OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012"

Transkriptio

1 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 14: Unix Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al.

2 Loppukurssin luentoaikataulu Ma Unix-alkeita Ke Tietoverkot Ma Tietokoneen rakenne, konekieli, ohjelmointidemo, käyttöjärjestelmädemo. Ke Kertausluento, tenttitehtäviä.

3 Viikkoharjoituksia vielä tällä ja ensi viikolla Apua pakollisiin harjoitustehtäviin saatavissa Ma klo Ke klo ja To klo Päätalon sali PC201A

4 Luennon aiheet Mikä on Unix? Miksi käyttäisin Unixia? Unixin käytön perusperiaatteet Esimerkkejä peruskäytöstä

5 Harjoittelua... Viikkoharjoituksissa 5 ja 6 opetellaan Unixin peruskäyttöä yksinkertaisten tehtävien avulla. Mikäli homma ei suju yksin, kyselkää apua assareilta viikkoharjoitustilaisuuksissa! Tehtäviä voi toki tehdä myös kaverin kanssa, siten että kumpikin palauttaa omat vastauksensa erikseen. Aikaisempien vuosien kokemuksia: Unix-tehtävät kannattaa ehdottomasti aloittaa ajoissa...

6 Harjoittelua... Keskimääräiset suoritusajat Unix 1 -harjoitus 30 min Unix 2 -harjoitus 51 min Kurssihenkilökunta ei päivystä sähköpostin ääressä tenttiviikkoa edeltävänä viikonloppuna, hoitakaa siis nämä harkat kuntoon ennen viimeistä neuvontatilaisuutta (torstai klo 14-16)

7 Hyödyllinen resurssi Pieni Unix-opas Googlella toki löytyy muitakin ohjeita... Linux-wiki

8 Mikä on Unix (kertausta käyttöjärjestelmäluennolta)? Unix on käyttöjärjestelmäperhe, johon kuuluu useita samankaltaisia ja historiallisesti samasta juuresta ponnistavia käyttöjärjestelmiä Esimerkiksi erilaiset Linux-distribuutiot MacOS:n konepellinalunen

9 Mikä on Unix (kertausta käyttöjärjestelmäluennolta)? Suunniteltu alusta lähtien monen käyttäjän järjestelmäksi Vahvasti rajattu mitä ohjelmat / käyttäjät saavat tehdä ja mitä ei Unix-käyttöjärjestelmät on koottu pienistä erillisistä palasista, jotka ovat eri ihmisten käsialaa Hajoita ja hallitse Voimavara avoimen lähdekoodin kehityksessä Tietoturvaongelmat yleensä rajautuvat yhteen palaseen Kukin palanen on vaihdettavissa toisenlaiseen tai vaihtoehtoiseen toteutukseen

10 Mikä on Unix (kertausta käyttöjärjestelmäluennolta) Unix-järjestelmät olettavat usein, että käyttäjä tietää mitä tekee Korkea oppimiskynnys Helppo tehdä fataaleja virheitä Linux-distribuutiot ovat ilmaisia Unixin kaltaisia käyttöjärjestelmiä, joita voi ladata vaikkapa netistä Opiskelijabudjetin tietokone: kasaa kone parhaista halvoista osista ja asenna siihen jokin Linux (vaikka Ubuntu)! Mac OS perustuu nykyisin Unix-järjestelmään Ikkunointijärjestelmän alta löytyy täysiverinen Unixkäyttöjärjestelmä työkaluineen

11 Unix sukupuu Lähde: Wikipedia

12 Miksi Unix? Unix/Linux on ja tulee olemaankin suosittu palvelinjärjestelmä Esimerkiksi TTY:llä opiskelijoiden kotisivut ovat Unixpalvelimella TTY:n ohjelmointikursseilla käytetään Unix-palvelimia Unixiin törmää helposti teollisuudessa, siksipä se on osa opetustakin Toisin sanoen: jos haluat isona ohjelmoida työksesi, opettele Unixin käyttö (luennoijan subj. mielipide)! Pohjimmiltaan moni asia toimii samoin myös MacOS ja Windows-koneissa, vaikka perusta on piilossa Unix-taidot lisäävät ymmärrystä tietokoneen toiminnasta Ilmaisesta Linuxista ja MacOS-käyttiksestä saa enemmän irti, kun hallitsee Unix-tyylisen työskentelyn!

13 Miksi Linux (häpeilemätöntä Unixylistystä)? Eräs varsin huomionarvoisa seikka on, että Unixkäyttöjärjestelmiin ei juuri ole viruksia Voit avata sähköpostiviestin pelkäämättä outoja ohjelmia Et siis tarvitse koneen toimintaa hidastuttavia virustutkia, kuten esimerkiksi Windows-koneissa Jos haluat välttämättä koneeseesi Unixin lisäksi Windows-käyttiksen, niin Aja sitä virtuaalisena Asenna kaksi käyttöjärjestelmää kovalevylle, Linuxin käynnistysohjelma osaa huomioida asian Voit käyttää Linuxia töihin & opintoihin ja pelata Windows:lla Linux: ilmainen, vakaa ja tietoturvallinen Mac samantyylinen paketti kalliimmissa kuorissa...

14 Miksi Unix vaihtoehtoinen mielipide Lähde: ( )

15 LAMP-arkkitehtuuri Linux Apache MySql PHP Yleisin avoin webbisovellusten arkkitehtuuri

16 Tekstipohjaiset käyttöliittymät Tekstipohjaisia käyttöliittymiä käytetään edelleen useissa eri sovelluksissa SPSS tilastolaskenta Grafiikkaohjelmien virittelyssä Tietokoneiden etähallinta Yleensä toimitaan komento-vastaus periaatteella 1. Kone odottaa komentoa 2. Kone suorittaa komennon ja antaa jonkun vastauksen Käyttöjärjestelmän komentotulkki on juuri em. periaatteen mukainen ohjelma

17 Komentotulkki? Unixin käyttöliittymä Graafisen käyttöliittymän vastakohta Komennot kirjoitetaan komentoriville Esimerkki: tekstinkäsittelyohjelman ja selaimen käynnistäminen

18 Tekstipohjaisuuden etuja Automatisoinnissa toiminnot on helppo määritellä eksaktisti Ikkunan paikka ruudulla, ruudun resoluutio jne. asiat eivät vaikuta kun käyttöliittymä on tekstipohjainen Komentotulkille on helppo automatisoida tietty toimintosarja Etäkäytössä tekstipohjainen liittymä vaatii verkolta ja koneelta hyvin vähän Esimerkiksi isoja palvelimia voidaan hallita kevyellä kännykällä hitaiden yhteyksien päästä Tekstipohjaisen käyttöliittymän ilmaisuvoima on joskus huomattavasti graafista parempi Monimutkaiset toiminnot voidaan ilmaista lyhyesti Samojen asioiden pakkaaminen valikoihin voi olla hankalaa

19 Pääteyhteys Pääteyhteys tarkoittaa tekstipohjaista yhteyttä kahden koneen välillä Puhutaan myös telnet-yhteydestä Nykyisin yleensä yhteys salataan (SSH-yhteys) Telnet ja SSH ovat tietoliikenneprotokollia (TCP/IP-malli, taso 5) Käyttäjä on internetin kautta yhteydessä Unixpalvelinkoneeseen (esimerkiksi proffa.cc.tut.fi)

20 Lisää pääteyhteydestä Pääteyhteys muodostetaan usein komentotulkkiin Komentotulkki on ohjelma, joka välittää käyttäjän antamat komennot käyttöjärjestelmälle Toisessa päässä voi vastata komentotulkin lisäksi myös joku muu ohjelma. Tekstipohjainen peli Pankki

21 Lisää pääteyhteydestä Monet tietoliikenneprotokollat ovat melko selväkielisiä Pääteyhteyden kautta on myös mahdollista esiintyä manuaalisesti esimerkiksi sähköpostia lähettävänä ohjelmana kun tietää mitä tekee Jotkut on tarkoitettukin toimimaan näin (esimerkiksi FTP) Tietoliikenneasioista lisää keskiviikkona!

22 Ylläpidon etähallintajärjestelmä

23 Joku toinen telnet-sovellus

24 Tommonenkin

25 Mitä tapahtuu pääteyhteydessä? Otetaan yhteys palvelimeen, eli loggataan sisään Jos loggautuminen onnistuu, niin pääte on nyt yhteydessä komentotulkkiin Annetaan komentoja kirjoittamalla ne ja painamalla enteriä Komentotulkki välittää komennon käyttöjärjestelmän hoidettavaksi Komennot voivat tehdä asioita tai käynnistää ohjelmia Komentojen ja ohjelmien suorituksen jälkeen palataan takaisin komentotulkkitilaan Lopuksi katkaistaan yhteys eli kirjaudutaan ulos

26 Yhteydenotto Unix-koneeseen Pääteyhteys muodostetaan SSH-protokolla tukevalla ohjelmalla Putty ja muut SSH-ohjelmat TTY:n Unix-palvelimiin, eli Proffa-klusteriin otetaan yhteyttä osoitteessa proffa.cc.tut.fi Kone saattaa kysyä vt100 ennen kirjautumista Vt100 on eräs käytäntö toteuttaa pääteyhteys Paina siis enteriä hyväksyäksesi vt100:n käyttö Unixin isät kuvassa. Vasemmalta Brian Kernighan, Dennis Richie Kuvalähde: Wikipedia

27 Katsotaanpa miten Proffalle muodostetaan yhteys... Entä mikä on Putty?

28 Komentotulkki (shell) Jos tietokoneessa halutaan ajaa eri ohjelmia on käyttöjärjestelmän käynnistyttyä käyttäjällä tarve käskyttää sitä Komentotulkki tulkitsee käyttäjän käskyt Voi olla käyttöliittymältään tekstipohjainen tai graafinen Komentotulkki EI kuitenkaan ole osa varsinaista käyttöjärjestelmän ydintä Suuressa osassa lähteitä komentotulkki kuitenkin lasketaan käyttöjärjestelmän osaksi

29 Komentotulkin skriptit Skripti (englanniksi script) on tekstitiedosto, johon on kirjoitettu käskyjä Skritpit ovat tulkattavia ohjelmia Skriptejä ei käännetä bittipötköiksi, vaan erityinen tulkkiohjelma lukee tiedoston ja noudattaa käskyjä Skriptikieliä on erilaisia (shell, perl, php, javascript,...) Komentotulkit osaavat ajaa skriptikieltä Samoja perustoimintoja kuin ohjelmointikielissä Komentojen ja ohjelmien ajaminen Ehdolliset hyppykäskyt Esim. tiedoston olemassaolon testaus Toimintojen automatisointi Etenkin käyttöjärjestelmän käynnistyksen yhteydessä Säännölliset ylläpitotoiminnot

30 Ympäristömuuttujat (environment variables) Tietokoneessa on asetuksia jotka vaikuttavat komentotulkin ja ohjelmien toimintaan Monet näistä asetuksista on toteutettu ympäristömuuttujien avulla Dynaamisia muuttujia, jotka vaikuttavat prosessien ajamiseen Dynaamisella muuttujalla tarkoitetaan tietokoneen suorituksen aikana asetettavia muuttujia Esim. Windows-maailmassa PATH

31 Käynnistysskripti Unixjärjestelmässä set path = (. ~ $lpath /usr/local /usr/local/bin /usr/ucb /usr/bin /usr/etc ) alias cd 'cd \!*;echo $cwd' alias rm 'rm -i' alias pwd 'echo $cwd' alias countcode 'grep "[; : }]" *.java wc -l' umask 022 set history=40 alias ls alias lo 'ls -CF' 'logout' setenv EDITOR emacs setenv IRCNICK PMG setenv TERM vt100 setenv LINES 25 set prompt="%m [%/]%#" setenv LC_CTYPE iso_8859_1 Komentotulkki C shell, eli csh Osittainen käynnistystiedosto.cshrc

32 Unix-komentoihin liittyviä perusasioita Voit antaa komentoja, jotka suorittavat erilaisia tehtäviä Komennot ovat (pieniä) ohjelmia Komentoja nimitetään joskus käskyiksi Komennot ovat yleensä lyhenteitä toiminnon verbistä Isoilla ja pienillä kirjaimilla on eroa Komennot annetaan yleensä muodossa: komento <optiot> argumentit Rivinvaihto suorittaa komennon Optiot ovat komennosta riippuvaisia lisäohjeita Parametrit määrittelevät toiminnolle kohteen tiedoston nimi, hakemiston nimi, käyttäjätunnus tms Komennolla man <komento> saa lisätietoja haluamastaan komennosta

33 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 1/4 ls näytä hakemiston sisältö (list) cd vaihda työhakemistoa (command directory) mkdir tee hakemisto (make directory) rmdir poista tyhjä hakemisto (remove directory) pwd näytä nykyinen työskentelyhakemisto (print working directory) Tiedoston nimi voi olla lähes mielivaltaisen pitkä merkkijono, jossa voi olla muita kuin / -merkkejä.

34 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 2/4 Unix hakemistopuun rakenne / hakemistopuun juuri /boot/vmlinuz (tai /vmlinuz) käyttöjärjestelmäohjelma /etc järjestelmän konfiguraatiotiedostoja Ei siis mitään levytunnisteita (C:, D:) Voi jatkua verkkolevylle (df -k)

35 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 3/4 /usr käyttöjärjestelmäasennus /usr/bin, /usr/sbin suoritettavia ohjelmia /usr/lib ohjelmakirjastoja /usr/man manuaalisivut /tmp väliaikaistiedostoja varten /var käyttiksen muuttuvia tiedostoja /home käyttäjien kotihakemistot /usr/local paikalliset asennukset

36 Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 4/4 cp kopioi tiedostoja tai hakemistoja (copy) rm poista tiedostoja (tai hakemistoja) (remove) mv siirrä tiedostoja tai hakemistoja (move) chmod muuta tiedoston tai hakemiston oikeuksia (change mode) find etsi tiedostoa tai hakemistoa

37 Tiedostosuojaukset Unixissa Perusoikeudet ovat: Luku (r), kirjoitus (w), execute (x) Hakemistojen yhteydessä listaus, lisäys/poisto, käyttö Oikeudet erikseen Tiedoston omistajalle (u), ryhmälle (g) ja muille (o) Käyttöoikeuksien muuttaminen man chmod Älä luota oletusasetuksiin...

38 Muutama tärkeä perusasia lisä: *,? ja ~ Tähti * korvaa minkä tahansa merkkijonon esimerkiksi tiedostonimessä Komento voidaan kohdistaa helposti moneen tiedostoon samalla kerralla Tähtimerkki * korvaa myös tyhjän! Kysymysmerkki? korvaa minkä tahansa yksittäisen merkin Tilde ~ viittaa käyttäjän kotihakemistoon Kaikki komennot suoritetaan oletusarvoisesti työhakemistossa, ellei toisin määrätä Mikä on nykyinen työhakemisto? Käsky pwd kertoo

39 Tiedostojen tutkiminen less näytä tekstitiedoston sisältö ruutu kerrallaan (opposite of more) more on less:n kaltainen, mutta yksinkertaisempi cat yhdistä useita tiedostoja ja tulosta kaikki (concatenate) wc näytä montako merkkiä tai riviä tekstitiedostossa on (Word Count) file kertoo millainen tiedoston sisältö on pico, emacs, vi tiedoston editointi

40 Tietoa käyttäjistä ja koneista finger tietoja käyttäjistä finger <käyttäjätunnus> - kerro tietoja käyttäjätunnuksen omistajasta Milloin viimeksi lukenut sähköpostit Onko loggautunut Mistä on loggautunut (viimeksi) Milloin on käyttänyt konetta (viimeksi) w näytä ketä on loggautuneena, paljonko konetehoa he käyttävät ja mitä he tekevät who kuten w, mutta yksinkertaisempi

41 Tietoa prosesseista ps - näytä tietoja prosesseista kill <prosessin numero> - tapa eli lopeta prosessi top - näyttää CPU-syöpöt prosessit (ja käyttäjät) Tausta-ajoksi &-merkillä komennon lopussa Control-z keskeyttää ohjelman ajon fg ja bg vaihtavat pysäytetyn prosessin tilaa Control-c lopettaa ohjelman suorituksen

42 Prosessin tilakaavio R U N Ctrl-C, exit() cmd fg Ctrl-Z komentorivi fg S T O P kill R.I.P. Kill -STOP Cmd & bg Kill, exit() Tausta-ajossa

43 Salasana, kirjautuminen ulos logout kirjaudu ulos passwd vaihda salasana

44 I/On ohjaus Normaalisti ohjelman saama syöte tulee näppäimistöltä ja tuloste tulee terminaali-ikkunaan > komennon lopussa ohjaa tulosteen tiedostoon >> komennon lopussa jatkaa tulosteen tiedostoon < komennon lopussa ohjaa syötteen tulemaan jostakin tiedostosta eikä näppikseltä

45 Putkitus Unix-komentoja voi putkittaa : edellisen käskyn tuloste annetaan syötteeksi seuraavalle käskylle Saadaan monimutkaisia toimintoja yhdistämällä komentoja luovasti peräkkäin Graafisissa käyttöliittymissä vastaavaa toimintoa ei ole näkynyt Kahden tai useamman käskyn putkitus tapahtuu kirjoittamalla käskyjen väliin putkimerkki joka myös pystyviivana tunnetaan: Esimerkiksi: cat tiedosto.txt wc -l

46 Joitakin käteviä ohjelmia pine sähköpostiohjelma pico yksinkertainen tekstieditori tin - news-lukuohjelma lynx tekstipohjainen verkkoselain irssi - Irkkausohjelma

47 Entä se kätevyys ja ilmaisuvoima? Kulmakiviä Jokerimerkit * ja? Putkitus Säännölliset lausekkeet Shell-skriptit Symboliset linkit tiedostojärjestelmässä Apuohjelmat (rsync, crontab jne) Shell-skriptillä voidaan määritellä jono käskyjä, jotka suoritetaan kerralla kun skripti ajetaan Säännöllisillä lausekkeilla voidaan tunnistaa ja muokata merkkijonoja Näiden ominaisuuksien sujuva käyttö ei mahdu tämän kurssin aihepiiriin

48 Tiedosto-oikeudet Unixissa, hyvin lyhyesti Kotihakemistosi sisältö (esimerkiksi harjoitustyöt) näkyy turhankin hyvin, jos oikeudet ovat väärin Kotisivusi eivät näy, jos oikeudet ovat väärin ls la näyttää oikeudet Jos käytät kotihakemistoasi vain Windows-koneilta, Windows hoitaa oikeudet, etkä voi vaikuttaa niihin Unixissa tiedostoille ja hakemistoille tulevat oletusoikeudet ovat ok, joten yleensä ei tarvitse muokata mitään

49 Hienoja komentoja Vaihdetaan jokaisen js-päätteisen tiedoston ensimmäiset 27 riviä toisesta tiedostosta (flash_js.templ) kopioiduiksi riveiksi for i in `ls *.js`; do echo $i; cp flash_js.templ $i.new; sed -n -e "27,\$p" $i >> $i.new; done Etsitään tekstiä halutuista tiedostoista (*.txt eli txtpäätteiset) find. -name "*.txt" xargs grep Hamlet Muutetaan tiedostojen nimet isoista pieniksi kirjaimiksi rename '$_=lc($_)' * rename 'y/a-z/a-z/' * Tämän tyyppisten asioiden tekemisestä ei tule ihan helpolla sujuvaa. Mutta kun tulee, monet hankalat asiat muuttuvat helpoiksi Peruskäytössä hyöty ei ole niin ilmeinen ja suuri

50 Mistä saan tietoa Unixista? Kari Lehtolan ja Anu Airolan Pieni Unix-opas on hyvä ja aloittelijaystävällinen Kirjoita googlen hakusanaksi pieni unix-opas URL: Jukka K. Korpelan Unix-opas on toinen erinomainen lähtökohta Unix-tuntemukselle Kirjoita hakusanaksi Unix-opas URL: Muista komento man <komento> (manual) Unixin helppi...

51 Graafinen käyttöliittymä Unixissa Pohjautuu MITssa kehitettyyn X-windows ympäristöön Peruselementit ovat ikkunointipalvelin (window server), ikkunoiden hallinta (window manager), sovellukset ja niihin liittyvät kirjastot. Ikkunointiympäristö hajaantuu verkkoon (serverin pitää olla paikallinen) M$windows!= X-windows!

52 X-windowsin palaset - määrää ikkunoiden ilmiasun ja käsittelytavan (Look'n'Feel) - ajetaan yleensä paikallisesti - Linuxissa useita vaihtoehtoja - ajossa jossakin verkon koneella - juttelee X-protokollaa - funktiokirjasto määrittää grafikkaelementtien ilmiasun - X-protokollan voi putkittaa (ssh) Window manager Sovellus 1 funktiokirjasto X-windows server - paikallisesti ajettava - juttelee laitteiston kanssa - kuuntelee sovelluksia Sovellus 2 funktiokirjasto

53 Joitakin X-windows ohjelmia xterm pääte xclock kello xeyes X-silmät emacs teksiteditori xv - kuvienkatseluohjelma

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006

Luento 4. Timo Savola. 21. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 4 Timo Savola 21. huhtikuuta 2006 Osa I Shell Lausekkeet Komentoriville kirjotettu komento on lauseke echo "foo" echo $USER MUUTTUJA=1 ls -l Rivinvaihto

Lisätiedot

Paul Tötterman paul.totterman@iki.fi. 26. kesäkuuta 2009

Paul Tötterman paul.totterman@iki.fi. 26. kesäkuuta 2009 Paul Tötterman paul.totterman@iki.fi 26. kesäkuuta 2009 Historia /POSIX Linux Käyttöjärjestelmä Sisältö Ohjelmiston ja raudan rajapinta Resurssien hallinta ja jakelu Palvelut ohjelmille verkko tiedostojärjestelmä

Lisätiedot

Unix. Markus Norrena

Unix. Markus Norrena Unix Markus Norrena Kotitehtävä 1 Mikä on Unix? Kirjoittakaa lyhyesti 10 asiaa (väittämää) mitä Unix on, tai mitä Unix ei ole. Tehtävän 2. osa: Edellisen perusteella ryhmätyö jolla laajennatte Unix-tietämystänne

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa

Julkaiseminen verkossa Julkaiseminen verkossa H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www-palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden ottaminen unix-koneeseen (pääteyhteys) komentopohjainen

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006

Luento 5. Timo Savola. 28. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 5 Timo Savola 28. huhtikuuta 2006 Osa I Shell-ohjelmointi Ehtolause Lausekkeet suoritetaan jos ehtolausekkeen paluuarvo on 0 if ehtolauseke then lauseke

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Unix-perusteet Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Mikä on unix? Monen käyttäjän käyttöjärjestelmä Siis monta käyttäjää ja monta ohjelmaa jokaisella Kaikkiin koneisiin mikrosta supertietokoneeseen

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Luento 2: Linux 2009-01-19 Lähtökohdat Mikä Linux? Linux on Ilmainen Unix-tyylinen käyttöjärjestelmä Perusajatuksena lähdekoodin vapaus (=ilmaisuus, luotettavuus,

Lisätiedot

UBUNTU. UBUNTU - Peruskäyttö. Työpöytä. GNU Free Documentation License. Sisäänkirjautuminen. Yläpaneelissa on kolme valikkoa. Paneelit ja valikot

UBUNTU. UBUNTU - Peruskäyttö. Työpöytä. GNU Free Documentation License. Sisäänkirjautuminen. Yläpaneelissa on kolme valikkoa. Paneelit ja valikot UBUNTU GNU Free Documentation License UBUNTU - Peruskäyttö Sisäänkirjautuminen Tietokoneen käynnistymisen jälkeen avautuu ensimmäisenä näkyville sisäänkirjautumisruutu. Kirjaudu sisään järjestelmään syöttämällä

Lisätiedot

Komentotulkki (SHELL) C- "perhe" - csh, alkup. C shell. Komentokieli. kieltä. - tcsh - edellisen laajennettu versio

Komentotulkki (SHELL) C- perhe - csh, alkup. C shell. Komentokieli. kieltä. - tcsh - edellisen laajennettu versio UNIX/LINUX-PERUSKURSSI, MUUTTUJAT JA KOMENTOKIELI 1. Komentotulkki Tämä dokumentti kuvaa Unixin komentotulkkien ominaisuuksia sekä johdatuksen Unixin komentokieleen ja komentoskriptien luomisen. Skriptikielenä

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 2: Tiedosto, hakemisto Tiedostojärjestelmä Kotihakemisto Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt

Lisätiedot

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET

IRC ja etäyhteydet IRC JA ETÄYHTEYDET IRC JA ETÄYHTEYDET Contents 1 IRC... 2 1.1 Yleisesti... 2 1.1.1 SSH-yhteys Windowsilla... 2 1.1.2 SSH-yhteys Linuxilla tai OS X:llä... 3 1.2 Irkkaamisen aloitus... 3 1.3 Irkkiin palaaminen... 4 1.4 Hyödyllistä

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä:

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Ubuntu - peruskäyttö Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Perustoiminnot Sisäänkirjautuminen Työpöytä Uloskirjautuminen Lähteinä on käytettu Ubuntu tutuksi Wikikirjaa http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 1 - Linux. 11. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 1 - Linux. 11. syyskuuta 2014 11. syyskuuta 2014 Yleistä kurssista 2 op, kuusi harjoitus/luentokertaa. Torstaisin 9.15-12.00 (11.9., 18.9. ja 25.9.), perjantaisin 12.15-15.00 (12.9., 19.9., ja 26.9.). Luennoitsijana Jarkko Laine (jarkko.laine@oulu.fi),

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Sekalaisia selvennyksiä

Sekalaisia selvennyksiä Sekalaisia selvennyksiä Panu Kalliokoski ja Jussi Syrjänen Sisältö 1 Komento vai tiedosto 1 2 Unix-komennon kommunikaatiomalli 2 3 Merkkien lainaaminen 3 4 Mikä on muuttuja? 4 5 Absoluuttiset ja relatiiviset

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 13: Käyttöjärjestelmät, osa 2 Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. Välikyselyn satoa Pienet

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

Unix-perusteet. Varmistaminen, tiedon pakkaaminen ja tiivistäminen

Unix-perusteet. Varmistaminen, tiedon pakkaaminen ja tiivistäminen Unix-perusteet Varmistaminen, tiedon pakkaaminen ja tiivistäminen Miksi varmistaminen on tärkeää? Levy menee rikki ongelmia voidaan vähentää mm. RAID-levyillä RAID 5-taso: data kolmella eri levyllä. Jos

Lisätiedot

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen WampServer palvelimen asennus ja käyttö Eclipsen kanssa, sekä ensimmäinen FTP yhteys www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa.

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Ubuntu - tiedostohallinta

Ubuntu - tiedostohallinta Ubuntu - tiedostohallinta Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Tiedostohallinta ja hakemistorakenne Tiedostoselain Hakemistorakenne Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi

Lisätiedot

Unix-perusteet. Tiedosto-oikeudet

Unix-perusteet. Tiedosto-oikeudet Unix-perusteet Tiedosto-oikeudet Tietoturvaan liittyviä seikkoja kulunvalvonta kellä oikeus päästä laitteiden luokse käyttöoikeudet käyttäjätunnus & salasana tiedostojärjestelmän oikeudet unixissa omistajan,

Lisätiedot

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010

SQLite selvitysraportti. Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen. Maaliskuu 2010 SQLite selvitysraportti Juha Veijonen, Ari Laukkanen, Matti Eronen Maaliskuu 2010 Opinnäytetyö Kuukausi Vuosi 1 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ SQLITE:STA... 2 2. HISTORIA... 2 3. SQLITEN KÄYTTÖ... 3 3.1 SQLiten asennus

Lisätiedot

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen.

Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. 1 / 50 1. Etusivu Ohjelmisto on tietokanta pohjainen tiedostojärjestelmä, joka sisältää virtuaalisen hakemisto rakenteen. Virtuaali hakemistoihin voi tuoda tiedostoja tietokoneelta tai luoda niitä tällä

Lisätiedot

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW:n käyttäjille mieleen on saada DX-vihjeet MixW:n Dxcluster dialog-ikkunaan sen monipuolisuuden ansiosta. Dxcluster dialog-ikkunassa on muun muassa helposti

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus

Octave-opas. Mikä on Octave ja miksi? Asennus Octave-opas Mikä on Octave ja miksi? Asennus Käynnistys ja käyttöliittymä Komennot tiedostojen hallintaan SciTE-editor.m-tiedostot Ohjeita muualla Mikä on Octave ja miksi? Octave on numeeriseen laskentaan

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Unix-perusteet. Tulostaminen

Unix-perusteet. Tulostaminen Unix-perusteet Tulostaminen Tulostaminen unixissa miten tulostin voidaan liittää? määrityksiä Printteri: fyysinen laite kiinni jossain tietokoneessa tai sitten verkossa verkkokortin avulla Printterin nimi

Lisätiedot

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla Mika Suvanto, CSC mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Mitä se tekee? kaksi perustoimintoa: valvoo Haka-palveluiden toimintaa kirjautumalla niihin

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Tiedostojen siirto ja FTP - 1

Tiedostojen siirto ja FTP - 1 Tiedostojen siirto ja FTP Tiedonsiirto Sibelius-Akatemian hakemistosi ja jonkun muun koneen välillä (esim. kotikoneesi) Taustaa FTP on lyhenne sanoista File Transfer Protocol. Se on yhteystapa jolla siirretään

Lisätiedot

Harjoitus 3 Antti Hartikainen

Harjoitus 3 Antti Hartikainen Harjoitus 3 Antti Hartikainen s1300760 DP13S3A 2. Suunnitellaan ja asennetaan työasema yrityskäyttöön: a. Virtual Box guest additions (selvitä netistä mikä tämä on) b. Office työkalut (valitse itse sopivin

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö Jouko Karhunen Tietotekniikan peruskäyttö 2010 YLEISTÄ Käyttöjärjestelmämme on Windows XP, kaikki tietokoneemme ovat kytketty lähiverkkoon ja Internettiin.

Lisätiedot

Perusohje vi-editorin käyttöön

Perusohje vi-editorin käyttöön Perusohje vi-editorin käyttöön Aapo Rista 22.9.2000 Sisältö 1 Johdanto 1 2 vi:n komento- ja kirjoitustilat 2 3 vi:n käynnistäminen ja siitä poistuminen 2 4 Liikkuminen tekstissä 3 5 Merkkien lisääminen

Lisätiedot

Unix-kurssi, harjoitustehtävät

Unix-kurssi, harjoitustehtävät Unix-kurssi, harjoitustehtävät Tekijä(t) Opiskelijanro Ryhmä 1.Johdanto 2.Alkutoimet Tehtävät ovat Fundamentals of Unix-kurssin pakollinen osuus. Koska kurssin muut kokeet ovat käytännössä puhdasta rasti

Lisätiedot

TUTUSTUMINEN LINUX-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN

TUTUSTUMINEN LINUX-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN TUTUSTUMINEN LINUX-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN Linux, taikka GNU/Linux, on avoimeen lähdekoodiin perustuva käyttöjärjestelmä. Tässä dokumentissa esitellään Linuxin perusteita ja tutustutaan Ubuntun, yhteen Linuxin

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki

SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Page 1 of 9 SQL Buddy JAMK Labranet Wiki Sisällysluettelo Yleistä SQL Buddy:sta kotisivu :http://sqlbuddy.com/ SQL Buddy on kevyt hallintatyökalu MySQL-tietokannalle. Järjestelmävaatimukset Serverin vaatimukset

Lisätiedot

SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op) IT-osuus Luento 2

SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op) IT-osuus Luento 2 SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op) IT-osuus Luento 2 Sisältö Otaniemen Windows- ja Linux-ympäristöt Unix/Linux Komentorivityöskentely Peruskomentoja Tiedostojen ja hakemistojen käsittely 2 Otaniemen

Lisätiedot

1.1 Yleistä kurssista

1.1 Yleistä kurssista 1 Kurssista 1.1 1.1 Yleistä kurssista Työkalukurssi Olennainen pohjakurssi useille muille kielitieteen kursseille Suorituksesta saa yhden opintoviikon Suoritustapa on luennoilla käyminen ja harjoitustehtävien

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Linux - käyttöoikeudet

Linux - käyttöoikeudet Linux - käyttöoikeudet Seuraavaksi läpikäydään Linuxin käyttöoikeushallintaa. Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Kuutti, Rantala: Linux http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/c/user-management.html

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Hyvä ohjelmointitapa. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

OpenOffice toimisto-ohjelma

OpenOffice toimisto-ohjelma OpenOffice toimisto-ohjelma Tässä dokumentissa selitetään OpenOffice-ohjelman asentaminen ja käyttöönotto. 1.Mikä on OpenOffice? OpenOffice on ilmainen toimisto-ohjelmapaketti useaan eri ympäristöön. Sen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Kristopher Vuorela UBUNTUN ASENNUS JA ALKEET 206101312 Linux järjestelmät Lukukausi: Kevät 2015 Työ valmistui: 15.04.2015

Lisätiedot

Terminaali tutuksi. Linux ja komentorivin hallinta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Annika Ikonen, Timo Hynninen ja Erno Vanhala

Terminaali tutuksi. Linux ja komentorivin hallinta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Annika Ikonen, Timo Hynninen ja Erno Vanhala Terminaali tutuksi Linux ja komentorivin hallinta Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Annika Ikonen, Timo Hynninen ja Erno Vanhala Tarkastus ja oikoluenta: Jouni Ikonen, Jussi Kasurinen ja Uolevi

Lisätiedot

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011 1 Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS Tutkielma 2011 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. ASENTAMINEN... 4 3. KÄYTTÖ... 4 3.1 Perusasetukset... 4 3.2 Git:n ottaminen käyttöön projektissa... 5 3.3 Tiedostojen lisääminen

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

Asteri Ostoreskontra (Dos)

Asteri Ostoreskontra (Dos) Asteri Ostoreskontra (Dos) Vuosipäivitys 14.10.2002 Päivityksen asentaminen... 4 Asennus uudelle koneelle (Ensiasennus)... 6 Asteri valikon täydellinen asennus... 6 Ostoreskontran nettisivut... 7 Atsoft

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen

Pedacode Pikaopas. Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pedacode Pikaopas Java-kehitysympäristön pystyttäminen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Windowstyöasemalle asennetaan Java-ohjelmoinnissa tarvittavat työkalut, minkälaisia konfigurointeja

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 1 (11) Tikon Web-sovellukset Toukokuu 2015 2 (11) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 3 2.1.1 Microsoft Silverlight... 3 2.1.2 Tablet-laitteet... 4 2.1.3 Selaimet...

Lisätiedot

Linux-virtuaalipalvelimen ylläpito

Linux-virtuaalipalvelimen ylläpito Linux-virtuaalipalvelimen ylläpito Tapani Tarvainen kevät 2015 Tarkoitus antaa riittävät valmiudet oman palvelimen ylläpitoon palvelinkäytön harjoittelua ja sovellusten kokeilua varten sekä perustiedot

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Windows Palvelimen asennus ja konfigurointi Linux palvelimen asennus

Lisätiedot

Komentorivin perusteet

Komentorivin perusteet Komentorivin perusteet Published : 2012-02-08 License : GPLv2 Sisällysluettelo Johdanto 1 Ota komento 2 Perusteet 2 Käytön aloittaminen 6 3 Komennon osat 10 4 Ympäriinsä siirtyminen 12 5 Tiedostot ja hakemistot

Lisätiedot

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 1 IMAGEBLEND...3 1.1 JOHDANTO... 3 2 OHJELMISTO...4 2.1 JOHDANTO... 4 2.2 OHJELMAPAKETIN PURKAMINEN... 4 2.3 HAKEMISTORAKENNE... 4 3 KONFIGUROINTI...5 3.1 3.2 JOHDANTO...

Lisätiedot

server "Ismo" $ uname -a Linux ismo 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Sep 16 19:35:51 UTC 2010 i686 GNU/Linux $ cat /etc/issue Debian GNU/Linux 5.

server Ismo $ uname -a Linux ismo 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Sep 16 19:35:51 UTC 2010 i686 GNU/Linux $ cat /etc/issue Debian GNU/Linux 5. server "Ismo" $ uname -a Linux ismo 2.6.26-2-686 #1 SMP Thu Sep 16 19:35:51 UTC 2010 i686 GNU/Linux $ cat /etc/issue Debian GNU/Linux 5.0 \n \l Tapani Aalto 0602225 Oliver Huuhtanen 0701353 Group: LNS10C1

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Harjoitustehtäväkierros 1

Harjoitustehtäväkierros 1 T-06.50 kurssihenkilökunta deadline Tiistai 20.0.2009 2:5 Johdanto Tämä tehtäväkierros käsittelee pääasiassa toisen luennon sisältöä. Harjoituksia saa tehdä yksin tai yhdessä. Yhdessä tekeminen on suositeltavaa,

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä.

Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Ubuntu tunkkausta En US / Helsinki asennuksen jälkeen jotta loki5ac toimisi oikein Winen päällä. Tämä siis vain Ubuntu käyttäjille jotka ovat valinneet asennuksessa kieleksi Englanti ja paikaksi Helsinki...

Lisätiedot

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 JavaScript MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 YLEISTÄ JAVASCRIPTIN SYNTAKSISTA...3 KÄSKYSANAT JA MUUT VARATUT SANAT...3 MUUTTUJIEN, FUNKTIOIDEN JA LUOKKIEN NIMISSÄ...3 HTML-TAGEIHIN VIITTAAVISSA METODINIMISSÄ...3

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito

Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito Tapahtumakalenteri & Jäsentietojärjestelmä Ylläpito Henri Kinnunen, Seppo Tompuri, Tero Malkki, Matti Heiskanen, Tommi Rönkönharju, Tuomas Valkeapää Sisällysluettelo 1. Alkusanat.2 2. Asennusohje..2 3.

Lisätiedot

6. Valitse avautuneesta ikkunasta Add-painike!

6. Valitse avautuneesta ikkunasta Add-painike! 1. Tallenna Mirc ohjelma koneellesi tästä osoitteesta: http://www.mirc.com/get.html 2. Asenna ohjelma 3. Avaa ohjelma mirc.exe kuvakkeesta 4. Avattuasi ohjelman se näyttää tältä(hieman leikeltynä): 5.

Lisätiedot

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset

2 Konekieli, aliohjelmat, keskeytykset ITK145 Käyttöjärjestelmät, kesä 2005 Tenttitärppejä Tässä on lueteltu suurin piirtein kaikki vuosina 2003-2005 kurssin tenteissä kysytyt kysymykset, ja mukana on myös muutama uusi. Jokaisessa kysymyksessä

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

2 Asennuksen poistaminen... 6 2.1 Uninstall.sh...6 2.2 Esiasetukset...6 2.3 Sivuston poisto...6. 3 Mush... 7 3.1 Mush.sh...7 3.2 Komennot...

2 Asennuksen poistaminen... 6 2.1 Uninstall.sh...6 2.2 Esiasetukset...6 2.3 Sivuston poisto...6. 3 Mush... 7 3.1 Mush.sh...7 3.2 Komennot... ylläpitotyökalut Sisällysluettelo 1 Asennus-skripti... 3 1.1 Asennus.sh...3 1.2 Esiasetukset...3 1.3 Asennuksen aloitus...4 1.4 Taulujen siirto...4 1.5 Kansioiden luominen...4 1.6 Settings.php...5 1.7

Lisätiedot

Versiohallinta ja Subversion. 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi

Versiohallinta ja Subversion. 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi Versiohallinta ja Subversion 26.9.2007 Maunu Tuomainen mttuomai@jyu.fi Versiohallinta yleisesti Ongelma: lähdekoodin ja muun materiaalin säilyttäminen siten, että: se on kaikkien saatavilla tuorein versio

Lisätiedot

Yritä ymmärtää missä kulloinkin olet, minne tallennat/siirrät tiedoston, missä weppisivu/tiedosto on jne.

Yritä ymmärtää missä kulloinkin olet, minne tallennat/siirrät tiedoston, missä weppisivu/tiedosto on jne. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö Jouko Karhunen Tietotekniikan peruskäyttö 2009 YLEISTÄ lähiverkko internet minne olet menossa mikä käyttäjätunnus ja salasana Yritä ymmärtää missä

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Päivitys käyttäen USB-tikkua

Päivitys käyttäen USB-tikkua Päivitys käyttäen USB-tikkua HUOM! Näiden ohjeiden noudattaminen on täysin käyttäjän omalla vastuulla! Ohjeen tekijät eivät vastaa mahdollisesti aiheutuvista ongelmista tai vahingoista. Tämän ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 1 (9) Tikon Web-sovellukset Marraskuu 2014 2 (9) 1 Johdanto... 3 2 Windows... 3 2.1 Microsoft Silverlight... 3 3 Tablet-laitteet... 4 4 Selaimet... 5 4.1 Yleiset asetukset (kaikki selaimet)...

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

ITKA203 Käyttöjärjestelmät, kesä Kesäkurssi Opettaja: Paavo Nieminen

ITKA203 Käyttöjärjestelmät, kesä Kesäkurssi Opettaja: Paavo Nieminen Kesäkurssi 22.5.-27.7.2007 Opettaja: Paavo Nieminen Luento 3 24.5.2007 Ohjelmointi ja ohjelmointikieli suoritus ja konekieli Aiheet: Pääteyhteys ja interaktiivisen shellin käytön idea;

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä Sisältö 1 Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi 1 1.1 Ympäristöasiaa...................................... 2 1.2 Juurta jaksaen...................................... 5 1.3 Lopetus..........................................

Lisätiedot