SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävänäpitäminen Tositteiden hyväksyjien määrääminen ja hankintojen suorittaminen Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen avustussääntö... 4 Pykälän liite: Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen avustussäännön liite Vapaa-ajanlautakunnan myöntämät kohdeavustukset yhteisöille ja yhdistyksille Ilmoitusasiat, vapaa-ajanlautakunta Pykälän liite: Uimahallin kävijätilasto Pykälän liite: Asiakasmäärät vuosilta Pykälän liite: Nuorisotilan kävijätilasto Kansalaisaloite/kuntalaisaloite kylmävesialtaasta Pykälän liite: kuntalaisaloite Muut asiat/lausuntopyyntö Lehtiharjun alue Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 20

2 -1, VAPLTK :00 Sivu 1 Paikka Luonto-Parra Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kiviluoma Juha-Matti Siltanen Mikko Heikkilä Marika Kaleva Juho Koivu Anneli Laurila Minna Nisula Harri Saksa Sini Viljanmaa Veikko Leppäniemi Jukka Mäntylä Anu Käkelä Annukka puheenjohtaja varapuheenjohtaja poissa jäsen jäsen jäsen poissa jäsen jäsen jäsen poissa jäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja poissa kunnanhallituksen edustaja poissa vapaa-aikasihteeri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t 1-7 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Laurila ja Harri Nisula Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Juha-Matti Kiviluoma puheenjohtaja Annukka Käkelä esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Minna Laurila Harri Nisula Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan vapaa-aikatoimistossa Annukka Käkelä, vapaa-aikasihteeri

3 1, VAPLTK :00 D: 14/2014 Sivu 2 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Vapaa-ajanlautakunta Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen ja nähtävänäpitäminen Dnro D/14/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p sähköposti; Teuvan kunnan hallintosäännön 5. luvussa määrätään kunnan kokousmenettelystä ja sen 52 :n mukaan Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta päättää että: 1) lautakunta kokoontuu tarvittaessa torstaisin klo Otto Syreenintalon kokoushuoneessa Tähti 2) pöytäkirjanpitäjänä toimii vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä 3) pöytäkirja tarkastetaan 3. työpäivänä kokouksen jälkeen. Tarkastuksen suorittavat kaksi lautakunnan kokouksessa nimeämää tarkastajaa, ellei lautakunta jonkin kokouksen tai asian osalta toisin päätä 4) pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina vapaa-aikatoimistossa Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4 2, VAPLTK :00 D: 15/2014 Sivu 3 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Vapaa-ajanlautakunta Tositteiden hyväksyjien määrääminen ja hankintojen suorittaminen Dnro D/15/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p sähköposti; Tavaran, työsuorituksen tai muun palvelun vastaanottaja tekee vastaanotosta merkinnän suorituksen/taloustapahtuman perusteena olevaan sähköiseen laskuun tai muuhun tositteeseen. Ao. hallintokunta määrää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät. vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta nimittää sivistystoimen vapaaajanlautakunnan alaisten vastuualueiden tositteiden hyväksyjät ja varahenkilöt seuraavasti: Vastuualue Vapaa-aikatoimen hallinto Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Uimahalli Tositteiden hyväksyjä ja hankintojen suorittaja vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä siv.tj. Erkki Nevanperä rehtori Maija-Liisa Saksa vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä siv.tj. Erkki Nevanperä rehtori Maija-Liisa Saksa vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä siv.tj. Erkki Nevanperä rehtori Maija-Liisa Saksa vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä vs. siv.tj. Erkki Nevanperä rehtori Maija-Liisa Saksa vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä siv.tj. Erkki Nevanperä rehtori Maija-Liisa Saksa Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 3, VAPLTK :00 D: 25/2014 Sivu 4 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Vapaa-ajanlautakunta Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen avustussääntö Dnro D/25/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p sähköposti; Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan myönnettävien avustusten avustussääntö ja jakoperusteet esitellään vapaa-ajanlautakunnalle. Vanha avustussääntö vaatii päivitystä tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi. Liite Vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta tutustuu avustussääntöön ja päättää, että sääntö päivitetään määräajoin ennen avustusten haettavaksi julkaisemista. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 3, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen Sivu 5a NUORISO- JA KULTTUURIYHDISTYSTEN JA LIIKUNTASEUROJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Teuvan kunta Vapaa-ajanlautakunta Porvarintie 26 A Teuva 2014

7 3, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen Sivu 6a NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNTÖ JA JAKOPERUSTEET Nuorisotyölain 2 mukaan nuorisotoiminnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa nuorisojärjestöt. Valtion ja kuntien tehtävänä on ensisijaisesti edellytysten luominen nuorisotoiminnalle. Kunnan hallintosäännön 20 1 kohdan perusteella vapaa-ajanlautakunta päättää talousarvioon varattujen toimialaansa kuuluvien avustusten jakamisesta. AVUSTUSMUODOT 1. VUOSIAVUSTUS Vuosiavustuksella tarkoitetaan avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten ja ryhmien toiminnan tukemiseen. a. Perusavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen b. Erityisavustus, joka myönnetään vapaa-ajanlautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen. Tässä avustusohjeessa erityisavustuksia ovat: Koulutus- ja kurssitoiminta-avustus Leiriavustus Kansainvälisen toiminnan avustus 2. KOHDEAVUSTUS Kohdeavustuksella tarkoitetaan tiettynä ajankohtana tapahtuvaa kertaluonteista tapahtumaa. VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN PIIRIIN KUULUVA NUORISOTOIMINTA Paikallinen nuorisoyhdistys tai nuorten itsensä muodostama toimintaryhmä. Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallisen nuorisojärjestön jäsenyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita. Muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita, näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät, joilla on oma kirjanpito ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Aluejärjestöjen nuorisotoiminta, edellyttäen että aluejärjestö on rekisteröity ja sen toimialue on pääasiallisesti yhden kunnan alue AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimtaan verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoimintaan AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon: hakijan toiminnan tarkoitus, toiminnan määrä, laatu ja laajuus hakijan taloudellinen asema avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset hallintokulujen suhteellinen osuus hakijan kuluista avustuksen suunniteltu käyttötapa hakijan muualta saatavissa oleva tuki hakijan omatoimisuus avustuksen saamisen tarve

8 3, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen Sivu 7a Vapaa-ajanlautakunnan jakama vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, anomusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta tämän avustussäännön puitteissa. AVUSTUSTEN HAKEMINEN Vapaa-ajanlautakunta julistaa nuorisoyhdistysten vuosiavustukset haettavaksi vuosittain kevään aikana, avustus jaetaan perusavustuksena ja kohdeavustukset vuoden lopulla. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on täydellisenä liitteineen jätetty määräaikaan mennessä. Kohdeavustukset haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä tapahtuman/projektin budjetti ja tulot. Vuosiavustushakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot: 1. yhdistyksen nimi, osoite ja pankkitilinnumero 2. yhdistyksen perustamisajankohta sekä kuuluminen jäsenenä valtakunnalliseen nuorisojärjestöön tai muihin yhteisöihin 3. yhdistyksen toimihenkilöt 4. toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot 5. kokonaisjäsenmäärä ja erikseen alle 29 -vuotiaiden määrä 6. yhdistyksen valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta saamat ja haettavat avustukset 7. yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta 8. tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä vuodelta 9. talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 10. yhdistyksen säännöt (uusi yhdistys), vain muutokset (vanha yhdistys) LIIKUNTA- ja KULTTUURITOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET Teuvan vapaa-ajanlautakunta myöntää urheiluseuroille ja ryhmille sekä kulttuuriyhdistyksille ja ryhmille vuosiavustusta kerran vuodessa keväällä perusavustuksena. Kohdeavustusta yksittäiseen tapahtumaan tai projektiin myönnetään erillisen hakemuksen perusteella vuodenvaihteessa. Vuosiavustuksen saamiseksi urheiluseuran ja kulttuuriyhdistyksen tai ko. ryhmien tulee esittää: toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta ja toimintasuunnitelma ja talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan. Yhdistyksen säännöt (uudet yhdistykset), vain muutokset (vanha yhdistys). Vuosiavustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään. Erityisesti vapaa-ajanlautakunta avustuksia jakaessaan kiinnittää huomiota yhdistyksissä tapahtuvaan toimintaan. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN Avustusta hakeneille yhdistyksille, seuroille ja ryhmille ilmoitetaan vapaa-ajanlautakunnan päätöksestä kirjallisesti. AVUSTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Mikäli on tarvetta tämän avustussäännön muuttamiseen, päättää vapaa-ajanlautakunta tarkistuksesta ennen avustusten haettavaksi julistamista.

9 3, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen Sivu 8a TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilinnro Kotipaikka Rekisteröintivuosi Jäsenmäärä (31.12.) Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro Osoite Sähköpostiosoite Sihteeri Puh.nro Osoite Sähköpostiosoite Rahastonhoitaja Puh.nro Osoite Sähköpostiosoite Toiminta Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot. Toimintapaikat (lukumäärä ja alueellinen jakauma) Haettava avustus Muualta saatu avustus, Haetaan, Myönnetään, Vuosi/perusavustus Erityisavustus: - koulutus- ja kurssitoiminta - leiriavustus - kansainvälisen toim. avustus

10 3, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen Sivu 9a Edellisenä vuonna saadut avustukset Avustuslaji Yleis-/toiminta-avustus Kohdeavustus - koulutusavustus - toimitila-avustus - palkkausavustus - leiritoiminta-avustus - matka-avustus - muuta avustus Avustuksia yhteensä Lisätietoja Nuorisoyhdistyksen alle 29-vuotiaiden jäsenmäärä: Liitteet Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista) Allekirjoitus Paikka ja pvm Allekirjoitus Asema hakijaseurassa / yhdistyksessä

11 4, VAPLTK :00 D: 16/2014 Sivu 10 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Vapaa-ajanlautakunta Vapaa-ajanlautakunnan myöntämät kohdeavustukset yhteisöille ja yhdistyksille Dnro D/16/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p sähköposti; Vapaa-ajanlautakunnalle on tullut määräaikaan mennessä Perälän Nuorisoseura ry:n avustusanomus, joka koskee Perälänkylän liikuntahalli Junulan lämmityskuluja. vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta päättää jakaa avustuksen seuraavasti: Yhdistys: haku 2014 ehdotus 2014 päätös 2014 Perälän Nuorisoseura ry Päätös: Kohdeavustus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Yleisavustushakemus siirrettiin kevään avustustenjako kokoukseen päätettäväksi.

12 5, VAPLTK :00 D: 17/2014 Sivu 11 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Vapaa-ajanlautakunta Ilmoitusasiat, vapaa-ajanlautakunta Dnro D/17/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p sähköposti; Vapaa-ajanlautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa: Uimahallin kävijätilasto vuodelta liite 2 Asiakasmäärät vuodelta Liite 3 Nuorisotilojen kävijätilasto vuodelta liite 4 Urheilustipendit annettiin palkitsemistilaisuudessa Pappilankankaalla vapaa-ajanlautakunnan päätöksen lisäksi stipendisäännön mukaisesti seuraaville: 500 Henri Välimäki SM 1, Kreikkalais-roomalainen paini 75 kg 600 Jani Haavisto SM 1 + maajoukkue-edustus, Darts 100 Emma Luma-Nirva, maajoukkue-edustus, akrobatiavoimistelu 250 Santtu Panttila SM 1, ampumahiihto Hiihdon maakuntaviesti on huonon lumitilanteen vuoksi siirretty hiihdettäväksi vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13 5, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Uimahallin kävijätilasto Sivu 12 Teuvan UIMAHALLIN kuukausiraportti: Vuositilasto KERTALIPPU Koululaiset KK Aik. Muut ilm. Lask lask Muut Ilm. Teuva kunto TEAK teak k Sot.Vet. koulul kvauvatkuntosali Yhteensä YHT:

14 5, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Asiakasmäärät vuosilta Sivu 13 ASIAKASMÄÄRÄT TEUVAN UIMAHALLI TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU YHTEENSÄ

15 5, VAPLTK :00 / Pykälän liite: Nuorisotilan kävijätilasto 2013 Nuorisotiloissa kävijät vuonna 2013 Sivu 14 Nimi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu kesäloma Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu L o m a u t e t t u n a 184 yhteensä vuosi luokkalaiset tammi-joulukuu yht. 643 käyntiä (1 krt/vko)

16 6, VAPLTK :00 D: 49/2014 Sivu 17 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Vapaa-ajanlautakunta Kansalaisaloite/kuntalaisaloite kylmävesialtaasta Dnro D/49/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p sähköposti; Vapaa-ajanlautakunnalle on tullut kansalaisaloite kylmävesialtaan tekemisestä uimahallille. Paikka kylmävesialtaalle on jo olemassa. Kylmän veden säännöllisen käytön perusteluina aloitteessa mainitaan: - hyvä itsehoitokeino - unen laatu paranee - stressin ja mielipahan lievittäjä - hengitystieinfektiot ja kolotukset vähenee - auttaa kudosvaurioissa ja lievittää paikallista lihasturvotusta - säännöllisen käytön ansiosta kylmä vesi kasvattaa ihmisen yleistä terveydentilaa Vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta keskustelee asiasta ja päättää toimenpiteistä. Päätös: Keskustelun jälkeen päätettiin pyytää talonrakennusmestari Jukka Aroa selvittämään kylmävesialtaan hankkimisesta koituvat kustannukset. Sen jälkeen altaan hankinta siirretään kunnanhallituksen päätettäväksi.

17 6, VAPLTK :00 / Pykälän liite: kuntalaisaloite14 Sivu 18

18 7, VAPLTK :00 D: 48/2014 Sivu 19 TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä Vapaa-ajanlautakunta Muut asiat/lausuntopyyntö Lehtiharjun alue Dnro D/48/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p sähköposti; Teuvan kunnanhallitus pyytää vapaa-ajanlautakunnan lausuntoa vireillä olevasta Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alueella. Kaavojen laadintaan liittyvä asemakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä Teuvan kunnan teknisessä toimistossa ajalla Kaavaasiakirjat ovat luettavissa kunnan www-sivuilta osoitteesta -> kunnalliset ilmoitukset. Vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavanmuutosehdotuksesta. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

19 9998, VAPLTK :00 Sivu 20 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 5-7 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 1 4 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan vapaa-ajanlautakunta PL 25, TEUVA Porvarintie 26 A, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: 1 4 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan pitäminen ja nähtävänäpitäminen... 2 2 Tositteiden

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. )

Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaoston 20.9.2007 109. vahvistamat. (Vap.aj.jaosto 7.5.2009 62. ) SIPOON KUNNAN VAPAA-AJANJAOSTON NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIÄ AVUSTUKSIA KOSKEVAT OHJEET 1.YLEISTÄ Nuorisolain

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen

YLEISAVUSTUS yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen ASIKKALAN KUNNAN AVUSTUKSET Asikkalan vapaa-aikalautakunta hyväksytty 4.3.2009 4 1 Kunnan vapaa-aikalautakunnan tehtävänä mm. on huolehtia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta ja kehittämisestä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 7.5.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 7.5.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 7.5.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 8 Vetoomus häiriön aiheuttajien rajoittamisesta liikennemerkein Sipiläntien alueella, tulevaisuuslautakunnan edustajien nimeäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015

VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 1 VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ 2015 Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta hyväksymänsä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 1.1.2015 LUONNOS KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kulttuuri ja vapaa-aika 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 40 Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha... 2 41 Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle... 3 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 23.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 23.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 23.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 7 Salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin rakentaminen Perttulankujan varrelle... 2 8 Talonrakennusmestarin viran täyttäminen...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kulttuurilautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:52 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Kultuurilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot