Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta 2012"

Transkriptio

1 Kertomus toiminnasta 2012

2 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 2/14 Sisällys 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA LOUNAIS-SUOMEN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET RY Jäsenistö ja jäsenhankinta Yhdistyksen jäsenyydet ja verkostot Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto TUKIPALVELUT Vertaistukitoiminta Toiminta syömishäiriötä sairastaville ja toipuville Toiminta läheisille Vertaistukiryhmin taulukot Sähköpostivertaistuki sairastaville ja läheisille Nuorten tuki- ja ennaltaehkäisevä toiminta Kiva keho ryhmät Syömishäiriötyöpajat Itsetuntotyöpajat Kaveritoiminta Toiminnalliset ryhmät ja kurssit Palveluohjaus LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET Tilausluennot Yleisöluennot Teemaluennot ja -illat Tilaisuudet yhteensä MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN Virkistystoiminta Muut tapahtumat KOULUTUS YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA ARVIOINTI Itsearviointi Kysely toimintaan osallistuneille Ohjaajan päiväkirja Muu arviointi... 12

3 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 3/14 9 VIESTINTÄ Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Tiedotusvälineiden palvelu KEHITTÄMISTOIMINTA Syömishäiriöt näkyviksi Jokainen osaa auttaa TOIMINNAN RAHOITUS JA VARAINHANKINTA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT Syömishäiriötalo Futuuri Turun kaupungin lasten ja nuorten syömishäiriöpoliklinikka Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet... 14

4 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 4/14 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA 2012 Toimintavuosi oli :n 19. toimintavuosi. Vuoden aikana yhdistys oli ilman työntekijää alkuvuoden kun Syömishäiriöt näkyviksi projekti päättyi ja Jokainen osaa auttaa -projekti ei ollut vielä alkanut. Jokainen osaa auttaa projekti alkoi maaliskuussa muutolla uusiin ja isompiin toimitiloihin. Uudet tilat mahdollistivat työllistämistuella palkattavien työntekijöiden palkkaamisen sekä harjoittelijoiden ottamisen yhdistykseen. Yhteistyö Syömishäiriötalo Futuurin kanssa poiki edunvalvonnan suhteen uusia kohtaamisia ja mahdollisuuksia. Aktiivinen edunvalvonta johti lopulta siihen, että yhdistys osallistui alueelliseen syömishäiriöworkshoppiin yhdessä Turun alueen syömishäiriötä hoitavien tahojen kanssa. Yhdistyksessä ovat toimintavuoden aikana työskennelleet: - projektipäällikkö Kirsi Broström saakka - projektikoordinaattori Sami Heimo 1.3. alkaen - toimistosihteeri Suvi Nieminen alkaen - koulukiertuevastaava Mirkka Mäkelä alkaen - projektiassistentti Tuula Sailola alkaen. Harjoittelussa oli Sofia Grönfors Turun ammattikorkeakoulusta. Vertaistukiryhmiä kokoontui Turussa, Porissa ja Raumalla. Toimintavuoden aikana edunvalvonnan saralla tapahtui paljon. Eniten tähän vaikutti yhteistyö Syömishäiriötalo Futuurin kanssa. Yhteistyö Futuurin kanssa avasi keskusteluyhteyden kaupungin luottamusmiehiin ja virkamiehiin. Tärkeintä olin se, että yhdistyksellä ja Futuurilla oli yhteinen asia: etsittiin vastausta siihen miksi Futuuriin ei ohjautunut asiakkaita, vaikka kaikki tahot olivat sitä mieltä, että tarvetta päiväsairaalatoiminnalle on. Lisää edunvalvonnasta kohdassa 7. 2 LOUNAIS-SUOMEN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET RY Yhdistys perustettiin Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistyksen nimellä Turussa Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 1. toimia syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, 2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta, 3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja 4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lounais-Suomi ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella. Yhdistys tiedottaa omasta toiminnastaan ja suorittaa jäsenhankintaa omalla toimialueellaan.

5 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 5/14 Yhdistys on Syömishäiriöliitto SYLI ry:n perustajajäsen ja osallistuu valtakunnalliseen toimintaan yhdessä muiden Suomessa toimivien syömishäiriöperheet-yhdistysten kanssa. 2.1 Jäsenistö ja jäsenhankinta Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriötä sairastavien läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenmäärää on kasvatettu toimivuoden aikana kertomalla yhdistyksestä ja jäsenyydestä useimmissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Jäseneksi liittyminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n ylläpitämän kotisivun kautta voi liittyä jäseneksi sähköisesti. Uusille jäsenille lähtee yhdistyksen tervetuloa jäseneksi kirje, viimeisin jäsenkirje ja esite sekä jäsenmaksulasku viikon sisällä liittymisestä. Myös vapaaehtoisten tietämystä yhdistyksestä on lisätty. On tärkeää, että vapaaehtoiset mieltävät olevansa yhdistyksen omia toimijoita ja osaavat tarvittaessa kertoa perustiedot omasta yhdistyksestään. On korostettu myös sitä, että jäsenyys ja yhdistyksen toiminta tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan esille myös vertaistukiryhmissä. Jäsenyyttä ei ryhmään tulijoilta ole vaadittu, mutta heille kerrotaan kuitenkin mahdollisuudesta liittyä jäseneksi. Taulukko 1, jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärä kpl Taulukko 2, jäsenet jäsenlajeittain

6 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 6/14 Taulukko 3, jäsenet jäsenryhmittäin Taulukko 4, jäsenten ikäjakauma 2.2 Yhdistyksen jäsenyydet ja verkostot on Syömishäiriöliitto SYLI ry:n perustajajäsen. Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan edustajat Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokoukseen. Jokaisella Syömishäiriöliitto SYLI ry:n jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja aina 50 jäsentä kohti. Lisäksi yhdistys on Mielenterveyden keskusliiton ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n jäsen. Yhdistyksen projektipäällikkö on edustanut yhdistystä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kokouksissa sekä toiminut sen hallituksen varajäsenenä.

7 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 7/14 Yhdistys on mukana vuodesta 2008 asti kokoontuneessa Nuoret aikuiset verkostossa, joka on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujen kehittämisen työntekijäverkosto Turun alueella. Verkosto on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa. 2.3 Yhdistyksen päätöksenteko ja hallinto Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Turussa Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Riitta Ojanen. Hallitukseen vuonna 2012 kuuluivat: Varsinaiset jäsenet: Avoranta, Tuulia Hri, Jasmine Salminen, Marjo Siltanen, Ville Suopanki, Liisa Varajäsenet: Anttila, Jaana Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Liisa Suopanki ja rahastonhoitajana Tuulia Avoranta. Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, ja pykäliä kirjattiin yhteensä 111 kappaletta. Projektikoordinaattori on ollut läsnä jokaisessa hallituksen kokouksessa ja toiminut hallituksen sihteerinä huolehtien yhdistyksen kokousasiakirjoista (esityslistat, pöytäkirjat, toimintakertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio). 3 TUKIPALVELUT 3.1 Vertaistukitoiminta Toiminta syömishäiriötä sairastaville ja toipuville Vertaistukiryhmä syömishäiriötä sairastaville kokoontui toimintavuoden aikana Turussa. Syömishäiriötä sairastavien vertaistukiryhmä toimi vapaaehtoisvoimin Turussa. Ohjaajien vaihtuvuus oli vuoden aikana suurta: keväällä kaksi ohjaajaa kolmesta lopetti ohjaamisen ja vastaavasti kolme innokasta löytyi kesällä mukaan. Uusista ohjaajista vain yksi jäi loppujen lopuksi ryhmää ohjaamaan. Ryhmä kokoontui joka toinen viikko. Kevään aikana ryhmä kokoontui Läntisellä Pitkäkadulla, syksyllä ryhmä muutti Kerttulinkadulle uusiin tiloihin.

8 3.1.2 Toiminta läheisille Kertomus toiminnasta 2012, sivu 8/14 Porissa toimi koko vuoden Teetä ja sympatiaa keskusteluillat, jotka olivat avoinna sekä syömishäiriötä sairastaville että heidän läheisilleen. Iltoja pidettiin joka toinen viikko maksuttomissa Porin seurakuntayhtymän tiloissa. Illat ovat hoituneet Porin vapaaehtoisten, joita on neljä henkilöä, toimesta. Vertaistukiryhmät syömishäiriötä sairastaville kokoontuivat toimintavuoden aikana Turussa, Raumalla ja Porissa. Turun läheisten ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa. Ryhmää ohjasi kaksi vertaisohjaajaa. Turun ryhmä kokoontui yhdistyksen omissa tiloissa. Raumalla aloitti kesäkuussa Pienin askelin ryhmä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja se on ammatillisesti ohjattu ryhmä. Porissa ei ole erikseen läheisille tarkoitettua ryhmää. Sen sijaan Porissa toimi koko vuoden Teetä ja sympatiaa keskusteluillat, jotka olivat avoinna sekä syömishäiriötä sairastaville että heidän läheisilleen Vertaistukiryhmin taulukot Taulukko 4, vertaistukiryhmien kokoontumiskerrat (krt /vuosi) Ryhmän nimi Turku (sair.) Turku (läh.) Rauma 4 5 Pori (keskusteluillat) Kerrat yht Taulukko 5, vertaistukitoimintaan osallistuneet paikkakunnittain Ryhmän nimi Turku (sair.) Turku (läh.) Rauma Pori (keskusteluillat) Osallistuneita yht Kokoontumiskerrat osoittavat kaikkien ryhmien toiminnan säännöllisyyden. Vuoteen 2011 verrattuna ryhmissä on käynyt hieman vähemmän osallistujia. Tämän johtunee siitä, että yhdistyksellä on nykyään tarjolla paljon muutakin kuin vertaistukitoimintaa, joten osallistujien määrä on jakautunut tasaisemmin kaikkien toimintojen kesken Sähköpostivertaistuki sairastaville ja läheisille Sähköpostitse annettava vertaistuki on tarkoitettu niille, jotka haluavat purkaa ajatuksiaan ja vaihtaa kokemuksia syömishäiriöistä kirjoittamalla. Sähköposti on hyvä tukimuoto myös

9 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 9/14 silloin, jos omalla paikkakunnalla ei ole toimivaa vertaistukiryhmää tai jos kynnys lähteä ryhmään tuntuu vielä liian suurelta. Yhdistyksen kaikki sähköpostivertaistukijat olivat toimintavuoden aikana syömishäiriöistä toipuneita, mutta he antoivat tukea myös läheisille. Yhdistyksellä on toimintavuoden aikana ollut neljä sähköpostivertaistukea antavaa henkilöä, Yhteensä sähköpostivertaisilla on toimintavuoden aikana ollut tuettavia 8 ja viestejä Nuorten tuki- ja ennaltaehkäisevä toiminta Kiva keho ryhmät Kiva keho ryhmiä järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. Toimintavuoden aikana ei ole järjestetty ryhmiä Syömishäiriötyöpajat Itsetuntotyöpajat Kaveritoiminta Marraskuussa koulukiertuevastaava ja kokemusasiantuntija yhdessä järjestivät syömishäiriötyöpajat Rymättylän sekä Naantalin nuorisotaloilla. Tunnin mittaisissa pajoissa keskusteltiin intensiivisesti n. 10 nuoren kanssa. järjesti syksyn 2012 aikana Olet arvokas! - koulukiertueen Turun lähikunnissa. Työ oli aivan uudenlaista ennaltaehkäisevää toimintaa, joka sai innoituksensa Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet ry:n Oulussa järjestämästä vastaavasta kiertueesta. Kiertueen mahdollisti LC Mietoinen Ulricoiden 3000 euron lahjoitus, jolla hankittiin tarvittava materiaali sekä maksettiin matkakustannukset ja ohjaajien palkkiot. Kiertueeseen ei käytetty Ray:n rahoitusta. Kiertueella tapasimme 454 nuorta itsetuntotyöpajoissa, noin 200 nuorta luennolla, 18 vanhempaa vanhempainillassa sekä 3 henkilöä yleisöluennolla. Pajojen ohjaajia oli yhteensä viisi, ja Mirkka Mäkelä vastasi kiertueen suunnittelusta ja toteutuksesta osana ammatillista kuntoutustaan. Kirsi Broström luennoi sekä vanhempainillassa että yleisöluennolla. Kiertue vieraili Maskun Hemmingin koulussa, Nousiaisten Henrikin koulussa, Mynämäen Laurin koulussa, Vehmaan Vinkkilän koulussa ja Taivassalon Trappulan koulussa. Nousiaisissa luennoimme koko koululle, muualla järjestimme itsetuntotyöpajoja. Kaveritoimintaa ei ole toteutettu toimintavuoden aikana koska sen koordinoimiseksi ei ole ollut resursseja. 3.3 Toiminnalliset ryhmät ja kurssit Yhdistys ei ole järjestänyt toiminnallisia ryhmiä tai kursseja toimintavuonna 2012.

10 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 10/ Palveluohjaus Yhdistys on vakiinnuttanut paikkansa siten, että siihen osataan ottaa yhteyttä, kun halukaan tietoa mm. syömishäiriöiden hoidosta ja hoitoon hakeutumisesta, hoitopaikoista, syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneista terapeuteista ja erilaisista KELA:n etuuksista. 4 LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET 4.1 Tilausluennot Toimintavuoden aikana ei ole voitu edeltävien vuosien tapaan järjestää luentoja. Yhdistyksellä ei ollut palkattua työntekijää, jonka toimenkuvaan kouluttaminen ja luennointi olisivat kuuluneet ja näin ne jäivät vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden varaan. Taulukko 4, Syömishäiriöt näkyviksi tilausluennot, luentojen lukumäärä Tilausluennot, kpl määrä Opiskelijat Ammattilaiset Muut Yhteensä Taulukko 85, Syömishäiriöt näkyviksi -tilausluennot, osallistujien lukumäärä Tilausluennot, osallistujamäärä Opiskelijat Ammattilaiset Muut Yhteensä Yleisöluennot 4.3 Teemaluennot ja -illat 4.4 Tilaisuudet yhteensä Toimintavuoden aikana ei järjestetty yleisöluentoja. Toimintavuoden aikana järjestettiin yksi yleisöluento yhteistyössä Omaiset Mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry:n kanssa Porissa sekä Olet arvokas! koulukiertueeseen liittynyt yleisöluento Raisiossa. Vuosittaisten luentojen, te tojen ja koulutusten yhteenlaskettu lukumäärä on 1, osallistujien 38.

11 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 11/14 5 MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 5.1 Virkistystoiminta 5.2 Muut tapahtumat Yhdistys ei ole järjestänyt virkistystoimintaa toimintavuoden 2012 aikana. järjesti Turussa perinteisen Älä laihduta -päivän Tapahtuma näkyi mm. kävelykadulla ja Hansa-korttelissa, jossa yhdistyksen vapaaehtoiset jakoivat Älä laihduta lupauskortteja ja rintanappeja sekä haastoivat ihmisiä pohtimaan onko laihduttaminen ylipäätän välttämätöntä. Tämän lisäksi osallistui vuoden 2012 aikana seuraaviin tapahtumiin: Mimmi Magiaa messut Vimmassa (Turku), n. 300 kävijää Mahdollisuuksien tori MTKL:n Hyvän mielen päivä, Hansa-korttelissa (Turku) kävijämäärää ei tilastoitu Järjestömessut Perhetalo Heideken (Turku), n. 300 kävijää 6 KOULUTUS YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE 6.1 Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Vapaaehtoisille järjestettiin keväällä kaksi koulutusiltaa ja samoin syksyllä kaksi koulutusiltaa. Porin vapaaehtoisille järjestettiin omat koulutuksensa Porissa. Koulutusten sisältönä on vertaisena olemisen pohtiminen, ohjaajan taitojen harjoitteleminen sekä kokemusten vaihtaminen. Koulutuksessa on vahva työnohjauksellinen ote. 6.2 Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus Hallituskoulutusta ei ole järjestetty toimintavuoden aikana. Uusi hallitus on perehdytetty toimeensa hallituksen kokousten yhteydessä pidetyillä tietoiskuilla. 7 EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Yhdistys teki yhteistyötä Syömishäiriötalo Futuurin kanssa, jonne ei ensimmäisten toimintakuukausien aikana ollut juuri ohjautunut asiakkaita. Kun aikuisten hoidon saamisen ongelmaa alettiin selvittää, oli vaikea löytää vastauksia tai vastuullisia henkilöitä tai virkamiehiä. Suureksi avuksi tässä asiassa osoittautui Turun kaupungin peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja Jarmo Rosenlöf. Yhdistys pääsi kahteen palaveriin esittämään näkemyksiään. Ensimmäinen palaveri oli ja läsnä olivat sosiaalijohtaja Liuksa, ylilääkäri Svartsjö lasten ja nuorten poliklinikalta, ylilääkäri Äärelä aikuispsykiatriasta, peruspalvelulautakunnan varapuheenjohtaja Rosenlöf ja

12 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 12/14 palvelujohtaja Virtanen. Toinen palaveri oli ja silloin koolla Perhetalo Heidekenillä oli yhdistys, Syömishäiriötalo Futuuri, YHTS, Turun kaupungin lasten ja nuorten poliklinikka, aikuispsykiatria sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Avajaisten yhteydessä julkaistiin kannanotto, jonka tiimoilta järjestettiin lehdistötilaisuus. 8 ARVIOINTI 8.1 Itsearviointi Toimintavuoden aikana ei tehty itsearviointia. 8.2 Kysely toimintaan osallistuneille Toimintavuoden aikana ei tehty kyselyä toimintaa osallistuneille. 8.3 Ohjaajan päiväkirja Turun syömishäiriötä sairastavien ryhmässä oli käytössä Ohjaajan päiväkirja. 8.4 Muu arviointi Toimintavuoden aikana ei kerätty muuta palautetta. 9 VIESTINTÄ 9.1 Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Yhdistyksen vertaistukitoiminnasta, luennoista ja virkistystoiminnasta tiedotettiin jäsenkirjeillä, ilmaisilla yhdistyspalstoilla ja yhdistyksen omilla www-sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan maksullisilla lehti-ilmoituksilla. Yhdistyksen omien kotisivujen (www.syliin.fi) kautta on pystytty viestimään tehokkaasti ja edullisesti. Kotisivut olivat toiminnassa ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden. Kotisivuilla oli vuoden aikana yhteensä 5515 käyntiä 3136 eri kävijältä. Suosituimmat sivut olivat vertaistuki (1220 käyntiä), toiminta (1209 käyntiä) ja hoitoinfo (866 käyntiä) Yhdistyksellä on lisäksi Facebookissa oma sivunsa, jota kautta tietoa saadaan reaaliaikaisesti toimintaan osallistuville. Vuoden 2012 sivulla oli 119 tykkääjää. Sekä kotisivujen että Facebookin hyvänä puolena voidaan pitää anonyymiutta. Sivulta saa tietoa toiminnasta matalalla kynnyksellä ilman, että omia yhteystietojaan tai nimeään täytyy antaa julkisuuteen. Jäsenille lähettiin vuoden aikana kuusi jäsentiedotetta. Jäsentiedote oli mahdollista saada myös sähköisessä muodossa. Jäsentiedotteet ovat aina luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Vertaistukiryhmien toiminnasta tiedotettiin laajalti kaksi kertaa vuodessa syyskuussa ja tammikuussa ryhmien käynnistyessä sekä erikseen tarpeen mukaan. Tiedotteita ryhmien toiminnasta lähti pääsääntöisesti lehdistölle ja muulle medialla sekä syömishäiriöitä

13 9.2 Sisäinen viestintä Kertomus toiminnasta 2012, sivu 13/14 hoitaville tahoille. Lisäksi hoitotahot saivat kaksi kertaa vuodessa materiaalipaketit, joihin oli koottu yhdistyksen esitteitä sekä tiedotteita ajankohtaisista ryhmistä ja kursseista. Yhdistyksen sisäinen hallituksen, työntekijöiden ja vapaaehtoisten välillä toimi sekä virallisia kanavia (hallituksen kokoukset, koulutukset) että epävirallisemmin sähköpostilla. Erityisesti edunvalvonnassa tapahtui toimintavuoden aikana niin paljon ja niin nopeasti, että epävirallisempi viestintä oli tarpeen. 9.3 Tiedotusvälineiden palvelu Yhdistys sai runsaasti yhteydenottoja medialta sekä haastattelupyyntöjen että lausuntopyyntöjen muodossa. Projektikoordinaattori vastasi median haastatteluihin, mutta välitti tarpeen mukaan haastattelupyyntöjä eteenpäin mm. syömishäiriötä sairastaville ja toipuneille. Myös puheenjohtaja vastasi tarvittaessa median edustajien tiedusteluihin. Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kotisivuille on laadittu medialle ohjeet vastuulliseen uutisointiin. Median edustajia pyydetään aina tutustumaan ohjeisiin ennen kuin he käsittelevät syömishäiriötä. 10 KEHITTÄMISTOIMINTA 10.1 Syömishäiriöt näkyviksi 10.2 Jokainen osaa auttaa sai Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) projektiavustusta vuosille Syömishäiriöt näkyviksi projektiin. Projektiavustus vuodelle 2011 oli Projektissa tehtiin päättämiseen liittyviä toimenpiteitä vielä tammikuussa Valtioneuvosto vahvisti Jokainen osaa auttaa projekti alkoi Projektiin palkattiin projektikoordinaattori. Projekti on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kouluissa vuosina toteutettava kehittämishanke, joka on suunnattu yläkoulu- ja lukioikäisille oppilaille (13-20 vuotiaat nuoret). Hankkeessa tuotetaan erilaista koulutusmateriaalia liittyen syömishäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Projektin keskeiset toimenpiteet vuonna yhteistyökumppanien hankkiminen: projektia suunnitellessa käytiin neuvotteluja Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa näiden osallistumisesta projektin kyselyiden tekemiseen. Tarkemmissa neuvotteluissa selvisi, ettei yhteistyölle ollut edellytyksiä. Syinä olivat aikatauluongelmat, kyselyiden tekemiseen ja raportoimiseen liittyvät ongelmat sekä yhteistyön hinta. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Satakunnan Diakin palvelupäällikkö Ritva Piisi, jonka kanssa tehtiin erillinen sopimus yhteistyöstä ja sen sisällöstä. Yhteistyö sisältää kyselyiden tekemistä, raportointia ja arviointia. Sopimus tehtiin vuoden 2012 loppuun saakka ja jatkosta neuvotellaan erikseen.

14 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 14/14 - projektiin palkattiin palkkatuella projektiassistentti. Assistentin työnkuvaan kuului aluksi projektin kyselyiden tekeminen sekä raportointi sekä materiaalin sisällön auki kirjoittaminen. - Turkuun ja Poriin koottiin suunnitteluryhmät. Turun ryhmään kuuluvat lääkäri Minna Aaltonen Turun kaupungin Lasten ja nuorten poliklinikalta, oppilaitospappi Atte Airaksinen Turun ja Kaarinan seurakunnista, tutkija Anne Puuronen Turun yliopistosta, valmentaja Ulla Meltsas Turun Liikuntaseurasta ja nuorisopäällikkö Hanna Vainio Lahjan tytöistä. Porin suunnitteluryhmän yhteyshenkilönä toimii terveydenhoitaja Heli Vannemaa Kuninkaanhaan koulusta. Ryhmänä toimii koulun Hyvinvointi- ja terveystyöryhmä. - molemmat suunnitteluryhmät kokoontuivat kaksi kertaa ja saivat kokoontumisten välissä tehtäviä tuotettavaan materiaaliin liittyen. Joulukuuhun suunniteltu kolmas kokoontuminen päätettiin siirtää tammikuuhun 2013, jotta projekti ehtii tuottamaan ryhmille jäsennellympää aineistoa kommentoitavaksi. - materiaalin pilotoimiseksi pyrittiin saamaan sopimuksia koulujen kanssa. Turun kaupungin kanssa oli sovittu yhteistyöstä jo ennen projektin alkua, pilottikouluja ei syksyn aikana kuitenkaan saatu sitoutumaan projektiin. Porissa Kuninkaanhaan koulu on yhteistyössä myös pilottikouluna mukana. - arviointi- ja viestintäsuunnitelma valmistui ja sen pohjalta on tehty projektin arviointia. 11 TOIMINNAN RAHOITUS JA VARAINHANKINTA :n talous muodostui RAY:n projektiavustuksesta (C), Turun kaupungin yleisavustuksesta ja jäsenmaksuista. 12 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT 12.1 Syömishäiriötalo Futuuri Uutena yhteistyökumppanina toimintavuoden aikana mukaan tuli Syömishäiriötalo Futuuri, joka on Turun alueella toimiva yksityinen syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut päiväsairaala ja avasi ovensa lokakuussa Futuuriin hoitokonseptiin liittyy kiinteä yhteistyö yhdistyksen kanssa, ja kolmannen sektorin tuottama kokemusasiantuntijuus on olennainen osa hoitoa. Yhteistyön muodot selkenevät tulevat toimintavuoden aikana Turun kaupungin lasten ja nuorten syömishäiriöpoliklinikka Monivuotista yhteistyötä Turun lasten ja nuorten syömishäiriöpoliklinikan kanssa jatkettiin mm. järjestämällä ensitietoilta ja tarjoamalla molemminpuolista konsultaatioapua Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet Seudun muiden mielenterveys - ja vammaisjärjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä tarpeen mukaan (mm. Monipalvelukeskus Tsemppi, Turun mielenterveysyhdistys ITU ry, Porin mielenterveystoiminnan tuki ry, Turun seudun vammaisjärjestöt TVJ ry, Rauman mielenterveysyhdistys Friski Tuult ry). Läheisille on markkinoitu tiiviisti Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry:n järjestämää toimintaa.

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI

Lisätiedot

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan.

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan. Jäsenkirje 2/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Huippumukavaa alkavaa kesää teille, rakkaat jäsenet! Kirjeen sisältö Puheenjohtajan tervehdys

Lisätiedot

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N.

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. Jäsenkirje 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Avaamisia Kirjeen sisältö: Puheenjohtajan tervehdys Avajaiset Olet arvokas - koulukiertue

Lisätiedot

Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriöliitto- SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriöliitto- SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 2/2012 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriöliitto- SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry OLET ARVOKAS! PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry Sisältö ALUKSI... 3 1. Projektin tavoitteet, tuotokset, tulokset ja itsearviointi... 5 1.1 Nuorten alle 18-vuotiaiden toiminnallisen

Lisätiedot

L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y

L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y Jäsenkirje 1/2013 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Jo keväthenkinen tervehdys, arvoisat jäsenemme! 20 vuotta Kirjeen sisältö: Puheenjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Hyväksytty Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n kevätkokouksessa 27.3.2013 Sisä ltö 1 Tiivistelmä... 3 2 Toiminta... 3 2.1 Vertaistoiminta... 3 2.2 Liikuntatoiminta... 4 2.3 Virkistystoiminta...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys vuosikertomus 2013 2

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys vuosikertomus 2013 2 Vuosikertomus 2013 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys vuosikertomus 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry on vuonna 1988 perustettu muistiasiakkaiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2012. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2012 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ KATSAUS VUOTEEN 2012 3 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2011

Vuosikertomus vuodelta 2011 Vuosikertomus vuodelta 2011 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus 3 2. Toimintaympäristö ja asiakkuus 3 3.

Lisätiedot

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku puh. 044 5355 132/138 www.vslapset.fi www.facebook.com/vslapset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

S Y L I L L I N E N. JÄSENYHDISTYKSET esittelyssä. Nuorilta viljelijöiltä nakukalenteri - teemana aito kauneus s. 6 7

S Y L I L L I N E N. JÄSENYHDISTYKSET esittelyssä. Nuorilta viljelijöiltä nakukalenteri - teemana aito kauneus s. 6 7 S Y L I L L I N E N Jäsen- ja tiedotuslehti 2/2014 JÄSENYHDISTYKSET esittelyssä Nuorilta viljelijöiltä nakukalenteri - teemana aito kauneus s. 6 7 Vuoden 2014 SYLI-kummi Terveisiä Ruotsista! Matkalaisten

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys.

Vuosikertomus 2014  FinFami Etelä-Pohjanmaa ry on mielenterveysomaisten alueyhdistys. Vuosikertomus 2014 Sisältö: sivu Sisältö sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus ja arvot 3 2. Toimintaympäristö ja toiminnan painopistealueet vuonna 2014 5 2.1 Toimintaympäristö 5 2.2 Painopistealueet vuonna

Lisätiedot

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 1 MT-navigaattori - projektin väliraportti 1.5.2010-30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 3 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 5 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 5

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008. Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hämeenlinnan setlementti ry Järjestöyhteistyö Heli Laurikainen 1 SISÄLLYS 1. Taustatiedot kyselystä ja sen toteuttamisesta...3 2. Kuvausta järjestöistä

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina

MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011. Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina MT-NAVIGAATTORI PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI 1.5.2010 30.9.2011 Heino Pirkko Jansén Annastiina Loijas Ritu Nieminen Minna Valtanen Tiina 2 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIORGANISAATIO... 3 2.1

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto ry. Vuosikertomus 2011. www.musili.fi

Munuais- ja maksaliitto ry. Vuosikertomus 2011. www.musili.fi Vuosikertomus 2011 Munuais- ja maksaliitto ry Vuosikertomus 2011 www.musili.fi Yllä: Syystrysköissä oli ohjelmaa moneen makuun. Alla: KYLLÄ elinluovutukselle -kortteja jaettiin KalPan-jääkiekko-ottelussa

Lisätiedot