OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012"

Transkriptio

1 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 14: Unix Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al.

2 Loppukurssin luentoaikataulu Ma Unix-alkeita Ke Tietoverkot Ma Tietokoneen rakenne, konekieli, ohjelmointidemo, käyttöjärjestelmädemo. Ke Kertausluento, tenttitehtäviä.

3 Viikkoharjoituksia vielä tällä ja ensi viikolla Apua pakollisiin harjoitustehtäviin saatavissa Ma klo Ke klo ja To klo Päätalon sali PC201A

4 Luennon aiheet Mikä on Unix? Miksi käyttäisin Unixia? Unixin käytön perusperiaatteet Esimerkkejä peruskäytöstä

5 Harjoittelua... Viikkoharjoituksissa 5 ja 6 opetellaan Unixin peruskäyttöä yksinkertaisten tehtävien avulla. Mikäli homma ei suju yksin, kyselkää apua assareilta viikkoharjoitustilaisuuksissa! Tehtäviä voi toki tehdä myös kaverin kanssa, siten että kumpikin palauttaa omat vastauksensa erikseen. Aikaisempien vuosien kokemuksia: Unix-tehtävät kannattaa ehdottomasti aloittaa ajoissa...

6 Harjoittelua... Keskimääräiset suoritusajat Unix 1 -harjoitus 30 min Unix 2 -harjoitus 51 min Kurssihenkilökunta ei päivystä sähköpostin ääressä tenttiviikkoa edeltävänä viikonloppuna, hoitakaa siis nämä harkat kuntoon ennen viimeistä neuvontatilaisuutta (torstai klo 14-16)

7 Hyödyllinen resurssi Pieni Unix-opas Googlella toki löytyy muitakin ohjeita... Linux-wiki

8 Mikä on Unix (kertausta käyttöjärjestelmäluennolta)? Unix on käyttöjärjestelmäperhe, johon kuuluu useita samankaltaisia ja historiallisesti samasta juuresta ponnistavia käyttöjärjestelmiä Esimerkiksi erilaiset Linux-distribuutiot MacOS:n konepellinalunen

9 Mikä on Unix (kertausta käyttöjärjestelmäluennolta)? Suunniteltu alusta lähtien monen käyttäjän järjestelmäksi Vahvasti rajattu mitä ohjelmat / käyttäjät saavat tehdä ja mitä ei Unix-käyttöjärjestelmät on koottu pienistä erillisistä palasista, jotka ovat eri ihmisten käsialaa Hajoita ja hallitse Voimavara avoimen lähdekoodin kehityksessä Tietoturvaongelmat yleensä rajautuvat yhteen palaseen Kukin palanen on vaihdettavissa toisenlaiseen tai vaihtoehtoiseen toteutukseen

10 Mikä on Unix (kertausta käyttöjärjestelmäluennolta) Unix-järjestelmät olettavat usein, että käyttäjä tietää mitä tekee Korkea oppimiskynnys Helppo tehdä fataaleja virheitä Linux-distribuutiot ovat ilmaisia Unixin kaltaisia käyttöjärjestelmiä, joita voi ladata vaikkapa netistä Opiskelijabudjetin tietokone: kasaa kone parhaista halvoista osista ja asenna siihen jokin Linux (vaikka Ubuntu)! Mac OS perustuu nykyisin Unix-järjestelmään Ikkunointijärjestelmän alta löytyy täysiverinen Unixkäyttöjärjestelmä työkaluineen

11 Unix sukupuu Lähde: Wikipedia

12 Miksi Unix? Unix/Linux on ja tulee olemaankin suosittu palvelinjärjestelmä Esimerkiksi TTY:llä opiskelijoiden kotisivut ovat Unixpalvelimella TTY:n ohjelmointikursseilla käytetään Unix-palvelimia Unixiin törmää helposti teollisuudessa, siksipä se on osa opetustakin Toisin sanoen: jos haluat isona ohjelmoida työksesi, opettele Unixin käyttö (luennoijan subj. mielipide)! Pohjimmiltaan moni asia toimii samoin myös MacOS ja Windows-koneissa, vaikka perusta on piilossa Unix-taidot lisäävät ymmärrystä tietokoneen toiminnasta Ilmaisesta Linuxista ja MacOS-käyttiksestä saa enemmän irti, kun hallitsee Unix-tyylisen työskentelyn!

13 Miksi Linux (häpeilemätöntä Unixylistystä)? Eräs varsin huomionarvoisa seikka on, että Unixkäyttöjärjestelmiin ei juuri ole viruksia Voit avata sähköpostiviestin pelkäämättä outoja ohjelmia Et siis tarvitse koneen toimintaa hidastuttavia virustutkia, kuten esimerkiksi Windows-koneissa Jos haluat välttämättä koneeseesi Unixin lisäksi Windows-käyttiksen, niin Aja sitä virtuaalisena Asenna kaksi käyttöjärjestelmää kovalevylle, Linuxin käynnistysohjelma osaa huomioida asian Voit käyttää Linuxia töihin & opintoihin ja pelata Windows:lla Linux: ilmainen, vakaa ja tietoturvallinen Mac samantyylinen paketti kalliimmissa kuorissa...

14 Miksi Unix vaihtoehtoinen mielipide Lähde: ( )

15 LAMP-arkkitehtuuri Linux Apache MySql PHP Yleisin avoin webbisovellusten arkkitehtuuri

16 Tekstipohjaiset käyttöliittymät Tekstipohjaisia käyttöliittymiä käytetään edelleen useissa eri sovelluksissa SPSS tilastolaskenta Grafiikkaohjelmien virittelyssä Tietokoneiden etähallinta Yleensä toimitaan komento-vastaus periaatteella 1. Kone odottaa komentoa 2. Kone suorittaa komennon ja antaa jonkun vastauksen Käyttöjärjestelmän komentotulkki on juuri em. periaatteen mukainen ohjelma

17 Komentotulkki? Unixin käyttöliittymä Graafisen käyttöliittymän vastakohta Komennot kirjoitetaan komentoriville Esimerkki: tekstinkäsittelyohjelman ja selaimen käynnistäminen

18 Tekstipohjaisuuden etuja Automatisoinnissa toiminnot on helppo määritellä eksaktisti Ikkunan paikka ruudulla, ruudun resoluutio jne. asiat eivät vaikuta kun käyttöliittymä on tekstipohjainen Komentotulkille on helppo automatisoida tietty toimintosarja Etäkäytössä tekstipohjainen liittymä vaatii verkolta ja koneelta hyvin vähän Esimerkiksi isoja palvelimia voidaan hallita kevyellä kännykällä hitaiden yhteyksien päästä Tekstipohjaisen käyttöliittymän ilmaisuvoima on joskus huomattavasti graafista parempi Monimutkaiset toiminnot voidaan ilmaista lyhyesti Samojen asioiden pakkaaminen valikoihin voi olla hankalaa

19 Pääteyhteys Pääteyhteys tarkoittaa tekstipohjaista yhteyttä kahden koneen välillä Puhutaan myös telnet-yhteydestä Nykyisin yleensä yhteys salataan (SSH-yhteys) Telnet ja SSH ovat tietoliikenneprotokollia (TCP/IP-malli, taso 5) Käyttäjä on internetin kautta yhteydessä Unixpalvelinkoneeseen (esimerkiksi proffa.cc.tut.fi)

20 Lisää pääteyhteydestä Pääteyhteys muodostetaan usein komentotulkkiin Komentotulkki on ohjelma, joka välittää käyttäjän antamat komennot käyttöjärjestelmälle Toisessa päässä voi vastata komentotulkin lisäksi myös joku muu ohjelma. Tekstipohjainen peli Pankki

21 Lisää pääteyhteydestä Monet tietoliikenneprotokollat ovat melko selväkielisiä Pääteyhteyden kautta on myös mahdollista esiintyä manuaalisesti esimerkiksi sähköpostia lähettävänä ohjelmana kun tietää mitä tekee Jotkut on tarkoitettukin toimimaan näin (esimerkiksi FTP) Tietoliikenneasioista lisää keskiviikkona!

22 Ylläpidon etähallintajärjestelmä

23 Joku toinen telnet-sovellus

24 Tommonenkin

25 Mitä tapahtuu pääteyhteydessä? Otetaan yhteys palvelimeen, eli loggataan sisään Jos loggautuminen onnistuu, niin pääte on nyt yhteydessä komentotulkkiin Annetaan komentoja kirjoittamalla ne ja painamalla enteriä Komentotulkki välittää komennon käyttöjärjestelmän hoidettavaksi Komennot voivat tehdä asioita tai käynnistää ohjelmia Komentojen ja ohjelmien suorituksen jälkeen palataan takaisin komentotulkkitilaan Lopuksi katkaistaan yhteys eli kirjaudutaan ulos

26 Yhteydenotto Unix-koneeseen Pääteyhteys muodostetaan SSH-protokolla tukevalla ohjelmalla Putty ja muut SSH-ohjelmat TTY:n Unix-palvelimiin, eli Proffa-klusteriin otetaan yhteyttä osoitteessa proffa.cc.tut.fi Kone saattaa kysyä vt100 ennen kirjautumista Vt100 on eräs käytäntö toteuttaa pääteyhteys Paina siis enteriä hyväksyäksesi vt100:n käyttö Unixin isät kuvassa. Vasemmalta Brian Kernighan, Dennis Richie Kuvalähde: Wikipedia

27 Katsotaanpa miten Proffalle muodostetaan yhteys... Entä mikä on Putty?

28 Komentotulkki (shell) Jos tietokoneessa halutaan ajaa eri ohjelmia on käyttöjärjestelmän käynnistyttyä käyttäjällä tarve käskyttää sitä Komentotulkki tulkitsee käyttäjän käskyt Voi olla käyttöliittymältään tekstipohjainen tai graafinen Komentotulkki EI kuitenkaan ole osa varsinaista käyttöjärjestelmän ydintä Suuressa osassa lähteitä komentotulkki kuitenkin lasketaan käyttöjärjestelmän osaksi

29 Komentotulkin skriptit Skripti (englanniksi script) on tekstitiedosto, johon on kirjoitettu käskyjä Skritpit ovat tulkattavia ohjelmia Skriptejä ei käännetä bittipötköiksi, vaan erityinen tulkkiohjelma lukee tiedoston ja noudattaa käskyjä Skriptikieliä on erilaisia (shell, perl, php, javascript,...) Komentotulkit osaavat ajaa skriptikieltä Samoja perustoimintoja kuin ohjelmointikielissä Komentojen ja ohjelmien ajaminen Ehdolliset hyppykäskyt Esim. tiedoston olemassaolon testaus Toimintojen automatisointi Etenkin käyttöjärjestelmän käynnistyksen yhteydessä Säännölliset ylläpitotoiminnot

30 Ympäristömuuttujat (environment variables) Tietokoneessa on asetuksia jotka vaikuttavat komentotulkin ja ohjelmien toimintaan Monet näistä asetuksista on toteutettu ympäristömuuttujien avulla Dynaamisia muuttujia, jotka vaikuttavat prosessien ajamiseen Dynaamisella muuttujalla tarkoitetaan tietokoneen suorituksen aikana asetettavia muuttujia Esim. Windows-maailmassa PATH

31 Käynnistysskripti Unixjärjestelmässä set path = (. ~ $lpath /usr/local /usr/local/bin /usr/ucb /usr/bin /usr/etc ) alias cd 'cd \!*;echo $cwd' alias rm 'rm -i' alias pwd 'echo $cwd' alias countcode 'grep "[; : }]" *.java wc -l' umask 022 set history=40 alias ls alias lo 'ls -CF' 'logout' setenv EDITOR emacs setenv IRCNICK PMG setenv TERM vt100 setenv LINES 25 set prompt="%m [%/]%#" setenv LC_CTYPE iso_8859_1 Komentotulkki C shell, eli csh Osittainen käynnistystiedosto.cshrc

32 Unix-komentoihin liittyviä perusasioita Voit antaa komentoja, jotka suorittavat erilaisia tehtäviä Komennot ovat (pieniä) ohjelmia Komentoja nimitetään joskus käskyiksi Komennot ovat yleensä lyhenteitä toiminnon verbistä Isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa Komennot annetaan yleensä muodossa: komento <optiot> argumentit Rivinvaihto suorittaa komennon Optiot ovat komennosta riippuvaisia lisäohjeita Parametrit määrittelevät toiminnolle kohteen tiedoston nimi, hakemiston nimi, käyttäjätunnus tms Komennolla man <komento> saa lisätietoja haluamastaan komennosta

33 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 1/4 ls näytä hakemiston sisältö (list) cd vaihda työhakemistoa (command directory) mkdir tee hakemisto (make directory) rmdir poista tyhjä hakemisto (remove directory) pwd näytä nykyinen työskentelyhakemisto (print working directory) Tiedoston nimi voi olla lähes mielivaltaisen pitkä merkkijono, jossa voi olla muita kuin / -merkkejä.

34 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 2/4 Unix hakemistopuun rakenne / hakemistopuun juuri /boot/vmlinuz (tai /vmlinuz) käyttöjärjestelmäohjelma /etc järjestelmän konfiguraatiotiedostoja Ei siis mitään levytunnisteita (C:, D:) Voi jatkua verkkolevylle (df -k)

35 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 3/4 /usr käyttöjärjestelmäasennus /usr/bin, /usr/sbin suoritettavia ohjelmia /usr/lib ohjelmakirjastoja /usr/man manuaalisivut /tmp väliaikaistiedostoja varten /var käyttiksen muuttuvia tiedostoja /home käyttäjien kotihakemistot /usr/local paikalliset asennukset

36 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 4/4 cp kopioi tiedostoja tai hakemistoja (copy) rm poista tiedostoja (tai hakemistoja) (remove) mv siirrä tiedostoja tai hakemistoja (move) chmod muuta tiedoston tai hakemiston oikeuksia (change mode) find etsi tiedostoa tai hakemistoa

37 Tiedostosuojaukset Unixissa Perusoikeudet ovat: Luku (r), kirjoitus (w), execute (x) Hakemistojen yhteydessä listaus, lisäys/poisto, käyttö Oikeudet erikseen Tiedoston omistajalle (u), ryhmälle (g) ja muille (o) Käyttöoikeuksien muuttaminen man chmod Älä luota oletusasetuksiin...

38 Muutama tärkeä perusasia lisä: *,? ja ~ Tähti * korvaa minkä tahansa merkkijonon esimerkiksi tiedostonimessä Komento voidaan kohdistaa helposti moneen tiedostoon samalla kerralla Tähtimerkki * korvaa myös tyhjän! Kysymysmerkki? korvaa minkä tahansa yksittäisen merkin Tilde ~ viittaa käyttäjän kotihakemistoon Kaikki komennot suoritetaan oletusarvoisesti työhakemistossa, ellei toisin määrätä Mikä on nykyinen työhakemisto? Käsky pwd kertoo

39 Tiedostojen tutkiminen less näytä tekstitiedoston sisältö ruutu kerrallaan (opposite of more) more on less:n kaltainen, mutta yksinkertaisempi cat yhdistä useita tiedostoja ja tulosta kaikki (concatenate) wc näytä montako merkkiä tai riviä tekstitiedostossa on (Word Count) file kertoo millainen tiedoston sisältö on pico, emacs, vi tiedoston editointi

40 Tietoa käyttäjistä ja koneista finger tietoja käyttäjistä finger <käyttäjätunnus> - kerro tietoja käyttäjätunnuksen omistajasta Milloin viimeksi lukenut sähköpostit Onko loggautunut Mistä on loggautunut (viimeksi) Milloin on käyttänyt konetta (viimeksi) w näytä ketä on loggautuneena, paljonko konetehoa he käyttävät ja mitä he tekevät who kuten w, mutta yksinkertaisempi

41 Tietoa prosesseista ps - näytä tietoja prosesseista kill <prosessin numero> - tapa eli lopeta prosessi top - näyttää CPU-syöpöt prosessit (ja käyttäjät) Tausta-ajoksi &-merkillä komennon lopussa Control-z keskeyttää ohjelman ajon fg ja bg vaihtavat pysäytetyn prosessin tilaa Control-c lopettaa ohjelman suorituksen

42 Prosessin tilakaavio R U N Ctrl-C, exit() cmd fg Ctrl-Z komentorivi fg S T O P kill R.I.P. Kill -STOP Cmd & bg Kill, exit() Tausta-ajossa

43 Salasana, kirjautuminen ulos logout kirjaudu ulos passwd vaihda salasana

44 I/On ohjaus Normaalisti ohjelman saama syöte tulee näppäimistöltä ja tuloste tulee terminaali-ikkunaan > komennon lopussa ohjaa tulosteen tiedostoon >> komennon lopussa jatkaa tulosteen tiedostoon < komennon lopussa ohjaa syötteen tulemaan jostakin tiedostosta eikä näppikseltä

45 Putkitus Unix-komentoja voi putkittaa : edellisen käskyn tuloste annetaan syötteeksi seuraavalle käskylle Saadaan monimutkaisia toimintoja yhdistämällä komentoja luovasti peräkkäin Graafisissa käyttöliittymissä vastaavaa toimintoa ei ole näkynyt Kahden tai useamman käskyn putkitus tapahtuu kirjoittamalla käskyjen väliin putkimerkki joka myös pystyviivana tunnetaan: Esimerkiksi: cat tiedosto.txt wc -l

46 Joitakin käteviä ohjelmia pine sähköpostiohjelma pico yksinkertainen tekstieditori tin - news-lukuohjelma lynx tekstipohjainen verkkoselain irssi - Irkkausohjelma

47 Entä se kätevyys ja ilmaisuvoima? Kulmakiviä Jokerimerkit * ja? Putkitus Säännölliset lausekkeet Shell-skriptit Symboliset linkit tiedostojärjestelmässä Apuohjelmat (rsync, crontab jne) Shell-skriptillä voidaan määritellä jono käskyjä, jotka suoritetaan kerralla kun skripti ajetaan Säännöllisillä lausekkeilla voidaan tunnistaa ja muokata merkkijonoja Näiden ominaisuuksien sujuva käyttö ei mahdu tämän kurssin aihepiiriin

48 Tiedosto-oikeudet Unixissa, hyvin lyhyesti Kotihakemistosi sisältö (esimerkiksi harjoitustyöt) näkyy turhankin hyvin, jos oikeudet ovat väärin Kotisivusi eivät näy, jos oikeudet ovat väärin ls la näyttää oikeudet Jos käytät kotihakemistoasi vain Windows-koneilta, Windows hoitaa oikeudet, etkä voi vaikuttaa niihin Unixissa tiedostoille ja hakemistoille tulevat oletusoikeudet ovat ok, joten yleensä ei tarvitse muokata mitään

49 Hienoja komentoja Vaihdetaan jokaisen js-päätteisen tiedoston ensimmäiset 27 riviä toisesta tiedostosta (flash_js.templ) kopioiduiksi riveiksi for i in `ls *.js`; do echo $i; cp flash_js.templ $i.new; sed -n -e "27,\$p" $i >> $i.new; done Etsitään tekstiä halutuista tiedostoista (*.txt eli txtpäätteiset) find. -name "*.txt" xargs grep Hamlet Muutetaan tiedostojen nimet isoista pieniksi kirjaimiksi rename '$_=lc($_)' * rename 'y/a-z/a-z/' * Tämän tyyppisten asioiden tekemisestä ei tule ihan helpolla sujuvaa. Mutta kun tulee, monet hankalat asiat muuttuvat helpoiksi Peruskäytössä hyöty ei ole niin ilmeinen ja suuri

50 Mistä saan tietoa Unixista? Kari Lehtolan ja Anu Airolan Pieni Unix-opas on hyvä ja aloittelijaystävällinen Kirjoita googlen hakusanaksi pieni unix-opas URL: Jukka K. Korpelan Unix-opas on toinen erinomainen lähtökohta Unix-tuntemukselle Kirjoita hakusanaksi Unix-opas URL: Muista komento man <komento> (manual) Unixin helppi...

51 Graafinen käyttöliittymä Unixissa Pohjautuu MITssa kehitettyyn X-windows ympäristöön Peruselementit ovat ikkunointipalvelin (window server), ikkunoiden hallinta (window manager), sovellukset ja niihin liittyvät kirjastot. Ikkunointiympäristö hajaantuu verkkoon (serverin pitää olla paikallinen) M$windows!= X-windows!

52 X-windowsin palaset - määrää ikkunoiden ilmiasun ja käsittelytavan (Look'n'Feel) - ajetaan yleensä paikallisesti - Linuxissa useita vaihtoehtoja - ajossa jossakin verkon koneella - juttelee X-protokollaa - funktiokirjasto määrittää grafikkaelementtien ilmiasun - X-protokollan voi putkittaa (ssh) Window manager Sovellus 1 funktiokirjasto X-windows server - paikallisesti ajettava - juttelee laitteiston kanssa - kuuntelee sovelluksia Sovellus 2 funktiokirjasto

53 Joitakin X-windows ohjelmia xterm pääte xclock kello xeyes X-silmät emacs teksiteditori xv - kuvienkatseluohjelma

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Luento 2. Timo Savola. 31. maaliskuuta 2006

Luento 2. Timo Savola. 31. maaliskuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 2 Timo Savola 31. maaliskuuta 2006 Osa I Prosessit Prosessien hierarkia Jokaisella prosessilla on numero (process ID, pid) Jokaisella prosessilla on

Lisätiedot

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Unix-perusteet Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Mikä on unix? Monen käyttäjän käyttöjärjestelmä Siis monta käyttäjää ja monta ohjelmaa jokaisella Kaikkiin koneisiin mikrosta supertietokoneeseen

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Neljäs luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 27. syyskuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 3 27. syyskuuta 2010

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden

Lisätiedot

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT

Linux ylläpitäjän opas. Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Linux ylläpitäjän opas Tärkeimmät komennot, logit ja muuta hömppä *^_^* by Hannu Laitinen ETA14KT Lyhyesti - Linux on eräs versio Unix käyttöjärjestelmästä jonka kehitys alkoi jo vuonna 1969 AT&T labroratorioissa

Lisätiedot

Sisällys. Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2. Prosessin tilat. Prosessien hallinta. Prosessien monitorointi

Sisällys. Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2. Prosessin tilat. Prosessien hallinta. Prosessien monitorointi Sisällys Johdatus Linux/Unixiin: Osa 2 Prosessien hallinta Syöttö ja tulostus Säännölliset lausekkeet Tiedostojen käsittelyä Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin Yliopisto 13.9.2000 E.

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux 2009-01-19 Lähtökohdat Mikä Linux? Linux on Ilmainen Unix-tyylinen käyttöjärjestelmä Perusajatuksena lähdekoodin vapaus (=ilmaisuus, luotettavuus,

Lisätiedot

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä.

[Jnix näyttökoe. o ei ole sallittua käyttää mitään verkkolevyjakoa tai mitään siihen rinnastettavaa järjestelmdä. v1 081213 DTEK 1043 Opiskelun ja työelämän tietotekniikka [Jnix näyttökoe Tärkeää Naytt«ikokee(ssa/n) o saa hakea ohjeita Internetistä. o ei saa käyttää kurssimateriaaleja. o ei saa käyttää kirjallisia

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 4. lokakuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 5 4. lokakuuta 2010 1

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö Jouko Karhunen Tietotekniikan peruskäyttö 2010 YLEISTÄ Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu

YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Aulikki Hyrskykari, Antti Sand, Juhani Linna YH2: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän yksilöharjoituksen 2 tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

Yritä ymmärtää missä kulloinkin olet, minne tallennat/siirrät tiedoston, missä weppisivu/tiedosto on jne.

Yritä ymmärtää missä kulloinkin olet, minne tallennat/siirrät tiedoston, missä weppisivu/tiedosto on jne. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö Jouko Karhunen Tietotekniikan peruskäyttö 2009 YLEISTÄ lähiverkko internet minne olet menossa mikä käyttäjätunnus ja salasana Yritä ymmärtää missä

Lisätiedot

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. KOMENTORIVI JA KOMENNOT Windows- ja Linux-ympäristöissä

Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus. KOMENTORIVI JA KOMENNOT Windows- ja Linux-ympäristöissä Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus KOMENTORIVI JA KOMENNOT Windows- ja Linux-ympäristöissä Kati Sipilä Opinnäytetyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Unix-kurssi, harjoitustehtävät

Unix-kurssi, harjoitustehtävät Unix-kurssi, harjoitustehtävät Tekijä(t) Opiskelijanro Luokka 1.Johdanto 2.Alkutoimet Tehtävät ovat Fundamentals of Unix-kurssin pakollinen osuus. Koska kurssin muut kokeet ovat käytännössä puhdasta rasti

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Unix-kurssi, harjoitustehtävät

Unix-kurssi, harjoitustehtävät Unix-kurssi, harjoitustehtävät Tekijä(t) Opiskelijanro Ryhmä 1.Johdanto 2.Alkutoimet Tehtävät ovat Fundamentals of Unix-kurssin pakollinen osuus. Koska kurssin muut kokeet ovat käytännössä puhdasta rasti

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita)

Office 365 palvelut. Siis: (koskee sekä opettajia että oppilaita) Office 365 KB 2016 Office 365 palvelut Seuraavat palvelut ovat käytössä Espoossa Onedrive for Business tallennustila ( pilvi ). Tallennustilaa on 1 teratavua. Office 365 tuotteen voi asentaa 5 omalle tietokoneelle

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Sisällys. Johdatus Linuxiin/Unixiin: Osa 4. Arkistointi ja pakkaus. Hakemistojen ja tiedostojen arkistointi ja pakkaus.

Sisällys. Johdatus Linuxiin/Unixiin: Osa 4. Arkistointi ja pakkaus. Hakemistojen ja tiedostojen arkistointi ja pakkaus. Sisällys Johdatus Linuxiin/Unixiin: Osa 4 Tiedon arkistointi ja pakkaus Komentotulkki - tehokäyttöä Tekstin ladonta Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 9/12/2002 E. Hyvönen:

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi

Hellä ensikosketus. Tomi Kiviniemi Hellä ensikosketus Tomi Kiviniemi Asialista Vähän debuggauksen filosofiaa. GDB:n peruskäyttö Netbeansissä. GDB:n peruskäyttö komentoriviympäristössä. Hieman edistyneempää sähellystä komentoriviympäristössä.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1

12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 12. Näppäimistöltä lukeminen 12.1 Sisällys Arvojen lukeminen näppäimistöltä yleisesti. Arvojen lukeminen näppäimistöltä Java-kielessä. In-luokka. Luetun arvon tarkistaminen. Tietovirrat ja ohjausmerkit.

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

T Käyttöliittymäsuunnittelu. Tehtävä 1: Komentorivipohjainen käyttöliittymä

T Käyttöliittymäsuunnittelu. Tehtävä 1: Komentorivipohjainen käyttöliittymä T-121.5300 Käyttöliittymäsuunnittelu Tehtävä 1: Komentorivipohjainen käyttöliittymä Mikko Vestola Opiskelijanumero: xxxxx Sähköposti: xxx 15.11.2007 Sisällysluettelo 1.Johdanto...1 2.Suunnittelun lähtötilanne...1

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva

Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Olavi Manninen, tietoturvapäällikkö, tietotekniikkakeskus 3.9.2013 Johdatus akateemisiin opintoihin Tietotekniikkakeskuksen palvelut ja opiskelijan tietoturva Tietotekniikkakeskuksen palvelut Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

StatCrunch -laskentasovellus

StatCrunch -laskentasovellus StatCrunch -laskentasovellus Yleistä sovelluksesta StatCrunch on Integrated Analytics LLC:n valmistama sovellus tilastotieteellisten analyysien tuottamista varten. Se on verkon yli käytettävä analyysisovellus,

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Komentorivin perusteet

Komentorivin perusteet Komentorivin perusteet Published : 2012-02-08 License : GPLv2 Sisällysluettelo Johdanto 1 Ota komento 2 Perusteet 2 Käytön aloittaminen 6 3 Komennon osat 10 4 Ympäriinsä siirtyminen 12 5 Tiedostot ja hakemistot

Lisätiedot

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä Sisältö 1 Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi 1 1.1 Ympäristöasiaa...................................... 2 1.2 Juurta jaksaen...................................... 5 1.3 Lopetus..........................................

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Johdatus edistyneeseen web-kehitykseen. Juuso Lappalainen

Johdatus edistyneeseen web-kehitykseen. Juuso Lappalainen Johdatus edistyneeseen web-kehitykseen Juuso Lappalainen Tällä kurssilla tehdyt sivut - Staattisia html-sivuja, joissa ei ole tiedon tallennusta, backendia tai mitään muutakaan ihmeellistä. - Käyttäjä

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA Sisällysluettelo Luku 1 - Oman LABRA-sivutilan asennus ja käyttöönotto... 2 1.1 - LABRA-osoitteesi... 2 1.2 LABRA-tilan käyttö (verkko-asemana

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

1.1 Tekstinprosessointiohjelmien yleinen toimintatapa (1)

1.1 Tekstinprosessointiohjelmien yleinen toimintatapa (1) 1 Tekstinprosessointiohjelmat 1.1 1.1 Tekstinprosessointiohjelmien yleinen toimintatapa (1) Useimmat tekstinprosessointiohjelmat (cat, grep,... ) toimivat kahdella erilaisella tavalla. Jos niille annetaan

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Irkki-iltakoulu. Elli Felin, Mikko Paukkonen Tampereen yliopisto, ML

Irkki-iltakoulu. Elli Felin, Mikko Paukkonen Tampereen yliopisto, ML Irkki-iltakoulu Elli Felin, Mikko Paukkonen Tampereen yliopisto, ML40 12.9.2016 IRC Kehittänyt Jarkko Oikarinen 1988 Aluksi yksi IRC-verkko Erimielisyydet verkon ylläpidosta ja IRC-protokollasta pirstaloittivat

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla

Tietojen syöttäminen ohjelmalle. Tietojen syöttäminen ohjelmalle Scanner-luokan avulla Tietojen syöttäminen ohjelmalle Tähän mennessä on käsitelty Javan tulostuslauseet System.out.print ja System.out.println sekä ohjelman perusrakenneosat (muuttujat, vakiot, lauseet). Jotta päästään tekemään

Lisätiedot

Sormet skripteihin. 1 Mistä tässä harjoitteessa on kyse

Sormet skripteihin. 1 Mistä tässä harjoitteessa on kyse Sormet skripteihin ITKA203 Käyttöjärjestelmät -kurssin Demo 4 kesällä 2007. Paavo Nieminen / Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitos. 1 Mistä tässä harjoitteessa on kyse Tässä julkaistaan Bourne Shellin

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

ITKA203 Käyttöjärjestelmät, kesä Kesäkurssi Opettaja: Paavo Nieminen

ITKA203 Käyttöjärjestelmät, kesä Kesäkurssi Opettaja: Paavo Nieminen Kesäkurssi 22.5.-27.7.2007 Opettaja: Paavo Nieminen Luento 3 24.5.2007 Ohjelmointi ja ohjelmointikieli suoritus ja konekieli Aiheet: Pääteyhteys ja interaktiivisen shellin käytön idea;

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Sisältö 1. Kirjautuminen Haka-kirjautumisella... 2 2. Kirjastokortin liittäminen... 6 3. Lainojen uusiminen... 7 4. Teoksen varaaminen... 8 5. Hyllyvarauksen tekeminen...

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education Olen saanut opettajalta ihan oman sähköpostiosoitteen, jonka loppu on @eduouka.fi. Voin kirjautua O365 palveluun omalla tunnuksella myös kotona. Tunnus on sama, jolla kirjaudun koulun tietokoneelle. Minulla

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot