HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 4/2005 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Tuomas Riski: Luottojohdannaiset ja läpinäkyvyys. Sasu Kämäräinen: Rahamäärän ja inflaation yhteys EKP:n rahapolitiikan arviointia. Jaana Heikkinen: New Yorkin pörssiromahduksen syiden ja valittujen toimenpiteiden tarkastelu. Johanna Sinkkonen: Ekologisen verouudistuksen työllisyysvaikutukset. Mika Sainio: Hyvinvointivaltio ja taloudellinen integraatio. Antti Pohjonen: Powerful CEO and company performance: Empirical evidence from the companies listed in Scandinavia. Tommi Salmi: ICT-investoinnit ja tulonjako Suomessa. Ilja Ponka: Ostobotit ja etsintämallit. Juhana Toiviainen: Stokastisen prosessin estimointi parametrittomin menetelmin. Teemu Peltoniemi: Animal Spirits in Tiger Economies: Short-term Debt, Self-fulfilling expectations and the Asian Financial Crisis. Jussi Heinämäki: Aivovuoto Suomesta. Anu Puttonen: Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Case WEF. Jussipekka Aumo: Disintermediation, Securitisation and the Role of Banks in the Finnish Financial System Mikael Liimatainen: Information Sharing in Oligopolies: A European Competition Policy Perspective. Antti Pesonen: Varainhoitajan valinnassa käytetyt kriteerit. Suomalaisia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä omaisuudenhoitajia koskeva kyselytutkimus. Hanna Moisander: The Legacy of President Fernando Henrique Cardoso an Illusion of Stability or a New Beginning for the Brazilian Economy. Suvi Tyni: Tieto- ja viestintätekniikan vaikutus tuottavuuteen ja liiketoiminnan muutokseen suomalaisella pankkisektorilla. Ville Haltia: Relationships between Stock Prices and Interest Rates in the European Markets. Antti Miettunen: Optimal Taxation and Service Sector Employment in an Economi with Traded and non-traded Sectors. Hannes Humala: Financial Sector Regulation in the European Union Current State and Future Development. Toni Tamminen: Työtyytyväisyysaineiston bayesilainen analyysi. Simo Leppänen: Fiscal Federalism and Interregional Insurance in Russia s transition. Mikko Lehtonen: Incentives in Management by Objectives. Jani Laitasalo: Volumetric Risk and Weather Dependency on Retail Electricity Markets. Mari Huuhka: Defining Criteria for Private Equity Fund Selection. Anne Salomaa: Kaupungit yritystoiminnan keskuksina uuden talouden aikana. Sanna Nieminen: Verotuksen ja tukien vaikutus tasapainotyöttömyyteen. Jenni Hellström: Voluntary Participation in Emissions Trading in the Presence of Carbon Leakage. Tuomas Isoaho: Kansainvälinen hajauttaminen sijoitusrahastojen avulla. Matti Ojala: Väestön vanhenemisen vaikutukset verotukseen Suomessa Markku Miettinen: High Frequency Modeling of Equity Prices. 552

2 Helena Aro: Development of Risk Assessment Systems. Case: Fsa Finland. Matti Ilonen: Analyzing the Nordic Electricity Market with Simulation Models. Oskari Juurikkala: Principals and Agents in Growth Venture Finance: A Comparison of Venture Capitalist and Business Angel Investment Strategies. Pekka Ahlajärvi: An Assessment of Finland s and Sweden s Competitiveness. Tuuli Puijola: Interest Rate Rules in the Monetary Policy of the European Central Bank. Matti Walldén: Static Hedging of Barrier Options. Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Mikko Tuittu: Inhimillisen kehityksen indeksi alueellisen kehittyneisyyden kuvaajana. Petteri Teerikangas: Kokonaistaloudellinen edullisuus julkisissa hankinnoissa. Arno Reichenvater: Rural-Urban Migration in Developing Countries: The Roles of Asymmetric Information, Optimism and Pessimism. Tero Pääkkönen: Prime-korkojen epäsymmetrinen käyttäytyminen. Henna Pulliainen: Inhimillinen pääoma, koulutus ja talouskasvu Katsaus teoriaan ja sovellus Pohjoismaihin vuosilta Mari Kinnunen: Uuden talouden vaikutus tuottavuuteen. Taher Kassem: Investigating Value at Risk: How is capital requirement determined? Fixed or dynamic and which one is the best? Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjat Sami Yläoutinen: Development and Functioning of Fiscal Frameworks in the Central and Eastern European Countries. (kansantaloustiede) Juha Palosaari: Tasapainoinen valuuttakurssi euron ja USA:n dollarin välillä. Tanja Kuokka: Historiallinen tuotto sijoitusrahaston valintakriteerinä. Sirpa Kaarakainen: Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaiset suorat yritystuet. Otto Rautiainen: Yritysten omien osakkeiden hankinta. Outi Lakka: Interventiouutisten vaikutus valuuttakurssin volatiliteettiin. Severi Sipilä: Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin vaikutus Helsingin pörssiin. Mohamed Abdelazim Reffat: Would student s t-garch improve VaR estimates? Sami Rainio: Tekninen analyysi: Liukuvien keskiarvojen menetelmien tuottavuus sijoitettaessa valuuttamarkkinoille. Hannu Saastamoinen: Tekninen analyysi: Multisignaalisen CRISMA-kaupankäyntistrategian tuottavuus Saksan osakemarkkinoilla Veikko Koski: Irtisanomisilmoitusten vaikutus yhtiön osakekurssiin: Event Study -analyysi suomalaisten pörssiyhtiöiden irtisanomisista Sami Karjalainen: Volatiliteettiestimaattoreiden vertailu: Range-based-estimaattori vs. GARCH. Esa Palosaari: Sijoittajien sentimentti ja osakemarkkinat. Erikka Peltonen: Yrittäjäksi siirtyminen Siirtymiin vaikuttavien tekijöiden mikroekonometrinen tarkastelu palkansaajien ja työttömien keskuudessa vuosina Juha-Pekka Konttinen: Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Matkailun satelliittitilinpidon alueellistaminen. Ville Lehmusvirpi: Nuorten työttömyyden tilariippuvuus. Hanna Virtanen: Musiikin sähköisen kaupan edellytykset Suomessa Toimialan taloustieteellinen tarkastelu. Tero Tyni: Kotitalouksien alueellinen varallisuus Suomessa vuosina Tuomas Louhela: Alueiden välisten kauppavirtojen määrittäminen Gravitaatio ja rahtivirtamenetelmän soveltaminen ja vertailu maakuntatasolla. 553

3 Marita Valkonen: Sisäisen ympäristöviestinnän kehittäminen, Case Oy Panda Ab. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta (kansantaloustiede) Juuso Heinilä: Systeemiset kriisit kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Juuso Korhonen: Arvopaperipörssien yhdistymisten taloudelliset perusteet. Päivi Saurento: Euroopan unionin laajentumisen vaikutukset ulkomaisiin suoriin sijoituksiin esimerkkinä tiekuljetusala. Arto Turunen: Toimintolaskenta mikrotalousteorian tuotantoteorian näkökulmasta tarkasteltuna. Case OYS:n radiologian klinikan kirurgian röntgen. Sari Jokiniemi: Perheyritykset ja niiden jatkuvuus sukupolvenvaihdoksessa. Pälvi Polojärvi: Maataloustuotteiden vientitukien vähentämisen vaikutukset. Senni Vanhala: Epävarmuuden vaikutus yrityksen tuotanto- ja hinnoittelupäätökseen. Tapaus: korkealaatuinen siemenperunatuotanto. Pekka Hautala: Korkean teknologian teollisuuden alueellinen kehittyminen Suomessa vuosina Anna Heiramo: Huippu-urheilun dopingongelma Suomessa Taloustieteen näkökulmia. Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos, Kansantaloustiede Väitöskirjat Markus Lahtinen: Essays on Purchasing Power Parity Puzzle. Lisensiaattityöt Kaisa Kotakorpi: Access Price Regulation, Investment and Entry in Telecommunications. Merja Helin: Kasvu- ja vakaussopimuksen luomat kansallisen finanssipolitiikan haasteet. Juuso Janhonen: Osakeyhtiöverotuksen vaikutus yrityksen rahoitukseen ja investointeihin tarkasteltavana klassinen ja yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. Katja Karhia: Julkisen sektorin kasvuyritystoiminnan kansantaloudellinen arviointi. Satu Koivula: Kasvuyrittäjyyden kansantaloudellinen kannustaminen. Janne Koivulahti: Kansainvälinen hajautus ja markkinakorrelaatiot. Kimmo Koskinen: Sisämarkkinaohjelman ja EMU:n vaikutukset taloudelliseen lähentymiseen EU:ssa. Sirkku Linna: Sataako kaatamalla? Suomalainen finanssipolitiikka ja suhdanteet EMU-aikana. Mika Marttila: Teknologisen muutoksen taloudellinen merkitys. Katriina Mäkinen: Tulonjako ja talouskasvu. Hanna Niemi: Innovaatiot, patentit ja niiden arvo. Mikko Nieminen: Optimal Capital Structure: An Option Theory Approach. Niina Ojala-Kaara: Julkispalvelut: julkinen vai yksityinen tuotanto. Jani Ollila: Vientivetoinen kasvu. Paula Paavilainen: Yritysten suorien sijoitusten teoreettiset viitekehykset ja vaikutukset kotimaan työllisyyteen. Minna Peräjoki: Kansainvälinen verokilpailu. Heikki Pohjala: Dispositiovaikutus eri markkinoilla merkitys yksittäiselle sijoittajalle ja koko markkinoille. Mikko Rautio: Sisäpiirikaupankäynnin vaikutukset arvopaperimarkkinoilla sekä tapahtumatutkimus ilmoitusvelvollisten osakekaupoista. Mika Rinne-Kanto: Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset ja niiden epäsymmetrisyys. Sami Saarela: Adverse Selection and Moral Hazard in Private Banking Case: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, a Member of OP Bank Group. Jaakko Saarinen: Budjettialijäämien taloudelliset vaikutukset ja finanssipolitiikan rajoitteet eurojärjestelmässä. Turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede Mikko Pohjola: Kilpailun sääntely allianssikapitalis- 554

4 missa Euroopan unionin kilpailupolitiikka uudessa kilpailuympäristössä. Mervi Tapio: Suomen ja Ruotsin eläkejärjestelmien vertailua. Jyrki Haapasaari: Myynnin lyhyen tähtäimen ennustaminen Kuorma-autojen vaihtolavalaitteet Länsi-Euroopan markkinoilla. Kalle Jääskeläinen: Rahoituskäyttäytymisen kysymyksiä irrationaalisuus osakesijoittamisessa ja raamitusilmiö. Sanna Koski: Alueellisten kauppablokkien jäsenyyden kysyntä ja tarjonta. Mikhail Zolotov: Tools, aims and prospects of foreign trade policy in Russia. Martti Hakala: Informaatio-ongelma pankkien yritysluotonannossa. Jukka Seppänen: Pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistäminen pankkien kilpailukeinona. Juha-Pekka Eränen: Näkökulmia yrityksen arvonmäärityksen ongelmaan. Vaasan yliopisto, Kansantaloustiede Anu Helle: Konvenanttien käyttö pk-yritysten rahoituksessa: Tarkastelukohteena Turku ja lähiseudut. Saara Hiltunen: Rahan tarjonnan ja inflaation välinen yhteys. Merja Koivula: Vakaus- ja kasvusopimus euroalueen julkisen talouden viitekehyksenä. Marjo-Riitta Lehtonen: Kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen sosioekonomisen aseman mukaan Suomessa. Kulutustutkimusaineistoon perustuva analyysi vuosilta , 1998 ja Emmi Martikainen: Julkisen informaation vaikutus pankkikriisin syntyyn Globaalipeliteoriaan perustuva pankkikriisisovellus. Niina Mäntymäki: Työajan lyhentäminen työllisyyspoliittisena toimenpiteenä. Henri Norio: Pääoman tehokkuus Suomessa. Empiirinen vertailu 14 OECD-maan välillä vuonna Timo Palolahti: Rooman keisarikunnan hajoamisen taloudelliset syyt. Arttu Pietilä: Maksutaserajoitteinen talouskasvu Suomessa: Thirwallin hypoteesin empiirinen testaus. Mirva Rautkorpi: Viron verojärjestelmä taloustieteen näkökulmasta. Marko Sten: Valuuttakurssien vaikutus Suomen pörssiyhtiöiden osaketuottoihin. Tunnuslukuihin perustuva analyysi. Irene Tarkio: Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinan talouskasvun selittäjänä. Induktiivinen sisältöanalyysi vuosilta Åbo Akademi Mikael Brännström: Den nya ekonomin och dess utmaningar för bankväsendet och finansiella intermediärer. Efraim Daka: Agricultural Market Liberalisation in Zambia: Success, Failure and the Road Ahead. Mathias Eklund: Åland och systemkonkurrens. Tomas Estlander: Nationell konkurrenskraft. En jämförelse av IMD:s och WEF:s rangordning i belysning av Porters teori. Matti Gothoni: Euron som internationell valuta en studie om eurons betydelse utanför euroområdet. Tiina Haanila: Invandrare på den finska arbetsmarknaden. Teori och empirisk fallstudie. Annica Karlsson: Två hål i väggen vad döljer sig bakom? En studie i avregleringen av elmarknaden med fördjupning i utbudsproblematiken. Marianne Luojola: Giga-investeringars lönsamhetsanalys. Case: Rautaruukki. Mikael Myllyoja: Den externa skulden och uppkomsten av finansiella kriser Erfarenheter från Argentina. Petter Ruda: Ekonomiska aspekter på ägarboende. Andreas Sarin: Värdepapperisering och dess betydelse som finansieringsform. Michael Söderholm: Customer Loyalty Programmes Anti-Competitive or Socially Beficial. 555

5 JULKAISUJA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Sarja B Pekka Sutela ja Pentti Vartia: Kiina ja kasvun kivut. No Keskusteluaiheita/Discussion Papers Martti Nyberg ja Maarit Lindström: Muotoilun taloudelliset vaikutukset. No Niku Määttänen: Vapaaehtoiset eläkevakuutukset, verotus ja säästäminen. No Tuomo Nikulainen, Mika Pajarinen ja Christopher Palmberg: Patents and Technological Change A Review with Focus on the FEPOCI Database. No Pekka Sulamaa ja Mika Widgrén: Asian Regionalism versus Global Free Trade: A Simulation Study on Economic Effects. No Edvard Johansson, Petri Böckerman, Ritva Prättälä ja Antti Uutela: Alcohol Mortality, Drinking Behavior and Business Cycles: Are Slumps Really Dry Seasons? No Ari Hyytinen ja Mika Pajarinen: Why Are All New Entrepreneurs Better Than Average? Evidence from Subjective Failure Rate Expectations. No Raine Hermans ja Martti Kulvik: Initiatives on a Sustainable Development Strategy for Finnish Biotechnology. No Mika Widgrén: Revealed Comparative Advantage in the Internal Market. No Christopher Palmberg ja Mika Pajarinen: Alliance Capitalism and the Internationalisation of Finnish Firms. No Elias Oikarinen: Is Housing Overvalued in the Helsinki Metropolitan Area? No Mika Maliranta ja Pekka Ilmakunnas: Decomposing productivity and wage effects of intra-establishment labor restructuring. No Ville Kaitila, Maarit Lindström ja Ewa Balcerowicz: Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset. No Helsinki Center of Economic Research (HECER) Discussion Papers Pekka Sinko: Labour Taxation, Job Creation and Job Destruction Focusing on the Role of Wage Setting. No. 68. Gregory S. Amacher, Erkki Koskela ja Markku Ollikainen: Quality Competition and Social Welfare in Markets with Partial Coverage: New Results. No. 69. Pauli Murto ja Juuso Välimäki: Experimentation and Observational Learning in a Market with Exit. No. 70. Mikael Bask: Chartism and Exchange Rate Volatility. No. 71. Panu Poutvaara: On the Political Economy of Social Security and Public Education. No. 72. Panu Poutvaara ja Andreas Wagener: Why is the Public Sector More Labor-Intensive? A Distortionary Tax Argument. No. 73. Panu Poutvaara ja Tuomas Takalo: Candidate Quality. No. 74. Ari Hyytinen ja Otto Toivanen: Income Inequality and Technology Diffusion. No. 75. Tuomas Takalo, Tanja Tanayama ja Otto Toivanen: Selection or self-rejection? Applications into a voluntary treatment program: The case of R&D subsidies. No. 76. Panu Poutvaara: Social Security Incentives, Human Capital Investment and Mobility of Labor. No. 77. Tapio Palokangas: Innovation, Imitation, Growth, and Capital Market Imperfections. No. 78. Heikki Kauppi ja Pentti Saikkonen: Predicting U.S. Recession with Dynamic Binary Response Models. No. 79. Topi Miettinen ja Panu Poutvaara: Political Parties and Network Formation. No. 80. Timo Vesala: Pairwise matching, worker heterogeneity and non-linear wages. No. 81. Panu Poutvaara: Public Education in an Integrated Europe: Studying to Migrate and Teaching to Stay?. No. 82. Marko Koethenbuerger, Panu Poutvaara ja Paola 556

6 Profeta: Why are More Redistributive Social Security Systems Smaller? A Median Voter Approach. No. 83. Aune Mikkola: Role of Gender Equality in Development A Literature Review. No. 84. Mika Maliranta ja Pekka Ilmakunnas: Decomposing productivity and wage effects of intra-establishment labor restructuring. No. 85. Erkki Koskela ja Rune Stenbacka: Product Market Competition, Profit Sharing and Equilibrium Unemployment. No. 86. Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Kristiina Huttunen: Empirical Studies on Labour Demand, Wages and Job Displacements. No Timo Vesala: Essays on Search and Informational Asymmetry in Labor and Credit Markets. No Yrjö Vartia ja Juha Vehviläinen: EuroFaculty; Self- Evaluation of Economics in Tartu No Anna-Leena Asikainen: Reward and Punishment, Essays on Party Popularity and Economy. No Heikki Pursiainen: Consistent Aggregation Methods and Index Number Theory. No Discussion Papers/Keskustelualoitteita Juha Tervala: Fiscal Policy in a Two-Sector Model of a Small Open Economy. No Tapio Palokangas: Self-Interested Governments, Labor Unions and Immigration Policy. No Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Keskustelualoitteita Jani Saastamoinen: Competition on e-markets: Price Levels and Price Dispersion in the On-Line Music Market. No. 15. Matti Estola ja Veli-Matti Hokkanen: On the adjustment, stability and growth in perfect competition. No. 16. Mikael Linden: Regulation of monopolies a randomized approach. No. 19. Mikael Linden: Fund substitution and the public cost sharing of private forest investments in Finland No. 20. Mika Kortelainen ja Timo Kuosmanen: Data Envelopment Analysis in Environmental Valuation: Environmental Performance, Eco-efficiency and Cost-Benefit Analysis. No. 21. Mikael Linden: Effort Extraction, Contract Length, and the Golden Hand Shake. No. 22. Mika Louhelainen: Weekly Predictability of Daily Returns: A Periodic Autoregressive Model Approach. No. 23. Mikael Linden: Semiparametric estimation of effort functions with two labour inputs: Some evidence from Finnish industry data. No. 24. Anssi Kähkönen: Patent Race Experiment Revisited: Are Differences Between Experiments Just Random Variation? No. 25. Matti Estola ja Veli-Matti Hokkanen: Asset Price Dynamics by Economic Forces. No. 26. Matti Estola: Interest Calculation and Dimensional Analysis. No. 27. Päivi Peltola-Ojala ja Mikael Linden: Competition and Product Price Dynamics in the Finnish District Heat Markets. No. 28. Päivi Peltola-Ojala ja Mikael Linden: Empirical Effects of Policy Induced Competition in the Electricity Industry: The Case of District Heating Pricing in Finland No. 29. Anssi Keinänen ja Tuukka Saarimaa: Recidivism of Finnish Prisoners An Empirical Analysis. No. 30. Timo Kuosmanen, Mika Kortelainen, Timo Sipiläinen ja Laurens Cherhye: Firm and Industry Level Profit Efficiency Analysis Under Incomplete Price Data: A Nonparametric Approach based on Absolute and Uniform Shadow Prices. No

7 Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Working Paper Markku Lanne ja Pentti Saikkonen: Why Is It So Difficult to Uncover the Risk-Return Tradeoff in Stock Returns? No Tatu Hirvonen ja Esa Mangeloja: You will find a fortune, but not the fortune you seek on income and happiness. No Sanna-Mari Hynninen: Heterogeneous job seekers in regional matching processes. No Sanna-Mari Hynninen ja Jukka Lahtonen: Does population density matter in the process of matching heterogeneous job seekers and vacancies? No Jan-Erik Antipin ja Jani Luoto: Asymmetric Inflation Responses to Monetary Shock in EMU Area. No Anu Tokila, Mika Haapanen ja Jari Ritsilä: Public subsidies as prerequisite for investment projects. No Kirsi Mukkala: Knowledge spillovers Mobility of highly educated workers within high technology sector in Finland. No Arto Luoma ja Jani Luoto: Testing Bayesian Learning Model Using Actual Empirical Data on the General Public s Inflation Expectations. No Julkaisuja Timo Tohmo: Suomen teollisuuden keskittyminen ja seutukuntien erikoistuminen No Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia Merja Kauhanen: Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikka. No. 96. Ilpo Suoniemi, Vesa Syrjä ja Heikki Taimio: Vanhusten asumispalvelujen kilpailuttaminen. No. 97. Työpapereita Petri Böckerman ja Roope Uusitalo: Union Membership and the Erosion of the Ghent System: Lessons from Finland. No Jouko Verho: Unemployment Duration and Business Cycles in Finland. No Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Työpapereita Karoliina Lindroos: Metsänomistajien tavoitteet sekä tieto- ja neuvontatarpeet. No. 76. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Iikka Korhonen ja Paul Wachtel: A note on exchange rate pass-through in CIS countries. No. 2/2005. Balázs Égert: Equilibrium exchange rates in Southeastern Europe, Russia, Ukraine and Turkey: Healthy or (Dutch) diseased? No. 3/2005. Balázs Égert ja László Halpern: Equilibrium exchange rates in Central and Eastern Europe: A meta-regression analysis. No. 4/2005. Pingfang Zhu, Lei Li ja Nannan Lundin: S&T activities and firm performance microeconomic evidence from manufacturing in Shanghai. No. 5/2005. Michael Funke: Inflation in mainland China modelling a roller coaster ride. No. 6/2005. Sophie Claeys: Optimal regulatory design for the Central Bank of Russia. No. 7/2005. Balázs Égert ja Amalia Morales-Zumaquero: Exchange rate regimes, foreign exchange volatility and export performance in Central and Eastern Europe: Just another blur project? No. 8/2005. Stanislav Anatolyev: A ten-year retrospection of the behavior of Russian stock returns. No. 9/2005. Sophie Claeys, Gleb Lanine ja Koen Schoors: Bank supervision Russian style: Rules versus enforcement and tacit objectives. No. 10/2005. Bruno Merlevede ja Koen Schoors: On the Speed of Economic Reform: Tale of the Tortoise and the Hare. No. 11/2005. Brian M. Lucey ja Svitlana Voronkova: Russian equity market linkages before and after the 1998 crisis: Evidence from time-varying and stochastic cointegration tests. No. 12/

8 Eugenio Proto: Growth expectations and banking system fragility in developing economies. No. 13/2005. Suomen Pankki Tutkimuksia Harry Leinonen (toim.): Liquidity, risks and speed in payment and settlement systems a simulation approach. No. E:31. Maritta Paloviita: The role of expectations in euro area inflation dynamics. No. E:32. Keskustelualoitteita Johanna Sinkkonen: Labour productivity growth and industry structure. The impact of industry structure on productivity growth export prices and labour compensation. No. 4/2005. Matti Virén: Why do capital intensive companies pay higher wages? No. 5/2005. Maritta Paloviita ja Matti Virén: The role of expectations in the inflation process in the euro area. No. 6/2005. Marketta Henriksson: Productivity differentials and external balance in ERM II. No. 7/2005. Matti Virén: Government size and output volatility: is there a relationship? No. 8/2005. Karlo Kauko: Bank interest rates in a small European economy: Some exploratory macro level analyses using Finnish data. No. 9/2005. Essi Eerola ja Niku Määttänen: The optimal tax treatment of housing capital in the neoclassical growth model. No. 10/2005. Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos Hannu Laurila: A Note on the Two-Sector Model of Regional Factor Allocation and Migration. No. 38. Hannu Laurila: Effects of Fiscal Policy on Factor Migration. No. 39. Jukka Pirttilä ja Sanna Tenhunen: Pawns and Queens Revisited: Public Provision of Private Goods When Individuals Make Mistakes. No. 40. Sanna Tenhunen: Optimal Tax Policy with Environmental Externalities and Heterogeneous Preferences. No. 41. Marja Riihelä, Risto Sullström ja Matti Tuomala: Trends in Top Income Shares in Finland. No. 42. Pekka Ahtiala: The New Theory of Commercial Banking and Bank Lending Behavior. No. 43. (Published in Scottish Journal of Political Economy, Vol. 52, No. 5, November 2005.) Shigeyoshi Miyagawa ja Yoji Morita: Lessons from Japan s Prolonged Recession. No. 44. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Keskustelualoitteita Sari Pekkala ja Robert E.B. Lucas: On the Importance of Finnishing School: Half a Century of Inter-generational Economic Mobility in Finland. No Mikko Peltola: Työmarkkinasiirtymät Suomessa. Työllisyyden päättymisen jälkeinen työmarkkinasiirtymien dynamiikka vuosina No Teemu Lyytikäinen ja Henrik Lönnqvist: Asumiskustannukset suurissa aluekeskuksissa. No Sari Pekkala: Economic Impacts of Immigration: A Survey. No Juha Honkatukia, Pekka Parkkinen ja Adriaan Perrels: Pitkän aikavälin talousskenaariot. No Reino Hjerppe ja Juha Honkatukia: Liikenteen kansantaloudellinen merkitys ja liikenneinfrastruktuuri toimintojen yhdistäjänä. No Sari Pekkala, Nina Intonen ja Maija-Liisa Järviö: Suomen koulutusmenojen kehitys 1900-luvulla ja tulevaisuudessa. No Tuukka Saarimaa: Taxation and Debt Financing of Home Acquisition: Evidence from the Finnish 1993 Tax Reform. No Seppo Kari ja Jouko Ylä-Liedenpohja: Cost of Capital for Cross-border Investment: The Fallacy of Estonia as a Tax Haven. No Juha Honkatukia ja Hannu Törmä: Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toi- 559

9 minnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus. No Juha Honkatukia ja Hannu Törmä: Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus. No Heikki Räisänen ja Elisabet Heinonen: Comparative Analysis on the Job-Broking Market in Japan and Finland. No Marja Riihelä, Risto Sullström ja Matti Tuomala: Trends in Top Income Shares in Finland. No Juho Aaltonen, Tarmo Räty, Maija-Liisa Järviö ja Kalevi Luoma: Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut tuottavuuden kehitys No

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CONTACT INFORMATION EDUCATION Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 PO Box 1279 00101 Helsinki, Finland p. + 358 40 304 5512 email. roope.uusitalo@vatt.fi

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Working Paper Vapaaehtoiset eläkevakuutukset, verotus ja eläkkeelle siirtyminen

Working Paper Vapaaehtoiset eläkevakuutukset, verotus ja eläkkeelle siirtyminen econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Määttänen,

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS LIST OF PUBLICATIONS ROOPE UUSITALO(1968) PUBLICATIONS IN ENGLISH 1 ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS R. Uusitalo & J. Verho (2010): The effect of unemployment benefits on re-employment rates:

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta) Koonnut Ilkka Hemmilä, päivitetty 20.8.2012 (ulkoradoilla)

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA

NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA NURMIJÄRVELÄISSEUROJEN YLEISURHEILIJAT KAHDEKSAN PARHAAN JOUKOSSA SM-KISOISSA (Vuodesta 1995 viralliset SM-kisat myös sarjoissa T/P 14,15 vuotta), Seuraluokitukseen kuuluvat sarjat ja lajit. 1. Oskari

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis.

Piirinmestaruus hiihdot Joroinen L Ä H T Ö L I S T A 23.1.2008 Joroisten Urheilijat ------------------- 21:12. Lähtö Sarja Nro Lis. Miehet 12 vuotta 3 km V 11.01.30 4 29769352 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 11.01.30 16 xxx Aaro Puttonen Ristiinan Urheilijat 11.01.30 32 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät 11.01.30 33 30134124 Juho

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36

N10 1 Tiisa Paukku AlvajRy - - - - - 20-20 16-56 2 Pinja Kilpeläinen - - - - - - - 16 20-36 RIDE CYCLE STORE CUP 2012 Tulokset 10/10 osakilpailun jälkeen, sarjoissa N/M10-14 ja joukkuekilpailussa 9/9 osakilpailun jälkeen Pisteet määräytyvät seuraavasti: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ?

TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ? KUNTALIITON SEMINAARI TALOUSKATSAUS MITEN SUOMI SELVIÄÄ? Mari Kiviniemi Apulaispääsihteeri 9. syyskuuta 215, Helsinki MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT OECD:n viimeisin talouskatsaus (6/215): Maailmantaloudessa

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA.

SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. SM-KILPAILUT 25.4.2015 HÄRMÄSSÄ ROAD HOUSE / POWERPARK JUNIOR MEN LEFT 80 KG 1. MYLLÄRI, JUSSI. JURVAN URHEILIJAT 2. PÄIVÄRANTA, MIIKA. DTF 3. HALKOSAARI, LASSI. POWER BULL RY 4. HIRVIMÄKI, ANTERO. JURVAN

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki.

PORKVU. TPU Turku - 4-6. Tampere. Riihimäki - 3-1. Vanginvartijat - 8-1 - 2-2. Tampere - 3-6 - 2-2 - 7-1. Tampere - 3-7. Riihimäki. OTTELUT 11.2.2016 Jääkiekko 9. Viranomaisturnaus Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO A 5 10.2.2016 08:00 PORKVU - TPU Turku 0-10 6 10.2.2016 09:00 7 10.2.2016 10:00 Vanginvartijat PORKVU

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H

10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja N. 10m Ilmakivääri 40 ls sarja H 10m Ilmakivääri 60 ls sarja Y 10m Ilmakivääri 40 ls sarja Y50 1. Matti Gröger 1. Jari Kallio Kokemäki 97 94 97 98 96 97 579 2. Joni Röman HKI 95 95 94 97 96 99 576 3. Lasse Voutilainen LP/Joensuu 94 96

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Stormin Avoin Teräsmieskisa

Stormin Avoin Teräsmieskisa Miehet yleinen 1. 49 Vastaranta, Mikko TriStadi 00:04:26 00:36:04 00:52:18 +00:00:00 2. 31 Lampainen, Markus Turun 00:04:42 00:36:36 00:53:54 +00:01:36 Urheiluliitto 3. 23 Ruotinen, Jukka Rekolan Raikas00:04:39

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8. Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.2013 Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj Kaiken tiedottamisen

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg

Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Nimi Seura Sarja Painoluokka Riitta Evisalmi kiilat hockey LC 16 kg -63 kg Riikka Viiala K4 Center LC 16 kg -63 kg Ida Maasalo Ryhti LC 16 kg -63 kg Minna Salokannel Lahden Gentai LC 16 kg -63 kg Heli

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Omistajainformaatiotilaus

Omistajainformaatiotilaus Omistajainformaatiotilaus Tilauksen tiedot Tilaaja: Tilattu aineisto: Liikkeeseenlaskija: STONESOFT OYJ STONESOFT OYJ Tilauksen tila: Valmis Tilausaika: 01.02.2013 01:02 Tilauksen viite: kuun lopussa Tilauksen

Lisätiedot

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 06.12.2015 1(5) YLIVÄÄPELI Hokkanen Kari Pekka Laukaa Hämäläinen Juha Pekka Pihtipudas Löfman Sami Markus Närhi Timo Tapani Laukaa Pentikäinen Martti Olavi VÄÄPELI Heikkinen Panu Jarkko Laukaa Junka Janne Sakari

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt.

CURRICULUM VITAE. working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100 Helsinki FINLAND E-mail: kari.hamalainen@vatt. CURRICULUM VITAE name: Kari Olavi Hämäläinen nationality: Finnish born: April 28, 1967 marital status: married, two children working address: Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 00100

Lisätiedot

Pätevyystutkinnon suorittaneet huoltoasema-alan asennusliikkeiden vastuuhenkilöt (tilanne 4.2.2016)

Pätevyystutkinnon suorittaneet huoltoasema-alan asennusliikkeiden vastuuhenkilöt (tilanne 4.2.2016) Pätevyystutkinnon suorittaneet huoltoasema-alan asennusliikkeiden vastuuhenkilöt (tilanne 4.2.2016) Huoltoasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva lainsäädäntö edellyttää, että erityisesti ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972.

Toistokarsinta. Maksimikarsinta. Naiset. Sivu 1. Alle 60. Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972. Toistokarsinta Naiset Alle 60 Vera Pesonen 1971 Minna Aarnipuro 1980 Laura Tuurala 1983 Mervi Korkeasaari 1972 Alle 70 Annastiina Rajaniemi 1985 Yli 80 Tarja Perälä 1968 Maksimikarsinta Alle 60 Satu Raappana

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Sijoitus seura soutaja/-t Aika 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 SMARK Adi Koskela 01:49:82

Sijoitus seura soutaja/-t Aika 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 SMARK Adi Koskela 01:49:82 VECKJÄRVI SM-500M 6.-7.9.2014 Lauantai 6.9. klo 14:00 1.LM1x 1 TAKO J P Petäjäniemi 01:45:46 2 TAKO Joonas Petäjäniemi 01:49:00 3 Adi Koskela 01:49:82 klo 14:10 2.JM1xB klo 14:20 3.M1x 1. JSV Jase Haromo

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely)

Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely) Kasvuyrityksen tuotekehitysportfolion optimointi (valmiin työn esittely) Santtu Saijets 16.6.2014 Ohjaaja: Juuso Liesiö Valvoja: Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR?

WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? Juho Saari, Professor, Welfare sociology, Director, The University of Eastern Finland, Tieteiden talo, 22.9.2011 WELL-BEING (SWB), ECONOMY AND POLITICS A NECESSARY STEP OR ONE BRIDGE TOO FAR? The pillars

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

Tutkimuksia työmarkkinakitkoista, teknisestä kehityksestä ja makrotaloudellisista vaihteluista*

Tutkimuksia työmarkkinakitkoista, teknisestä kehityksestä ja makrotaloudellisista vaihteluista* Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 1/2008 Tutkimuksia työmarkkinakitkoista, teknisestä kehityksestä ja makrotaloudellisista vaihteluista* Juuso Vanhala VTT, ekonomisti suomen Pankki * Tämä kirjoitus

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot