Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

2 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA VERTAISTUKITOIMINTA Vertaistukitoiminta syömishäiriötä sairastaville Vertaistukitoiminta läheisille 6 6. NUORTEN TUKITOIMINTA Kiva keho ryhmät Syömishäiriötyöpajat Itsetuntotyöpajat Kaveritoiminta 7 7. LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET Tilausluennot Yleisöluennot Teemaluennot 8 8. PALVELUOHJAUS 8 9. MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA VIESTINTÄ Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Tiedotusvälineiden palvelu HALLINTO Yhdistyksen hallitus Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokous Yhdistyksen toimihenkilöt Toimitilat ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT 12

3 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 3/ Turun Tyttöjen Talo Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomi Syömishäiriökeskus, Turun toimipiste Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikka Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet 13

4 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 4/13 1. JOHDANTO Yhdistys perustettiin Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistyksen nimellä Turussa Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 1. toimia syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, 2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta, 3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja 4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lounais-Suomi ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella. Yhdistys tiedottaa omasta toiminnastaan ja suorittaa jäsenhankintaa omalla toimialueellaan. Yhdistys on Syömishäiriöliitto SYLI ry:n perustajajäsen ja osallistuu valtakunnalliseen toimintaan yhdessä muiden Suomessa toimivien syömishäiriöperheet-yhdistysten kanssa. 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET Toimintavuoden keskeisin tavoite on Syömishäiriöt näkyviksi -projektin hallittu lopettaminen, uutta toimintaa ei enää aktiivisesti kehitetä. Projektin lopettamiseen kuuluu loppuraportointi rahoittajalle ja hallitukselle sekä keskeisille yhteistyötahoille sekä projektin tuloksista viestiminen. Lopettamiseen kuuluu myös vastuiden jakaminen jatkotoimenpiteiden osalta, projektiorganisaation purkaminen, arkistointi, lopputiedotus ja päättäjäistilaisuus. Tarvittaessa etsitään uusia vapaaehtoisia mukaa toimintaan ja tuetaan jo mukana olevia vapaaehtoisia. Yhdistyksellä on motivoitunut n. 20 hlöä kattava vapaaehtoisten verkko, joka kattaa yhdistyksen toiminta-alueen keskeisimmät kaupungit (Turku ja Pori). Vaihtuvuus vapaaehtoisten joukossa on luonnollista vaihtumaa. Erilaisten nuorten ryhmämallien vakiinnuttaminen jatkuu alueellisesti yhteistyössä Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kanssa. Tavoitteena on myös se, että yhdistyksen toiminnan painopiste jakaantuu tasaisesti koko toiminta-alueelle Yhdistyksen perustoiminnassa pyritään mahdollisimman paljon hyödyntämään eri alojen opiskelijoita esim. toiminnallisten ryhmien ja kurssien ohjaamisessa sekä erilaisten teemapäivien järjestämisessä. 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriöitä sairastavien läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt,

5 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 5/13 oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Vuoden 2010 alusta on tullut voimaan uusi jäsenlaji, yhteisöjäsenyys. Jäsenmäärää kasvatetaan toimivuoden aikana kertomalla yhdistyksestä ja jäsenyydestä kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Jäsenyys tehdään houkuttelevaksi ja sitä vastaan saa konkreettisia etuja mm. pelkästään jäsenille suunnatulla tai jäsenille rahallisesti tuetulla toiminnalla. Jäsenhankinnan kannalta yhdistyksen syksyllä 2010 avatut omat kotisivut ovat keskeisessä asemassa. Kotisivuilta on suora linkki Syömishäiriöliitto SYLI ry:n sähköiseen jäseneksiliittymislomakkeeseen. 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA VERTAISTUKITOIMINTA Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry on saanut RAY:ltä alustavan avustuspäätöksen vuosille Vuosi 2011 on projektin viides ja viimeinen toimintavuosi. Yhteistyössä Syömishäiriöliitto SYLI ry:n Olet arvokas! projektin kanssa toteutettavan projektin päätarkoituksena on selvittää minkälaista voi olla nuorille alle 18-vuotialle tarjottava (vertais)tukitoiminta. Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry käynnistää ja koordinoi nuorten alueellisia (vertais)tukiryhmiä ja kokeilee erilaisia ryhmätoimintamalleja. Projektin puitteissa tarjotaan vuoden 2011 aikana yhä suuremassa määrin terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä terve vai oireileva/sairastava nuori. Ryhmien ja toiminnan paino on itsetunnon tukemisessa, kehonkuvan vahvistamisessa ja nuoren voimavarojen tukemisessa. Projektin toisena tavoitteena on vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin tietoa jakamalla ja nostaa syömishäiriöt näkyviksi sairauksiksi sekä saattaa syömishäiriösairaudet tasa-arvoiseen asemaan muiden mielenterveyden sairauksien kanssa. Tätä tavoitetta toteutetaan verkostoitumalla alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa, lisäämällä syömishäiriötietoutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella hyödyntäen Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n toiminnan laajenemista ja monipuolistumista. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaistukitoimijat ovat vanhempia, läheisiä, syömishäiriötä sairastavia, syömishäiriöistä toipuneita tai muita asian läheiseksi kokevia Vertaistukitoiminta syömishäiriötä sairastaville Syömishäiriötä sairastavien aikuisten ryhmään tullaan, koska kaikki sairastuneet sairauden muodosta riippumatta painivat samojen ongelmien kanssa. Ryhmän toiminta perustui vapaamuotoiselle keskustelulle. Vaikka aikuisten ryhmät ovat pääsääntöisesti tarkoitettu yli 18-vuotiaille, on ikäraja kuitenkin joustava. Toimintavuoden aikana vahvistetaan jo olemassa olevaa vertaistukiryhmää Turussa ja käynnistetään ohjaajien löytyessä uudelleen ryhmä Porissa. Turun ohjaajatilanteen salliessa

6 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 6/13 mietitään myös uusia toimintamuotoja esim. ryhmää aikuisille ahmijoille. Porissa etsitään vapaaehtoisia toimijoita sairastavien ryhmään avoimilla Teetä ja sympatiaa kokoontumisilla. Sekä sairastaville ja toipuville että läheisille suunnatuissa vapaamuotoisissa kokoontumisissa tutustutaan, keskustellaan ja kartoitetaan tarvetta erilaiselle toiminnalle paikkakunnalla. Mukana kokoontumisissa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n työntekijä. Ryhmänohjaajille järjestetään tukea ja koulutusta projektin tuoman tuen turvin. Jos vapaaehtoisia ohjaajia löytyy, voidaan vertaistukiryhmiä perustaa myös Turun ja Porin ulkopuolelle. Pyrkimyksenä on, että ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa Vertaistukitoiminta läheisille Vertaistukiryhmiä syömishäiriötä sairastaville kokoontuu Turussa ja Porissa. Porissa tehdään yhteistyötä Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikan kanssa. Lisäksi Porissa toimivat sekä läheisille että sairastaville suunnatut Teetä ja sympatiaa kokoontumisillat. Sekä sairastaville ja toipuville että läheisille suunnatuissa vapaamuotoisissa kokoontumisissa tutustutaan, keskustellaan ja kartoitetaan tarvetta erilaiselle toiminnalle paikkakunnalla. Mukana kokoontumisissa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n työntekijä. Muuten läheisten vertaistukitoiminnan perustana ovat vapaamuotoiset keskusteluillat, joissa mukana on vapaaehtoinen, omakohtaisen kokemuksen perheen syömishäiriöstä omaava ohjaaja. Iltojen tavoitteena on käsitellä syömishäiriöiden aiheuttamia ongelmia perheessä. Lisäksi keskeiseen asemaan nousevat kokemusten ja tietojen vaihtaminen ja oman surun, pelkojen ja ahdistuksen purkaminen ryhmässä. Turun ryhmässä on läsnä myös asiantuntija kevätkauden Syksyksi etsitään uusia toimintatapoja. Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry perustaa erillisen läheistyöryhmän vuoden 2011 aikana. Yhdistyksessä on noussut selkeä tarve läheisten toiminnan kehittämiselle eikä siihen ole aiemmin juurikaan panostettu. Yhdistys kantaa huolta läheisten asemasta sekä vertaistukitoiminnassa että hallitustyöskentelyssä. Läheistyöryhmän on tarkoitus pohtia uusia toiminta- ja tukimuotoja läheisille. 6. NUORTEN TUKITOIMINTA 6.1. Kiva keho ryhmät Yhteistyössä Turun Tyttöjen Talon tai muun yhteistyökumppanin kanssa järjestetään terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä täysin terve vai oireileva/sairastava nuori. Toimintamuotona on Kiva keho ryhmätoiminta, jonka tavoitteena on auttaa vuotiaita nuoria kasvattamaan itsetuntoa ja hyväksymään oma itsensä sekä tuntemaan tyytyväisyyttä omasta yksilöllisyydestään.

7 6.2. Syömishäiriötyöpajat 6.3. Itsetuntotyöpajat 6.4. Kaveritoiminta Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Toimintasuunnitelma 2011, sivu 7/13 Ryhmä on viiden kerran suljettu ryhmä, jonka teemoina ovat mm. itsetunto, omat oikeudet, jämäkkyys, tunteiden ilmaiseminen ja kehollisuus. Ryhmää ohjaavat Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n koulutetut ryhmänohjaajat. Kiva keho ryhmiä järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. Syömishäiriötyöpajat on suunniteltu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille. Ne tarjoavat tietoa syömishäiriöistä helposti ymmärrettävän tietopaketin muodossa, työpajakonseptiin kuuluu myös toiminnallisia menetelmiä, joiden kautta voidaan pohtia sitä, miten häiriintynyttä kehonkuvaa ja syömistä voi tunnistaa ja miten siihen kannattaa puuttua. Työpajan kautta jaetaan tietoa myös syömishäiriöistä sekä niitä laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä. Yksi työpaja kestään noin tunnin. Työpajoja ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset parityöskentelynä. Syömishäiriötyöpajoja pidetään kysynnän ja resurssien mukaan. Itsetuntotyöpajat on suunnattu vuotiaille nuorille. Työpajan kautta nuoret saavat tietoa erilaisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja itsetunnon vahvistamisesta. Itsetuntotyöpajoissa ei käsitellä suoraan syömishäiriöitä kohderyhmän nuoruuden takia. Itsetuntotyöpaja sisältää tarinallisia (satutyöskentely) ja tiedollisia osuuksia (tietoa kasvusta ja kehityksestä sekä ruumiinrakenteiden erilaisuudesta), joiden pohjalta keskustellaan erilaisuudesta ja toisten hyväksymisestä. Lisäksi osallistujat tekevät erilaisia itsetuntoa vahvistavia harjoituksia. Yksi työpaja kestään noin tunnin. Työpajoja ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset parityöskentelynä. Syömishäiriötyöpajoja pidetään kysynnän ja resurssien mukaan. Vuoden 2010 aikana kehitettiin kaveritoimintamalli, johon haettiin ostopalveluavustusta Turun kaupungin peruspalvelulautakunnalta. Avustusta toiminnan käynnistämiseen ei kuitenkaan saatu. Avustusta haetaan uudelleen vuoden 2011 aikana ja toiminta käynnistetään, mikäli avustus myönnetään. Kaveritoimintamalli kehitettiin, koska Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:llä ei ole tarjota minkäänlaista yksilötukea syömishäiriötä sairastaville nuorille tai nuorille aikuisille. Kuitenkin yksilötuelle ja tukihenkilötyyppiselle toiminnalle olisi tarvetta, kyselyjä tulee tasaisesti. Kaveritoiminta tarkoittaa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n koulutetun vapaaehtoisen sekä syömishäiriötä sairastavan, syömishäiriöstä toipuvan tai riskiryhmässä olevan 3-5 kertaa tapahtuvia yhteisiä tapaamisia. Kaveritoiminnan merkeissä yhdistyksen vapaaehtoinen - itsekin syömishäiriöstä toipuva/toipunut "kaveri" - ja syömishäiriöstä toipumiseen tukea tarvitseva tai riskiryhmässä oleva henkilö voivat muun muassa kokeilla

8 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 8/13 yhdessä sairauden takia ahdistavilta tai vaikeilta tuntuvia asioita ja jakaa yhdessä kokemuksia toipumista auttavista tekijöistä. Kaveritoiminnan keskeisenä tavoitteena on myös nuoren tutustuttaminen Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n muuhun toimintaan ja palveluihin nuoren omien tarpeiden mukaan. Viimeinen tapaamiskerta on suunniteltu siten, että silloin käydään tutustumassa yhdessä vertaistukiryhmään tai yhdistyksen muuhun toimintaan. Kaveritoiminnassa syömishäiriötä sairastava saatetaan yhdistyksen muiden palveluiden piiriin eli kaverisuhteen loppuessa tuki kuitenkin jatkuu saumattomasti 7. LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET 7.1. Tilausluennot 7.2. Yleisöluennot 7.3. Teemaluennot 8. PALVELUOHJAUS Syömishäiriötietouden lisäämistä yhdistyksen toimialueella varten on kehitetty Syömishäiriöt näkyviksi -luentokonsepti, jota on menestyksellisesti toteutettu tilauksesta oppilaitoksissa, alueen yhdistyksissä sekä ammattilaiskoulutuksissa. Luennot pitää yhdistyksen projektipäällikkö ja ne ovat tilaajalle maksuttomia. Maksuttomat Syömishäiriöt näkyviksi -luennot ovat olleet erittäin kysyttyjä opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa lisäksi projektin tärkein kohderyhmä eli nuoret on toistaiseksi tavoitettu parhaiten juuri luentotoiminnan avulla. Luennot räätälöidään aina kohderyhmän mukaan, mutta ne sisältävät kuitenkin aina perustiedot syömishäiriöstä, niiden puhkeamisesta, hoidosta, toipumisesta ja syömishäiriötä sairastavan ja hänen läheisensä kohtaamisesta. Toimintavuoden aikana luentoja pidetään resurssien mukaan. Syömishäiriötietoutta kasvattavat myös isommat yleisöluentotilaisuudet, joita järjestetään koko projektin ajan keskeisissä kaupungeissa noin kahden luennon vuositahtia. Tilaisuuksissa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, annetaan perustietoa syömishäiriöstä asiantuntijaluennon avulla, kerrotaan luentokaupungin hoitomahdollisuuksista ja kuullaan syömishäiriöstä toipuneen ja läheisen tarinat. Nämä isommat luennot pohjustavat aina vertaistukiryhmän perustamista ko. kaupunkiin. Vuonna 2011 yleisöluentotilaisuus järjestetään Porissa ja tarpeen mukaan myös jossain Varsinais-Suomen keskeisessä kaupungissa. Yhdistys on vuodesta 2005 järjestänyt omissa tiloissaan erilaisia teemaluentoja, joissa on esitelty esim. syömishäiriöiden eri hoito- ja terapiamuotoja ja läheisten jaksamiseen liittyviä teemoja. Luentojen järjestämistä jatketaan vuonna 2011 jäsenistön toiveiden mukaisesti. Syömishäiriötietouden lisääminen toteutuu käytännössä myös palveluohjauksen kautta. Yhdistys on vakiinnuttanut alueella paikkansa siten, että siihen osataan ottaa yhteyttä, kun halutaan tietoa mm. syömishäiriöiden hoidosta ja hoitoon hakeutumisesta, hoitopaikoista,

9 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 9/13 syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneista terapeuteista ja erilaisista etuuksista. Palveluohjauksesta ovat kiinnostuneet sekä sairastavat, läheiset että ammattilaiset. Palveluohjauksen kehittämiseen ei ole ylimääräisiä resursseja ja sitä tehdään muun työn ohessa. Palveluohjausta tukevat yhdistyksen kotisivut, joiden hoitoon hakeutumisinfoa muokataan ja kehitetään sitä mukaan kun uutta tietoa saadaan. 9. MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN Yhdistys järjestää säännöllisesti jäsenilleen sekä asia- että virkistystoimintaan. Jäsenistöltä kerätään palaute toiminnasta ja toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan paremmin jäsenistön toivomuksia ja tarpeita. Sähköinen Webropol-kysely yhdistyksen toimintaan osallistuville laaditaan kevään 2011 aikana. Yhdistys järjestää Älä laihduta päivän neljättä kertaa. Yhdistys osallistuu resurssiensa mukaan erilaisiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin, messuille ja näyttelyihin. 10. KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita tuetaan järjestämällä projektin puitteissa koulutuksia ja virkistystoimintaa 3-4 kertaa vuodessa. Koulutuksen järjestetään ryhmäkohtaisesti. Koulutuksissa on aina oma teemansa, joka voi olla koulutusta esim. syömishäiriöstä, ryhmän ohjaamisesta tai vierailuja alueen syömishäiriötä hoitaviin tahoihin. Lisäksi koulutuksilla vapaaehtoiset sitoutetaan mukaan toimintaan, ja heille annetaan myös ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnassa ja projektin etenemisestä. Koulutuksissa ja vapaaehtoisten virkistystoiminnassa on läsnä Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö. Koulutuksissa kerätään aina palaute, jonka pohjalta suunnitellaan seuraavan tapaamisen ohjelma. Yhdistyksen vapaaehtoisille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppaneiden järjestämään vertaistukikoulutukseen. Yhdistyksen omat resurssit ovat vielä niin pienet, että omaa laajempaa vertaistuki-peruskoulutusta ei ole mahdollista järjestää. Lisäksi vapaaehtoiset saavat osallistua Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n järjestämiin toiminnallisiin ryhmiin ja kursseihin maksutta. Lisäksi Syömishäiriöt näkyviksi -projektin projektipäällikkö tapaa vapaaehtoisia säännöllisesti erilaisen vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Ryhmänohjaajille järjestetään tarvittaessa ammatillista työnohjausta.

10 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 10/ Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus Yhdistyksen hallituksen jäsenille järjestetään vuoden 2011 aikana yksi kehittämispäivä, jossa pohditaan yhdessä hallituksen roolia ja yhdistyksen tulevaisuutta. Hallitus arvioi kehittämispäivän yhteydessä vuosittain yhdistyksen ja projektin nykytilan sekä toimintaympäristön ja nimeää seuraavan vuoden avainalueet ja laatii vuosisuunnitelman. Hallitus tekee itsearviointia säännöllisesti. Hallitustoimintaa kehitetään ja ammattimaistetaan edelleen. Hallituksen rooli kehittyy koko ajan RAY:n ja muun projektitoiminnan laajenemisen myötä, ja hallituksen rooli työnantajana antaa sille lisää vastuuta edellyttäen mm. työlainsäädännön tuntemusta. Kuitenkin kynnys hallitustyöskentelyyn mukaan lähtemiseen pidetään matalana hallitukseen on lupa tulla opettelemaan hallitustyöskentelyä. Siksi onkin tärkeää, että hallituksessa on mukana myös pidempään toimineita ja kokeneempia jäseniä. Hallituksen jäsenien on mahdollista osallistua Mielenterveyden keskusliiton sekä muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin yhdistyskoulutuksiin ja niitä voidaan tarpeen mukaan tilata myös räätälöityinä esim. OK Opintokeskukselta. 11. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Toimintavuoden aikana vahvistetaan edelleen yhteyksiä alueen syömishäiriöyhteistyökumppaneihin ja päättäviin tahoihin sekä ylläpidetään jo olemassa olevia kontakteja. Syömishäiriötä sairastavien lasten ja nuorten sekä etenkin nuorten aikuisten ja aikuisten hoidon järjestämisessä on suuria vaihteluita asuinpaikkakunnasta riippuen. Käytössä olevat ikärajat hoitoon pääsyyn ja eri hoitomuotojen saamiseen vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Erikoissairaanhoidon järjestyminen ja jatkohoitoon pääseminen on usein vaikeaa tai lähes mahdotonta. Usein syömishäiriöpotilaan hoito tapahtuu yleislääkärin vastaanotolla, ja sairaala-hoidossa puutteena on somaattisen ja psyykkisen hoidon eriaikaisuus ja koordinoimattomuus. Lisäksi hoidossa unohdetaan usein läheisten tukeminen. Yhdistys pyrkii nostamaan näitä epäkohtia esille kaikessa vaikuttamistoiminnassa etenkin säännöllisissä tapaamisissa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin syömishäiriötä hoitavien tahojen kanssa. Keskeisenä kysymyksenä on edelleen syömishäiriöpotilaiden hoidon parantaminen ja syömishäiriöiden hoidon kehittäminen kokonaisuudessaan sekä erillisen syömishäiriöyksikön/osaston perustaminen yhdistyksen toimialueelle esim. Tyksin alaisuuteen. Kumppanina edunvalvontatyössä on valtakunnallinen Syömishäiriöliitto SYLI ry ja tarvittaessa Mielenterveyden keskusliitto sekä paikalliset yhdistykset. Edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä myös Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa. Yhdistys ottaa kantaa paikallisiin syömishäiriökysymyksiin antamalla lausuntoja, tiedotteita ja tuomalla näkemyksensä esille mielipidekirjoitusten avulla.

11 12. VIESTINTÄ Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Toimintasuunnitelma 2011, sivu 11/13 Yhdistyksen vertaistukitoiminnasta, luennoista ja virkistystoiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä, ilmaisilla yhdistyspalstoilla ja yhdistyksen omilla www-sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan maksullisilla lehti-ilmoituksilla. Syyskuussa 2010 avattiin yhdistyksen ensimmäiset omat kotisivut joiden kautta viestintää on pystytään jatkossakin tehostamaan. Vuoden aikana sivujen paikallisuutta lisätään mm. kokoamalla sivuille tietoa paikallisista hoitotahoista ja muista syömishäiriöpalveluista. Yhdistyksellä on lisäksi Facebookissa oma ryhmänsä, jota kautta tietoa saadaan reaaliaikaisesti ryhmän jäsenille. Jäsenille lähetetään vuoden aikana 4-6 jäsenkirjettä. Jäsenkirje on mahdollista saada myös sähköisessä muodossa. Jäsenkirjeet ovat aina luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Vertaistukiryhmien toiminnasta tiedotetaan laajalti kaksi kertaa vuodessa syyskuussa ja tammikuussa ryhmien käynnistyessä sekä erikseen tarpeen mukaan. Tiedotteita ryhmien toiminnasta lähetetään pääsääntöisesti lehdistölle ja muulle medialla sekä syömishäiriöitä hoitaville tahoille. Lisäksi hoitotahot saavat kaksi kertaa vuodessa materiaalipaketit, joihin kootaan yhdistyksen esitteitä sekä tiedotteita ajankohtaisista ryhmistä ja kursseista. Projektipäällikön tehtävänä on pitää huolta tehokkaasta ja reaaliaikaisesta sisäisestä viestinnästä. Projektipäällikkö on yhteydessä hallitukseen kokouksien välissä säännöllisesti lähtevien vapaamuotoisten sähköpostikatsausten välityksellä. Hallituksen pöytäkirjat lähtevät jokaisen kokouksen jälkeen sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille tiedoksi. Projektipäällikkö on läsnä kaikissa yhdistyksen hallituksen kokouksissa, joissa projektia koskevat asiat ja sen eteneminen käsitellään omana kohtanaan. Hallitus saa koko ajan ajantasaista tietoa projektin etenemisestä. Talouskatsaus projektista esitetään kerran kolmessa kuukaudessa hallituksen kokouksen yhteydessä Tiedotusvälineiden palvelu Yhdistys saa runsaasti yhteydenottoja medialta sekä haastattelupyyntöjen että lausuntopyyntöjen muodossa. Pääsääntöisesti Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö vastaa median haastatteluihin, mutta välittää tarpeen mukaan haastattelupyyntöjä myös eteenpäin mm. syömishäiriötä sairastaville ja toipuneille. Myös puheenjohtaja vastaa tarvittaessa median edustajien tiedusteluihin. Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kotisivuille on laadittu medialle ohjeet vastuulliseen uutisointiin. Median edustajia pyydetään aina tutustumaan ohjeisiin ennen kuin he käsittelevät syömishäiriötä.

12 13. HALLINTO Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Yhdistyksen hallitus Toimintasuunnitelma 2011, sivu 12/13 Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet koostuvat syömishäiriötä sairastavien läheisistä, sairastavan taustan omaavista sekä syömishäiriöiden parissa työskentelevistä ammattilaisista. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla syömishäiriöitä sairastavan läheisiä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet tai lähinnä puolet ja varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti välisenä aikana. Yhdistyksen hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana säännöllisesti joka n. kuuden viikko kesätaukoa lukuun ottamatta Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan edustajat Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokoukseen. Jokaisella Syömishäiriöliitto SYLI ry:n jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja aina 50 jäsentä kohti. Vuoden 2011 kokouksessa yhdistyksellä on kolme vuosikokousedustajaa. Syömishäiriöliitto SYLI ry järjestää vuosikokouksen yhteydessä jäsenyhdistysten hallitusten suunnittelu- ja kehittämispäivät. Päivien avulla pyritään saattamaan kaikkien syömishäiriöperheet-yhdistysten hallitukset yhteen ja vahvistamaan hallitustoimintaa. Lisäksi päivät lisäävät hallituksen jäsenten tuntemusta liitosta, sen toimintamalleista ja tukimahdollisuuksista yhdistyksille Yhdistyksen toimihenkilöt Toimitilat Kirsi Broström, projektipäällikkö Anu Kangasniemi, kirjanpitäjä Turun vertaistukiryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa maksutta. Muita tiloja vuokrataan ja anotaan maksutta aina tarpeen mukaan esim. yleisöluentotilaisuuksia varten. Mahdollisimman paljon pyritään kuitenkin hyödyntämään omia ja yhteistyökumppaneiden tiloja. 14. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT Turun Tyttöjen Talo Tyttöjen Talon kanssa jatketaan ja monipuolistetaan yhteistyötä. Turun Tyttöjen Talon

13 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 13/13 toiminnan kautta apua tarvitsevat henkilöt voidaan ohjata sujuvasti yhdistyksen palvelujen piiriin. Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö toimii kiinteästi yhteistyössä Tyttöjen Talon työntekijöiden kanssa ja osallistuu mm. Tyttöjen Talon vapaaehtoisten kouluttamiseen. Vuoden 2011 aikana toteutetaan yhteistyössä myös toiminnallisia syömishäiriötyöpajoja erilaisille kohderyhmille (mm. tukioppilaat, Tyttöjen Talon kävijät, talon vapaaehtoistyöntekijät) Lisäksi yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa kehitetään terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä Kiva keho -ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä täysin terve vai oireileva/sairastava nuori. Ryhmien paino on itsetunnon tukemisessa, kehonkuvan vahvistamisessa ja nuoren voimavarojen tukemisessa Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomi Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomen kanssa yhteistyö jatkuu syömishäiriötyöpajojen ja itsetuntotyöpajojen muodossa. Tarvittaessa voimisteluvalmentajille voidaan myös järjestää koulutusta syömishäiriöistä Syömishäiriökeskus, Turun toimipiste Syömishäiriökeskuksen Turun toimipiste on lopettanut toimintansa. Keskuksen työntekijät ovat kuitenkin jatkossakin yhdistyksen yhteistyökumppaneita Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikka Yhteistyö Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikan kanssa alkoi keväällä 2009 samanaikaisesti klinikan perustamisen kanssa. Syömishäiriöklinikka antaa panoksensa Porin läheisten ryhmään maksuttomien tilojen muodossa. Lisäksi yhdistyksen projektipäällikkö osallistuu syömishäiriöklinikan tiimipalavereihin tarvittaessa Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet Yhdistys on mukana vuodesta 2008 asti kokoontuneessa Nuoret aikuiset verkostossa, joka on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujen kehittämisen työntekijäverkosto Turun alueella Yhdistys on Mielenterveyden keskusliiton ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n jäsen.

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma 2017, sivu 2/9 42 43 44 45 46 47

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry

Lounais-Suomen SYLI ry Kertomus toiminnasta 2015 Kertomus toiminnasta 2015, sivu 2/13 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA 2015... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI RY... 3 3 Tukipalvelut... 7 3.1 Vertaistukitoiminta... 7 3.2

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta vuodelta 2010

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta vuodelta 2010 Kertomus toiminnasta vuodelta 2010 Kertomus toiminnasta 2010, sivu 2/18 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 3 PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 27.11.2012 Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5

SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2017 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI -RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset.

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset. A-Kiltojen Liitto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset kevät 2016 Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa

Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa ja liiton vuosikokouksessa Säännöt on hyväksytty Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa 18.4.2011 ja liiton vuosikokouksessa 29.7.2011. SUOMEN KOTISEUTULIITTO SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot