Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanna Tani KIELO. Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan"

Transkriptio

1 Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

2 Hanna Tani KIELO Materiaalia aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan

3 Opetushallitus ja tekijä Kannen suunnittelu: Innocorp Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) Edita Prima Oy, Helsinki 2008

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO LUETUN YMMÄRTÄMINEN Taitotaso A1...6 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus...6 Esimerkkitehtävät...6 Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet KIRJOITTAMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet

5 5 PUHUMINEN Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso A Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet Taitotaso B Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Esimerkkitehtävät Haastattelu- ja arviointiohjeet Arvioinnin apuvälineet LIITE 1. Puhumisen laadulliset arviointikriteerit LIITE 2. Kuuntelutehtävien tekstit

6 1 JOHDANTO Tämä materiaali on tarkoitettu aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taitotason selvittämiseen ja kielitaidon kehityksen seurantaan. Tehtävät soveltuvat käytettäviksi esimerkiksi alkukartoituksissa ja kotoutumiskoulutuksen eri vaiheissa. Esimerkkitehtävien avulla voidaan kartoittaa kielitaidon eri osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, kirjoittamista ja puhumista. Arviointimateriaali on laadittu eri kielitaidon osa-alueita koskevien kielitaitokuvausten pohjalta. Kielitaitokuvaukset on koottu aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta annetun suosituksen (5/421/2007) ja kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (WSOY, 2003) taitotasoasteikoista. Arviointiohjeiden yhteydessä esitettyjen arvioinnin apuvälineiden, kuten kielitaidon tarkistuslistojen ja arviointikriteerien laadinnassa on käytetty taustamateriaalina myös eurooppalaisen viitekehyksen liitteenä olevia Dialangitsearviointilausumia sekä eurooppalaisen kielisalkun kielitaidon tarkistuslistoja. Kielisalkkuun ja taitotasolausumiin voi tutustua Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Internetsivuilla osoitteessa suomi/index.html. Tehtävät on kehitetty opettajien apuvälineiksi opiskelijan kielitaidon kartoittamisessa. Tehtäviä ei ole tarkoitettu käytettäväksi tasokokeena, ja tuloksia onkin pidettävä suuntaa-antavina, karkeina viitteinä opiskelijan kielitaidon tasosta. Opettajan kannattaa tarkastella tietyn tason tehtäviä ja niistä suoriutumista kokonaisuutena ja verrata suoriutumista huolellisesti kielitaidon tasokuvauksiin. Vastaako opiskelijan tehtävävastausten ja tuotosten kautta osoittama kielitaito suurin piirtein kyseessä olevan kielitaitotason kuvauksia? Materiaali koostuu neljästä eri osa-alueesta, jotka ovat luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuullun ymmärtäminen. Materiaali ei sisällä erillisiä rakenne- ja sanastotehtäviä. Kuten eri kouluasteiden suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmissa ja arviointia ohjaavissa kielitaidon kuvausasteikoissa, kieliopin ja sanaston osuus sisältyy pääosin tavoitteena olevien viestinnällisten tehtävien suorittamiseen ja niistä selviytymiseen. Mitä korkeammalla taitotasolla ollaan, sitä tarkempaa rakenteiden ja monipuolisempaa sanaston hallintaa edellytetään. Rakenteiden ja sanaston käyttö ja niiden osaaminen tulee esiin muiden kielitaidon osa-alueiden tehtävissä, ja esimerkiksi sanavaraston laajuus selittää yleensä selkeästi luetun ymmärtämisen taitoa. Tehtävät on luokiteltu yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaan kolmeen ryhmään: tasoille A1, A2 ja B1. Kunkin tason tehtävissä on mukana vaikeusasteeltaan helpompia ja vaikeampia osioita ja tehtäviä, joten opettajan kannattaa käyttää omaa harkintaansa siinä, mitä tehtäviä hän kulloinkin opiskelijoille valitsee. A1 A2.1 A2 B1.1 B1 B2.1 Kehittyvän kielitaidon kuvaaminen jatkumona, nousevana kielitaidon tasojen sarjana on toki karkeaa yksinkertaistamista, eikä taitotasokuvauksia voi siten tulkita suoraviivaisina mittaasteikkoina. Tasokuvaukset voivat kuitenkin toimia ikään kuin kompassina, työkaluna, jonka avulla arvioidaan ja tuetaan kielitaidon kehittymistä vaihe vaiheelta. Seuraavat piirteet kuvaavat karkeasti tähän arviointimateriaaliin sisällytettyjen kielitaitotasojen ja tehtävien sisältöä sekä osaamisen laatua kielitaidon eri tasoilla. 4

7 A1 A2 B1 B2 kaavamaisuus irrallisuus, yksittäiset sanat suppeus ja rajallisuus yksinkertaisuus lyhyys rutiininomaisuus ja niukkuus arkipäiväiset tilanteet ennakoitavuus ja tuttuus vuorovaikutus viestivyys ymmärrettävyys ja sujuvuus informaation määrän kasvu selviytyminen arkielämässä argumentointitaidot kielellinen tietoisuus diskurssikompetenssi luontevuus ja tarkkuus Arviointimateriaalin sisällys etenee kielitaidon osa-alueittain ja tasoittain seuraavasti: 1. Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus 2. Esimerkkitehtävät 3. Tehtävien arviointiohjeet 4. Muut arvioinnin apuvälineet 5

8 2 LUETUN YMMÄRTÄMINEN 2.1 Taitotaso A1 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Lukemisessa pyritään alkeiskielitaidon tasolla A1 ymmärtämään tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja, ymmärtämään hyvin lyhyitä, arkielämää käsitteleviä viestejä ja löytämään tarvittava yksittäinen tieto lyhyestä tekstistä. LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A1 Ymmärtää erittäin lyhyitä ja yksinkertaisia arkipäivän tilanteisiin liittyviä ilmauksia ja tekstejä. Lukee ilmauksen kerrallaan, tunnistaa tuttuja nimiä, sanoja ja perussanontoja ja lukee tarvittaessa tekstiä uudelleen. Pystyy muodostamaan käsityksen yksinkertaisia tietoja sisältävien helppotajuisten tekstien ja lyhyiden, yksinkertaisten kuvausten sisällöstä, varsinkin jos mukana on ymmärtämistä tukevia kuvia. TASOLLA OPISKELIJA A1.1 tuntee kirjainjärjestelmän, mutta ymmärtää tekstistä vain hyvin vähän tunnistaa vähäisen määrän tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajallisesti A1.2 ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tekstin tarvittaessa uudelleen ymmärtää entuudestaan tuntemattomia sanoja jopa hyvin ennakoitavassa yhteydessä erittäin rajallisesti A1.3 pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä; esimerkiksi postikortista ja säätiedotuksesta lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hyvin hitaasti Esimerkkitehtävät Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita Tehtävä 2. Mainoksia Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä Tehtävä 4. Kutsu Tehtävä 5. Ilmoituksia Tehtävä 6. Postikortti 6

9 TEHTÄVÄ 1. KYLTTEJÄ JA OHJEITA Lue tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä ei saa tehdä? Tupakointi kielletty! a) b) c) 2. Mitä vain kahviossa saa tehdä? Puhelimen käyttö sallittu vain kahviossa! 3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee? Sammuta valot, kun lähdet! a) b) c) 4. Ketkä saavat pysäköidä? Pysäköinti sallittu vain talon asukkaille! Apteekki on avoinna arkisin klo Kesälauantaisin ja sunnuntaisin suljettu. 5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki? a) maanantai perjantai b) maanantai sunnuntai c) keskiviikko lauantai 7

10 TEHTÄVÄ 2. MAINOKSIA Lue mainokset ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä kaupassa myydään? a) b) c) 2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina? Kello. KOVAT MATKALAUKUT JA KANGASREPUT Mannerlaukku p. (09) Sibeliuksenkatu 2, Kauppala ark , la Unohtumattomat Juhlakukat Isälle! Kaupasta josta löytyy ideoita. Kalevan kukkatalo p. (09) Kalevankatu 15, Jäppilä ma - pe 10 19, la - su Mitä kaupassa myydään? a) b) c) 4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite? 5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy? a) b) c) Apua arkeen! Koti- ja toimistosiivoukset, silityspalvelut, tilapäinen lastenhoito Hyödynnä kotitalousvähennys. 6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite? T:mi Pirkko Saarinen

11 Pukimo Karvisen LOPPUUNMYYNTI Kaikki housut puoleen hintaan! Paljon isoja kokoja jäljellä! Pukimo Karvinen Kauppakatu 10, Niirala 7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa? a) b) c) 8. Kuinka suuri alennus on? a) 30 % b) 50 % c) 70 % 9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon? 10. Mitä tässä halutaan myydä? a) b) c) KORJAUSPALVELUA - kylpyhuoneremontit - laatoitustyöt - maalaukset Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä sinun tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden! 11. Mikä on yrittäjän nimi? RAKENNUTTAMISPALVELU PEKKA SAARI PL 25, Kissala Puh Sähköposti: KAASISEN TANSSIOPISTO Lapsille ja nuorille! 12. Mitä opistossa voi tehdä? a) b) c) Tunnit alkavat ma Vauvaliikunta 3 kk 2 v Baletti 7 9 v Jazztanssiryhmät v Soita ja ilmoittaudu: Kenelle tunnit on tarkoitettu? 14. Miten voi ilmoittautua? 9

12 TEHTÄVÄ 3. ARKIPÄIVÄN TILANTEITA JA TEKSTEJÄ Lue lyhyet tekstit ja vastaa kysymyksiin. Valitse oikea vaihtoehto (a, b tai c) tai kirjoita vastaus viivalle. 1. Pirjolla on uusi a) työpaikka b) asunto c) puhelinnumero. Puhelinnumeroni on muuttunut. Uusi työnumeroni on ja se on voimassa heti. Pirjo Paljon onnea 40-vuotiaalle Marjalle! Terveisin Tiina + perhe 2. Marjalla on a) nimipäivät b) syntymäpäivät c) rippijuhlat. 3. Mitä Tuula pyytää ostamaan? a) b) c) Tuotko kaupasta juustoa, kun tuut? Unohdin sen, kun kävin aamulla kaupassa. Tuula. 4. Milloin Tuula kävi kaupassa? Moi! Tiedätkö, missä luokassa meillä on tunnit tänään? Mulla on hammaslääkäri aamulla ja tulen vähän myöhässä, ehkä kymmenen aikaan. T: Minna 5. Minna kysyy a) paikkaa b) kelloaikaa c) päivämäärää. 6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun? 7. Milloin tarjous loppuu? a) b) 1.6. c) Tarjous on voimassa heinäkuun loppuun saakka. 10

13 8. Miksi Sari kirjoittaa viestin? 9. Missä tytöt tapaavat? Sori Anne, joudut odottamaan. Mene vaikka kahville. Juna on myöhässä ainakin 15 minuuttia. Tuun niin pian kuin mahdollista. Nähdään aseman kahvilassa! Sari a) b) c) Moi! Oon vielä parturissa. Menee vielä puoli tuntia. Käyn sitten kaupassa. Tuutko hakemaan mut K-kaupan edestä tunnin päästä? En jaksais kävellä kotiin. T: Anna 10. Missä Anna on? a) b) c) 11. Milloin Anna täytyy hakea? 12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun? 13. Milloin juhlat ovat? a) viikon päästä b) c) Hei! Olemme muuttaneet viikko sitten uuteen kotiin. Tervetuloa tupaantuliaisiin pe klo 18. Ilmoitathan mennessä, pääsetkö tulemaan. Osoite on Sipoonkatu 18 B 54, Porvoo. Terv. Mika ja Tuula 14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat? Hyvät asiakkaat! Ostoskärryt on siirretty infopisteen vierestä ulos, sisäänkäynnin vasemmalle puolelle. 15. Missä ostoskärryt ovat nyt? a) ulkona b) kaupan eteisessä c) infopisteen vieressä 11

14 TEHTÄVÄ 4. KUTSU Lue teksti ja kysymykset. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. Kutsu 100 vuotta Vanhankylän koulu toivottaa kaikki koulun entiset ja nykyiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat lämpimästi tervetulleiksi koulumme syntymäpäiväjuhlan viettoon Vanhankylän koululle perjantaina kello Miksi koululla on juhlat? 2. Minä viikonpäivänä juhla on? 3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa. 12

15 TEHTÄVÄ 5. ILMOITUKSIA Ilmoitus 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa. 2. Missä kirpputori järjestetään? 3. Missä kuussa kirpputori on? 4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät? Lasten tavaroiden KIRPPUTORI Oinaskadun koululla sunnuntaina kello Kirppikseltä löytyy mm. leluja, urheiluvälineitä ja kirjoja. Kirppiksellä on myös buffetti! Tule tekemään löytöjä! Kaikki kirpputorilta saadut varat käytetään Oinaskadun koulun 5. luokan leirikoulun hyväksi. TERVETULOA! 13

16 Ilmoitus 2. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa? 2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe? 3. Mitä täytyy tehdä mennessä? 4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa. HYMYSUU Hammaslääkärikeskus Ella Tuominen Kirkkokatu 12 A HAMINA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS Sopimuksemme mukaisesti olen varannut sinulle ajan määräaikaistarkastukseen klo 12:00 Olethan ystävällinen ja vahvistat, sopiiko aika sinulle. Odotan vastaustasi mennessä. Puhelin (03) Kun tulet tarkastukseen, muistathan ilmoittaa, jos sinulla on muutoksia: - terveydentilassa - lääkkeiden käytössä Terveisin Ari Mäkinen Hammaslääkäri 14

17 Ilmoitus 3. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. 2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. 3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. 4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. 5. Tavarat täytyy viedä postiin. 6. Keräys kestää kaksi viikkoa. SUURI VAATEKERÄYSPÄIVÄ TORSTAI Siivoa kaappisi, komerosi ja varastosi. Lahjoita keräykseen käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä, laukkuja ja kodintekstiilejä. Voit lahjoittaa myös matkapuhelimia, laskimia ja digikameroita lisälaitteineen samassa paketissa. Samalla autat meitä auttamaan! Jätä lahjoituksesi suljetussa muovipussissa postilaatikkosi luo tien varteen, selvästi esille, torstaina 5.6. klo 9 mennessä, josta UFF:n keräysauto noutaa sen myöhemmin saman päivän aikana. Kiitos! Lisätietoja: Keräysauto puh

18 TEHTÄVÄ 6. POSTIKORTTI Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Kortin on kirjoittanut Marja. 2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. 3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. 4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. 5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. 6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. 7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. 8. Marja menee huomenna takaisin töihin. Terveisiä Italiasta! Aurinko paistaa ja elämä hymyilee. Ihanaa olla lomalla ja levätä oikein kunnolla. Parina päivänä on ollut pilvistä ja sateista, mutta muuten ilma on ollut aurinkoista. Lämmintä on ollut koko ajan kuitenkin. Olen kierrellyt kaupungilla, istunut kahviloissa ja katsellut nähtävyyksiä. Uimassa olen käynyt NATALIA TURUNEN kolme kertaa meressä! Nyt tuntuu, että loma on ohi liian äkkiä. Kymmenen päivää on mennyt TUULENTIE 12 C 35 nopeasti. Huomenna täytyy matkustaa takaisin kotiin ja ylihuomenna menen jo töihin : ( VAASA Nähdään pian, Marja FINLAND 16

19 Arviointiohjeet Avointen kysymysten vastauksissa tärkeintä on vastauksen sisältö, ei oikeinkirjoitus tai vastauksen kieliopillinen oikeellisuus. Mikäli vastaus on ymmärrettävä ja sisällöllisesti oikein eli mikäli se osoittaa, että kysytty asia on ymmärretty, ei vastauksen kirjoitusasun tai kielellisen virheellisyyden perusteella vähennetä pisteitä. Lisäksi on huomioitava, että avointen kysymysten pisteytysohjeiden yhteydessä annetut esimerkkivastaukset eivät ole ainoita oikeita vastausvaihtoehtoja. Arvioijan kannattaa täydentää arviointiohjeita autenttisilla opiskelijoiden vastauksilla. Tehtävä 1. Kylttejä ja ohjeita (maksimipisteet 7 pistettä) 1. Mitä ei saa tehdä? 1 piste: B 2. Mitä vain kahviossa saa tehdä? 2 pistettä: käyttää puhelinta / puhua puhelimessa tms. 1 piste: puhelin tms. 3. Mitä täytyy tehdä, kun lähtee? 1 piste: C 4. Ketkä saavat pysäköidä? 2 pistettä: talon asukkaat / asukkaat talossa tms. 1 piste: asukkaat tms. 5. Minä viikonpäivinä apteekki on auki? 1 piste: A Tehtävä 2. Mainoksia (maksimipisteet 16 pistettä) 1. Mitä kaupassa myydään? 1 piste: C 2. Mihin aikaan kauppa menee kiinni lauantaina? 1 piste: 15 / / kolme 3. Mitä kaupassa myydään? 1 piste: A 4. Mikä on kaupan nimi ja katuosoite? 2 pistettä: Kalevan kukkatalo, Kalevankatu 15 (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu 5. Mitä palveluja Pirkko Saarinen myy? 1 piste: B 6. Mikä on Pirkko Saarisen sähköpostiosoite? 1 piste: (kopioitu ja kirjoitettu täysin oikein) 7. Mitä vaatteita on nyt alennuksessa? 1 piste: B 17

20 8. Kuinka suuri alennus on? 1 piste: B 9. Millaisia vaatteita on myynnissä vielä paljon? 1 piste: isoja (kokoja) 10. Mitä tässä halutaan myydä? 1 piste: A 11. Mikä on yrittäjän nimi? 1 piste: Pekka Saari 12. Mitä opistossa voi tehdä? 1 piste: C 13. Kenelle tunnit on tarkoitettu? 2 pistettä: lapsille ja nuorille (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu 14. Miten voi ilmoittautua? 1 piste: soittamalla / puhelimitse / puhelimella tms. Tehtävä 3. Arkipäivän tilanteita ja tekstejä (maksimipisteet 15 pistettä) 1 piste: C 1 piste: B 3. Mitä Tuula pyytää ostamaan? 1 piste: C 4. Milloin Tuula kävi kaupassa? 1 piste: aamulla 1 piste: A 6. Miksi Minna tulee myöhässä kouluun? 1 piste: koska hänellä on hammaslääkäri aamulla (riittää, että vastauksessa on mainittu hammaslääkäri) 7. Milloin tarjous loppuu? 1 piste: C 8. Miksi Sari kirjoittaa viestin? 1 piste: hän / juna on myöhässä tms. 9. Missä tytöt tapaavat? 1 piste: B 18

21 10. Missä Anna on? 1 piste: A 11. Milloin Anna täytyy hakea? 1 piste: tunnin päästä / kuluttua tms. 12. Miksi Mika ja Tuula lähettävät kutsun? 1 piste: koska heillä on tupaantuliaiset / uusi koti ja juhlat tms. 13. Milloin juhlat ovat? 1 piste: C 14. Missä kaupungissa Mika ja Tuula asuvat? 1 piste: Porvoossa / Porvoo 15. Missä ostoskärryt ovat nyt? 1 piste: A Tehtävä 4. Kutsu (maksimipisteet 6 pistettä) 1. Miksi koululla on juhlat? 2 pistettä: koulu täyttää 100 vuotta / koululla on syntymäpäiväjuhla tms. 1 piste: 100 vuotta tms. 2. Minä viikonpäivänä juhla on? 1 piste: perjantaina 3. Keitä juhlaan kutsutaan? Kirjoita 3 asiaa. 3 pistettä: entiset ja nykyiset opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat 2 pistettä: opettajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat (kaikki kolme mainittu) 1 piste: vain kaksi edellisistä mainittu Tehtävä 5. Ilmoituksia (maksimipisteet 18 pistettä) Ilmoitus 1. Maksimipisteet 6 pistettä 1. Mitä kirpputorilla myydään? Kirjoita 4 asiaa. 2 pistettä: lasten tavaroita, leluja, urheiluvälineitä, kirjoja (kaikki 4 mainittu) 1 piste: 2 3 edellisistä mainittu 2. Missä kirpputori järjestetään? 1 piste: (Oinaskadun) koululla 3. Missä kuussa kirpputori on? 1 piste: lokakuussa 4. Miksi kirpputori järjestetään? Mihin rahat menevät? 2 pistettä: (5. luokan) leirikouluun / leirikoulun hyväksi tms. 1 piste: 5. luokka tms. 19

22 Ilmoitus 2. Maksimipisteet 6 pistettä 1. Kenelle tämä ilmoitus tulee postissa? 1 piste: Ella Tuomiselle / Ella Tuominen 2. Miksi hän saa ilmoituksen? Mikä on ilmoituksen aihe? 2 pistettä: hänelle on varattu aika hammaslääkärin tarkastukseen tms. 1 piste: hammaslääkäri tms. 3. Mitä täytyy tehdä mennessä? 1 piste: ilmoittaa/vahvistaa sopiiko aika tms. 4. Mistä täytyy ilmoittaa, kun menee tarkastukseen? Kirjoita 2 asiaa. 2 pistettä: muutoksista terveydentilassa ja lääkkeiden käytössä (molemmat mainittu) 1 piste: vain toinen edellisistä mainittu Ilmoitus 3. Maksimipisteet 6 pistettä 1 piste / oikea vastaus 1. Keräykseen voi antaa vain vaatteita ja kenkiä. väärin 2. Tavaroiden täytyy olla käyttökunnossa. oikein 3. Kaikki tavarat voi pakata samaan pakettiin. oikein 4. Tavarat täytyy laittaa muovipussiin. oikein 5. Tavarat täytyy viedä postiin. väärin 6. Keräys kestää kaksi viikkoa. väärin Tehtävä 6. Postikortti (maksimipisteet 8 pistettä) 1 piste / oikea vastaus 1. Kortin on kirjoittanut Marja. oikein 2. Kortti on laitettu postiin Vaasassa. väärin 3. Kortti on kirjoitettu kesäkuussa. oikein 4. Aurinko on paistanut koko loman ajan. väärin 5. Marja on käynyt uimassa joka päivä. väärin 6. Aika on kulunut Marjan mielestä nopeasti. oikein 7. Marja on ollut lomalla 10 päivää. oikein 8. Marja menee huomenna takaisin töihin väärin Arvioinnin apuvälineet Arvioinnissa voi käyttää apuna seuraavaa arviointilomaketta ja luetun ymmärtämisen taitoa kuvaavaa tarkistuslistaa. 20

23 ARVIOINTILOMAKE Luetun ymmärtäminen Taitotasot A1 A2 Opiskelijan nimi: Päivämäärä: Arvioi ja pisteytä tehtävät arviointiohjeiden mukaan. Tehtävien pisteitys 1 tulos maks. 7 2 tulos maks. 16 Muita kommentteja 3 tulos maks tulos maks tulos maks tulos maks tulos maks. 6 6 tulos maks. 8 Yhteensä tulos maks

24 ARVIOINTILOMAKE Luetun ymmärtäminen Taitotasot A1 A2 Tarkastele lopuksi tehtäviä, opiskelijan vastauksia ja antamiasi pistemääriä sekä tasojen A1 ja A2 kuvauksia. Voit käyttää apuna myös seuraavaa tarkistuslistaa. TASO KUVAUS KYLLÄ EI A1 Tuntee kirjaimet ja tunnistaa joitakin yksittäisiä itselleen tuttuja sanoja ja nimiä. A1 Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon (esim. henkilötiedot, paikka tai aika). A1 Pystyy löytämään ennustettavissa olevia, yksinkertaisia tietoja esimerkiksi mainoksista ja ilmoituksista (esim. hinta tai tuote). A1 Tunnistaa arkipäiväisistä teksteistä tavallisimpia sanoja ja ilmauksia. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 Ymmärtää kylteistä ja lyhyistä ohjeista ydinsisällön. Ymmärtää yksittäisiä sanoja ja pääasiat lyhyistä ja yksinkertaisista viesteistä ja ohjeista, jotka käsittelevät tuttuja arkielämän asioita. Löytää tarvitsemiaan yksittäisiä tietoja lyhyistä ja yksinkertaisista teksteistä, jotka liittyvät itselle tärkeisiin välittömiin tarpeisiin. Ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia ilmoituksia, viestejä ja muita tavallisimpia arkielämää koskevia tekstejä. Ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä teksteistä, joissa kerrotaan esimerkiksi jostakin tapahtumasta (esim. paikka ja aika). Ymmärtää pääasiat ja tärkeimmät tiedot arkisista ja tutuista asioista kertovista teksteistä. Ymmärtää lyhyitä kertovia tekstejä jokapäiväisistä asioista, jos ne on kirjoitettu tavallisella arkikielellä. Pystyy poimimaan tärkeimmät yksityiskohdat tuttuja ja helppotajuisia aiheita käsittelevistä selkeistä ja lyhyistä teksteistä. Ymmärtää henkilökohtaisia viestejä ja kirjeitä sekä yksinkertaisia ohjeita arkipäivän asioista. Ymmärtää arkipäiväisiä tiedotteita, jotka koskevat esimerkiksi vapaaaikaa tai jokapäiväisiä arkirutiineja. Ymmärtää tärkeimmät tiedot yksinkertaisista asiateksteistä, kuten lyhyistä uutisista ja esitteistä. Pystyy hankkimaan uutta tietoa lyhyestä ja selkeästä tekstistä, mikäli aihe on tuttu. Ymmärtää tavallisia jokapäiväiseen elämään liittyviä tekstejä. 22

25 2.2 Taitotaso A2 Oppimistavoitteet ja kielitaidon kuvaus Tasolla A2.1 tavoitteena on ymmärtää yksinkertaisia ja tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä, kuten esimerkiksi lomakkeita ja ilmoituksia. Tason A2.2 tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia tavanomaisista ja selkeistä viesteistä, faktateksteistä sekä ohjeista ja pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista. LUETUN YMMÄRTÄMISEN YLEINEN KUVAUS TASOLLA A2 Ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia, kaikkein tavallisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, jotka käsittelevät tuttuja konkreettisia aiheita. Pystyy hakemaan ja tunnistamaan selvästi ennakoitavissa olevia yksittäisiä tietoja yksinkertaisista arkielämän teksteistä. Ymmärtää tavallisimmat kyltit, opasteet ja ilmoitukset ja pystyy löytämään yksittäistä tietoa yksinkertaisista kirjallisista materiaaleista, kuten kirjeistä, mainoksista tai lyhyistä, jokapäiväisiä tapahtumia kuvaavista sanomalehtiteksteistä. TASOLLA OPISKELIJA A2.1 ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä; esimerkiksi yksityiskirjeitä, pikku-uutisia ja arkisimpia käyttöohjeita ymmärtää helpohkon tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla lukee ja ymmärtää lyhyitäkin tekstipätkiä hitaasti A2.2 ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktateksteistä (käyttöohjeet, pikku-uutiset) pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi Esimerkkitehtävät Tehtävä 7. Ilmoituksia ja mainoksia Tehtävä 8. Lyhyitä uutisia Tehtävä 9. Sähköpostiviestejä Tehtävä 10. Tiedotteita Tehtävä 11. Mielipidekirjoituksia 23

26 TEHTÄVÄ 7. ILMOITUKSIA JA MAINOKSIA Teksti 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Mitä voit voittaa? 2. Mitä kirjoitat tekstiviestiin, kun oikea vastaus on A? 3. Paljonko viesti maksaa? 4. Mistä tiedät, jos voitat? 5. Milloin viimeistään sinun täytyy lähettää viesti, jos haluat osallistua? Voita pääsyliput Puistoblues konserttiin Missä Puistoblues konsertti on? A) Järvenpäässä B) Oulussa C) Jyväskylässä Lähetä vastauksesi tekstiviestillä numeroon Kirjoita viestin alkuun BLUES (välilyönti) A, B tai C. Viestin hin Vastanneiden kesken arvotaan kahden hengen lippupaketti Puistoblues konserttiin. Voittajille ilmoitetaan puhelimitse numeroon, josta viesti on lähetetty. Kilpailu on voimassa seuraavan viikon tiistaihin saakka. Viestin on oltava perillä viimeistään kello 19.00, jotta se osallistuu kilpailuun. 24

27 Teksti 2. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Millaista työntekijää etsitään? Kirjoita vähintään 3 asiaa. 2. Missä työtä tehdään? 3. Mitä tarkoittaa perehdyttäminen? 4. Mitä täytyy tehdä, jos haluaa hakea työpaikkaa? Etsimme palvelukseemme pääkaupunkiseudulle KODINHOITAJIA Onko sinulla siivoussilmää? Oletko ripeä, täsmällinen ja luotettava? Kiinnostaako monipuolinen kodinhoitotyö kuten siivous, silitys ja pyykinpesu asiakkaidemme kodissa? Katso edut, tartu toimeen! Säännöllinen osa- tai kokopäivätyö klo 8 17 välillä Itsenäinen tehtävä Kilpailukykyinen palkka ja bonus sekä muut ison yrityksen edut Työhön perehdyttäminen ja opastus sekä esimiehen tuki Lue lisää ja täytä hakemus internetissä osoitteessa www. kodinavux.fi Hämeentie 29, Helsinki puhelin

28 Teksti 3. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten, ovatko lauseet oikein vai väärin. Laita rasti ruutuun. OIKEIN VÄÄRIN 1. Valokuva täytyy ottaa kesällä. 2. Kuvan voi ottaa vain digikameralla. 3. Kilpailun tulokset tulevat elokuussa. 4. Kilpailusta voi voittaa kameran. 5. Kuvat tulevat esille Internet-sivuille. 6. Yhdessä sähköpostiviestissä saa lähettää kaksi kuvaa. NAPPAA KESÄKUVA JA VOITA LAHJAKORTTI! e -kilpailun. Siihen voit osallistua digikameralla tai kännykällä otetulla kesäisellä valokuvalla mennessä. Raati valitsee parhaat kuvat elokuun aikana ja voittaja palkitaan 300 euron arvoisella lahjakortilla. Jokaiseen kuvaan tulee liittää mukaan kuvan tarina, kuvaajan nimi ja kotipaikkakunta. Kaikki julkaisukelpoiset kuvat tarinoineen julkaistaan nettiosoitteessa Kilpailukuvat tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen Kun lähetät sähköpostilla ja haluat osallistua useammalla kuin yhdellä kuvalla, lähetä vain yksi kuva kerrallaan. Kännykällä otetun kuvan voi lähettää myös suoraan multimediaviestinä numeroon Viestin alkuun hakusanaksi sana LOMA. 26

29 Teksti 4. Lue lauseet ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Valitse, ovatko lauseet oikein vai väärin laittamalla rasti ruutuun tai kirjoita vastaus viivalle. OIKEIN VÄÄRIN 1. Apteekkiin haetaan tietokonekorjaajaa. 2. Työ on määräaikainen sijaisuus. 3. Hakemus täytyy lähettää viimeistään Hakemuksen voi lähettää vain normaalina kirjeenä. 5. Millainen työntekijän pitäisi olla? Kirjoita 4 asiaa. 6. Mitä kirjekuoreen täytyy kirjoittaa? Haemme TEKNISTÄ TYÖNTEKIJÄÄ Kaivolan apteekkiin äitiysloman sijaiseksi ajalle Toivomme, että olet reipas ja oppimishaluinen, tarkka ja huolelliseen työskentelyyn pystyvä. Edellytämme myös asiakaspalvelukokemusta. Lisätietoja antaa Martti Pennanen puh Hakemukset mennessä osoitteella: Kaivolan apteekki Kauppakatu Kaivola i jättää myös sähköpostilla 27

30 TEHTÄVÄ 8. LYHYITÄ UUTISIA Uutinen 1. Lue kysymykset ja teksti. Vastaa sitten kysymyksiin. Kirjoita vastaus viivalle. 1. Kuinka pitkä oli videoiden ja dvd-levyjen laina-aika viime vuonna? 2. Miksi laina-aikaa lyhennetään? Kirjoita 2 asiaa. 3. Kuinka pitkä on kirjan laina-aika, jos kirja ei ole uusi? Videot viikoksi lainaan Tämän vuoden alusta videoiden ja dvdlevyjen laina-aika on Kirkes-kirjastoissa yksi viikko, kun se aikaisemmin oli kaksi viikkoa. Laina-ajan lyhennyksellä tavoitellaan aineiston kierron nopeuttamista ja varausjonojen lyhenemistä. Kirjojen ja nuottien laina-aika on edelleen neljä viikkoa, uutuuskirjojen kuitenkin kaksi viikkoa. Lehdet ja cdlevyt lainataan kahdeksi viikoksi. 28

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa

PUHUMINEN Harjoit- Osaa KUULLUN YMMÄRTÄMINEN Harjoit-Osaa. pvm pvm pvm pvm TAITOTASO A1 Suppea viestintä kaikkien tutuimmissa tilanteissa PIENTEN KIELIREPPU SUOMEN KIELEN OPPIMISEN SEURANTA VARHAISKASVATUKSESSA JA ALKUOPETUKSESSA (sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä) Lapsen nimi : Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: PUHUMINEN Harjoit-

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

9.2. Ruotsi B1 kielenä

9.2. Ruotsi B1 kielenä 9.2. Ruotsi B1 kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 =

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Valtakunnallinen kielikoe Lenita Pihlaja

Valtakunnallinen kielikoe Lenita Pihlaja Valtakunnallinen kielikoe 23.11.2016 Lenita Pihlaja Esityksen teemat 1. Testin teon lähtökohtia ja periaatteita 2. Testin rakenne 3. Testin teon prosessi Miksi kielikoe? Lähtökohtia ja periaatteita Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Tietoja kokesta. Perustaso. kestää 50 minuuttia (suomi ja svenska 55 minuuttia) sisältää 3-6 tehtävää. aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä

Tietoja kokesta. Perustaso. kestää 50 minuuttia (suomi ja svenska 55 minuuttia) sisältää 3-6 tehtävää. aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä Tekstin ymmärtäminen Tietoja kokesta Perustaso MILLAINEN TESTI? kestää 50 minuuttia (suomi ja svenska 55 minuuttia) sisältää 3-6 tehtävää sisältää erilaisia tekstejä, esim. kirjeitä, viestejä, ilmoituksia,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä

Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä Senioreille kysely tietotekniikan ja internetin käyttöstä 1. Ikä 30-39 1.1% 4 40-49 1.7% 6 50-59 13.6% 49 60-69 56.7% 204 70-79 23.3% 84 80-89 3.6% 13 90 -> 0.0% 0 answered question 360 skipped question

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013. Asiakaspalvelua venäjäksi

PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013. Asiakaspalvelua venäjäksi PIKAPEREHDYTYS VENÄJÄN KIELEN ALKEISIIN KEVÄT 2013 1 Asiakaspalvelua venäjäksi. 2 VENÄJÄN KIELEN PIKAKURSSI KEVÄT 2013 Riitta Tiensuu 1. TUTUSTUMISTA, TERVEHDYKSIÄ YM. KOHTELIASTA Hyvää huomenta! Hyvää

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria

Kulttuuritaidot Oppilas tutustuu ruotsinkieliseen ja pohjoismaiseen elämänmuotoon ja oppii arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria 9.2.2. Toinen kotimainen kieli: ruotsi B1 Ruotsin kielen opetuksessa oppilas saa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ruotsinkielisten kanssa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa ja rohkaista oppilasta

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Vinkkejä opettajalle

Vinkkejä opettajalle BRIEFR Messaging Vinkkejä opettajalle BRIEFR viestittelysovelluksen käyttö onnistuu kaikilta Käyttö on ilmaista ja rajoittamatonta Aiempaa kokemusta pikaviestisovelluksista ei tarvita Voit käyttää BRIEFRiä

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Aamunavaus alakoululaisille

Aamunavaus alakoululaisille Aamunavaus alakoululaisille Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka antavat sille mahdollisuuden

Lisätiedot

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton.

Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. AIKAMUODOT PLUSKVAMPERFEKTI JA AIKAMUOTOJEN KERTAUSTA Kun olin syönyt, menin nukkumaan. Naapuri kertoi, että hän oli ostanut uuden auton. PLUSKVAMPERFEKTIN KÄYTTÖ PLUSKVAMPERFEKTI kertoo, mitä oli tapahtunut,

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.

TAITOTASOTAVOITE. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1. PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1. TAITOTASOTAVOITE PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS keskimäärin A1.3 A2.1 PERUSOPETUS päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: kielitaito B1.1 B1.2 AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN ALKUVAIHE A2.2 (=YKI 2) LUKIOKOULUTUS

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6

Sisällysluettelo. Moi Vastaajan käyttöohje 1/6 1/6 Sisällysluettelo 1 Vastaaja 3 1.1 Hyödyllistä tietoa vastaajasta 3 1.2 Vastaajan käyttöönotto 3 1.3 Vastaajan numero 3 1.4 Viestien kuuntelu 4 1.5 Vastaajan käyttö ulkomailla 4 1.6 Vastaajan tunnusluku

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Tartu Kutsehariduskeskus, Kopli 1C 27.03.2011-22.04.2011 Lähdimme Essin kanssa sunnuntai aamuna 27.3 kohti länsisatamaa, josta suuntasimme laivalla kohti Tallinnaa.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET

9.6. Saksa A-kielenä. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Vuosiluokat 7-9. 7. lk (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5, AK6) 2 tuntia TAVOITTEET 9.6. Saksa A-kielenä Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA

LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA LIITE 1: ISÄ SAIRAALASSA / SYMBOLIARKKI FORMULAKISA Isä haluaa kokeilla pientä puhelaitetta, jota voi käyttää myös vuoteessa. Kokeiluun hankitaan laite, jossa 2 x 5 viestin ruudukko (kuvat 1-2) voidaan

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Kenguru 2006 sivu 1 Ecolier 4. ja 5. luokka ratkaisut

Kenguru 2006 sivu 1 Ecolier 4. ja 5. luokka ratkaisut Kenguru 2006 sivu 1 3:n pisteen tehtävät 1. Pirita piirtää kolmea erilaista tikkuukkoa samassa järjestyksessä peräkkäin. Mikä tikku-ukko tulee seuraavaksi? A) B) C) D) E) 2. Mikä on laskun 2 0 0 6 + 2006

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881.

pois tai niistä ilmenee muita virheitä, pyydetään niistä ilmoittamaan keskukseen Anneli Lindgrenille, puh. 17199, 90 tai 881. Turussa 14.12.2005 PUHELINJÄRJESTELMÄT Seurakuntayhtymä on kilpailuttanut puhelinliikenteensä ja puhelinjärjestelmänsä. Kaikkien toimintojen operaattoriksi ja sopimuskumppaniksi on valittu Sonera/Auria

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Sarjakuva- www.ransu.info

Sarjakuva- www.ransu.info Sarjakuva- ja puuhakirja Ransun Lue ja pelaa! Heippatirallaa! Tässä kirjassa on Ransun pelastuskoulu -sarjakuvia, joista lukemalla oppii tärkeitä turvallisuuteen liittyviä asioita. Ja sitten on vähän väliä

Lisätiedot

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: Englanti A - kieli Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. DOMIK v. 2014/2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA DOMIK v. 2014/2015 Vuosi Domikissa etenee viikoittain vaihtuvien teemojen mukaan. Domikissa toteutetaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on laadittu kaksikielistä perhepäiväkotia

Lisätiedot

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014

SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 SB-Pro pojat -99 ja -00 Eerikkilän leiri 5. 7.9.2014 Leiri alkaa perjanitaina 5.9. klo 17:00 ja loppuu sunnuntaina 7.9. noin klo 13:30. Eerikkilän urheilukeskuksen osoite on Urheiluopistontie 138, 31370

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Kun sä olet poissa kurssilta

Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta Kun sä olet poissa kurssilta, soita tai kirjoita viesti. Anteeksi, mä en voi tulla tänään kurssille, koska mä oon sairas. mulla on flunssa. mun vatsa on tosi kipeä. mun lapsi

Lisätiedot