TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö (5 op) kuvaton versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö (5 op) kuvaton versio"

Transkriptio

1 TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö (5 op) kuvaton versio Prof. Janne Vilkuna Museologia/Jyväskylän yliopisto

2 Kulttuuri siellä, kulttuuri täällä Joku on joskus osuvasti sanonut: Kun kuulen sanan kulttuuri, poistan pistoolini varmistimen!

3 Pekka Seppänen: Pelin henki (Talouselämä Kesä 2007, nro ) Kulttuuri on myönteinen sana. Siksi se anastetaan mielellään käyttöön myös perinteisen kulttuurin ulkopuolelle.... Poliittinen kulttuuri kuulostaa sekin paremmalta kuin kähmintä, lehmänkaupat ja omaneduntavoittelu.... Useimmiten kulttuuri-sanalla yritetään peitellä asioiden todellinen karva. Kulttuurisesti merkittävä tarkoittaa sitä, että asia on muilla tavoin merkityksetön. Monikulttuurinen tarkoittaa sitä, että mukana on ulkomaalaisia.

4 Marginaalista ylellisyyttäkö? J. V. Snellman ( ) ja hänen aikansa suomalaisuusmiehet ymmärsivät, hiukan yksinkertaistaen, että Suomen hyvinvoinnin edellytyksenä ei ollut ensisijaisesti talous, vaan sivistys. Kun katso Suomea tänään, ajatus näyttää toimineen erinomaisesti!

5 Tuoretta tutkittua faktaa KTL Timo Tohmon väitöskirja (väitös ) osoittaa, että kulttuuritapahtumat ovat kannattavia investointeja kunnille. Tohmo tutki vuoden 1994 Kaustisen kansanmusiikkijuhlien vaikutusta kunnan elinkeinoelämään panos-tuotosanalyysin avulla. Juhlien positiiviset vaikutukset alueen tuotantoon ja kunnallisveroihin ovat suuremmat kuin kunnan juhlille myöntämät vuotuiset avustukset. Tohmon mukaan Kaustisen kansanmusiikkijuhlien vaikutus alueen tuotantoon on noin 1,7 miljoonaa euroa. Tuotannon lisäys on laskettu ulkopaikkakuntalaisten majoituspalveluihin, kaupan alan palveluihin, liikenteeseen ja pääsylippuihin käyttämän rahan perusteella. Kunnallisverotulot nousevat juhlien ansiosta eurolla ja uusia työpaikkoja syntyy 27. Tohmo, Timo. Regional economic structures in Finland: Analyses of location and regional economic impact. Jyväskylä Studies in Business and Economics 57 (2007).

6 korkeakulttuuri jalkapallokulttuuri eräkulttuuri populaarikulttuuri elokuvakulttuuri yrityskulttuuri yläkulttuuri kalastuskulttuuri osakulttuuri tapakulttuuri ruokakulttuuri hiihtokulttuuri talonpoikaiskulttuuri maitolaiturikulttuuri metsästyskulttuuri kansankulttuuri vasarakirveskulttuuri liikennekulttuuri alkukantainen kulttuuri juomakulttuuri golfkulttuuri työväenkulttuuri alakulttuuri jne.

7 Kulttuuri-käsitteen kehitys Axel Steensbergin ( ) väite vuonna 1964: Kulttuuriantropologi A. L. Kroeber on esittänyt, että sana kulttuuri mainitaan ensi kerran eräässä saksalaisessa sanakirjassa vuonna Kyseessä on Johann Cristoph Adelung ( ), mutta H. Schulzin Deutsches Fremdwörterbuchin (1913) mukaan Adelung mainitsee sen sijaan ensimmäisenä vuonna 1782 sanan kulttuurihistoria teoksessaan Geschichte der Cultur. Samoin hän toteaa, että sana kulttuuri saatiin saksan kieleen 1700-luvun lopulla, jolloin sen merkitys oli henkinen kulttuuri (Ciceron cultura anima mukaisesti).

8 latinan colo = viljellä, hoitaa, kehittää Cato ( ekr.): De agri cultura edelleen colo > colonus = maanviljelijä; colonia = mv:n asuinpaikka 1500-luvulla cultus = puutarhan hoito 1600-luvulla agri/horticulture = kasvien ja puiden viljely ja Nykyisessä tieteellisessä merkityksessä sana tuli käyttöön saksankielessä 1700-luvun lopussa ja yleistyi n Vastaava termi oli ranskan- ja englanninkielessä pitkään sivilisaatio tai yhteisö (civilization, society; vrt. engl. social anthropology cultural anthropology; myös ranskankielessä vastustusta, muualla maailmassa on laajasti hyväksytty)

9 Suomessa Kotus: vuoden 1729 asetus tupakan istutuksesta: Jywäin Culturi eij ollengan sen [tupakanviljelyn] cautta wähendyä taida. Lönnrotin suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa 1872: kulturi = kultur (wiljelys, siwistys) [kulttuuri kirjoitettiin tuolloin vielä yhdellä t:llä]

10 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) 2 Kulttuuritoiminta Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

11 Kulttuuripolitiikan tutkijat luokittelevat: C - kulttuuri taiteellinen luova työ ja sen tekijät taide- ja kulttuurilaitokset taiteilijoiden ammatillinen koulutus tekijänoikeuskysymykset taide ja kulttuuri alueellisina kehitystekijöinä B-kulttuuri kulttuuriteollisuus A-kulttuuri taidekasvatus taiteiden ja kulttuurin harrastaja- ja järjestötoiminta lapsiin ja nuoriin ja yksilöiden ja ryhmien erityisiin vakaumuksiin kohdistuvat loukkaukset yksityisyyden suoja tietosuoja kulttuurivähemmistöt ja kulttuurioikeudet

12 Ensimmäinen määritelmä 1871 Sir Edward Burnett Tylor ( ) määritteli 1871 teoksessaan Primitive Culture: Culture, or civilization,... is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. [mutta tässä merkityksessä sana otettiin Oxford Dictionaryn vasta 1933!]

13 Part II Definitions Group A: Descriptive 1 20 (21) Group B: Historical Emphasis on social heritage or tradition 1 22 Group C: Normative C-I: Emphasis on rule or way: 1 19 (21) C-II: Emphasis on ideals or values plus behavior 6 Group D: Psychological D-I: Emphasis on adjustment, on culture as a problem-solving device 1 17 D-II: Emphasis on learning 1 16 D-III: Emphasis on habit 1 3 D-IV: Purely psychological definitions 1 2 Group E: Structural Emphasis on the patterning or organization of culture 1 9 Group F: Genetic F-I: Emphasis on culture as a product or artifact 1 20 F-II: Emphasis on ideas 1 10 F-III: Emphasis on symbols 1 6 F-IV: Residual category definitions 1 5 Group G: Incomplete definitions 1 7 Yhteensä 165 [itse: 164] + alaviitteissä jne. olevat

14 Group B 9 Linton, 1936: 78. [Linton, R The Study of Man. New York]... the social heredity is called culture. As a general term, culture means the total social heredity of mankind, while a specific term a culture means a particular strain of social heredity. Group B 10 Mead, 1937: 17. [Mead, M Cooperation and Competition among Primitive Peoples. New York.] Culture means the whole complex of traditional behavior which have been developed by the human race and is successively learned by each generation. A culture is less precise. It can mean the forms of traditional behavior which are characteristic of a given society, or of a certain area, or of a certain period of time.

15 Kulttuuri on kulloisenkin yhteisön jäsenille ominaisten opittujen käyttäytymispiirteiden ja -kaavojen sekä näiden tuotteiden integroitunut, yhtenäinen kokonaisuus. Se on sosiaalisen keksimisen tulosta, ei biologisen periytymisen. Se siirtyy ja säilyy vain tiedonvälityksen ja oppimisen avulla, ei vaiston varassa. Aikatasossa voidaan puhua kulttuurikausista (esim. antiikki, myöhäiskeskiaika), paikan tasossa kulttuuripiireistä (esim. länsimainen ja arabialais-muhamettilainen kulttuuripiiri), kulttuurialueista joiden kansoilla on runsaasti yhteisiä tunnusomaisia kulttuuripiirteitä (esim. Pohjoismaat, latinalainen Amerikka), kansallisista kulttuureista (esim. suomalainen, saamelainen, suomenruotsalainen kulttuuri) ja paikalliskulttuureista, joiden ytimenä on tavallisesti tietty maakunnallinen tai kunnallinen keskus. Kulttuuripiirien, -alueiden jne. kentässä erottuu tavallisesti kulttuurikeskus ja kulttuurin periferia, jossa kehitys etenee hitaammin ja vanhat piirteet säilyvät pitempään kuin keskuksessa. Puhutaan myös sosiaalisista osakulttuureista (esim. työväenkulttuuri, merimieskulttuuri). Saman ajan ja paikan puitteissa voidaan erottaa eri kulttuurikerrostumia: eri ihmiset ja ihmisryhmät noudattavat eri aikakausilta periytyviä käyttäytymiskaavoja, vanhempien kerrostumien kaavat voivat dominoida periferioissa vielä kauan sen jälkeen kun keskuksessa on yleisesti omaksuttu uudemmat mallit. Kulttuurikehityksen tietoista ohjaamista ja säätelyä nimitetään kulttuuripolitiikaksi; sen tärkeimpiä nykyvälineitä ovat koululaitos ja joukkotiedotusvälineet. Perinnetieteen terminologia, Helsingin yliopiston Kansanrunoustieteen laitoksen toimite 1990

16 Akkulturaatio, akkulturoituminen on ilmiöiden tai kulttuurivaikutteiden siirtymistä antavalta kulttuurilta vastaanottavalle kulttuurille siten, että vaikutteet aiheuttavat vastaanottavassa kulttuurissa rakennemuutoksia tai vaikutteisiin sopeutumista. Kulttuuri-ilmiöiden leviämismallissa voidaan erottaa kolme porrasta: 1. diffuusio eli leviäminen, jolloin vaikutteet tai ilmiöt tulevat tunnetuksi omaksuvan kulttuurin piirissä, 2. akkulturaatio- eli sopeutumisvaihe, jolloin omaksuva kulttuuri pyrkii sopeuttamaan vaikutteet omaan kulttuuriinsa (ilmiöiden vakiintumisvaihe, tapojen institutionaalistumisvaihe), 3. assimilaatio- eli sulautumisvaihe, jolloin omaksuva (alempi) kulttuuri sulautuu voimakkaampaan kulttuuriin. Uudistusten, tavallisesti uusien teknisten keksintöjen ja parannusten leviämisestä ja vastaanottamisesta käytetään termiä innovaatio. Amerikkalaisessa sosiologiassa akkulturaatiolla voidaan tarkoittaa myös yksilön mukautumista ja sopeutumista jäsenryhmäänsä, esim. prosessia, jonka aikana lapsi omaksuu jäsenryhmänsä (perheensä) kulttuuripääomaan kuuluvat arvot ja käyttäytymismallit [= enkulturaatio]. Vrt. sosiaalistuminen.

17 Arkeologian käyttämä kulttuuri-käsite (esim. Suomusjärven kulttuuri) tarkoittaa joukkoa artefakteja (sekä kiinteitä muinaisjäännöksiä että irtaimia muinaisesineitä), jotka esiintyvät (eli on löydetty) tietyllä alueella. Arkeologian kulttuurikäsite perustuu siis esineelliseen/aineelliseen kulttuurin.

18 Veteen piirretty viiva Kulttuuri jaetaan usein aineellisen ja henkiseen kulttuurin, mutta jako on keinotekoinen, sillä kaikkien aineellisten kulttuurituotteiden taustalla on henkinen prosessi; kaikkein käytännöllisimpiinkin esineisiin liittyy henkisiä arvoja.

19 Ilmiselvää? Perinnetieteen terminologiassa ei ole määritelty käsitteitä: perinnetiede perinne traditio kulttuuriperintö

20 Kotus: perinne: tradition vastineena käyttöön 1900-luvun alkupuolella kulttuuriperintö: ilmeisesti käännöslainana 1906: O. E Tudeer: Kreikan kansa persialaissotien aikana: (s. 4): Toiseksi meidän on niin ikään mahdoton erottaa niitä ominaisuuksia, jotka ehkä ovat todellista rotuperintöä, niistä jotka ovat kultuuriperintöä. [kulttuuri kirjoitettiin silloin vielä yhdellä t:llä.]

21 Kulttuuri ei ole vähempää kuin perinteisiin sidottu henkinen ja aineellinen varustus, joka on ihmisen olemassaolon perusta. Gustav Ränk ( )

22 Kulttuuri on siis lyhyesti määritellen ihmisyhteisön kaikkien opittujen tietojen ja taitojen kokonaisuus. On huomattava, että määritelmään ei sisälly arvostuksia, sillä kaikki ihmisen luoma, olipa se jonkun mielestä hyvää tai huonoa, on osa kulttuuria (vrt. kulttuurimaisema & perinnemaisema).

23 Tärkeä tosio! Kroeber & Kluckhohn 1952, 49: Men are, as Simmons (1942) has reminded us, not only the carriers and creatures of culture they are also creators and manipulators of culture. Simmons, L. W. (ed.) Sun Chief, the Autobiography of a Hopi Indian. New Haven.

24 Mutta Kroeber & Kluckhohn toteavat 1952 (181), että meillä on suhteellisen hyvin määritelty termi, mutta meillä ei ole yleistä kulttuuriteoriaa. Vaan voiko sellaista ollakaan?

25 Homo sapiens Viisas ihminen Ihminen eroaa eläimestä siinä, että hän on kulttuuriolento: hän luo, säilyttää ja siirtää kulttuuria.* Ihmisellä on lukuisia fysiologisia tarpeita, mutta kulttuuri ratkaisee sen, miten hän nuo tarpeensa tyydyttää eli millaisia vaatteita ja rakennuksia hän suojakseen tekee, mitä hän ruoakseen hankkii, miten sen valmistaa ja nauttii jne. * Tosin eräiden eläinlajienkin on viime aikoina havaittu luovan ja ylläpitävän kulttuuria!

26 Uhka? On outoa, että mitä enemmän meillä on muistivälineitä, sitä vähemmän meidän tarvitsee itse muistaa. Niinpä voi aiheellisesti kysyä, antavatko museot yhteisöllisinä muisteina yhteiskunnalle ja yksilölle luvan ja vapauden unohtaa? Jos näin on, mitä siitä seuraa? Passivoivatko muistiorganisaatiotkin aktivoimisen sijaan?

27 Genesis Jokaisella yhteisöllä on aina ollut ja tulee aina olemaan syntytarina eli enemmän tai vähemmän tosi historiallinen kertomus siitä keitä me olemme.

28 Me ihmiset olemme aikojen alusta saakka pyrkineet kaikin voimin vapautumaan ajan ja paikan kahleista ja tulemaan jumalien kaltaisiksi. Vanhan testamentin ensimmäisen Mooseksen kirjan eli Genesiksen kolmannen luvun 22 jae kuuluu: Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan [syötyään sen hedelmää]. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti.

29 Genesiksessä kerrotaan kolmannen luvun 7 jakeessa välittömästi hedelmän syönnin jälkeen ensimmäisistä kulttuuriesineistä: Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

30 Jumalpyrkyä Ihminen käsitti myös olevansa yksilö, eläimistä poikkeava alaston olento, joka ymmärsi ajallisen ja alueellisen rajallisuutensa, minkä vuoksi hän ryhtyi kaikin kulttuurinsa suomin keinoin murtamaan näitä kahleita valmistamalla ruumiinsa jatkeiksi muun muassa esineitä, ja näin me edelleen toimimme. Kännykkä on erinomainen esimerkki siitä kuinka me ihmiset yhä pyrimme vapautumaan ajan ja paikan kahleista ja tulemaan jumalien kaltaisiksi.

31 Hän ei puhunut katkeruuden voimasta, suruksi kutsumamme tuskan luonteesta, muistista kuoleman vaatimattomana vastavoimana; tällä kertaa hän vaikeni ja syventyi katsomaan tyttöä. Hän on hautakivenveistäjä Hans Bode. Tyttö on 23-vuotiaana kuollut taidepuuseppä ja reutauroija Therese Podworny, hautamuistomerkkiä tilaavan paleontologian professori Podwornyn tytär. Siegfried Lenz. Sointikoe. Gummerus 1997, s. 72.

32 Kolme kuolemaa Me kaikki kuolemme ja vieläpä kolmasti. Ensiksi kuolemme fyysisesti silloin kun sydämemme pysähtyy, toiseksi kuolemme sosiaalisesti, yhteisöllisesti, silloin kun viimeinenkin meidät henkilökohtaisesti muistava nukkuu pois. Kolmanneksi kuolemme kulttuurisesti lopullisesti silloin kun viimeinenkin kylmä arkistotieto meistä häviää ja fyysisesti lopullisesti silloin kun viimeinenkin perimämme, DNA:mme, sisältävä ruumiinosamme hajoaa.

33 Jokainen osa tätä maata on pyhä minun kansalleni. Jokin kauan sitten kadonneiden päivien iloinen tai surullinen sattumus pyhittää sen jokaista lehtoa ja tasankoa, jokaista vuorenrinnettä ja jokaista laaksoa. Jopa kalliot, jotka vaikuttavat mykiltä ja elottomilta kylpiessään auringon hiostavassa paisteessa hiljaisilla rannoilla, värisevät niistä jännittävistä muistoista, jotka liittävät ne kansani vaiheisiin. Vieläpä itse tomukin jolla seisot, vastaa hellemmin heidän askeleisiin kuin sinun, sillä sen on kyllästänyt esiisiemme veri ja vain meidän paljaat jalkamme voivat aistia sen myötätuntoisen kosketuksen. suquamish- ja duwamishpäällikkö Seathl 1855

34 Jos te siis luulette, että kotiseutu on jokin kopeilevan rajoittuneisuuden luoma käsite, niin minä tahtoisin sanoa teille kokemuksesta että sen perustana pikemminkin on surumielisyys ja kaipaus. Menneisyys on meille haaste, me yritämme jotenkin tehdä olemassaolomme todisteista käsitettäviä ja kestäviä, ja siihen me voimme päästä vain tietyllä rajatulla seudulla, kotiseudullamme tajusin, että kaikki esineetkin olivat osa menneen elämän sisältöä, ne olivat osaltaan auttaneet kestämään kohtaloita, lieventäneet onnettomuutta, tehneet ilon mahdolliseksi, eivätkä ne saaneet hävitä - - sillä oikeus ja kohtuus on että esi-isiemme [ja -äitiemme] elämä ei joudu unohduksiin. Miksikö? Siksi että heidän elämänsä on luonut pohjan meidän elämällemme. Siksi että me saamme kiittää heitä kaikista elintärkeistä kokemuksistamme, myöskin siitä huumaavasta tiedosta että kaikki on katoavaista. Menneen ajan muiston kipeyttä lievittää vain se, että voimme tuntea ja tunnustaa menneisyyden mielekkyyden ja merkityksen. - - saattaa menneisyyden todistajat turvaan lopulliseen ja peruuttamattomaan turvapaikkaan, josta ne eivät koskaan enää tulisi näkyviin, mutta jonne ei liioin kukaan pääsisi ottamaan niitä omiin tarkoituksiinsa, puhumaan oman asiansa puolesta. Zygmunt Rogalla/Siegfried Lenz. Kotiseutumuseo. Gummerus 1980, s. 133, 240 ja 620.

35 Rajatulla seudulla KESKI-SUOMEN KOTISEUTULAULU Sanat Martti Korpilahti, sävel Ivar Widéen Männikkömetsät ja rantojen raidat, laaksojen liepeillä koivikkohaat, ah, polut korpia kiertävät, kaidat, kukkivat kummut ja mansikkamaat! Keitele vehmas ja Päijänne jylhä, kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen, vuorien huippujen kauneus ylhä, ah, kotiseutua muistoineen

36 Kaikista esineistä Kaikista esineistä rakkaimmat ovat minulle käytetyt. Kuhmuiset reunoistaan litistyneet kupariastiat, veitsien ja haarukoiden monissa käsissä kuluneet puiset varret ovat minusta jaloja muotoja. Myös laakakivet vanhojen talojen pihoilla ovat onnekkaita asioita, monien jalat ovat hioneet niitä monet askeleet tallanneet maahan ja ruoho kasvaa raoissa Monien käytössä ne muuttuvat jatkuvasti, parantavat muotoaan ja tulevat arvokkaiksi niin kuin monien kokeilujen tulos. Minä rakastan jopa veistoksia joista on katkottu kädet. Nekin elivät minulle. Vaikka ne on kaadettu niin ne kerran pystytettiin. Vaikka niiden kimppuun hyökättiin, eivät ne olleet liian isoisia. Ja puoliksi sortuneet rakennukset ovat kuin keskeneräiset suuret suunnitelmat: kauniit suhteet voidaan jo aavistaa, vaikka ne vielä tarvitsevat ihmisten ymmärtämystä. Toisaalta ne ovat jo palvelleet, ovat jo aikansa eläneet. Tämä kaikki tekee minut onnelliseksi. Bertolt Brecht: Runoja

37 Jos olisimme ikuiset Jos olisimme ikuiset niin kaikki muuttuisi koska olemme ajalliset jää paljon ennalleen Bertolt Brecht

38 Neljännen käskyn ja perinteen funktio Länsimaisen elämäntapamme keskeisten arvojen perustana ovat vanhatestamentilliset Mooseksen Jumalalta saamat kymmenen käskyä. Seitsemään käskyyn sisältyy olennaisesti paljas kielto Älä ja kahdessa muussa todetaan että (Minä olen Herra, sinun Jumalasi) Sinulla ei saa olla muita jumalia ja Pyhitä lepopäivä. Yksi eli neljäs käsky, Kunnioita isääsi ja äitiäsi eroaa selvästi muista, sillä siihen sisältyy lupaus: Jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Käskyn perimmäinen tehtävä ei ole taata pelkästään vanhempien ja esivallan kunnioitusta, sillä he ovat vain välikappaleita. Kunnioituksen kohteena on nimittäin vanhempien aikanaan omilta vanhemmiltaan saama perinne, kaikki elintärkeät tiedot ja taidot. Käskyn noudattamisen päämäärä siis paljastaa perinteen merkityksen: se takasi kullekin pienyhteisölle, sanatarkasti, pääomien periytymisen ja jatkuvuuden.

39 Maa painaa parrelleen Kaikki kulttuurit toimivat ympäristönsä ehdoilla. Ympäristösuhde näkyy selvimmin siinä kuinka kulttuurit ovat ottaneet haltuun itselleen tärkeät asiat ja ilmiöt nimeämällä ne. Klassinen esimerkki on se kuinka pohjoisen Euraasian alkuperäiskansat ovat nimenneet varsin hienovaraisesti elämänmuodolleen olennaisen lumen, lohen ja peuran eli poron eri ilmenemismuodot. Tämä ihmiselle olennainen piirre on oivallettu aikojen alussa, sillä Vanhan testamentin ensimmäisen Mooseksen kirjan eli Genesiksen toisen luvun 19 jae kuuluu seuraavasti: Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.

40 Esimerkki saamelaisilta ajokas = opetettu ajoporo; gabba = kokovalkoinen poro; hirvas = kolmea vuotta vanhempi urosporo; härkä = purtu urosporo; juto = ajoporo; kalppinokka = vaaleaturpainen poro; kaskakka = äskettäin purtu poro; kelopää = sarvensa kelonut poro; kermikkä = kaksikesäinen poro; kesakko = kesävasa; kesukka = kesyporo; kosatus = viidennelleä vuodellaan oleva poro; kulpakko = rykimän uuvuttama poro; kunteus = neljännellä vuodellaan oleva poro; kusikas = ihmisvirtsalle perso poro; laitava = laajakylkinen poro; laitistusporo = tokan kuljetusporo ; liivikkö = huonokuntoinen poro; luostakka = valkeakylkinen poro; luunkantaja = runsasluinen poro; maakkana = kuudennella vuodellaan oleva poro; marto = vasomaton narasporo; multavasa = vastasyntynyt vasa; mutsikki = tumma poro; naalivasa = valkea vasa; nimiloppu = yli kuusivuotias poro; pailakka = kesyttämätön purtu poro; peurakka = arka tai vauhko poro; piettiö = vaillinaisesti purtu poro; punavasa = vasakarvainen vasa; raavas = täysikasvuinen poro; rautsa = sairas, laiha poro; renko = rengassilmäinen poro; runo = tilapäisesti mahoksi jäänyt naarasporo; rusakka = ruskeankellertävä poro; suoleton = pienimahainen poro; tainakka = ikimaho naarasporo; urakka = toisella vuodellaan oleva urosporo; vaadin = kolmea vuotta vanhempi naarasporo; vaipukka = väsynyt poro; vuonelo = toisella vuodellaan oleva naarasporo; vuorso = kolmannella vuodellaan olevan urosporo

41 Ekskursio kulttuuriperintöön Dag Myklebustin (RA, Oslo) johdattelemana: No object is part of our cultural heritage until it is perceived and interpreted as such. Cultural heritage management is the management of change. Hegel s two concepts of history: Historia res gestae: History as a concept for the events of the past Historia rerum gestarum: History as a concept for the narration of the events of the past

42 Kulttuurintutkija vieraalla maalla David Lowenthal julkaisi jo vuonna 1985 kulttuuriperinnön tutkijoille klassikoksi tulleen teoksensa, jonka hän nimesi oivallisesti The Past is a Foreign Country (vapaasti suomennettuna: Menneisyys on vieras maa). Siinä hän muun muassa toteaa historian olevan sekä vähemmän että enemmän kuin menneisyys.

43 Lowenthal: Wanting the past: reliving the past Knowing the past Changing the past

44 Missä on kulttuuriperintö?

45 Euroopan neuvoston Kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskevassa puitesopimuksessa (2005 Framework Convention on the Role of Heritage in Society) ei määritellä kulttuuri-käsitettä [millä säästettiin vähintään vuoden työt], mutta kulttuuriperintö ja perinneyhteisö määritellään seuraavasti: a. kulttuuriperintö on joukko menneisyydestä periytyneitä resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta. Siihen kuuluu kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta. b. perinneyhteisö koostuu ihmisistä, jotka arvostavat määrättyjä kulttuuriperinnön piirteitä, joita he haluavat ylläpitää ja välittää tuleville sukupolville julkisen toiminnan puitteissa.

46 Asiantuntijatyön arkea Asiantuntijatyössä oli mielenkiintoisinta se, miten perin eri lailla katsomme ja käsitämme asioita Euroopan eri maissa. Esimerkiksi kun yritin saada sopimustekstiin erillistä mainintaa perheen ja suvun (family) asemasta kulttuuriperintöprosessissa, se tyrmättiin, sillä etelämpänä asuvat näkivät sen tarkoittavan muun muassa oikeutta tyttölasten ympärileikkaamiseen! Ongelmia toivat lukuisat kieletkin, jopa viralliset englanti ja ranska, joiden käsitteitä kuvaavat sanat eivät suinkaan yhtene. Yksi keskeinen asia, josta puhuimme, oli se voidaanko käyttää käsitettä Euroopan kulttuuriperintö, vai onko monikkomuoto Euroopan kulttuuriperinnöt todenmukaisempi. Tulos oli, että ensiksi mainittu on poliittisesti sopivampi.

47 Voiko olla yksilöllistä kulttuuriperintöä?

48 Jokaiselle, joka tajuaa ympäristönsä todellisuuden ja pääsee sopusointuun sen kanssa, tulee kyky vapautua hetkellisyydestä ja omaksua pitempi aikamitta, johon sisältyvät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Esko Aaltonen ( )

49 Carpe diem Neidot ottakoon vaarin ajastaan Poimi ruusu kun vielä voit: ajan alla se taipuu Terää hehkuvaa tänään katselit: se huomenna tomuun vaipuu Immelle, jotta hän aikansa oikein käyttää Poimi ruususi kun se on nupullaan, nopein siivin vanhuus lentää Se kukka mi hurmaa nyt hehkullaan jo huomenna kuoloon entää

50 Se mikä tarttui kuviin, on ohi, kadotettu tai hylätty. valokuvaaja Christer Strömholm ( )

51 Kulttuurin ministeriö Opetusministeriö on Suomen vanhimpia ministeriöitä; se aloitti toimintansa autonomian ajan alussa vuonna 1809 keisarillisen Suomen senaatin kirkollistoimikuntana. Suomen itsenäistymisvaiheessa 1917 toimituskunnan nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiaintoimituskunnaksi. Vuonna 1918 senaatista tehtiin valtioneuvosto ja toimituskunnista ministeriöitä, jolloin nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiainministeriöksi. Vuonna 1922 nimi lyheni opetusministeriöksi. Opetusministeriön kotisivu <http://www.minedu.fi/opm/ministerioe_ja_hallinnonala/?lang=fi>

52 Kulttuurin toimikunnat ja lautakunnat Laki taiteen edistämisen järjestelyistä (328/1967): valtion taidetoimikunnat läänien taidetoimikunnat Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (1045/1980): kulttuurilautakunnat* kulttuurisihteerien virat * useissa kunnissa jo aiemmin vapaaehtoisesti

53 Muistiorganisaatiot KAMUt (MLA, ABM) Kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatiot Muistifunktio Menneisyydestään piittaamaton yhteiskunta on yhtä tietämättömän kurjassa tilassa kuin dementiaa sairastava vanhus. Entä unohduksen funktio?

54 Kotus: muistiorganisaatio: 2002 (?); ilmeisesti virallistettu opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaan kuuluvassa Muisti-projektissa ( )

55 Vallan haltijat Muistiorganisaatioissa työskentelevät ovat loppujen lopuksi vallan haltijoita, sillä heidän tutkimukseen ja tallennukseen liittyvä ammattitaitonsa ratkaisee suuresti sen, millainen menneisyys tulevaisuudessa on! Näin on laita etenkin museoissa, joiden materiaalit eivät yleensä kartu viranomaisarkistojen ja vapaakappalekirjastojen tavoin säädöspohjaisesti, vaan kokoelmista vastaavat päättävät mitä säilytetään ja muistetaan ja minkä annetaan kadota ja unohtua.

56 Museoesinelahjoituksen vastaanottamisen ilo? On myös vastaanottajan (jolle säilytysvastuu siirtyy) suru, sillä jokainen uusi objekti edellyttää myös resursseja kokoelmien hallintaan ja säilytyksen! Toisien sanoen jokainen vastaanotettu objekti ilman sen myötä saatua resurssilisäystä on aina haaste. Vrt. lahjoitettu lentokone. Lahden museon ruumisvaunut.

57 Onko väliä patsailla?

58 Vastaus: On! Tallinnan neuvostoaikana pystytetyn Tallinnan vapauttajien monumentin eli Pronssisoturin siirto kaupungin keskustasta sotilashautausmaalle keväällä 2007 oli surullisen erinomainen esimerkki siitä kuinka kansat tulkitsevat historiaa ja sen ylläpitämiseksi tuotettuja symboleja perin eri tavoin.

59 Valta ja vastavalta Jos valta muokkaa menneisyyden muistoja omiin tarpeisiinsa, samoin voi tehdä vastavaltakin. Viro on erinomainen esimerkki myös tästä. Eräät museotyöntekijät onnistuivat (omaa onneaan uhmaten) maan päätyessä Neuvostoliiton osaksi kätkemään joko maastoihin tai kokoelmiinsa väärällä nimellä uudelleen luetteloiden itsenäisen Viron symboliesineitä. He onnistuivat jopa siirtämään tämän tiedon seuraavalle sukupolvelle, ja kun itsenäisyys koitti, kansallisaarteet olivat välittömästi käytettävissä ja näytettävissä.

60 Hävitetty kulttuuriperintö Valta kulttuuriperintöön on realisoitunut ikävällä tavalla silloinkin kun etenkin nk. etnistä sotaa käyvät ovat käsittäneet vihollisen kulttuuriperinnön ja -omaisuuden tuhomaisen strategisen merkityksen. Tällainen sota koettiin Euroopassa Jugoslavian valtion pilkkoutuessa ja ajautuessa vuonna 1991 sotien sarjaan, nk. Balkanin kriisiin. Rauhan oloissakin kulttuuriperinnön, esim. yhteisön identiteetille olennaisten rakennusten, merkitys ymmärretään valitettavasti vasta kun kohdetta jo hävitetään.

61 Käsien pesua Joissain tapauksissa voimme unohtaa ja antaa jonkin kokonaisuuden kadota ja saman tien pestä omatuntomme ja kätemme antamalla siitä pienen osan saada kunnian päätyä suojelluksi viralliseksi kulttuuri- tai luonnonperinnöksi (tai museoitavaksi). Tämä on varsin tavallinen saneerausstrategia. Tunnettu ja itsessään upea työläiskorttelimuseo Tampereen Amurissa sai jäädä museoksi in situ, kun sen ympäriltä purettiin 1950-luvulla kokonainen suuri kaupunginosa, jonka epämukavat puutalot saivat antaa tilaa suurille, nykyaikaisilla mukavuuksilla varustetuille kerrostaloille. Sama ajatuksenjuoksu toimii nk. luonnonsuojelussakin, sillä pieni suojeltu metsä eli kansallispuisto oikeuttaa käsittelemään koko muuta ympäröivää maakuntaa talousmetsänä.

62 Miten museo unohtaa? (tai paremminkin auttaa unohtamaan) Valitsemalla Tulkitsemalla (I III representaatio) Muistamalla!

63 Sensuuria I: Enola Gay Kun Washington DC:ssä olevan kuuluisan Smithsonian Instituutin kansallisen ilmailu- ja avaruusmuseon (National Air and Space Museum, NASM) johto päätti vuonna 1981 muistaa ensimmäisen atomipommin pudotuksen viisikymmenvuotisuutta vuonna 1995 näyttelyllä The Crossroads: The End of World War II, the Atomic Bomb and the Cold War. Valittu näkökulma ei suinkaan miellyttänyt monia sodan kokeneita tahoja. Näyttely, jonka keskeisenä esineenä oli atomipommin pudottaneen B-29 Superfortress pommituskone Enola Gayn keulaosa, sai viime vaiheissa jopa uuden, vähemmän provosoivan nimen Last Act, ja sen käsikirjoitusta muutettiin painostuksen alla useaan otteeseen. Museon kuraattori Tom Crouch pelkisti ongelman ytimen näin: Do you want to do an exhibit to make veterans feel good, or do you want an exhibition that will lead our visitors to think about the consequences of the atomic bombing of Japan? Frankly, I don t think we can do both. Kun mikään ei auttanut, näyttely peruttiin tammikuussa 1995.

64 Sensuuria II: Vidkun Quisling Kun eräät norjalaiset museotyöntekijät huomasivat, ettei sotaa kokematon sukupolvi enää tuntenut Norjan kaikkien aikojen maanpetturina vuonna 1945 teloitettua saksalaismiehityksen ajan ministeripresindentti Vidkun Quislingia ( ) ja häneen liittyviä maansa vaiheita, syntyi Quislingin syntymäfylken, Telemarkin, museossa ajatus tehdä hänen elämäänsä valottava näyttely. Vaikka Quislingista oli sekä kirjoitettu runsaasti että tehty lukusia radio- ja televisioohjelmia, näyttelyidea ylitti rajan. Syntyi valtava vastustus, joka vei hankkeelta muun muassa yritysmaailman sponsorit. Näyttely avattiin kuitenkin keväällä Tapahtunut osoittaa selkeästi sen, että monet pitävät muistiorganisaatioita ja erityisesti museoita siinä määrin pyhinä paikkoina, menestyneiden taloina (engl. Hall of Fame), että niissä on sijaa vain kunnioitettujen muistoille.

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu

Bahá u lláh, Ridván muistio. www.bahai.fi/lamppu Jumalallinen kevätaika on koittanut... Kiiruhda kaiken luomakunnan edessä ylistämään Jumalasi nimeä ja kaiuttamaan hänen kiitostansa, niin että kaikki luodut virvoittuisivat ja uudeksi muuttuisivat. Bahá

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nooa ja vedenpaisumus

Nooa ja vedenpaisumus Nettiraamattu lapsille Nooa ja vedenpaisumus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME

SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME SYNTYMÄTTÖMILLE LAPSILLEMME MAA OLI AUTIO JA KYLMÄ I minä kävelin poispäin näistä päivistä jätin sudenjälkiä ettei minua etsittäisi polulla kohtasin tytön joka sanoi että on vapaus nauttia ei sitä kiinnostanut

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Siipirikko laululintu

Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Siipirikko laululintu runoja Siipirikko laululintu Ismo Vuorinen Ulkoasu: R. Penttinen Kustantaja: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-170-8 SIIPIRIKKO LAULULINTU Siipirikko seassa sirpaleiden

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

JÄLJET. Aika, esineet, muisti

JÄLJET. Aika, esineet, muisti JÄLJET Aika, esineet, muisti JÄLJET - Aika, esineet, muisti Mitä jälkiä lääninmuseo on kerännyt tai jättänyt keräämättä? Mitä jälkiä olemme esitelleet ja mitä emme? Mitä jälkiä meidän pitäisi kerätä tänään

Lisätiedot

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida

Saamelainen maisema. Valtakunnalliset museopäivät Anár Inari. Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Saamelainen maisema Valtakunnalliset museopäivät 25.5.2016 Anár Inari Päivi Magga, tutkija Saamelaismuseo Siida Esityksen rakenne Saamelaismuseo Siida hankepolku => Siidan saamelainen kulttuuriyksikkö

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen?

TERVETULOA KANTELEESEEN. Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? TERVETULOA KANTELEESEEN Oletko suomenkielinen ja sinulla on pieniä lapsia? Haluatko turvata lapsesi kaksikielisen kehityksen? SUOMENKIELINEN PÄIVÄKOTI KANTELE Haningen kunnalla on oma suomenkielinen esikoulu.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN

KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN KUVATAIDE KOULUN OPPIAINEENA PIIRUSTUKSESTA VISUAALISEEN KULTTUURIKASVATUKSEEN,,, Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako -työryhmä 18.11.2009 Pirkko Pohjakallio

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

JÄTTIhampaan. ar voitus

JÄTTIhampaan. ar voitus JÄTTIhampaan ar voitus Fossiili on sellaisen olion tai kasvin jäänne, joka on elänyt maapallolla monia, monia vuosia sitten. Ihmiset ovat löytäneet fossiileja tuhansien vuosien aikana kivistä ja kallioista

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT. itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa 29.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ SUURET PROKIMENIT itse juhlapäivän iltana toimitettavassa ehtoopalveluksessa Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Perinteisten käsityötaitojen siirtäminen Unescon kontekstissa Dr. art. Anita Vaivade. Latvian kulttuuriakatemia Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Perinteisten käsityötaitojen siirtäminen Unescon kontekstissa Dr. art. Anita Vaivade. Latvian kulttuuriakatemia Helsingin yliopiston tutkijakollegium Perinteisten käsityötaitojen siirtäminen Unescon kontekstissa Dr. art. Anita Vaivade Latvian kulttuuriakatemia Helsingin yliopiston tutkijakollegium Baltialaiset laulu- ja tanssijuhlat. Viro, Latvia, Liettua,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Steven Kelly & Mia+Janne

Steven Kelly & Mia+Janne Luomisoppi evoluutio Steven Kelly & Mia+Janne Tämä ei ole väittely! Pidetään kiinni yhteisestä uskosta: Alussa Jumala loi Se, että on Luoja, ratkaisee paljon: käytetään sitä rohkeasti apologiassa Eri mielipiteitä

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Tulevaisuuden oppimisympäristöt TVT:n ja oppimisympäristöjen kehittäminen Teemu Leinonen Media Lab Helsinki, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto-yliopisto Teemu Leinonen Professori, Uuden median

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot