Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

2 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET 4 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA VERTAISTUKITOIMINTA Vertaistukitoiminta syömishäiriötä sairastaville Vertaistukitoiminta läheisille 6 6. NUORTEN TUKITOIMINTA Kiva keho ryhmät Syömishäiriötyöpajat Itsetuntotyöpajat Kaveritoiminta 7 7. LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET Tilausluennot Yleisöluennot Teemaluennot 8 8. PALVELUOHJAUS 8 9. MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA VIESTINTÄ Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Tiedotusvälineiden palvelu HALLINTO Yhdistyksen hallitus Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokous Yhdistyksen toimihenkilöt Toimitilat ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT 12

3 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 3/ Turun Tyttöjen Talo Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomi Syömishäiriökeskus, Turun toimipiste Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikka Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet 13

4 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 4/13 1. JOHDANTO Yhdistys perustettiin Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistyksen nimellä Turussa Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: 1. toimia syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja tukijana, 2. edistää jäsenistönsä hoitoa ja kuntoutusta, 3. toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja 4. tehdä tunnetuksi edustamansa ryhmän erityispiirteitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lounais-Suomi ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistys toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella. Yhdistys tiedottaa omasta toiminnastaan ja suorittaa jäsenhankintaa omalla toimialueellaan. Yhdistys on Syömishäiriöliitto SYLI ry:n perustajajäsen ja osallistuu valtakunnalliseen toimintaan yhdessä muiden Suomessa toimivien syömishäiriöperheet-yhdistysten kanssa. 2. TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET Toimintavuoden keskeisin tavoite on Syömishäiriöt näkyviksi -projektin hallittu lopettaminen, uutta toimintaa ei enää aktiivisesti kehitetä. Projektin lopettamiseen kuuluu loppuraportointi rahoittajalle ja hallitukselle sekä keskeisille yhteistyötahoille sekä projektin tuloksista viestiminen. Lopettamiseen kuuluu myös vastuiden jakaminen jatkotoimenpiteiden osalta, projektiorganisaation purkaminen, arkistointi, lopputiedotus ja päättäjäistilaisuus. Tarvittaessa etsitään uusia vapaaehtoisia mukaa toimintaan ja tuetaan jo mukana olevia vapaaehtoisia. Yhdistyksellä on motivoitunut n. 20 hlöä kattava vapaaehtoisten verkko, joka kattaa yhdistyksen toiminta-alueen keskeisimmät kaupungit (Turku ja Pori). Vaihtuvuus vapaaehtoisten joukossa on luonnollista vaihtumaa. Erilaisten nuorten ryhmämallien vakiinnuttaminen jatkuu alueellisesti yhteistyössä Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kanssa. Tavoitteena on myös se, että yhdistyksen toiminnan painopiste jakaantuu tasaisesti koko toiminta-alueelle Yhdistyksen perustoiminnassa pyritään mahdollisimman paljon hyödyntämään eri alojen opiskelijoita esim. toiminnallisten ryhmien ja kurssien ohjaamisessa sekä erilaisten teemapäivien järjestämisessä. 3. JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat 15 vuotta täyttäneet syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriöitä sairastavien läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet yksityiset henkilöt,

5 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 5/13 oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Vuoden 2010 alusta on tullut voimaan uusi jäsenlaji, yhteisöjäsenyys. Jäsenmäärää kasvatetaan toimivuoden aikana kertomalla yhdistyksestä ja jäsenyydestä kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa. Jäsenyys tehdään houkuttelevaksi ja sitä vastaan saa konkreettisia etuja mm. pelkästään jäsenille suunnatulla tai jäsenille rahallisesti tuetulla toiminnalla. Jäsenhankinnan kannalta yhdistyksen syksyllä 2010 avatut omat kotisivut ovat keskeisessä asemassa. Kotisivuilta on suora linkki Syömishäiriöliitto SYLI ry:n sähköiseen jäseneksiliittymislomakkeeseen. 4. PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA VERTAISTUKITOIMINTA Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry on saanut RAY:ltä alustavan avustuspäätöksen vuosille Vuosi 2011 on projektin viides ja viimeinen toimintavuosi. Yhteistyössä Syömishäiriöliitto SYLI ry:n Olet arvokas! projektin kanssa toteutettavan projektin päätarkoituksena on selvittää minkälaista voi olla nuorille alle 18-vuotialle tarjottava (vertais)tukitoiminta. Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry käynnistää ja koordinoi nuorten alueellisia (vertais)tukiryhmiä ja kokeilee erilaisia ryhmätoimintamalleja. Projektin puitteissa tarjotaan vuoden 2011 aikana yhä suuremassa määrin terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä terve vai oireileva/sairastava nuori. Ryhmien ja toiminnan paino on itsetunnon tukemisessa, kehonkuvan vahvistamisessa ja nuoren voimavarojen tukemisessa. Projektin toisena tavoitteena on vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin tietoa jakamalla ja nostaa syömishäiriöt näkyviksi sairauksiksi sekä saattaa syömishäiriösairaudet tasa-arvoiseen asemaan muiden mielenterveyden sairauksien kanssa. Tätä tavoitetta toteutetaan verkostoitumalla alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa, lisäämällä syömishäiriötietoutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella hyödyntäen Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n toiminnan laajenemista ja monipuolistumista. Yhdistyksen vapaaehtoiset vertaistukitoimijat ovat vanhempia, läheisiä, syömishäiriötä sairastavia, syömishäiriöistä toipuneita tai muita asian läheiseksi kokevia Vertaistukitoiminta syömishäiriötä sairastaville Syömishäiriötä sairastavien aikuisten ryhmään tullaan, koska kaikki sairastuneet sairauden muodosta riippumatta painivat samojen ongelmien kanssa. Ryhmän toiminta perustui vapaamuotoiselle keskustelulle. Vaikka aikuisten ryhmät ovat pääsääntöisesti tarkoitettu yli 18-vuotiaille, on ikäraja kuitenkin joustava. Toimintavuoden aikana vahvistetaan jo olemassa olevaa vertaistukiryhmää Turussa ja käynnistetään ohjaajien löytyessä uudelleen ryhmä Porissa. Turun ohjaajatilanteen salliessa

6 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 6/13 mietitään myös uusia toimintamuotoja esim. ryhmää aikuisille ahmijoille. Porissa etsitään vapaaehtoisia toimijoita sairastavien ryhmään avoimilla Teetä ja sympatiaa kokoontumisilla. Sekä sairastaville ja toipuville että läheisille suunnatuissa vapaamuotoisissa kokoontumisissa tutustutaan, keskustellaan ja kartoitetaan tarvetta erilaiselle toiminnalle paikkakunnalla. Mukana kokoontumisissa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n työntekijä. Ryhmänohjaajille järjestetään tukea ja koulutusta projektin tuoman tuen turvin. Jos vapaaehtoisia ohjaajia löytyy, voidaan vertaistukiryhmiä perustaa myös Turun ja Porin ulkopuolelle. Pyrkimyksenä on, että ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa Vertaistukitoiminta läheisille Vertaistukiryhmiä syömishäiriötä sairastaville kokoontuu Turussa ja Porissa. Porissa tehdään yhteistyötä Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikan kanssa. Lisäksi Porissa toimivat sekä läheisille että sairastaville suunnatut Teetä ja sympatiaa kokoontumisillat. Sekä sairastaville ja toipuville että läheisille suunnatuissa vapaamuotoisissa kokoontumisissa tutustutaan, keskustellaan ja kartoitetaan tarvetta erilaiselle toiminnalle paikkakunnalla. Mukana kokoontumisissa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n työntekijä. Muuten läheisten vertaistukitoiminnan perustana ovat vapaamuotoiset keskusteluillat, joissa mukana on vapaaehtoinen, omakohtaisen kokemuksen perheen syömishäiriöstä omaava ohjaaja. Iltojen tavoitteena on käsitellä syömishäiriöiden aiheuttamia ongelmia perheessä. Lisäksi keskeiseen asemaan nousevat kokemusten ja tietojen vaihtaminen ja oman surun, pelkojen ja ahdistuksen purkaminen ryhmässä. Turun ryhmässä on läsnä myös asiantuntija kevätkauden Syksyksi etsitään uusia toimintatapoja. Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry perustaa erillisen läheistyöryhmän vuoden 2011 aikana. Yhdistyksessä on noussut selkeä tarve läheisten toiminnan kehittämiselle eikä siihen ole aiemmin juurikaan panostettu. Yhdistys kantaa huolta läheisten asemasta sekä vertaistukitoiminnassa että hallitustyöskentelyssä. Läheistyöryhmän on tarkoitus pohtia uusia toiminta- ja tukimuotoja läheisille. 6. NUORTEN TUKITOIMINTA 6.1. Kiva keho ryhmät Yhteistyössä Turun Tyttöjen Talon tai muun yhteistyökumppanin kanssa järjestetään terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä täysin terve vai oireileva/sairastava nuori. Toimintamuotona on Kiva keho ryhmätoiminta, jonka tavoitteena on auttaa vuotiaita nuoria kasvattamaan itsetuntoa ja hyväksymään oma itsensä sekä tuntemaan tyytyväisyyttä omasta yksilöllisyydestään.

7 6.2. Syömishäiriötyöpajat 6.3. Itsetuntotyöpajat 6.4. Kaveritoiminta Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Toimintasuunnitelma 2011, sivu 7/13 Ryhmä on viiden kerran suljettu ryhmä, jonka teemoina ovat mm. itsetunto, omat oikeudet, jämäkkyys, tunteiden ilmaiseminen ja kehollisuus. Ryhmää ohjaavat Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n koulutetut ryhmänohjaajat. Kiva keho ryhmiä järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. Syömishäiriötyöpajat on suunniteltu yläkoulu- ja lukioikäisille nuorille. Ne tarjoavat tietoa syömishäiriöistä helposti ymmärrettävän tietopaketin muodossa, työpajakonseptiin kuuluu myös toiminnallisia menetelmiä, joiden kautta voidaan pohtia sitä, miten häiriintynyttä kehonkuvaa ja syömistä voi tunnistaa ja miten siihen kannattaa puuttua. Työpajan kautta jaetaan tietoa myös syömishäiriöistä sekä niitä laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä. Yksi työpaja kestään noin tunnin. Työpajoja ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset parityöskentelynä. Syömishäiriötyöpajoja pidetään kysynnän ja resurssien mukaan. Itsetuntotyöpajat on suunnattu vuotiaille nuorille. Työpajan kautta nuoret saavat tietoa erilaisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja itsetunnon vahvistamisesta. Itsetuntotyöpajoissa ei käsitellä suoraan syömishäiriöitä kohderyhmän nuoruuden takia. Itsetuntotyöpaja sisältää tarinallisia (satutyöskentely) ja tiedollisia osuuksia (tietoa kasvusta ja kehityksestä sekä ruumiinrakenteiden erilaisuudesta), joiden pohjalta keskustellaan erilaisuudesta ja toisten hyväksymisestä. Lisäksi osallistujat tekevät erilaisia itsetuntoa vahvistavia harjoituksia. Yksi työpaja kestään noin tunnin. Työpajoja ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset parityöskentelynä. Syömishäiriötyöpajoja pidetään kysynnän ja resurssien mukaan. Vuoden 2010 aikana kehitettiin kaveritoimintamalli, johon haettiin ostopalveluavustusta Turun kaupungin peruspalvelulautakunnalta. Avustusta toiminnan käynnistämiseen ei kuitenkaan saatu. Avustusta haetaan uudelleen vuoden 2011 aikana ja toiminta käynnistetään, mikäli avustus myönnetään. Kaveritoimintamalli kehitettiin, koska Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:llä ei ole tarjota minkäänlaista yksilötukea syömishäiriötä sairastaville nuorille tai nuorille aikuisille. Kuitenkin yksilötuelle ja tukihenkilötyyppiselle toiminnalle olisi tarvetta, kyselyjä tulee tasaisesti. Kaveritoiminta tarkoittaa Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n koulutetun vapaaehtoisen sekä syömishäiriötä sairastavan, syömishäiriöstä toipuvan tai riskiryhmässä olevan 3-5 kertaa tapahtuvia yhteisiä tapaamisia. Kaveritoiminnan merkeissä yhdistyksen vapaaehtoinen - itsekin syömishäiriöstä toipuva/toipunut "kaveri" - ja syömishäiriöstä toipumiseen tukea tarvitseva tai riskiryhmässä oleva henkilö voivat muun muassa kokeilla

8 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 8/13 yhdessä sairauden takia ahdistavilta tai vaikeilta tuntuvia asioita ja jakaa yhdessä kokemuksia toipumista auttavista tekijöistä. Kaveritoiminnan keskeisenä tavoitteena on myös nuoren tutustuttaminen Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n muuhun toimintaan ja palveluihin nuoren omien tarpeiden mukaan. Viimeinen tapaamiskerta on suunniteltu siten, että silloin käydään tutustumassa yhdessä vertaistukiryhmään tai yhdistyksen muuhun toimintaan. Kaveritoiminnassa syömishäiriötä sairastava saatetaan yhdistyksen muiden palveluiden piiriin eli kaverisuhteen loppuessa tuki kuitenkin jatkuu saumattomasti 7. LUENTOTOIMINTA JA YLEISÖTILAISUUDET 7.1. Tilausluennot 7.2. Yleisöluennot 7.3. Teemaluennot 8. PALVELUOHJAUS Syömishäiriötietouden lisäämistä yhdistyksen toimialueella varten on kehitetty Syömishäiriöt näkyviksi -luentokonsepti, jota on menestyksellisesti toteutettu tilauksesta oppilaitoksissa, alueen yhdistyksissä sekä ammattilaiskoulutuksissa. Luennot pitää yhdistyksen projektipäällikkö ja ne ovat tilaajalle maksuttomia. Maksuttomat Syömishäiriöt näkyviksi -luennot ovat olleet erittäin kysyttyjä opiskelijoiden ja ammattilaisten keskuudessa lisäksi projektin tärkein kohderyhmä eli nuoret on toistaiseksi tavoitettu parhaiten juuri luentotoiminnan avulla. Luennot räätälöidään aina kohderyhmän mukaan, mutta ne sisältävät kuitenkin aina perustiedot syömishäiriöstä, niiden puhkeamisesta, hoidosta, toipumisesta ja syömishäiriötä sairastavan ja hänen läheisensä kohtaamisesta. Toimintavuoden aikana luentoja pidetään resurssien mukaan. Syömishäiriötietoutta kasvattavat myös isommat yleisöluentotilaisuudet, joita järjestetään koko projektin ajan keskeisissä kaupungeissa noin kahden luennon vuositahtia. Tilaisuuksissa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta, annetaan perustietoa syömishäiriöstä asiantuntijaluennon avulla, kerrotaan luentokaupungin hoitomahdollisuuksista ja kuullaan syömishäiriöstä toipuneen ja läheisen tarinat. Nämä isommat luennot pohjustavat aina vertaistukiryhmän perustamista ko. kaupunkiin. Vuonna 2011 yleisöluentotilaisuus järjestetään Porissa ja tarpeen mukaan myös jossain Varsinais-Suomen keskeisessä kaupungissa. Yhdistys on vuodesta 2005 järjestänyt omissa tiloissaan erilaisia teemaluentoja, joissa on esitelty esim. syömishäiriöiden eri hoito- ja terapiamuotoja ja läheisten jaksamiseen liittyviä teemoja. Luentojen järjestämistä jatketaan vuonna 2011 jäsenistön toiveiden mukaisesti. Syömishäiriötietouden lisääminen toteutuu käytännössä myös palveluohjauksen kautta. Yhdistys on vakiinnuttanut alueella paikkansa siten, että siihen osataan ottaa yhteyttä, kun halutaan tietoa mm. syömishäiriöiden hoidosta ja hoitoon hakeutumisesta, hoitopaikoista,

9 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 9/13 syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneista terapeuteista ja erilaisista etuuksista. Palveluohjauksesta ovat kiinnostuneet sekä sairastavat, läheiset että ammattilaiset. Palveluohjauksen kehittämiseen ei ole ylimääräisiä resursseja ja sitä tehdään muun työn ohessa. Palveluohjausta tukevat yhdistyksen kotisivut, joiden hoitoon hakeutumisinfoa muokataan ja kehitetään sitä mukaan kun uutta tietoa saadaan. 9. MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN Yhdistys järjestää säännöllisesti jäsenilleen sekä asia- että virkistystoimintaan. Jäsenistöltä kerätään palaute toiminnasta ja toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan paremmin jäsenistön toivomuksia ja tarpeita. Sähköinen Webropol-kysely yhdistyksen toimintaan osallistuville laaditaan kevään 2011 aikana. Yhdistys järjestää Älä laihduta päivän neljättä kertaa. Yhdistys osallistuu resurssiensa mukaan erilaisiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin tilaisuuksiin, messuille ja näyttelyihin. 10. KOULUTUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHDISTYKSEN VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE Vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja tuki Yhdistyksen vapaaehtoistoimijoita tuetaan järjestämällä projektin puitteissa koulutuksia ja virkistystoimintaa 3-4 kertaa vuodessa. Koulutuksen järjestetään ryhmäkohtaisesti. Koulutuksissa on aina oma teemansa, joka voi olla koulutusta esim. syömishäiriöstä, ryhmän ohjaamisesta tai vierailuja alueen syömishäiriötä hoitaviin tahoihin. Lisäksi koulutuksilla vapaaehtoiset sitoutetaan mukaan toimintaan, ja heille annetaan myös ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminnassa ja projektin etenemisestä. Koulutuksissa ja vapaaehtoisten virkistystoiminnassa on läsnä Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö. Koulutuksissa kerätään aina palaute, jonka pohjalta suunnitellaan seuraavan tapaamisen ohjelma. Yhdistyksen vapaaehtoisille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppaneiden järjestämään vertaistukikoulutukseen. Yhdistyksen omat resurssit ovat vielä niin pienet, että omaa laajempaa vertaistuki-peruskoulutusta ei ole mahdollista järjestää. Lisäksi vapaaehtoiset saavat osallistua Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:n järjestämiin toiminnallisiin ryhmiin ja kursseihin maksutta. Lisäksi Syömishäiriöt näkyviksi -projektin projektipäällikkö tapaa vapaaehtoisia säännöllisesti erilaisen vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Ryhmänohjaajille järjestetään tarvittaessa ammatillista työnohjausta.

10 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 10/ Hallituksen kehittämispäivät ja muu hallituskoulutus Yhdistyksen hallituksen jäsenille järjestetään vuoden 2011 aikana yksi kehittämispäivä, jossa pohditaan yhdessä hallituksen roolia ja yhdistyksen tulevaisuutta. Hallitus arvioi kehittämispäivän yhteydessä vuosittain yhdistyksen ja projektin nykytilan sekä toimintaympäristön ja nimeää seuraavan vuoden avainalueet ja laatii vuosisuunnitelman. Hallitus tekee itsearviointia säännöllisesti. Hallitustoimintaa kehitetään ja ammattimaistetaan edelleen. Hallituksen rooli kehittyy koko ajan RAY:n ja muun projektitoiminnan laajenemisen myötä, ja hallituksen rooli työnantajana antaa sille lisää vastuuta edellyttäen mm. työlainsäädännön tuntemusta. Kuitenkin kynnys hallitustyöskentelyyn mukaan lähtemiseen pidetään matalana hallitukseen on lupa tulla opettelemaan hallitustyöskentelyä. Siksi onkin tärkeää, että hallituksessa on mukana myös pidempään toimineita ja kokeneempia jäseniä. Hallituksen jäsenien on mahdollista osallistua Mielenterveyden keskusliiton sekä muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin yhdistyskoulutuksiin ja niitä voidaan tarpeen mukaan tilata myös räätälöityinä esim. OK Opintokeskukselta. 11. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTOIMINTA Toimintavuoden aikana vahvistetaan edelleen yhteyksiä alueen syömishäiriöyhteistyökumppaneihin ja päättäviin tahoihin sekä ylläpidetään jo olemassa olevia kontakteja. Syömishäiriötä sairastavien lasten ja nuorten sekä etenkin nuorten aikuisten ja aikuisten hoidon järjestämisessä on suuria vaihteluita asuinpaikkakunnasta riippuen. Käytössä olevat ikärajat hoitoon pääsyyn ja eri hoitomuotojen saamiseen vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Erikoissairaanhoidon järjestyminen ja jatkohoitoon pääseminen on usein vaikeaa tai lähes mahdotonta. Usein syömishäiriöpotilaan hoito tapahtuu yleislääkärin vastaanotolla, ja sairaala-hoidossa puutteena on somaattisen ja psyykkisen hoidon eriaikaisuus ja koordinoimattomuus. Lisäksi hoidossa unohdetaan usein läheisten tukeminen. Yhdistys pyrkii nostamaan näitä epäkohtia esille kaikessa vaikuttamistoiminnassa etenkin säännöllisissä tapaamisissa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin syömishäiriötä hoitavien tahojen kanssa. Keskeisenä kysymyksenä on edelleen syömishäiriöpotilaiden hoidon parantaminen ja syömishäiriöiden hoidon kehittäminen kokonaisuudessaan sekä erillisen syömishäiriöyksikön/osaston perustaminen yhdistyksen toimialueelle esim. Tyksin alaisuuteen. Kumppanina edunvalvontatyössä on valtakunnallinen Syömishäiriöliitto SYLI ry ja tarvittaessa Mielenterveyden keskusliitto sekä paikalliset yhdistykset. Edunvalvonnassa tehdään yhteistyötä myös Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kanssa. Yhdistys ottaa kantaa paikallisiin syömishäiriökysymyksiin antamalla lausuntoja, tiedotteita ja tuomalla näkemyksensä esille mielipidekirjoitusten avulla.

11 12. VIESTINTÄ Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Viestintä jäsenille ja suurelle yleisölle Sisäinen viestintä Toimintasuunnitelma 2011, sivu 11/13 Yhdistyksen vertaistukitoiminnasta, luennoista ja virkistystoiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeillä, ilmaisilla yhdistyspalstoilla ja yhdistyksen omilla www-sivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan maksullisilla lehti-ilmoituksilla. Syyskuussa 2010 avattiin yhdistyksen ensimmäiset omat kotisivut joiden kautta viestintää on pystytään jatkossakin tehostamaan. Vuoden aikana sivujen paikallisuutta lisätään mm. kokoamalla sivuille tietoa paikallisista hoitotahoista ja muista syömishäiriöpalveluista. Yhdistyksellä on lisäksi Facebookissa oma ryhmänsä, jota kautta tietoa saadaan reaaliaikaisesti ryhmän jäsenille. Jäsenille lähetetään vuoden aikana 4-6 jäsenkirjettä. Jäsenkirje on mahdollista saada myös sähköisessä muodossa. Jäsenkirjeet ovat aina luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla. Vertaistukiryhmien toiminnasta tiedotetaan laajalti kaksi kertaa vuodessa syyskuussa ja tammikuussa ryhmien käynnistyessä sekä erikseen tarpeen mukaan. Tiedotteita ryhmien toiminnasta lähetetään pääsääntöisesti lehdistölle ja muulle medialla sekä syömishäiriöitä hoitaville tahoille. Lisäksi hoitotahot saavat kaksi kertaa vuodessa materiaalipaketit, joihin kootaan yhdistyksen esitteitä sekä tiedotteita ajankohtaisista ryhmistä ja kursseista. Projektipäällikön tehtävänä on pitää huolta tehokkaasta ja reaaliaikaisesta sisäisestä viestinnästä. Projektipäällikkö on yhteydessä hallitukseen kokouksien välissä säännöllisesti lähtevien vapaamuotoisten sähköpostikatsausten välityksellä. Hallituksen pöytäkirjat lähtevät jokaisen kokouksen jälkeen sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille tiedoksi. Projektipäällikkö on läsnä kaikissa yhdistyksen hallituksen kokouksissa, joissa projektia koskevat asiat ja sen eteneminen käsitellään omana kohtanaan. Hallitus saa koko ajan ajantasaista tietoa projektin etenemisestä. Talouskatsaus projektista esitetään kerran kolmessa kuukaudessa hallituksen kokouksen yhteydessä Tiedotusvälineiden palvelu Yhdistys saa runsaasti yhteydenottoja medialta sekä haastattelupyyntöjen että lausuntopyyntöjen muodossa. Pääsääntöisesti Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö vastaa median haastatteluihin, mutta välittää tarpeen mukaan haastattelupyyntöjä myös eteenpäin mm. syömishäiriötä sairastaville ja toipuneille. Myös puheenjohtaja vastaa tarvittaessa median edustajien tiedusteluihin. Syömishäiriöliitto SYLI ry:n kotisivuille on laadittu medialle ohjeet vastuulliseen uutisointiin. Median edustajia pyydetään aina tutustumaan ohjeisiin ennen kuin he käsittelevät syömishäiriötä.

12 13. HALLINTO Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Yhdistyksen hallitus Toimintasuunnitelma 2011, sivu 12/13 Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet koostuvat syömishäiriötä sairastavien läheisistä, sairastavan taustan omaavista sekä syömishäiriöiden parissa työskentelevistä ammattilaisista. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden tulee olla syömishäiriöitä sairastavan läheisiä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet tai lähinnä puolet ja varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti välisenä aikana. Yhdistyksen hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana säännöllisesti joka n. kuuden viikko kesätaukoa lukuun ottamatta Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan edustajat Syömishäiriöliitto SYLI ry:n vuosikokoukseen. Jokaisella Syömishäiriöliitto SYLI ry:n jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja aina 50 jäsentä kohti. Vuoden 2011 kokouksessa yhdistyksellä on kolme vuosikokousedustajaa. Syömishäiriöliitto SYLI ry järjestää vuosikokouksen yhteydessä jäsenyhdistysten hallitusten suunnittelu- ja kehittämispäivät. Päivien avulla pyritään saattamaan kaikkien syömishäiriöperheet-yhdistysten hallitukset yhteen ja vahvistamaan hallitustoimintaa. Lisäksi päivät lisäävät hallituksen jäsenten tuntemusta liitosta, sen toimintamalleista ja tukimahdollisuuksista yhdistyksille Yhdistyksen toimihenkilöt Toimitilat Kirsi Broström, projektipäällikkö Anu Kangasniemi, kirjanpitäjä Turun vertaistukiryhmät kokoontuvat yhdistyksen tiloissa maksutta. Muita tiloja vuokrataan ja anotaan maksutta aina tarpeen mukaan esim. yleisöluentotilaisuuksia varten. Mahdollisimman paljon pyritään kuitenkin hyödyntämään omia ja yhteistyökumppaneiden tiloja. 14. ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA SIDOSRYHMÄT Turun Tyttöjen Talo Tyttöjen Talon kanssa jatketaan ja monipuolistetaan yhteistyötä. Turun Tyttöjen Talon

13 Toimintasuunnitelma 2011, sivu 13/13 toiminnan kautta apua tarvitsevat henkilöt voidaan ohjata sujuvasti yhdistyksen palvelujen piiriin. Syömishäiriöt näkyviksi projektin projektipäällikkö toimii kiinteästi yhteistyössä Tyttöjen Talon työntekijöiden kanssa ja osallistuu mm. Tyttöjen Talon vapaaehtoisten kouluttamiseen. Vuoden 2011 aikana toteutetaan yhteistyössä myös toiminnallisia syömishäiriötyöpajoja erilaisille kohderyhmille (mm. tukioppilaat, Tyttöjen Talon kävijät, talon vapaaehtoistyöntekijät) Lisäksi yhteistyössä Tyttöjen Talon kanssa kehitetään terveyttä tukevaa, ennaltaehkäisevää, hyvinvointi- ja voimavarakeskeistä Kiva keho -ryhmätoimintaa koko ikäluokan nuorille riippumatta siitä, onko kyseessä täysin terve vai oireileva/sairastava nuori. Ryhmien paino on itsetunnon tukemisessa, kehonkuvan vahvistamisessa ja nuoren voimavarojen tukemisessa Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomi Suomen voimisteluliitto Länsi-Suomen kanssa yhteistyö jatkuu syömishäiriötyöpajojen ja itsetuntotyöpajojen muodossa. Tarvittaessa voimisteluvalmentajille voidaan myös järjestää koulutusta syömishäiriöistä Syömishäiriökeskus, Turun toimipiste Syömishäiriökeskuksen Turun toimipiste on lopettanut toimintansa. Keskuksen työntekijät ovat kuitenkin jatkossakin yhdistyksen yhteistyökumppaneita Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikka Yhteistyö Porin Lääkäritalon syömishäiriöklinikan kanssa alkoi keväällä 2009 samanaikaisesti klinikan perustamisen kanssa. Syömishäiriöklinikka antaa panoksensa Porin läheisten ryhmään maksuttomien tilojen muodossa. Lisäksi yhdistyksen projektipäällikkö osallistuu syömishäiriöklinikan tiimipalavereihin tarvittaessa Muut kumppanuudet, yhteistyötahot ja jäsenyydet Yhdistys on mukana vuodesta 2008 asti kokoontuneessa Nuoret aikuiset verkostossa, joka on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujen kehittämisen työntekijäverkosto Turun alueella Yhdistys on Mielenterveyden keskusliiton ja Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n jäsen.

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma 2013, sivu 2/11 Sisällys 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 4 2 LOUNAIS-SUOMEN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET RY... 4 2.1 Jäsenistö ja jäsenhankinta...

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma 2017, sivu 2/9 42 43 44 45 46 47

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta 2012

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta 2012 Kertomus toiminnasta 2012 Kertomus toiminnasta 2012, sivu 2/14 Sisällys 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA 2012... 4 2 LOUNAIS-SUOMEN SYÖMISHÄIRIÖPERHEET RY... 4 2.1 Jäsenistö ja jäsenhankinta... 5 2.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry

Lounais-Suomen SYLI ry Kertomus toiminnasta 2015 Kertomus toiminnasta 2015, sivu 2/13 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI KESKEISTÄ VUONNA 2015... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI RY... 3 3 Tukipalvelut... 7 3.1 Vertaistukitoiminta... 7 3.2

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta vuodelta 2010

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Kertomus toiminnasta vuodelta 2010 Kertomus toiminnasta vuodelta 2010 Kertomus toiminnasta 2010, sivu 2/18 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄSENISTÖ JA JÄSENHANKINTA 4 3 PROJEKTI SYÖMISHÄIRIÖT NÄKYVIKSI TOIMINTAA JA TUKEA LOUNAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt 2 8 Etelän-SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Etelän- SYLI ry, ruotsiksi Etelän- SYLI ry, Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Lainattuja hetkiä kalenteri 2014

Lainattuja hetkiä kalenteri 2014 Lainattuja hetkiä kalenteri 2014 Osa tuotoista lahjoitetaan Syömishäiriöliitto - SYLI ry:lle Tilaukset: Hinta 23 https://www.facebook.com/lainattujahetkia/info 22.10.2013 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Ritva Näräkkä, toiminnanohjaaja ritva.narakka@syomishairioliitto.fi 045 845 9210. Matalan kynnyksen toiminta arjen tukena

Ritva Näräkkä, toiminnanohjaaja ritva.narakka@syomishairioliitto.fi 045 845 9210. Matalan kynnyksen toiminta arjen tukena Ritva Näräkkä, toiminnanohjaaja ritva.narakka@syomishairioliitto.fi 045 845 9210 Matalan kynnyksen toiminta arjen tukena Syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä toimintakeskuksen käynnistäminen

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 27.11.2012 Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Mallisäännöt (1 vuosikokous)

Mallisäännöt (1 vuosikokous) Mallisäännöt (1 vuosikokous) AVH-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SLI-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ry, ruotsiksi rf. Yhdistyksen kotipaikkana on ja toiminta-alueena.

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi

Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Turku 20.11.2013/Anu Nurmi Toiminnan taustaa Kehitetty Lohjan erityisnuorisotyössä 2007-2011. Koulutettu suuri määrä nuorten parissa toimivia ammattilaisia ympäri Suomen. Linkki-toiminta järjestänyt Turussa

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016

OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf OPASTAVA hanke Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina 2012 2016 Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

KEVÄT 2016, ETELÄN- SYLI RY

KEVÄT 2016, ETELÄN- SYLI RY 1/5 KEVÄT 2016, ETELÄN- SYLI RY AVOIMET VERTAISTUKIRYHMÄT Sairastavien ja toipuvien avoin vertaistukiryhmä, Espoo Sellon kirjasto, ryhmätyötila Elina (Leppävaarankatu 9, 2.krs.) Kerran kuussa keskiviikkoisin

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2016 1 SISÄLLYSLUETTELO VOIMAUTTAVAA VERTAISTUKEA RYHMISTÄ... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus LÖYDÄ OMA TARINASI RYHMÄT... 5 LASINEN LAPSUUS RYHMÄT...

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Jäsenyys ja jäsenhankinta

Jäsenyys ja jäsenhankinta Jäsenyys ja jäsenhankinta Suomen Vanhempainliitto 8.11 Helsinki 24.11.2015 8.11.2017 Vanhempainyhdistys toiminta lähtee paikallista tarpeista perustuu vapaaehtoisuuteen toimii kaikkien lasten ja nuorten

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen

Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015. kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Omaisnäkökulma psyykkiseen sairastamiseen 25.3.2015 kokemusasiantuntija Hilkka Marttinen omaisten tuki- ja neuvontatyöntekijä Johanna Puranen Jämsänkatu 2, Vallila FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot