Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy"

Transkriptio

1 Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy

2 Sisällys 1. Pelastussuunnittelun perusteet Suunnitelman tarkoitus Liittyminen muuhun Yrityksen toimintaympäristö Yhteystiedot Tuotantotilat ja osastot Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio Turvallisuusriskien tunnistus ja arviointi Toimenpiteet turvallisuusriskien ehkäisemiseksi Yleistä Tulipalo Liikenneonnettomuus Tiloista poistuminen Sähkökatko Vesivahinko Pommi- tai muu väkivallan uhka Varkaus Kaasuvaara Säteilyvaara Yhteystiedot Turvallisuusorganisaatio Muut yhteystiedot Tiedottaminen... 9 LIITTEET Tehdas layout Haanmäki Tehdas layout Suokas

3 Lehtosen Konepaja Oy Lehtosen Konepaja Oy on vuonna 1923 toimintansa aloittanut raskaan metalliteollisuuden tilauskonepaja. Kokemäen Peipohjassa sijaitseva konepaja työllistää n. 140 alan ammattilaista. Tuotannon osa-alueita ovat järjestelmätoimitukset, koneen runkojen sekä vaativien koneistettavien osien valmistus. Toimitamme mm. lastaus- ja logistiikkajärjestelmiä sekä erilaisia tuotantolinjoja saha- ja metsäteollisuuden, satamien sekä prosessiteollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Lisäksi toimimme alihankkijana merkittäville kansainvälisille teknologiateollisuuden vientiyrityksille. Osaamista täydentää oma insinööriosaaminen Lehtonen Engineering sekä konserniin kuuluva Siirtoruuvi Oy, joka on erikoistunut ruuvikuljettimien ja ruuvipumppujen valmistukseen. Lehtosen Konepajalla on sertifioitu toimintajärjestelmä ISO 9001:2008. Hitsauksen osalta meillä on sertifioitu laatujärjestelmä SFS-EN ISO Ympäristöasioissa toimintamme pohjautuu SFS-EN ISO standardiin. Ympäristöpolitiikkamme toimii perustana päämäärillemme ja tavoitteillemme sekä määrittää organisaatiomme toiminnan periaatteet. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon ympäristön ja sen hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen kehittämällä tuotantoamme ja oheistoimintojamme ympäristöystävällisemmiksi. Alihankkijoita valitessamme arvostamme myös heidän toimintaansa ympäristön hyväksi. Liiketoimintamme perustuu asiakkaidemme menestyksen parantamiseen. Ammattitaitoisella henkilöstöllä, oikeudenmukaisella johtamisella ja nykyaikaisella kalustolla pystymme toimimaan tehokkaasti ja joustavasti asiakkaidemme eduksi. Toimitamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa räätälöityjä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita. Olemme luotettava työnantaja ja yhteistyökumppani, jonka kunnia-asiana on tehdä se, minkä olemme luvanneet. Huolehdimme myös toistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Aiheutamme mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäröivälle yhteisölle. Näihin toiminnallisiin lähtökohtiin sekä pelastuslakiin 379/2011 ja valtioneuvoston asetukseen 407/2011 perustuen olemme laatineet tämän pelastussuunnitelman. Suunnitelman ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastaa työsuojelupäällikkö Erkki Lehtonen yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa. Suunnitelman päivitys Pvm Tila Tekijä Suunnitelman laadinta PR Päivitys 3

4 1. Pelastussuunnittelun perusteet 1.1. Suunnitelman tarkoitus Tämän suunnitelman tavoitteena on parantaa henkilöiden turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksien riskiä. Suunnitelmassa annetaan ohjeet onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmisten pelastamiseksi, tärkeiden toimintojen turvaamiseksi ja onnettomuuden seurauksien tehokkaaksi rajoittamiseksi. Pelastuslain 379/2011, 15 määrää seuraavasti: Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilötai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 :ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Valtioneuvoston asetuksella 407/2011 annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä asetuksen 2 määrää seuraavasti: Pelastuslain 15 :n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14 :n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta Liittyminen muuhun Suunnitelma liittyy oleellisena osana yrityksen ISO 9001 toimintajärjestelmään. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä, Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä, Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi, Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 4

5 2. Yrityksen toimintaympäristö 3. Turvallisuusorganisaatio 2.1. Yhteystiedot Lehtosen Konepaja Oy on nimensä mukaisesti konepajatuotteita valmistava metallialan yritys, jonka päätuotantolaitokset sijaitsevat osoitteessa: Osoite: Haanmäentie 31, Peipohja Puhelin: Toimitusjohtaja: Erkki Lehtonen Puhelin: Sähköposti: 2.2. Tuotantotilat ja osastot Yrityksen tuotanto tapahtuu vuorotyönä ja toiminnat keskittyvät kuuteen erilliseen tuotantorakennukseen, joista viisi sijaitsee osoitteessa Haanmäentie 31 ja yksi osoitteessa Suokkaantie 5 seuraavasti: Levy- ja hitsaus pinta-ala 2200 m 2 Haanmäki Koneistus pinta-ala 2900 m 2 Haanmäki Kokoonpano pinta-ala 600 m 2 Haanmäki Pintakäsittely pinta-ala 1000 m 2 Haanmäki Logistiikka pinta-ala 1200 m 2 Haanmäki Esikäsittely ja levytyö pinta-ala 1350 m 2 Suokas 2.3. Henkilöstö Juridisesti vastuu henkilöstön turvallisuudesta on yrityksen johdolla ja esimiesasemassa toimivilla henkilöillä. Työturvallisuuden edistämiseksi on yritykseen asetettu työturvallisuuslain edellyttämä työsuojelutoimikunta, jonka tehtäviin liittyy myös tässä pelastussuunnitelmassa määritellyn kokonaisturvallisuuden ylläpitäminen. Työsuojelutoimikuntaan / turvallisuusorganisaatioon kuuluvat seuraavat henkilöt: Työsuojelupäällikkö/pelastusjohtaja Erkki Lehtonen Työsuojelu valtuutettu/varapelastusjohtaja Kari Myllymäki Ensimmäinen varavaltuutettu Mikko Savolainen Toinen varavaltuutettu Tommi Härkönen Työsuojeluasiamies Markku Laukkanen Yrityksessä työskentelevä henkilöstö jakaantuu toimipaikkoihin seuraavasti: Levy- ja hitsaus 60 Koneistus 60 Kokoonpano 10 Pintakäsittely 2 Logistiikka 4 Esikäsittely ja levytyö 15 5

6 4. Turvallisuusriskien tunnistus ja arviointi Tunnistettu riski ja sen aiheuttaja: Tulipalo tupakointi koneet ja laitteet palavat nesteet palavat kaasut ajoneuvot sähkökeskukset tulityöt Liikenneonnettomuus huono näkyvyys tilannenopeus Tiloista poistuminen harjoittelemattomuus Sähkökatko salama myrsky laitevika Vesivahinko jäätyminen laite-, putki- tai letkurikko Pommi- tai muu väkivallan uhka häiriintynyt henkilö terrorismi Varkaus häiriintynyt henkilö Kaasuvaara laitevika ohjeistuksen puute vaarallisten aineiden kuljetus rautatie ja valtatie Säteilyvaara säteilyonnettomuus ydinvoimala Tapaturma Vahingonteot ja ilkivalta Tietomurto Arvioitu riskitaso: Kohtalainen riski Kohtalainen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Erillinen riskikartoitus Merkityksetön riski Merkityksetön riski 6

7 5. Toimenpiteet turvallisuusriskien ehkäisemiseksi 5.1. Yleistä Jokaisen henkilön tulee ensisijaisesti ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja valvonnalla pyrkiä estämään hätä- ja onnettomuustilanteet. Turvallisuuden edistämiseksi tämä pelastussuunnitelma on saatettu jokaisen Lehtosen Konepaja Oy:n palveluksessa olevan henkilön tietoisuuteen. Uudet työntekijät velvoitetaan tutustumaan tähän suunnitelmaan yrityksen perehdyttämisohjelman ja perehdyttäjän ohjauksen mukaisesti. Osalle henkilöstöä järjestetään ensiapukoulutusta 3-5 vuoden välein. Ensiapuvälineistö huolletaan säännöllisesti työsuojeluorganisaation toimesta. Henkilöstölle järjestetään alkusammutuskoulutusta noin 5 vuoden välein. Alkusammutuskalusto tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti joka toinen vuosi ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Tulityötiloissa roska-astiat ovat kannellisia metallisäiliöitä. Tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävissä tulitöissä noudatetaan liitteen 8 mukaista tulityösuunnitelmaa. Tulipalon sattuessa noudatetaan liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisia toimintaohjeita Liikenneonnettomuus Asiaton liikenne tehdasalueella on estetty suljetulla portilla ja kulunseurannalla. Tehdasalueella on 20 km/h nopeusrajoitus sekä peilit rakennusten kulmissa. Onnettomuuden sattuessa noudatetaan liitteiden 2 ja 3 mukaisia toimintaohjeita. 5.2 Tulipalo Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetuissa tupakointipaikoissa. Koneet ja laitteet huolletaan ja puhdistetaan säännöllisin väliajoin. Palvat nesteet säilytetään suljetuissa astioissa ja varastoidaan niille nimenomaisesti varatussa paikassa. Ajoneuvojen pysäköinti- ja säilytyspaikat on sijoitettu siten, että ajoneuvosta mahdollisesti alkava tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin. Sähkökeskusten ja poistumisteiden edustat pidetään vapaina. Palo-ovet pidetään suljettuina eikä niiden sulkeutumista saa estää. 7

8 5.4. Tiloista poistuminen Tulipalon tai muun tiloista poistumista edellyttävän onnettomuuden sattuessa poistutaan lähintä poistumistietä käyttäen kokoontumispaikalle. Poistumistiet on merkitty valaistuilla opasteilla. Poistumisteiden edessä ei säilytetä minkäänlaista tavaraa. Hätäpoistumis- ja kokoontumisharjoitus pidetään kahden vuoden välein Sähkökatko Sähkökatkon sattuessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Kaasuvaara Kaasujen ja kaasulaitteiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt on perehdytetty niiden turvalliseen käyttöön. Kaasukeskukset suljetaan työnjohdon toimesta työpäivän päättyessä. Onnettomuuden sattuessa noudatetaan liitteen 4 ja 5 mukaisia toimintaohjeita Säteilyvaara Säteilyvaaratilanteessa noudatetaan liitteiden 4 ja 6 mukaisia toimintaohjeita Vesivahinko Vesivahingon sattuessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Pommi- tai muu väkivallan uhka Pommi- tms. uhkaustilanteessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Varkaus Varkaustapauksessa otetaan viipymättä yhteyttä työsuojeluorganisaatioon. 8

9 6. Yhteystiedot 7. Tiedottaminen 6.1. Turvallisuusorganisaatio Erkki Lehtonen Kari Myllymäki Mikko Savolainen Tommi Härkönen Markku Laukkanen Muut yhteystiedot Satakunnan pelastuslaitos Kokemäki 112 / Päivystävä paloviranomainen Onnettomuuksista ja vaaratilanteista tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti turvallisuusorganisaation ja kunkin osaston/toimipisteen esimiesten toimesta. Tiedottamistapa riippuu tapahtuman laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Sattuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet tutkitaan joko turvallisuusorganisaation tai ao. viranomaisten toimesta. Tutkinnan tulosten pohjalta tehtävistä turvallisuutta parantavista ja korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle em. tavalla. Ei kiireelliset puhelut Porin lääkäritalo Satakunnan keskussairaala Terveyskeskus päivystys ark. klo Taksi / Myrkytystietokeskus / Sähkölaitos vikailmoitukset Vesilaitos

10 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Liite 16 Toimintaohje tulipalon sattuessa Hätäilmoituksen tekeminen hätänumeroon Hätäensiavun antaminen Yleinen vaaramerkki kaasu ja säteilyvaara Kaasuonnettomuudessa toimiminen Säteilyvaaratilanteessa toimiminen Toiminta sähkö- ja vesivahinkotilanteessa Toiminta pommi- tai muussa uhkatilanteessa Tulityösuunnitelma Pohjapiirros Levy- ja hitsaus Pohjapiirros Koneistus Kokoonpano Pohjapiirros pintakäsittely Pohjapiirros esikäsittely ja levytyö Sammutinluettelo Toimitilat ja kokoontumispaikat Haanmäki Toimitilat ja kokoontumispaikka Suokas 10

11 Liite 1 Toimintaohje tulipalon sattuessa 1. PELASTA Ensin vaarassa olevat ihmiset Tulipalon sattuessa TÄRKEINTÄ on ihmishenkien pelastaminen! Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. 2. VAROITA Ensin vaarassa olevia, ja kehota muita ihmisiä poistumaan. Ota poistumiskehotus vakavasti. Käytä normaaleja poistumisteitä. Mene kokoontumispaikalle. 3. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella Älä sammuta sähkö- tai rasvapaloa vedellä. 4. RAJOITA palon leviäminen Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Näin estät hapen pääsyä palotilaan. 5. HÄLYTÄ palokunta YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Paloilmoituspainike 6. OPASTA tai järjestä opastus kiinteistöön ja palokohteeseen 11

12 Liite 2 Hätäilmoituksen tekeminen hätänumeroon Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Soita turvallisesta paikasta 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 4. Vastaa kysymyksiin. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 12

13 Liite 3 Hätäensiavun antaminen Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet Onko kysymyksessä onnettomuus vai sairauskohtaus? Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112 Estä mahdolliset lisäonnettomuudet Pyydä paikalla olevia auttamaan ja ohjeista heitä Anna tarvittava ensiapu Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa Näin elvytät! Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 10 sekuntia Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintalastan painua alaspäin 4.5 cm Jatka puhalluselvytyksellä Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2 kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää Jos hän hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon 13

14 Liite 4 Yleinen vaaramerkki, Kaasu- ja säteilyvaara Yhden minuutin pituinen Nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus Kuullessasi tämän hälytysäänen toimi näin: Siirry sisälle. Pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla. Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 14

15 Liite 5 Kaasuonnettomuudessa toiminen Ulkona Tarkasta tuulen suunta, poistu kaasun alta sivutuuleen ja pyri sisälle. Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan. Sisällä Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit. Kuuntele ohjeita radiosta. Vältä puhelimen käyttöä. Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa. Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 15

16 Liite 6 Säteilyvaaratilanteessa toiminen Mene sisälle. Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus. Avaa radio Toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaan Älä käytä puhelinta, tukkeutat puhelinverkon! Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa Suojaa ruoka ja vesi Lisätietoja saa Tampereen aluepelastuslaitokselta, tiedotusvälineistä sekä Ylen teksti- TV:n sivulta 867 Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 16

17 Liite 7 Toiminta sähkökatkotilanteessa Pysy rauhallisena ja varmista, ettei katko johdu tulipalosta Käytä taskulamppuja ja sammuta käynnissä olleet sähkölaitteet, joiden et halua käynnistyvän sähköjen palauduttua Tiedota muulle henkilöstölle ja asianosaisille tilanteesta Toiminta vesivahinkotilanteessa Selvitä etukäteen veden pääsulun ja muiden sulkujen sijainnit Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö Pyri tyrehdyttämään vuoto ensisijaisesti sulkemalla veden pääsulku Rajoita vesivahinkoja ohjaamalla vesi pois aroista kohteista Jos vuoto on erittäin runsasta, soita 112 Kun vuoto on saatu tyrehtymään, aloita jälkivahingonestotoimet Toiminta pommi- tms. uhkaustilanteessa Ole rauhallinen ja ystävällinen äläkä keskeytä soittajaa Pyri tekemään mahdollisimman paljon havaintoja soittajasta Kirjaa uhkauksen sisältö Kysy missä, milloin ja minkälainen pommi Tallenna soittajan numero Ilmoita asiasta työsuojelupäällikölle Kyseinen rakennus on evakuoitava välittömästi Soita 112 ja opasta poliisi paikalle 17

18 Liite 8 Tulityösuunnitelma Tässä tulityösuunnitelmassa annetaan SFS 5900 standardin mukaiset ohjeet tulitöiden turvallisesta tekemisestä Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueella. TULITÖIDEN TEKEMINEN TILAPÄISELLÄ TULITYÖPAIKALLA Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki rakennukset, joita ei ole palotarkastuksessa hyväksytty varsinaisiksi tulityöpaikoiksi sekä piha-alueet 10 metrin etäisyydellä rakennuksista. Tulitöitä tehtäessä tilapäisellä tulityöpaikalla on tulityön tekijällä oltava voimassa oleva tulityökortti sekä tässä suunnitelmassa mainitun tulityöluvan myöntäjän allekirjoittama tulityölupa. Tulityölupaa ja tulityökorttia ei tarvita vakituisella tulityöpaikalla. TULITYÖVARTIOINTI Tilapäisellä tulityöpaikalla ei saa tehdä tulitöitä ilman tulityövartijan läsnäoloa. Vartiointia on jatkettava työn päätyttyä tulityöluvassa määrätty aika, kuitenkin vähintään 1 tunti. Tulityövartijalla on oltava voimassa oleva tulityökortti. TULITYÖLUVAN MYÖNTÄJÄT VAKITUISET TULITYÖPAIKAT Tulityöt on ensisijaisesti pyrittävä tekemään vakituisilla tulityöpaikoilla, joita ovat kaikki tuotannolliset tilat pois lukien pintakäsittely ja logistiikkaosastot. TULITYÖLUVAN MYÖNTÄMINEN Tulityöluvan myöntäjällä on esimiesaseman kaltainen juridinen vastuu tulityön turvallisesta suorittamisesta. Hänen on tehtävä tulityöntekijän kanssa riskiarviointi tulityökohteessa ennen työn aloittamista ja varmistettava vähintään seuraavat asiat: Tulityön tekijällä on voimassa oleva tulityökortti ja riittävät tiedot kohteen riskeistä Tulityöt tehdään tulityöluvan mukaisesti Palotekniset laitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on huomioitu Alkusammutuskalusto ja sammute ovat riittäviä ja tilanteeseen sopivia Tulityöluvassa vaaditut turvatoimet ja suojaukset on tehty ennen tulityön aloittamista Tulitöissä käytettävä välineistö on asianmukaisessa kunnossa Tulityövartijalla on riittävät tiedot tulitöiden riskeistä ja palovaaran arvioimisesta Tulityön jälkeiset turvatoimet ja jälkivartiointi on hoidettu Tulityöpaikan jälkitarkastus Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueella tulityöluvan myöntämiseen oikeutetut henkilöt ovat: Toimialue Henkilö Puhelinnumero Koko yritys Janne Korsman Koko yritys Marko Aalto

19 Liite 8 TULITYÖTÄ EDELTÄVÄT TURVATOIMET Arvioidaan tulityöstä aiheutuvat vahinkoriskit Tarkastetaan ympäröivät rakenteet ja tehdään tarvittavat suojaukset Tukitaan ja suojataan rakenteissa olevat aukot ja läpiviennit Mitataan tarvittaessa kaasupitoisuudet Varmistetaan työvälineiden kunto Siivotaan ja puhdistetaan tilat sekä kastellaan ne tarvittaessa Estetään lämmön johtuminen ja säteily ympäristöön Hankitaan tulityöluvan mukainen alkusammutuskalusto (vähintään 2 kpl 43A 183 BC sammutinta, joista toisen voi korvata kahdella 27 A 144 BC sammuttimella tai standardin mukaisella toimintakuntoisella paineistetulla pikapalopostilla) Tarvittavat irtikytkennät on tehty (paloilmoitin, sammutuslaitteisto tms.) Varmistetaan hätäilmoituksen tekemismahdollisuus TULITYÖN AIKAISET TURVATOIMET Tulityöt aloitetaan vasta kun tulityövartija on paikalla Varmistetaan tulityöluvan mukaisten turvatoimien toteutuminen Poistetaan mahdollinen työn aikana syntyvä palava materiaali Sammutuskalusto on pidettävä helposti saatavilla Tulityövartiointi toteutuu taukojenkin aikana Tarvittaessa palovaarallisten kaasujen pitoisuuden seuraaminen TULITYÖN JÄLKEISET TURVATOIMET Tarkastetaan tilat ja aloitetaan tulityöluvassa määritelty jälkivartiointi Ilmoitetaan tulityöluvan myöntäjälle, että tulityö on tehty Huolehditaan tulityössä käytettyjen välineiden poistamisesta tulityöpaikalta Irtikytketyt laitteet kytketään takaisin päälle LOPUKSI Tilapäisellä tulityöpaikalla turvallisin työn toteutustapa on tekemätön tulityö. Siksi Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueilla on pyrittävä ensisijaisesti toimimaan siten, että tulityöt voidaan tehdä varsinaisilla tulityöpaikoilla. Ellei tämä ole mahdollista on, ennen tulityöhön ryhtymistä vielä selvitettävä vaihtoehtoisten työmenetelmien mahdollisuus. Kokemäellä Erkki Lehtonen Toimitusjohtaja/työsuojelupäällikkö Lehtosen Konepaja Oy 19

20 Liite 9 TYÖPISTEIDEN JA KONEIDEN LAYOUT LEVY JA HITSAUS (HAANMÄKI) 20

21 Liite 10 TYÖPISTEIDEN JA KONEIDEN LAYOUT KONEISTAMO (HAANMÄKI) 21

22 Liite 11 TYÖPISTE- JA KONELAYOUT KOKOONPANOHALLI (HAANMÄKI) 22

23 Liite 12 TYÖPISTE- JA KONE LAYOUT PINTAKÄSITTELY- JA KOKOONPANOHALLI (HAANMÄKI) 23

24 Liite 13 TYÖPISTE- JA KONE LAYOUT ESIKÄSITTELY JA LEVYTYÖ (SUOKAS) 24

25 Liite 13 VARASTO LAYOUT ESIKÄSITTELY JA LEVYTYÖ (SUOKAS) 25

26 Jauhesammuttimet Numero Malli Sijaintipaikka Tarkastettu Tarkastettu Tarkastettu 3 Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli, ent.sorvaussolu Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli, ent.sorvaussolu Gloria 5kg hiilidiok. B Levyhalli, ent.sorvaussolu B 9 Gloria 12kg ABC 55A Levyhallin kompurahuone 8 Gloria 6l Levyhallin leimauspiste Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli kahviautom Oven vieressä 4 Gloria 12kg ABC 55A Levyhallien välikössä Gloria 12kg ABC 55A 5.ovi Gloria 12kg ABC 55A 3.ovi Gloria S6DLWB Konttori Gloria S6DLWB Konttori Gloria 12kg ABC 55A Pikapaja Gloria 6kg A-B III-E Koneistamo,leimauspiste Gloria 5kg hiilidiok. Koneistamo kone B 89B 22 Gloria 5kg hiilidiok. Koneistamo kone B 89B 19 Gloria 12kg ABC 55A 1.ovi Gloria 6kg A-B III-E 1.ovi Gloria 12kg ABC 55A 9.ovi Logistiikka Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 5kg hiilidiok. Maalaamo B 89B 12 Gloria 12kg ABC 55A Kokoonpano Gloria 12kg ABC 55A Kokoonpano Gloria 6kg ABC Kokoonpano

27 Numero Malli Sijaintipaikka Tarkastettu Tarkastettu Tarkastettu 13 Gloria 5kg hiilidiok. B Kokoonpano B 24 Houcegard 6kg 55A Kone Houcegard 6kg 55A Kone Gloria 12kg ABC 55A Suokas, hitsaulisäaine varasto 31 Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 6kg ABC Suokas, hitsaulisäaine varasto 30 Gloria 6kg ABC Suokas, sisu trukki Gloria 6kg ABC Suokas, kahvikäytävä Gloria 6kg 34 A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Uusi koneistamo Pikapajan oven lähellä 43 Gloria 12kg ABC 55A Uusi koneistamo Ovi 4 lähellä

28 9 Kokoontumispaikka Kokoontumispaikka 28

29 Alueella kameravalvonta Toimisto Neuvottelu Koneistus Levyhallit Kokoonpano Maalaamo Hiekkapuhallus Logistiikka Varasto Apuvälinevarasto Vieraspysäköinti

30 Toimisto Neuvottelu/sosiaalitilat Levyntyöstöhalli Varasto Vieraspysäköinti 4 30

31 Alueella kameravalvonta Kokoontumispaikka

32 Yhteystiedot Lehtosen Konepaja Haanmäentie 31, Peipohja Puh Toimitusjohtaja Erkki Lehtonen Puh Logistiikka Pekka Leino Puh Tuotannon työnjohto Janne Korsman Puh Contacts Lehtosen Konepaja Haanmäentie 31, FI Peipohja Tel CEO Erkki Lehtonen Mob Logistics Pekka Leino Mob Production management Janne Korsman Mob

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma

Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi ja osoite: Espoonlahden urheilupuisto Myntinsyrjä 7, 02780 Espoo Kaupunginosa/kylä: Kauklahti/Myntinkylä Tämän suunnitelman tarkoituksena on

Lisätiedot

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Tulityöt turvallisuusohje Sisällysluettelo 1 Tulitöiden koulutus... 2 2 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 3 Turvallisuusohjeen velvoittavuus... 2 4 Määritelmät...

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus

Pelastussuunnitelma. lähtövalmiina kilpailukeskuksessa moottorikelkka + peräreki ja kuljettaja. 2 Liikenneonnettomuus Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä määrittää turvallisuuden

Lisätiedot

CITY PELASTUSSUUNNITELMA

CITY PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo CITY PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Tuomiokirkonkatu, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan TOASin kotisivuilla internetissä,

Lisätiedot

PIENTALOJEN OMAVALVONTA

PIENTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa.

PALOTURVALLISUUS. Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. PALOTURVALLISUUS Käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja kampuksen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä onnettomuuden sattuessa. Porin yliopistokeskus 22.10.2015 TH Mitä on paloturvallisuus ja pelastustoiminta?

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ 1 OHJE TALON / PIENYRITYKSEN TAI LAITOKSEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ SUUNNITELMAN TEKEE KO. KOHTEEN SUOJELUJOHTAJA, JOKA MYÖS SÄI- LYTTÄÄ JA PÄIVITTÄÄ SUUNNITELMAN SEKÄ ESITTELEE SEN TALON

Lisätiedot

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS

AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti

Lisätiedot

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto

Suunnistuksen kansallinen kilpailu, su, 22.5.2016. Keuruun Kisailijat ry / Suunnistusjaosto 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Keuruun Kisailijat ry:n järjestämän suunnistustapahtuman (ks. kohta 2) suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat

2.3. Tapahtumapaikka Lahdepellon urheilukeskus, Kodisjoentie Kohderyhma/asiakaskunta Satakunnnan piirin hiihtajat ja heidan huoltajat Rasti-Lukko ry Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Taman pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata hiihtokilpailujen toteuttamisesta vastaavaa henkilokuntaa turvallisuusasioissa seka maarittaa

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 Sisältö suojeluohje 2011... 3 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 3 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 3 3 Määritelmät... 3 4 Tulityösuunnitelma... 4 5... 5 5.1 Vähäisen palovaaran

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Erityisasuminen Turjo Jaakkola

Erityisasuminen Turjo Jaakkola Erityisasuminen Mitä on erityisasuminen? Tarkoituksenmukainen asuminen ylipäänsä edistää asukkaan itsenäistymistä ja elämän hyvää hallintaa. Erityisryhmät tarvitsevat tarpeisiinsa erilaisia asuntoja, kuten

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki

HÄTÄILMOITUS SOITA NUMEROON KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Karpalokuja 8, Leppämäki TOIMINTAOHJEET: HÄTÄILMOITUS HÄTÄILMOITUS KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT? MITÄ ON TAPAHTUNUT? TULIPALO SAIRASKOHTAUS ONNETTOMUUS MUU, MIKÄ? MISSÄ ON TAPAHTUNUT? Vastaa hätäkeskuksen esittämiin tarkentaviin

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

Besai Muñoz Sanchez 11NS

Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Besai Muñoz Sanchez 11NS ENSIAPUOPAS JALKAPALLO- EROTUOMAREILLE Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Sitä käytetään vammojen

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen

Tampereen Rantatunnelissa ajaminen Tampereen Rantatunnelissa ajaminen 1 Yleistä tunneliturvallisuudesta Maantietunnelit ovat osa yleistä tieverkkoa. Koska tunnelit muodostavat selvästi muusta liikenneympäristöstä poikkeavan osuuden, kiinnitetään

Lisätiedot

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA

ASUINTALOJEN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS. Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja. Turvallisuuspalvelut Pelastussuunnitelma

LAPIN PELASTUSLAITOS. Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja. Turvallisuuspalvelut Pelastussuunnitelma LAPIN PELASTUSLAITOS Pienten yritysten ja laitoksien pelastussuunnitelmapohja Turvallisuuspalvelut 16.1.2014 Pelastussuunnitelma Yhteispohjoismainen kirjastoauto 18.11.2016 1 1. Pelastussuunnitelma 2 1.1

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Paloturvallisuus Paloturvallisuus Tunnista kodin paloriskit Kuvat TUKES, www.tukes.fi ja SPEK Huoneistopalon eteneminen DVD Paloturvallinen koti Tulen turvallinen käsittely Kynttilät ja avotuli Grillaus Tulisijat Tupakointi

Lisätiedot

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Perustuslaki 20 Kulttuuriomaisuuden

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA

UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Hätäilmoitus 112 Tulipalo UUSI DOMUS PELASTUSSUUNNITELMA Yleinen vaaramerkki Säteilyvaara SUUNNITELMAN JAKELU Uusi Domus pelastussuunnitelma Uusi Domus, väestönsuoja Isännöitsijä TOAS Asukkaille tiedotetaan

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus

Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Omatoiminen varautuminen ja työpaikan paloturvallisuus Kirjaston henkilökunnan turvallisuuskoulutus 10.12.2013 Koulutussuunnittelija Jorma Narvi Koulutuksen tavoite Koulutuksen jälkeen jokainen työntekijä

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi

Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA. Sallan kunta Sivistystoimi 2016 2017 Sallan koulukeskuksen TILAPÄISMAJOITUKSEN PELASTUSSUUNNILTEMA Sallan kunta Sivistystoimi Liite 5 Sisällysluettelo 1. TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET... 3 1.1 ILMOITUKSET JA PELASTUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kansallinen suunnistuskilpailu. Orimattila. Suunnitelman laatija: Tuukka Tuomala. Päivämäärä:

Pelastussuunnitelma. Kansallinen suunnistuskilpailu. Orimattila. Suunnitelman laatija: Tuukka Tuomala. Päivämäärä: 1 Pelastussuunnitelma Kansallinen suunnistuskilpailu Orimattila Suunnitelman laatija: Tuukka Tuomala Päivämäärä: 20.5.2015 2 Sisältö 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. TAPAHTUMAN YLEISTIEDOT... 3 3. VAAROJEN

Lisätiedot

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus

Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA VPS-JUNIORIT ry TURVALLISUUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Turvallisuussuunnitelma. 1.1 Turvallisuussuunnitelman kohteet. 1.1.1 Pelaajat. 1.1.2 Ottelun toimihenkilöt, tuomarit, ym.. 1.1.3 Katsojat 1.1.4

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011 16 ) ja pelastusasetukseen (407/2011 3 ) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Tornionlaakson

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa

*Mitkä tekijät voivat vaarantaa * *Mitkä tekijät voivat vaarantaa työpisteesi turvallisuuden: *Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät tekijät *Aggressiivisen asiakkaan käytös *Työkoneen tai laitteen käyttö (teollisuus) *Huono ergonomia

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Kriisisuunnitelma UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Kriisisuunnitelma 1 Sisällysluettelo 1. Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 3 1.1. Paloturvallisuus 3 1.1.1. Tulipalojen ennaltaehkäisy 3 1.1.2. Tulitöiden valvontasuunnitelma

Lisätiedot

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet

KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet päällikkö Tomi Honkakunnas 112 Sivu 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN Noin 310 vakinaista ja noin 450 sivutoimista

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA 18.9.2016 2 (9) 1 PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TIEDOTTAMINEN 1.1 SUUNNITELMAN LAATIJAT Päiväys Nimi Tehtävänimike _ 1.2 SUUNNITELMAN HYVÄKSYJÄ Päiväys Nimi Tehtävänimike

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA

PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA PELASTUSSUUNNITELMA OK RASEBORGIN KEVÄTKILPAILU RAASEPORISSA 21.5.2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata suunnistuskilpailun toteuttamisesta vastaavaa henkilökuntaa

Lisätiedot

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1. Logistiikkarykmentti Koivujärven tuotantolaitokset Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE 2016 RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu

PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu Suunnistuskilpailu PELASTUSSUUNNITELMA Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailu 14.5.2016 Suunnistuskilpailu 1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Karkki-Rastin 30-vuotisjuhlakilpailut, kansallinen suunnistuskilpailu

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot