Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta 2012"

Transkriptio

1 Kertomus toiminnasta 2012

2 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 2/14 Sisällys 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA LOUNAIS-SUOMEN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET RY Jäsenistö ja jäsenhankinta Yhdistyksen jäsenyydet ja verkostot Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto TUKIPALVELUT Vertaistukitoiminta Toiminta syömishäiriötä sairastaville ja toipuville Toiminta läheisille Vertaistukiryhmin taulukot Sähköpostivertaistuki sairastaville ja läheisille Nuorten tuki- ja ennaltaehkäisevä toiminta Kiva keho ryhmät Syömishäiriötyöpajat Itsetuntotyöpajat Kaveritoiminta Toiminnalliset ryhmät ja kurssit Palveluohjaus LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET Tilausluennot Yleisöluennot Teemaluennot ja -illat Tilaisuudet yhteensä MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN Virkistystoiminta Muut tapahtumat KOULUTUS YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA ARVIOINTI Itsearviointi Kysely toimintaan osallistuneille Ohjaajan päiväkirja Muu arviointi... 12

3 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 3/14 9 VIESTINTÄ Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Tiedotusvälineiden palvelu KEHITTÄMISTOIMINTA Syömishäiriöt näkyviksi Jokainen osaa auttaa TOIMINNAN RAHOITUS JA VARAINHANKINTA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT Syömishäiriötalo Futuuri Turun kaupungin lasten ja nuorten syömishäiriöpoliklinikka Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet... 14

4 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 4/14 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA 2012 Toimintavuosi oli :n 19. toimintavuosi. Vuoden aikana yhdistys oli ilman työntekijää alkuvuoden kun Syömishäiriöt näkyviksi projekti päättyi ja Jokainen osaa auttaa -projekti ei ollut vielä alkanut. Jokainen osaa auttaa projekti alkoi maaliskuussa muutolla uusiin ja isompiin toimitiloihin. Uudet tilat mahdollistivat työllistämistuella palkattavien työntekijöiden palkkaamisen sekä harjoittelijoiden ottamisen yhdistykseen. Yhteistyö Syömishäiriötalo Futuurin kanssa poiki edunvalvonnan suhteen uusia kohtaamisia ja mahdollisuuksia. Aktiivinen edunvalvonta johti lopulta siihen, että yhdistys osallistui alueelliseen syömishäiriöworkshoppiin yhdessä Turun alueen syömishäiriötä hoitavien tahojen kanssa. Yhdistyksessä ovat toimintavuoden aikana työskennelleet: - projektipäällikkö Kirsi Broström saakka - projektikoordinaattori Sami Heimo 1.3. alkaen - toimistosihteeri Suvi Nieminen alkaen - koulukiertuevastaava Mirkka Mäkelä alkaen - projektiassistentti Tuula Sailola alkaen. Harjoittelussa oli Sofia Grönfors Turun ammattikorkeakoulusta. Vertaistukiryhmiä kokoontui Turussa, Porissa ja Raumalla. Toimintavuoden aikana edunvalvonnan saralla tapahtui paljon. Eniten tähän vaikutti yhteistyö Syömishäiriötalo Futuurin kanssa. Yhteistyö Futuurin kanssa avasi keskusteluyhteyden kaupungin luottamusmiehiin ja virkamiehiin. Tärkeintä olin se, että yhdistyksellä ja Futuurilla oli yhteinen asia: etsittiin vastausta siihen miksi Futuuriin ei ohjautunut asiakkaita, vaikka kaikki tahot olivat sitä mieltä, että tarvetta päiväsairaalatoiminnalle on. Lisää edunvalvonnasta kohdassa 7. 2 LOUNAIS-SUOMEN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET RY Yhdistys perustettiin Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistyksen nimellä Turussa Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 1. toimia syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, 2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta, 3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja 4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lounais-Suomi ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella. Yhdistys tiedottaa omasta toiminnastaan ja suorittaa jäsenhankintaa omalla toimialueellaan.

5 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 5/14 Yhdistys on Syömishäiriöliitto SYLI ry:n perustajajäsen ja osallistuu valtakunnalliseen toimintaan yhdessä muiden Suomessa toimivien syömishäiriöperheet-yhdistysten kanssa. 2.1 Jäsenistö ja jäsenhankinta Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriötä sairastavien läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenmäärää on kasvatettu toimivuoden aikana kertomalla yhdistyksestä ja jäsenyydestä useimmissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Jäseneksi liittyminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n ylläpitämän kotisivun kautta voi liittyä jäseneksi sähköisesti. Uusille jäsenille lähtee yhdistyksen tervetuloa jäseneksi kirje, viimeisin jäsenkirje ja esite sekä jäsenmaksulasku viikon sisällä liittymisestä. Myös vapaaehtoisten tietämystä yhdistyksestä on lisätty. On tärkeää, että vapaaehtoiset mieltävät olevansa yhdistyksen omia toimijoita ja osaavat tarvittaessa kertoa perustiedot omasta yhdistyksestään. On korostettu myös sitä, että jäsenyys ja yhdistyksen toiminta tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan esille myös vertaistukiryhmissä. Jäsenyyttä ei ryhmään tulijoilta ole vaadittu, mutta heille kerrotaan kuitenkin mahdollisuudesta liittyä jäseneksi. Taulukko 1, jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä kpl Taulukko 2, jäsenet jäsenlajeittain

6 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 6/14 Taulukko 3, jäsenet jäsenryhmittäin Taulukko 4, jäsenten ikäjakauma 2.2 Yhdistyksen jäsenyydet ja verkostot on Syömishäiriöliitto SYLI ry:n perustajajäsen. Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan edustajat Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokoukseen. Jokaisella Syömishäiriöliitto SYLI ry:n jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja aina 50 jäsentä kohti. Lisäksi yhdistys on Mielenterveyden keskusliiton ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n jäsen. Yhdistyksen projektipäällikkö on edustanut yhdistystä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kokouksissa sekä toiminut sen hallituksen varajäsenenä.

7 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 7/14 Yhdistys on mukana vuodesta 2008 asti kokoontuneessa Nuoret aikuiset verkostossa, joka on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujen kehittämisen työntekijäverkosto Turun alueella. Verkosto on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa. 2.3 Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Turussa Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Riitta Ojanen. Hallitukseen vuonna 2012 kuuluivat: Varsinaiset jäsenet: Avoranta, Tuulia Hri, Jasmine Salminen, Marjo Siltanen, Ville Suopanki, Liisa Varajäsenet: Anttila, Jaana Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Liisa Suopanki ja rahastonhoitajana Tuulia Avoranta. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, ja pykäliä kirjattiin yhteensä 111 kappaletta. Projektikoordinaattori on ollut läsnä jokaisessa hallituksen kokouksessa ja toiminut hallituksen sihteerinä huolehtien yhdistyksen kokousasiakirjoista (esityslistat, pöytäkirjat, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio). 3 TUKIPALVELUT 3.1 Vertaistukitoiminta Toiminta syömishäiriötä sairastaville ja toipuville Vertaistukiryhmä syömishäiriötä sairastaville kokoontui toimintavuoden aikana Turussa. Syömishäiriötä sairastavien vertaistukiryhmä toimi vapaaehtoisvoimin Turussa. Ohjaajien vaihtuvuus oli vuoden aikana suurta: keväällä kaksi ohjaajaa kolmesta lopetti ohjaamisen ja vastaavasti kolme innokasta löytyi kesällä mukaan. Uusista ohjaajista vain yksi jäi loppujen lopuksi ryhmää ohjaamaan. Ryhmä kokoontui joka toinen viikko. Kevään aikana ryhmä kokoontui Läntisellä Pitkäkadulla, syksyllä ryhmä muutti Kerttulinkadulle uusiin tiloihin.

8 3.1.2 Toiminta läheisille Kertomus toiminnasta 2012, sivu 8/14 Porissa toimi koko vuoden Teetä ja sympatiaa keskusteluillat, jotka olivat avoinna sekä syömishäiriötä sairastaville että heidän läheisilleen. Iltoja pidettiin joka toinen viikko maksuttomissa Porin seurakuntayhtymän tiloissa. Illat ovat hoituneet Porin vapaaehtoisten, joita on neljä henkilöä, toimesta. Vertaistukiryhmät syömishäiriötä sairastaville kokoontuivat toimintavuoden aikana Turussa, Raumalla ja Porissa. Turun läheisten ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa. Ryhmää ohjasi kaksi vertaisohjaajaa. Turun ryhmä kokoontui yhdistyksen omissa tiloissa. Raumalla aloitti kesäkuussa Pienin askelin ryhmä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja se on ammatillisesti ohjattu ryhmä. Porissa ei ole erikseen läheisille tarkoitettua ryhmää. Sen sijaan Porissa toimi koko vuoden Teetä ja sympatiaa keskusteluillat, jotka olivat avoinna sekä syömishäiriötä sairastaville että heidän läheisilleen Vertaistukiryhmin taulukot Taulukko 4, vertaistukiryhmien kokoontumiskerrat (krt /vuosi) Ryhmän nimi Turku (sair.) Turku (läh.) Rauma 4 5 Pori (keskusteluillat) Kerrat yht Taulukko 5, vertaistukitoimintaan osallistuneet paikkakunnittain Ryhmän nimi Turku (sair.) Turku (läh.) Rauma Pori (keskusteluillat) Osallistuneita yht Kokoontumiskerrat osoittavat kaikkien ryhmien toiminnan säännöllisyyden. Vuoteen 2011 verrattuna ryhmissä on käynyt hieman vähemmän osallistujia. Tämän johtunee siitä, että yhdistyksellä on nykyään tarjolla paljon muutakin kuin vertaistukitoimintaa, joten osallistujien määrä on jakautunut tasaisemmin kaikkien toimintojen kesken Sähköpostivertaistuki sairastaville ja läheisille Sähköpostitse annettava vertaistuki on tarkoitettu niille, jotka haluavat purkaa ajatuksiaan ja vaihtaa kokemuksia syömishäiriöistä kirjoittamalla. Sähköposti on hyvä tukimuoto myös

9 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 9/14 silloin, jos omalla paikkakunnalla ei ole toimivaa vertaistukiryhmää tai jos kynnys lähteä ryhmään tuntuu vielä liian suurelta. Yhdistyksen kaikki sähköpostivertaistukijat olivat toimintavuoden aikana syömishäiriöistä toipuneita, mutta he antoivat tukea myös läheisille. Yhdistyksellä on toimintavuoden aikana ollut neljä sähköpostivertaistukea antavaa henkilöä, Yhteensä sähköpostivertaisilla on toimintavuoden aikana ollut tuettavia 8 ja viestejä Nuorten tuki- ja ennaltaehkäisevä toiminta Kiva keho ryhmät Kiva keho ryhmiä järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. Toimintavuoden aikana ei ole järjestetty ryhmiä Syömishäiriötyöpajat Itsetuntotyöpajat Kaveritoiminta Marraskuussa koulukiertuevastaava ja kokemusasiantuntija yhdessä järjestivät syömishäiriötyöpajat Rymättylän sekä Naantalin nuorisotaloilla. Tunnin mittaisissa pajoissa keskusteltiin intensiivisesti n. 10 nuoren kanssa. järjesti syksyn 2012 aikana Olet arvokas! - koulukiertueen Turun lähikunnissa. Työ oli aivan uudenlaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka sai innoituksensa Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet ry:n Oulussa järjestämästä vastaavasta kiertueesta. Kiertueen mahdollisti LC Mietoinen Ulricoiden 3000 euron lahjoitus, jolla hankittiin tarvittava materiaali sekä maksettiin matkakustannukset ja ohjaajien palkkiot. Kiertueeseen ei käytetty Ray:n rahoitusta. Kiertueella tapasimme 454 nuorta itsetuntotyöpajoissa, noin 200 nuorta luennolla, 18 vanhempaa vanhempainillassa sekä 3 henkilöä yleisöluennolla. Pajojen ohjaajia oli yhteensä viisi, ja Mirkka Mäkelä vastasi kiertueen suunnittelusta ja toteutuksesta osana ammatillista kuntoutustaan. Kirsi Broström luennoi sekä vanhempainillassa että yleisöluennolla. Kiertue vieraili Maskun Hemmingin koulussa, Nousiaisten Henrikin koulussa, Mynämäen Laurin koulussa, Vehmaan Vinkkilän koulussa ja Taivassalon Trappulan koulussa. Nousiaisissa luennoimme koko koululle, muualla järjestimme itsetuntotyöpajoja. Kaveritoimintaa ei ole toteutettu toimintavuoden aikana koska sen koordinoimiseksi ei ole ollut resursseja. 3.3 Toiminnalliset ryhmät ja kurssit Yhdistys ei ole järjestänyt toiminnallisia ryhmiä tai kursseja toimintavuonna 2012.

10 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 10/ Palveluohjaus Yhdistys on vakiinnuttanut paikkansa siten, että siihen osataan ottaa yhteyttä, kun halukaan tietoa mm. syömishäiriöiden hoidosta ja hoitoon hakeutumisesta, hoitopaikoista, syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneista terapeuteista ja erilaisista KELA:n etuuksista. 4 LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET 4.1 Tilausluennot Toimintavuoden aikana ei ole voitu edeltävien vuosien tapaan järjestää luentoja. Yhdistyksellä ei ollut palkattua työntekijää, jonka toimenkuvaan kouluttaminen ja luennointi olisivat kuuluneet ja näin ne jäivät vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden varaan. Taulukko 4, Syömishäiriöt näkyviksi tilausluennot, luentojen lukumäärä Tilausluennot, kpl määrä Opiskelijat Ammattilaiset Muut Yhteensä Taulukko 85, Syömishäiriöt näkyviksi -tilausluennot, osallistujien lukumäärä Tilausluennot, osallistujamäärä Opiskelijat Ammattilaiset Muut Yhteensä Yleisöluennot 4.3 Teemaluennot ja -illat 4.4 Tilaisuudet yhteensä Toimintavuoden aikana ei järjestetty yleisöluentoja. Toimintavuoden aikana järjestettiin yksi yleisöluento yhteistyössä Omaiset Mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry:n kanssa Porissa sekä Olet arvokas! koulukiertueeseen liittynyt yleisöluento Raisiossa. Vuosittaisten luentojen, te tojen ja koulutusten yhteenlaskettu lukumäärä on 1, osallistujien 38.

11 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 11/14 5 MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 5.1 Virkistystoiminta 5.2 Muut tapahtumat Yhdistys ei ole järjestänyt virkistystoimintaa toimintavuoden 2012 aikana. järjesti Turussa perinteisen Älä laihduta -päivän Tapahtuma näkyi mm. kävelykadulla ja Hansa-korttelissa, jossa yhdistyksen vapaaehtoiset jakoivat Älä laihduta lupauskortteja ja rintanappeja sekä haastoivat ihmisiä pohtimaan onko laihduttaminen ylipäätän välttämätöntä. Tämän lisäksi osallistui vuoden 2012 aikana seuraaviin tapahtumiin: Mimmi Magiaa messut Vimmassa (Turku), n. 300 kävijää Mahdollisuuksien tori MTKL:n Hyvän mielen päivä, Hansa-korttelissa (Turku) kävijämäärää ei tilastoitu Järjestömessut Perhetalo Heideken (Turku), n. 300 kävijää 6 KOULUTUS YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE 6.1 Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Vapaaehtoisille järjestettiin keväällä kaksi koulutusiltaa ja samoin syksyllä kaksi koulutusiltaa. Porin vapaaehtoisille järjestettiin omat koulutuksensa Porissa. Koulutusten sisältönä on vertaisena olemisen pohtiminen, ohjaajan taitojen harjoitteleminen sekä kokemusten vaihtaminen. Koulutuksessa on vahva työnohjauksellinen ote. 6.2 Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus Hallituskoulutusta ei ole järjestetty toimintavuoden aikana. Uusi hallitus on perehdytetty toimeensa hallituksen kokousten yhteydessä pidetyillä tietoiskuilla. 7 EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Yhdistys teki yhteistyötä Syömishäiriötalo Futuurin kanssa, jonne ei ensimmäisten toimintakuukausien aikana ollut juuri ohjautunut asiakkaita. Kun aikuisten hoidon saamisen ongelmaa alettiin selvittää, oli vaikea löytää vastauksia tai vastuullisia henkilöitä tai virkamiehiä. Suureksi avuksi tässä asiassa osoittautui Turun kaupungin peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja Jarmo Rosenlöf. Yhdistys pääsi kahteen palaveriin esittämään näkemyksiään. Ensimmäinen palaveri oli ja läsnä olivat sosiaalijohtaja Liuksa, ylilääkäri Svartsjö lasten ja nuorten poliklinikalta, ylilääkäri Äärelä aikuispsykiatriasta, peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja Rosenlöf ja

12 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 12/14 palvelujohtaja Virtanen. Toinen palaveri oli ja silloin koolla Perhetalo Heidekenillä oli yhdistys, Syömishäiriötalo Futuuri, YHTS, Turun kaupungin lasten ja nuorten poliklinikka, aikuispsykiatria sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Avajaisten yhteydessä julkaistiin kannanotto, jonka tiimoilta järjestettiin lehdistötilaisuus. 8 ARVIOINTI 8.1 Itsearviointi Toimintavuoden aikana ei tehty itsearviointia. 8.2 Kysely toimintaan osallistuneille Toimintavuoden aikana ei tehty kyselyä toimintaa osallistuneille. 8.3 Ohjaajan päiväkirja Turun syömishäiriötä sairastavien ryhmässä oli käytössä Ohjaajan päiväkirja. 8.4 Muu arviointi Toimintavuoden aikana ei kerätty muuta palautetta. 9 VIESTINTÄ 9.1 Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Yhdistyksen vertaistukitoiminnasta, luennoista ja virkistystoiminnasta tiedotettiin jäsenkirjeillä, ilmaisilla yhdistyspalstoilla ja yhdistyksen omilla www-sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan maksullisilla lehti-ilmoituksilla. Yhdistyksen omien kotisivujen (www.syliin.fi) kautta on pystytty viestimään tehokkaasti ja edullisesti. Kotisivut olivat toiminnassa ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden. Kotisivuilla oli vuoden aikana yhteensä 5515 käyntiä 3136 eri kävijältä. Suosituimmat sivut olivat vertaistuki (1220 käyntiä), toiminta (1209 käyntiä) ja hoitoinfo (866 käyntiä) Yhdistyksellä on lisäksi Facebookissa oma sivunsa, jota kautta tietoa saadaan reaaliaikaisesti toimintaan osallistuville. Vuoden 2012 sivulla oli 119 tykkääjää. Sekä kotisivujen että Facebookin hyvänä puolena voidaan pitää anonyymiutta. Sivulta saa tietoa toiminnasta matalalla kynnyksellä ilman, että omia yhteystietojaan tai nimeään täytyy antaa julkisuuteen. Jäsenille lähettiin vuoden aikana kuusi jäsentiedotetta. Jäsentiedote oli mahdollista saada myös sähköisessä muodossa. Jäsentiedotteet ovat aina luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Vertaistukiryhmien toiminnasta tiedotettiin laajalti kaksi kertaa vuodessa syyskuussa ja tammikuussa ryhmien käynnistyessä sekä erikseen tarpeen mukaan. Tiedotteita ryhmien toiminnasta lähti pääsääntöisesti lehdistölle ja muulle medialla sekä syömishäiriöitä

13 9.2 Sisäinen viestintä Kertomus toiminnasta 2012, sivu 13/14 hoitaville tahoille. Lisäksi hoitotahot saivat kaksi kertaa vuodessa materiaalipaketit, joihin oli koottu yhdistyksen esitteitä sekä tiedotteita ajankohtaisista ryhmistä ja kursseista. Yhdistyksen sisäinen hallituksen, työntekijöiden ja vapaaehtoisten välillä toimi sekä virallisia kanavia (hallituksen kokoukset, koulutukset) että epävirallisemmin sähköpostilla. Erityisesti edunvalvonnassa tapahtui toimintavuoden aikana niin paljon ja niin nopeasti, että epävirallisempi viestintä oli tarpeen. 9.3 Tiedotusvälineiden palvelu Yhdistys sai runsaasti yhteydenottoja medialta sekä haastattelupyyntöjen että lausuntopyyntöjen muodossa. Projektikoordinaattori vastasi median haastatteluihin, mutta välitti tarpeen mukaan haastattelupyyntöjä eteenpäin mm. syömishäiriötä sairastaville ja toipuneille. Myös puheenjohtaja vastasi tarvittaessa median edustajien tiedusteluihin. Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kotisivuille on laadittu medialle ohjeet vastuulliseen uutisointiin. Median edustajia pyydetään aina tutustumaan ohjeisiin ennen kuin he käsittelevät syömishäiriötä. 10 KEHITTÄMISTOIMINTA 10.1 Syömishäiriöt näkyviksi 10.2 Jokainen osaa auttaa sai Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) projektiavustusta vuosille Syömishäiriöt näkyviksi projektiin. Projektiavustus vuodelle 2011 oli Projektissa tehtiin päättämiseen liittyviä toimenpiteitä vielä tammikuussa Valtioneuvosto vahvisti Jokainen osaa auttaa projekti alkoi Projektiin palkattiin projektikoordinaattori. Projekti on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kouluissa vuosina toteutettava kehittämishanke, joka on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille oppilaille (13-20 vuotiaat nuoret). Hankkeessa tuotetaan erilaista koulutusmateriaalia liittyen syömishäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Projektin keskeiset toimenpiteet vuonna yhteistyökumppanien hankkiminen: projektia suunnitellessa käytiin neuvotteluja Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa näiden osallistumisesta projektin kyselyiden tekemiseen. Tarkemmissa neuvotteluissa selvisi, ettei yhteistyölle ollut edellytyksiä. Syinä olivat aikatauluongelmat, kyselyiden tekemiseen ja raportoimiseen liittyvät ongelmat sekä yhteistyön hinta. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Satakunnan Diakin palvelupäällikkö Ritva Piisi, jonka kanssa tehtiin erillinen sopimus yhteistyöstä ja sen sisällöstä. Yhteistyö sisältää kyselyiden tekemistä, raportointia ja arviointia. Sopimus tehtiin vuoden 2012 loppuun saakka ja jatkosta neuvotellaan erikseen.

14 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 14/14 - projektiin palkattiin palkkatuella projektiassistentti. Assistentin työnkuvaan kuului aluksi projektin kyselyiden tekeminen sekä raportointi sekä materiaalin sisällön auki kirjoittaminen. - Turkuun ja Poriin koottiin suunnitteluryhmät. Turun ryhmään kuuluvat lääkäri Minna Aaltonen Turun kaupungin Lasten ja nuorten poliklinikalta, oppilaitospappi Atte Airaksinen Turun ja Kaarinan seurakunnista, tutkija Anne Puuronen Turun yliopistosta, valmentaja Ulla Meltsas Turun Liikuntaseurasta ja nuorisopäällikkö Hanna Vainio Lahjan tytöistä. Porin suunnitteluryhmän yhteyshenkilönä toimii terveydenhoitaja Heli Vannemaa Kuninkaanhaan koulusta. Ryhmänä toimii koulun Hyvinvointi- ja terveystyöryhmä. - molemmat suunnitteluryhmät kokoontuivat kaksi kertaa ja saivat kokoontumisten välissä tehtäviä tuotettavaan materiaaliin liittyen. Joulukuuhun suunniteltu kolmas kokoontuminen päätettiin siirtää tammikuuhun 2013, jotta projekti ehtii tuottamaan ryhmille jäsennellympää aineistoa kommentoitavaksi. - materiaalin pilotoimiseksi pyrittiin saamaan sopimuksia koulujen kanssa. Turun kaupungin kanssa oli sovittu yhteistyöstä jo ennen projektin alkua, pilottikouluja ei syksyn aikana kuitenkaan saatu sitoutumaan projektiin. Porissa Kuninkaanhaan koulu on yhteistyössä myös pilottikouluna mukana. - arviointi- ja viestintäsuunnitelma valmistui ja sen pohjalta on tehty projektin arviointia. 11 TOIMINNAN RAHOITUS JA VARAINHANKINTA :n talous muodostui RAY:n projektiavustuksesta (C), Turun kaupungin yleisavustuksesta ja jäsenmaksuista. 12 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT 12.1 Syömishäiriötalo Futuuri Uutena yhteistyökumppanina toimintavuoden aikana mukaan tuli Syömishäiriötalo Futuuri, joka on Turun alueella toimiva yksityinen syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut päiväsairaala ja avasi ovensa lokakuussa Futuuriin hoitokonseptiin liittyy kiinteä yhteistyö yhdistyksen kanssa, ja kolmannen sektorin tuottama kokemusasiantuntijuus on olennainen osa hoitoa. Yhteistyön muodot selkenevät tulevat toimintavuoden aikana Turun kaupungin lasten ja nuorten syömishäiriöpoliklinikka Monivuotista yhteistyötä Turun lasten ja nuorten syömishäiriöpoliklinikan kanssa jatkettiin mm. järjestämällä ensitietoilta ja tarjoamalla molemminpuolista konsultaatioapua Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet Seudun muiden mielenterveys - ja vammaisjärjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä tarpeen mukaan (mm. Monipalvelukeskus Tsemppi, Turun mielenterveysyhdistys ITU ry, Porin mielenterveystoiminnan tuki ry, Turun seudun vammaisjärjestöt TVJ ry, Rauman mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry). Läheisille on markkinoitu tiiviisti Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry:n järjestämää toimintaa.

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry

Lounais-Suomen SYLI ry Kertomus toiminnasta 2015 Kertomus toiminnasta 2015, sivu 2/13 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA 2015... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI RY... 3 3 Tukipalvelut... 7 3.1 Vertaistukitoiminta... 7 3.2

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma 2017, sivu 2/9 42 43 44 45 46 47

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta vuodelta 2010

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta vuodelta 2010 Kertomus toiminnasta vuodelta 2010 Kertomus toiminnasta 2010, sivu 2/18 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 3 PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 27.11.2012 Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: 159.657 Merkitty rekisteriin: 25.11.1993 Viimeisin muutos: 2.5. 2016 Oulun seudun neuroyhdistys ry. Oulu Nurkkala-Lämsä Satu Kristiina Tiilipellontie

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback -yhdistys - Finska Ridgeback -föreningen ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen

Seuran kevätkokous pidettiin ja syyskokous Lisäksi hallitus piti ylimääräisen Myllyn Ratsukot ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 oli seuran ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Seuran toiminnan tavoitteena on edistää ratsastusurheilua ja muuta siihen liittyvää toimintaa siten,

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Suomen Päihderiippuvaiset ry

Suomen Päihderiippuvaiset ry Suomen Päihderiippuvaiset ry Säännöt 4.11.2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Suomen Päihderiippuvaiset ry ja ruotsinkielinen Alkohol- och drogberoende i Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä. LAPPEENRANNAN YRITTÄJÄNAISET RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Yrittäjänaiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta ja se toimii Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n jäsenenä.

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot