Ecophon Master Rigid. äänenvaimennus luokkahuoneissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ecophon Master Rigid. äänenvaimennus luokkahuoneissa"

Transkriptio

1 Ecophon Master Rigid äänenvaimennus luokkahuoneissa 1

2 Luonnollinen ympäristö on malli oppimisympäristöille Ihmisen korva ja sen toiminta on kehittynyt nykyiseen muotoonsa jo vuosituhansia sitten. Kuuloaistimme toimii parhaiten ulkona luonnossa. Tänä päivänä vietämme 90 % ajastamme sisätiloissa, ja altistumme monille epäluonnollisille äänille. Tällä on merkittävä vaikutus kykyymme keskittyä, kommunikoida ja oppia. Parantaaksemme luokkahuoneiden ääniympäristöä meidän tulisi ponnistella jäljittääksemme luonnollista ulkoympäristöä. Tietämys ja hyvinvointi Optimaalinen ääniympäristö on perusedellytys sille, että kaikki oppilaat voisivat oppia parhaitten kykyjensä mukaan. Vaatimukset ääniympäristölle tulisi olla tiukat ja perustua sille, kuinka ihmiset kokevat äänen ja kuinka tämä vaikuttaa heihin, eikä pelkästään perustua muodollisiin standardeihin. Kun ääniympäristö mahdollistaa parhaan mahdollisen tuen oppilaille ja opettajille, niin olemme auttaneet lisäämään tietämystä ja hyvinvointia. Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille.tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu parhaiten aiottuun ympäristöön sekä näyttää järjestelmäsovellukset. Tekninen tieto perustuu testituloksiin tai pitkän ajan kokemukseen normaalioloissa.tuotteille ja järjestelmille määritellyt toiminnallisuudet ja ominaisuudet ovat voimassa vain, jos käsittelyohjeet, asennuskuvat ja.ohjeet, ylläpito-ohjeet ja muut ilmoitetut ehdot ja suositukset on huomioitu ja niitä on noudatettu. Jos niistä mitenkään poiketaan, esim. komponentteja tai tuotteita vaihdetaan, vapauttaa se Ecophonin kaikesta vastuusta lopputuloksena saavutettavien toiminnallisuuksien, tulosten tai ominaisuuksien suhteen.kaikki kuvaukset, kuvat ja mitat edustavat yleistä tasoa eivätkä toimi osana mitään sopimusta. Tuotteita ja järjestelmiä, jotka esitellään tässä julkaisussa, voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kuvauksia ja suosituksia päivitetään jatkuvasti. Viimeisimmän tiedon saat osoitteesta tai lähimmältä Ecophon edustajalta. Ecophon Group 2012 Idea ja taitto: Navigator. Painopaikka: Skånetryck AB. Kansi: Hans Georg Esch. Sivu 2-3: Matton/Nicklas Rudfell. Tekniset valokuvat: Citat. Piirrokset: Citat 2

3 Opetuksen kehittyminen asettaa uusia vaatimuksia Meneillään on jatkuva siirtyminen luentotyyppisestä opetuksesta kohti tilanteita, joissa opettaja nähdään avustajana oppilaiden yksilöllisten erojen, kiinnostuksen kohteiden, saavutusten ja oppimistyylien välillä. Uudenaikaisen oppimisympäristön odotetaan motivoivan opiskelijoita olemaan aktiivisempia opiskelussaan, mikä taas johtaa lisääntyneeseen kommunikaatioon ja mahdollisesti korkeampiin äänitasoihin. 3

4 Tavoitteena parempi oppimisympäristö Luokkahuoneessa on yleensä samansuuntaiset seinät ja kova lattia, sekä vähän verhoiltuja huonekaluja ja muita tekstiilejä. Ääni kimpoaa ympäri huonetta, ja olosuhteet ovat kaukana luonnollisesta ulkoympäristöstä. Haasteena on mahdollisuus säädellä ei-toivottuja ääniä ja heijastuksia, jotta kuunteleminen ja puhuminen saataisiin miellyttävämmäksi opiskelijoille ja opettajille. Standarditaso vähintään Kansainväliset standardit antavat suosituksia suunniteltaessa parempia akustiikkaratkaisuja. Useimmat standardit perustuvat äänenvaimennuksen määrään, ja mittarina käytetään jälkikaiunta-aikaa. Standardien noudattaminen pitäisi olla ehdoton minimi. Suomessa standardi SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus antaa ohjearvoja oppilaitosten huoneakustiikalle. Standardien ylittäminen pyrkimys parhaaseen Parhaiden mahdollisten olosuhteiden luominen opiskelijoille ja opettajille edellyttää sen ymmärtämistä, kuinka ihmiset kokevat äänen luokkahuoneissa. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka ääni heijastuu huoneessa, kuinka puheessa on erilaisia äänitaajuuksia ja miten se ymmärretään sekä sitä, kuinka ihmiset reagoivat niin fyysisesti kuin psyykkisesti erilaisiin äänitilanteisiin. Jotta pystyisimme ymmärtämään kokonaisuuden, tutustumme neljään akustiseen laatutekijään. Äänen voimakkuus Kuinka voimakasta ääni on huoneessa. Puheen selvyys Kuinka puhe ymmärretään huoneessa. Jälkikaiunta Kuinka nopeasti äänienergia häviää huoneessa. Kuuntelumukavuus Kuinka äänen matalat taajuudet vaikuttavat kuuntelumukavuuteen. Hyödyt opiskelijoille ja opettajille Kaikki nämä neljä akustista laatutekijää antavat lukuisia hyötyjä ihmisille, kun he kokevat luokkahuoneen ääniympäristöä. Tässä on joitakin esimerkkejä: Alhaisemmat äänitasot parantavat kuuntelumukavuutta, keskittymistä ja lyhytaikaista muistia, sekä vähentävät psyykkistä stressiä. Poistamalla myöhäiset vaakaheijastukset parannetaan puheen selvyyttä, etenkin yhdensuuntaisessa opetustilanteessa. Paremmasta puheen selvyydestä seuraa laadullisesti tasapainoisempi kommunikaatio mahdollistaen tiedon helpomman ymmärtämisen. Äänen tuottaminen vaivattomasti vähentää opettajien stressiä ja äänihuulten rasitusta. Matalien taajuuksien tehokkaampi vaimentaminen helpottaa sekä puhumista että kuuntelemista luokkahuoneissa, joissa monta ihmistä puhuu. Hyvä akustiikka edesauttaa opiskelijoiden vuorovaikutusta, asennetta ja käyttäytymistä, mikä vaikuttaa positiivisesti opettajiin, työympäristöön sekä koko koulun ilmapiiriin. 4

5 Neljä osatekijää, jotka takaavat luokkahuoneiden akustisen mukavuuden Ecophon Master Rigid on ensimmäinen ja tärkein askel kohti parasta mahdollista ääniympäristöä. Sen tärkein tehtävä on vähentää jälkikaiuntaa ja pudottaa äänitasoja. Ecophon Extra Bass on matalien taajuuksien vaimennuslevy, joka sijoitetaan Master Rigid -levyjen päälle vähentämään epämiellyttäviä 125 Hz:n ääniä. Extra Bass lisää huomattavasti kuuntelumukavuutta ja puheen selvyyttä. Se tulisi asentaa U-muotoisesti peittämään n. 45 % katon pintaalasta. Ecophon Master Rigid/gamma tarkoitus on tukea puhujan mukavuutta äänen heijasteena. Gamma levyt sijoitetaan opettajan yläpuolelle ja ne ovat osa akustiikkakattoa. Kun opettajat saavat heijasteen omasta puheestaan, heille ei tule tunnetta äänensä korottamisen tarpeesta. Ecophon Wall Panel sijoitettuna takaseinälle vähentää vaakatason heijasteita, mikä lisää puheen selvyyttä ja edelleen vähentää jälkikaiuntaa. Kolmen tärkeimmän akustisen parametrin mittaaminen luokkahuoneissa Äänenvoimakkuus G (db) mittaa, kuinka paljon huone vahvistaa ääntä verrattuna laboratoriomittaukseen, jossa huoneessa ei ole äänen heijastuksia. Jälkikaiunta Jälkikaiunta-aika, T (s), osoittaa, kuinka kauan ääni kestää vaimentua 60 db sen jälkeen, kun äänilähde on sammutettu. ISO ja ISO mukaan. Puheen selvyys (määritelmä) D 50 (%) on suoran äänen kaikkien hyödyllisten heijastusten energiamäärä, joka edistää puheen selvyyttä, jaettuna suoran äänen sisältävällä koko energiamäärällä. Mitä korkeampi luku on, sitä parempi on puheen selvyys. 5

6 Uudenaikainen luokkahuone lähtökohtana ääni Tänä päivänä puhekommunikaatio luokkahuoneissa on monimutkaisempaa kuin vanhassa yhdensuuntaisessa luentotyyppisessä opetuksessa. Oppilaita kannustetaan puheviestintään ja hyödynnetään erilaisia oppimistyylejä. Tämä tarkoittaa, että on olemassa vaara ristiriitaisuuksiin akustisesti tärkeissä asioissa tukemalla opettajan puhumista koko luokalle ja antamalla opiskelijoiden olla vuorovaikutuksessa samalla, kun halutaan taata kokonaisvaltainen hyvä ääniympäristö jokaiselle luokassa. Akustiikkaratkaisun täytyy tukea kaikkia näitä aktiviteetteja, jotta voitaisiin luoda parhaat mahdolliset olosuhteet opiskelijoille ja opettajille. Tarkastellaan perusasioita Käyttäjien lähtökohdan ymmärtäminen on avainasemassa, kun toteutetaan oikeanlaista akustista ympäristöä. Siinä on kyse mm. erilaisista oppimistyyleistä, sekä luokkahuoneen koosta ja muodosta. Näiden perusasioiden tunteminen on välttämätöntä luodessamme olosuhteita hyville puhe- ja kuunteluolosuhteille, ja ensiarvoisen tärkeää voittaessamme oppimisprosessin akustiset esteet. Kuva: Hans Georg Esch 6

7 Vakioluokkahuone ryhmätyöllä Kun opiskelijat työskentelevät ryhmissä, on tärkeää, että ryhmän jäsenet pystyvät kuulemaan toisiaan selvästi ilman että häiritsevät toisia ryhmiä. Kun kokonaisäänitaso nousee, ihmiset pyrkivät nostamaan myös omaa ääntään kilpaillen toistensa kanssa. Tätä kutsutaan Lombardin efektiksi, ja se täytyy olla huolellisesti tasapainoitettu. Master Rigid akustiikkakatto koko pinta-alalla vaimentaa suurimman osan häiritsevästä äänestä, eikä kenellekään tule tunnetta äänensä nostamisen tarpeesta. Extra Bass (2) vaimentaa matalataajuiset äänet, mikä lisää huomattavasti puheen selvyyttä. Wall Panel (4) auttaa myös vaimentamaan äänen lähimpinä toisiaan istuvien ryhmien välillä Vakioluokkahuone perinteisellä opetuksella Kun opettaja puhuu, leviää ääni huoneessa. Koko katon pinta-alalla oleva Master Rigid (1) vaimentaa ääntä ja estää häiritsevien heijastusten syntymisen. Extra Bass (2) vaimentaa ääntä matalilla taajuuksilla, mikä lisää huomattavasti puheen selvyyttä. Heijaste (3) opettajan pään yläpuolella antaa puhumiselle hyvän tuen ja tekee puhumisesta miellyttävämpää. Wall Panel (4) asennettuna luokan takaseinälle vaimentaa siihen osuvaa opettajan ääntä estäen sen kimpoamisen takaisin huoneeseen. Tämä pitää kokonaisäänitason alhaalla ja parantaa puheen selvyyttä antaen ihmisille tuntemuksen hyvästä ääniympäristöstä. 2 Suuri luokkahuone perinteisellä opetuksella Yli 9 metrin pituinen luokkahuone asettaa lisävaatimuksia akustisille ratkaisuille. Puheen voimakkuus vähenee etäisyyden myötä, mikä tekee tilanteen vaikeaksi kauimpana opettajasta istuville opiskelijoille. Master Rigid (1) koko pinta-alalla vaimentaa suurimman osan häiritsevästä äänestä, mutta sitä voidaan täydentää pidemmällä heijastavalla alueella (3). Tämä vahvistaa opettajan ääntä ja parantaa puheen selvyyttä luokan perällä. Extra Bass (2) vaimentaa äänen matalia taajuuksia, mikä lisää huomattavasti puheen selvyyttä. Wall Panel (4) vaimentaa ääntä, kun se osuu takaseinään estäen sen kimpoamisen takaisin huoneeseen. 7

8 Suunniteltu palvelemaan sekä kouluja että ympäristöä Kymmenen kertaa vahvempi pinta Master Rigid tuotteessa on ainutlaatuinen vahvistettu Akutex FT -pinta, joka on kerrosrakenteinen. Pinta on suunniteltu ajatellen koulujen erityistarpeita, kuten iskunkestävyyttä ja ulkonäköä. Vahvistettu Akutex FT on tutkittu olevan kymmenen kertaa vahvempi kuin normaali Akutex FT -pinta. Master Rigid järjestelmä on turvallinen ja taloudellinen valinta, kun vaaditaan kestävyyttä ja visuaalista ilmettä. * Kuvat oikealla ovat tuloksia vastaavanlaisista osumatesteistä Elcometriä käyttäen. Kuva: Ole Jais Osumatesti*: Akutex FT -pinta Kuva: Patrick Klemm Kuva: Patrick Klemm Osumatesti*: Vahvistettu Akutex FT -pinta Akutex FT Vahvistettu kerros Lasivillaydin Ecophon Master Rigid on kerrosrakenteinen. 8

9 Kuva: Hans Georg Esch Master Rigid Dp Järjestelmäsuunnittelu Oppimisympäristöissä on tärkeää, että alaslasketun katon osat on lukittu listajärjestelmään. Master Rigid -levyjä on saatavana kolmea eri reunamallia, A, E ja Dp, jotka voidaan kaikki lukita Connect -listajärjestelmään. Master Rigid A- ja E tuotteessa käytetään kiinnittimiä (Connect Hold down klipsit A ja E ovat patentoituja), ja Master Rigid Dp -levyt on lukittu reunamuotonsa ansiosta (Dp reuna on patentoitu). Tämä tarkoittaa, että kaikki kolme järjestelmää kestävät iskuja alhaalta päin. Paitsi, että ne on lukittu listajärjestelmään, ne voidaan myös irrottaa alhaalta päin. Master Rigid Dp -reunamalli antaa katolle suoraviivaisen ilmeen johtuen 8 mm:n raosta levyjen välillä yhdessä suunnassa, ja 2 mm:n raosta toisessa suunnassa. Se voidaan myös lukita listajärjestelmään, mikä saattaa olla vaatimus joissakin tapauksissa. Edge A klipsillä Edge E klipsillä Edge Dp 9

10 Kuva: Patrick Klemm Helppo asennus Kevyet Master Rigid -levyt yhdessä Connect -listajärjestelmän kanssa tekevät asennuksesta nopean ja helpon. Koska matalien taajuuksien vaimentaminen luokkahuoneissa on akustisesti ratkaisevan tärkeää, on Extra Bass keskeinen osa koko järjestelmää. Se on kokonaan kapseloitu kalvoon, mikä huomattavasti yksinkertaistaa käsittelyä ja asennusta. Extra Bass -levyjä ei tarvitse leikata, ja ne on helppo sijoittaa akustisen katon päälle. Levyt voidaan myös taittaa minkä tahansa asennuksen ympärille kattotilassa ilman että tehdään kompromisseja toimivuuden suhteen. Hyvä valonheijastavuus Valaistus on yksi oppimisympäristön avaintekijöistä. Ecophon akustiikkakatto antaa voimakkaan ja tasaisen valon heijasteen, mutta saa myös aikaan miellyttävän valon leviämisen ja kustannustehokkaan valaistuksen. Ecophon akustiikkalevyissä käytetään Akutex FT pinnoitetta, jonka valonheijastavuus on 85 % ja diffuusi heijastus 99 %. Takaisinheijastavuuskerroin on 63 mcd/ m 2 lx ja kiiltoaste <1. Kuva: Patrick Klemm 10

11 Suurella huolella ympäristön puolesta Master Rigid- ja Extra Bass- levyt on valmistettu käyttäen viimeisintä teknologiaa lasivillan valmistuksessa. Uudessa 3RD Teknologiassa pääraakaaineesta vähintään 70% on kierrätettyä kotitalouslasia. Lisäksi perinteinen öljypohjainen sideaine on korvattu kasvipohjaisella sideaineella. Tuotteille on myönnetty Pohjoismainen Joutsen merkki. Kehitetty tulevaisuutta varten Ecophonin perinteisellä lasivillan valmistustavalla valmistettavat levyt täyttävät jo nyt vaativimmat rakennusmateriaalien päästövaatimukset. 3RD Teknologialla otamme askeleen eteenpäin valmistautuessamme vieläkin alempiin päästöihin tulevaisuudessa. Vähemmän kuljetuksia Kun siirrytään maksimaalisesta optimaaliseen vaimennukseen, Ecophon on onnistunut vähentämään levyjen paksuutta 50 %. Tämä vähentää kuljetettavaa määrää ja painoa, josta myös seuraa vähäisempi kuormitus ympäristölle. Kuva: Matton Yli 70 % tuotteen pääraaka-aineesta on kierrätyslasia. Mieluisat sisäympäristöt Sisäilmalla on merkittävä vaikutus ihmisten terveyteen. Huono sisäilma voi usein laukaista allergioita ja stressiperäisiä sairauksia. Johtavat ympäristö- ja terveysorganisaatiot ovat testanneet Ecophon -järjestelmät ja ne täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. Näistä esimerkkeinä Danish Indeklima (Indoor Climate) ja Suomen Rakennusmateriaalien M1 päästöluokka sekä yhteistyö Allergia- ja Astmaliiton kanssa. YMPÄRISTÖMERKKI NORDIC ECOLABEL

12 Ecophon Wall Panel akustisesti ja visuaalisesti hyvä ratkaisu Ääntä vaimentavat seinälevyt ovat keskeinen osa luokkahuoneiden optimoitua akustista mukavuutta. Voit tehdä luokkahuoneen visuaalisen vaikutuksen Ecophon Wall Panel -seinälevyillä. Niitä on saatavana useissa eri väreissä, kuvioissa ja profiilivaihtoehdoilla, antaen ulottuvuutta katseenvangitsevien ratkaisujen luomiselle. Joustavuus tarpeittesi mukaan Ecophon Wall Panel -valikoima tarjoaa erilaisia pintoja ja useita profiilivaihtoehtoja, mikä antaa monia eri suunnitteluvaihtoehtoja. Voit asentaa ne pystysuuntaisesti, diagonaalisesti tai vaakasuuntaisesti, ja yhdistellä värejä ja kuvioita. Connect -valikoima tarjoaa myös erikoisprofiilin, joka sopii kirjahyllyjärjestelmän asentamiseen. Lisätietoja saa Ecophon Wall Panel tuote-esitteestä sekä internetsivultamme. Kuva: Hans Georg Esch 12

13 Painetut kuviot Muralis on painatettujen kuvioiden sarja, joka on kehitetty antamaan huoneelle jotain erityistä. Kuva: Saint-Gobain Ecophon, Muralis: Fantasia, Susanna Sivonen Kuva: Saint-Gobain Ecophon Monipuoliset värit Texona tarjoaa sileän pinnan ja 16 trendikästä väriä. Kuva: Patrick Klemm Kuva: Patrick Klemm Super G pinta Super G on iskunkestävä pinta erityistarpeita vaativiin paikkoihin, ja on saatavissa kolmessa eri värissä. Käytännölliset kirjahyllyt hajottavat ääntä Connect -hattulista mahdollistaa käytännöllisten kirjahyllyjen asentamisen seinälevyjen eteen hajottaen näin ääntä tilassa. Huom: Ecophon ei toimita kirjahyllyjärjestelmää. 13

14 ECOPHON MastEr rigid a Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi sisäkaton avattavuutta. Ecophon Master Rigid A -järjestelmässä on näkyvät listat. Kaikki levyt on kiinnitetty listajärjestelmään klipsein, mutta ne voidaan kuitenkin avata. Järjestelmä koostuu Ecophon Master Rigid A ja Ecophon Extra Bass -levyistä sekä Ecophon Connect -listajärjestelmästä. Kokonaispaino noin 3,5 kg/m². Peruslevy on tiheää 3RD-tekniikan lasivillaa. Levyn pinta on vahvistettu ja kerroksittainen. Näkyvälle pinnalla on Akutex FT pinnoite. Tuote on saatavana myös ääntäheijastavana gamma-pintaisena. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja reunoissa reunakäsittely. Master rigid a -levy Leikkaus, Master rigid a -järjestelmä ja Connect t24 Jos halutaan parantaa matalien taajuuksien vaimennusta, Ecophon Extra Bass levyjä voidaan asentaa sisäkaton yläpuolelle. Listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon Connect -asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Master rigid a -järjestelmä ja Connect t24 järjestelmän tiedot Mitat, mm x x x t24 Paksuus asennuskuva M316 M316 M316 tekniset OMiNaisuudEt AkustiikkA Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN iso 354 mukaan. Luokitus standardin EN iso mukaan. α ρ todellinen äänenvaimennuskerroin PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN iso 1182 mukaan. Järjestelmä on luokiteltu palonsuojakatteeksi Nt FirE 003 mukaan. Katso tekniset ominaisuudet, paloturvallisuus. syttymisherkkyysluokitus Maa standardi Luokka Europe EN a2-s1,d taajuus Hz Ecophon Master rigid a 200 mm o.d.s. --- Ecophon Master rigid a/gamma 200 mm o.d.s. Ecophon Master rigid a + Ecophon Extra Bass 200 mm o.d.s. o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus tuote Master rigid a o.d.s mm 200 absorptioluokka a Ääneneristys Ei mittaustulosta Yksityisyys Ei mittaustulosta AvAttAvuus Levyt on kiinnitetty listajärjestelmään, mutta ne voidaan avata. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. PuhdistettAvuus imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain. valonheijastavuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1. kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30 C lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (iso 4611). sisäilma M1-päästöluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää Yhteistyössä allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä. YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. Kierrätettävissä. kg mekaaniset ominaisuudet Levyjen ja listojen kuormitusta koskevat tiedot, katso asennuskuva. Olosuhteet: katso ominaisuudet, kohta mekaaninen kestävyys. Asennus asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös asennuksen kokonaissyvyyden. 14

15 M316 AsennuskuvA (M316) MAster rigid A MäärälAskelMA (poislukien HukkA) Mitat, mm 600x x x ecophon Master rigid A 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m² 2 Connect t24 tkl, asennus 1200 mm välein 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m² 3 Connect t24 tvl, l=1200 mm, asennetaan 600 mm välein 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m² 4 Connect t24 tvl, l=600 mm 0,9m/m² Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 6 Connect rl-kiinnike 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 7 Connect Hold down klipsi A 2kpl/levy 2kpl/levy 2kpl/levy 8 Connect u-lista, kiinnitys 300 mm välein (1200x1200, c200 mm) tarpeen mukaan 9 suorakiinnitykseen: Connect suorakiinnike, asennetaan 1200 mm välein 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m² Δ Minimi kokonaissyvyys: 100 mm δ Min. avaussyvyys: 120 mm (170 mm. jos mukana ecophon extra Bass). - - Mitat, mm Max pistekuorma (n) Max kuormituksen kesto (n) 600x x x katso määrälaskelma Connect Hold down klipsi A Connect avaustyökalu pistekuorma/kuormituksenkestävyys 15

16 ECOPHON MastEr rigid E Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi sisäkaton avattavuutta. Ecophon Master Rigid E -järjestelmässä on näkyvät upotetut listat. Asennus luo varjoilmiön, joka korostaa joka levyä ja osittain piilottaa listan. Levyn näkyvä pinta sijaitsee 10 mm listan alapuolella. Kaikki levyt on kiinnitetty listajärjestelmään klipsein, mutta ne voidaan kuitenkin avata. Järjestelmä koostuu Ecophon Master Rigid E ja Ecophon Extra Bass -levyistä sekä Ecophon Connect -listajärjestelmästä. Kokonaispaino noin 3,5 kg/m². Peruslevy on tiheää 3RDtekniikan lasivillaa. Levyn pinta on vahvistettu ja kerroksittainen. Näkyvälle pinnalla on Akutex FT pinnoite. Tuote on saatavana myös ääntäheijastavana gamma-pintaisena. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja levyt reunat on maalattu. Master rigid E -levy Master rigid E -järjestelmä ja Connect t24 Leikkaus, Master rigid E -järjestelmä ja Connect t24 Jos halutaan parantaa matalien taajuuksien vaimennusta, Ecophon Extra Bass levyjä voidaan asentaa sisäkaton yläpuolelle. Listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon Connect -asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. järjestelmän tiedot Mitat, mm x x x t24 Paksuus asennuskuva M317 M317 M317 tekniset OMiNaisuudEt AkustiikkA Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN iso 354 mukaan. Luokitus standardin EN iso mukaan. α ρ todellinen äänenvaimennuskerroin PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN iso 1182 mukaan. Järjestelmä on luokiteltu palonsuojakatteeksi Nt FirE 003 mukaan. Katso tekniset ominaisuudet, paloturvallisuus. syttymisherkkyysluokitus Maa standardi Luokka Europe EN a2-s1,d taajuus Hz Ecophon Master rigid E 200 mm o.d.s. --- Ecophon Master rigid E/gamma 200 mm o.d.s. Ecophon Master rigid E + Ecophon Extra Bass 200 mm o.d.s. o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus tuote Master rigid E o.d.s mm 200 absorptioluokka a Ääneneristys Ei mittaustulosta Yksityisyys Ei mittaustulosta AvAttAvuus Levyt on kiinnitetty listajärjestelmään, mutta ne voidaan avata. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. PuhdistettAvuus imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain. valonheijastavuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1. kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30 C lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (iso 4611). sisäilma M1-päästöluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää Yhteistyössä allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä. YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. Kierrätettävissä. kg mekaaniset ominaisuudet Levyjen ja listojen kuormitusta koskevat tiedot, katso asennuskuva. Olosuhteet: katso ominaisuudet, kohta mekaaninen kestävyys. Asennus asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös asennuksen kokonaissyvyyden. 16

17 M317 AsennuskuvA (M317) MAster rigid e MäärälAskelMA (poislukien HukkA) Mitat, mm 600x x x ecophon Master rigid e 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m² 2 Connect t24 tkl, asennus 1200 mm välein 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m² 3 Connect t24 tvl, l=1200 mm, asennetaan 600 mm välein 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m² 4 Connect t24 tvl, l=600 mm 0,9m/m² Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 6 Connect rl-kiinnike 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 7 Connect Hold down klipsi e 2kpl/levy 2kpl/levy 2kpl/levy 8 Connect u-lista, kiinnitys 300 mm välein (1200x1200, c200 mm) tarpeen mukaan 9 suorakiinnitykseen: Connect suorakiinnike, asennetaan 1200 mm välein 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m² Δ Minimi kokonaissyvyys: 110 mm δ Min. avaussyvyys: 120 mm (170 mm. jos mukana ecophon extra Bass). - - Mitat, mm Max pistekuorma (n) Max kuormituksen kesto (n) 600x x x katso määrälaskelma Connect Hold down klipsi e Connect avaustyökalu pistekuorma/kuormituksenkestävyys 17

18 ECOPHON MastEr rigid dp Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi sisäkaton avattavuutta. Ecophon Master Rigid Dp -järjestelmässä (patenttihakemus on vireillä) on osittain näkyvät listat. Hyvä valinta, kun tavoitteena on iskunkestävä ja lukittava järjestelmä. Levyjen välissä on 8 mm rako, mikä korostaa alakaton suuntaa. Levyjen reunat erottuvat selkeästi. Kaikki levyt on kiinnitetty listajärjestelmään klipsein, mutta ne voidaan kuitenkin avata. Järjestelmä koostuu Ecophon Master Rigid Dp ja Ecophon Extra Bass -levyistä sekä Ecophon Connect -listajärjestelmästä. Kokonaispaino noin 4 kg/m². Peruslevy on tiheää 3RDtekniikan lasivillaa. Levyn pinta on vahvistettu ja kerroksittainen. Näkyvälle pinnalla on Akutex FT pinnoite. Tuote on saatavana myös ääntäheijastavana gamma-pintaisena. Taustapinnalla on väritön lasihuopa ja reunat on maalattu. Master rigid dp -levy Master rigid dp -järjestelmä ja Connect t24 Leikkaus, Master rigid dp -järjestelmä ja Connect t24 Jos halutaan parantaa matalien taajuuksien vaimennusta, Ecophon Extra Bass levyjä voidaan asentaa sisäkaton yläpuolelle. Listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon Connect -asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. järjestelmän tiedot Mitat, mm x x t24 Paksuus asennuskuva M318 M318 tekniset OMiNaisuudEt AkustiikkA Äänenvaimennus: Koetulokset standardin EN iso 354 mukaan. Luokitus standardin EN iso mukaan. α ρ todellinen äänenvaimennuskerroin YmPäristövAikutus Myönnetty Pohjoismainen Joutsen -merkki. Kierrätettävissä. PAloturvAllisuus Peruslevy on testattu ja luokiteltu palamattomaksi standardin EN iso 1182 mukaan. Järjestelmä on luokiteltu palonsuojakatteeksi Nt FirE 003 mukaan. Katso tekniset ominaisuudet, paloturvallisuus. syttymisherkkyysluokitus Maa standardi Luokka Europe EN a2-s1,d Ecophon Master rigid dp 200 mm o.d.s. --- Ecophon Master rigid dp/gamma 200mm o.d.s. Ecophon Master rigid dp + Ecophon Extra Bass 200 mm o.d.s. o.d.s = asennuksen kokonaiskorkeus tuote taajuus Hz Master rigid dp o.d.s mm 200 absorptioluokka a Ääneneristys Ei mittaustulosta Yksityisyys Ei mittaustulosta AvAttAvuus Levyt on kiinnitetty listajärjestelmään, mutta ne voidaan avata. Minimi avaussyvyys asennuskuvan mukaan. PuhdistettAvuus imurointi päivittäin, nihkeäpyyhintä viikoittain. valonheijastavuus White Frost, lähin NCs -värikoodi s N, 85% valonheijastavuus (josta yli 99% diffuusia heijastusta). takaisinheijastavuuskerroin 63 mcd*m-2lx-1. Kiiltoaste < 1. kosteudenkesto Levyt kestävät 95% suhteellista kosteutta 30 C lämpötilassa ilman näkyviä muodonmuutoksia. (iso 4611). sisäilma M1-päästöluokiteltu, tuotteen markkinoinnissa on oikeus käyttää Yhteistyössä allergia- ja astmaliiton kanssa -merkkiä. kg mekaaniset ominaisuudet Järjestelmä on testattu standardin EN liitteen d mukaisesti ja se on luokiteltu 3a. Pistekuorma- ja kuormituksenkestotiedot katso taulukosta. Katso myös mekaaniset ominaisuudet. Asennus asennetaan oheisten asennuskuvien mukaan, joista näet myös asennuksen kokonaissyvyyden. 18

19 M318 AsennuskuvA (M318) MAster rigid dp MäärälAskelMA (poislukien hukka) Mitat, mm 600x x600 1 ecophon Master rigid dp 2,8/m² 1,4/m² 2 Connect t24 tkl, asennus 1200 mm välein 0,9m/m² 0,9m/m² 3 Connect t24 tvl, l=1200 mm, asennetaan 600 mm välein 1,7m/m² 1,7m/m² 4 Connect t24 tvl, l=600 mm 0,9m/m² - 5 Connect jatkojousi ripustuslangoin, asennus 1200 mm välein (enintään 600 mm seinästä) 0,7/m² 0,7/m² 6 Connect rl-kiinnike 0,7/m² 0,7/m² 7 Connect tkl-seinäkiinnike (jokaiselle tkl-riville ja joka toiselle tvl-riville) tarpeen mukaan 8 Connect kkl (kiinnitys 300 mm välein) tarpeen mukaan 9 Connect seinävälike 5 1/leikattu levy, jolla on yksi kantava reuna 2/leikattu levy, jolla on yksi kantava reuna 10 Connect dp-levylukitsin 1/levy 2/levy 11 suorakiinnitykseen: Connect suorakiinnike, asennetaan 1200 mm välein 0,7/m² 0,7/m² 12 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² Δ Minimi kokonaissyvyys; 135 mm - - δ Minimi avaussyvyys: 30 mm. Mitat, mm Max pistekuorma (n) Max kuormituksen kesto (n) 600x x katso määrälaskelma seinäliitos Connect kaksoiskulmalistalla Connect seinävälike 5 reuna-aluelevyjen lukitsemiseen pistekuorma/kuormituksenkestävyys 19

20 Ensimmäiset lasivillapohjaiset äänenvaimennustuotteet valmistettiin 1958 parantamaan työskentelytilojen äänimaailmaa. Tänä päivänä Ecophon toimii maailmanlaajuisesti valmistaen ja myyden akustisia äänenvaimennusjärjestelmiä, tavoitteenaan luoda hyvä huoneakustiikka toimistoihin, oppilaitoksiin, terveydenhuollontiloihin sekä teollisuuslaitosten tiloihin. Ecophon kuuluu kansainväliseen Saint-Gobain -konserniin, jolla on myyntiyhtiöitä ja teollisuuslaitoksia useimmissa Euroopan maissa. Visiomme on ansaita maailmanlaajuisesti johtava asema akustisten sisäkattoja seinälevyjärjestelmien toimittajana tarjoamalla loppukäyttäjille parhaat mahdolliset ratkaisut. Ecophon tekee jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten, työolosuhteita kehittävien organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa sekä osallistuu aktiivisesti huoneakustiikkaa koskevien standardien työstämiseen. Ecophonin tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset olosuhteet sinne missä ihmiset työskentelevät ja kommunikoivat FI

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen

Ecophon Master Rigid. paras ratkaisu luokkahuoneeseen Ecophon Master Rigid paras ratkaisu luokkahuoneeseen Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Optimoi huoneakustiikka luokkahuoneissa Ecophonilla on monen vuoden kokemus kouluakustiikan tutkimisesta oikeassa

Lisätiedot

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 600x x x1200. XL 1800x600. XL 2000x600

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 600x x x1200. XL 1800x600. XL 2000x600 Ecophon Focus A Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan akustisten ja esteettisten perusvaatimusten täyttymistä. Ecophon Focus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä

Lisätiedot

Ecophon Focus Frieze

Ecophon Focus Frieze Ecophon Focus Frieze Käyttökohteisiin, joissa sisäkaton liitos seinään toteutetaan saumattomasti ilman näkyvää seinälistaa. Ecophon Focus frieze on saatavana Dg, Ds, A ja E -reunoille. Frieze-levyjä ei

Lisätiedot

Ecophon Focus Dg. galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon-asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Ecophon Focus Dg. galvanoidusta teräksestä. Käytä Ecophon-asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Ecophon Focus Dg Käyttökohteisiin, joissa tavoitellaan ainutlaatuista avattavaa alaslaskettua sisäkattoa. Järjestelmän reunamalli piilottaa levyn kantavat reunat sekä luo erityisen leijuvan vaikutelman.

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w

Ecophon Focus Ds. Äänenvaimennus: Testitulokset EN ISO 354 mukaan. Ääneneristys: D n,f,w Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan symmetrinen ja se asennetaan piilolista-järjestelmään.

Lisätiedot

Ecophon Super G A. Käytä Ecophon-asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Ecophon Super G A. Käytä Ecophon-asennustarvikkeita hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Ecophon Super G A Liikuntatiloihin, kouluihin, päiväkoteihin ja käytäviin, joissa sisäkatto voi joutua alttiiksi mekaaniselle rasitukselle. Ecophon Super G A alaslasketussa järjestelmässä on näkyvät listat

Lisätiedot

Ecophon Advantage E. varmistamiseksi. Connect listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä.

Ecophon Advantage E. varmistamiseksi. Connect listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Ecophon Advantage E Kohteisiin, joissa sisäkatolta vaaditaan helppoa asennettavuutta, ja joissa akustiset vaatimukset pitää täyttää. Ecophon Advantage E -järjestelmässä on upotettu näkyvä listajärjestelmä,

Lisätiedot

Ecophon Advantage E. varmistamiseksi. Connect listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä.

Ecophon Advantage E. varmistamiseksi. Connect listajärjestelmä valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Ecophon Advantage E Kohteisiin, joissa sisäkatolta vaaditaan helppoa asennettavuutta, ja joissa akustiset vaatimukset pitää täyttää. Ecophon Advantage E -järjestelmässä on upotettu näkyvä listajärjestelmä,

Lisätiedot

Ecophon Advantage A 20 mm

Ecophon Advantage A 20 mm Ecophon Advantage A 20 Kohteisiin, joissa sisäkatolta vaaditaan helppoa asennettavuutta ja avattavuutta, ja joissa akustiset perusvaatimukset pitää täyttää. Ecophon Advantage A -järjestelmässä on näkyvät

Lisätiedot

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Liikuntatiloihin tai vastaaviin, joissa sisäkatto voi joutua alttiiksi mekaaniselle rasitukselle. Erityisen kestävä Ecophon Super G Plus A -järjestelmä asennetaan hattulistoin joko

Lisätiedot

Ecophon Industry RTP

Ecophon Industry RTP Ecophon Industry RTP Teollisuustiloihin, joissa sisäkatolta vaaditaan iskunkestävyyttä. Järjestelmä koostuu Ecophon Industry RTP -levystä ja Ecophon -listajärjestelmästä, kokonaispaino noin 4-6 kg/m² levyn

Lisätiedot

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix (patenttia haettu) on akustiikkakatto laajoille alueille, joissa tarvitaan suuri peittävyys mutta seinästä seinään ratkaisu ei ole mahdollinen tai toivottu.

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600 1800x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 20 20 20 20 M278, M279 M278, M279 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp -järjestelmässä on ainutlaatuinen upotettu listajärjestelmä, jota käytetään korostamaan haluttua suuntaa tilassa. Pitkillä sivuilla levyjen väliin jää leveä ura kun taas

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x x x x x x x600 T24 Paksuus (t) M390, M391

Ecophon Focus Lp. Mitat, mm 600x x x x x x x600 T24 Paksuus (t) M390, M391 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp -järjestelmässä on ainutlaatuinen upotettu listajärjestelmä, jota käytetään korostamaan haluttua suuntaa tilassa. Pitkillä sivuilla levyjen väliin jää leveä ura kun taas

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Performance A

Ecophon Hygiene Performance A Ecophon Hygiene Performance A Ecophon Hygiene Performance A C3 on alaslaskettu akustoiva sisäkattojärjestelmä ympäristöihin, jotka saattavat kohtuullisesti likaantua ja joita puhdistetaan säännöllisesti.

Lisätiedot

Ecophon Akusto Wall A TECH

Ecophon Akusto Wall A TECH Ecophon Akusto Wall A TECH Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Akusto Wall A asennetaan näkyville listoille. Ratkaisua

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma

Ecophon Wall Panel C. Ääneneristys: Ei mittaustulosta Yksityisyys: AC=240 standardien ASTM E 1376 ja E 1110 mukaan. Wall Panel C -levyjen sauma Ecophon Wall Panel C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä tai vaihtoehtona erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Wall Panel C asennetaan piilolistalle, ja

Lisätiedot

Ecophon Solo Circle seinällä

Ecophon Solo Circle seinällä Ecophon Solo Circle seinällä Äänenabsorption lisäämiseksi huoneessa on mahdollista asentaa Ecophon Solo Circle levyjä seinälle. Järjestelmä mahdollistaa design-vaihtoehtoja, kuten monitasoiset asennukset

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa.

Ecophon Focus Ds. Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan syetrinen ja se asennetaan piilolistajärjestelmään.

Lisätiedot

Ecophon Solo Baffle. pinnoilla on Akutex FT -pinta. Levyn reunat ovat suorat ja ne on maalattu. Ecophon Solo Baffle -levyt on helposti irrotettavissa.

Ecophon Solo Baffle. pinnoilla on Akutex FT -pinta. Levyn reunat ovat suorat ja ne on maalattu. Ecophon Solo Baffle -levyt on helposti irrotettavissa. Ecophon Solo Baffle Ecophon Solo Baffle on akustointiratkaisu erityisesti kohteisiin, joihin ei voida asentaa seinästä seinään alakattoa. Solo Baffle sopii kohteisiin, joiden huonekorkeutta halutaan muuttaa

Lisätiedot

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta.

TUOTE- JA JÄRJESTELMÄTIEDOT JÄRJESTELMÄN TIEDOT. Industry Modus TAL -järjestelmä. -järjestelmä. YKSITYISYYS: Ei mittaustulosta. Ecophon Industry Modus TAL Teollisuustiloihin, joissa vaaditaan vaihtoehtoisia levykokoja ja asennustapoja. voidaan asentaa näkyvään listajärjestelmään tai sienikiinnityksellä. Jos levyt kiinnitetään sienikiinnityksellä,

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa mahdollisesti tapahtuu sisäkatto- ja seinäpintojen likaantumista ja säännöllinen pesu

Lisätiedot

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600

Ecophon Focus A. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. XL 2000x600. XL 1800x600. XL 2400x600 T15 T24 Paksuus (t) Asennuskuva. 1200x600 1200x1200 1600x600 Ecophon Focus A Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan akustisten ja esteettisten perusvaatimusten täyttymistä. Ecophon Focus A -järjestelmässä on näkyvät listat ja kaikki levyt voidaan avata. Järjestelmä

Lisätiedot

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Akusto One SQ -järjestelmä mahdollistaa äänenvaimennusmateriaalin lisäämisen tilan seinille. Järjestelmä antaa design-vaihtoehtoja, eri väreillä ja muodoilla voi luoda useita kuvioita.

Lisätiedot

Ecophon Edge 500. Profiili on valmistettu pursotetusta alumiinista ja kulmat ovat valusinkkiä. Molemmat osat on pulverimaalattu valkoisiksi

Ecophon Edge 500. Profiili on valmistettu pursotetusta alumiinista ja kulmat ovat valusinkkiä. Molemmat osat on pulverimaalattu valkoisiksi Ecophon Edge 500 Ecophon Edge 500 viimeistelee leijuvan alakattokokonaisuuden kohteisiin, joissa alakattoa ei voida tai haluta asentaa seinästä seinään, mutta joissa tarvitaan hyvä ääniympäristö. Suuressa

Lisätiedot

Ecophon Focus Ds. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 600x x x x x x x600 T24 Paksuus (t)

Ecophon Focus Ds. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 600x x x x x x x600 T24 Paksuus (t) Ecophon Focus Ds Käyttökohteisiin, joissa edellytetään alaslaskettua piilolistaasennusta ja kunkin levyn täytyy olla vaivatta avattavissa. Ecophon Focus Ds on reunoiltaan syetrinen ja se asennetaan piilolistajärjestelmään.

Lisätiedot

Ecophon Industry Modus TAL

Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL Ecophon Industry Modus TAL on hyvien akustisten ominaisuuksien perustuote teollisuuskohteisiin. On värivaihtoehtoja ja asennustapoja, joista valita. Järjestelmä koostuu Ecophon

Lisätiedot

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Akusto Wall C asennetaan piilolistalle, ja reunan viiste jättää

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa mahdollisesti tapahtuu sisäkatto- ja seinäpintojen likaantumista ja säännöllinen

Lisätiedot

Ecophon Akusto Wall C TECH

Ecophon Akusto Wall C TECH Ecophon Akusto Wall C TECH Seinävaimentimia käytetään sisäkattovaimennuksen lisänä erityisesti suurissa tiloissa tärykaiun vaimentamiseksi. Ecophon Akusto Wall C asennetaan piilolistalle, ja reunan viiste

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Advance Baffle

Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa tapahtuu sisäkattoja seinäpintojen voimakasta likaantumista ja päivittäinen pesu on

Lisätiedot

Hyvä ääniympäristö. oppilaiden ja opettajien avuksi

Hyvä ääniympäristö. oppilaiden ja opettajien avuksi Hyvä ääniympäristö oppilaiden ja opettajien avuksi Huono ääniympäristö luokissa johtaa huonoihin oppimistuloksiin Suurin osa koululaisista viettää koulupäivänsä liian meluisassa ympäristössä. Tämä voi

Lisätiedot

Akustiikka terveydenhuollossa. Toimivat Ecophon ratkaisut

Akustiikka terveydenhuollossa. Toimivat Ecophon ratkaisut Akustiikka terveydenhuollossa Toimivat Ecophon ratkaisut Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä

Lisätiedot

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E käytetään luomaan tasaisia siirtymiä alakattotasojen välille joko välitilan asennusten peittämiseen tai luomaan näyttäviä pintoja. Tasojen välinen korkeusero

Lisätiedot

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys

Nopea ja yksinkertainen. akustiikkalevyjen suorakiinnitys Nopea ja yksinkertainen akustiikkalevyjen suorakiinnitys Kuva: H.G: Esch Tuote: Ecophon Master B Nopea ja helppo keino Aina ei ole mahdollista asentaa tavanomaista ripustettua alakattoa. Syynä voi olla

Lisätiedot

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland

Ecophon Solo Circle. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm. Erikoiskiinnike Paksuus (t) Asennuskuva. Bosch, Warsaw, Poland Ecophon Solo Circle Ecophon Solo Circle on akustointiratkaisu erityisesti kohteisiin, joihin ei voida asentaa seinästä seinään alakattoa. Solo Circle sopii kohteisiin, joiden huonekorkeutta halutaan muuttaa.

Lisätiedot

Sisäkattokentän reuna-alueet

Sisäkattokentän reuna-alueet Sisäkattokentän reuna-alueet Ecophon Edge TM ja Ecophon Wing TM SISÄKATTOKENTÄN REUNA-ALUEET Akustiikkakattoa ei aina voida tai haluta asentaa peittämään koko sisäkattoa. Varsinkaan saneerauskohteissa

Lisätiedot

Ecophon Master Matrix. Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin

Ecophon Master Matrix. Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin Ecophon Master Matrix Täydellinen ratkaisu suuriin tiloihin Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä

Lisätiedot

Ecophon Solo. koe ilmaisun vapaus

Ecophon Solo. koe ilmaisun vapaus Ecophon Solo koe ilmaisun vapaus 2 Kuva: Saint-Gobain Ecophon Rajattomasti mahdollisuuksia luoda upea akustiikkakatto Ecophon Solo on ollut osa uutta luovaa akustiikka-ajatteluamme jo useiden vuosien ajan.

Lisätiedot

Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu

Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu Ecophon Valaistu Tasonvaihtelu on käytännössä avonainen Ecophon Light Coffer. Yhdistämällä tasonvaihteluiden muotoja ja useita pituuksia luodaan erikoismittaisia Light Coffereita.

Lisätiedot

Ecophon Master Ds. maalattu.

Ecophon Master Ds. maalattu. Ecophon Maser Ds Sopii kouluihin ja muihin iloihin, joissa vaadiaan hyvä akusiikka ja puheen eroeavuus. Käyökoheisiin, joissa arviaan alaslaskeu piilolisa-alakao, mua joissa joka levyn äyyy olla avaavissa.

Lisätiedot

Ecophon Square 43 LED

Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 LED Ecophon Square 43 on täysin integroitu upotettu valaisin Dg-, Ds- ja E-reunaisille levyille, ja joka on kehitetty Akutex FT -pintaisiin Ecophon-akustiikkakattoihin sopivaksi. Valaisin

Lisätiedot

Luo, rajaa, erota. Ecophon Master Solo S

Luo, rajaa, erota. Ecophon Master Solo S Luo, rajaa, erota Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Enemmän kuin hyvä akustiikka Ecophonin tavoitteena on aina ollut luoda silmää, korvaa ja mieltä miellyttävä huoneympäristö. Leijuvien Master

Lisätiedot

Ecophon Solo. esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta

Ecophon Solo. esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta Ecophon Solo esteettistä ja monimuotoista äänenvaimennusta Rajattomasti mahdollisuuksia luoda upea akustiikkakatto Ecophon Solo on ollut osa uutta luovaa akustiikkaajatteluamme jo useiden vuosien ajan.

Lisätiedot

Ajateltua akustiikkaa. käytäville

Ajateltua akustiikkaa. käytäville Ajateltua akustiikkaa käytäville Ecophon Group 2009 Idea ja taitto: Saint-Gobain Ecophon AB, Printer: Skånetryck AB, Kuvat, sivu 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson, Patrick

Lisätiedot

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin.

Ecophon Line. Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Ecophon Line Ecophon Line on täysin integroitava upotettu valaisin useisiin Focus -sisäkattojärjestelmiin. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin kuten avotoimistojen työ- ja kulkutiloihin tai valaisemaan

Lisätiedot

Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja

Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja Muotoilun vapautta, tyylikkäitä pintoja Ecophon Wall Panel - Seinäakustiikka 1 Väri, design ja rakenne silmälle ja korvalle. Luo rohkea elementti huoneeseen tai nauti harmoonisesta värien yhdistelemisestä.

Lisätiedot

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x x x600 T24 Paksuus (t) M329, M330, M331. Asennuskuva M397 M397

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x x x600 T24 Paksuus (t) M329, M330, M331. Asennuskuva M397 M397 Ecophon Line LED Ecophon Line on on täysin integroitu upotettu valaisin useille Focus alakattojärjestelmille. Valaisin soveltuu useisiin käyttökohteisiin; työpaikoille avoitoimistoihin, käytäville tai

Lisätiedot

ECOPHON INDUSTRY. - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut

ECOPHON INDUSTRY. - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut ECOPHON INDUSTRY - Teollisuustilojen akustiikkaratkaisut Ecophon Group 2006 Idea ja layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Painotalo: Skånetryck, Kansikuva: Eurotechnic Støvring, Tanska, Arkkitehti: Svend Poulsen

Lisätiedot

Ecophon Focus Lp. linjakkaat akustiikkakatot

Ecophon Focus Lp. linjakkaat akustiikkakatot Ecophon Focus Lp linjakkaat akustiikkakatot Sisäkattoon järjestystä selkeillä linjoilla Arkkitehti joutuu usein tilanteeseen, jossa tekniset laitteet, kuten ilmastointi ja valaistus, rajoittavat mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ecophon Wall Panel. monimuotoista seinäakustiikkaa

Ecophon Wall Panel. monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon Wall Panel monimuotoista seinäakustiikkaa Akustiikkaratkaisuja tarpeidemme mukaan Paras ääniympäristö ihmiselle on ulkona. Nurmikentällä tai metsässä kuulomme toimii parhaiten. Koulujen, toimistojen

Lisätiedot

Ecophon tasonvaihtelut. akustiikkakattojen luovat ratkaisut

Ecophon tasonvaihtelut. akustiikkakattojen luovat ratkaisut Ecophon tasonvaihtelut akustiikkakattojen luovat ratkaisut Tässä esitteessä esitellään Ecophonin tuotevalikoimaa, johon kuluu myös muiden valmistajien valmistamia tuotteita. Spesifikaatioissa on yleisiä

Lisätiedot

Ecophon Gedina E. Mitat, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Paksuus (t) 15 15 15. Asennuskuva M270

Ecophon Gedina E. Mitat, mm 600x600 1200x600 1200x1200 T15 T24 Paksuus (t) 15 15 15. Asennuskuva M270 Ecophon Gedina E Käyökoheisiin, joissa sisäkaola vaadiaan helppo asenneavuus ja avaavuus, ja joissa on korkea oiminnallise vaaimukse. Ecophon Gedina E -järjeselmässä on upoeu näkyvä lisa, joka luo sisäkaoon

Lisätiedot

Ecophon Akusto. monimuotoista seinäakustiikkaa

Ecophon Akusto. monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon Akusto monimuotoista seinäakustiikkaa Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille. Tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu

Lisätiedot

LEIJUVAT SISÄKATTOKENTÄT - akustista designia

LEIJUVAT SISÄKATTOKENTÄT - akustista designia LEIJUVAT SISÄKATTOKENTÄT - akustista designia leijuvien sisäkattokenttien akustis Työtila, jossa on jo absorptioluokan A akustiikkakatto Rauhallisia saarekkeita avotoimiston kommunikaatiomeressä Visuaalisesti

Lisätiedot

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x150 1200x300 1200x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 M329, M330, M331. Asennuskuva M332 M332

Ecophon Line LED. Järjestelmän tiedot. Mitat, mm 1200x150 1200x300 1200x600 T24 Paksuus (t) 20 20 20 M329, M330, M331. Asennuskuva M332 M332 Ecophon Line LED Ecophon Line on on täysin integroitu upotettu valaisin useille Focus alakattojärjestelmille. Valaisin soveltuu useisiin käyttökohteisiin; työpaikoille avoitoimistoihin, käytäville tai

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Kun ääni ja valo kohtaavat syntyy hyvä olo Inspiroivaa hyvinvointia 2 Ulkoilmaympäristö sisätiloihin Ihmisen aistit ovat kehittyneet ulkoilmaympäristöön. Valo ja ääni vaikuttavat

Lisätiedot

Kotiakustiikka. Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit

Kotiakustiikka. Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit Kotiakustiikka Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit AKUSTIIKKASUUNNITTELIJOITA Insinööritoimisto Akukon Oy Puh. 010 3200 700 Hiomotie 19, 00380 Helsinki Kutomonkatu 3, 20100 Turku Hämeenkatu 25,

Lisätiedot

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Kun ääni ja valo kohtaavat syntyy hyvä olo Inspiroivaa hyvinvointia 2 Ulkoilmaympäristö sisätiloihin Ihmisen aistit ovat kehittyneet ulkoilmaympäristöön. Valo ja ääni vaikuttavat

Lisätiedot

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit

Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit Kotiakustiikka Oleskelutilat Kuunteluhuoneet Kotiteatterit akustiikkasuunnittelijoita Insinööritoimisto Akukon Oy Kornetintie 4 A, 00380 Helsinki Puh. (09) 561 7170 Verkkotie 38, 21500 Piikkiö Puh. (02)

Lisätiedot

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja

Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut. Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Uutta: Gyptone BIG-sarjaan ainutlaatuinen Sixto-kuvio ja uudet suuremmat tarkastusluukut Harmoninen akustinen alakatto ilman näkyviä saumoja Gyptone BIG Sixto -tuotevalikoima UUTTA Gyptone BIG Sixto 63

Lisätiedot

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta.

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 202 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 204 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. n pinnan kudoksen

Lisätiedot

1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit

1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit 1. Ääntävaimentavat leijuvat sisäkattoelementit Leijuvien sisäkattojen käyttö lisää tilankäytön joustavuutta ja tarjoaa akustiseen suunnitteluun uusia vaihtoehtoja. Leijuvat sisäkattoelementit ovat tehokas

Lisätiedot

Fusion-valikoima. Fusion Sonarin pinta on perinteisen tasainen. Fusion Sonar. Fusion Krios

Fusion-valikoima. Fusion Sonarin pinta on perinteisen tasainen. Fusion Sonar. Fusion Krios Fusion-valikoima Fusion Sonar Fusion Krios Fusion Sonarin pinta on perinteisen tasainen. Fusion Sonar Fusion Sonarin pinta on perinteisen tasainen. Listajärjestelmä koostuu kapeista anodisoiduista alumiiniprofiileista,

Lisätiedot

Rockfon System Contour Ac Baffle

Rockfon System Contour Ac Baffle Järjestelmän kuvaus Rockfon System Contour Ac Baffle Kehyksetön vaimennusjärjestelmä Ac-REUNAMUOTO GRP YEARS IT LIM ED Helppo ja nopea asennus SYSTE WAR M NT Y I hanteellinen ratkaisu huonetilaan, jossa

Lisätiedot

Mikä on sinun makusi? Ecophon Wall Panel Texona värivalikoima

Mikä on sinun makusi? Ecophon Wall Panel Texona värivalikoima Mikä on sinun makusi? Ecophon Wall Panel Texona värivalikoima Luo näyttäviä seinäpintoja Käyttäen uusia Wall Panel Texona värejä Värit ympärillämme vaikuttavat tunteisiimme. Silmät huomaavat eri värit

Lisätiedot

Hyvä ääniympäristö. opetustiloissa

Hyvä ääniympäristö. opetustiloissa Hyvä ääniympäristö opetustiloissa Luonnollinen ääniympäristö tukee opettamista ja oppimista Ihmisen kuuloaisti kehittyi tuhansia vuosia ulkona luonnollisessa ääniympäristössä. Ympäristössä, jossa äänitaso

Lisätiedot

Akustiikkaa seinälevyillä

Akustiikkaa seinälevyillä Akustiikkaa seinälevyillä 2011-06-13 Johdanto Huoneen akustiikkaan vaikutetaan tehokkaimmin asentamalla koko kattopinnan käsittävä sisäkatto. Useimmissa tapauksissa näin saavutetaan hyvä huoneakustiikka.

Lisätiedot

Äänenvaimennus. keittiötiloissa

Äänenvaimennus. keittiötiloissa Äänenvaimennus keittiötiloissa Kuva: Thierry Le Guyader Hyvä ääniympäristö työpaikalla on tärkeää erityisesti tarkkuutta ja keskittymistä vaativissa töissä. Toimiva huoneakustiikka ja keittiötilojen ääniympäristö

Lisätiedot

Krios db 35. Ilmatiivis Krios db 35 -taustaverhoilu ja kivivilla vähentävät melun kantautumista huoneesta toiseen.

Krios db 35. Ilmatiivis Krios db 35 -taustaverhoilu ja kivivilla vähentävät melun kantautumista huoneesta toiseen. Krios db-valikoima Krios db -valikoima pitää luottamukselliset asiat huoneen seinien sisäpuolella ja tuo tullessaan akustista mukavuutta. Krios db on tarkoitettu erilaisiin toimistotiloihin. Sen äänieristys

Lisätiedot

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere

Akustiikan haasteet toimistoissa. Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Akustiikan haasteet toimistoissa Arto Rauta / Ecophon 11.10.2011 / Tampere Arto Rauta Konseptikehittäjä - Toimistot Konseptikehittäjän tehtävä Ecophonilla on jakaa akustiikkaasiantuntemusta erilaisten

Lisätiedot

Akustiikka musiikille

Akustiikka musiikille Akustiikka musiikille Hyvät akustiset olosuhteet puhesaleihin on suhteellisen helppo luoda, mutta akustisien olosuhteiden luominen musiikki tiloille on jo hieman monimutkaisempaa. Usein musiikkitilojen

Lisätiedot

Suunnitteluopas. Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto

Suunnitteluopas. Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto Suunnitteluopas Äänenvaimennus leijuvat akustiikkakentät vai täysin peittävä alakatto 1 1. Standardit... 3 2. Äänenvaimennuksen mittaustapa... 3 3. Ääntä vaimentavat, leijuvat sisäkattokentät... 6 4. Akustinen

Lisätiedot

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta.

Samson-seinävaimennuslevy. Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 202 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. 204 Akustiset iskunkestävät seinävaimennuslevyt täydentävät alakaton akustista vaimennusta. n pinnan kudoksen

Lisätiedot

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010

HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 HINNASTO TUOTEKUVASTO 17.5.2010 Korvaa 18.5.2009 hinnaston. Akustiikkakatot Seinälevyt tarvikkeet Integroidut valaisimet Reunamallit A, suorareunainen alaslaskettu lista-asennus, avattavissa SQ, suorareunainen

Lisätiedot

Terveellinen ääniympäristö. potilaille ja henkilökunnalle

Terveellinen ääniympäristö. potilaille ja henkilökunnalle Terveellinen ääniympäristö potilaille ja henkilökunnalle Sisältö Parempi ääniympäristö 3 Hyvä huoneakustiikka 5 Room Acoustic Comfort 6 Tärkeät ominaisuudet 8 Toimivat tuotteet 10 Merkinnät 12 Monia mahdollisuuksia

Lisätiedot

Aika keskittää katse. visuaaliseen akustiikkaan

Aika keskittää katse. visuaaliseen akustiikkaan Aika keskittää katse visuaaliseen akustiikkaan Fokus silmiin ja korviin Ecophon Focus Ez on patentoitu Ruotsissa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Silmämme ja korvamme ovat

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat

Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat Kuviotyypit Gyptone alakatot 2.1.5 Quattro 22 laatat Reflecting everyday life Gyptone Quattro 22 laatat Neliön muotoiset reiät 4 erilaista reunamuotoa Näkyvään ja piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään

Lisätiedot

Asennusohje. Rockfon Contour

Asennusohje. Rockfon Contour Asennusohje Rockfon Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: Rockfon Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti miellyttävää

Lisätiedot

Osa jokapäiväistä elämää

Osa jokapäiväistä elämää 1 Osa jokapäiväistä elämää Alakatto on luonnollinen osa rakennusta, joka huomataan usein vain silloin, jos se ei sovi visuaalisesti tai toiminnallisesti kokonaisuuteen. Miellyttävä ääniympäristö ja kaunis

Lisätiedot

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland)

Faksi (+358) Puh. (+358) Finland FI Espoo Piispanportti 10, PL 29 (ROCKWOOL Finland) 09.2014 - Natural Colour System is property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2010. Subject to alterations in range and product technology without prior notice. ROCKFON accepts no responsibility

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene -tuotteilla Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene Järjestelmä, joka varmistaa hyvän lopputuloksen Elintarviketeollisuuden työympäristössä on tarvetta

Lisätiedot

Näe luonnon värit. Akutex FT värivalikoima

Näe luonnon värit. Akutex FT värivalikoima Näe luonnon värit Akutex FT värivalikoima Näe luonnon värit Akutex FT värivalikoima Uusia värejä hakiessamme olimme yhteydessä laajaan joukkoon eurooppalaisia arkkitehtejä sekä sisustusja tekstiilisuunnittelijoita.

Lisätiedot

Integroitu epäsuora valaistus

Integroitu epäsuora valaistus Integroitu epäsuora valaistus Sisäkaton valaistut tasonvaihtelut ja kattosyvennykset Ecophon Light Cofferin ansiosta ratkaisimme ravintolan akustikkaongelmat ja saavutimme esteettisesti miellyttävän ra

Lisätiedot

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus

Building Case. Haaga-Helia Porvoo Campus Building Case Haaga-Helia Porvoo Campus Kuvat: Kari Palsila Porvoonjoen länsirannalla sijaitseva Porvoo Campus on moderni, kohtaamisia edistävä oppimisympäristö. Vuonna 2011 valmistuneet tilat suunniteltiin

Lisätiedot

MUOTOILE MAAILMASI ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE

MUOTOILE MAAILMASI ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE MUOTOILE MAAILMASI ROCKFON MONO ACOUSTIC MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE MONO BY NAME, MULTIPLE BY NATURE* *MONO NIMELTÄÄN, MONINAINEN LUONTEELTAAN Yhtenäinen arkkitehtuuri edellyttää pinnoilta eheyttä

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit , Connect white 01

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit , Connect white 01 Connect by Ecophon Connect profiilit - Connect muut profiilit Tuote Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. 2400 Leveys 24 2400 24 Connect white

Lisätiedot

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003

HUONEAKUSTIIKKA. Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen. Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan toteutukseen 1 Ecophon 1.3.2004 Korvaa Ecophon hinnaston 12/2009 1.2.2003 HUONEKUSTIIKK - Ohjeita standardin SFS 5907 mukaisen huoneakustiikan

Lisätiedot

Terveellinen ääniympäristö. potilaille ja henkilökunnalle

Terveellinen ääniympäristö. potilaille ja henkilökunnalle Terveellinen ääniympäristö potilaille ja henkilökunnalle idéclick/sandbring Ecophon ja tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit kuuluvat Ecophon konsernille.tämän julkaisun tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

Asennusohje. ROCKFON System Contour

Asennusohje. ROCKFON System Contour Asennusohje ROCKFON System Contour Yleistietoja Järjestelmän kuvaus: ROCKFON System Contour on kehyksetön akustinen melunvaimennin, joka on valmistettu 50 mm:n kivivillalevystä. Sen kumpikin puoli on esteettisesti

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Parempi ääniympäristö Terveydenhuollon tiloihin This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey square by doing that you automatically follow

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA

Puhetilojen akustiikka. Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puhetilojen akustiikka Henrik Möller Johtava akustiikkakonsultti DI, FISE AA Puheen ominaisuudet Äkilliset äänet ja soivat äänet Soinnilliset ja soinnittomat konsonantit (esim. lmn ja kpt) Vokaalit Normaali

Lisätiedot

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362

Connect by Ecophon. Connect profiilit - Connect muut profiilit. www.ecophon.com 2014-10-03. 2400 24 Connect white 01 48,00 20 26300362 Connect by Ecophon Connect profiilit - Connect muut profiilit Tuote Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. 2400 Leveys 24 2400 24 Connect white

Lisätiedot

Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy

Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy Luonnonkuidut akustisissa tuotteissa, Kalevi Kulonpää YesEco Oy Yritys Perustettu 2009 Työntekijöitä 6 Yeseco Oy on ekologisiin akustiikkatuotteisiin erikoistunut innovatiivinen suomalainen yritys. Tuotteemme

Lisätiedot