Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy"

Transkriptio

1 Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy

2 Sisällys 1. Pelastussuunnittelun perusteet Suunnitelman tarkoitus Liittyminen muuhun Yrityksen toimintaympäristö Yhteystiedot Tuotantotilat ja osastot Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio Turvallisuusriskien tunnistus ja arviointi Toimenpiteet turvallisuusriskien ehkäisemiseksi Yleistä Tulipalo Liikenneonnettomuus Tiloista poistuminen Sähkökatko Vesivahinko Pommi- tai muu väkivallan uhka Varkaus Kaasuvaara Säteilyvaara Yhteystiedot Turvallisuusorganisaatio Muut yhteystiedot Tiedottaminen... 9 LIITTEET Tehdas layout Haanmäki Tehdas layout Suokas

3 Lehtosen Konepaja Oy Lehtosen Konepaja Oy on vuonna 1923 toimintansa aloittanut raskaan metalliteollisuuden tilauskonepaja. Kokemäen Peipohjassa sijaitseva konepaja työllistää n. 140 alan ammattilaista. Tuotannon osa-alueita ovat järjestelmätoimitukset, koneen runkojen sekä vaativien koneistettavien osien valmistus. Toimitamme mm. lastaus- ja logistiikkajärjestelmiä sekä erilaisia tuotantolinjoja saha- ja metsäteollisuuden, satamien sekä prosessiteollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Lisäksi toimimme alihankkijana merkittäville kansainvälisille teknologiateollisuuden vientiyrityksille. Osaamista täydentää oma insinööriosaaminen Lehtonen Engineering sekä konserniin kuuluva Siirtoruuvi Oy, joka on erikoistunut ruuvikuljettimien ja ruuvipumppujen valmistukseen. Lehtosen Konepajalla on sertifioitu toimintajärjestelmä ISO 9001:2008. Hitsauksen osalta meillä on sertifioitu laatujärjestelmä SFS-EN ISO Ympäristöasioissa toimintamme pohjautuu SFS-EN ISO standardiin. Ympäristöpolitiikkamme toimii perustana päämäärillemme ja tavoitteillemme sekä määrittää organisaatiomme toiminnan periaatteet. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon ympäristön ja sen hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen kehittämällä tuotantoamme ja oheistoimintojamme ympäristöystävällisemmiksi. Alihankkijoita valitessamme arvostamme myös heidän toimintaansa ympäristön hyväksi. Liiketoimintamme perustuu asiakkaidemme menestyksen parantamiseen. Ammattitaitoisella henkilöstöllä, oikeudenmukaisella johtamisella ja nykyaikaisella kalustolla pystymme toimimaan tehokkaasti ja joustavasti asiakkaidemme eduksi. Toimitamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa räätälöityjä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita. Olemme luotettava työnantaja ja yhteistyökumppani, jonka kunnia-asiana on tehdä se, minkä olemme luvanneet. Huolehdimme myös toistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Aiheutamme mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäröivälle yhteisölle. Näihin toiminnallisiin lähtökohtiin sekä pelastuslakiin 379/2011 ja valtioneuvoston asetukseen 407/2011 perustuen olemme laatineet tämän pelastussuunnitelman. Suunnitelman ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastaa työsuojelupäällikkö Erkki Lehtonen yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa. Suunnitelman päivitys Pvm Tila Tekijä Suunnitelman laadinta PR Päivitys 3

4 1. Pelastussuunnittelun perusteet 1.1. Suunnitelman tarkoitus Tämän suunnitelman tavoitteena on parantaa henkilöiden turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksien riskiä. Suunnitelmassa annetaan ohjeet onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmisten pelastamiseksi, tärkeiden toimintojen turvaamiseksi ja onnettomuuden seurauksien tehokkaaksi rajoittamiseksi. Pelastuslain 379/2011, 15 määrää seuraavasti: Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilötai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 :ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Valtioneuvoston asetuksella 407/2011 annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä asetuksen 2 määrää seuraavasti: Pelastuslain 15 :n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14 :n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta Liittyminen muuhun Suunnitelma liittyy oleellisena osana yrityksen ISO 9001 toimintajärjestelmään. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä, Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä, Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi, Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 4

5 2. Yrityksen toimintaympäristö 3. Turvallisuusorganisaatio 2.1. Yhteystiedot Lehtosen Konepaja Oy on nimensä mukaisesti konepajatuotteita valmistava metallialan yritys, jonka päätuotantolaitokset sijaitsevat osoitteessa: Osoite: Haanmäentie 31, Peipohja Puhelin: Toimitusjohtaja: Erkki Lehtonen Puhelin: Sähköposti: 2.2. Tuotantotilat ja osastot Yrityksen tuotanto tapahtuu vuorotyönä ja toiminnat keskittyvät kuuteen erilliseen tuotantorakennukseen, joista viisi sijaitsee osoitteessa Haanmäentie 31 ja yksi osoitteessa Suokkaantie 5 seuraavasti: Levy- ja hitsaus pinta-ala 2200 m 2 Haanmäki Koneistus pinta-ala 2900 m 2 Haanmäki Kokoonpano pinta-ala 600 m 2 Haanmäki Pintakäsittely pinta-ala 1000 m 2 Haanmäki Logistiikka pinta-ala 1200 m 2 Haanmäki Esikäsittely ja levytyö pinta-ala 1350 m 2 Suokas 2.3. Henkilöstö Juridisesti vastuu henkilöstön turvallisuudesta on yrityksen johdolla ja esimiesasemassa toimivilla henkilöillä. Työturvallisuuden edistämiseksi on yritykseen asetettu työturvallisuuslain edellyttämä työsuojelutoimikunta, jonka tehtäviin liittyy myös tässä pelastussuunnitelmassa määritellyn kokonaisturvallisuuden ylläpitäminen. Työsuojelutoimikuntaan / turvallisuusorganisaatioon kuuluvat seuraavat henkilöt: Työsuojelupäällikkö/pelastusjohtaja Erkki Lehtonen Työsuojelu valtuutettu/varapelastusjohtaja Kari Myllymäki Ensimmäinen varavaltuutettu Mikko Savolainen Toinen varavaltuutettu Tommi Härkönen Työsuojeluasiamies Markku Laukkanen Yrityksessä työskentelevä henkilöstö jakaantuu toimipaikkoihin seuraavasti: Levy- ja hitsaus 60 Koneistus 60 Kokoonpano 10 Pintakäsittely 2 Logistiikka 4 Esikäsittely ja levytyö 15 5

6 4. Turvallisuusriskien tunnistus ja arviointi Tunnistettu riski ja sen aiheuttaja: Tulipalo tupakointi koneet ja laitteet palavat nesteet palavat kaasut ajoneuvot sähkökeskukset tulityöt Liikenneonnettomuus huono näkyvyys tilannenopeus Tiloista poistuminen harjoittelemattomuus Sähkökatko salama myrsky laitevika Vesivahinko jäätyminen laite-, putki- tai letkurikko Pommi- tai muu väkivallan uhka häiriintynyt henkilö terrorismi Varkaus häiriintynyt henkilö Kaasuvaara laitevika ohjeistuksen puute vaarallisten aineiden kuljetus rautatie ja valtatie Säteilyvaara säteilyonnettomuus ydinvoimala Tapaturma Vahingonteot ja ilkivalta Tietomurto Arvioitu riskitaso: Kohtalainen riski Kohtalainen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Erillinen riskikartoitus Merkityksetön riski Merkityksetön riski 6

7 5. Toimenpiteet turvallisuusriskien ehkäisemiseksi 5.1. Yleistä Jokaisen henkilön tulee ensisijaisesti ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja valvonnalla pyrkiä estämään hätä- ja onnettomuustilanteet. Turvallisuuden edistämiseksi tämä pelastussuunnitelma on saatettu jokaisen Lehtosen Konepaja Oy:n palveluksessa olevan henkilön tietoisuuteen. Uudet työntekijät velvoitetaan tutustumaan tähän suunnitelmaan yrityksen perehdyttämisohjelman ja perehdyttäjän ohjauksen mukaisesti. Osalle henkilöstöä järjestetään ensiapukoulutusta 3-5 vuoden välein. Ensiapuvälineistö huolletaan säännöllisesti työsuojeluorganisaation toimesta. Henkilöstölle järjestetään alkusammutuskoulutusta noin 5 vuoden välein. Alkusammutuskalusto tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti joka toinen vuosi ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Tulityötiloissa roska-astiat ovat kannellisia metallisäiliöitä. Tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävissä tulitöissä noudatetaan liitteen 8 mukaista tulityösuunnitelmaa. Tulipalon sattuessa noudatetaan liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisia toimintaohjeita Liikenneonnettomuus Asiaton liikenne tehdasalueella on estetty suljetulla portilla ja kulunseurannalla. Tehdasalueella on 20 km/h nopeusrajoitus sekä peilit rakennusten kulmissa. Onnettomuuden sattuessa noudatetaan liitteiden 2 ja 3 mukaisia toimintaohjeita. 5.2 Tulipalo Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetuissa tupakointipaikoissa. Koneet ja laitteet huolletaan ja puhdistetaan säännöllisin väliajoin. Palvat nesteet säilytetään suljetuissa astioissa ja varastoidaan niille nimenomaisesti varatussa paikassa. Ajoneuvojen pysäköinti- ja säilytyspaikat on sijoitettu siten, että ajoneuvosta mahdollisesti alkava tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin. Sähkökeskusten ja poistumisteiden edustat pidetään vapaina. Palo-ovet pidetään suljettuina eikä niiden sulkeutumista saa estää. 7

8 5.4. Tiloista poistuminen Tulipalon tai muun tiloista poistumista edellyttävän onnettomuuden sattuessa poistutaan lähintä poistumistietä käyttäen kokoontumispaikalle. Poistumistiet on merkitty valaistuilla opasteilla. Poistumisteiden edessä ei säilytetä minkäänlaista tavaraa. Hätäpoistumis- ja kokoontumisharjoitus pidetään kahden vuoden välein Sähkökatko Sähkökatkon sattuessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Kaasuvaara Kaasujen ja kaasulaitteiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt on perehdytetty niiden turvalliseen käyttöön. Kaasukeskukset suljetaan työnjohdon toimesta työpäivän päättyessä. Onnettomuuden sattuessa noudatetaan liitteen 4 ja 5 mukaisia toimintaohjeita Säteilyvaara Säteilyvaaratilanteessa noudatetaan liitteiden 4 ja 6 mukaisia toimintaohjeita Vesivahinko Vesivahingon sattuessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Pommi- tai muu väkivallan uhka Pommi- tms. uhkaustilanteessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Varkaus Varkaustapauksessa otetaan viipymättä yhteyttä työsuojeluorganisaatioon. 8

9 6. Yhteystiedot 7. Tiedottaminen 6.1. Turvallisuusorganisaatio Erkki Lehtonen Kari Myllymäki Mikko Savolainen Tommi Härkönen Markku Laukkanen Muut yhteystiedot Satakunnan pelastuslaitos Kokemäki 112 / Päivystävä paloviranomainen Onnettomuuksista ja vaaratilanteista tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti turvallisuusorganisaation ja kunkin osaston/toimipisteen esimiesten toimesta. Tiedottamistapa riippuu tapahtuman laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Sattuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet tutkitaan joko turvallisuusorganisaation tai ao. viranomaisten toimesta. Tutkinnan tulosten pohjalta tehtävistä turvallisuutta parantavista ja korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle em. tavalla. Ei kiireelliset puhelut Porin lääkäritalo Satakunnan keskussairaala Terveyskeskus päivystys ark. klo Taksi / Myrkytystietokeskus / Sähkölaitos vikailmoitukset Vesilaitos

10 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Liite 16 Toimintaohje tulipalon sattuessa Hätäilmoituksen tekeminen hätänumeroon Hätäensiavun antaminen Yleinen vaaramerkki kaasu ja säteilyvaara Kaasuonnettomuudessa toimiminen Säteilyvaaratilanteessa toimiminen Toiminta sähkö- ja vesivahinkotilanteessa Toiminta pommi- tai muussa uhkatilanteessa Tulityösuunnitelma Pohjapiirros Levy- ja hitsaus Pohjapiirros Koneistus Kokoonpano Pohjapiirros pintakäsittely Pohjapiirros esikäsittely ja levytyö Sammutinluettelo Toimitilat ja kokoontumispaikat Haanmäki Toimitilat ja kokoontumispaikka Suokas 10

11 Liite 1 Toimintaohje tulipalon sattuessa 1. PELASTA Ensin vaarassa olevat ihmiset Tulipalon sattuessa TÄRKEINTÄ on ihmishenkien pelastaminen! Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. 2. VAROITA Ensin vaarassa olevia, ja kehota muita ihmisiä poistumaan. Ota poistumiskehotus vakavasti. Käytä normaaleja poistumisteitä. Mene kokoontumispaikalle. 3. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella Älä sammuta sähkö- tai rasvapaloa vedellä. 4. RAJOITA palon leviäminen Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Näin estät hapen pääsyä palotilaan. 5. HÄLYTÄ palokunta YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Paloilmoituspainike 6. OPASTA tai järjestä opastus kiinteistöön ja palokohteeseen 11

12 Liite 2 Hätäilmoituksen tekeminen hätänumeroon Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Soita turvallisesta paikasta 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 4. Vastaa kysymyksiin. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 12

13 Liite 3 Hätäensiavun antaminen Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet Onko kysymyksessä onnettomuus vai sairauskohtaus? Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112 Estä mahdolliset lisäonnettomuudet Pyydä paikalla olevia auttamaan ja ohjeista heitä Anna tarvittava ensiapu Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa Näin elvytät! Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 10 sekuntia Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintalastan painua alaspäin 4.5 cm Jatka puhalluselvytyksellä Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2 kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää Jos hän hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon 13

14 Liite 4 Yleinen vaaramerkki, Kaasu- ja säteilyvaara Yhden minuutin pituinen Nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus Kuullessasi tämän hälytysäänen toimi näin: Siirry sisälle. Pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla. Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 14

15 Liite 5 Kaasuonnettomuudessa toiminen Ulkona Tarkasta tuulen suunta, poistu kaasun alta sivutuuleen ja pyri sisälle. Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan. Sisällä Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit. Kuuntele ohjeita radiosta. Vältä puhelimen käyttöä. Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa. Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 15

16 Liite 6 Säteilyvaaratilanteessa toiminen Mene sisälle. Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus. Avaa radio Toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaan Älä käytä puhelinta, tukkeutat puhelinverkon! Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa Suojaa ruoka ja vesi Lisätietoja saa Tampereen aluepelastuslaitokselta, tiedotusvälineistä sekä Ylen teksti- TV:n sivulta 867 Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 16

17 Liite 7 Toiminta sähkökatkotilanteessa Pysy rauhallisena ja varmista, ettei katko johdu tulipalosta Käytä taskulamppuja ja sammuta käynnissä olleet sähkölaitteet, joiden et halua käynnistyvän sähköjen palauduttua Tiedota muulle henkilöstölle ja asianosaisille tilanteesta Toiminta vesivahinkotilanteessa Selvitä etukäteen veden pääsulun ja muiden sulkujen sijainnit Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö Pyri tyrehdyttämään vuoto ensisijaisesti sulkemalla veden pääsulku Rajoita vesivahinkoja ohjaamalla vesi pois aroista kohteista Jos vuoto on erittäin runsasta, soita 112 Kun vuoto on saatu tyrehtymään, aloita jälkivahingonestotoimet Toiminta pommi- tms. uhkaustilanteessa Ole rauhallinen ja ystävällinen äläkä keskeytä soittajaa Pyri tekemään mahdollisimman paljon havaintoja soittajasta Kirjaa uhkauksen sisältö Kysy missä, milloin ja minkälainen pommi Tallenna soittajan numero Ilmoita asiasta työsuojelupäällikölle Kyseinen rakennus on evakuoitava välittömästi Soita 112 ja opasta poliisi paikalle 17

18 Liite 8 Tulityösuunnitelma Tässä tulityösuunnitelmassa annetaan SFS 5900 standardin mukaiset ohjeet tulitöiden turvallisesta tekemisestä Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueella. TULITÖIDEN TEKEMINEN TILAPÄISELLÄ TULITYÖPAIKALLA Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki rakennukset, joita ei ole palotarkastuksessa hyväksytty varsinaisiksi tulityöpaikoiksi sekä piha-alueet 10 metrin etäisyydellä rakennuksista. Tulitöitä tehtäessä tilapäisellä tulityöpaikalla on tulityön tekijällä oltava voimassa oleva tulityökortti sekä tässä suunnitelmassa mainitun tulityöluvan myöntäjän allekirjoittama tulityölupa. Tulityölupaa ja tulityökorttia ei tarvita vakituisella tulityöpaikalla. TULITYÖVARTIOINTI Tilapäisellä tulityöpaikalla ei saa tehdä tulitöitä ilman tulityövartijan läsnäoloa. Vartiointia on jatkettava työn päätyttyä tulityöluvassa määrätty aika, kuitenkin vähintään 1 tunti. Tulityövartijalla on oltava voimassa oleva tulityökortti. TULITYÖLUVAN MYÖNTÄJÄT VAKITUISET TULITYÖPAIKAT Tulityöt on ensisijaisesti pyrittävä tekemään vakituisilla tulityöpaikoilla, joita ovat kaikki tuotannolliset tilat pois lukien pintakäsittely ja logistiikkaosastot. TULITYÖLUVAN MYÖNTÄMINEN Tulityöluvan myöntäjällä on esimiesaseman kaltainen juridinen vastuu tulityön turvallisesta suorittamisesta. Hänen on tehtävä tulityöntekijän kanssa riskiarviointi tulityökohteessa ennen työn aloittamista ja varmistettava vähintään seuraavat asiat: Tulityön tekijällä on voimassa oleva tulityökortti ja riittävät tiedot kohteen riskeistä Tulityöt tehdään tulityöluvan mukaisesti Palotekniset laitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on huomioitu Alkusammutuskalusto ja sammute ovat riittäviä ja tilanteeseen sopivia Tulityöluvassa vaaditut turvatoimet ja suojaukset on tehty ennen tulityön aloittamista Tulitöissä käytettävä välineistö on asianmukaisessa kunnossa Tulityövartijalla on riittävät tiedot tulitöiden riskeistä ja palovaaran arvioimisesta Tulityön jälkeiset turvatoimet ja jälkivartiointi on hoidettu Tulityöpaikan jälkitarkastus Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueella tulityöluvan myöntämiseen oikeutetut henkilöt ovat: Toimialue Henkilö Puhelinnumero Koko yritys Janne Korsman Koko yritys Marko Aalto

19 Liite 8 TULITYÖTÄ EDELTÄVÄT TURVATOIMET Arvioidaan tulityöstä aiheutuvat vahinkoriskit Tarkastetaan ympäröivät rakenteet ja tehdään tarvittavat suojaukset Tukitaan ja suojataan rakenteissa olevat aukot ja läpiviennit Mitataan tarvittaessa kaasupitoisuudet Varmistetaan työvälineiden kunto Siivotaan ja puhdistetaan tilat sekä kastellaan ne tarvittaessa Estetään lämmön johtuminen ja säteily ympäristöön Hankitaan tulityöluvan mukainen alkusammutuskalusto (vähintään 2 kpl 43A 183 BC sammutinta, joista toisen voi korvata kahdella 27 A 144 BC sammuttimella tai standardin mukaisella toimintakuntoisella paineistetulla pikapalopostilla) Tarvittavat irtikytkennät on tehty (paloilmoitin, sammutuslaitteisto tms.) Varmistetaan hätäilmoituksen tekemismahdollisuus TULITYÖN AIKAISET TURVATOIMET Tulityöt aloitetaan vasta kun tulityövartija on paikalla Varmistetaan tulityöluvan mukaisten turvatoimien toteutuminen Poistetaan mahdollinen työn aikana syntyvä palava materiaali Sammutuskalusto on pidettävä helposti saatavilla Tulityövartiointi toteutuu taukojenkin aikana Tarvittaessa palovaarallisten kaasujen pitoisuuden seuraaminen TULITYÖN JÄLKEISET TURVATOIMET Tarkastetaan tilat ja aloitetaan tulityöluvassa määritelty jälkivartiointi Ilmoitetaan tulityöluvan myöntäjälle, että tulityö on tehty Huolehditaan tulityössä käytettyjen välineiden poistamisesta tulityöpaikalta Irtikytketyt laitteet kytketään takaisin päälle LOPUKSI Tilapäisellä tulityöpaikalla turvallisin työn toteutustapa on tekemätön tulityö. Siksi Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueilla on pyrittävä ensisijaisesti toimimaan siten, että tulityöt voidaan tehdä varsinaisilla tulityöpaikoilla. Ellei tämä ole mahdollista on, ennen tulityöhön ryhtymistä vielä selvitettävä vaihtoehtoisten työmenetelmien mahdollisuus. Kokemäellä Erkki Lehtonen Toimitusjohtaja/työsuojelupäällikkö Lehtosen Konepaja Oy 19

20 Liite 9 TYÖPISTEIDEN JA KONEIDEN LAYOUT LEVY JA HITSAUS (HAANMÄKI) 20

21 Liite 10 TYÖPISTEIDEN JA KONEIDEN LAYOUT KONEISTAMO (HAANMÄKI) 21

22 Liite 11 TYÖPISTE- JA KONELAYOUT KOKOONPANOHALLI (HAANMÄKI) 22

23 Liite 12 TYÖPISTE- JA KONE LAYOUT PINTAKÄSITTELY- JA KOKOONPANOHALLI (HAANMÄKI) 23

24 Liite 13 TYÖPISTE- JA KONE LAYOUT ESIKÄSITTELY JA LEVYTYÖ (SUOKAS) 24

25 Liite 13 VARASTO LAYOUT ESIKÄSITTELY JA LEVYTYÖ (SUOKAS) 25

26 Jauhesammuttimet Numero Malli Sijaintipaikka Tarkastettu Tarkastettu Tarkastettu 3 Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli, ent.sorvaussolu Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli, ent.sorvaussolu Gloria 5kg hiilidiok. B Levyhalli, ent.sorvaussolu B 9 Gloria 12kg ABC 55A Levyhallin kompurahuone 8 Gloria 6l Levyhallin leimauspiste Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli kahviautom Oven vieressä 4 Gloria 12kg ABC 55A Levyhallien välikössä Gloria 12kg ABC 55A 5.ovi Gloria 12kg ABC 55A 3.ovi Gloria S6DLWB Konttori Gloria S6DLWB Konttori Gloria 12kg ABC 55A Pikapaja Gloria 6kg A-B III-E Koneistamo,leimauspiste Gloria 5kg hiilidiok. Koneistamo kone B 89B 22 Gloria 5kg hiilidiok. Koneistamo kone B 89B 19 Gloria 12kg ABC 55A 1.ovi Gloria 6kg A-B III-E 1.ovi Gloria 12kg ABC 55A 9.ovi Logistiikka Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 5kg hiilidiok. Maalaamo B 89B 12 Gloria 12kg ABC 55A Kokoonpano Gloria 12kg ABC 55A Kokoonpano Gloria 6kg ABC Kokoonpano

27 Numero Malli Sijaintipaikka Tarkastettu Tarkastettu Tarkastettu 13 Gloria 5kg hiilidiok. B Kokoonpano B 24 Houcegard 6kg 55A Kone Houcegard 6kg 55A Kone Gloria 12kg ABC 55A Suokas, hitsaulisäaine varasto 31 Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 6kg ABC Suokas, hitsaulisäaine varasto 30 Gloria 6kg ABC Suokas, sisu trukki Gloria 6kg ABC Suokas, kahvikäytävä Gloria 6kg 34 A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Uusi koneistamo Pikapajan oven lähellä 43 Gloria 12kg ABC 55A Uusi koneistamo Ovi 4 lähellä

28 9 Kokoontumispaikka Kokoontumispaikka 28

29 Alueella kameravalvonta Toimisto Neuvottelu Koneistus Levyhallit Kokoonpano Maalaamo Hiekkapuhallus Logistiikka Varasto Apuvälinevarasto Vieraspysäköinti

30 Toimisto Neuvottelu/sosiaalitilat Levyntyöstöhalli Varasto Vieraspysäköinti 4 30

31 Alueella kameravalvonta Kokoontumispaikka

32 Yhteystiedot Lehtosen Konepaja Haanmäentie 31, Peipohja Puh Toimitusjohtaja Erkki Lehtonen Puh Logistiikka Pekka Leino Puh Tuotannon työnjohto Janne Korsman Puh Contacts Lehtosen Konepaja Haanmäentie 31, FI Peipohja Tel CEO Erkki Lehtonen Mob Logistics Pekka Leino Mob Production management Janne Korsman Mob

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA

HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA ASTUU VOIMAAN 1.1.2012 1 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA KIINTEISTÖISTÄ... 3 2. HENKILÖSTÖ... 3 2.1 Henkilöstön ja viranomaisten

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 6.3.2008 Sivu 1/45 1 YLEISTÄ... 3 2 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 2.1 rakennus A... 4 2.2 rakennus B... 5 2.3

Lisätiedot

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero

Seurojentalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Yhteyshenkilö Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Seurojentalon pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero

Päiväkodin pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA. Nimi Osoite Puhelinnumero PELASTUSSUUNNITELMA Nimi Osoite Puhelinnumero 1 SISÄLLYSLUETTELO: Päiväkodin pelastussuunnitelma YLEISTIEDOT...3 1.1 Suunnitelman hyväksyntä ja ylläpito...3 1.2 Laatimisvelvoite...3 1.3 Tarkoitus...3 1.4

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ Inspehtorinkatu 1, 20540 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Ylioppilaskylän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO

PELASTUSSUUNNITELMA. As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO PELASTUSSUUNNITELMA As Oy Suvikärki Suvikummunrinne 4 02120 ESPOO SISÄLLYS 1.0 YHTEENVETO PERUSTIEDOISTA... 4 2.0 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 5 2.1 Laki ja säädökset... 5 2.2 Suunnitelman päämäärä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA Johdanto: Asuintalon pelastussuunnitelma Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja

Lisätiedot

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen

Lisätiedot

asuintalon pelastussuunnitelma

asuintalon pelastussuunnitelma asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLINNAN VUOKRATALOT OY HUSAARI 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT versio 3bj.m. Sivu 1/10 30.1.04 asuintalon pelastussuunnitelma versio 3bj.m. Sivu 2/10

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLIINNAN SEUDUN NUORIISOASUNNOT RY MYLLYMÄENKATU 15 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Asuintalon pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag pelastussuunnitelma 04.10.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag

Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag pelastussuunnitelma 04.10.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag PELASTUSSUUNNITELMA Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 08.09.2014 Viimeksi

Lisätiedot

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE

PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS RAVINTOLAN PELASTUSSUUNNITELMA PEREHDYTÄ HENKILÖKUNNALLE JOHDANTO 2 Ravintolan omistaja ja/tai haltija on pelastuslain ja -asetuksen mukaan ravintolassaan ja toiminnassaan velvollinen

Lisätiedot