PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka, 1. krs, Asemantie 30 B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka, 1. krs, Asemantie 30 B"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus AIKA klo 17:00-19:05 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka, 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Työterveyshuollon hinnasto Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta Toimeentulotukiohjeen päivittäminen Oikaisuvaatimus ikäihmisten asumispalvelu hankintapäätökseen 117 Mainio Vire Oy:n sopimus ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta 118 Raportti toiminnasta ja taloudesta lokakuu Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen Kuntien Tiera Oy:n paikallispalveluja koskevan sopimuksen jatkuminen 121 Lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijainen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Optiokauden käyttö lasten sijaishuollon palvelujen hankinnassa Sari Paavilaisen oikaisuvaatimus sosiaaliohjaajan virkavalinnasta

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halla-aho Ilkka varajäsen Juhani Höylän varajäsen Leväniemi Pirjo puheenjohtaja Palenius Timo varapuheenjohtaja Ahjoniemi Markku jäsen Jakka Raine jäsen Sivula Ilkka jäsen Sundström Mia jäsen Terkomaa Leila jäsen POISSA Höylä Juhani jäsen Majalahti Juha kaupunginjohtaja Miettinen Sami kunnanjohtaja Reiterä Riitta-Liisa kuntayhtymän johtaja MUU Nummela Hannu talous- ja strategiajohtaja Forsell Lars hallinto- ja talouspäällikkö Hynynen Pirkko vs. kuntayhtymän johtaja Purhonen Mikko johtava ylilääkäri Roinisto Marketta palvelulinjajohtaja Tikkala Arja palvelulinjajohtaja Höglund Satu sihteeri Komulainen Tommi työterveyshuollon asiantuntija 113 ylilääkäri Heinonen Jaana työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö asiantuntija ALLEKIRJOITUKSET PIrjo Leväniemi puheenjohtaja Satu Höglund pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinto (Vihdin kunnanvirasto 3. krs, Asemantie 30 A, Nummela) perjantaina Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Mia Sundström Markku Ahjoniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Vihdin kunnanvirasto 3. krs, Karviaisen hallinto, Asemantie 30

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus 111 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enem män kuin puolet yhtymähallituksen jäsenistä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus 112 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua jäsentä vuorollaan. Tarkastusvuorossa ovat Mia Sundström ja Timo Palenius. Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Sundström ja Markku Ahjoniemi.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Työterveyshuollon hinnasto / /2009 Yhtymähallitus 113 Karviaisen työterveyshuolto jatkaa toimintaansa vuonna 2015 osana kunnille terveydenhuoltolaissa määrättyä lakisääteistä tehtävää. Terveydenhuoltolain 2. luvun 18 :n mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevilla työpaikoilla työskenteleville työntekijöille Työterveyshuoltolain 12 :ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuollolla tarkoitetaan työnantajan järjestämää työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa. Työterveyshuolto tulee järjestää siten, että toiminnan sisällössä ja laajuudessa huomioidaan työ, työjärjestelyt, henkilöstö ja työpaikan olosuhteet ja niiden muutoksista johtuva tarve. Työterveyshuoltolaissa on määritelty työnantajan velvollisuus sopia kirjallisesti työterveyshuollon palveluista. Laissa ja ohjeissa painotetaan työterveyshuollon suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja työpaikkojen eri osapuolten välistä yhteistyötä. Lisäksi laissa määritetään työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat sekä hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Työterveyshuoltotoiminnan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy ja hoito sekä hyvinvoiva työ- ja toimintakykyinen henkilöstö. Henkilöstön hyvinvointi, terveys ja työkyky ovat erityisen tärkeitä työpaikan menestyksen kannalta, koska ne vaikuttavat parantavasti työntekijöiden tehokkuuteen ja siten työn tuottavuuteen. Karviaisen työterveyshuolto tarjoaa työpaikalle moniammatillisen työterveystiimin tuen työntekijöiden työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Avoin ja luottamuksellinen työterveysyhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon välillä sekä yhteisesti sovitut tavoitteet ja toimintasuunnitelma ovat edellytys vaikuttavalle työhyvinvointityölle ja työkyvyn tuen toiminnalle; vain yhteistyössä työnantajan, esimiesten ja työntekijöiden kanssa voidaan vaikuttaa työpaikoilla työhyvinvointia alentaviin työolotekijöihin. Keskeinen tavoite työkyvyn edistämisessä on sairauspoissaolojen vähentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen riskin pienentäminen. Vuoden 2015 hinnastossa suurin muutos on lääkärin sairausvastaanottojen hinnoittelussa. Tavoitteena muutoksella on selkeyttää vastaanottotyön ajankäyttöä ja kohdistaa kustannukset asiakasyrityksille todellisesti toteutuneen ajankäytön mukaan. Lisäksi on tehty laskutushintojen korotuksia henkilöstön tuntihintoihin ja tutkimuskustannuksiin sekä lausuntomaksuihin. Hintojen korotuksilla katetaan kustannustason nousua, mikä aiheutuu henkilöstökuluista ja ostopalveluiden sekä muiden palveluiden ja tarvikkeiden hintojen noususta. Työntekijäkohtainen yleismaksu kattaa toimistohenkilöstön ja tilojen kustannuksia, mikä on tämänhetkisen Kelan ohjeistuksen mukainen tapa. Työterveyshuollon palvelutuotteiden hinnoittelun perustana ja tavoitteena on kattaa omasta toiminnasta aiheutuneet kulut.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Liite:TTH-hinnasto 2015 Valmistelijat: Tommi Komulainen, Tuula Salmi Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon hinnaston. Hinnasto tulee voimaan al kaen. Käsittely: Päätös: Työterveyshuollon ylilääkäri Tommi Komulainen oli esittelemässä asiaa klo 17:03-17:20. Timo Palenius esitti, että työterveyshuollon hinnastoon työpaikkakäynteihin lisätään matkakulut, ja että ajokorttitodistuksen ja peruuttamattoman ajanvarauksen hinta nostetaan samalle tasolle kuin se on Karviaisen terveyskeskuksissa alkaen. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon hinnaston Timo Paleniuksen esittämin muutoksin. Hinnasto tulee voimaan alkaen.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/ /2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti jatkaa kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutusta yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa. Kilpailutus on edennyt suunnitellusti ja hankintailmoitus julkaistiin Hankinnan kohde ja osahankinnat Hankinnan kohteena on kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta. Palvelut perustuvat vammaispalvelulain (380/1987) säädöksiin. Hankinta on jaettu osa-alueisiin A-D seuraavasti: A: Tuettu asuminen B: Ohjattu asuminen C: Autettu asuminen D: Vahvasti autettu asuminen Tarjoaja saattoi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta osa-alueesta, ja saman osa-alueen sisällä saattoi jättää useita rinnakkaistarjouksia. Arvioidut asiakasmäärät kaikkien kuntien alueella yhteensä vuodessa ovat noin 220 asiakasta, joista vuonna 2014 on: Tuetussa asumisessa: 35 asiakasta Ohjatussa asumisessa: 65 asiakasta Autetussa ja vahvasti autetussa asumisessa: 120 asiakasta. Tilaajakunnat eivät ole sitoutuneet tilausmääriin tai hankinta-ajankohtiin, vaan hankintoja tehdään sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Vuonna 2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa hankittiin kehitysvammaisille henkilöille asumispalveluja 3,4 miljoonalla eurolla. Siten nelivuotisen sopimuksen ja kahden vuoden optiokauden arvo on arviolta noin 20,4 miljoonaa euroa. Hankintayhteistyö Kilpailutus tehtiin Hyvinkään kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhteistyönä. Tarjouspyyntöasiakirjat valmisteltiin kuntayhteistyönä. Organisaatioiden kesken sovitun työnjaon mukaisesti Hyvinkää on vastannut hankintamenettelyn käytännön toteutuksesta ja vertailun suorittamisesta. Hyvinkään kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen tekevät oman hankintaa koskevan hankintapäätöksensä. Organisaatioiden hankintapäätökset ovat samansisältöisiä. Kumpikin organisaatio solmii sopimukset omalta osaltaan. Hankintamenettely Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus hankintailmoitus julkaistiin ilmoituskanavassa Hankintakilpailutus tehtiin Cloudia Kilpailutus -hankintajärjestelmällä. Tarjouspyyntö oli tarjoajien saatavilla -portaalissa, josta myös tarjoukset jätettiin sähköisesti. Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää klo mennessä tarjouspyynnön johdosta kysymyksiä. Tarjoajien kysymyksiin vastattiin Tarjouspalvelu.fi-portaalissa Hankinta on sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluva toissijainen hankinta (liite B; ryhmä 25), jonka arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Saadut tarjoukset ja niiden tarkastaminen Määräaikaan mennessä saapui 158 tarjousta. Tarjoukset avattiin määräajan päättymisen jälkeen Cloudia Kilpailutus -järjestelmässä. Tarjouksia jätettiin hankinnan osa-alueille A-D seuraavasti: Osa-alue A: Tuettu asuminen: 34 kpl Osa-alue B: Ohjattu asuminen: 34 kpl Osa-alue C: Autettu asuminen: 48 kpl Osa-alue D: Vahvasti autettu asuminen: 42 kpl Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnön kohdassa 4 Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteessä 1 palvelunkuvaus. Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että joidenkin tarjousten laatupisteitä jouduttiin vähentämään, sillä lisäselvitysten mukaan tarjouksissa ilmoitettu palvelun laatu ei vastannut todellista tilannetta. Seuraavien tarjousten laatupisteitä jouduttiin vähentämään. Tarjoajien lopulliset laatupisteet ovat tarjousvertailussa. Osa-alue B: Ohjattu asuminen Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas Rinnekoti-Säätiö Piikuja Osa-alue C: Autettu asuminen Attendo Rautlehto Oy, Onnelan palvelukoti Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas Rinnekoti-Säätiö Peuramäki Rinnekoti-Säätiö Piikuja Rinnekoti-Säätiö Tuulikannel Osa-alue D: Vahvasti autettu asuminen Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Lakistonpuro Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Rinnekoti-Säätiö Peuramäki Rinnekoti-Säätiö Piikuja Rinnekoti-Säätiö Tuulikannel Jokaiselle edellä mainitulle tarjoajalle lähetetään tämän hankintapäätöksen mukana erillinen kirje (liite E), jossa laatupisteiden vähentäminen perustellaan tarkemmin. Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että seuraavat tarjoukset eivät täyttäneet tarjottavalle palvelulle tai tarjoukselle asetettuja vaatimuksia. Osa-alue A: Tuettu asuminen Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka Osa-alue B: Ohjattu asuminen Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka Rinnekoti-Säätiö Lastutie Osa-alue C: Autettu asuminen Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka (Multatie) Rinnekoti-Säätiö Lastutie Osa-alue D: Vahvasti autettu asuminen Hämeen Tukikoti Oy Rinnekoti-Säätiö Haavantie Rinnekoti-Säätiö Hevosmies Rinnekoti-Säätiö Jokipolku Rinnekoti-Säätiö Kattara Rinnekoti-Säätiö Kehäkukka Rinnekoti-Säätiö Kiikkaistentie Rinnekoti-Säätiö Kornetintie Rinnekoti-Säätiö Lastutie Rinnekoti-Säätiö Oivala Rinnekoti-Säätiö Paljerinne Rinnekoti-Säätiö Pellas Rinnekoti-Säätiö Piikuja Rinnekoti-Säätiö Pähkinä Rinnekoti-Säätiö Ridalinlahti Rinnekoti-Säätiö Saunalahti Satu-Koti Oy Jokaiselle edellä mainitulle tarjoajalle lähetetään tämän hankintapäätöksen mukana erillinen kirje (liite F), jossa poissulkemisen syyt perustellaan tarkemmin. Muut tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailu ja puitejärjestelyyn valittavat tarjoajat Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet. Hintavertailun tulos ja kullekin osa-alueelle valittavat palveluntuottajat ilmenevät osa-alueittain liitteistä A-D. Palvelun toimittajaksi valinta ei merkitse, että tarjoaja saisi tietyn määrän

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus tilauksia miltään tilaajakunnalta tai niiltä yhdessä. Hyvinkään kaupunki ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen tilaajina eivät ole sitoutuneet tilausmääriin tai hankinta-ajankohtiin, vaan hankintoja tehdään sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Puitejärjestelyn toimintamalli Kullekin puitejärjestelyn osa-alueelle A-D valitaan tarjoajat erikseen. Valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan tarjouspyynnön liitteen 2 mukainen sopimus puitejärjestelystä. Puitejärjestelyn kaikki ehdot vahvistetaan etukäteen, eikä palvelusta järjestetä kevennettyä kilpailutusta tilausvaiheessa. Tarjouspyynnön liitteen 2 Sopimusluonnos mukaisesti palveluntuottajien etusijajärjestys määräytyy seuraavasti: Puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja palvelun soveltuvuuden perusteella. Sopivan palvelun valinta tapahtuu soveltuvan lainsäädännön kuten lain kehitysvammaisten erityishuollosta, lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaisesti. Asiakkaan yksilöllinen tarve, erityiset olosuhteet ja mielipide ratkaisevat, minkälaisia palveluja tilaaja kulloinkin järjestää. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyssä tulosten perusteella tehdyn etusijajärjestyksen mukaisesti menestynein. Palveluntuottajia tullaan kohtelemaan puitesopimuskauden aikana tasapuolisesti. Hankintasopimus Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus allekirjoitetaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että palveluntuottaja toimittaa Hyvinkään kaupungille ja Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle kaikki kuntien mahdollisesti pyytämät, tarjouspyynnössä luetellut lisäselvitykset. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoitus tiedoksi. Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimuskausi on nelivuotinen ja sen tavoiteltu alkamisajankohta on Tavoiteaikataulu on alustava ja voi muuttua esimerkiksi jos hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tulo viivästyy. Liitteet: Liite A Liite B Liite C Liite D Liite E Liite F Liite G Valitut tarjoajat osa-alueella A: Tuettu asuminen Valitut tarjoajat osa-alueella B: Ohjattu asuminen Valitut tarjoajat osa-alueella C: Autettu asuminen Valitut tarjoajat osa-alueella D: Vahvasti autettu asuminen Selvitys laatupisteiden muuttamisesta Selvitys poissulkemisen perusteista (jokaiselle poissuljetulle tarjoajalle oma luottamuksellinen liite) Oikaisuohje ja valitusosoitus

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Valmistelija: Jaana Heinonen Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päättää valita kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajiksi osa-alueille A-D tämän hankintapäätöksen osa-aluenumeroa vastaavista liitteistä A, B, C ja D ilmenevät tarjoajat, liitteistä ilmenevin hinnoin. Yhtymähallitus oikeuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan puitesopimukset valittujen tuottajien kanssa valitus- ja odotusajan umpeuduttua. Sopimukset syntyvät vasta kun ne on allekirjoitettu. Käsittely: Timo Palenius ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Heinonen oli paikalla esittelemässä asiaa klo 17:30-17:37. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Valitut tarjoajat Poissuljetut tarjoajat

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Toimeentulotukiohjeen päivittäminen Yhtymähallitus 115 Perustuslain 19 :n mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuesta annettu laki tuli voimaan (1412/1997). Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi laatinut oppaan toimeentulotukilain soveltajille (Opas toimeentulotukilain soveltajille, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 20013:4). Oppaassa todetaan, että kunnilla on lisäksi mahdollisuus antaa omia soveltamisohjeita toimeentulotuesta. Ohjeet eivät saa rajoittaa viranhaltijoiden päätösvaltaa harkittaessa perheen tai yksilön oikeutta toimeentulotukeen tai muutoinkaan olla ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Ohjeiden tarkoituksena on siten lähinnä korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista kunnassa. Lisäksi ohjeiden tarkoituksena on selvittää tuen hakijoille toimeentulotuen perusteita, menettelytapoja ja määräytymistä. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen aikaisemmat ohjeet on tehty vuonna Sittemmin lain tulkinta on elänyt ja sosiaali- ja terveysministeriö on uudistanut toimeentulotukilain soveltajille tarkoitettua opasta. Karviaisen uudet ohjeet noudattavat Sosiaali- ja terveysministeriön opasta ja niiden uudistamisen yhteydessä on perehdytty muiden kuntien ja kaupunkien uudempiin ohjeisiin, joista on poimittu hyviä käytäntöjä toimintaan. Ohjeiden uudistamisen yhteydessä on ollut muutenkin mahdollisuus tarkastaa käytäntöjä ja toimintaa. Aikuissosiaalityön prosessien järjestelmällinen kehittäminen aloitettiin vuonna 2012, mutta toiminta tehostui keväällä 2013, jolloin toimeentulotuen käsittelyprosessi kuvattiin kaaviona ja kaikki prosessin vaiheet avattiin siten, että eriteltiin muun muassa vaiheen vastuutaho, mitä tehdään ja vaiheeseen kuuluva dokumentointi. Prosessin kehittämisen yhteydessä on kiinnitetty erityisesti huomiota asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun ja yhdenmukaistettu sekä tehostettu toimintaa. Toiminta onkin aikaisempaa laadukkaampaa ja muutoksenhaut ja valitukset ovat vähentyneet huomattavasti. Sisällöllisesti ohjeet eivät sisällä huomattavia linjausmuutoksia aikaisempiin Karviaisen ohjeisiin verrattuna. Varsinaisia muutoksia aikaisempaan ohjeistukseen on tullut vain asumismenojen huomioimiseen. Karkkilassa ja Vihdissä huomioitavia kohtuullisia asumismenoja on tarkasteltu ja niitä on tarkennettu Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Euromääräisiä enimmäismääriä ei ole muutettu, mutta aiemman ohjeen mukaan asumismenoissa huomioitiin enimmäisvuokra ja erikseen muut mahdolliset asumismenot (lämmitysöljy, sähkö, polttopuut jne.). Uudessa ohjeessa on otettu käyttöön enimmäisasumismenojen käsite, johon sisältyvät esimerkiksi lämmitys ja aurauskustannukset. Tämän lisäksi ohjataan erikseen ottamaan huomioon laskelmassa menona taloussähkö, kotivakuutus ja saunamaksu. Muutoksella ei ole vaikutusta tavallisissa vuokra-asunnoissa asuvien päätöksiin, mutta linjauksella on vaikutusta ylikalliiden asumismenojen huomioon ottamiseen esimerkiksi

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus omakotitalojen vuokraamisen osalta. Uudet ohjeet ovat laajemmat, seikkaperäisemmät ja ajankohtaisemmat kuin aikaisemmat ohjeet ja siten niillä on enemmän vaikutusta toiminnan ohjauksessa. Toimeentulotukiohjeet on valmistellut johtava sosiaalityöntekijä ja koko aikuissosiaalityön henkilöstöllä on ollut mahdollisuus osallistua niiden laatimiseen. Tämän lisäksi ohjeita on kommentoinut kuntayhtymän konsultoima juristi ja työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö. Liitteet: Toimeentulotukiohje Prosessikaavio toimeentulotukihakemusten käsittelystä Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelijat: Päivi Esala, Jaana Heinonen Yhtymähallitus päättää hyväksyä perusturvakuntayhtymä Karviaisen uudistetun toimeentulotuen myöntämisohjeen. Käsittely: Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Heinonen oli paikalla esittelemässä asiaa klo 17:38-18:00. Leila Terkomaa esitti Timo Paleniuksen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Päätös: Yhtymähallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Oikaisuvaatimus ikäihmisten asumispalvelu hankintapäätökseen 43/ /2014 Yhtymähallitus 116 Vakkuri & Aalto Oy vaatii Karviaista oikaisemaan yhtymähallituksen hankintapäätöstä 43/ /2014 ikäihmisten asumispalvelujen hankinnasta. Tarjoukset kilpailutukseen jätettiin sähköisen tarjousportaalin kautta. Kilpailutuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Espoon kaupungin hankintapalvelut. Vakkuri & Aalto Oy on todennut, että järjestelmä on ilmeisesti jättänyt osan vastauksista rekisteröimättä tietokantaan, sillä yhdestä sen tarjouksesta puuttuivat kaikki laatupisteisiin liittyvät vastaukset sekä suomenkielisen hoiva-asumisen osalta että suomenkielisen lyhytaikaisen hoiva-asumisen osalta. Tarjoajan vastaukset puuttuivat seuraavien kysymysten osalta: - Asumispalveluyksikön avin/valviran toimiluvan asukasmäärästä vähintään 90 %:lla on yhden hengen huone omilla saniteettitiloilla (ei=0, kyllä=2) - Asumispalveluyksiköllä on valmius palvella ruotsinkielisiä asukkaita myös ruotsin kielellä (ei=0, kyllä=2) - Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin lounaan yhteydessä kaksi eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä eritysruokavalioita) (ei=0, kyllä=2) - Asumispalveluyksikön asukkaalle tarjotaan päivittäin päivällisen yhteydessä kaksi eri lämmintä ateriavaihtoehtoa (ei sisällä erityisruokavalioita) (ei=0, kyllä=2). Valittaja on oman käsityksensä mukaan vastannut kaikkiin kysymyksiin "kyllä" tehdessään tarjousta. Hankintayksiköt vastaanottivat valittajalta kolme tarjousta ja niistä Vihtiin perustettavasta yksiköstä puuttuivat vastaukset laatuvaatimus -kysymyksiin. Hankintayksiköt ovat selvittäneet, onko sähköisessä hankintajärjestelmässä ollut kyseisenä ajankohtana teknistä ongelmaa. Hankintayksiköt ovat pyytäneet sähköisestä hankintajärjestelmä Cloudiasta tiedot tarjoajan loki-tiedoista, jotta hankintayksiköt voisivat tarkemmalla tasolla arvioida, mitä siellä on tapahtunut. Lokitunnistetiedoista kävi ilmi, että tarjoajalla on kolme lähetettyä tarjousta: Lähetysaika Tarjouksen tekemisen aloitusaika :07: :53: (tarjous id: ) :05: :31: (tarjous id ) :07: :19: (tarjous id: ) Ja yksi keskeneräiseksi jäänyt, aloitettu :08: (kohteen tiedot täyttämättä). Koska ko. kriteereille kyllä/ei ei ole määritelty, että jompikumpi vastausvaihtoehto on valittava, lokitiedoista ei voida varmuudella sanoa

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus onko tarjoaja täyttänyt kohdat tarjouksessa Tarjouslomake näyttää samalta tietokannasta kuin liitteenä ollut tarjouslomake, eli ko. kentät ovat tyhjiä. Valittaja on oheistanut hankintayksikölle toimittamansa valituksen liitteeksi tarjouslomakkeen, jossa ko. kentät ovat tyhjiä. Tarjouslomakkeen syötön aikana järjestelmässä ei ole ollut virhetilannetta tai muutakaan tarjouksen täyttämiseen vaikuttavaa seikkaa. Hankintayksikkö on saanut sähköisen hankintajärjestelmän ylläpitäjältä tiedon, että palvelun virhelokista ei ole käynyt ilmi mitään, joka olisi estänyt kyllä -merkinnän tekemisen. Järjestelmän ylläpitäjän tiedossa ei ole ollut järjestelmävikaa, joka olisi aiheuttanut ongelmia tiedostojen lataamisessa, eikä myöskään sellaista vikaa, että tiedoston lataaminen olisi näyttänyt onnistuvan, mutta tiedosto on myöhemmin kadonnut tai että kyllä -vastausta ei voida antaa. Valittaja on valituksensa tueksi oheistanut liitteeksi Vihtiin perustettavan yksikön tarjouksen. Liite on sama, jonka hankintayksikkö on vastaanottanut. Sähköisessä hankintajärjestelmässä ei ole ollut mitään sellaista, joka olisi estänyt valittajaa täyttämästä kyseistä kohtaa oikein. Hankintayksiköiden käsitys on, että sähköinen tarjouskilpailujärjestelmä ei ole toiminnallisesti estänyt valittajaa lataamasta sähköiseen tarjousjärjestelmään tarjousasiakirjojaan. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Hankintalain 2 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Valittaja on oheistanut liitteeksi saman version tarjouslomakkeesta, jonka hankintayksikkö sai tarjouksen liitteenä. Tässä liitteenä olleessa tarjouslomakkeessa edellä mainitut kentät ovat tyhjiä. Oikeuskäytännössä on todettu, että hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tarjoustaan, ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa johtaa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen vuoksi hankintayksikkö ei voi myöskään korjata havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä. (MAO 33/10, ). Tässä valitusasiassa käsitellyn tarjouksen tarjouslomakkeessa olleet puutteelliset tiedot eivät mitenkään johtuneet hankintayksiköstä. Edelleen hankintayksikkö toteaa, ettei valittajan vaatimus vaikuta tarjouskilpailun lopputulokseen. Kyseinen yksikkö sijaitsee Vihdissä. Valittajan lopulliseen sijoitukseen vertailussa vaikuttaa sijaintikunta ja vertailuun Vihdin osalta otetaan Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueella olevat palveluntuottajat. Hankintayksikkö tuo esille, että mikäli vertailua muutettaisiin valittajan vaatimusten mukaisesti, kyseinen tarjous nousisi suomenkielisen hoiva-asumisen vertailussa sijalle kuusi (6), kun se alkuperäisessä päätöksessä on sijalla yhdeksän (9). Lyhytaikaisen hoivan osalta tarjous nousisi sijalle seitsemän (7), kun se alkuperäisessä päätöksessä on sijalla 11. Perusturvakuntayhtymä Karviainen sitoutuu hankkimaan ennalta sovittuina paikkoina 70 asumispalvelupaikkaa Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueelta. Näin ollen vertailussa kolme

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Päätös: parhaiten pärjännyttä tarjoajaa valittiin ennalta sovituiksi paikoiksi. Muut paikat tullaan täyttämään sopimuskaudella tarpeen mukaisesti. Hankintayksiköiden mahdollisesta oikaisusta huolimatta valittajan yksikkö ei pääsisi ennalta sovittujen paikkojen piiriin. Riippumatta tämän valituksen käsittelystä valittajan yksiköstä tullaan ostamaan asumispaikkoja tarpeen mukaisesti sopimuskaudella. Hankintayksiköiden käsityksen mukaan valitus on perusteeton eikä sillä edes olisi vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen. Liite: Vakkuri & Aalto Oy:n oikaisuvaatimus liitteineen. Valmistelija: hankintakoordinaattori Minna Luoto Yhtymähallitus päättää pitää voimassa tekemänsä hankintapäätöksen 84.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Mainio Vire Oy:n sopimus ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta 72/ /2014 Yhtymähallitus 117 Mainio Vire Oy on osallistunut ikäihmisten hoidon ja hoivan osalta asumispalvelujen kilpailutukseen tarjouksellaan Sopimus tuli voimaan Sopimus oli voimassa Yhtymähallitus ( ) jatkoi sopimusta asti. Asukkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi hankintalain 67 :n nojalla, puitesopimuksen perusteella palveluun sijoitettujen asiakkaiden palvelua jatkettiin ajalle Koska muutto olisi ollut asukkaille ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista. Sopimus jatkui psykogeriatrisen hoidon tehostetun asumispalvelun tuottamisena ikääntyville mielenterveyskuntoutujille. Aikaisempien sijoitusten vuoksi Perusturvakuntayhtymä Karviainen jatkaa sopimusta Ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta ajalle Tällä turvataan asiakkaiden hoidon jatkuvuus ja hoitosuhteen katkeamattomuus aikaisempina vuosina solmituille asiakassuhteille. Mainio Vire Oy ei osallistunut ikäihmisten asumispalvelukilpailutukseen vuonna 2014, mutta nyt hoitosuhteessa olevien asiakkaiden hoitoa (17 hlöä) jatketaan tarpeen mukaisesti. Sopimuksen hankinta-arvo on noin euroa kahdelle vuodelle, mikäli asiakasmäärät ja kustannustaso pysyvät samana. Hinnantarkistukset tehdään sopimuksen mukaisesti. Liite: Sopimus ikäihmisten tehostetusta asumispalvelusta Mainio Vire Oy:n kanssa Valmistelija: Arja Tikkala Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy Mainio Vire Oy:n sopimuksen ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Raportti toiminnasta ja taloudesta lokakuu / /2013 Yhtymähallitus 118 Karviaisen vuoden 2014 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja kuukausiraportista. Maaliskuun ja kesäkuun osavuosikatsaukset sisältävät kirjallisen raportin talousarvion tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista ja muista raportointivuoden merkittävistä tapahtumista, jotka vaikuttavat toimintaan tai talouteen. Lisäksi osavuosikatsaus sisältää laskelman toimipisteiden jäsenkunnittaisesta käytöstä ja ennusteen kuntalaskutuksen määrästä. Kuukausiraportit sisältävät tietoja talouden toteutumasta verrattuna vuoden 2014 talousarvioon ja vuoden 2013 tilinpäätökseen. Toimintatietoja raportoidaan siten, että ne kattavat toiminnot, jotka vaikuttavat eniten joko talouden toteutumaan tai kuntalaisten saamiin palveluihin. Toimintatietoja verrataan vuoden 2014 tavoitteisiin ja vuoden 2013 toteutumaan. Lokakuun kuukausiraportti jaetaan sähköpostilla yhtymähallituksen jäsenille, kuntajohtajille ja kuntien kirjaamoon viimeistään Valmistelijat: Pirkko Hynynen, Lars Forsell, Sinikka Olmiala, Aila Idman Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi toteutumaraportin vuoden 2014 lokakuun toiminnasta ja taloudesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen 110/ /2009 Yhtymähallitus 119 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Sosiaali - ja ter vey den huol lon asia kas mak suista an ne tussa ase tuk sessa sää dettyjä asia kas maksuja tar kis tetaan jo ka toi nen vuosi. Edellinen indeksitarkistus tehtiin vuoden 2014 alusta, jolloin vuoden 2014 maksut ja maksujen perusteet muuttuivat indeksimuutosten johdosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen perusteena ovat kansaneläkeindeksi, julkisten menojen hintaindeksi (sosiaali- ja terveystoimi), yleinen ansiotasoindeksi ja työeläkeindeksi. Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2014 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta Asetuksella korotetaan eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomien palvelujen maksuja ei koroteta lausunto- ja sakkomaksuja lukuunottamatta. Kuntayhtymä päättää, periikö se asiakasmaksujen enimmäismäärän. Tarkistukset on huomioitu tämän asian liitteenä olevassa "Perusturvakuntayhtymä Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen" -asiakirjassa. Liite: Pe rus turvakuntayhtymä Karviaisen sosiaali- ja tervey den huol lon asiakas mak sut alkaen Valmistelijat: Minna Luoto, Lars Forsell Yhtymähallitus päättää periä asiakasmaksuina voimaan tulevan valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tehtyjen muutosten mukaiset maksut. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Kuntien Tiera Oy:n paikallispalveluja koskevan sopimuksen jatkuminen 93/ /2009 Yhtymähallitus 120 Lohjan ja Karkkilan kaupungit, Vihdin kunta ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen päättivät vuoden 2012 lopulla siirtää tietotekniikan palvelutuotantonsa liikkeenluovutuksena Kuntien Tiera Oy:lle (yhtymähallitus ). Liikkeenluovutuksesta laadittiin puitesopimus ja siirtymäkauden palvelusopimus vuodelle Puitesopimuksen voimassaoloajaksi sovittiin sillä tarkoituksella, että vuoden 2013 aikana laadittaisiin varsinainen palvelusopimus, jonka perusteella Kuntien Tiera Oy tuottaa osakaskunnille tietotekniikkapalveluita. Jos kuitenkaan palvelusopimusta ei syntyisi, osakkailla olisi oikeus irtisanoa puitesopimus ja palauttaa toiminta takaisin kuntiin vuoden irtisanomisajalla. Vihdin kunnan, Karkkilan kaupungin ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen osalta tietotekniikan liikkeenluovutus Tieralle tapahtui Liikelaitoskuntayhtymä Puhdista, joka lakkautettiin Lohjan kaupungin osalta liikkeenluovutus koski kaupungin omaa henkilöstöä. Yhtäaikaisten liikkeenluovutusten seurauksena Kuntien Tiera Oy perusti Länsi-Uudenmaan Paikallispalvelut -yksikön, joka aloitti toimintansa , edellä mainitun puitesopimuksen ja siirtymäkauden palvelusopimuksen mukaisesti. Syksyllä 2013 havaittiin, että yhteisen paikallispalveluyksikön toiminnan ja palvelujen tarkka määrittely ja kehittäminen tuotteistetuksi palvelutoiminnaksi vaativat pidemmän siirtymäajan kuin alun perin odotettiin. Tämän vuoksi yhteistyön osapuolet sopivat siirtymäkauden pidentämisestä saakka (yhtymähallitus ). Samalla sovittiin eräiden tietotekniseen infrastruktuuriin kuuluvien omaisuuserien ja sopimusvastuiden palauttamisesta Tieralta kunnille sekä Tieran perimien palvelumaksujen alentamisesta tämän mukaisesti. Uuden, palvelujen tuotteistamiseen perustuvan tuotantomallin ja palvelujen tuotepohjaisen hinnoittelun suunnittelu on jatkunut vuonna 2014 ja käytyjen neuvottelujen perusteella Tiera jätti asiakkaille elokuussa ehdotuksensa puitesopimuksen edellyttämäksi uudeksi palvelusopimukseksi. Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt hylätä Tieran ehdotuksen uudeksi palvelusopimukseksi ja esittänyt kokouksessaan kaupunginvaltuustolle, että se irtisanoisi puitesopimuksen ja oikeuttaisi keskushallinnon valmistelemaan tietotekniikkapalveluiden liikkeenluovutusta takaisin Lohjan kaupungille. Tiera puolestaan on ilmoittanut ehdotuksessaan palvelusopimukseksi, että se edellyttää kaikkien asiakkaiden (Lohja, Vihti, Karkkila, Karviainen) sitoutumista sopimukseen. Mikäli Lohjan kaupunki päättää irtisanoa puitesopimuksen, raukeaa puitesopimus sille määrätyn 12 kuukauden irtisanomisajan jälkeen myös Vihdin, Karkkilan ja Karviaisen osalta.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Tilanteesta on käyty useita neuvotteluja Tieran ja asiakaskuntien kesken, ja alustavasti on sovittu mm. siitä, että puitesopimuksen tullessa irtisanotuksi irtisanomisaika (12 kk) täsmäytetään kalenterivuodeksi Puitesopimuksessa on sovittu, että irtisanomisaikana noudatetaan siirtymäkauden palvelusopimuksen ehtoja. Tämä mahdollistaa palvelutuotannon jatkumisen saakka vuoden 2014 mukaisilla ehdoilla ja helpottaa samalla asiakaskuntien toiminnan suunnittelua ja budjetointia vuodeksi Neuvotteluissa on todettu, että kaikkien osapuolten tärkeänä tavoitteena on edelleen jatkaa ja vahvistaa Länsi-Uudenmaan kuntien ja kuntatoimijoiden yhteistyötä tietotekniikkapalvelujen ja tietohallinnon osalta. Puitesopimuksen irtisanomisella ei niin ollen tavoitellakaan ensisijaisesti yhteistyön purkamista, vaan pikemminkin halutaan löytää sen laajentamiselle ja tarvittaessa myös syventämiselle nykyistä paremmat puitteet ja lähtökohdat. Samalla halutaan huomioida alkuperäistä puitesopimusta paremmin se, että valtakunnallinen sote-uudistus ja mahdolliset kuntarakenteen muutokset voivat muuttaa tilannetta olennaisesti ja hyvinkin nopeasti myös Länsi-Uudellamaalla. Tavoiteltavan yhteistyömallin tulee olla tällaisiin muutoksiin sopeutuva ja niiden vaikutukset kestävä. Karviaisen näkökulmasta Tieran ehdottama palvelusopimus olisi ongelmitta hyväksyttävissä voimaantulevaksi alkaen. Sopimus olisi vastannut riittävällä tarkkuudella tarpeita ja tavoitteita, eikä se olisi nostanut vuosittaisia palvelumaksuja. Koska sopimuksen voimaan saattaminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä muiden osapuolten päätösten vuoksi, ei Karviaisen ole syytä tässä vaiheessa tehdä päätöstä sopimuksen hyväksymisestä. Valmistelija: Lars Forsell Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen Tieran paikallispalveluja koskevan sopimuksen tilanteesta sekä valtuuttaa asianosaiset viranhaltijat jatkamaan neuvotteluja tietotekniikkayhteistyöstä Kuntien Tiera Oy:n sekä Länsi-Uudenmaan kuntien ja kuntatoimijoiden kanssa alueen tietotekniikkapalveluiden turvaamiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijainen 6/ /2009 Yhtymähallitus 121 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus päätti , että lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijaisena toimii lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Järjestely on muuten toimiva, mutta lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijän työpanos on järkevä keskittää oman yksikön johtamiseen. Lasten ja nuorten palvelulinjalla ei ole keskuksia vaan ainoastaan lähiesimiesten johtamia työyksikköjä. Vuoden 2013 marraskuusta lähtien johtava terveydenhoitaja on toiminut lasten ja nuorten palvelulinjan vt. johtajana uuden johtajan valintaprosessin ajan. On järkevää käyttää johtavan terveydenhoitajan johtamiskokemus palvelulinjajohtajan sijaisuuteen jatkossa. Valmistelija: Vs. kuntayhtymän johtaja Pirkko Hynynen Yhtymähallitus päättää, että lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan sijaisena toimii toistaiseksi johtava terveydenhoitaja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus 122 Kuntalain 51 :ssä säädetyssä tarkoituksessa yhtymähallitukselle esitellään virkamiesten viranhaltijapäätökset ajalta Lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös 8 Sarianne Punakiven valinta lastensuojelun avohuollon sosiaaliohjaajan virkaan. Työikäisten palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätökset 17 Päätös sosiaalityöntekijän viran täyttämisestä määräajaksi - Karoliina Hjelm. 18 Päätös sosiaalityöntekijän viran täyttämisestä määräajaksi - Elina Tynkkynen. 19 Päätös sosiaalityöntekijän viran täyttämisestä määräajaksi - Heidi Rinne. Tutkimusluvat 9 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja kotihoidon yhteistyön kehittäminen, Saara Luokkanen, Laurea amk. Ikäkeskuspäällikkö Henkilöstöpäätös 1 Kirsi Sillmanin valinta sosiaaliohjaajan virkaan. Hallinto- ja talouspäällikkö Hankintapäätös 2 Webropol-kyselysovelluksen hankinta. Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelija/lisätietoja: Satu Höglund p tai Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus Vihdin vanhusneuvoston päätös 20 Vihtiläisten eläkejärjestöjen kirje Ptky Karviaisen terveyspalveluiden toimivuudesta. 2. Vihdin kunnanhallituksen päätös Karviaisen toimitilatarpeet Vihdissä -tarveselvitys. 3. Vihdin kunnanvaltuuston päätös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Karkkilan kaupunginhallitus Tieran paikallispalveluja koskevien sopimusten jatkuminen. Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Päätös: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Optiokauden käyttö lasten sijaishuollon palvelujen hankinnassa 48/ /2011 Yhtymähallitus 124 Yhtymähallitus on päättänyt ( 126) lastensuojelun sijaishuoltopalvelujen hankinnasta puitesopimusjärjestelynä. Puitesopimukset valittujen palveluntuottajien kanssa tehtiin ajalle Sopimuksen mukaan sopimuskautta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella vuosi kerrallaan. Lasten sijaishuollon kustannukset vuoden 2013 tilinpäätöstietojen mukaan ovat olleet 3,4 milj. /vuosi. SOTE-uudistus on tulossa voimaan vuoden 2017 alusta lukien. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten palvelujen tuotanto toteutuu uudistuksen jälkeen. Tässä tilanteessa on perusteltua hyödyntää nykyisen sopimuksen optiomahdollisuus. Yhtymähallitukselle esitetään, että lasten sijaishuollon palvelujen hankinnassa käytetään optiota siten, että sopimuskautta jatketaan väliseksi ajaksi. Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelija: lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Marketta Roinisto Yhtymähallitus päättää ottaa option käyttöön lasten sijaishuollon ostopalvelujen hankinnassa siten, että sopimuskautta jatketaan ajalle Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksianto: Puitesopimuksen piirissä olevat palveluntuottajat

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Sari Paavilaisen oikaisuvaatimus sosiaaliohjaajan virkavalinnasta 50/ /2014 Yhtymähallitus 125 Vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus: Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lasten ja nuorten linjalle lastensuojelun avohuollon tiimiin Vihtiin perustettiin uusi sosiaaliohjaajan virka elokuussa Viran perustaminen on päätetty yhtymähallituksessa ( 80) ja perusteluna on ollut lastensuojelun avohuollon toimintojen siirtäminen ostopalveluista omaksi toiminnaksi. Vt. lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Hannele Vesterlin on tehnyt päätöksen sosiaaliohjaajan virkavalinnasta ( 8). Virkaan valittiin Sarianne Punakivi. Virkaa hakenut Sari Paavilainen on jättänyt oikaisuvaatimuksen valintapäätökseen Oikaisuvaatimus on saapunut määräajan puitteissa. Sari Paavilainen vaatii, että sosiaaliohjaajan viran täyttö määrätään uudelleenkäsittelyyn ja virkaan nimetään kaikista hakijoista pätevin. Paavilaisen oikaisuvaatimuksen perusteluna on, että viran täyttöä ei ole valmisteltu, toteutettu eikä päätetty asianmukaisesti eikä kaikkia hakijoita ole kohdeltu tasapuolisesti. Sosiaaliohjaajan virka julistettiin haettavaksi mennessä. Hakuilmoituksessa oli ilmoitettu työn alkamisen ajankohdaksi Virkaa haki määräaikaan mennessä 29 hakijaa, joista neljä kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista ne, joiden koulutus ja työkokemus vastasivat parhaiten sosiaaliohjaajalta edellytettyjä vahvuuksia. Haastattelut toteutettiin vasta johtuen haastatteluryhmän jäsenten aikataulujen yhteensovittamishaasteista. Kaksi haastatteluun kutsutuista perui haastatteluajan. Haastatteluun osallistuivat hakijoista Sari Paavilainen ja Sarianne Punakivi. Haastatteluryhmän jäsenet olivat vt. lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Hannele Vesterlin, Vihdin alueen vastaava sosiaalityöntekijä Kari Teerimäki ja johtava sosiaalityöntekijä Päivi Känkänen. Molemmat haastatteluun osallistuneet hakijat olivat koulutukseltaan virkaan päteviä. Molemmilla hakijoilla oli vahva kokemus sosiaaliohjaajan tai siihen rinnastettavan tehtävän hoitamisesta. Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi valintaan vaikutti työhaastattelussa saatu kokonaiskäsitys hakijasta. Valintapäätös on tehty edellä kuvatun valintaprosessin mukaisesti tasapuolisuutta noudattaen. Yhtymähallitukselle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään. Viranhaltijapäätös 50/ /2014 pysyy voimassa. Valmistelijat: Päivi Känkänen, Hannele Vesterlin, Marketta Roinisto. Yhtymähallitus päättää, että oikaisuvaatimus hylätään. Vt. lasten ja nuorten palvelulinjajohtajan tekemä viranhaltijapäätös 8 pysyy voimassa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Yhtymähallitus Tiedoksianto: Sari Paavilainen.

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ MUUTOKSENHAKUOHJE MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaa ti musta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpanoa: , 115, 118, 120, 122, 123 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta: Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asi aan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valitta malla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. MUUTOKSENHAKUOHJEET JA VALITUSOSOITUS Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis valituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Muutoksenhaku hankinta-asioissa: Kunnallisvalitus, pykälät 113, 117, 119, 121, 124, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hal linto-oi keudelle os. Radanrakentajantie 5, Helsinki, faksi , säh kö posti Hallintovalitus, pykälät 125, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Radanrakentajantie 5, Helsinki. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankinta me net te lyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista an netun lain mu kaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oi kaisua (hankintaoi kaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltä väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje: Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankinta me nettelyssä tehtyyn ratkai suun, pykälä 114, tyyty mätön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kinta oikaisun. Han kinta oikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistu nut tarjoaja tai osal listumisha ke muk sen tehnyt ehdo kas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välit tö mästi vaikut taa (asianosai nen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai nen on saanut tiedon hankintayksikön päätökses tä tai muus ta hankin tamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

30 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 12/ Valitusosoitus markkinaoikeuteen: :t 114, 116, Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu ta ho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltä väksi tekemällä vali tuksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, Helsinki, fak si: , sähköposti: Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa sii tä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koske vasta päätökses tä va litusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankinta lain 78 :n 1 nojal la noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapää töksen te ke misestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon han kintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankinta päätös tai valitusosoi tus on ollut olennaisesti puutteellinen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemus osoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Aika: 20.01.2015 klo 18:00-18:45 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 92 VALTUUSTOALOITE VPL-MATKOJEN SIIRTÄMISESTÄ SEURAAVALLE KAUDELLE 93 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 7 94 TIEDOKSI

Lisätiedot

Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy

Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 20.01.2015 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta/hankintaoikaisu Vakkuri & Aalto Oy 165/02.08.00/2014 SOTE 5 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107. Yhtymähallitus. Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 7/2015 107 Yhtymähallitus Aika 27.08.2015 klo 18:00-20:30 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.03.2013 kello 15:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 15 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 18.12.2014 klo 17:40-18:25 Paikka Villa Patron's Järsö Kirkkonummi Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Gustafsson Stefan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379 RAUMAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2011, 379 Korvaa kaupunginhallituksen 18.9.2006 ( 553) hyväksymän Hankintojen pelisäännöt ja 1.10.2007 ( 649) hyväksymän Rauman kaupungin

Lisätiedot

puheenjohtaja hallintoylihoitaja

puheenjohtaja hallintoylihoitaja Pöytäkirja 11/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.12.2014 kello 10:00-10:55 Paikka Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu. Talo 7/7 Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Palviainen Sami Jormanainen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio AIKA Tiistai 12.4.2011 kello 16.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Hannu Kananen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot