JOT Automation Group Oyj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOT Automation Group Oyj"

Transkriptio

1 J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s

2 Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka ovat merkittyinä osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämässä yhtiön osakasluettelossa ja jotka ovat ilmoittaneet osallistumisestaan viimeistään klo Pyydämme halukkaita ilmoittautumaan osoitteeseen: Jaana Kenttälä, JOT Automation Group Oyj, PL 45, Y H T I Ö K O K O U S Oulunsalo. Puh (arkisin klo ), fax Sähköposti: JOT Automation Group Oyj:n hallituksen ehdotus vuodelta 1999 maksettavaksi osingoksi on 0,013 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on ja osingon maksupäivä Suomessa T U L O S T I E D O T JOT Automation Group julkaisee tietoja tilikaudelta 2000 suomeksi ja englanniksi seuraavasti: Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätöstiedote helmikuussa 2001 Vuosikertomus maaliskuussa 2001 T U L O S T I E D O T Taloudellisia julkaisuja voi tilata JOT Automation Group Oyj:n sijoittajaviestinnästä puh ja fax , tai sähköpostilla Tulostiedot ja lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi myös konsernin Internet-sivuilla osoitteessa S I J O I T T A J A - Y H T E Y D E T JOT Automation Group Oyj Toimitusjohtaja Jorma Terentjeff, puh , fax tai sähköposti Irma-Liisa Korhonen, johtaja, sijoittajasuhteet puh , fax , tai sähköposti

3 V u o s i k e r t o m u s T U O T A N T O A U T O M A A T I O N G L O B A A L I E D E L L Ä K Ä V I J Ä Suomi Ruotsi Viro Iso-Britannia Saksa Italia Unkari Ranska Yhdysvallat Kiina Korea JOT Automation Group -konserni muodostettiin Konsernilla on tytäryhtiöitä, yhteisyrityksiä sekä edustustoja 12 maassa. JOTin henkilöstön määrä vuoden 1999 lopussa oli 601, joista 299 työskenteli muualla kuin yhtiön kotimaassa Suomessa. Singapore JOT Automation Group kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotantoautomaation kokonaisjärjestelmiä, osakokonaisuuksia sekä tuotantoautomaatiolaitteita. Yhtiön tärkeimmät asiakasryhmät telekommunikaatioteollisuuden lisäksi ovat informaatioteknologia- ja autoelektroniikkateollisuuden yritykset sekä sopimusvalmistajat. JOTin asiakkaat valmistavat yhtiön toimittamalla tuotantoautomaatiolla volyymituotantona korkealaatuisia, kaikkialla maailmassa tunnettuja merkkituotteita. JOT Automation Groupin oma palveluverkosto, paikalliset jälleenmyyjät sekä yhteistyökumppanit palvelevat yhtiön asiakkaita maailmanlaajuisesti. 1

4 J O T A U T O M A T I O N G R O U P S i s ä l l y s l u e t t e l o JOT Automation Groupin tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus 6 JOT Automation Groupin toimintaympäristö 8 Kasvun ja menestyksen tekijät 11 Lähtökohtana asiakas, toiminta-alueena maapallo 12 Automaatiota kokonaisuuksien hallintaan 15 Tutkimus ja tulevaisuuden teknologiat 18 Hallituksen toimintakertomus 22 Konsernin tuloslaskelma 26 Konsernin tase 27 Emoyhtiön tuloslaskelma 28 Emoyhtiön tase 29 Konsernin rahoituslaskelma 30 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31 Tilinpäätöksen liitetiedot 32 Tunnusluvut kalenterivuosittain 42 Tunnuslukujen laskentakaavat 43 Voitonjako ja tilintarkastuskertomus 44 Tietoja JOT Automation Groupista sijoituskohteena 45 JOT Automation Groupin keskeiset tiedotteet Konsernin hallitus ja johto 50 Konsernihallinto-ohje 52 Yhteystiedot 53 2

5 V u o s i k e r t o m u s J O T N U M E R O I N A Liikevaihto ja liikevoitto-% MEUR % Tulos rahoituserien jälkeen MEUR % Tutkimus- ja kehittämismenot MEUR % Liikevaihto Liikevoitto (% liikevaihdosta) Tulos rahoituserien jälkeen % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta Taseen loppusumma, omavaraisuusaste ja sijoitetun pääoman tuotto MEUR % Oma pääoma ja tuottoprosentti (roe) MEUR % Korolliset nettovelat ja velkaantumisaste (Gearing), % MEUR % Taseen loppusumma Omavaraisuusaste, % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Oma pääoma ROE Korolliset nettovelat Velkaantumisaste (Gearing), % Liikevaihto markkina-alueittain Liikevaihto tuoteryhmittäin Liikevaihto asiakastoimialoittain Aasia Suomi Muut Piirikortin käsittelylaitteet Muu elektroniikkateollisuus ja muu liikevaihto Elektroniikan sopimusvalmistus 19,7 % 20 % 26 % 5,4 % 10 % 9 % Amerikka 23,8 % 36,5 % Muu Eurooppa Robottituotteet 27 % 38 % Testauslaitteet Matkaviestintä 84,6 % 3

6 J O T A U T O M A T I O N G R O U P J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T Ä R K E I M M Ä T T A P A H T U M A T Myynti- ja tuotantoverkosto vahvistui Eurooppa JOT hankki Italiasta MGZ Automation Srl:n. Unkariin perustettiin JOT Automation Kft. Visual Components Oy, 3D simulointi- ja visualisontimalleja sekä 3D -työkaluja tuottava yritys perustettiin. JOT hankki 49 %:n omistuksen pakkauskoneita valmistavan suomalaisen Formeca Oy:n osakekannasta. Myyntiverkostoa laajennettiin solmimalla edustussopimus saksalaisen elektroniikka-alan kauppahuone Peter Jordan GmbH:n kanssa. Uudet toimitilat Oulunsalossa otettiin käyttöön. USA OZO Diversified Automation, Inc:in liiketoiminta JOT Automation Groupille. Kaupan myötä JOT lisäsi jyrsintäsolujen osaamistaan. Myyntikonttorit Kaliforniaan ja Floridaan. Aasia JOT perusti yhteisyrityksen Koreaan yhdessä Korean Mechatek Ltd:n kanssa. Yhteistyösopimus Silicon International Ltd:n kanssa JOT Automation Groupin tuotteiden ja kokonaisjärjestelmien markkinoinnista ja myynnistä Kiinassa. Singaporeen perustetulla edustustolla JOT vahvisti asemiaan elektroniikkateollisuuden laite- ja järjestelmätoimittajana Aasian markkinoilla. J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T Ä R K E I M M Ä T T A P A H T U M A T Uutta teknologiaa käyttöön JOT Automation Group julkisti ensimmäisen elektroniikkateollisuuden lopputuotteen pakkaukseen tarkoitetun robottisolun. Laitteessa sovelletaan ABB:n uusinta robottiteknologiaa. Visual Components Oy alkoi valmistaa 3D simulointiohjelmistoja JOT Automation Groupin tuotantolinjojen ja kokonaisjärjestelmien suunnittelua ja markkinointia varten. Ohjelmistot mahdollistavat nopean, asiakaskohtaisen tuotantolaitteiden tietokonesimuloinnin. Yhteistyötä maailmanmerkkien kanssa JOT Automation Group ja Siemens AG solmivat globaalin yhteistyösopimuksen elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation myynnin ja markkinoinnin pitkäaikaisesta kehittämisestä. JOT Automation Group ja sveitsiläinen Swisslog Holding AG ryhtyivät strategiseen yhteistyöhön elektroniikkateollisuuden toimitusketjujen (Supply Chain Management, SCM) hallinnan kehittämiseksi. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuoden 2000 alussa. Edellämainitut yhteistyösopimukset yhdessä Agilent Technologies:n (Hewlett Packard) ja ABB Robotics Ab:n kanssa tehtävän yhteistyön kanssa tuovat huomattavan lisän JOT Automation Groupin toimintaan. 4

7 V u o s i k e r t o m u s Vuosi 1999 oli JOT Automation Groupille jälleen erittäin vahvan, taloudellisesti kannattavan kasvun vuosi. Voimakkaan kasvumme taustalla olivat toimintamme laajeneminen uusille markkina-alueille, painopisteen siirtyminen automaatiojärjestelmäkokonaisuuksien toimituksiin sekä entisestään tarkentunut asiakaslähtöinen toimintamalli. 5

8 J O T A U T O M A T I O N G R O U P T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Vuosi 1999 oli JOT Automation Groupille jälleen erittäin vahvan, taloudellisesti kannattavan kasvun vuosi. Voimakkaan kasvumme taustalla olivat toimintamme laajeneminen uusille markkina-alueille, painopisteen siirtyminen automaatiokokonaisuuksien toimituksiin sekä entisestään tarkentunut asiakaslähtöinen toimintamalli. Samalla 1999 oli JOT Automation Group Oyj:n ensimmäinen täysi vuosi pörssinoteerattuna yhtiönä. Liikevaihtomme vuonna 1999 oli 99,4 miljoonaa euroa, joten liikevaihtomme kasvoi 48 % vuodesta Liiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 17,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 62 %. Aidosti maailmanlaajuinen kumppani Listautumisen yhteydessä vuonna 1998 asetimme päämääräksemme olla maailmanlaajuisesti johtava elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation kokonaisjärjestelmien toimittaja. Nyt olemme lähellä tavoitettamme. Jatkoimme toimintamme laajentamista uusille markkina-alueille. Aasiassa perustimme yhteisyrityksen Koreaan sekä edustuston Singaporeen. Unkariin perustamamme tytäryhtiö palvelee Itä-Euroopan voimistuvaa telekommunikaatioteollisuutta. Lisäksi vahvistimme jakelukanavaverkostoamme solmimalla jälleenmyyntisopimuksia eri markkina-alueiden johtavien jälleenmyyjien kanssa. Erittäin merkittävänä pidämme Siemens AG:n kanssa solmimaamme maailmanlaajuista myynnin ja markkinoinnin yhteistyösopimusta. Yhteistyömme Agilentin (ent. Hewlett-Packard) sekä tuotekehitysyhteistyö ABB Robotics Products Ab:n kanssa jatkuivat tiiviinä. Yhteistyökumppaneidemme osaamisen hyödyntäminen monipuolistaa kasvuedellytyksiämme. Logistiikan hallinta kokonaisjärjestelmien osaksi T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Olemme täydentäneet kokonaisjärjestelmiämme runsaasti kiinnostusta herättäneellä, automaattisella pakkausjärjestelmällä. Tuotantolinjaan yhdistettynä uusi pakkausjärjestelmä tuottaa testattuja ja pakattuja lopputuotteita suoraan asiakkaan jakelujärjestelmään. Näin logistiikan hallinnasta on tulossa olennainen osa tuotannon kokonaisratkaisuja. Elektroniikkateollisuuden tuotantoprosessissa logistiikan hallinta kohdistuu pääasiassa kahteen vaiheeseen. Tuotteen valmistukseen tarvittavat komponentit on tuotava linjalle katkeamattomana virtana. Toisaalta valmistuvien lopputuotteiden on siirryttävä nopeasti jakelujärjestelmään. Molemmissa vaiheissa tuotantolinjaa ohjaavalla ohjelmistolla on ratkaiseva tehtävä. Viime vuonna aloittamamme verkottuminen ohjelmistoasiantuntijoiden kanssa jatkuu. Käytämme oman erikoisalansa huippuosaajia ja keskitymme itse integroimaan syntyneet osatekijät tuotantojärjestelmiimme. JOTin koko, kannattavuus ja sitoutuminen turvaavat yhteistyökumppaneidemme toimintaa ja antavat niille mahdollisuudet kehittyä omilla erikoisaloillaan. Vuoden 2000 alussa käynnistynyt yhteistyö logistisiin järjestelmiin erikoistuneen Swisslogin kanssa ja omat ohjelmistotuotteemme antavat meille hyvät mahdollisuudet tarjota asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti tukevia ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi sähköistä kaupankäyntiä edistävät järjestelmät. Asiakkuusajattelu ulottuu asiakkaiden lisäksi loppukäyttäjiin Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu. Tästä on esimerkkinä yksilöllisyyden vaatimusten lisääntyminen kustannustasoa nostamatta. Sähköisen, lähes reaaliaikaisen kaupankäynnin sekä autoteollisuudesta tutun massaräätälöinnin kasvu vauhdittuu. Samalla vaatimukset valmistus- ja toimitusajan lyhentämiseksi, tuotesyklin nopeuttamiseksi sekä varastointitarpeen pienentämiseksi kasvavat. JOTin tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalle paras mahdollinen toimintamalli. Asiakaspalvelukonsepteja luotaessa on huomioitu eri asiakassegmenttien erilaiset tarpeet ja kehitysvaiheet. Sekä globaalisti 6

9 V u o s i k e r t o m u s Jorma Terentjeff toimitusjohtaja toimivat avainasiakkaamme että paikalliset asiakkaamme hyötyvät laajasta osaamisalueestamme ja vahvasta paikallistason palveluverkostosta. Asiakasyhteistyön toimivuus ja luottamuksellisuus olivat lähtökohtia myös marraskuussa 1999 käyttöönotetun uuden tehtaamme suunnittelussa. Sulautuminen synnyttää markkinajohtajan Helmikuussa 2000 elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatioon erikoistuneiden yhtiöiden, JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n hallitukset päättivät esittää yhtiökokouksille yhtiöiden sulautumista. Uuden yhtiön kilpailuetu perustuu entistä vahvempaan tuotekehitykseen, suurempiin kokonaisjärjestelmätoimituksiin ja kykyyn kehittää asiakkaiden tuotantoprosessia. JOTin ja PMJ:n yhdistyminen mahdollistaa resurssien tehokkaamman hyödyntämisen eri markkinaalueilla. Päällekkäisiä toimintoja karsimalla vapautetaan voimavaroja nopean kasvun toteuttamiseen. Erikoistuvat tehtaat ja kasvavat sarjakoot lisäävät kustannustehokkuutta. Myös materiaalihankintojen keskittämisellä saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä. Vuosittaisten synergiaetujen on arvioitu olevan 4-5 % liikevaihdosta vuodesta 2001 lähtien. Yhdistymisessä syntyy toimialan markkinajohtaja ja yksi vahva tuotemerkki. T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Kasvu jatkuu vuonna 2000 Tavoitteemme on kasvattaa liikevaihtoamme toimialan kasvua nopeammin ja samalla säilyttää toiminnan kannattavuus hyvänä. JOTin kasvun perustana on matkaviestinteollisuuden edelleen vahvaksi ennakoidun kasvun jatkuminen. Samoin uuden informaatioteknologian voimakas kehitys ja elektroniikan lisääntyminen autoteollisuudessa ennakoivat tuotteidemme kasvavaa kysyntää. Odotamme myös uusien markkina-alueiden, Aasian ja Itä-Euroopan, vauhdittavan kasvutavoitteemme saavuttamista. Panostuksemme tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovat edellytyksiä menestyksellemme. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus tulee olemaan 7 %:n tasolla liikevaihdostamme. Näin olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä toimialaamme. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja työhönsä intohimoisesti paneutuva henkilöstö on yksi menestyksemme edellytyksistä. Haluan kiittää koko henkilökuntaa innostuneesta ja innovatiivisesta työpanoksesta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kiitän myös asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme sekä yhteistyökumppaneitamme rakentavasta yhteistyöstä ja luottamuksesta yhtiöömme. Maaliskuussa 2000 Jorma Terentjeff 7

10 J O T A U T O M A T I O N G R O U P J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö Automaatio on muuttanut ja tulee edelleen muuttamaan voimakkaasti elektroniikkateollisuuden tuotantoprosesseja. Tuotteiden valmistus nopeutuu. Tuotteiden korkea ja tasainen laatu varmistuu. Uudet tuotteet saadaan markkinoille entistä nopeammin, kun tuotetta ja sen tuotantojärjestelmää suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Tuotteita valmistetaan maailmanlaajuisten markkinoitten edellyttämällä volyymilla. Tuotannon on kyettävä ratkaisemaan myös loppukäyttäjien yksilöllisyysvaatimukset: tuotteiden halutaan heijastavan ja korostavan käyttäjänsä persoonallisuutta. Toisaalta Internet on vähentänyt ja vähentää edelleen väliportaita avaamalla väylän loppukäyttäjältä suoraan valmistajalle. Myös yritysten välisillä markkinoilla pienistä, asiakaskohtaisista tuote-eristä on tulossa entistä tärkeämpiä. Tuotannon ja logistiikan tehokas automatisointi on ainoa tapa, jolla yritys pystyy nopeasti ja kustannustehokkaasti tyydyttämään maailmanlaajuisten markkinoiden volyymi-, laatu-, hinta- ja yksilöllisyysvaatimukset. J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö Asiakkaidemme toimialat ovat kasvussa JOT Automation Groupin asiakasyritykset toimivat elektroniikkateollisuudessa valmistaen toimittamallamme tuotantoautomaatiolla telekommunikaatio-, informaatioteknologia- sekä autoelektroniikkatuotteita. Näistä merkittävin segmentti on telekommunikaatio, jonka osuus oli yli 80 % vuoden 1999 liikevaihdostamme. Asiakkaamme toimivat aloilla, joiden kasvupotentiaali on suuri. Asiakkaidemme valmistamat tuotteet tavoittavat edelleen uusia asiakasryhmiä ja uusia markkina-alueita. Tuotteiden kehittyessä nykyiset loppukäyttäjät siirtyvät kehittyneempiin ja yksilöllisempiin ratkaisuihin. Kun asiakkaidemme markkinat kasvavat ja tuotteet monimutkaistuvat, kasvavat myös JOTin markkinat. 8

11 V u o s i k e r t o m u s Strategisesta yhteistyöstä kilpailuetua Johtavat merkit valitsevat yhteistyökumppaninsa kriittisesti. Ne hakevat tietoa, taitoa ja asioiden nopeaa soveltamiskykyä. Näiden yritysten menestymisen ehtoja ovat tuotteiden huippulaatu, edistykselliset tekniset ratkaisut ja kilpailukykyinen hinta. Syvällisessä ja luottamukselliseen tietoon perustuvassa yhteistyössä asiakkaat voivat hyödyntää tehokkaasti automaatiokumppaninsa parasta osaamista: prosessituntemusta ja kykyä ratkaista tuotannolliset ongelmat testattua teknologiaa ja vakiolaitteita hyödyntäen. Varsinkin maailmanlaajuisesti toimivat asiakkaat hyötyvät tutun yhteistyökumppanin käytöstä. Kerran suunniteltu tuotantolinja tai jopa koko tehdas voidaan kopioida ja rakentaa samanlaisena muille markkina-alueille. Tuloksena on asiakkaan jo aikaisemmin hyväksymä laatu ja nopeus sekä logistisen ketjun tehokas hallinta. Markkinat muuttuvat entistä nopeammin Asiakkaamme haluavat keskittyä ydinosaamiseensa: tuotekehitykseen ja markkinointiin. Ne ulkoistavat tuotantoa ja ostavat yhä suuremman osan valmistuskapasiteetistaan tähän erikoistuneilta sopimusvalmistajilta. Tehokkaan tuotekehityksen ansiosta teknologia kehittyy entistä nopeammin. Tuotteet pienenevät, langattomuus lisääntyy, Internetin palvelut tulevat yhä J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö useamman ulottuville esimerkiksi WAP-puhelimen avulla. Samalla tuotteiden elinkaari lyhenee. Globaaleilla markkinoilla valmistuskapasiteetin on oltava suuri, jotta markkinoilletuloaikaa voidaan lyhentää ja uutuustuotteen kaupallinen hyöty maksimoida. Talouden elpyminen avaa uusia alueita Vuonna 1999 JOTin toiminta laajeni Aasiassa ja Itä- Euroopassa. Alueiden talouksien tasapainottuminen ja edelleen vahvistuminen avaa suuria mahdollisuuksia. JOTin erityinen vahvuus näillä markkina-alueilla on ratkaisujemme avulla saatava lopputuotteiden korkea laatu. Aasiassa valmistetaan merkittävä osuus maailmanlaajuisesti markkinoitavista elektroniikkateollisuuden tuotteista. Alueella on myös voimakkaasti kasvava loppuasiakaskunta, mikä tukee teollisuuden keskittymistä Kaakkois-Aasiaan ja Kiinaan. Tällä markkina-alueella tuotevalikoimamme kattavuus yksittäisistä laitteista kokonaisjärjestelmiin antaa potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden aloittaa asteittainen yhteistyö. Kysyntä on jatkunut vahvana myös muilla päämarkkina-alueillamme Amerikassa, Euroopassa ja Pohjoismaissa. Kilpailuasemaamme on parantanut se, että kysyntä on suuntautunut entistä suurempien kokonaisuuksien toimittamiseen. 9

12 J O T A U T O M A T I O N G R O U P Vahva rooli markkinoilla JOT Automation Group on ainoa maailmanlaajuisesti toimiva, kokonaisia tuotantoautomaatiojärjestelmiä tarjoava yritys. Valikoimamme kattaa kokonaisjärjestelmien lisäksi valmistusautomaatioketjun kaikki osa-alueet. Uusimpana alueena on pakkaus, jota elektroniikkateollisuudessa ei ole aikaisemmin toteutettu täysin automatisoituna. Kilpailemme laitetoimittajien ja eri automaatiovaiheiden osatoimittajien kanssa. Kansainvälisiä kilpailijoitamme ovat mm. Integrated Test Engineering, Chad, Prodel Technologies, Nutek Pte, Asys ja Grohman. Integroitujen kokonaisjärjestelmien kysynnän kasvu ja yksittäisten laiteryhmien merkityksen pieneneminen on kuitenkin parantanut asemaamme kilpailussa. Monet asiakkaamme ovat havainneet, että kokonaisuus on tehokkaampi kuin eri laitevalmistajien laitteista koottu järjestelmä. Yksittäisten tuotteidemme kilpailukyky punnitaan päivittäin jakelukanavaliiketoiminnassa, jossa niiden suorituskykyä ja hintaa verrataan eri puolilla maailmaa toimivien laitetoimittajien tarjoamiin tuotteisiin. Tätä kautta saamme arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotteiden kehittämisessä. Näinmyös J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö järjestelmiämme ostavat asiakkaat voivat varmistua siitä, että kokonaisuuden osat ovat kilpailukykyisiä. Muokkaamme toimintaympäristöämme Edistykselliset kokonaisratkaisut, maailmanmerkkien strateginen kumppanuus, innovatiivinen henkilöstö sekä asiakkaidemme liiketoiminnan ja loppukäyttäjien tarpeiden tarkka seuraaminen ovat antaneet meille hyvät toimintaedellytykset. Emme ainoastaan valmista ja toimita asiakkaiden meiltä tilaamia kokonaisjärjestelmiä ja laitteita, vaan olemme mukana luomassa automaatioratkaisuja elektroniikkateollisuuden uusille sovellusalueille. Automaattinen pakkausjärjestelmä ja logististen järjestelmien liittäminen tuotantoautomaatioon ovat osoituksia edelläkävijyydestämme. Rohkeus ja innovatiivisuus ovat tuottaneet meille kilpailuetua markkinoilla. Uusien tuotteiden lanseeraajana olemme vahvoilla silloin, kun alan standardeista päätetään. Lisäksi automaation hyödyntäminen uusilla sovellusalueilla edistää tuotantoautomaation yleistä käyttöönottoa. Elektroniikkateollisuuden ennustettu kasvu MEUR MEUR JOTin asiakkaita Matkaviestintä Nokia Elektroniikan sopimusvalmistus Muu elektroniikkateollisuus Tellabs Ericsson Elcoteq Siemens Motorola Lucent Flextronics Kyrel Chrysler Bose Allgon Dovatron Hella Matkapuhelinmarkkinat (lähde: Robert Stephenson International) NG Industrial Fasco Loewe Sopimusvalmistus (lähde: Dataquest) 10

13 V u o s i k e r t o m u s K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T A siakaslähtöisyys, asiakkaittemme tuotantoprosessien ymmärtäminen, strategisten asiakkuuksien syventäminen, toiminnan maailmanlaajuisuus ja paikallinen läsnäolo, näkemys loppuasiakkaiden kulutuskäyttäytymisen kehityksestä sekä suunnitelmallinen tutkimus ja tuotekehitys ovat menestyksemme avaimia. 11

14 J O T A U T O M A T I O N G R O U P Teijo Fabritius varatoimitusjohtaja, myynti ja markkinointi L Ä H T Ö K O H T A N A A S I A K A S, T O I M I N T A - A L U E E N A M A A P A L L O Ratkaisut ja toimintatavat asiakkaiden ehdoilla Vuonna 1999 tarkensimme markkinointistrategiaamme. Koska asiakkainamme on yrityksiä elektroniikkateollisuuden eri aloilta, eri maanosista ja eri yrityskulttuureista, on luonnollista, että niiden tarpeet ovat erilaisia. Lisäksi asiakasyrityksillä on erilaiset volyymitavoitteet ja yritysten tuotantoteknologia on kehityksen eri vaiheissa. Yhteistä asiakkaillemme on halu kasvaa ja samalla tehostaa toimintaansa. Uusi toimintamallimme perustuu asiakkaidemme toiminnan luonteen entistä tarkempaan tunnistamiseen. Kun olemme perehtyneet asiakkaiden lähtökohtiin ja tavoitteisiin, voimme tarjota heille heidän toimintaansa parhaiten tukevan palvelukonseptin. Oikea palvelu oikeaan tarpeeseen K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Olemme jakaneet liiketoimintamme siten, että jakelukanavamyyntiä ja kutakin avainasiakasta palvelevat erilliset liiketoimintaryhmänsä. Paikallisista toimenpiteistä vastaavat JOTin yhdeksän myyntiyhtiötä sekä 17 maassa toimiva jälleenmyyjäverkosto. Omat yhtiöt tukevat verkostoa teknisissä ja kaupallisissa kysymyksissä. Suurimpia asiakkaitamme palvelevat niille nimetyt avainasiakasorganisaatiot. Näin saavutamme partnership-suhteiden edellyttämän luottamuksellisuuden sekä olemme ajantasaisesti selvillä asiakkaidemme tarpeista. Vastuullamme on myös tuotantoteknologian kehittäminen avainasiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin. Paikallinen tuki tärkeää myös globaaleille avainasiakkaille Avainasiakkaamme toimivat maailmanlaajuisesti. Ne ovat tyypillisesti tilanteessa, jossa ne pyrkivät keskittymään ydinliiketoimintaansa ja jakamaan vastuuta tarvittavan tuotantokapasiteetin varmistamiseksi. Siksi avainasiakkaamme ostavat meiltä entistä suurempia kokonaisuuksia, joihin kuuluvat automaatiojärjestelmät, ohjausjärjestelmät sekä tuotannon suunnittelu. Pyrimme siihen, että järjestelmätoimituksiimme liittyvät käyttöönotto-, koulutus- ja huoltopalvelut voidaan järjestää paikallisesti riippumatta siitä, missä asiakkaan tuotantolaitos sijaitsee. Tarvittaessa sijoitamme JOTin omia asiantuntijoita avainasiakkaiden paikalliseen käyttöön. Näin varmistamme asiakkaille kriittisen tuotantoprosessin jatkumisen keskeytyksettä ja korkealaatuisena. Paikallisen läsnäolon ansiosta pystymme myös huolehtimaan kannattavasti toimittamistamme ratkaisuista. Yksi vuoden 1999 merkittävistä kehityskohteistamme oli avainasiakkaiden ja oman organisaatiomme välisen kommunikoinnin kehittäminen. Tuloksellinen yhteistyö edellyttää, että molempien yritysten eri tasot, eivät ainoastaan myyjät ja ostajat, ovat kiin- 12

15 V u o s i k e r t o m u s Palvelukonseptit Toimitusketjun hallitsija Operaattoripartneri Kapasiteetin tarjoaja Jakelukanavamyynnillä on vahva asema avainasiakasliiketoiminnan rinnalla. Sen merkitys on erityisen suuri uusilla markkina-alueilla, jossa kilpailua käydään yksittäisillä laitteilla paikallisten valmistajien kanssa. Vuonna 1999 laajensimme verkostoamme alueille, joilla ennakoimme kasvua. Taloudellisesta taantumasta nouseva Kaakkois- Aasia muodostaa paitsi yhden maailman suurimmista elektroniikkateollisuuden keskittymistä myös maail- Linjatoimittaja Laitetoimittaja Asiakkaalla on valittavissaan yli Kun asiakas haluaa tuotettaan Asiakkaan nopeasti muuttuviin Asiakas saa JOTin ja sen muiden Tuotannon ja logistiikan globaali 80 JOTin vakiolaitetta tuotannon varten sovelletun tuotantoratkai- tarpeisiin JOT vastaa toimitta- partnereiden yhteistyössä valmis- hallinta vapauttaa asiakkaan eri tehtäviin. Laitteet voidaan sun, JOT tarjoaa asiakkaalle malla valmistuskapasiteettia taman tehtaan. Tehtaan tuotan- resurssit tuotekehitykseen ja mark- toimittaa nopeasti ja ne on helppo prosessituntemukseensa perustu- asiakkaan tarvitsemassa laajuu- tolinjojen ohjaaminen ja käyttö kinointiin: tehtaiden käyttö on liittää tuotantolinjan osaksi. van, nopeasti käyttöönotettavan dessa. Näin asiakkaan tuotanto on optimoitu asiakkaan tarpeiden valmiiksi optimoitu. ja helppokäyttöisen ratkaisun. mukautuu joustavasti ja kustan- mukaan. nustehokkaasti kysyntään. teässä vuorovaikutuksessa keskenään. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet asiakaskohtaisia verkkopalveluja sekä simulointi- ja visualisointituotteita. Kasvua tukevat palvelukonseptit K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Uusi asiakassuhde alkaa usein yksittäisillä laitetoimituksilla. Automaatiojärjestelmän osatoimituksilla asiakas tavallisesti punnitsee laajempia yhteistyömahdollisuuksia. Jos yhteistyö vastaa odotuksia, asiakas on valmis jakamaan vastuuta valmistusprosessin kehittämisestä. JOTin palvelukonsepti on kehitetty sellaiseksi, että sitä voidaan laajentaa yksittäisistä laitetoimituksista kokonaisjärjestelmiin asiakkaan kasvu- ja kehitystavoitteiden mukaisesti. Paikallisasiakkaidemme joukossa on useita suuria yrityksiä, jotka voivat kasvaa uusiksi avainasiakkaiksi. Niille tuotannon laajamittainen automatisointi on strateginen päätös, joka edellyttää automaatiotoimittajalta pitkäaikaista näyttöä asiakassuhteen hoitamisesta. Myyntiverkosto laajenee uusille kasvualueille 13

16 J O T A U T O M A T I O N G R O U P manlaajuisesti merkittävät markkinat elektroniikkateollisuuden lopputuotteille. Vuoden 1999 aikana perustimme edustuston Singaporeen, yhteisyrityksen Koreaan ja käynnistimme yhteistyön Manner-Kiinan johtavan jälleenmyyjän kanssa. Viime tilikaudella Aasian myynnin osuus nousi 20 (14 ) prosenttiin liikevaihdostamme. Odotamme yleistyvän automatisoinnin ja vahvistuneen läsnäolomme lisäävän edelleen kauppaa tällä markkina-alueella. Toinen kasvava alue on itäinen Keski-Eurooppa, jossa on vahvat teolliset perinteet ja läntisiä naapurimaitaan alhaisempi kustannustaso. Palvelemme alueen voimistuvaa telekommunikaatioteollisuutta Unkariin perustetun tytäryhtiön sekä Tsekinmaan ja Puolan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Läsnäolo lisää luottamusta. Palvelemalla asiakkaita heidän omalla kielellään, paikalliset erot huomioiden, olemme soveltaneet menestyksekkäästi tuotteitamme myös kulttuureissa, joissa ihmistyövoima on edelleen merkittävä osa tuotantoa. K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Maailmanlaajuinen ja kestävä tuotemerkki Tunnettuja ja maailmanlaajuisia merkkituotteita valmistavat asiakkaamme tietävät vahvan, tunnistettavan ja halutun mielikuvan merkityksen. JOT Automationista on muodostunut toimialallaan kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tuotemerkki. Tavoitteemme mukaisesti siihen liitetään laadun, nopeuden ja innovatiivisuuden mielikuvat. Vahva tuotemerkki sisältää myös yhtenäisen tavan toimia. Se nivoo eri kulttuureissa toimivan henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme yhteen. Erityisen suuri merkitys vahvalla tuotemerkillä on jakelukanavassa, jossa kauppaa käydään brandeilla. Tavoitteenamme on kehittää JOTista elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation johtava tuotemerkki, jonka tuotteet mielletään toimialan standardeiksi ja jolla on vetovoimaa parhaiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden joukossa. Jot automation groupin toiminnallinen rakenne Avainasiakas Avainasiakas Avainasiakas Asiakkaita T U K Jakelukanavaryhmä Asiakashallinta * Avainasiakasryhmä Avainasiakasryhmä Avainasiakasryhmä I T O I M I N N Tuotehallinta T U O T T E E T I K O N S E P T I T U O T E T E H T A A T O T Tuotanto O U L U N S A L O I T A L L I N N A I A R E Z Z O I D E N V E R I I R V I N G * Kukin avainasiakasryhmä tarjoaa omalle asiakkaalleen suunnittelun, tuotteiden ja konseptien asiakaskohtaisen soveltamisen, koulutuksen, käyttöönoton ja huollon. 14

17 V u o s i k e r t o m u s Pekka Pesonen johtaja, ohjelmistotuotanto A U T O M A A T I O T A K O K O N A I S U U K S I E N H A L L I N T A A N Kokonaisnäkemys asiakkaiden toiminnasta tärkeää Maailmanlaajuisilla markkinoilla kehitystrendit seuraavat nopeasti toisiaan. Seuraamme niiden vaikutusta asiakkaidemme liiketoimintaan ymmärtääksemme, kuinka elektoniikkateollisuuden tuotannolliset tarpeet tulevat kehittymään. Pyrimme ennakoimaan toimintaympäristömme muutoksia ja muutosten avaamia mahdollisuuksia. Siten voimme toimittaa asiakkaillemme entistä kehittyneempiä laitteita, kokonaisjärjestelmiä ja ohjelmistoja. Merkittävä askel kohti entistä kokonaisvaltaisempaa järjestelmätoimittajan roolia otettiin helmikuussa 2000, jolloin käynnistimme yhteistyön logistisia järjestelmiä valmistavan Swisslog Holding AG:n kanssa. Tuotantoprosessi osaksi logistista ketjua K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T JOTin toimittamat automaatiojärjestelmät voidaan liittää osaksi asiakkaan logistista ketjua automaatiolaitteita ohjaavan ohjelmiston ansiosta. Näiden ohjelmistojen avulla laitteet ja niistä muodostetut järjestelmät integroituvat kokonaisjärjestelmäksi, joka tuottaa halutun kapasiteetin. Vuonna 1999 ohjelmistojen kehittäminen oli konsernin strateginen painopistealue. Tavoitteemme on kehittää ohjelmistorajapinnoista maailmanlaajuisia standardeja, jotka edistävät tuotantoautomaation käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Ensimmäinen ohjelmistotuotteemme, pakkauslinjaa ohjaava JOT Line Management System, julkistettiin APEX-messuilla maaliskuussa Ohjelmistojen puhuttava yhtä ja samaa kieltä Ohjelmistoarkkitehtuurimme perustuu avoimiin ohjelmistorajapintoihin. Tämä mahdollistaa tuotteidemme liittämisen asiakkaiden omiin ylemmän tason ohjausjärjestelmiin sekä muiden toimittajien ohjelmistoihin. Ohjelmistoarkkitehtuurimme avoimmuus on myös perusta laajalle verkottumiselle. Sekä ohjelmisto-osaajat että yhteistyötä tekevät laitevalmistajat voivat nopeasti liittyä hankkeeseen, jonka ohjelmisto perustuu vakioituun ratkaisuun ja tarkasti määriteltyyn soveltamistapaan. Verkottumalla erikoisosaamista JOTin rooli ohjelmistojen kehittämisessä on konseptien ja kokonaisuuksien hallinta. Perehdymme toimintaympäristöön ja määrittelemme ohjelmiston vaatimukset kehitystyön pohjaksi. Itse ohjelmistojen kehittämisessä ja tuotannossa hyödynnämme alan erikoisosaajien verkostoa. Verkottumalla saamme käyttöömme kulloinkin tarvittavan suunnittelukapasiteetin sekä oman alansa 15

18 J O T A U T O M A T I O N G R O U P huippuosaamista nopeasti kehittyvillä erikoisalueilla. Tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien, avoimen toimintamallimme ja maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta yhteistyökumppani voi sijaita missä tahansa maapallolla. JOT Automation Group on haluttu yhteistyökumppani. Yhteistyön kautta kumppanimme pääsee nopeasti kasvavalle toimialalle, jossa JOTin koko ja markkina-asema luovat sille turvallisuutta. Edelläkävijyytemme merkitsee haastetta myös kumppaneillemme: edellytämme innovatiivisuutta, nopeutta, kykyä kyseenalaistaa ja nähdä asioita uudella tavalla. Rohkeille partnereille mahdollisuudet ovat rajattomat. Kaupankäynti muuttaa luonnettaan Sähköinen kaupankäynti on helpottanut, nopeuttanut ja monipuolistanut loppukäyttäjien vaikuttamismahdollisuuksia: kuka tahansa voi milloin ja mistä vain tilata haluamansa tuotteen. Tilaaja itse päättää tuotteen ominaisuudet ja yksityiskohdat. Suoraviivaisimmillaan tilaus siirtyy tilaajan tietokoneelta tai muulta viestintävälineeltä suoraan valmistuslinjalle. Jokainen linjalta valmistuva tuote voi siis olla eri loppukäyttäjän tilaama ja sen vuoksi erilainen. Nykyaikainen automaatio, maailmanlaajuisen logistiikkaverkoston kehittyminen sekä materiaalivirtojen hallinta luovat edellytykset yhä useampien tuotteiden massaräätälöinnille. Tuotantoketjun olennaisiksi osiksi muodostuvat logistiset ketjut, niiden muunneltavuus sekä tulevan materiaalin ja lähtevien lopputuotteiden hallittu virta. K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T JOTin tuotteet elektroniikkateollisuuden tuotantoprosessissa Yhdistämällä JOTin eri tuoteryhmien tuotteita muodostuu asiakkaan tarpeiden mukainen tuotantolinja. Tuoteryhmiä ovat materiaalinkäsittelylaitteet, testauskäsittelijät, loppukokoonpanolaitteet, automaattiset pakkauslaitteet ja ohjausohjelmistot. 1. Materiaalinkäsittelyvaiheessa piirikortista valmistuu lopputuotteen aihioita, jotka voidaan myöhemmin yksilöidä eri käyttäjää varten. JOTin valmistamat piirikortin käsittelijät yhdistävät toisiinsa tuotantolinjan prosessilaitteet kuten ladontakoneet ja juotosuunit. Niiden avulla luodaan myös tuotannon alkupään katkeamaton materiaalivirta. Tähän vaiheeseen JOT toimittaa myös piirikortin merkkauslaitteita ja erikoismuotoisten komponenttien ladontarobotteja. Materiaalinkäsittelyvaiheen automaatiolta vaaditaan nopeutta ja luotettavuutta. Myös laitteen käytettävyys ja pieni koko ovat kilpailutekijöitä. 2. Automaattinen testaus maksimoi tuotannossa käytettävien mittalaitteiden käyttöasteen. Testaus sijoittuu kunkin prosessivaiheen saumakohtaan, jolloin sillä on kokonaisuuden kannalta merkittävä rooli tuotannon tehostajana.tuotantolinjassa tapahtuvan testauksen etuna on reaaliaikainen testaustieto, jonka ansiosta tuotteessa tai tuotantoprosessissa havaittuun virheeseen on mahdollista reagoida nopeasti. JOT markkinoi mittalaitteen ja testauskäsittelijän yhdistelmää yhdessä maailman johtavien mittalaitevalmistajien kanssa. 3. Loppukokoonpano muodostaa joustavan järjestelmän, jolla tuotannon automaatioastetta voidaan nostaa asiakkaan tarpeen mukaan. Loppukokoonpanoautomaation selkärangan muodostaa palettijärjestelmä, johon voidaan helposti liittää käsityöpisteitä ja automaattisia robottisoluja. Roboteilla automatisoidaan mm. piirilevyn jyrsintä, juottaminen, tuotemerkkaus, komponenttien ladonta ja kokoonpano. Osittain käsityöhön perustuva puoliautomaattinen linja soveltuu tuotantoon, jossa valmistettava tuote vaihtuu usein ja sen markkinoilletuloaika on kriittinen tekijä. Täysin automaattinen järjestelmä puolestaan sopii pitkäaikaiseen suursarjavalmistukseen. Standardoidun perusratkaisun ansiosta robotit voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti soveltaa asiakaskohtaisiin tarpeisiin JOTin ohjaus- ja tarttujateknologiaa hyödyntäen. 16

19 V u o s i k e r t o m u s Automaattinen pakkausjärjestelmä muodostaa lopputuotteen myyntipakkauksen ja pakkaa siihen tilauksessa määritellyt elementit: tuotteen, oheislaitteet ja käyttöohjeen valitulle kielialueelle. Automatiikan ansiosta samalla linjalla voidaan valmistaa sisällöltään erilaisia sarjoja. Tämä antaa mahdollisuuden jopa yksilöllisten pakkausten valmistamiseen. Automatiikka nopeuttaa perinteisesti käsityövaltaista pakkausta sekä varmistaa lopputuotteen korkean laadun. JOTin markkinoille tuoma pakkauslinja on ensimmäinen elektroniikkateollisuuden tarpeeseen suunniteltu täysin automaattinen pakkausjärjestelmä. M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T 5. Ohjausohjelmisto ohjaa tuotantolinjoja ja -laitteita sekä liittää ne ylemmän tason ohjausjärjestelmään. JOTin ohjausohjelmisto perustuu vakioteknologiaan sekä avoimiin rajapintoihin, minkä vuoksi siihen voidaan liittää eri valmistajien ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi ohjausohjelmisto mahdollistaa tuotantoprosessin liittämisen osaksi logistista ketjua. Tämä puolestaan nopeuttaa materiaalivirtojen liikkeitä ja tuotteiden pääsyä markkinoille. Linjaohjausohjelmisto tuotannon ja logistisen järjestelmän yhdistäjänä Loppukäyttäjä Tilaus Tilattu tuote Sähköisten ja mekaanisten komponenttien syöttö 5. M A T E R I A A L I - O H J A U S O H J E L M I S T O JOT Line Management System Yksilöivien komponenttien syöttö L O G I S T I I K K A Tuotteen, oheislaitteiden ja käyttöohjeiden syöttö J A K E L U L O G I S T I I K K A Materiaalinkäsittely 1. Automaattinen testaus 2. Loppukokoonpano 3. Automaattinen testaus 2. Automaattinen pakkaus 4. T U O T A N T O P R O S E S S I 17

20 J O T A U T O M A T I O N G R O U P Jari Partanen johtaja, tulevaisuuden teknologiat T U T K I M U S J A T U L E V A I S U U D E N T E K N O L O G I A T Ennakoimme tulevaisuutta JOT Automation on saavuttanut alallaan johtavan aseman tunnistamalla oikein tulevan kehityksen ja hyödyntämällä tiedon toiminnassaan.tapamme suhtautua muutokseen on aktiivinen. Jatkossa, teknisen ja taloudellisen kehityksen edelleen nopeutuessa, on entistä tärkeämpää tunnistaa ne pitkäaikaiset kehityssuunnat, jotka vaikuttavat asiakkaittemme liiketoimintaan. Sen vuoksi olemme aktiivisesti mukana elektroniikkateollisuuden tutkimusyhteistyössä. Liitämme tutkimukseen aina myös liiketaloudelliset arvot: tutkimushankkeemme ovat nopeasyklisiä ja tähtäävät konkretiaan. Vuonna 1999 tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus JOT Automationin liikevaihdosta oli yli 6 %. Tunnistamme megatrendejä K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Lisääntyvä massaräätälöinti on yksi tulevaisuuden kehityssuunnista. Massaräätälöinti mahdollistaa loppuasiakkaitten yksilöllisten tarpeiden tyydyttämisen sarjatuotteen hinnalla. Räätälöinti asettaa haasteen tuotanto- ja logistiikkakonseptien hallinnan ohella myös itse lopputuotteen suunnittelulle. Jo tuotekehitysvaiheessa on varmistettava, että tuotteen valmistus voidaan automatisoida mahdollisimman tehokkaasti. Samalla kun tuotteiden yksilöllisyys yleistyy, tuotantonopeuden pitää kasvaa. Nopeuden merkitys on ratkaiseva etenkin silloin, kun uusi tuote tuodaan markkinoille. Myös tuotantojärjestelmän on saavutettava maksimaalinen tehokkuus mahdollisimman pian käyttöönottonsa jälkeen. Kolmas tulevaisuuden megatrendi on laatu, joka on säilytettävä volyymien voimakkaasta kasvusta ja tuotteiden monimutkaistumisesta huolimatta. Jokaiselta markkinoille lähtevältä tuotteelta edellytetään virheetöntä toimintaa. Neljännen kehityssuunnan on synnyttänyt sähköisen kaupankäynnin yleistyminen. Sen keskeinen vaatimus on tuotannon ja logistiikan saumaton yhteistyö. Logistiset ratkaisut on kyettävä toteuttamaan sekä tulevien materiaalivirtojen että lähtevien lopputuotteiden osalta. Myös tutkimusyhteistyö tähtää konkretiaan Olemme uusien teknologioiden nopea soveltaja. Luotamme siihen, että tutkimuksen kautta hankittu tieto on tulevaisuuden kilpailuetu meille ja asiakkaillemme. Se tukee JOT Automationin roolin muuttumista laite- ja järjestelmätoimittajasta edelleen kapasiteettitoimittajaksi. Myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat todenneet tutkimusyhteistyön tuovan tuloksia. Siksi meidät kutsutaan yhä useammin mukaan 18

OVKQ3_021031FIN. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-9 / lokakuuta 2002

OVKQ3_021031FIN. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-9 / lokakuuta 2002 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-9 / 2002 31. lokakuuta 2002 Sisältö 1. Elektrobit Group uusi organisaatio 2. Elektrobit Group Oyj:n katsauskauden 1-9/2002 tapahtumat 3. Elektrobit Group Oyj:n katsauskauden

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2002

JOT Automation Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2002 JOT Automation Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2002 JOT Automation - tapahtumat 1-3/2002 Muutoksia yhtiön johdossa Pertti Tarvainen toimitusjohtajaksi Johtoryhmää vahvistettiin Sopeuttamistoimia jatkettiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JULKAISTAVISSA 29.07.1999 klo 9.00 JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.1999 JOTin kasvu jatkui ja markkina-asema vahvistui JOT Automation Group -konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JULKAISTAVISSA 19.10.1999 kello 9.00 JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.1999 JOTin kannattava kasvu jatkui JOT Automation Group -konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 79% edellisen

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JULKAISTAVISSA 29.04.1999 KLO 9.00 JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.1999 JOTin liikevaihto kasvoi 157 % JOT Automation Group -konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 157 % edellisen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2001

Osavuosikatsaus I/2001 3.5.21 Tammikuu - maaliskuu 21 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin tuloskehitys oli katsauskaudella hyvä. - Liikevaihto oli 113,1 (edellisvuonna 114,7) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Interim report_020801fin. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / elokuuta 2002

Interim report_020801fin. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / elokuuta 2002 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 2002 1. elokuuta 2002 Sisältö 1. Elektrobit-konserni lyhyesti 2. Elektrobit Group Oyj:n katsauskauden 1-6/2002 tapahtumat 3. Elektrobit Group Oyj:n katsauskauden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007 2006 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset luvut vuodelta 2006 Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (pro 2005: 2 385) milj. euroon. Q4 aikana tilauksia saatiin 716 milj.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

LEHDISTÖTIEDOTE JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS JULKAISTAVISSA 26.04.2000 KELLO 9.00 JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2000 JOT Automation Group -konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 21 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1. Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.2014 Suominen Corporation 10.1.2014 1 Agenda Yrityskauppa lyhyesti Kaupan

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.08.2004 KLO 08.30 1(8) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2004 Liikevaihto laski 4,4 % ja oli 46,8 milj. euroa (49,0). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli

Lisätiedot

Radisson SAS Royal 23.7.2001 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA

Radisson SAS Royal 23.7.2001 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA Radisson SAS Royal 23.7.2001 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2001 ❶ Liikevaihto 37,9 milj. (+31 %) Tuoteliiketoiminta 30,8 milj. (+48 %) Järjestelmäpalvelut 6,0 milj. (-9 %) Laitteet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Taloudelliset tavoitteet ja tulos Taloudelliset tavoitteet ja tulos Kannattavuus Tavoite keskimäärin Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,9 38,6 5,2 76,5 13,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,4 26,9 31,9 42,4 45,4 2, Tuotto Tulos/osake, euroa,355,45,58,88

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2003 Tammi syyskuu Liikevaihto tammi-syyskuussa oli 191,8 (170,8) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 12,3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 18.3.2014 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Havaintoja Cargotecista 18.3.2014 3 Markkina-asema Brändit Vahvuudet Asiakastyytyväisyys Tuotteet ja teknologia 18.3.2014 4 Taloudellinen

Lisätiedot