Savitaipaleen lukio 0758 TYÖSUUNNITELMA. Yleinen osa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savitaipaleen lukio 0758 TYÖSUUNNITELMA. Yleinen osa"

Transkriptio

1 Savitaipaleen lukio 0758 TYÖSUUNNITELMA Savitaipale lukuvuosi Koulutie Savitaipale Etelä-Suomen lääni p KÄSITELTY: opettajakunta sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Rauno Nikkilä Lukion rehtori Petri Kyyrä Yleinen osa 1)Tuntiresurssi ja sen käyttö 2)Kasvatus- ja opetustoiminnan tavoitteet, lukuvuoden painopistealueet, opetuksen jaksottaminen 3)Merkittävät tapahtumat koulutyössä 4)Koulun ulkopuolella annettava opetus ja työelämään tutustuminen 5)Koulutyön yleinen järjestäminen Työaika Muut järjestelyt Johtoryhmä Tiimit Kodin ja koulun yhteistyö Opiskelijahuolto ja ohjaussuunnitelma Kriisi- ja pelastussuunnitelma Oppilaskunta Toiminnan tavoitteiden toteutumisen arviointi Liitteet: 1) Opettajat ja henkilökunta 2) Opetustunnit ja muut tehtävät 3) Opettajien työjärjestykset ja kurssijärjestykset 4) Opiskelijoiden valinnat ja ryhmät 5) Opiskelijoiden työjärjestykset ja kurssijärjestykset 6) Toimintaohje vaaratilanteessa 7) Tiedotelehtinen 8) Lukuvuoden työ- ja vapaapäivät 9) Opettajan opaskirjanen 10) Lukuvuonna käytössä olevat oppikirjat 11) Ohjaussuunnitelma 12) Koulun toiminnan arviointi (liitetään työsuunnitelmaan lukuvuoden päätyttyä)

2 1. Tuntiresurssi ja sen käyttö ryhmä tytöt pojat yhteensä OU MUU kirkkoon kuulumattomia 1A B A A B Yhteensä Aikuislukio (lukiossa alkava venäjä) Päivä- ja aikuislukio yhteensä 90 Lukiossa on rehtorin virka ja seitsemän vanhemman lehtorin virkaa, joista kuudella on opetusta myös peruskoulussa. Peruskoulun virassa olevia yhteisiä opettajia on kahdeksan, kahdella heistä on opetusvelvollisuuteen luettavia tunteja myös kansalaisopistossa ja yhdellä on tunteihin luettu liikuntasihteerin tehtäviä. Päivälukion tuntiresurssi on 198,5 kurssia. Käytössä oleva tuntiresurssi jakaantuu seuraavasti: Käytössä: I 61,0 II 41,8 III 43,3 1,1 kerroin 14,6 Yo-kirj.liittyvät tehtävät 10,1 Muut tehtävät (sis DE) 32,9 Vararesurssi, tukiopetus, etenemisesteiden poist., its.opisk., projektit, koulun kehitt., aikuislukio ym. 2,0 205,7 Käytössä olevan tuntiresurssin jakaantuminen käy tarkemmin selville työsuunnitelman liitteessä 2, opetustunnit ja muut tehtävät. Aikuislukion tuntiresurssin käyttö muotoutuu lukukauden aikana. Aikuislukion kokonaiskustannukset eivät saa ylittää aikuislukion opiskelijoiden tuomaa laskennallista valtionosuutta. Lukiossa on 76 nuorten opetussuunnitelman mukaan opiskelevaa ja 14 aikuisten opetussuunnitelman mukaan opiskelevaa aineopiskelijaa. He opiskelevat venäjää. Oman peruskoulun ulkopuolelta lukion aloittajia tuli Lappeenrannasta (6) (Lemiltä (1) ja Taipalsaarelta (4). Lisäksi muusta kunnasta tulevia opiskelijoita on Mikkelistä (3). Nämä ovat kuitenkin käyneet koko yläkoulun Savitaipaleella. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita on 32. Ikäluokka on jaettu kahteen perusryhmään. Toisen vuoden opiskelijoita on 17. Abiturientteja on 27. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja itsenäisesti sekä hankkia opiskeluohjelmaansa kursseja lukion ulkopuolelta. (Kansalaisopisto, kesälukiot, kesäyliopistot,

3 kaupungin oppilaitokset, esim. musiikkiopisto, eri järjestöjen tarjoamat kurssit jne.) Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa verkko-opintoja esimerkiksi Internetix-opistossa. Opettajien tunnit työsuunnitelman liitteessä 2. Ryhmät ja opiskelijoiden valinnat työsuunnitelman liitteessä Kasvatus- ja opetustoiminnan tavoitteet, lukuvuoden painopistealueet, opetuksen jaksottaminen Lukion opetussuunnitelmassa todetaan lukion opetus- ja kasvatustehtävästä seuraavaa: Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Savitaipaleen lukio antaa laaja-alaisen yleissivistyksen ja hyvät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankitut tiedot ja taidot osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä. Savitaipaleen lukio antaa valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa ohjataan toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Opetus tukee opiskelijan itsetuntemuksen kehittymistä ja hänen myönteistä kasvuaan aikuisuuteen sekä kannustaa opiskelijaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Lukuvuoden painopistealueita ovat: * lukiosta tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen ja lukion opiskelijamäärän pitäminen riittävän korkeana * yhteisen koulukeskuksen toiminnan kehittäminen kaikkien koulutasojen ominaispiirteet h u o m i o o n o t t a e n * Kuolimo-teeman kehittäminen koko koulukeskuksen yhtenä painotusalueena * tennislukiotoiminnan kehittäminen * koulun fyysisestä ympäristöstä huolehtiminen. JAKSOJEN AJAT LOMAT, TYÖPÄIVÄT 1. jakso syysvapaa ma su jakso joululoma jakso talviloma jakso jakso abiturienttien normaali koulutyö 6.jakso päättyy to ylioppilasjuhla la Opettajien ja opiskelijoiden jaksotulosteet työsuunnitelman liitteissä 3 ja 5 3. Merkittävät tapahtumat koulutyössä koulu alkaa kello lukion ykkösten ryhmäytys kello opettajakuntien kokous, työsuunnitelma, perusopetuksen tuntijakoesitys syksyn ylioppilaskirjoitukset toinen jakso alkaa

4 3.10. Lukion kulttuurimatka Helsinkiin (lauantaityöpäivä) lukion ykkösten vanhempien infoilta syysloma kolmas jakso alkaa AHAA-teatteri yläkoululle ja lukiolle syyslukukausi päättyy 7.1. neljäs jakso alkaa koko lukion vanhempainilta yo-äidinkieli yo-kuuntelut penkkarit vanhojen päivä viides jakso alkaa talvipäivä talviloma pääsiäisloma yo-kirjalliset kokeet kuudes jakso alkaa 4.6. kevätjuhla Koulukeskuksen JORY kokoontuu noin kerran kuukaudessa Muutokset ja lisäykset lukuvuoden aikana ovat mahdollisia. Muutokset ja lisäykset tehdään lukuvuoden aikana rehtorin päätöksellä 4. Koulun ulkopuolella annettava opetus ja työelämään tutustuminen Koulun ulkopuolella annettava opetus syventää opittuja asioita ja sen avulla on mahdollista sitoa opiskeltavat asiat suurempiin kokonaisuuksiin. Retkiä ja vierailuja toteutetaan koulun ulkopuolisena toimintana. Retket ja vierailut on mainittu lukuvuoden tapahtumalistassa. Lukuvuoden aikana tulevat uudet koulun ulkopuoliset tapahtumat, retket ym. lisätään koulun työsuunnitelmaan rehtorin päätöksellä. Opiskelijoiden on mahdollista lukea hyväkseen myös muissa oppilaitoksissa tai muualla koulun ulkopuolella suoritettuja opintoja erikseen rehtorin kanssa sovitulla tavalla. 5. Koulutyön yleinen järjestäminen 5.1. Työaika Syyslukukausi Kevätlukukausi

5 Syysvapaa Joululoma Talviloma Työpäiviä yhteensä Muut järjestelyt Päivänavaukset pidetään keskusradion kautta päivittäin klo Seurakunnan edustajat pitävät päivänavauksen joka toinen viikko perjantaisin. Opetus ja valvonnat tapahtuvat rehtorin laatiman työjärjestyksen ja listan mukaan. Lukiossa noudatetaan työsuunnitelman liitteen 10 mukaista koulujärjestystä. Ammatinvalintaan liittyvä infotilaisuus järjestetään koululla joulukuussa. Tiedotusta antavat koulun omat senioriopiskelijat. Muita AVO- ja jatkokoulutusvierailuja tehdään ja vierailijoita käy koululla myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaan. Työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjaajan vastaanotolle voi hakeutua Lappeenrantaan. Vierailut ja teemapäivät järjestetään oman työjärjestyksen mukaan. Savitaipaleen, Suomenniemen ja Lemin peruskoulun päättöluokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen esitellään Savitaipaleen lukiota ja lukiotyöskentelyä, informaatiota annetaan myös Taipalsaaren ja Lappeenrannan peruskouluihin. Lukio tiedottaa myös internetissä kotisivuillaan. Lukion kotisivun osoite on Oppilaanohjauksessa jatketaan yhteistyötä Lappeenrannan ammatillisten oppilaitosten ja työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjaajan kanssa. Lukio on mukana Länsi-Saimaan Osaava-hankkeessa Johtoryhmä Koulukeskuksen johtoryhmään kuuluvat rehtorit Petri Kyyrä ja Sami Korhonen, alakoulun yhdysopettaja Sari Kuronen, opetussuunnitelmatyön koordinaattori Aino Rautiainen, tiimien puheenjohtajat Sanna Pulkkinen ja Kirsi Sinkko sekä peruskoulun oppilaskunnan ohjaava opettaja Jarkko Lahdensalo ja lukion oppilaskunnan ohjaava opettaja Jyrki Isoaho. Johtoryhmään on mahdollista kutsua mukaan myös esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen edustajia Tiimityö Koulukeskuksen lukuvuoden työssä painottuvat perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmatyöt sekä lukion sähköisten ylioppilaskirjoitusten valmistelu. Siksi tiimejä on vähennetty. Koulukeskuksessa toimii tänä lukuvuonna kaksi varsinaista tiimiä: kulttuuri- ja liikuntatiimi. Ne vastaavat pääasiassa koulukeskuksen tapahtumien suunnittelusta ja helpottavat näin rehtoreiden työtä Kodin ja koulun yhteistyö Opiskelijoille jaetaan lukuvuoden alussa tiedotelehtinen, jossa on tärkeimmät lukuvuoden ajat ja yhteystiedot. Savitaipaleen lukion opinto-opas on sähköisessä muodossa sekä Wilmassa että koulun kotisivulla. Opiskelijoilla ja huoltajilla on käytettävissään Wilma tiedotus- ja seurantaympäristö. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuus lokakuun alussa. Yleinen vanhempainilta järjestetään kevätlukukaudella. Vanhemmat ovat tervetulleita

6 myös koulun juhliin (esim. joulujuhla, vanhojen tanssit, lakkiaisjuhla). Savitaipaleen lukion tukiyhdistys ry. on keskeinen toimija kodin ja koulun yhteistyössä. Tukiyhdistystä johtaa viisijäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana on Cornelia Erdmann. Yhdistys tukee koulun toimintaa henkisesti ja taloudellisesti mm. stipendein sekä on mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia Opiskelijahuolto ja ohjaussuunnitelma Luokaton lukio vaatii entistä enemmän ohjausta. Ohjauksesta vastaavat pääasiassa opinto-ohjaaja, rehtori ja ryhmänohjaajat. Yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa jatketaan tiiviisti. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla ma-to. Koulukuraattori on tavattavissa lukiolla tarpeen mukaan ja erityisopettajan palveluita käytetään tarvittaessa. Edellisenä vuonna koulutetut toisen vuoden tutor-opiskelijat. He ohjaavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja ovat mukana lukion tiedottamisessa. Lukion ohjaussuunnitelma liitteenä 12. Lukion uuden oppilashuoltolain mukainen opiskelijahuollon suunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa syksyllä Kriisi - ja pelastussuunnitelma Koko koulukeskuksenkriisi- ja pelastussuunnitelmat tarkistetaan vuosittain. Toimintaohjeita vaaratilanteissa työsuunnitelman kohdassa Oppilaskunta Talousarviossa on käytettävissä rahaa oppilaskuntatoimintaa varten. Oppilaskunnan ohjaava opettaja on lehtori Jyrki Isoaho Toiminnan tavoitteiden toteutumisen arviointi Opetussuunnitelman toteutumista ja muuta toimintaa arvioidaan toukokuussa. Arvioinnin yhteenveto liitetään lukuvuoden työsuunnitelmaan.

Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 1.8.2005

Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 Mäntsälän lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 (otettu käyttöön 1.8.2005, päivitetty 1.8.2009 ja 17.2.2010) SISÄLTÖ 1. Johdanto opetussuunnitelmaan 2. Lukion tehtävä, arvoperusta ja toiminta-ajatus 2.1. Lukion

Lisätiedot

Jarno Hautamäki 29.5.2013

Jarno Hautamäki 29.5.2013 URJALAN KUNTA VÄINÖ LINNAN LUKIO Väinö Linnan lukio Opetussuunnitelma 2013- Jarno Hautamäki 29.5.2013 Väinö Linnan lukion opetussuunnitelma 2013 Sisä llysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA ARVIOINTI...

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 1 Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Opetussuunnitelma on astunut voimaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille 1.8.2005. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat noudattavat

Lisätiedot

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Hyv.ltk 22.5.2012 44 Liite 3 KIIMINGIN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2/172 2/172 SISÄLTÖ 1 OPETUSSUUNNITELMA 5 Opetussuunnitelman sisältö 5 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 6 Lukiokoulutuksen tehtävä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU. Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU Tampereen yliopiston normaalikoulun TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2014 2015 1 SISÄLTÖ 1. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä......................... 5 1.1. Toiminta-ajatus...............................................

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4

1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4 1. Jalasjärven lukio 3 2. Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta 3 2.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 3 2.2 Arvoperusta 4 3. Opetuksen toteuttaminen 6 3.1 Oppimiskäsitys 6 3.2 Opiskeluympäristö ja menetelmät

Lisätiedot

matkapuhelin 044-7780 410 puhelin 03 888 6412 tai 044-7780 412 puhelin 044-7780 416 044-7780 414

matkapuhelin 044-7780 410 puhelin 03 888 6412 tai 044-7780 412 puhelin 044-7780 416 044-7780 414 ASIKKALAN KUNTA LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) Vääksyn Yhteiskoulu 2015 16 Yhteystiedot Koulu Lähiosoite: Koulukuja 2 Postinumero ja postitoimipaikka 17200 Vääksy Faxinumero sähköposti: vaaksyn.yhteiskoulu@asikkala.fi

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015 LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2014-2015 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2014-2015 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet

Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Opetussuunnitelmat Koulun oppimiskäsitys Lukuvuoden toiminnan painopisteet lukuvuositiedote 2012-2013 Metsäkylän koulun toiminta-ajatus Koulumme on 104-vuotias, turvallinen, kasvava ja uudistuva kyläkoulu. Koulu pyrkii ottamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioon ja tarjoamaan

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2013-2014 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT LUKUVUONNA 2013 2014... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 9 4. LUKIOKURSSIT...

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU

MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU MOUHIJÄRVEN YHTEISKOULU Tiedote 2013-2014 Perusopetus ARVOISAT OPPILAIDEN HUOLTAJAT 2 Mouhijärven yhteiskoulussa annetaan lukuvuonna 2013-2014 opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 5-9. Samassa koulurakennuksessa

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2014 2015 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA

KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSKESKUS SALPAUS, LUKION OPETUSSUUNNITELMA JOHDANTO Lukiokoulutus on osa yhteiskunnan järjestämiä koulutuspalveluita. Se rakentuu valtakunnallisten säädösten ja lukion opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Suonenjoen yhtenäiskoulu. Lukuvuosi: 2014-2015

Koulutoimi. Virat ja toimet. Tuntiresurssi. Koulu: Suonenjoen yhtenäiskoulu. Lukuvuosi: 2014-2015 Koulu: Suonenjoen yhtenäiskoulu Lukuvuosi: 2014- Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori 1 täytetty toistaiseksi Luokanopettaja 11 1 virka täytetty määräajaksi Aineen lehtori 16

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 4 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 6 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 8 4. LUKIOKURSSIT... 10 5. KOKEET...

Lisätiedot

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma)

KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma) Sivu 1 Tuusulan kunta /kasvatus ja opetus Palautus 5.9.2014 mennessä Y:\Sivistys\2012.KASVUN JA OPPIMISEN TULOSALUE\OPETUS\Työ- ja arviointisuunnitelmat KOULUJEN TYÖ- ja ARVIOINTISUUNNITELMA (opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

1 LUKU LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 5 1.1 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKION JA HELSINGIN MATEMATIIKKALUKION TOIMINTA-AJATUS... 5 1.

1 LUKU LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 5 1.1 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKION JA HELSINGIN MATEMATIIKKALUKION TOIMINTA-AJATUS... 5 1. 1 LUKU LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 5 1.1 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKION JA HELSINGIN MATEMATIIKKALUKION TOIMINTA-AJATUS... 5 1.2 TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET... 5 1.3 ARVOPERUSTA... 5 1.3.1 Arvoperusta (Opetushallitus,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2013-2014

KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2013-2014 1 KUHMOISTEN YHTENÄISKOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODEKSI 2013-2014 2 HENKILÖKUNTA Rehtori Jaana Hartus Vararehtori, sivistystoimenjohtaja Pertti Terho Koulusihteeri Silmu Sarvala 4.10.2013 saakka Koulusihteeri

Lisätiedot

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS

Kerttulin lukio OPINTO-OPAS Kerttulin lukio OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. OPETTAJAT, RYHMÄNOHJAAJAT JA VALMENTAJAT... 5 2. LOMAT, JAKSOT, KOEVIIKOT... 8 3. HYVÄ TIETÄÄ LUOKATTOMASTA LUKIOSTA... 11 4. LUKIOKURSSIT... 13 5. KOKEET...

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA HAUKIPUTAAN LUKIO OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. HAUKIPUTAAN LUKION TEHTÄVÄT... 1 2. HAUKIPUTAAN LUKION ARVOPERUSTA JA TOIMINTA-AJATUS... 2 3. TOIMINTAKULTTUURIN

Lisätiedot