JOT Automation Group Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOT Automation Group Oyj"

Transkriptio

1 J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s

2 Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään klo Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka ovat merkittyinä osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämässä yhtiön osakasluettelossa ja jotka ovat ilmoittaneet osallistumisestaan viimeistään klo Pyydämme halukkaita ilmoittautumaan osoitteeseen: Jaana Kenttälä, JOT Automation Group Oyj, PL 45, Y H T I Ö K O K O U S Oulunsalo. Puh (arkisin klo ), fax Sähköposti: JOT Automation Group Oyj:n hallituksen ehdotus vuodelta 1999 maksettavaksi osingoksi on 0,013 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on ja osingon maksupäivä Suomessa T U L O S T I E D O T JOT Automation Group julkaisee tietoja tilikaudelta 2000 suomeksi ja englanniksi seuraavasti: Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tilinpäätöstiedote helmikuussa 2001 Vuosikertomus maaliskuussa 2001 T U L O S T I E D O T Taloudellisia julkaisuja voi tilata JOT Automation Group Oyj:n sijoittajaviestinnästä puh ja fax , tai sähköpostilla Tulostiedot ja lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi myös konsernin Internet-sivuilla osoitteessa S I J O I T T A J A - Y H T E Y D E T JOT Automation Group Oyj Toimitusjohtaja Jorma Terentjeff, puh , fax tai sähköposti Irma-Liisa Korhonen, johtaja, sijoittajasuhteet puh , fax , tai sähköposti

3 V u o s i k e r t o m u s T U O T A N T O A U T O M A A T I O N G L O B A A L I E D E L L Ä K Ä V I J Ä Suomi Ruotsi Viro Iso-Britannia Saksa Italia Unkari Ranska Yhdysvallat Kiina Korea JOT Automation Group -konserni muodostettiin Konsernilla on tytäryhtiöitä, yhteisyrityksiä sekä edustustoja 12 maassa. JOTin henkilöstön määrä vuoden 1999 lopussa oli 601, joista 299 työskenteli muualla kuin yhtiön kotimaassa Suomessa. Singapore JOT Automation Group kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotantoautomaation kokonaisjärjestelmiä, osakokonaisuuksia sekä tuotantoautomaatiolaitteita. Yhtiön tärkeimmät asiakasryhmät telekommunikaatioteollisuuden lisäksi ovat informaatioteknologia- ja autoelektroniikkateollisuuden yritykset sekä sopimusvalmistajat. JOTin asiakkaat valmistavat yhtiön toimittamalla tuotantoautomaatiolla volyymituotantona korkealaatuisia, kaikkialla maailmassa tunnettuja merkkituotteita. JOT Automation Groupin oma palveluverkosto, paikalliset jälleenmyyjät sekä yhteistyökumppanit palvelevat yhtiön asiakkaita maailmanlaajuisesti. 1

4 J O T A U T O M A T I O N G R O U P S i s ä l l y s l u e t t e l o JOT Automation Groupin tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus 6 JOT Automation Groupin toimintaympäristö 8 Kasvun ja menestyksen tekijät 11 Lähtökohtana asiakas, toiminta-alueena maapallo 12 Automaatiota kokonaisuuksien hallintaan 15 Tutkimus ja tulevaisuuden teknologiat 18 Hallituksen toimintakertomus 22 Konsernin tuloslaskelma 26 Konsernin tase 27 Emoyhtiön tuloslaskelma 28 Emoyhtiön tase 29 Konsernin rahoituslaskelma 30 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31 Tilinpäätöksen liitetiedot 32 Tunnusluvut kalenterivuosittain 42 Tunnuslukujen laskentakaavat 43 Voitonjako ja tilintarkastuskertomus 44 Tietoja JOT Automation Groupista sijoituskohteena 45 JOT Automation Groupin keskeiset tiedotteet Konsernin hallitus ja johto 50 Konsernihallinto-ohje 52 Yhteystiedot 53 2

5 V u o s i k e r t o m u s J O T N U M E R O I N A Liikevaihto ja liikevoitto-% MEUR % Tulos rahoituserien jälkeen MEUR % Tutkimus- ja kehittämismenot MEUR % Liikevaihto Liikevoitto (% liikevaihdosta) Tulos rahoituserien jälkeen % liikevaihdosta Tutkimus- ja kehittämismenot % liikevaihdosta Taseen loppusumma, omavaraisuusaste ja sijoitetun pääoman tuotto MEUR % Oma pääoma ja tuottoprosentti (roe) MEUR % Korolliset nettovelat ja velkaantumisaste (Gearing), % MEUR % Taseen loppusumma Omavaraisuusaste, % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % Oma pääoma ROE Korolliset nettovelat Velkaantumisaste (Gearing), % Liikevaihto markkina-alueittain Liikevaihto tuoteryhmittäin Liikevaihto asiakastoimialoittain Aasia Suomi Muut Piirikortin käsittelylaitteet Muu elektroniikkateollisuus ja muu liikevaihto Elektroniikan sopimusvalmistus 19,7 % 20 % 26 % 5,4 % 10 % 9 % Amerikka 23,8 % 36,5 % Muu Eurooppa Robottituotteet 27 % 38 % Testauslaitteet Matkaviestintä 84,6 % 3

6 J O T A U T O M A T I O N G R O U P J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T Ä R K E I M M Ä T T A P A H T U M A T Myynti- ja tuotantoverkosto vahvistui Eurooppa JOT hankki Italiasta MGZ Automation Srl:n. Unkariin perustettiin JOT Automation Kft. Visual Components Oy, 3D simulointi- ja visualisontimalleja sekä 3D -työkaluja tuottava yritys perustettiin. JOT hankki 49 %:n omistuksen pakkauskoneita valmistavan suomalaisen Formeca Oy:n osakekannasta. Myyntiverkostoa laajennettiin solmimalla edustussopimus saksalaisen elektroniikka-alan kauppahuone Peter Jordan GmbH:n kanssa. Uudet toimitilat Oulunsalossa otettiin käyttöön. USA OZO Diversified Automation, Inc:in liiketoiminta JOT Automation Groupille. Kaupan myötä JOT lisäsi jyrsintäsolujen osaamistaan. Myyntikonttorit Kaliforniaan ja Floridaan. Aasia JOT perusti yhteisyrityksen Koreaan yhdessä Korean Mechatek Ltd:n kanssa. Yhteistyösopimus Silicon International Ltd:n kanssa JOT Automation Groupin tuotteiden ja kokonaisjärjestelmien markkinoinnista ja myynnistä Kiinassa. Singaporeen perustetulla edustustolla JOT vahvisti asemiaan elektroniikkateollisuuden laite- ja järjestelmätoimittajana Aasian markkinoilla. J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T Ä R K E I M M Ä T T A P A H T U M A T Uutta teknologiaa käyttöön JOT Automation Group julkisti ensimmäisen elektroniikkateollisuuden lopputuotteen pakkaukseen tarkoitetun robottisolun. Laitteessa sovelletaan ABB:n uusinta robottiteknologiaa. Visual Components Oy alkoi valmistaa 3D simulointiohjelmistoja JOT Automation Groupin tuotantolinjojen ja kokonaisjärjestelmien suunnittelua ja markkinointia varten. Ohjelmistot mahdollistavat nopean, asiakaskohtaisen tuotantolaitteiden tietokonesimuloinnin. Yhteistyötä maailmanmerkkien kanssa JOT Automation Group ja Siemens AG solmivat globaalin yhteistyösopimuksen elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation myynnin ja markkinoinnin pitkäaikaisesta kehittämisestä. JOT Automation Group ja sveitsiläinen Swisslog Holding AG ryhtyivät strategiseen yhteistyöhön elektroniikkateollisuuden toimitusketjujen (Supply Chain Management, SCM) hallinnan kehittämiseksi. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuoden 2000 alussa. Edellämainitut yhteistyösopimukset yhdessä Agilent Technologies:n (Hewlett Packard) ja ABB Robotics Ab:n kanssa tehtävän yhteistyön kanssa tuovat huomattavan lisän JOT Automation Groupin toimintaan. 4

7 V u o s i k e r t o m u s Vuosi 1999 oli JOT Automation Groupille jälleen erittäin vahvan, taloudellisesti kannattavan kasvun vuosi. Voimakkaan kasvumme taustalla olivat toimintamme laajeneminen uusille markkina-alueille, painopisteen siirtyminen automaatiojärjestelmäkokonaisuuksien toimituksiin sekä entisestään tarkentunut asiakaslähtöinen toimintamalli. 5

8 J O T A U T O M A T I O N G R O U P T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Vuosi 1999 oli JOT Automation Groupille jälleen erittäin vahvan, taloudellisesti kannattavan kasvun vuosi. Voimakkaan kasvumme taustalla olivat toimintamme laajeneminen uusille markkina-alueille, painopisteen siirtyminen automaatiokokonaisuuksien toimituksiin sekä entisestään tarkentunut asiakaslähtöinen toimintamalli. Samalla 1999 oli JOT Automation Group Oyj:n ensimmäinen täysi vuosi pörssinoteerattuna yhtiönä. Liikevaihtomme vuonna 1999 oli 99,4 miljoonaa euroa, joten liikevaihtomme kasvoi 48 % vuodesta Liiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 17,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 62 %. Aidosti maailmanlaajuinen kumppani Listautumisen yhteydessä vuonna 1998 asetimme päämääräksemme olla maailmanlaajuisesti johtava elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation kokonaisjärjestelmien toimittaja. Nyt olemme lähellä tavoitettamme. Jatkoimme toimintamme laajentamista uusille markkina-alueille. Aasiassa perustimme yhteisyrityksen Koreaan sekä edustuston Singaporeen. Unkariin perustamamme tytäryhtiö palvelee Itä-Euroopan voimistuvaa telekommunikaatioteollisuutta. Lisäksi vahvistimme jakelukanavaverkostoamme solmimalla jälleenmyyntisopimuksia eri markkina-alueiden johtavien jälleenmyyjien kanssa. Erittäin merkittävänä pidämme Siemens AG:n kanssa solmimaamme maailmanlaajuista myynnin ja markkinoinnin yhteistyösopimusta. Yhteistyömme Agilentin (ent. Hewlett-Packard) sekä tuotekehitysyhteistyö ABB Robotics Products Ab:n kanssa jatkuivat tiiviinä. Yhteistyökumppaneidemme osaamisen hyödyntäminen monipuolistaa kasvuedellytyksiämme. Logistiikan hallinta kokonaisjärjestelmien osaksi T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Olemme täydentäneet kokonaisjärjestelmiämme runsaasti kiinnostusta herättäneellä, automaattisella pakkausjärjestelmällä. Tuotantolinjaan yhdistettynä uusi pakkausjärjestelmä tuottaa testattuja ja pakattuja lopputuotteita suoraan asiakkaan jakelujärjestelmään. Näin logistiikan hallinnasta on tulossa olennainen osa tuotannon kokonaisratkaisuja. Elektroniikkateollisuuden tuotantoprosessissa logistiikan hallinta kohdistuu pääasiassa kahteen vaiheeseen. Tuotteen valmistukseen tarvittavat komponentit on tuotava linjalle katkeamattomana virtana. Toisaalta valmistuvien lopputuotteiden on siirryttävä nopeasti jakelujärjestelmään. Molemmissa vaiheissa tuotantolinjaa ohjaavalla ohjelmistolla on ratkaiseva tehtävä. Viime vuonna aloittamamme verkottuminen ohjelmistoasiantuntijoiden kanssa jatkuu. Käytämme oman erikoisalansa huippuosaajia ja keskitymme itse integroimaan syntyneet osatekijät tuotantojärjestelmiimme. JOTin koko, kannattavuus ja sitoutuminen turvaavat yhteistyökumppaneidemme toimintaa ja antavat niille mahdollisuudet kehittyä omilla erikoisaloillaan. Vuoden 2000 alussa käynnistynyt yhteistyö logistisiin järjestelmiin erikoistuneen Swisslogin kanssa ja omat ohjelmistotuotteemme antavat meille hyvät mahdollisuudet tarjota asiakkaidemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti tukevia ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi sähköistä kaupankäyntiä edistävät järjestelmät. Asiakkuusajattelu ulottuu asiakkaiden lisäksi loppukäyttäjiin Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu. Tästä on esimerkkinä yksilöllisyyden vaatimusten lisääntyminen kustannustasoa nostamatta. Sähköisen, lähes reaaliaikaisen kaupankäynnin sekä autoteollisuudesta tutun massaräätälöinnin kasvu vauhdittuu. Samalla vaatimukset valmistus- ja toimitusajan lyhentämiseksi, tuotesyklin nopeuttamiseksi sekä varastointitarpeen pienentämiseksi kasvavat. JOTin tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalle paras mahdollinen toimintamalli. Asiakaspalvelukonsepteja luotaessa on huomioitu eri asiakassegmenttien erilaiset tarpeet ja kehitysvaiheet. Sekä globaalisti 6

9 V u o s i k e r t o m u s Jorma Terentjeff toimitusjohtaja toimivat avainasiakkaamme että paikalliset asiakkaamme hyötyvät laajasta osaamisalueestamme ja vahvasta paikallistason palveluverkostosta. Asiakasyhteistyön toimivuus ja luottamuksellisuus olivat lähtökohtia myös marraskuussa 1999 käyttöönotetun uuden tehtaamme suunnittelussa. Sulautuminen synnyttää markkinajohtajan Helmikuussa 2000 elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatioon erikoistuneiden yhtiöiden, JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n hallitukset päättivät esittää yhtiökokouksille yhtiöiden sulautumista. Uuden yhtiön kilpailuetu perustuu entistä vahvempaan tuotekehitykseen, suurempiin kokonaisjärjestelmätoimituksiin ja kykyyn kehittää asiakkaiden tuotantoprosessia. JOTin ja PMJ:n yhdistyminen mahdollistaa resurssien tehokkaamman hyödyntämisen eri markkinaalueilla. Päällekkäisiä toimintoja karsimalla vapautetaan voimavaroja nopean kasvun toteuttamiseen. Erikoistuvat tehtaat ja kasvavat sarjakoot lisäävät kustannustehokkuutta. Myös materiaalihankintojen keskittämisellä saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä. Vuosittaisten synergiaetujen on arvioitu olevan 4-5 % liikevaihdosta vuodesta 2001 lähtien. Yhdistymisessä syntyy toimialan markkinajohtaja ja yksi vahva tuotemerkki. T O I M I T U S J O H T A J A N K A T S A U S Kasvu jatkuu vuonna 2000 Tavoitteemme on kasvattaa liikevaihtoamme toimialan kasvua nopeammin ja samalla säilyttää toiminnan kannattavuus hyvänä. JOTin kasvun perustana on matkaviestinteollisuuden edelleen vahvaksi ennakoidun kasvun jatkuminen. Samoin uuden informaatioteknologian voimakas kehitys ja elektroniikan lisääntyminen autoteollisuudessa ennakoivat tuotteidemme kasvavaa kysyntää. Odotamme myös uusien markkina-alueiden, Aasian ja Itä-Euroopan, vauhdittavan kasvutavoitteemme saavuttamista. Panostuksemme tutkimukseen ja tuotekehitykseen luovat edellytyksiä menestyksellemme. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus tulee olemaan 7 %:n tasolla liikevaihdostamme. Näin olemme myös aktiivisesti mukana kehittämässä toimialaamme. Ammattitaitoinen, motivoitunut ja työhönsä intohimoisesti paneutuva henkilöstö on yksi menestyksemme edellytyksistä. Haluan kiittää koko henkilökuntaa innostuneesta ja innovatiivisesta työpanoksesta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kiitän myös asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme sekä yhteistyökumppaneitamme rakentavasta yhteistyöstä ja luottamuksesta yhtiöömme. Maaliskuussa 2000 Jorma Terentjeff 7

10 J O T A U T O M A T I O N G R O U P J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö Automaatio on muuttanut ja tulee edelleen muuttamaan voimakkaasti elektroniikkateollisuuden tuotantoprosesseja. Tuotteiden valmistus nopeutuu. Tuotteiden korkea ja tasainen laatu varmistuu. Uudet tuotteet saadaan markkinoille entistä nopeammin, kun tuotetta ja sen tuotantojärjestelmää suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Tuotteita valmistetaan maailmanlaajuisten markkinoitten edellyttämällä volyymilla. Tuotannon on kyettävä ratkaisemaan myös loppukäyttäjien yksilöllisyysvaatimukset: tuotteiden halutaan heijastavan ja korostavan käyttäjänsä persoonallisuutta. Toisaalta Internet on vähentänyt ja vähentää edelleen väliportaita avaamalla väylän loppukäyttäjältä suoraan valmistajalle. Myös yritysten välisillä markkinoilla pienistä, asiakaskohtaisista tuote-eristä on tulossa entistä tärkeämpiä. Tuotannon ja logistiikan tehokas automatisointi on ainoa tapa, jolla yritys pystyy nopeasti ja kustannustehokkaasti tyydyttämään maailmanlaajuisten markkinoiden volyymi-, laatu-, hinta- ja yksilöllisyysvaatimukset. J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö Asiakkaidemme toimialat ovat kasvussa JOT Automation Groupin asiakasyritykset toimivat elektroniikkateollisuudessa valmistaen toimittamallamme tuotantoautomaatiolla telekommunikaatio-, informaatioteknologia- sekä autoelektroniikkatuotteita. Näistä merkittävin segmentti on telekommunikaatio, jonka osuus oli yli 80 % vuoden 1999 liikevaihdostamme. Asiakkaamme toimivat aloilla, joiden kasvupotentiaali on suuri. Asiakkaidemme valmistamat tuotteet tavoittavat edelleen uusia asiakasryhmiä ja uusia markkina-alueita. Tuotteiden kehittyessä nykyiset loppukäyttäjät siirtyvät kehittyneempiin ja yksilöllisempiin ratkaisuihin. Kun asiakkaidemme markkinat kasvavat ja tuotteet monimutkaistuvat, kasvavat myös JOTin markkinat. 8

11 V u o s i k e r t o m u s Strategisesta yhteistyöstä kilpailuetua Johtavat merkit valitsevat yhteistyökumppaninsa kriittisesti. Ne hakevat tietoa, taitoa ja asioiden nopeaa soveltamiskykyä. Näiden yritysten menestymisen ehtoja ovat tuotteiden huippulaatu, edistykselliset tekniset ratkaisut ja kilpailukykyinen hinta. Syvällisessä ja luottamukselliseen tietoon perustuvassa yhteistyössä asiakkaat voivat hyödyntää tehokkaasti automaatiokumppaninsa parasta osaamista: prosessituntemusta ja kykyä ratkaista tuotannolliset ongelmat testattua teknologiaa ja vakiolaitteita hyödyntäen. Varsinkin maailmanlaajuisesti toimivat asiakkaat hyötyvät tutun yhteistyökumppanin käytöstä. Kerran suunniteltu tuotantolinja tai jopa koko tehdas voidaan kopioida ja rakentaa samanlaisena muille markkina-alueille. Tuloksena on asiakkaan jo aikaisemmin hyväksymä laatu ja nopeus sekä logistisen ketjun tehokas hallinta. Markkinat muuttuvat entistä nopeammin Asiakkaamme haluavat keskittyä ydinosaamiseensa: tuotekehitykseen ja markkinointiin. Ne ulkoistavat tuotantoa ja ostavat yhä suuremman osan valmistuskapasiteetistaan tähän erikoistuneilta sopimusvalmistajilta. Tehokkaan tuotekehityksen ansiosta teknologia kehittyy entistä nopeammin. Tuotteet pienenevät, langattomuus lisääntyy, Internetin palvelut tulevat yhä J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö useamman ulottuville esimerkiksi WAP-puhelimen avulla. Samalla tuotteiden elinkaari lyhenee. Globaaleilla markkinoilla valmistuskapasiteetin on oltava suuri, jotta markkinoilletuloaikaa voidaan lyhentää ja uutuustuotteen kaupallinen hyöty maksimoida. Talouden elpyminen avaa uusia alueita Vuonna 1999 JOTin toiminta laajeni Aasiassa ja Itä- Euroopassa. Alueiden talouksien tasapainottuminen ja edelleen vahvistuminen avaa suuria mahdollisuuksia. JOTin erityinen vahvuus näillä markkina-alueilla on ratkaisujemme avulla saatava lopputuotteiden korkea laatu. Aasiassa valmistetaan merkittävä osuus maailmanlaajuisesti markkinoitavista elektroniikkateollisuuden tuotteista. Alueella on myös voimakkaasti kasvava loppuasiakaskunta, mikä tukee teollisuuden keskittymistä Kaakkois-Aasiaan ja Kiinaan. Tällä markkina-alueella tuotevalikoimamme kattavuus yksittäisistä laitteista kokonaisjärjestelmiin antaa potentiaalisille asiakkaille mahdollisuuden aloittaa asteittainen yhteistyö. Kysyntä on jatkunut vahvana myös muilla päämarkkina-alueillamme Amerikassa, Euroopassa ja Pohjoismaissa. Kilpailuasemaamme on parantanut se, että kysyntä on suuntautunut entistä suurempien kokonaisuuksien toimittamiseen. 9

12 J O T A U T O M A T I O N G R O U P Vahva rooli markkinoilla JOT Automation Group on ainoa maailmanlaajuisesti toimiva, kokonaisia tuotantoautomaatiojärjestelmiä tarjoava yritys. Valikoimamme kattaa kokonaisjärjestelmien lisäksi valmistusautomaatioketjun kaikki osa-alueet. Uusimpana alueena on pakkaus, jota elektroniikkateollisuudessa ei ole aikaisemmin toteutettu täysin automatisoituna. Kilpailemme laitetoimittajien ja eri automaatiovaiheiden osatoimittajien kanssa. Kansainvälisiä kilpailijoitamme ovat mm. Integrated Test Engineering, Chad, Prodel Technologies, Nutek Pte, Asys ja Grohman. Integroitujen kokonaisjärjestelmien kysynnän kasvu ja yksittäisten laiteryhmien merkityksen pieneneminen on kuitenkin parantanut asemaamme kilpailussa. Monet asiakkaamme ovat havainneet, että kokonaisuus on tehokkaampi kuin eri laitevalmistajien laitteista koottu järjestelmä. Yksittäisten tuotteidemme kilpailukyky punnitaan päivittäin jakelukanavaliiketoiminnassa, jossa niiden suorituskykyä ja hintaa verrataan eri puolilla maailmaa toimivien laitetoimittajien tarjoamiin tuotteisiin. Tätä kautta saamme arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotteiden kehittämisessä. Näinmyös J O T A U T O M A T I O N G R O U P I N T O I M I N T A Y M P Ä R I S T Ö järjestelmiämme ostavat asiakkaat voivat varmistua siitä, että kokonaisuuden osat ovat kilpailukykyisiä. Muokkaamme toimintaympäristöämme Edistykselliset kokonaisratkaisut, maailmanmerkkien strateginen kumppanuus, innovatiivinen henkilöstö sekä asiakkaidemme liiketoiminnan ja loppukäyttäjien tarpeiden tarkka seuraaminen ovat antaneet meille hyvät toimintaedellytykset. Emme ainoastaan valmista ja toimita asiakkaiden meiltä tilaamia kokonaisjärjestelmiä ja laitteita, vaan olemme mukana luomassa automaatioratkaisuja elektroniikkateollisuuden uusille sovellusalueille. Automaattinen pakkausjärjestelmä ja logististen järjestelmien liittäminen tuotantoautomaatioon ovat osoituksia edelläkävijyydestämme. Rohkeus ja innovatiivisuus ovat tuottaneet meille kilpailuetua markkinoilla. Uusien tuotteiden lanseeraajana olemme vahvoilla silloin, kun alan standardeista päätetään. Lisäksi automaation hyödyntäminen uusilla sovellusalueilla edistää tuotantoautomaation yleistä käyttöönottoa. Elektroniikkateollisuuden ennustettu kasvu MEUR MEUR JOTin asiakkaita Matkaviestintä Nokia Elektroniikan sopimusvalmistus Muu elektroniikkateollisuus Tellabs Ericsson Elcoteq Siemens Motorola Lucent Flextronics Kyrel Chrysler Bose Allgon Dovatron Hella Matkapuhelinmarkkinat (lähde: Robert Stephenson International) NG Industrial Fasco Loewe Sopimusvalmistus (lähde: Dataquest) 10

13 V u o s i k e r t o m u s K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T A siakaslähtöisyys, asiakkaittemme tuotantoprosessien ymmärtäminen, strategisten asiakkuuksien syventäminen, toiminnan maailmanlaajuisuus ja paikallinen läsnäolo, näkemys loppuasiakkaiden kulutuskäyttäytymisen kehityksestä sekä suunnitelmallinen tutkimus ja tuotekehitys ovat menestyksemme avaimia. 11

14 J O T A U T O M A T I O N G R O U P Teijo Fabritius varatoimitusjohtaja, myynti ja markkinointi L Ä H T Ö K O H T A N A A S I A K A S, T O I M I N T A - A L U E E N A M A A P A L L O Ratkaisut ja toimintatavat asiakkaiden ehdoilla Vuonna 1999 tarkensimme markkinointistrategiaamme. Koska asiakkainamme on yrityksiä elektroniikkateollisuuden eri aloilta, eri maanosista ja eri yrityskulttuureista, on luonnollista, että niiden tarpeet ovat erilaisia. Lisäksi asiakasyrityksillä on erilaiset volyymitavoitteet ja yritysten tuotantoteknologia on kehityksen eri vaiheissa. Yhteistä asiakkaillemme on halu kasvaa ja samalla tehostaa toimintaansa. Uusi toimintamallimme perustuu asiakkaidemme toiminnan luonteen entistä tarkempaan tunnistamiseen. Kun olemme perehtyneet asiakkaiden lähtökohtiin ja tavoitteisiin, voimme tarjota heille heidän toimintaansa parhaiten tukevan palvelukonseptin. Oikea palvelu oikeaan tarpeeseen K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Olemme jakaneet liiketoimintamme siten, että jakelukanavamyyntiä ja kutakin avainasiakasta palvelevat erilliset liiketoimintaryhmänsä. Paikallisista toimenpiteistä vastaavat JOTin yhdeksän myyntiyhtiötä sekä 17 maassa toimiva jälleenmyyjäverkosto. Omat yhtiöt tukevat verkostoa teknisissä ja kaupallisissa kysymyksissä. Suurimpia asiakkaitamme palvelevat niille nimetyt avainasiakasorganisaatiot. Näin saavutamme partnership-suhteiden edellyttämän luottamuksellisuuden sekä olemme ajantasaisesti selvillä asiakkaidemme tarpeista. Vastuullamme on myös tuotantoteknologian kehittäminen avainasiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin. Paikallinen tuki tärkeää myös globaaleille avainasiakkaille Avainasiakkaamme toimivat maailmanlaajuisesti. Ne ovat tyypillisesti tilanteessa, jossa ne pyrkivät keskittymään ydinliiketoimintaansa ja jakamaan vastuuta tarvittavan tuotantokapasiteetin varmistamiseksi. Siksi avainasiakkaamme ostavat meiltä entistä suurempia kokonaisuuksia, joihin kuuluvat automaatiojärjestelmät, ohjausjärjestelmät sekä tuotannon suunnittelu. Pyrimme siihen, että järjestelmätoimituksiimme liittyvät käyttöönotto-, koulutus- ja huoltopalvelut voidaan järjestää paikallisesti riippumatta siitä, missä asiakkaan tuotantolaitos sijaitsee. Tarvittaessa sijoitamme JOTin omia asiantuntijoita avainasiakkaiden paikalliseen käyttöön. Näin varmistamme asiakkaille kriittisen tuotantoprosessin jatkumisen keskeytyksettä ja korkealaatuisena. Paikallisen läsnäolon ansiosta pystymme myös huolehtimaan kannattavasti toimittamistamme ratkaisuista. Yksi vuoden 1999 merkittävistä kehityskohteistamme oli avainasiakkaiden ja oman organisaatiomme välisen kommunikoinnin kehittäminen. Tuloksellinen yhteistyö edellyttää, että molempien yritysten eri tasot, eivät ainoastaan myyjät ja ostajat, ovat kiin- 12

15 V u o s i k e r t o m u s Palvelukonseptit Toimitusketjun hallitsija Operaattoripartneri Kapasiteetin tarjoaja Jakelukanavamyynnillä on vahva asema avainasiakasliiketoiminnan rinnalla. Sen merkitys on erityisen suuri uusilla markkina-alueilla, jossa kilpailua käydään yksittäisillä laitteilla paikallisten valmistajien kanssa. Vuonna 1999 laajensimme verkostoamme alueille, joilla ennakoimme kasvua. Taloudellisesta taantumasta nouseva Kaakkois- Aasia muodostaa paitsi yhden maailman suurimmista elektroniikkateollisuuden keskittymistä myös maail- Linjatoimittaja Laitetoimittaja Asiakkaalla on valittavissaan yli Kun asiakas haluaa tuotettaan Asiakkaan nopeasti muuttuviin Asiakas saa JOTin ja sen muiden Tuotannon ja logistiikan globaali 80 JOTin vakiolaitetta tuotannon varten sovelletun tuotantoratkai- tarpeisiin JOT vastaa toimitta- partnereiden yhteistyössä valmis- hallinta vapauttaa asiakkaan eri tehtäviin. Laitteet voidaan sun, JOT tarjoaa asiakkaalle malla valmistuskapasiteettia taman tehtaan. Tehtaan tuotan- resurssit tuotekehitykseen ja mark- toimittaa nopeasti ja ne on helppo prosessituntemukseensa perustu- asiakkaan tarvitsemassa laajuu- tolinjojen ohjaaminen ja käyttö kinointiin: tehtaiden käyttö on liittää tuotantolinjan osaksi. van, nopeasti käyttöönotettavan dessa. Näin asiakkaan tuotanto on optimoitu asiakkaan tarpeiden valmiiksi optimoitu. ja helppokäyttöisen ratkaisun. mukautuu joustavasti ja kustan- mukaan. nustehokkaasti kysyntään. teässä vuorovaikutuksessa keskenään. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet asiakaskohtaisia verkkopalveluja sekä simulointi- ja visualisointituotteita. Kasvua tukevat palvelukonseptit K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Uusi asiakassuhde alkaa usein yksittäisillä laitetoimituksilla. Automaatiojärjestelmän osatoimituksilla asiakas tavallisesti punnitsee laajempia yhteistyömahdollisuuksia. Jos yhteistyö vastaa odotuksia, asiakas on valmis jakamaan vastuuta valmistusprosessin kehittämisestä. JOTin palvelukonsepti on kehitetty sellaiseksi, että sitä voidaan laajentaa yksittäisistä laitetoimituksista kokonaisjärjestelmiin asiakkaan kasvu- ja kehitystavoitteiden mukaisesti. Paikallisasiakkaidemme joukossa on useita suuria yrityksiä, jotka voivat kasvaa uusiksi avainasiakkaiksi. Niille tuotannon laajamittainen automatisointi on strateginen päätös, joka edellyttää automaatiotoimittajalta pitkäaikaista näyttöä asiakassuhteen hoitamisesta. Myyntiverkosto laajenee uusille kasvualueille 13

16 J O T A U T O M A T I O N G R O U P manlaajuisesti merkittävät markkinat elektroniikkateollisuuden lopputuotteille. Vuoden 1999 aikana perustimme edustuston Singaporeen, yhteisyrityksen Koreaan ja käynnistimme yhteistyön Manner-Kiinan johtavan jälleenmyyjän kanssa. Viime tilikaudella Aasian myynnin osuus nousi 20 (14 ) prosenttiin liikevaihdostamme. Odotamme yleistyvän automatisoinnin ja vahvistuneen läsnäolomme lisäävän edelleen kauppaa tällä markkina-alueella. Toinen kasvava alue on itäinen Keski-Eurooppa, jossa on vahvat teolliset perinteet ja läntisiä naapurimaitaan alhaisempi kustannustaso. Palvelemme alueen voimistuvaa telekommunikaatioteollisuutta Unkariin perustetun tytäryhtiön sekä Tsekinmaan ja Puolan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta. Läsnäolo lisää luottamusta. Palvelemalla asiakkaita heidän omalla kielellään, paikalliset erot huomioiden, olemme soveltaneet menestyksekkäästi tuotteitamme myös kulttuureissa, joissa ihmistyövoima on edelleen merkittävä osa tuotantoa. K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Maailmanlaajuinen ja kestävä tuotemerkki Tunnettuja ja maailmanlaajuisia merkkituotteita valmistavat asiakkaamme tietävät vahvan, tunnistettavan ja halutun mielikuvan merkityksen. JOT Automationista on muodostunut toimialallaan kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tuotemerkki. Tavoitteemme mukaisesti siihen liitetään laadun, nopeuden ja innovatiivisuuden mielikuvat. Vahva tuotemerkki sisältää myös yhtenäisen tavan toimia. Se nivoo eri kulttuureissa toimivan henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme yhteen. Erityisen suuri merkitys vahvalla tuotemerkillä on jakelukanavassa, jossa kauppaa käydään brandeilla. Tavoitteenamme on kehittää JOTista elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation johtava tuotemerkki, jonka tuotteet mielletään toimialan standardeiksi ja jolla on vetovoimaa parhaiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden joukossa. Jot automation groupin toiminnallinen rakenne Avainasiakas Avainasiakas Avainasiakas Asiakkaita T U K Jakelukanavaryhmä Asiakashallinta * Avainasiakasryhmä Avainasiakasryhmä Avainasiakasryhmä I T O I M I N N Tuotehallinta T U O T T E E T I K O N S E P T I T U O T E T E H T A A T O T Tuotanto O U L U N S A L O I T A L L I N N A I A R E Z Z O I D E N V E R I I R V I N G * Kukin avainasiakasryhmä tarjoaa omalle asiakkaalleen suunnittelun, tuotteiden ja konseptien asiakaskohtaisen soveltamisen, koulutuksen, käyttöönoton ja huollon. 14

17 V u o s i k e r t o m u s Pekka Pesonen johtaja, ohjelmistotuotanto A U T O M A A T I O T A K O K O N A I S U U K S I E N H A L L I N T A A N Kokonaisnäkemys asiakkaiden toiminnasta tärkeää Maailmanlaajuisilla markkinoilla kehitystrendit seuraavat nopeasti toisiaan. Seuraamme niiden vaikutusta asiakkaidemme liiketoimintaan ymmärtääksemme, kuinka elektoniikkateollisuuden tuotannolliset tarpeet tulevat kehittymään. Pyrimme ennakoimaan toimintaympäristömme muutoksia ja muutosten avaamia mahdollisuuksia. Siten voimme toimittaa asiakkaillemme entistä kehittyneempiä laitteita, kokonaisjärjestelmiä ja ohjelmistoja. Merkittävä askel kohti entistä kokonaisvaltaisempaa järjestelmätoimittajan roolia otettiin helmikuussa 2000, jolloin käynnistimme yhteistyön logistisia järjestelmiä valmistavan Swisslog Holding AG:n kanssa. Tuotantoprosessi osaksi logistista ketjua K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T JOTin toimittamat automaatiojärjestelmät voidaan liittää osaksi asiakkaan logistista ketjua automaatiolaitteita ohjaavan ohjelmiston ansiosta. Näiden ohjelmistojen avulla laitteet ja niistä muodostetut järjestelmät integroituvat kokonaisjärjestelmäksi, joka tuottaa halutun kapasiteetin. Vuonna 1999 ohjelmistojen kehittäminen oli konsernin strateginen painopistealue. Tavoitteemme on kehittää ohjelmistorajapinnoista maailmanlaajuisia standardeja, jotka edistävät tuotantoautomaation käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Ensimmäinen ohjelmistotuotteemme, pakkauslinjaa ohjaava JOT Line Management System, julkistettiin APEX-messuilla maaliskuussa Ohjelmistojen puhuttava yhtä ja samaa kieltä Ohjelmistoarkkitehtuurimme perustuu avoimiin ohjelmistorajapintoihin. Tämä mahdollistaa tuotteidemme liittämisen asiakkaiden omiin ylemmän tason ohjausjärjestelmiin sekä muiden toimittajien ohjelmistoihin. Ohjelmistoarkkitehtuurimme avoimmuus on myös perusta laajalle verkottumiselle. Sekä ohjelmisto-osaajat että yhteistyötä tekevät laitevalmistajat voivat nopeasti liittyä hankkeeseen, jonka ohjelmisto perustuu vakioituun ratkaisuun ja tarkasti määriteltyyn soveltamistapaan. Verkottumalla erikoisosaamista JOTin rooli ohjelmistojen kehittämisessä on konseptien ja kokonaisuuksien hallinta. Perehdymme toimintaympäristöön ja määrittelemme ohjelmiston vaatimukset kehitystyön pohjaksi. Itse ohjelmistojen kehittämisessä ja tuotannossa hyödynnämme alan erikoisosaajien verkostoa. Verkottumalla saamme käyttöömme kulloinkin tarvittavan suunnittelukapasiteetin sekä oman alansa 15

18 J O T A U T O M A T I O N G R O U P huippuosaamista nopeasti kehittyvillä erikoisalueilla. Tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien, avoimen toimintamallimme ja maailmanlaajuisen verkostomme ansiosta yhteistyökumppani voi sijaita missä tahansa maapallolla. JOT Automation Group on haluttu yhteistyökumppani. Yhteistyön kautta kumppanimme pääsee nopeasti kasvavalle toimialalle, jossa JOTin koko ja markkina-asema luovat sille turvallisuutta. Edelläkävijyytemme merkitsee haastetta myös kumppaneillemme: edellytämme innovatiivisuutta, nopeutta, kykyä kyseenalaistaa ja nähdä asioita uudella tavalla. Rohkeille partnereille mahdollisuudet ovat rajattomat. Kaupankäynti muuttaa luonnettaan Sähköinen kaupankäynti on helpottanut, nopeuttanut ja monipuolistanut loppukäyttäjien vaikuttamismahdollisuuksia: kuka tahansa voi milloin ja mistä vain tilata haluamansa tuotteen. Tilaaja itse päättää tuotteen ominaisuudet ja yksityiskohdat. Suoraviivaisimmillaan tilaus siirtyy tilaajan tietokoneelta tai muulta viestintävälineeltä suoraan valmistuslinjalle. Jokainen linjalta valmistuva tuote voi siis olla eri loppukäyttäjän tilaama ja sen vuoksi erilainen. Nykyaikainen automaatio, maailmanlaajuisen logistiikkaverkoston kehittyminen sekä materiaalivirtojen hallinta luovat edellytykset yhä useampien tuotteiden massaräätälöinnille. Tuotantoketjun olennaisiksi osiksi muodostuvat logistiset ketjut, niiden muunneltavuus sekä tulevan materiaalin ja lähtevien lopputuotteiden hallittu virta. K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T JOTin tuotteet elektroniikkateollisuuden tuotantoprosessissa Yhdistämällä JOTin eri tuoteryhmien tuotteita muodostuu asiakkaan tarpeiden mukainen tuotantolinja. Tuoteryhmiä ovat materiaalinkäsittelylaitteet, testauskäsittelijät, loppukokoonpanolaitteet, automaattiset pakkauslaitteet ja ohjausohjelmistot. 1. Materiaalinkäsittelyvaiheessa piirikortista valmistuu lopputuotteen aihioita, jotka voidaan myöhemmin yksilöidä eri käyttäjää varten. JOTin valmistamat piirikortin käsittelijät yhdistävät toisiinsa tuotantolinjan prosessilaitteet kuten ladontakoneet ja juotosuunit. Niiden avulla luodaan myös tuotannon alkupään katkeamaton materiaalivirta. Tähän vaiheeseen JOT toimittaa myös piirikortin merkkauslaitteita ja erikoismuotoisten komponenttien ladontarobotteja. Materiaalinkäsittelyvaiheen automaatiolta vaaditaan nopeutta ja luotettavuutta. Myös laitteen käytettävyys ja pieni koko ovat kilpailutekijöitä. 2. Automaattinen testaus maksimoi tuotannossa käytettävien mittalaitteiden käyttöasteen. Testaus sijoittuu kunkin prosessivaiheen saumakohtaan, jolloin sillä on kokonaisuuden kannalta merkittävä rooli tuotannon tehostajana.tuotantolinjassa tapahtuvan testauksen etuna on reaaliaikainen testaustieto, jonka ansiosta tuotteessa tai tuotantoprosessissa havaittuun virheeseen on mahdollista reagoida nopeasti. JOT markkinoi mittalaitteen ja testauskäsittelijän yhdistelmää yhdessä maailman johtavien mittalaitevalmistajien kanssa. 3. Loppukokoonpano muodostaa joustavan järjestelmän, jolla tuotannon automaatioastetta voidaan nostaa asiakkaan tarpeen mukaan. Loppukokoonpanoautomaation selkärangan muodostaa palettijärjestelmä, johon voidaan helposti liittää käsityöpisteitä ja automaattisia robottisoluja. Roboteilla automatisoidaan mm. piirilevyn jyrsintä, juottaminen, tuotemerkkaus, komponenttien ladonta ja kokoonpano. Osittain käsityöhön perustuva puoliautomaattinen linja soveltuu tuotantoon, jossa valmistettava tuote vaihtuu usein ja sen markkinoilletuloaika on kriittinen tekijä. Täysin automaattinen järjestelmä puolestaan sopii pitkäaikaiseen suursarjavalmistukseen. Standardoidun perusratkaisun ansiosta robotit voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti soveltaa asiakaskohtaisiin tarpeisiin JOTin ohjaus- ja tarttujateknologiaa hyödyntäen. 16

19 V u o s i k e r t o m u s Automaattinen pakkausjärjestelmä muodostaa lopputuotteen myyntipakkauksen ja pakkaa siihen tilauksessa määritellyt elementit: tuotteen, oheislaitteet ja käyttöohjeen valitulle kielialueelle. Automatiikan ansiosta samalla linjalla voidaan valmistaa sisällöltään erilaisia sarjoja. Tämä antaa mahdollisuuden jopa yksilöllisten pakkausten valmistamiseen. Automatiikka nopeuttaa perinteisesti käsityövaltaista pakkausta sekä varmistaa lopputuotteen korkean laadun. JOTin markkinoille tuoma pakkauslinja on ensimmäinen elektroniikkateollisuuden tarpeeseen suunniteltu täysin automaattinen pakkausjärjestelmä. M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T 5. Ohjausohjelmisto ohjaa tuotantolinjoja ja -laitteita sekä liittää ne ylemmän tason ohjausjärjestelmään. JOTin ohjausohjelmisto perustuu vakioteknologiaan sekä avoimiin rajapintoihin, minkä vuoksi siihen voidaan liittää eri valmistajien ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Lisäksi ohjausohjelmisto mahdollistaa tuotantoprosessin liittämisen osaksi logistista ketjua. Tämä puolestaan nopeuttaa materiaalivirtojen liikkeitä ja tuotteiden pääsyä markkinoille. Linjaohjausohjelmisto tuotannon ja logistisen järjestelmän yhdistäjänä Loppukäyttäjä Tilaus Tilattu tuote Sähköisten ja mekaanisten komponenttien syöttö 5. M A T E R I A A L I - O H J A U S O H J E L M I S T O JOT Line Management System Yksilöivien komponenttien syöttö L O G I S T I I K K A Tuotteen, oheislaitteiden ja käyttöohjeiden syöttö J A K E L U L O G I S T I I K K A Materiaalinkäsittely 1. Automaattinen testaus 2. Loppukokoonpano 3. Automaattinen testaus 2. Automaattinen pakkaus 4. T U O T A N T O P R O S E S S I 17

20 J O T A U T O M A T I O N G R O U P Jari Partanen johtaja, tulevaisuuden teknologiat T U T K I M U S J A T U L E V A I S U U D E N T E K N O L O G I A T Ennakoimme tulevaisuutta JOT Automation on saavuttanut alallaan johtavan aseman tunnistamalla oikein tulevan kehityksen ja hyödyntämällä tiedon toiminnassaan.tapamme suhtautua muutokseen on aktiivinen. Jatkossa, teknisen ja taloudellisen kehityksen edelleen nopeutuessa, on entistä tärkeämpää tunnistaa ne pitkäaikaiset kehityssuunnat, jotka vaikuttavat asiakkaittemme liiketoimintaan. Sen vuoksi olemme aktiivisesti mukana elektroniikkateollisuuden tutkimusyhteistyössä. Liitämme tutkimukseen aina myös liiketaloudelliset arvot: tutkimushankkeemme ovat nopeasyklisiä ja tähtäävät konkretiaan. Vuonna 1999 tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus JOT Automationin liikevaihdosta oli yli 6 %. Tunnistamme megatrendejä K A S V U N J A M E N E S T Y K S E N T E K I J Ä T Lisääntyvä massaräätälöinti on yksi tulevaisuuden kehityssuunnista. Massaräätälöinti mahdollistaa loppuasiakkaitten yksilöllisten tarpeiden tyydyttämisen sarjatuotteen hinnalla. Räätälöinti asettaa haasteen tuotanto- ja logistiikkakonseptien hallinnan ohella myös itse lopputuotteen suunnittelulle. Jo tuotekehitysvaiheessa on varmistettava, että tuotteen valmistus voidaan automatisoida mahdollisimman tehokkaasti. Samalla kun tuotteiden yksilöllisyys yleistyy, tuotantonopeuden pitää kasvaa. Nopeuden merkitys on ratkaiseva etenkin silloin, kun uusi tuote tuodaan markkinoille. Myös tuotantojärjestelmän on saavutettava maksimaalinen tehokkuus mahdollisimman pian käyttöönottonsa jälkeen. Kolmas tulevaisuuden megatrendi on laatu, joka on säilytettävä volyymien voimakkaasta kasvusta ja tuotteiden monimutkaistumisesta huolimatta. Jokaiselta markkinoille lähtevältä tuotteelta edellytetään virheetöntä toimintaa. Neljännen kehityssuunnan on synnyttänyt sähköisen kaupankäynnin yleistyminen. Sen keskeinen vaatimus on tuotannon ja logistiikan saumaton yhteistyö. Logistiset ratkaisut on kyettävä toteuttamaan sekä tulevien materiaalivirtojen että lähtevien lopputuotteiden osalta. Myös tutkimusyhteistyö tähtää konkretiaan Olemme uusien teknologioiden nopea soveltaja. Luotamme siihen, että tutkimuksen kautta hankittu tieto on tulevaisuuden kilpailuetu meille ja asiakkaillemme. Se tukee JOT Automationin roolin muuttumista laite- ja järjestelmätoimittajasta edelleen kapasiteettitoimittajaksi. Myös asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat todenneet tutkimusyhteistyön tuovan tuloksia. Siksi meidät kutsutaan yhä useammin mukaan 18

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

kannattavia ratkaisuja raute 2012

kannattavia ratkaisuja raute 2012 kannattavia ratkaisuja raute 2012 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan

Lisätiedot

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, toimitusjohtaja Vuosikertomus 2009 Lifting Businesses Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi

Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Muutoksen ja sopeutumisen vuosi Raute 2009 VUOSIKERTOMUS 2009 Sopeutumista seuraa kasvu. Visio Rauten visio on olla maailmanlaajuisesti alansa johtava teknologian ja palvelujen toimittaja. Missio Raute

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi

F-Secure Suojaa korvaamattoman. Vuosikertomus 2010. f-secure.fi F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2010 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus 2010 6 Hallituksen

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

201 V 0 uosikertomus

201 V 0 uosikertomus 2010 Vuosikertomus 3 Vuosikertomus 2010 4 Teleste lyhyesti 32 Tilinpäätös 6 Vuoden 2010 tapahtumia 34 Hallituksen toimintakertomus 8 Strategia ja visio 38 Konsernin tilinpäätös VIDEO AND BROADBAND SOLUTIONS

Lisätiedot

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009

Aspo. Vuosikertomus. luottamuksen arvoinen. Aspo Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Aspo Vuosikertomus 2009 Aspo Oyj PL 70, Lintulahdenkuja 10 00501 Helsinki Puhelin (09) 5211 Faksi (09) 521 4999 www.aspo.fi Aspo luottamuksen arvoinen Aspon vuosikertomus

Lisätiedot

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö

4 Teleste lyhyesti. Tietoa osakkeenomistajille. 10 Toimitusjohtajan katsaus. Yhtiökokous. 12 Liiketoiminta-alueet. 20 Henkilöstö ja ympäristö 2009 4 Teleste lyhyesti Tietoa osakkeenomistajille Yhtiökokous 6 Vuoden 2009 tapahtumia 8 Strategia ja visio 10 Toimitusjohtajan katsaus 12 Liiketoiminta-alueet 14 Broadband Cable Networks -tuoteliiketoiminta

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa teoin

Hyvinvointia rakentamassa teoin Hyvinvointia rakentamassa teoin vuosikertomus 2009 Hyvinvointia rakentamassa vastuu tulevasta Mikä viime vuodessa säväytti? Meillä Orionissa oli vuoden 2009 aikana niin monta jännittävää asiaa, onnistumisen

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

AvestaPolarit missio ja

AvestaPolarit missio ja Toiminta 2000 AvestaPolarit Missio ja visio Toimitusjohtajan tervehdys AvestaPolarit osake Ruostumattoman teräksen markkinat AvestaPolarit vahva yhdistelmä Strategiat Organisaatio Liiketoiminta-alueet:

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Ponssen 40v-juhlavuosi Alussa oli savotta, pokasaha ja Einari. einari vidgrén 1943 2010

Ponssen 40v-juhlavuosi Alussa oli savotta, pokasaha ja Einari. einari vidgrén 1943 2010 2010 vuosikertomus Sisällysluettelo 3 Ponsse lyhyesti 3 Missio, visio ja arvot 3 Toimintapolitiikka ISO 9001: 2008 ja ISO 14001: 2004 5 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus 6 Tietoa osakkeenomistajille

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

F-Secure Suojaa korvaamattoman

F-Secure Suojaa korvaamattoman F-Secure Suojaa korvaamattoman Vuosikertomus 2009 f-secure.fi SISÄLTÖ F-Secure lyhyesti 3 Tietoja sijoittajille 4 Vuosikooste pörssitiedotteista 4 Liiketoiminnan kehitys lukuina 5 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

sisältö 41 Tilinpäätös 100 Yhteystiedot

sisältö 41 Tilinpäätös 100 Yhteystiedot vuosikertomus 2009 sisältö 3 Missio, visio ja arvot 3 Toimintapolitiikka iso 9001:2000 4 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus 6 Tietoa osakkeenomistajille 7 Vuosi 2009 lyhyesti 10 Katsaus

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot