Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

2 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA VERTAISTUKITOIMINTA Vertaistukitoiminta syömishäiriötä sairastaville Vertaistukitoiminta läheisille 6 6. NUORTEN TUKITOIMINTA Kiva keho ryhmät Syömishäiriötyöpajat Itsetuntotyöpajat Kaveritoiminta 7 7. LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET Tilausluennot Yleisöluennot Teemaluennot 8 8. PALVELUOHJAUS 8 9. MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA VIESTINTÄ Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Tiedotusvälineiden palvelu HALLINTO Yhdistyksen hallitus Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokous Yhdistyksen toimihenkilöt Toimitilat ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT 12

3 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 3/ Turun Tyttöjen Talo Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomi Syömishäiriökeskus, Turun toimipiste Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikka Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet 13

4 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 4/13 1. JOHDANTO Yhdistys perustettiin Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistyksen nimellä Turussa Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 1. toimia syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, 2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta, 3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja 4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lounais-Suomi ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella. Yhdistys tiedottaa omasta toiminnastaan ja suorittaa jäsenhankintaa omalla toimialueellaan. Yhdistys on Syömishäiriöliitto SYLI ry:n perustajajäsen ja osallistuu valtakunnalliseen toimintaan yhdessä muiden Suomessa toimivien syömishäiriöperheet-yhdistysten kanssa. 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET Toimintavuoden keskeisin tavoite on Syömishäiriöt näkyviksi -projektin hallittu lopettaminen, uutta toimintaa ei enää aktiivisesti kehitetä. Projektin lopettamiseen kuuluu loppuraportointi rahoittajalle ja hallitukselle sekä keskeisille yhteistyötahoille sekä projektin tuloksista viestiminen. Lopettamiseen kuuluu myös vastuiden jakaminen jatkotoimenpiteiden osalta, projektiorganisaation purkaminen, arkistointi, lopputiedotus ja päättäjäistilaisuus. Tarvittaessa etsitään uusia vapaaehtoisia mukaa toimintaan ja tuetaan jo mukana olevia vapaaehtoisia. Yhdistyksellä on motivoitunut n. 20 hlöä kattava vapaaehtoisten verkko, joka kattaa yhdistyksen toiminta-alueen keskeisimmät kaupungit (Turku ja Pori). Vaihtuvuus vapaaehtoisten joukossa on luonnollista vaihtumaa. Erilaisten nuorten ryhmämallien vakiinnuttaminen jatkuu alueellisesti yhteistyössä Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kanssa. Tavoitteena on myös se, että yhdistyksen toiminnan painopiste jakaantuu tasaisesti koko toiminta-alueelle Yhdistyksen perustoiminnassa pyritään mahdollisimman paljon hyödyntämään eri alojen opiskelijoita esim. toiminnallisten ryhmien ja kurssien ohjaamisessa sekä erilaisten teemapäivien järjestämisessä. 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriöitä sairastavien läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt,

5 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 5/13 oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Vuoden 2010 alusta on tullut voimaan uusi jäsenlaji, yhteisöjäsenyys. Jäsenmäärää kasvatetaan toimivuoden aikana kertomalla yhdistyksestä ja jäsenyydestä kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Jäsenyys tehdään houkuttelevaksi ja sitä vastaan saa konkreettisia etuja mm. pelkästään jäsenille suunnatulla tai jäsenille rahallisesti tuetulla toiminnalla. Jäsenhankinnan kannalta yhdistyksen syksyllä 2010 avatut omat kotisivut ovat keskeisessä asemassa. Kotisivuilta on suora linkki Syömishäiriöliitto SYLI ry:n sähköiseen jäseneksiliittymislomakkeeseen. 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA VERTAISTUKITOIMINTA Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry on saanut RAY:ltä alustavan avustuspäätöksen vuosille Vuosi 2011 on projektin viides ja viimeinen toimintavuosi. Yhteistyössä Syömishäiriöliitto SYLI ry:n Olet arvokas! projektin kanssa toteutettavan projektin päätarkoituksena on selvittää minkälaista voi olla nuorille alle 18-vuotialle tarjottava (vertais)tukitoiminta. Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry käynnistää ja koordinoi nuorten alueellisia (vertais)tukiryhmiä ja kokeilee erilaisia ryhmätoimintamalleja. Projektin puitteissa tarjotaan vuoden 2011 aikana yhä suuremassa määrin terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä terve vai oireileva/sairastava nuori. Ryhmien ja toiminnan paino on itsetunnon tukemisessa, kehonkuvan vahvistamisessa ja nuoren voimavarojen tukemisessa. Projektin toisena tavoitteena on vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin tietoa jakamalla ja nostaa syömishäiriöt näkyviksi sairauksiksi sekä saattaa syömishäiriösairaudet tasa-arvoiseen asemaan muiden mielenterveyden sairauksien kanssa. Tätä tavoitetta toteutetaan verkostoitumalla alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa, lisäämällä syömishäiriötietoutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella hyödyntäen Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n toiminnan laajenemista ja monipuolistumista. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaistukitoimijat ovat vanhempia, läheisiä, syömishäiriötä sairastavia, syömishäiriöistä toipuneita tai muita asian läheiseksi kokevia Vertaistukitoiminta syömishäiriötä sairastaville Syömishäiriötä sairastavien aikuisten ryhmään tullaan, koska kaikki sairastuneet sairauden muodosta riippumatta painivat samojen ongelmien kanssa. Ryhmän toiminta perustui vapaamuotoiselle keskustelulle. Vaikka aikuisten ryhmät ovat pääsääntöisesti tarkoitettu yli 18-vuotiaille, on ikäraja kuitenkin joustava. Toimintavuoden aikana vahvistetaan jo olemassa olevaa vertaistukiryhmää Turussa ja käynnistetään ohjaajien löytyessä uudelleen ryhmä Porissa. Turun ohjaajatilanteen salliessa

6 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 6/13 mietitään myös uusia toimintamuotoja esim. ryhmää aikuisille ahmijoille. Porissa etsitään vapaaehtoisia toimijoita sairastavien ryhmään avoimilla Teetä ja sympatiaa kokoontumisilla. Sekä sairastaville ja toipuville että läheisille suunnatuissa vapaamuotoisissa kokoontumisissa tutustutaan, keskustellaan ja kartoitetaan tarvetta erilaiselle toiminnalle paikkakunnalla. Mukana kokoontumisissa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n työntekijä. Ryhmänohjaajille järjestetään tukea ja koulutusta projektin tuoman tuen turvin. Jos vapaaehtoisia ohjaajia löytyy, voidaan vertaistukiryhmiä perustaa myös Turun ja Porin ulkopuolelle. Pyrkimyksenä on, että ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa Vertaistukitoiminta läheisille Vertaistukiryhmiä syömishäiriötä sairastaville kokoontuu Turussa ja Porissa. Porissa tehdään yhteistyötä Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikan kanssa. Lisäksi Porissa toimivat sekä läheisille että sairastaville suunnatut Teetä ja sympatiaa kokoontumisillat. Sekä sairastaville ja toipuville että läheisille suunnatuissa vapaamuotoisissa kokoontumisissa tutustutaan, keskustellaan ja kartoitetaan tarvetta erilaiselle toiminnalle paikkakunnalla. Mukana kokoontumisissa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n työntekijä. Muuten läheisten vertaistukitoiminnan perustana ovat vapaamuotoiset keskusteluillat, joissa mukana on vapaaehtoinen, omakohtaisen kokemuksen perheen syömishäiriöstä omaava ohjaaja. Iltojen tavoitteena on käsitellä syömishäiriöiden aiheuttamia ongelmia perheessä. Lisäksi keskeiseen asemaan nousevat kokemusten ja tietojen vaihtaminen ja oman surun, pelkojen ja ahdistuksen purkaminen ryhmässä. Turun ryhmässä on läsnä myös asiantuntija kevätkauden Syksyksi etsitään uusia toimintatapoja. Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry perustaa erillisen läheistyöryhmän vuoden 2011 aikana. Yhdistyksessä on noussut selkeä tarve läheisten toiminnan kehittämiselle eikä siihen ole aiemmin juurikaan panostettu. Yhdistys kantaa huolta läheisten asemasta sekä vertaistukitoiminnassa että hallitustyöskentelyssä. Läheistyöryhmän on tarkoitus pohtia uusia toiminta- ja tukimuotoja läheisille. 6. NUORTEN TUKITOIMINTA 6.1. Kiva keho ryhmät Yhteistyössä Turun Tyttöjen Talon tai muun yhteistyökumppanin kanssa järjestetään terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä täysin terve vai oireileva/sairastava nuori. Toimintamuotona on Kiva keho ryhmätoiminta, jonka tavoitteena on auttaa vuotiaita nuoria kasvattamaan itsetuntoa ja hyväksymään oma itsensä sekä tuntemaan tyytyväisyyttä omasta yksilöllisyydestään.

7 6.2. Syömishäiriötyöpajat 6.3. Itsetuntotyöpajat 6.4. Kaveritoiminta Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Toimintasuunnitelma 2011, sivu 7/13 Ryhmä on viiden kerran suljettu ryhmä, jonka teemoina ovat mm. itsetunto, omat oikeudet, jämäkkyys, tunteiden ilmaiseminen ja kehollisuus. Ryhmää ohjaavat Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n koulutetut ryhmänohjaajat. Kiva keho ryhmiä järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. Syömishäiriötyöpajat on suunniteltu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille. Ne tarjoavat tietoa syömishäiriöistä helposti ymmärrettävän tietopaketin muodossa, työpajakonseptiin kuuluu myös toiminnallisia menetelmiä, joiden kautta voidaan pohtia sitä, miten häiriintynyttä kehonkuvaa ja syömistä voi tunnistaa ja miten siihen kannattaa puuttua. Työpajan kautta jaetaan tietoa myös syömishäiriöistä sekä niitä laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä. Yksi työpaja kestään noin tunnin. Työpajoja ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset parityöskentelynä. Syömishäiriötyöpajoja pidetään kysynnän ja resurssien mukaan. Itsetuntotyöpajat on suunnattu vuotiaille nuorille. Työpajan kautta nuoret saavat tietoa erilaisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja itsetunnon vahvistamisesta. Itsetuntotyöpajoissa ei käsitellä suoraan syömishäiriöitä kohderyhmän nuoruuden takia. Itsetuntotyöpaja sisältää tarinallisia (satutyöskentely) ja tiedollisia osuuksia (tietoa kasvusta ja kehityksestä sekä ruumiinrakenteiden erilaisuudesta), joiden pohjalta keskustellaan erilaisuudesta ja toisten hyväksymisestä. Lisäksi osallistujat tekevät erilaisia itsetuntoa vahvistavia harjoituksia. Yksi työpaja kestään noin tunnin. Työpajoja ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset parityöskentelynä. Syömishäiriötyöpajoja pidetään kysynnän ja resurssien mukaan. Vuoden 2010 aikana kehitettiin kaveritoimintamalli, johon haettiin ostopalveluavustusta Turun kaupungin peruspalvelulautakunnalta. Avustusta toiminnan käynnistämiseen ei kuitenkaan saatu. Avustusta haetaan uudelleen vuoden 2011 aikana ja toiminta käynnistetään, mikäli avustus myönnetään. Kaveritoimintamalli kehitettiin, koska Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:llä ei ole tarjota minkäänlaista yksilötukea syömishäiriötä sairastaville nuorille tai nuorille aikuisille. Kuitenkin yksilötuelle ja tukihenkilötyyppiselle toiminnalle olisi tarvetta, kyselyjä tulee tasaisesti. Kaveritoiminta tarkoittaa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n koulutetun vapaaehtoisen sekä syömishäiriötä sairastavan, syömishäiriöstä toipuvan tai riskiryhmässä olevan 3-5 kertaa tapahtuvia yhteisiä tapaamisia. Kaveritoiminnan merkeissä yhdistyksen vapaaehtoinen - itsekin syömishäiriöstä toipuva/toipunut "kaveri" - ja syömishäiriöstä toipumiseen tukea tarvitseva tai riskiryhmässä oleva henkilö voivat muun muassa kokeilla

8 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 8/13 yhdessä sairauden takia ahdistavilta tai vaikeilta tuntuvia asioita ja jakaa yhdessä kokemuksia toipumista auttavista tekijöistä. Kaveritoiminnan keskeisenä tavoitteena on myös nuoren tutustuttaminen Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n muuhun toimintaan ja palveluihin nuoren omien tarpeiden mukaan. Viimeinen tapaamiskerta on suunniteltu siten, että silloin käydään tutustumassa yhdessä vertaistukiryhmään tai yhdistyksen muuhun toimintaan. Kaveritoiminnassa syömishäiriötä sairastava saatetaan yhdistyksen muiden palveluiden piiriin eli kaverisuhteen loppuessa tuki kuitenkin jatkuu saumattomasti 7. LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET 7.1. Tilausluennot 7.2. Yleisöluennot 7.3. Teemaluennot 8. PALVELUOHJAUS Syömishäiriötietouden lisäämistä yhdistyksen toimialueella varten on kehitetty Syömishäiriöt näkyviksi -luentokonsepti, jota on menestyksellisesti toteutettu tilauksesta oppilaitoksissa, alueen yhdistyksissä sekä ammattilaiskoulutuksissa. Luennot pitää yhdistyksen projektipäällikkö ja ne ovat tilaajalle maksuttomia. Maksuttomat Syömishäiriöt näkyviksi -luennot ovat olleet erittäin kysyttyjä opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa lisäksi projektin tärkein kohderyhmä eli nuoret on toistaiseksi tavoitettu parhaiten juuri luentotoiminnan avulla. Luennot räätälöidään aina kohderyhmän mukaan, mutta ne sisältävät kuitenkin aina perustiedot syömishäiriöstä, niiden puhkeamisesta, hoidosta, toipumisesta ja syömishäiriötä sairastavan ja hänen läheisensä kohtaamisesta. Toimintavuoden aikana luentoja pidetään resurssien mukaan. Syömishäiriötietoutta kasvattavat myös isommat yleisöluentotilaisuudet, joita järjestetään koko projektin ajan keskeisissä kaupungeissa noin kahden luennon vuositahtia. Tilaisuuksissa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, annetaan perustietoa syömishäiriöstä asiantuntijaluennon avulla, kerrotaan luentokaupungin hoitomahdollisuuksista ja kuullaan syömishäiriöstä toipuneen ja läheisen tarinat. Nämä isommat luennot pohjustavat aina vertaistukiryhmän perustamista ko. kaupunkiin. Vuonna 2011 yleisöluentotilaisuus järjestetään Porissa ja tarpeen mukaan myös jossain Varsinais-Suomen keskeisessä kaupungissa. Yhdistys on vuodesta 2005 järjestänyt omissa tiloissaan erilaisia teemaluentoja, joissa on esitelty esim. syömishäiriöiden eri hoito- ja terapiamuotoja ja läheisten jaksamiseen liittyviä teemoja. Luentojen järjestämistä jatketaan vuonna 2011 jäsenistön toiveiden mukaisesti. Syömishäiriötietouden lisääminen toteutuu käytännössä myös palveluohjauksen kautta. Yhdistys on vakiinnuttanut alueella paikkansa siten, että siihen osataan ottaa yhteyttä, kun halutaan tietoa mm. syömishäiriöiden hoidosta ja hoitoon hakeutumisesta, hoitopaikoista,

9 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 9/13 syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneista terapeuteista ja erilaisista etuuksista. Palveluohjauksesta ovat kiinnostuneet sekä sairastavat, läheiset että ammattilaiset. Palveluohjauksen kehittämiseen ei ole ylimääräisiä resursseja ja sitä tehdään muun työn ohessa. Palveluohjausta tukevat yhdistyksen kotisivut, joiden hoitoon hakeutumisinfoa muokataan ja kehitetään sitä mukaan kun uutta tietoa saadaan. 9. MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN Yhdistys järjestää säännöllisesti jäsenilleen sekä asia- että virkistystoimintaan. Jäsenistöltä kerätään palaute toiminnasta ja toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan paremmin jäsenistön toivomuksia ja tarpeita. Sähköinen Webropol-kysely yhdistyksen toimintaan osallistuville laaditaan kevään 2011 aikana. Yhdistys järjestää Älä laihduta päivän neljättä kertaa. Yhdistys osallistuu resurssiensa mukaan erilaisiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin, messuille ja näyttelyihin. 10. KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita tuetaan järjestämällä projektin puitteissa koulutuksia ja virkistystoimintaa 3-4 kertaa vuodessa. Koulutuksen järjestetään ryhmäkohtaisesti. Koulutuksissa on aina oma teemansa, joka voi olla koulutusta esim. syömishäiriöstä, ryhmän ohjaamisesta tai vierailuja alueen syömishäiriötä hoitaviin tahoihin. Lisäksi koulutuksilla vapaaehtoiset sitoutetaan mukaan toimintaan, ja heille annetaan myös ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnassa ja projektin etenemisestä. Koulutuksissa ja vapaaehtoisten virkistystoiminnassa on läsnä Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö. Koulutuksissa kerätään aina palaute, jonka pohjalta suunnitellaan seuraavan tapaamisen ohjelma. Yhdistyksen vapaaehtoisille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppaneiden järjestämään vertaistukikoulutukseen. Yhdistyksen omat resurssit ovat vielä niin pienet, että omaa laajempaa vertaistuki-peruskoulutusta ei ole mahdollista järjestää. Lisäksi vapaaehtoiset saavat osallistua Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n järjestämiin toiminnallisiin ryhmiin ja kursseihin maksutta. Lisäksi Syömishäiriöt näkyviksi -projektin projektipäällikkö tapaa vapaaehtoisia säännöllisesti erilaisen vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Ryhmänohjaajille järjestetään tarvittaessa ammatillista työnohjausta.

10 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 10/ Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus Yhdistyksen hallituksen jäsenille järjestetään vuoden 2011 aikana yksi kehittämispäivä, jossa pohditaan yhdessä hallituksen roolia ja yhdistyksen tulevaisuutta. Hallitus arvioi kehittämispäivän yhteydessä vuosittain yhdistyksen ja projektin nykytilan sekä toimintaympäristön ja nimeää seuraavan vuoden avainalueet ja laatii vuosisuunnitelman. Hallitus tekee itsearviointia säännöllisesti. Hallitustoimintaa kehitetään ja ammattimaistetaan edelleen. Hallituksen rooli kehittyy koko ajan RAY:n ja muun projektitoiminnan laajenemisen myötä, ja hallituksen rooli työnantajana antaa sille lisää vastuuta edellyttäen mm. työlainsäädännön tuntemusta. Kuitenkin kynnys hallitustyöskentelyyn mukaan lähtemiseen pidetään matalana hallitukseen on lupa tulla opettelemaan hallitustyöskentelyä. Siksi onkin tärkeää, että hallituksessa on mukana myös pidempään toimineita ja kokeneempia jäseniä. Hallituksen jäsenien on mahdollista osallistua Mielenterveyden keskusliiton sekä muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin yhdistyskoulutuksiin ja niitä voidaan tarpeen mukaan tilata myös räätälöityinä esim. OK Opintokeskukselta. 11. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Toimintavuoden aikana vahvistetaan edelleen yhteyksiä alueen syömishäiriöyhteistyökumppaneihin ja päättäviin tahoihin sekä ylläpidetään jo olemassa olevia kontakteja. Syömishäiriötä sairastavien lasten ja nuorten sekä etenkin nuorten aikuisten ja aikuisten hoidon järjestämisessä on suuria vaihteluita asuinpaikkakunnasta riippuen. Käytössä olevat ikärajat hoitoon pääsyyn ja eri hoitomuotojen saamiseen vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Erikoissairaanhoidon järjestyminen ja jatkohoitoon pääseminen on usein vaikeaa tai lähes mahdotonta. Usein syömishäiriöpotilaan hoito tapahtuu yleislääkärin vastaanotolla, ja sairaala-hoidossa puutteena on somaattisen ja psyykkisen hoidon eriaikaisuus ja koordinoimattomuus. Lisäksi hoidossa unohdetaan usein läheisten tukeminen. Yhdistys pyrkii nostamaan näitä epäkohtia esille kaikessa vaikuttamistoiminnassa etenkin säännöllisissä tapaamisissa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin syömishäiriötä hoitavien tahojen kanssa. Keskeisenä kysymyksenä on edelleen syömishäiriöpotilaiden hoidon parantaminen ja syömishäiriöiden hoidon kehittäminen kokonaisuudessaan sekä erillisen syömishäiriöyksikön/osaston perustaminen yhdistyksen toimialueelle esim. Tyksin alaisuuteen. Kumppanina edunvalvontatyössä on valtakunnallinen Syömishäiriöliitto SYLI ry ja tarvittaessa Mielenterveyden keskusliitto sekä paikalliset yhdistykset. Edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä myös Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa. Yhdistys ottaa kantaa paikallisiin syömishäiriökysymyksiin antamalla lausuntoja, tiedotteita ja tuomalla näkemyksensä esille mielipidekirjoitusten avulla.

11 12. VIESTINTÄ Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Toimintasuunnitelma 2011, sivu 11/13 Yhdistyksen vertaistukitoiminnasta, luennoista ja virkistystoiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä, ilmaisilla yhdistyspalstoilla ja yhdistyksen omilla www-sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan maksullisilla lehti-ilmoituksilla. Syyskuussa 2010 avattiin yhdistyksen ensimmäiset omat kotisivut joiden kautta viestintää on pystytään jatkossakin tehostamaan. Vuoden aikana sivujen paikallisuutta lisätään mm. kokoamalla sivuille tietoa paikallisista hoitotahoista ja muista syömishäiriöpalveluista. Yhdistyksellä on lisäksi Facebookissa oma ryhmänsä, jota kautta tietoa saadaan reaaliaikaisesti ryhmän jäsenille. Jäsenille lähetetään vuoden aikana 4-6 jäsenkirjettä. Jäsenkirje on mahdollista saada myös sähköisessä muodossa. Jäsenkirjeet ovat aina luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Vertaistukiryhmien toiminnasta tiedotetaan laajalti kaksi kertaa vuodessa syyskuussa ja tammikuussa ryhmien käynnistyessä sekä erikseen tarpeen mukaan. Tiedotteita ryhmien toiminnasta lähetetään pääsääntöisesti lehdistölle ja muulle medialla sekä syömishäiriöitä hoitaville tahoille. Lisäksi hoitotahot saavat kaksi kertaa vuodessa materiaalipaketit, joihin kootaan yhdistyksen esitteitä sekä tiedotteita ajankohtaisista ryhmistä ja kursseista. Projektipäällikön tehtävänä on pitää huolta tehokkaasta ja reaaliaikaisesta sisäisestä viestinnästä. Projektipäällikkö on yhteydessä hallitukseen kokouksien välissä säännöllisesti lähtevien vapaamuotoisten sähköpostikatsausten välityksellä. Hallituksen pöytäkirjat lähtevät jokaisen kokouksen jälkeen sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille tiedoksi. Projektipäällikkö on läsnä kaikissa yhdistyksen hallituksen kokouksissa, joissa projektia koskevat asiat ja sen eteneminen käsitellään omana kohtanaan. Hallitus saa koko ajan ajantasaista tietoa projektin etenemisestä. Talouskatsaus projektista esitetään kerran kolmessa kuukaudessa hallituksen kokouksen yhteydessä Tiedotusvälineiden palvelu Yhdistys saa runsaasti yhteydenottoja medialta sekä haastattelupyyntöjen että lausuntopyyntöjen muodossa. Pääsääntöisesti Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö vastaa median haastatteluihin, mutta välittää tarpeen mukaan haastattelupyyntöjä myös eteenpäin mm. syömishäiriötä sairastaville ja toipuneille. Myös puheenjohtaja vastaa tarvittaessa median edustajien tiedusteluihin. Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kotisivuille on laadittu medialle ohjeet vastuulliseen uutisointiin. Median edustajia pyydetään aina tutustumaan ohjeisiin ennen kuin he käsittelevät syömishäiriötä.

12 13. HALLINTO Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Yhdistyksen hallitus Toimintasuunnitelma 2011, sivu 12/13 Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet koostuvat syömishäiriötä sairastavien läheisistä, sairastavan taustan omaavista sekä syömishäiriöiden parissa työskentelevistä ammattilaisista. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla syömishäiriöitä sairastavan läheisiä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet tai lähinnä puolet ja varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti välisenä aikana. Yhdistyksen hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana säännöllisesti joka n. kuuden viikko kesätaukoa lukuun ottamatta Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan edustajat Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokoukseen. Jokaisella Syömishäiriöliitto SYLI ry:n jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja aina 50 jäsentä kohti. Vuoden 2011 kokouksessa yhdistyksellä on kolme vuosikokousedustajaa. Syömishäiriöliitto SYLI ry järjestää vuosikokouksen yhteydessä jäsenyhdistysten hallitusten suunnittelu- ja kehittämispäivät. Päivien avulla pyritään saattamaan kaikkien syömishäiriöperheet-yhdistysten hallitukset yhteen ja vahvistamaan hallitustoimintaa. Lisäksi päivät lisäävät hallituksen jäsenten tuntemusta liitosta, sen toimintamalleista ja tukimahdollisuuksista yhdistyksille Yhdistyksen toimihenkilöt Toimitilat Kirsi Broström, projektipäällikkö Anu Kangasniemi, kirjanpitäjä Turun vertaistukiryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa maksutta. Muita tiloja vuokrataan ja anotaan maksutta aina tarpeen mukaan esim. yleisöluentotilaisuuksia varten. Mahdollisimman paljon pyritään kuitenkin hyödyntämään omia ja yhteistyökumppaneiden tiloja. 14. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT Turun Tyttöjen Talo Tyttöjen Talon kanssa jatketaan ja monipuolistetaan yhteistyötä. Turun Tyttöjen Talon

13 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 13/13 toiminnan kautta apua tarvitsevat henkilöt voidaan ohjata sujuvasti yhdistyksen palvelujen piiriin. Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö toimii kiinteästi yhteistyössä Tyttöjen Talon työntekijöiden kanssa ja osallistuu mm. Tyttöjen Talon vapaaehtoisten kouluttamiseen. Vuoden 2011 aikana toteutetaan yhteistyössä myös toiminnallisia syömishäiriötyöpajoja erilaisille kohderyhmille (mm. tukioppilaat, Tyttöjen Talon kävijät, talon vapaaehtoistyöntekijät) Lisäksi yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa kehitetään terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä Kiva keho -ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä täysin terve vai oireileva/sairastava nuori. Ryhmien paino on itsetunnon tukemisessa, kehonkuvan vahvistamisessa ja nuoren voimavarojen tukemisessa Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomi Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomen kanssa yhteistyö jatkuu syömishäiriötyöpajojen ja itsetuntotyöpajojen muodossa. Tarvittaessa voimisteluvalmentajille voidaan myös järjestää koulutusta syömishäiriöistä Syömishäiriökeskus, Turun toimipiste Syömishäiriökeskuksen Turun toimipiste on lopettanut toimintansa. Keskuksen työntekijät ovat kuitenkin jatkossakin yhdistyksen yhteistyökumppaneita Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikka Yhteistyö Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikan kanssa alkoi keväällä 2009 samanaikaisesti klinikan perustamisen kanssa. Syömishäiriöklinikka antaa panoksensa Porin läheisten ryhmään maksuttomien tilojen muodossa. Lisäksi yhdistyksen projektipäällikkö osallistuu syömishäiriöklinikan tiimipalavereihin tarvittaessa Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet Yhdistys on mukana vuodesta 2008 asti kokoontuneessa Nuoret aikuiset verkostossa, joka on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujen kehittämisen työntekijäverkosto Turun alueella Yhdistys on Mielenterveyden keskusliiton ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n jäsen.

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry

2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry OLET ARVOKAS! PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 2013 Syömishäiriöliitto-SYLI ry Sisältö ALUKSI... 3 1. Projektin tavoitteet, tuotokset, tulokset ja itsearviointi... 5 1.1 Nuorten alle 18-vuotiaiden toiminnallisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriöliitto- SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriöliitto- SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 2/2012 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriöliitto- SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan.

Yhdistyksen toimisto Kerttulinkatu 1:ssä on avoinna 1.8. alkaen klo 10-14, muulloin sopimuksen mukaan. Jäsenkirje 2/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Huippumukavaa alkavaa kesää teille, rakkaat jäsenet! Kirjeen sisältö Puheenjohtajan tervehdys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa Lea Vaitti Suuntaviivoja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vertais- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen Vaikuttava vertaistoiminta -hanke (2011 2013) Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N.

Jäsenkirje 3/2012. Avaamisia JÄSENKIRJE 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. Jäsenkirje 3/2012 L O U N A I S - S U O M E N S Y Ö M I S H Ä I R I Ö P E R H E E T R Y W W W. S Y L I I N. F I Avaamisia Kirjeen sisältö: Puheenjohtajan tervehdys Avajaiset Olet arvokas - koulukiertue

Lisätiedot

Ville PUHEENJOHTAJALTA! L O U N A I S - S U O M E N - S Y L I R Y W W W. S Y L I I N. F I

Ville PUHEENJOHTAJALTA! L O U N A I S - S U O M E N - S Y L I R Y W W W. S Y L I I N. F I L O U N A I S - S U O M E N - S Y L I R Y W W W. S Y L I I N. F I Puheenjohtajan terveiset Ak-avustus alkoi mikä muuttuu? Älä laihduta päivä Terapeuttiharjoittelija Terhi Kanerva ÄÄRIVIIVOILLANI ryhmä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot