TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö (5 op) kuvaton versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö (5 op) kuvaton versio"

Transkriptio

1 TAIP210 Kulttuurin käsite ja kulttuuriperintö (5 op) kuvaton versio Prof. Janne Vilkuna Museologia/Jyväskylän yliopisto

2 Kulttuuri siellä, kulttuuri täällä Joku on joskus osuvasti sanonut: Kun kuulen sanan kulttuuri, poistan pistoolini varmistimen!

3 Pekka Seppänen: Pelin henki (Talouselämä Kesä 2007, nro ) Kulttuuri on myönteinen sana. Siksi se anastetaan mielellään käyttöön myös perinteisen kulttuurin ulkopuolelle.... Poliittinen kulttuuri kuulostaa sekin paremmalta kuin kähmintä, lehmänkaupat ja omaneduntavoittelu.... Useimmiten kulttuuri-sanalla yritetään peitellä asioiden todellinen karva. Kulttuurisesti merkittävä tarkoittaa sitä, että asia on muilla tavoin merkityksetön. Monikulttuurinen tarkoittaa sitä, että mukana on ulkomaalaisia.

4 Marginaalista ylellisyyttäkö? J. V. Snellman ( ) ja hänen aikansa suomalaisuusmiehet ymmärsivät, hiukan yksinkertaistaen, että Suomen hyvinvoinnin edellytyksenä ei ollut ensisijaisesti talous, vaan sivistys. Kun katso Suomea tänään, ajatus näyttää toimineen erinomaisesti!

5 Tuoretta tutkittua faktaa KTL Timo Tohmon väitöskirja (väitös ) osoittaa, että kulttuuritapahtumat ovat kannattavia investointeja kunnille. Tohmo tutki vuoden 1994 Kaustisen kansanmusiikkijuhlien vaikutusta kunnan elinkeinoelämään panos-tuotosanalyysin avulla. Juhlien positiiviset vaikutukset alueen tuotantoon ja kunnallisveroihin ovat suuremmat kuin kunnan juhlille myöntämät vuotuiset avustukset. Tohmon mukaan Kaustisen kansanmusiikkijuhlien vaikutus alueen tuotantoon on noin 1,7 miljoonaa euroa. Tuotannon lisäys on laskettu ulkopaikkakuntalaisten majoituspalveluihin, kaupan alan palveluihin, liikenteeseen ja pääsylippuihin käyttämän rahan perusteella. Kunnallisverotulot nousevat juhlien ansiosta eurolla ja uusia työpaikkoja syntyy 27. Tohmo, Timo. Regional economic structures in Finland: Analyses of location and regional economic impact. Jyväskylä Studies in Business and Economics 57 (2007).

6 korkeakulttuuri jalkapallokulttuuri eräkulttuuri populaarikulttuuri elokuvakulttuuri yrityskulttuuri yläkulttuuri kalastuskulttuuri osakulttuuri tapakulttuuri ruokakulttuuri hiihtokulttuuri talonpoikaiskulttuuri maitolaiturikulttuuri metsästyskulttuuri kansankulttuuri vasarakirveskulttuuri liikennekulttuuri alkukantainen kulttuuri juomakulttuuri golfkulttuuri työväenkulttuuri alakulttuuri jne.

7 Kulttuuri-käsitteen kehitys Axel Steensbergin ( ) väite vuonna 1964: Kulttuuriantropologi A. L. Kroeber on esittänyt, että sana kulttuuri mainitaan ensi kerran eräässä saksalaisessa sanakirjassa vuonna Kyseessä on Johann Cristoph Adelung ( ), mutta H. Schulzin Deutsches Fremdwörterbuchin (1913) mukaan Adelung mainitsee sen sijaan ensimmäisenä vuonna 1782 sanan kulttuurihistoria teoksessaan Geschichte der Cultur. Samoin hän toteaa, että sana kulttuuri saatiin saksan kieleen 1700-luvun lopulla, jolloin sen merkitys oli henkinen kulttuuri (Ciceron cultura anima mukaisesti).

8 latinan colo = viljellä, hoitaa, kehittää Cato ( ekr.): De agri cultura edelleen colo > colonus = maanviljelijä; colonia = mv:n asuinpaikka 1500-luvulla cultus = puutarhan hoito 1600-luvulla agri/horticulture = kasvien ja puiden viljely ja Nykyisessä tieteellisessä merkityksessä sana tuli käyttöön saksankielessä 1700-luvun lopussa ja yleistyi n Vastaava termi oli ranskan- ja englanninkielessä pitkään sivilisaatio tai yhteisö (civilization, society; vrt. engl. social anthropology cultural anthropology; myös ranskankielessä vastustusta, muualla maailmassa on laajasti hyväksytty)

9 Suomessa Kotus: vuoden 1729 asetus tupakan istutuksesta: Jywäin Culturi eij ollengan sen [tupakanviljelyn] cautta wähendyä taida. Lönnrotin suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa 1872: kulturi = kultur (wiljelys, siwistys) [kulttuuri kirjoitettiin tuolloin vielä yhdellä t:llä]

10 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) 2 Kulttuuritoiminta Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

11 Kulttuuripolitiikan tutkijat luokittelevat: C - kulttuuri taiteellinen luova työ ja sen tekijät taide- ja kulttuurilaitokset taiteilijoiden ammatillinen koulutus tekijänoikeuskysymykset taide ja kulttuuri alueellisina kehitystekijöinä B-kulttuuri kulttuuriteollisuus A-kulttuuri taidekasvatus taiteiden ja kulttuurin harrastaja- ja järjestötoiminta lapsiin ja nuoriin ja yksilöiden ja ryhmien erityisiin vakaumuksiin kohdistuvat loukkaukset yksityisyyden suoja tietosuoja kulttuurivähemmistöt ja kulttuurioikeudet

12 Ensimmäinen määritelmä 1871 Sir Edward Burnett Tylor ( ) määritteli 1871 teoksessaan Primitive Culture: Culture, or civilization,... is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. [mutta tässä merkityksessä sana otettiin Oxford Dictionaryn vasta 1933!]

13 Part II Definitions Group A: Descriptive 1 20 (21) Group B: Historical Emphasis on social heritage or tradition 1 22 Group C: Normative C-I: Emphasis on rule or way: 1 19 (21) C-II: Emphasis on ideals or values plus behavior 6 Group D: Psychological D-I: Emphasis on adjustment, on culture as a problem-solving device 1 17 D-II: Emphasis on learning 1 16 D-III: Emphasis on habit 1 3 D-IV: Purely psychological definitions 1 2 Group E: Structural Emphasis on the patterning or organization of culture 1 9 Group F: Genetic F-I: Emphasis on culture as a product or artifact 1 20 F-II: Emphasis on ideas 1 10 F-III: Emphasis on symbols 1 6 F-IV: Residual category definitions 1 5 Group G: Incomplete definitions 1 7 Yhteensä 165 [itse: 164] + alaviitteissä jne. olevat

14 Group B 9 Linton, 1936: 78. [Linton, R The Study of Man. New York]... the social heredity is called culture. As a general term, culture means the total social heredity of mankind, while a specific term a culture means a particular strain of social heredity. Group B 10 Mead, 1937: 17. [Mead, M Cooperation and Competition among Primitive Peoples. New York.] Culture means the whole complex of traditional behavior which have been developed by the human race and is successively learned by each generation. A culture is less precise. It can mean the forms of traditional behavior which are characteristic of a given society, or of a certain area, or of a certain period of time.

15 Kulttuuri on kulloisenkin yhteisön jäsenille ominaisten opittujen käyttäytymispiirteiden ja -kaavojen sekä näiden tuotteiden integroitunut, yhtenäinen kokonaisuus. Se on sosiaalisen keksimisen tulosta, ei biologisen periytymisen. Se siirtyy ja säilyy vain tiedonvälityksen ja oppimisen avulla, ei vaiston varassa. Aikatasossa voidaan puhua kulttuurikausista (esim. antiikki, myöhäiskeskiaika), paikan tasossa kulttuuripiireistä (esim. länsimainen ja arabialais-muhamettilainen kulttuuripiiri), kulttuurialueista joiden kansoilla on runsaasti yhteisiä tunnusomaisia kulttuuripiirteitä (esim. Pohjoismaat, latinalainen Amerikka), kansallisista kulttuureista (esim. suomalainen, saamelainen, suomenruotsalainen kulttuuri) ja paikalliskulttuureista, joiden ytimenä on tavallisesti tietty maakunnallinen tai kunnallinen keskus. Kulttuuripiirien, -alueiden jne. kentässä erottuu tavallisesti kulttuurikeskus ja kulttuurin periferia, jossa kehitys etenee hitaammin ja vanhat piirteet säilyvät pitempään kuin keskuksessa. Puhutaan myös sosiaalisista osakulttuureista (esim. työväenkulttuuri, merimieskulttuuri). Saman ajan ja paikan puitteissa voidaan erottaa eri kulttuurikerrostumia: eri ihmiset ja ihmisryhmät noudattavat eri aikakausilta periytyviä käyttäytymiskaavoja, vanhempien kerrostumien kaavat voivat dominoida periferioissa vielä kauan sen jälkeen kun keskuksessa on yleisesti omaksuttu uudemmat mallit. Kulttuurikehityksen tietoista ohjaamista ja säätelyä nimitetään kulttuuripolitiikaksi; sen tärkeimpiä nykyvälineitä ovat koululaitos ja joukkotiedotusvälineet. Perinnetieteen terminologia, Helsingin yliopiston Kansanrunoustieteen laitoksen toimite 1990

16 Akkulturaatio, akkulturoituminen on ilmiöiden tai kulttuurivaikutteiden siirtymistä antavalta kulttuurilta vastaanottavalle kulttuurille siten, että vaikutteet aiheuttavat vastaanottavassa kulttuurissa rakennemuutoksia tai vaikutteisiin sopeutumista. Kulttuuri-ilmiöiden leviämismallissa voidaan erottaa kolme porrasta: 1. diffuusio eli leviäminen, jolloin vaikutteet tai ilmiöt tulevat tunnetuksi omaksuvan kulttuurin piirissä, 2. akkulturaatio- eli sopeutumisvaihe, jolloin omaksuva kulttuuri pyrkii sopeuttamaan vaikutteet omaan kulttuuriinsa (ilmiöiden vakiintumisvaihe, tapojen institutionaalistumisvaihe), 3. assimilaatio- eli sulautumisvaihe, jolloin omaksuva (alempi) kulttuuri sulautuu voimakkaampaan kulttuuriin. Uudistusten, tavallisesti uusien teknisten keksintöjen ja parannusten leviämisestä ja vastaanottamisesta käytetään termiä innovaatio. Amerikkalaisessa sosiologiassa akkulturaatiolla voidaan tarkoittaa myös yksilön mukautumista ja sopeutumista jäsenryhmäänsä, esim. prosessia, jonka aikana lapsi omaksuu jäsenryhmänsä (perheensä) kulttuuripääomaan kuuluvat arvot ja käyttäytymismallit [= enkulturaatio]. Vrt. sosiaalistuminen.

17 Arkeologian käyttämä kulttuuri-käsite (esim. Suomusjärven kulttuuri) tarkoittaa joukkoa artefakteja (sekä kiinteitä muinaisjäännöksiä että irtaimia muinaisesineitä), jotka esiintyvät (eli on löydetty) tietyllä alueella. Arkeologian kulttuurikäsite perustuu siis esineelliseen/aineelliseen kulttuurin.

18 Veteen piirretty viiva Kulttuuri jaetaan usein aineellisen ja henkiseen kulttuurin, mutta jako on keinotekoinen, sillä kaikkien aineellisten kulttuurituotteiden taustalla on henkinen prosessi; kaikkein käytännöllisimpiinkin esineisiin liittyy henkisiä arvoja.

19 Ilmiselvää? Perinnetieteen terminologiassa ei ole määritelty käsitteitä: perinnetiede perinne traditio kulttuuriperintö

20 Kotus: perinne: tradition vastineena käyttöön 1900-luvun alkupuolella kulttuuriperintö: ilmeisesti käännöslainana 1906: O. E Tudeer: Kreikan kansa persialaissotien aikana: (s. 4): Toiseksi meidän on niin ikään mahdoton erottaa niitä ominaisuuksia, jotka ehkä ovat todellista rotuperintöä, niistä jotka ovat kultuuriperintöä. [kulttuuri kirjoitettiin silloin vielä yhdellä t:llä.]

21 Kulttuuri ei ole vähempää kuin perinteisiin sidottu henkinen ja aineellinen varustus, joka on ihmisen olemassaolon perusta. Gustav Ränk ( )

22 Kulttuuri on siis lyhyesti määritellen ihmisyhteisön kaikkien opittujen tietojen ja taitojen kokonaisuus. On huomattava, että määritelmään ei sisälly arvostuksia, sillä kaikki ihmisen luoma, olipa se jonkun mielestä hyvää tai huonoa, on osa kulttuuria (vrt. kulttuurimaisema & perinnemaisema).

23 Tärkeä tosio! Kroeber & Kluckhohn 1952, 49: Men are, as Simmons (1942) has reminded us, not only the carriers and creatures of culture they are also creators and manipulators of culture. Simmons, L. W. (ed.) Sun Chief, the Autobiography of a Hopi Indian. New Haven.

24 Mutta Kroeber & Kluckhohn toteavat 1952 (181), että meillä on suhteellisen hyvin määritelty termi, mutta meillä ei ole yleistä kulttuuriteoriaa. Vaan voiko sellaista ollakaan?

25 Homo sapiens Viisas ihminen Ihminen eroaa eläimestä siinä, että hän on kulttuuriolento: hän luo, säilyttää ja siirtää kulttuuria.* Ihmisellä on lukuisia fysiologisia tarpeita, mutta kulttuuri ratkaisee sen, miten hän nuo tarpeensa tyydyttää eli millaisia vaatteita ja rakennuksia hän suojakseen tekee, mitä hän ruoakseen hankkii, miten sen valmistaa ja nauttii jne. * Tosin eräiden eläinlajienkin on viime aikoina havaittu luovan ja ylläpitävän kulttuuria!

26 Uhka? On outoa, että mitä enemmän meillä on muistivälineitä, sitä vähemmän meidän tarvitsee itse muistaa. Niinpä voi aiheellisesti kysyä, antavatko museot yhteisöllisinä muisteina yhteiskunnalle ja yksilölle luvan ja vapauden unohtaa? Jos näin on, mitä siitä seuraa? Passivoivatko muistiorganisaatiotkin aktivoimisen sijaan?

27 Genesis Jokaisella yhteisöllä on aina ollut ja tulee aina olemaan syntytarina eli enemmän tai vähemmän tosi historiallinen kertomus siitä keitä me olemme.

28 Me ihmiset olemme aikojen alusta saakka pyrkineet kaikin voimin vapautumaan ajan ja paikan kahleista ja tulemaan jumalien kaltaisiksi. Vanhan testamentin ensimmäisen Mooseksen kirjan eli Genesiksen kolmannen luvun 22 jae kuuluu: Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan [syötyään sen hedelmää]. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti.

29 Genesiksessä kerrotaan kolmannen luvun 7 jakeessa välittömästi hedelmän syönnin jälkeen ensimmäisistä kulttuuriesineistä: Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

30 Jumalpyrkyä Ihminen käsitti myös olevansa yksilö, eläimistä poikkeava alaston olento, joka ymmärsi ajallisen ja alueellisen rajallisuutensa, minkä vuoksi hän ryhtyi kaikin kulttuurinsa suomin keinoin murtamaan näitä kahleita valmistamalla ruumiinsa jatkeiksi muun muassa esineitä, ja näin me edelleen toimimme. Kännykkä on erinomainen esimerkki siitä kuinka me ihmiset yhä pyrimme vapautumaan ajan ja paikan kahleista ja tulemaan jumalien kaltaisiksi.

31 Hän ei puhunut katkeruuden voimasta, suruksi kutsumamme tuskan luonteesta, muistista kuoleman vaatimattomana vastavoimana; tällä kertaa hän vaikeni ja syventyi katsomaan tyttöä. Hän on hautakivenveistäjä Hans Bode. Tyttö on 23-vuotiaana kuollut taidepuuseppä ja reutauroija Therese Podworny, hautamuistomerkkiä tilaavan paleontologian professori Podwornyn tytär. Siegfried Lenz. Sointikoe. Gummerus 1997, s. 72.

32 Kolme kuolemaa Me kaikki kuolemme ja vieläpä kolmasti. Ensiksi kuolemme fyysisesti silloin kun sydämemme pysähtyy, toiseksi kuolemme sosiaalisesti, yhteisöllisesti, silloin kun viimeinenkin meidät henkilökohtaisesti muistava nukkuu pois. Kolmanneksi kuolemme kulttuurisesti lopullisesti silloin kun viimeinenkin kylmä arkistotieto meistä häviää ja fyysisesti lopullisesti silloin kun viimeinenkin perimämme, DNA:mme, sisältävä ruumiinosamme hajoaa.

33 Jokainen osa tätä maata on pyhä minun kansalleni. Jokin kauan sitten kadonneiden päivien iloinen tai surullinen sattumus pyhittää sen jokaista lehtoa ja tasankoa, jokaista vuorenrinnettä ja jokaista laaksoa. Jopa kalliot, jotka vaikuttavat mykiltä ja elottomilta kylpiessään auringon hiostavassa paisteessa hiljaisilla rannoilla, värisevät niistä jännittävistä muistoista, jotka liittävät ne kansani vaiheisiin. Vieläpä itse tomukin jolla seisot, vastaa hellemmin heidän askeleisiin kuin sinun, sillä sen on kyllästänyt esiisiemme veri ja vain meidän paljaat jalkamme voivat aistia sen myötätuntoisen kosketuksen. suquamish- ja duwamishpäällikkö Seathl 1855

34 Jos te siis luulette, että kotiseutu on jokin kopeilevan rajoittuneisuuden luoma käsite, niin minä tahtoisin sanoa teille kokemuksesta että sen perustana pikemminkin on surumielisyys ja kaipaus. Menneisyys on meille haaste, me yritämme jotenkin tehdä olemassaolomme todisteista käsitettäviä ja kestäviä, ja siihen me voimme päästä vain tietyllä rajatulla seudulla, kotiseudullamme tajusin, että kaikki esineetkin olivat osa menneen elämän sisältöä, ne olivat osaltaan auttaneet kestämään kohtaloita, lieventäneet onnettomuutta, tehneet ilon mahdolliseksi, eivätkä ne saaneet hävitä - - sillä oikeus ja kohtuus on että esi-isiemme [ja -äitiemme] elämä ei joudu unohduksiin. Miksikö? Siksi että heidän elämänsä on luonut pohjan meidän elämällemme. Siksi että me saamme kiittää heitä kaikista elintärkeistä kokemuksistamme, myöskin siitä huumaavasta tiedosta että kaikki on katoavaista. Menneen ajan muiston kipeyttä lievittää vain se, että voimme tuntea ja tunnustaa menneisyyden mielekkyyden ja merkityksen. - - saattaa menneisyyden todistajat turvaan lopulliseen ja peruuttamattomaan turvapaikkaan, josta ne eivät koskaan enää tulisi näkyviin, mutta jonne ei liioin kukaan pääsisi ottamaan niitä omiin tarkoituksiinsa, puhumaan oman asiansa puolesta. Zygmunt Rogalla/Siegfried Lenz. Kotiseutumuseo. Gummerus 1980, s. 133, 240 ja 620.

35 Rajatulla seudulla KESKI-SUOMEN KOTISEUTULAULU Sanat Martti Korpilahti, sävel Ivar Widéen Männikkömetsät ja rantojen raidat, laaksojen liepeillä koivikkohaat, ah, polut korpia kiertävät, kaidat, kukkivat kummut ja mansikkamaat! Keitele vehmas ja Päijänne jylhä, kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen, vuorien huippujen kauneus ylhä, ah, kotiseutua muistoineen

36 Kaikista esineistä Kaikista esineistä rakkaimmat ovat minulle käytetyt. Kuhmuiset reunoistaan litistyneet kupariastiat, veitsien ja haarukoiden monissa käsissä kuluneet puiset varret ovat minusta jaloja muotoja. Myös laakakivet vanhojen talojen pihoilla ovat onnekkaita asioita, monien jalat ovat hioneet niitä monet askeleet tallanneet maahan ja ruoho kasvaa raoissa Monien käytössä ne muuttuvat jatkuvasti, parantavat muotoaan ja tulevat arvokkaiksi niin kuin monien kokeilujen tulos. Minä rakastan jopa veistoksia joista on katkottu kädet. Nekin elivät minulle. Vaikka ne on kaadettu niin ne kerran pystytettiin. Vaikka niiden kimppuun hyökättiin, eivät ne olleet liian isoisia. Ja puoliksi sortuneet rakennukset ovat kuin keskeneräiset suuret suunnitelmat: kauniit suhteet voidaan jo aavistaa, vaikka ne vielä tarvitsevat ihmisten ymmärtämystä. Toisaalta ne ovat jo palvelleet, ovat jo aikansa eläneet. Tämä kaikki tekee minut onnelliseksi. Bertolt Brecht: Runoja

37 Jos olisimme ikuiset Jos olisimme ikuiset niin kaikki muuttuisi koska olemme ajalliset jää paljon ennalleen Bertolt Brecht

38 Neljännen käskyn ja perinteen funktio Länsimaisen elämäntapamme keskeisten arvojen perustana ovat vanhatestamentilliset Mooseksen Jumalalta saamat kymmenen käskyä. Seitsemään käskyyn sisältyy olennaisesti paljas kielto Älä ja kahdessa muussa todetaan että (Minä olen Herra, sinun Jumalasi) Sinulla ei saa olla muita jumalia ja Pyhitä lepopäivä. Yksi eli neljäs käsky, Kunnioita isääsi ja äitiäsi eroaa selvästi muista, sillä siihen sisältyy lupaus: Jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Käskyn perimmäinen tehtävä ei ole taata pelkästään vanhempien ja esivallan kunnioitusta, sillä he ovat vain välikappaleita. Kunnioituksen kohteena on nimittäin vanhempien aikanaan omilta vanhemmiltaan saama perinne, kaikki elintärkeät tiedot ja taidot. Käskyn noudattamisen päämäärä siis paljastaa perinteen merkityksen: se takasi kullekin pienyhteisölle, sanatarkasti, pääomien periytymisen ja jatkuvuuden.

39 Maa painaa parrelleen Kaikki kulttuurit toimivat ympäristönsä ehdoilla. Ympäristösuhde näkyy selvimmin siinä kuinka kulttuurit ovat ottaneet haltuun itselleen tärkeät asiat ja ilmiöt nimeämällä ne. Klassinen esimerkki on se kuinka pohjoisen Euraasian alkuperäiskansat ovat nimenneet varsin hienovaraisesti elämänmuodolleen olennaisen lumen, lohen ja peuran eli poron eri ilmenemismuodot. Tämä ihmiselle olennainen piirre on oivallettu aikojen alussa, sillä Vanhan testamentin ensimmäisen Mooseksen kirjan eli Genesiksen toisen luvun 19 jae kuuluu seuraavasti: Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.

40 Esimerkki saamelaisilta ajokas = opetettu ajoporo; gabba = kokovalkoinen poro; hirvas = kolmea vuotta vanhempi urosporo; härkä = purtu urosporo; juto = ajoporo; kalppinokka = vaaleaturpainen poro; kaskakka = äskettäin purtu poro; kelopää = sarvensa kelonut poro; kermikkä = kaksikesäinen poro; kesakko = kesävasa; kesukka = kesyporo; kosatus = viidennelleä vuodellaan oleva poro; kulpakko = rykimän uuvuttama poro; kunteus = neljännellä vuodellaan oleva poro; kusikas = ihmisvirtsalle perso poro; laitava = laajakylkinen poro; laitistusporo = tokan kuljetusporo ; liivikkö = huonokuntoinen poro; luostakka = valkeakylkinen poro; luunkantaja = runsasluinen poro; maakkana = kuudennella vuodellaan oleva poro; marto = vasomaton narasporo; multavasa = vastasyntynyt vasa; mutsikki = tumma poro; naalivasa = valkea vasa; nimiloppu = yli kuusivuotias poro; pailakka = kesyttämätön purtu poro; peurakka = arka tai vauhko poro; piettiö = vaillinaisesti purtu poro; punavasa = vasakarvainen vasa; raavas = täysikasvuinen poro; rautsa = sairas, laiha poro; renko = rengassilmäinen poro; runo = tilapäisesti mahoksi jäänyt naarasporo; rusakka = ruskeankellertävä poro; suoleton = pienimahainen poro; tainakka = ikimaho naarasporo; urakka = toisella vuodellaan oleva urosporo; vaadin = kolmea vuotta vanhempi naarasporo; vaipukka = väsynyt poro; vuonelo = toisella vuodellaan oleva naarasporo; vuorso = kolmannella vuodellaan olevan urosporo

41 Ekskursio kulttuuriperintöön Dag Myklebustin (RA, Oslo) johdattelemana: No object is part of our cultural heritage until it is perceived and interpreted as such. Cultural heritage management is the management of change. Hegel s two concepts of history: Historia res gestae: History as a concept for the events of the past Historia rerum gestarum: History as a concept for the narration of the events of the past

42 Kulttuurintutkija vieraalla maalla David Lowenthal julkaisi jo vuonna 1985 kulttuuriperinnön tutkijoille klassikoksi tulleen teoksensa, jonka hän nimesi oivallisesti The Past is a Foreign Country (vapaasti suomennettuna: Menneisyys on vieras maa). Siinä hän muun muassa toteaa historian olevan sekä vähemmän että enemmän kuin menneisyys.

43 Lowenthal: Wanting the past: reliving the past Knowing the past Changing the past

44 Missä on kulttuuriperintö?

45 Euroopan neuvoston Kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskevassa puitesopimuksessa (2005 Framework Convention on the Role of Heritage in Society) ei määritellä kulttuuri-käsitettä [millä säästettiin vähintään vuoden työt], mutta kulttuuriperintö ja perinneyhteisö määritellään seuraavasti: a. kulttuuriperintö on joukko menneisyydestä periytyneitä resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta. Siihen kuuluu kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen historiallisesta vuorovaikutuksesta. b. perinneyhteisö koostuu ihmisistä, jotka arvostavat määrättyjä kulttuuriperinnön piirteitä, joita he haluavat ylläpitää ja välittää tuleville sukupolville julkisen toiminnan puitteissa.

46 Asiantuntijatyön arkea Asiantuntijatyössä oli mielenkiintoisinta se, miten perin eri lailla katsomme ja käsitämme asioita Euroopan eri maissa. Esimerkiksi kun yritin saada sopimustekstiin erillistä mainintaa perheen ja suvun (family) asemasta kulttuuriperintöprosessissa, se tyrmättiin, sillä etelämpänä asuvat näkivät sen tarkoittavan muun muassa oikeutta tyttölasten ympärileikkaamiseen! Ongelmia toivat lukuisat kieletkin, jopa viralliset englanti ja ranska, joiden käsitteitä kuvaavat sanat eivät suinkaan yhtene. Yksi keskeinen asia, josta puhuimme, oli se voidaanko käyttää käsitettä Euroopan kulttuuriperintö, vai onko monikkomuoto Euroopan kulttuuriperinnöt todenmukaisempi. Tulos oli, että ensiksi mainittu on poliittisesti sopivampi.

47 Voiko olla yksilöllistä kulttuuriperintöä?

48 Jokaiselle, joka tajuaa ympäristönsä todellisuuden ja pääsee sopusointuun sen kanssa, tulee kyky vapautua hetkellisyydestä ja omaksua pitempi aikamitta, johon sisältyvät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Esko Aaltonen ( )

49 Carpe diem Neidot ottakoon vaarin ajastaan Poimi ruusu kun vielä voit: ajan alla se taipuu Terää hehkuvaa tänään katselit: se huomenna tomuun vaipuu Immelle, jotta hän aikansa oikein käyttää Poimi ruususi kun se on nupullaan, nopein siivin vanhuus lentää Se kukka mi hurmaa nyt hehkullaan jo huomenna kuoloon entää

50 Se mikä tarttui kuviin, on ohi, kadotettu tai hylätty. valokuvaaja Christer Strömholm ( )

51 Kulttuurin ministeriö Opetusministeriö on Suomen vanhimpia ministeriöitä; se aloitti toimintansa autonomian ajan alussa vuonna 1809 keisarillisen Suomen senaatin kirkollistoimikuntana. Suomen itsenäistymisvaiheessa 1917 toimituskunnan nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiaintoimituskunnaksi. Vuonna 1918 senaatista tehtiin valtioneuvosto ja toimituskunnista ministeriöitä, jolloin nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiainministeriöksi. Vuonna 1922 nimi lyheni opetusministeriöksi. Opetusministeriön kotisivu <http://www.minedu.fi/opm/ministerioe_ja_hallinnonala/?lang=fi>

52 Kulttuurin toimikunnat ja lautakunnat Laki taiteen edistämisen järjestelyistä (328/1967): valtion taidetoimikunnat läänien taidetoimikunnat Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (1045/1980): kulttuurilautakunnat* kulttuurisihteerien virat * useissa kunnissa jo aiemmin vapaaehtoisesti

53 Muistiorganisaatiot KAMUt (MLA, ABM) Kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatiot Muistifunktio Menneisyydestään piittaamaton yhteiskunta on yhtä tietämättömän kurjassa tilassa kuin dementiaa sairastava vanhus. Entä unohduksen funktio?

54 Kotus: muistiorganisaatio: 2002 (?); ilmeisesti virallistettu opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaan kuuluvassa Muisti-projektissa ( )

55 Vallan haltijat Muistiorganisaatioissa työskentelevät ovat loppujen lopuksi vallan haltijoita, sillä heidän tutkimukseen ja tallennukseen liittyvä ammattitaitonsa ratkaisee suuresti sen, millainen menneisyys tulevaisuudessa on! Näin on laita etenkin museoissa, joiden materiaalit eivät yleensä kartu viranomaisarkistojen ja vapaakappalekirjastojen tavoin säädöspohjaisesti, vaan kokoelmista vastaavat päättävät mitä säilytetään ja muistetaan ja minkä annetaan kadota ja unohtua.

56 Museoesinelahjoituksen vastaanottamisen ilo? On myös vastaanottajan (jolle säilytysvastuu siirtyy) suru, sillä jokainen uusi objekti edellyttää myös resursseja kokoelmien hallintaan ja säilytyksen! Toisien sanoen jokainen vastaanotettu objekti ilman sen myötä saatua resurssilisäystä on aina haaste. Vrt. lahjoitettu lentokone. Lahden museon ruumisvaunut.

57 Onko väliä patsailla?

58 Vastaus: On! Tallinnan neuvostoaikana pystytetyn Tallinnan vapauttajien monumentin eli Pronssisoturin siirto kaupungin keskustasta sotilashautausmaalle keväällä 2007 oli surullisen erinomainen esimerkki siitä kuinka kansat tulkitsevat historiaa ja sen ylläpitämiseksi tuotettuja symboleja perin eri tavoin.

59 Valta ja vastavalta Jos valta muokkaa menneisyyden muistoja omiin tarpeisiinsa, samoin voi tehdä vastavaltakin. Viro on erinomainen esimerkki myös tästä. Eräät museotyöntekijät onnistuivat (omaa onneaan uhmaten) maan päätyessä Neuvostoliiton osaksi kätkemään joko maastoihin tai kokoelmiinsa väärällä nimellä uudelleen luetteloiden itsenäisen Viron symboliesineitä. He onnistuivat jopa siirtämään tämän tiedon seuraavalle sukupolvelle, ja kun itsenäisyys koitti, kansallisaarteet olivat välittömästi käytettävissä ja näytettävissä.

60 Hävitetty kulttuuriperintö Valta kulttuuriperintöön on realisoitunut ikävällä tavalla silloinkin kun etenkin nk. etnistä sotaa käyvät ovat käsittäneet vihollisen kulttuuriperinnön ja -omaisuuden tuhomaisen strategisen merkityksen. Tällainen sota koettiin Euroopassa Jugoslavian valtion pilkkoutuessa ja ajautuessa vuonna 1991 sotien sarjaan, nk. Balkanin kriisiin. Rauhan oloissakin kulttuuriperinnön, esim. yhteisön identiteetille olennaisten rakennusten, merkitys ymmärretään valitettavasti vasta kun kohdetta jo hävitetään.

61 Käsien pesua Joissain tapauksissa voimme unohtaa ja antaa jonkin kokonaisuuden kadota ja saman tien pestä omatuntomme ja kätemme antamalla siitä pienen osan saada kunnian päätyä suojelluksi viralliseksi kulttuuri- tai luonnonperinnöksi (tai museoitavaksi). Tämä on varsin tavallinen saneerausstrategia. Tunnettu ja itsessään upea työläiskorttelimuseo Tampereen Amurissa sai jäädä museoksi in situ, kun sen ympäriltä purettiin 1950-luvulla kokonainen suuri kaupunginosa, jonka epämukavat puutalot saivat antaa tilaa suurille, nykyaikaisilla mukavuuksilla varustetuille kerrostaloille. Sama ajatuksenjuoksu toimii nk. luonnonsuojelussakin, sillä pieni suojeltu metsä eli kansallispuisto oikeuttaa käsittelemään koko muuta ympäröivää maakuntaa talousmetsänä.

62 Miten museo unohtaa? (tai paremminkin auttaa unohtamaan) Valitsemalla Tulkitsemalla (I III representaatio) Muistamalla!

63 Sensuuria I: Enola Gay Kun Washington DC:ssä olevan kuuluisan Smithsonian Instituutin kansallisen ilmailu- ja avaruusmuseon (National Air and Space Museum, NASM) johto päätti vuonna 1981 muistaa ensimmäisen atomipommin pudotuksen viisikymmenvuotisuutta vuonna 1995 näyttelyllä The Crossroads: The End of World War II, the Atomic Bomb and the Cold War. Valittu näkökulma ei suinkaan miellyttänyt monia sodan kokeneita tahoja. Näyttely, jonka keskeisenä esineenä oli atomipommin pudottaneen B-29 Superfortress pommituskone Enola Gayn keulaosa, sai viime vaiheissa jopa uuden, vähemmän provosoivan nimen Last Act, ja sen käsikirjoitusta muutettiin painostuksen alla useaan otteeseen. Museon kuraattori Tom Crouch pelkisti ongelman ytimen näin: Do you want to do an exhibit to make veterans feel good, or do you want an exhibition that will lead our visitors to think about the consequences of the atomic bombing of Japan? Frankly, I don t think we can do both. Kun mikään ei auttanut, näyttely peruttiin tammikuussa 1995.

64 Sensuuria II: Vidkun Quisling Kun eräät norjalaiset museotyöntekijät huomasivat, ettei sotaa kokematon sukupolvi enää tuntenut Norjan kaikkien aikojen maanpetturina vuonna 1945 teloitettua saksalaismiehityksen ajan ministeripresindentti Vidkun Quislingia ( ) ja häneen liittyviä maansa vaiheita, syntyi Quislingin syntymäfylken, Telemarkin, museossa ajatus tehdä hänen elämäänsä valottava näyttely. Vaikka Quislingista oli sekä kirjoitettu runsaasti että tehty lukusia radio- ja televisioohjelmia, näyttelyidea ylitti rajan. Syntyi valtava vastustus, joka vei hankkeelta muun muassa yritysmaailman sponsorit. Näyttely avattiin kuitenkin keväällä Tapahtunut osoittaa selkeästi sen, että monet pitävät muistiorganisaatioita ja erityisesti museoita siinä määrin pyhinä paikkoina, menestyneiden taloina (engl. Hall of Fame), että niissä on sijaa vain kunnioitettujen muistoille.

Täytetyn tiikerin äärellä Museologia, mitä se on?

Täytetyn tiikerin äärellä Museologia, mitä se on? äytetyn tiikerin äärellä Museologia, mitä se on? Janne Vilkuna Museot ja museologia ovat kehittyneet pitkään rinnakkain. Keräilyn juuret ovat kaukana esihistorian hämärissä, mutta renessanssin ajoista

Lisätiedot

Mitä on kuolema? Palanen yliaistillista sielutiedettä Kirjottanut. Pekka Ervast. Helsingissä 1904 Kirjapainoyhtiö Valo.

Mitä on kuolema? Palanen yliaistillista sielutiedettä Kirjottanut. Pekka Ervast. Helsingissä 1904 Kirjapainoyhtiö Valo. Mitä on kuolema? Palanen yliaistillista sielutiedettä Kirjottanut Pekka Ervast Helsingissä 1904 Kirjapainoyhtiö Valo. Alkulause. Tämä kirja puhuu kuolemasta. Ensiksi se väittää, ettei ihminen kuollessaan

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

humak www.humak.ri oprnruäyreryö HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille

humak www.humak.ri oprnruäyreryö HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille HU MAN ISTIN EN AMMATTIKORKEAKOU LU oprnruäyreryö Nähdä voi muutenkin kuin vain silmillä Moniaistinen sirkusesitys näkövammaisille Minna Heiniö Kulttu urituotan non kou lutusohjel ma (240 op) Toukokuu

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net. Nuoret julistajat herättävät Suomea Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 1/2015 Miri Moriah: Poikien ja tytärten kotiinpaluu Nuori leski sai kutsun avarasydämiseen äitiyteen sivut

Lisätiedot

- Karel Capek Salamanteri sota.

- Karel Capek Salamanteri sota. Mutta eikö ole sääli ihmiskuntaa? Herran tähden, anna minun jo olla. Mitä voin tehdä? Ihmiset itse tahtoivat niin. Kaikki tahtoivat salamantereja, kauppa, teollisuus ja tekniikka, valtiomiehet ja sotilashenkilöt,

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00

4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 HEIJASTE 4/2010 1 4/2010 7.12.2010 26. vuosikerta Irtonumero 4,00 Tapio Talvitie Puheenjohtajan kynästä... 3 Pertti Leinonen Päätoimittajalta... 5 Eija Seppänen-Bolotinski Nojatuolimatka evoluutioon, osa

Lisätiedot

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle

YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Torstai 13. marraskuuta 2014 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 11 59. vuosikerta YLE avautui Pyhäjärvi-seuralle Vpl. Pyhäjärvi-Seuran retkeläiset pääsivät yleisöksi televisiossa lauantaisin

Lisätiedot

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia

pentagrammi sisällys suuri ihme, oi asklepius, on ihminen 9. vuosikerta nro 2-2008 kutsuttu suuruuteen antakaamme viiniköynnöksen kukkia pentagrammi suuri ihme, oi asklepius, on ihminen Suuri ihme, oi Asklepius, on ihminen, ovat tunnetut Hermeksen sanat. 9. vuosikerta nro 2-2008 sisällys Mitä meidän olisi tehtävä, että nuoret ihmiset löytäisivät

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

Esteettinen osaaminen

Esteettinen osaaminen Esteettinen osaaminen Esteettinen osaaminen Aistimaan pitää oppia Ville-Matti Vilkka Patsaan silmät katsoivat, olin siitä varma. Olin huomaamattani pysähtynyt Mannerheiminratsastajapatsaan eteen. Jatkoin

Lisätiedot

pentagrammi 2012 NUMERO 2 Lectorium Rosicrucianum

pentagrammi 2012 NUMERO 2 Lectorium Rosicrucianum pentagrammi Lectorium Rosicrucianum Salainen ruusutarha Valo on löytänyt minut Valon kääntöpuoli Fotoni on nimeni Olemmeko Valo- vai näennäisolentoja Näkö Anna itsellesi aikaa: suo Valon tulla 2012 NUMERO

Lisätiedot

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta

Ro s a et Cr u x. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti. Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Ro s a et Cr u x Nro 2, joulukuu 2006, 9 vuosikerta Filosofiaa - Mystiikkaa - Tiedettä - Kulttuuria Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti Leonardo da Vinci, mestarimystikko... 4 Ristin kehitys...

Lisätiedot

KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST

KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST SALAINEN OPPI JA MUITA KIRJOTUKSIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1904 Näköispainos Kesävuori Purujärvi 1985 Digitalisoitu näköispainos 2006 HELSINKI KIRJAPAINOYHTIÖ VALO 1904 SALAINEN OPPI. I. H.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde...

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde... Metakenttään: minuus palvonta läheisriippuvuus Egoismi Kohtaaminen rakastaminen rakkaus luomiskeromus uudesti syntyminen muutosprosessi syntymä kehitys Sören Kierkegaard Simone de Beauvoir J. Karjalainen

Lisätiedot

H elsingin ar kkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 APOLI ap KANSI APOLI.indd 1 24.5.2010 09:05:39

H elsingin ar kkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 APOLI ap KANSI APOLI.indd 1 24.5.2010 09:05:39 APOLI APOLI Helsingin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2010 SISÄLTÖ Johdanto 3 Resumé 7 Summary 9 OSA I Artikkelit Helsingin rakentamisen politiikat 14 Helsingin sielu 35 Asuminen olemisen peruspiirteenä

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla

Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Maanantai 16. elokuuta 2010 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 8 55. vuosikerta Pyhäjärvi-juhlat näyttivät karjalaisuuden parhaita puolia Kauvatsalla Enkkuan koulupiiriläisiltä stipendin

Lisätiedot

Itsenäisen Suomen ikätoverille isänmaan historia piirtyy muistojen kautta. Adventtikalenteri johdattaa jouluun. Sivu 6

Itsenäisen Suomen ikätoverille isänmaan historia piirtyy muistojen kautta. Adventtikalenteri johdattaa jouluun. Sivu 6 R- Suomen Posti Oyj Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 10/2007 www.turunseurakunnat.fi Itsenäisen Suomen ikätoverille isänmaan historia piirtyy muistojen kautta. Keskiaukeama Självständighet

Lisätiedot

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa Mika Poutala luistelee ja RÄPPÄÄ Klaus härö & Elinkautinen armo Hannu Takkula Kestäviä ratkaisuja etsimässä ILMAINEN LEHTI Sinulle. Tehokas apu särkyyn ja kuumeeseen!

Lisätiedot