Hinnasto 2014 / Opetustilat ALV 0%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hinnasto 2014 / Opetustilat ALV 0%"

Transkriptio

1 ALV 0%

2 Sisällysluettelo Työtuolit... 2 Grip... 2 James... 3 Stitz... 5 Säilyttimet... 6 Combo, ovelliset säilyttimet... 6 Combo, lokero- ja laatikkokaapit Oppilastuolit Aktiv Grip Hamsteri Puffet Trivia Oppilaspöydät Aktiv Grip Lisa pöydät Matz Page I

3 Pinta Trivia TiiPii Aulat Cube Picco Yleispöydät Aktiv pöydät Grip Pinta Salmiakki pöytä Spot pöydät Toimitus- ja asennusmaksut Toimitusmaksu Asennusmaksu Ylläpito- ja muuttopalvelut Suunnittelu Page II

4 Martela Oyj:n yleiset toimitusehdot alkaen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Martela Oyj:n ("Martela") ja asiakkaan välisessä tavarakaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Tavaran asennusta koskevat hinnat ja muut ehdot sovitaan erikseen. Nämä toimitusehdot ovat voimassa alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat Martelan aiemmat yleiset sopimusehdot. Martela pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla. Tarjous ja sopimuksen syntyminen Martelan tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Martelan omaisuutta siihen asti kunnes asiakas on erikseen sovittavaan hintaan ne itselleen lunastanut. Asiakkaalla ei ennen lunastusta ole oikeutta käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen käsittelemiseksi eikä oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Martelan tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Tilauksen ja sopimuksen syntyminen Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Martela on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Hinnat Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassaolevia Martelan verottomia hintoja, ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa erikseen määriteltyjen toimitus-, asennus-, sisustussuunnittelu- ja muiden palveluiden hinnat veloitetaan erikseen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Martelasta riippumattomat kustannukset, maksut, verot tai veronluonteiset maksut sekä yli 3 %:n valuuttakurssien tai raaka-aineiden hintojen korotukset Martelalla on oikeus lisätä omiin hintoihinsa välittömästi hinnanmuutosperusteen tultua voimaan. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin. Vakuudet ja Martelan oikeus olla toimittamatta Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamisen aloittamista. Martela pidättää oikeuden olla toimittamatta tavaroita tai palvelua jos a) asiakas ei ole maksanut erääntyneitä Martelan asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, b) asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua tai c) asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Toimitusehto Kalusteiden toimitusehto on FIN 01 mukainen "Toimitettuna perille asiakkaan toimipaikkaan" (arkisin 8-16). Tilauksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimitusmaksu. Asennus veloitetaan erikseen, jollei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Toimitusaika Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, joka seuraavista on myöhäisin: a) sopimuksen voimaantulopäivästä, b) sovitun vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun antamisesta tai c) jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on toimitettu Martelalle. Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara toimitusehdon mukaisesti toimitetaan. Muutokset toimituksen sisältöön tai toimitusaikaan Asiakkaan muutospyynnöt toimituksen sisältöön on esitettävä Martelalle kirjallisesti ja sitten sovittava asiakkaan ja Martelan välillä niiden vaikutuksesta hintaan ja toimitusaikaan ja mahdollisesti muihin ehtoihin. Toimitusajan muutospyyntö on tehtävä kirjallisesti Martelalle vähintään kymmenen työpäivää ennen sovittua toimitusaikaa tai milloin toimitusaika on lyhyempi kuin kymmenen työpäivää vähintään kyseisen toimitusajan verran ennen aiottua toimitusaikaa. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan muutospyynnön johdosta, asiakkaalta veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset laskun mukaan. Maksuehto, viivästyskorko ja perintäkulut Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on seitsemän (7) päivää netto toimituspäivästä. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä Martelalla on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Martelalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. Tavaran luovutus ja tarkastamisvelvollisuus Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa sanotun virheen, on hänen reklamoitava siitä Martelaa kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään neljän (4) arkipäivän kuluessa toimituksesta. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua. Takuu Tässä kohdassa sovittu takuu on yksinomainen Martelan vastuu tavarassa olevasta virheestä sekä suoritetusta palvelusta. - Tavarat Toimitetuille tavaroille myönnetään takuu yksinomaan näissä toimitusehdoissa todetulla tavalla. Tavaroissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet Martelalla on oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Martelan valmistamien vakiotuotteiden takuuaika normaaleissa käyttöolosuhteissa (8h/päivä) on viisi (5) vuotta, ellei Martela ole toisin ilmoittanut. Muiden kuin vakiotuotteiden osalta takuu on kaksi (2) vuotta. Edellä esitetystä poiketen asiakaskohtaisille päällisille tai pintakäsittelyille ei myönnetä takuuta. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta.takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä Martelalle kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut takuun kattavan virheen. - Palvelut Martelan velvollisuus on suorittaa asiakkaan tilaama palvelu ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella noudattaen alalla yleisesti noudatettuja käytäntöjä edellyttäen, että asiakas on ilmoittanut kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä sovitun palvelun suorittamiseen. Martela saa käyttää palvelun suorittamiseen alihankkijoita. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vahingonvaara siirtyy asiakkaalle, kun tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu asiakkaalle. Palautukset Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa ei voi palauttaa. Martelan ja asiakkaan viivästys Martelan ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toisilleen, mikäli tavaran toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Samalla on ilmoitettava viivästyksen syy ja uusi toimitus- tai vastaanottamisaika. Jos viivästys johtuu Martelan tuottamuksesta, ja edellyttäen, että osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, asiakkaalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0%) kutakin sovitun toimitusajan jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta. Edellä tässä kohdassa esitetystä poiketen Martela ei ole vastuussa palvelun suorittamisen viivästymisestä asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tässä kohdassa sovittu vahingonkorvaus on asiakkaan yksinomainen korvaus Martelan tuottamuksesta johtuvasta viivästyksestä. Oikeutta muuhun vahingonkorvaukseen ei ole. Jos asiakas viivästyy toimituksen tai palvelun vastaanottamisessa, se on velvollinen korvaamaan Martelalle viivästyksestä aiheutuneet tavaroiden varastointi- ja muut Martelalle aiheutuneet välittömät ja välttämättömät kulut laskun mukaan. Tuotteen aiheuttama henkilö- tai esinevahinko Martela ei vastaa toimittamansa tavaran kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka on tällaisen vahingon seuraus. Martela vastaa toimittamansa tavaran yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti. Vastuunrajoitus Martela ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle muita kuin näissä toimitusehdoissa todetut asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot. Martela ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja. Ylivoimainen este Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Martela ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Martelalla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este tai epäsuhta on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Martelan on ilmoitattava asiakkaalle kirjallisesti. Sovellettava laki ja erimielisyydet Martelan ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Print date Page 1 of 64

5 Työtuolit Grip Muotoon puristettu selkä ja istuin viilutettuna (koivu, pyökki tai petsattu) tai laminaattipinnalla (koivukuvio, keltainen, valkoinen, sininen tai punainen). Lisävarusteena istuimen verhoilutyyny. Korkeussäätö kaasujousella. Grip Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Tuoli Koivua, istuin verhoiltu, ristikkojalka liukunastoilla OT0013C 0,5 / 2 kpl Tuoli Koivua, ristikkojalka liukunastoilla OT Tuoli Koivua, istuin verhoiltu, ristikkojalka rullilla OT0013RC 0,5 / 2 kpl Tuoli Koivua ristikkojalka rullilla OT0013R Print date Page 2 of 64

6 Must amet al l i r i st i kko115/ 116t uol ei hi nmust an muovi r i st i kont i l al l e l i sähi nt a/ t uol i

7 James+ Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Selkänojan korkeus 55 cm, istuimen syvyyssäätö, jalkaristikko musta muovi 113S/16 0, Selkänojan korkeus 55 cm, istuimen syvyyssäätö, käsinojat, jalkaristikko musta muovi 114S/16 0, Lisävarusteet / Lisähinta Säädettävä niskatuki 113NTH Lisävarusteet / Lisähinta Leveä käsinoja, KAL 114KN/KAL JamesH Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Verkkoselkä, käsinojat 114QS/KAL 0, Verkkoselkä, käsinojaton 113QS/KAL 0, JamesH lisävaruste / lisähinta Ristiseläntuki 113LS Print date Page 4 of 64

8 Stitz Varustettu kaasujousimekanismilla, istuinkorkeuden säätö cm. Kumimainen paino jalusta. Stitz Istuin korkkia, jalusta musta W Print date Page 5 of 64

9 Säilyttimet Combo, ovelliset säilyttimet Combo-kaapit saa avoimina, ovilla, ruloilla, sivuruloilla, liukuovilla tai näiden yhdistelmillä. Kaapit ovat varustettavissa sokkelein tai avoimin metallijalustoin. Matalat kaapit saa myös rullajalustoilla. Laajasta lisävarustevalikoimasta on helppo koota kunkin työpisteen yksilöllisiä tarpeita vastaava kokonaisuus. Jalustat: Harmaa sokkeli (muovi), tasaussäätö. Harmaa metallijalusta, tasaussäätö (F). Harmaa metallijalusta rullilla (G), sis. 2 lukittavaa rullaa. Hyllyt: Hyllyjen enimmäiskuormitus painon jakautuessa tasaisesti (42 cm syvät hyllyt); 60 cm leveä hylly 34 kg, 80 cm leveä hylly 46 kg, 120 cm leveä hylly 30 kg. Selitys: PY = Rungon ulkopuoli pyökkiviilua, sisäpuoli pyökkikuvioitua kalustelevyä. Hyllyn reuna ja yläpuoli pyökkiviilua, alapuoli pyökkikuvioitua kalustelevyä. Taustalevy molemmin puolin pyökkimelamiinia. Rulo-ovet pyökkiviilua. KO = Rungon ulkopuoli koivuviilua, sisäpuoli koivukuvioitua kalustelevyä. Hyllyn reuna ja yläpuoli koivuviilua, alapuoli koivukuvioitua kalustelevyä. Taustalevy molemmin puolin koivu. Rulo-ovet koivuviilua. 42 cm syviin säilyttimiin saatavana erillisen tarjouksen mukaan lisäkansi ja etusarjat tammisina. Lisäksi saatavana akustiset liukuovet ja 1 -moduulin (581RUE/4) ja 2-moduulin (582RUE/4) akustiikkarulot. Säilyttimien ovissa aina lukko. Laatikoissa lukko ellei toisin mainita. Runkomateriaalit: 1 = Valkoinen melamiini 5 = Harmaa melamiini KO = Koivu PY = Pyökki Rulomateriaalit: 4 = Alumiinin harmaa KO = Koivu PY = Pyökki TA = Tammi Ovimateriaalit: 1 = Valkoinen melamiini 5 = Harmaa melamiini KO = Koivu PY = Pyökki TA = Tammi 12 = Punainen 13 = Keltainen 18 = Sininen Print date Page 6 of 64

10 582O2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582O FO2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582FO GO2 - Ovelliset säilyttimet 80x44x90 cm Metallijalusta rullilla, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582GO O2A - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583O2A Print date Page 7 of 64

11 583FO2A - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583FO2A GO2A - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta rullilla, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583GO2A O3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583O FO3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583FO Print date Page 8 of 64

12 583GO3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta rullilla, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583GO O2A2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584O2A FO2A2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FO2A O4 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584O Print date Page 9 of 64

13 584FO4 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FO O2O2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584O2O FO2O2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FO2O OOOO - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi)harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584OOOO Print date Page 10 of 64

14 584FOOOO - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FOOOO O2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 584O2V FO2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 584FO2V O2A3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2A Print date Page 11 of 64

15 585O2A3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2A3X FO2A3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ove 585FO2A FO2A3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2A3X O2AO2 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2AO O2AO2X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2AO2X Print date Page 12 of 64

16 585FO2AO2 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2AO FO2AO2X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2AO2X O2O3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2O O2O3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2O3X FO2O3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2O Print date Page 13 of 64

17 585FO2O3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2O3X O5 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O O5X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O5X O5E - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O5E FO5 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO FO5X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO5X FO5E - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO5E Print date Page 14 of 64

18 585OOOOO - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585OOOOO OOOOOX - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585OOOOOX FOOOOO - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FOOOOO FOOOOOX - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FOOOOOX O2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 585O2V Print date Page 15 of 64

19 585FO2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2V O4 - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O O4X - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4X O4E - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Sokkeli (muovi), 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4E FO4 - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO Print date Page 16 of 64

20 5846FO4X - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4X FO4E - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Metallijalusta, 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4E O5 - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O O5X - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5X O5E - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Sokkeli (muovi), 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5E FO5 - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO FO5X - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hylllyt/ovet 5856FO5X Print date Page 17 of 64

21 5856FO5E - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Metallijalusta, 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5E O4U - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4U O4UE - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4UE O4UEX - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4UEX FO4U - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4U FO4UE - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4UE FO4UEX - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4UEX O5U - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5U Print date Page 18 of 64

22 5856O5UE - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5UE O5UEX - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5UEX FO5U - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5U FO5UE - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5UE FO5UEX - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5UEX PE- Ovellinen säilytin - lisävaruste Peili 23x45 cm 580PE Print date Page 19 of 64

23 582V2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582V FV2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582FV V3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583V FV3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583FV Print date Page 20 of 64

24 584V2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584V2V FV2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FV2V V2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585V2V FV2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FV2V Print date Page 21 of 64

25 Combo, lokero- ja laatikkokaapit Säilytinjärjestelmän komponenteista on mahdollista koota tarpeenmukainen kokonaisuus. Ohessa muutamia esimerkkejä (ilman lukkoa). Esimerkkikaappien runkovärit valkoinen (1) ja harmaa (5). Ovien ja laatikoiden värit: KO = koivu, PY = pyökki, 12 = punainen, 13 = keltainen, 18 = sininen, 2 = vaaleanharmaa 582GA 5/5 Metallijalusta rullilla. Runko/hyllyt 582GA FA 5/5 Metallijalusta.Runko/hyllyt 582FA A 5/5 Sokkeli. Runko/hyllyt 582A Print date Page 22 of 64

26 582GN2A 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 582GN2A FN2A 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 582FN2A N2A 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 582N2A N4 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 582N Print date Page 23 of 64

27 582GMM 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalat rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 582GMM FMM 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 582FMM MM 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 582MM Print date Page 24 of 64

28 583GA 5/5 Metallijalusta rullilla. Runko/hyllyt 583GA FA 5/5 Metallijalusta. Runko/hyllyt 583FA A 5/5 Sokkeli. Runko/hyllyt 583A GN2A2 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 583GN2A Print date Page 25 of 64

29 583FN2A2 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 583FN2A N2A2 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 583N2A GMMA 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 583GMMA FMMA 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 583FMMA Print date Page 26 of 64

30 583MMA 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 583MMA Lisävarusteet / Lisähinta Välijakaja 580MVJ Print date Page 27 of 64

31 Oppilastuolit Aktiv Istuinkorkeus on säädettävissä 2,5 cm välein cm. Puuviilutetut istuin ja selkä laminaattia. Selkänoja toimii myös repun kannattimena. Aktiv OTAG Jalusta harmaaksi maalattu, koivu OTAG/ Print date Page 28 of 64

32 Grip Tuolin selkä ja istuin muotoon puristettua vaneria viilu- tai laminaattipinnalla. Laminaattien värit: KL = koivulaminaatti, 11 = valkoinen laminaatti, 12 = punainen laminaatti, 13 = keltainen laminaatti, 18 = sininen laminaatti. Ilman istuinverhoilua olevat mallit ovat ripustettavissa Grip-pöytien kansiin. Pinottavissa max (10 kpl). Tuolissa 4-piste-, kehys- tai ristikkojalka. Ristikkojalkaisen tuolin korkeussäätö kaasujousella. Kehysjalustainen tuoli on pinottava ja rivikytkettävä. Grip OT0011A/77 Jalusta harmaaksi maalattu, koivu Jalusta harmaaksi maalattu, koivulaminaatti Jalusta harmaaksi maalattu, valkoinen laminaatti OT0011A/KO/77 OT0011A/KL/77 OT0011A/L11/ Grip OT0011A/KR Jalusta kromattu, koivu Jalusta kromattu, koivulaminaatti Jalusta kromattu, valkoinen laminaatti OT0011A/KO/KR OT0011A/KL/KR OT0011A/L11/KR Grip OT0013/KAL Ristikkojalka liukunastoilla, koivu Ristikkojalka liukunastoilla, koivulaminaatti Ristikkojalka liukunastoilla, valkoinen laminaatti OT0013/KO/KAL OT0013/KL/KAL OT0013/L11/KAL Grip OT0013R/KAL Ristikkojalka rullilla, koivu Ristikkojalka rullilla, koivulaminaatti Ristikkojalka rullilla, valkoinen laminaatti OT0013R/KO/KAL OT0013R/KL/KAL OT0013R/L11/KAL Print date Page 29 of 64

33 Grip OT0017/77 Jalusta harmaaksi maalattu, koivulaminaatti OT0017/KL/ Grip OT0017/KR Jalusta kromattu, koivulaminaatti OT0017/KL/KR Grip OT0011AC/77 Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Jalusta harmaaksi maalattu, verhoiltu istuin OT0011AC/KO/77 0,5 / 2 kpl Grip OT0011AC/KR Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Jalusta kromattu, verhoiltu istuin OT0011AC/KO/KR 0,5 / 2 kpl Grip OT0013C/KAL Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivua, ristikkojalka, liukunastat OT0013C/KO/KAL 0,5 / 2 kpl Print date Page 30 of 64

34 Grip OT0013RC/KAL Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivua, ristikkojalka, rullat OT0013RC/KO/KAL 0,5 / 2 kpl Grip OT0017C/77 U01 U02 U07 Jalusta harmaaksi maalattu, verhoiltu istuin OT0017C/KL/ Grip OT0017C/KR U01 U02 U07 Jalusta kromattu, verhoiltu istuin OT0017C/KL/KR Print date Page 31 of 64

35 Hamsteri Tuolien runko maalattua terästä, harmaa 77. Huopaliukunastat. Puuviilutettu istuin ja selkä on pinnoitettu läpinäkyvällä melamiinikalvolla. Lisävarusteena säädettävä jalkatuki. Hamsteri OT45 Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 45 cm, tuolin korkeus 78 cm, pyökki Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 45 cm, tuolin korkeus 78 cm, koivu OT4 OT45/KO Hamsteri OT50 Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 50 cm, tuolin korkeus 79 cm, pyökki Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 50 cm, tuolin korkeus 79 cm, koivu OT50/PY OT50/KO Hamsteri OT52 Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 52 cm, tuolin korkeus 85 cm, pyökki Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 52 cm, tuolin korkeus 85 cm, koivu OT52/PY OT52/KO Print date Page 32 of 64

36 Hamsteri OT57 Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 57 cm, tuolin korkeus 86 cm, pyökki Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 57 cm, tuolin korkeus 86 cm, koivu OT57/PY OT57/KO Hamsteri OT62 Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 62 cm, tuolin korkeus 91 cm, pyökki Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 62 cm, tuolin korkeus 91 cm, koivu OT62/PY OT62/KO Lisävarusteet Säädettävä jalkatuki pyökkiä pieniin tuoleihin OT50 ja OT57 Säädettävä jalkatuki koivua pieniin tuoleihin OT50 ja OT57 Säädettävä jalkatuki pyökkiä suuriin tuoleihin OT45, OT52 ja OT62 Säädettävä jalkatuki koivua suuriin tuoleihin OT45, OT52 ja OT62 OTJT40/PY OTJT40/KO OTJT4 OTJT45/KO Print date Page 33 of 64

37 Puffet Puffet on raikas ja värikäs setti pieniä istuintyynyjä. Puffetissa on 9 huopapohjaista istuintyynyä sekä kiinnitysvyö. Yhden istuintyynyn koko on 38x38x6 cm. Settiin kuuluu seuraavat värit: 2 keltaista, 2 sinistä, 2 punaista, 1 vihreä ja 1 violetti. Puffet sopii hyvin päiväkotien ja koulujen tarinahetkiin. Kangas on Gabrielin Fame ja sisus vaahtomuovia (HR50). Pohjamateriaali on muotoonpuristettua huopaa. Puffet OT99 Puffet istuintyynyt 9 kpl, koko 38 x 38 cm, säilytysalusta ja kiinnitysvyö OT Print date Page 34 of 64

38 Trivia Muotoon puristetut selkä ja istuin on pinnoitettu kulutusta kestävällä laminaatilla. OT131 ja OT133 jalustat harmaaksi maalattua terästä 77 (RAL9006), jalkojen nastat muovia, pohjaosa nailonia tai huopaa. OT131 korkeuden säätö helposti ilman ruuvien irrotusta. OT135 ja OT137 musta jalusta, korkeudensäätö kaasujousella. Rullat tai liukunastat. Oppilastuoli Istuin ja selkä koivulaminaattia, runko keskiharmaa, istuinkorkeus cm, huopanastat Istuin ja selkä valkoista laminaattia, runko keskiharmaa, istuinkorkeus cm, huopanastat OT131HN/KL/77 OT131HN/L11/ Oppilastuoli, pyörivä Istuin ja selkä koivulaminaattia, istuinkorkeus cm, rullajalusta Istuin ja selkä valkoista laminaattia, istuinkorkeus cm, rullajalusta OT135/KL OT135/L Print date Page 35 of 64

39 Oppilaspöydät Aktiv Oppilaspöytien materiaaleina laminaatit L2, L43 ja koivulaminaatti (KL). Massiivi koivu pöydissä OPAG, OPAPG ja OP151. Runkovärinä harmaa 77 (RAL9006). Aktiv OPAPG 60x55 cm, puulaatikko massiivi koivu, korkeussäädettävä cm Kansi massiivi koivua OPAPG/KOM Aktiv OPAG/70x50 70x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Massiivi koivu 70x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Laminaatti, L2 70x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Koivulaminaatti, KL OPAG/70x50/KOM OPAG/70x50/L2 OPAG/70x50/KL Aktiv OPAG/60x50 60x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Laminaatti, L2 60x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Koivulaminaatti, KL OPAG/60x50/L2 OPAG/60x50/KL Print date Page 36 of 64

40 Aktiv Neo OP151 60x50 cm, puulaatikko massiivi koivu, korkeussäädettävä cm Massiivi koivu OP151/KO Lisävaruste Reppukoukku pulpettiin Kansi 70x50 cm, massiivikoivua Kansi 70x50 cm, koivulaminaattia Kansi 70x50 cm, vaaleanharmaata laminaattia Kansi 60x50 cm, koivulaminaattia Kansi 60x50 cm, vaaleanharmaata laminaattia OPARK OP075/KOM 40705P/KL 40705P/L P/KL 40605P/L Aktiv OPAQD/75 Oppilaspöytä Kääntyvä kansi ( 58x50 cm), korkeus 75 cm, koivulaminaatti OPAQD/75/KL Print date Page 37 of 64

41 Grip Pöydän kansimateriaali laminaattia (L2, L43, tai KL), runkoväri 77 = harmaa, RAL9006. Pöydät voidaan kytkeä riviin ilman erillistä kytkinhelaa ja ovat pinottavia (max 5 kpl). Kansien kulmat ovat pyöristetyt. Grip OP121/075 80x50 cm (kansi 70x50), harmaa laminaatti 80x50 cm (kansi 70x50), koivulaminaatti OP121/075/L2 OP121/075/KL Grip OP x50 cm (kansi 120x50), harmaa laminaatti 130x50 cm (kansi 120x50), koivulaminaatti OP1225/L2 OP1225/KL Grip OP x54 cm, harmaa laminaatti 80x54 cm, koivulaminaatti OP0017/L2 OP0017/KL Print date Page 38 of 64

42 Lisa pöydät Pinottava pöytä on varustettu etulevyllä. Puuosat laminaattia, pyökkiä, petsattua pyökkiä, tammea tai koivua. Etulevy melamiinia, pyökkiä tai petsattua pyökkiä. Jalusta maalattua (77) tai kromattua (KR) terästä. Lisa 140x50 cm Laminaatti, jalusta 77 Laminaatti, jalusta KR OP2015/140x50/L2/77 OP2015/140x50/L2/KR Lisa 140x60 cm Laminaatti, jalusta 77 Pyökki, jalusta 77 Laminaatti, jalusta KR Pyökki, jalusta KR OP2015/140x60/L2/77 OP2015/140x60/PY/77 OP2015/140x60/L2/KR OP2015/140x60/PY/KR Lisävaruste Kytkentähela 430PKH 9.60 Print date Page 39 of 64

43 Matz Pöytien kannet laminaattia. Taittuva jalusta kromattu, korkeus 72 cm. Kuljetusvaunun pohja verhoiltu, rungon väri beige, kapasiteetti 10 pöytää. Matz 803 Pöytä 140x50 cm Pöytä 140x60 cm 803/1405/L2 803/1406/L Matz 803S Pöytä 140x70 cm Pöytä 140x80 cm 803S/1407/L2 803S/1408/L Matz 803KV Kuljetusvaunu 131x72x102 cm 803KV Print date Page 40 of 64

44 Pinta Rungon tukikehikko ja jalat maalattuna harmaaksi (57) tai mustaksi (16) tai kromattuna (KR). Jalat kiinteällä korkeudella (72 cm) tai säädettävänä (63-85 cm). Kannet pyöristetyin kulmin, kiinteä korkeus. 60x50, laminaatti L2, 57 70x50, laminaatti L2, x50, laminaatti L2, x50, laminaatti L2, x50, laminaatti L2, P/ P/ P/ P/ P/ Kannet vakiokulmin, säädettävä korkeus. 60x60, laminaatti L2, 57 80x60, laminaatti L2, x60, laminaatti L2, x60, laminaatti L2, x60, laminaatti L2, x70, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, / / / / / / / / / / Print date Page 41 of 64

45 Trivia Kannet ovat muotoon puristettua viilua pinnoitettu korkeapainelaminaatilla, paksuus 12 mm. Kansien kulmat on pyöristetty. Värit: valkoinen, koivu tai pyökki. Laatikko harmaata neulahuopaa. Jalustat harmaaksi maalattua terästä 77 (RAL9006), kiinteä reppukoukku molemmin puolin, liukunastan pohja väritöntä nylonia tai huopaa. Korkeuden säätö helposti ilman ruuvien irrotusta. Oppilaspöytä kiinteällä kannella, matala jalusta Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/60X50/KL/ Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/70X50/KL/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/60X50/L11/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/70X50/L11/ Oppilaspöytä kallistettavalla kannella, matala jalusta Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/60X50/KL/ Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/70X50/KL/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/60X50/L11/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/70X50/L11/ Oppilaspöytä laatikolla (kallistettava kansi), matala jalusta Kansi koivulaminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/60X50/KL/ Kansi koivulaminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/70X50/KL/ Kansi valkoista laminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/60X50/L11/ Kansi valkoista laminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/70X50/L11/ Print date Page 42 of 64

46 Kahden oppilaan pöytä, matala jalusta Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1341HN/120X50/KL/7 7 OP1341HN/130X50/KL/7 7 OP1341HN/120X50/L11/ 77 OP1341HN/130X50/L11/ Print date Page 43 of 64

47 TiiPii TiiPii on tilanjakaja, jonka materiaalina on lämpömuovattava polyeteenihuopa. Tilanjakaja pingotetaan käyttökuntoon mukana olevalla narulla ilman työkaluja. Varastoitaessa se mahtuu todella pieneen tilaan. Korkeus 140 cm, leveys 100 cm TiiPii 739 Keskiharmaata huopaa 739R/FT Print date Page 44 of 64

48 Aulat Cube Istuin ja selkänoja verhoiltu Materiaalit Pöydän kansi (873A, B, LP, LPA): koivu (KO), pyökki (PY), tammi (TA), saarni (SA), petsattu saarni (SAP) tai valkoinen laminaatti (L11) Pöydän kansi (873C, AC, CC, LPC): koivu (KO), pyökki (PY), tammi (TA), saarni (SA) tai petsattu saarni (SAP) Jalusta: keskiharmaa (57), valkoinen (11), musta(16) tai kromi (KR) Cube 371AK Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Rahi, jalusta AK/57 1, Rahi, jalusta KR 371AK/KR 1, Cube 373AK Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Käsinojaton, jalusta AK/57 2, Käsinojaton, jalusta KR 373AK/KR 2, Cube 374AK Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Yhdellä käsinojalla, jalusta AK/57 2, Yhdellä käsinojalla, jalusta KR 374AK/KR 2, Print date Page 45 of 64

49 Cube 873AU Cube_873AU 65 x 65 cm, L2, jalusta 57 Cube_873AU 65 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873AU 65 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873AU 65 x 65 cm, L2, jalusta KR Cube_873AU 65 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873AU 65 x 65 cm, PY, jalusta KR 873AU/L2/57 873AU/KO/57 873AU/PY/57 873AU/L2/KR 873AU/KO/KR 873AU/PY/KR Cube 873BU Cube_873BU 130 x 65 cm, L2, jalusta 57 Cube_873BU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873BU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873BU 130 x 65 cm, L2, jalusta KR Cube_873BU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873BU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR 873BU/L2/57 873BU/KO/57 873BU/PY/57 873BU/L2/KR 873BU/KO/KR 873BU/PY/KR Cube 873CU Cube_873CU 65 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873CU 65 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873CU 65 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873CU 65 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873CU 65 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873CU 65 x 65 cm, TA, jalusta KR 873CU/KO/57 873CU/PY/57 873CU/TA/57 873CU/KO/KR 873CU/PY/KR 873CU/TA/KR Cube 873CCU Cube_873CCU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873CCU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873CCU 130 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873CCU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873CCU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873CCU 130 x 65 cm, TA, jalusta KR 873CCU/KO/57 873CCU/PY/57 873CCU/TA/57 873CCU/KO/KR 873CCU/PY/KR 873CCU/TA/KR Print date Page 46 of 64

50 Cube 873ACU Cube_873ACU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873ACU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873ACU 130 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873ACU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873ACU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873ACU 130 x 65 cm, TA, jalusta KR 873ACU/KO/57 873ACU/PY/57 873ACU/TA/57 873ACU/KO/KR 873ACU/PY/KR 873ACU/TA/KR Cube 873LPAU Cube_873LPAU 130 x 65 cm, L2, jalusta 57 Cube_873LPAU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873LPAU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873LPAU 130 x 65 cm, L2, jalusta KR Cube_873LPAU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873LPAU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR 873LPAU/L2/57 873LPAU/KO/57 873LPAU/PY/57 873LPAU/L2/KR 873LPAU/KO/KR 873LPAU/PY/KR Cube 873LPCU Cube_873LPCU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873LPCU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873LPCU 130 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873LPCU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873LPCU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873LPCU 130 x 65 cm, TA, jalusta KR 873LPCU/KO/57 873LPCU/PY/57 873LPCU/TA/57 873LPCU/KO/KR 873LPCU/PY/KR 873LPCU/TA/KR Cube 873LPU Cube_873LPU Puuosat L2, jalusta 57 Cube_873LPU Puuosat KO, jalusta 57 Cube_873LPU Puuosat PY, jalusta 57 Cube_873LPU Puuosat L2, jalusta KR Cube_873LPU Puuosat KO, jalusta KR Cube_873LPU Puuosat PY, jalusta KR 873LPU/L2/57 873LPU/KO/57 873LPU/PY/57 873LPU/L2/KR 873LPU/KO/KR 873LPU/PY/KR Print date Page 47 of 64

51 Picco Tuolien materiaalit: Istuinkuppi ja käsinojat: koivu (KO), petsattu koivu (KOP), pyökki (PY) tai tammi (TA) Jalusta: musta (16), keskiharmaa (57) tai kromi (KR) Lisävarusteet: kirjoitusalusta (312A), rivikytkentähela, huopanastat, tuolivaunu (311/312) Pinottava (311/312, 314) Picco 311A Koivu, jalusta 57 Petsattu koivu, jalusta 57 Pyökki, jalusta 57 Koivu, jalusta KR Petsattu koivu, jalusta KR Pyökki, jalusta KR 311A/KO/57 311A/KOP/57 311A/PY/57 311A/KO/KR 311A/KOP/KR 311A/PY/KR Picco 311AC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KO/57 0, Petsattu koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KOP/57 0, Pyökki, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/PY/57 0, Koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 311AC/KO/KR 0, Petsattu koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 311AC/KOP/KR 0, Pyökki, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 311AC/PY/KR 0, Picco 311ABC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KO/ Petsattu koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KOP/ Pyökki, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/PY/ Koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 311ABC/KO/KR Petsattu koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 311ABC/KOP/KR Pyökki, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 311ABC/PY/KR Print date Page 48 of 64

52 Picco 312A Koivu, käsinojat, jalusta A/KO/ Petsattu koivu, käsinojat, jalusta A/KOP/ Pyökki, käsinojat, jalusta A/PY/ Koivu, käsinojat, jalusta KR 312A/KO/KR Petsattu koivu, käsinojat, jalusta KR 312A/KOP/KR Pyökki, käsinojat, jalusta KR 312A/PY/KR Picco 312AC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KO/57 0, Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KOP/57 0, Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/PY/57 0, Koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 312AC/KO/KR 0, Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 312AC/KOP/KR 0, Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 312AC/PY/KR 0, Picco 312ABC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KO/ Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KOP/ Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/PY/ Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 312ABC/KO/KR Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 312ABC/KOP/KR Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 312ABC/PY/KR Picco 316A Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KO/57 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KOP/57 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/PY/57 1,50 / 2 kpl Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 316A/KO/KR 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 316A/KOP/KR 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 316A/PY/KR 1,50 / 2 kpl Print date Page 49 of 64

53 Picco 314A Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KO/57 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KOP/57 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/PY/57 1,50 / 2 kpl Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 314A/KO/KR 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 314A/KOP/KR 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 314A/PY/KR 1,50 / 2 kpl AM Koivu, jalusta AM/KO/ Petsattu koivu, jalusta AM/KOP/ Pyökki, jalusta AM/PY/ Koivu, jalusta KR 311AM/KO/KR Petsattu koivu, jalusta KR 311AM/KOP/KR Pyökki, jalusta KR 311AM/PY/KR ACM Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Verhoiltu istuin, jalusta ACM/57 0,6 / 3 kpl Verhoiltu istuin, jalusta KR 311ACM/KR 0,6 / 3 kpl Lisävarusteet / Lisähinta Kirjoitusalusta KO, kätisyys määriteltävä 312KAO/KO Kirjoitusalusta PY, kätisyys määriteltävä 312KAO/PY Rivikytkentähela 311/312Z Print date Page 50 of 64

54 Yleispöydät Aktiv pöydät Suorakaiteen muotoisen pöydän jalusta harmaata tai kromattua metallia. Pyöreän pöydän jalusta harmaata tai kromattua metallia. Pöydänkannet laminaattia: L11, L2, L43, KL. Lisäosana saatavana pöydän kanteen kiinnitettävä yhden ja kahden tuolin ripustin. Materiaali mustaksi maalattua metalliputkea. Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 120x80 cm, laminaatti KL OP860/128/L2 OP860/128/KL Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 140x80 cm, laminaatti KL OP860/148/L2 OP860/148/KL Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 160x80 cm, laminaatti KL OP860/168/L2 OP860/168/KL Print date Page 51 of 64

55 Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 180x80 cm, laminaatti KL OP860/188/L2 OP860/188/KL Aktiv OP850/85 Ø 85 cm, laminaatti L2 Ø 85 cm, laminaatti KL OP850/85/L2 OP850/85/KL Aktiv OP850/120 Ø 120 cm, laminaatti L2 Ø 120 cm, laminaatti KL OP850/120/L2 OP850/120/KL Lisäosat Aktiv -pöytiin Yhden tuolin ripustin, musta Kahden tuolin ripustin 70 cm pöytään, musta Kahden tuolin ripustin 80 cm pöytään, musta 321RL/16 OPTR7/16 OPTR8/ Print date Page 52 of 64

HINNASTO 2013 ALV 0%

HINNASTO 2013 ALV 0% HINNASTO 2013 ALV 0% Opetustilat Sisällysluettelo Työtuolit... 2 James... 2 Stitz... 4 Grip... 5 Säilyttimet... 6 Combo, ovelliset säilyttimet... 6 Combo, lokero- ja laatikkokaapit... 23 Oppilastuolit...

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Opetustilat. Hinnat EUR (ALV 0%)

Hinnasto 2014 / Opetustilat. Hinnat EUR (ALV 0%) Hinnat EUR (ALV 0%) Sisällysluettelo Työtuolit... 2 Grip... 2 James... 3 Stitz... 5 Säilyttimet... 6 Combo, ovelliset säilyttimet... 6 Combo, lokero- ja laatikkokaapit... 22 Oppilastuolit... 28 Aktiv...

Lisätiedot

Hinnasto 2013 / Opetustilat ALV 0%

Hinnasto 2013 / Opetustilat ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Työtuolit... 2 James... 2 Stitz... 4 Grip... 5 Säilyttimet... 6 Combo, ovelliset säilyttimet... 6 Combo, lokero- ja laatikkokaapit... 23 Oppilastuolit... 28 Aktiv... 28 Grip...

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0%

Hinnasto 2014 / Palvelut ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Toimitus- ja asennusmaksut... 2 Toimitusmaksu... 2 Asennusmaksu... 3 Ylläpito- ja muuttopalvelut... 4 Suunnittelu... 4 Jatkohuolenpito... 5 Toteutus... 6 Page I Martela Oyj:n yleiset

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2014 / Hoiva ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Vanhushuollon kalusteet... 2 Anda... 2 Jatta... 3 Kaisa... 5 Kari... 6 Niiu... 8 Plus+... 9 Vicky sohvapöytä... 14 Toimitus- ja asennusmaksut... 15 Toimitusmaksu... 15 Asennusmaksu...

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ALV 0%

HINNASTO 2013 ALV 0% HINNASTO 2013 ALV 0% Toimisto ja kohtaamistilat Sisällysluettelo Työpöydät... 2 Pinta I... 2 Pinta II... 17 Pinta E... 27 Pinta ES... 33 Pinta EQ... 36 Työpöytien tarvikkeet... 38 Pinta etulevyt... 41

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Toimisto ja kohtaamistilat ALV 0%

Hinnasto 2014 / Toimisto ja kohtaamistilat ALV 0% ALV 0% Sisällysluettelo Työpöydät... 2 Alku... 2 Canti... 4 Pinta I... 6 Pinta II... 28 Pinta E... 41 Pinta ES... 51 Pinta EQ... 58 Työpöytien tarvikkeet... 65 Pinta etulevyt... 68 Pinta pöytähyllyt...

Lisätiedot

Hinnasto 2014 / Toimisto ja kohtaamistilat. Hinnat EUR (ALV 0%)

Hinnasto 2014 / Toimisto ja kohtaamistilat. Hinnat EUR (ALV 0%) Hinnat EUR (ALV 0%) Sisällysluettelo Työpöydät... 2 Alku... 2 Canti... 6 Pinta I... 8 Pinta II... 30 Pinta E... 43 Pinta ES... 53 Pinta EQ... 60 Työpöytien tarvikkeet... 67 Pinta etulevyt... 70 Pinta pöytähyllyt...

Lisätiedot

Tarjousten avauspöytäkirja

Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten avauspöytäkirja Diaaritunnus Hankintayksikkö ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUT Hankinta C 18/2012 LAPPEEN KOULUN OPETUSTILOJEN KALUSTEET Kyseessä on sopimustoimittajien kesken järjestetty ns.minikilpallutus.

Lisätiedot

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan 851350 Turun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Marja-Liisa Wilenius PL 301 01050 TURUN LASKUT Finland TARJOUS 373101-1 02.03.2012 1/11 Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille Martelan tuotteita

Lisätiedot

Tarjoaja täyttää keltaisella olevat kentät

Tarjoaja täyttää keltaisella olevat kentät 1/19 Päivitetty 24.11.2014 A A1 Tuoteryhmä TOIMISTOKALUSTEET (vertailupisteet max 10 pistettä/tuote siten, että edullisin tarjottu hinta saa 10 pistettä) Työpöytä, sähkösäätöinen Standardin EN527-1:2011

Lisätiedot

Hinnasto 2012 / Toimisto ja kohtaamistilat ALV 0%

Hinnasto 2012 / Toimisto ja kohtaamistilat ALV 0% ALV 0% Työpöydät Pinta I Korkeussäätö 60-82 cm. Jalusta jauhemaalattua teräsputkea, värit harmaa (57), kromattu (KR) ja musta (16). Pöytien kannet E1- vaatimustason täyttävää lastulevyä, joka on pinnoitettu

Lisätiedot

Tuotekortit SÄILYTTIMET

Tuotekortit SÄILYTTIMET Tuotekortit SÄILYTTIMET KOMBI 2709 Kaapit Leveys 800 mm, syvyys 426 mm, korkeus 403 mm. Pystylistat 1250 ja 1985 mm. Vaakalistat 1850 ja 2500 mm. Hyllyt Leveys 800 mm, syvyys 305 mm, paksuus 22 mm. Listat:

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2012 Miljökalusteet Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2012 - Miljökalusteet Materiaalit ja värit... 3 Asiakassovellukset ja EFG Express...

Lisätiedot

Telakkakadun koulu, Suolahti

Telakkakadun koulu, Suolahti 1 (13) Telakkakadun koulu, Suolahti Tarjouspyynnön liite Yleistä Huomioitava kalusteiden ja materiaalien helppohoitoisuus sekä soveltuvuus perusopetuksen käyttöön (mm. ergonomiavaatimukset) Oppilaskalusteissa

Lisätiedot

Nimike Yks Määrä Hinta/yks

Nimike Yks Määrä Hinta/yks Juhani Ahon koulu, 1. vaihe - kalusteiden värien tulisi sopia sisätilojen värisunnitelmaan - hallinnon ja henkilöstön tiloissa 50-luvun tyyli voi tulla esille Nimike Yks Määrä Hinta/yks Kellari, 01 Tsto

Lisätiedot

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan

vapaasti perillä paik.asennettuna Sopimuksen mukaan 851350 Turun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Marja-Liisa Wilenius PL 301 01050 TURUN LASKUT Finland TARJOUS 381883-1 02.03.2012 1/6 Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille Martelan tuotteita

Lisätiedot

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT TOIMISTOKALUSTEET 15.2.2013

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT TOIMISTOKALUSTEET 15.2.2013 15.2.2013 HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT TOIMISTOKALUSTEET 15.2.2013 Tarjouslaskentaa varten 2(18) SISÄLLYS TYÖPÖYDÄT sivu: TP1 TYÖPÖYTÄ 3 TP2 TYÖPÖYTÄ 4 HY TYÖPÖYDÄN YLÄHYLLY 5 MUUT PÖYDÄT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYDENHUOLLON KESKUSARKISTON TOIMISTOKALUSTEET RYHMÄ 1 TUOLIT

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYDENHUOLLON KESKUSARKISTON TOIMISTOKALUSTEET RYHMÄ 1 TUOLIT H012-14, HINTA- JA LAATUVERTAILU, RYHMÄ 1, TUOLIT 25.2.2014 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TERVEYDENHUOLLON KESKUSARKISTON TOIMISTOKALUSTEET RYHMÄ 1 TUOLIT 1(9) Pos. Kalustekoodi Kaluste

Lisätiedot

DIO MITAT MATERIAALIT

DIO MITAT MATERIAALIT Tuotekortit PÖYDÄT DIO 29073 29072 29071 Korkeudet 550, 730 ja 1100 mm Laippajalka: grafiitti, silver tai kromi. Kannet: kts. kansikartta Dio-jalka saatavana sohva,- yleis-, seisoma- ja neuvottelupöytiin.

Lisätiedot

Kalustekori 1. Haukivuoren yhtenäiskoulun kalusteet liite 1. 1. vaiheen kalustaminen (valmistuu lv.2014 alkuun)

Kalustekori 1. Haukivuoren yhtenäiskoulun kalusteet liite 1. 1. vaiheen kalustaminen (valmistuu lv.2014 alkuun) Haukivuoren yhtenäiskoulun kalusteet liite 1 1. vaiheen kalustaminen (valmistuu lv.2014 alkuun) Kalustekori 1 Tila 145 kpl 6. luokka Oppilastyöpöytä, laminaatti, ryhmämuotoiltava, vakiokorkeus 20 Oppilastuolit,

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2012 Työtuolit. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2012 Työtuolit. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2012 Työtuolit Hinnat ilman arvonlisäveroa Työtuoleja jokaiseen tarpeeseen. EFG:n työtuolit ovat tunnettuja laadustaan ja hyödyllisyydestään sekä käyttäjälle että työnantajalle. Ne ovat

Lisätiedot

Toimitusaika Helmikuu 2016 vapaasti perillä, paikoilleen asennettuina, pakkausmateriaalit

Toimitusaika Helmikuu 2016 vapaasti perillä, paikoilleen asennettuina, pakkausmateriaalit TILAUSVAHVISTUS 64957 26.10.2015 Lohjann kaupunkii Sivistystoimi PL 71 08101 LOHJA OJANIITTUTALO WOODIN KALUSTEET TILAUSS NRO 64957 / PROJEKTI NRO 528589 Kiitämme tilauksestanne ja vahvistamme sen toimitettavaksi

Lisätiedot

Pyydämme sitovaa tarjoustanne:

Pyydämme sitovaa tarjoustanne: MATERIAALIHALLINTO Puh.(6)6 (vaihde), telefax (6)6 58 sähköpostiosoite: hankinta@seinajoki.fi TARJOUSPYYNTÖ 5..6 hp Pyydämme sitovaa tarjoustanne: vastaanottaja lähiosoite postitoimipaikka Tarjouksessa

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO

ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO 1 ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO 2 Seuraavaksi on esitelty asiakas-/neuvottelutilojen tuolimallistomme ja keskiosassa olevat ominaisuudet sisältyvät tuolimalliin. Mallistoesittelyssä olevat

Lisätiedot

VERTAILU H036-14, RYHMÄ 1: sohvat ja nojatuolit 29.4.2014

VERTAILU H036-14, RYHMÄ 1: sohvat ja nojatuolit 29.4.2014 VERTAILU H036-14, RYHMÄ 1: sohvat ja nojatuolit 29.4.2014 1(8) HOIVAKALUSTEET RYHMÄ 1: Sohvat ja nojatuolit Tarjoaja Tarjoaja Tarjoaja Pos. Kaluste: Määrä: Kinnarps Oy Lekolar-Printel Oy Martela Oyj 1

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ALV 0%

HINNASTO 2013 ALV 0% HINNASTO 2013 ALV 0% Hoiva Sisällysluettelo Hoivakalusteet... 2 Anda... 2 Jatta... 3 Kaisa... 5 Kari... 6 Niiu... 10 Vicky sohvapöytä... 11 Plus+... 12 Page I Print date 16.01.2013 Page 1 of 17 Hoivakalusteet

Lisätiedot

Vihdin kunta: Täydennetty tarjouspyynnön liite 1 Kalusteiden erittely / tarjousten vertailutaulukko Versio 12.12.2014

Vihdin kunta: Täydennetty tarjouspyynnön liite 1 Kalusteiden erittely / tarjousten vertailutaulukko Versio 12.12.2014 1/28 Päivitetty 24.11.2014 A A1 pl nn Tuoteryhmä TOIMISTOKALUSTEET Työpöytä, sähkösäätöinen Standardi n EN527-1:2011 mukainen, säätöväli LEKOLAR BTJ- BTJ F- A2 Tavallinen työpöytä Vakioviilu tai vakiolami

Lisätiedot

HINNASTO 2011 ALV 0%

HINNASTO 2011 ALV 0% HINNASTO 2011 ALV 0% VANHUSHUOLTO Vanhushuollon kalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO

Lisätiedot

-FURNISHER OY. Kuvasto 2010

-FURNISHER OY. Kuvasto 2010 Q kokous ja konferenssi -FURNISHER OY juhlatila ja -sali Kuvasto 2010 toimisto- ja työtila Laadukkaita kalusteita moniin eri käyttökohteisiin Q-Furnisher Oy on julkitilojen ja toimivien työympäristöjen

Lisätiedot

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Sonkajärven kunta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Pyydämme sitovaa tarjoustanne Mosaiikki-palvelutalon oleskelutilojen ja toimistojen

Lisätiedot

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

2.1 Tarjous Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. 1. Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 1.1 Määritelmiä Tavaralla tarkoitetaan

Lisätiedot

Uusia valmistajia ja uutuuksia 2013

Uusia valmistajia ja uutuuksia 2013 Uusia valmistajia ja uutuuksia 2013 1 Kristalia on vuonna 1994 perustettu innovatiivinen italialainen yritys, jonka mallisto koostuu esim. neuvottelupöydistä ja tuoleista. Useat tämän valmistajan tuotteet

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2015 Kohtaamistilat. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2015 Kohtaamistilat. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2015 Kohtaamistilat Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2015 - Kohtaamistilat Materiaalit ja värit... 3 Asiakassovellukset ja Mallistojako...

Lisätiedot

KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/02.08.00/2012

KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/02.08.00/2012 KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/02.08.00/2012 Kysymys 1 Koskeeko tarjouspyyntö koulukalusteiden osalta erikoisluokkien eli teknisen työn, tekstiilityön, kuvataiteen ja luonnontieteiden

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Tuotekortit ISTUIMET

Tuotekortit ISTUIMET Tuotekortit ISTUIMET LIGHTNESS Design Samuli Naamanka 3282 3280, 3282, 3297 Istuin- ja selkä: Grada-vanerista valmistettu istuin ja selkä. Pinta luonnonvärinen koivu- tai pyökkiviilu, petsattu pyökkiviilu,

Lisätiedot

KANNUSTAA LIIKKUMAAN

KANNUSTAA LIIKKUMAAN XACT Xact 3 XACT Monipuolisesta ja ergonomisesta Xact-oppilastuolista on nyt saatavana kaksi kokoa Xact ja Xact Start. Se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää koko koulussa, aina esikoululuokista opettajainhuoneeseen,

Lisätiedot

Hinnasto 1.4.2015 (sisältää alv 24%)

Hinnasto 1.4.2015 (sisältää alv 24%) 1.4.2015 (sisältää alv 24%) Jalka- ja kansivaihtoehdot 20 Pieni yläsokkeli 110 124 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 31 cm 22 Mappiyläsokkeli 120 138 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 39 cm 200 Pieni kansi

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

Uutuuksia 2012. by Ofisea Oy

Uutuuksia 2012. by Ofisea Oy Uutuuksia 2012 by Ofisea Oy Suomalaista tuotanto-osaamista japanilaisen Okamuran mallistoon Piiroisen valmistama T1 -tuoli on näyttö suomalaisen kestävän valmistuksen taidoista. T1 Okamura istuin verhoiltu,

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET: KATAJAN KOULUN IRTOKALUSTEET JA RAUDASKOSKEN KOULUN JUHLASALIN TUOLIT

LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET: KATAJAN KOULUN IRTOKALUSTEET JA RAUDASKOSKEN KOULUN JUHLASALIN TUOLIT LISÄKYSYMYKSET JA VASTAUKSET: KATAJAN KOULUN IRTOKALUSTEET JA RAUDASKOSKEN KOULUN JUHLASALIN TUOLIT Tarjouspyynnön mukaan tarjouspyyntöön liittyvät tarkentavat kysymykset tuli toimittaa 23.1.2018 klo 12:00

Lisätiedot

Varastotuotekuvasto 2014

Varastotuotekuvasto 2014 Varastotuotekuvasto 2014 Työtuolit Laadukkaita kalusteita moniin eri käyttökohteisiin Q-Furnisher Oy on julkitilojen ja toimivien työympäristöjen asiantuntija. Vuosien varrella tehty kehitystyö näkyy monipuolisina

Lisätiedot

EFG Express Mallisto 2015

EFG Express Mallisto 2015 EFG Express Mallisto 2015 EFG Express 2015 Sisällysluettelo Täydentävät tiedot Toimitusaikakonsepti, Materiaalit ja värit 3 Työpöydät Pöydän kannet 4 Työpöytien rungot, EFG Izi Effect 5 Istuma-seisomapöytien

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2015 Työtuolit. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2015 Työtuolit. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2015 Työtuolit Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2015 - EFG Työtuolit Materiaalit ja värit... 3 Mallistojako... 4 Inspiraatio... 5 Työtuolit

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2016 EFG Classroom Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2016 EFG Classroom Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2016 EFG Classroom Hinnat ilman arvonlisäveroa Elävä kouluympäristö EFG Classroom on monipuolinen koulukalustesarja erilaisiin ympäristöihin. Mallistosta löytyy ratkaisu perinteisiin

Lisätiedot

Varastotuotekuvasto 2014

Varastotuotekuvasto 2014 Varastotuotekuvasto 2014 Laadukkaita kalusteita moniin eri käyttökohteisiin Q-Furnisher Oy on julkitilojen ja toimivien työympäristöjen asiantuntija. Vuosien varrella tehty kehitystyö näkyy monipuolisina

Lisätiedot

Musta kangas / hopeanharmaa verkkoselkänoja

Musta kangas / hopeanharmaa verkkoselkänoja 1 POISTAMME NÄYTTELYSTÄ ULOSKANTO-HINTAAN! HAE HETI MUKAAN! 1 KPL HÅG Futu 570 alv0% HÅG H09 850 ALV0% (Ovh 827 alv0%+toimitusmaksu) (Ovh 1595 alv0%+toimitusmaksu) Håg Futu Sininen kangas Istuimen syvyydensäätö

Lisätiedot

EFG Izi Niveau Project -sovellusmallisto

EFG Izi Niveau Project -sovellusmallisto EFG Izi Niveau Project -sovellusmallisto Uutuus Sovellusmallisto EFG:n mallisto on markkinoiden laajin. Se mahdollistaa jo pelkästään vakiotuotteiden laajan soveltamisen. Tarvittaessa täydennämme mallistoamme

Lisätiedot

OHJEHINNASTO 2016. kaikki tuotteet sis. alv. 24% Puulon Oy www.puulon.fi puulon@puulon.fi tel.+358(0)400292044 Pajatie 5, 17800 Kuhmoinen

OHJEHINNASTO 2016. kaikki tuotteet sis. alv. 24% Puulon Oy www.puulon.fi puulon@puulon.fi tel.+358(0)400292044 Pajatie 5, 17800 Kuhmoinen kaikki tuotteet sis. alv. 24% 1960 design Risto Halme Pöytien ja tuolien rungot koivua ja kannet ja istuimet koivuvaneria. Tuolin istuin on muotoon puristettua tammiviilutettua koivuvaneria ja kädensija

Lisätiedot

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet TEKSTIILIHUOLTOLIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY 1 TEKSTIILIHUOLTOALAN LAITEHANKINTASOPIMUS voimassa 1.3.2005 alkaen 1 Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan

Lisätiedot

HINNASTO 1.6.2015. sis. alv 24%

HINNASTO 1.6.2015. sis. alv 24% HINNASTO 1.6.2015 sis. Vitriini Materiaalit: Kannet, välikannet ja -hyllyt ja pohjat: Pystyosat ja taustat: Umpiovet: Lasiovet: Laatikot: Koivu-/pähkinä-/pyökkiviilutettu tai pähkinäväriin petsattu koivuviilu

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Hinnasto 1.1.2013 (sisältää alv 24%)

Hinnasto 1.1.2013 (sisältää alv 24%) 1.1.2013 (sisältää alv 24%) Jalka- ja kansivaihtoehdot 20 Pieni yläsokkeli 98 114 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 31 cm 22 Mappiyläsokkeli 110 127 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 39 cm 200 Pieni kansi

Lisätiedot

TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET

TOIMINNOT JA LISÄVARUSTEET SARJA[T] 2 Sarja[T] Sarja[T] 3 SARJA[T] Joustava Sarja[T] on suunniteltu, jotta kaikki voisivat luoda oman optimaalisen työpisteensä joka samalla sopii kokonaisuuteen. Näin sekä yksilö että ryhmä saavat

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

trend tuotetiedot ja hinnat TASOALLAS Allaskaapin hintaan sisältyy valkoinen tasoallas. Pisarareunus

trend tuotetiedot ja hinnat TASOALLAS Allaskaapin hintaan sisältyy valkoinen tasoallas. Pisarareunus trend VAKIOväriT tuotetiedot ja hinnat TOIMITUSSISÄLTÖ Valkoinen 01* ovat kosteudenkestävää maalattua MDF-kuitulevyä. Rungot ovat kosteudenkestävää melamiinipäällystettyä TASOALLAS Allaskaapin hintaan

Lisätiedot

WOODI SUOMI 09-2015 1

WOODI SUOMI 09-2015 1 1WOODI SUOMI 09-2015 2 Ihmisille ~ luonnollisesti kestävää Ruokailutilat 4 Aulatilat 8 Lepotilat 14 WOODI Kuopion Woodi Oy, Ankkuritie 3, FI-70460 Kuopio, Tel +358 17 4652 061, www.woodi.fi, info@woodi.fi

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

Tuotekortit ISTUIMET

Tuotekortit ISTUIMET Tuotekortit ISTUIMET LIGHTNESS Design Samuli Naamanka 3282 3280, 3282, 3297 Istuin- ja selkä: Grada-vanerista valmistettu istuin ja selkä. Pinta luonnonvärinen koivu- tai pyökkiviilu, petsattu pyökkiviilu,

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2016 Kohtaamistilat. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2016 Kohtaamistilat. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2016 Kohtaamistilat Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2016 - Kohtaamistilat Materiaalit ja värit... 3 Asiakassovellukset ja Mallistojako...

Lisätiedot

UUTUUS. Tanakka -pöytä. Tuhti -tuoli. P700 ja P900 pöydät. Elegantti "Azur"-tuoli. Budget-neuvottelupöytä. Kokous- ja sosiaalitilat

UUTUUS. Tanakka -pöytä. Tuhti -tuoli. P700 ja P900 pöydät. Elegantti Azur-tuoli. Budget-neuvottelupöytä. Kokous- ja sosiaalitilat Nopea toimitus Tanakka -pöytä Tukeva alumiininharmaaksi pulveriepoksoitu teräsputkirunko ja koivulaminaattitaso. Lisävarusteena ripustinkappale tuoleille. Pöytää on saatavana kahta eri kokoa (ks. taulukko).

Lisätiedot

Porin Kaupunki Kaupunkisuunnittelu Porin Kaupunkisuunnittelu Tarjous

Porin Kaupunki Kaupunkisuunnittelu Porin Kaupunkisuunnittelu Tarjous Porin Kaupunki Kaupunkisuunnittelu Porin Kaupunkisuunnittelu Tarjous 1.12.2017 1.800 mm C18 700 mm Porin Kaupunki Kaupunkisuunnittelu PL 95 28101 PORI Mittakaava Versio Päiväys Yhteyshenkilö Puhelin 1:15

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJEET WOODI RYHMÄHUONEET ETEISTILAT LEPOHUONEET. Kuopion Woodi Oy Ankkuritie 3, FI -70460 Kuopio FINLAND

SUUNNITTELUOHJEET WOODI RYHMÄHUONEET ETEISTILAT LEPOHUONEET. Kuopion Woodi Oy Ankkuritie 3, FI -70460 Kuopio FINLAND SUUNNITTELUOHJEET RYHMÄHUONEET ETEISTILAT LEPOHUONEET LASTEN KORKEAT TUOLIT Woodin korkea Otto-tuoli on muotoilultaan ergonominen sekä tukeva ja lapsen on turvallista nousta sille istumaan. Sekä lasten

Lisätiedot

Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta.

Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta. LIITE 2.1A HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta. Pos. 1 Kampaamon asiakastyöpisteet/peilipaikat 14

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Keittiömekanismit Hidastimella. CC - Products Oy

Keittiömekanismit Hidastimella. CC - Products Oy Keittiömekanismit Hidastimella CC - Products Oy Kuvasto 2010 M150 2 - Hyllyllä Oven mukana 100 % ulosliukuva mekanismi Mekanismi Soft - Close hidastimella Väri RAL 9006 syvyys: 495 mm leveys: 112 mm korkeus:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2013

TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2013 TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2013 KIRJASTON TYÖTUOLIEN HANKINTA Hankinnan kohde Raision kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne kirjastoon hankittavista työtuoleista 18 kappaletta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Bondo ATTENTION TO DETAIL

Bondo ATTENTION TO DETAIL Bondo ATTENTION TO ETAIL BONO Bondo on tanskalainen tuotemerkki, joka on nyt saatavissa ensimmäistä kertaa Suomen markkinoilla. Kaikki, mitä pidetään tyypillisenä tanskalaisena muotoiluna, on tyypillistä

Lisätiedot

Harmaa alapinta. Kosteuden kestävä. listaan Reuna 85 Valkoinen korkea kiilto ABS lista

Harmaa alapinta. Kosteuden kestävä. listaan Reuna 85 Valkoinen korkea kiilto ABS lista KALUSTETIEDOT Etusarjat Maalattu 85 Valkoinen korkea kiilto Muotoon valettu polyuretaani. Kiiltävä monikerros Runko maalaus Peilikaapit Rungon ulkopuoli Maalattu 85 Valkoinen korkea kiilto Korkeapainepuristettu

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta,

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, Yleiset myynti- ja toimitusehdot NRG Suomi Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot elinkeinoharjoittajalle 1.1.2014 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan NRG Suomi Oy:n ( Myyjä ) antamiin

Lisätiedot

KESÄKALUSTE- KUVASTO 2015 KOTI-SIILISTÄ SUURIN KESÄKALUSTEVALIKOIMA

KESÄKALUSTE- KUVASTO 2015 KOTI-SIILISTÄ SUURIN KESÄKALUSTEVALIKOIMA KESÄKALUSTE- KUVASTO 2015 KOTI-SIILISTÄ SUURIN KESÄKALUSTEVALIKOIMA ALE -30% VÄHINTÄÄN Ei koske kotimaisia keinuja SÄÄNKESTÄVÄ SICILIA sohvaryhmäsetti - Sohva Leveys 184 cm / Tuoli 75 cm / Pöytä 150x70

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2012 Työpisteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2012 Työpisteet. Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2012 Työpisteet Hinnat ilman arvonlisäveroa SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo EFG Myyntihinnasto 2012 - Työpisteet Materiaalit ja värit... 3 Asiakassovellukset ja EFG Express... 5 Työpöydät

Lisätiedot

EFG Classroom Vaativaan ympäristöön

EFG Classroom Vaativaan ympäristöön EFG Classroom Vaativaan ympäristöön 2 Elävä kouluympäristö EFG Classroom on koulukalustesarja, joka on kehitetty tämän päivän ja tulevaisuuden kouluihin. Joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopeat

Lisätiedot

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy Kylpyhuonekalusteet CC - Products Oy Kuvasto 2010 Materiaalit: Runko: 12 mm MDF levy maalattu, valkoinen Ovi: Simple R3 maalattu MDF, valkoinen Allas: valumarmori, valkoinen sis. hajulukon MINI sarja saatavissa

Lisätiedot

FURNITURE v14.4. 1 myynti@prkoy.fi

FURNITURE v14.4. 1 myynti@prkoy.fi FURNITURE v14.4 1 PRK1001-01 Tuoli K840/460 L430 S505 Puu Saatavana myös verhoiltuna PRK1002-02 Tuoli K790/460 L440 S485 Puu/Pyökki PRK1003-02 Tuoli K790/460 L440 S485 Puu/Pyökki PRK1004-02 Tuoli K790/460

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

GAIUS - SÄILYTYSKAAPIT

GAIUS - SÄILYTYSKAAPIT HINNASTO 1.1.2014 GAIUS - SÄILYTYSKAAPIT Myyntihinta/kpl Alv 0% Alv 24% Gaius -kaapit ovat seinäkiinnitteisiä, kaappien runko on valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia. Erikoistilauksesta myös koivu-

Lisätiedot

Jazz. Jazz ruokapöytä

Jazz. Jazz ruokapöytä Jazz hinnasto 8.1.2013 Hinnat sis. ALV 24% sivu n:o 1 Jazz Jazz ruokapöytä Korkeus: 73cm Kannen paksuus: 7,6cm Tolppajalat: 9,6 * 9,6cm Soveltuu esim. ruokailu-, neuvottelu-, työ- ja kirjoituspöydäksi.

Lisätiedot

Suihkujakkarat ja -tuolit

Suihkujakkarat ja -tuolit S U I H K U T U O L I T TUOTE-ESITE 2017 Suihkujakkarat ja -tuolit Siirreltävät Suihkutuoli COMBI Combi suihkutuolit ovat valmistettu teräksestä ja ne ovat korkeussäädettäviä. Combi suihkutuoliin on mahdollista

Lisätiedot

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot. KKT Group Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan KKT Group Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin,

Lisätiedot

Jazz. Jazz ruokapöytä. Jazz ruokapöydän jatkopala. Jazz ruokapöytä, pyöreät

Jazz. Jazz ruokapöytä. Jazz ruokapöydän jatkopala. Jazz ruokapöytä, pyöreät Jazz hinnasto 1.9.2015 Hinnat sis. ALV 24% sivu n:o 1 Jazz Jazz ruokapöytä Korkeus: 73cm Kannen paksuus: 7,6cm Tolppajalat: 9,6 * 9,6cm Soveltuu esim. ruokailu-, neuvottelu-, työ- ja kirjoituspöydäksi.

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen

Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Yleiset myyntiehdot 1.1.2016 alkaen Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2.1. Tarjous... 3 2.2. Sopimuksen syntyminen... 3 3. Myyjän velvollisuudet... 3 3.1. Toimitusaika ja toimituspäivä... 3 3.1.1 Toimitusaika...

Lisätiedot

HINTATAULUT. Hinnat verottomia: alv 0 % Sovitaan erikseen, nämä tuotteet eivät ole meillä varastotuotteena, vaan teemme ne tilausten mukaan.

HINTATAULUT. Hinnat verottomia: alv 0 % Sovitaan erikseen, nämä tuotteet eivät ole meillä varastotuotteena, vaan teemme ne tilausten mukaan. HINTATAULUT Hintojen merkitseminen on vähittäismyymälässä keskeinen työtehtävä. Merkintöjen pitäisi olla siistejä ja selkeitä sekä näkyvästi esillä. Alumiiniseen telineeseen saa A4- tai A5-kokoisen paperin

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy

Kylpyhuonekalusteet. CC - Products Oy Kylpyhuonekalusteet CC - Products Oy Kuvasto 2011 Materiaalit: Runko: 12 mm MDF levy maalattu, valkoinen Ovi: Simple R3 maalattu MDF, valkoinen Allas: valumarmori, valkoinen sis. hajulukon MINI sarja saatavissa

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

LOHJAN BETONITUOTTEET

LOHJAN BETONITUOTTEET 4-50 Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Tuoteluettelo/ hinnasto 1.1.2001 Korvaa hinnaston 1.1.2000 LOHJAN BETONITUOTTEET Radanrakentamisessa Teleliikenteessä Sähkönsiirrossa Kaukolämmönsiirrossa

Lisätiedot

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen

Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT. voimassa 1.2.2015 alkaen Tmi Raino Hirvirinne TOIMITUSEHDOT voimassa 1.2.2015 alkaen 1 Soveltamisala 2 Tarjouksen voimassaolo 3 Toimitus 4 Toimitusaika 5 Maksuehdot 6 Valuuttaehto 7 Omistusoikeus 8 Takuu 9 Vahingonkorvaus ja vastuun

Lisätiedot

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT PÄIVÄKOTIKALUSTEET 15.2.2013

HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT PÄIVÄKOTIKALUSTEET 15.2.2013 15.2.2013 HANSAKSEN PÄIVÄKOTI, SIPOO IRTOKALUSTEKORTIT PÄIVÄKOTIKALUSTEET 15.2.2013 Tarjouslaskentaa varten 2(24) SISÄLLYS PÖYDÄT sivu: PO1 SUORAKAIDEPÖYTÄ 3 PO2 PUOLIPYÖREÄ PÖYTÄ 3 TUOLIT JA PENKIT TU1

Lisätiedot

LOHJAN BETONITUOTTEET

LOHJAN BETONITUOTTEET 4-50 Lohja Abetoni Oy Ympäristötuotteet www.laoy.fi Tuoteluettelo/ hinnasto 1.1.2002 Korvaa hinnaston 1.1.2001 LOHJAN BETONITUOTTEET Radanrakentamisessa Teleliikenteessä Sähkönsiirrossa Kaukolämmönsiirrossa

Lisätiedot

TARJOUSHINTA YHTEENSÄ:

TARJOUSHINTA YHTEENSÄ: Iin kunta Moduulikoulun ja päiväkodin koulu- ja toimistokalusteet TARJOUSVERTAILU Isku Interior Oy Martela Oyj Lekolar-Printel Oy. OPPILASPÖYDÄT ja OPPILASTUOLIT 66 965,00 70 440,00. HENKILÖKUNNAN TYÖPÖYDÄT,

Lisätiedot