusopimus Turun kaupungin kanssa ja sopimus koskee osaa asiakkaista. Osa lapsista on yksityisen hoidon tuella. Yhdistys on saanut avustusta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Tämä tuki on käytetty Auralan setlementti- ja seniorityöhön. Turun kaupunki on tukenut Auralaa yhdistysavustuksella, joka on käytetty kansalaisopiston toimintaan. Lisäksi yhdistys on saanut avustusta opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. Auralan talous perustuu merkittävissä määrin yhdistyksen omaan toimintaan ja sen tuloksellisuuteen. Vuoden 2011 tilinpäätös oli positiivinen. 3

4 1. AURALAN KANSALAISOPISTO Auralan Setlementti ry ylläpitää vapaata sivistystyötä koskevan lainsäädännön mukaan toimivaa Auralan kansalaisopistoa. Opisto järjestää yleissivistävää aikuiskoulutusta paikallisen ja alueellisen sivistystarpeen mukaan. Opistolla on nykyisin hieman myös lapsille suunnattua koulutusta. Opisto järjestää tanssitaiteen ja näyttämötaiteen opetusta yhteistyössä Turun Seudun Tanssioppilaitos ry:n ja Turun Nuori Teatteri ry:n kanssa. Näyttämötyön kursseja järjestetään yhteistoiminnassa harrastajateatterien kanssa. Auralan kansalaisopisto on setlementtiopisto. Suomessa toimii tällä hetkellä 18 setlementtikansalaisopistoa, joiden toiminta on arvostettua ja mittavaa. Opetuksessa ja oppimisympäristössä näkyvät tärkeät setlementtiarvot: yhteisöllisyyden, suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon kunnioittaminen. Toiminta on kaikille avointa ja poliittisesti sitoutumatonta. Opetus tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän eheytymistä. Keskeistä on myös elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, joka näkyy Auralassa monimuotoisena ja runsaana senioritoimintana. Kaikkein pienimmät asiakkaat ovat vauvaikäisiä, joten koko elämänkaaren kirjo näkyy opiston toiminnassa. Opetusta toteutetaan lämminhenkisessä ja vuorovaikutusta tukevassa ympäristössä yhteistoiminnallisin menetelmin - aiheita yhdessä työstäen. Lisätietoja setlementtikansalaisopistoista: Auralan kansalaisopisto kuuluu myös alueelliseen Ilo oppia -kansalaisopistoverkostoon. Verkoston muita jäseniä ovat Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Naantalin opisto, Paimion kansalaisopisto, Saariston kansalaisopisto, Väståbolands medborgarinstitut, Liedon- Tarvasjoen kansalaisopisto ja Raision työväenopisto. Verkostossa kehitämme yhdessä kansalaisopistotoimintaa ja esimerkiksi yhteisten kehittämishankkeidemme voimin lisäämme opistojemme toiminnan laatua. Johtokunta Opiston johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa. Opiston johtokuntaan ovat kuuluneet: Aikuispedagogi Päivi Räisänen (puheenjohtaja) Professori Arto Jauhiainen Johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen Palvelutalon johtaja Sirkku Koskinen Aikuisopiskelija Sirkka Mäkelä Artesaani Sari Suuronen (kevät 2011) Johtokunnan sihteerinä on toiminut rehtori Juhani Pörtfors. 4

5 Opiston työntekijät Rehtori Juhani Pörtfors, suunnittelija Lotta Mankonen (vuorotteluvapaalla ajan ), sijaisena Mari Lehtonen ajalla (työelämävalmennuksessa alkuvuoden), koulutussihteeri Susanna Viherä (aloitti elokuussa), atk-tuki/opettaja Raymond Jonckheer-Nurmi, senioritoiminta Birgitta Mäkinen, apulaiskoordinaattori Laura Lankinen, kanslisti Tuula Kivenmäki, vahtimestari Paula Kivekäs, siistijä Hanna Suojanen, lisäksi toimistoapulainen Ljudmila Podleskaja ( ) sekä työkokeilussa Juha Malinen (marras-joulukuu) ja työssäoppimisjaksolla Jenna Kuusisto (joulukuu) Opiston toimintapaikat 1 Opistotalo Aurala, Satakunnantie 10 2 Auralan päiväkoti, Satakunnantie 10 3 Tanssitaiteen tilat, Yrjänänkatu 2 4 Turun Nuori Teatteri, Ursininkatu 4 5 Nummenmäen Näyttämö, Vanha Hämeentie 29 6 Teatteri Tarmo, Virusmäentie 10 7 Turun NNKY:n huoneisto, Vähä-Hämeenkatu 12 A 8 Yrjänän iltapäiväkerhon tila, Yrjänänkatu 2 9 Näkövammaisten yhdistys, Läntinen pitkäkatu Rymättylän Tammilehto 11 Maarian VPK-talo, Oikokatu 7 12 Verkahovi, Verkatehtaankatu 4 13 Turun ammatti-instituutin Juhannuskukkulan koulutalo Työkaudet Keväällä ensimmäiset kurssit alkoivat ja viimeiset päättyivät Syksyllä ensimmäiset kurssit alkoivat ja viimeinen päättyi Yhteenlaskettu osallistujaluku kaikille suunnatuissa opistoryhmissä oli ja Osaava-hankkeen opiskelijat mukaan lukien Kansalaisopistossa toimivassa Osaava-hankkeessa järjestettiin täydennyskoulutusta Varsinais-Suomen vapaan sivistystyön henkilöstölle, pääosin tuntiopettajille. Tässä hankkeessa oli 264 opiskelijaa (pääosin tuntiopettajia), ja sitä rahoitti Lounais-Suomen aluehallintovirasto. Kaikista opiston kurssilaisista oli naisia ja miehiä Netto opiskelijoita eli yksittäisiä henkilöitä oli Opetustunteja järjestettiin yhteensä , joista 129 tuntia oli Osaava-hankkeen koulutuksia. Koulutuksia toteutui yhteensä 455 kpl, joista lapsille tai nuorille järjestettyjä oli 46 kpl ja niissä tunteja oli

6 Talous Valtionosuutta opisto sai tuntiin ja valtionosuuteen oikeuttavia opetustunteja järjestettiin tuntia. Valtionavun lisäksi opisto on saanut tukea Turun kaupungilta, opetushallitukselta ja opetusministeriöltä. Opiston tulot kattoivat opiston kulut. Tuntiopettajat ja luennoitsijat Tuntiopettajat ja luennoitsijat Aaltonen Katri didaktiikka/ Osaava-hanke, Aaltonen Kirsi espanja, Aalto Marjatta yhteyshenkilö, Aho Anna digivalokuvaus, Ahomäki Jorma esperanto, Aitokari Lasse jooga, Egutkina Svetlana dynaaminen meditaatio, Evesti Senja tanssi, Grace Ulla-Maija luento/ Osaava-hanke, Hakala Harri älytaulukoulutus, Havu Väinö esperanto, Heikinheimo Raili retriittiohjaaja, Heiniluoma Johanna luento Kultaisen iän opintopiiri, Hellberg Marita liikunta, Hellman Iiris painonhallinta, Hirvonen Olli luento/ Ikääntyvien yliopisto, Hollender Outi kirjoittaminen, Huttunen Saara seniorit nuorten mentoreina, Hynynen Anu-Kristiina teatteriohjaaja (Nummenmäen Työväen Näyttämö), Hynynen Jorma teatteriohjaaja (Nummenmäen Näyttämö), Hyttinen Jorma maalaus, Ihalainen Rauha näkövammaisten kansalaistieto, Johansson Tuire liikunta, Johnsson Marre retriittiohjaaja, Jonckheer-Nurmi Raymond atk, Juusela Anja-Karina tuutori aikuiskasvatustieteen opinnot, Kaaja- Virtanen Eija avopalvelu-kerho, Kaarenoja Miira tanssi, Kaikkonen Mikko teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kaartosalmi Minttu lasimosaiikki, Kallas Mare viro, Kallio Eveliina teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kankare Mari joogatapahtuma, Kantola Suvi hopeasavi, Karttunen Hannu tähtitiede, Katainen Hilkka-Helena retriittiohjaaja, Katajainen Seppo tähtitiede, Keinumäki Ritva ohjaaja, Kivelä Sirkka-Liisa luento/ Matkailu ja retkeily, Knaapi Timo valokuvanäyttely Satakunnantien varrelta, Koistinen Eeva joogatapahtuma, Kokko Pentti retriittiohjaaja, Korhonen Helena luento/ Kultaisen iän kerho, Koskinen Sirkku tanssi, Korpela Tapio kapellimestari, soittokunta, Krapinoja Kyllikki retriittiohjaaja, Kuitunen Venla teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Kulo Eija- Liisa käsityö, Kurvinen Konstantin Anand-voimistelu, Kuusisto Jukka atk, Kuronen Jouni sukututkimus, Kytönen Mirja luento Kultaisen iän opintopiiri, Laakso Seppo teatteriohjaaja (Teatteri Tarmo), Laine Tuula tanssi, Laivamaa Niina folkjam, Lamberg Mia tanssi, Lankinen Laura opas Matkailu ja retkeily, Laulajainen Hanna lasityöt, Laurikainen Sofia teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Lehtonen Anne englanti, Lehtonen Janina viihdekonsertti Kultaisen iän opintopiiri, Lehtonen Mari käsityö, luennot, Lemmetyinen Pentti sosiaalinen tilinpito/ Ikääntyvien yliopisto, Lindroth Kristiina tanssi, Lindqvist Auvo puutyöohjaaja Kultaisen iän opintopiiri, Lund Seppo Turun eläkkeensaajien boccia-peli, Luttinen-Kuisma Marja luento/ Osaava-hanke, Lyra Iiris kalligrafia, Majuri Timo englanti (NNKY), Malmberg Anneli teatteriohjaaja (Nummenmäen Työväen Näyttämö), Mankonen Lotta luennot Osaava-hanke, Mantsinen Thea shiatsu, voima ja tasapaino, Marjanen Anja neulontaa ja kulttuuria maahanmuuttajille, Matikainen Tuire teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Mattila Jarmo viihdelaulukuoro, Molin Sofia teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Murgo Pino italia, Mäkelä Kai atk ja digikamerakurssi, Mäki Kirsi senioritanssit, Mäkinen- Fagerström Annikki lasi- ja posliininmaalaus, Mäkinen Pentti tanssi, Mäkinen Birgitta seniorityö, Männistö Mari Nia-tanssi, Nevari Päivi steppitanssi, Niementeräs Kirsi tanssi, Nieminen Aila jooga, Niinikangas Vesa kirjallisuus, Nurmi Pasi tähtitiede, Nurmela Satu luento/osaava-hanke, Nurminoro Anu keramiikka ja lasikorutyöt, Oittinen Tiina esperanto, Oksanen Jonna keramiikka, Paarte Seppo puutyönohjaaja, Paatere Antero retriittiohjaaja, Palm Jukka luonto-ja muinaisret- 6

7 keily, Parkkari Pentti luento/ Matkailu ja retkeily, Peltonen Kaarina retriittiohjaaja, Penttilä Salme retriittiohjaaja, Pitchugina Nadja venäläisnaisten opintopiiri, Podleskaja Ljudmila venäjä, Poikelharju-Halonen Marjut luento Matkailu ja retkeily, Pyöli Raili näkövammaisten kansalaistieto, Pääkkölä Anna-Elena Glee-kuoro, Pörtfors Juhani ikääntyvien yliopisto, Pöyhönen Teijo kansanlauluja Kultaisen iän opintopiiri, Raitis Isko retriittiohjaaja, Raittinen Annika luento Matkailu ja retkeily, Rantakokko Leena retriittiohjaaja, Rantanen Tiina luento Matkailu ja retkeily, Raudanen Kristiina musiikkipedagogi, Rinne Liisa muotoilu, Rintala Nata espanja, Rosenberg Hanna-Maija luento Kultaisen iän opintopiiri, Rytkönen Anna englanti (NNKY), Saarela Erkki lauluohjaaja, Saarinen Minna opas Matkailu- ja retkeily, Saaristo Minna-Stiina teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Sahlstein Juha saksa, von Schöneman Aiju retriittiohjaaja opas, Silvennoinen Annele atk, Somerpalo Seija Pohjola-kävelyopas, Stepanoff Jatta teatteriohjaaja (Turun Nuori teatteri), Suominen Eeva-Liisa avopalvelukerho, Suvanto Hannu atk (V-S Näkövammaiset ry), Suuronen Sari käsityöt, Söderman Anja vanhat tanssit -kerho, Thibblin Mia tanssi, Tikkanen Outi luento/ Ikääntyvien yliopisto, Tiusanen Leena esperanto ja Pohjola-kävelyopas, Tohidi Samira Nik tanssi, Toivola Sirpa, opas Matkailu ja retkeily, Torres Huhtala Julia kuubalaiset tanssit, Tuominen Marjo tanssitaide, Tyni-Nummelin Anne ruotsi, Tähti-Rantanen Sirkka Hääpukunäyttely: Päättömästi rakastuneet, Tähti-Wahl Pirjo-Riitta kirjoittaminen, Vainio Maarit Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmät ja jooga, Valtanen Susanna tanssi, Viljanen Iida teatteriohjaaja (Turun Nuori Teatteri), Vastamäki Päivi luento Kultaisen iän opintopiiri, Vepsäläinen Annukka englanti ja yksinlaulu, Vilen Ari sukututkimus, Virta Leena yhteyshenkilö, Virtanen Sirpa luento Matkailu ja retkeily, Vovk Alexander teatteriohjaaja (Perheteatteri), Vänttinen Timo seniorimuistelu (VR), Whybrow Paul natiivienglanti Kevätnäyttely Lauantaina klo ja sunnuntaina klo pidettiin kevätnäyttely. Näyttelyssä esiteltiin mm. posliininmaalaustöitä, öljyväri- ja akvarellimaalauksia, käsitöitä, keramiikkaa, lasi-, Tiffany- ja pajutöitä, valokuvaryhmien valokuvia, Auralan historiaa ja toimintaa sekä kirjoittajaryhmien tuotoksia. Näyttelyssä pidettiin myös opiston opetusohjelmaan kuuluvien kurssien esittelytapahtumia: Ranskaa ja sen kulttuuria, Saksa matkailumaana, venäjää matkailijoille, senioritanssiryhmän esityksiä, iloista steppiä, Maarian VPK:n musiikkia, nuttuja Etiopiaan ja Osaava hankkeen luentotilaisuus. Lisäksi päiväkoti, SenioriAurala, Kerhokeskus ja Tyttöjen Talo esittelivät omaa toimintaansa näyttelyn yhteydessä. Näyttely- ja kansanjuhlakävijöitä oli noin 360. Yhteistyökumppanit Auralan kansalaisopisto teki vuonna 2011 tiivistä opistoyhteistyötä Setlementtiliiton, Setlementtiopistojen ja Ilo oppia kansalaisopistoverkoston kanssa, Opiston muita oppilaitosyhteistyökumppaneita olivat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Turun seudun tanssioppilaitos ja Bovallius-ammattiopisto. Kansalaisopiston teatteriyhteistyökumppaneita olivat Nummenmäen näyttämö, Teatteri Tarmo, Turun Nuori Teatteri ja Venäjänkielinen perheteatteri. Opisto toimi yhteistyössä myös monien yhdistysten kanssa, ja näitä olivat: Kansalaisopistojen liitto KOL, Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry, Turun Seudun Hengitysyhdistys ry, Turun esperanto-yhdistys ry, Turun Tuglas seura, Steppiyhdistys Step IT, Turun Joogayhdistys ry, Maarian VPK, Turun Eläkkeensaajat ry, 7

8 Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Narsistien uhrien tuki ry, Lions Ladyt, Turun NNKY, Auran Loiste ry, Telakka- ja konepajaeläkeläiset ry ja Eläkeläistenliiton VREL Turun osasto ry. Muita opiston yhteistyökumppaneita olivat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Maarian seurakunta, Smartum Oy, RJ-kuntoiluseteli Oy. AURALAN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISHANKKEET 2011 TYÖTTÖMIEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN OKM:n laatu- ja kehittämisavustus Auralan hankkeen tarkoituksena oli edistää työttömien hyvinvointia ja terveyttä sekä edistää heidän työllistymistään. Tähän pyrittiin mm. lisäämällä työttömien elämänsisältöä, elämänhallintaa, elämänaktiivisuutta ja työnhakuvalmiuksia erilaisten opintojen avulla. Heitä tuettiin työkykyisyyden säilyttämiseen liikuntaharrastusten ja terveystottumusten muuttamisen kautta sekä antamalla mahdollisuuksia ylläpitää ammattitaitoa atk- ja kieliopintojen avulla. (Lisäksi Aurala on saanut laatu- ja kehittämisavustuksen myös Ilo oppia verkoston yhteisenä hankkeeseen.) ATK-TUKIPISTE Atk-tukipiste jatkaa toimintaa pitäen yllä tukipistettä sekä järjestäen teemaluentoja sekä yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa pienimuotoisia kehittämishankkeita. Daisy Ladies opetuskokeilu yhteistyössä amk-opiskelijoiden kanssa, syksy Atk-opetusta työttömille maahanmuuttajanaisille, jotka eivät osaa lainkaan käyttää tietokonetta ja osa osallistujista saattaa olla myös luki-taidottomia. Opetuskokeilu on osa työttömien työhyvinvoinnin edistämistä sekä opintosetelihanketta. HEAR ME Hear me Kuule minua hanke koulutti vapaaehtoisista eläkeläisistä mentoreita eli tukihenkilöitä nuorille, joilla voi olla riski keskeyttää toisen asteen jatko-opinnot. Rahoitus: Lifelong Learning Programme , Grundtvig-alaohjelmasta. Koordinaattori VIA University College Århus/Danmark; Turun amk, Auralan Setlementti, Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysala; University of East London/United Kingdom; Royalblocks/United Kingdom; University of Valencia/Spain ja University of Applied Sciences Utrecht/Holland. VARSINAIS-SUOMEN KANSLAISOPISTOT JA ILO OPPIA OPISTOT Osaava-hanke Opetustaitoa ja osaamista vapaan sivistystyön oppilaitoksiin (ADULT EDU V-S) Tässä alueellisessa hankkeessa koordinoivana opistona toimi Auralan kansalaisopisto. Hankkeessa keskityttiin pääosin opetushenkilöstön ammatilliseen kehittämiseen, alueelliseen verkostoitumiseen, pedagogiseen ja aikuiskasvatukselliseen osaamiseen sekä sosiaalisen median käyttöön opetuksessa. Lisäksi opiskeltiin mm. työyhteisöön, työhyvinvointiin, vuorovaikutukseen ja asiakaspalveluun liittyviä asioita. Hankkeen aikana järjestettiin koulutuksia lähinnä tuntiopettajille, jotka työskentelevät 16:ssa vapaan sivistystyön opistossa Varsinais-Suomessa. Koulutuskokonaisuuksia toteutettiin 12 kappaletta, ja osallistujia näissä koulutuksissa kaikista opistoista oli yhteensä 264 (netto-opiskelijoita 159). Auralan kansalaisopiston omasta henkilökunnasta koulutuksiin osallistuvia opetusalan ammattilaisia oli yhteensä 53 (netto-opiskelijoita 21). 8

9 Hankkeella oli myös oma Facebook-ryhmä, joka toimi alueellisesti tiedottamisen kanavana ja jossa käytiin ammatillista keskustelua. Hankkeen koordinaattorina toimi oman toimen ohella VTM Lotta Mankonen ja tuntipalkattuna apulaiskoordinaattorina FM Laura Lankinen. Hankkeen rahoittajana toimi Lounais-Suomen aluehallintovirasto, AVI. KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELIAVUSTUKSET OPH:n avustus Avustuksen kohderyhminä olivat opistoista riippuen maahanmuuttajat, työttömät, seniorit, alhaiset pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat opiskelijat. Näiden ryhmien osallistumis-kynnystä on pyritty madaltamaan joko maksuttomilla, kohderyhmille räätälöidyillä kursseilla tai kohderyhmille tarjotuilla alennuksilla. Tuen avulla mahdollistimme Auralassa työttömien 30 %:n kurssimaksualennuksen lukuvuonna Ilo oppia verkoston yhteinen hanke, koordinaattorina Auralan kansalaisopisto. LAATU- JA KEHITTÄMISHANKE Hankkeen koordinaattori: Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto. LAKE-hankkeen tavoitteena oli kehittää Ilo oppia opistojen verkostotoimintaa ja alueen opistopalveluiden laatua ja saavutettavuutta. OPM:n kehittämisavustus suunnataan erityisesti seuraaville kohderyhmille: työttömät, maahanmuuttajat ja aikuiskoulutuksen aliedustetut ryhmät. 2. AURALAN PÄIVÄKOTI Auralan päiväkoti on Auralan Setlementin omistama päivähoitolaitos, jossa on vuonna 2011 toiminut 21-paikkainen kokopäiväryhmä yli 3-vuotiaille ja 8-paikkainen kokopäiväryhmä alle 3-vuotiaille Auralan toimitalossa. Suurin osa lapsista on ollut hoidossa palvelusetelillä, osa lapsista on ollut hoidossa myös yksityisen hoidon tuella ja kaupungin kanssa solmitulla maksusitoumuksella. Johtokunta Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa. Korvauslakimies Markus Heiskanen puheenjohtaja Yliopisto-opettaja Silja Keva varapuheenjohtaja Päiväkodin johtaja Satu Heinonen sihteeri Pikaruokalatyöntekijä Sanna Helenius Toiminnanjohtaja Juhani Pörtfors Työntekijät Satu Heinonen lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja, Riina Helin lähihoitaja (määräaikainen) Jaana Hongisto sosiaalikasvattaja (määräaikainen), Minna McArdle sosionomi, Kirsi Kiviniitty- Karppinen lähihoitaja, Tuija Oinonen päivähoitaja, Hanna Suojanen siistijä, Pia Suvanto päivähoitaja, Anne Tähkäpää emäntä. Päivähoidon lainsäädäntö määrittää sekä työntekijöiden määrän että koulutuksen. Työntekijöitä on toimintavuonna ollut keskimäärin 8. Työntekijöiden rikostaustat on selvitetty lain edellyttämällä tavalla. 9

10 Toiminta Kevätkauden toiminta alkoi 2.1. ja päättyi Syyskausi alkoi 1.8. ja päättyi Tilasto: Auralan ryhmät Tavoitteet Kokop.hoito Toimintapäivät 253 Läsnäolopäivät 5358 Hoitokuukaudet 357 Päiväkodilla on oma varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Päiväkodin hoidon, kasvatuksen ja opetuksen yleistavoitteena on ollut tukea lasten koteja näiden hoito-, opetus- ja kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää ja tukea lapsen yksilöllistä kasvua on pyritty ns. kasvatuskumppanuuteen. Lapsen kasvun kansioon kerätään lapsen omia töitä, valokuvia, haastatteluja ja sadutuksia. Kasvun kansio tuo näkyväksi lapsen ajattelua ja oppimista. Yhteistyö Kasvatuskumppanuuden alueella mm. vanhempainillassa on luotu pohjaa syventämällä päivähoidon ja vanhemmuuden kohtaamista sekä kerrottu tulevista tapahtumista ja tavoista. Lisäksi järjestettiin äitienpäivän kunniaksi kahvitus. Isänpäivää juhlimme glögitarjoilun merkeissä. Nuoren Suomen pihaseikkailua vietimme isovanhempien ja lasten kanssa päiväkodin pihalla seikkaillen ja nauttien simaa ja munkkeja. Kulttuuripääkaupunkitapahtumassa Avoimet ovet päivä senioreille Auralassa tapahtumassa seurasimme nukketeatteria ja lauloimme yhdessä seniorien kanssa. Maarian seurakunta on järjestänyt pääsiäisvaelluksen, kevätkirkon ja adventtihartauden päiväkodin lapsille. Yhteisiä kasvatustavoitteita on luotu vanhempien ja lasten tutustumisella päiväkotiin ennen hoidon aloittamista, alkukeskusteluilla, päivittäisillä keskusteluilla, kasvatuskeskusteluissa sekä vanhempien osallistumisella päiväkodin juhliin ja vanhempien iltaan. Syyskuussa taitavat ja ahkerat isät olivat talkootyönä pystyttämässä uusia pihaleikkivälineitä lasten pihoihin. Marraskuussa esiopetusikäisten vanhemmille järjestettiin kouluvalmiusilta alueellamme. Kokoontumisilla luomme verkostotoimintaa koulujen, toisten päiväkotien ja terveydenhuollon kanssa, turvaamaan lapsille joustavampaa siirtymistä päiväkodista kouluun. Toiminta Auralan päiväkoti vietti syksyllä lokakuussa 70-vuotis juhliaan juhlaviikon merkeissä. Juhlaviikolla maanantaina Kapa Ahonen kävi laulattamassa lapsia. Tiistaina Kas Kummaa -nukketeatteriryhmä esiintyi Auralan lapsille ja aikuisille sekä vieraanamme olleille Raunistulan lastenseimen lapsille ja aikuisille. Keskiviikkona retkeilimme ja olimme liikuntaleikkikoulussa. Torstaina askartelimme ja illalla tarjosimme kakkukahvit vanhemmille Nuoren Suomen luennoitsijan kertoessa vanhemmille liikunnan tärkeydestä lapsille. Perjantaina saapui kutsuvieraina mm. vanhoja työntekijöitä, kaupungin edustajia, muita yhteistyö kumppaneita sekä oman talon väkeä tutustumaan päiväkotiin ja 10

11 nauttimaan juhlapöydän antimia. Lasten varhaiskasvatuksen ja oppimisen toimintatapoina ovat olleet leikki, aamupiiri, oppituokiot, kirjalliset tehtävät, erilaiset kädentaitoharjoitukset, työtehtävät, laulu- ja musiikkihetket, eettiset keskustelut, haastattelut, luovat toiminnot, juhlat, konsertit, pöytäteatteri, motoriset toiminnot kuten satuliikunta, sählyn peluu, temppuradat, Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu, Nuoren Suomen Vauhtivarpaat kampanja. Metsämörri-retket, pulkkamäkiretket sekä opetukselliset perushoidon tilanteet päivittäin. Olemme tehneet retkiä mm. Kupittaan urheiluhalliin, Konserttisaliin, Logomoon, lasten kotiympäristöihin, teatteriin, luontoon, torille, leikkipuistoihin, museoihin, kirjastoon ja kirjastoautoon. Kevätretki lasten kanssa tehtiin Heinänokkaan. Kevätjuhlaa vietimme liikunnallisissa merkeissä Ruissalon Tammenterhossa. Päiväkodin joulujuhlaa vietettiin opiston salissa johon olivat tervetulleita vanhemmat ja isovanhemmat. Joulupukki vieraili joulujuhlassamme ja toi lapsille lahjat. Lapset ja aikuiset ovat harjoitelleet poistumista päiväkotitiloista mahdollisen tulipalon uhatessa. Lapset ovat opetelleet julkista esiintymistä leikkimällä ja laulamalla Auralassa järjestetyissä tilaisuuksissa. Olemme tehneet yhteistyötä myös Turun Seudun Tanssioppilaitoksen ja Auralan kansalaisopiston kanssa, jolloin kaikki halukkaat yli 3-vuotiaat ovat päässeet tanssinopetuksen pariin päiväkotiaikana. Esiopetusikäiset ja viisivuotiaat ovat tutustuneet ATK:hon. Esiopetusikäiset ovat tutustuneet Raunistulan kouluun, sekä käyneet uimakoulua Kansallisessa palvelutalossa päiväkodin oman uimaopettajan johdolla. Harjoittelijat Päiväkodissa on ollut harjoittelijoita mm Työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Turun AKK:n kautta on ollut opiskelijoita työssä oppimisjaksoilla. Opiskelijoita on otettu Naantalin Ammattiopiston kautta, Turun Ammattikorkeakoulusta, Turun Kristillisestä opistosta, Cimson koulutuspalveluksen kautta. Bovallius ammattiopistosta on ollut opiskelija ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa. Koululaisia on ollut työelämään tutustumassa. Kouluttautuminen Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut moniin erilaisiin koulutuksiin, joita on järjestetty alueellamme ja lähiympäristössä. Koulutuksia ovat olleet mm., Nuoren Suomen Liikuttajien syysseminaari, Pedagogiikan johtaminen ja toimiva arki, Kun tunteet tempaavat aikuiset lasten tukena tunteiden kokemisessa ja ilmaisussa, Kulttuuria lapsille, lasten kanssa, Paloturvallisuuskoulutus, Tyttöjen talo Turku seminaari, Työnilo työhyvinvoinnin pää(n)asia sekä Auralan sisäiset koulutukset. 3. AURALAN SETLEMENTTI- JA SENIORITOIMINTA (SetSen-toiminta) Suomen setlementtiliike on vastikään uudistanut strategiaansa vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnallisten murrosten tuottamiin sosiaalisiin ja inhimillisiin tukihaasteisiin. Suomen Setlementtiliitto on myös uudistanut organisaatiotaan ja toimintaansa, jotta paikallissetlementit voisivat tätäkin kautta saada mahdollisimman hyvän tuen omalle kehittämistoiminnalleen. 11

AURALAN SETLEMENTTI RY

AURALAN SETLEMENTTI RY Auralan Setlementti ry TOIMINTAKERTOMUS 2012 Auralan Setlementti ry:n toimintakertomuksessa on esitelty vuoden 2012 toimintamuotoja ja toimintaa sekä katseita vuoteen 2013. Kiitos Auralan monipuolisesta

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni

Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Vuosikertomus 2013 Suomen Setlementtiliiton yhteiskunnallinen konserni Suomen Setlementtiliitto ry S-Asunnot Oy Senioriasumisoikeus Oy Oskelakoti Oy Valokuvat: Emil Bobyrev, Alejandro Lorenzo, Matti Rajala,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007

Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Jyväskylän seudun Perhe -hanke 1.7.2005 30.10.2007 Perhepalveluverkostoja, varhaista tukea ja kumppanuutta 15.9.2006 Projektipäällikkö Jaana Kemppainen 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...3 2. HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄ JA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 2012... 4 TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS... 5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN... 6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen Kasvatusasiain keskuksen Arjen kristillisyys toteutuu läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. 1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry 1 SISÄLLYS VUOSI 2011 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYKSESSÄ 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA KOTIKUNNAAN TOIMINTAFILOSOFIA 3 YHDISTYKSEN HALLINTO

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot