PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka, 1. krs, Asemantie 30 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka, 1. krs, Asemantie 30 B"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus AIKA klo 17:00-19:05 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka, 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työterveyshuollon hinnasto Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta Toimeentulotukiohjeen päivittäminen Oikaisuvaatimus ikäihmisten asumispalvelu hankintapäätökseen 117 Mainio Vire Oy:n sopimus ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta 118 Raportti toiminnasta ja taloudesta lokakuu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen Kuntien Tiera Oy:n paikallispalveluja koskevan sopimuksen jatkuminen 121 Lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijainen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Optiokauden käyttö lasten sijaishuollon palvelujen hankinnassa Sari Paavilaisen oikaisuvaatimus sosiaaliohjaajan virkavalinnasta

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halla-aho Ilkka varajäsen Juhani Höylän varajäsen Leväniemi Pirjo puheenjohtaja Palenius Timo varapuheenjohtaja Ahjoniemi Markku jäsen Jakka Raine jäsen Sivula Ilkka jäsen Sundström Mia jäsen Terkomaa Leila jäsen POISSA Höylä Juhani jäsen Majalahti Juha kaupunginjohtaja Miettinen Sami kunnanjohtaja Reiterä Riitta-Liisa kuntayhtymän johtaja MUU Nummela Hannu talous- ja strategiajohtaja Forsell Lars hallinto- ja talouspäällikkö Hynynen Pirkko vs. kuntayhtymän johtaja Purhonen Mikko johtava ylilääkäri Roinisto Marketta palvelulinjajohtaja Tikkala Arja palvelulinjajohtaja Höglund Satu sihteeri Komulainen Tommi työterveyshuollon asiantuntija 113 ylilääkäri Heinonen Jaana työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET PIrjo Leväniemi puheenjohtaja Satu Höglund pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinto (Vihdin kunnanvirasto 3. krs, Asemantie 30 A, Nummela) perjantaina Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Mia Sundström Markku Ahjoniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Vihdin kunnanvirasto 3. krs, Karviaisen hallinto, Asemantie 30

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 111 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enem män kuin puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 112 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua jäsentä vuorollaan. Tarkastusvuorossa ovat Mia Sundström ja Timo Palenius. Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Sundström ja Markku Ahjoniemi.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Työterveyshuollon hinnasto / /2009 Yhtymähallitus 113 Karviaisen työterveyshuolto jatkaa toimintaansa vuonna 2015 osana kunnille terveydenhuoltolaissa määrättyä lakisääteistä tehtävää. Terveydenhuoltolain 2. luvun 18 :n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevilla työpaikoilla työskenteleville työntekijöille Työterveyshuoltolain 12 :ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuollolla tarkoitetaan työnantajan järjestämää työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa. Työterveyshuolto tulee järjestää siten, että toiminnan sisällössä ja laajuudessa huomioidaan työ, työjärjestelyt, henkilöstö ja työpaikan olosuhteet ja niiden muutoksista johtuva tarve. Työterveyshuoltolaissa on määritelty työnantajan velvollisuus sopia kirjallisesti työterveyshuollon palveluista. Laissa ja ohjeissa painotetaan työterveyshuollon suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja työpaikkojen eri osapuolten välistä yhteistyötä. Lisäksi laissa määritetään työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat sekä hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Työterveyshuoltotoiminnan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy ja hoito sekä hyvinvoiva työ- ja toimintakykyinen henkilöstö. Henkilöstön hyvinvointi, terveys ja työkyky ovat erityisen tärkeitä työpaikan menestyksen kannalta, koska ne vaikuttavat parantavasti työntekijöiden tehokkuuteen ja siten työn tuottavuuteen. Karviaisen työterveyshuolto tarjoaa työpaikalle moniammatillisen työterveystiimin tuen työntekijöiden työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Avoin ja luottamuksellinen työterveysyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä sekä yhteisesti sovitut tavoitteet ja toimintasuunnitelma ovat edellytys vaikuttavalle työhyvinvointityölle ja työkyvyn tuen toiminnalle; vain yhteistyössä työnantajan, esimiesten ja työntekijöiden kanssa voidaan vaikuttaa työpaikoilla työhyvinvointia alentaviin työolotekijöihin. Keskeinen tavoite työkyvyn edistämisessä on sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen riskin pienentäminen. Vuoden 2015 hinnastossa suurin muutos on lääkärin sairausvastaanottojen hinnoittelussa. Tavoitteena muutoksella on selkeyttää vastaanottotyön ajankäyttöä ja kohdistaa kustannukset asiakasyrityksille todellisesti toteutuneen ajankäytön mukaan. Lisäksi on tehty laskutushintojen korotuksia henkilöstön tuntihintoihin ja tutkimuskustannuksiin sekä lausuntomaksuihin. Hintojen korotuksilla katetaan kustannustason nousua, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja ostopalveluiden sekä muiden palveluiden ja tarvikkeiden hintojen noususta. Työntekijäkohtainen yleismaksu kattaa toimistohenkilöstön ja tilojen kustannuksia, mikä on tämänhetkisen Kelan ohjeistuksen mukainen tapa. Työterveyshuollon palvelutuotteiden hinnoittelun perustana ja tavoitteena on kattaa omasta toiminnasta aiheutuneet kulut.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Liite:TTH-hinnasto 2015 Valmistelijat: Tommi Komulainen, Tuula Salmi Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon hinnaston. Hinnasto tulee voimaan al kaen. Käsittely: Päätös: Työterveyshuollon ylilääkäri Tommi Komulainen oli esittelemässä asiaa klo 17:03-17:20. Timo Palenius esitti, että työterveyshuollon hinnastoon työpaikkakäynteihin lisätään matkakulut, ja että ajokorttitodistuksen ja peruuttamattoman ajanvarauksen hinta nostetaan samalle tasolle kuin se on Karviaisen terveyskeskuksissa alkaen. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon hinnaston Timo Paleniuksen esittämin muutoksin. Hinnasto tulee voimaan alkaen.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/ /2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti jatkaa kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutusta yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa. Kilpailutus on edennyt suunnitellusti ja hankintailmoitus julkaistiin Hankinnan kohde ja osahankinnat Hankinnan kohteena on kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta. Palvelut perustuvat vammaispalvelulain (380/1987) säädöksiin. Hankinta on jaettu osa-alueisiin A-D seuraavasti: A: Tuettu asuminen B: Ohjattu asuminen C: Autettu asuminen D: Vahvasti autettu asuminen Tarjoaja saattoi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta osa-alueesta, ja saman osa-alueen sisällä saattoi jättää useita rinnakkaistarjouksia. Arvioidut asiakasmäärät kaikkien kuntien alueella yhteensä vuodessa ovat noin 220 asiakasta, joista vuonna 2014 on: Tuetussa asumisessa: 35 asiakasta Ohjatussa asumisessa: 65 asiakasta Autetussa ja vahvasti autetussa asumisessa: 120 asiakasta. Tilaajakunnat eivät ole sitoutuneet tilausmääriin tai hankinta-ajankohtiin, vaan hankintoja tehdään sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Vuonna 2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa hankittiin kehitysvammaisille henkilöille asumispalveluja 3,4 miljoonalla eurolla. Siten nelivuotisen sopimuksen ja kahden vuoden optiokauden arvo on arviolta noin 20,4 miljoonaa euroa. Hankintayhteistyö Kilpailutus tehtiin Hyvinkään kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteistyönä. Tarjouspyyntöasiakirjat valmisteltiin kuntayhteistyönä. Organisaatioiden kesken sovitun työnjaon mukaisesti Hyvinkää on vastannut hankintamenettelyn käytännön toteutuksesta ja vertailun suorittamisesta. Hyvinkään kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen tekevät oman hankintaa koskevan hankintapäätöksensä. Organisaatioiden hankintapäätökset ovat samansisältöisiä. Kumpikin organisaatio solmii sopimukset omalta osaltaan. Hankintamenettely Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus hankintailmoitus julkaistiin ilmoituskanavassa Hankintakilpailutus tehtiin Cloudia Kilpailutus -hankintajärjestelmällä. Tarjouspyyntö oli tarjoajien saatavilla -portaalissa, josta myös tarjoukset jätettiin sähköisesti. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää klo mennessä tarjouspyynnön johdosta kysymyksiä. Tarjoajien kysymyksiin vastattiin Tarjouspalvelu.fi-portaalissa Hankinta on sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluva toissijainen hankinta (liite B; ryhmä 25), jonka arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Saadut tarjoukset ja niiden tarkastaminen Määräaikaan mennessä saapui 158 tarjousta. Tarjoukset avattiin määräajan päättymisen jälkeen Cloudia Kilpailutus -järjestelmässä. Tarjouksia jätettiin hankinnan osa-alueille A-D seuraavasti: Osa-alue A: Tuettu asuminen: 34 kpl Osa-alue B: Ohjattu asuminen: 34 kpl Osa-alue C: Autettu asuminen: 48 kpl Osa-alue D: Vahvasti autettu asuminen: 42 kpl Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön kohdassa 4 Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteessä 1 palvelunkuvaus. Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että joidenkin tarjousten laatupisteitä jouduttiin vähentämään, sillä lisäselvitysten mukaan tarjouksissa ilmoitettu palvelun laatu ei vastannut todellista tilannetta. Seuraavien tarjousten laatupisteitä jouduttiin vähentämään. Tarjoajien lopulliset laatupisteet ovat tarjousvertailussa. Osa-alue B: Ohjattu asuminen Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas Rinnekoti-Säätiö Piikuja Osa-alue C: Autettu asuminen Attendo Rautlehto Oy, Onnelan palvelukoti Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas Rinnekoti-Säätiö Peuramäki Rinnekoti-Säätiö Piikuja Rinnekoti-Säätiö Tuulikannel Osa-alue D: Vahvasti autettu asuminen Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Lakistonpuro Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Rinnekoti-Säätiö Peuramäki Rinnekoti-Säätiö Piikuja Rinnekoti-Säätiö Tuulikannel Jokaiselle edellä mainitulle tarjoajalle lähetetään tämän hankintapäätöksen mukana erillinen kirje (liite E), jossa laatupisteiden vähentäminen perustellaan tarkemmin. Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että seuraavat tarjoukset eivät täyttäneet tarjottavalle palvelulle tai tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. Osa-alue A: Tuettu asuminen Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka Osa-alue B: Ohjattu asuminen Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka Rinnekoti-Säätiö Lastutie Osa-alue C: Autettu asuminen Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka (Multatie) Rinnekoti-Säätiö Lastutie Osa-alue D: Vahvasti autettu asuminen Hämeen Tukikoti Oy Rinnekoti-Säätiö Haavantie Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Jokipolku Rinnekoti-Säätiö Kattara Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka Rinnekoti-Säätiö Kiikkaistentie Rinnekoti-Säätiö Kornetintie Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Oivala Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas Rinnekoti-Säätiö Piikuja Rinnekoti-Säätiö Pähkinä Rinnekoti-Säätiö Ridalinlahti Rinnekoti-Säätiö Saunalahti Satu-Koti Oy Jokaiselle edellä mainitulle tarjoajalle lähetetään tämän hankintapäätöksen mukana erillinen kirje (liite F), jossa poissulkemisen syyt perustellaan tarkemmin. Muut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailu ja puitejärjestelyyn valittavat tarjoajat Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet. Hintavertailun tulos ja kullekin osa-alueelle valittavat palveluntuottajat ilmenevät osa-alueittain liitteistä A-D. Palvelun toimittajaksi valinta ei merkitse, että tarjoaja saisi tietyn määrän

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus tilauksia miltään tilaajakunnalta tai niiltä yhdessä. Hyvinkään kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen tilaajina eivät ole sitoutuneet tilausmääriin tai hankinta-ajankohtiin, vaan hankintoja tehdään sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Puitejärjestelyn toimintamalli Kullekin puitejärjestelyn osa-alueelle A-D valitaan tarjoajat erikseen. Valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan tarjouspyynnön liitteen 2 mukainen sopimus puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn kaikki ehdot vahvistetaan etukäteen, eikä palvelusta järjestetä kevennettyä kilpailutusta tilausvaiheessa. Tarjouspyynnön liitteen 2 Sopimusluonnos mukaisesti palveluntuottajien etusijajärjestys määräytyy seuraavasti: Puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja palvelun soveltuvuuden perusteella. Sopivan palvelun valinta tapahtuu soveltuvan lainsäädännön kuten lain kehitysvammaisten erityishuollosta, lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti. Asiakkaan yksilöllinen tarve, erityiset olosuhteet ja mielipide ratkaisevat, minkälaisia palveluja tilaaja kulloinkin järjestää. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyssä tulosten perusteella tehdyn etusijajärjestyksen mukaisesti menestynein. Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti. Hankintasopimus Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus allekirjoitetaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että palveluntuottaja toimittaa Hyvinkään kaupungille ja Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle kaikki kuntien mahdollisesti pyytämät, tarjouspyynnössä luetellut lisäselvitykset. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoitus tiedoksi. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimuskausi on nelivuotinen ja sen tavoiteltu alkamisajankohta on Tavoiteaikataulu on alustava ja voi muuttua esimerkiksi jos hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tulo viivästyy. Liitteet: Liite A Liite B Liite C Liite D Liite E Liite F Liite G Valitut tarjoajat osa-alueella A: Tuettu asuminen Valitut tarjoajat osa-alueella B: Ohjattu asuminen Valitut tarjoajat osa-alueella C: Autettu asuminen Valitut tarjoajat osa-alueella D: Vahvasti autettu asuminen Selvitys laatupisteiden muuttamisesta Selvitys poissulkemisen perusteista (jokaiselle poissuljetulle tarjoajalle oma luottamuksellinen liite) Oikaisuohje ja valitusosoitus

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Valmistelija: Jaana Heinonen Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päättää valita kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajiksi osa-alueille A-D tämän hankintapäätöksen osa-aluenumeroa vastaavista liitteistä A, B, C ja D ilmenevät tarjoajat, liitteistä ilmenevin hinnoin. Yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan puitesopimukset valittujen tuottajien kanssa valitus- ja odotusajan umpeuduttua. Sopimukset syntyvät vasta kun ne on allekirjoitettu. Käsittely: Timo Palenius ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Heinonen oli paikalla esittelemässä asiaa klo 17:30-17:37. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Valitut tarjoajat Poissuljetut tarjoajat

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Toimeentulotukiohjeen päivittäminen Yhtymähallitus 115 Perustuslain 19 :n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuesta annettu laki tuli voimaan (1412/1997). Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi laatinut oppaan toimeentulotukilain soveltajille (Opas toimeentulotukilain soveltajille, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 20013:4). Oppaassa todetaan, että kunnilla on lisäksi mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa rajoittaa viranhaltijoiden päätösvaltaa harkittaessa perheen tai yksilön oikeutta toimeentulotukeen tai muutoinkaan olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoituksena on siten lähinnä korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Lisäksi ohjeiden tarkoituksena on selvittää tuen hakijoille toimeentulotuen perusteita, menettelytapoja ja määräytymistä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen aikaisemmat ohjeet on tehty vuonna Sittemmin lain tulkinta on elänyt ja sosiaali- ja terveysministeriö on uudistanut toimeentulotukilain soveltajille tarkoitettua opasta. Karviaisen uudet ohjeet noudattavat Sosiaali- ja terveysministeriön opasta ja niiden uudistamisen yhteydessä on perehdytty muiden kuntien ja kaupunkien uudempiin ohjeisiin, joista on poimittu hyviä käytäntöjä toimintaan. Ohjeiden uudistamisen yhteydessä on ollut muutenkin mahdollisuus tarkastaa käytäntöjä ja toimintaa. Aikuissosiaalityön prosessien järjestelmällinen kehittäminen aloitettiin vuonna 2012, mutta toiminta tehostui keväällä 2013, jolloin toimeentulotuen käsittelyprosessi kuvattiin kaaviona ja kaikki prosessin vaiheet avattiin siten, että eriteltiin muun muassa vaiheen vastuutaho, mitä tehdään ja vaiheeseen kuuluva dokumentointi. Prosessin kehittämisen yhteydessä on kiinnitetty erityisesti huomiota asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun ja yhdenmukaistettu sekä tehostettu toimintaa. Toiminta onkin aikaisempaa laadukkaampaa ja muutoksenhaut ja valitukset ovat vähentyneet huomattavasti. Sisällöllisesti ohjeet eivät sisällä huomattavia linjausmuutoksia aikaisempiin Karviaisen ohjeisiin verrattuna. Varsinaisia muutoksia aikaisempaan ohjeistukseen on tullut vain asumismenojen huomioimiseen. Karkkilassa ja Vihdissä huomioitavia kohtuullisia asumismenoja on tarkasteltu ja niitä on tarkennettu Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Euromääräisiä enimmäismääriä ei ole muutettu, mutta aiemman ohjeen mukaan asumismenoissa huomioitiin enimmäisvuokra ja erikseen muut mahdolliset asumismenot (lämmitysöljy, sähkö, polttopuut jne.). Uudessa ohjeessa on otettu käyttöön enimmäisasumismenojen käsite, johon sisältyvät esimerkiksi lämmitys ja aurauskustannukset. Tämän lisäksi ohjataan erikseen ottamaan huomioon laskelmassa menona taloussähkö, kotivakuutus ja saunamaksu. Muutoksella ei ole vaikutusta tavallisissa vuokra-asunnoissa asuvien päätöksiin, mutta linjauksella on vaikutusta ylikalliiden asumismenojen huomioon ottamiseen esimerkiksi

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus omakotitalojen vuokraamisen osalta. Uudet ohjeet ovat laajemmat, seikkaperäisemmät ja ajankohtaisemmat kuin aikaisemmat ohjeet ja siten niillä on enemmän vaikutusta toiminnan ohjauksessa. Toimeentulotukiohjeet on valmistellut johtava sosiaalityöntekijä ja koko aikuissosiaalityön henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua niiden laatimiseen. Tämän lisäksi ohjeita on kommentoinut kuntayhtymän konsultoima juristi ja työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö. Liitteet: Toimeentulotukiohje Prosessikaavio toimeentulotukihakemusten käsittelystä Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelijat: Päivi Esala, Jaana Heinonen Yhtymähallitus päättää hyväksyä perusturvakuntayhtymä Karviaisen uudistetun toimeentulotuen myöntämisohjeen. Käsittely: Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Heinonen oli paikalla esittelemässä asiaa klo 17:38-18:00. Leila Terkomaa esitti Timo Paleniuksen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Oikaisuvaatimus ikäihmisten asumispalvelu hankintapäätökseen 43/ /2014 Yhtymähallitus 116 Vakkuri & Aalto Oy vaatii Karviaista oikaisemaan yhtymähallituksen hankintapäätöstä 43/ /2014 ikäihmisten asumispalvelujen hankinnasta. Tarjoukset kilpailutukseen jätettiin sähköisen tarjousportaalin kautta. Kilpailutuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Espoon kaupungin hankintapalvelut. Vakkuri & Aalto Oy on todennut, että järjestelmä on ilmeisesti jättänyt osan vastauksista rekisteröimättä tietokantaan, sillä yhdestä sen tarjouksesta puuttuivat kaikki laatupisteisiin liittyvät vastaukset sekä suomenkielisen hoiva-asumisen osalta että suomenkielisen lyhytaikaisen hoiva-asumisen osalta. Tarjoajan vastaukset puuttuivat seuraavien kysymysten osalta: - Asumispalveluyksikön avin/valviran toimiluvan asukasmäärästä vähintään 90 %:lla on yhden hengen huone omilla saniteettitiloilla (ei=0, kyllä=2) - Asumispalveluyksiköllä on valmius palvella ruotsinkielisiä asukkaita myös ruotsin kielellä (ei=0, kyllä=2) - Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin lounaan yhteydessä kaksi eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä eritysruokavalioita) (ei=0, kyllä=2) - Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin päivällisen yhteydessä kaksi eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä erityisruokavalioita) (ei=0, kyllä=2). Valittaja on oman käsityksensä mukaan vastannut kaikkiin kysymyksiin "kyllä" tehdessään tarjousta. Hankintayksiköt vastaanottivat valittajalta kolme tarjousta ja niistä Vihtiin perustettavasta yksiköstä puuttuivat vastaukset laatuvaatimus -kysymyksiin. Hankintayksiköt ovat selvittäneet, onko sähköisessä hankintajärjestelmässä ollut kyseisenä ajankohtana teknistä ongelmaa. Hankintayksiköt ovat pyytäneet sähköisestä hankintajärjestelmä Cloudiasta tiedot tarjoajan loki-tiedoista, jotta hankintayksiköt voisivat tarkemmalla tasolla arvioida, mitä siellä on tapahtunut. Lokitunnistetiedoista kävi ilmi, että tarjoajalla on kolme lähetettyä tarjousta: Lähetysaika Tarjouksen tekemisen aloitusaika :07: :53: (tarjous id: ) :05: :31: (tarjous id ) :07: :19: (tarjous id: ) Ja yksi keskeneräiseksi jäänyt, aloitettu :08: (kohteen tiedot täyttämättä). Koska ko. kriteereille kyllä/ei ei ole määritelty, että jompikumpi vastausvaihtoehto on valittava, lokitiedoista ei voida varmuudella sanoa

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus onko tarjoaja täyttänyt kohdat tarjouksessa Tarjouslomake näyttää samalta tietokannasta kuin liitteenä ollut tarjouslomake, eli ko. kentät ovat tyhjiä. Valittaja on oheistanut hankintayksikölle toimittamansa valituksen liitteeksi tarjouslomakkeen, jossa ko. kentät ovat tyhjiä. Tarjouslomakkeen syötön aikana järjestelmässä ei ole ollut virhetilannetta tai muutakaan tarjouksen täyttämiseen vaikuttavaa seikkaa. Hankintayksikkö on saanut sähköisen hankintajärjestelmän ylläpitäjältä tiedon, että palvelun virhelokista ei ole käynyt ilmi mitään, joka olisi estänyt kyllä -merkinnän tekemisen. Järjestelmän ylläpitäjän tiedossa ei ole ollut järjestelmävikaa, joka olisi aiheuttanut ongelmia tiedostojen lataamisessa, eikä myöskään sellaista vikaa, että tiedoston lataaminen olisi näyttänyt onnistuvan, mutta tiedosto on myöhemmin kadonnut tai että kyllä -vastausta ei voida antaa. Valittaja on valituksensa tueksi oheistanut liitteeksi Vihtiin perustettavan yksikön tarjouksen. Liite on sama, jonka hankintayksikkö on vastaanottanut. Sähköisessä hankintajärjestelmässä ei ole ollut mitään sellaista, joka olisi estänyt valittajaa täyttämästä kyseistä kohtaa oikein. Hankintayksiköiden käsitys on, että sähköinen tarjouskilpailujärjestelmä ei ole toiminnallisesti estänyt valittajaa lataamasta sähköiseen tarjousjärjestelmään tarjousasiakirjojaan. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Valittaja on oheistanut liitteeksi saman version tarjouslomakkeesta, jonka hankintayksikkö sai tarjouksen liitteenä. Tässä liitteenä olleessa tarjouslomakkeessa edellä mainitut kentät ovat tyhjiä. Oikeuskäytännössä on todettu, että hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tarjoustaan, ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa johtaa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen vuoksi hankintayksikkö ei voi myöskään korjata havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä. (MAO 33/10, ). Tässä valitusasiassa käsitellyn tarjouksen tarjouslomakkeessa olleet puutteelliset tiedot eivät mitenkään johtuneet hankintayksiköstä. Edelleen hankintayksikkö toteaa, ettei valittajan vaatimus vaikuta tarjouskilpailun lopputulokseen. Kyseinen yksikkö sijaitsee Vihdissä. Valittajan lopulliseen sijoitukseen vertailussa vaikuttaa sijaintikunta ja vertailuun Vihdin osalta otetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella olevat palveluntuottajat. Hankintayksikkö tuo esille, että mikäli vertailua muutettaisiin valittajan vaatimusten mukaisesti, kyseinen tarjous nousisi suomenkielisen hoiva-asumisen vertailussa sijalle kuusi (6), kun se alkuperäisessä päätöksessä on sijalla yhdeksän (9). Lyhytaikaisen hoivan osalta tarjous nousisi sijalle seitsemän (7), kun se alkuperäisessä päätöksessä on sijalla 11. Perusturvakuntayhtymä Karviainen sitoutuu hankkimaan ennalta sovittuina paikkoina 70 asumispalvelupaikkaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueelta. Näin ollen vertailussa kolme

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Päätös: parhaiten pärjännyttä tarjoajaa valittiin ennalta sovituiksi paikoiksi. Muut paikat tullaan täyttämään sopimuskaudella tarpeen mukaisesti. Hankintayksiköiden mahdollisesta oikaisusta huolimatta valittajan yksikkö ei pääsisi ennalta sovittujen paikkojen piiriin. Riippumatta tämän valituksen käsittelystä valittajan yksiköstä tullaan ostamaan asumispaikkoja tarpeen mukaisesti sopimuskaudella. Hankintayksiköiden käsityksen mukaan valitus on perusteeton eikä sillä edes olisi vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen. Liite: Vakkuri & Aalto Oy:n oikaisuvaatimus liitteineen. Valmistelija: hankintakoordinaattori Minna Luoto Yhtymähallitus päättää pitää voimassa tekemänsä hankintapäätöksen 84.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Mainio Vire Oy:n sopimus ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta 72/ /2014 Yhtymähallitus 117 Mainio Vire Oy on osallistunut ikäihmisten hoidon ja hoivan osalta asumispalvelujen kilpailutukseen tarjouksellaan Sopimus tuli voimaan Sopimus oli voimassa Yhtymähallitus ( ) jatkoi sopimusta asti. Asukkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi hankintalain 67 :n nojalla, puitesopimuksen perusteella palveluun sijoitettujen asiakkaiden palvelua jatkettiin ajalle Koska muutto olisi ollut asukkaille ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista. Sopimus jatkui psykogeriatrisen hoidon tehostetun asumispalvelun tuottamisena ikääntyville mielenterveyskuntoutujille. Aikaisempien sijoitusten vuoksi Perusturvakuntayhtymä Karviainen jatkaa sopimusta Ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta ajalle Tällä turvataan asiakkaiden hoidon jatkuvuus ja hoitosuhteen katkeamattomuus aikaisempina vuosina solmituille asiakassuhteille. Mainio Vire Oy ei osallistunut ikäihmisten asumispalvelukilpailutukseen vuonna 2014, mutta nyt hoitosuhteessa olevien asiakkaiden hoitoa (17 hlöä) jatketaan tarpeen mukaisesti. Sopimuksen hankinta-arvo on noin euroa kahdelle vuodelle, mikäli asiakasmäärät ja kustannustaso pysyvät samana. Hinnantarkistukset tehdään sopimuksen mukaisesti. Liite: Sopimus ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta Mainio Vire Oy:n kanssa Valmistelija: Arja Tikkala Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy Mainio Vire Oy:n sopimuksen ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Raportti toiminnasta ja taloudesta lokakuu / /2013 Yhtymähallitus 118 Karviaisen vuoden 2014 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja kuukausiraportista. Maaliskuun ja kesäkuun osavuosikatsaukset sisältävät kirjallisen raportin talousarvion tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista ja muista raportointivuoden merkittävistä tapahtumista, jotka vaikuttavat toimintaan tai talouteen. Lisäksi osavuosikatsaus sisältää laskelman toimipisteiden jäsenkunnittaisesta käytöstä ja ennusteen kuntalaskutuksen määrästä. Kuukausiraportit sisältävät tietoja talouden toteutumasta verrattuna vuoden 2014 talousarvioon ja vuoden 2013 tilinpäätökseen. Toimintatietoja raportoidaan siten, että ne kattavat toiminnot, jotka vaikuttavat eniten joko talouden toteutumaan tai kuntalaisten saamiin palveluihin. Toimintatietoja verrataan vuoden 2014 tavoitteisiin ja vuoden 2013 toteutumaan. Lokakuun kuukausiraportti jaetaan sähköpostilla yhtymähallituksen jäsenille, kuntajohtajille ja kuntien kirjaamoon viimeistään Valmistelijat: Pirkko Hynynen, Lars Forsell, Sinikka Olmiala, Aila Idman Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi toteutumaraportin vuoden 2014 lokakuun toiminnasta ja taloudesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen 110/ /2009 Yhtymähallitus 119 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Sosiaali - ja ter vey den huol lon asia kas mak suista an ne tussa ase tuk sessa sää dettyjä asia kas maksuja tar kis tetaan jo ka toi nen vuosi. Edellinen indeksitarkistus tehtiin vuoden 2014 alusta, jolloin vuoden 2014 maksut ja maksujen perusteet muuttuivat indeksimuutosten johdosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen perusteena ovat kansaneläkeindeksi, julkisten menojen hintaindeksi (sosiaali- ja terveystoimi), yleinen ansiotasoindeksi ja työeläkeindeksi. Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuunottamatta. Kuntayhtymä päättää, periikö se asiakasmaksujen enimmäismäärän. Tarkistukset on huomioitu tämän asian liitteenä olevassa "Perusturvakuntayhtymä Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen" -asiakirjassa. Liite: Pe rus turvakuntayhtymä Karviaisen sosiaali- ja tervey den huol lon asiakas mak sut alkaen Valmistelijat: Minna Luoto, Lars Forsell Yhtymähallitus päättää periä asiakasmaksuina voimaan tulevan valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tehtyjen muutosten mukaiset maksut. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Kuntien Tiera Oy:n paikallispalveluja koskevan sopimuksen jatkuminen 93/ /2009 Yhtymähallitus 120 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen päättivät vuoden 2012 lopulla siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle (yhtymähallitus ). Liikkeenluovutuksesta laadittiin puitesopimus ja siirtymäkauden palvelusopimus vuodelle Puitesopimuksen voimassaoloajaksi sovittiin sillä tarkoituksella, että vuoden 2013 aikana laadittaisiin varsinainen palvelusopimus, jonka perusteella Kuntien Tiera Oy tuottaa osakaskunnille tietotekniikkapalveluita. Jos kuitenkaan palvelusopimusta ei syntyisi, osakkailla olisi oikeus irtisanoa puitesopimus ja palauttaa toiminta takaisin kuntiin vuoden irtisanomisajalla. Vihdin kunnan, Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta tietotekniikan liikkeenluovutus Tieralle tapahtui Liikelaitoskuntayhtymä Puhdista, joka lakkautettiin Lohjan kaupungin osalta liikkeenluovutus koski kaupungin omaa henkilöstöä. Yhtäaikaisten liikkeenluovutusten seurauksena Kuntien Tiera Oy perusti Länsi-Uudenmaan Paikallispalvelut -yksikön, joka aloitti toimintansa , edellä mainitun puitesopimuksen ja siirtymäkauden palvelusopimuksen mukaisesti. Syksyllä 2013 havaittiin, että yhteisen paikallispalveluyksikön toiminnan ja palvelujen tarkka määrittely ja kehittäminen tuotteistetuksi palvelutoiminnaksi vaativat pidemmän siirtymäajan kuin alun perin odotettiin. Tämän vuoksi yhteistyön osapuolet sopivat siirtymäkauden pidentämisestä saakka (yhtymähallitus ). Samalla sovittiin eräiden tietotekniseen infrastruktuuriin kuuluvien omaisuuserien ja sopimusvastuiden palauttamisesta Tieralta kunnille sekä Tieran perimien palvelumaksujen alentamisesta tämän mukaisesti. Uuden, palvelujen tuotteistamiseen perustuvan tuotantomallin ja palvelujen tuotepohjaisen hinnoittelun suunnittelu on jatkunut vuonna 2014 ja käytyjen neuvottelujen perusteella Tiera jätti asiakkaille elokuussa ehdotuksensa puitesopimuksen edellyttämäksi uudeksi palvelusopimukseksi. Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hylätä Tieran ehdotuksen uudeksi palvelusopimukseksi ja esittänyt kokouksessaan kaupunginvaltuustolle, että se irtisanoisi puitesopimuksen ja oikeuttaisi keskushallinnon valmistelemaan tietotekniikkapalveluiden liikkeenluovutusta takaisin Lohjan kaupungille. Tiera puolestaan on ilmoittanut ehdotuksessaan palvelusopimukseksi, että se edellyttää kaikkien asiakkaiden (Lohja, Vihti, Karkkila, Karviainen) sitoutumista sopimukseen. Mikäli Lohjan kaupunki päättää irtisanoa puitesopimuksen, raukeaa puitesopimus sille määrätyn 12 kuukauden irtisanomisajan jälkeen myös Vihdin, Karkkilan ja Karviaisen osalta.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Tilanteesta on käyty useita neuvotteluja Tieran ja asiakaskuntien kesken, ja alustavasti on sovittu mm. siitä, että puitesopimuksen tullessa irtisanotuksi irtisanomisaika (12 kk) täsmäytetään kalenterivuodeksi Puitesopimuksessa on sovittu, että irtisanomisaikana noudatetaan siirtymäkauden palvelusopimuksen ehtoja. Tämä mahdollistaa palvelutuotannon jatkumisen saakka vuoden 2014 mukaisilla ehdoilla ja helpottaa samalla asiakaskuntien toiminnan suunnittelua ja budjetointia vuodeksi Neuvotteluissa on todettu, että kaikkien osapuolten tärkeänä tavoitteena on edelleen jatkaa ja vahvistaa Länsi-Uudenmaan kuntien ja kuntatoimijoiden yhteistyötä tietotekniikkapalvelujen ja tietohallinnon osalta. Puitesopimuksen irtisanomisella ei niin ollen tavoitellakaan ensisijaisesti yhteistyön purkamista, vaan pikemminkin halutaan löytää sen laajentamiselle ja tarvittaessa myös syventämiselle nykyistä paremmat puitteet ja lähtökohdat. Samalla halutaan huomioida alkuperäistä puitesopimusta paremmin se, että valtakunnallinen sote-uudistus ja mahdolliset kuntarakenteen muutokset voivat muuttaa tilannetta olennaisesti ja hyvinkin nopeasti myös Länsi-Uudellamaalla. Tavoiteltavan yhteistyömallin tulee olla tällaisiin muutoksiin sopeutuva ja niiden vaikutukset kestävä. Karviaisen näkökulmasta Tieran ehdottama palvelusopimus olisi ongelmitta hyväksyttävissä voimaantulevaksi alkaen. Sopimus olisi vastannut riittävällä tarkkuudella tarpeita ja tavoitteita, eikä se olisi nostanut vuosittaisia palvelumaksuja. Koska sopimuksen voimaan saattaminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä muiden osapuolten päätösten vuoksi, ei Karviaisen ole syytä tässä vaiheessa tehdä päätöstä sopimuksen hyväksymisestä. Valmistelija: Lars Forsell Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen Tieran paikallispalveluja koskevan sopimuksen tilanteesta sekä valtuuttaa asianosaiset viranhaltijat jatkamaan neuvotteluja tietotekniikkayhteistyöstä Kuntien Tiera Oy:n sekä Länsi-Uudenmaan kuntien ja kuntatoimijoiden kanssa alueen tietotekniikkapalveluiden turvaamiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijainen 6/ /2009 Yhtymähallitus 121 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päätti , että lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijaisena toimii lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Järjestely on muuten toimiva, mutta lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijän työpanos on järkevä keskittää oman yksikön johtamiseen. Lasten ja nuorten palvelulinjalla ei ole keskuksia vaan ainoastaan lähiesimiesten johtamia työyksikköjä. Vuoden 2013 marraskuusta lähtien johtava terveydenhoitaja on toiminut lasten ja nuorten palvelulinjan vt. johtajana uuden johtajan valintaprosessin ajan. On järkevää käyttää johtavan terveydenhoitajan johtamiskokemus palvelulinjajohtajan sijaisuuteen jatkossa. Valmistelija: Vs. kuntayhtymän johtaja Pirkko Hynynen Yhtymähallitus päättää, että lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijaisena toimii toistaiseksi johtava terveydenhoitaja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 122 Kuntalain 51 :ssä säädetyssä tarkoituksessa yhtymähallitukselle esitellään virkamiesten viranhaltijapäätökset ajalta Lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös 8 Sarianne Punakiven valinta lastensuojelun avohuollon sosiaaliohjaajan virkaan. Työikäisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätökset 17 Päätös sosiaalityöntekijän viran täyttämisestä määräajaksi - Karoliina Hjelm. 18 Päätös sosiaalityöntekijän viran täyttämisestä määräajaksi - Elina Tynkkynen. 19 Päätös sosiaalityöntekijän viran täyttämisestä määräajaksi - Heidi Rinne. Tutkimusluvat 9 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja kotihoidon yhteistyön kehittäminen, Saara Luokkanen, Laurea amk. Ikäkeskuspäällikkö Henkilöstöpäätös 1 Kirsi Sillmanin valinta sosiaaliohjaajan virkaan. Hallinto- ja talouspäällikkö Hankintapäätös 2 Webropol-kyselysovelluksen hankinta. Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelija/lisätietoja: Satu Höglund p tai Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus Vihdin vanhusneuvoston päätös 20 Vihtiläisten eläkejärjestöjen kirje Ptky Karviaisen terveyspalveluiden toimivuudesta. 2. Vihdin kunnanhallituksen päätös Karviaisen toimitilatarpeet Vihdissä -tarveselvitys. 3. Vihdin kunnanvaltuuston päätös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Karkkilan kaupunginhallitus Tieran paikallispalveluja koskevien sopimusten jatkuminen. Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Optiokauden käyttö lasten sijaishuollon palvelujen hankinnassa 48/ /2011 Yhtymähallitus 124 Yhtymähallitus on päättänyt ( 126) lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnasta puitesopimusjärjestelynä. Puitesopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa tehtiin ajalle Sopimuksen mukaan sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Lasten sijaishuollon kustannukset vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan ovat olleet 3,4 milj. /vuosi. SOTE-uudistus on tulossa voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten palvelujen tuotanto toteutuu uudistuksen jälkeen. Tässä tilanteessa on perusteltua hyödyntää nykyisen sopimuksen optiomahdollisuus. Yhtymähallitukselle esitetään, että lasten sijaishuollon palvelujen hankinnassa käytetään optiota siten, että sopimuskautta jatketaan väliseksi ajaksi. Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelija: lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Marketta Roinisto Yhtymähallitus päättää ottaa option käyttöön lasten sijaishuollon ostopalvelujen hankinnassa siten, että sopimuskautta jatketaan ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Puitesopimuksen piirissä olevat palveluntuottajat

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Sari Paavilaisen oikaisuvaatimus sosiaaliohjaajan virkavalinnasta 50/ /2014 Yhtymähallitus 125 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lasten ja nuorten linjalle lastensuojelun avohuollon tiimiin Vihtiin perustettiin uusi sosiaaliohjaajan virka elokuussa Viran perustaminen on päätetty yhtymähallituksessa ( 80) ja perusteluna on ollut lastensuojelun avohuollon toimintojen siirtäminen ostopalveluista omaksi toiminnaksi. Vt. lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Hannele Vesterlin on tehnyt päätöksen sosiaaliohjaajan virkavalinnasta ( 8). Virkaan valittiin Sarianne Punakivi. Virkaa hakenut Sari Paavilainen on jättänyt oikaisuvaatimuksen valintapäätökseen Oikaisuvaatimus on saapunut määräajan puitteissa. Sari Paavilainen vaatii, että sosiaaliohjaajan viran täyttö määrätään uudelleenkäsittelyyn ja virkaan nimetään kaikista hakijoista pätevin. Paavilaisen oikaisuvaatimuksen perusteluna on, että viran täyttöä ei ole valmisteltu, toteutettu eikä päätetty asianmukaisesti eikä kaikkia hakijoita ole kohdeltu tasapuolisesti. Sosiaaliohjaajan virka julistettiin haettavaksi mennessä. Hakuilmoituksessa oli ilmoitettu työn alkamisen ajankohdaksi Virkaa haki määräaikaan mennessä 29 hakijaa, joista neljä kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista ne, joiden koulutus ja työkokemus vastasivat parhaiten sosiaaliohjaajalta edellytettyjä vahvuuksia. Haastattelut toteutettiin vasta johtuen haastatteluryhmän jäsenten aikataulujen yhteensovittamishaasteista. Kaksi haastatteluun kutsutuista perui haastatteluajan. Haastatteluun osallistuivat hakijoista Sari Paavilainen ja Sarianne Punakivi. Haastatteluryhmän jäsenet olivat vt. lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Hannele Vesterlin, Vihdin alueen vastaava sosiaalityöntekijä Kari Teerimäki ja johtava sosiaalityöntekijä Päivi Känkänen. Molemmat haastatteluun osallistuneet hakijat olivat koulutukseltaan virkaan päteviä. Molemmilla hakijoilla oli vahva kokemus sosiaaliohjaajan tai siihen rinnastettavan tehtävän hoitamisesta. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi valintaan vaikutti työhaastattelussa saatu kokonaiskäsitys hakijasta. Valintapäätös on tehty edellä kuvatun valintaprosessin mukaisesti tasapuolisuutta noudattaen. Yhtymähallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään. Viranhaltijapäätös 50/ /2014 pysyy voimassa. Valmistelijat: Päivi Känkänen, Hannele Vesterlin, Marketta Roinisto. Yhtymähallitus päättää, että oikaisuvaatimus hylätään. Vt. lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemä viranhaltijapäätös 8 pysyy voimassa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Tiedoksianto: Sari Paavilainen.

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ MUUTOKSENHAKUOHJE MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaa ti musta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa: , 115, 118, 120, 122, 123 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta: Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asi aan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valitta malla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. MUUTOKSENHAKUOHJEET JA VALITUSOSOITUS Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Muutoksenhaku hankinta-asioissa: Kunnallisvalitus, pykälät 113, 117, 119, 121, 124, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hal linto-oi keudelle os. Radanrakentajantie 5, Helsinki, faksi , säh kö posti Hallintovalitus, pykälät 125, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Radanrakentajantie 5, Helsinki. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankinta me net te lyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista an netun lain mu kaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oi kaisua (hankintaoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltä väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje: Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankinta me nettelyssä tehtyyn ratkai suun, pykälä 114, tyyty mätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kinta oikaisun. Han kinta oikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistu nut tarjoaja tai osal listumisha ke muk sen tehnyt ehdo kas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välit tö mästi vaikut taa (asianosai nen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai nen on saanut tiedon hankintayksikön päätökses tä tai muus ta hankin tamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

30 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Valitusosoitus markkinaoikeuteen: :t 114, 116, Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu ta ho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltä väksi tekemällä vali tuksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fak si: , sähköposti: Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa sii tä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koske vasta päätökses tä va litusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankinta lain 78 :n 1 nojal la noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapää töksen te ke misestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon han kintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankinta päätös tai valitusosoi tus on ollut olennaisesti puutteellinen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemus osoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Hankinnan kohde ja osahankinnat

Hankinnan kohde ja osahankinnat Yhtymähallitus 114 09.12.2014 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/05.02.04/2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti 20.5.2014 jatkaa kehitysvammaisten

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Yhtymähallitus 25.11.2014 AIKA 25.11.2014 klo 17:00-17:15 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 2/ Vihdin kunnanvirasto, 4. krs kokoustila, Asemantie 30 A, Nummela

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 2/ Vihdin kunnanvirasto, 4. krs kokoustila, Asemantie 30 A, Nummela PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Yhtymähallitus 16.02.2017 AIKA 16.02.2017 klo 17:00-17:35 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, 4. krs kokoustila, Asemantie 30 A, Nummela KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 7/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 7/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Yhtymähallitus 22.09.2015 AIKA 22.09.2015 klo 17:00-20:13 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Yhtymähallitus 17.05.2016 AIKA 17.05.2016 klo 17:00-18:00 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 7/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 7/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Yhtymähallitus 20.09.2016 AIKA 20.09.2016 klo 17:00-19:40 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 4/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 4/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Yhtymähallitus 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 17:00-19:04 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Yhtymähallitus 11.04.2017 AIKA 11.04.2017 klo 17:00-18:18 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, 4. krs, Asemantie 30 A, Nummela KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas)

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas) Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1716 Kotimaan rahtipalvelut ajalle 1.1.2018-31.12.2019+optiovuosi Kajaanin kaupungin hankintatoimi / Kainuun kuntien hankintarengas pyysi 21.11.2017

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, 1.krs koulutusluokka, Asemantie 30 B, Nummela

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, 1.krs koulutusluokka, Asemantie 30 B, Nummela PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Yhtymähallitus 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, 1.krs koulutusluokka, Asemantie 30 B, Nummela KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Päivätoiminnan hankinta pienhankintana: Symbolon Oy TRE:403/02.07.01/2018 Lisätietoja päätöksestä Palvelulinjan päällikkö, sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 päätti, että rakennusvirasto liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksiin sekä päätti hankkia sopimustoimittaja Businessforum Oy:ltä palveluja, tuotteita ja koulutusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kinnulan kunta Keskustie 45, 43900 Kinnula kinnulan.kunta@kinnula.fi HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 1. Hankinnan kohde, kokonaishinta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 4 Palvelumuotoilupalveluiden hankinta Oiva Akatemialle, hankinnan kilpailutus H153-15 HEL 2015-011778 T 02 08 02 00 Päätös Oiva Akatemian johtokunta päätti esittelijän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 41/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 41 Biologisen jätteen pussit H053-15 HEL 2015-005479 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä Plastiroll Oy:n tarjouksen neljäksi (4) vuodeksi kokonaistaloudellisesti

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätöksiin 140, 144, 146 voi hakea oikaisua.

Maakuntahallituksen päätöksiin 140, 144, 146 voi hakea oikaisua. Muutoksenhakukiellot Maakuntahallituksen päätöksiin 137-139, 141-143, 147-151 ei voi hakea oikaisua eikä niistä voi valittaa, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136), taikka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 15.05.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen osavuosikatsaus l:n käsittely ja hyväksyntä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018

Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018 Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Betoniputket ja -kaivot optiovuosi 2018 Hankinta- ym. sopimukset 26 / 2017 Selostus ja perustelu Esitys Päätös Kuntatekniikkaliikelaitoksen rakentamisyksikkö pyysi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Toimitusjohtaja, Tampereen Voimia

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Toimitusjohtaja, Tampereen Voimia Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Tredu Lempäälän ateria- ja puhtauspalvelut sekä Tredu Pirkkalan puhtauspalvelu hankinta TRE:4423/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Suunnittelija Anne Kaukinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Tehtävä Kuntatekniikkaliikelaitos / Sähkö Asianro 7096/2017 Kehittämispäällikkö 11.9.

Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Tehtävä Kuntatekniikkaliikelaitos / Sähkö Asianro 7096/2017 Kehittämispäällikkö 11.9. Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Kaiteet 2017 Hankinta- ym. sopimukset 7 / 2017 Selostus ja perustelu Tarjoukset Päätös Kuntatekniikkaliikelaitos on saanut Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) Rakennustekniikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 19 Peltikaton korjaus, Lapinlahden sairaala, ylläpitävät korjaustyöt HEL 2016-001099 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa rakennusprojektit toimiston

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot