Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA"

Transkriptio

1 Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA Tässä tarjouskilpailussa lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset koskevat ainoastaan kohdetta 1 Aamubussivuoro Tuulos Lammi kohteessa 3 palvelulinja Kyläpussin osuutta HUOM. Tässä asiakirjassa kuvataan järjestelmää vain siltä osin kuin se on kilpailutusalueella käytössä. 1 Yleistä Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä Määritelmiä Viiveajan lipputyypit ja taksat Selvittäjä ja selvittäjäpalkkio Palvelu- ja myyntipisteet sekä lipunmyynti ajoneuvoissa Maksujärjestelmään liittyviä vastuita, tehtäviä ja oikeuksia viiveaikana Ajoneuvolaitteet Vastuut Ajoneuvolaitteilta vaadittavat ominaisuudet Informaatiojärjestelmä Hämeenlinnan seutulippu viiveajalla Periaatteet Alueellinen ulottuvuus Liikenteellinen ulottuvuus Asiakashinnat Liikenteenharjoittajan saamat korvaukset Toteutuneet matkamäärät ja subventiot Lippujärjestelmä Korttityyppi Käyttöoikeus Matkustusoikeus ja lipun voimassaolo Erilliset lisät Seutulipun lunastaminen Kortin tilaaminen ja lunastaminen Matkustusoikeuden ostaminen Seutulipun käyttö Kortin vaurioituminen Seutulipun ostajan kotikunnan vaihtuminen Kortin kadottaminen Seutulipulla tehdyn matkan pituuden määrittäminen Lipun käytön valvonta Lipun käytön estyminen Hämeenlinnan kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Raatihuoneenkatu 9, 3.krs Hämeenlinna Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Puh. (03) Faksi (03)

2 1 YLEISTÄ Viiveajalla tarkoitetaan sopimusaikaa, jolloin joukkoliikennepalveluiden tilaajien yhdessä hallinnoima lippu- ja maksujärjestelmä Waltti ei ole vielä käytössä. Viiveaikana käytetään sopimuksen mukaisessa liikenteessä nykyisin käytössä olevia lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmiä mahdollisimman muuttumattomina. Tämän tarkoituksena on matkustajapalveluiden keskeytyksettömän jatkumisen turvaaminen. Liikenteenharjoittajille maksettavissa nousukorvauksissa tapahtuu kuitenkin muutoksia. Liikenteenharjoittajan tulee noudattaa tilaajan ohjeistusta niin lippujärjestelmän, maksujärjestelmän kuin informaatiojärjestelmänkin osalta. Liikenteenharjoittaja saa korvauksena lipputulot (kannustimena hyvään asiakaspalveluun ja sitä kautta joukkoliikenteen matkustajamäärän lisäämiseen) sekä tarjouksessaan mahdollisesti vaatimansa lisäkorvauksen eli käyttöoikeuskorvauksen. Lähtökohtana on, että lippujärjestelmään ei tehdä muutoksia viiveajan lippujärjestelmän aikana. Hämeenlinnan seudulla siirrytään käyttämään Walttia porrastaen vuoden 2016 aikana. 2 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ 2.1 Määritelmiä Lippu- ja maksujärjestelmän avulla myydään matkustajille lipputuotteita, leimataan matkakortteja ajoneuvoissa, siirretään matkustustietoja taustajärjestelmään sekä varmistetaan lipputulojen ja muiden korvausten kohdentuminen oikeille tahoille. Maksujärjestelmä muodostuu lippujärjestelmän tarkoitusta ja tehtäviä toteuttavista tietoteknisistä ohjelmista, sovelluksista ja laitteista. Maksujärjestelmän osia ovat taustajärjestelmä, palvelupistesovellus, myyntisovellus, matkakortit, matkakorttisovellus, ajoneuvojen rahastuslaitteet, varikkojärjestelmät sekä useat sisäiset ja ulkoiset tiedonsiirron rajapinnat. Informaatiojärjestelmän avulla tiedotetaan matkustajille mm. reiteistä ja aikatauluista. 2.2 Viiveajan lipputyypit ja taksat Viiveaikana Hämeenlinnan seudulla ovat käytössä seuraavat liput: kertaliput Hämeenlinnan kaupunkiliput Hattulan kuntaliput Hämeenlinnan seutuliput (myös Lammi Lahti -lippu) Riihimäen seutuliput veteraaniliput sotilasliput Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteet (esim. vuosiliput, opiskelijaseutuliput, peruskoululaisten liput). Käytettävät liput ovat pääasiassa älykortille ladattavia lipputuotteita, mutta esim. kertaliput ja veteraaniliput ovat paperisia lipputuotteita. Ostaessaan kertalipun tai matkakortin lisälatauksen asiakkaalla on oikeus saada rahastuslaitteesta tulostuva kuitti. Älykortin matkaleimauksesta kuittia ei anneta. Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus valvoa, että matkustajat maksavat matkansa oikeilla lipputuotteilla. Tilaajalla on oikeus valvoa lippujen käytön oikeellisuutta. 2

3 Asiakkaalta käteisellä tai kortilta veloitettavan maksun on määräydyttävä lyhimmän reitin mukaan. Lisähintaa ei saa veloittaa esimerkiksi bussin kiertosuunnan asiakkaalle aiheuttamista ylimääräisistä kilometreistä. Kertaliput ja kertalippujen hintoihin perustuvat alennusliput Kanta-Hämeenlinnan ulkopuolella seudun lippujärjestelmässä on käytössä kilometritaksaan perustuvat maksuportaat. Kulloinkin voimassaolevat kertalipunhinnat löytyvät kaupungin kotisivuilta Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteiden hinnat perustuvat Matkahuollon valtakunnallisiin kertalippuhintoihin, joihin lasketaan lipputuotteen mukainen alennus. Lisätiedot Tilaaja vahvistaa Hämeenlinnan seudulla viiveaikana käytettävät kertalippujen hinnat. Kertalippujen hintoja vahvistettaessa otetaan huomioon kustannuskehitys ja Oy Matkahuolto Ab:n valtakunnalliset lipunhinnat. Lapset ja koululaiset Lasten lipulla voivat matkustaa 4-11-vuotiaat. Alle 4-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi. Peruskoululaisten lippuina käytetään Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteita. Tilaaja vahvistaa hintamuutokset. Seutulippuja on käsitelty kappaleessa 3. Palvelulinjalippu Palvelulinja Kyläpusseissa on käytössä palvelulinjalippu, jonka hinta on matkan pituudesta riippumaton (tasataksa 2,50 euroa per suunta / aikuinen tai lapsi, hinta maaliskuussa 2015). Alle 4-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi. Veteraanilippu Veteraanilipuista liikenteenharjoittaja laskuttaa kaupunkia kulloinkin voimassaolevien taksojen mukaan. Taksat perustuvat viiveaikana kertalipun hintaan -25%. Liikenteenharjoittaja kerää käytetyt veteraaniliput ja toimittaa ne tilaajalle erillisen ohjeistuksen mukaan. Veteraanit saavat liput käyttöönsä kaupungilta etukäteen. Tavarat ja lemmikkieläimet Lastenvaunut, lastenrattaat, sukset ja lemmikkieläimet kuljetetaan maksutta. Polkupyöristä voidaan periä kertalipun hinta. 2.3 Selvittäjä ja selvittäjäpalkkio Viiveaikana selvittäjänä Hämeenlinnan seudun bussiliikenteessä toimii Oy Matkahuolto Ab. Tarjouskilpailussa kohteen tai kohteita voittavan liikenteenharjoittajan tulee huolehtia selvittäjän ja liikenteenharjoittajan välisen sopimuksen tekemisestä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liikenteen alkua. Tässä tarjouskilpailussa liikenteenharjoittaja saa tiedon tarjouskilpailun ratkaisusta tilanteessa, jossa liikenteen alkuun on alle kaksi (2) kuukautta aikaa. Näin ollen tilaaja ei tässä tarjouskilpailussa vaadi clearing-sopimuksen tekemistä kahta kuukautta ennen liikenteen alkua. Liikenteenharjoittaja vastaa kuitenkin itse mahdollisesta vahingosta, mikä aiheutuu, jos asiakas ei voi laitteiden puuttumisen takia leimata matkalippuaan ja liikenteenharjoittajalta jää lipputuloja saamatta. Liikenteenharjoittajalla ei ole oikeutta vaatia matkakorttiasiakkaalta käteismaksua laitteiden puuttumisen takia. Matkustajamäärien selvittämiseksi 3

4 liikenteenharjoittajan on pidettävä kirjanpitoa käsin ja raportoitava matkustajamäärät ja lipputulot tilaajalle. Laitteiden on oltava toimintakunnossa niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden (2) kuukauden päässä siitä, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman tai tilaaja on tehnyt väliaikaisen sopimuksen valitusten takia. Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus tarkistaa Oy Matkahuolto Ab:ltä, että sopimus on tehty. Liikenteenharjoittaja maksaa selvittäjäpalkkion Oy Matkahuolto Ab:lle selvittäjän ja liikenteenharjoittajan välisen sopimuksen mukaisesti. Tarjoaja on velvollinen selvittämään selvittäjäpalkkiosta aiheutuvat kustannukset ennen tarjouksen jättämistä. 2.4 Palvelu- ja myyntipisteet sekä lipunmyynti ajoneuvoissa Viiveaikana matkakorttien palvelu- ja myyntipisteet ovat Oy Matkahuolto Ab:n järjestämiä. Palvelu- ja myyntipisteet on kuvattu Liikenteenharjoittajan tulee myydä kertalippuja ajoneuvoissa. Liikenteenharjoittaja on velvollinen myymään myös lisälatauksia matkakortilla olevalle lipputuotteelle linjaauton ajoneuvolaitteelta. Asiakkaan tulee voida maksaa lisälataus käteisellä ja mielellään myös pankkikortilla. 2.5 Maksujärjestelmään liittyviä vastuita, tehtäviä ja oikeuksia viiveaikana Liikenteenharjoittaja hankkii ja vastaa kustannuksellaan maksujärjestelmän ajoneuvolaitteista, varikkojärjestelmästä, sekä niiden vaatimasta huollosta, toimivuudesta ja tiedonsiirrosta muiden järjestelmän osien välillä. vastaa siitä, että lippujärjestelmän tiedot kuten maksuportaat, lipputuotteet ja lippujen asiakashinnat tallentuvat ja päivittyvät taustajärjestelmästä tai varikkojärjestelmästä ajoneuvojen rahastuslaitteisiin. vastaa siitä, että käytettävissä on riittävä määrä varalaitteita. Liikenteenharjoittaja korjaa ajoneuvojen rahastuslaitteiden ja varikkojärjestelmän virheet omalla kustannuksellaan. vastaa kustannuksellaan rahastuslaitteiden ja varikkojärjestelmän versiopäivityksistä. vastaa siitä, että ajoneuvon rahastuslaitteesta siirtyy Oy Matkahuolto Ab:n taustajärjestelmiin vähintään kerran viikossa, mutta mielellään kerran vuorokaudessa tiedot lipputulojen clearausta varten. TÄMÄ KOSKEE KOHDETTA 1: toimittaa tilaajalle rahastuslaitteella rekisteröidyistä tiedoista puolivuosittain kohdekohtaiset yhteenvedot alla luetellusti. Tiedot on toimitettava tammi-kesäkuulta mennessä ja heinä-joulukuulta mennessä. Tilaajalla on oikeus pidättää seuraavien korvauserien maksuja kunnes tiedot on toimitettu. 1) nousijatiedot ja maksimikuormat linjoittain. Raportit eriteltyinä kesä- ja talviliikenteeseen sekä ma-pe -liikenteeseen, la-liikenteeseen ja suliikenteeseen. 2) nousijatiedoista profiilit kellonajan mukaan eriteltyinä siten, että nousupaikka on tunnistettavissa aikataulusta ja kellonajasta. Raportit eriteltyinä kesä- ja talviliikenteeseen sekä ma-pe -liikenteeseen, la-liikenteeseen ja su-liikenteeseen. 3) linjan nousijatiedot lipputuotteittain (matkakortille ladatut lipputyypit eriteltyinä, kertaliput jne.). 4

5 4) raportti, josta selviää, että sopimuksenmukaisessa liikenteessä on käytetty ainoastaan kyseiseen liikenteeseen tarkoitettuja kuljettajakortteja (ks. luku 2.6.1). 5) linjan vaihtomatkustajien määrä 6) tai vaihtoehtoisesti kohtien 1) 5) tiedot lähdöittäin, jos kyseessä ei ole kokonainen linja. tilaajalla on oikeus pyytää em. raportteja myös muina ajankohtina erillisselvityksiä varten. 2.6 Ajoneuvolaitteet Oy Matkahuolto Ab tallentaa ja päivittää taustajärjestelmään lippujärjestelmän maksuportaat, lipputuotteet ja lippujen asiakashinnat ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. toimii selvittäjänä eli vastaa clearing-toiminnoista. toimii matkakorttien liikkeellelaskijana. Tilaaja Tilaajalla on oikeus auditoida ja tarkastaa liikenteenharjoittajan ajoneuvojen rahastuslaitteet ja varikkojärjestelmät. Tilaaja vastaa auditoinnin kustannuksista. Mahdollisten puutteiden korjaamisen jälkeen uuden auditoinnin kustannuksista vastaa liikenteenharjoittaja. Tilaajalla on rajoittamaton ja pysyvä hyödyntämis-, käyttö- ja luovutusoikeus järjestelmään tallennettuihin tietoihin, joita ovat mm. reitti-, aikataulu- ja matkustajatiedot. Tilaajalla on oikeus pyytää liikenteenharjoittajakohtaisia tietoja myös Oy Matkahuolto Ab:ltä Vastuut Liikenteenharjoittaja hankkii kustannuksellaan liikenteessä käyttämiinsä ajoneuvoihin lippujärjestelmän edellyttämät matkakortin lukemiseen ja lataamiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Liikenteenharjoittaja vastaa laitteiden asennuksesta ja huollosta sekä siitä, että laitteet ja ohjelmistot toimivat virheettömästi. Liikenteenharjoittaja vastaa kuljettajien koulutuksesta. Kuljettajalla tulee olla Hämeenlinnan toimivaltaisen viranomaisen alueella ajettavassa bussiliikenteessä kaksi erillistä kuljettajakorttia, jotta uusien ja vanhojen sopimusten mukaiset seutu-, kaupunki- ja kuntalippujen nousukorvaukset rekisteröityvät oikein taustajärjestelmään. Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että kuljettajat rekisteröityvät vuorolle oikealla kortilla. Kahden kuljettajakortin -järjestelmän tilalla voi olla myös jokin muu Oy Matkahuolto Ab:n kehittämä järjestelmä tämän tarjouskilpailun liikenteen erotteluun muusta liikenteestä Ajoneuvolaitteilta vaadittavat ominaisuudet Liikenteenharjoittajan kalustossa on oltava elektroniset ajoneuvolaitteet: Pusatec PT 10 -rahastuslaite tai laite, joka on varustettu vastaavilla kortinkäsittely- ja tiedonsiirtoominaisuuksilla, kuittikirjoittimella ja pysäkkikohtaisilla matkustajalaskentaominaisuuksilla (pysäkkitieto voi perustua myös aikataulutiedon ja kellonajan yhdistelmään). 5

6 Rahastuslaitteen tulee lukea ja kirjoittaa Oy Matkahuolto Ab:n etä- ja kontaktikortteja, joiden käsittelyyn rahastuslaitteessa tulee olla SAM-turvamodulipaikka. Rahastuslaitteen tulee lukea ja kirjoittaa MIFARE DesFire EV1 -kortteja. Liikenteenharjoittaja on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan SAM-turvamodulit Oy Matkahuolto Ab:stä ja toimimaan niiden suhteen Matkahuollon edellyttämällä tavalla. Matkustajilla säilyvät nykyisin käytössä olevat matkakortit. Rahastuslaitteella tulee olla tilaajan määrittämä taksajärjestelmä. Lähtökohtaisesti taksajärjestelmä pidetään viiveaikana muuttumattomana ja muutokset pyritään ajoittamaan toimivaltaisten viranomaisten yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton yhteyteen. Muutokset ovat kuitenkin mahdollisia erityisesti viiveajan loppupuolella. Rahastuslaitteella tulee olla liikennöitävän liikenteen linjatunnus- ja aikataulutiedot. Rahastuslaitteen tapahtumat on rekisteröidyttävä oikealle lähdölle. Ajoneuvolaitteella tehdyt kertalipunmyynnit sekä matkakorttileimaukset tulee voida kohdistaa kellonajan perusteella sille pysäkille, jolla nousu tai myynti tapahtuu. Rahastuslaitteessa on oltava toiminto, jolla myydään ja tulostetaan kertalippuja ja valitaan myytävien lippujen tariffi. Kertalippuun tulee tulostaa lipun myyjätiedot (liikenteenharjoittaja), linja tai reitti, kelpoisuusalue (matkan pituus) ja kelpoisuusaika. Laitteelta tulee voida tulostaa myös vaihtolippu. Rahastuslaitteella on oltava mahdollista tehdä lisämyyntejä asiakkaan matkakortille. Lisämyyntejä tehdään ajoneuvossa vain matkakorteilla jo oleville lipputuotteille. Rahastuslaitteelta tulostetaan asiakkaalle kuitti. Rahastuslaitteessa on oltava rekisteröintitoiminto, jolla voi rekisteröidä veloituksettomat nousut (esim. kertalipulla tehdyt vaihdot yms.). Nämä nousut tulee myös järjestelmällisesti rekisteröidä. Rahastuslaitteen tapahtumatiedot tulee siirtää vähintään kerran viikossa, mielellään kerran vuorokaudessa Oy Matkahuolto Ab:n taustajärjestelmään Matkahuollon ohjeistuksen mukaisesti. 2.7 Informaatiojärjestelmä Viiveaikana Hämeenlinnan seudulla käytetään Oy Matkahuolto Ab:n informaatiojärjestelmää. Matkahuolto ylläpitää sähköistä aikatauluhakua sekä Hämeenlinnan seudun reittiopasta. Liikenteenharjoittaja sopii Oy Matkahuolto Ab:n kanssa ja huolehtii kustannuksellaan siitä, että liikenteen aikataulut ja reitit tallennetaan ja tarvittaessa päivitetään Oy Matkahuolto Ab:n ylläpitämään informaatiojärjestelmään pääsääntöisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen liikenteen alkua tai muutosta. Liikenteenharjoittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. 6

7 3 HÄMEENLINNAN SEUTULIPPU VIIVEAJALLA 3.1 Periaatteet Seutuliput säilyvät viiveaikana matkustajanäkökulmasta ennallaan. Liikenteenharjoittajan näkökulmasta käyttöoikeussopimuksissa ansaintalogiikka muuttuu voimassaoleviin sopimuksiin verrattuna, kun lippusubventiosta luovutaan. Tässä luvussa käsitellyt asiat koskevat tässä tarjouskilpailussa määritettyä liikennettä. Tämä tarjouskilpailu ei aiheuta muutoksia jo voimassaoleviin sopimuksiin. 3.2 Alueellinen ulottuvuus Hämeenlinnan seutulipun kelpoisuusalue on Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä lisäksi Hämeenlinnan toimivalta-alueen ulkopuolella Valkeakosken kunta. 3.3 Liikenteellinen ulottuvuus Seutuliput käyvät kelpoisuusalueellaan maksuvälineenä kaikessa Hämeenlinnan toimivaltaisen viranomaisen järjestämässä bussiliikenteessä sekä Ely-keskuksen järjestämässä bussiliikenteessä. Markkinaehtoisessa liikenteessä seutuliput käyvät maksuvälineenä Hämeenlinnan seudun alueella, jos toimivaltainen viranomainen ja reittiliikenneluvan haltija siitä erikseen sopivat. 3.4 Asiakashinnat Kunta päättää oman kuntansa seutulippujen asiakashinnat pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan. Erityisestä syystä asiakashintoja voidaan tarvittaessa muuttaa myös kesken kalenterivuoden siten, että muutos tulee voimaan kalenterikuukauden alussa. Uudet hinnat tulee ilmoittaa selvittäjälle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen uusien asiakashintojen voimaantuloa. Asiakashinnat (sis.alv) alkaen ovat Hämeenlinnan seutulippu Hattula 67 Hämeenlinna 80 - Lammi Lahti -lippu 113 Janakkala 70 Päätöksen asiakashintamuutoksesta tekee kukin kunta itsenäisesti. Lipunhinnan korotukset pyritään pitämään maltillisina, ettei muutos vähennä joukkoliikenteen osuutta kulkutapana. Toisaalta lipunhinnoissa pyritään seuraamaan liikennöinnin kustannuskehitystä. 3.5 Liikenteenharjoittajan saamat korvaukset Liikenteenharjoittajan saama korvaus matkasta muuttuu voimassaolevien sopimusten korvauskäytännöstä siten, että liikenteenharjoittaja saa jatkossa korvauksen ainoastaan asiakashinnan osuudesta. Lippukorvauksen kohdentamista varten kuljettajan tulee kirjautua tämän tarjouskilpailun vuoroilla tähän ja muuhun käyttöoikeussopimusliikenteeseen (kos-liikenteeseen) tarkoitetulla erillisellä kuljettajakortilla (ks. luku koskien kuljettajakortteja ja mah- 7

8 dollista muuta järjestelmää). Kuljettajakortilla ohjataan lippuleimaukset rekisteröitymään lipputuettomiksi. Oy Matkahuolto Ab hoitaa lippujen clearauksen ja maksaa korvaukset liikenteenharjoittajalle heidän välisessään sopimuksessa määritettyinä ajankohtina. Lippusubvention vähentäminen Oy Matkahuolto Ab maksaa ennakkomaksuna liikenteenharjoittajalle subventoidun korvauksen mukaisen hinnan. Matkahuolto laskuttaa toimivaltaiselta viranomaiselta liikenteenharjoittajalle maksamansa korvauksen. Liikenteenharjoittaja vähentää seuraavan kuukauden käyttöoikeuskorvauksesta Matkahuollon kautta saamansa ennakkomaksun. Mikäli ennakkomaksuna saatu korvaus on suurempi kuin seuraavan kuukauden käyttöoikeuskorvaus, palauttaa liikenteenharjoittaja liikaa maksetun ennakon toimivaltaiselle viranomaiselle. Esimerkki ennakkokorvauksesta Kuvitteellisessa esimerkissä on kolme liikenteenharjoittajaa A, B ja C. Tarkastellaan elokuun 2014 kuvitteellista myyntiä ja matkustusta. elokuu 2014, esim. matkustus tässä tarjouskilpailussa voitetussa liikenteessä Liikenteenharjoittaja A Liikenteenharjoittaja B Liikenteenharjoittaja C 1000 matkustus myynti laskennallinen subventio [ ] [ ] [ ] [%] YHTEENSÄ ,4 % Matkustuksen arvo [ ] on laskettu käyttäen subventoituja korvauksia, joiden laskentatapa on määritetty siirtymäajan liikennöintisopimusten lisäasiakirjoissa. Uuden liikenteen subventiot liikenteenharjoittaja vähentää toimivaltaiselle viranomaiselle osoittamastaan käyttöoikeuskorvauslaskusta. Liikenteenharjoittaja on saanut tämän osuuden ennakkomaksuna Matkahuollon kautta elokuun maksatuksessa. Vähennys tehdään toimivaltaisen viranomaisen syyskuun liikennöinnin laskutuksesta. Matkahuollon korvaus liikenteenharjoittajalle Liikenteenharjoittaja vähentää käyttöoikeuskorvauksesta laskuttaessaan TVV:sta Liikenteenharjoittajan saama lopullinen korvaus lippuleimauksista Liikenteenharjoittaja A Liikenteenharjoittaja B Liikenteenharjoittaja C YHTEENSÄ

9 3.6 Toteutuneet matkamäärät ja subventiot Tässä kappaleessa esitetään taustatiedoksi seutulippujen toteumatietoja vuosilta 2013 ja Vuosina 2013 ja 2014 myytyjen seutulippujen määrät ja niillä tehtyjen matkojen kokonaismäärät on esitetty alla olevassa taulukossa. vuonna 2013 vuonna 2014 myytyjen lippujen määrä myytyjen lippujen määrä kokonaismatkamäärä kokonaismatkamäärä Hämeenlinnan Hattula seutulippu Hämeenlinna Janakkala Vuosina 2013 ja 2014 toteutuneet keskimääräiset korvaukset seutulipuilla tehdyistä matkoista ja subvention osuus korvauksesta on esitetty alla olevassa taulukossa. Subventiosarakkeessa vuoden 2014 kohdalla ensimmäinen luku tarkoittaa laskentatilannetta, jossa ovat ennakkomaksutkin mukana. Suluissa oleva luku osoittaa todellisen subvention, jossa ennakkomaksut on vähennetty. vuonna vuonna 3.7 Lippujärjestelmä 2013 Matkojen keskihinnat lipputyypeittäin (sis.alv) subvention osuus 2014 Matkojen subventoidut keskihinnat lipputyypeittäin (sis.alv) subvention osuus ks. selitys yllä Hämeenlinnan Hattula 2,68 31,9 % 2,69 33,6 % (28,7 %) seutulippu Hämeenlinna 3,97 46,3 % 3,95 46,2 % (37,5 %) Janakkala 3,40 38,0 % 3,39 35,2 % (32,6 %) Vuosina 2013 ja 2014 kuntien maksama kokonaissubventio on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuoden 2014 kohdalla ensimmäinen luku tarkoittaa laskentatilannetta, jossa ovat ennakkomaksutkin mukana. Suluissa oleva luku osoittaa todellisen subvention, jossa ennakkomaksut on vähennetty. vuonna 2013 vuonna 2014 kuntien maksama subventio (sis.alv) kuntien maksama subventio (sis.alv) ks. selitys yllä Hämeenlinnan Hattula (9 912 ) seutulippu Hämeenlinna ( ) Janakkala ( ) Korttityyppi Seutulippuna käytetään joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen (124/2012) 5 :n 1 mom. 3 kohdan mukaista älykorttia tai vastaavaa digitaalista lippujärjestelmää, joka tukee elektronisten maksujärjestelmien avoimuutta ja yhteensopivuutta. Kappaleessa on lisämäärityksiä. 9

10 3.7.2 Käyttöoikeus Hämeenlinnan seutulipun käyttöoikeus on henkilökohtainen ja kuuluu sille, jonka nimiin lippu on lunastettu. Lippu voidaan myöntää ainoastaan myöntävässä kunnassa kirjoilla olevalle asukkaalle Matkustusoikeus ja lipun voimassaolo Kausiliput, 30 päivää, rajaton matkaoikeus Seutulippuun voi ostaa matkustusoikeutta 30 vuorokauden erissä. Lipussa voi olla ostettuna yhteensä enintään 59 vuorokautta. Matkustusoikeus oikeuttaa kelpoisuusalueella rajattomaan määrään matkoja. 30 päivän lippu on voimassa sen ajan kun lippuun on ostettu matkustusoikeutta. Lippua perustettaessa lipun voimassaoloaika on perustamispäivä lisättynä 30 vuorokaudella. Milloin lisämatkustusoikeutta ostetaan lipun voimassaoloaikana, pidennetään voimassaoloaikaa ostetun matkustusoikeuden verran. Mikäli lipun aikaisempi voimassaoloaika on päättynyt ennen lisämatkustusoikeuden ostamista, uusi voimassaoloaika alkaa lisämatkustusoikeuden ostopäivästä Erilliset lisät Käyttöoikeussopimusliikenteessä seutulipun käyttäjiltä ei peritä erillisiä maksuja. 3.8 Seutulipun lunastaminen Kortin tilaaminen ja lunastaminen Asiakas voi ostaa/tilata lippujärjestelmässä käytettävän matkakortin myynti/tilauspisteestä. Tilaamista varten hänelle annetaan matkakortin ja lipun käyttöä ja säilyttämistä koskevat kirjalliset ohjeet ja lomake, johon hän merkitsee nimensä, syntymäaikansa ja kotikuntansa. Tilattu matkakortti toimitetaan lipun perustamisen jälkeen samaan myyntipisteeseen, josta ostaja lunastaa sen. Myyjä merkitsee matkakortin nimikenttään ostajan nimen. Matkakortti on asiakkaalle maksullinen (6,50 ). Korttimaksua ei palauteta. Matkakortin käyttöikä on 3 vuotta, minkä jälkeen on hankittava uusi kortti Matkustusoikeuden ostaminen Matkakortin lunastamisen yhteydessä seutulipun ostajan tulee ostaa lippuun matkustusoikeutta lipputyypin mukaan vähintään 30 vuorokautta tai 44 matkaa. Asiakas voi ostaa lippuunsa lisää matkustusoikeutta myynti/tilauspisteistä tai busseista. 3.9 Seutulipun käyttö Kortin vaurioituminen Mikäli matkakortissa ilmenee tekninen vika tai se on muutoin vioittunut, ja tämän voidaan katsoa johtuvan ostajasta riippumattomasta syystä, on asiakas oikeutettu saamaan uuden kortin korvauksetta. Kortin teknisen iän päätyttyä asiakas lunastaa uuden matkakortin. Mikäli seutulipun ostaja vaihtaa vaurioituneen kortin uuteen, hänelle hyvitetään palautushetkellä lipussa voimassa ollut käyttämätön matkustusoikeus Seutulipun ostajan kotikunnan vaihtuminen Kotikunnan vaihtuessa seutulippualueen sisällä Mikäli seutulipun ostajan kotikunta vaihtuu, hänellä on oikeus käyttää tätä ennen seutulippuun ostamansa matkustusoikeus loppuun. Tämän jälkeen asiakkaan on käytävä myynti/tilauspisteessä päivittämässä korttinsa tiedot oikeiksi. 10

11 Kotikunnan vaihtuessa seutulippualueen ulkopuolelle Mikäli seutulipun ostajan kotikunta vaihtuu, hänellä on oikeus käyttää tätä ennen seutulippuun ostamansa matkustusoikeus loppuun. Tämän jälkeen asiakkaalla ei ole oikeutta ostaa seutulippua Kortin kadottaminen Mikäli seutulipun ostaja kadottaa matkakorttinsa, hänen tulee ilmoittaa siitä myyntipisteeseen, jolloin kortti voidaan mitätöidä. Asiakkaalle ei korvata käyttämätöntä matkustusoikeutta Seutulipulla tehdyn matkan pituuden määrittäminen Kuljettaja rekisteröi matkan pituutta koskevan tiedon lukijalaitteelle. Kaikki seutulipulla tehdyt matkat rekisteröidään matkan pituuden mukaan myös Hämeenlinnan kaupunkialueella Lipun käytön valvonta Liikenteenharjoittajan tulee valvoa, ettei seutulippua käytetä vastoin määräyksiä ja ohjeita. Mikäli lippua käytetään vastoin määräyksiä ja ohjeita, liikenteenharjoittajan edustajalla on oikeus ottaa matkakortti haltuunsa. Haltuun otettu kortti toimitetaan välittömästi selvittäjälle. Mikäli väärinkäytökseen syyllistyy henkilö, joka ei ole lipun oikea haltija, matkakortti toimitetaan selvittäjälle. Mikäli kortin oikea haltija syyllistyy väärinkäytökseen, hänellä ei ole oikeutta saada hyvitystä lipussa olevasta käyttämättömästä matkustusoikeudesta. Liikenteenharjoittajan tulee huolehtia siitä, että kuljettajat saavat riittävän koulutuksen eri lipputyyppien käytöstä voidakseen toimia sääntöjen mukaisesti. Hämeenlinnan toimivaltaisella viranomaisella sekä valtion edustajalla on oikeus tutustua ja saada käyttöönsä seutulippujärjestelmän selvitykseen ja rahanjakoon liittyvät tiedot. Hämeenlinnan toimivaltaisella viranomaisella on oikeus välittää tiedot myös toimivalta-alueensa kunnille. Asiakkaiden kotikunnan tarkistamiseksi selvittäjä toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle ja kunnalle pyydettäessä tarvittavat tiedot lippujen myynnistä Lipun käytön estyminen Mikäli liikennöinti estyy lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen tai ylivoimaisen esteen johdosta, eikä seutulipun haltija voi käyttää matkustusoikeutta, tämän mahdollisesta hyvittämisestä sovitaan tilannekohtaisesti erikseen. 11

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY)

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5 SIIRTYMÄAJAN LIPPUYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta:

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta: Haukiputaan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS KASELY/268/2016 Liite 5 23.2.2016 LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS Yleistä Sopimuksen mukaisessa liikenteessä on käytössä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Tilaaja ei vielä kuitenkaan itse

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN Tämä lisäasiakirja on osa Jyväskylän paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimusta. 1 Sopijapuolet Toimivaltainen

Lisätiedot

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille.

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille. SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET (Muutokset sopijapuolissa) Kunnat: Euran kunta, Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Honkajoen kunta, Huittisten kaupunki, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen Dnro YHLA 36/2011 28.2.2011 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1.KOHDAN MUKAINEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 Yhdyskunta- ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

25.10.2010 1(18) Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki. juha-pekka.soinola@matkahuolto.

25.10.2010 1(18) Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki. juha-pekka.soinola@matkahuolto. 25.10.2010 1(18) PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Soinola Puhelin: 020 710 5413 Sähköposti:

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 53 30.10.2014. 53 Asianro 6085/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 53 30.10.2014. 53 Asianro 6085/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 53 Asianro 6085/08.01.00/2014 Waltti-lippujärjestelmän myyntiperiaatteita Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 5 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42)

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELULIIKENTEEN TOIMINTAPERIAATE...

Lisätiedot

WALTTI-lippu ja maksujärjestelmä

WALTTI-lippu ja maksujärjestelmä 1.10.2015 Satakunnan koulukuljetusja liikenneturvallisuusseminaari Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy WALTTI-lippu ja maksujärjestelmä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Waltti

Lisätiedot

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan

Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Page 1 of 9 Liite 1 Kustannusten ja tulojen jakaminen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä; tarkennukset yhteistoimintasopimuksessa sovittuun toimintatapaan Tiivistelmä: Lautakunnalle esitetään tarkennuksia

Lisätiedot

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä!

VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 11.8.2015-4.6.2016. Lataa aikataulu mukaasi tästä! VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE.8. - 4.6.16 Lataa aikataulu mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com EDULLISET

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

PILETTI-hankkeen esittely. Jyväskylä 27.11.2012

PILETTI-hankkeen esittely. Jyväskylä 27.11.2012 PILETTI-hankkeen esittely Jyväskylä 27.11.2012 Toteuttamishankkeen tavoitteet Ensisijainen tavoite Viranomaisten hallinnoiman lippu ja maksujärjestelmän perusasiat tuotantokäytössä kesäkuussa 2014 Toissijainen

Lisätiedot

TARJOUSHINNAT, LAMMIN HENKILÖKULJETUKSET KEVÄT 2015 Koulu- ja esikoulukuljetukset sekä vammaisten päivätoimintakuljetukset

TARJOUSHINNAT, LAMMIN HENKILÖKULJETUKSET KEVÄT 2015 Koulu- ja esikoulukuljetukset sekä vammaisten päivätoimintakuljetukset 22.10.2014 Liite 8. HINTALOMAKE TARJOUSHINNAT, LAMMIN HENKILÖKULJETUKSET KEVÄT 2015 Koulu- ja esikoulukuljetukset sekä vammaisten päivätoimintakuljetukset Tällä lomakkeella ilmoitamme tarjoushintamme henkilökuljetuksiin.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija

Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija Joukkoliikenteen tilannekatsaus Marja Rosenberg johtava joukkoliikenneasiantuntija 12.9.2012 Sisältö 1.Liikenteen kilpailuttaminen 2.Lippu- ja maksujärjestelmä 3.Kunta-Ely sopimukset Liikenteen kilpailuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 44 28.11.2013. 44 Asianro 3719/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 44 Asianro 3719/08.01.00/2012 Kuopion ja Siilinjärven maaseutuliikenteen lippujen hinnoittelu 1 Hinnoittelun periaatteet Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä!

MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6.2016-30.9.2016. Lataa aikataulut mukaasi tästä! MIKKELIN PAIKALLISLIIKENNE AIKATAULUT 1.6. -.9. Lataa aikataulut mukaasi tästä! Mestarintie 3 780 Varkaus puh. 41 90 fax 0 741 91 email: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com www.soisalonliikenne.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2010 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012. 124/2012 Valtioneuvoston asetus. mukaisen joukkoliikenteen valtionavustuksen SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2012 124/2012 Valtioneuvoston asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä

Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Kokemuksia käyttöönotosta Jyväskylästä Paikallisliikennepäivät, Jyväskylä 17.9.2015 Ari Tuovinen Jyväskylän paikallisliikenne Waltin piirissä Paikallisliikenteen tunnusluvut

Lisätiedot

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013:

Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen. Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Page 1 of 5 Liite 9 Ikäryhmät ja alennusryhmät Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 3.3.2013: Jotta joukkoliikennejärjestelmä olisi aidosti yhtenäinen

Lisätiedot

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY

Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 KYLMÄSEN LIIKENNE OY Kylmäsen Liikenteen KESÄ 2007 AIKATAULU OULUN LÄHILIIKENNELINJA 3.6.2007 7.8.2007 70 0,50 euroa KYLMÄSEN LIIKENNE OY Muhostie 26 91800 TYRNÄVÄ Puhelin (08) 545 1325 Faksi (08) 545 1141 www.kylmasenliikenne.fi

Lisätiedot

voimaantulopäivä: 1.1.2011

voimaantulopäivä: 1.1.2011 3.2.2011 1(17) PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Kaisa Santama Puhelin: 020 710 5443 Sähköposti: kaisa.santama(matkahuolto.fi

Lisätiedot

PILETTI. Toiminnallinen määrittely. v. 0.47

PILETTI. Toiminnallinen määrittely. v. 0.47 PILETTI Toiminnallinen määrittely v. 0.47 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa ja tavoitteet... 4 1.1. Lippu- ja maksujärjestelmän visio ja tavoitteet... 4 1.2. Lähtötilanne... 4 1.3. Nykyiset lippu- ja maksujärjestelmät...

Lisätiedot

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI

KESÄAIKATAULUT 1.6.2015 12.8.2015 WWW.KUOPIONALUE.FI KESÄAIKATAULUT 1.6.201 12.8.201 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LIPUT Walttiin siirtyminen...2 Kertaliput...3 Korteille ladattavat liput...4- Maksuvyöhykkeet...6-7 Tietoa matkustamisesta...8-9 LINJAT

Lisätiedot

Selvitys PILETTI- hankkeen viiveajan lippu- ja maksujärjestelmästä

Selvitys PILETTI- hankkeen viiveajan lippu- ja maksujärjestelmästä Selvitys PILETTI- hankkeen viiveajan lippu- ja maksujärjestelmästä Työraportin diasarja Selvityksen tavoitteet Selvittää ja vertailla PILETIN viiveajan lippu- ja maksujärjestelmävaihtoehtoja Tutkia erityisesti

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016

AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 AIKATAULUT 1.6.2015-5.6.2016 Merkkien selitykset: ma-pe = maanantaista perjantaihin ma-la = maanantaista lauantaihin la = lauantaisin su = sunnuntaisin ko = peruskoulun koulupäivinä I = ei aja kyseisen

Lisätiedot

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille?

Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Laajakaista ja erilaiset mobiilipalvelut linja-autoihin mitä hyötyjä matkustajille ja bussiyrityksille? Autotekniikan visiopäivä 17.1.2008 Helsinki Oy Matkahuolto Ab Pekka Hongisto toimitusjohtaja Langaton

Lisätiedot

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015

LAVIAN JOUKKOLIIKENNE. Linjojen 68 ja 69 aikataulut ja reitit. Kertalipun ostaminen ja vaihtoaika TIEDOTE 20.8.2015 TIEDOTE 20.8.2015 LAVIAN JOUKKOLIIKENNE Lavian ja Porin keskustan välistä liikennettä palvelee kaksi linjaa: Lyttylän Liikenne ajaa linjaa 68 perjantaisin ja Porin Linjat ajaa linjaa 69 maanantaista perjantaihin.

Lisätiedot

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus LUONNOS Dnro xxxx-2014 xx.xx.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta ja seutulipun rinnakkaiskortin myyntiä koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto)

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 3 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Raportin tausta... 4 2. Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä. Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Järjestelmän ja palvelun kuvaus Helge Finnberg 23.10.2013 Lippu- ja maksujärjestelmän tavoitteita Lippu- ja maksujärjestelmä joukkoliikenteen toimivaltaisten

Lisätiedot

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting

Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013. Henriika Weiste WayStep Consulting Maaseudun lippu ja maksujärjestelmät 13.2.2013 Henriika Weiste WayStep Consulting SELVITYKSEN TAVOITTEENA löytää ratkaisu Mitkä ovat markkinaehtoisessa joukkoliikenteessä käytettävät tuetut liput ja niiden

Lisätiedot

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki

Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki PALVELUSOPIMUS LIPPUJÄRJESTELMÄN TUOTTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Jukka Ylitalo, liiketoimintapäällikkö Puhelin:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2012 SISÄLTÖ 1 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus... 3 2 Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta... 3 2 Kuopion kaupungin toimivalta-alue...

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 KUOPION KAUPUNKI Suunnittelupalvelut Joukkoliikennelautakunta 15.3.2012, 11 31.1.2012 EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN KUOPION KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2 PYHTÄÄN KOHTEET 1-3 Päivämäärä 16.9.2015 Laatija Mika Piipponen Hyväksyjä Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne LIITE 8 BRUTTOSOPIMUS(MALLI) LINJA-AUTOLIIKENTEEN HOITAMISESTA Riihimäen paikallisliikenne 1. Sopijapuolet... 2 2. Sopimuksen kohde... 2 3. Sopimusasiakirjat... 2 4. Liikennöintikorvaus ja lipputulojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE. www.ventoniemi.fi. Talvi 12.8.2013 1.6.2014 Kesä 2.6. 10.8.2014. PALVELULINJOJEN aikataulut ja kartat Sivut 22-31

RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE. www.ventoniemi.fi. Talvi 12.8.2013 1.6.2014 Kesä 2.6. 10.8.2014. PALVELULINJOJEN aikataulut ja kartat Sivut 22-31 RIIHIMÄEN PAIKALLISLIIKENNE Talvi 12.8.2013 1.6.2014 Kesä 2.6. 10.8.2014 www.ventoniemi.fi PALVELULINJOJEN aikataulut ja kartat Sivut 22-31 1 Merkkien selitykset M-P Maanantaista perjantaihin L Lauantaisin

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDEKUVAUS SEKÄ LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET V. 2016 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2.3 KOHDE 4: ERILLISKOHDE; KOTKA-HAMINA -NOPEA Päivämäärä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Matkakortin kelpoisuus. Sisällys. Matkakortin kelpoisuus... 3

Matkakortin kelpoisuus. Sisällys. Matkakortin kelpoisuus... 3 Sisällys Matkakortin kelpoisuus... 3 Yksi kortti - monta tapaa maksaa matka... 5 Lippulajit... 7 Kertalippu... 7 Arvolippu... 7 Kausilippu... 9 Työmatkalippu... 9 Opiskelijalippu... 10 Koululippu... 11

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

Sisällys. Keski-Suomen ELY-keskuksen Waltti-liikenteen palvelu- ja myyntiohje kuljettajille sekä palvelu- ja myyntipisteille LUONNOS

Sisällys. Keski-Suomen ELY-keskuksen Waltti-liikenteen palvelu- ja myyntiohje kuljettajille sekä palvelu- ja myyntipisteille LUONNOS Keski-Suomen ELY-keskuksen Waltti-liikenteen palvelu- ja myyntiohje kuljettajille sekä palvelu- ja myyntipisteille Sisällys Esipuhe... 3 Keski-Suomen ELY-keskuksen Waltti-liikenteen palvelu- ja myyntiohje

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 24. toukokuuta 2016 ja koskevat 24. toukokuuta

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2014 Joensuu, Kontiolahti, Liperi

Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2014 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Joukkoliikenteen vuosikertomus vuodelta 2014 Joensuu, Kontiolahti, Liperi Sivu 2/11 1. Joukkoliikennejärjestelmä Joensuun kaupunki toimii EU:n palvelusopimusasetuksen sekä joukkoliikennelain mukaisena

Lisätiedot

PILETTI-hanke. Bussialan seminaari 5.2.2013

PILETTI-hanke. Bussialan seminaari 5.2.2013 PILETTI-hanke Bussialan seminaari 5.2.2013 Toteuttamishankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Jos joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen järjestää joukkoliikenteen PSA-mallin mukaisesti, niin lippu- ja

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013

TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 1(8) TARJOUSPYYNTÖ, OULUN TOIMIVALTA-ALUEEN LINJA-AUTOLIIKENNE Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 Vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin Kohteet ja aikataulukaudet ajokaudet, onko talvi kouluvuoden

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista.

KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1. Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE 1 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA

SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1 (5) SIIRTYMÄAJAN LIIKENNÖINTISOPIMUS LINJASTA LAPPEENRANTA- YLÄMAA-LAPPEENRANTA Sopimuksen numero : Lappeenrannan tekninen lautakunta 11.1.2012/ 1. Sopijapuolet Liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1 Keski-Suomi KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 024 500 Cygnaeuksenkatu 1 www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Lisätiedot

OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT

OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT 1/13 OULUN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISET MATKAKORTTI- JA MATKUSTUSEHDOT Oulun joukkoliikenteen yleiset matkakortti- ja matkustusehdot ovat voimassa 7.1.2015 alkaen ja koskevat 7.1.2015 jälkeen myytäviä Oulun

Lisätiedot

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla

Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Näin käytät joukkoliikennettä Helsingin seudulla Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen joukko liikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua. Yhden

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA

SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA Pohjois-Pohjanmaa Luonnos 4.6.2014 SOPIMUS HENKILÖKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISEN YHTEISTYÖSTÄ, JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄSTÄ JA JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA 1. Sopijapuolet Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit

Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Toni Bärman, Joukkoliikenteen palvelut yksikkö, Liikennevirasto 10.9.2015 Joukkoliikenteen valtakunnalliset indikaattorit Joukkoliikenteen muutokset & toimivaltaiset

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenne Miksi uudistus? - EU:n palvelusopimusasetus - Joukkoliikennelaki (2009) Toimijat 1.7.2014 alkaen Joukkoliikennejaosto - joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄ 1.1.2013 ALKAEN Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä muodostuu matkalippujen kelpoisuusvyöhykkeistä, lippulajeista,

Lisätiedot

WWW.KUOPIONALUE.FI 1

WWW.KUOPIONALUE.FI 1 WWW.KUOPIONALUE.FI 1 SISÄLLYSLUETTELO LINJAT JA AIKATAULUT Poikkeuspäivien liikenne 4 Merkkien selitykset Kuopion kaupunkiliikenne 6-61 Yhdistelmäaikataulut, Neulamäki 18-19 Yhdistelmäaikataulut, Kelloniemi

Lisätiedot

Raahen. paikallisliikenteen. reittiopas

Raahen. paikallisliikenteen. reittiopas 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 Paikallisliikenteen linjat 12 Linja Linja Linja Linja Linja 30 Linja 40 Linja Linja Linja Linja Raahen paikallisliikenteen reittiopas Raahelippu Raahelipulla voi matkustaa

Lisätiedot

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013

toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry 15.1.2013 JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISEN KRIITTISET PISTEET, kun vaihtoehtoina ovat markkinaehtoinen liikenne ja PSAvaihtoehtoina bruttomalli sekä käyttöoikeussopimukset toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot