Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy"

Transkriptio

1 Pelastussuunnitelma Lehtosen Konepaja Oy

2 Sisällys 1. Pelastussuunnittelun perusteet Suunnitelman tarkoitus Liittyminen muuhun Yrityksen toimintaympäristö Yhteystiedot Tuotantotilat ja osastot Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio Turvallisuusriskien tunnistus ja arviointi Toimenpiteet turvallisuusriskien ehkäisemiseksi Yleistä Tulipalo Liikenneonnettomuus Tiloista poistuminen Sähkökatko Vesivahinko Pommi- tai muu väkivallan uhka Varkaus Kaasuvaara Säteilyvaara Yhteystiedot Turvallisuusorganisaatio Muut yhteystiedot Tiedottaminen... 9 LIITTEET Tehdas layout Haanmäki Tehdas layout Suokas

3 Lehtosen Konepaja Oy Lehtosen Konepaja Oy on vuonna 1923 toimintansa aloittanut raskaan metalliteollisuuden tilauskonepaja. Kokemäen Peipohjassa sijaitseva konepaja työllistää n. 140 alan ammattilaista. Tuotannon osa-alueita ovat järjestelmätoimitukset, koneen runkojen sekä vaativien koneistettavien osien valmistus. Toimitamme mm. lastaus- ja logistiikkajärjestelmiä sekä erilaisia tuotantolinjoja saha- ja metsäteollisuuden, satamien sekä prosessiteollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Lisäksi toimimme alihankkijana merkittäville kansainvälisille teknologiateollisuuden vientiyrityksille. Osaamista täydentää oma insinööriosaaminen Lehtonen Engineering sekä konserniin kuuluva Siirtoruuvi Oy, joka on erikoistunut ruuvikuljettimien ja ruuvipumppujen valmistukseen. Lehtosen Konepajalla on sertifioitu toimintajärjestelmä ISO 9001:2008. Hitsauksen osalta meillä on sertifioitu laatujärjestelmä SFS-EN ISO Ympäristöasioissa toimintamme pohjautuu SFS-EN ISO standardiin. Ympäristöpolitiikkamme toimii perustana päämäärillemme ja tavoitteillemme sekä määrittää organisaatiomme toiminnan periaatteet. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon ympäristön ja sen hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen kehittämällä tuotantoamme ja oheistoimintojamme ympäristöystävällisemmiksi. Alihankkijoita valitessamme arvostamme myös heidän toimintaansa ympäristön hyväksi. Liiketoimintamme perustuu asiakkaidemme menestyksen parantamiseen. Ammattitaitoisella henkilöstöllä, oikeudenmukaisella johtamisella ja nykyaikaisella kalustolla pystymme toimimaan tehokkaasti ja joustavasti asiakkaidemme eduksi. Toimitamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa räätälöityjä, kilpailukykyisiä ja laadukkaita tuotteita. Olemme luotettava työnantaja ja yhteistyökumppani, jonka kunnia-asiana on tehdä se, minkä olemme luvanneet. Huolehdimme myös toistemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Aiheutamme mahdollisimman vähän haittaa luonnolle ja ympäröivälle yhteisölle. Näihin toiminnallisiin lähtökohtiin sekä pelastuslakiin 379/2011 ja valtioneuvoston asetukseen 407/2011 perustuen olemme laatineet tämän pelastussuunnitelman. Suunnitelman ylläpitämisestä ja päivittämisestä vastaa työsuojelupäällikkö Erkki Lehtonen yhdessä työsuojeluorganisaation kanssa. Suunnitelman päivitys Pvm Tila Tekijä Suunnitelman laadinta PR Päivitys 3

4 1. Pelastussuunnittelun perusteet 1.1. Suunnitelman tarkoitus Tämän suunnitelman tavoitteena on parantaa henkilöiden turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksien riskiä. Suunnitelmassa annetaan ohjeet onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmisten pelastamiseksi, tärkeiden toimintojen turvaamiseksi ja onnettomuuden seurauksien tehokkaaksi rajoittamiseksi. Pelastuslain 379/2011, 15 määrää seuraavasti: Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilötai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 :ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Valtioneuvoston asetuksella 407/2011 annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä asetuksen 2 määrää seuraavasti: Pelastuslain 15 :n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14 :n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnasta Liittyminen muuhun Suunnitelma liittyy oleellisena osana yrityksen ISO 9001 toimintajärjestelmään. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä, Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä, Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi, Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. 4

5 2. Yrityksen toimintaympäristö 3. Turvallisuusorganisaatio 2.1. Yhteystiedot Lehtosen Konepaja Oy on nimensä mukaisesti konepajatuotteita valmistava metallialan yritys, jonka päätuotantolaitokset sijaitsevat osoitteessa: Osoite: Haanmäentie 31, Peipohja Puhelin: Toimitusjohtaja: Erkki Lehtonen Puhelin: Sähköposti: 2.2. Tuotantotilat ja osastot Yrityksen tuotanto tapahtuu vuorotyönä ja toiminnat keskittyvät kuuteen erilliseen tuotantorakennukseen, joista viisi sijaitsee osoitteessa Haanmäentie 31 ja yksi osoitteessa Suokkaantie 5 seuraavasti: Levy- ja hitsaus pinta-ala 2200 m 2 Haanmäki Koneistus pinta-ala 2900 m 2 Haanmäki Kokoonpano pinta-ala 600 m 2 Haanmäki Pintakäsittely pinta-ala 1000 m 2 Haanmäki Logistiikka pinta-ala 1200 m 2 Haanmäki Esikäsittely ja levytyö pinta-ala 1350 m 2 Suokas 2.3. Henkilöstö Juridisesti vastuu henkilöstön turvallisuudesta on yrityksen johdolla ja esimiesasemassa toimivilla henkilöillä. Työturvallisuuden edistämiseksi on yritykseen asetettu työturvallisuuslain edellyttämä työsuojelutoimikunta, jonka tehtäviin liittyy myös tässä pelastussuunnitelmassa määritellyn kokonaisturvallisuuden ylläpitäminen. Työsuojelutoimikuntaan / turvallisuusorganisaatioon kuuluvat seuraavat henkilöt: Työsuojelupäällikkö/pelastusjohtaja Erkki Lehtonen Työsuojelu valtuutettu/varapelastusjohtaja Kari Myllymäki Ensimmäinen varavaltuutettu Mikko Savolainen Toinen varavaltuutettu Tommi Härkönen Työsuojeluasiamies Markku Laukkanen Yrityksessä työskentelevä henkilöstö jakaantuu toimipaikkoihin seuraavasti: Levy- ja hitsaus 60 Koneistus 60 Kokoonpano 10 Pintakäsittely 2 Logistiikka 4 Esikäsittely ja levytyö 15 5

6 4. Turvallisuusriskien tunnistus ja arviointi Tunnistettu riski ja sen aiheuttaja: Tulipalo tupakointi koneet ja laitteet palavat nesteet palavat kaasut ajoneuvot sähkökeskukset tulityöt Liikenneonnettomuus huono näkyvyys tilannenopeus Tiloista poistuminen harjoittelemattomuus Sähkökatko salama myrsky laitevika Vesivahinko jäätyminen laite-, putki- tai letkurikko Pommi- tai muu väkivallan uhka häiriintynyt henkilö terrorismi Varkaus häiriintynyt henkilö Kaasuvaara laitevika ohjeistuksen puute vaarallisten aineiden kuljetus rautatie ja valtatie Säteilyvaara säteilyonnettomuus ydinvoimala Tapaturma Vahingonteot ja ilkivalta Tietomurto Arvioitu riskitaso: Kohtalainen riski Kohtalainen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Vähäinen riski Erillinen riskikartoitus Merkityksetön riski Merkityksetön riski 6

7 5. Toimenpiteet turvallisuusriskien ehkäisemiseksi 5.1. Yleistä Jokaisen henkilön tulee ensisijaisesti ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja valvonnalla pyrkiä estämään hätä- ja onnettomuustilanteet. Turvallisuuden edistämiseksi tämä pelastussuunnitelma on saatettu jokaisen Lehtosen Konepaja Oy:n palveluksessa olevan henkilön tietoisuuteen. Uudet työntekijät velvoitetaan tutustumaan tähän suunnitelmaan yrityksen perehdyttämisohjelman ja perehdyttäjän ohjauksen mukaisesti. Osalle henkilöstöä järjestetään ensiapukoulutusta 3-5 vuoden välein. Ensiapuvälineistö huolletaan säännöllisesti työsuojeluorganisaation toimesta. Henkilöstölle järjestetään alkusammutuskoulutusta noin 5 vuoden välein. Alkusammutuskalusto tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti joka toinen vuosi ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Tulityötiloissa roska-astiat ovat kannellisia metallisäiliöitä. Tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävissä tulitöissä noudatetaan liitteen 8 mukaista tulityösuunnitelmaa. Tulipalon sattuessa noudatetaan liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisia toimintaohjeita Liikenneonnettomuus Asiaton liikenne tehdasalueella on estetty suljetulla portilla ja kulunseurannalla. Tehdasalueella on 20 km/h nopeusrajoitus sekä peilit rakennusten kulmissa. Onnettomuuden sattuessa noudatetaan liitteiden 2 ja 3 mukaisia toimintaohjeita. 5.2 Tulipalo Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetuissa tupakointipaikoissa. Koneet ja laitteet huolletaan ja puhdistetaan säännöllisin väliajoin. Palvat nesteet säilytetään suljetuissa astioissa ja varastoidaan niille nimenomaisesti varatussa paikassa. Ajoneuvojen pysäköinti- ja säilytyspaikat on sijoitettu siten, että ajoneuvosta mahdollisesti alkava tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin. Sähkökeskusten ja poistumisteiden edustat pidetään vapaina. Palo-ovet pidetään suljettuina eikä niiden sulkeutumista saa estää. 7

8 5.4. Tiloista poistuminen Tulipalon tai muun tiloista poistumista edellyttävän onnettomuuden sattuessa poistutaan lähintä poistumistietä käyttäen kokoontumispaikalle. Poistumistiet on merkitty valaistuilla opasteilla. Poistumisteiden edessä ei säilytetä minkäänlaista tavaraa. Hätäpoistumis- ja kokoontumisharjoitus pidetään kahden vuoden välein Sähkökatko Sähkökatkon sattuessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Kaasuvaara Kaasujen ja kaasulaitteiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt on perehdytetty niiden turvalliseen käyttöön. Kaasukeskukset suljetaan työnjohdon toimesta työpäivän päättyessä. Onnettomuuden sattuessa noudatetaan liitteen 4 ja 5 mukaisia toimintaohjeita Säteilyvaara Säteilyvaaratilanteessa noudatetaan liitteiden 4 ja 6 mukaisia toimintaohjeita Vesivahinko Vesivahingon sattuessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Pommi- tai muu väkivallan uhka Pommi- tms. uhkaustilanteessa noudatetaan liitteen 7 mukaista toimintaohjetta Varkaus Varkaustapauksessa otetaan viipymättä yhteyttä työsuojeluorganisaatioon. 8

9 6. Yhteystiedot 7. Tiedottaminen 6.1. Turvallisuusorganisaatio Erkki Lehtonen Kari Myllymäki Mikko Savolainen Tommi Härkönen Markku Laukkanen Muut yhteystiedot Satakunnan pelastuslaitos Kokemäki 112 / Päivystävä paloviranomainen Onnettomuuksista ja vaaratilanteista tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti turvallisuusorganisaation ja kunkin osaston/toimipisteen esimiesten toimesta. Tiedottamistapa riippuu tapahtuman laajuudesta ja vaikuttavuudesta. Sattuneet onnettomuudet ja vaaraa aiheuttaneet tilanteet tutkitaan joko turvallisuusorganisaation tai ao. viranomaisten toimesta. Tutkinnan tulosten pohjalta tehtävistä turvallisuutta parantavista ja korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle em. tavalla. Ei kiireelliset puhelut Porin lääkäritalo Satakunnan keskussairaala Terveyskeskus päivystys ark. klo Taksi / Myrkytystietokeskus / Sähkölaitos vikailmoitukset Vesilaitos

10 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Liite 16 Toimintaohje tulipalon sattuessa Hätäilmoituksen tekeminen hätänumeroon Hätäensiavun antaminen Yleinen vaaramerkki kaasu ja säteilyvaara Kaasuonnettomuudessa toimiminen Säteilyvaaratilanteessa toimiminen Toiminta sähkö- ja vesivahinkotilanteessa Toiminta pommi- tai muussa uhkatilanteessa Tulityösuunnitelma Pohjapiirros Levy- ja hitsaus Pohjapiirros Koneistus Kokoonpano Pohjapiirros pintakäsittely Pohjapiirros esikäsittely ja levytyö Sammutinluettelo Toimitilat ja kokoontumispaikat Haanmäki Toimitilat ja kokoontumispaikka Suokas 10

11 Liite 1 Toimintaohje tulipalon sattuessa 1. PELASTA Ensin vaarassa olevat ihmiset Tulipalon sattuessa TÄRKEINTÄ on ihmishenkien pelastaminen! Tulipalossa aika on ratkaiseva tekijä. 2. VAROITA Ensin vaarassa olevia, ja kehota muita ihmisiä poistumaan. Ota poistumiskehotus vakavasti. Käytä normaaleja poistumisteitä. Mene kokoontumispaikalle. 3. SAMMUTA lähimmällä alkusammuttimella Älä sammuta sähkö- tai rasvapaloa vedellä. 4. RAJOITA palon leviäminen Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Näin estät hapen pääsyä palotilaan. 5. HÄLYTÄ palokunta YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Paloilmoituspainike 6. OPASTA tai järjestä opastus kiinteistöön ja palokohteeseen 11

12 Liite 2 Hätäilmoituksen tekeminen hätänumeroon Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Soita turvallisesta paikasta 2. Kerro, mitä on tapahtunut. 3. Kerro tarkka osoite ja kunta. 4. Vastaa kysymyksiin. 5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 12

13 Liite 3 Hätäensiavun antaminen Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet Onko kysymyksessä onnettomuus vai sairauskohtaus? Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112 Estä mahdolliset lisäonnettomuudet Pyydä paikalla olevia auttamaan ja ohjeista heitä Anna tarvittava ensiapu Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa Näin elvytät! Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 10 sekuntia Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys Aseta toisen käden kämmenen tyvi keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 100 kertaa minuutissa. Anna rintalastan painua alaspäin 4.5 cm Jatka puhalluselvytyksellä Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etusormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuhkoihin Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2 kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hengitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää Jos hän hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon 13

14 Liite 4 Yleinen vaaramerkki, Kaasu- ja säteilyvaara Yhden minuutin pituinen Nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus Kuullessasi tämän hälytysäänen toimi näin: Siirry sisälle. Pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla. Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 14

15 Liite 5 Kaasuonnettomuudessa toiminen Ulkona Tarkasta tuulen suunta, poistu kaasun alta sivutuuleen ja pyri sisälle. Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Suojaa hengitystä esim. kostealla kankaalla. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan. Sisällä Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ja tiivistä ovet, ikkunat ja venttiilit. Kuuntele ohjeita radiosta. Vältä puhelimen käyttöä. Hengitä kostean vaatteen läpi, jos kaasun haju tuntuu. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa. Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 15

16 Liite 6 Säteilyvaaratilanteessa toiminen Mene sisälle. Sulje rakennuksen ilmanvaihto ja tiivistä rakennus. Avaa radio Toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaan Älä käytä puhelinta, tukkeutat puhelinverkon! Nauti joditabletit vasta viranomaisen kehottaessa Suojaa ruoka ja vesi Lisätietoja saa Tampereen aluepelastuslaitokselta, tiedotusvälineistä sekä Ylen teksti- TV:n sivulta 867 Viranomaiset ilmoittavat, kun vaara on ohi! 16

17 Liite 7 Toiminta sähkökatkotilanteessa Pysy rauhallisena ja varmista, ettei katko johdu tulipalosta Käytä taskulamppuja ja sammuta käynnissä olleet sähkölaitteet, joiden et halua käynnistyvän sähköjen palauduttua Tiedota muulle henkilöstölle ja asianosaisille tilanteesta Toiminta vesivahinkotilanteessa Selvitä etukäteen veden pääsulun ja muiden sulkujen sijainnit Katkaise vuotokohteesta ja sen läheisyydestä sähkö Pyri tyrehdyttämään vuoto ensisijaisesti sulkemalla veden pääsulku Rajoita vesivahinkoja ohjaamalla vesi pois aroista kohteista Jos vuoto on erittäin runsasta, soita 112 Kun vuoto on saatu tyrehtymään, aloita jälkivahingonestotoimet Toiminta pommi- tms. uhkaustilanteessa Ole rauhallinen ja ystävällinen äläkä keskeytä soittajaa Pyri tekemään mahdollisimman paljon havaintoja soittajasta Kirjaa uhkauksen sisältö Kysy missä, milloin ja minkälainen pommi Tallenna soittajan numero Ilmoita asiasta työsuojelupäällikölle Kyseinen rakennus on evakuoitava välittömästi Soita 112 ja opasta poliisi paikalle 17

18 Liite 8 Tulityösuunnitelma Tässä tulityösuunnitelmassa annetaan SFS 5900 standardin mukaiset ohjeet tulitöiden turvallisesta tekemisestä Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueella. TULITÖIDEN TEKEMINEN TILAPÄISELLÄ TULITYÖPAIKALLA Tilapäisiä tulityöpaikkoja ovat kaikki rakennukset, joita ei ole palotarkastuksessa hyväksytty varsinaisiksi tulityöpaikoiksi sekä piha-alueet 10 metrin etäisyydellä rakennuksista. Tulitöitä tehtäessä tilapäisellä tulityöpaikalla on tulityön tekijällä oltava voimassa oleva tulityökortti sekä tässä suunnitelmassa mainitun tulityöluvan myöntäjän allekirjoittama tulityölupa. Tulityölupaa ja tulityökorttia ei tarvita vakituisella tulityöpaikalla. TULITYÖVARTIOINTI Tilapäisellä tulityöpaikalla ei saa tehdä tulitöitä ilman tulityövartijan läsnäoloa. Vartiointia on jatkettava työn päätyttyä tulityöluvassa määrätty aika, kuitenkin vähintään 1 tunti. Tulityövartijalla on oltava voimassa oleva tulityökortti. TULITYÖLUVAN MYÖNTÄJÄT VAKITUISET TULITYÖPAIKAT Tulityöt on ensisijaisesti pyrittävä tekemään vakituisilla tulityöpaikoilla, joita ovat kaikki tuotannolliset tilat pois lukien pintakäsittely ja logistiikkaosastot. TULITYÖLUVAN MYÖNTÄMINEN Tulityöluvan myöntäjällä on esimiesaseman kaltainen juridinen vastuu tulityön turvallisesta suorittamisesta. Hänen on tehtävä tulityöntekijän kanssa riskiarviointi tulityökohteessa ennen työn aloittamista ja varmistettava vähintään seuraavat asiat: Tulityön tekijällä on voimassa oleva tulityökortti ja riittävät tiedot kohteen riskeistä Tulityöt tehdään tulityöluvan mukaisesti Palotekniset laitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet on huomioitu Alkusammutuskalusto ja sammute ovat riittäviä ja tilanteeseen sopivia Tulityöluvassa vaaditut turvatoimet ja suojaukset on tehty ennen tulityön aloittamista Tulitöissä käytettävä välineistö on asianmukaisessa kunnossa Tulityövartijalla on riittävät tiedot tulitöiden riskeistä ja palovaaran arvioimisesta Tulityön jälkeiset turvatoimet ja jälkivartiointi on hoidettu Tulityöpaikan jälkitarkastus Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueella tulityöluvan myöntämiseen oikeutetut henkilöt ovat: Toimialue Henkilö Puhelinnumero Koko yritys Janne Korsman Koko yritys Marko Aalto

19 Liite 8 TULITYÖTÄ EDELTÄVÄT TURVATOIMET Arvioidaan tulityöstä aiheutuvat vahinkoriskit Tarkastetaan ympäröivät rakenteet ja tehdään tarvittavat suojaukset Tukitaan ja suojataan rakenteissa olevat aukot ja läpiviennit Mitataan tarvittaessa kaasupitoisuudet Varmistetaan työvälineiden kunto Siivotaan ja puhdistetaan tilat sekä kastellaan ne tarvittaessa Estetään lämmön johtuminen ja säteily ympäristöön Hankitaan tulityöluvan mukainen alkusammutuskalusto (vähintään 2 kpl 43A 183 BC sammutinta, joista toisen voi korvata kahdella 27 A 144 BC sammuttimella tai standardin mukaisella toimintakuntoisella paineistetulla pikapalopostilla) Tarvittavat irtikytkennät on tehty (paloilmoitin, sammutuslaitteisto tms.) Varmistetaan hätäilmoituksen tekemismahdollisuus TULITYÖN AIKAISET TURVATOIMET Tulityöt aloitetaan vasta kun tulityövartija on paikalla Varmistetaan tulityöluvan mukaisten turvatoimien toteutuminen Poistetaan mahdollinen työn aikana syntyvä palava materiaali Sammutuskalusto on pidettävä helposti saatavilla Tulityövartiointi toteutuu taukojenkin aikana Tarvittaessa palovaarallisten kaasujen pitoisuuden seuraaminen TULITYÖN JÄLKEISET TURVATOIMET Tarkastetaan tilat ja aloitetaan tulityöluvassa määritelty jälkivartiointi Ilmoitetaan tulityöluvan myöntäjälle, että tulityö on tehty Huolehditaan tulityössä käytettyjen välineiden poistamisesta tulityöpaikalta Irtikytketyt laitteet kytketään takaisin päälle LOPUKSI Tilapäisellä tulityöpaikalla turvallisin työn toteutustapa on tekemätön tulityö. Siksi Lehtosen Konepaja Oy:n tiloissa ja toimialueilla on pyrittävä ensisijaisesti toimimaan siten, että tulityöt voidaan tehdä varsinaisilla tulityöpaikoilla. Ellei tämä ole mahdollista on, ennen tulityöhön ryhtymistä vielä selvitettävä vaihtoehtoisten työmenetelmien mahdollisuus. Kokemäellä Erkki Lehtonen Toimitusjohtaja/työsuojelupäällikkö Lehtosen Konepaja Oy 19

20 Liite 9 TYÖPISTEIDEN JA KONEIDEN LAYOUT LEVY JA HITSAUS (HAANMÄKI) 20

21 Liite 10 TYÖPISTEIDEN JA KONEIDEN LAYOUT KONEISTAMO (HAANMÄKI) 21

22 Liite 11 TYÖPISTE- JA KONELAYOUT KOKOONPANOHALLI (HAANMÄKI) 22

23 Liite 12 TYÖPISTE- JA KONE LAYOUT PINTAKÄSITTELY- JA KOKOONPANOHALLI (HAANMÄKI) 23

24 Liite 13 TYÖPISTE- JA KONE LAYOUT ESIKÄSITTELY JA LEVYTYÖ (SUOKAS) 24

25 Liite 13 VARASTO LAYOUT ESIKÄSITTELY JA LEVYTYÖ (SUOKAS) 25

26 Jauhesammuttimet Numero Malli Sijaintipaikka Tarkastettu Tarkastettu Tarkastettu 3 Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli, ent.sorvaussolu Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli, ent.sorvaussolu Gloria 5kg hiilidiok. B Levyhalli, ent.sorvaussolu B 9 Gloria 12kg ABC 55A Levyhallin kompurahuone 8 Gloria 6l Levyhallin leimauspiste Gloria 12kg ABC 55A Levyhalli kahviautom Oven vieressä 4 Gloria 12kg ABC 55A Levyhallien välikössä Gloria 12kg ABC 55A 5.ovi Gloria 12kg ABC 55A 3.ovi Gloria S6DLWB Konttori Gloria S6DLWB Konttori Gloria 12kg ABC 55A Pikapaja Gloria 6kg A-B III-E Koneistamo,leimauspiste Gloria 5kg hiilidiok. Koneistamo kone B 89B 22 Gloria 5kg hiilidiok. Koneistamo kone B 89B 19 Gloria 12kg ABC 55A 1.ovi Gloria 6kg A-B III-E 1.ovi Gloria 12kg ABC 55A 9.ovi Logistiikka Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 12kg ABC 55A Maalaamo Gloria 5kg hiilidiok. Maalaamo B 89B 12 Gloria 12kg ABC 55A Kokoonpano Gloria 12kg ABC 55A Kokoonpano Gloria 6kg ABC Kokoonpano

27 Numero Malli Sijaintipaikka Tarkastettu Tarkastettu Tarkastettu 13 Gloria 5kg hiilidiok. B Kokoonpano B 24 Houcegard 6kg 55A Kone Houcegard 6kg 55A Kone Gloria 12kg ABC 55A Suokas, hitsaulisäaine varasto 31 Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Suokas Gloria 6kg ABC Suokas, hitsaulisäaine varasto 30 Gloria 6kg ABC Suokas, sisu trukki Gloria 6kg ABC Suokas, kahvikäytävä Gloria 6kg 34 A Suokas Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Mäkimetalli halli Gloria 12kg ABC 55A Uusi koneistamo Pikapajan oven lähellä 43 Gloria 12kg ABC 55A Uusi koneistamo Ovi 4 lähellä

28 9 Kokoontumispaikka Kokoontumispaikka 28

29 Alueella kameravalvonta Toimisto Neuvottelu Koneistus Levyhallit Kokoonpano Maalaamo Hiekkapuhallus Logistiikka Varasto Apuvälinevarasto Vieraspysäköinti

30 Toimisto Neuvottelu/sosiaalitilat Levyntyöstöhalli Varasto Vieraspysäköinti 4 30

31 Alueella kameravalvonta Kokoontumispaikka

32 Yhteystiedot Lehtosen Konepaja Haanmäentie 31, Peipohja Puh Toimitusjohtaja Erkki Lehtonen Puh Logistiikka Pekka Leino Puh Tuotannon työnjohto Janne Korsman Puh Contacts Lehtosen Konepaja Haanmäentie 31, FI Peipohja Tel CEO Erkki Lehtonen Mob Logistics Pekka Leino Mob Production management Janne Korsman Mob

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA

TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Porin yliopistokeskus, Pelastussuunnitelman liite 2: TOIMINTAOHJEET POIKKEUSTILANTEISSA Sisällys TOIMINTAOHJE TULIPALONSATTUESSA... 2 TOIMINTAOHJE PALOKELLOJEN SOIDESSA... 3 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA...

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

VÄESTÖN VAROITTAMINEN

VÄESTÖN VAROITTAMINEN TURVALLISUUSOHJE Liite 2 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 1. Yleinen vaaramerkki Yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia

Lisätiedot

Viitalantie 221, 60640 Isokoski

Viitalantie 221, 60640 Isokoski Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET

ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu

PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma. Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu Asunto Oy Malliyhtiön pelastussuunnitelma Asunto-osakeyhtiö Malliyhtiö Mallitie 26, 90999 Oulu PELASTUSSUUNNITELMA Isännöitsijätoimisto Puhelin: 040-5549123 Kauppurienkatu Fax: 08-90100 Oulu Asunto-osakeyhtiö

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.

Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112. Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla?

As. Oy Laurinsataman pelastussuunnitelma LIITE 2. 2. Tarkista potilaan tila Tarkista onko potilas heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistamalla? 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA

OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus: Tämän sähköisen oppimateriaalin

Lisätiedot

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma

Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Sukevan Vanhustentaloyhdistys r.y. Kiinteistön/ Asukkaan Pelastussuunnitelma Tämän oppaan on laatinut Sonkakoti Oy asukkaiden käyttöön. Tavoitteena on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, joka vastaa

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö Oy Kauhajoen Teknologiakeskus PELASTUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Kiinteistö oy KAUHAJOEN PELASTUSSUUNNITELMA sivu 2 Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet

Kavalahden Leirikeskus. Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus Toimintaohjeet Kavalahden Leirikeskus toimintaohjeet Laadittu 4.12.2014 Laatija Juha Vilen Viimeksi päivitetty 3.3.2015 Päivittäjä Ville Salo Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA XXXIV Seinäjoen Talvikisat 2.1.2016 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 Yleistä Tämä pelastussuunnitelma perustuu Pelastuslain ja pelastusasetuksen vaatimuksiin laatia tällaisesta tapahtumasta Pelastussuunnitelma.

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

Toimintaohje onnettomuustilanteissa

Toimintaohje onnettomuustilanteissa Toimintaohje onnettomuustilanteissa asia Tavoitteena on että jokainen työntekijä tietää, tuntee ja osaa: Varauloskäytävät Missä paloilmoitinlaite on ja kuinka sitä käytetään Osaa tehdä hätäilmoituksen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö

TOIMINTAOHJEET Hätäilmoitus Tulipalo Poistumisturvallisuus Sammutuspeitteen käyttö Käsisammuttimen käyttö Pikapalopostin käyttö TOIMINTAOHJEET 1. Hätäilmoitus 2. Tulipalo 3. Poistumisturvallisuus 4. Sammutuspeitteen käyttö 5. Käsisammuttimen käyttö 6. Pikapalopostin käyttö 7. Ilmanvaihdon pysäyttäminen 8. Palovamman hoito 9. Tajuttoman

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

OPISKELIJAN TURVALLISUUSOPAS Pekka Halosen akatemia

OPISKELIJAN TURVALLISUUSOPAS Pekka Halosen akatemia OPISKELIJAN TURVALLISUUSOPAS Pekka Halosen akatemia Sisällys Hätänumerot 4 Oppilaitoksen omat tärkeät puhelinnumerot 5 Palohälytys 6 Tulipalo 8 Sähköpalot 9 Ensiapu ja elvyttäminen 10 Ensiapukaappien sijainti

Lisätiedot

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm:

Avain. Pelastussuunnitelma. Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, Lohja. Laadinta pvm: Avain Pelastussuunnitelma Lohjan Laamanninpuisto Laamanninkatu 1, 08200 Lohja Laadinta pvm: 25.09.201 Päivitys pvm: 20.10.201 Sivu 2 / 14 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1. Säädösperusteet

Lisätiedot

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)

Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä) 2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin

Lisätiedot

Toimintaohjeita hätätilanteita varten

Toimintaohjeita hätätilanteita varten Hyväksyjä: Jari Partanen 1.11.2012 sivu 1/8 Toimintaohjeita hätätilanteita varten SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimenpiteet ABC... 2 2 Hätäilmoituksen tekeminen... 2 3 Meritaidon sisäinen hälytys... 3 3.1 Käsitteitä...

Lisätiedot

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16.

Satakunnan yhteisökeskus. Isolinnankatu 16. Satakunnan yhteisökeskus Isolinnankatu 16. HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta, poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? - Onnettomuus? - Sairaskohtaus? Onko silminnäkijöitä? Onko

Lisätiedot

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA

TULIPALO PELASTA VAARASSA OLEVAT SOITA 112 SAMMUTA ALKUSAMMUTUSVÄLINEILLÄ RAJOITA TULIPALON LEVIÄMISTÄ SULKEMALLA OVET, IKKUNAT JA ILMANVAIHTO OPASTA TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEITA 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112

Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN

OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN OHJEET TAPATURMIEN (JA SAIRASKOHTAUSTEN) ENNALTAEHKÄISYYN Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE

7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa

Toimintaohjeita vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa As Oy Jyväskylän JYY- asunnot Vehkakuja 2 40700 Jyväskylä vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa Liite Pelastussuunnitelmaan TOIMINTA TULIPALOTILANTEESSA Jos tulipalo syttyy tilassa, jossa itse olet, toimi

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!

kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko

Lisätiedot

Peurantupa. Toimintaohjeet

Peurantupa. Toimintaohjeet Peurantupa Toimintaohjeet Peurantupa toimintaohjeet Laadittu 12.8.2015 Laatija Arttu Vesterinen Viimeksi päivitetty 1.10.2015 Päivittäjä Martti Immonen Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti.

TURVALLISESTI KODISSANI. Oma turvallisuuteni. Valitse kyllä tai ei. Tiedän hätänumeron. Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Oma turvallisuuteni Valitse kyllä tai ei. TURVALLISESTI Tiedän hätänumeron. kyllä ei KODISSANI Säilytän puhelinta paikassa, josta löydän sen helposti. Huoneessani on toimiva palovaroitin. Tiedän, mitä

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja

8. Esimerkkejä ja ohjemalleja 8. Esimerkkejä ja ohjemalleja TOIMINTA SAIRAUSKOHTAUKSESSA 1. Selvitä mitä on tapahtunut Onko potilas kaatunut, pyörtynyt, kouristellut? Onko silminnäkijöitä? Jaa seuraavat tehtävät, jos auttajia on enemmän.

Lisätiedot

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus)

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) KOy Mikkelin Tietotaitokortteli (Yliopistokeskuksen päärakennus) Toimintaohjeet päärakennus) toimintaohjeet Laadittu 30.7.2013 Laatija Eero Lesonen Viimeksi päivitetty 12.5.2014 Päivittäjä Nämä toimintaohjeet

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA

ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma

Ampumahiihtokilpailut. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015. Pelastussuunnitelma Ampumahiihtokilpailut Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 17.-18.1.2015 Pelastussuunnitelma 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata ampumahiihtokilpailujen toteuttamisesta

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

Kodin paloturvallisuus

Kodin paloturvallisuus Kodin paloturvallisuus Itä-Uudenmaan Pelastuslaitos Palotarkastaja Linnea Kytömäki Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Väkiluku n. 94 000 Seitsemän kuntaa Työntekijöitä n. 180 Asemat, joissa on vakituista henkilökuntaa

Lisätiedot

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Tulityöt turvallisuusohje Sisällysluettelo 1 Tulitöiden koulutus... 2 2 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 3 Turvallisuusohjeen velvoittavuus... 2 4 Määritelmät...

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Ampumahiihdon SM-kilpailut. Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015

PELASTUSSUUNNITELMA. Ampumahiihdon SM-kilpailut. Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015 PELASTUSSUUNNITELMA Ampumahiihdon SM-kilpailut Raahen hiihtomajalla 27.3. 29.3.2015 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Tämä suunnitelma täydentää Raahen kaupungin hiihtomajan ulkoliikunta-alueen pelastussuunnitelmaa

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma

Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma Espoon Jalkapallohallin Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi ja osoite: Espoonlahden urheilupuisto Myntinsyrjä 7, 02780 Espoo Kaupunginosa/kylä: Kauklahti/Myntinkylä Tämän suunnitelman tarkoituksena on

Lisätiedot

Tehtaan työturvallisuus- pakka

Tehtaan työturvallisuus- pakka Tehtaan työturvallisuus- pakka 1 D. Työsuojeluvastuut Työturvallisuuslain mukaan työsuojelusta vastaa työnantaja tai työnantajan sijainen - eli esimies, jonka tärkeimmät velvoitteet ovat: valvontavelvoite

Lisätiedot

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA

Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Kulttuurikeskus Kustaa Hiekan lukutupa PELASTUSSUUNNITELMA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 13.4.2011 Yhteystiedot päivitetty 20.10.2014 Sisällys 1 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje

Pelastussuunnitelma. Hätäilmoituksen teko-ohje Pelastussuunnitelma Hätäilmoituksen teko-ohje 1. Pysähdy - mieti missä olet. 2. Soita 112 - Soitto on maksuton. - Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. 3. Kerro heti, mitä on tapahtunut

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun

Lisätiedot

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla 2012 Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä. Kaikista turvallisuutta vaarantavista

Lisätiedot

Hätätilanteen ensiapu- ja toimintaohje

Hätätilanteen ensiapu- ja toimintaohje PORT OF HAMINAKOTKA HAMINAKOTKA SATAMA OY Hätätilanteen ensiapu- ja toimintaohje Sisällys: Hätätilanteessa soita 112... 3 Tulipalo... 4 Sammuttimen käyttö... 5 Liikenneonnettomuus... 6 Vaarallisten aineiden

Lisätiedot

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014

TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 TULITYÖT SUOJELUOHJE 2014 28.5.2013 1 TULITYÖT suojeluohje 2014 Sisällysluettelo 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 2 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 2 3 Määritelmät... 2 4 Tulityösuunnitelma... 3 5 Tulityöt...

Lisätiedot

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin!

Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tervetuloa KOTOLAan, Adoptioperheet ry:n, Familia Club ry:n ja Sateenkaariperheet ry:n yhteisiin toimitiloihin! Tilat: Yhdistyksen toimistohuoneiden lisäksi Kotolasta löytyy kaksi koulutustilaa; suurempi

Lisätiedot

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014

KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU KERUS-RASTIT 4.6.2014 PELASTUSUUNNITELMA Versiopäivä 27.5.2014 sivu 1. Kansallinen suunnistuskilpailu Kerus-rastit 4.6.2014, klo 18:00-22:00 Osoitteessa: Keruksentieltä (metsäautotie)

Lisätiedot

TULITYÖT PUOLUSTUSVOIMISSA

TULITYÖT PUOLUSTUSVOIMISSA TULITYÖT PUOLUSTUSVOIMISSA 25.5.2015 1 Yleistä Asian tarkastelu Ilmavoimallisesta näkökulmasta Puolustusvoimat eivät omista kiinteistöjään Tulityöt Kiinteistöihin kohdistuvat PV:n materiaaliin kohdistuvat

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN

KANTA-HÄMEEN TILAPÄISMAJOITUKSEN TILAPÄISMAJOITTUMISEN OHJEET 1. Ilmoitukset ja pelastussuunnitelma Majoittajan on ilmoitettava pelastuslaitoksen paikalliselle toimipisteelle kirjallisesti niistä koulurakennuksista tai muista tiloista,

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA 1(19) PÄIVÄKODIN PELASTUSSUUNNITELMA (Päiväkodin nimi) Henkilökunnan käsikirja päiväkodin turvallisuusasioihin 2(19) Sisällysluettelo 1. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?... 3 2. Päiväkodin

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2

TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT,

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA

HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA HAMINA ASUNNOT OY ALLINKATU 2 JA SOTKANKATU 1 PELASTUSSUUNNITELMA ASTUU VOIMAAN 1.1.2012 1 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA KIINTEISTÖISTÄ... 3 2. HENKILÖSTÖ... 3 2.1 Henkilöstön ja viranomaisten

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Lyhyt ensiapuopas. Ensiaputaito on osa arkipäivän turvallisuutta

Lyhyt ensiapuopas. Ensiaputaito on osa arkipäivän turvallisuutta 1 Lyhyt ensiapuopas Ensiaputaito on osa arkipäivän turvallisuutta Tapaturmat, onnettomuudet tai äkilliset sairastumiset kotona, työpaikalla tai vapaa-aikana kuuluvat arkipäivään. Näissä tilanteissa perheenjäsenen,

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hämeenlinnan kirkko Kirkkorinne, 13100, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (13) Hämeenlinnan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

TURVALLISUUSKARTOITUS

TURVALLISUUSKARTOITUS TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Lammin kirkko Katariinantie 2, 16900, Lammi Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 17.06.2014 2 (19) Lammin kirkko sisällysluettelo

Lisätiedot