Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/ helmikuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1"

Transkriptio

1 Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/ helmikuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1

2 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan tulevaisuutta arvioivia. Tällaisia voivat olla muiden muassa nimenomaiset lausumat tai aineiston antama kuva koskien yhtiön suorituskykyä tulevaisuudessa, markkinoiden kasvuun ja suuntauksiin liittyvät odotukset, sekä kaikki lausumat, jotka sisältävät sanat ennakoi, odottaa, uskoo tai muita vastaavanlaisia ilmauksia. Luonnostaan näihin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä ja todelliset tulokset voivat siksi poiketa olennaisestikin ennakoiduista tuloksista. Elektrobit Group Oyj ei sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen tiedotusvelvollisuutensa puitteissa Copyright Elektrobit Group Oyj 2

3 Neljäs vuosineljännes / 2005 Yhtiö jatkoi vuonna 2005 pitkän aikavälin kehittymiseen tähtääviä panostuksia Resursseja lisättiin myyntiin, markkinointiin, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimusja kehitystoimintaan. Konserni tavoitteli vuodelta 2005 maltillista liikevaihdon kasvua sekä hyvän kannattavuustason ja taseaseman säilyttämistä. Neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus alittivat loka-joulukuulle 2005 asettamamme tavoitteet. Liikevaihto ja liikevoitto aiemmin arvioidun mukaiset Liikevaihto 54,9 miljoonaa euroa (60,2 miljoonaa euroa, laskua 8,7 %) Liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa, laskua 56,3 %) Copyright Elektrobit Group Oyj 3

4 Neljäs vuosineljännes / 2005 Autoteollisuus-liiketoiminta jatkoi vahvaa kehitystään Sopimustuotekehitys- ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksiköiden liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta. Testaus-liiketoiminnan liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasosta. Verkkotestauksen kehitys oli kuitenkin odotettua vahvempaa Copyright Elektrobit Group Oyj 4

5 Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys LIIKEVAIHTO Q1/04 Q4/05 LIIKEVOITTO Q1/02 Q4/ MEUR Q Q2 Q3 Q LIIKEVOITTO, FAS LIIKEVOITTO, IFRS Copyright Elektrobit Group Oyj 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4,4 MEUR Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

6 Yhteenveto vuodesta 2005 Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 4,9% Liikevaihto oli 212,5 miljoonaa euroa ( 202,6 miljoonaa euroa) jääden tavoitteistamme. Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 13,4 %. Autoteollisuus-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 61,2 %. Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni 12,4 %. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto pieneni 13,0 %. Konsernin liikevoitto Liikevoitto oli 25,5 miljoonaa euroa ( 34,4 miljoonaa euroa ) jääden hieman tavoitteistamme. Testaus- ja Autoteollisuus-liiketoimintayksiköt ylittivät tavoitteensa. Sopimustuotekehitys- ja Automaatiojärjestelmät-liiketoiminnat jäivät tavoitteistaan Copyright Elektrobit Group Oyj 6

7 Liiketoiminta segmenteittäin vuonna 2005 Palveluliiketoiminta Sopimustuotekehitys-liiketoiminta sisältää pääasiassa tietoliikennetoimialalle tehtäviä tuotekehityspalveluita. Autoteollisuus-liiketoiminta sisältää pääasiassa autoteollisuudelle tehtäviä ohjelmistokehityspalveluita. Palveluliiketoiminta segmentin liikevaihto oli 90,2 miljoonaa euroa (88,8 miljoonaa euroa), ja liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (9,2 miljoonaa euroa). Tuoteliiketoiminta Testaus-liiketoiminta käsittää lähinnä tietoliikennelaitteiden tuotekehitykseen, tuotantoon ja verkko-operointiin tarvittavia testauslaitteita. Automaatiojärjestelmät -liiketoiminta käsittää tietoliikennelaitteiden ja muiden elektroniikkalaitteiden tuotantolinjojen automatisointiin tarvittavia laitteita. Tuoteliiketoiminta segmentin liikevaihto oli 122,1 miljoonaa euroa (113,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 24,7 miljoonaa euroa (26,7 miljoonaa euroa) Copyright Elektrobit Group Oyj 7

8 Liiketoiminta yksiköittäin vuonna 2005 Sopimustuotekehitys Liikevaihto 63,1 miljoonaa euroa (72,0 miljoonaa euroa) oli alle asetettujen tavoitteidemme. Mallipuhelinalustan kehittämiseen panostettiin merkittävästi. Tukiasemiin liittyvä tuotekehitys kasvoi edellisestä vuodesta ylittäen tavoitteensa. Tuotemyynnin osuus oli alle 10%. Autoteollisuus Liikevaihto oli 27,1 miljoonaa euroa ( 16,8 miljoonaa euroa, 3 12 / 2004) kehittyen tavoitteidemme mukaisesti. Myyntiin panostettiin, henkilöresursseja lisättiin ja liiketoiminta on hyvällä kasvu-uralla. Kansainvälistyminen alkoi Japanissa ja Amerikassa. Useita uusia tuotteita saatiin markkinoille. Tuotteisiin ja niihin liittyvien ratkaisujen osuus kasvoi merkittävästi ollen 30% liikevaihdosta Copyright Elektrobit Group Oyj 8

9 Liiketoiminta yksiköittäin vuonna 2005 Testaus Testausliiketoiminnan liikevaihto 100,2 miljoonaa euroa (88,3 miljoonaa euroa) oli suunniteltua paremmalla tasolla. T&K panostukset kasvoivat merkittävästi vuodesta Verkkotestaus ylitti selkeästi sille asetetut tavoitteet. Järjestelmätestaus kasvoi, muttei saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Tuotantotestauksen myynti säilyi vuoden 2004 tasolla. Automaatiojärjestelmät Liikevaihto 21,9 miljoonaa euroa (25,1 miljoonaa euroa) jäi tavoitteistamme. Liiketoimintaympäristö säilyi haasteellisena. Perusautomaatiotuotteisiin kohdistuu kova hintapaine Copyright Elektrobit Group Oyj 9

10 Liiketoimintaympäristö vuonna 2006 Liiketoimintaympäristö pysyy haasteellisena Ennustettavissa oleva jakso on edelleen lyhyt. Tietoliikenne ja Autoteollisuus Matkaviestinmarkkinoiden myyntivolyymin arvioidaan kasvavan noin 10 %. Älypuhelimia arvioidaan myytävän n. 100 miljoonaa kappaletta. Verkkoliiketoiminnan kasvun ennakoidaan olevan vuonna 2006 alle 10 %. Automaatiojärjestelmämarkkinoilla hintakilpailu ja Aasiassa tehtävä käsikokoonpano rajoittavat markkinan kasvua. Radioverkkotestaus- ja systeemitestausmarkkinat kasvavat yli 15 %. Autojen ohjelmistoratkaisumarkkinan arvioidaan kasvavan noin 15 % vuositasolla. Autojen navigointisovellusmarkkinat kasvavat merkittävästi Copyright Elektrobit Group Oyj 10

11 Tilikauden 2006 ja sen ensimmäisen vuosineljänneksen näkymät Liiketoimintaympäristön arvioidaan säilyvän vuonna 2006 vuoden 2005 kaltaisena. Liiketoimintaympäristön haasteellisuudesta ja suunnitelluista edelleen kasvavista tutkimus- ja kehittämispanostuksista johtuen vuoden 2006 suhteellisen kannattavuuden arvioidaan olevan vuonna 2005 saavutetun tason alapuolella. Konserni tavoittelee vuonna 2006 maltillista liikevaihdon kasvua vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden 2006 liikevaihtojakauman arvioidaan olevan vuoden 2005 kaltainen. Vuoden 2006 liikevoittojakauman arvioidaan panostuksista johtuen painottuvan vuoden toiselle puoliskolle vuotta 2005 voimakkaammin. Q1/2006 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran Q1/2005 tasosta. Q1/2006 liikevoiton arvioidaan olevan lievästi negatiivinen Copyright Elektrobit Group Oyj 11

12 Tunnusluvut 1 12 / Copyright Elektrobit Group Oyj 12

13 Liikevaihto ja -voitto vuosineljänneksittäin MEUR Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Liikevaihto 54,9 54,9 58,1 44,6 60,2 212,5 202,6 Liikevoitto Voitto ennen veroja 4,4 5,1 9,4 9,6 7,2 4,5 10,1 25,5 34,4 7,4 4,6 10,2 26,6 33,9 Tilikauden voitto 4,0 6,6 5,2 3,2 7,2 19,0 26, Copyright Elektrobit Group Oyj 13

14 Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin vuosineljänneksittäin MEUR Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Sopimustuotekehitys 16,6 13,4 15,9 17,2 21,4 63,1 72,0 Autoteollisuus 10,8 6,2 5,8 4,4 6,9 27,1 16,8 PALVELULIIKE- TOIMINTA YHTEENSÄ 27,4 19,6 21,7 21,6 28,3 90,2 88,8 Testaus 22,6 29,9 31,0 16,7 25,9 100,2 88,3 Automaatiojärjestelmät TUOTELIIKE- TOIMINTA YHTEENSÄ 4,8 5,4 5,4 6,3 5,9 21,9 25,1 27,5 35,2 36,3 23,0 31,8 122,1 113,5 KONSERNI 54,9 54,9 58,1 44,6 60,2 212,5 202, Copyright Elektrobit Group Oyj 14

15 Liikevaihto markkina-alueittain vuosineljänneksittäin MEUR Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Aasia 13,5 (25%) 12,4 (23%) 7,2 (12%) 4,9 (11%) 9,1 (15%) 37,9 (18%) 26,4 (13%) Amerikat 4,5 (8%) 12,6 (23%) 12,9 (22%) 5,4 (12%) 7,4 (12%) 35,5 (17%) 36,8 (18%) Eurooppa 36,9 (67%) 29,9 (54%) 38,0 (65%) 34,3 (77%) 43,6 (73%) 139,1 (65%) 139,4 (69%) Yhteensä 54,9 (100%) 54,9 (100%) 58,1 (100%) 44,6 (100%) 60,2 (100%) 212,5 (100%) 202,6 (100%) Copyright Elektrobit Group Oyj 15

16 Liikevaihdon prosentuaalinen jakauma markkina-alueittain rullaava 12 kk:n periodi Q4/03 Q4/05 100% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 EUROOPPA AMERIKAT AASIA Copyright Elektrobit Group Oyj 16

17 Liikevaihdon prosentuaalinen jakauma segmenteittäin rullaava 12 kk:n periodi Q4/03 Q4/05 100% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 TUOTELIIKETOIMINTA PALVELULIIKETOIMINTA Copyright Elektrobit Group Oyj 17

18 Liikevaihto ja -voitto liiketoimintasegmenteittäin tammi joulukuu 2005 (tammi joulukuu 2004) MEUR Palveluliiketoiminta Tuoteliiketoiminta Muut toiminnot Yhteensä Ulkoinen liikevaihto 90,2 (88,8) 122,1 (113,5) 0,2 (0,3) 212,5 (202,6) Liikevoitto 0,9 (9,2) 24,7 (26,7) -0,1 (-1,5) 25,5 (34,4) Copyright Elektrobit Group Oyj 18

19 Henkilöstö LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN MARKKINA-ALUEITTAIN 21,0% ,6% ,1% 372 7,2% 122 5,6%, 94 89,1% ,3%, 89 SOPIMUSTUOTEKEHITYS AUTOTEOLLISUUS TESTAUS AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT Yhteensä EUROOPPA AMERIKAT AASIA Copyright Elektrobit Group Oyj 19

20 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin MEUR Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Q4/ Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ ,9 54,9 58,1 44,6 60,2 212,5-5,6 2,7-2,7-0,2 0,7 Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 0,3 0,3 0,5 1,0 2,6 3,1 Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 Liiketoiminnan kulut -43,8-45,3-49,0-41,0-42,5-179,1-157,8 Poistot ja arvonalennukset -2,6-2,6-2,9-2,4-5,9-10,5-14,5 Liikevoitto 4,4 Rahoitustuotot ja kulut 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 1,1-0,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,0 Voitto ennen veroja 5,1 9,6 7,4 4,6 10,2 2,1 9,4 0,0 25,5-0,0-0,0 0,0-0,1 Tuloverot -1,4-2,9-2,2-1,4-3,1-7,8-7,5 0,6 7,2-0,0 4,5 10,1 26, ,6 34,4 33,9 Vähemmistön osuus 0,2-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Tilikauden voitto 4,0 6,6 5,2 3,2 7,2 19,0 26, Copyright Elektrobit Group Oyj 20

21 Tase vuosineljänneksittäin MEUR Vastaavaa Pitkäaikaiset varat 68,7 74,1 74,9 75,1 Lyhytaikaiset varat 125,0 128,4 121,8 110,9 Vastaavaa yhteensä 193,6 202,4 196,8 186,0 74,7 119,6 194,3 Vastattavaa Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 Vähemmistön osuus 1,8 2,0 2,3 2,3 12,9 2,3 Oma pääoma yhteensä 122,0 118,4 111,7 106,4 110,9 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 26,5 31,8 32,6 33,2 34,7 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 45,2 52,3 52,5 46,5 48,7 Vastattavaa yhteensä 193,6 202,4 196,8 186,0 194, Copyright Elektrobit Group Oyj 21

22 Poistot ja liikearvo MEUR Poistot - yrityshankinnoista, MEUR 0,5 0,5 0,5 0,5 - käyttöomaisuudesta, MEUR 2,1 2,1 2,4 1,9 Korvausinvestoinnit, MEUR 2,3 2,2 1,9 2,6 Liikearvo 9,2 MEUR - %:a omasta pääomasta 7,5 7,7 8,2 8,6 - %:a 12 kuukauden nettotuloksesta 48,3 41,4 33,8 34, Copyright Elektrobit Group Oyj 22

23 Kassavirtalaskelma MEUR nettotulos +/- suoritusperusteisten erien oikaisu 35,7 49,0 +/- käyttöpääoman muutos - korot, verot ja osingot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA - investointien rahavirta - rahoituksen rahavirta -1,5-7,9 26,3-5,3-15,6 8,4-9,8 47,6-23,8-5,9 KASSAVAROJEN MUUTOS 5,5 17, Copyright Elektrobit Group Oyj 23

24 Tunnusluvut Muutos % Liikevaihto, MEUR Liikevoitto, MEUR 212,5 202,6 4,9 25,5 34,4-25,9 Liikevoitto, % liikevaihdosta 12,0 17,0 - Voitto ennen veroja, MEUR 26,6 33,9-21,4 Tilikauden voitto, MEUR 19,0 26,4-28,3 Oma pääoma, MEUR 122,0 110,9 10,0 Taseen loppusumma, MEUR 193,6 194,3-0,3 Henkilöstö kauden lopussa ,6 Sijoitetun pääoman tuotto -% (ROI) 20,0 28,8 - Korolliset nettovelat, MEUR -29,8-14,7 - Nettovelkaantumisaste (net gearing ), % -24,5-13,2 - Omavaraisuusaste, % 64,2 58,1 - Tulos / osake, EUR 0,15 0,21-28, Copyright Elektrobit Group Oyj 24

25 Nettovelkaantumis- ja omavaraisuusaste Q1/04 Q4/05 NETTOVELKAANTUMISASTE (net gearing) OMAVARAISUUSASTE 30 % 70 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Copyright Elektrobit Group Oyj 25

26 Sijoitetun ja oman pääoman tuotto Q1/04 Q4/05 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (ROI) 30 % 30 % OMAN PÄÄOMAN TUOTTO (ROE) Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q Copyright Elektrobit Group Oyj 26

27 Liitteet Copyright Elektrobit Group Oyj 27

28 Osakkeenomistajat Osakkeenomistaja Osakkeiden lkm Osuus osake- ja äänimäärästä % 1. Hulkko Juha, toimitusjohtaja ,6 2. Hildén Kai ,4 3. Veikkolainen Erkki ,3 4. Halonen Eero, hallituksen jäsen ,8 5. Sipilä Juha,hallituksen puheenjohtaja - ja Fortel-yhtiöt* ,1 6. Harju Jukka ,9 7. Laine Seppo ,7 8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,5 9. Sijoitusrahasto Sampo Suomi Osake ,5 10. Sijoitusrahasto Mandatum Suomi Kasvuosakkeet ,9 11. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva/Mandatum ,8 12. Irish Life International ,7 13. eq Pikkujättiläiset sijoitusrahasto ,6 14. Odin Förvaltnings As ,5 15. Göttlicher Rainer ,4 16. Veikko Laine Oy ,4 17. Haas Johann ,4 18. Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto SITRA ,4 19. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,4 20. Finanssi-Sampo Oy ,3 Muut (sis. hallintarekisteröidyt) ,4 Yhteensä , Copyright Elektrobit Group Oyj * Juha Sipilän määräysvaltayhteisö 28

29 Osakeomistuksen jakauma omistajatyypeittäin Omistajatyyppi Omistajien lkm Osuus omistajista, % osuus osake- ja äänimäärästä Yritykset ja asuntoyhteisöt ,0 11,7 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 60 0,2 5,5 Julkisyhteisöt 18 0,0 2,2 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 117 0,3 0,9 Kotitaloudet ,0 75,8 Ulkomaat 154 0,4 2,9 Hallintarekisteröidyt osakkeet 11 0,0 1,0 Yhteensä ,0 100, Copyright Elektrobit Group Oyj 29

30 Kurssikehitys EBG1V, kurssikehitys, % OMX-yleisindeksi Elektrobit Group Heinä 02 Tammi 03 Heinä 03 Tammi 04 Heinä 04 Tammi 05 Heinä 05 Tammi 06 Osakkeiden vaihto tammi joulukuu 2005 Osakkeiden määrä, 1000 kpl MEUR 117,2 Osakkeen kurssi (EUR) Ylin 3,15 Alin 1,82 Osakekannan markkina-arvo MEUR 242,0 Osakepääoma ja osakkeet Osakepääoma MEUR 12,9 Osakkeiden lkm Copyright Elektrobit Group Oyj 30

31 Tietoa sijoittajille Taloudelliset katsaukset 2006 Elektrobit Group Oyj raportoi taloudellisesta kehityksestään neljännesvuosittain ilmestyvillä osavuosikatsauksilla. Vuonna 2006 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: 3.5. Osavuosikatsaus, tammi maaliskuu 2.8. Osavuosikatsaus, tammi kesäkuu Osavuosikatsaus, tammi syyskuu Sijoittajasuhteet Seppo Laine, talousjohtaja Puhelin , faksi (08) , Copyright Elektrobit Group Oyj 31

32 Elektrobit Group Oyj PL 45 (Automaatiotie 1), OULUNSALO Puh Fax Copyright Elektrobit Group Oyj 32

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1 9/ marraskuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1 9/ marraskuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1 9/2005 2. marraskuuta 2005 2.11.2005 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2004 4. elokuuta 2004. 04.08.2004 Copyright Elektrobit Group Plc. 1

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2004 4. elokuuta 2004. 04.08.2004 Copyright Elektrobit Group Plc. 1 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2004 4. elokuuta 2004 04.08.2004 Copyright Elektrobit Group Plc. 1 Sisältö Elektrobit Group Oyj, toinen vuosineljännes 4-6/2004 Toinen vuosineljännes 4-6/2004 Liikevaihdon

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3/ toukokuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3/ toukokuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2005 11. toukokuuta 2005 11.5.2005 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

EBG_Q3_2003_fin.ppt. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-9 / lokakuuta 2003

EBG_Q3_2003_fin.ppt. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-9 / lokakuuta 2003 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-9 / 2003 29. lokakuuta 2003 Sisältö 1. Elektrobit Group Oyj, kolmas vuosineljännes 7-9/2003 2. Tunnusluvut 1-9/2003 Liitteet Kolmannen vuosineljänneksen 7-9/2003

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6/ elokuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6/ elokuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2005 3. elokuuta 2005 3.8.2005 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-9/ marraskuuta Copyright Elektrobit Group Plc. 1

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-9/ marraskuuta Copyright Elektrobit Group Plc. 1 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2004 3. marraskuuta 2004 03.11.2004 Copyright Elektrobit Group Plc. 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

EBG_Q2_2003_fin.ppt. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / elokuuta 2003

EBG_Q2_2003_fin.ppt. Elektrobit Group Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / elokuuta 2003 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 2003 6. elokuuta 2003 Sisältö 1. Elektrobit Group Oyj, toinen vuosineljännes 4-6/2003 2. Tunnusluvut 1-6/2003 Liitteet Toisen vuosineljänneksen 4-6/2003 tapahtumat

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Vuosikatsaus 1-12/ helmikuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Vuosikatsaus 1-12/ helmikuuta Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Vuosikatsaus 1-12/2004 15. helmikuuta 2005 15.2.2005 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 Osavuosikatsaus 1-6 / 2001 2. elokuuta 2001 Teijo Fabritius, toimitusjohtaja JOT Automation Group Oyj industry customers targets competition strategies Tunnuslukuja Milj. EUR 1-6/01 1-6/00 Muutos,% 2000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Vuosikatsaus 1-12 / helmikuuta 2004

Elektrobit Group Oyj Vuosikatsaus 1-12 / helmikuuta 2004 Elektrobit Group Oyj Vuosikatsaus 1-12 / 2003 11. helmikuuta 2004 16.02.2004 EBG_vsk_2003_fin_09 1 Sisältö Elektrobit Group Oyj, vuosi 2003 Vuosi 2003 Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys Liikevaihto

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3 / toukokuuta 2004

Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3 / toukokuuta 2004 Elektrobit Group Oyj Osavuosikatsaus 1-3 / 2004 5. toukokuuta 2004 05.05.2004 EBG_Q1_2004_fin.ppt 1 Sisältö Elektrobit Group Oyj, ensimmäinen vuosineljännes 1-3/2004 Ensimmäinen vuosineljännes 1-3/2004

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2017 1.8.2017 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö Yleiskuvassa ei muutoksia maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne jatkuu epävarmana rakentamisen

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. Toimitusjohtaja Juha Näkki 3.5.2013

Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. Toimitusjohtaja Juha Näkki 3.5.2013 Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen Toimitusjohtaja Juha Näkki 3.5.2013 Toimintaympäristö Tammi-maaliskuussa kone- ja metalliteollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia 15 % vähemmän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 1.11.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö: Alkuvuoden aikana koettu vanerin kysynnän elpyminen tasaantunut viime kuukausina ja muutamilla

Lisätiedot

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Julkaistu: 1999-10-13 09:00:00 CEST Teleste - Osavuosikatsaus TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Telesten

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot