HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 101. vsk. 4/2005 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Tuomas Riski: Luottojohdannaiset ja läpinäkyvyys. Sasu Kämäräinen: Rahamäärän ja inflaation yhteys EKP:n rahapolitiikan arviointia. Jaana Heikkinen: New Yorkin pörssiromahduksen syiden ja valittujen toimenpiteiden tarkastelu. Johanna Sinkkonen: Ekologisen verouudistuksen työllisyysvaikutukset. Mika Sainio: Hyvinvointivaltio ja taloudellinen integraatio. Antti Pohjonen: Powerful CEO and company performance: Empirical evidence from the companies listed in Scandinavia. Tommi Salmi: ICT-investoinnit ja tulonjako Suomessa. Ilja Ponka: Ostobotit ja etsintämallit. Juhana Toiviainen: Stokastisen prosessin estimointi parametrittomin menetelmin. Teemu Peltoniemi: Animal Spirits in Tiger Economies: Short-term Debt, Self-fulfilling expectations and the Asian Financial Crisis. Jussi Heinämäki: Aivovuoto Suomesta. Anu Puttonen: Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Case WEF. Jussipekka Aumo: Disintermediation, Securitisation and the Role of Banks in the Finnish Financial System Mikael Liimatainen: Information Sharing in Oligopolies: A European Competition Policy Perspective. Antti Pesonen: Varainhoitajan valinnassa käytetyt kriteerit. Suomalaisia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä omaisuudenhoitajia koskeva kyselytutkimus. Hanna Moisander: The Legacy of President Fernando Henrique Cardoso an Illusion of Stability or a New Beginning for the Brazilian Economy. Suvi Tyni: Tieto- ja viestintätekniikan vaikutus tuottavuuteen ja liiketoiminnan muutokseen suomalaisella pankkisektorilla. Ville Haltia: Relationships between Stock Prices and Interest Rates in the European Markets. Antti Miettunen: Optimal Taxation and Service Sector Employment in an Economi with Traded and non-traded Sectors. Hannes Humala: Financial Sector Regulation in the European Union Current State and Future Development. Toni Tamminen: Työtyytyväisyysaineiston bayesilainen analyysi. Simo Leppänen: Fiscal Federalism and Interregional Insurance in Russia s transition. Mikko Lehtonen: Incentives in Management by Objectives. Jani Laitasalo: Volumetric Risk and Weather Dependency on Retail Electricity Markets. Mari Huuhka: Defining Criteria for Private Equity Fund Selection. Anne Salomaa: Kaupungit yritystoiminnan keskuksina uuden talouden aikana. Sanna Nieminen: Verotuksen ja tukien vaikutus tasapainotyöttömyyteen. Jenni Hellström: Voluntary Participation in Emissions Trading in the Presence of Carbon Leakage. Tuomas Isoaho: Kansainvälinen hajauttaminen sijoitusrahastojen avulla. Matti Ojala: Väestön vanhenemisen vaikutukset verotukseen Suomessa Markku Miettinen: High Frequency Modeling of Equity Prices. 552

2 Helena Aro: Development of Risk Assessment Systems. Case: Fsa Finland. Matti Ilonen: Analyzing the Nordic Electricity Market with Simulation Models. Oskari Juurikkala: Principals and Agents in Growth Venture Finance: A Comparison of Venture Capitalist and Business Angel Investment Strategies. Pekka Ahlajärvi: An Assessment of Finland s and Sweden s Competitiveness. Tuuli Puijola: Interest Rate Rules in the Monetary Policy of the European Central Bank. Matti Walldén: Static Hedging of Barrier Options. Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Mikko Tuittu: Inhimillisen kehityksen indeksi alueellisen kehittyneisyyden kuvaajana. Petteri Teerikangas: Kokonaistaloudellinen edullisuus julkisissa hankinnoissa. Arno Reichenvater: Rural-Urban Migration in Developing Countries: The Roles of Asymmetric Information, Optimism and Pessimism. Tero Pääkkönen: Prime-korkojen epäsymmetrinen käyttäytyminen. Henna Pulliainen: Inhimillinen pääoma, koulutus ja talouskasvu Katsaus teoriaan ja sovellus Pohjoismaihin vuosilta Mari Kinnunen: Uuden talouden vaikutus tuottavuuteen. Taher Kassem: Investigating Value at Risk: How is capital requirement determined? Fixed or dynamic and which one is the best? Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Väitöskirjat Sami Yläoutinen: Development and Functioning of Fiscal Frameworks in the Central and Eastern European Countries. (kansantaloustiede) Juha Palosaari: Tasapainoinen valuuttakurssi euron ja USA:n dollarin välillä. Tanja Kuokka: Historiallinen tuotto sijoitusrahaston valintakriteerinä. Sirpa Kaarakainen: Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaiset suorat yritystuet. Otto Rautiainen: Yritysten omien osakkeiden hankinta. Outi Lakka: Interventiouutisten vaikutus valuuttakurssin volatiliteettiin. Severi Sipilä: Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin vaikutus Helsingin pörssiin. Mohamed Abdelazim Reffat: Would student s t-garch improve VaR estimates? Sami Rainio: Tekninen analyysi: Liukuvien keskiarvojen menetelmien tuottavuus sijoitettaessa valuuttamarkkinoille. Hannu Saastamoinen: Tekninen analyysi: Multisignaalisen CRISMA-kaupankäyntistrategian tuottavuus Saksan osakemarkkinoilla Veikko Koski: Irtisanomisilmoitusten vaikutus yhtiön osakekurssiin: Event Study -analyysi suomalaisten pörssiyhtiöiden irtisanomisista Sami Karjalainen: Volatiliteettiestimaattoreiden vertailu: Range-based-estimaattori vs. GARCH. Esa Palosaari: Sijoittajien sentimentti ja osakemarkkinat. Erikka Peltonen: Yrittäjäksi siirtyminen Siirtymiin vaikuttavien tekijöiden mikroekonometrinen tarkastelu palkansaajien ja työttömien keskuudessa vuosina Juha-Pekka Konttinen: Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Matkailun satelliittitilinpidon alueellistaminen. Ville Lehmusvirpi: Nuorten työttömyyden tilariippuvuus. Hanna Virtanen: Musiikin sähköisen kaupan edellytykset Suomessa Toimialan taloustieteellinen tarkastelu. Tero Tyni: Kotitalouksien alueellinen varallisuus Suomessa vuosina Tuomas Louhela: Alueiden välisten kauppavirtojen määrittäminen Gravitaatio ja rahtivirtamenetelmän soveltaminen ja vertailu maakuntatasolla. 553

3 Marita Valkonen: Sisäisen ympäristöviestinnän kehittäminen, Case Oy Panda Ab. Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta (kansantaloustiede) Juuso Heinilä: Systeemiset kriisit kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Juuso Korhonen: Arvopaperipörssien yhdistymisten taloudelliset perusteet. Päivi Saurento: Euroopan unionin laajentumisen vaikutukset ulkomaisiin suoriin sijoituksiin esimerkkinä tiekuljetusala. Arto Turunen: Toimintolaskenta mikrotalousteorian tuotantoteorian näkökulmasta tarkasteltuna. Case OYS:n radiologian klinikan kirurgian röntgen. Sari Jokiniemi: Perheyritykset ja niiden jatkuvuus sukupolvenvaihdoksessa. Pälvi Polojärvi: Maataloustuotteiden vientitukien vähentämisen vaikutukset. Senni Vanhala: Epävarmuuden vaikutus yrityksen tuotanto- ja hinnoittelupäätökseen. Tapaus: korkealaatuinen siemenperunatuotanto. Pekka Hautala: Korkean teknologian teollisuuden alueellinen kehittyminen Suomessa vuosina Anna Heiramo: Huippu-urheilun dopingongelma Suomessa Taloustieteen näkökulmia. Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos, Kansantaloustiede Väitöskirjat Markus Lahtinen: Essays on Purchasing Power Parity Puzzle. Lisensiaattityöt Kaisa Kotakorpi: Access Price Regulation, Investment and Entry in Telecommunications. Merja Helin: Kasvu- ja vakaussopimuksen luomat kansallisen finanssipolitiikan haasteet. Juuso Janhonen: Osakeyhtiöverotuksen vaikutus yrityksen rahoitukseen ja investointeihin tarkasteltavana klassinen ja yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. Katja Karhia: Julkisen sektorin kasvuyritystoiminnan kansantaloudellinen arviointi. Satu Koivula: Kasvuyrittäjyyden kansantaloudellinen kannustaminen. Janne Koivulahti: Kansainvälinen hajautus ja markkinakorrelaatiot. Kimmo Koskinen: Sisämarkkinaohjelman ja EMU:n vaikutukset taloudelliseen lähentymiseen EU:ssa. Sirkku Linna: Sataako kaatamalla? Suomalainen finanssipolitiikka ja suhdanteet EMU-aikana. Mika Marttila: Teknologisen muutoksen taloudellinen merkitys. Katriina Mäkinen: Tulonjako ja talouskasvu. Hanna Niemi: Innovaatiot, patentit ja niiden arvo. Mikko Nieminen: Optimal Capital Structure: An Option Theory Approach. Niina Ojala-Kaara: Julkispalvelut: julkinen vai yksityinen tuotanto. Jani Ollila: Vientivetoinen kasvu. Paula Paavilainen: Yritysten suorien sijoitusten teoreettiset viitekehykset ja vaikutukset kotimaan työllisyyteen. Minna Peräjoki: Kansainvälinen verokilpailu. Heikki Pohjala: Dispositiovaikutus eri markkinoilla merkitys yksittäiselle sijoittajalle ja koko markkinoille. Mikko Rautio: Sisäpiirikaupankäynnin vaikutukset arvopaperimarkkinoilla sekä tapahtumatutkimus ilmoitusvelvollisten osakekaupoista. Mika Rinne-Kanto: Öljyshokkien makrotaloudelliset vaikutukset ja niiden epäsymmetrisyys. Sami Saarela: Adverse Selection and Moral Hazard in Private Banking Case: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, a Member of OP Bank Group. Jaakko Saarinen: Budjettialijäämien taloudelliset vaikutukset ja finanssipolitiikan rajoitteet eurojärjestelmässä. Turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede Mikko Pohjola: Kilpailun sääntely allianssikapitalis- 554

4 missa Euroopan unionin kilpailupolitiikka uudessa kilpailuympäristössä. Mervi Tapio: Suomen ja Ruotsin eläkejärjestelmien vertailua. Jyrki Haapasaari: Myynnin lyhyen tähtäimen ennustaminen Kuorma-autojen vaihtolavalaitteet Länsi-Euroopan markkinoilla. Kalle Jääskeläinen: Rahoituskäyttäytymisen kysymyksiä irrationaalisuus osakesijoittamisessa ja raamitusilmiö. Sanna Koski: Alueellisten kauppablokkien jäsenyyden kysyntä ja tarjonta. Mikhail Zolotov: Tools, aims and prospects of foreign trade policy in Russia. Martti Hakala: Informaatio-ongelma pankkien yritysluotonannossa. Jukka Seppänen: Pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistäminen pankkien kilpailukeinona. Juha-Pekka Eränen: Näkökulmia yrityksen arvonmäärityksen ongelmaan. Vaasan yliopisto, Kansantaloustiede Anu Helle: Konvenanttien käyttö pk-yritysten rahoituksessa: Tarkastelukohteena Turku ja lähiseudut. Saara Hiltunen: Rahan tarjonnan ja inflaation välinen yhteys. Merja Koivula: Vakaus- ja kasvusopimus euroalueen julkisen talouden viitekehyksenä. Marjo-Riitta Lehtonen: Kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen sosioekonomisen aseman mukaan Suomessa. Kulutustutkimusaineistoon perustuva analyysi vuosilta , 1998 ja Emmi Martikainen: Julkisen informaation vaikutus pankkikriisin syntyyn Globaalipeliteoriaan perustuva pankkikriisisovellus. Niina Mäntymäki: Työajan lyhentäminen työllisyyspoliittisena toimenpiteenä. Henri Norio: Pääoman tehokkuus Suomessa. Empiirinen vertailu 14 OECD-maan välillä vuonna Timo Palolahti: Rooman keisarikunnan hajoamisen taloudelliset syyt. Arttu Pietilä: Maksutaserajoitteinen talouskasvu Suomessa: Thirwallin hypoteesin empiirinen testaus. Mirva Rautkorpi: Viron verojärjestelmä taloustieteen näkökulmasta. Marko Sten: Valuuttakurssien vaikutus Suomen pörssiyhtiöiden osaketuottoihin. Tunnuslukuihin perustuva analyysi. Irene Tarkio: Ulkomaiset suorat sijoitukset Kiinan talouskasvun selittäjänä. Induktiivinen sisältöanalyysi vuosilta Åbo Akademi Mikael Brännström: Den nya ekonomin och dess utmaningar för bankväsendet och finansiella intermediärer. Efraim Daka: Agricultural Market Liberalisation in Zambia: Success, Failure and the Road Ahead. Mathias Eklund: Åland och systemkonkurrens. Tomas Estlander: Nationell konkurrenskraft. En jämförelse av IMD:s och WEF:s rangordning i belysning av Porters teori. Matti Gothoni: Euron som internationell valuta en studie om eurons betydelse utanför euroområdet. Tiina Haanila: Invandrare på den finska arbetsmarknaden. Teori och empirisk fallstudie. Annica Karlsson: Två hål i väggen vad döljer sig bakom? En studie i avregleringen av elmarknaden med fördjupning i utbudsproblematiken. Marianne Luojola: Giga-investeringars lönsamhetsanalys. Case: Rautaruukki. Mikael Myllyoja: Den externa skulden och uppkomsten av finansiella kriser Erfarenheter från Argentina. Petter Ruda: Ekonomiska aspekter på ägarboende. Andreas Sarin: Värdepapperisering och dess betydelse som finansieringsform. Michael Söderholm: Customer Loyalty Programmes Anti-Competitive or Socially Beficial. 555

5 JULKAISUJA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Sarja B Pekka Sutela ja Pentti Vartia: Kiina ja kasvun kivut. No Keskusteluaiheita/Discussion Papers Martti Nyberg ja Maarit Lindström: Muotoilun taloudelliset vaikutukset. No Niku Määttänen: Vapaaehtoiset eläkevakuutukset, verotus ja säästäminen. No Tuomo Nikulainen, Mika Pajarinen ja Christopher Palmberg: Patents and Technological Change A Review with Focus on the FEPOCI Database. No Pekka Sulamaa ja Mika Widgrén: Asian Regionalism versus Global Free Trade: A Simulation Study on Economic Effects. No Edvard Johansson, Petri Böckerman, Ritva Prättälä ja Antti Uutela: Alcohol Mortality, Drinking Behavior and Business Cycles: Are Slumps Really Dry Seasons? No Ari Hyytinen ja Mika Pajarinen: Why Are All New Entrepreneurs Better Than Average? Evidence from Subjective Failure Rate Expectations. No Raine Hermans ja Martti Kulvik: Initiatives on a Sustainable Development Strategy for Finnish Biotechnology. No Mika Widgrén: Revealed Comparative Advantage in the Internal Market. No Christopher Palmberg ja Mika Pajarinen: Alliance Capitalism and the Internationalisation of Finnish Firms. No Elias Oikarinen: Is Housing Overvalued in the Helsinki Metropolitan Area? No Mika Maliranta ja Pekka Ilmakunnas: Decomposing productivity and wage effects of intra-establishment labor restructuring. No Ville Kaitila, Maarit Lindström ja Ewa Balcerowicz: Puolan liiketoimintaympäristö ja suomalaisten yritysten kokemukset. No Helsinki Center of Economic Research (HECER) Discussion Papers Pekka Sinko: Labour Taxation, Job Creation and Job Destruction Focusing on the Role of Wage Setting. No. 68. Gregory S. Amacher, Erkki Koskela ja Markku Ollikainen: Quality Competition and Social Welfare in Markets with Partial Coverage: New Results. No. 69. Pauli Murto ja Juuso Välimäki: Experimentation and Observational Learning in a Market with Exit. No. 70. Mikael Bask: Chartism and Exchange Rate Volatility. No. 71. Panu Poutvaara: On the Political Economy of Social Security and Public Education. No. 72. Panu Poutvaara ja Andreas Wagener: Why is the Public Sector More Labor-Intensive? A Distortionary Tax Argument. No. 73. Panu Poutvaara ja Tuomas Takalo: Candidate Quality. No. 74. Ari Hyytinen ja Otto Toivanen: Income Inequality and Technology Diffusion. No. 75. Tuomas Takalo, Tanja Tanayama ja Otto Toivanen: Selection or self-rejection? Applications into a voluntary treatment program: The case of R&D subsidies. No. 76. Panu Poutvaara: Social Security Incentives, Human Capital Investment and Mobility of Labor. No. 77. Tapio Palokangas: Innovation, Imitation, Growth, and Capital Market Imperfections. No. 78. Heikki Kauppi ja Pentti Saikkonen: Predicting U.S. Recession with Dynamic Binary Response Models. No. 79. Topi Miettinen ja Panu Poutvaara: Political Parties and Network Formation. No. 80. Timo Vesala: Pairwise matching, worker heterogeneity and non-linear wages. No. 81. Panu Poutvaara: Public Education in an Integrated Europe: Studying to Migrate and Teaching to Stay?. No. 82. Marko Koethenbuerger, Panu Poutvaara ja Paola 556

6 Profeta: Why are More Redistributive Social Security Systems Smaller? A Median Voter Approach. No. 83. Aune Mikkola: Role of Gender Equality in Development A Literature Review. No. 84. Mika Maliranta ja Pekka Ilmakunnas: Decomposing productivity and wage effects of intra-establishment labor restructuring. No. 85. Erkki Koskela ja Rune Stenbacka: Product Market Competition, Profit Sharing and Equilibrium Unemployment. No. 86. Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Kristiina Huttunen: Empirical Studies on Labour Demand, Wages and Job Displacements. No Timo Vesala: Essays on Search and Informational Asymmetry in Labor and Credit Markets. No Yrjö Vartia ja Juha Vehviläinen: EuroFaculty; Self- Evaluation of Economics in Tartu No Anna-Leena Asikainen: Reward and Punishment, Essays on Party Popularity and Economy. No Heikki Pursiainen: Consistent Aggregation Methods and Index Number Theory. No Discussion Papers/Keskustelualoitteita Juha Tervala: Fiscal Policy in a Two-Sector Model of a Small Open Economy. No Tapio Palokangas: Self-Interested Governments, Labor Unions and Immigration Policy. No Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Keskustelualoitteita Jani Saastamoinen: Competition on e-markets: Price Levels and Price Dispersion in the On-Line Music Market. No. 15. Matti Estola ja Veli-Matti Hokkanen: On the adjustment, stability and growth in perfect competition. No. 16. Mikael Linden: Regulation of monopolies a randomized approach. No. 19. Mikael Linden: Fund substitution and the public cost sharing of private forest investments in Finland No. 20. Mika Kortelainen ja Timo Kuosmanen: Data Envelopment Analysis in Environmental Valuation: Environmental Performance, Eco-efficiency and Cost-Benefit Analysis. No. 21. Mikael Linden: Effort Extraction, Contract Length, and the Golden Hand Shake. No. 22. Mika Louhelainen: Weekly Predictability of Daily Returns: A Periodic Autoregressive Model Approach. No. 23. Mikael Linden: Semiparametric estimation of effort functions with two labour inputs: Some evidence from Finnish industry data. No. 24. Anssi Kähkönen: Patent Race Experiment Revisited: Are Differences Between Experiments Just Random Variation? No. 25. Matti Estola ja Veli-Matti Hokkanen: Asset Price Dynamics by Economic Forces. No. 26. Matti Estola: Interest Calculation and Dimensional Analysis. No. 27. Päivi Peltola-Ojala ja Mikael Linden: Competition and Product Price Dynamics in the Finnish District Heat Markets. No. 28. Päivi Peltola-Ojala ja Mikael Linden: Empirical Effects of Policy Induced Competition in the Electricity Industry: The Case of District Heating Pricing in Finland No. 29. Anssi Keinänen ja Tuukka Saarimaa: Recidivism of Finnish Prisoners An Empirical Analysis. No. 30. Timo Kuosmanen, Mika Kortelainen, Timo Sipiläinen ja Laurens Cherhye: Firm and Industry Level Profit Efficiency Analysis Under Incomplete Price Data: A Nonparametric Approach based on Absolute and Uniform Shadow Prices. No

7 Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Working Paper Markku Lanne ja Pentti Saikkonen: Why Is It So Difficult to Uncover the Risk-Return Tradeoff in Stock Returns? No Tatu Hirvonen ja Esa Mangeloja: You will find a fortune, but not the fortune you seek on income and happiness. No Sanna-Mari Hynninen: Heterogeneous job seekers in regional matching processes. No Sanna-Mari Hynninen ja Jukka Lahtonen: Does population density matter in the process of matching heterogeneous job seekers and vacancies? No Jan-Erik Antipin ja Jani Luoto: Asymmetric Inflation Responses to Monetary Shock in EMU Area. No Anu Tokila, Mika Haapanen ja Jari Ritsilä: Public subsidies as prerequisite for investment projects. No Kirsi Mukkala: Knowledge spillovers Mobility of highly educated workers within high technology sector in Finland. No Arto Luoma ja Jani Luoto: Testing Bayesian Learning Model Using Actual Empirical Data on the General Public s Inflation Expectations. No Julkaisuja Timo Tohmo: Suomen teollisuuden keskittyminen ja seutukuntien erikoistuminen No Palkansaajien tutkimuslaitos Tutkimuksia Merja Kauhanen: Työssäkäynnin ja taloudellisen syrjäytymisen dynamiikka. No. 96. Ilpo Suoniemi, Vesa Syrjä ja Heikki Taimio: Vanhusten asumispalvelujen kilpailuttaminen. No. 97. Työpapereita Petri Böckerman ja Roope Uusitalo: Union Membership and the Erosion of the Ghent System: Lessons from Finland. No Jouko Verho: Unemployment Duration and Business Cycles in Finland. No Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Työpapereita Karoliina Lindroos: Metsänomistajien tavoitteet sekä tieto- ja neuvontatarpeet. No. 76. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Discussion Papers Iikka Korhonen ja Paul Wachtel: A note on exchange rate pass-through in CIS countries. No. 2/2005. Balázs Égert: Equilibrium exchange rates in Southeastern Europe, Russia, Ukraine and Turkey: Healthy or (Dutch) diseased? No. 3/2005. Balázs Égert ja László Halpern: Equilibrium exchange rates in Central and Eastern Europe: A meta-regression analysis. No. 4/2005. Pingfang Zhu, Lei Li ja Nannan Lundin: S&T activities and firm performance microeconomic evidence from manufacturing in Shanghai. No. 5/2005. Michael Funke: Inflation in mainland China modelling a roller coaster ride. No. 6/2005. Sophie Claeys: Optimal regulatory design for the Central Bank of Russia. No. 7/2005. Balázs Égert ja Amalia Morales-Zumaquero: Exchange rate regimes, foreign exchange volatility and export performance in Central and Eastern Europe: Just another blur project? No. 8/2005. Stanislav Anatolyev: A ten-year retrospection of the behavior of Russian stock returns. No. 9/2005. Sophie Claeys, Gleb Lanine ja Koen Schoors: Bank supervision Russian style: Rules versus enforcement and tacit objectives. No. 10/2005. Bruno Merlevede ja Koen Schoors: On the Speed of Economic Reform: Tale of the Tortoise and the Hare. No. 11/2005. Brian M. Lucey ja Svitlana Voronkova: Russian equity market linkages before and after the 1998 crisis: Evidence from time-varying and stochastic cointegration tests. No. 12/

8 Eugenio Proto: Growth expectations and banking system fragility in developing economies. No. 13/2005. Suomen Pankki Tutkimuksia Harry Leinonen (toim.): Liquidity, risks and speed in payment and settlement systems a simulation approach. No. E:31. Maritta Paloviita: The role of expectations in euro area inflation dynamics. No. E:32. Keskustelualoitteita Johanna Sinkkonen: Labour productivity growth and industry structure. The impact of industry structure on productivity growth export prices and labour compensation. No. 4/2005. Matti Virén: Why do capital intensive companies pay higher wages? No. 5/2005. Maritta Paloviita ja Matti Virén: The role of expectations in the inflation process in the euro area. No. 6/2005. Marketta Henriksson: Productivity differentials and external balance in ERM II. No. 7/2005. Matti Virén: Government size and output volatility: is there a relationship? No. 8/2005. Karlo Kauko: Bank interest rates in a small European economy: Some exploratory macro level analyses using Finnish data. No. 9/2005. Essi Eerola ja Niku Määttänen: The optimal tax treatment of housing capital in the neoclassical growth model. No. 10/2005. Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos Hannu Laurila: A Note on the Two-Sector Model of Regional Factor Allocation and Migration. No. 38. Hannu Laurila: Effects of Fiscal Policy on Factor Migration. No. 39. Jukka Pirttilä ja Sanna Tenhunen: Pawns and Queens Revisited: Public Provision of Private Goods When Individuals Make Mistakes. No. 40. Sanna Tenhunen: Optimal Tax Policy with Environmental Externalities and Heterogeneous Preferences. No. 41. Marja Riihelä, Risto Sullström ja Matti Tuomala: Trends in Top Income Shares in Finland. No. 42. Pekka Ahtiala: The New Theory of Commercial Banking and Bank Lending Behavior. No. 43. (Published in Scottish Journal of Political Economy, Vol. 52, No. 5, November 2005.) Shigeyoshi Miyagawa ja Yoji Morita: Lessons from Japan s Prolonged Recession. No. 44. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Keskustelualoitteita Sari Pekkala ja Robert E.B. Lucas: On the Importance of Finnishing School: Half a Century of Inter-generational Economic Mobility in Finland. No Mikko Peltola: Työmarkkinasiirtymät Suomessa. Työllisyyden päättymisen jälkeinen työmarkkinasiirtymien dynamiikka vuosina No Teemu Lyytikäinen ja Henrik Lönnqvist: Asumiskustannukset suurissa aluekeskuksissa. No Sari Pekkala: Economic Impacts of Immigration: A Survey. No Juha Honkatukia, Pekka Parkkinen ja Adriaan Perrels: Pitkän aikavälin talousskenaariot. No Reino Hjerppe ja Juha Honkatukia: Liikenteen kansantaloudellinen merkitys ja liikenneinfrastruktuuri toimintojen yhdistäjänä. No Sari Pekkala, Nina Intonen ja Maija-Liisa Järviö: Suomen koulutusmenojen kehitys 1900-luvulla ja tulevaisuudessa. No Tuukka Saarimaa: Taxation and Debt Financing of Home Acquisition: Evidence from the Finnish 1993 Tax Reform. No Seppo Kari ja Jouko Ylä-Liedenpohja: Cost of Capital for Cross-border Investment: The Fallacy of Estonia as a Tax Haven. No Juha Honkatukia ja Hannu Törmä: Stora Enso Oyj:n Kemijärven sellutehtaan 40-vuotisen toi- 559

9 minnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus. No Juha Honkatukia ja Hannu Törmä: Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon paperiteollisuuden 50-vuotisen toiminnan alueellinen kokonaisvaikuttavuus. No Heikki Räisänen ja Elisabet Heinonen: Comparative Analysis on the Job-Broking Market in Japan and Finland. No Marja Riihelä, Risto Sullström ja Matti Tuomala: Trends in Top Income Shares in Finland. No Juho Aaltonen, Tarmo Räty, Maija-Liisa Järviö ja Kalevi Luoma: Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut tuottavuuden kehitys No

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption,

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish

Lisätiedot

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi Kansantaloudellinen KAK 2/1999 aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Kansantaloustieteen tutkielmat vuonna 1998

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 2/2007 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Xavier Carpentier: essays on the law and economics of intellectual

Lisätiedot

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/1992 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. - 2/ Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Conference on The Economics of F. A. Hayek - aika: 2.-4. 7. - paikka: Forli, Italia - lisätietoja: Dr Marina Colonna,

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Heidi silvennoinen: essays on household time allocation decisions in

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

Keskiviikko 13.00-14.15

Keskiviikko 13.00-14.15 TALOUSTUTKIJOIDEN XIX KESÄSEMINAARI JYVÄSKYLÄSSÄ 5.-6.6.2002 SEMINAARIOHJELMA Keskiviikko 13.00-14.15 PLENUM I (Ag aud. 1) Pj: Hannu Tervo (JY) Seminaarin avaus: Hannu Tervo (JY) Vuoden 2001 talousennustaja-palkinto:

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

CEO Petri Rouvinen (Mr., Ph.D. in economics) Etlatieto Oy (a subsidiary of ETLA, the Research Institute of the Finnish Economy)

CEO Petri Rouvinen (Mr., Ph.D. in economics) Etlatieto Oy (a subsidiary of ETLA, the Research Institute of the Finnish Economy) PETRI ROUVINEN CURRICULUM VITAE, 14 AUGUST 2012, PAGE 1 OF 16 CONTACT INFORMATION CEO Petri Rouvinen (Mr., Ph.D. in economics) Etlatieto Oy (a subsidiary of ETLA, the Research Institute of the Finnish

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 104. vsk. 4/2008 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat Lien nguyen: dental service utilization, dental health production

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I. Present Positions University of Jyväskylä,

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience

CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Current Affiliations Professional Experience CURRICULUM VITAE 9 January, 2013 Tuomas Takalo Monetary Policy and Research Department, Bank of Finland, P. O. Box 160, FI-00101 Helsinki tuomas.takalo@gmail.com mobile: +358503875745 www.takalo.net Current

Lisätiedot

BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA

BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 427 BUDJETIN ALUEVAIKUTUKSET VALTION ALUEELLISTAMIS- JA TUOTTAVUUSOHJELMAN VAIKUTUKSET MAAKUNNISSA Juha Honkatukia Kimmo Marttila Pekka Sulamaa Valtion

Lisätiedot