Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan"

Transkriptio

1 Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

2 Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

3 Opetushallitus ja tekijä Kannen suunnittelu: Innocorp Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) Edita Prima Oy, Helsinki 2008

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO LUETUN YMMÄRTÄMINEN Taitotaso A1...6 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus...6 Esimerkkitehtävät...6 Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet KIRJOITTAMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet

5 5 PUHUMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet LIITE 1. Puhumisen laadulliset arviointikriteerit LIITE 2. Kuuntelutehtävien tekstit

6 1 JOHDANTO Tämä materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitotason selvittämiseen ja kielitaidon kehityksen seurantaan. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi alkukartoituksissa ja kotoutumiskoulutuksen eri vaiheissa. Esimerkkitehtävien avulla voidaan kartoittaa kielitaidon eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista. Arviointimateriaali on laadittu eri kielitaidon osa-alueita koskevien kielitaitokuvausten pohjalta. Kielitaitokuvaukset on koottu aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta annetun suosituksen (5/421/2007) ja kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (WSOY, 2003) taitotasoasteikoista. Arviointiohjeiden yhteydessä esitettyjen arvioinnin apuvälineiden, kuten kielitaidon tarkistuslistojen ja arviointikriteerien laadinnassa on käytetty taustamateriaalina myös eurooppalaisen viitekehyksen liitteenä olevia Dialangitsearviointilausumia sekä eurooppalaisen kielisalkun kielitaidon tarkistuslistoja. Kielisalkkuun ja taitotasolausumiin voi tutustua Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Internetsivuilla osoitteessa suomi/index.html. Tehtävät on kehitetty opettajien apuvälineiksi opiskelijan kielitaidon kartoittamisessa. Tehtäviä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tasokokeena, ja tuloksia onkin pidettävä suuntaa-antavina, karkeina viitteinä opiskelijan kielitaidon tasosta. Opettajan kannattaa tarkastella tietyn tason tehtäviä ja niistä suoriutumista kokonaisuutena ja verrata suoriutumista huolellisesti kielitaidon tasokuvauksiin. Vastaako opiskelijan tehtävävastausten ja tuotosten kautta osoittama kielitaito suurin piirtein kyseessä olevan kielitaitotason kuvauksia? Materiaali koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen. Materiaali ei sisällä erillisiä rakenne- ja sanastotehtäviä. Kuten eri kouluasteiden suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmissa ja arviointia ohjaavissa kielitaidon kuvausasteikoissa, kieliopin ja sanaston osuus sisältyy pääosin tavoitteena olevien viestinnällisten tehtävien suorittamiseen ja niistä selviytymiseen. Mitä korkeammalla taitotasolla ollaan, sitä tarkempaa rakenteiden ja monipuolisempaa sanaston hallintaa edellytetään. Rakenteiden ja sanaston käyttö ja niiden osaaminen tulee esiin muiden kielitaidon osa-alueiden tehtävissä, ja esimerkiksi sanavaraston laajuus selittää yleensä selkeästi luetun ymmärtämisen taitoa. Tehtävät on luokiteltu yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaan kolmeen ryhmään: tasoille A1, A2 ja B1. Kunkin tason tehtävissä on mukana vaikeusasteeltaan helpompia ja vaikeampia osioita ja tehtäviä, joten opettajan kannattaa käyttää omaa harkintaansa siinä, mitä tehtäviä hän kulloinkin opiskelijoille valitsee. A1 A2.1 A2 B1.1 B1 B2.1 Kehittyvän kielitaidon kuvaaminen jatkumona, nousevana kielitaidon tasojen sarjana on toki karkeaa yksinkertaistamista, eikä taitotasokuvauksia voi siten tulkita suoraviivaisina mittaasteikkoina. Tasokuvaukset voivat kuitenkin toimia ikään kuin kompassina, työkaluna, jonka avulla arvioidaan ja tuetaan kielitaidon kehittymistä vaihe vaiheelta. Seuraavat piirteet kuvaavat karkeasti tähän arviointimateriaaliin sisällytettyjen kielitaitotasojen ja tehtävien sisältöä sekä osaamisen laatua kielitaidon eri tasoilla. 4

7 A1 A2 B1 B2 kaavamaisuus irrallisuus, yksittäiset sanat suppeus ja rajallisuus yksinkertaisuus lyhyys rutiininomaisuus ja niukkuus arkipäiväiset tilanteet ennakoitavuus ja tuttuus vuorovaikutus viestivyys ymmärrettävyys ja sujuvuus informaation määrän kasvu selviytyminen arkielämässä argumentointitaidot kielellinen tietoisuus diskurssikompetenssi luontevuus ja tarkkuus Arviointimateriaalin sisällys etenee kielitaidon osa-alueittain ja tasoittain seuraavasti: 1. Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus 2. Esimerkkitehtävät 3. Tehtävien arviointiohjeet 4. Muut arvioinnin apuvälineet 5

8 2 LUETUN YMMÄRTÄMINEN 2.1 Taitotaso A1 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Lukemisessa pyritään alkeiskielitaidon tasolla A1 ymmärtämään tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja, ymmärtämään hyvin lyhyitä, arkielämää käsitteleviä viestejä ja löytämään tarvittava yksittäinen tieto lyhyestä tekstistä. LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A1 Ymmärtää erittäin lyhyitä ja yksinkertaisia arkipäivän tilanteisiin liittyviä ilmauksia ja tekstejä. Lukee ilmauksen kerrallaan, tunnistaa tuttuja nimiä, sanoja ja perussanontoja ja lukee tarvittaessa tekstiä uudelleen. Pystyy muodostamaan käsityksen yksinkertaisia tietoja sisältävien helppotajuisten tekstien ja lyhyiden, yksinkertaisten kuvausten sisällöstä, varsinkin jos mukana on ymmärtämistä tukevia kuvia. TASOLLA OPISKELIJA A1.1 tuntee kirjainjärjestelmän, mutta ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajallisesti A1.2 ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tekstin tarvittaessa uudelleen ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajallisesti A1.3 pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä; esimerkiksi postikortista ja säätiedotuksesta lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hyvin hitaasti Esimerkkitehtävät Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita Tehtävä 2. Mainoksia Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä Tehtävä 4. Kutsu Tehtävä 5. Ilmoituksia Tehtävä 6. Postikortti 6

9 TEHTÄVÄ 1. KYLTTEJÄ JA OHJEITA Lue tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä ei saa tehdä? Tupakointi kielletty! a) b) c) 2. Mitä vain kahviossa saa tehdä? Puhelimen käyttö sallittu vain kahviossa! 3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee? Sammuta valot, kun lähdet! a) b) c) 4. Ketkä saavat pysäköidä? Pysäköinti sallittu vain talon asukkaille! Apteekki on avoinna arkisin klo Kesälauantaisin ja sunnuntaisin suljettu. 5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki? a) maanantai perjantai b) maanantai sunnuntai c) keskiviikko lauantai 7

10 TEHTÄVÄ 2. MAINOKSIA Lue mainokset ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä kaupassa myydään? a) b) c) 2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina? Kello. KOVAT MATKALAUKUT JA KANGASREPUT Mannerlaukku p. (09) Sibeliuksenkatu 2, Kauppala ark , la Unohtumattomat Juhlakukat Isälle! Kaupasta josta löytyy ideoita. Kalevan kukkatalo p. (09) Kalevankatu 15, Jäppilä ma - pe 10 19, la - su Mitä kaupassa myydään? a) b) c) 4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite? 5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy? a) b) c) Apua arkeen! Koti- ja toimistosiivoukset, silityspalvelut, tilapäinen lastenhoito Hyödynnä kotitalousvähennys. 6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite? T:mi Pirkko Saarinen

11 Pukimo Karvisen LOPPUUNMYYNTI Kaikki housut puoleen hintaan! Paljon isoja kokoja jäljellä! Pukimo Karvinen Kauppakatu 10, Niirala 7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa? a) b) c) 8. Kuinka suuri alennus on? a) 30 % b) 50 % c) 70 % 9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon? 10. Mitä tässä halutaan myydä? a) b) c) KORJAUSPALVELUA - kylpyhuoneremontit - laatoitustyöt - maalaukset Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä sinun tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden! 11. Mikä on yrittäjän nimi? RAKENNUTTAMISPALVELU PEKKA SAARI PL 25, Kissala Puh Sähköposti: KAASISEN TANSSIOPISTO Lapsille ja nuorille! 12. Mitä opistossa voi tehdä? a) b) c) Tunnit alkavat ma Vauvaliikunta 3 kk 2 v Baletti 7 9 v Jazztanssiryhmät v Soita ja ilmoittaudu: Kenelle tunnit on tarkoitettu? 14. Miten voi ilmoittautua? 9

12 TEHTÄVÄ 3. ARKIPÄIVÄN TILANTEITA JA TEKSTEJÄ Lue lyhyet tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Pirjolla on uusi a) työpaikka b) asunto c) puhelinnumero. Puhelinnumeroni on muuttunut. Uusi työnumeroni on ja se on voimassa heti. Pirjo Paljon onnea 40-vuotiaalle Marjalle! Terveisin Tiina + perhe 2. Marjalla on a) nimipäivät b) syntymäpäivät c) rippijuhlat. 3. Mitä Tuula pyytää ostamaan? a) b) c) Tuotko kaupasta juustoa, kun tuut? Unohdin sen, kun kävin aamulla kaupassa. Tuula. 4. Milloin Tuula kävi kaupassa? Moi! Tiedätkö, missä luokassa meillä on tunnit tänään? Mulla on hammaslääkäri aamulla ja tulen vähän myöhässä, ehkä kymmenen aikaan. T: Minna 5. Minna kysyy a) paikkaa b) kelloaikaa c) päivämäärää. 6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun? 7. Milloin tarjous loppuu? a) b) 1.6. c) Tarjous on voimassa heinäkuun loppuun saakka. 10

13 8. Miksi Sari kirjoittaa viestin? 9. Missä tytöt tapaavat? Sori Anne, joudut odottamaan. Mene vaikka kahville. Juna on myöhässä ainakin 15 minuuttia. Tuun niin pian kuin mahdollista. Nähdään aseman kahvilassa! Sari a) b) c) Moi! Oon vielä parturissa. Menee vielä puoli tuntia. Käyn sitten kaupassa. Tuutko hakemaan mut K-kaupan edestä tunnin päästä? En jaksais kävellä kotiin. T: Anna 10. Missä Anna on? a) b) c) 11. Milloin Anna täytyy hakea? 12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun? 13. Milloin juhlat ovat? a) viikon päästä b) c) Hei! Olemme muuttaneet viikko sitten uuteen kotiin. Tervetuloa tupaantuliaisiin pe klo 18. Ilmoitathan mennessä, pääsetkö tulemaan. Osoite on Sipoonkatu 18 B 54, Porvoo. Terv. Mika ja Tuula 14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat? Hyvät asiakkaat! Ostoskärryt on siirretty infopisteen vierestä ulos, sisäänkäynnin vasemmalle puolelle. 15. Missä ostoskärryt ovat nyt? a) ulkona b) kaupan eteisessä c) infopisteen vieressä 11

14 TEHTÄVÄ 4. KUTSU Lue teksti ja kysymykset. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. Kutsu 100 vuotta Vanhankylän koulu toivottaa kaikki koulun entiset ja nykyiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat lämpimästi tervetulleiksi koulumme syntymäpäiväjuhlan viettoon Vanhankylän koululle perjantaina kello Miksi koululla on juhlat? 2. Minä viikonpäivänä juhla on? 3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa. 12

15 TEHTÄVÄ 5. ILMOITUKSIA Ilmoitus 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa. 2. Missä kirpputori järjestetään? 3. Missä kuussa kirpputori on? 4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät? Lasten tavaroiden KIRPPUTORI Oinaskadun koululla sunnuntaina kello Kirppikseltä löytyy mm. leluja, urheiluvälineitä ja kirjoja. Kirppiksellä on myös buffetti! Tule tekemään löytöjä! Kaikki kirpputorilta saadut varat käytetään Oinaskadun koulun 5. luokan leirikoulun hyväksi. TERVETULOA! 13

16 Ilmoitus 2. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa? 2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe? 3. Mitä täytyy tehdä mennessä? 4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa. HYMYSUU Hammaslääkärikeskus Ella Tuominen Kirkkokatu 12 A HAMINA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS Sopimuksemme mukaisesti olen varannut sinulle ajan määräaikaistarkastukseen klo 12:00 Olethan ystävällinen ja vahvistat, sopiiko aika sinulle. Odotan vastaustasi mennessä. Puhelin (03) Kun tulet tarkastukseen, muistathan ilmoittaa, jos sinulla on muutoksia: - terveydentilassa - lääkkeiden käytössä Terveisin Ari Mäkinen Hammaslääkäri 14

17 Ilmoitus 3. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. 2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. 3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. 4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. 5. Tavarat täytyy viedä postiin. 6. Keräys kestää kaksi viikkoa. SUURI VAATEKERÄYSPÄIVÄ TORSTAI Siivoa kaappisi, komerosi ja varastosi. Lahjoita keräykseen käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä, laukkuja ja kodintekstiilejä. Voit lahjoittaa myös matkapuhelimia, laskimia ja digikameroita lisälaitteineen samassa paketissa. Samalla autat meitä auttamaan! Jätä lahjoituksesi suljetussa muovipussissa postilaatikkosi luo tien varteen, selvästi esille, torstaina 5.6. klo 9 mennessä, josta UFF:n keräysauto noutaa sen myöhemmin saman päivän aikana. Kiitos! Lisätietoja: Keräysauto puh

18 TEHTÄVÄ 6. POSTIKORTTI Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Kortin on kirjoittanut Marja. 2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. 3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. 4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. 5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. 6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. 7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. 8. Marja menee huomenna takaisin töihin. Terveisiä Italiasta! Aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Ihanaa olla lomalla ja levätä oikein kunnolla. Parina päivänä on ollut pilvistä ja sateista, mutta muuten ilma on ollut aurinkoista. Lämmintä on ollut koko ajan kuitenkin. Olen kierrellyt kaupungilla, istunut kahviloissa ja katsellut nähtävyyksiä. Uimassa olen käynyt NATALIA TURUNEN kolme kertaa meressä! Nyt tuntuu, että loma on ohi liian äkkiä. Kymmenen päivää on mennyt TUULENTIE 12 C 35 nopeasti. Huomenna täytyy matkustaa takaisin kotiin ja ylihuomenna menen jo töihin : ( VAASA Nähdään pian, Marja FINLAND 16

19 Arviointiohjeet Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vastauksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein eli mikäli se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen virheellisyyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten pisteytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaihtoehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla. Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita (maksimipisteet 7 pistettä) 1. Mitä ei saa tehdä? 1 piste: B 2. Mitä vain kahviossa saa tehdä? 2 pistettä: käyttää puhelinta / puhua puhelimessa tms. 1 piste: puhelin tms. 3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee? 1 piste: C 4. Ketkä saavat pysäköidä? 2 pistettä: talon asukkaat / asukkaat talossa tms. 1 piste: asukkaat tms. 5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki? 1 piste: A Tehtävä 2. Mainoksia (maksimipisteet 16 pistettä) 1. Mitä kaupassa myydään? 1 piste: C 2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina? 1 piste: 15 / / kolme 3. Mitä kaupassa myydään? 1 piste: A 4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite? 2 pistettä: Kalevan kukkatalo, Kalevankatu 15 (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu 5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy? 1 piste: B 6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite? 1 piste: (kopioitu ja kirjoitettu täysin oikein) 7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa? 1 piste: B 17

20 8. Kuinka suuri alennus on? 1 piste: B 9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon? 1 piste: isoja (kokoja) 10. Mitä tässä halutaan myydä? 1 piste: A 11. Mikä on yrittäjän nimi? 1 piste: Pekka Saari 12. Mitä opistossa voi tehdä? 1 piste: C 13. Kenelle tunnit on tarkoitettu? 2 pistettä: lapsille ja nuorille (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu 14. Miten voi ilmoittautua? 1 piste: soittamalla / puhelimitse / puhelimella tms. Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä (maksimipisteet 15 pistettä) 1 piste: C 1 piste: B 3. Mitä Tuula pyytää ostamaan? 1 piste: C 4. Milloin Tuula kävi kaupassa? 1 piste: aamulla 1 piste: A 6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun? 1 piste: koska hänellä on hammaslääkäri aamulla (riittää, että vastauksessa on mainittu hammaslääkäri) 7. Milloin tarjous loppuu? 1 piste: C 8. Miksi Sari kirjoittaa viestin? 1 piste: hän / juna on myöhässä tms. 9. Missä tytöt tapaavat? 1 piste: B 18

21 10. Missä Anna on? 1 piste: A 11. Milloin Anna täytyy hakea? 1 piste: tunnin päästä / kuluttua tms. 12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun? 1 piste: koska heillä on tupaantuliaiset / uusi koti ja juhlat tms. 13. Milloin juhlat ovat? 1 piste: C 14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat? 1 piste: Porvoossa / Porvoo 15. Missä ostoskärryt ovat nyt? 1 piste: A Tehtävä 4. Kutsu (maksimipisteet 6 pistettä) 1. Miksi koululla on juhlat? 2 pistettä: koulu täyttää 100 vuotta / koululla on syntymäpäiväjuhla tms. 1 piste: 100 vuotta tms. 2. Minä viikonpäivänä juhla on? 1 piste: perjantaina 3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa. 3 pistettä: entiset ja nykyiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat 2 pistettä: opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat (kaikki kolme mainittu) 1 piste: vain kaksi edellisistä mainittu Tehtävä 5. Ilmoituksia (maksimipisteet 18 pistettä) Ilmoitus 1. Maksimipisteet 6 pistettä 1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa. 2 pistettä: lasten tavaroita, leluja, urheiluvälineitä, kirjoja (kaikki 4 mainittu) 1 piste: 2 3 edellisistä mainittu 2. Missä kirpputori järjestetään? 1 piste: (Oinaskadun) koululla 3. Missä kuussa kirpputori on? 1 piste: lokakuussa 4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät? 2 pistettä: (5. luokan) leirikouluun / leirikoulun hyväksi tms. 1 piste: 5. luokka tms. 19

22 Ilmoitus 2. Maksimipisteet 6 pistettä 1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa? 1 piste: Ella Tuomiselle / Ella Tuominen 2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe? 2 pistettä: hänelle on varattu aika hammaslääkärin tarkastukseen tms. 1 piste: hammaslääkäri tms. 3. Mitä täytyy tehdä mennessä? 1 piste: ilmoittaa/vahvistaa sopiiko aika tms. 4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa. 2 pistettä: muutoksista terveydentilassa ja lääkkeiden käytössä (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu Ilmoitus 3. Maksimipisteet 6 pistettä 1 piste / oikea vastaus 1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. väärin 2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. oikein 3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. oikein 4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. oikein 5. Tavarat täytyy viedä postiin. väärin 6. Keräys kestää kaksi viikkoa. väärin Tehtävä 6. Postikortti (maksimipisteet 8 pistettä) 1 piste / oikea vastaus 1. Kortin on kirjoittanut Marja. oikein 2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. väärin 3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. oikein 4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. väärin 5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. väärin 6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. oikein 7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. oikein 8. Marja menee huomenna takaisin töihin väärin Arvioinnin apuvälineet Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja luetun ymmärtämisen taitoa kuvaavaa tarkistuslistaa. 20

23 ARVIOINTILOMAKE Luetun ymmärtäminen Taitotasot A1 A2 Opiskelijan nimi: Päivämäärä: Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan. Tehtävien pisteitys 1 tulos maks. 7 2 tulos maks. 16 Muita kommentteja 3 tulos maks tulos maks tulos maks tulos maks tulos maks. 6 6 tulos maks. 8 Yhteensä tulos maks

24 ARVIOINTILOMAKE Luetun ymmärtäminen Taitotasot A1 A2 Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen A1 ja A2 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa. TASO KUVAUS KYLLÄ EI A1 Tuntee kirjaimet ja tunnistaa joitakin yksittäisiä itselleen tuttuja sanoja ja nimiä. A1 Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon (esim. henkilötiedot, paikka tai aika). A1 Pystyy löytämään ennustettavissa olevia, yksinkertaisia tietoja esimerkiksi mainoksista ja ilmoituksista (esim. hinta tai tuote). A1 Tunnistaa arkipäiväisistä teksteistä tavallisimpia sanoja ja ilmauksia. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Ymmärtää kylteistä ja lyhyistä ohjeista ydinsisällön. Ymmärtää yksittäisiä sanoja ja pääasiat lyhyistä ja yksinkertaisista viesteistä ja ohjeista, jotka käsittelevät tuttuja arkielämän asioita. Löytää tarvitsemiaan yksittäisiä tietoja lyhyistä ja yksinkertaisista teksteistä, jotka liittyvät itselle tärkeisiin välittömiin tarpeisiin. Ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia ilmoituksia, viestejä ja muita tavallisimpia arkielämää koskevia tekstejä. Ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä teksteistä, joissa kerrotaan esimerkiksi jostakin tapahtumasta (esim. paikka ja aika). Ymmärtää pääasiat ja tärkeimmät tiedot arkisista ja tutuista asioista kertovista teksteistä. Ymmärtää lyhyitä kertovia tekstejä jokapäiväisistä asioista, jos ne on kirjoitettu tavallisella arkikielellä. Pystyy poimimaan tärkeimmät yksityiskohdat tuttuja ja helppotajuisia aiheita käsittelevistä selkeistä ja lyhyistä teksteistä. Ymmärtää henkilökohtaisia viestejä ja kirjeitä sekä yksinkertaisia ohjeita arkipäivän asioista. Ymmärtää arkipäiväisiä tiedotteita, jotka koskevat esimerkiksi vapaaaikaa tai jokapäiväisiä arkirutiineja. Ymmärtää tärkeimmät tiedot yksinkertaisista asiateksteistä, kuten lyhyistä uutisista ja esitteistä. Pystyy hankkimaan uutta tietoa lyhyestä ja selkeästä tekstistä, mikäli aihe on tuttu. Ymmärtää tavallisia jokapäiväiseen elämään liittyviä tekstejä. 22

25 2.2 Taitotaso A2 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Tasolla A2.1 tavoitteena on ymmärtää yksinkertaisia ja tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä, kuten esimerkiksi lomakkeita ja ilmoituksia. Tason A2.2 tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia tavanomaisista ja selkeistä viesteistä, faktateksteistä sekä ohjeista ja pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista. LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A2 Ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia, kaikkein tavallisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja konkreettisia aiheita. Pystyy hakemaan ja tunnistamaan selvästi ennakoitavissa olevia yksittäisiä tietoja yksinkertaisista arkielämän teksteistä. Ymmärtää tavallisimmat kyltit, opasteet ja ilmoitukset ja pystyy löytämään yksittäistä tietoa yksinkertaisista kirjallisista materiaaleista, kuten kirjeistä, mainoksista tai lyhyistä, jokapäiväisiä tapahtumia kuvaavista sanomalehtiteksteistä. TASOLLA OPISKELIJA A2.1 ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä; esimerkiksi yksityiskirjeitä, pikku-uutisia ja arkisimpia käyttöohjeita ymmärtää helpohkon tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hitaasti A2.2 ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktateksteistä (käyttöohjeet, pikku-uutiset) pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi Esimerkkitehtävät Tehtävä 7. Ilmoituksia ja mainoksia Tehtävä 8. Lyhyitä uutisia Tehtävä 9. Sähköpostiviestejä Tehtävä 10. Tiedotteita Tehtävä 11. Mielipidekirjoituksia 23

26 TEHTÄVÄ 7. ILMOITUKSIA JA MAINOKSIA Teksti 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä voit voittaa? 2. Mitä kirjoitat tekstiviestiin, kun oikea vastaus on A? 3. Paljonko viesti maksaa? 4. Mistä tiedät, jos voitat? 5. Milloin viimeistään sinun täytyy lähettää viesti, jos haluat osallistua? Voita pääsyliput Puistoblues konserttiin Missä Puistoblues konsertti on? A) Järvenpäässä B) Oulussa C) Jyväskylässä Lähetä vastauksesi tekstiviestillä numeroon Kirjoita viestin alkuun BLUES (välilyönti) A, B tai C. Viestin hin Vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen lippupaketti Puistoblues konserttiin. Voittajille ilmoitetaan puhelimitse numeroon, josta viesti on lähetetty. Kilpailu on voimassa seuraavan viikon tiistaihin saakka. Viestin on oltava perillä viimeistään kello 19.00, jotta se osallistuu kilpailuun. 24

27 Teksti 2. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Millaista työntekijää etsitään? Kirjoita vähintään 3 asiaa. 2. Missä työtä tehdään? 3. Mitä tarkoittaa perehdyttäminen? 4. Mitä täytyy tehdä, jos haluaa hakea työpaikkaa? Etsimme palvelukseemme pääkaupunkiseudulle KODINHOITAJIA Onko sinulla siivoussilmää? Oletko ripeä, täsmällinen ja luotettava? Kiinnostaako monipuolinen kodinhoitotyö kuten siivous, silitys ja pyykinpesu asiakkaidemme kodissa? Katso edut, tartu toimeen! Säännöllinen osa- tai kokopäivätyö klo 8 17 välillä Itsenäinen tehtävä Kilpailukykyinen palkka ja bonus sekä muut ison yrityksen edut Työhön perehdyttäminen ja opastus sekä esimiehen tuki Lue lisää ja täytä hakemus internetissä osoitteessa www. kodinavux.fi Hämeentie 29, Helsinki puhelin

28 Teksti 3. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Valokuva täytyy ottaa kesällä. 2. Kuvan voi ottaa vain digikameralla. 3. Kilpailun tulokset tulevat elokuussa. 4. Kilpailusta voi voittaa kameran. 5. Kuvat tulevat esille Internet-sivuille. 6. Yhdessä sähköpostiviestissä saa lähettää kaksi kuvaa. NAPPAA KESÄKUVA JA VOITA LAHJAKORTTI! e -kilpailun. Siihen voit osallistua digikameralla tai kännykällä otetulla kesäisellä valokuvalla mennessä. Raati valitsee parhaat kuvat elokuun aikana ja voittaja palkitaan 300 euron arvoisella lahjakortilla. Jokaiseen kuvaan tulee liittää mukaan kuvan tarina, kuvaajan nimi ja kotipaikkakunta. Kaikki julkaisukelpoiset kuvat tarinoineen julkaistaan nettiosoitteessa Kilpailukuvat tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen Kun lähetät sähköpostilla ja haluat osallistua useammalla kuin yhdellä kuvalla, lähetä vain yksi kuva kerrallaan. Kännykällä otetun kuvan voi lähettää myös suoraan multimediaviestinä numeroon Viestin alkuun hakusanaksi sana LOMA. 26

29 Teksti 4. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse, ovatko lauseet oikein vai väärin laittamalla rasti ruutuun tai kirjoita vastaus viivalle. OIKEIN VÄÄRIN 1. Apteekkiin haetaan tietokonekorjaajaa. 2. Työ on määräaikainen sijaisuus. 3. Hakemus täytyy lähettää viimeistään Hakemuksen voi lähettää vain normaalina kirjeenä. 5. Millainen työntekijän pitäisi olla? Kirjoita 4 asiaa. 6. Mitä kirjekuoreen täytyy kirjoittaa? Haemme TEKNISTÄ TYÖNTEKIJÄÄ Kaivolan apteekkiin äitiysloman sijaiseksi ajalle Toivomme, että olet reipas ja oppimishaluinen, tarkka ja huolelliseen työskentelyyn pystyvä. Edellytämme myös asiakaspalvelukokemusta. Lisätietoja antaa Martti Pennanen puh Hakemukset mennessä osoitteella: Kaivolan apteekki Kauppakatu Kaivola i jättää myös sähköpostilla 27

30 TEHTÄVÄ 8. LYHYITÄ UUTISIA Uutinen 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Kuinka pitkä oli videoiden ja dvd-levyjen laina-aika viime vuonna? 2. Miksi laina-aikaa lyhennetään? Kirjoita 2 asiaa. 3. Kuinka pitkä on kirjan laina-aika, jos kirja ei ole uusi? Videot viikoksi lainaan Tämän vuoden alusta videoiden ja dvdlevyjen laina-aika on Kirkes-kirjastoissa yksi viikko, kun se aikaisemmin oli kaksi viikkoa. Laina-ajan lyhennyksellä tavoitellaan aineiston kierron nopeuttamista ja varausjonojen lyhenemistä. Kirjojen ja nuottien laina-aika on edelleen neljä viikkoa, uutuuskirjojen kuitenkin kaksi viikkoa. Lehdet ja cdlevyt lainataan kahdeksi viikoksi. 28

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet

KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA. Tavoitteet KOTOUTUMISKOULUTUS VERKOSSA Tavoitteet MODUULI 1 (A1.3+) Tavoitteena on, että oppija saavuttaa vahvan taitotason A1.3 kaikilla kielen osaalueilla ja joillakin mahdollisesti tason A2.1: A1.3: Ymmärtää joitakin

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi

Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Itsenä isten elä mä ntäitojen pässi Minulla on paljon taitoja ja Minä osaan jo paljon asioita! Nuoruus on aikuisena olemisen harjoittelua. Itsenäistyminen tarkoittaa sellaisten taitojen kehittymistä, jotka

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 t Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Osaa esitellä itsensä ja kysyä muilta perustietoja kuten asuinpaikkaa, vointia

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteista käytäntöön Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteista käytäntöön Opetushallitus 12.3.2012 Rauno Laine ja Sirpa Rönkkö Koulutuksen laajuus Laajuus 32 40

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN ILTA- JA YRITYSKOULUTUKSET Svinhufvudinkatu 13, Lahti Opintie 2, Heinola Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 1B (A1.3) LUOKKA 2026 31.8.2010-24.5.2011, 175 t, lähtötaso

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

Ostoskassit pullollaan miten kehittää

Ostoskassit pullollaan miten kehittää Ostoskassit pullollaan miten kehittää opettajan valmiuksia maahanmuuttajan kohtaamisessa? Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisöss ssä 22.-23.11.2007 23.11.2007 FL Heidi Vaarala Jyväskyl skylän

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen

Kotostartti. Kiintiöpakolaiset. Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen 2009-2013 Kotostartti Kiintiöpakolaiset Tavoite: antaa perustietoja ja taitoja Suomesta ja tutustuttaa suomen kieleen Mahdollistaa nopean ja tehokkaan kotoutumisprosessin aloituksen Kotostartti Materiaali:

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Opiskelijan lähtötason arviointi. Testipiste / Janne Laitinen ja Eveliina Sirkeinen Osallisena arvioinnissa 6.9.2013, Helsinki

Opiskelijan lähtötason arviointi. Testipiste / Janne Laitinen ja Eveliina Sirkeinen Osallisena arvioinnissa 6.9.2013, Helsinki Opiskelijan lähtötason arviointi Testipiste / Janne Laitinen ja Eveliina Sirkeinen Osallisena arvioinnissa 6.9.2013, Helsinki Lähtötason arviointi - Mitä arvioidaan kun arvioidaan opiskelijan lähtötasoa?

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012

Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Soneran Koti ja TV tutkimus 2012 Tervetuloa! Sonera selvitti nyt toista kertaa suomalaisten viihtymistä kotona ja suhdetta television katseluun Tiedonkeruu kesäkuussa 2012, N=2132 Tutkimuksen toteutti

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

YLEISET KIELITUTKINNOT

YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT KIELITAIDON OSOITTAMINEN YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa. Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata, miten hyvin puhut,

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE

7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 7.3.3. RANSKA VALINNAISAINE 283 Ranskan kielen opetus tutustuttaa oppilaan ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin. Opetus painottuu jokapäiväisen elämän yksinkertaisiin kielenkäyttötilanteisiin

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Kielipuntari A-tehtäväpaketti

Kielipuntari A-tehtäväpaketti Kielipuntari A-tehtäväpaketti kielitaidon arvioinnin tueksi Suomi-koulujen käyttöön 6 7-vuotiaat Kielitaidoltaan A1- ja A2- tasoisille oppilaille Aurora Vasama (toim.) Anu Hakola Kristel Hiltunen Inkeri

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen

Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vnitřní lokální pády statický: inessiv ssa směr od: elativ sta směr do: illativ Vn, -hvn, -seen Vytvoř elativ: Minä olen kotoisin Tšekistä (Tšekki). Hän on kotoisin Suomesta (Suomi). Oletko sinä kotoisin

Lisätiedot

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1. TAITOTASOTAVOITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1 PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.2 AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHE A2.2 (=YKI 2) LUKIOKOULUTUS

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Toukokuu 2013 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka, Konsernipalvelut / Viestintä Tuija Väyrynen, Maahanmuuttopalvelut

Lisätiedot

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2011 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE

KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE KYSELY MUISTIHÄIRIÖPOTILAAN LÄHEISELLE Suomen Alzheimer-tutkimusseura ja muistitutkimusyksiköiden asiantuntijaryhmä Kustantaja: Novartis Oy otilaan ja omaisen huolellinen haastattelu on tärkeä osa muistihäiriöpotilaan

Lisätiedot

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön

Kokemusten Keinu. Huoltajalle. Ohjeita Kokemusten Keinun käyttöön Liite 2 Ohjeita n käyttöön Huoltajalle 1. Varaa tarpeeksi kiireetöntä aikaa. 2. Valitse ympäristö, jossa sinä ja lapsesi pystytte keskittymään kysymyksiin. 3. Mukauta kysymysten sanamuodot omalle lapsellesi

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Paikallissijakyselyyn vastattiin innokkaasti

Paikallissijakyselyyn vastattiin innokkaasti Paikallissijakyselyyn vastattiin innokkaasti 1 Kielitoimiston kysely suomen kielen paikallissijojen käytöstä saavutti suuren suosion netinkäyttäjien keskuudessa. Kyselyssä sai valita lauseisiin sopivia

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta TALVI- PÄIVÄT Martinlaakson Ostarilla 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Muitta mutkitta Tervetuloa talviostoksille Martinlaakson ostarille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään

Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Tehtäviä ja vinkkejä koulun tutustumispäivään Koulun tutustumispäivä Vinkkejä opettajalle Varaa oppilaille lyijykynät, kumit ja puuvärit (keltainen, sininen, punainen, ruskea). Kouluun ja omaan uuteen

Lisätiedot