TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry. Liiton säännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry. Liiton säännöt"

Transkriptio

1 TEAM Teollisuusalojen Ammattiliitto ry Liiton säännöt

2 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 2 (14) Säännöt Liiton nimi, kotipaikka, kieli ja nimen kirjoittaminen Tarkoitus ja toiminta... 4 Jäsenyys Liiton jäsenet Ammattiosaston jäsenet Jäsenmaksut Jäsenmaksupalautus ammattiosastoille Jäsenmaksuvapautus Vapaajäsenyys Ammattiosaston eroaminen, erottaminen tai purkautuminen Jäsenmaksun perintä ja jäsenrekisteri... 8 Valtuusto Valtuusto Valtuuston edustajien valitseminen Valtuuston kokoonpano Valtuuston jäsenen eroaminen Valtuuston kokoukset Valtuuston muut tehtävät Asioiden käsittely valtuustossa Hallitus Liiton hallitus Hallituksen tehtävät Liittoäänestys Työehtosopimusten käsittely Työtaistelut Työtaisteluavustus Oikeusapu... 13

3 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 3 (14) Tilinpäätös ja tilintarkastus Tilinpäätös Tilintarkastus Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen Sääntöjen muuttaminen Liiton purkaminen Siirtymämääräykset... 14

4 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 4 (14) Säännöt 1 Liiton nimi, kotipaikka, kieli ja nimen kirjoittaminen Liiton nimi on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, ruotsiksi TEAM Industribranschernas fackförbund rf. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai hallituksen erikseen nimeämät henkilöt aina kaksi yhdessä. 2 Tarkoitus ja toiminta TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto. Liitto toimii jäsenistönsä edunvalvontajärjestönä seuraavien alojen tai niihin rinnastettavien alojen palkansaajille - autonrengasala - energia-ala - kemianteollisuus - kenkä- ja nahkateollisuus - kumiteollisuus - lasikeraaminen ja lasitusala - logistiikka-ala - luonnonvara-, ympäristö- ja biotalousalat - muoviteollisuus - paperinjalostusala - tekstiili- ja vaatetusteollisuus - tekstiilihuoltoala - tietoala - viestintäala Liitto kokoaa edellä mainittujen alojen palkansaajat ammattiosastoihin parantaakseen jäsentensä työsuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Lisäksi tarkoituksena on koota oppilasjäseniksi mainittujen alojen ammattiin opiskelevat ja edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä em. aloilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto a) tukee ammattiosastoja ja niiden jäseniä toimiessaan työ-, palkka- ja muiden toimeentulonsa ehtojen sekä työympäristöasioiden kehittämiseksi b) solmii työehtosopimuksia ja valvoo ammattiosastojen ja luottamusmiesten kanssa niiden noudattamista c) edistää liiton toimialoilla työskentelevien järjestäytymistä yhdessä ammattiosastojen kanssa d) seuraa lainsäädäntöä, työmarkkinatilannetta ja yhteiskunnallista kehitystä

5 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 5 (14) e) vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla jäsenten työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa ja toimintaoikeutta koskevissa asioissa tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja f) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä teettää tutkimuksia g) toimii yhteistyössä liiton tavoitteita ja toimintaperiaatteita tukevien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti h) järjestää kokous-, koulutus-, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia i) kuuluu ammatilliseen keskusjärjestöön Liitto voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä perustaa ja ylläpitää rahastoja ja säätiöitä. Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Liitto voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen. Jäsenyys 3 Liiton jäsenet Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä näiden sääntöjen 2 :ssä mainittujen jäsenten muodostamat rekisteröidyt ammattiosastot, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen, ja joilla ei ole sääntöjensä tai muiden syiden vuoksi estettä noudattaa liiton sääntöjä ja päätöksiä. Liiton jäsenyyttä haetaan kirjallisesti. Ammattiosaston jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus. Liitto ylläpitää ammattiosastojensa jäsenrekistereitä. Ammattiosaston mallisäännöt hyväksytään valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Ammattiosaston sääntöihin tehtäville muutoksille on saatava liiton hallituksen hyväksyminen. 4 Ammattiosaston jäsenet 1. Ammattiosaston jäseneksi voi liittyä liiton sääntöjen 2 :ssä mainituilla aloilla työskentelevä 15 vuotta täyttänyt palkkatyöntekijä. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulo perustuu toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Ammattiosaston jäsenten on liityttävä myös liiton sääntöjen 2 mainituilla aloilla toimivaan työttömyyskassaan. 2. Oppilasjäseneksi voi liittyä sääntöjen 2 :ssä mainituille aloille ammattiin opiskeleva. 3. Yrittäjäjäsen eli itsensä työllistävä ja ammatinharjoittaja, joka on liittynyt ammattiosastoon palkansaajana ollessaan, voi jäädä ammattiosaston jäseneksi enintään 18 kuukauden ajaksi. Jäsen, joka siirtyy liiton ammattiosastoon toisesta kotimaisesta ammattijärjestöstä siten, että jäsenmaksuja ei ole maksamatta pidemmältä kuin 30 päivän ajalta, saa liittymispäivästä alkaen samat jäsenoikeudet, jotka sääntöjen mukaan kuuluvat muillekin ammattiosaston jäsenille. Valtakunnallisia työehtosopimuksia tekevät ammattiliitot katsotaan sellaisiksi kotimaisiksi ammattijärjestöiksi, joista voidaan liittyä ammattiosastoon siirtyvänä jäsenenä.

6 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 6 (14) Ulkomaisesta ammattijärjestöstä siirtyvän jäsenen osalta noudatetaan 60 päivän siirtymäaikaa. 5 Jäsenmaksut Ammattiosaston jäsenen on maksettava liitolle jäsenmaksu ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloistaan, siihen rinnastettavasta tulosta sekä työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksenalaisista etuuksista. Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosittain liittovaltuuston syyskokouksessa. Jäsenmaksun yhteydessä peritään samanaikaisesti myös työttömyyskassan jäsenmaksu sen suuruisena kuin työttömyyskassan valvova viranomainen on sen vuosittain vahvistanut. Hallituksella on oikeus määrätä ammattiosaston jäsenten suoritettavaksi ylimääräinen jäsenmaksu. Jäsenmaksun määräytyminen eri jäsenlajeilla 1. Työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen maksaa prosentuaalista jäsenmaksua ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta, siihen rinnastettavasta tulosta ja työttömyyskassan maksamasta ennakonpidätyksenalaisesta etuudesta. Prosenttiosuus vahvistetaan vuosittain valtuuston syyskokouksessa. Kokonaisjäsenmaksuprosentti sisältää työttömyyskassan jäsenmaksuosuuden. 2. Oppilasjäsen on vapautettu jäsenmaksuista opintojen ajan. Ottaessaan vastaan työtä opintojen aikana, jäsenmaksu suoritetaan edellisen kohdan mukaisesti. 3. Itsensä työllistäjät ja ammatinharjoittajat, jotka jäävät ammattiosaston jäseneksi jälkisuojaajaksi, maksavat kuukausijäsenmaksua. Jäsenmaksu on ammattiosastojen jäsenten keskimääräiseen ansiotuloon perustuva jäsenmaksu ja se vahvistetaan vuosittain syysvaltuustossa. 4. Ilman palkkatuloja oleva ammattiosaston jäsen, joka ei ole näiden sääntöjen 7 :n perusteella vapautettu jäsenmaksusta, maksaa jäsenmaksua kuukausittain valtuuston vuosittain syyskokouksessa vahvistaman prosenttiosuuden työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta. 5. Ammattiosaston jäsen saa vapautuksen jäsenmaksuista näiden sääntöjen 7 :n mukaan. 6. Ammattiosaston jäsenelle voidaan myöntää vapaajäsenyys näiden sääntöjen 8 :n mukaan. Jäsenmaksujen tilitys 1. Työnantaja perii jäseneltä jäsenmaksun perintäsopimuksen perusteella palkkakausittain ja tilittää sen liitolle kuukausittain jäsenrekisterin ohjeen mukaan. 2. Jäsen, joka maksaa jäsenmaksun itse, maksaa sen kuukausittain liiton jäsenrekisterin ohjeen mukaan. Jäsen on velvollinen pyydettäessä esittämään palkkatositteet, joista ilmenee jäsenmaksun perusteena oleva palkka. 3. Enintään kuuden kuukauden aikana maksamatta jääneet jäsenmaksut voidaan maksaa takautuvasti.

7 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 7 (14) 6 Jäsenmaksupalautus ammattiosastoille Jäsenmaksun liiton osuudesta palautetaan ammattiosastoille määräosuus. Palautusprosentin suuruus päätetään valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Jäsenmaksupalautusta ei makseta, jos ammattiosasto ei ole toimittanut liittoon sääntömääräisen syyskokouksen toimihenkilöilmoitusta seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä. 7 Jäsenmaksuvapautus Ammattiosaston jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on vailla palkkatuloja ollessaan - sairauslomalla - kuntoutustuella tai -rahalla - opiskelemassa - äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, hoitovapaalla tai omaishoitajana - asepalveluksessa, aseettomassa palveluksessa, siviilipalveluksessa, reservin harjoituksessa tai täydennyspalveluksessa - työttömänä työnhakijana, ilman oikeutta ansiopäivärahaan - hallituksen hyväksymässä työtaistelussa - vakuutusyhtiön maksamalla päivärahalla tai saadessaan Kelan maksamia etuuksia - suorittamassa vapausrangaistusta Jäsenen on ilmoitettava jäsenmaksuista vapautumisen syy ja alkamis- ja päättymisaika jäsenrekisteriin jäsenmaksuvapautusajan alkaessa. Jos päättymisaika ei ole tiedossa, on maksuvapauden jatkumisesta ilmoitettava vähintään kuuden kuukauden välein. Täydet jäsenoikeudet säilyvät jäsenmaksuvapautuksen aikana. 8 Vapaajäsenyys ja sen jälkeen liittynyt jäsen saavuttaa vapaajäsenoikeuden täytettyään 55 vuotta ja siirryttyään eläkkeelle tai tultuaan pysyvästi työkyvyttömäksi ja oltuaan näiden sääntöjen 4 :ssä mainitun ammattijärjestön jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuotta. Vapaajäsenyyttä on haettava kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta. Ammattiosaston tulee ilmoittaa vapaajäsenistä viipymättä liiton jäsenrekisteriin. Vapaajäsenyyden voi saada ammattiosaston jäsenyyteen, ei työttömyyskassan jäsenyyteen. Työssä olevalla vapaajäsenellä on täydet jäsenoikeudet. Eläkkeellä olevalla vapaajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus ammattiosaston kokouksissa. Eläkkeellä olevalla vapaajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta liiton tai ammattiosaston vaaleissa. 9 Ammattiosaston eroaminen, erottaminen tai purkautuminen 1. Ammattiosasto voi erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Päätös liitosta eroamisesta on tehtävä kahdessa ammattiosaston kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään seitsemän päivää. Eroamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

8 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 8 (14) Eroamisilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjat niistä ammattiosaston kokouksista, joissa eroamisesta on päätetty. Ammattiosaston jäsensuhde päättyy kuuden kuukauden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Ammattiosasto on kuitenkin vastuussa liitolle erääntyneistä maksuista tämän jälkeenkin. 2. Ammattiosasto voidaan erottaa liitosta hallituksen päätöksellä - ellei se noudata sääntöjä tai niihin perustuvia valtuuston ja hallituksen päätöksiä ja ohjeita - jos se toimii liiton tarkoitusta vastaan - ellei se erota jäsenyydestään sellaista jäsentä, joka toimii vastoin sääntöjä tai valtuuston ja hallituksen päätöksiä. Ammattiosasto voi hakea muutosta hallituksen erottamispäätökseen valtuustolta kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun ammattiosasto on saanut tiedon erottamisesta. 3. Ammattiosaston purkamista koskevasta ehdotuksesta on ilmoitettava liiton hallitukselle. Päätös ammattiosaston purkamisesta on käsiteltävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä ammattiosaston yleisessä kokouksessa. Mikäli purkamisesta äänestetään, purkamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Ammattiosaston jäsenet kutsutaan purkamiskokoukseen vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään osaston toiminnan purkamista. Kun ammattiosasto puretaan, sen asiakirjat luovutetaan liitolle. Ammattiosaston varat ja omaisuus luovutetaan liitolle, ellei ammattiosasto purkamiskokouksessa ole päättänyt purkamispäätöksen yhteydessä lahjoittaa varoja toiselle ammattiosastolle ja samalla liittää toimintansa osaksi toisen ammattiosaston toimintaa. 10 Jäsenmaksun perintä ja jäsenrekisteri 1. Liitto ylläpitää ammattiosastojensa jäsenrekistereitä ja toimittaa niiden tiedot osastojen käyttöön. 2. Ammattiosaston käsitellyt jäsenhakemukset, niille tulleet eroilmoitukset ja ammattiosaston jäsenten jäsenmaksun perinnän päättymisilmoitukset tulee ammattiosaston hallituksen toimittaa liiton jäsenrekisteriin jäsentietojen ylläpitämistä varten. Valtuusto 11 Valtuusto 1. Päätösvaltaa liittoa koskevissa asioissa käyttää valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi tammi-toukokuun aikana. 2. Valtuustoon valittujen toimikausi on neljä vuotta. Kausi alkaa vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. 3. Valtuuston ensimmäinen varsinainen kokous on järjestäytymiskokous. Sen kutsuu koolle hallitus ja se on pidettävä kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta.

9 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 9 (14) 4. Valtuuston varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa hallituksen määrääminä aikoina. Ennakkoilmoitus ja kokouskutsut 1. Valtuuston varsinaisesta kokouksesta lähetetään ammattiosastoille ja valtuuston jäsenille kirjallinen tai sähköinen ennakkoilmoitus viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. 2. Kokouskutsut toimitetaan kirjallisesti tai sähköisesti valtuuston jäsenille a. järjestäytymiskokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta b. varsinaiseen kokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta c. ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi päivää ennen kokousta 12 Valtuuston edustajien valitseminen 1. Valtuutetut valitaan liittoäänestyksellä. Äänioikeutettuja vaalissa ovat työmarkkinoiden käytettävissä olevat ja sääntöjen mukaan jäsenmaksusta vapautetut ammattiosaston jäsenet. 2. Vaalit käydään sähköisenä vaalina teknistä apuvälinettä käyttäen ja/tai postivaalina sekä ammattiosaston niin päättäessä lisäksi uurnavaalina erillisissä äänestystilaisuuksissa. 3. Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa ehdokaslistoja käyttäen siten, että ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen. 4. Vaalipiirit muodostetaan siten, että jokaiselle vähintään 250 jäsenen sopimusalalle muodostetaan valtakunnallinen vaalipiiri. Mikäli sopimusalan jäsenmäärä tarkistushetkellä on alle 250, vaalipiiri yhdistetään toiseen vaalipiiriin. 5. Vaalipiiristä valitaan yksi edustaja jokaista alkavaa 500 työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä kohden. Vaalipiirikohtaiset jäsenmäärät lasketaan vaalia edeltävän vuoden kesäkuun viimeisen päivän jäsenmääristä. Vaalipiirien vaaliliitoista kymmenen, jotka ensimmäisinä eivät tule valituiksi valtuutetuiksi, tulevat valituiksi kyseisen vaalipiirin ja vaaliliiton varavaltuutetuiksi. 6. Vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen ammattiosaston työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen, joka on liittynyt jäseneksi vähintään kolme (3) kuukautta ennen ehdokasasettelun alkamista ja jonka jäsenmaksut on maksettu. Liiton ja työttömyyskassan palveluksessa olevat jäsenet eivät voi asettua ehdokkaaksi. 7. Vaalin toimittamista varten laaditaan äänestys- ja vaalijärjestys, jonka valtuusto vahvistaa vaalia edeltävän vuoden kevätkokouksessa. 13 Valtuuston kokoonpano 1. Valtuustoon kuuluu yksi valtuutettu kunkin vaalipiirin alkavaa 500 työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä kohden. Lisäksi kustakin vaalipiiristä ja vaaliliitosta valitaan kymmenen varavaltuutettua sääntöjen 12 :n 5. momentin mukaisesti.

10 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 10 (14) 2. Jos valtuuston jäsen valitaan liiton hallituksen jäseneksi, siirtyy pois edustamansa sopimusalan ammatista tai pysyvästi eläkkeelle, hänen jäsenyytensä valtuustossa lakkaa heti ja varajäsen kutsutaan hänen tilalleen äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. 14 Valtuuston jäsenen eroaminen Eronneen jäsenen tilalle hallitus kutsuu varajäsenen äänimäärien mukaisessa järjestyksessä. Jos valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja estyy pysyvästi hoitamasta tehtäviään, valitsee valtuusto keskuudestaan heidän tilalleen uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan. 15 Valtuuston kokoukset 1. Järjestäytymiskokous Valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseen yhden kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta. Kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokousajan ja paikan päättää hallitus ja siitä ilmoitetaan liiton lehdessä vähintään kolme kuukautta ennen kokousta. Järjestäytymiskokouksessa - valitaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa - valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii liiton puheenjohtajana - valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet ja yleisvarajäsenet - päätetään hallituksen jäsenten palkkiosta - valitaan tilintarkastajayhteisö, jonka piiristä valitaan vastuuhenkilö tai kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa - päätetään ammattiosastoille palautettavasta jäsenmaksun osuudesta valtuustokauden ajaksi - hyväksytään ammattiosaston mallisäännöt - käsitellään hallituksen ja ammattiosaston esittämät asiat - käsitellään katsaus kuluneen valtuustokauden toiminnasta ja taloudesta - käsitellään liiton toimintatavoitteet seuraavalle valtuustokaudelle 2. Kevätkokous Valtuuston kevätkokous pidetään vuosittain huhti-kesäkuussa. Kevätkokouksen asiat - käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös - käsitellään tilintarkastuskertomus - vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille - käsitellään ammattiosastojen ja hallituksen esittämät asiat 3. Syyskokous Valtuuston syyskokous pidetään vuosittain loka-joulukuussa. Syyskokouksen asiat - käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esittämä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio - päätetään liiton jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle

11 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 11 (14) - käsitellään ammattiosastojen ja hallituksen esittämät asiat - käsitellään mahdolliset sääntömuutosesitykset - seurataan liiton toimintatavoitteiden toteutusta 4. Ylimääräinen kokous Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, kun valtuusto niin päättää, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/3 valtuuston jäsenistä sitä tiettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle liiton hallitus. 16 Valtuuston muut tehtävät - vahvistaa äänestys- ja vaalijärjestys - valita kesken toimikauden eronneen tai erotetun hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen - valita liiton puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jos he ovat joutuneet luopumaan tehtävästä kesken toimikauden 17 Asioiden käsittely valtuustossa 1. Asioista, jotka halutaan valtuuston käsittelyyn, on tehtävä esitys hallitukselle varsinaisiin kokouksiin viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen ja järjestäytymiskokoukseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kokousta. Esityksiä voivat tehdä ammattiosastot ja hallitus. Hallitus antaa esityksistä lausuntonsa. 2. Kullakin valtuuston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai yksi (1) varapuheenjohtajista ja vähintään puolet valtuuston muista jäsenistä on paikalla. 3. Päätökset valtuuston kokouksessa tehdään siten, että päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistö); jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. 4. Valtuuston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä sekä kokoukseen kutsutuilla henkilöillä. Hallitus 18 Liiton hallitus 1. Hallitus johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen, valtuuston päätösten ja yhdistyslain mukaisesti. 2. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi valitaan 10 yleisvarajäsentä. 3. Hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi valittavan henkilön on oltava työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen, eikä hän liiton puheenjohtajaa lukuun ottamatta saa olla liiton tai työttömyyskassan palveluksessa. 4. Hallituksen toimikausi on valtuuston järjestäytymiskokousten välinen aika.

12 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 12 (14) 5. Jos hallituksen jäsen eroaa, siirtyy pysyvästi eläkkeelle, pois edustamaltansa sopimusalalta tai jos hänet valitaan liiton tai työttömyyskassan palvelukseen, hänen jäsenyytensä lakkaa heti ja varajäsen kutsutaan hänen tilalleen siihen saakka, kunnes valtuusto nimittää hallitukseen uuden jäsenen. 6. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä taikka esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on myös kutsuttava hallitus koolle, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti tiettyä asiaa varten kirjallisesti vaatii. 7. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla kokouksessa. Päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet (suhteellinen enemmistöä); jos valittavana on yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. 19 Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtävänä on - valita keskuudestaan hallitukselle varapuheenjohtaja - johtaa ja valvoa liiton palkka- ja työehtosopimustoimintaa - johtaa ja valvoa liiton muuta toimintaa - hyväksyä uudet ammattiosastot jäseniksi - valmistella valtuuston kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokous koolle - laatia valtuuston varsinaiselle kevätkokoukselle toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta - toimeenpanna valtuuston vaalit - huolehtia, että liiton rahavarat ja muu omaisuus säilytetään turvallisesti ja tuottavasti - päättää liiton kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä - määritellä henkilökunnan rekrytoinnin päälinjaukset ja päättää henkilökunnan työsuhteissa noudatettavista työehdoista - valita edustajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n hallintoon - valvoa sääntöjen mukaisten avustusten maksamista ja ratkaista niistä aiheutuneet erimielisyydet - nimittää johtoryhmän, hallituksen apuna toimivat jaostot ym. tarvittavat työryhmät 20 Liittoäänestys 1. Hallitus voi päättää neuvoa-antavan liittoäänestyksen järjestämisestä, mikäli ilmenee sellaisia asioita, jotka edellyttävät ammattiosaston jäsenten mielipiteen selville saamista. 2. Hallitus antaa tarkemmat äänestysohjeet, vastaa äänten laskennasta ja julkistaa äänestyksen tuloksen. 3. Äänestyksen alaiseksi voidaan asettaa ainoastaan kaksi vastakkaista ehdotusta. 21 Työehtosopimusten käsittely 1. Hallitus johtaa liiton työehto- ja sopimustoimintaa 2. Ammattiosastot voivat tehdä liiton hallitukselle esityksiä työehtosopimusten muuttamiseksi.

13 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 13 (14) 3. Hallitus päättää työehtosopimuksen irtisanomisesta, entisen jatkamisesta tai uuden työehtosopimuksen hyväksymisestä. Jos työehtosopimus päätetään irtisanoa, hallitus päättää muutosesityksistä ammattiosastojen tekemien esitysten pohjalta. 4. Työehtosopimusneuvottelun jälkeen hallituksen nimeämä sopimusalan neuvottelukunta antaa neuvottelutuloksen hallituksen päätettäväksi. 22 Työtaistelut 1. Jos työehtosopimus on irtisanottu, eivätkä neuvottelut ole johtaneet tulokseen, hallitus voi päättää työtaisteluvaroituksen antamisesta tai liittoäänestyksen järjestämisestä. Liittoäänestys toteutetaan hallituksen määräämällä tavalla Yhdistyslain 17 :n mukaisesti. Hallitus päättää liittoäänestyksen perusteella toimenpiteistä. Toimenpiteenä voi olla työnseisaus, jos enemmistö äänestäneistä niin päättää ja äänestykseen osallistuu vähintään puolet (1/2) ammattiosastojen äänioikeutetuista jäsenistä. Jos äänestykseen osallistuu alle puolet (1/2) ammattiosastojen äänioikeutetuista jäsenistä, työnseisauksen aloittamiseen vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. 2. Hallitus päättää työtaistelun alkamisesta ja sen päättämisestä. 3. Ainoastaan hallituksen antamat työtaistelujulistukset sitovat ammattiosastoja ja niiden jäseniä. Jos sopimusalan jäsenet tai ammattiosasto toimii vastoin tämän pykälän määräyksiä tai vastoin hallituksen antamia ohjeita, ei sillä ole oikeutta avustuksiin eikä muuhun liiton tukeen. 4. Osallistumisesta keskusjärjestön järjestämään työtaisteluun päättää hallitus. 23 Työtaisteluavustus 1. Työtaisteluun osallistuvalle osaston jäsenelle maksetaan avustusta hallituksen päätökseen perustuvissa tai toimeenpanemissa työtaisteluissa. Lisäksi avustusta annetaan sellaisissa työtaisteluissa, jotka hallitus on hyväksynyt. 2. Jos ammattiosaston jäsenet ovat joutuneet työlakkoon tai työstä suljetuksi jonkun toisen liiton työriidan johdosta, ovat he oikeutettuja kyseisen liiton määrittelemään avustukseen. 3. Avustuksen suuruudesta ja perusteista päättää hallitus kussakin tapauksessa erikseen. 4. Ammattiosaston, jonka jäsenille maksetaan avustusta, on annettava selvitys työtaisteluun osallistuvien jäsenten lukumäärästä ja muista hallituksen pyytämistä asioista. 24 Oikeusapu Ammattiosaston jäsen tai ammattiosasto, joka haluaa liitolta oikeusapua sellaisten oikeudellisten asioiden hoitamisessa, jotka ovat aiheutuneet työsuhdeasioissa tai hänen toiminnastaan liitossa, voi anoa oikeusapua liitolta. Liiton hallitus tai sen määräämä toimielin päättää oikeusavun muodon ja laajuuden. Jos ammattiosaston jäsenelle tai ammattiosastolle on myönnetty oikeusapu ja tuomioistuin velvoittaa vastapuolen korvaamaan sille oikeudenkäyntikulut, ne tulevat liitolle korvaukseksi annetusta avusta.

14 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 14 (14) Tilinpäätös ja tilintarkastus 25 Tilinpäätös 1. Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 2. Tilinpäätöksen on oltava valmiina tilintarkastajille esitettäväksi huhtikuun ensimmäiseen päivään mennessä. 26 Tilintarkastus 1. Tilintarkastuksen suorittavat liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa valitsemat tilintarkastajat. Heillä on oikeus koska tahansa tarkastaa liiton talousasioiden hoitoa. 2. Tilintarkastajien tulee esittää tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 27 Sääntöjen muuttaminen 1. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia valtuuston sääntömääräisessä syyskokouksessa, mikäli vähintään 3/4 annetuista äänistä kokouksessa kannattaa sääntöjen muuttamista. 2. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 28 Liiton purkaminen 1. Valtuusto voi päättää liiton purkamisesta. 2. Päätös on käsiteltävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä valtuuston kokouksessa. Mikäli purkautumisesta äänestetään, ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään ¾ annetuista äänistä. 3. Liiton purkautuessa luovutetaan sen jäljellä oleva omaisuus ammattiyhdistysliikettä edistäviin tarkoituksiin siten kuin purkava kokous päättää. 29 Siirtymämääräykset Liiton ensimmäinen näiden sääntöjen 11 :n mukainen valtuusto valitaan vaaleilla tammitoukokuussa 2020.

Ammattiosaston säännöt

Ammattiosaston säännöt Ammattiosaston säännöt Nimi ja kotipaikka... 3 1 Ammattiosaston nimi, kotipaikka ja nimen kirjoittaminen... 3 2 Tarkoitus ja tehtävät... 3 3 Ammattiosaston säännöt... 4 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Lisätiedot

Ammattiosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt aina kaksi yhdessä.

Ammattiosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen erikseen nimeämät henkilöt aina kaksi yhdessä. 1 Ammattiosaston nimi, kotipaikka ja nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimi on XXX ja sen kotipaikka on XXX. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä ammattiosasto ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5)

PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) PIRAATTIPUOLUE 26.11.2009 1(5) SÄÄNNÖT Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys(,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6)

SUOMEN LÄHIHOITAJAT ry 9.3.2012 1(6) 9.3.2012 1(6) NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, nimi on Suomen Lähihoitajat ry, ruotsiksi Finlands Närvårdare rf. TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry. VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITON SÄÄNNÖT Esitys syyskokoukselle 26.11.2014 Valokuvataiteilijoiden liitto ry SÄÄNNÖT 2 SISÄLLYS 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 3 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 1 (11) 21.10.2009

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 1 (11) 21.10.2009 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Liiton säännöt 1 (11) Yleisiä määräyksiä... 2 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja nimen kirjoittaminen... 2 2 Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu... 2 3 Kieli... 3

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT

OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT OULUN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on paikallisyhdistys

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf. Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Översättningsbranschens experter KAJ rf Säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 26.11.2012 ja 25.3.2013. NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Ammattiosastojen mallisäännöt

Ammattiosastojen mallisäännöt Ammattiosastojen mallisäännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ja sitä nimitetään näissä säännöissä ammattiosastoksi. Ammattiosaston kotipaikka on. 2 Ammattiosaston tarkoitus Ammattiosaston tarkoitus

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

Liiton säännöt. 3 Liiton jäsenyhdistykset. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus UUDEN LIITON SÄÄNNÖT LIITTO

Liiton säännöt. 3 Liiton jäsenyhdistykset. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus UUDEN LIITON SÄÄNNÖT LIITTO Liiton säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Liiton nimi on Teollisuusliitto ry, ruotsiksi Industrifacket rf. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Liiton viralliset kielet ovat suomi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä;

2. valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan työsuhteiden ehtoja sekä työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä; 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry ja sitä nimitetään näissä säännöissä ammattiosastoksi. Ammattiosaston kotipaikka on Turku. 2 Ammattiosaston tarkoitus Ammattiosaston

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Rahatalouden ammattilaiset Ratas ry:n säännöt

Rahatalouden ammattilaiset Ratas ry:n säännöt Rahatalouden ammattilaiset Ratas ry:n säännöt R a h a t a l o u d e n a m m a t t i l a i s e t R a t a s r y S e l k ä m e r e n k u j a 1 A 0 0 1 8 0 H e l s i n k i w w w. r a t a s r y. f i Sisällys

Lisätiedot

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry

Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry Espoon Soutajat - Esbo Roddare ry 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Soutajat ry - Esbo Roddare rf, kotipaikka on Espoo ja viralliset kielet suomi ja ruotsi. Rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot