Kempeleen kunnan tilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen kunnan tilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Kuntatiedote Kempeleen kunnan tilinpäätös 2013 Suomen taloudellinen taantuma jatkui vuoden 2013 aikana. Talous supistui ja vienti takkusi. Valtion talous kärsi kestävyysvajeesta ja Suomi velkaantui nopeasti. Taloudellinen epävarmuus heijastui myös Kempeleen kuntaan. Kempeleen kunnan toimintatuotot olivat 10,9 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna euroa eli 1.9 %. Toimintakulut olivat 84,4 milj. euroa; kasvua tuli edelliseen vuoteen verrattuna 3,8 milj. euroa eli 4,8 %. Kunnissa toimintakulut kasvoivat keskimäärin vain 3 %. Trendiin on nopeasti saatava muutos, jotta talouden hallinta säilyy ja kunta pystyy varautumaan peruspalvelujen ja elinvoiman turvaamisen vaatimiin välttämättömiin investointeihin. Merkittävin kuluerä oli henkilöstökulut 41,5 milj. euroa, johon tuli lisäystä 0,6 milj. euroa eli 1,5 %. Palvelujen ostoihin käytettiin 32,2 milj. euroa ja ne kasvoivat 2,2 milj. euroa eli 7,4 %. Yksistään erikoissairaanhoidon maksuosuudet olivat 16,6 milj. euroa ja ne nousivat 1,5 milj. eli 9,6 %. Verotulot olivat yhteensä 58,6 milj. euroa; kasvu 4,8 milj. euroa eli 9,0 %. Kasvua toivat mm. talousarviovuoden aikana toteutettu kunnallisveron tilitysuudistus, ryhmäosuuden korotus sekä kuntakohtaisen jako-osuuden oikaisu. Valtionosuudet olivat 20,2 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvu oli euroa eli 3,5. Vuosikate oli 4,4 milj. euroa. Tilikauden tulos oli ,95 euroa. Tilikauden tuloksen käsittelyerien jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui ,71 euroa. Kertynyt ylijäämä oli 6,1 milj. euroa. Tulosta paransi myös satunnaisiin eriin kirjattu Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ylijäämän palautus, joka oli yli 0,6 milj. euroa. Vastaavalla summalla Kempeleen kunta hankki osakkeita Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannasta. Investointimenot olivat yhteensä 8,9 milj. euroa. Merkittävimpiä rakennuskohteita olivat kunnantalon peruskorjaus sekä Sarkkirannan päiväkodin laajennus ja peruskorjaus. Päiväkodin rakentaminen jatkuu vielä vuoden Liikenneväylien rakentamistyöt olivat vuonna 2013 varsin laajat. Vuoden aikana saatiin rakennettua tieyhteys valmiiksi Linnankankaalta Metsokankaalle; projektiin sisältyi kaksi alikulkutunnelia ja uusi kiertoliittymä Metsokankaalle. Vuoden lopussa Kempeleen kunnan lainamäärä asukasta kohden oli euroa ( euroa/asukas) Lainakanta kasvoi 4,9 milj. euroa. Stina Mattila talousjohtaja Stina Mattila aloitti talousjohtajana maaliskuun 2014 alussa. Aikaisemmin hän on toiminut monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä. Kempeleeseen Mattila siirtyi Muhoksen kunnan hallinto- ja talousjohtajan virassa. Stina Mattila on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Stina on innokas liikkuja, hän harrastaa monipuolista liikuntaa. Stina Mattilan työpiste sijaitsee kunnantalolla, puhelimitse hänet tavoittaa numerosta ja sähköpostilla stina.mattila(at)kempele.fi KEMPELEEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS KEMPELE Asukasluku väestön kasvu-% 1,3 1,3 1,9 1,4 2,2 0,9 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 19,5 19,5 18,5 18,5 Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä muutos % 7,5 3,1 3,7 8,2 3,0 9,0 euroa/asukas Toimintamenot muutos % 4,8 5,7 7,3 4,4 4,5 9,2 Toimintakate , muutos % 5,8 4,6 9,4 1,8 4,4 8,8 euroa/asukas Vuosikate euroa/asukas vuosikate/poistot ja arvonal.-% 96,0 77,7 106,0 189,7 77,3 107,7 Tilikauden tulos Satunnaiset erät Tulorahoitus investointien tulorahoitus-% 49,9 24,9 39,9 136,8 85,3 38,6 pääomamenojen tulorahoitus-% 49,8 20,5 31,6 95,1 50,0 35,6 Investoinnit netto euroa/asukas Lainanhoitokulut Kokonaismenot Taseen loppusumma Kumulatiivinen ylijäämä Lainat euroa/asukas Konsernitaseen loppusumma Konsernin lainat 1000 eur euroa/asukas Kunnantalon toimipisteet ovat keväällä ja kesällä 2014 suljettuna: pe 2.5. pe (viikot 27-30)

2 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 Vaalitoimitus äänestyspaikoilla alkaa sunnuntaina klo 9.00 ja päättyy klo Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat: Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 1. Ylikylä Ylikylän koulu Nerolantie 4 2. Kuntakeskus Kunnantalo Asemantie 1 3. Kirkonkylä Kirkonkylän koulu Vihiluodontie Kokkokangas Linnakangastalo Linnakaarto 20 Ennakkoäänestys Ennakkoäänestys toimitetaan välisena aikana seuraavasti: Kunnantalo, Asemantie 1 Kauppakeskus Zeppelin, Zeppelinintie klo klo klo klo klo klo Kotiäänestys Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle klo mennessä. Ilmoittautumiset numeroihin Päivi Ansamaa tai Marja Harjunen. AIKA: KLO TIEDOTUSTILAISUUS KEMPELEEN YHDISTYKSILLE TYÖLLISTÄMISEN TUKIPALVELUISTA PAIKKA: Pirilätalon auditorio, os. Piriläntie 145, KEMPELE Tervetuloa kuuntelemaan Kempeleen kunnan ja Pirilän Porras 2 hankkeen tiedotustilaisuutta työllistämisen tukimuodoista, kuten TE-toimiston palveluista (palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta) ja Kempeleen kunnan myöntämästä kuntalisästä yhdistyksille niiden palkatessa työttömän työnhakijan. Kahvitarjoilu! Lisätietoa: Kempeleen kunta: Jussi Jalonen p , kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Outi Ritvakari p ja Pirilän Porras 2 hanke: Antti Vainiokangas p Kempeleessä Keskusvaalilautakunta Potilastiedon arkiston käyttöönotto laajenee Lakeudelle Potilastiedon arkiston käyttöönotto aloitetaan vaiheittain kesäkuun 2014 aikana Kempeleen, Limingan, Lumijoen ja Muhoksen terveyspalveluissa. Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa, kun arkiston käyttö laajenee. Potilastiedon arkisto parantaa potilasturvallisuutta ja tiedonkulkua Potilaan hyvän hoidon toteuttaminen edellyttää, että hoitavalla henkilökunnalla on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta ja hänelle tehdyistä tutkimuksista. Potilastiedon arkistossa ajantasaiset potilas- ja lääkitystiedot ovat yhdessä paikassa, ja näin hoitohenkilökunta voi välttää päällekkäisiä hoitoja ja tutkimuksia, ja myös säästää potilaankin rahaa. Potilastietojen käyttö ja luovutus edellyttää aina potilaan ja hänen tietojaan käsittelevän henkilön välistä hoitosuhdetta. Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat. Asiakas voi katsella omia tietojaan Omakannasta Potilastiedon arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietoja pääsee tarkastelemaan Omakantapalvelussa (www.kanta.fi), jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Omakanta-palvelusta asiakas näkee myös tiedot tietojensa luovutuksista. Palvelussa voi jo nyt kuitata lukeneensa informoinnin Potilastiedon arkistosta sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämiseen eri terveydenhuollon yksiköissä. Tämä nopeuttaa asiointia terveydenhuollossa. Potilastiedon arkistosta on eniten hyötyä niin potilaalle kuin terveydenhuollon henkilökunnalle, kun potilastiedot ovat kaikkien potilasta hoitavien käytettävissä. Potilastiedon arkisto osa Kanta-palveluja Potilastiedon arkisto on osa Kanta-palveluja (Kansallinen Terveysarkisto). Näihin terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kuuluvat Potilastiedon arkiston lisäksi sähköinen resepti, Lääketietokanta ja Omakanta. Lisätietoa saat omasta terveyskeskuksesta tai (Kansallinen Terveysarkisto). Ympäristöpalvelut ASEMAKAAVOITUS Asemakaavaehdotus nähtäville: Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti ilmoitetaan, että Kempeleen kunta asettaa nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten Zatelliitin poikittaisyhteyden asemakaavan. Asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen koskee keskustan kortteleita ja Honkasen kortteleita , niihin liittyviä katu-, viher-, liikenneja rautatiealueita sekä maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavan laajennus sijoittuu tilojen RN:o 4:420, 5:319, 33:60, 117:35, 117:226, 117:300, 117:318, 117:319 ja 117:333 alueille. Kaavaehdotusta koskevat muistutukset ja kaavojen viranomaislausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteeseen: Kempeleen kunta, Ympäristöpalvelut / Kaavoitus, PL 12, Kempele tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kempele.fi. Lisätietoja: kaavoittaja Mari Kuukasjärvi, puhelin: Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Kempeleen kunnan ympäristöpalveluiden ilmoitustaululla osoitteessa Asemantie 1, ja ne löytyvät Kempeleen kunnan nettisivuilta oikean alareunan Kaavoitus-pikalinkin alta kohdasta Kaavoitushankkeet > Zatelliitin poikittaisyhteys Kempeleen kunnanhallitus MYYTÄVÄNÄ POLTTOPUITA Ympäristöpalvelut myy tarjousten perusteella polttopuuta. Myytävät kasat sijaitsevat Linnakankaalla Kuusirinteentien alussa (20 kasaa) sekä Kokkokankaan päiväkodin - Haukkakaarto 17 välisellä puistoalueella (8 kasaa). Puukasat on numeroitu. Tarjoajalla on mahdollisuus saada kaksi kasaa. Tarjoukset tulee tehdä tarjouslomakkeilla, joita saa kunnan varikolta osoitteesta Ekohaka 5, Kempele, kunnantalon neuvonnasta os. Asemantie 1 tai Kempeleen kunnan internet-sivuilta osoitteesta Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa perjantaihin klo mennessä kunnantalon neuvontaan Asemantie Kempele, merkillä polttopuut tai kirjaamoon os. Maksu suoritetaan kunnantalon neuvontaan. Polttopuut on kuljetettava pois kahden viikon kuluessa päätöksen ilmoituksesta. Lisätietoja antaa Paula Taskila puh Ympäristöpalvelut Matonpesupaikka Oulunsalossa sijaitseva matonpesupaikka ei ole enää kempeleläisten käytössä.

3 Kutsu yhteistyöiltaan Tervetuloa keskustelemaan tulevaisuuden yhteistyöstä Santamäkitalon koululle, to klo Kempeleen kunta ja Terveempi Pohjois-Suomi 2 Lakeus osahanke järjestävät yhteisöjen, järjestöjen ja Kempeleen kunnan välisen yhteistyön kehittämisillan. Illan ohjelma: Klo Klo Klo Klo Klo Klo Kahvitarjoilu Avaus, yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Sankilampi Yhteistyön merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta, projektipäällikkö Arja Rantapelkonen Järjestöjen, yhteisöjen ja kunnan välisen yhteistyön nykytilanne kunnan näkökulmasta, hallintojohtaja Virva Maskonen ja peruspalvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen Miten yhteistyötä tulisi kehittää, Learning cafe -työskentely Illan koonti, yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Sankilampi Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme järjestöjen ja yhteisöjen edustajia ennakkoilmoittautumaan tarjoiluja varten Iltaan osallistuneiden kesken arvotaan hyvinvointia edistävä palkinto! Virva Maskonen hallintojohtaja Marja-Leena Meriläinen peruspalvelujohtaja ERITYISRYHMIEN KEVÄTTAPAHTUMA SARKKIRANNAN URHEILUKESKUKSESSA KESKIVIIKKONA KLO Mahdollisuus tutustua kesäisiin liikuntamuotoihin mm. Frisbeegolfrata Tarkkuusheittoseinä Kuvasuunnistus Turbokeihäs Postikortinheittokilpailu Taikashow sekä taukojumppaa tasatunnein Grillimakkarat+ pillimehu 2 /kpl, Onnenpyörä 0,50 Rankkasateen sattuessa tapahtuma perutaan Tilaisuus on kaikille avoin. Järj. Kempeleen erityisliikunnan ohjausryhmä ja yhteistyökumppanit Kouluun tutustuminen Tuleville uusille ensiluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina klo Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota. Kansalaisopisto KEVÄTNÄYTTELY TAITOLASSA Kansalaisopiston kädentaitojen kevätnäyttely järjestetään Taitolassa (Asemantie 1) Näyttely on avoinna sunnuntaina klo sekä arkipäivinä klo Tervetuloa tutustumaan taitavien kurssilaisten töihin! Voit ilmoittautua kaikille kursseille internetissä osoitteessa https:// tai opistolle puh TULOSSA TOUKO-KESÄKUUSSA Unelmapuutarha pihakivistä PUUTARHAOPPILAITOS, Piriläntie 145 to la , Ismo Lindroth Kurssimaksu 38,00 Tule oppimaan perustiedot ja -taidot kivirakentamisesta. Luennolla to klo tutustutaan erilaisiin kivimateriaaleihin. Lauantaina kokeillaan käytännössä erilaisia ladontakuvioita ja muita pieniä kivityökohteita, mm. tasokiveys, muurikiveys, reunatuennat ja leikkaukset Parvekeviljely PUUTARHAOPPILAITOS, Piriläntie 145 ke , Ismo Lindroth Kurssimaksu 10,00 Kurssilla saat perustiedot, kuinka saada kukoistava kaupunkipuutarha. Kurssilla käydään läpi teoriaa istutuksesta satoon. Käymme läpi myös erilaisia tapoja saada kasveja mahtumaan pieniin tiloihin esim. yrttiseiniä, kasvusäkkejä ja -laatikoita Säihkyvät vesiaiheet PUUTARHAOPPILAITOS, Piriläntie 145 ti su , Ismo Lindroth Kurssimaksu 34,00 Tule oppimaan perusosaaminen vesiaiheiden rakentamisesta puutarhaan. Luennolla to klo käymme läpi erilaisia allasmateriaaleja. Sunnuntaina perehdymme vesiaiheiden rakentamiseen Hopeatyön intensiivikurssi jatkaville TAITOLA, Asemantie 1 ma ti ke to pe , Leila Ronkainen Kurssimaksu 30,00 Kurssi on tarkoitettu jatkokurssina niille, jotka ovat harrastaneet hopeaketjujen punontaa ja levyn työstämistä sekä osaavat hopeasaven perustyöskentelyn. Suunnittelemme ja valmistamme korukokonaisuuksia, joissa yhdistyvät edellä mainitut osa-alueet. Syvennämme hopeasavityöskentelyä mm. emaloinnilla ja kivikehyksen istutuksilla. Materiaalitilauksen teemme etukäteen, josta saa lisätietoa ilmoittautumisen yhteydessä kohdasta Lisätietoja-kurssista tai opiston toimistosta Kesäkässää koululaisille TAITOLA, Asemantie 1 ma ti ke to , Henna Luokkanen Kurssimaksu 24,00 Tule aloittamaan kesäloma mukavien käsitöiden parissa. Jokaiselle kurssipäivälle on oma teema ja pieni työ. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, johon voimme lähettää infoa viikko ennen kurssin alkua. Materiaaleista peritään pieni maksu Kuva kuvassa - kankaankuviointia ja tilkkutyötä TAITOLA, Asemantie 1 ti ke to pe la Arja Mattila Kurssimaksu 42,00 Kurssi jakautuu kahteen osaan: kankaankoristeluun ja tilkkutyöhön. Ensimmäisellä jaksolla kuvioimme kangasta leimasimilla ja maalaamalla. Toisella jaksolla valmistamme kuvioiduista kankaista valmiita tuotteita tilkkutyön keinoin. Tuotokset voivat olla laukkuja, kukkaroita, tyynyjä tai koristetekstiilejä. Kankaat opiskelijat hankkivat itse. Värit ja kankaankuviointitarvikkeet voi ostaa opistolta. Aiempaa kokemusta ei tarvitse. UUSIEN OPPILAIDEN ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN LUKUVUONNA Ilmoittautuminen alkaa ma 5.5. klo 9.00 internetissä osoitteessa https://www.hellewi.fi/kempele/ Yksilöopetukseen liittyvät tiedustelut musiikinopettaja Kari Suvilehto p Yksilöopetusta annetaan seuraavissa instrumenteissa: piano, huilu, viulu, sello, rummut, kitara, klarinetti, saksofoni ja yksinlaulu. Opetus on yksilöopetusta 30 min. / vko / opiskelija. Uusia opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelupaikan varmistumisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kurssimaksu laskutetaan opiskelupaikan varmistuttua.

4 Zimmari VIRKISTYSUIMALA YLEISET VESIVOIMISTELUT (sis. uintimaksuun, kesto 30 min) ajalla ja Tiistai 8.30 isoallas Torstai 8.30 monitoimiallas (ei helatorstaina 29.5.) MONITOIMIALTAAN VIIKKO OHJELMA AUKIOLOAJAT Zimmari haluaa tarjota turvallisen uintihetken sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. Uinninvalvojilla on yleinen valvontavastuu kaikista asiakkaistamme. Lapset ovat aina vanhempiensa vastuulla. Suosittelemme, että yhden vanhemman vastuulla uimalassa olisi korkeintaan kolme alle kouluikäistä lasta. Kellukkeita käytetään ainoastaan vedessä, missä lapsi voi seisoa ja on aikuisen valvonnassa. Isoallas on tarkoitettu vain uimataitoisille. Alle 8-vuotias tai uimataidoton lapsi saa tulla uimaan vain yli 15-vuotiaan ohjauksessa. Uimahallin sääntöjä on hyvä kerrata lasten kanssa säännöllisesti. Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä Smartum-saldo maksukortti, Tyky-kuntosetelit, Ticket Mind& Body-kortti, Virikesetelit ja Sporttipassi käyvät meillä työpaikkaliikunnan maksuvälineenä. Työnantajan tarjoamat etuudet on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön ja niillä voi ostaa myös sarjakortteja. Liikuntapassi kempeleläisille eläkeläisille ja työttömille. Hinta eläkeläisille 30e / vuosi (voimassa vuoden ostopäivästä) ja työttömille 15e / puoli vuotta (voimassa puoli vuotta ostopäivästä). Liikuntapassin voi lunastaa Zimmarista todistamalla olevansa oikeutettu ko. etuuteen. Liikuntapassiin oikeutetun pitää olla kirjoilla Kempeleessä. Liikuntapassi ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys). Liikuntapassi on voimassa arkisin klo 16 saakka sekä viikonloppuisin (arki-iltaisin normaalit uintimaksut). Liikuntapassilla pääsee myös Kempelehallin kuntosalille (osallistuttava ensin kuntosalikurssille, lisätietoja liikuntasihteeri Pauli Ängeslevältä p ). Seniorikortti: uinninharrastamiseen 65 vuotta täyttäneille kempeleläisille, tyrnäväläisille ja liminkalaisille. Hinta 30, voimassa vuoden ostopäivästä. Seniorikortti ei käy erityisryhmien vesivoimisteluihin (terveyskeskus ja reumayhdistys). Seniorikortti on voimassa arkisin klo 16 saakka sekä viikonloppuisin (arki-iltaisin normaalit uintimaksut). Kempeleläisillä senioreilla mahdollisuus käydä myös Kempelehallin kuntosalilla seniorikortilla (osallistuttava ensin kuntosalikurssille, lisätietoja liikuntasihteeri Pauli Ängeslevältä p ). Autoilijoita pyydämme huomioimaan seuraavaa: Invapysäköintipaikat (4 kpl) tarkoitettu vain ko. luvalla varustetuille autoille. Henkilökunnan pysäköintipaikat varattu ainoastaan henkilökunnan käyttöön, tämä erityisesti huomioitava klo Ajankohtaista tietoa Zimmarin tapahtumista ja poikkeavista aukiolo- tai allasajoista löytyy Zimmarin nettisivuilta YLEISET VESIVOIMISTELUT (sis. uintimaksuun, kesto 30 min) asti ja alkaen Maanantai isoallas (ei musiikkia) Tiistai 7.30 isoallas (ei musiikkia) senioreille, monitoimiallas (ei musiikkia) monitoimiallas (ei musiikkia) Keskiviikko 7.00 monitoimiallas isoallas Torstai 8.00 monitoimiallas senioreille, monitoimiallas isoallas monitoimiallas Perjantai vesitreeni, monitoimiallas Sunnuntai isoallas Lehmikentäntie 2, Kempele Palvelupiste, p Valvomo, p Maanantai Tiistai, keskiviikko, torstai Perjantai Lauantai ja sunnuntai Palvelupiste suljetaan tuntia aikaisemmin ja uintiaika päättyy puoli tuntia ennen hallin sulkemista. Kevään poikkeavat aukioloajat * Keskiviikko avoinna klo * Torstai 1.5. suljettu * Helatorstai avoinna klo Kesän aukioloajat Zimmari suljettu (vuosihuolto) Kesäaukioloajat ja maanantai klo tiistai - perjantai klo lauantai ja sunnuntai suljettu Normaalit aukioloajat alkaen Allas suljettu muulta toiminnalta. Monitoimiallas on tarkoitettu ensisijaisesti erityisryhmille. Koululaisten lomaviikoilla ei ole varattuja vuoroja. Muutokset mahdollisia. Maanantai Kempeleen veteraanit TK Liminka Rantalakeuden reuma ja tules Tiistai TK Kempele Vesivoimistelu senioreille Yleinen vesivoimistelu Aqua Zumba KNV Keskiviikko Yleinen vesivoimistelu TK Rantsila TK Kempele Zytyke 7.5. Torstai Yleinen vesivoimistelu TK Rantsila Koti- ja maatalousnaiset Vesivoimistelu senioreille Yleinen vesivoimistelu Perjantai Vesitreeni Lauantai Vauvauinti LASTEN UIMAKOULUT KESÄLLÄ 2014 Ilmoittautuminen alkaa perjantaina klo 9.00 internetin kautta osoitteessa www. kempele.fi/zimmari/uimakoulut Ilmoittautumisohjeet Jokaisen uimakoulun kohdalle tulee linkki ilmoittautumislomakkeeseen, kun ilmoittautuminen alkaa. Saat heti tiedon, onnistuiko ilmoittautuminen. Muista kirjata itsellesi uimakouluaika, johon lapsesi on tulossa. Alkeisuimakoulut on tarkoitettu uimataidottomille. Huomaa ikärajat uimakouluissa. Lapsen voi ilmoittaa vain yhteen uimakouluun. Jos uimakoulut ovat jo täynnä, voit ilmoittaa lapsesi varasijalistalle. Otamme yhteyttä, jos paikkoja vapautuu. Uimakoulumaksut ensimmäisellä kerralla Zimmarin palvelupisteeseen. Lapset on vakuutettu uimakoulun ajaksi. Jos haluat perua uimakouluilmoittautumisen, ota yhteyttä Zimmarin palvelupisteeseen p tai laita sähköpostia osoitteeseen Alkeisuimakoulu 5 6 v. Opetellaan kellumaan, liukumaan ja sukeltamaan. Yhdessä leikkien ja harjoitellen voitetaan mahdollinen vesipelko. Opetus lastenaltaassa. (Kempeleen esikoululaiset ovat käyneet vastaavan uimakoulun). Alkeisuimakoulu 7 8 v. Opetellaan uinnin perusteita. Lapsille, jotka ovat käyneet talvella esikoulussa tai ekaluokalla uimassa ja tarvitsevat rohkaisua uintiin. Opetus lastenaltaassa. Alkeisuimakoulu 9 10 v. Opetellaan uinnin perusteita. Opetus lastenaltaan syvässä päässä. Jatkouimakoulu 5 6 v. Tarkoitettu lapsille, jotka osaavat jo liukua ja sukeltaa. Opetellaan alkeisuintilajeja. Opetus lastenaltaassa. Jatkouimakoulu 7 8 v. Opetellaan eri uintilajeja. Tarkoitettu lapsille, jotka osaavat uida jo vähintään 10 metriä. Opetus lastenaltaassa ja osin isossa altaassa. Jatkouimakoulu 9 10 v. Opetellaan uintitekniikoita rinta-, selkä- ja vapaauinnissa. Opetus isossa altaassa. Uimakoulun aikana suoritetaan harrastus- tai taitomerkki. Jatkouimakoulu v. Opetellaan uintitekniikoita rinta-, selkä- ja vapaauinnissa. Opetus isossa altaassa. Uimakoulun aikana suoritetaan harrastus- tai taitomerkki. Alkeisuimakoulu 5 6v. (4 krt) 22 e ma, ti ke ja pe (ei helatorstaina) klo ma, ti ke ja pe (ei helatorstaina) klo Alkeisuimakoulu 5 6v. (5 krt) 28 e ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo

5 Zimmari ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo Alkeisuimakoulu 7 8 v. (5 krt) 28 e ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo Alkeisuimakoulu 9 10 v. (5 krt) 28 e ma - pe klo ma - pe klo Jatkouimakoulu 5 6 v. (4 krt) 22 e ma, ti ke ja pe (ei helatorstaina) klo Jatkouimakoulu 5 6 v. (5 krt) 28 e ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo Jatkouimakoulu 7 8 v. (5 krt) 28 e ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo ma - pe klo Kulttuuritoimi Keväisiä tuulahduksia Jaana Kokko-Alakärpän maalauksia kunnantalon näyttelytilassa Näyttely on avoinna ma-pe klo Tervetuloa! Liikuntatoimi Tunne kehosi koostumus! Kempeleen liikuntatoimi tarjoaa Kempeleläisille InBody-mittaukset ajalla Mittaukset suoritetaan Kempelehallilla (2. kerros, kabinetti) klo Varaa mittausaikasi alkaen puh Mittaukseen kuluu aikaa n.10min. Vältä juomista ja syömistä 2 tuntia ennen mittausta. Pauli Ängeslevä, p Jatkouimakoulu 9 10 v. (5 krt) 28 e ma - pe klo Jatkouimakoulu v. (5 krt) 28 e ma - pe klo Kirjasto KEMPELEEN PÄÄKIRJASTO sijaitsee liikekeskus Zeppelinin kolmannessa kerroksessa osoitteessa: Zeppelinintie 1, Kempele Puh Sähköposti: Kirjaston kotisivu Aineistotietokanta ja uusinnat salanumeron avulla Pääkirjasto on avoinna: Ma pe La Aukiolopoikkeukset: Ke kirjasto suljettu koulutuksen vuoksi. To 1.5. kirjasto suljettu. Ke klo 11-16, Helatorstaina suljettu. Pääkirjaston kesäaika maanantaista alkaen: ma-pe ja la suljettu. LÄHIKIRJASTO- KOULUKIRJASTO TIETOTORI Vihiluodontie 586, Kempele p Sähköposti: Tietotori avoinna: Ma pe Poikkeukset Tietotorin aukioloajoissa: Ke kirjasto suljettu koulutuksen vuoksi. To 1.5. kirjasto suljettu. Helatorstaina suljettu. Tietotorin kirjasto on suljettu kesällä La klo Nukketeatteri Capelle esittää Mirja ja ihmekirjat (kesto 30 min) Mirjan lähikirjastossa tapahtuu kummia. Kirjastotäti Kirjavainen on jo viikon verran joutunut siivoamaan yöllisiä sotkuja. Yötyöntekijä Hanskihiiri pyytää Mirjaa avuksi selvittämään, mitä kirjastossa tapahtuu. Lattialankut narisevat ja ansoja viritellään, kunnes syy selviää. Hurjan yön aikana Mirja oppii lukemaan. Kirjoitus, ohjaus, esitys ja nuket : Ilona Lehtoranta. Sopii erityisen hyvin yli 3-vuotiaille, eskareille, lukemaan harjoitteleville ja luokkalaisille. Vapaa pääsy, tervetuloa! Satutunnit pääkirjastossa jatkuvat saakka Satutuokio pääkirjastolla torstaisin klo Kirjaston henkilökunta lukee ja kertoo satuja. Syksyllä on otettu käyttöön uusi satupassi ja 10 leimaa keränneet saavat pienen palkinnon. Tervetuloa! Kirjallisuuspiiri pääkirjastossa Kirjallisuuspiiri kokoontuu keväällä vielä kerran: To 8.5. klo Mazzarella, Merete: Illalla pelataan Afrikan tähteä Piirin vetäjänä toimii Tuula Väyrynen. Piiri on kaikille avoin ja maksuton. Kempeleen kirjasto auttaa piiriläisiä saamaan kirjoja maksutta muistakin kirjastoista. Tervetuloa mukaan keskustelemaan elämänläheisistä aiheista kirjallisuuden avulla! Eläkeläisten tietotiistai pääkirjastossa Ti 6.5. klo Juhlien järjestäminen vinkkejä hyviin juhliin antaa toiminnanjohtaja Taina Pirkola Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:stä Tervetuloa kaikenikäiset! Näyttely pääkirjastossa Touko-kesäkuu : Meeri Koutaniemi : Kaukana kotoa - Tabareybareyn tytöt Meeri Koutaniemi valokuvasi viiden malilaistytön elämää pakolaisleirillä Nigerissä. Plan Suomen näyttely. Jatkuva poistoaineiston myynti Kempeleen pääkirjastossa myydään jatkuvasti sekä aikuisten että lasten poistokirjoja hintaan 0,50 /kpl tai 3 kpl 1 eurolla. epress : lue paikallis- ja maakuntalehtiä kirjastossa Digitaalisia, ajankohtaisia näköisversioita voi lukea kirjaston asiakaskoneilla. Valittavana mm. Pyhäjokiseutu, Kuhmolainen, Lappilainen, Raahelainen, Ylä-Kainuu, Turun Sanomat ja yli 100 muuta lehteä. Varaa asiakaskone tiskistä kirjastokortilla tai henkilöllisyystodistuksella ja luku voi alkaa! Musiikkiosasto tiedottaa: klassista ja jazzia kuunneltavissa Naxos-palvelun kautta Kuunneltavissa n. 1,3 miljoonaa klassista ja n jazz-kappaletta. Voit kirjautua palveluihin Kempeleen kirjaston 244A-alkuisella kortilla esim. kirjaston musiikkiosaston sivulla kempele.fi/fi/asukkaalle/kirjasto/ musiikkiosasto. Kaksi kuuntelijaa voi olla kirjautuneena molempiin palveluihin yhtä aikaa (max. 2 h / hlö). Muistathan kirjautua ulos, kun lopetat kuuntelun! Myytäviä oheistuotteita pääkirjastossa Mustia reilun kaupan Outi-kirjastot kangaskasseja on saatavissa 5 e kappalehintaan. Lisäksi on myytävänä teosta Lakeuden äärellä, kaupungin naapurina : Kempeleen kulttuuriympäristöohjelma (toim. Timo Paakki), hinta 15 euroa. Pääkirjasto välittää myös Kempele- Seura ry:n julkaisemaa Kempeleen Kurpponen kotiseutulehteä, jonka teemana on musiikki. Tätä 5 euron hintaista julkaisua voi ostaa vain käteisellä ja tasarahalla, muita edellä mainittuja myös kortilla. Digitointilaite Pääkirjastolla on mahdollisuus maksuttomaan digitointilaitteen käyttöön. Asiakas voi siirtää VHSkasetilla (tai VHS-C) olevat tallennuksensa DVD-levylle (oma levy mukaan). Laite on omatoimisesti käytettävissä kirjaston aukioloaikana. Opastamme tarvittaessa. Laitteen voi varata numerosta tai paikanpäällä. Huomioi aikaa varatessa, että siirto kestää yhtä kauan kuin siirrettävän materiaalin kesto. Vaihtohylly Pääkirjaston hissiaulassa on kirjojen ja lehtien vaihtohylly. Voit tuoda omia hyväkuntoisia kirjojasi ja lehtiäsi muiden iloksi ja ottaa aineistoa ilmaiseksi. Vaihtohyllystä voi aina ottaa materiaalia vaikkei toisi koskaan mitään tilalle. Huom! Ei kirjastojen poistokirjoja, kirjasarjoja tai tietosanakirjoja. Kempeleen kirjasto ja Linnakangastalon koulu ovat mukana valtakunnallisessa Lukuinto-ohjelmassa, jolla tuetaan ja edistetään lasten ja nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Lisää tietoa Lukuinnosta löydät sekä Linnakangastalon koulun nettisivuilta edu.kempele.fi/linnakangas/ Ilmoitathan muuttuneet yhteystietosi kirjastoon! TERVETULOA KIRJASTOON!

6 Nuorisotoimi Ajankohtaista tietoa saat toiminnastamme osoitteesta kempele.fi/fi/asukkaalle/nuoriso. html ja Seutunapista löytyy paljon nuorten elämään liittyvää asiaa. Tutustu myös Nuorten elämä.fi sivustoon. Seutunapin kuukausiteemana toukokuussa on päihteet. Olemme FB:ssa nimillä Pirilä Kempele ja Monari Honkanen. Pyydä kaveriksi! ETSIVÄ NUORISOTYÖ Hei sinä vuotias nuori. Oletko ilman koulu- tai työpaikkaa? Mietitkö jatkopolkua tai alan vaihtoa? Onko sinulla jotain muuta, missä tarvitsisit apua? Jutellaan yhdessä lisää! Ota yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään Laura Sinkkoseen, p , FB: Etsivä Laura Kempele. Lue lisätietoa -> Asukkaalle -> Nuoriso -> Etsivä työ. PS. Myös esimerkiksi vanhemmat tai kaverit voivat ilmoittaa etsiville nuoresta, jonka uskovat tarvitsevan apua yllämainituissa asioissa. Näpistelijä jää Kempeleen Näppihaukan kynsiin puuttumista alle 15-vuotiaiden omaisuusrikoksiin. Toimintaa tehdään yhteistyössä sosiaalitoimen, kauppiaiden ja poliisin kanssa. Ota yhteyttä: Sinikka Ojapelto p Nuorisotoimen lasten- ja nuortentaloilla, retkillä, leireillä ja tapahtumissa energiajuomat ovat kiellettyjä sekä kaikki toiminnot ovat päihteettömiä. Nuorisotoimi järjestää pienryhmätoimintaa kesäkuussa. Ota yhteyttä Sanna Tauriaiseen p Koulunpäättäjäispäivänä la kyyditys Ouluun YleX Pop- tapahtumaan. Kyydityksen hinta, aikataulu yms. tiedotetaan kouluilla lähempänä ajankohtaa, kun tapahtuman tarkemmat tiedot on julkistettu. LASTEN- JA NUORTEN KESÄTOIMINTAA 2014 Osa kesätoiminnoista (retkistä ja leireistä) järjestetään yhteistyössä Rantalakeuskuntien nuorisotoimien kanssa. Ilmoittautumiset alkavat internetissä ma klo osoitteessa fi/fi/asukkaalle/nuoriso/tapahtumat-ja-retket.html Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lähtijän mahdollinen erikoisruokavalio, allergiat, matkapahoinvointi, lääkitys, pyörätuolitarve yms. asioita, joista ohjaajien olisi hyvä tietää. Internetissä ilmoittautuessa ilmoita aina vain yhden henkilön tiedot kerrallaan. Jos ilmoitat siis useamman henkilön samalla kertaa, avaa joka kerta linkki uudelleen seuraavan henkilön tietojen kirjoittamista varten. Mikäli ilmoittautuminen on tehty ohjeiden vastaisesti (eli ilmoitettu samaan lomakkeeseen monta osallistujaa) emme takaa, että kaikki pääsevät mukaan, mikäli retki/leiri on täynnä. Ilmoittautuminen on sitova Sitovat ilmoittautumiset tehdään ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % retken hinnasta, mikäli osallistujalla ei ole esittää lääkärintodistusta. Peruminen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen on siis mahdollista ilman maksuja ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Ilmoittautumisen jälkeen Retkistä ja leireistä lähetetään ilmoittautuneille retki-/leirikirje ja tilisiirtotiedot. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna ennen retkeä/leiriä, joten noudatathan ilmoitettua eräpäivää. Kirjeestä selviää tarkat aikataulut, ohjelma sekä se, mitä tarvitsee ottaa mukaan retkelle/leirille. Jos et lähdekään varaamallesi retkelle/leirille, ilmoita peruuntumisesta AINA pikaisesti nuorisotoimen henkilöstölle, jotta varallaolijoille saadaan ilmoitettua ajoissa vapautuneista paikoista. Hyvä tietää Nuorisotoimella on retkillä/leireillä tapaturmavakuutus kempeleläisille osallistujille. Retkillä/leireillä on pääsääntöisesti mukana kunnan oma ohjaaja/ ohjaajat. RETKET 1. Retki Angry Birds sisäaktiviteettipuistoon Vuokattiin ti Hinta: 36. Hintaan sisältyy matka, sisäänpääsy ja tapaturmavakuutus. Ruokailut jokainen maksaa itse. Ilmoittautumiset ma mennessä. Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan. Lisätiedot: Sanna Tauriainen p Retki Powerpark-huvipuistoon ti Hinta: 52 (yli 130 cm) ja 42 (alle 130 cm) tai 28 (sis. matkan ja sisäänpääsyn - ei ranneketta eli ei pääsyä laitteisiin) 52 /42 hintaan sisältyy matka, ranneke ja tapaturmavakuutus. Ruokailut jokainen maksaa itse. Ilmoittautumiset ma mennessä. Alle 10-vuotiaille huoltaja mukaan. Lisätiedot: Pirjo Ranta p Päivävaellus Rokualle to Hinta: 25. Hintaan sisältyy matka, makkaranpaisto ja kahvi nuotiopaikalla sekä tapaturmavakuutus. Ota muita omia eväitä ja juomapullo mukaan pikkureppuun. Ilmoittautumiset ma 26.5 mennessä. Lisätiedot: Pirjo Ranta p Retki Ähtärin eläinpuistoon ja Tampereen Särkänniemeen ti-ke Hinta: 115. Hintaan sisältyy matka, rannekkeet, ilta- ja aamupalat, 2 lounasta ja tapaturmavakuutus. Tutustumme myös Tuurin kyläkauppaan, jossa ruokaillaan. Majoitus (lattiamajoitus) Rientolan Setlementti ry:n toimintatalossa. Ilmoittautumiset ma 2.6. mennessä. Lisätiedot: Sanna Tauriainen p LEIRIT 1. Varusmieskoulutus tutuksi -leiri pe-su Oulun Hiukkavaarassa yli 12-vuotiaille Hinta: 45. Hintaan sisältyy ruoat, telttamajoitus, armeijan varusteet (maastopuku + kengät) ja tapaturmavakuutus. Ilmoittautumiset to 8.5. mennessä. Vanhempien allekirjoitettu suostumus leirille osallistumiseen vaaditaan. Lisätiedot: Jussi Mäkäräinen p Skeittipäiväleiri ke-to klo Sarkkirannan urheilukeskuksessa (skeittiparkki) vuotiaille. Hinta: 30. Hintaan sisältyy yhteensä 8 h opetusta + vapaata harjoittelua. Ota mukaan omat eväät. Kypäräpakko. Ilmoittautumiset ke mennessä. Kempeleestä mukaan mahtuu 3 osallistujaa (paikkoja enemmän, mikäli muista kunnista ei ole osallistujia). Lisätiedot: Sanna Tauriainen p Lasten yö-luontoleiri to-pe Honkasen Monarilla Hinta: 15. Hintaan sisältyy ruokailut, materiaalit ja ohjelma; lattiamajoitus sisällä teltassa tai ilman. Mukavaa ohjelmaa yhdessä tehden. Leiri alkaa torstaina klo 9 ja päättyy perjantaina n. klo 16. Ilmoittautumiset pe mennessä. Lisätiedot: Pirjo Ranta p Isien ja poikien kalastusleiri su-ke Jatkonsalmen kämpällä Hossassa, Suomussalmella Hinta: 135 aikuiset ja 85 lapset. Hintaan sisältyy matka, ruoat, majoitus, karhutilalla käynti ja tapaturmavakuutus. Kempeleestä mukaan mahtuu osallistujaa, riippuen montako lähtee samasta perheestä. Ilmoittautumiset pe mennessä. Lisätiedot: Jussi Mäkäräinen p TAPAHTUMAT S.K.A.T.E.-kisat to klo Sarkkirannan urheilukeskuksen skeittiparkilla (ilmoittautumiset klo paikan päällä, kisat klo alkaen) Flättiskate Berricsin säännöillä. Sarjat: Alle 14-vuotiaat ja yli 14-vuotiaat. Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan. Palkintoina dekkejä, renkaita, t-paitoja yms. Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan! Lisätiedot: Sinikka Ojapelto p Lemmikkieläinpäivä ke klo Pirilän lasten- ja nuortentalolla - Ota oma lemmikkisi mukaan ja tule tapaamaan muita lemmikkien omistajia - Voit osallistua myös ilman lemmikkiä, joten kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa! - Lemmikkieläintavaran vaihtopiste (tuo omat ylimääräiset tavarat vaihtopisteeseen ja ota jotain tarvitsemaasi tilalle, esim. pannat, lelut, ruokakupit jne.) - Eläinaiheista ohjelmaa - Mukaan mahtuu max. 20 osallistujaa - Ilmoittautumiset pe mennessä - Lisätietoja Sanna Tauriainen p Ilta-pihakirppis pe klo Pirilän lasten- ja nuortentalon esiintymislavan edustalla - Tule myymään ja/tai ostamaan; myös oheisohjelmaa lapsille - Pöytävuokra: 5 - Lisätiedot ja pöytien varaukset ensisijaisesti sähköpostitse sinikka.ojapelto(at)kempele.fi, Sinikka Ojapelto p TYÖPAJATOIMINTA TIEDOTTAA Kädentaito- ja taidetyöpaja Kempeleen kunnan nuorten kädentaito- ja taidetyöpaja toimii Pirilän Konekoulun tiloissa. Pajalla harjoitellaan työelämätaitoja, arjenhallintaa ja erilaisia kädentaitoja. Paja on tarkoitettu vuotiaille kempeleläisille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Tavoitteena on saada nuorelle mielekästä tekemistä ja tähtäimenä on joko työ- tai opiskelupaikka. Pajalle on käynnissä jatkuva haku, joten ota rohkeasti yhteyttä meihin, mikäli pajalle mielit! Kevät-/kesäkaudella pajapaikat ovat täynnä tällä hetkellä, mutta mietitään pajalle sijoittumistasi elokuusta alkaen. Työvalmentaja Stiina Leino p Yksilövalmentaja Inka Labba p LASTEN- JA NUORTENTALOJEN TOIMINTA 2014 Löytyy netistä asukkaalle/nuoriso.html Talojen mahdollisista aukiolomuutoksista kerrotaan mm. ovi-ilmoituksilla, sivulla ja FB:ssä. Lasten ja nuorten vanhemmat ovat aina tervetulleita tutustumaan talojen toimintaan aukioloaikoina kaffit tarjotaan! Honkasen lasten- ja nuortentalo Honkasentie 11, Kempele, p , FB:ssä nimellä Monari Honkanen. Monari avoinna Maanantai klo lk pelipäivä klo Avoimet ovet nuorille Keskiviikko klo lk puuhailupäivä Perjantai klo Avoimet ovet nuorille Monari-info: - Alakoululaisten maanantain pelivuorolla biljarditurnauksia (8- ja 9-pallo) ja bingo klo 15, keskiviikkoisin talopalaveri klo 15 ja pientä askartelua - Etsivä nuorisotyöntekijä Laura Sinkkonen Monarilla maanantaisin klo vko 18: to 1.5. Vappuna ja pe 2.5. talo suljettu vko 19: Päihteistä asiaa toukokuun tietoteema vko 20: esillä asiaa päihteistä vko 21: pe kesäkauden avajaiset nuorten vuorolla klo (grillausta yms) vko 21: talotoiminta päättyy, viikolla 22 talot ei auki. Kesäkuun aukioloajat ilmoitetaan toukokuun lopussa ilmestyvässä kuntatiedotteessa. Kerhotoiminta Monarilla: Tiistaisin ja torstaisin klo tyttökerhot. Kerhossa mm. leivotaan pientä välipalaa joka kerta, askarrellaan ja leikitään. Lisätietoja Pirjolta p Pirilän lasten- ja nuortentalo Piriläntie 155, Kempele, p , FB:ssä nimellä Pirilä Kempele. Pirilä avoinna: Tiistai klo Alaluokkalaisille 3-6lk klo Avoimet ovet nuorille Torstai klo Alaluokkalaisille 3-6lk klo Avoimet ovet nuorille Perjantai klo Yökahvila: (muulloin suljettu -> Monari avoinna perjantaisin) Pirilä-info: vko 18: to 1.5. Vappuna ja pe 2.5. talo suljettu vko 19: biljarditurnaus nuorten vuorolla to 8.5. klo vko 20: leivontaa nuorten vuorolla to klo vko 21: kesäkauden avajaiset lasten vuorolla to klo (grillausta yms) vko 21: helmiliskojen tekoa nuorten vuorolla to klo vko 21: talotoiminta päättyy, viikolla 22 talot ei auki. Kesäkuun aukioloajat ilmoitetaan toukokuun lopussa ilmestyvässä kuntatiedotteessa. -Pirilän esiintymislavan käytön tiedustelut ja varaukset Sanna Tauriainen, (sanna.tauriainen(at)kempele. fi, p ) tai Merja Hillilä, (merja.hillila(at)kempele.fi, p ). Lavan käyttö on pääsääntöisesti maksutonta, sähkön käytöstä peritään maksu määrättyjen taksojen mukaisesti. Nuorisotoimen yhteystiedot: /Sanna Tauriainen, nuorisotyön palveluyksikön vastuuhenkilö Honkasen lasten- ja nuortentalo: /Pirjo Ranta, nuorisoohjaaja-raittiussihteeri Pirilän lasten- ja nuortentalo: /Sinikka Ojapelto, nuoriso-ohjaaja /Jussi Mäkäräinen, erityisnuorisotyöntekijä /Laura Sinkkonen, etsivä nuorisotyöntekijä /Stiina Leino, työpajan työvalmentaja /Inka Labba, työpajan yksilövalmentaja Honkasen ja Pirilän ohjaaja/valvoja Kati Kallio Sähköpostiosoitteet muotoa:

7 PÄIVÄHOITOON JA AVOIMEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE TOIMINTAA Kerhotoiminta päättyy kevätkauden osalta viikolla 20. Kerhot jatkuvat taas syksyllä koulujen alettua. 4H-työpalvelukoulutus nuorille alkaen klo Koulutukseen voi osallistua 14-vuotta täyttäneet nuoret, 4H-työpalvelutehtäviin voi hakeutua vain koulutuksen käyneet, ilmoittaudu mukaan! 4H-kevätkirmaus Haapajärvellä. Päivän aikana kisataan 4H-mestaruuksista hevos-, koira-, kokki- ja traktoritaidossa, mönkkärin ajossa sekä luontopolulla. Päivän aikana myös muuta oheisohjelmaa. Kilpailuihin rajallinen osallistujamäärä, jos kiinnostuit, ota pikaisesti yhteyttä Heliin ja ilmoittaudu mukaan. 4H-työpalvelu. 4H-yhdistys välittää nuoria erilaisiin työpalvelutehtäviin. Palveluna tarjoamme mm. kotitalouksien siivousta, ikkunanpesua ja lemmikkieläimen hoitoa. Työpalvelun tuntiveloitus on 12,00 eur + ALV / hlö. Työtilaukset 4Hyhdistyksestä. PÄIVÄHOITOON HAKEMINEN Päivähoitoa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli päivähoitopaikkaa tarvitaan äkillisesti vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoidon tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Tarkempia tietoja päivähoidon vaihtoehdoista Kempeleen kunnan nettisivuilla osoitteesta: varhaiskasvatus.html. Päivähoitohakemus täytetään sähköisesti osoitteessa AVOIN VARHAISKASVATUS Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille ja perheille. Avoimien päiväkotipalveluiden tavoitteena on eri toimintamuodoin tukea perheitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa silloin, kun perheellä ei ole tarvetta kokopäiväiseen hoitoon ja lapselle valitaan kotihoito. Perhe voi samanaikaisesti saada kotihoidon- tai yksityisenhoidon tukea. Avoimen päiväkotitoiminnan palveluita ovat varhaiskasvatuskerhot ja erilaiset perheryhmät. Varhaiskasvatuskerhoissa järjestetään yhteistä toimintaa 2 5 -vuotiaille lapsille. Yhdessä ryhmässä on keskimäärin 14 lasta. Ryhmät toimivat 1-2xviikko. Kerhoista peritään kuukausimaksu15 tai 30 / lapsi. Perhekerhoissa on yhdessä suunniteltua toimintaa vanhemmille ja lapsille. Ryhmissä on keskimäärin 12 perhettä lapsineen. Lukukausimaksu 30 / perhe. Esikkoryhmä on tarkoitettu ensimmäisen lapsen saaneille perheille. Ryhmä toimii vertaistukiryhmänä. Asukastupa Lisäksi molemmissa toimipisteissä kokoontuvat perheryhmät, jonne ohjaudutaan erityisestä tarpeesta. Näiden perheryhmien toiminta-aika on pitempi, kuin normaali perhekerhossa. Esikkoryhmistä ja tuetuista perheryhmistä ei peritä maksua. Avoin päiväkotitoiminta noudattaa koulujen loma-aikoja. Kempeleen kunnan avoimiin päiväkotipalveluihin haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan nettisivuilta: tai paperilomakkeella, jonka voi tulostaa nettiosoitteesta: Lomakkeita on saatavissa myös päiväkodeista. Paperiset ilmoittautumislomakkeet toimitetaan Linnakangastalon päiväkotiin os. Linnakangastalon päiväkoti, Linnakaarto 20, Kempele tai Sarkkirannan päiväkotiin os. Alangontie 3, Kempele (toiminta alkaa ). LINNAKANGASTALON AVOIN PÄIVÄKOTI Os.: Linnakaarto 20, Kempele Puh: Varhaiskasvatuskerhot Haltijat Ma klo ja to klo Hiidet Ke ja pe klo Perheryhmät Myllärit Ma klo Keijut Ti klo Esikkoryhmä To klo AVOIN PÄIVÄKOTI LÄNSI Os. Alangontie 3, Kempele Sarkkirannan päiväkoti Puh: , Varhaiskasvatuskerhot Vanamo ma ja to klo Metsätähti ke klo Perheryhmät Nuppuset pe klo Niittyvillat ti klo Esikkoryhmä ma klo KEMPELEEN SEURAKUNTA JA MLL tarjoavat myös erilaista toimintaa lapsille ja perheille. Kempeleen seurakunnan päiväkerhoihin ilmoittautuminen sähköisesti osoitteesta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kempeleen yhdistyksen toiminnasta lisätietoa osoitteesta Junnuleiri Manamansalossa Kultahiekoilla 8-12 vuotiaille. Leirin ohjelmassa mm. ongintaa, farmer s golf, kädentaitoja, teräsmieskilpailu, saunomista ja uintia. Leirimaksu on 80 / jäsen, 110 /muut (sis.kuljetus, majoitus, ruokailut ja materiaalit), ilmoittaudu mukaan! Viljelypalstoja vuokrataan Pirilän pellolta. Palstan koko n. yksi aari, vuokra 25 /palsta. Lisätietoja ja vuokraus 4H-yhdistyksestä, puh Kempeleen kotitalouksien vaarallisten jätteiden ja SER-jätteen vastaanottopiste sijaitsee osoitteessa Tarjusojantie 9, Pohjolan Laitehuollon pihapiirissä. Asema on avoinna KE klo (Pyhäpäivinä suljettu). Jätteen tuonti vastaanottopisteeseen aukioloaikojen ulkopuolella on ehdottomasti kielletty! Kempeleen 4H-yhdistys ry./heli Kylli p , kempele(at)4h.fi os. Piriläntie 155D, Kempele. Yhdistyksen kotisivut: Kempeleen Asukastupa Kempeleen asukastupa on avoinna ti-to klo osoitteessa Honkasentie 11. Samassa talossa, Honkatuvalla, toimii myös neuvolan perhetyö ja senioreiden päivätoiminta. Aukioloaikana tuvalta saa pikkurahalla tuoretta kahvia ja pullaa talon tapaan. Lounasruokalatoimintaa asukastuvalla ei ole. Asukastupayhdistyksen jäsenenä olet mukana tukemassa toimintaamme. Jäsenkortin esittämällä saat alennusta Keijun Kukkapuodista ja Kangasvillasta. Jäsenmaksun suuruus vuodelle 2014 on 10 euroa. Asukastuvalla on myynnissä tuvalla tehtyjä käsitöitä sekä meille lahjoitettuja kirjoja, joiden tuotto tulee suoraan asukastuvan toiminnan tukemiseksi. Kevätkokous Kempeleen Asukastupayhdistys ry:n kevätkokous on sunnuntaina 4.5. klo 16 asukastuvalla. Asialistalla sääntömääräisten asioiden lisäksi puheenjohtajan valinta ja hallituksen täydentäminen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Aukioloajoista Asukastupa on suljettuna vapunpäivänä 1.5. ja helatorstaina Asukastupa on kesän vietossa välisen ajan. Tuvalla tapahtuu Seuraava kirppislauantai on 3.5. klo Kirppispöytä on jäsenille ilmainen, muilta peritään 5 varausmaksu. Pöytävaraukset Tuvan puhelimeen tai sähköpostilla. Torstaina 8.5. klo 13 Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi tavattavissa kahvikupposen äärellä. Tervetuloa keskustelemaan ja juttelemaan. Vapaa pääsy. Kahvio avoinna. Kempeleen asukastupa on mukana Liikuta Minua tapahtumassa tiistaina klo 13 Pirilässä. Ilmoittaudu mukaan liikuttamaan heitä, jotka eivät siihen itse enää pysty. Tapahtuman kesto n. 1h. Tulossa Asukastupayhdistyksen perinteinen peräkonttikirppis kunnantalon parkkipaikalla lauantaina 7.6. klo Paikkavaraukset tuvan puhelimeen tai sähköpostilla. * * * Tule mukaan tekemään Tuvasta meidän kaikkien olohuone! Seuraa ilmoitteluamme netissä, facebookissa ja ilmoitustauluilla! puh

8 Kempeleen seurakunta Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 9.4 asettanut Kempeleen kirkkoherran vaalisijoille seuraavat hakijat: 1.vaalisija Jouko Lankinen 2.vaalisija Kimmo Helomaa 3.vaalisija Petteri Tuulos Vaalisijan saaneet kirkkoherraehdokkaat tulevat esittäytymään seurakunnalle su klo 10 messun jälkeen. Kempeleen hautausmaan siivoustalkoot ke 7.5. klo Makkaranpaistoa ja kahvittelua talkoilun lomassa kirkonmäellä. Tervetuloa talkoilemaan, otathan oman haravan ja hanskat mukaan! Äitienpäivän messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Äitienpäivälounas messun jälkeen Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa lähetystyön hyväksi. Messu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Kempeleen kirkkoherraehdokkaiden esittely messun jälkeen. Yhteiskristillinen sanan ja rukouksen ilta su klo 17 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Illan aiheena Taivaan kansalaisena maailmassa. Puhujina Jussi Pellikka ja Eero Pokela. Musiikissa ylistysryhmä Versot. Illan juontaa Marjatta Tuohinto. Illan lopussa rukouspalvelu. Perhemessu su klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Helatorstain messu klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Uusien työntekijöiden työhön siunaaminen. YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA Kokko-Kirppis la 3.5. klo Kokkokankaan srk-keskuksessa. Yli 40 myyntipöytää, buffet, onnenpyörä, arvontaa, Yhteisvastuun myyntipöytä ja lapsille leikkipaikka. (Kaikissa ostoissa käteismaksu) Yhteisvastuun kiitosilta kaikille yhteisvastuukeräykseen osallistuneille ti klo 18 keskustan srk-kodilla, Tiilitie 1. Ilm mennessä Jaanalle / puh tai Arvolle puh AIKUISET Raamattu- ja keskustelupiirit ks. fi/ryhmat Pizzaa ja Parisuhdetta pe 9.5. klo Zeppeliinin Rossossa. Ilmoittautumiset 4.5. mennessä Vuorovaikutus parisuhteessa kurssi Kurssi toteutetaan iltakurssina Kokkokankaan srk-keskuksessa. Lastenhoito järjestetty. Arki-iltoina iltapala ja lauantaina kevytlounas. Kurssin hinta on 50 /pariskunta (Kempeleen seurakunnan jäsenet), 70 / pariskunta (ei Kempeleen seurakunnan jäsenet). Kurssihinta sisältää ohjauksen ja pienet ruokailut sekä tarvittaessa lastenhoidon. Vuorovaikutuskurssi kokoontuu: klo , klo , 3.6. klo , ja 7.6. klo Kurssin vertaisohjaajina toimivat Minna ja Risto Jyrkkä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset mennessä Saija Kivelä p ks. lisää. Seurakuntaretki Hengen uudistuksen kesäjuhlille Kalajoelle Retken hinta n. 90 e (sis. bussikyydin ja majoituksen Hostel Retkeilijässä 2 hh/huoneissa sis. aamupalan). Ilmoittautumiset tai arkisin klo 9-15 p MUSIIKKI Konservatorion Kempeleen osaston oppilaskonsertti ma klo 19 Kokkokankaan srk-keskuksessa. Negrospirituaalikonsertti Vie vuorille tää viesti su klo 15 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa Uusi Ääni-kuoro, johtaa Taru Pisto,Askeleet-kuoro, johtaa Marjo Irjala, Outi Äärelä, laulu, Jari Levy, pianosäestykset, Vesa Äärelä, hartauspuhe. Vapaa pääsy. Seuraava kuntatiedote ilmestyy LAPSET JA PERHEET päiväkerhoihin ilmoittautuminen kaudelle Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsen Kempeleen seurakunnan päiväkerhoon, kun lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti Ilmoittautumisaika on Päiväkerho on tarkoitettu 3-5- vuotiaille lapsille. Päiväkerhoja on Pyhän Kolminaisuuden kirkolla, keskustan srk-talolla, Vanhassa Pappilassa ja Kokkokankaan srk-keskuksessa. Perinteisten päiväkerhojen lisäksi tarjoamme kädentaito- ja musiikkipainotteisia päiväkerhoja. Myös näihin kerhoihin voi ilmoittautua kevään aikana. Lisätietoa kerhoista ja maksuista löytyy seurakunnan nettisivuilta. Lisätietoja antaa myös varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelä p tai Koululaisten kesäkerhot Kempeleen seurakunta järjestää lk:n oppilaille (kevään 2014 luokka-asteen mukaan) KESÄKERHOTOIMINTAA ja Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa ja Keskustan seurakuntatalolla. Kerhoihin ei ole ennakkoilmoittautumista ja eikä kerhoista peritä osallistumismaksua. Kerholaisella tulee olla omat eväät mukana, kerhopisteissä on jääkaapit ja mikroaaltouuniit, ruuan säilyttämiseen ja lämmittämiseen. Huoltajan tulee käydä ensimmäisellä kerhokerralla tuomassa kerholainen ja täyttämässä henkilötietolomake. Kerhoissa ulkoillaan paljon ja toimitaan lapsilähtöisesti ajatellen sitä, että lapset ovat kesälomalla. Ohjattua toimintaa tarjotaan päivittäin. Lisätietoja kerhoista voi kysyä Varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelältä p tai saija.kivela (at)evl.fi. Kevätkirkko (perhemessu) klo 10 Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Kaikkien kerhojen päätöskirkko. Perhekerhojen retket Luurinmutkaan (Kirkon, keskustan srk-talon ja Pappilan perhekerholaiset) ja (Kokkokankaan perhekerholaiset). Lähtö klo 8.30 kerhopisteiltä, paluu klo mennessä kerhopisteille. Retken hinta aikuisilta 10 ja 1-6 v. lapsilta 5 sisältää keittolounaan, kuljetuksen, ohjelman sekä vakuutuksen. Ilmoittautumiset mennessä sähköisesti Lisätietoja kerhopisteistä lastenohjaajilta. VARHAISNUORET Varhaisnuorten kesäleiri-ilmoittautuminen seurakunnan kotisivuilla Varhaisnuorten toimintapäivä Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa klo Perhemessu klo.10. Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. NUORET Nuorten illat torstaisin klo 19 Vanhassa pappilassa Yöpappila 9.5. klo Vanhassa pappilassa DIAKONIA Eläkeläisten ja omaishoitajien kevätjuhla to klo 12 Kokkokankaan srk-keskuksessa. LÄHETYS Linssikeittoa ja lähetystä nimikkolähettiperheemme vierailee seurakunnassamme 7.5. klo 18 Kirkonkylän srk-kodissa. Kuulemme heidän työstään Etu-Aasiassa ja syömme yhdessä linssikeittoaterian. Mukana Minna Sorvala ja Olli Seikkula. Kempeleen kunta Kunnantalo Asemantie 1 ja Takatie 6 PL 12, Kempele Puh: Fax: Honkasen päiväkoti Honkasentie 11, Puh: Kirkkotien päiväkoti Kirkkotie 20, Puh: Sarkkirannan päiväkoti Alangontie 3, Puh: Kokkokankaan päiväkoti Haukkakaarto 13, Puh Puukoulun päiväkoti Pekurintie 9, Puh Pikkukokon päiväkoti Pikkukokko 2, Puh Linnakangastalon päiväkoti Linnakaarto 20, Puh: Santamäkitalon päiväkoti Peltomiehentie 5, Puh: Kirkonkylän esikoulupäiväkoti Vihiluodontie 585 Puh Terveyskeskus Kirkkotie 21 Puh: , Fax: Sosiaali- ja mielenterveystoimisto Tiilitie 2 (2 krs.), Puh: Vanhusten ja vammaisten palvelutalo Hovintie 12, Kempele Puh: Ketolanperän koulu Luonungintie 13 Puh: , Fax: Kirkonkylän yhtenäiskoulu/ alakoulu Vihiluodontie 585 Puh: Kirkonkylän yhtenäiskoulu/ yläkoulu Vihiluodontie 578 Puh , Fax: Santamäkitalon koulu/ erityiskoulu Peltomiehentie 5 Puh: Ylikylän yhtenäiskoulu Nerolantie 4 Puh: , Fax: Linnakangastalon koulu Linnakaarto 20 Puh: , Fax: Lukio Vihiluodontie 580 Puh: , Fax: Pirilän lasten- ja nuortentalo Piriläntie 155, Puh: Honkasen lasten- ja nuortentalo Honkasentie 11, Puh: Pääkirjasto Zeppelinintie 1 Puh: , Fax: Tietotori Vihiluodontie 586, Puh Virkistysuimala Zimmari Lehmikentäntie 2, Puh: Kempeleen Perhetupa Honkasentie 11, Puh Toimintakeskus Zytyke Kuivaamontie 1, Puh m.kempele.fi

Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut

Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut Kuntatiedote 4 2014 4.6.2014 Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut Kempeleen kunta aloitti liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteistyössä ELY keskuksen kanssa vuoden 2013 lopulla.

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

Kunnantalon remontti loppusuoralla

Kunnantalon remontti loppusuoralla Kuntatiedote 7 2013 9.10.2013 Kunnantalon remontti loppusuoralla Kunnantalon henkilöstön evakkoaika vuokratiloissa on päättymässä. Noin kaksi ja puoli vuotta kestänyt korjaustyö on nyt lopuillaan. Työntekijät

Lisätiedot

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori

Kempeleen vireä ja monipuolinen. kolmas sektori Kuntatiedote 4 2015 10.6.2015 Keväällä 2014 pidetyssä kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämisillassa kartoitettiin järjestöjen sekä yhteisöjen kokemustietoa yhteistyömuotojen kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Lisätiedot

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät

Terveyskeskuksen uudisrakentaminen. ja peruskorjaus käynnistyvät Kuntatiedote 3 2015 29.4.2015 Terveyskeskuksen uudisrakentaminen Kempele aloittaa alkukesällä 2015 suuren terveyskeskusta koskevan rakennus- ja peruskorjaushankkeen. Hanke toteutuu vaiheittain ja kokonaisuuden

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

KASVUA JA TEKEMISEN MEININKIÄ LIMINGAN LUKIOSSA

KASVUA JA TEKEMISEN MEININKIÄ LIMINGAN LUKIOSSA Vuonna 1961 toimintansa aloittanut Limingan lukio laajenee syksystä 2015 alkaen kolmisarjaiseksi. Ensimmäisen vuosikurssin aloituspaikkoja on tarjolla 108 paikkaa. Näillä näkymin lukiossa aloittaa syksyllä

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen

Toivakka. Toimii. Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti. Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka 2 2009 Toimii Toivakan kunnan, seurakuntien ja järjestöjen tiedotuslehti Kuva: Jukka Hirvonen Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toimii Toivakka Toim Toivakan kunta Puheenjohtajan

Lisätiedot

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014

MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 MARTTILA- TIEDOTE 1/2014 AURANMAAN YRITYSPALVELUT 1.1.2014 Auranmaan yrityspalvelut Auranmaan kuntien (Aura, Koski, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Tarvasjoki) yhteinen yrityspalveluyksikkö aloitti toimintansa

Lisätiedot

Kirjastopalvelut KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT

Kirjastopalvelut KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5/ 2015 kaupunkitiedote www.salo.fi 5/2015 30.4.2015 Kuvassa kouluverkkokuulemistilaisuus Teijon koululla 12.3.2014. SOPEUTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT KUNTALAISKUULEMISET

Lisätiedot

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015.

Onko maalla mukavaa? KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 HUUTOKAUPPA. MAALISKUUN KUNTATIEDOTE ilmestyy tiistaina 17.3.2015. 1 KUNTATIEDOTE nro 2/17.2.2015 Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila, puh. (08) 8118411, fax 8121292, www.siikalatva.fi Onko maalla mukavaa? Olemme menossa kohti kevättä ja valoa. Toivottavasti

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

kaupunkitiedote Annankadun avoimessa päiväkodissa klo 9.30-14.30. Ilmoittautuminen ruokailua varten steinerpaivakoti.salo@gmail.com.

kaupunkitiedote Annankadun avoimessa päiväkodissa klo 9.30-14.30. Ilmoittautuminen ruokailua varten steinerpaivakoti.salo@gmail.com. SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 / 2013 Salon kaupunkitiedote www.salo.fi 5/2013 29.4.-6.5.2013 klo 12-17. Museon sisäänpääsy 60 % alennuksella eli aikuiset 2 ja lapset 1. Rautalankatanssit Salon VPK:n

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA

KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA KUNTATIEDOTE 1/2015 LIIKENNETURVALLISUUTTA JA SISÄILMAA Vuosi 2015 on lähtenyt käyntiin lumisissa merkeissä. Edellisen vuoden aikana Limingan kuntaan valmistui keskeinen kevyenliikenteen yhteys Tupoksesta

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

Kirjastopalvelut KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT

Kirjastopalvelut KIRJASTOJEN AUKIOLOAJAT Salon SALON KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5/ 2015 kaupunkitiedote www.salo.fi 5/2015 30.4.2015 Kuvassa kouluverkkokuulemistilaisuus Teijon koululla 12.3.2014. SOPEUTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT KUNTALAISKUULEMISET

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot

MARTTILA-TIEDOTE 3/2015

MARTTILA-TIEDOTE 3/2015 MARTTILA-TIEDOTE 3/2015 MARTTILAN KUNTA PUH. 484 490 VIIKKO 35 HÄRKÄTIE 773 FAX 4844 9100 21490 MARTTILA www.marttila.fi www.facebook.com/marttilankunta Kunnanjohtaja palaa töihin 1.9.2015 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 1 / 2010 18.1.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 1 / 2010 18.1.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 1 / 2010 18.1.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) KIRJASTOPALVELUT KULTTUURIPALVELUT Suomusjärven kirjaston sisäänkäynti on muuttunut 7.1.2010 alkaen.

Lisätiedot

MARTTILA-TIEDOTE 1/2015

MARTTILA-TIEDOTE 1/2015 MARTTILA-TIEDOTE 1/2015 EDUSKUNTAVAALIT Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015 klo 9.00 20.00. Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään ajalla 8.-14.4.2015 ja ulkomailla 8.-11.4.2015. Suomalaisessa

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen tekemiseen uusi vaihtoehto

Kuntalaisaloitteen tekemiseen uusi vaihtoehto Kuntatiedote 2 2014 26.3.2014 Kuntalaisaloitteen tekemiseen uusi vaihtoehto Kuntaliiton selvityksen mukaan kuntalaisaloitteita tehdään aiempia vuosia enemmän, mutta aloite näyttää olevan edelleen varsin

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 4 / 2010 12.4.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 4 / 2010 12.4.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 4 / 2010 12.4.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) KANSALAISOPISTO UUTUUS! Piha ja puutarha -teemaviikonlopun kädentaitokursseja tarjolla Salon Kansalaisopistossa.

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012

K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 2 / 24.2.2012 KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKU VUODELLE 2012 KUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET HAKUAIKA PÄÄTTYY 11.4.2012 1. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 1/2011

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 1/2011 KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOPALVELUT...2 2. OPETUSTOIMEN-, KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN PALVELUT...3 3. JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET...8 4. TEKNISEN PALVELUT...13 5. MAASEUTUTOIMEN PALVELUT...15

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 1 / 25.1.2012

K U N T A T I E D O T E 1 / 25.1.2012 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 1 / 25.1.2012 YKSITYISTEN TEIDEN HALTIJAT JA TIEKUNNAT HUOMIO Siikalatvan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi yli 200 m pitkien yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA

SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA SALON KAUPUNKI TIEDOTTAA www.salo.fi 4/2012 30.3.2012 Julkinen tiedote. Jaetaan jokaiseen jakelupisteeseen. Aluetoimikunnat nointipaikka ja näyteikkuna. Osaajaportaalin tavoitteena on saada mahdollisimman

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunnan kuukausijulkaisu 4 / 2015 Kärsämäen kunta puh. 044-445 6801 Viraston aukioloaika ma-pe 9-15 Keskuskatu 14 fax. 08 816 2800 Vastaava toimittaja: 86710 Kärsämäki www.karsamaki.fi kunnansihteeri,

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008

Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 SAVITAIPALEEN KUNTA 6140 11 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta 2/2008 Vaalikauden päättyessä Näin vaalikauden päättyessä on hyvä katsoa hieman taaksepäin ja miettiä menneitä

Lisätiedot