Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (1/10) Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.4.2015 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (1/10) Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (1/10) Luonnosvaihe KAAVASELOSTUS Lestijärvi, Valkeisen leirintäalueen ranta-asemakaavan muutos Tila

2 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (2/10) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Valkeisjärven leirintäalue sijaitsee Lestijärven kunnassa Keski- Pohjanmaan maakunnassa Valkeisjärven rannalla. Suunnittelulueelta Lestijärven kuntakeskukseen on matkaa n. 16 km. Alueen likimääräinen sijainti on osoitettu kartalla punaisella ympyrällä. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 5,9 ha. Kaava-alueen sijainti 1.1 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavasta käytetään nimeä Valkeisen leirintäalueen Ranta-asemakaavan muutos. Laadittavan rantaasemakaavan muutoksen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi nykyisen matkailukohteen mittava laajentaminen erityyppisillä loma-rakennuksilla Valkeisen rannan läheisyydessä. Kaavoitetuksella pyritään siihen että järven ja ranta-alueen luonnonarvot säilyvät. Alueen lomailu- ja virkistyskäyttömahdollisuudet on uuden kaavan myötävaikutuksella tarkoitus ottaa tehokkaammin käyttöön.

3 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (3/10) 1.2 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi ja tarkoitus Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan muutoksen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunittelutilanne RANTA - ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan muutoksen tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne ja mitoitus Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja - määräykset RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( OAS) Liite 2 Ranta-asemakaavan muutosluonnos 1:1000 Liite 3 Ranta-asemakaavan muutoksen havainnekuva 1:1000 Liite 4 Valkeisen rantakaavan ympäristöselvitys, Arto Hautala,

4 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (4/10) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Valkeisen leirintäalueen Ranta-asemakaavan muutos on tullut ajankohtaiseksi maanomistajan aloitteesta Päätös ranta-asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- arviointisuunnitelma (Lestijärven kunnanhallitus) xx.xx.2015 Viranomaisneuvottelu 2.2 Ranta-asemakaavan muutos Laadittavan ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi nykyisen matkailukohteen mittava laajentaminen erityyppisillä loma-rakennuksilla Valkeisen rannan läheisyydessä. Kaavoitetuksella pyritään siihen että järven ja ranta-alueen luonnonarvot säilyvät. Alueen lomailu- ja virkistyskäyttömahdollisuudet on uuden kaavan myötävaikutuksella tarkoitus ottaa tehokkaammin käyttöön. 2.3 Ranta-asemakaavan muutoksen toteuttaminen Suunnittelualueen toteuttaminen tapahtuu maanomistajan tarpeiden mukaan. Toteutusta ohjaa rantaasemakaava ja rakennuslupamenettely. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Laadittavan ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi nykyisen matkailukohteen mittava laajentaminen erityyppisillä lomarakennuksilla. Alue on luonnonkauniilla paikalla Valkeisen rannalla. Virkistyskäyttöön alue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet: vesistö, ranta-alue ja lähiseudun metsät sijaitsevat kaikki alueeseen rajautuen. 3.2 Luonnonympäristö Alueella on tehty ympäristöselvitys joka on liitteenä 4 (Arto Hautala, ). Sen mukaan muinaismuistoja ei sisälly alueelle alue kuuluu III-luokan pohjaveden muodostumisalueeseen Valkeinen on poikkeuksellisen kirkasvetinen, pohjavesivaikutteinen järvi joka voidaan luokitella orsivesialtaaksi kallioperä on kauttaaltaan kvartsi- ja granodiorittia Valkeinen on tyypillinen harjualueiden nuottaruohojärvi jonka vesikasvillisuus on biomassaltaan hyvin vähäistä suunnittelualueelta ei löytynyt uhanalaiskasvilajistoa Valkeisen vesilinnusto on vähälajinen rantavyöhykkeen nisäkkäistä ei saatu havaintoja kalasto on vähälajinen uhanalainen eläimistö: kuikka, selkälokki

5 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (5/10) 3.3 Rakennettu ympäristö Väestö, palvelut, työpaikat ja rakennuskanta Suunnittelualueella toimii Valkeisjärven leirintäalue. Olemassaolevat rakennukset ovat puurakenteisia ja yksikerroksisia. Mökkejä on 11 kappaletta ja lisäksi päärakennus. Kaikki rakennukset sijaitsevat korkeintaan 200 metrin päässä rannasta. Lisäksi alueelta löytyy 70 asuntovaunu-/ autopaikkaa ja telttapaikkoja. Aktiviteeteista mainittakoon minigolf-rata ja frisbeegolfrata. Alueesta länteen sijaitsee kaksi loma-asuntojen korttelialuetta. Pohjoisessa sijaitsee yksi lomaasuntojen korttelialue. Liikenne Alueella sijaitsee alueen sisäisiä teitä ja polkuja. Alueen itäpuolella kulkee tie nro 58, Kinnulantie. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole muinaismuistoja eikä arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Tekninen huolto Suunnittelualueella on olemassa olevia teitä, vesi- ja viemärijohto sekä sähkö. 3.4 Maanomistus Tilan omistaa Kauko Uusitalo.

6 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (6/10) 3.5 Suunittelutilanne Maakuntakaava Maakuntakaavan 1.vaihekaava on vahvistunut Maakuntakaavan 2.vaihekaava on vahvistunut Maakuntakaavan 3.vaihekaava on vahvistunut Suunnittelualueelle sijoittuu merkintä Pv joka tarkoittaa tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (III). tv-1 merkintä vihreällä pohjalla tarkoittaa turvetuotantoaluetta 1. (II) alueelle sijoittuu myös merkintä arvokas harjualue mustalla vinoviivoituksella leirintäalue on merkitty maakuntakaavaan vihreällä kolmiolla joka tarkoittaa virkistys- / matkailukohdetta alueen tuntumaan sijoittuu myös moottorikelkkailun runkoreitin yhteystarve joka merkitty mustilla nuolilla mustilla ympyröillä alueen tuntumaan merkitty myös ulkoilureitti Yleiskaava Alueella ei ole yleiskaavaa.

7 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (7/10) Rantakaava Alueelle on hyväksytty rantakaava Lestijärven kunnanvaltuustossa Keskipohjanmaan ympäristökeskus on vahvistanut rantakaavan Rantakaavassa korttelissa 1 merkintä RA tarkoittaa loma-asuntojen korttelialuetta ja merkitä RT telttailu- ja leirintäaluetta. RA-alueella rakennusoikeutta on 400 m2 ja enimmäiskerrosluku on 1. RTalueella erikseen osoitetulle rakennusalalle saa sijoittaa 400 m2 ja 100 m2 rakennukset jotka käsittävät huolto-, palvelu ym. tiloja.

8 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (8/10) 4 RANTA - ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Aloite ja vireille tulo Ranta-asemakaavan muutoksen laadinta on tapahtunut maanomistajan aloitteesta. Lestijärven kunnanhallitus on päättänyt kaavoituksen vireilletulosta ja hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Osallisia ovat alueen maanomistaja ja ne, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä xx.xx xx.xx Viranomaisyhteistyö Ensimmäinen viranomaisneuvottelu on järjestetty xx.xx Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteet Laadittavan ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi nykyisen matkailukohteen mittava laajentaminen erityyppisillä loma-rakennuksilla Valkeisen rannan läheisyydessä. Kaavoitetuksella pyritään siihen että järven ja ranta-alueen luonnonarvot säilyvät. Alueen lomailu- ja virkistyskäyttömahdollisuudet on uuden kaavan myötävaikutuksella tarkoitus ottaa tehokkaammin käyttöön. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Kaavamuutosalueen pinta-ala on yhteensä n. 5,9 ha. Luonnosvaiheen mitoitus: RM-alue ( matkailua palvelevien rakennusten korttelialue) jossa enimmäiskerrosluku on II ja rakennusoikeutta 1800 m2. RA-alue (loma-asuntojen korttelialue) jossa enimmäiskerrosluku on II ja rakennusoikeus 1800 m2. RA-1-alue (loma-asuntojen korttelialue jossa tonteille saa rakentaa rakennusoikeuden lisäksi erillisen 20 m2 sauna-tai talousrakennuksen) jossa enimmäiskerrosluku on II ja rakennusoikeutta 3220 m2. Alueelle mahdollistetaan mm. hotellirakennuksen ja erityyppisten jakokoisten erillisten loma-asuntojen rakentuminen. 5.2 Kaavan vaikutukset Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen

9 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (9/10) merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, alueella suoritettuihin maastokäynteihin, osallisista saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuksiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Vaikutukset väestöön, palveluihin ja työpaikkoihin Nykytilanteessa leirintäalue on toiminnassa. Kaavoituksen myötä alueen loma-asutus lisääntyisi ja lisäisi kyseisen alan palveluja ja työpaikkoja. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Suunnitelualueella ovat olemassa alueen sisäinen liikenneverkosto, vesi- ja viemarijohto sekä sähkö. Alueen sisäisesti verkostoja voidaan laajentaa. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ranta-asemakaavan muutoksen toteutuessa kasvava loma-asuntojen rakentaminen tulee vaikuttamaan ympäristön ilmeeseen. Rakennusoikeuden ja yhden kerrosluvun lisääminen vaikuttaa vähäisesti mm. näkymään järveltä käsin. Esitetty rakentaminen on myös suhteellisen pienimuotoista. Vaikutukset virkistysalueisiin Kaavan toteutuessa virkistysalueiden ja ulkoilureittien käyttö lisääntyisi. Vaikutukset liikenteeseen Liikenne tulee lisääntymään vähäisessä määrin Kinnulantiellä ( tie nro 58). Ajoneuvojen määrä riippuu tulevan toiminnan laadusta. Mahdollisesta kesäasutuksesta johtuva liikenne lisäisi liikennettä kesälomien aikaan. Vaikutukset luonnonympäristöön Pienimittakaavainen rakentaminen on väljää aiheuttaen vähän häiriöitä luonnonympäristölle ja on kasvillisuuden ympäröimänä. Ranta-alueet säilyvät koskemattomina. 5.3 Kaavamerkinnät ja - määräykset Ranta-asemakaavan muutoksen asemakaavamerkinnät ovat kaavaluonnoksessa joka on selostuksen liitteenä. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen pyritään aloittamaan välittömästi kaavamuutoksen ratkettua. Ranta-asemakaavan toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Timo Tamminen arkkitehti SAFA Arkkitehtuuritoimisto Arktes oy

10 Valkeisen leirintäalue Ranta-asemakaavan muutos - Kaavaselostus (10/10)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Selostus 1 (17) Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 8.9.2014 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno 2:55) JA VILLA-PIVO

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027

KILKITNIEMENTIE 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:027 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KATU-, VESI- JA VIRKISTYSALUEELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS KILKITNIEMENTIE KAAVATUNNUS 31:027 KAAVAN PÄIVÄYS 16.4.2015 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 26.8.2015 31:027

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus 1 Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen (Päivikarin ranta-asemakaavan) selostus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen eli Päivikarin ranta-asemakaavan

Lisätiedot

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy 163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.4.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60

Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos korttelissa 60 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus

HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET. Asemakaavan muutoksen selostus KALAJOEN KAUPUNKI 2006 HIEKKASÄRKÄT HYTINPORTIN KORTTELI 101 SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT VR- JA KATUALUEET Asemakaavan muutoksen selostus 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Kaava-alueen määrittely Kunta: Kalajoen kaupunki

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot