Otsikko Sivu 8 ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 15 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 8 ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 15 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 15 9 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA HEINÄVEDEN KUNNAN VANHUSPALVELUJEN 17 VALVONTAPÄÄTÖS 11 HEINÄVEDEN HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN SELVITYS PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ 21 JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 13 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE /PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 14 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA /PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 15 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 31 HANKINTOJEN OSALTA VUONNA 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT 16 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 33 OSA-AIKAISESTI 17 TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKATEHTÄVIEN 34 HOITAMINEN OSA-AIKAISESTI 18 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN 35 TUOTTAMISESTA / KOTIPARI KY 19 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 36 PALVELUASUMISESSA 20 VAMMAISPALVELU- JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUKSET SEKÄ KIIREETTÖMÄT PAARIKULJETUKSET KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN 41 NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT 45

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 17:00-20:10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-20:10 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-20:10 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-20:10 jäsen Ruotsalainen Anu 17:00-20:10 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-20:10 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-20:10 jäsen Vauhkonen Anna 17:00-20:10 jäsen POISSA Paatero Ilkka khall edustaja MUU Gustafsson Auvo 17:00-20:10 khall pj Tilus Riitta A. 17:00-20:10 kunnanjohtaja Malmstedt Anneli 17:00-20:10 perusturvajohtaja, esittelijä Laurio Minna 17:00-18:00 asiantuntija Rönkkö Mariitta 17:00-20:10 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 8-24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Matti Vihma ja Martti A. Räsänen Valittiin Matti Vihma ja Martti A. Räsänen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Matti Vihma Martti A. Räsänen Ulla-Maija Simelius 20 Aika ja paikka: Kunnanvirastolla :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta ESITTELY KOTIHOIDON TOIMINNASTA JA TALOUDESTA PETU 8 Kokouksen aluksi kotihoidon johtaja Minna Laurio esitteli perusturvalautakunnalle kotihoidon toimintaa ja taloutta. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedokseen.

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUONNA 2013 PETU Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunnan hallintosäännön 79 :n mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokouksen koollekutsuminen tapahtuu hallintosäännön 80.n mukaisesti. Heinäveden kunnanhallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Hallintokunnat on velvoitettu sovittamaan kokouksensa niin, että kunnanhallituksen käsittelyyn menevien asioiden valmisteluun jää riittävästi aikaa. Vuonna 2012 perusturvalautakunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää kokoontua pääsääntöisesti kolmantena keskiviikkona klo kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. PETU 9 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt alkuvuoden kokouspäivistään ja velvoittanut lautakunnat sovittamaaan kokousaikataulunsa kunnanhallituksen kokousten kanssa kokousasioiden riittävän valmisteluajan turvaamiseksi. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää, 1. alkuvuoden 2013 kokouspäivät ovat , , , ja kokouspäiviä voidaan tarpeen mukaan muuttaa 3. muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN KUNNAN VANHUSPALVELUJEN VALVONTAPÄÄTÖS PETU 10 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Itä-Suomen aluehallintovriasto toetutti ohjaus- ja valvontakäynnin Heinäveden vanhuspalveluihin ja antoi päätöksensä ISAVI/2451/ /2011, jossa edellytetiin lisäselvitystä kolmen asiakokonaisuuden osalta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valtontavirasto teki vuodenvaihteessa kyselyn terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettavana olevinen iäkkäiden (yli 75-vuotiaiden) potilaiden hoidosta. Heinäveden terveyskeskus ei vastannut kyselyyn. Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Heinäveden kunnan sosiaali- ja terveyslautakntaa antamaan tilannekatsauksen sekä vanhusten ympärivuorikautisen hoivan ja hoidon toteutumisesta terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä potilaan välittömään hoitoon osallistuvasta henkilöstöstä. Ensiksi mainittuun kotihoitoa koskevaan valvontakäyntiin perusturvajohtaja antoiselvityksen ja viimeksi mainittun tilannekatsauksen terveyskeskuksen vuodeosaston osalta Itä-Suomen aluehallintovirston antama Heinäveden kunnan vanhuspalvelujen valvontapäätös on annettu näitä molempia kokonaisuuksia koskevana. Vanhuspalveluita koskevassa valvontapäätöksessään (saapunut kuntaan ) aluehallintovirasto kiinnittää lautakunnan huomiota yhteentoista eri asiakokonaisuuteen; yöaikaisen paaston pituus, henkilöstömitoitus, henkilöstön koulutus ja täydennyskoultus, lääkehoito, pitkäaikaispotilaiden terveydentilan arviointi ja tietojen kirjaaminen potilasasiakirjoihin terveyskeskuksen vuodeosastolla, asukkaiden yksityisyyden suoja, rajoitteet ja ulkoilu. Valvontapäätös on esityslistan liitteenä no 1. Valvontapäätöksessään aluehallintovirsto pyytää lautakuntaa toimittamaan kaikkien yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat. Jos suunnitelmia ei ole tehty, pyydetään selvitys siitä, missä aikataulussa ne tehdään. Lääkehoitosuunnitelmat ja/tai suunnitelmat aikataulusta tulee toimittaa mennessä. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan tavoitteena tulee olla yksiportainen järjestelmä, jossa pitkäaikasihoidon laitospaikoista pääsääntöisesti luovutaan ja ikäkkäiden ihmisten tarpeita ja tarpeita ja toiveita kotona asumisen ja ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sisältäviä palvelukonseptejä lisätään, kehitetään ja tuotetaan. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta 1. merkitsee Itä-Suomen aluehallintoviraston Heinäveden kunnan vanhuspalveluja koskevan valvontapäätöksen tietoonsa saatetuksi

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta pyytää asianomaisilta esimiehiltä nykytilan kuvausta asiakokonaisuuksista, joihin aluehallintovirasto on lautakuntaa pyytänyt huomiota kiinnittämään 3. pyytää kaikkien yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat aluehallintovirastolle lähetettäväksi 4. toteaa, että pitkäaikashoidon laitospaikkojen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet käsitellään Yritystaito Oy:n laatiman hoito- ja hoivapalveluiden selvityksen käsittelyn yhteydessä Jakelu ao. esimiehet

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN HOITO- JA HOIVAPALVELUIDEN SELVITYS PETU 11 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kuntaan valmistui Yritystaito Oy:n laatima Heinäveden hoito- ja hoivapalvelujen selvitys, esityslistan liite no 2. Selvityksen tavoittaana oli saada vatauksia hoito- ja hoivatyön lainsäädännön henkilöstömääriin edellyttämiin mitoituksiin, vertailua joihinkin Heinävettä vastaaviin kuntiin ja voidaanko toimintaa muuttamalla pienentää henkilöstön lisätarvetta. Kunnanvaltuusto päätti käsitellessään vuoden 2013 talousarviota ja vuosia koskevaa taloussuunnitelmaa, että kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annetaan selvittää hoito- ja hoivatyön raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset perusturvalautakunnan esittämien uusien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Selvityksessä verrokkikunniksi valittiin Rautalampi, Polvijärvi ja Ilomantsi ja tilastotarkastelu tehtiin vuoden 2011 kuntien ja kuntayhtyminen talous- ja toimintatilaston luokituksilla ja kustannuksilla. Vertailuissa Heinäveden sosiaali- ja tervystoimen nettokustannukset asukasta kohden ovat olleet viimeiset kymmenen vuotta samalla tasolla kuin Ilomantsin kunnassa, mutta huomattavasti muita verrokkikuntia suuremmat. Erityisesti kotipalvelun nettokustannukset asukasta kohden erottuivat erittäin selkeästi verrokkikunnista, kuten myöskin vanhustenhuollon kustannukset yhteensä. Heinäveden sairastavuusindeksi on suurempi kuin verrokkikunnissa ja sairastavuus selittääkin osan kustannuseroista. Tarkempaa selitystä kustannuseroihin tulee konsultin mukaan hakea hoiva- ja hoitopalvelujen toimintamallista ja laatutekijöistä. Hoito- ja hoivatyön seltityksessä konsultti on tehnyt ehdotuksensa palvelurakenteen ja hoidonporrastuksen ( kotihoito, palveluasuminen/ryhmäkodit ja terveyskeskussairaala) osalta sekä toiminnan ja henkilöstön käytön osalta. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta antaa viranhaltijoiden selvitettäväksi heinäkuun loppuun mennessä 1. terveyskeskuksen yhden osaston siirtäminen henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen sen jälkeen kun hoivakodin käyttö väistötiloina päättyy; asiaa pohtimaan nimetään työryhmä, jossa lautakunnan edustajana Matti Vihma

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta terveyskeskuksen akuutin sairaanhoidon vaatimien asikaspaikkojen organisoinnin paikallisena/ yhteistyökumppanin kanssa 3. kotihoidon palveluissa olevien RAVA:n 1-luokan (itsenäisesti tai omaisen avulla kotona) asiakkaiden lukumäärän runsauden syyt/taustat. Jakelu ao. esimiehet

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PERUSTURVAN VUODEN 2013 TALOUSARVIOESITYSTÄ JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVAT MUUTOKSET 120/ /2012 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen vs.osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen, Varkaudentie 2, HEINÄVESI, puh , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus on pöytäkirjan 197 :ssä antanut hallintokunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosia koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2013 n. 2,3 %. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KVTEL:n piirissä olevien osalta 31,2 %. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan mm. muut toimintakulut kuin palkat saavat nousta korkeintaan 2 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta, elleivät verotulo- ja valtionosuusennusteet aiheuta leikkaustoimia. Tilinpäätösennusteen mukaan perusturvan toimintakulut ylittyvät yhteensä euroa ja olisivat siten yhteensä Tästä muiden kuin henkilöstökulujen osuus on euroa, mikä korotettuna 2 %:lla on euroa. Toimintatuotot on tarkastettava vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä vuoden 2012 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Koko perusturvan talousasrvioesityksen toimintatuotot yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 (esitys) henkilöstökulut muutos edell ,24 % ,52 % ,65 % muut toim.kulut muutos edell ,84 % ,20 % ,80 % sisäiset vuokrat

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta muutos edell. - 17,45 % 0,00 16,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % , ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,32 % Esityslistan liitteen no 3 on perusturvan vuoden 2013 talousarvioesitys ja vuosien suunnitelma (eurot). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitellään kokouksessa ja tulosyksiköiden esimiehet on kutsuttu kokoukseen. Toimialapäällikkö Esimiehiä pyydetään tarkistamaan talousarvioesityksissään hoivakodin henkilöstöresurssit, hammashoidon henkilöstöresurssit suhteessa aleneviin käyntimääriin ja lääkäripalvelujen järjestämisen kustannukset. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Talousarvioesitykseen sisältyy joitakin henkilöstälisäyksiä. Perusturvan toimialalle esitetään, että vakinaisen henkilöstön työlomien sijaisina määräaikaisilla työsopimuksilla toimineet 8 lähihoitajaa vakinaistetaan sijaismäärärahoista (yhteensä euroa) ns. vakinaiseksi varahenkilöiksi. Kotihoitoon esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäismitoituksen tasolle ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön, koska erityisesti lastensuojelun näkökulmasta perheiden tukemisen tarve on kasvanut. Palveluasuntojen ja ryhmäkotien henkilöstömitoituksen korjaamiseksi esitetään osa-aikainen (0,5) sairaanhoitaja. Kustannusvaikutus yhteensä euroa. Kunnanvaltuusto on sitoutunut henkilöstömitoitusten tarkistamiseen vähimmäistasolle hyväksyessään Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuosille kokouksessaan Muisti- ja virikeohjaaja on esitetty palkattavaksi testamenttivaroin.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hoivakodin on arvioitu vapautuvan väistötiloina toimimisesta lukien ja tällöin hoivakotiin tulee palkata vakinainen henkilökunta. Esitys sisältää 16 lähihoitajan, 2 laitoshuoltajan ja 0,5 sairaanhoitajan palkkaamisen lukien, yhteensä euroa. Väistötiloina toimimisen aikana lisähenkilöinä hoivakodilla toimivat 5 määräaikaisesti palkattua lähihoitajaa. Talousarvioesityksessä on avohuollon tulosyksikköön varattu määräraha 2,5 lääkärityöpanoksen ostamisesta nykyiselta palveluntuottajalta opitota käyttäen. Kansanterveystyön vastaavan lääkärin työpanoksen ostamisesta Varkauden kaupungilta esitetään jatkettavan. Kotisairaanhoidon lääkäripalvelua varten on esitetty alkuvuoden osalle myöskin määräraha. Yhteensä edellä mainittuihin lääkäripalveluihin on esitetty euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulosyksikköön on varttu euron määräraha psykiatripalvelujen ostoon. Kunnanhallitus on alustavan talousarviovalmistelun perusteella vähentänyt perusturvan toimialan toimintamenoja henkilöstömenojen osalta euroa. Esimiehet ovat karsineet palkkamäärärahoja euroa siten, että palkkalaskelmia on tarkistettu, ateriankuljetus järjestetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa eikä sijaisjärjestelijän tehtävään palkata uutta henkilöä, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Talousarvioon sisältyy esitys, että kaikki perushoitaja-nimikkeellä olevat tehtävät muutetaan lähihoitajan tehtäviksi. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Koko perusturvan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä euroa, toimintakulut euroa ja toimintakate euroa. TP 2011 TA 2012 TA MUUTOS TA 2013 ESITYS henkilöstökulut muutos edelli ,24,% ,52 % ,5 % muut toim. kulut muutos edell ,84 % ,20 % ,80 % sisäiset vuokrat muutos edell ,45 % ,00 % ,76 % vyörytyserät muutos edell ,80 % ,00 % ,54 % yhteensä muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,00 % Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosia koskevan taloussuunitelman liitteen no 1.1 ja kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti (käyttötalous) tulosyksiköittäin toimintatuotot, - kulut ja toimintakate eriteltyinä.

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Toimintatuo tot Toimintaku lut Toimintaka te Sosiaalityö Kotihoito Avohuolto Vuodeosasto Erikois sair.hoi to Hammashuolto Hallinto ja talous Yhteensä Toimintakatteen muutos on 4,6 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo PETU 12 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanvaltuusto päätös ( 84) Heinäveden kunnan vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi käsitti joitakin merkittäviä muutoksia perusturvalautakunnan esittämään talousarvioehdotukseen nähden: 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää ostopalvelusopimusten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen (2460) osalta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään määrärahaa euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiakkaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja euroa, joka on 2.23 % palkoista ja 2,09 % sivukuluista. Em. vähennys on tehty valtuustolle tehdyssä esityksessä henkilöstömäärarahoihin. 3. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä esitetyt henkilöstölisäykset päätetään Yritystaito Oy:n hoito- ja hoivatyön selvityksen jälkeen kunnanhallituksessa, jonka jälkeen perusturvalautakunta voi vahvistaa käyttösuunnitelmansa. Tämä vaikuttaa 2. kohdassa mainittuun henkilöstökuluvähennykseen. Yritystaito Oy:n selvitys Heinäveden hoito- ja hoivapalveluista valmistui Selvityksen aiheuttamista toimenpiteistä kunnanvaltuusto päätti:

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta perusturvalautakunnan esittämien uusien tehtävien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annettaan selvittää raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset henkilöstölisäysten osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Talousarvion liitteenä oleva suuunnitelma henkilöstön osalta merkitään pöytäkirjaan vain perusteena määrärahojen jakamisesta oikealle kustannuspaikalle. Määrärahan varaaminen tässä tilanteessa ei oikeuta luetteossa olevan henkilöstön työsuhteen muuttamiseen toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan henkilöstölisäykset ratkaistaan vuoden 2013 puolella yksityiskohtaisesti. Siivoustyön mitoitustyö on meneillään ja se tulee aiheuttamaan muutoksia henkilöstötarpeeseen ja tullee mahdollistamaan henkilöstön sijittamista toisin ja mahdollistaa myös henkilöstökulusäästöjä. Tältäkin osin asia raktakistaan yksityikohtaisesti vuoden 2013 puolella. Edellä mainitut selvitykset ja mahdolliset talousarviomäärärahohen muutokset tulee esittää valtuustolle huhtikuun loppuun mennessä. Vanhusten asumispalvelujen ostojen vähentämistä koskeva selvitys ja neuvottelut ovat käynnissä. Koska kunnan omien asumispalveluyksiköiden korjaustyöt ovat vielä kesken ja käytettävissä olevia tiloja joudutaan käyttämään ns. väistötiloina, on paikkojen järjestyminen omista yksiköistä haasteellista. Tarvittava euron säästö on asumispalveluissa saavutettavissa. Henkilöstökulujen euron vähennys koko kunnan talousarviosta merkitsee perusturvan toimialan osuudeksi noin euron henkilöstökulujen vähennystä. Tästä summasta vapaaehtoisin palkattomien vapaapäivien pitämisen kautta syntyvä säästö on vähäinen. Perusturvan koko toimialan henkilöstökulujen säästövaatimus on jyvitetty tulosyksiköittäin, joissa esimiehet henkilöstönsä kanssa ovat pohtineet säästökohteita. Esitykset säästöistä liitteessä no 3 ja henkilöstöluettelo liitteenä no 4. Merkittävin henkilöstömenojen säästöesitys koostuu hoivakodin henkilöstömenoista. Hoivakotiin ei palkata uutta henkilökuntaa lukien, kuten talousarviossa esitettiin. Sen sijaan selvitetään vuodeosaston yhden osaston siirtämistä henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen tai muita mahdollisia vaihtoehtoja, joilla vanhusten hoito- ja hoivapalvelujen kustannusnousua saataisiin pienennetyksi. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen säästöt otetaan hoivakodin uuden henkilöstön palkkausmenoista

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta siten, että henkilökunta palkataan aikaisintaan lukien ja vain siinä tapauksessa, ettei toimintaa voida toteuttaa vaihtoehtoisein keinoin, vähennys ) Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäistasolle esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön lastensuojelun tarpeisiin, 8 määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi sijaismäärärahoilla ja muisti- ja virikeohjaaja esitetään palkattavaksi Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. Jakelu kunnanhallitus

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta KÄYTTÖSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 13 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Heinäve den kunnan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallituksen antamien vuoden 2013 talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan lautakunnan on hyväksyttävä vahvistettuun talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat/tuloslaskelmat osastotasolla 4 ja toi mi tet ta va kirjanpitoon mennessä. Valtuuston hyväksymiä toi min nal li sia ja taloudellisia tavoitteita (tekstiosia) ei tarvitse hyväksyä enää lau ta kunnas sa. Nettobudjetointia noudattavien osastojen käyttösuunnitelman voidaan ao. toimi elimen päätöksellä vahvistaa nettomääräisinä. Perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvassa vuoden 2013 talousarviossa hammashuolto on net tobudjetoitu. Täytäntööpano-ohjeissa korotetaan, että hallintokuntien on jo heti talousarvio vuoden alusta käyttösuunnitelmia vahvistaessaan mitoitettava toimintansa niin, et tä koko tuleva talousarviovuosi tullaan pysymään valtuuston hyväksymässä ta lousarviossa. Jos jollakin osastotasolla 03 käyttötaloudessa syntyy väistämätöntä määrä ra han yli tys tar vet ta ja si tä ei pys ty tä toimielimen päätöksellä katta maan osaston/kustannuspaikkojen si säi sil lä siir roil la, on ao. toimielimen tämän lisä mää rära hatar peen kat tami seksi hy vis sä ajoin ja niin pian kuin mahdollista 1) asetettava toimialueellaan tuotettavat palvelut tärkeysjärjestykseen ja 2) tehtävä esitys kunnanhallitukselle ja valtuustolle tarvit tavan käyttötalouden määrärahan siirtämisestä hallintokunnan sisäisenä siirtona joltakin toiselta osastolta/kustannuspaikalta 3) talousarviovuoden aikana esitetyt lisämäärärahapyynnöt tulee pe rustella tarkasti. Perusturvan alla on seitsemän osastotasoa 03, jotka jakaantuvat osasto tasoiksi 04 seuraavasti (N= nettobudjetoitu osasto 03): 1. Sosiaalityö 1. Kotihoito Toimeentulotuki Päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Lastensuojelu Kotipalvelu ja kotisairaanhoito Päiväkeskus

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Kotona asumisen tukitoimenpiteet Palveluasunnot ja ryhmäkodit 1. Avohuollon palvelut Vastaanottopalvelut Täydentävät palvelut 1. Vuodeosasto 2. Erikoissairaanhoito Pohjois-Karjalan shp ky Varkauden sairaala Muut erikoissairaanhoidon laitokset 6. Hammashuolto (N) 7. Perusturvan hallinto ja talous Perusturvalautakunta Perusturvatoimisto Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Kirjanpidon mukaiset perusturvan alaisten toimin tojen osastota son 04 tuloslaskelmat ovat esi tyslistan liit teenä no 5. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää, että 1. perusturvalautakunnan alaisten toimintojen osalta nettobudjetointia noudattava hammashuollon osaston käyttösuunnitelma vahvistetaan nettomääräisenä 2. perusturvalautakunnan alaisuuteen kuuluvat vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelmat vahvistetaan esityslistan liitteen on 5 mukaisesti 3. viranhaltijatason käyttösuunnitelmia ei laadita. Jakelu Kirjanpito

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 14 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallituksen antamien vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan on vuoden alussa nimettä ne henkilöt ja heidän varahenkilönstä, joilla on oikeus hyväksy tositteet. Päätös hyväksyjistä on toimitettava kirjanpitoon mennessä. Laskun hyväksyjän on oltava viranhaltija ja hän vastaa myös laskun perusteen eli hankinnan tms. tarkoituksenmukaisuudesta. Hyväksyjä vastaa myös määrärahan riittävyydestä ja tiliöinnistä. Alai nen ei saa hy väk syä (esi mies jää vi) esi mies tään hen ki lö koh tai sesti kos ke via las kuja (koulu tus, mat ka kus tan nuk set, puhe linlas kut yms). Esimie hen ao. las kuja voi hy väksyä jo ko tä män esi mies tai ao. lauta kun nan pu heen johta ja. Toi miala päällikkö voi hy väk syä toimialan sa laskut var sinaisen las kun hy väksy jän poissa ollessa. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perusturvalautakunnan alaisten toimintojen tositteiden hyväksyjät vuodelle 2013 seuraavasti (ensin ensisijainen hyvksyjä ja suluissa toissijainen hyväksyjä): KÄYTTÖTALOUSOSA 2100 Sosiaalityö perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2400 Kotihoito kotihoidon johtaja (terveyskeskuksen osastonhoitaja) lukuunottamatta 2455 Kuljetuspalvelut 2465 Muut asumispalvelut perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 3000 Avohuollon palvelut terveyskeskuksen osastonhoitaja (kotihoidon johtaja) 3400 Vuodeosasto terveyskeskuksen osastonhoitaja (kotihoidon johtaja) 3500 Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja (terveyskeskuksen osastonhoitaja) 3600 Hammashuolto vastaava hammaslääkäri (perusturvasihteeri) 3700 Hallinto ja talous perusturvajohtaja (perusturvasihteeri)

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta INVESTOINNIT Kotipalveluauto Päiväkeskuksen kalusteet Hoitajakutsujärjestelmä palveluasunnoille Ryhmäkodin yhteisten tilojen kalustus perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) perusturvajohtaja (kotihoidon johtaja) TASETILIT 2317 Esko Pietarisen rahasto perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2320 Elsa Voutilaisen rahasto perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2321 Hilja ja Otto Lappalaisen rahasto 2392 Huollettavien varat perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2566 Pro Consona -toimeentulotuki perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) 2567 Pro Consona välitystilit perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) Pro Consona lastensuojelu perusturvajohtaja (sosiaalityöntekijä) Jakelu ao. viranhaltijat reskontra kirjanpito

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE HANKINTOJEN OSALTA VUONNA 2013/PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT PETU 15 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Hallintosäännön 53 :ssä määrätään seuraavaa: "Kunnanhallitus hyväksyy hankintaohjeet. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hallinokunnan omaa tarvetta varten suoritettavista hankinnoista talousarvion rajoissa noudattaen kunnanhallituksen antamia hankinta- tai muita ohjeita. Kunnanhallitukselle ja lautakunnalla on oikeus siirtää edellä mainittua toimivaltaa alaisilleen tilivelvollisille viranhaltijoille määräämiensä rajojen puitteissa." Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hankintojen suorittamisessa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä sekä hankintalainsäädäntöä. Hankinnoissa on huo mioi tava mm. kil pai lut ta mi nen (pääsään tö), tarjousten va lin takri tee rit erityi sesti kun kri teerinä on ko ko naistaloudel li suus eli myös muut te kijät kuin hinta, viran haltija pää tösten te keminen pe ruste luineen, kun nan hallituk sen ja lau ta kun nan ot to-oi keus se kä han kin tapää tösten täy tän töönpano ja kir jalli sen han kinta sopi muksen tekeminen. Perusturvalautakunta voi siirtää hankintoja koskevaa toimivaltaa alaisil leen ti li vel vollisille viranhaltijoille määrittelemällä vuosittain hankinta val tuudet tiet tyyn euromäärään asti. Hallintokuntien on huolehdittava henk liöstön riittä västä prehdyttämisesta hankintalainsäädäntöön ja muihin hankintasäännöksiin. Yli euron hankinnoista tulee tehdä hankintapäätös (otto-oikeusraja on euroa), euron hankinnoista pidetään vähintään päätösluetteloa (200 euroa on irtaimistoluetteloinnin raja). Kunnanhallitus on antanut suosituksen, että toimialapäälliköiden hankinta- ja suunnitteluvaltuu det päätetään siten, että kunnanjohtajalla on euroa, teknisellä johtajalla enintään euroa ja muilla toimialapäälliköillä ja viranhaltijoilla enintään euroa. Perusturvalautakunnalla on toimivalta päättää omaa tarvettaan varten suori tet ta vis ta hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Atk-hankinnat suoritetaan keskitetysti atk-suunnittelijan kautta. Kopiokoneja mat ka pu he lin han kin nat teh dään kes ki te tys ti asia kas palve lusihteerin kaut ta. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta päättää ta lousarvioon va rattujen hankintamäärärahojen käytöstä vuon na 2013 seu raavaa: 1. Perusturvajohtajalla on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Ylimenevältä

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta osalta hankinnoista päättää perusturvalautakunta euroon saakka. 2. Muilla perusturvan toimialan viranhaltijoilla, joille lautakunta on myöntänyt tositteiden hyväksymisoikeuden, on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa (ALV 0 %). Jakelu ao. viranhaltijat kirjanpito reskontra

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN OSA-AIKAISESTI PETU 16 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Terveyskeskuslääkärin virka on ollut haettavana mennessä siten, että virka voidaan täyttää myöskin osa-aikaisesti. Pätevyysvaatimuksena virkaan on laillistetun lääkärin pätevyys. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaa on hakenut lääketieteen lisensiaatti Tiina Antoniina Puhakka. Hakemuksessa hän on ilmoittanut hakevansa virkaa osapäiväisesti, kuitenkin vähintään 10 työtuntiin viikossa. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. valita terveyskeskuslääkärin osa-aikaiseen virkaan lääketieteen lisensiaatti Antoniina Puhakan 4 kuukauden koeajalla 2. terveyskeskuslääkäri Antoniina Puhakan peruspalkaksi 10 tunnin työajalla 27,03 %/3.168,50 (hinnoittelukohta L1TK6100) 3. valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Jakelu Puhakka Antoniina palkanlaskenta

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKATEHTÄVIEN HOITAMINEN OSA-AIKAISESTI PETU 17 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Lääkäri Esa Silvennoinen on toiminut kunnanhallituksen päätöksellä ( ) suostumuksensa mukaisesti kuntoutuksesta vastaavana lääkärinä ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän terveydenhuollon asiantuntijana. Lisäksi hän on toiminut kotisairaanhoidon lääkärinä. Heinäveden kunnan hallintosäännn 8 :n mukaan kunnanhalllitus määrää terveyskeskuksen kuntoutuksesta vastaavan lääkärin ja hänen sijaisensa. Kuntoutuksesta vastaava lääkäri päättää hallintosäänön 19 :n mukaan rintamaveteraanien kuntoutukseen valinnasta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta ostopalveluna. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävät on määritelty kuntotuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 7 :ssä ja hallintosäännön 17 :n mukaan asiakasyhteistyryhmän asettaminen kuuluu perusturvalautakunnan toimivaltaan. Esa Silvennoisen kanssa on neuvoteltu terveyskeskuslääkärin virkatehtävien hoidosta osa-aikaisesti esityslistan liitteen no 6 mukaisesti. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. palkata Esa Silvennoisen suostumuksensa mukaisesti hoitamaan erikseen esityslistan liitteessä sovittuja terveyskeskuslääkärin tehtäviä osa-aikaisesti ja nimetä hänet terveydenhuollon asiantuntijajäseneksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään 2.esittää kunnanhallitukselle, että Esa Silvennoinen nimetään suostumuksensa mukaisesti kuntoutuksesta vastaavaksi lääkäriksi 3. esittää kunnanhallitukselle, että edellä mainituista tuntityönä hoidetuista virkatehtävistä maksetaan 100 euroa/tunti. Jakelu Kunnanhallitus

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / KOTIPARI KY 9/ /2013 PETU 18 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kotipari Ky on jättänyt lautakunnalle yksityisestä sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen toiminnan muutoksesta tarvittavine liitteineen. Kotipari Ky:n pääasiallisena toimalana on ollut kotisiivukset ja asiointiapu yksityishenkilöille sekä toimisto- ja kiinteistösiivoukset. Yrityksen kotipaikka on Suonenjoki. Yrityksen tarkoituksna on laajentaa toimintaa kotipalveluihin, lähinnä vanhusten hoivapalveluihin, lukien. Yritys palkkaa hoivapalveluihin osa-aikaisen työntekijän. Ilmoituksen liitteenä on toimintasuunnitelma, jäljennös kauppareksiterioteesta ja yhtiösopimuksesta, jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta sekä asiakasrekisterin rekisteriselosta. Asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 11 ). Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle edellä mainitun lain 11 ja 12 :n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottava ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa (13 ). Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta 1. merkitsee Kotipari Ky:n ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta tietoonsa saatetuksi 2. esittää aluehallintovirastolle, että Kotipari Ky:n ilmoitus toiminnan laajentamisesta kotipalveluihin/hoivapalveluihin merkitään yksityisten sosiaalipalvelujen antajien rekisteriin, koska palvelu täyttää sille laissa säädetyt edellytykset Jakelu Kotipari Ky Aluehallintovirasto

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET PALVELUASUMISESSA PETU 19 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Asiakasmaksulain 11 1 mom:n mukaan sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Maksujen alentaminen/ perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Heinävedelle vahvistetuissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa ei ole erikseen määritelty (esim. käyttöraha, säästöjen ja varallisuuden vaikutus), milloin asukkaalla on oikeus palveluasumisen asiakasmaksujen alentamiseen/ perimättä jättämiseen, vaan tällä hetkellä asiaa tarkastellaan toimeentulotukilain pohjalta. Tällöin palveluasumisessa asuvan henkilön tulot ja menot lasketaan normaalin toimeentulotukikaavan ja perusturvalautakunnan soveltamisohjeiden mukaisesti ja laskelman perusteella sosiaalityöntekijä tekee tarvittaessa esityksen maksun alentamiseksi/ perimättä jättämiseksi perusturvajohtajalle. Laissa toimeentulotuesta todetaan, että perusosa kattaa ruuan, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Asumispalveluissa asiakas voi joutua mm. käyttämään ateriapalveluja, jotka voivat tuoda mukanaan huomattavan asiakkaan valinnoista riippumattoman kustannuserän, joka toimeentulotukilaskelman tulee huomioida välttämättömänä menona. Muita perusmenoja ovat asumismenot, sähkö, kotivakuutus ja vähäistä suuremmat terveysmenot. Asiakkaalle saattaa palveluasumisen tarpeen vuoksi aiheutua lisäksi muita pakollisia kuluja( esim. edunvalvontapalkkio), jotka kuuluvat toimeentulotukilain mainitsemiin henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuihin menoihin. Heinäveden perusturvalautakunta on vahvistanut toimeentulotuen soveltamisohjeet Ohjeistusta on perusteltua tarkentaa asumispalveluissa asuvan osalta liitteen no 7 mukaisesti. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta tarkistaa toimeentulotuen soveltamisohjetta asumispalveluiden osalta liitteen no 7 mukaisesti.

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Jakelu sosiaalityöntekijät

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta VAMMAISPALVELU- JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUKSET SEKÄ KIIREETTÖMÄT PAARIKULJETUKSET PETU 20 Valmistelijat logistiikkapäällikkö Taru Hynninen, Ahlströminkatu 6,78250 VARKAUS, gsm , ja perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Keski- Savon logistiikkayksikkö pyysi sitovia tarjouksia Heinäveden kunnan vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin sekä kiireettömiin paarikuljetuksiin sopimuskaudelle , mahdollinen optio 1 vuosi. Hankintamuotona käytettiin avointa menettelyä. Hankinta ylittää EUkynnysarvon. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus Hilmapalvelimessa Tarjouspyyntö oli saatavilla Hilmapalvelimesta Määräaikaan klo mennessä saapui kymmenen (10) tarjousta. Tarjousten avaustilaisuus pidettiin klo 10:34 Keski- Savon logistiikkayksikössä. Avaustilaisuus oli suljettu. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin neljässä vaiheessa 1. tarjoajien ja mahdollisten alihankkijoiden kelpoisuuden arviointi 2. tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. tarjousten alennusprosentin vertailu 4. useammalla tarjoajalla alennusprosentin ollessa sama, ratkaistiin järjestys paremmalla euroluokalla. Sopimusmalli on puitejärjestely (hankintalaki 32 ) Tarjousvertailussa kävi ilmi, että eräät toimittajat olivat jättäneet toimittamatta euroluokan ajoneuvostaan. Tilaaja antoi puhelimitse kaikille euroluokan unohtaneille kolme päivää lisäaikaa toimittaa puuttuvat liitteet. Puutteelliset liitteet piti toimittaa logistiikkapäällikölle tiedoksi perjantaina klo 16:00 mennessä. Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu toteutettiin soittamalla jokaiselle puutteellisen tarjouksen lähettäneelle henkilökohtaisesti tiistain aikana, sillä osalla toimittajista ei ole käytössään sähköpostia. Osa tarjouksista tulee hylätä niiden ollessa edelleen puutteellisia liitteiden osalta huolimatta tilaajan antamasta lisämahdollisuudesta. Hankintalain 46 mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Hylättäväksi esitetyt tarjoukset: Yhteenliittymä taksipalvelu Räsänen: tarjouksesta puuttuu euroluokat Jari Turunen: tarjouksesta puuttuu euroluokat ja energiamerkintä Tanen taksi: tarjouksesta puuttuu euroluokat, energiamerkintä, taksilupa sekä verotodistukset.

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Keski- Savon logistiikkayksikkö esittää, että toimittajiksi sopimukselle A valittaisiin seuraavat toimittajat seuraavassa järjestyksessä: 1. JHK Group OY (ensisijainen sopimusautoilija) -10,1% 2. Perttu Laukkanen yhteenliittymä -10% 3. Karvion taksipalvelu -6% 4. Juha Laukniemi -5% 5. Heikki Karvonen -4% 6. Kypäräjärven taksi Taito Rantala sekä Taksi Vihreälinja -0% Sopimuksen B toimittajajärjestys olisi seuraava: 1. Perttu Laukkanen yhteenliittymä - 10 % Tarjouspyynnössä hankintapäätöksen perusteista oli ilmoitettu seuraavasti: Paras alennusprosentti voittaa. Tarjoajien ollessa tasapisteissä alennusprosentin suhteen, voittaa parempaan euroluokkaan sijoittuva kalusto ja sen haltija. Alennusprosentin painoarvo on 100 %. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (kh ) lautakunnilla on toimivalta päättää lautakunnan omaa tarvetta varten suoritettavista hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset sekä kiireettömät paarikuljetukset yhteensä ylittävät hankintahinnaltaan kyseisen hankintahinnan. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää Keski-Savon logistiikkayksikön esityksen mukaisestikunnanhallitukselle, että toimittajaksi sopimukselle A valitaan seuraavat toimittajat seuraavassa järjestyksessä: 1. JHK Group Oy (ensisijainen sopimusautoilija) -10,1 % 2. Perttu Laukkanen yhteenliittymä -10 % 3. Karvion taksipalvelu -6 % 4. Juha Laukniemi -5 % 5. Heikki Karvonen -4 % 6. Kypäräjärven taksi Taito Rantala sekä Taksi Vihreälinja -0% Sopimuksen B toimittajajärjestys on seuraava: 1. Perttu Laukkanen yhteenliittymä -10 %. Tarjouspyynnössä hankintapäätöksen perusteista oli ilmoitettu seuraavasti: Paras alennusprosentti voittaa. Tarjoajien ollessa tasapisteissä alennusprosentin suhteen, voittaa parempaan euroluokkaan sijoittuva kalusto ja sen haltija. Alennusprosentin painoarvo on 100 %.

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Hylättäviksi esitetään seuraavat tarjoukset: Yhteenliittymä taksipalvelu Räsänen: tarjouksesta puuttuu euroluokat Jari Turunen: tarjouksesta puuttuu euroluokat enrgiamerkintä Tanen taksi: tarjouksesta puuttuu euroluokat, energiamerkintä, taksilupa Liite nro tarjouspyyntö 8 Liite nro tarjousten avauspöytäkirja 9 Liite nro tarjousvertailu 10 Merkitään pöytäkirjaan, että Martti A. Räsänen ja Anu Ruotsalainen poistuivat esteellisinä (osallisuusjääviys) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla-Maija Simelius. Jakelu Kunnanhallitus

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI PETU 21 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 497/ :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta on tiedotettava kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järrjestäville yhteisöille. Edellisellä valtuustokaudella yhteistyöryhmään on kuulunut terveydenhuollon, sosiaalihuollon, kansaneläkelaitoksen ja työ- ja elinkeinotoimiston edustajat. Terveydenhuollon edustaja on toiminut yhteistyöryhmän koollekutsujana. Hallintosäännön 17 6-kohdan mukaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asettaa perusturvalautakunta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta asettaa kuntoutustyöryhmän valtuustokaudelle ja 1. nimeää tervedenhuollon edustajaksi suostumuksensa mukaisesti lääkäri Esa Silvennoisen, joka toimii ryhmän koollekutsujana sekä sosiaalihuollon edustajaksi sosiaalityöntekijä Martti Leppäsen 2. pyytää Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiriä ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimistoa nimeämään yhteistyöryhmään omat edustajansa. Jakelu Silvennoinen Esa Leppänen Martti Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN PETU 22 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus antoi vuonna 2001 valtuustoaloitteen pohjalta perusturvalautakunnan harkittavaksi vanhusneuvoston asettamisen. Perusturvalautakunta on asettanut toimikaudkseen vanhusneuvoston eli vuosina , ja Edustajan ja heidän varahenkilönsä ovat vanhusneuvostoon nimenneet Heinäveden Eläkeliitto, Eläkkeensaajat ja Eläkeläiset ry, sotiemme veteraanijärjestöt, Heinäveden seurakunta, sivistystoimi ja tekninen toimiala. Perusturvan toimialan edustaja on toiminut neuvoston sihteerinä. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain 17 :n tarkoittama toimielin. Vanhusneuvoston toimintasäännön, jonka perusturvalautakunta on vahvistanut, mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon voimaan tulevan vanhuspalvelulain 7 :n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan sunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. asettaa vanhusneuvoston toimikaudekseen pyytää esitystä yhdestä edustajasta ja hänen varahenkilöstään seuraavilta toimijoilta Heinäveden Eläkeliitto ry, Heinäveden Eläkkeensaajat ry, Heinäveden Eläkeläiset ry, Heinäveden Kristilliset Eläkeläiser ry, Heinäveden seurakunta, sivistystoimen toimiala ja teknisen toimen toimiala 3. nimetä perusturvan toimialan edustajaksi muisti- ja virikeohjaajan ja kotihoidon johtajan, joka toimii neuvoston sihteerinä ja koollekutsujana.

31 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Perusturvalautakunta Jakelu ao. järjestöt Heinäveden seurakunta sivistystoimi tekninen toimi

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY-

Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Kunnanhallitus 07.02.2011 AIKA 07.02.2011 klo 17:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS 22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVE-

Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS 22 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVE- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2012 40 AIKA 23.05.2012 klo 17:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 21 ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON VALVONTAPÄÄ- 42 TÖS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS-

Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN 294 153 VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012 292 Kunnanhallitus 27.06.2012 AIKA 27.06.2012 klo 17:00-20:20 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 TUOTANTOTILOJEN VAIHTAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN

Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 51 Perusturvalautakunta 11.05.2011 AIKA 11.05.2011 klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI-

Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN (OSA-AIKATYÖ) MYÖNTÄMI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2010 149 Perusturvalautakunta 13.10.2010 AIKA 13.10.2010 klo 18:00-20:35 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO-

Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 103 Perusturvalautakunta 28.09.2011 AIKA 28.09.2011 klo 18:00-21:15 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot