Uusi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi. www.uusijärjestö.fi 5.9.2012 12.6.2012"

Transkriptio

1 Päätös uuden järjestön perustamisesta SLU:n Nuoren Suomen ja Kunnon vuosikokouksissa sekä Olympiakomitean hallituksessa kesäkuussa 2012: SLU, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto ja Olympiakomitea perustivat yhdessä uuden järjestön SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto siirtävät operatiivisen toimintansa uuteen järjestöön vuoden 2013 alusta alkaen ja lakkauttavat toimintansa vuoden 2013 aikana. Uuden järjestön nimi julkistetaan syksyn 2012 aikana.

2 Muutoksen vaiheet Muutoksen II-vaihe (lajiliitot ja muut jäsenjärjestöt) SLU, Nuori Suomi ja Kunto siirtävät toimintansa uuteen järjestöön järjestö perustettiin Päätökset uuden järjestön perustamisesta (perustajana myös Olympiakomitea) SLU:n, Nuoren Suomen ja Kunnon päätökset valmistella Muutoksen I-vaihe uuden järjestön perustamista Päätös yhteisön yhteisistä valinnoista ja organisoitumista koskevista selvityksistä Päätökset aluejärjestöjen kanssa toteutettavasta yhteisestä johtamisjärjestelmästä 4/2009 Hyväksyttiin yhteinen visio: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Tarvitsemmeko yhteistä näkyä halutusta tulevaisuudesta Kyllä! Muutoksen pohjustusvaihe Muutosten tavoitellut vaikutukset Tavoitellut vaikutukset: Visio2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa toteutuu Paikallisella tasolla syntyy lisää laadukasta liikettä Seuratoiminnan tulevaisuus turvataan Ihmisten arjen liikkumista mahdollistavat tahot saavat tukea toimintaansa Liikuntajärjestöjen yhteinen tekeminen lisääntyy, jonka seurauksena Me-henki vahvistuu, toiminnan yhteinen maali kirkastuu Järjestökenttä selkiytyy, päällekkäisyydet poistuvat Saadaan enemmän voimaa yhteiseen vaikuttamiseen Jäsenjärjestöt saavat parempia tukipalveluita

3 Toiminta-ajatus Edistämme laaja-alaista liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun. Meillä on paras näkemys liikuntakulttuurin kokonaisuudesta. Olemme vahva ja tunnettu vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Johdamme jäsenistöämme toimimaan kohti yhteistä päämäärää, vahvistamme yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta lisääviä toimintatapoja. Teemme kohdennettuja, tuloksekkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä. Tarjoamme jäsenillemme ja niiden jäsenille ajanmukaisia ja houkuttelevia palveluja. Avaintehtävät Yhteisön yhteisten valintojen toteuttaminen 1. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 2. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen (koulupäivän liikunnallistaminen, vanhempiin vaikuttaminen, päivittäisen liikkumisen tuki ym.) Olosuhteet ja edellytykset kunnossa (vaikuttaminen olosuhteisiin ja edellytyksiin) 4. Huippu-urheilu (Olympiakomitean/Paralympiakomitean vastuulla) Aluejärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön johtaminen ja koordinointi Jäsenjärjestöille tarjottavien palvelujen johtaminen ja organisointi

4 Hallitus Pe tteri Kilp inen puheenjohtaja ( ) Juh a Rehu la 1. v arapuheenjohtaja ( p j ) Tim o Laitin en 2. v arapuheenjohtaja ( p j ) Jäs enet: Erkki H ulkkonen Maria Laak so Matti Nurm inen Sirpa Paatero Kirsti Partanen Pe tri Pohjo nen R isto Suo minen R oger Tale rm o Pä äsihtee ri alka en Teem u Japisson Päätöksenteko ja johtaminen Järjestön strategia Lähtökohtana Visio2020:n toteuttaminen Strategian valmistelee hallitus, siitä päättävät jäsenjärjestöt vuosikokouksessa Strategia linjaa 3-vuotiskausittain yhteiset valinnat, resurssien allokoinnin näihin valintoihin ja valintojen toteutuksen organisoitumisen Järjestön hallitus vastaa strategisesta päätöksenteosta ja palkkajohto operatiivisesta päätöksenteosta ja toteutuksesta Hallituksessa on osaamista järjestön toiminta-ajatuksen eri sisältöalueilta Järjestön jäsenyyden periaatteet ratkaistaan kevääseen 2013 mennessä Valmisteleva ryhmä: Teemu Japisson Juha Rehula Jyrki Kemppainen Juha Heikkala

5 Sidosryhmät, kumppanit, verkostot Järjestö tekee kansallista että kansainvälistä yhteistyötä: yhteistyötahoja ovat jen lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöt, koulut, päiväkodit, työyhteisöt, yritykset ja julkisen sektorin toimijat. Lajiliitot, TUL, FSI ja muut halukkaat järjestöt osallistuvat eri osa-alueiden tekemiseen myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Olympiakomitea / Paralympiakomitea vastaavat huippu-urheilun itsenäisestä toteuttamisesta yhteisen strategian ja resurssoinnin puitteissa. Olympiakomitea / Paralympiakomitea osallistuvat tiiviisti uuden järjestön toimintaan sen hallituksessa ja johtoryhmässä. järjestö tukee omalla toiminnallaan myös urheilijan polun toteutumista lapsuusvaiheen valintojen ja sisältöjen tekemisen osalta. järjestö vastaa lasten urheilusta yhteistyössä Olympiakomitean / Paralympiakomitean kanssa. Uuden järjestön perustamisen vaiheet 1.Uuden järjestön perustamisen valmistelu ( ) 2.Uuden järjestön perustaminen ( ) 3.Siirtymävaihe vanhoista järjestöistä uuteen järjestöön ( ) Toiminnot ja henkilökunta siirtyvät uuteen järjestöön Liittyminen uuden järjestön jäseneksi vuoden 2013 aikana 2.Uuden järjestön toiminnan täysimittainen käynnistyminen ( )

6 Strategian valmistelu & Projektisuunnitelma syksylle 2012 Strategian valmistelun lähtökohdat Elämänkulku / loppukäyttäjä: Mitä tiedämme ihmisen liikunnallisesta elämänkulusta? VISIO2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa : Mikä on uuden järjestön rooli tämän vision toteuttamisessa? STRATEGIA Mitkä ovat ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla toimintaajatuksen ja valintojen pohjalta visiota toteutetaan? YHTEISÖN YHTEISET VALINNAT Miten uusi järjestö osaltaan toteuttaa näitä valintoja? Uuden järjestön identiteetti: Minkälainen toimija haluamme olla liikuntakentässä? TOIMINTA-AJATUS Edistämme laaja-alaista liikuntaa ja urheilua ihmisen koko elämänkulussa

7 Strategian valmistelun vaiheet Lähtökohtina: Visio2020, toiminta-ajatus ja toimintaympäristö 8/ /2012 Hallituksen 1. Kokous Päätös prosessista 2. Kokous Seuranta ja työstö 3. Kokous Seuranta ja työstö 4. Kokous Seuranta ja työstö 5. Kokous Linjausten valmistelu 6. Kokous Strategiasta päättäminen Valmisteluryhmä: Toimeksiannon valmistelu & Prosessin koordinaatio Työryhmät : Analyysit Työryhmät: Analyysit ja johtopäätöksiä Työryhmän vetäjien koordinoiva kokous (esitys) Työryhmät : Toimenpideehdotuksia Mahdolliset lisävalmistelut Strategian työstön 1. vaihe: IHMINEN KESKIÖSSÄ Mitä tiedämme fyysisesti aktiivisen elämäntavan toteutumisesta eri poluilla? Aktiivikuntoilijan polku Arkiliikkujan polku Liikkumattoman polku INTENSI- TEETTI

8 Fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan vaikuttavia tekijöitä INSTITUUTIOT Politiikka, talous ym. Resurssit, lainsäädäntö ym. Budjetti Eduskunt a Hallitusohjelma Hallitus Lainsäädäntö EU ORGANISAATIOT Liikunta ja urheilu Muut Työyhteisö Päiväkoti Seura Koulu Kunta Kansalai s- järjestö OLOSUHTEET Liikuntapaikat Muut edellytykset YHTEISÖT Perhe, ystävät Lähipiiri YKSILÖ Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet Työstöjen tuloksena STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Visio2020:n, toiminta-ajatuksen ja yhteisten valintojen toteuttamiseksi INSTITUUTIOT Politiikka, talous ym. Resurssit, lainsäädäntö ym. ORGANISAATIOT Liikunta ja urheilu Muut OLOSUHTEET Liikuntapaikat Muut edellytykset YHTEISÖT Perhe, ystävät Lähipiiri YKSILÖ Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet 1. tavoite, toimenpiteet, seuranta 2. tavoite, toimenpiteet, seuranta 3. tavoite, toimenpiteet, seuranta Visio2020 & Toimintaajatus & Yhteisön valinnat

9 UJ:n HALLITUS ASIAT: Strategia Muut asiat Strategian valmistelu& pohjatyöt (hallituksen ulkopuolella) Kokous Kokous 4.9. Kokous Kokous Kokous Kokous Projektisuunnitelma Pääsihteerin valinta Strategian lähdöt (toimeksianto) Elämänkulun ja loppukäyttäjän näkökulma perustana Projektisuunnitelman evästykset Yhteinen Jory, henkilöstö, valmist.ryhmä Strategian työstö Evästykset muihin Muut työstettävät työstettäviin asioihin asiat Visio, toiminta-ajatus ja toim.ympäristö olemassa Yhteisön valinnat UJ:n kannalta (vaihtoehtoja) à Työstöt työryhmissä Strategian työstö Edelliset asiat Toimintatapa-arvot (identiteetti) Valintojen tavoitteet, resurssit, mittarit à Työstöt työryhmissä Strategian työstö Muut työstettävät asiat Valintojen tavoitteet, resurssit, mittarit à Työstöt työryhmissä Strategian linjausten työstö Mahdolliset lisätyöstöt työryhmissä Linjausten esittely syyskokouksessa Strategiasta päättäminen / viimeistely TTS2013 TTS:n valmistelu strategian pohjalta Vuoden 2013 TTS: sta päättäminen Säännöt ja hallintomalli Lähetekeskustelu hallituksessa valmistelevasta ryhmästä Hallitus nimeää valmistelevan ryhmän Ensimmäinen näkemys sääntöjen ja hallintomallin periaatteista Ensimmäinen versio säännöistä ja hallintomallista Periaatteet esitellään jäsenjärjestöille syyskokouspäivillä Organisoituminen Valmisteleva ryhmä valmistelee Organisoitumisen vaihtoehtojen valmistelu (edellisten pohjalta) Ensimmäinen versio vaihtoehdoista Muutosviestintä Jäsenjärjestöjen ja henkilöstön osallistaminen Alueyhteistyö Jäsenjärjestöjen substanssiosaajat ja henkilöstö mukana työryhmissä Työryhmien kokoukset Viestintäryhmä valmistelee Kenttäjohtaja valmistelee Henkilöstöinfot (kerran kuussa) Viestinnän tavoitteet Alueyhteistyön tavoitteet Jäsenjärjestötapaamiset (noin kerran kuussa - isot liitot, keskisuuret/pienet, mikrot, muut järjestöt, aluejärjestöt) Uuden järjestön toiminnan aloitus PROJEKTISUUNNITELMA SYKSYLLE 2012 UJ:n HALLITUS Jäsenjärj. tarjottavat tukipalvelut Henkilöstö Kokous Kokous 4.9. Kokous Kokous Kokous Kokous Työryhmä valmistelee toimeksiannon pohjalta Pääsihteeri valmistelee henkilöstöasioita (ml. toimitilat) Nykyiset tarjonnan kuvaaminen Työpajat jäsenjärjestöille (Organisoitumisen vaihtoehtojen valmistelu) jäsenjärjestöjen tukipalveluista Jäsenjärjestöjen Mukana kannanotot TTS2013:ssa syyskokouspäivillä Yksiköiden tms. johtajien valinta Valtionavut ja var.hank. Tietotekniikka Taloushallinto Valmisteleva ryhmä valmistelee Työryhmä valmistelee toimeksiannon pohjalta Työryhmä valmistelee toimeksiannon pohjalta Kuvaus nykytilasta Selvitetään ratkaisuja ja tehdään laskelmat Ulkopuolinen selvitys IT-arkkitehtuurista ja muutosprojektista Hallitus linjaa halutun lopputuloksen vuodelle 2013 Neuvottelut OKM:n ja kumppaneiden kanssa projektin käynnistämisestä Uuden järjestön toiminnan aloitus PROJEKTISUUNNITELMA SYKSYLLE 2012 Osakeyhtiöt ja säätiöt Osto/palv. sopimukset Nimi ja visuaalinen ilme Edustukset, verkostot Työryhmä valmistelee Kuvaus nykytilasta Ensimmäinen versio tulevaisuuden suuntaviivoista Työryhmä valmistelee Kuvaus nykytilasta Suunnitelma ja muutosprosessi Työryhmä valmistelee Kuvaus nykytilasta

Valon strategia 2013 2015

Valon strategia 2013 2015 Valon strategia 2013 2015 yhteinen tekeminen on kilpailuetumme rytminvaihdos innostava tulevaisuus kumppanuus yhdessä tekeminen Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Sisällys 1. Rytminvaihdoksella

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodeksi 2015 Kesäkuussa 2012 perustettu uusi liikunnan yhteinen, valtakunnallinen järjestö

Lisätiedot

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4. 30.5. SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2009 5 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton ja ELY keskuksen kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Onks yhteistä todellisuu a? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009 2012. Ka Lehtonen

Onks yhteistä todellisuu a? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009 2012. Ka Lehtonen Onks yhteistä todellisuu a? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009 2012 Ka Lehtonen Suomalaisia liikuntajärjestöjä koskettaa suurin muutos sitten 1990-luvun. Järjestöjen asema, tehtävät ja rakenteet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2008 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2008 4 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1

Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:1 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa Yhteisjulkaisu Liikuntatieteellisen Seuran kanssa Kerkko Huhtanen, Teijo Pyykkönen 1 2 Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän

Lisätiedot

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013

SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 ME YHDESSÄ PIENESTÄ AMPUMAURHEILIJASTA ISOKSI IHMISEKSI HYVÄSSÄ SEURASSA SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO 2013 Taloussuunnitelma Toimintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT 2 2. SAL:N SUURET LINJAT 2013

Lisätiedot

6.1. Seuratoiminta... 4 6.2. Lasten ja nuorten liikunta... 6 6.3. Aikuisliikunta... 7 6.4. Jäsenpalvelut... 8

6.1. Seuratoiminta... 4 6.2. Lasten ja nuorten liikunta... 6 6.3. Aikuisliikunta... 7 6.4. Jäsenpalvelut... 8 Sisällysluettelo 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUYHTEISÖJEN VISIO 2020... 3 2. PoPLi:n TOIMINTA-AJATUS... 3 3-4. PoPLi:n STRATEGIAN 2011 2015 VISIO JA TAVOITTEET... 3-4 5. POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNNAN VUODEN

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan

Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 asiakirjan Muutosta liikkeellä! Toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 Opetus ja kulttuuriministeriö ja sosiaali

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot