Kokouksen alussa Kyösti Heino kertoi omaishoitajan kokemuksistaan vammaispalvelun asiakkaana.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen alussa Kyösti Heino kertoi omaishoitajan kokemuksistaan vammaispalvelun asiakkaana."

Transkriptio

1 SALON VAMMAISNEUVOSTO JA VAMMAISJÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2013 Aika: keskiviikko klo Paikka: Sytyn Sali, Helsingintie 6 1 SALON KAUPUNKI 22, Dnro dv. Arkisto 13 Kokouksen alussa Kyösti Heino kertoi omaishoitajan kokemuksistaan vammaispalvelun asiakkaana. Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa kertoi meneillään olevasta kaupungin organisaatiouudistuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista vammaispalveluihin. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (liite 1: osanottajaluettelo) 3. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että pykälä 6 poistettiin Kai Saarimaan esiinnyttyä jo ennen kokouksen alkua. Valitaan pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Nieminen ja Juhani Ivanoff 5. Sytyn edustaja Päätettiin kutsua Sytyn edustaja (toiminnanjohtaja) osallistumaan neuvottelukunnan kokouksiin, jotta informaatio käsitellyistä asioista tavoittaisi mahdollisimman monen tahon. 6. Esteettömyyskartoitus Puheenjohtaja Päivi Vigg esitteli esteettömyyskartoitustyön etenemistä. Kartoitustyöryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Anna-Riitta Laitila (vanhusneuvosto) Tarja Hernesniemi (terveyspalvelut) Merja Niemi (vammaispalvelut) Risto Suomela (rakentaminen)

2 SALON VAMMAISNEUVOSTO JA VAMMAISJÄRJESTÖJEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJ A 2/ 2013 Päivi Vigg (vammaisneuvosto). Keskustelussa esiin nousi tarve tehdä kartoitus myös valtion omistamissa rakennuksissa (esim. Kela, poliisi). Kaupungin tilapalvelujen mukaan Salo omistaa 357 kiinteistöä. Kartoitustyö on alkuvaiheessa rajattu noin 50 kiinteistöön. 7. Toimintasuunnitelma vuodelle Toimintasuunnitelma vuodella 2014 hyväksyttiin lisäyksellä, että Salon Muistiyhdistys ja Avustajakeskus yhdessä Lounais-Suomen Muistiluotsi-projektin kanssa toteuttavat helmikuussa seminaarin vaikea vammaisuuden käsitteestä (liite 2). 8. Saapunut posti * Vammaisfoorumi: Tulkkipalvelut tärkeä investointi maahanmuuttajien yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen (liite 3). * Vammaisfoorumi: Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2014 (liite 4). 9. Muut esille tulevat asiat Simo Vesa otti esille torin WC:n tilat; sähköpyörätuolilla ei pääse tilaan. Risto Suomela selvittää oven leveyden ja mahdolliset toimenpiteet. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Päivi Vigg puheenjohtaja Harri Harberg sihteeri Juhani Ivanoff pöytäkirjantarkastaj a 5 Jari Nieminen pöytäkirjantarkastaj a C

3 (lii te PUHEENJOHTAJA VARAPUHEENJOHTAJA YHDISTYS X Juhani Ivanoff Onerva Achren L-S Syöpäyhd. Ry, Salon Seudun Paikallisosasto Juhani Ristimäki X Pirjo Kiiskinen Mielenterveysyhdistys Salmi ry Elisa Lehtonen Omaiset mielenterveystyön tukena Salon... X Tapani Oksanen Tapani Kaitala Perniön Seudun Reuma ry X Tuula Hurme Hannu Fredriksson Perniön-Särkisalon Kehitysvammaisten tuki ry X Helena Oksanen Perniön-Särkisalon Sydänyhdistys ry Eva Willgren Pia Friberg Salon ADHD-yhistys ry Niilo Henell Oili Suomi Salon Aivohalvauskerho X Eija-Leena Vahtermaa Salon Aivovammakerho Monika Nurmi Tuula Laihonen Salon alueen Autismiyhdistys ry Tuula Suominen Irmeli Leino Salon Muistiyhdistys ry X Kirsti Rämö Johanna Kontulainen Salon Kehitysvammaisten tuki ry Antti Nummi X Kari Sainio Salon Kuulonhuoltoyhdistys ry Sisko Lupala Salon MS-kerho Pirjo Randell Hannu Niemi Salon Reumayhdistys ry Minna Vainio Salon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry X Leena Aaltonen Sirkka -Liisa Virpi Salon Diabetes ry Jari Kilpiö Salon Seudun Dysfasiayhdistys ry X Heikki Tuominiemi Kirsti Karonen Salon Hengitysyhdistys ry Kirsti Lietzen Ritva Jokinen Salon Invalidit ry X Merja Seppälä Marja Laihonen Salon Seudun Keliakiayhdistys ry Heidi-Henrietta Mattila Salon Seudun Kuurot ry Kari Reivonen x Riitta Nieminen Salon Mielenterveysseura ry Harri Aaltonen Jukka Paloniemi Salon Seudun Munuais-ja Maksayhdistys ry Päivi Vigg X Eila Sipponen Salon Seudun Näkövammaiset ry Marjatta Andersson X Aino Männikkö Salon Seudun Osteoporoosiyhdistys ry Timo Poikela Jarmo Virtanen Salon Seudun Parkinson-kerho Tarja Peltola Anita Paassilta Salon Psoriasisyhdistys ry Irmeli Leino Risto Lehti Salon Seudun Sydänyhdistys ry Jarmo Vähäsilta Simo Raula Salon vanhus- ja lähimmäispalveluyhdistys SALVA ry X Marja -Liisa Laine Suomen Kipu ry / Salon Aluejaosto Mika Bergforss Suur-Salon Selkäyhdistys ry

4 X Eija-Riitta Hiiska 0 Salon Syty ry 1

5 VAMMAISNEUVOSTO JÄSEN 1 VARAJÄSEN X Johanna Kontulainen Markku Oksanen X Kirsti Lietzen Eero Oikarinen X Jari Nieminen Arja Timonen X Timo Poikela Hannu Fredriksson X Pirjo Randell Leena Aaltonen X Päivi Vigg Tiina Harakka -Anttila X Marjatta Hyttinen Laura Tamminen X Simo Vesa Tauno Kanerva X Merja Niemi X Jani Nurmi X Risto Suomela

6 SALON VAMMAISNEUVOSTO LIITE 2 SALON VAMMAISNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 PERUSTA Vammaisneuvostoon kuuluu 11 varsinaista jäsentä ja heille kaikille on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kuusi on järjestöjen, kaksi kaupunginvaltuuston ja kolme eri hallintokuntien edustajia. Vammaisneuvosto on valinnut keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joista toinen on valittu järjestöjen edustajista ja toinen kaupunginvaltuuston edustajista. Vammaisneuvoston toimintaa ohjaaja seuraa vammaisj ärj estöj en neuvottelukunta. HALLINTO Vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. TOIMINTA ja yhteistyöfoorumi vammaisille, vir- Vammaisneuvosto on vammaisten ihmisten asiantuntijaelin kamiehille ja päättäjille. Vammaisneuvosto seuraa vammaispoliittisen strategiatyön toteuttamista sekä osana strategiatyötä saattaa esteettömyyskartoituksen loppuun. Vammaisneuvosto pyrkii vaikuttamaan palveluiden lisäämiseen, laatuun ja saatavuuteen, koska riittävien ja hyvin toimivien palveluiden avulla voidaan helpottaa vammaisten henkilöiden osallisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. liitty- Vammaisneuvosto seuraa vammaisten ja pitkäaikaissairaitten elinympäristöön ja palveluihin viä asioita ja ryhtyy tarvittaessa asian mukaisiin toimenpiteisiin. Vammaisneuvosto seuraa kehitysvammasuunnitelman vuosille toteutumista ja vaikutusta. Vammaisneuvosta seuraa palveluverkkosuunnitelman vaikutuksia kansalaisten palveluihin. Salon Muistiyhdistys ja Avustajakeskus yhdessä Lounais-Suomen Muistiluotsi -projektin kanssa toteuttavat helmikuussa seminaarin vaikeavammaisuuden käsitteestä. Vammaisneuvosto pyrkii järjestämään koulutuksia vammaispoliittisesti ajankohtaisista teemoista siten, että niihin voivat osallistua niin työntekijät kuin luottamushenkilötkin. Vammaisneuvosto käsittelee ja kaikki saamansa vammaisia koskevat esitykset ja aloitteet. Antaa niistä tarvittavat lausunnot ja tekee aloitteet.

7 V A M M A I S F O O R U M I Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni åmmaistenmaahanmuuttajien tukikeskus Tiedote Vapaa julkaistavaksi Tulkkipalvelut tärkeä investointi vammaisten maahanmuuttajien yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen Vammaisfoorumi korostaa tuoreessa kannanotossaan, että tulkkipalvelun järjestämisellä on erittäin suuri merkitys suomen kieltä vielä heikosti taitavien vammaisten maahanmuuttajien oikeuksien ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamisessa. Tarve tulkkauksen järjestämiselle on selvästi laaja-alaisempi kuin lakisääteinen vähimmäisvelvoite. Myös niillä vammaisilla maahanmuuttajilla, joiden suomen kielen taito on vielä vähäinen, on oltava tosiasiallinen mahdollisuus saada oma näkemyksenä esille asioidessaan julkishallinnon palveluissa. Heidän on myös saatava tarvitsemansa tieto ymmärtämällään kielellä. Ongelmia syntyy esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas ei ymmärrä ainoastaan suomeksi saamaansa suullista ohjeistusta tai viranomaispostin sisältöä. "Kela n ja muiden viranomaista hojen kir jeet ovat usein vaikeaselkoisia erityisesti suomea vasta opettelevalle henkilölle. Jos asiakas ei ymmärrä saama nsa kirjeen sisä ltöä, hä n ei osaa toimia viranomaisen edellyttämällä tavalla. Asiakas ei myöskään kykene hakemaan muutosta esimerkiksi virheelliseen päätökseen. Tämä on ongelmallista jo oikeusturvankin kannalta", toteaa Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman vt. koordinaattori Tuija Sarvi. Tulkkipalvelun puuttumista tai epäämistä perustellaan yleensä liian korkeilla kustannuksilla. Vammaisfoorumi muistuttaa, että vähemmistön vähemmistönä vammaiset maahanmuuttajat ovat erityisen tuen tarpeessa. Tulkkipalvelun tarjoamisella voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja siitä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. Lisää resursseja tulkkaukseen tarvitaan. myös vammaisjärjestöissä. Nykytilanteessa vähäinen suomen kielen taito heikentää merkittävästi monen vammaisen maahanmuuttajan mahdollisuuksia hyötyä vammaisjärjestöjen palveluista ja asiantuntemuksesta. Lisätietoja: Vt. koordinaattori Tuija Sarvi, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, p Vammaisfoorumi ry. on vuonna 1999 perustettu 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Vammaisfoorumin alaisuudessa toimiva Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien asemaa Suomessa. Tukikeskus Hilman toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys,

8 Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 2014 >ly Helsinki Congress Paasitorni, Sirkus-sali Paasivuorenkatu 5A, Helsinki Vammaispalvelujen neuvottelupäivien teemoina ensi vuonna ovat mm. hyvä hankintaprosessi, hyvien käytäntöjen dialogit, itsemääräämisoikeus, työn etiikka ja voimavarat, vammaislainsäädännön uudistus sekä lapset ja perheet vammaispalvelujen asiakkaana. Tänä vuonna tilaisuus täyttyi nopeasti - varaathan siis paikkasi ajoissa! Järjestäjä : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL yhteistyössä sosiaali-ja terveysministeriön, Suomen Kuntaliiton sekä Assistentti.info -verkoston kanssa. Kohderyhmä : Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, opiskelijat ja muut vammaisalan ammattilaiset sekä asiasta muuten kiinnostuneet Lisätietoja Vammaispalvelujen käsikirjasta 2

SYTYN SANOMAT Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:n tiedotuslehti 2012 4. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:n tiedotuslehti 2012 4. vuosikerta Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:n tiedotuslehti 2012 4. vuosikerta yhdistävä tekijä toiminnan tukija edunvalvoja vertaistuen keskus Syty aloittaa uusissa tiloissa

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2013 5. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2013 5. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2013 5. vuosikerta Salolaisen potilas ja vammaisyhdistystoiminnan yhdistävä tekijä toiminnan tukija edunvalvoja vertaistuen keskus Sytyn Musta Kuula -turnauksessa koeteltiin

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:n tiedotuslehti 2011 N:o 3

SYTYN SANOMAT Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:n tiedotuslehti 2011 N:o 3 Salon seudun potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyöyhdistys SYTY ry:n tiedotuslehti 2011 N:o 3 TIETOA JA TUKEA! Soita 040 356 2016 Onko sinua kohdannut sairaus, vammautuminen tai oletko omainen? Tällaisessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Salon SYTY ry:n 10-vuotis JUHLAVUOSI

VUOSIKERTOMUS 2014 Salon SYTY ry:n 10-vuotis JUHLAVUOSI 1 / 8 VUOSIKERTOMUS 2014 Salon SYTY ry:n 10-vuotis JUHLAVUOSI YLEISTÄ Koko vuoden teemana oli 10v Juhlavuosi. Vuosi alkoi erityisen juhlavasti tammikuussa vietetyn pääjuhlan merkeissä, joka pidettiin Astrum

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2015 7. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2015 7. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2015 7. vuosikerta Salolaisen potilas ja vammaisyhdistystoiminnan Salolaisen potilas ja vammaisyhdistystoiminnan yhdistävä tekijä yhdistävä toiminnan tekijätukija toiminnan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 6/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA Vammaisfoorumi ry / Järj.nro 6374 Raha-automaattiyhdistys / kohdennettu Ak-avustus LOPPURAPORTTI V.

VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA Vammaisfoorumi ry / Järj.nro 6374 Raha-automaattiyhdistys / kohdennettu Ak-avustus LOPPURAPORTTI V. 15.1.2012 1 (10) VAMMAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN TUKIKESKUS HILMA Vammaisfoorumi ry / Järj.nro 6374 Raha-automaattiyhdistys / kohdennettu Ak-avustus LOPPURAPORTTI V. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TUKIKESKUKSEN

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X.

31.10.2014. X Kaisa Förbundet De Utvecklingsstördas. Eteva kuntayhtymä Hento Merja X Repo Laura- Avellan Monica X Mäenpää Marita X. MUISTIO/MA 31.10.2014 KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Aika: Maanantai 27.10.2014 klo 10.03 15.33 Paikka: Kehitysvammaliitto, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki Läsnä-/poissaolijat: Varsinainen jäsen

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015

NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 NAANTALIN KAUPUNKI NAANTALIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2015 Kaupunginhallitus 28.1.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2012 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VAMMAISPOLITIIKKAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry

Järvenpään Kansalliset Seniorit ry Keski-Uudenmaan Työkyvyftömyyseläkkeensaajat ry Järvenpään Eläkeläiset ry Kristilliset Eläkeläiset ry JARVENPAAN KAUPUNKI ELÄKELÄISN EUVOSTO pöyrärcntn 27.11.2014 ELAKELAISNEUVOSTON KOKOUS 412014 Aika: Torstai 27.11.2014 klo f0-12 Paikka: Työ-jatoimintakeskus,Kulmakabinetti Läsnä: Eläkeläis-javanhusjäriestöjenedustajat

Lisätiedot

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta

Liiton lausunto sote-järjestämislakiehdotuksesta Uusi Invalidi 4/2014 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 4/ 2 0 1 4 Antoisaa ja toiminnallista uutta vuotta 2015!

Lisätiedot

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00

Keskiviikkona 26.11.2008 klo 8.00-16.00 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto 17.11.2008 Aika 17.11.2008 klo 18:00-20:17 (tauot 18.50-18.59 ja 19.55-20.08) Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 4/2012

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 4/2012 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 4/2012 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki bussilinja 55 päätepysäkin vieressä Koskelassa

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 Vammaisneuvosto Aika 18.09.2013 klo 16:30-18:35 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Salminen Jouni

Lisätiedot

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. OULUN YLIOPISTON ETIIKKA-TYÖRYHMÄ 4/2011 Aika: Ma 12.12.2011 klo 14.00 16.00 Paikka: Linnanmaa, päärakennuksen sali HR 142 (Pentti Kaiteran katu 1) Läsnä: Keiski Riitta, pj Abuzaid Nuha Estola Eila Hohtola

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Turun kaupungin vammaisneuvosto. Vammaispoliittinen ohjelma

Turun kaupungin vammaisneuvosto. Vammaispoliittinen ohjelma Turun kaupungin vammaisneuvosto Vammaispoliittinen ohjelma 2005-2006 VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2005 2 TURUN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ... 3 3. ESTEETTÖMYYS...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 20.8.2010 Hyväksytty Kouvolan kaupunginvaltuustossa 11.10.2010 Ulkoasu: Eija Tiitinen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1. Ohjelman tavoitteet... 4 2. Arvot...

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Muhoksen kunnan päivitetty Vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2009 2012

Muhoksen kunnan päivitetty Vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2009 2012 Muhoksen kunnan päivitetty Vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2009 2012 Hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunta 7.9.2009 94 Tiedoksi Sivistyslautakunta Tiedoksi Tekninen lautakunta Tiedoksi Kunnanhallitus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot