Otsikko Sivu 8 ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 15 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 8 ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 15 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 15 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA HEINÄVEDEN KUNNAN VANHUSPALVELUJEN 17 VALVONTAPÄÄTÖS 11 HEINÄVEDEN HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN SELVITYS PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ 21 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 13 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE /PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 14 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA /PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 15 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 31 HANKINTOJEN OSALTA VUONNA 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 16 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 33 OSA-AIKAISESTI 17 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKATEHTÄVIEN 34 HOITAMINEN OSA-AIKAISESTI 18 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN 35 TUOTTAMISESTA / KOTIPARI KY 19 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 36 PALVELUASUMISESSA 20 VAMMAISPALVELU- JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUKSET SEKÄ KIIREETTÖMÄT PAARIKULJETUKSET KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN 41 NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT 45

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 17:00-20:10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-20:10 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-20:10 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-20:10 jäsen Ruotsalainen Anu 17:00-20:10 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-20:10 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-20:10 jäsen Vauhkonen Anna 17:00-20:10 jäsen POISSA Paatero Ilkka khall edustaja MUU Gustafsson Auvo 17:00-20:10 khall pj Tilus Riitta A. 17:00-20:10 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:00-20:10 perusturvajohtaja, esittelijä Laurio Minna 17:00-18:00 asiantuntija Rönkkö Mariitta 17:00-20:10 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 8-24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Matti Vihma ja Martti A. Räsänen Valittiin Matti Vihma ja Martti A. Räsänen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Matti Vihma Martti A. Räsänen Ulla-Maija Simelius 20 Aika ja paikka: Kunnanvirastolla :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA PETU 8 Kokouksen aluksi kotihoidon johtaja Minna Laurio esitteli perusturvalautakunnalle kotihoidon toimintaa ja taloutta. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedokseen.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA 2013 PETU Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnan hallintosäännön 79 :n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokouksen koollekutsuminen tapahtuu hallintosäännön 80.n mukaisesti. Heinäveden kunnanhallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Hallintokunnat on velvoitettu sovittamaan kokouksensa niin, että kunnanhallituksen käsittelyyn menevien asioiden valmisteluun jää riittävästi aikaa. Vuonna 2012 perusturvalautakunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kolmantena keskiviikkona klo kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. PETU 9 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt alkuvuoden kokouspäivistään ja velvoittanut lautakunnat sovittamaaan kokousaikataulunsa kunnanhallituksen kokousten kanssa kokousasioiden riittävän valmisteluajan turvaamiseksi. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää, 1. alkuvuoden 2013 kokouspäivät ovat , , , ja kokouspäiviä voidaan tarpeen mukaan muuttaa 3. muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN KUNNAN VANHUSPALVELUJEN VALVONTAPÄÄTÖS PETU 10 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Itä-Suomen aluehallintovriasto toetutti ohjaus- ja valvontakäynnin Heinäveden vanhuspalveluihin ja antoi päätöksensä ISAVI/2451/ /2011, jossa edellytetiin lisäselvitystä kolmen asiakokonaisuuden osalta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valtontavirasto teki vuodenvaihteessa kyselyn terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettavana olevinen iäkkäiden (yli 75-vuotiaiden) potilaiden hoidosta. Heinäveden terveyskeskus ei vastannut kyselyyn. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Heinäveden kunnan sosiaali- ja terveyslautakntaa antamaan tilannekatsauksen sekä vanhusten ympärivuorikautisen hoivan ja hoidon toteutumisesta terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä potilaan välittömään hoitoon osallistuvasta henkilöstöstä. Ensiksi mainittuun kotihoitoa koskevaan valvontakäyntiin perusturvajohtaja antoiselvityksen ja viimeksi mainittun tilannekatsauksen terveyskeskuksen vuodeosaston osalta Itä-Suomen aluehallintovirston antama Heinäveden kunnan vanhuspalvelujen valvontapäätös on annettu näitä molempia kokonaisuuksia koskevana. Vanhuspalveluita koskevassa valvontapäätöksessään (saapunut kuntaan ) aluehallintovirasto kiinnittää lautakunnan huomiota yhteentoista eri asiakokonaisuuteen; yöaikaisen paaston pituus, henkilöstömitoitus, henkilöstön koulutus ja täydennyskoultus, lääkehoito, pitkäaikaispotilaiden terveydentilan arviointi ja tietojen kirjaaminen potilasasiakirjoihin terveyskeskuksen vuodeosastolla, asukkaiden yksityisyyden suoja, rajoitteet ja ulkoilu. Valvontapäätös on esityslistan liitteenä no 1. Valvontapäätöksessään aluehallintovirsto pyytää lautakuntaa toimittamaan kaikkien yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat. Jos suunnitelmia ei ole tehty, pyydetään selvitys siitä, missä aikataulussa ne tehdään. Lääkehoitosuunnitelmat ja/tai suunnitelmat aikataulusta tulee toimittaa mennessä. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tavoitteena tulee olla yksiportainen järjestelmä, jossa pitkäaikasihoidon laitospaikoista pääsääntöisesti luovutaan ja ikäkkäiden ihmisten tarpeita ja tarpeita ja toiveita kotona asumisen ja ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sisältäviä palvelukonseptejä lisätään, kehitetään ja tuotetaan. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta 1. merkitsee Itä-Suomen aluehallintoviraston Heinäveden kunnan vanhuspalveluja koskevan valvontapäätöksen tietoonsa saatetuksi

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta pyytää asianomaisilta esimiehiltä nykytilan kuvausta asiakokonaisuuksista, joihin aluehallintovirasto on lautakuntaa pyytänyt huomiota kiinnittämään 3. pyytää kaikkien yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat aluehallintovirastolle lähetettäväksi 4. toteaa, että pitkäaikashoidon laitospaikkojen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet käsitellään Yritystaito Oy:n laatiman hoito- ja hoivapalveluiden selvityksen käsittelyn yhteydessä Jakelu ao. esimiehet

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN SELVITYS PETU 11 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kuntaan valmistui Yritystaito Oy:n laatima Heinäveden hoito- ja hoivapalvelujen selvitys, esityslistan liite no 2. Selvityksen tavoittaana oli saada vatauksia hoito- ja hoivatyön lainsäädännön henkilöstömääriin edellyttämiin mitoituksiin, vertailua joihinkin Heinävettä vastaaviin kuntiin ja voidaanko toimintaa muuttamalla pienentää henkilöstön lisätarvetta. Kunnanvaltuusto päätti käsitellessään vuoden 2013 talousarviota ja vuosia koskevaa taloussuunnitelmaa, että kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annetaan selvittää hoito- ja hoivatyön raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset perusturvalautakunnan esittämien uusien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Selvityksessä verrokkikunniksi valittiin Rautalampi, Polvijärvi ja Ilomantsi ja tilastotarkastelu tehtiin vuoden 2011 kuntien ja kuntayhtyminen talous- ja toimintatilaston luokituksilla ja kustannuksilla. Vertailuissa Heinäveden sosiaali- ja tervystoimen nettokustannukset asukasta kohden ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta samalla tasolla kuin Ilomantsin kunnassa, mutta huomattavasti muita verrokkikuntia suuremmat. Erityisesti kotipalvelun nettokustannukset asukasta kohden erottuivat erittäin selkeästi verrokkikunnista, kuten myöskin vanhustenhuollon kustannukset yhteensä. Heinäveden sairastavuusindeksi on suurempi kuin verrokkikunnissa ja sairastavuus selittääkin osan kustannuseroista. Tarkempaa selitystä kustannuseroihin tulee konsultin mukaan hakea hoiva- ja hoitopalvelujen toimintamallista ja laatutekijöistä. Hoito- ja hoivatyön seltityksessä konsultti on tehnyt ehdotuksensa palvelurakenteen ja hoidonporrastuksen ( kotihoito, palveluasuminen/ryhmäkodit ja terveyskeskussairaala) osalta sekä toiminnan ja henkilöstön käytön osalta. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta antaa viranhaltijoiden selvitettäväksi heinäkuun loppuun mennessä 1. terveyskeskuksen yhden osaston siirtäminen henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen sen jälkeen kun hoivakodin käyttö väistötiloina päättyy; asiaa pohtimaan nimetään työryhmä, jossa lautakunnan edustajana Matti Vihma

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta terveyskeskuksen akuutin sairaanhoidon vaatimien asikaspaikkojen organisoinnin paikallisena/ yhteistyökumppanin kanssa 3. kotihoidon palveluissa olevien RAVA:n 1-luokan (itsenäisesti tai omaisen avulla kotona) asiakkaiden lukumäärän runsauden syyt/taustat. Jakelu ao. esimiehet

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 120/ /2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen vs.osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen, Varkaudentie 2, HEINÄVESI, puh , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus on pöytäkirjan 197 :ssä antanut hallintokunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2013 n. 2,3 %. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KVTEL:n piirissä olevien osalta 31,2 %. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan mm. muut toimintakulut kuin palkat saavat nousta korkeintaan 2 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta, elleivät verotulo- ja valtionosuusennusteet aiheuta leikkaustoimia. Tilinpäätösennusteen mukaan perusturvan toimintakulut ylittyvät yhteensä euroa ja olisivat siten yhteensä Tästä muiden kuin henkilöstökulujen osuus on euroa, mikä korotettuna 2 %:lla on euroa. Toimintatuotot on tarkastettava vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä vuoden 2012 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Koko perusturvan talousasrvioesityksen toimintatuotot yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 (esitys) henkilöstökulut muutos edell ,24 % ,52 % ,65 % muut toim.kulut muutos edell ,84 % ,20 % ,80 % sisäiset vuokrat

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta muutos edell. - 17,45 % 0,00 16,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % , ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,32 % Esityslistan liitteen no 3 on perusturvan vuoden 2013 talousarvioesitys ja vuosien suunnitelma (eurot). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitellään kokouksessa ja tulosyksiköiden esimiehet on kutsuttu kokoukseen. Toimialapäällikkö Esimiehiä pyydetään tarkistamaan talousarvioesityksissään hoivakodin henkilöstöresurssit, hammashoidon henkilöstöresurssit suhteessa aleneviin käyntimääriin ja lääkäripalvelujen järjestämisen kustannukset. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Talousarvioesitykseen sisältyy joitakin henkilöstälisäyksiä. Perusturvan toimialalle esitetään, että vakinaisen henkilöstön työlomien sijaisina määräaikaisilla työsopimuksilla toimineet 8 lähihoitajaa vakinaistetaan sijaismäärärahoista (yhteensä euroa) ns. vakinaiseksi varahenkilöiksi. Kotihoitoon esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäismitoituksen tasolle ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön, koska erityisesti lastensuojelun näkökulmasta perheiden tukemisen tarve on kasvanut. Palveluasuntojen ja ryhmäkotien henkilöstömitoituksen korjaamiseksi esitetään osa-aikainen (0,5) sairaanhoitaja. Kustannusvaikutus yhteensä euroa. Kunnanvaltuusto on sitoutunut henkilöstömitoitusten tarkistamiseen vähimmäistasolle hyväksyessään Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuosille kokouksessaan Muisti- ja virikeohjaaja on esitetty palkattavaksi testamenttivaroin.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hoivakodin on arvioitu vapautuvan väistötiloina toimimisesta lukien ja tällöin hoivakotiin tulee palkata vakinainen henkilökunta. Esitys sisältää 16 lähihoitajan, 2 laitoshuoltajan ja 0,5 sairaanhoitajan palkkaamisen lukien, yhteensä euroa. Väistötiloina toimimisen aikana lisähenkilöinä hoivakodilla toimivat 5 määräaikaisesti palkattua lähihoitajaa. Talousarvioesityksessä on avohuollon tulosyksikköön varattu määräraha 2,5 lääkärityöpanoksen ostamisesta nykyiselta palveluntuottajalta opitota käyttäen. Kansanterveystyön vastaavan lääkärin työpanoksen ostamisesta Varkauden kaupungilta esitetään jatkettavan. Kotisairaanhoidon lääkäripalvelua varten on esitetty alkuvuoden osalle myöskin määräraha. Yhteensä edellä mainittuihin lääkäripalveluihin on esitetty euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulosyksikköön on varttu euron määräraha psykiatripalvelujen ostoon. Kunnanhallitus on alustavan talousarviovalmistelun perusteella vähentänyt perusturvan toimialan toimintamenoja henkilöstömenojen osalta euroa. Esimiehet ovat karsineet palkkamäärärahoja euroa siten, että palkkalaskelmia on tarkistettu, ateriankuljetus järjestetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa eikä sijaisjärjestelijän tehtävään palkata uutta henkilöä, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Talousarvioon sisältyy esitys, että kaikki perushoitaja-nimikkeellä olevat tehtävät muutetaan lähihoitajan tehtäviksi. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Koko perusturvan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 ESITYS henkilöstökulut muutos edelli ,24,% ,52 % ,5 % muut toim. kulut muutos edell ,84 % ,20 % ,80 % sisäiset vuokrat muutos edell ,45 % ,00 % ,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % ,00 % ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,00 % Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosia koskevan taloussuunitelman liitteen no 1.1 ja kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti (käyttötalous) tulosyksiköittäin toimintatuotot, - kulut ja toimintakate eriteltyinä.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Toimintatuo tot Toimintaku lut Toimintaka te Sosiaalityö Kotihoito Avohuolto Vuodeosasto Erikois sair.hoi to Hammashuolto Hallinto ja talous Yhteensä Toimintakatteen muutos on 4,6 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo PETU 12 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanvaltuusto päätös ( 84) Heinäveden kunnan vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi käsitti joitakin merkittäviä muutoksia perusturvalautakunnan esittämään talousarvioehdotukseen nähden: 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää ostopalvelusopimusten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen (2460) osalta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään määrärahaa euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiakkaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja euroa, joka on 2.23 % palkoista ja 2,09 % sivukuluista. Em. vähennys on tehty valtuustolle tehdyssä esityksessä henkilöstömäärarahoihin. 3. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä esitetyt henkilöstölisäykset päätetään Yritystaito Oy:n hoito- ja hoivatyön selvityksen jälkeen kunnanhallituksessa, jonka jälkeen perusturvalautakunta voi vahvistaa käyttösuunnitelmansa. Tämä vaikuttaa 2. kohdassa mainittuun henkilöstökuluvähennykseen. Yritystaito Oy:n selvitys Heinäveden hoito- ja hoivapalveluista valmistui Selvityksen aiheuttamista toimenpiteistä kunnanvaltuusto päätti:

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta perusturvalautakunnan esittämien uusien tehtävien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annettaan selvittää raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset henkilöstölisäysten osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Talousarvion liitteenä oleva suuunnitelma henkilöstön osalta merkitään pöytäkirjaan vain perusteena määrärahojen jakamisesta oikealle kustannuspaikalle. Määrärahan varaaminen tässä tilanteessa ei oikeuta luetteossa olevan henkilöstön työsuhteen muuttamiseen toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan henkilöstölisäykset ratkaistaan vuoden 2013 puolella yksityiskohtaisesti. Siivoustyön mitoitustyö on meneillään ja se tulee aiheuttamaan muutoksia henkilöstötarpeeseen ja tullee mahdollistamaan henkilöstön sijittamista toisin ja mahdollistaa myös henkilöstökulusäästöjä. Tältäkin osin asia raktakistaan yksityikohtaisesti vuoden 2013 puolella. Edellä mainitut selvitykset ja mahdolliset talousarviomäärärahohen muutokset tulee esittää valtuustolle huhtikuun loppuun mennessä. Vanhusten asumispalvelujen ostojen vähentämistä koskeva selvitys ja neuvottelut ovat käynnissä. Koska kunnan omien asumispalveluyksiköiden korjaustyöt ovat vielä kesken ja käytettävissä olevia tiloja joudutaan käyttämään ns. väistötiloina, on paikkojen järjestyminen omista yksiköistä haasteellista. Tarvittava euron säästö on asumispalveluissa saavutettavissa. Henkilöstökulujen euron vähennys koko kunnan talousarviosta merkitsee perusturvan toimialan osuudeksi noin euron henkilöstökulujen vähennystä. Tästä summasta vapaaehtoisin palkattomien vapaapäivien pitämisen kautta syntyvä säästö on vähäinen. Perusturvan koko toimialan henkilöstökulujen säästövaatimus on jyvitetty tulosyksiköittäin, joissa esimiehet henkilöstönsä kanssa ovat pohtineet säästökohteita. Esitykset säästöistä liitteessä no 3 ja henkilöstöluettelo liitteenä no 4. Merkittävin henkilöstömenojen säästöesitys koostuu hoivakodin henkilöstömenoista. Hoivakotiin ei palkata uutta henkilökuntaa lukien, kuten talousarviossa esitettiin. Sen sijaan selvitetään vuodeosaston yhden osaston siirtämistä henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen tai muita mahdollisia vaihtoehtoja, joilla vanhusten hoito- ja hoivapalvelujen kustannusnousua saataisiin pienennetyksi. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen säästöt otetaan hoivakodin uuden henkilöstön palkkausmenoista

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta siten, että henkilökunta palkataan aikaisintaan lukien ja vain siinä tapauksessa, ettei toimintaa voida toteuttaa vaihtoehtoisein keinoin, vähennys ) Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäistasolle esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön lastensuojelun tarpeisiin, 8 määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi sijaismäärärahoilla ja muisti- ja virikeohjaaja esitetään palkattavaksi Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. Jakelu kunnanhallitus

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 13 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Heinäve den kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallituksen antamien vuoden 2013 talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan lautakunnan on hyväksyttävä vahvistettuun talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat/tuloslaskelmat osastotasolla 4 ja toi mi tet ta va kirjanpitoon mennessä. Valtuuston hyväksymiä toi min nal li sia ja taloudellisia tavoitteita (tekstiosia) ei tarvitse hyväksyä enää lau ta kunnas sa. Nettobudjetointia noudattavien osastojen käyttösuunnitelman voidaan ao. toimi elimen päätöksellä vahvistaa nettomääräisinä. Perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvassa vuoden 2013 talousarviossa hammashuolto on net tobudjetoitu. Täytäntööpano-ohjeissa korotetaan, että hallintokuntien on jo heti talousarvio vuoden alusta käyttösuunnitelmia vahvistaessaan mitoitettava toimintansa niin, et tä koko tuleva talousarviovuosi tullaan pysymään valtuuston hyväksymässä ta lousarviossa. Jos jollakin osastotasolla 03 käyttötaloudessa syntyy väistämätöntä määrä ra han yli tys tar vet ta ja si tä ei pys ty tä toimielimen päätöksellä katta maan osaston/kustannuspaikkojen si säi sil lä siir roil la, on ao. toimielimen tämän lisä mää rära hatar peen kat tami seksi hy vis sä ajoin ja niin pian kuin mahdollista 1) asetettava toimialueellaan tuotettavat palvelut tärkeysjärjestykseen ja 2) tehtävä esitys kunnanhallitukselle ja valtuustolle tarvit tavan käyttötalouden määrärahan siirtämisestä hallintokunnan sisäisenä siirtona joltakin toiselta osastolta/kustannuspaikalta 3) talousarviovuoden aikana esitetyt lisämäärärahapyynnöt tulee pe rustella tarkasti. Perusturvan alla on seitsemän osastotasoa 03, jotka jakaantuvat osasto tasoiksi 04 seuraavasti (N= nettobudjetoitu osasto 03): 1. Sosiaalityö 1. Kotihoito Toimeentulotuki Päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Lastensuojelu Kotipalvelu ja kotisairaanhoito Päiväkeskus

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kotona asumisen tukitoimenpiteet Palveluasunnot ja ryhmäkodit 1. Avohuollon palvelut Vastaanottopalvelut Täydentävät palvelut 1. Vuodeosasto 2. Erikoissairaanhoito Pohjois-Karjalan shp ky Varkauden sairaala Muut erikoissairaanhoidon laitokset 6. Hammashuolto (N) 7. Perusturvan hallinto ja talous Perusturvalautakunta Perusturvatoimisto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Kirjanpidon mukaiset perusturvan alaisten toimin tojen osastota son 04 tuloslaskelmat ovat esi tyslistan liit teenä no 5. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää, että 1. perusturvalautakunnan alaisten toimintojen osalta nettobudjetointia noudattava hammashuollon osaston käyttösuunnitelma vahvistetaan nettomääräisenä 2. perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvat vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelmat vahvistetaan esityslistan liitteen on 5 mukaisesti 3. viranhaltijatason käyttösuunnitelmia ei laadita. Jakelu Kirjanpito

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 14 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallituksen antamien vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan on vuoden alussa nimettä ne henkilöt ja heidän varahenkilönstä, joilla on oikeus hyväksy tositteet. Päätös hyväksyjistä on toimitettava kirjanpitoon mennessä. Laskun hyväksyjän on oltava viranhaltija ja hän vastaa myös laskun perusteen eli hankinnan tms. tarkoituksenmukaisuudesta. Hyväksyjä vastaa myös määrärahan riittävyydestä ja tiliöinnistä. Alai nen ei saa hy väk syä (esi mies jää vi) esi mies tään hen ki lö koh tai sesti kos ke via las kuja (koulu tus, mat ka kus tan nuk set, puhe linlas kut yms). Esimie hen ao. las kuja voi hy väksyä jo ko tä män esi mies tai ao. lauta kun nan pu heen johta ja. Toi miala päällikkö voi hy väk syä toimialan sa laskut var sinaisen las kun hy väksy jän poissa ollessa. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvalautakunnan alaisten toimintojen tositteiden hyväksyjät vuodelle 2013 seuraavasti (ensin ensisijainen hyvksyjä ja suluissa toissijainen hyväksyjä): KÄYTTÖTALOUSOSA 2100 Sosiaalityö perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2400 Kotihoito kotihoidon johtaja (terveyskeskuksen osastonhoitaja) lukuunottamatta 2455 Kuljetuspalvelut 2465 Muut asumispalvelut perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 3000 Avohuollon palvelut terveyskeskuksen osastonhoitaja (kotihoidon johtaja) 3400 Vuodeosasto terveyskeskuksen osastonhoitaja (kotihoidon johtaja) 3500 Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja (terveyskeskuksen osastonhoitaja) 3600 Hammashuolto vastaava hammaslääkäri (perusturvasihteeri) 3700 Hallinto ja talous perusturvajohtaja (perusturvasihteeri)

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta INVESTOINNIT Kotipalveluauto Päiväkeskuksen kalusteet Hoitajakutsujärjestelmä palveluasunnoille Ryhmäkodin yhteisten tilojen kalustus perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) TASETILIT 2317 Esko Pietarisen rahasto perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2320 Elsa Voutilaisen rahasto perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2321 Hilja ja Otto Lappalaisen rahasto 2392 Huollettavien varat perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2566 Pro Consona -toimeentulotuki perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2567 Pro Consona välitystilit perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) Pro Consona lastensuojelu perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) Jakelu ao. viranhaltijat reskontra kirjanpito

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE HANKINTOJEN OSALTA VUONNA 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 15 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Hallintosäännön 53 :ssä määrätään seuraavaa: "Kunnanhallitus hyväksyy hankintaohjeet. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hallinokunnan omaa tarvetta varten suoritettavista hankinnoista talousarvion rajoissa noudattaen kunnanhallituksen antamia hankinta- tai muita ohjeita. Kunnanhallitukselle ja lautakunnalla on oikeus siirtää edellä mainittua toimivaltaa alaisilleen tilivelvollisille viranhaltijoille määräämiensä rajojen puitteissa." Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hankintojen suorittamisessa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä sekä hankintalainsäädäntöä. Hankinnoissa on huo mioi tava mm. kil pai lut ta mi nen (pääsään tö), tarjousten va lin takri tee rit erityi sesti kun kri teerinä on ko ko naistaloudel li suus eli myös muut te kijät kuin hinta, viran haltija pää tösten te keminen pe ruste luineen, kun nan hallituk sen ja lau ta kun nan ot to-oi keus se kä han kin tapää tösten täy tän töönpano ja kir jalli sen han kinta sopi muksen tekeminen. Perusturvalautakunta voi siirtää hankintoja koskevaa toimivaltaa alaisil leen ti li vel vollisille viranhaltijoille määrittelemällä vuosittain hankinta val tuudet tiet tyyn euromäärään asti. Hallintokuntien on huolehdittava henk liöstön riittä västä prehdyttämisesta hankintalainsäädäntöön ja muihin hankintasäännöksiin. Yli euron hankinnoista tulee tehdä hankintapäätös (otto-oikeusraja on euroa), euron hankinnoista pidetään vähintään päätösluetteloa (200 euroa on irtaimistoluetteloinnin raja). Kunnanhallitus on antanut suosituksen, että toimialapäälliköiden hankinta- ja suunnitteluvaltuu det päätetään siten, että kunnanjohtajalla on euroa, teknisellä johtajalla enintään euroa ja muilla toimialapäälliköillä ja viranhaltijoilla enintään euroa. Perusturvalautakunnalla on toimivalta päättää omaa tarvettaan varten suori tet ta vis ta hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Atk-hankinnat suoritetaan keskitetysti atk-suunnittelijan kautta. Kopiokoneja mat ka pu he lin han kin nat teh dään kes ki te tys ti asia kas palve lusihteerin kaut ta. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää ta lousarvioon va rattujen hankintamäärärahojen käytöstä vuon na 2013 seu raavaa: 1. Perusturvajohtajalla on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Ylimenevältä

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta osalta hankinnoista päättää perusturvalautakunta euroon saakka. 2. Muilla perusturvan toimialan viranhaltijoilla, joille lautakunta on myöntänyt tositteiden hyväksymisoikeuden, on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa (ALV 0 %). Jakelu ao. viranhaltijat kirjanpito reskontra

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN OSA-AIKAISESTI PETU 16 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana mennessä siten, että virka voidaan täyttää myöskin osa-aikaisesti. Pätevyysvaatimuksena virkaan on laillistetun lääkärin pätevyys. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaa on hakenut lääketieteen lisensiaatti Tiina Antoniina Puhakka. Hakemuksessa hän on ilmoittanut hakevansa virkaa osapäiväisesti, kuitenkin vähintään 10 työtuntiin viikossa. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. valita terveyskeskuslääkärin osa-aikaiseen virkaan lääketieteen lisensiaatti Antoniina Puhakan 4 kuukauden koeajalla 2. terveyskeskuslääkäri Antoniina Puhakan peruspalkaksi 10 tunnin työajalla 27,03 %/3.168,50 (hinnoittelukohta L1TK6100) 3. valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Jakelu Puhakka Antoniina palkanlaskenta

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKATEHTÄVIEN HOITAMINEN OSA-AIKAISESTI PETU 17 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Lääkäri Esa Silvennoinen on toiminut kunnanhallituksen päätöksellä ( ) suostumuksensa mukaisesti kuntoutuksesta vastaavana lääkärinä ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän terveydenhuollon asiantuntijana. Lisäksi hän on toiminut kotisairaanhoidon lääkärinä. Heinäveden kunnan hallintosäännn 8 :n mukaan kunnanhalllitus määrää terveyskeskuksen kuntoutuksesta vastaavan lääkärin ja hänen sijaisensa. Kuntoutuksesta vastaava lääkäri päättää hallintosäänön 19 :n mukaan rintamaveteraanien kuntoutukseen valinnasta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta ostopalveluna. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävät on määritelty kuntotuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 7 :ssä ja hallintosäännön 17 :n mukaan asiakasyhteistyryhmän asettaminen kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan. Esa Silvennoisen kanssa on neuvoteltu terveyskeskuslääkärin virkatehtävien hoidosta osa-aikaisesti esityslistan liitteen no 6 mukaisesti. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. palkata Esa Silvennoisen suostumuksensa mukaisesti hoitamaan erikseen esityslistan liitteessä sovittuja terveyskeskuslääkärin tehtäviä osa-aikaisesti ja nimetä hänet terveydenhuollon asiantuntijajäseneksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään 2.esittää kunnanhallitukselle, että Esa Silvennoinen nimetään suostumuksensa mukaisesti kuntoutuksesta vastaavaksi lääkäriksi 3. esittää kunnanhallitukselle, että edellä mainituista tuntityönä hoidetuista virkatehtävistä maksetaan 100 euroa/tunti. Jakelu Kunnanhallitus

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / KOTIPARI KY 9/ /2013 PETU 18 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kotipari Ky on jättänyt lautakunnalle yksityisestä sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen toiminnan muutoksesta tarvittavine liitteineen. Kotipari Ky:n pääasiallisena toimalana on ollut kotisiivukset ja asiointiapu yksityishenkilöille sekä toimisto- ja kiinteistösiivoukset. Yrityksen kotipaikka on Suonenjoki. Yrityksen tarkoituksna on laajentaa toimintaa kotipalveluihin, lähinnä vanhusten hoivapalveluihin, lukien. Yritys palkkaa hoivapalveluihin osa-aikaisen työntekijän. Ilmoituksen liitteenä on toimintasuunnitelma, jäljennös kauppareksiterioteesta ja yhtiösopimuksesta, jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta sekä asiakasrekisterin rekisteriselosta. Asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 11 ). Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle edellä mainitun lain 11 ja 12 :n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottava ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa (13 ). Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta 1. merkitsee Kotipari Ky:n ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta tietoonsa saatetuksi 2. esittää aluehallintovirastolle, että Kotipari Ky:n ilmoitus toiminnan laajentamisesta kotipalveluihin/hoivapalveluihin merkitään yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin, koska palvelu täyttää sille laissa säädetyt edellytykset Jakelu Kotipari Ky Aluehallintovirasto

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET PALVELUASUMISESSA PETU 19 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Asiakasmaksulain 11 1 mom:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksujen alentaminen/ perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Heinävedelle vahvistetuissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa ei ole erikseen määritelty (esim. käyttöraha, säästöjen ja varallisuuden vaikutus), milloin asukkaalla on oikeus palveluasumisen asiakasmaksujen alentamiseen/ perimättä jättämiseen, vaan tällä hetkellä asiaa tarkastellaan toimeentulotukilain pohjalta. Tällöin palveluasumisessa asuvan henkilön tulot ja menot lasketaan normaalin toimeentulotukikaavan ja perusturvalautakunnan soveltamisohjeiden mukaisesti ja laskelman perusteella sosiaalityöntekijä tekee tarvittaessa esityksen maksun alentamiseksi/ perimättä jättämiseksi perusturvajohtajalle. Laissa toimeentulotuesta todetaan, että perusosa kattaa ruuan, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Asumispalveluissa asiakas voi joutua mm. käyttämään ateriapalveluja, jotka voivat tuoda mukanaan huomattavan asiakkaan valinnoista riippumattoman kustannuserän, joka toimeentulotukilaskelman tulee huomioida välttämättömänä menona. Muita perusmenoja ovat asumismenot, sähkö, kotivakuutus ja vähäistä suuremmat terveysmenot. Asiakkaalle saattaa palveluasumisen tarpeen vuoksi aiheutua lisäksi muita pakollisia kuluja( esim. edunvalvontapalkkio), jotka kuuluvat toimeentulotukilain mainitsemiin henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuihin menoihin. Heinäveden perusturvalautakunta on vahvistanut toimeentulotuen soveltamisohjeet Ohjeistusta on perusteltua tarkentaa asumispalveluissa asuvan osalta liitteen no 7 mukaisesti. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta tarkistaa toimeentulotuen soveltamisohjetta asumispalveluiden osalta liitteen no 7 mukaisesti.

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Jakelu sosiaalityöntekijät

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta VAMMAISPALVELU- JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUKSET SEKÄ KIIREETTÖMÄT PAARIKULJETUKSET PETU 20 Valmistelijat logistiikkapäällikkö Taru Hynninen, Ahlströminkatu 6,78250 VARKAUS, gsm , ja perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Keski- Savon logistiikkayksikkö pyysi sitovia tarjouksia Heinäveden kunnan vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin sekä kiireettömiin paarikuljetuksiin sopimuskaudelle , mahdollinen optio 1 vuosi. Hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä. Hankinta ylittää EUkynnysarvon. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus Hilmapalvelimessa Tarjouspyyntö oli saatavilla Hilmapalvelimesta Määräaikaan klo mennessä saapui kymmenen (10) tarjousta. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin klo 10:34 Keski- Savon logistiikkayksikössä. Avaustilaisuus oli suljettu. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin neljässä vaiheessa 1. tarjoajien ja mahdollisten alihankkijoiden kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten alennusprosentin vertailu 4. useammalla tarjoajalla alennusprosentin ollessa sama, ratkaistiin järjestys paremmalla euroluokalla. Sopimusmalli on puitejärjestely (hankintalaki 32 ) Tarjousvertailussa kävi ilmi, että eräät toimittajat olivat jättäneet toimittamatta euroluokan ajoneuvostaan. Tilaaja antoi puhelimitse kaikille euroluokan unohtaneille kolme päivää lisäaikaa toimittaa puuttuvat liitteet. Puutteelliset liitteet piti toimittaa logistiikkapäällikölle tiedoksi perjantaina klo 16:00 mennessä. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu toteutettiin soittamalla jokaiselle puutteellisen tarjouksen lähettäneelle henkilökohtaisesti tiistain aikana, sillä osalla toimittajista ei ole käytössään sähköpostia. Osa tarjouksista tulee hylätä niiden ollessa edelleen puutteellisia liitteiden osalta huolimatta tilaajan antamasta lisämahdollisuudesta. Hankintalain 46 mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Hylättäväksi esitetyt tarjoukset: Yhteenliittymä taksipalvelu Räsänen: tarjouksesta puuttuu euroluokat Jari Turunen: tarjouksesta puuttuu euroluokat ja energiamerkintä Tanen taksi: tarjouksesta puuttuu euroluokat, energiamerkintä, taksilupa sekä verotodistukset.

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Keski- Savon logistiikkayksikkö esittää, että toimittajiksi sopimukselle A valittaisiin seuraavat toimittajat seuraavassa järjestyksessä: 1. JHK Group OY (ensisijainen sopimusautoilija) -10,1% 2. Perttu Laukkanen yhteenliittymä -10% 3. Karvion taksipalvelu -6% 4. Juha Laukniemi -5% 5. Heikki Karvonen -4% 6. Kypäräjärven taksi Taito Rantala sekä Taksi Vihreälinja -0% Sopimuksen B toimittajajärjestys olisi seuraava: 1. Perttu Laukkanen yhteenliittymä - 10 % Tarjouspyynnössä hankintapäätöksen perusteista oli ilmoitettu seuraavasti: Paras alennusprosentti voittaa. Tarjoajien ollessa tasapisteissä alennusprosentin suhteen, voittaa parempaan euroluokkaan sijoittuva kalusto ja sen haltija. Alennusprosentin painoarvo on 100 %. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (kh ) lautakunnilla on toimivalta päättää lautakunnan omaa tarvetta varten suoritettavista hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset sekä kiireettömät paarikuljetukset yhteensä ylittävät hankintahinnaltaan kyseisen hankintahinnan. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää Keski-Savon logistiikkayksikön esityksen mukaisestikunnanhallitukselle, että toimittajaksi sopimukselle A valitaan seuraavat toimittajat seuraavassa järjestyksessä: 1. JHK Group Oy (ensisijainen sopimusautoilija) -10,1 % 2. Perttu Laukkanen yhteenliittymä -10 % 3. Karvion taksipalvelu -6 % 4. Juha Laukniemi -5 % 5. Heikki Karvonen -4 % 6. Kypäräjärven taksi Taito Rantala sekä Taksi Vihreälinja -0% Sopimuksen B toimittajajärjestys on seuraava: 1. Perttu Laukkanen yhteenliittymä -10 %. Tarjouspyynnössä hankintapäätöksen perusteista oli ilmoitettu seuraavasti: Paras alennusprosentti voittaa. Tarjoajien ollessa tasapisteissä alennusprosentin suhteen, voittaa parempaan euroluokkaan sijoittuva kalusto ja sen haltija. Alennusprosentin painoarvo on 100 %.

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Hylättäviksi esitetään seuraavat tarjoukset: Yhteenliittymä taksipalvelu Räsänen: tarjouksesta puuttuu euroluokat Jari Turunen: tarjouksesta puuttuu euroluokat enrgiamerkintä Tanen taksi: tarjouksesta puuttuu euroluokat, energiamerkintä, taksilupa Liite nro tarjouspyyntö 8 Liite nro tarjousten avauspöytäkirja 9 Liite nro tarjousvertailu 10 Merkitään pöytäkirjaan, että Martti A. Räsänen ja Anu Ruotsalainen poistuivat esteellisinä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla-Maija Simelius. Jakelu Kunnanhallitus

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI PETU 21 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 497/ :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta on tiedotettava kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järrjestäville yhteisöille. Edellisellä valtuustokaudella yhteistyöryhmään on kuulunut terveydenhuollon, sosiaalihuollon, kansaneläkelaitoksen ja työ- ja elinkeinotoimiston edustajat. Terveydenhuollon edustaja on toiminut yhteistyöryhmän koollekutsujana. Hallintosäännön 17 6-kohdan mukaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asettaa perusturvalautakunta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta asettaa kuntoutustyöryhmän valtuustokaudelle ja 1. nimeää tervedenhuollon edustajaksi suostumuksensa mukaisesti lääkäri Esa Silvennoisen, joka toimii ryhmän koollekutsujana sekä sosiaalihuollon edustajaksi sosiaalityöntekijä Martti Leppäsen 2. pyytää Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiriä ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimistoa nimeämään yhteistyöryhmään omat edustajansa. Jakelu Silvennoinen Esa Leppänen Martti Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN PETU 22 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus antoi vuonna 2001 valtuustoaloitteen pohjalta perusturvalautakunnan harkittavaksi vanhusneuvoston asettamisen. Perusturvalautakunta on asettanut toimikaudkseen vanhusneuvoston eli vuosina , ja Edustajan ja heidän varahenkilönsä ovat vanhusneuvostoon nimenneet Heinäveden Eläkeliitto, Eläkkeensaajat ja Eläkeläiset ry, sotiemme veteraanijärjestöt, Heinäveden seurakunta, sivistystoimi ja tekninen toimiala. Perusturvan toimialan edustaja on toiminut neuvoston sihteerinä. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain 17 :n tarkoittama toimielin. Vanhusneuvoston toimintasäännön, jonka perusturvalautakunta on vahvistanut, mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon voimaan tulevan vanhuspalvelulain 7 :n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan sunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. asettaa vanhusneuvoston toimikaudekseen pyytää esitystä yhdestä edustajasta ja hänen varahenkilöstään seuraavilta toimijoilta Heinäveden Eläkeliitto ry, Heinäveden Eläkkeensaajat ry, Heinäveden Eläkeläiset ry, Heinäveden Kristilliset Eläkeläiser ry, Heinäveden seurakunta, sivistystoimen toimiala ja teknisen toimen toimiala 3. nimetä perusturvan toimialan edustajaksi muisti- ja virikeohjaajan ja kotihoidon johtajan, joka toimii neuvoston sihteerinä ja koollekutsujana.

31 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Jakelu ao. järjestöt Heinäveden seurakunta sivistystoimi tekninen toimi

MÄÄRÄAIKAISTEN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN PERUSTURVAN TOIMIALALLA

MÄÄRÄAIKAISTEN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN PERUSTURVAN TOIMIALALLA Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhusneuvosto 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 09:00-11:00 PAIKKA Hoivakoti, Sairaalantie 4 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS-

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2010 1 AIKA 11.01.2011 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN 2011 3 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.4.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika Viranomainen KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/2017 Kokousaika 31.8.2017 klo 13.00- Kokouspaikka Simolan palvelukeskus, Hoivayksikön neuvotteluhuone Käsiteltävät asiat Asia Liite 31 1, 2 Perusturvan osavuosiraportti

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.08.2014 klo 17.00 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 31.5.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014

Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO 4 2 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN VUODEN 2014 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Yhteistyötoimikunta 09.03.2015 AIKA 09.03.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 HENKILÖSTÖPALVELUIDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 OSITTAISEN PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN 3 HAMMASHOITAJA SARI JUUTILLE 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA

Otsikko Sivu 1 OSITTAISEN PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN 3 HAMMASHOITAJA SARI JUUTILLE 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Perusturvalautakunta 15.02.2012 AIKA 15.02.2012 klo 18:00-20:35 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 OSITTAISEN PALKATTOMAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

30 Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2013 / perusturvalautakunta

30 Tileistä poistettavat saatavat vuodelta 2013 / perusturvalautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 6/2015 1 (8) Aika 21.10.2015, klo 16:00-18:43 Paikka Kunnantalon kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus 30 Tileistä

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 141 Perusturvalautakunta 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:34-18:31 PAIKKA Valamon luostari, Ravintola Trapesan kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3

27.2.2013 VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 1/2013 27.2.2013 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANH 7 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 19.1.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.1.2011 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 5/2016 Kokousaika: 16.11.2016 klo 13.15 16.20 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 3/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 3/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 5.9.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN 4 2 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ

Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ESITYSLISTAN LÄHETTÄMINEN 4 2 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Yhteistyötoimikunta 21.03.2014 AIKA 21.03.2014 klo 13:00-14:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot