Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA"

Transkriptio

1 Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA Tässä tarjouskilpailussa lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset koskevat ainoastaan kohdetta 1 Aamubussivuoro Tuulos Lammi kohteessa 3 palvelulinja Kyläpussin osuutta HUOM. Tässä asiakirjassa kuvataan järjestelmää vain siltä osin kuin se on kilpailutusalueella käytössä. 1 Yleistä Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä Määritelmiä Viiveajan lipputyypit ja taksat Selvittäjä ja selvittäjäpalkkio Palvelu- ja myyntipisteet sekä lipunmyynti ajoneuvoissa Maksujärjestelmään liittyviä vastuita, tehtäviä ja oikeuksia viiveaikana Ajoneuvolaitteet Vastuut Ajoneuvolaitteilta vaadittavat ominaisuudet Informaatiojärjestelmä Hämeenlinnan seutulippu viiveajalla Periaatteet Alueellinen ulottuvuus Liikenteellinen ulottuvuus Asiakashinnat Liikenteenharjoittajan saamat korvaukset Toteutuneet matkamäärät ja subventiot Lippujärjestelmä Korttityyppi Käyttöoikeus Matkustusoikeus ja lipun voimassaolo Erilliset lisät Seutulipun lunastaminen Kortin tilaaminen ja lunastaminen Matkustusoikeuden ostaminen Seutulipun käyttö Kortin vaurioituminen Seutulipun ostajan kotikunnan vaihtuminen Kortin kadottaminen Seutulipulla tehdyn matkan pituuden määrittäminen Lipun käytön valvonta Lipun käytön estyminen Hämeenlinnan kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Raatihuoneenkatu 9, 3.krs Hämeenlinna Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Puh. (03) Faksi (03)

2 1 YLEISTÄ Viiveajalla tarkoitetaan sopimusaikaa, jolloin joukkoliikennepalveluiden tilaajien yhdessä hallinnoima lippu- ja maksujärjestelmä Waltti ei ole vielä käytössä. Viiveaikana käytetään sopimuksen mukaisessa liikenteessä nykyisin käytössä olevia lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmiä mahdollisimman muuttumattomina. Tämän tarkoituksena on matkustajapalveluiden keskeytyksettömän jatkumisen turvaaminen. Liikenteenharjoittajille maksettavissa nousukorvauksissa tapahtuu kuitenkin muutoksia. Liikenteenharjoittajan tulee noudattaa tilaajan ohjeistusta niin lippujärjestelmän, maksujärjestelmän kuin informaatiojärjestelmänkin osalta. Liikenteenharjoittaja saa korvauksena lipputulot (kannustimena hyvään asiakaspalveluun ja sitä kautta joukkoliikenteen matkustajamäärän lisäämiseen) sekä tarjouksessaan mahdollisesti vaatimansa lisäkorvauksen eli käyttöoikeuskorvauksen. Lähtökohtana on, että lippujärjestelmään ei tehdä muutoksia viiveajan lippujärjestelmän aikana. Hämeenlinnan seudulla siirrytään käyttämään Walttia porrastaen vuoden 2016 aikana. 2 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ 2.1 Määritelmiä Lippu- ja maksujärjestelmän avulla myydään matkustajille lipputuotteita, leimataan matkakortteja ajoneuvoissa, siirretään matkustustietoja taustajärjestelmään sekä varmistetaan lipputulojen ja muiden korvausten kohdentuminen oikeille tahoille. Maksujärjestelmä muodostuu lippujärjestelmän tarkoitusta ja tehtäviä toteuttavista tietoteknisistä ohjelmista, sovelluksista ja laitteista. Maksujärjestelmän osia ovat taustajärjestelmä, palvelupistesovellus, myyntisovellus, matkakortit, matkakorttisovellus, ajoneuvojen rahastuslaitteet, varikkojärjestelmät sekä useat sisäiset ja ulkoiset tiedonsiirron rajapinnat. Informaatiojärjestelmän avulla tiedotetaan matkustajille mm. reiteistä ja aikatauluista. 2.2 Viiveajan lipputyypit ja taksat Viiveaikana Hämeenlinnan seudulla ovat käytössä seuraavat liput: kertaliput Hämeenlinnan kaupunkiliput Hattulan kuntaliput Hämeenlinnan seutuliput (myös Lammi Lahti -lippu) Riihimäen seutuliput veteraaniliput sotilasliput Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteet (esim. vuosiliput, opiskelijaseutuliput, peruskoululaisten liput). Käytettävät liput ovat pääasiassa älykortille ladattavia lipputuotteita, mutta esim. kertaliput ja veteraaniliput ovat paperisia lipputuotteita. Ostaessaan kertalipun tai matkakortin lisälatauksen asiakkaalla on oikeus saada rahastuslaitteesta tulostuva kuitti. Älykortin matkaleimauksesta kuittia ei anneta. Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus valvoa, että matkustajat maksavat matkansa oikeilla lipputuotteilla. Tilaajalla on oikeus valvoa lippujen käytön oikeellisuutta. 2

3 Asiakkaalta käteisellä tai kortilta veloitettavan maksun on määräydyttävä lyhimmän reitin mukaan. Lisähintaa ei saa veloittaa esimerkiksi bussin kiertosuunnan asiakkaalle aiheuttamista ylimääräisistä kilometreistä. Kertaliput ja kertalippujen hintoihin perustuvat alennusliput Kanta-Hämeenlinnan ulkopuolella seudun lippujärjestelmässä on käytössä kilometritaksaan perustuvat maksuportaat. Kulloinkin voimassaolevat kertalipunhinnat löytyvät kaupungin kotisivuilta Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteiden hinnat perustuvat Matkahuollon valtakunnallisiin kertalippuhintoihin, joihin lasketaan lipputuotteen mukainen alennus. Lisätiedot Tilaaja vahvistaa Hämeenlinnan seudulla viiveaikana käytettävät kertalippujen hinnat. Kertalippujen hintoja vahvistettaessa otetaan huomioon kustannuskehitys ja Oy Matkahuolto Ab:n valtakunnalliset lipunhinnat. Lapset ja koululaiset Lasten lipulla voivat matkustaa 4-11-vuotiaat. Alle 4-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi. Peruskoululaisten lippuina käytetään Oy Matkahuolto Ab:n lipputuotteita. Tilaaja vahvistaa hintamuutokset. Seutulippuja on käsitelty kappaleessa 3. Palvelulinjalippu Palvelulinja Kyläpusseissa on käytössä palvelulinjalippu, jonka hinta on matkan pituudesta riippumaton (tasataksa 2,50 euroa per suunta / aikuinen tai lapsi, hinta maaliskuussa 2015). Alle 4-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi. Veteraanilippu Veteraanilipuista liikenteenharjoittaja laskuttaa kaupunkia kulloinkin voimassaolevien taksojen mukaan. Taksat perustuvat viiveaikana kertalipun hintaan -25%. Liikenteenharjoittaja kerää käytetyt veteraaniliput ja toimittaa ne tilaajalle erillisen ohjeistuksen mukaan. Veteraanit saavat liput käyttöönsä kaupungilta etukäteen. Tavarat ja lemmikkieläimet Lastenvaunut, lastenrattaat, sukset ja lemmikkieläimet kuljetetaan maksutta. Polkupyöristä voidaan periä kertalipun hinta. 2.3 Selvittäjä ja selvittäjäpalkkio Viiveaikana selvittäjänä Hämeenlinnan seudun bussiliikenteessä toimii Oy Matkahuolto Ab. Tarjouskilpailussa kohteen tai kohteita voittavan liikenteenharjoittajan tulee huolehtia selvittäjän ja liikenteenharjoittajan välisen sopimuksen tekemisestä viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liikenteen alkua. Tässä tarjouskilpailussa liikenteenharjoittaja saa tiedon tarjouskilpailun ratkaisusta tilanteessa, jossa liikenteen alkuun on alle kaksi (2) kuukautta aikaa. Näin ollen tilaaja ei tässä tarjouskilpailussa vaadi clearing-sopimuksen tekemistä kahta kuukautta ennen liikenteen alkua. Liikenteenharjoittaja vastaa kuitenkin itse mahdollisesta vahingosta, mikä aiheutuu, jos asiakas ei voi laitteiden puuttumisen takia leimata matkalippuaan ja liikenteenharjoittajalta jää lipputuloja saamatta. Liikenteenharjoittajalla ei ole oikeutta vaatia matkakorttiasiakkaalta käteismaksua laitteiden puuttumisen takia. Matkustajamäärien selvittämiseksi 3

4 liikenteenharjoittajan on pidettävä kirjanpitoa käsin ja raportoitava matkustajamäärät ja lipputulot tilaajalle. Laitteiden on oltava toimintakunnossa niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden (2) kuukauden päässä siitä, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman tai tilaaja on tehnyt väliaikaisen sopimuksen valitusten takia. Toimivaltaisella viranomaisella on oikeus tarkistaa Oy Matkahuolto Ab:ltä, että sopimus on tehty. Liikenteenharjoittaja maksaa selvittäjäpalkkion Oy Matkahuolto Ab:lle selvittäjän ja liikenteenharjoittajan välisen sopimuksen mukaisesti. Tarjoaja on velvollinen selvittämään selvittäjäpalkkiosta aiheutuvat kustannukset ennen tarjouksen jättämistä. 2.4 Palvelu- ja myyntipisteet sekä lipunmyynti ajoneuvoissa Viiveaikana matkakorttien palvelu- ja myyntipisteet ovat Oy Matkahuolto Ab:n järjestämiä. Palvelu- ja myyntipisteet on kuvattu Liikenteenharjoittajan tulee myydä kertalippuja ajoneuvoissa. Liikenteenharjoittaja on velvollinen myymään myös lisälatauksia matkakortilla olevalle lipputuotteelle linjaauton ajoneuvolaitteelta. Asiakkaan tulee voida maksaa lisälataus käteisellä ja mielellään myös pankkikortilla. 2.5 Maksujärjestelmään liittyviä vastuita, tehtäviä ja oikeuksia viiveaikana Liikenteenharjoittaja hankkii ja vastaa kustannuksellaan maksujärjestelmän ajoneuvolaitteista, varikkojärjestelmästä, sekä niiden vaatimasta huollosta, toimivuudesta ja tiedonsiirrosta muiden järjestelmän osien välillä. vastaa siitä, että lippujärjestelmän tiedot kuten maksuportaat, lipputuotteet ja lippujen asiakashinnat tallentuvat ja päivittyvät taustajärjestelmästä tai varikkojärjestelmästä ajoneuvojen rahastuslaitteisiin. vastaa siitä, että käytettävissä on riittävä määrä varalaitteita. Liikenteenharjoittaja korjaa ajoneuvojen rahastuslaitteiden ja varikkojärjestelmän virheet omalla kustannuksellaan. vastaa kustannuksellaan rahastuslaitteiden ja varikkojärjestelmän versiopäivityksistä. vastaa siitä, että ajoneuvon rahastuslaitteesta siirtyy Oy Matkahuolto Ab:n taustajärjestelmiin vähintään kerran viikossa, mutta mielellään kerran vuorokaudessa tiedot lipputulojen clearausta varten. TÄMÄ KOSKEE KOHDETTA 1: toimittaa tilaajalle rahastuslaitteella rekisteröidyistä tiedoista puolivuosittain kohdekohtaiset yhteenvedot alla luetellusti. Tiedot on toimitettava tammi-kesäkuulta mennessä ja heinä-joulukuulta mennessä. Tilaajalla on oikeus pidättää seuraavien korvauserien maksuja kunnes tiedot on toimitettu. 1) nousijatiedot ja maksimikuormat linjoittain. Raportit eriteltyinä kesä- ja talviliikenteeseen sekä ma-pe -liikenteeseen, la-liikenteeseen ja suliikenteeseen. 2) nousijatiedoista profiilit kellonajan mukaan eriteltyinä siten, että nousupaikka on tunnistettavissa aikataulusta ja kellonajasta. Raportit eriteltyinä kesä- ja talviliikenteeseen sekä ma-pe -liikenteeseen, la-liikenteeseen ja su-liikenteeseen. 3) linjan nousijatiedot lipputuotteittain (matkakortille ladatut lipputyypit eriteltyinä, kertaliput jne.). 4

5 4) raportti, josta selviää, että sopimuksenmukaisessa liikenteessä on käytetty ainoastaan kyseiseen liikenteeseen tarkoitettuja kuljettajakortteja (ks. luku 2.6.1). 5) linjan vaihtomatkustajien määrä 6) tai vaihtoehtoisesti kohtien 1) 5) tiedot lähdöittäin, jos kyseessä ei ole kokonainen linja. tilaajalla on oikeus pyytää em. raportteja myös muina ajankohtina erillisselvityksiä varten. 2.6 Ajoneuvolaitteet Oy Matkahuolto Ab tallentaa ja päivittää taustajärjestelmään lippujärjestelmän maksuportaat, lipputuotteet ja lippujen asiakashinnat ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. toimii selvittäjänä eli vastaa clearing-toiminnoista. toimii matkakorttien liikkeellelaskijana. Tilaaja Tilaajalla on oikeus auditoida ja tarkastaa liikenteenharjoittajan ajoneuvojen rahastuslaitteet ja varikkojärjestelmät. Tilaaja vastaa auditoinnin kustannuksista. Mahdollisten puutteiden korjaamisen jälkeen uuden auditoinnin kustannuksista vastaa liikenteenharjoittaja. Tilaajalla on rajoittamaton ja pysyvä hyödyntämis-, käyttö- ja luovutusoikeus järjestelmään tallennettuihin tietoihin, joita ovat mm. reitti-, aikataulu- ja matkustajatiedot. Tilaajalla on oikeus pyytää liikenteenharjoittajakohtaisia tietoja myös Oy Matkahuolto Ab:ltä Vastuut Liikenteenharjoittaja hankkii kustannuksellaan liikenteessä käyttämiinsä ajoneuvoihin lippujärjestelmän edellyttämät matkakortin lukemiseen ja lataamiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot. Liikenteenharjoittaja vastaa laitteiden asennuksesta ja huollosta sekä siitä, että laitteet ja ohjelmistot toimivat virheettömästi. Liikenteenharjoittaja vastaa kuljettajien koulutuksesta. Kuljettajalla tulee olla Hämeenlinnan toimivaltaisen viranomaisen alueella ajettavassa bussiliikenteessä kaksi erillistä kuljettajakorttia, jotta uusien ja vanhojen sopimusten mukaiset seutu-, kaupunki- ja kuntalippujen nousukorvaukset rekisteröityvät oikein taustajärjestelmään. Liikenteenharjoittaja vastaa siitä, että kuljettajat rekisteröityvät vuorolle oikealla kortilla. Kahden kuljettajakortin -järjestelmän tilalla voi olla myös jokin muu Oy Matkahuolto Ab:n kehittämä järjestelmä tämän tarjouskilpailun liikenteen erotteluun muusta liikenteestä Ajoneuvolaitteilta vaadittavat ominaisuudet Liikenteenharjoittajan kalustossa on oltava elektroniset ajoneuvolaitteet: Pusatec PT 10 -rahastuslaite tai laite, joka on varustettu vastaavilla kortinkäsittely- ja tiedonsiirtoominaisuuksilla, kuittikirjoittimella ja pysäkkikohtaisilla matkustajalaskentaominaisuuksilla (pysäkkitieto voi perustua myös aikataulutiedon ja kellonajan yhdistelmään). 5

6 Rahastuslaitteen tulee lukea ja kirjoittaa Oy Matkahuolto Ab:n etä- ja kontaktikortteja, joiden käsittelyyn rahastuslaitteessa tulee olla SAM-turvamodulipaikka. Rahastuslaitteen tulee lukea ja kirjoittaa MIFARE DesFire EV1 -kortteja. Liikenteenharjoittaja on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan SAM-turvamodulit Oy Matkahuolto Ab:stä ja toimimaan niiden suhteen Matkahuollon edellyttämällä tavalla. Matkustajilla säilyvät nykyisin käytössä olevat matkakortit. Rahastuslaitteella tulee olla tilaajan määrittämä taksajärjestelmä. Lähtökohtaisesti taksajärjestelmä pidetään viiveaikana muuttumattomana ja muutokset pyritään ajoittamaan toimivaltaisten viranomaisten yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton yhteyteen. Muutokset ovat kuitenkin mahdollisia erityisesti viiveajan loppupuolella. Rahastuslaitteella tulee olla liikennöitävän liikenteen linjatunnus- ja aikataulutiedot. Rahastuslaitteen tapahtumat on rekisteröidyttävä oikealle lähdölle. Ajoneuvolaitteella tehdyt kertalipunmyynnit sekä matkakorttileimaukset tulee voida kohdistaa kellonajan perusteella sille pysäkille, jolla nousu tai myynti tapahtuu. Rahastuslaitteessa on oltava toiminto, jolla myydään ja tulostetaan kertalippuja ja valitaan myytävien lippujen tariffi. Kertalippuun tulee tulostaa lipun myyjätiedot (liikenteenharjoittaja), linja tai reitti, kelpoisuusalue (matkan pituus) ja kelpoisuusaika. Laitteelta tulee voida tulostaa myös vaihtolippu. Rahastuslaitteella on oltava mahdollista tehdä lisämyyntejä asiakkaan matkakortille. Lisämyyntejä tehdään ajoneuvossa vain matkakorteilla jo oleville lipputuotteille. Rahastuslaitteelta tulostetaan asiakkaalle kuitti. Rahastuslaitteessa on oltava rekisteröintitoiminto, jolla voi rekisteröidä veloituksettomat nousut (esim. kertalipulla tehdyt vaihdot yms.). Nämä nousut tulee myös järjestelmällisesti rekisteröidä. Rahastuslaitteen tapahtumatiedot tulee siirtää vähintään kerran viikossa, mielellään kerran vuorokaudessa Oy Matkahuolto Ab:n taustajärjestelmään Matkahuollon ohjeistuksen mukaisesti. 2.7 Informaatiojärjestelmä Viiveaikana Hämeenlinnan seudulla käytetään Oy Matkahuolto Ab:n informaatiojärjestelmää. Matkahuolto ylläpitää sähköistä aikatauluhakua sekä Hämeenlinnan seudun reittiopasta. Liikenteenharjoittaja sopii Oy Matkahuolto Ab:n kanssa ja huolehtii kustannuksellaan siitä, että liikenteen aikataulut ja reitit tallennetaan ja tarvittaessa päivitetään Oy Matkahuolto Ab:n ylläpitämään informaatiojärjestelmään pääsääntöisesti viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen liikenteen alkua tai muutosta. Liikenteenharjoittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. 6

7 3 HÄMEENLINNAN SEUTULIPPU VIIVEAJALLA 3.1 Periaatteet Seutuliput säilyvät viiveaikana matkustajanäkökulmasta ennallaan. Liikenteenharjoittajan näkökulmasta käyttöoikeussopimuksissa ansaintalogiikka muuttuu voimassaoleviin sopimuksiin verrattuna, kun lippusubventiosta luovutaan. Tässä luvussa käsitellyt asiat koskevat tässä tarjouskilpailussa määritettyä liikennettä. Tämä tarjouskilpailu ei aiheuta muutoksia jo voimassaoleviin sopimuksiin. 3.2 Alueellinen ulottuvuus Hämeenlinnan seutulipun kelpoisuusalue on Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä lisäksi Hämeenlinnan toimivalta-alueen ulkopuolella Valkeakosken kunta. 3.3 Liikenteellinen ulottuvuus Seutuliput käyvät kelpoisuusalueellaan maksuvälineenä kaikessa Hämeenlinnan toimivaltaisen viranomaisen järjestämässä bussiliikenteessä sekä Ely-keskuksen järjestämässä bussiliikenteessä. Markkinaehtoisessa liikenteessä seutuliput käyvät maksuvälineenä Hämeenlinnan seudun alueella, jos toimivaltainen viranomainen ja reittiliikenneluvan haltija siitä erikseen sopivat. 3.4 Asiakashinnat Kunta päättää oman kuntansa seutulippujen asiakashinnat pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan. Erityisestä syystä asiakashintoja voidaan tarvittaessa muuttaa myös kesken kalenterivuoden siten, että muutos tulee voimaan kalenterikuukauden alussa. Uudet hinnat tulee ilmoittaa selvittäjälle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen uusien asiakashintojen voimaantuloa. Asiakashinnat (sis.alv) alkaen ovat Hämeenlinnan seutulippu Hattula 67 Hämeenlinna 80 - Lammi Lahti -lippu 113 Janakkala 70 Päätöksen asiakashintamuutoksesta tekee kukin kunta itsenäisesti. Lipunhinnan korotukset pyritään pitämään maltillisina, ettei muutos vähennä joukkoliikenteen osuutta kulkutapana. Toisaalta lipunhinnoissa pyritään seuraamaan liikennöinnin kustannuskehitystä. 3.5 Liikenteenharjoittajan saamat korvaukset Liikenteenharjoittajan saama korvaus matkasta muuttuu voimassaolevien sopimusten korvauskäytännöstä siten, että liikenteenharjoittaja saa jatkossa korvauksen ainoastaan asiakashinnan osuudesta. Lippukorvauksen kohdentamista varten kuljettajan tulee kirjautua tämän tarjouskilpailun vuoroilla tähän ja muuhun käyttöoikeussopimusliikenteeseen (kos-liikenteeseen) tarkoitetulla erillisellä kuljettajakortilla (ks. luku koskien kuljettajakortteja ja mah- 7

8 dollista muuta järjestelmää). Kuljettajakortilla ohjataan lippuleimaukset rekisteröitymään lipputuettomiksi. Oy Matkahuolto Ab hoitaa lippujen clearauksen ja maksaa korvaukset liikenteenharjoittajalle heidän välisessään sopimuksessa määritettyinä ajankohtina. Lippusubvention vähentäminen Oy Matkahuolto Ab maksaa ennakkomaksuna liikenteenharjoittajalle subventoidun korvauksen mukaisen hinnan. Matkahuolto laskuttaa toimivaltaiselta viranomaiselta liikenteenharjoittajalle maksamansa korvauksen. Liikenteenharjoittaja vähentää seuraavan kuukauden käyttöoikeuskorvauksesta Matkahuollon kautta saamansa ennakkomaksun. Mikäli ennakkomaksuna saatu korvaus on suurempi kuin seuraavan kuukauden käyttöoikeuskorvaus, palauttaa liikenteenharjoittaja liikaa maksetun ennakon toimivaltaiselle viranomaiselle. Esimerkki ennakkokorvauksesta Kuvitteellisessa esimerkissä on kolme liikenteenharjoittajaa A, B ja C. Tarkastellaan elokuun 2014 kuvitteellista myyntiä ja matkustusta. elokuu 2014, esim. matkustus tässä tarjouskilpailussa voitetussa liikenteessä Liikenteenharjoittaja A Liikenteenharjoittaja B Liikenteenharjoittaja C 1000 matkustus myynti laskennallinen subventio [ ] [ ] [ ] [%] YHTEENSÄ ,4 % Matkustuksen arvo [ ] on laskettu käyttäen subventoituja korvauksia, joiden laskentatapa on määritetty siirtymäajan liikennöintisopimusten lisäasiakirjoissa. Uuden liikenteen subventiot liikenteenharjoittaja vähentää toimivaltaiselle viranomaiselle osoittamastaan käyttöoikeuskorvauslaskusta. Liikenteenharjoittaja on saanut tämän osuuden ennakkomaksuna Matkahuollon kautta elokuun maksatuksessa. Vähennys tehdään toimivaltaisen viranomaisen syyskuun liikennöinnin laskutuksesta. Matkahuollon korvaus liikenteenharjoittajalle Liikenteenharjoittaja vähentää käyttöoikeuskorvauksesta laskuttaessaan TVV:sta Liikenteenharjoittajan saama lopullinen korvaus lippuleimauksista Liikenteenharjoittaja A Liikenteenharjoittaja B Liikenteenharjoittaja C YHTEENSÄ

9 3.6 Toteutuneet matkamäärät ja subventiot Tässä kappaleessa esitetään taustatiedoksi seutulippujen toteumatietoja vuosilta 2013 ja Vuosina 2013 ja 2014 myytyjen seutulippujen määrät ja niillä tehtyjen matkojen kokonaismäärät on esitetty alla olevassa taulukossa. vuonna 2013 vuonna 2014 myytyjen lippujen määrä myytyjen lippujen määrä kokonaismatkamäärä kokonaismatkamäärä Hämeenlinnan Hattula seutulippu Hämeenlinna Janakkala Vuosina 2013 ja 2014 toteutuneet keskimääräiset korvaukset seutulipuilla tehdyistä matkoista ja subvention osuus korvauksesta on esitetty alla olevassa taulukossa. Subventiosarakkeessa vuoden 2014 kohdalla ensimmäinen luku tarkoittaa laskentatilannetta, jossa ovat ennakkomaksutkin mukana. Suluissa oleva luku osoittaa todellisen subvention, jossa ennakkomaksut on vähennetty. vuonna vuonna 3.7 Lippujärjestelmä 2013 Matkojen keskihinnat lipputyypeittäin (sis.alv) subvention osuus 2014 Matkojen subventoidut keskihinnat lipputyypeittäin (sis.alv) subvention osuus ks. selitys yllä Hämeenlinnan Hattula 2,68 31,9 % 2,69 33,6 % (28,7 %) seutulippu Hämeenlinna 3,97 46,3 % 3,95 46,2 % (37,5 %) Janakkala 3,40 38,0 % 3,39 35,2 % (32,6 %) Vuosina 2013 ja 2014 kuntien maksama kokonaissubventio on esitetty alla olevassa taulukossa. Vuoden 2014 kohdalla ensimmäinen luku tarkoittaa laskentatilannetta, jossa ovat ennakkomaksutkin mukana. Suluissa oleva luku osoittaa todellisen subvention, jossa ennakkomaksut on vähennetty. vuonna 2013 vuonna 2014 kuntien maksama subventio (sis.alv) kuntien maksama subventio (sis.alv) ks. selitys yllä Hämeenlinnan Hattula (9 912 ) seutulippu Hämeenlinna ( ) Janakkala ( ) Korttityyppi Seutulippuna käytetään joukkoliikenteen valtionavustuksista annetun asetuksen (124/2012) 5 :n 1 mom. 3 kohdan mukaista älykorttia tai vastaavaa digitaalista lippujärjestelmää, joka tukee elektronisten maksujärjestelmien avoimuutta ja yhteensopivuutta. Kappaleessa on lisämäärityksiä. 9

10 3.7.2 Käyttöoikeus Hämeenlinnan seutulipun käyttöoikeus on henkilökohtainen ja kuuluu sille, jonka nimiin lippu on lunastettu. Lippu voidaan myöntää ainoastaan myöntävässä kunnassa kirjoilla olevalle asukkaalle Matkustusoikeus ja lipun voimassaolo Kausiliput, 30 päivää, rajaton matkaoikeus Seutulippuun voi ostaa matkustusoikeutta 30 vuorokauden erissä. Lipussa voi olla ostettuna yhteensä enintään 59 vuorokautta. Matkustusoikeus oikeuttaa kelpoisuusalueella rajattomaan määrään matkoja. 30 päivän lippu on voimassa sen ajan kun lippuun on ostettu matkustusoikeutta. Lippua perustettaessa lipun voimassaoloaika on perustamispäivä lisättynä 30 vuorokaudella. Milloin lisämatkustusoikeutta ostetaan lipun voimassaoloaikana, pidennetään voimassaoloaikaa ostetun matkustusoikeuden verran. Mikäli lipun aikaisempi voimassaoloaika on päättynyt ennen lisämatkustusoikeuden ostamista, uusi voimassaoloaika alkaa lisämatkustusoikeuden ostopäivästä Erilliset lisät Käyttöoikeussopimusliikenteessä seutulipun käyttäjiltä ei peritä erillisiä maksuja. 3.8 Seutulipun lunastaminen Kortin tilaaminen ja lunastaminen Asiakas voi ostaa/tilata lippujärjestelmässä käytettävän matkakortin myynti/tilauspisteestä. Tilaamista varten hänelle annetaan matkakortin ja lipun käyttöä ja säilyttämistä koskevat kirjalliset ohjeet ja lomake, johon hän merkitsee nimensä, syntymäaikansa ja kotikuntansa. Tilattu matkakortti toimitetaan lipun perustamisen jälkeen samaan myyntipisteeseen, josta ostaja lunastaa sen. Myyjä merkitsee matkakortin nimikenttään ostajan nimen. Matkakortti on asiakkaalle maksullinen (6,50 ). Korttimaksua ei palauteta. Matkakortin käyttöikä on 3 vuotta, minkä jälkeen on hankittava uusi kortti Matkustusoikeuden ostaminen Matkakortin lunastamisen yhteydessä seutulipun ostajan tulee ostaa lippuun matkustusoikeutta lipputyypin mukaan vähintään 30 vuorokautta tai 44 matkaa. Asiakas voi ostaa lippuunsa lisää matkustusoikeutta myynti/tilauspisteistä tai busseista. 3.9 Seutulipun käyttö Kortin vaurioituminen Mikäli matkakortissa ilmenee tekninen vika tai se on muutoin vioittunut, ja tämän voidaan katsoa johtuvan ostajasta riippumattomasta syystä, on asiakas oikeutettu saamaan uuden kortin korvauksetta. Kortin teknisen iän päätyttyä asiakas lunastaa uuden matkakortin. Mikäli seutulipun ostaja vaihtaa vaurioituneen kortin uuteen, hänelle hyvitetään palautushetkellä lipussa voimassa ollut käyttämätön matkustusoikeus Seutulipun ostajan kotikunnan vaihtuminen Kotikunnan vaihtuessa seutulippualueen sisällä Mikäli seutulipun ostajan kotikunta vaihtuu, hänellä on oikeus käyttää tätä ennen seutulippuun ostamansa matkustusoikeus loppuun. Tämän jälkeen asiakkaan on käytävä myynti/tilauspisteessä päivittämässä korttinsa tiedot oikeiksi. 10

11 Kotikunnan vaihtuessa seutulippualueen ulkopuolelle Mikäli seutulipun ostajan kotikunta vaihtuu, hänellä on oikeus käyttää tätä ennen seutulippuun ostamansa matkustusoikeus loppuun. Tämän jälkeen asiakkaalla ei ole oikeutta ostaa seutulippua Kortin kadottaminen Mikäli seutulipun ostaja kadottaa matkakorttinsa, hänen tulee ilmoittaa siitä myyntipisteeseen, jolloin kortti voidaan mitätöidä. Asiakkaalle ei korvata käyttämätöntä matkustusoikeutta Seutulipulla tehdyn matkan pituuden määrittäminen Kuljettaja rekisteröi matkan pituutta koskevan tiedon lukijalaitteelle. Kaikki seutulipulla tehdyt matkat rekisteröidään matkan pituuden mukaan myös Hämeenlinnan kaupunkialueella Lipun käytön valvonta Liikenteenharjoittajan tulee valvoa, ettei seutulippua käytetä vastoin määräyksiä ja ohjeita. Mikäli lippua käytetään vastoin määräyksiä ja ohjeita, liikenteenharjoittajan edustajalla on oikeus ottaa matkakortti haltuunsa. Haltuun otettu kortti toimitetaan välittömästi selvittäjälle. Mikäli väärinkäytökseen syyllistyy henkilö, joka ei ole lipun oikea haltija, matkakortti toimitetaan selvittäjälle. Mikäli kortin oikea haltija syyllistyy väärinkäytökseen, hänellä ei ole oikeutta saada hyvitystä lipussa olevasta käyttämättömästä matkustusoikeudesta. Liikenteenharjoittajan tulee huolehtia siitä, että kuljettajat saavat riittävän koulutuksen eri lipputyyppien käytöstä voidakseen toimia sääntöjen mukaisesti. Hämeenlinnan toimivaltaisella viranomaisella sekä valtion edustajalla on oikeus tutustua ja saada käyttöönsä seutulippujärjestelmän selvitykseen ja rahanjakoon liittyvät tiedot. Hämeenlinnan toimivaltaisella viranomaisella on oikeus välittää tiedot myös toimivalta-alueensa kunnille. Asiakkaiden kotikunnan tarkistamiseksi selvittäjä toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle ja kunnalle pyydettäessä tarvittavat tiedot lippujen myynnistä Lipun käytön estyminen Mikäli liikennöinti estyy lakon, työsulun tai muun niihin verrattavan työtaistelutoimenpiteen tai ylivoimaisen esteen johdosta, eikä seutulipun haltija voi käyttää matkustusoikeutta, tämän mahdollisesta hyvittämisestä sovitaan tilannekohtaisesti erikseen. 11

Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA Linja-autoliikenne

Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA Linja-autoliikenne 16.3.2015 Liite 3. VIIVEAIKANA KÄYTÖSSÄ OLEVA LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTEL- MÄ HÄMEENLINNAN SEUDULLA Linja-autoliikenne 1 Yleistä... 2 2 Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä... 2 2.1 Määritelmiä...

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet

Liikenteenharjoittajan vastuut, tehtävät ja oikeudet Tarjouskilpaulu 2017/1 (VARELY/378/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 1 Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimivallassa

Lisätiedot

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne

LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne LIITE 6 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄN KUVAUS Riihimäen paikallisliikenne 1. Lippujärjestelmä... 2 2. Maksujärjestelmä... 2 2.1. Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 2 2.2. Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/4110/2016 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 12.12.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2016/6 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja myyntipiste/-itä tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippuja

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippuja UUDELY/10240/2017 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 18.10.2017 Uudenmaan ELY-keskuksen tarjouskilpailu 2017/6 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista. Lippu- ja maksujärjestelmien

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus UUDELY/2290/2014 Uusimaa TARJOUSPYYNNÖN LIITE 7 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 1. Tarjouspyynnön kohteiden lippu- ja maksujärjestelmä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän viiveaikana Yleistä Viiveaikana

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä VARELY/920/2017 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 27.3.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2017/3 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset

Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset UUDELY/xxxx/2017 Etelä-Savo TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset Liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivallassa olevassa PSA-liikenteessä

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus liikenteenharjoittajan tarjoama lippu- ja maksujärjestelmä UUDELY/2754/2017 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 31.3.2017 Uudenmaan ELY-keskuksen tarjouskilpailu 2017/1 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista. Lippu- ja maksujärjestelmien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä

TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5. 1. Viiveajan lippu- ja maksujärjestelmä 1 YLEISTÄ... 1 2 LIPPUJÄRJESTELMÄ... 1 2.1 Nykyiset lipputuotteet... 1 2.2 Tasataksa-alueen kaupungin tukemat lipputuotteet ja asiakashinnat

Lisätiedot

Sisällys. Liite 7. Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä

Sisällys. Liite 7. Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä 10.5.2017 Liite 7. Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Lippujärjestelmä... 2 3 Maksujärjestelmä... 2 3.1 Tilaajan vastuut, tehtävät ja oikeudet... 3 3.2 Liikenteenharjoittajan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY)

Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Yhteistyösopimus (ELY & Loviisa) 1/5 SIIRTYMÄAJAN LIPPUYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta:

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/1787/2016, 4.11.2016 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/349/2014, 1.4.2014 Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/434/2015, 20.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus UUDELY/3927/06.10.02/2013 Uusimaa 8.11.2013 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus 1. Tarjouspyynnön kohteiden lippu- ja maksujärjestelmät viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

ELY-keskuksen toimivalta-alueen lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus a) viiveaikana ja b) viiveajan jälkeen

ELY-keskuksen toimivalta-alueen lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus a) viiveaikana ja b) viiveajan jälkeen VARELY/2083/06.10.02/2013 LIITE 2.2: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMIEN KUVAUS 9.12.2013 Reitin Turku-Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää joukkoliikenteen ELY-keskuksen toimivalta-alueen lippu- ja maksujärjestelmien

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus 1) liikenteenharjoittajan tarjoama lippuja maksujärjestelmä ja 2) Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä, Waltti

Lippu- ja maksujärjestelmien kuvaus 1) liikenteenharjoittajan tarjoama lippuja maksujärjestelmä ja 2) Viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä, Waltti VARELY/1274/2016 LIITE 5: ELY-KESKUKSEN LIPPU-JA MAKSUJÄRJESTELMÄKUVAUKSET 8.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu 2016/3 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.

Lisätiedot

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS

SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS SIIRTYMÄAJAN SEUTULIPPUA KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS 1 Sopijapuolet Toimivaltaiset viranomaiset: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY) Kunta: Haukiputaan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan.

Liikenteenharjoittajan toteuttama lippujärjestelmä perustuu kilometritaksaan. 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama taho. Järjestelmä

Lisätiedot

Liite 4. TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN YHTEINEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ WALTTI

Liite 4. TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN YHTEINEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ WALTTI 30.3.2015 Liite 4. TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN YHTEINEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ WALTTI Tässä tarjouskilpailussa lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset koskevat ainoastaan kohdetta 1 Aamubussivuoro

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä:

Lippu- ja maksujärjestelmä ja sen vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavissa alaliitteissä: Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus, Versio 1.11.2013 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa.

Asiakaspalvelu- ja/tai myyntipiste tulee olla pääsääntöisesti kaikissa linjan vaikutusalueen kunnissa. Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS

LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS KASELY/268/2016 Liite 5 23.2.2016 LIPPU JA MAKSUJÄRJESTELMÄN KUVAUS Yleistä Sopimuksen mukaisessa liikenteessä on käytössä viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä Waltti. Tilaaja ei vielä kuitenkaan itse

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/550/2016, 14.4.2016 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. A Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 4 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42)

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSEEN Tämä lisäasiakirja on osa Jyväskylän paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimusta. 1 Sopijapuolet Toimivaltainen

Lisätiedot

Tässä tarjouskilpailussa lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset koskevat ainoastaan kohdetta 5 Palvelulinja Kyläpussi

Tässä tarjouskilpailussa lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset koskevat ainoastaan kohdetta 5 Palvelulinja Kyläpussi 25.2.2016 Liite 4. LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ WALTTI Tässä tarjouskilpailussa lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset koskevat ainoastaan kohdetta 5 Palvelulinja Kyläpussi Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Lippujärjestelmä...

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ

Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ Tarjouskilpailu 2017/5 (VARELY/2791/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET... 1 1 YLEISET TAVOITTEET LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄLLE...

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus LIITE 5 LIPPU- JA MAKSU- JÄRJESTELMÄN KUVAUS 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus TARJOUSPYYNNÖN LIITE 5 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän toteuttaa liikenteenharjoittaja tai tämän valtuuttama

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ

Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ Tarjouskilpailu 2017/4 (VARELY/1585/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET... 1 1 YLEISET TAVOITTEET LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄLLE...

Lisätiedot

Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset

Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ LIITE 5 LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET... 1 1 YLEISET TAVOITTEET LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄLLE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille.

Seutulippu perustetaan Matkahuollon valtakunnalliselle älykortille. SATAKUNNAN SEUTULIPPUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET (Muutokset sopijapuolissa) Kunnat: Euran kunta, Eurajoen kunta, Harjavallan kaupunki, Honkajoen kunta, Huittisten kaupunki, Jämijärven kunta, Kankaanpään kaupunki,

Lisätiedot

KASELY/1801/

KASELY/1801/ KASELY/1801/2017 20.12.2017 Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ LIITE 5 LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET... 1 1 YLEISET TAVOITTEET LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄLLE...

Lisätiedot

Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ

Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ Tarjouskilpailu 2017/2 (VARELY/512/2017) Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset SISÄLTÖ LIITE 5 LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET... 1 1 YLEISET TAVOITTEET LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄLLE...

Lisätiedot

SOPIMUS WALTTI -LIPPUTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ MARKKINAEHTOISESSA LII- KENTEESSÄ

SOPIMUS WALTTI -LIPPUTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ MARKKINAEHTOISESSA LII- KENTEESSÄ SOPIMUS WALTTI -LIPPUTUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ MARKKINAEHTOISESSA LII- KENTEESSÄ 1 Sopijaosapuolet Toimivaltainen viranomainen Kuopion kaupunki (jäljempänä kaupunki) (Y-tunnus 0171450-7) Suokatu 42, 70110

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2012 Jyväskylässä 6.5.2013 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Liite 1. POSELY/1773/06.10.02/2013 Käyttöoikeussopimusmalli Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN

HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Kokkolan kaupunki HINTAVELVOITTEEN KORVAAMISTA KOSKEVA LISÄASIAKIRJA SIIRTYMÄAJAN LIIKEN- NÖINTISOPIMUKSIIN Tämä lisäasiakirja on osa siirtymäajan liikennöintisopimusta 1 Sopijapuolet Toimivaltainen viranomainen:

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen 21.3.2017 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1.kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2013

JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2013 28.1.2014 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1.kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2013 Hämeenlinnan kaupunki Yhdyskunta-

Lisätiedot

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne

Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Joukkoliikenne ja sen maksuliikenne Waltti Tvv = toimivaltainen viranomainen 1. Matkakorttimaksu (yksikäyttökortti)» Kertaluonteinen maksu» Kirjaus: Myyntituotot tai Liiketoiminnan tuotot (liikelaitos);

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2017 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2017

JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2017 21.2.2018 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1.kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta

Lisätiedot

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista

Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Reittipohjainen käyttöoikeussopimus Yhteenveto ELY-keskusten käyttöön tulevista hankinta-asiakirjamalleista Laura Langer 1.11.2013 Yhteenvedon tarkoitus Yhteenveto on tarkoitettu liikenteenharjoittajien

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/2 POSELY/229/2017 15.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2011 Jyväskylässä 21.3.2012 1. Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2016 Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus Tämä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO

LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO LAPPEENRANNAN ALUEEN MAASEUTULIIKENTEEN WALTTI -KÄYTTÖÖNOTTO WALTIN KÄYNNISTYSAIKATAULU Lappeenrannan paikallisliikenne 4.1.2016 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka ELYn Imatra-Joutseno-Lappeenranta

Lisätiedot

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Sähköposti Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2018

JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2018 7.2.2019 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1.kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KUOPION LIIKENNEALUEELLA ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN KUOPIOON SUUNTAUTUVASSA MAASEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN ELY-keskuksen hankkimassa Kuopion seudun

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI- LIPUT JOENSUUN SEUDUN MAASEUTU- LIIKENTEESSÄ

ELY-KESKUKSEN WALTTI- LIPUT JOENSUUN SEUDUN MAASEUTU- LIIKENTEESSÄ ELY-KESKUKSEN WALTTI- LIPUT JOENSUUN SEUDUN MAASEUTU- LIIKENTEESSÄ 2019 2020 1 WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Joensuun seudun maaseutuliikenteessä ELYkeskuksen Waltti-liput ovat käytössä reiteillä

Lisätiedot

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ

KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ KOUVOLAN JOUKKOLIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 4.6.2018 ALKAEN YLEISINFO KAUPUNGISTA JA LIIKENTEESTÄ SISÄLTÖ 1. Kouvolan kaupunki 1 2. Kouvolan joukkoliikenne 1 2.1 Matkustajavirta 1 2.2 Reittikartat 1 2.3 Lipputuotteet

Lisätiedot

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2017 EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Sisällys 1. Raportin taustaa... 3 2. Vaasan kaupungin viranomaisalue... 3 3.

Lisätiedot

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Dnro KESELY/232/2015 REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Cygnaeuksenkatu 1 PL 250 40101 JYVÄSKYLÄ 0295 024 500 kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS PALVELUSETELIN JA LIPPUJÄRJESTELMÄN TUOTTAMISESTA. Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL Helsinki

PALVELUSOPIMUS PALVELUSETELIN JA LIPPUJÄRJESTELMÄN TUOTTAMISESTA. Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL Helsinki PALVELUSOPIMUS PALVELUSETELIN JA LIPPUJÄRJESTELMÄN TUOTTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (jäljempänä Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Tarja Virolainen Puhelin:

Lisätiedot

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018

Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN Jyväskylän toimivalta-alueen yhdistelmäraportti 2018 Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde Sähköposti & internet

Lisätiedot

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS

OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI. Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS OSTOLIIKENNE MÄMMENSALMI Tarjouspyynnön liite nro 1 KOHDEKUVAUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN KUVAUS... 3 2 RAHASTUSLAITTEET... 3 3 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET... 4 4 KULJETTAJAN TOIMINNALLE

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen Dnro YHLA 36/2011 28.2.2011 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N PALVELUSOPIMUSASETUKSEN 7 ARTIKLAN 1.KOHDAN MUKAINEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 Yhdyskunta- ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/ ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 1 (8) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) n:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2016 Raportti 2 (8) Sisältö sivu Toimivaltaisen viranomaisen raportointivelvollisuus

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen

JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen 3.2.2016 JOUKKOLIIKENNE Hämeenlinnan kaupungin viranomainen EU:N Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1.kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI vuodesta 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Raportin tausta

Lisätiedot

AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI

AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI AIKATAULUYHDISTELMÄ LAHDEN SEUDUN LIIKENNE 10.12.2017-3.6.2018 ORIMATTILA - HENNA LAHTI - HENNA - HELSINKI 10.12.2017-24.3.2018 REITTIKARTTA Hennan asema E75 Helsingintie Orimattila Orionaukio BUSSILIPUT

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tilanne Hämeenlinnan seudulla Liikennejärjestelmätyön teemakokous 6.10.2015 Joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio Joukkoliikenteen muutos o Joukkoliikenteen

Lisätiedot

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN

WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN KAU- PUNKI- JA MAASEUTULIIKENTEESSÄ 6.6.2016 ALKAEN WALTTI-LIPUT KÄYTTÖÖN MIKKELIN PAIKALLISLIIKEN- TEESSÄ JA MIKKELIN SEUDUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Mikkelin paikallisliikenteessä

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ

ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ ELY-KESKUKSEN WALTTI-LIPUT JOENSUUN MAASEUTULIIKENTEESSÄ Asiakaspalvelupiste ja lipunmyynti Joensuussa Kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicum Koskikatu 5, 80100 JOENSUU Avoinna ma-pe 10 16.30 WALTTI-LIPUT

Lisätiedot

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3.

Kohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Dno VARELY/XXXX/2016 pp.kk.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: X elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite:

Lisätiedot

25.10.2010 1(18) Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki. juha-pekka.soinola@matkahuolto.

25.10.2010 1(18) Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki. juha-pekka.soinola@matkahuolto. 25.10.2010 1(18) PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Palvelun tuottaja: Oy Matkahuolto Ab (Jäljempänä myös Matkahuolto) PL 111 00201 Helsinki Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Soinola Puhelin: 020 710 5413 Sähköposti:

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn PSA-liikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn PSA-liikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. 5.9.2013 1 PSA-LIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ 3/2013 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn PSA-liikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN MERI-LAPIN JOUKKOLIIKENTEEN SEUDULLINEN KUNNALLINEN TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukainen JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Tarjouskilpailu PIRELY/2744/2018 Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset

Tarjouskilpailu PIRELY/2744/2018 Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset Tarjouskilpailu PIRELY/2744/2018 Liite 5 Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevat vaatimukset 16.04.2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Lisätiedot

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus

5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus Liite 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus KASELY/433/2015, 17.3.2015 5. Lippu- ja maksujärjestelmän kuvaus 5.1. Liikenteenharjoittajan toteuttama lippu- ja maksujärjestelmä Lippu- ja maksujärjestelmän

Lisätiedot

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja:

MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja: MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 0295 022 500 Sähköposti kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 53 30.10.2014. 53 Asianro 6085/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 53 30.10.2014. 53 Asianro 6085/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 53 Asianro 6085/08.01.00/2014 Waltti-lippujärjestelmän myyntiperiaatteita Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Joukkoliikennelautakunta

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 5 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42)

Lisätiedot

EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti

EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Lahden seudun joukkoliikenneviranomaisen yhdistelmäraportti 2 (8) Sisällys Raportin tausta ja tarkoitus... 3 Lahden toimivaltaisen viranomaisen

Lisätiedot

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä PILETTI Kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Pori 29.1.2013 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu,

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO Dnro Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite Veteraanikatu

Lisätiedot

WALTTI-lippu ja maksujärjestelmä

WALTTI-lippu ja maksujärjestelmä 1.10.2015 Satakunnan koulukuljetusja liikenneturvallisuusseminaari Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy WALTTI-lippu ja maksujärjestelmä Waltti lippu- ja maksujärjestelmä Waltti

Lisätiedot

Kaupunkiympäristö. EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2015

Kaupunkiympäristö. EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2015 Kaupunkiympäristö EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2015 Lahden tekninen ja ympäristötoimiala Puhelinvaihde (03) 814

Lisätiedot

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO

LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO Dno Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pp.kk.2014 KASELY/1550/06.10.02/2013 20.12.2013 LIIKENNÖINTISOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Osoite: Käyntiosoite:

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen

VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen VAASAN TOIMIVALTA-ALUEEN JOUKKOLIIKENTEEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2018 EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen Sisällys 1. Raportin taustaa... 3 2. Vaasan kaupungin viranomaisalue... 3 3.

Lisätiedot

Kaupunkiympäristö. EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2017

Kaupunkiympäristö. EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2017 Kaupunkiympäristö EU:n Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukainen LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAISEN YHDISTELMÄRAPORTTI 2017 Lahden tekninen ja ympäristötoimiala Puhelinvaihde (03) 814

Lisätiedot

Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä

Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä Alueellinen lippujärjestelmäyhteistyö käytännössä Suomen Paikallisliikenneliiton iltapäiväseminaari 16.3.2017 Jyväskylän toimivaltainen viranomainen Kunnat: Jyväskylä, Laukaa ja Muurame Väestö: Jyväskylä

Lisätiedot