Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan"

Transkriptio

1 Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

2 Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

3 Opetushallitus ja tekijä Kannen suunnittelu: Innocorp Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) Edita Prima Oy, Helsinki 2008

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO LUETUN YMMÄRTÄMINEN Taitotaso A1...6 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus...6 Esimerkkitehtävät...6 Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet KIRJOITTAMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet

5 5 PUHUMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet LIITE 1. Puhumisen laadulliset arviointikriteerit LIITE 2. Kuuntelutehtävien tekstit

6 1 JOHDANTO Tämä materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitotason selvittämiseen ja kielitaidon kehityksen seurantaan. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi alkukartoituksissa ja kotoutumiskoulutuksen eri vaiheissa. Esimerkkitehtävien avulla voidaan kartoittaa kielitaidon eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista. Arviointimateriaali on laadittu eri kielitaidon osa-alueita koskevien kielitaitokuvausten pohjalta. Kielitaitokuvaukset on koottu aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta annetun suosituksen (5/421/2007) ja kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (WSOY, 2003) taitotasoasteikoista. Arviointiohjeiden yhteydessä esitettyjen arvioinnin apuvälineiden, kuten kielitaidon tarkistuslistojen ja arviointikriteerien laadinnassa on käytetty taustamateriaalina myös eurooppalaisen viitekehyksen liitteenä olevia Dialangitsearviointilausumia sekä eurooppalaisen kielisalkun kielitaidon tarkistuslistoja. Kielisalkkuun ja taitotasolausumiin voi tutustua Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Internetsivuilla osoitteessa suomi/index.html. Tehtävät on kehitetty opettajien apuvälineiksi opiskelijan kielitaidon kartoittamisessa. Tehtäviä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tasokokeena, ja tuloksia onkin pidettävä suuntaa-antavina, karkeina viitteinä opiskelijan kielitaidon tasosta. Opettajan kannattaa tarkastella tietyn tason tehtäviä ja niistä suoriutumista kokonaisuutena ja verrata suoriutumista huolellisesti kielitaidon tasokuvauksiin. Vastaako opiskelijan tehtävävastausten ja tuotosten kautta osoittama kielitaito suurin piirtein kyseessä olevan kielitaitotason kuvauksia? Materiaali koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen. Materiaali ei sisällä erillisiä rakenne- ja sanastotehtäviä. Kuten eri kouluasteiden suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmissa ja arviointia ohjaavissa kielitaidon kuvausasteikoissa, kieliopin ja sanaston osuus sisältyy pääosin tavoitteena olevien viestinnällisten tehtävien suorittamiseen ja niistä selviytymiseen. Mitä korkeammalla taitotasolla ollaan, sitä tarkempaa rakenteiden ja monipuolisempaa sanaston hallintaa edellytetään. Rakenteiden ja sanaston käyttö ja niiden osaaminen tulee esiin muiden kielitaidon osa-alueiden tehtävissä, ja esimerkiksi sanavaraston laajuus selittää yleensä selkeästi luetun ymmärtämisen taitoa. Tehtävät on luokiteltu yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaan kolmeen ryhmään: tasoille A1, A2 ja B1. Kunkin tason tehtävissä on mukana vaikeusasteeltaan helpompia ja vaikeampia osioita ja tehtäviä, joten opettajan kannattaa käyttää omaa harkintaansa siinä, mitä tehtäviä hän kulloinkin opiskelijoille valitsee. A1 A2.1 A2 B1.1 B1 B2.1 Kehittyvän kielitaidon kuvaaminen jatkumona, nousevana kielitaidon tasojen sarjana on toki karkeaa yksinkertaistamista, eikä taitotasokuvauksia voi siten tulkita suoraviivaisina mittaasteikkoina. Tasokuvaukset voivat kuitenkin toimia ikään kuin kompassina, työkaluna, jonka avulla arvioidaan ja tuetaan kielitaidon kehittymistä vaihe vaiheelta. Seuraavat piirteet kuvaavat karkeasti tähän arviointimateriaaliin sisällytettyjen kielitaitotasojen ja tehtävien sisältöä sekä osaamisen laatua kielitaidon eri tasoilla. 4

7 A1 A2 B1 B2 kaavamaisuus irrallisuus, yksittäiset sanat suppeus ja rajallisuus yksinkertaisuus lyhyys rutiininomaisuus ja niukkuus arkipäiväiset tilanteet ennakoitavuus ja tuttuus vuorovaikutus viestivyys ymmärrettävyys ja sujuvuus informaation määrän kasvu selviytyminen arkielämässä argumentointitaidot kielellinen tietoisuus diskurssikompetenssi luontevuus ja tarkkuus Arviointimateriaalin sisällys etenee kielitaidon osa-alueittain ja tasoittain seuraavasti: 1. Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus 2. Esimerkkitehtävät 3. Tehtävien arviointiohjeet 4. Muut arvioinnin apuvälineet 5

8 2 LUETUN YMMÄRTÄMINEN 2.1 Taitotaso A1 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Lukemisessa pyritään alkeiskielitaidon tasolla A1 ymmärtämään tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja, ymmärtämään hyvin lyhyitä, arkielämää käsitteleviä viestejä ja löytämään tarvittava yksittäinen tieto lyhyestä tekstistä. LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A1 Ymmärtää erittäin lyhyitä ja yksinkertaisia arkipäivän tilanteisiin liittyviä ilmauksia ja tekstejä. Lukee ilmauksen kerrallaan, tunnistaa tuttuja nimiä, sanoja ja perussanontoja ja lukee tarvittaessa tekstiä uudelleen. Pystyy muodostamaan käsityksen yksinkertaisia tietoja sisältävien helppotajuisten tekstien ja lyhyiden, yksinkertaisten kuvausten sisällöstä, varsinkin jos mukana on ymmärtämistä tukevia kuvia. TASOLLA OPISKELIJA A1.1 tuntee kirjainjärjestelmän, mutta ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajallisesti A1.2 ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tekstin tarvittaessa uudelleen ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajallisesti A1.3 pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä; esimerkiksi postikortista ja säätiedotuksesta lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hyvin hitaasti Esimerkkitehtävät Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita Tehtävä 2. Mainoksia Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä Tehtävä 4. Kutsu Tehtävä 5. Ilmoituksia Tehtävä 6. Postikortti 6

9 TEHTÄVÄ 1. KYLTTEJÄ JA OHJEITA Lue tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä ei saa tehdä? Tupakointi kielletty! a) b) c) 2. Mitä vain kahviossa saa tehdä? Puhelimen käyttö sallittu vain kahviossa! 3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee? Sammuta valot, kun lähdet! a) b) c) 4. Ketkä saavat pysäköidä? Pysäköinti sallittu vain talon asukkaille! Apteekki on avoinna arkisin klo Kesälauantaisin ja sunnuntaisin suljettu. 5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki? a) maanantai perjantai b) maanantai sunnuntai c) keskiviikko lauantai 7

10 TEHTÄVÄ 2. MAINOKSIA Lue mainokset ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä kaupassa myydään? a) b) c) 2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina? Kello. KOVAT MATKALAUKUT JA KANGASREPUT Mannerlaukku p. (09) Sibeliuksenkatu 2, Kauppala ark , la Unohtumattomat Juhlakukat Isälle! Kaupasta josta löytyy ideoita. Kalevan kukkatalo p. (09) Kalevankatu 15, Jäppilä ma - pe 10 19, la - su Mitä kaupassa myydään? a) b) c) 4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite? 5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy? a) b) c) Apua arkeen! Koti- ja toimistosiivoukset, silityspalvelut, tilapäinen lastenhoito Hyödynnä kotitalousvähennys. 6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite? T:mi Pirkko Saarinen

11 Pukimo Karvisen LOPPUUNMYYNTI Kaikki housut puoleen hintaan! Paljon isoja kokoja jäljellä! Pukimo Karvinen Kauppakatu 10, Niirala 7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa? a) b) c) 8. Kuinka suuri alennus on? a) 30 % b) 50 % c) 70 % 9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon? 10. Mitä tässä halutaan myydä? a) b) c) KORJAUSPALVELUA - kylpyhuoneremontit - laatoitustyöt - maalaukset Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä sinun tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden! 11. Mikä on yrittäjän nimi? RAKENNUTTAMISPALVELU PEKKA SAARI PL 25, Kissala Puh Sähköposti: KAASISEN TANSSIOPISTO Lapsille ja nuorille! 12. Mitä opistossa voi tehdä? a) b) c) Tunnit alkavat ma Vauvaliikunta 3 kk 2 v Baletti 7 9 v Jazztanssiryhmät v Soita ja ilmoittaudu: Kenelle tunnit on tarkoitettu? 14. Miten voi ilmoittautua? 9

12 TEHTÄVÄ 3. ARKIPÄIVÄN TILANTEITA JA TEKSTEJÄ Lue lyhyet tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Pirjolla on uusi a) työpaikka b) asunto c) puhelinnumero. Puhelinnumeroni on muuttunut. Uusi työnumeroni on ja se on voimassa heti. Pirjo Paljon onnea 40-vuotiaalle Marjalle! Terveisin Tiina + perhe 2. Marjalla on a) nimipäivät b) syntymäpäivät c) rippijuhlat. 3. Mitä Tuula pyytää ostamaan? a) b) c) Tuotko kaupasta juustoa, kun tuut? Unohdin sen, kun kävin aamulla kaupassa. Tuula. 4. Milloin Tuula kävi kaupassa? Moi! Tiedätkö, missä luokassa meillä on tunnit tänään? Mulla on hammaslääkäri aamulla ja tulen vähän myöhässä, ehkä kymmenen aikaan. T: Minna 5. Minna kysyy a) paikkaa b) kelloaikaa c) päivämäärää. 6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun? 7. Milloin tarjous loppuu? a) b) 1.6. c) Tarjous on voimassa heinäkuun loppuun saakka. 10

13 8. Miksi Sari kirjoittaa viestin? 9. Missä tytöt tapaavat? Sori Anne, joudut odottamaan. Mene vaikka kahville. Juna on myöhässä ainakin 15 minuuttia. Tuun niin pian kuin mahdollista. Nähdään aseman kahvilassa! Sari a) b) c) Moi! Oon vielä parturissa. Menee vielä puoli tuntia. Käyn sitten kaupassa. Tuutko hakemaan mut K-kaupan edestä tunnin päästä? En jaksais kävellä kotiin. T: Anna 10. Missä Anna on? a) b) c) 11. Milloin Anna täytyy hakea? 12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun? 13. Milloin juhlat ovat? a) viikon päästä b) c) Hei! Olemme muuttaneet viikko sitten uuteen kotiin. Tervetuloa tupaantuliaisiin pe klo 18. Ilmoitathan mennessä, pääsetkö tulemaan. Osoite on Sipoonkatu 18 B 54, Porvoo. Terv. Mika ja Tuula 14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat? Hyvät asiakkaat! Ostoskärryt on siirretty infopisteen vierestä ulos, sisäänkäynnin vasemmalle puolelle. 15. Missä ostoskärryt ovat nyt? a) ulkona b) kaupan eteisessä c) infopisteen vieressä 11

14 TEHTÄVÄ 4. KUTSU Lue teksti ja kysymykset. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. Kutsu 100 vuotta Vanhankylän koulu toivottaa kaikki koulun entiset ja nykyiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat lämpimästi tervetulleiksi koulumme syntymäpäiväjuhlan viettoon Vanhankylän koululle perjantaina kello Miksi koululla on juhlat? 2. Minä viikonpäivänä juhla on? 3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa. 12

15 TEHTÄVÄ 5. ILMOITUKSIA Ilmoitus 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa. 2. Missä kirpputori järjestetään? 3. Missä kuussa kirpputori on? 4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät? Lasten tavaroiden KIRPPUTORI Oinaskadun koululla sunnuntaina kello Kirppikseltä löytyy mm. leluja, urheiluvälineitä ja kirjoja. Kirppiksellä on myös buffetti! Tule tekemään löytöjä! Kaikki kirpputorilta saadut varat käytetään Oinaskadun koulun 5. luokan leirikoulun hyväksi. TERVETULOA! 13

16 Ilmoitus 2. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa? 2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe? 3. Mitä täytyy tehdä mennessä? 4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa. HYMYSUU Hammaslääkärikeskus Ella Tuominen Kirkkokatu 12 A HAMINA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS Sopimuksemme mukaisesti olen varannut sinulle ajan määräaikaistarkastukseen klo 12:00 Olethan ystävällinen ja vahvistat, sopiiko aika sinulle. Odotan vastaustasi mennessä. Puhelin (03) Kun tulet tarkastukseen, muistathan ilmoittaa, jos sinulla on muutoksia: - terveydentilassa - lääkkeiden käytössä Terveisin Ari Mäkinen Hammaslääkäri 14

17 Ilmoitus 3. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. 2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. 3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. 4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. 5. Tavarat täytyy viedä postiin. 6. Keräys kestää kaksi viikkoa. SUURI VAATEKERÄYSPÄIVÄ TORSTAI Siivoa kaappisi, komerosi ja varastosi. Lahjoita keräykseen käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä, laukkuja ja kodintekstiilejä. Voit lahjoittaa myös matkapuhelimia, laskimia ja digikameroita lisälaitteineen samassa paketissa. Samalla autat meitä auttamaan! Jätä lahjoituksesi suljetussa muovipussissa postilaatikkosi luo tien varteen, selvästi esille, torstaina 5.6. klo 9 mennessä, josta UFF:n keräysauto noutaa sen myöhemmin saman päivän aikana. Kiitos! Lisätietoja: Keräysauto puh

18 TEHTÄVÄ 6. POSTIKORTTI Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Kortin on kirjoittanut Marja. 2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. 3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. 4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. 5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. 6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. 7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. 8. Marja menee huomenna takaisin töihin. Terveisiä Italiasta! Aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Ihanaa olla lomalla ja levätä oikein kunnolla. Parina päivänä on ollut pilvistä ja sateista, mutta muuten ilma on ollut aurinkoista. Lämmintä on ollut koko ajan kuitenkin. Olen kierrellyt kaupungilla, istunut kahviloissa ja katsellut nähtävyyksiä. Uimassa olen käynyt NATALIA TURUNEN kolme kertaa meressä! Nyt tuntuu, että loma on ohi liian äkkiä. Kymmenen päivää on mennyt TUULENTIE 12 C 35 nopeasti. Huomenna täytyy matkustaa takaisin kotiin ja ylihuomenna menen jo töihin : ( VAASA Nähdään pian, Marja FINLAND 16

19 Arviointiohjeet Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vastauksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein eli mikäli se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen virheellisyyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten pisteytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaihtoehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla. Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita (maksimipisteet 7 pistettä) 1. Mitä ei saa tehdä? 1 piste: B 2. Mitä vain kahviossa saa tehdä? 2 pistettä: käyttää puhelinta / puhua puhelimessa tms. 1 piste: puhelin tms. 3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee? 1 piste: C 4. Ketkä saavat pysäköidä? 2 pistettä: talon asukkaat / asukkaat talossa tms. 1 piste: asukkaat tms. 5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki? 1 piste: A Tehtävä 2. Mainoksia (maksimipisteet 16 pistettä) 1. Mitä kaupassa myydään? 1 piste: C 2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina? 1 piste: 15 / / kolme 3. Mitä kaupassa myydään? 1 piste: A 4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite? 2 pistettä: Kalevan kukkatalo, Kalevankatu 15 (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu 5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy? 1 piste: B 6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite? 1 piste: (kopioitu ja kirjoitettu täysin oikein) 7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa? 1 piste: B 17

20 8. Kuinka suuri alennus on? 1 piste: B 9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon? 1 piste: isoja (kokoja) 10. Mitä tässä halutaan myydä? 1 piste: A 11. Mikä on yrittäjän nimi? 1 piste: Pekka Saari 12. Mitä opistossa voi tehdä? 1 piste: C 13. Kenelle tunnit on tarkoitettu? 2 pistettä: lapsille ja nuorille (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu 14. Miten voi ilmoittautua? 1 piste: soittamalla / puhelimitse / puhelimella tms. Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä (maksimipisteet 15 pistettä) 1 piste: C 1 piste: B 3. Mitä Tuula pyytää ostamaan? 1 piste: C 4. Milloin Tuula kävi kaupassa? 1 piste: aamulla 1 piste: A 6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun? 1 piste: koska hänellä on hammaslääkäri aamulla (riittää, että vastauksessa on mainittu hammaslääkäri) 7. Milloin tarjous loppuu? 1 piste: C 8. Miksi Sari kirjoittaa viestin? 1 piste: hän / juna on myöhässä tms. 9. Missä tytöt tapaavat? 1 piste: B 18

21 10. Missä Anna on? 1 piste: A 11. Milloin Anna täytyy hakea? 1 piste: tunnin päästä / kuluttua tms. 12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun? 1 piste: koska heillä on tupaantuliaiset / uusi koti ja juhlat tms. 13. Milloin juhlat ovat? 1 piste: C 14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat? 1 piste: Porvoossa / Porvoo 15. Missä ostoskärryt ovat nyt? 1 piste: A Tehtävä 4. Kutsu (maksimipisteet 6 pistettä) 1. Miksi koululla on juhlat? 2 pistettä: koulu täyttää 100 vuotta / koululla on syntymäpäiväjuhla tms. 1 piste: 100 vuotta tms. 2. Minä viikonpäivänä juhla on? 1 piste: perjantaina 3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa. 3 pistettä: entiset ja nykyiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat 2 pistettä: opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat (kaikki kolme mainittu) 1 piste: vain kaksi edellisistä mainittu Tehtävä 5. Ilmoituksia (maksimipisteet 18 pistettä) Ilmoitus 1. Maksimipisteet 6 pistettä 1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa. 2 pistettä: lasten tavaroita, leluja, urheiluvälineitä, kirjoja (kaikki 4 mainittu) 1 piste: 2 3 edellisistä mainittu 2. Missä kirpputori järjestetään? 1 piste: (Oinaskadun) koululla 3. Missä kuussa kirpputori on? 1 piste: lokakuussa 4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät? 2 pistettä: (5. luokan) leirikouluun / leirikoulun hyväksi tms. 1 piste: 5. luokka tms. 19

22 Ilmoitus 2. Maksimipisteet 6 pistettä 1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa? 1 piste: Ella Tuomiselle / Ella Tuominen 2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe? 2 pistettä: hänelle on varattu aika hammaslääkärin tarkastukseen tms. 1 piste: hammaslääkäri tms. 3. Mitä täytyy tehdä mennessä? 1 piste: ilmoittaa/vahvistaa sopiiko aika tms. 4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa. 2 pistettä: muutoksista terveydentilassa ja lääkkeiden käytössä (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu Ilmoitus 3. Maksimipisteet 6 pistettä 1 piste / oikea vastaus 1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. väärin 2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. oikein 3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. oikein 4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. oikein 5. Tavarat täytyy viedä postiin. väärin 6. Keräys kestää kaksi viikkoa. väärin Tehtävä 6. Postikortti (maksimipisteet 8 pistettä) 1 piste / oikea vastaus 1. Kortin on kirjoittanut Marja. oikein 2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. väärin 3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. oikein 4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. väärin 5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. väärin 6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. oikein 7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. oikein 8. Marja menee huomenna takaisin töihin väärin Arvioinnin apuvälineet Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja luetun ymmärtämisen taitoa kuvaavaa tarkistuslistaa. 20

23 ARVIOINTILOMAKE Luetun ymmärtäminen Taitotasot A1 A2 Opiskelijan nimi: Päivämäärä: Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan. Tehtävien pisteitys 1 tulos maks. 7 2 tulos maks. 16 Muita kommentteja 3 tulos maks tulos maks tulos maks tulos maks tulos maks. 6 6 tulos maks. 8 Yhteensä tulos maks

24 ARVIOINTILOMAKE Luetun ymmärtäminen Taitotasot A1 A2 Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen A1 ja A2 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa. TASO KUVAUS KYLLÄ EI A1 Tuntee kirjaimet ja tunnistaa joitakin yksittäisiä itselleen tuttuja sanoja ja nimiä. A1 Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon (esim. henkilötiedot, paikka tai aika). A1 Pystyy löytämään ennustettavissa olevia, yksinkertaisia tietoja esimerkiksi mainoksista ja ilmoituksista (esim. hinta tai tuote). A1 Tunnistaa arkipäiväisistä teksteistä tavallisimpia sanoja ja ilmauksia. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Ymmärtää kylteistä ja lyhyistä ohjeista ydinsisällön. Ymmärtää yksittäisiä sanoja ja pääasiat lyhyistä ja yksinkertaisista viesteistä ja ohjeista, jotka käsittelevät tuttuja arkielämän asioita. Löytää tarvitsemiaan yksittäisiä tietoja lyhyistä ja yksinkertaisista teksteistä, jotka liittyvät itselle tärkeisiin välittömiin tarpeisiin. Ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia ilmoituksia, viestejä ja muita tavallisimpia arkielämää koskevia tekstejä. Ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä teksteistä, joissa kerrotaan esimerkiksi jostakin tapahtumasta (esim. paikka ja aika). Ymmärtää pääasiat ja tärkeimmät tiedot arkisista ja tutuista asioista kertovista teksteistä. Ymmärtää lyhyitä kertovia tekstejä jokapäiväisistä asioista, jos ne on kirjoitettu tavallisella arkikielellä. Pystyy poimimaan tärkeimmät yksityiskohdat tuttuja ja helppotajuisia aiheita käsittelevistä selkeistä ja lyhyistä teksteistä. Ymmärtää henkilökohtaisia viestejä ja kirjeitä sekä yksinkertaisia ohjeita arkipäivän asioista. Ymmärtää arkipäiväisiä tiedotteita, jotka koskevat esimerkiksi vapaaaikaa tai jokapäiväisiä arkirutiineja. Ymmärtää tärkeimmät tiedot yksinkertaisista asiateksteistä, kuten lyhyistä uutisista ja esitteistä. Pystyy hankkimaan uutta tietoa lyhyestä ja selkeästä tekstistä, mikäli aihe on tuttu. Ymmärtää tavallisia jokapäiväiseen elämään liittyviä tekstejä. 22

25 2.2 Taitotaso A2 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Tasolla A2.1 tavoitteena on ymmärtää yksinkertaisia ja tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä, kuten esimerkiksi lomakkeita ja ilmoituksia. Tason A2.2 tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia tavanomaisista ja selkeistä viesteistä, faktateksteistä sekä ohjeista ja pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista. LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A2 Ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia, kaikkein tavallisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja konkreettisia aiheita. Pystyy hakemaan ja tunnistamaan selvästi ennakoitavissa olevia yksittäisiä tietoja yksinkertaisista arkielämän teksteistä. Ymmärtää tavallisimmat kyltit, opasteet ja ilmoitukset ja pystyy löytämään yksittäistä tietoa yksinkertaisista kirjallisista materiaaleista, kuten kirjeistä, mainoksista tai lyhyistä, jokapäiväisiä tapahtumia kuvaavista sanomalehtiteksteistä. TASOLLA OPISKELIJA A2.1 ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä; esimerkiksi yksityiskirjeitä, pikku-uutisia ja arkisimpia käyttöohjeita ymmärtää helpohkon tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hitaasti A2.2 ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktateksteistä (käyttöohjeet, pikku-uutiset) pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi Esimerkkitehtävät Tehtävä 7. Ilmoituksia ja mainoksia Tehtävä 8. Lyhyitä uutisia Tehtävä 9. Sähköpostiviestejä Tehtävä 10. Tiedotteita Tehtävä 11. Mielipidekirjoituksia 23

26 TEHTÄVÄ 7. ILMOITUKSIA JA MAINOKSIA Teksti 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä voit voittaa? 2. Mitä kirjoitat tekstiviestiin, kun oikea vastaus on A? 3. Paljonko viesti maksaa? 4. Mistä tiedät, jos voitat? 5. Milloin viimeistään sinun täytyy lähettää viesti, jos haluat osallistua? Voita pääsyliput Puistoblues konserttiin Missä Puistoblues konsertti on? A) Järvenpäässä B) Oulussa C) Jyväskylässä Lähetä vastauksesi tekstiviestillä numeroon Kirjoita viestin alkuun BLUES (välilyönti) A, B tai C. Viestin hin Vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen lippupaketti Puistoblues konserttiin. Voittajille ilmoitetaan puhelimitse numeroon, josta viesti on lähetetty. Kilpailu on voimassa seuraavan viikon tiistaihin saakka. Viestin on oltava perillä viimeistään kello 19.00, jotta se osallistuu kilpailuun. 24

27 Teksti 2. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Millaista työntekijää etsitään? Kirjoita vähintään 3 asiaa. 2. Missä työtä tehdään? 3. Mitä tarkoittaa perehdyttäminen? 4. Mitä täytyy tehdä, jos haluaa hakea työpaikkaa? Etsimme palvelukseemme pääkaupunkiseudulle KODINHOITAJIA Onko sinulla siivoussilmää? Oletko ripeä, täsmällinen ja luotettava? Kiinnostaako monipuolinen kodinhoitotyö kuten siivous, silitys ja pyykinpesu asiakkaidemme kodissa? Katso edut, tartu toimeen! Säännöllinen osa- tai kokopäivätyö klo 8 17 välillä Itsenäinen tehtävä Kilpailukykyinen palkka ja bonus sekä muut ison yrityksen edut Työhön perehdyttäminen ja opastus sekä esimiehen tuki Lue lisää ja täytä hakemus internetissä osoitteessa www. kodinavux.fi Hämeentie 29, Helsinki puhelin

28 Teksti 3. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Valokuva täytyy ottaa kesällä. 2. Kuvan voi ottaa vain digikameralla. 3. Kilpailun tulokset tulevat elokuussa. 4. Kilpailusta voi voittaa kameran. 5. Kuvat tulevat esille Internet-sivuille. 6. Yhdessä sähköpostiviestissä saa lähettää kaksi kuvaa. NAPPAA KESÄKUVA JA VOITA LAHJAKORTTI! e -kilpailun. Siihen voit osallistua digikameralla tai kännykällä otetulla kesäisellä valokuvalla mennessä. Raati valitsee parhaat kuvat elokuun aikana ja voittaja palkitaan 300 euron arvoisella lahjakortilla. Jokaiseen kuvaan tulee liittää mukaan kuvan tarina, kuvaajan nimi ja kotipaikkakunta. Kaikki julkaisukelpoiset kuvat tarinoineen julkaistaan nettiosoitteessa Kilpailukuvat tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen Kun lähetät sähköpostilla ja haluat osallistua useammalla kuin yhdellä kuvalla, lähetä vain yksi kuva kerrallaan. Kännykällä otetun kuvan voi lähettää myös suoraan multimediaviestinä numeroon Viestin alkuun hakusanaksi sana LOMA. 26

29 Teksti 4. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse, ovatko lauseet oikein vai väärin laittamalla rasti ruutuun tai kirjoita vastaus viivalle. OIKEIN VÄÄRIN 1. Apteekkiin haetaan tietokonekorjaajaa. 2. Työ on määräaikainen sijaisuus. 3. Hakemus täytyy lähettää viimeistään Hakemuksen voi lähettää vain normaalina kirjeenä. 5. Millainen työntekijän pitäisi olla? Kirjoita 4 asiaa. 6. Mitä kirjekuoreen täytyy kirjoittaa? Haemme TEKNISTÄ TYÖNTEKIJÄÄ Kaivolan apteekkiin äitiysloman sijaiseksi ajalle Toivomme, että olet reipas ja oppimishaluinen, tarkka ja huolelliseen työskentelyyn pystyvä. Edellytämme myös asiakaspalvelukokemusta. Lisätietoja antaa Martti Pennanen puh Hakemukset mennessä osoitteella: Kaivolan apteekki Kauppakatu Kaivola i jättää myös sähköpostilla 27

30 TEHTÄVÄ 8. LYHYITÄ UUTISIA Uutinen 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Kuinka pitkä oli videoiden ja dvd-levyjen laina-aika viime vuonna? 2. Miksi laina-aikaa lyhennetään? Kirjoita 2 asiaa. 3. Kuinka pitkä on kirjan laina-aika, jos kirja ei ole uusi? Videot viikoksi lainaan Tämän vuoden alusta videoiden ja dvdlevyjen laina-aika on Kirkes-kirjastoissa yksi viikko, kun se aikaisemmin oli kaksi viikkoa. Laina-ajan lyhennyksellä tavoitellaan aineiston kierron nopeuttamista ja varausjonojen lyhenemistä. Kirjojen ja nuottien laina-aika on edelleen neljä viikkoa, uutuuskirjojen kuitenkin kaksi viikkoa. Lehdet ja cdlevyt lainataan kahdeksi viikoksi. 28

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali I Aikakauslehti opetuksessa Tässä materiaalissa nostetaan esiin erityisesti lehtijuttujen ihmisiä: toimittajia, haastateltavia ja vähän

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

WANTED - SPR tarvitsee vertasi

WANTED - SPR tarvitsee vertasi Nuorisosäätiön Nuorisosäätiön asukaslehti asukaslehti 1/2007 2/2004 nro nro 25 21 VAIKUTA VALINNOILLASI ILMASTONMUUTOKSEEN - pienilläkin teoilla on merkitys! PIKAVIPIT Helppo tie velkakierteeseen Jorma

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Elisa Miinin. Matkaopas oimittamiseen

Elisa Miinin. Matkaopas oimittamiseen Elisa Miinin Matkaopas toimittamiseen oimittamiseen 2 Kirjan kuvituksena on käytetty Nuorten Ääni -toimituksen Helsingin Sanomiin kirjoittamia juttuja ja niiden työversioita. Johdanto... Sisällys Mikä

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen

Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen 2 2011 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Eläkeläiskoira Yde opastaa Tiinaa Palkataan kyvykäs vajaatyökykyinen Pistelukutaito ei saa hävitä 34 38 16 tässä numerossa 3 4 8 16 19 20 22 26 28 29 32

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60

Harrastus: Vuoreksessa käynnis- tyi teatteriryhmä aikuisille. LAPin kulta 24-PAck. 0,33l/tlk (2,27/l) sis pantti 3,60 PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Kielitaitoa: Maahanmuuttaja- naiset oppivat

Lisätiedot

Erilaisia kuvan myyjiä

Erilaisia kuvan myyjiä Erilaisia kuvan myyjiä 77 Vesa Jyrki Vesa Jyrki Palokuvaajasta valokuvaajaksi Työkaverilta lainatulla kameralla kuvattu pienoisrautatien kuva lehdessä julkaistuna aloitti kuvaaja-urani. Matka harrastajasta

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön

Kierrätys on sydämen asia. Ekotukihenkilölle. Lämpökamera löytää lämpövuodot. Energiapeili lopetti lotrauksen. Vertaistukea tietokoneen käyttöön Vantaan Energia Oy:n ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n yhteinen asiakaslehti 1 2015 Lämpökamera löytää lämpövuodot Energiapeili lopetti lotrauksen Vertaistukea tietokoneen käyttöön 6 14 18 Ekotukihenkilölle

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

TUNTOSARVI. Justiinan 80 värikästä vuotta. xxxx. Vihko ja kynä kulkevat aina xxxx Marittan mukana. Nro 3 Maaliskuu 2013. Suomen Kuurosokeat ry

TUNTOSARVI. Justiinan 80 värikästä vuotta. xxxx. Vihko ja kynä kulkevat aina xxxx Marittan mukana. Nro 3 Maaliskuu 2013. Suomen Kuurosokeat ry TUNTOSARVI Nro 3 Maaliskuu 2013 Suomen Kuurosokeat ry Vihko ja kynä kulkevat aina xxxx Marittan mukana xxxx Justiinan 80 värikästä vuotta Sisältö Pääkirjoitus: Tavoiteohjelman merkitys ja sen päivitys...3

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1.

Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen A1. 1 LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ

Hyvää Uutta Vuotta kaikille! Parturi-kampaamo- Raija Pastell-Fält Puh. 050 347 8448, 767 3533 Tolmintie 4, YPÄJÄ Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009 Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172 Avoinna: ma pe 10 18.

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot