Hinnasto 2014 / Opetustilat ALV 0%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hinnasto 2014 / Opetustilat ALV 0%"

Transkriptio

1 ALV 0%

2 Sisällysluettelo Työtuolit... 2 Grip... 2 James... 3 Stitz... 5 Säilyttimet... 6 Combo, ovelliset säilyttimet... 6 Combo, lokero- ja laatikkokaapit Oppilastuolit Aktiv Grip Hamsteri Puffet Trivia Oppilaspöydät Aktiv Grip Lisa pöydät Matz Page I

3 Pinta Trivia TiiPii Aulat Cube Picco Yleispöydät Aktiv pöydät Grip Pinta Salmiakki pöytä Spot pöydät Toimitus- ja asennusmaksut Toimitusmaksu Asennusmaksu Ylläpito- ja muuttopalvelut Suunnittelu Page II

4 Martela Oyj:n yleiset toimitusehdot alkaen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Martela Oyj:n ("Martela") ja asiakkaan välisessä tavarakaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Tavaran asennusta koskevat hinnat ja muut ehdot sovitaan erikseen. Nämä toimitusehdot ovat voimassa alkaen toistaiseksi ja ne korvaavat Martelan aiemmat yleiset sopimusehdot. Martela pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla. Tarjous ja sopimuksen syntyminen Martelan tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä lukien. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Martelan omaisuutta siihen asti kunnes asiakas on erikseen sovittavaan hintaan ne itselleen lunastanut. Asiakkaalla ei ennen lunastusta ole oikeutta käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen käsittelemiseksi eikä oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä Martelan tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Tilauksen ja sopimuksen syntyminen Muussa kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Martela on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Hinnat Hinnoittelun perustana käytetään tarjous- tai tilauspäivän voimassaolevia Martelan verottomia hintoja, ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa erikseen määriteltyjen toimitus-, asennus-, sisustussuunnittelu- ja muiden palveluiden hinnat veloitetaan erikseen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Martelasta riippumattomat kustannukset, maksut, verot tai veronluonteiset maksut sekä yli 3 %:n valuuttakurssien tai raaka-aineiden hintojen korotukset Martelalla on oikeus lisätä omiin hintoihinsa välittömästi hinnanmuutosperusteen tultua voimaan. Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin. Vakuudet ja Martelan oikeus olla toimittamatta Mikäli vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun maksamisesta on sovittu, vakuus on annettava ja ennakkomaksu maksettava ennen tavaran tai palvelun toimittamisen aloittamista. Martela pidättää oikeuden olla toimittamatta tavaroita tai palvelua jos a) asiakas ei ole maksanut erääntyneitä Martelan asiakkaalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, b) asiakas ei ole asettanut sovittua vakuutta tai maksanut ennakkomaksua tai c) asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Toimitusehto Kalusteiden toimitusehto on FIN 01 mukainen "Toimitettuna perille asiakkaan toimipaikkaan" (arkisin 8-16). Tilauksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimitusmaksu. Asennus veloitetaan erikseen, jollei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Toimitusaika Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, joka seuraavista on myöhäisin: a) sopimuksen voimaantulopäivästä, b) sovitun vakuuden asettamisesta tai ennakkomaksun antamisesta tai c) jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on toimitettu Martelalle. Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara toimitusehdon mukaisesti toimitetaan. Muutokset toimituksen sisältöön tai toimitusaikaan Asiakkaan muutospyynnöt toimituksen sisältöön on esitettävä Martelalle kirjallisesti ja sitten sovittava asiakkaan ja Martelan välillä niiden vaikutuksesta hintaan ja toimitusaikaan ja mahdollisesti muihin ehtoihin. Toimitusajan muutospyyntö on tehtävä kirjallisesti Martelalle vähintään kymmenen työpäivää ennen sovittua toimitusaikaa tai milloin toimitusaika on lyhyempi kuin kymmenen työpäivää vähintään kyseisen toimitusajan verran ennen aiottua toimitusaikaa. Mikäli toimitus sovitaan siirrettäväksi asiakkaan muutospyynnön johdosta, asiakkaalta veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointi- ja muut välttämättömät kustannukset laskun mukaan. Maksuehto, viivästyskorko ja perintäkulut Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, maksuaika on seitsemän (7) päivää netto toimituspäivästä. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä Martelalla on oikeus periä korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Martelalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut. Tavaran luovutus ja tarkastamisvelvollisuus Asiakkaan on toimitusehdon mukaisella luovutushetkellä tarkastettava, että toimitus on sovitun mukainen ja että tavara on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa sanotun virheen, on hänen reklamoitava siitä Martelaa kirjallisesti ja viipymättä virheen havaittuaan kuitenkin viimeistään neljän (4) arkipäivän kuluessa toimituksesta. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta sitä koskevaa laskua. Takuu Tässä kohdassa sovittu takuu on yksinomainen Martelan vastuu tavarassa olevasta virheestä sekä suoritetusta palvelusta. - Tavarat Toimitetuille tavaroille myönnetään takuu yksinomaan näissä toimitusehdoissa todetulla tavalla. Tavaroissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet Martelalla on oikeus valintansa mukaan joko korjata tai toimittaa uusi vastaava tavara tai mikäli tämä ei ole mahdollista, myöntää alennus tavaran hinnasta. Tavaran korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa. Martelan valmistamien vakiotuotteiden takuuaika normaaleissa käyttöolosuhteissa (8h/päivä) on viisi (5) vuotta, ellei Martela ole toisin ilmoittanut. Muiden kuin vakiotuotteiden osalta takuu on kaksi (2) vuotta. Edellä esitetystä poiketen asiakaskohtaisille päällisille tai pintakäsittelyille ei myönnetä takuuta. Takuu alkaa tavaran toimitushetkestä. Takuu on voimassa edellyttäen, että tavaraa on käytetty ja varastoitu huolellisesti sen käyttötarkoituksen sekä käyttö- ja hoito-ohjeiden mukaisesti sekä että se on asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata normaalia kulumista eikä virheitä, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tuottamuksesta.takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä Martelalle kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut takuun kattavan virheen. - Palvelut Martelan velvollisuus on suorittaa asiakkaan tilaama palvelu ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella noudattaen alalla yleisesti noudatettuja käytäntöjä edellyttäen, että asiakas on ilmoittanut kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä sovitun palvelun suorittamiseen. Martela saa käyttää palvelun suorittamiseen alihankkijoita. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Vahingonvaara siirtyy asiakkaalle, kun tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu asiakkaalle. Palautukset Hyväksytyn tarjouksen tai tilauksen mukaista ja virheetöntä tavaraa ei voi palauttaa. Martelan ja asiakkaan viivästys Martelan ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toisilleen, mikäli tavaran toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Samalla on ilmoitettava viivästyksen syy ja uusi toimitus- tai vastaanottamisaika. Jos viivästys johtuu Martelan tuottamuksesta, ja edellyttäen, että osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, asiakkaalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0%) kutakin sovitun toimitusajan jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta. Edellä tässä kohdassa esitetystä poiketen Martela ei ole vastuussa palvelun suorittamisen viivästymisestä asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tässä kohdassa sovittu vahingonkorvaus on asiakkaan yksinomainen korvaus Martelan tuottamuksesta johtuvasta viivästyksestä. Oikeutta muuhun vahingonkorvaukseen ei ole. Jos asiakas viivästyy toimituksen tai palvelun vastaanottamisessa, se on velvollinen korvaamaan Martelalle viivästyksestä aiheutuneet tavaroiden varastointi- ja muut Martelalle aiheutuneet välittömät ja välttämättömät kulut laskun mukaan. Tuotteen aiheuttama henkilö- tai esinevahinko Martela ei vastaa toimittamansa tavaran kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka on tällaisen vahingon seuraus. Martela vastaa toimittamansa tavaran yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esinevahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti. Vastuunrajoitus Martela ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle muita kuin näissä toimitusehdoissa todetut asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot. Martela ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle välillisiä vahinkoja. Ylivoimainen este Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Martela ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Martelalla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este tai epäsuhta on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Martelan on ilmoitattava asiakkaalle kirjallisesti. Sovellettava laki ja erimielisyydet Martelan ja asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Print date Page 1 of 64

5 Työtuolit Grip Muotoon puristettu selkä ja istuin viilutettuna (koivu, pyökki tai petsattu) tai laminaattipinnalla (koivukuvio, keltainen, valkoinen, sininen tai punainen). Lisävarusteena istuimen verhoilutyyny. Korkeussäätö kaasujousella. Grip Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Tuoli Koivua, istuin verhoiltu, ristikkojalka liukunastoilla OT0013C 0,5 / 2 kpl Tuoli Koivua, ristikkojalka liukunastoilla OT Tuoli Koivua, istuin verhoiltu, ristikkojalka rullilla OT0013RC 0,5 / 2 kpl Tuoli Koivua ristikkojalka rullilla OT0013R Print date Page 2 of 64

6 Must amet al l i r i st i kko115/ 116t uol ei hi nmust an muovi r i st i kont i l al l e l i sähi nt a/ t uol i

7 James+ Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Selkänojan korkeus 55 cm, istuimen syvyyssäätö, jalkaristikko musta muovi 113S/16 0, Selkänojan korkeus 55 cm, istuimen syvyyssäätö, käsinojat, jalkaristikko musta muovi 114S/16 0, Lisävarusteet / Lisähinta Säädettävä niskatuki 113NTH Lisävarusteet / Lisähinta Leveä käsinoja, KAL 114KN/KAL JamesH Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Verkkoselkä, käsinojat 114QS/KAL 0, Verkkoselkä, käsinojaton 113QS/KAL 0, JamesH lisävaruste / lisähinta Ristiseläntuki 113LS Print date Page 4 of 64

8 Stitz Varustettu kaasujousimekanismilla, istuinkorkeuden säätö cm. Kumimainen paino jalusta. Stitz Istuin korkkia, jalusta musta W Print date Page 5 of 64

9 Säilyttimet Combo, ovelliset säilyttimet Combo-kaapit saa avoimina, ovilla, ruloilla, sivuruloilla, liukuovilla tai näiden yhdistelmillä. Kaapit ovat varustettavissa sokkelein tai avoimin metallijalustoin. Matalat kaapit saa myös rullajalustoilla. Laajasta lisävarustevalikoimasta on helppo koota kunkin työpisteen yksilöllisiä tarpeita vastaava kokonaisuus. Jalustat: Harmaa sokkeli (muovi), tasaussäätö. Harmaa metallijalusta, tasaussäätö (F). Harmaa metallijalusta rullilla (G), sis. 2 lukittavaa rullaa. Hyllyt: Hyllyjen enimmäiskuormitus painon jakautuessa tasaisesti (42 cm syvät hyllyt); 60 cm leveä hylly 34 kg, 80 cm leveä hylly 46 kg, 120 cm leveä hylly 30 kg. Selitys: PY = Rungon ulkopuoli pyökkiviilua, sisäpuoli pyökkikuvioitua kalustelevyä. Hyllyn reuna ja yläpuoli pyökkiviilua, alapuoli pyökkikuvioitua kalustelevyä. Taustalevy molemmin puolin pyökkimelamiinia. Rulo-ovet pyökkiviilua. KO = Rungon ulkopuoli koivuviilua, sisäpuoli koivukuvioitua kalustelevyä. Hyllyn reuna ja yläpuoli koivuviilua, alapuoli koivukuvioitua kalustelevyä. Taustalevy molemmin puolin koivu. Rulo-ovet koivuviilua. 42 cm syviin säilyttimiin saatavana erillisen tarjouksen mukaan lisäkansi ja etusarjat tammisina. Lisäksi saatavana akustiset liukuovet ja 1 -moduulin (581RUE/4) ja 2-moduulin (582RUE/4) akustiikkarulot. Säilyttimien ovissa aina lukko. Laatikoissa lukko ellei toisin mainita. Runkomateriaalit: 1 = Valkoinen melamiini 5 = Harmaa melamiini KO = Koivu PY = Pyökki Rulomateriaalit: 4 = Alumiinin harmaa KO = Koivu PY = Pyökki TA = Tammi Ovimateriaalit: 1 = Valkoinen melamiini 5 = Harmaa melamiini KO = Koivu PY = Pyökki TA = Tammi 12 = Punainen 13 = Keltainen 18 = Sininen Print date Page 6 of 64

10 582O2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582O FO2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582FO GO2 - Ovelliset säilyttimet 80x44x90 cm Metallijalusta rullilla, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582GO O2A - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583O2A Print date Page 7 of 64

11 583FO2A - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583FO2A GO2A - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta rullilla, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583GO2A O3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583O FO3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583FO Print date Page 8 of 64

12 583GO3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm Metallijalusta rullilla, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583GO O2A2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584O2A FO2A2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FO2A O4 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584O Print date Page 9 of 64

13 584FO4 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FO O2O2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584O2O FO2O2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FO2O OOOO - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi)harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584OOOO Print date Page 10 of 64

14 584FOOOO - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FOOOO O2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 584O2V FO2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 584FO2V O2A3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2A Print date Page 11 of 64

15 585O2A3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2A3X FO2A3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ove 585FO2A FO2A3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2A3X O2AO2 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2AO O2AO2X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2AO2X Print date Page 12 of 64

16 585FO2AO2 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2AO FO2AO2X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2AO2X O2O3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2O O2O3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O2O3X FO2O3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2O Print date Page 13 of 64

17 585FO2O3X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2O3X O5 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O O5X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O5X O5E - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585O5E FO5 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO FO5X - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO5X FO5E - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FO5E Print date Page 14 of 64

18 585OOOOO - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585OOOOO OOOOOX - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585OOOOOX FOOOOO - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FOOOOO FOOOOOX - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FOOOOOX O2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 585O2V Print date Page 15 of 64

19 585FO2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Turvalasiovet alumiinikehyksellä. Runko ja hyllyt/ovet 585FO2V O4 - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O O4X - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4X O4E - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Sokkeli (muovi), 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4E FO4 - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO Print date Page 16 of 64

20 5846FO4X - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4X FO4E - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Metallijalusta, 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4E O5 - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O O5X - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Sokkeli (muovi), 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5X O5E - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Sokkeli (muovi), 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5E FO5 - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO FO5X - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Metallijalusta, 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hylllyt/ovet 5856FO5X Print date Page 17 of 64

21 5856FO5E - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Metallijalusta, 3-pistelukitus pariovissa, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5E O4U - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4U O4UE - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4UE O4UEX - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet. Runko ja hyllyt/ovet 5846O4UEX FO4U - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4U FO4UE - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4UE FO4UEX - Ovellinen säilytin 60x44x166 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5846FO4UEX O5U - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5U Print date Page 18 of 64

22 5856O5UE - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5UE O5UEX - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Sokkeli (muovi), 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856O5UEX FO5U - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5U FO5UE - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, pariovissa 3-pistelukitus, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5UE FO5UEX - Ovellinen säilytin 60x44x204 cm Vaatekaappi. Metallijalusta, 3-pistelukolliset 180 aukeavat pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 5856FO5UEX PE- Ovellinen säilytin - lisävaruste Peili 23x45 cm 580PE Print date Page 19 of 64

23 582V2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582V FV2 - Ovellinen säilytin 80x44x90 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 582FV V3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583V FV3 - Ovellinen säilytin 80x44x128 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 583FV Print date Page 20 of 64

24 584V2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584V2V FV2V2 - Ovellinen säilytin 80x44x166 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 584FV2V V2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm 5/5 Sokkeli (muovi), lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585V2V FV2V3 - Ovellinen säilytin 80x44x204 cm 5/5 Metallijalusta, lasilliset pariovet, harmaat vetimet. Runko ja hyllyt/ovet 585FV2V Print date Page 21 of 64

25 Combo, lokero- ja laatikkokaapit Säilytinjärjestelmän komponenteista on mahdollista koota tarpeenmukainen kokonaisuus. Ohessa muutamia esimerkkejä (ilman lukkoa). Esimerkkikaappien runkovärit valkoinen (1) ja harmaa (5). Ovien ja laatikoiden värit: KO = koivu, PY = pyökki, 12 = punainen, 13 = keltainen, 18 = sininen, 2 = vaaleanharmaa 582GA 5/5 Metallijalusta rullilla. Runko/hyllyt 582GA FA 5/5 Metallijalusta.Runko/hyllyt 582FA A 5/5 Sokkeli. Runko/hyllyt 582A Print date Page 22 of 64

26 582GN2A 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 582GN2A FN2A 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 582FN2A N2A 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 582N2A N4 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 582N Print date Page 23 of 64

27 582GMM 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalat rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 582GMM FMM 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 582FMM MM 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 582MM Print date Page 24 of 64

28 583GA 5/5 Metallijalusta rullilla. Runko/hyllyt 583GA FA 5/5 Metallijalusta. Runko/hyllyt 583FA A 5/5 Sokkeli. Runko/hyllyt 583A GN2A2 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 583GN2A Print date Page 25 of 64

29 583FN2A2 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 583FN2A N2A2 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 583N2A GMMA 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta rullilla. Etusarja/runko ja hyllyt 583GMMA FMMA 12/1 KO/1 KO/5 Metallijalusta. Etusarja/runko ja hyllyt 583FMMA Print date Page 26 of 64

30 583MMA 12/1 KO/1 KO/5 Sokkeli. Etusarja/runko ja hyllyt 583MMA Lisävarusteet / Lisähinta Välijakaja 580MVJ Print date Page 27 of 64

31 Oppilastuolit Aktiv Istuinkorkeus on säädettävissä 2,5 cm välein cm. Puuviilutetut istuin ja selkä laminaattia. Selkänoja toimii myös repun kannattimena. Aktiv OTAG Jalusta harmaaksi maalattu, koivu OTAG/ Print date Page 28 of 64

32 Grip Tuolin selkä ja istuin muotoon puristettua vaneria viilu- tai laminaattipinnalla. Laminaattien värit: KL = koivulaminaatti, 11 = valkoinen laminaatti, 12 = punainen laminaatti, 13 = keltainen laminaatti, 18 = sininen laminaatti. Ilman istuinverhoilua olevat mallit ovat ripustettavissa Grip-pöytien kansiin. Pinottavissa max (10 kpl). Tuolissa 4-piste-, kehys- tai ristikkojalka. Ristikkojalkaisen tuolin korkeussäätö kaasujousella. Kehysjalustainen tuoli on pinottava ja rivikytkettävä. Grip OT0011A/77 Jalusta harmaaksi maalattu, koivu Jalusta harmaaksi maalattu, koivulaminaatti Jalusta harmaaksi maalattu, valkoinen laminaatti OT0011A/KO/77 OT0011A/KL/77 OT0011A/L11/ Grip OT0011A/KR Jalusta kromattu, koivu Jalusta kromattu, koivulaminaatti Jalusta kromattu, valkoinen laminaatti OT0011A/KO/KR OT0011A/KL/KR OT0011A/L11/KR Grip OT0013/KAL Ristikkojalka liukunastoilla, koivu Ristikkojalka liukunastoilla, koivulaminaatti Ristikkojalka liukunastoilla, valkoinen laminaatti OT0013/KO/KAL OT0013/KL/KAL OT0013/L11/KAL Grip OT0013R/KAL Ristikkojalka rullilla, koivu Ristikkojalka rullilla, koivulaminaatti Ristikkojalka rullilla, valkoinen laminaatti OT0013R/KO/KAL OT0013R/KL/KAL OT0013R/L11/KAL Print date Page 29 of 64

33 Grip OT0017/77 Jalusta harmaaksi maalattu, koivulaminaatti OT0017/KL/ Grip OT0017/KR Jalusta kromattu, koivulaminaatti OT0017/KL/KR Grip OT0011AC/77 Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Jalusta harmaaksi maalattu, verhoiltu istuin OT0011AC/KO/77 0,5 / 2 kpl Grip OT0011AC/KR Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Jalusta kromattu, verhoiltu istuin OT0011AC/KO/KR 0,5 / 2 kpl Grip OT0013C/KAL Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivua, ristikkojalka, liukunastat OT0013C/KO/KAL 0,5 / 2 kpl Print date Page 30 of 64

34 Grip OT0013RC/KAL Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivua, ristikkojalka, rullat OT0013RC/KO/KAL 0,5 / 2 kpl Grip OT0017C/77 U01 U02 U07 Jalusta harmaaksi maalattu, verhoiltu istuin OT0017C/KL/ Grip OT0017C/KR U01 U02 U07 Jalusta kromattu, verhoiltu istuin OT0017C/KL/KR Print date Page 31 of 64

35 Hamsteri Tuolien runko maalattua terästä, harmaa 77. Huopaliukunastat. Puuviilutettu istuin ja selkä on pinnoitettu läpinäkyvällä melamiinikalvolla. Lisävarusteena säädettävä jalkatuki. Hamsteri OT45 Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 45 cm, tuolin korkeus 78 cm, pyökki Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 45 cm, tuolin korkeus 78 cm, koivu OT4 OT45/KO Hamsteri OT50 Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 50 cm, tuolin korkeus 79 cm, pyökki Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 50 cm, tuolin korkeus 79 cm, koivu OT50/PY OT50/KO Hamsteri OT52 Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 52 cm, tuolin korkeus 85 cm, pyökki Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 52 cm, tuolin korkeus 85 cm, koivu OT52/PY OT52/KO Print date Page 32 of 64

36 Hamsteri OT57 Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 57 cm, tuolin korkeus 86 cm, pyökki Istuin syvyys 35 cm, leveys 40 cm, istumakorkeus 57 cm, tuolin korkeus 86 cm, koivu OT57/PY OT57/KO Hamsteri OT62 Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 62 cm, tuolin korkeus 91 cm, pyökki Istuin syvyys 40 cm, leveys 45 cm, istumakorkeus 62 cm, tuolin korkeus 91 cm, koivu OT62/PY OT62/KO Lisävarusteet Säädettävä jalkatuki pyökkiä pieniin tuoleihin OT50 ja OT57 Säädettävä jalkatuki koivua pieniin tuoleihin OT50 ja OT57 Säädettävä jalkatuki pyökkiä suuriin tuoleihin OT45, OT52 ja OT62 Säädettävä jalkatuki koivua suuriin tuoleihin OT45, OT52 ja OT62 OTJT40/PY OTJT40/KO OTJT4 OTJT45/KO Print date Page 33 of 64

37 Puffet Puffet on raikas ja värikäs setti pieniä istuintyynyjä. Puffetissa on 9 huopapohjaista istuintyynyä sekä kiinnitysvyö. Yhden istuintyynyn koko on 38x38x6 cm. Settiin kuuluu seuraavat värit: 2 keltaista, 2 sinistä, 2 punaista, 1 vihreä ja 1 violetti. Puffet sopii hyvin päiväkotien ja koulujen tarinahetkiin. Kangas on Gabrielin Fame ja sisus vaahtomuovia (HR50). Pohjamateriaali on muotoonpuristettua huopaa. Puffet OT99 Puffet istuintyynyt 9 kpl, koko 38 x 38 cm, säilytysalusta ja kiinnitysvyö OT Print date Page 34 of 64

38 Trivia Muotoon puristetut selkä ja istuin on pinnoitettu kulutusta kestävällä laminaatilla. OT131 ja OT133 jalustat harmaaksi maalattua terästä 77 (RAL9006), jalkojen nastat muovia, pohjaosa nailonia tai huopaa. OT131 korkeuden säätö helposti ilman ruuvien irrotusta. OT135 ja OT137 musta jalusta, korkeudensäätö kaasujousella. Rullat tai liukunastat. Oppilastuoli Istuin ja selkä koivulaminaattia, runko keskiharmaa, istuinkorkeus cm, huopanastat Istuin ja selkä valkoista laminaattia, runko keskiharmaa, istuinkorkeus cm, huopanastat OT131HN/KL/77 OT131HN/L11/ Oppilastuoli, pyörivä Istuin ja selkä koivulaminaattia, istuinkorkeus cm, rullajalusta Istuin ja selkä valkoista laminaattia, istuinkorkeus cm, rullajalusta OT135/KL OT135/L Print date Page 35 of 64

39 Oppilaspöydät Aktiv Oppilaspöytien materiaaleina laminaatit L2, L43 ja koivulaminaatti (KL). Massiivi koivu pöydissä OPAG, OPAPG ja OP151. Runkovärinä harmaa 77 (RAL9006). Aktiv OPAPG 60x55 cm, puulaatikko massiivi koivu, korkeussäädettävä cm Kansi massiivi koivua OPAPG/KOM Aktiv OPAG/70x50 70x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Massiivi koivu 70x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Laminaatti, L2 70x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Koivulaminaatti, KL OPAG/70x50/KOM OPAG/70x50/L2 OPAG/70x50/KL Aktiv OPAG/60x50 60x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Laminaatti, L2 60x50 cm, korkeus on säädettävissä 3,5 cm välein cm. Koivulaminaatti, KL OPAG/60x50/L2 OPAG/60x50/KL Print date Page 36 of 64

40 Aktiv Neo OP151 60x50 cm, puulaatikko massiivi koivu, korkeussäädettävä cm Massiivi koivu OP151/KO Lisävaruste Reppukoukku pulpettiin Kansi 70x50 cm, massiivikoivua Kansi 70x50 cm, koivulaminaattia Kansi 70x50 cm, vaaleanharmaata laminaattia Kansi 60x50 cm, koivulaminaattia Kansi 60x50 cm, vaaleanharmaata laminaattia OPARK OP075/KOM 40705P/KL 40705P/L P/KL 40605P/L Aktiv OPAQD/75 Oppilaspöytä Kääntyvä kansi ( 58x50 cm), korkeus 75 cm, koivulaminaatti OPAQD/75/KL Print date Page 37 of 64

41 Grip Pöydän kansimateriaali laminaattia (L2, L43, tai KL), runkoväri 77 = harmaa, RAL9006. Pöydät voidaan kytkeä riviin ilman erillistä kytkinhelaa ja ovat pinottavia (max 5 kpl). Kansien kulmat ovat pyöristetyt. Grip OP121/075 80x50 cm (kansi 70x50), harmaa laminaatti 80x50 cm (kansi 70x50), koivulaminaatti OP121/075/L2 OP121/075/KL Grip OP x50 cm (kansi 120x50), harmaa laminaatti 130x50 cm (kansi 120x50), koivulaminaatti OP1225/L2 OP1225/KL Grip OP x54 cm, harmaa laminaatti 80x54 cm, koivulaminaatti OP0017/L2 OP0017/KL Print date Page 38 of 64

42 Lisa pöydät Pinottava pöytä on varustettu etulevyllä. Puuosat laminaattia, pyökkiä, petsattua pyökkiä, tammea tai koivua. Etulevy melamiinia, pyökkiä tai petsattua pyökkiä. Jalusta maalattua (77) tai kromattua (KR) terästä. Lisa 140x50 cm Laminaatti, jalusta 77 Laminaatti, jalusta KR OP2015/140x50/L2/77 OP2015/140x50/L2/KR Lisa 140x60 cm Laminaatti, jalusta 77 Pyökki, jalusta 77 Laminaatti, jalusta KR Pyökki, jalusta KR OP2015/140x60/L2/77 OP2015/140x60/PY/77 OP2015/140x60/L2/KR OP2015/140x60/PY/KR Lisävaruste Kytkentähela 430PKH 9.60 Print date Page 39 of 64

43 Matz Pöytien kannet laminaattia. Taittuva jalusta kromattu, korkeus 72 cm. Kuljetusvaunun pohja verhoiltu, rungon väri beige, kapasiteetti 10 pöytää. Matz 803 Pöytä 140x50 cm Pöytä 140x60 cm 803/1405/L2 803/1406/L Matz 803S Pöytä 140x70 cm Pöytä 140x80 cm 803S/1407/L2 803S/1408/L Matz 803KV Kuljetusvaunu 131x72x102 cm 803KV Print date Page 40 of 64

44 Pinta Rungon tukikehikko ja jalat maalattuna harmaaksi (57) tai mustaksi (16) tai kromattuna (KR). Jalat kiinteällä korkeudella (72 cm) tai säädettävänä (63-85 cm). Kannet pyöristetyin kulmin, kiinteä korkeus. 60x50, laminaatti L2, 57 70x50, laminaatti L2, x50, laminaatti L2, x50, laminaatti L2, x50, laminaatti L2, P/ P/ P/ P/ P/ Kannet vakiokulmin, säädettävä korkeus. 60x60, laminaatti L2, 57 80x60, laminaatti L2, x60, laminaatti L2, x60, laminaatti L2, x60, laminaatti L2, x70, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, x80, laminaatti L2, / / / / / / / / / / Print date Page 41 of 64

45 Trivia Kannet ovat muotoon puristettua viilua pinnoitettu korkeapainelaminaatilla, paksuus 12 mm. Kansien kulmat on pyöristetty. Värit: valkoinen, koivu tai pyökki. Laatikko harmaata neulahuopaa. Jalustat harmaaksi maalattua terästä 77 (RAL9006), kiinteä reppukoukku molemmin puolin, liukunastan pohja väritöntä nylonia tai huopaa. Korkeuden säätö helposti ilman ruuvien irrotusta. Oppilaspöytä kiinteällä kannella, matala jalusta Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/60X50/KL/ Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/70X50/KL/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/60X50/L11/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1311HN/70X50/L11/ Oppilaspöytä kallistettavalla kannella, matala jalusta Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/60X50/KL/ Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/70X50/KL/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/60X50/L11/ Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321HN/70X50/L11/ Oppilaspöytä laatikolla (kallistettava kansi), matala jalusta Kansi koivulaminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/60X50/KL/ Kansi koivulaminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/70X50/KL/ Kansi valkoista laminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/60X50/L11/ Kansi valkoista laminaattia, harmaa laatikko, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1321FHN/70X50/L11/ Print date Page 42 of 64

46 Kahden oppilaan pöytä, matala jalusta Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat Kansi koivulaminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat Kansi valkoista laminaattia, jalusta harmaa, korkeus cm, huopanastat OP1341HN/120X50/KL/7 7 OP1341HN/130X50/KL/7 7 OP1341HN/120X50/L11/ 77 OP1341HN/130X50/L11/ Print date Page 43 of 64

47 TiiPii TiiPii on tilanjakaja, jonka materiaalina on lämpömuovattava polyeteenihuopa. Tilanjakaja pingotetaan käyttökuntoon mukana olevalla narulla ilman työkaluja. Varastoitaessa se mahtuu todella pieneen tilaan. Korkeus 140 cm, leveys 100 cm TiiPii 739 Keskiharmaata huopaa 739R/FT Print date Page 44 of 64

48 Aulat Cube Istuin ja selkänoja verhoiltu Materiaalit Pöydän kansi (873A, B, LP, LPA): koivu (KO), pyökki (PY), tammi (TA), saarni (SA), petsattu saarni (SAP) tai valkoinen laminaatti (L11) Pöydän kansi (873C, AC, CC, LPC): koivu (KO), pyökki (PY), tammi (TA), saarni (SA) tai petsattu saarni (SAP) Jalusta: keskiharmaa (57), valkoinen (11), musta(16) tai kromi (KR) Cube 371AK Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Rahi, jalusta AK/57 1, Rahi, jalusta KR 371AK/KR 1, Cube 373AK Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Käsinojaton, jalusta AK/57 2, Käsinojaton, jalusta KR 373AK/KR 2, Cube 374AK Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Yhdellä käsinojalla, jalusta AK/57 2, Yhdellä käsinojalla, jalusta KR 374AK/KR 2, Print date Page 45 of 64

49 Cube 873AU Cube_873AU 65 x 65 cm, L2, jalusta 57 Cube_873AU 65 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873AU 65 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873AU 65 x 65 cm, L2, jalusta KR Cube_873AU 65 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873AU 65 x 65 cm, PY, jalusta KR 873AU/L2/57 873AU/KO/57 873AU/PY/57 873AU/L2/KR 873AU/KO/KR 873AU/PY/KR Cube 873BU Cube_873BU 130 x 65 cm, L2, jalusta 57 Cube_873BU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873BU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873BU 130 x 65 cm, L2, jalusta KR Cube_873BU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873BU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR 873BU/L2/57 873BU/KO/57 873BU/PY/57 873BU/L2/KR 873BU/KO/KR 873BU/PY/KR Cube 873CU Cube_873CU 65 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873CU 65 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873CU 65 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873CU 65 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873CU 65 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873CU 65 x 65 cm, TA, jalusta KR 873CU/KO/57 873CU/PY/57 873CU/TA/57 873CU/KO/KR 873CU/PY/KR 873CU/TA/KR Cube 873CCU Cube_873CCU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873CCU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873CCU 130 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873CCU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873CCU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873CCU 130 x 65 cm, TA, jalusta KR 873CCU/KO/57 873CCU/PY/57 873CCU/TA/57 873CCU/KO/KR 873CCU/PY/KR 873CCU/TA/KR Print date Page 46 of 64

50 Cube 873ACU Cube_873ACU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873ACU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873ACU 130 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873ACU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873ACU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873ACU 130 x 65 cm, TA, jalusta KR 873ACU/KO/57 873ACU/PY/57 873ACU/TA/57 873ACU/KO/KR 873ACU/PY/KR 873ACU/TA/KR Cube 873LPAU Cube_873LPAU 130 x 65 cm, L2, jalusta 57 Cube_873LPAU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873LPAU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873LPAU 130 x 65 cm, L2, jalusta KR Cube_873LPAU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873LPAU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR 873LPAU/L2/57 873LPAU/KO/57 873LPAU/PY/57 873LPAU/L2/KR 873LPAU/KO/KR 873LPAU/PY/KR Cube 873LPCU Cube_873LPCU 130 x 65 cm, KO, jalusta 57 Cube_873LPCU 130 x 65 cm, PY, jalusta 57 Cube_873LPCU 130 x 65 cm, TA, jalusta 57 Cube_873LPCU 130 x 65 cm, KO, jalusta KR Cube_873LPCU 130 x 65 cm, PY, jalusta KR Cube_873LPCU 130 x 65 cm, TA, jalusta KR 873LPCU/KO/57 873LPCU/PY/57 873LPCU/TA/57 873LPCU/KO/KR 873LPCU/PY/KR 873LPCU/TA/KR Cube 873LPU Cube_873LPU Puuosat L2, jalusta 57 Cube_873LPU Puuosat KO, jalusta 57 Cube_873LPU Puuosat PY, jalusta 57 Cube_873LPU Puuosat L2, jalusta KR Cube_873LPU Puuosat KO, jalusta KR Cube_873LPU Puuosat PY, jalusta KR 873LPU/L2/57 873LPU/KO/57 873LPU/PY/57 873LPU/L2/KR 873LPU/KO/KR 873LPU/PY/KR Print date Page 47 of 64

51 Picco Tuolien materiaalit: Istuinkuppi ja käsinojat: koivu (KO), petsattu koivu (KOP), pyökki (PY) tai tammi (TA) Jalusta: musta (16), keskiharmaa (57) tai kromi (KR) Lisävarusteet: kirjoitusalusta (312A), rivikytkentähela, huopanastat, tuolivaunu (311/312) Pinottava (311/312, 314) Picco 311A Koivu, jalusta 57 Petsattu koivu, jalusta 57 Pyökki, jalusta 57 Koivu, jalusta KR Petsattu koivu, jalusta KR Pyökki, jalusta KR 311A/KO/57 311A/KOP/57 311A/PY/57 311A/KO/KR 311A/KOP/KR 311A/PY/KR Picco 311AC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KO/57 0, Petsattu koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KOP/57 0, Pyökki, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/PY/57 0, Koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 311AC/KO/KR 0, Petsattu koivu, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 311AC/KOP/KR 0, Pyökki, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 311AC/PY/KR 0, Picco 311ABC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KO/ Petsattu koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KOP/ Pyökki, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/PY/ Koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 311ABC/KO/KR Petsattu koivu, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 311ABC/KOP/KR Pyökki, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 311ABC/PY/KR Print date Page 48 of 64

52 Picco 312A Koivu, käsinojat, jalusta A/KO/ Petsattu koivu, käsinojat, jalusta A/KOP/ Pyökki, käsinojat, jalusta A/PY/ Koivu, käsinojat, jalusta KR 312A/KO/KR Petsattu koivu, käsinojat, jalusta KR 312A/KOP/KR Pyökki, käsinojat, jalusta KR 312A/PY/KR Picco 312AC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KO/57 0, Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/KOP/57 0, Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta AC/PY/57 0, Koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 312AC/KO/KR 0, Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 312AC/KOP/KR 0, Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuintyyny, jalusta KR 312AC/PY/KR 0, Picco 312ABC Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KO/ Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/KOP/ Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta ABC/PY/ Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 312ABC/KO/KR Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 312ABC/KOP/KR Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 312ABC/PY/KR Picco 316A Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KO/57 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KOP/57 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/PY/57 1,50 / 2 kpl Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 316A/KO/KR 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 316A/KOP/KR 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 316A/PY/KR 1,50 / 2 kpl Print date Page 49 of 64

53 Picco 314A Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KO/57 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/KOP/57 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta A/PY/57 1,50 / 2 kpl Koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 314A/KO/KR 1,50 / 2 kpl Petsattu koivu, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 314A/KOP/KR 1,50 / 2 kpl Pyökki, käsinojat, verhoiltu istuin- ja selkätyyny, jalusta KR 314A/PY/KR 1,50 / 2 kpl AM Koivu, jalusta AM/KO/ Petsattu koivu, jalusta AM/KOP/ Pyökki, jalusta AM/PY/ Koivu, jalusta KR 311AM/KO/KR Petsattu koivu, jalusta KR 311AM/KOP/KR Pyökki, jalusta KR 311AM/PY/KR ACM Kangasme nekki (m) U01 U02 U07 Verhoiltu istuin, jalusta ACM/57 0,6 / 3 kpl Verhoiltu istuin, jalusta KR 311ACM/KR 0,6 / 3 kpl Lisävarusteet / Lisähinta Kirjoitusalusta KO, kätisyys määriteltävä 312KAO/KO Kirjoitusalusta PY, kätisyys määriteltävä 312KAO/PY Rivikytkentähela 311/312Z Print date Page 50 of 64

54 Yleispöydät Aktiv pöydät Suorakaiteen muotoisen pöydän jalusta harmaata tai kromattua metallia. Pyöreän pöydän jalusta harmaata tai kromattua metallia. Pöydänkannet laminaattia: L11, L2, L43, KL. Lisäosana saatavana pöydän kanteen kiinnitettävä yhden ja kahden tuolin ripustin. Materiaali mustaksi maalattua metalliputkea. Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 120x80 cm, laminaatti KL OP860/128/L2 OP860/128/KL Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 140x80 cm, laminaatti KL OP860/148/L2 OP860/148/KL Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 160x80 cm, laminaatti KL OP860/168/L2 OP860/168/KL Print date Page 51 of 64

55 Aktiv OP860/ x80 cm, laminaatti L2 180x80 cm, laminaatti KL OP860/188/L2 OP860/188/KL Aktiv OP850/85 Ø 85 cm, laminaatti L2 Ø 85 cm, laminaatti KL OP850/85/L2 OP850/85/KL Aktiv OP850/120 Ø 120 cm, laminaatti L2 Ø 120 cm, laminaatti KL OP850/120/L2 OP850/120/KL Lisäosat Aktiv -pöytiin Yhden tuolin ripustin, musta Kahden tuolin ripustin 70 cm pöytään, musta Kahden tuolin ripustin 80 cm pöytään, musta 321RL/16 OPTR7/16 OPTR8/ Print date Page 52 of 64

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0%

Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hinnasto 2012 / Hoiva ALV 0% Hoivakalusteet Anda Jalat ja käsinojat koivua tai petsattua koivua. Istuimessa irroitettava verhoilu. Nojatuoli Istuimessa irroitettava verhoilu, koivu C2124M/KO 1,9 1767.60

Lisätiedot

Nimike Yks Määrä Hinta/yks

Nimike Yks Määrä Hinta/yks Juhani Ahon koulu, 1. vaihe - kalusteiden värien tulisi sopia sisätilojen värisunnitelmaan - hallinnon ja henkilöstön tiloissa 50-luvun tyyli voi tulla esille Nimike Yks Määrä Hinta/yks Kellari, 01 Tsto

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO

ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO 1 ASIAKAS-/ NEUVOTTELUTILOJEN TUOLIMALLISTO 2 Seuraavaksi on esitelty asiakas-/neuvottelutilojen tuolimallistomme ja keskiosassa olevat ominaisuudet sisältyvät tuolimalliin. Mallistoesittelyssä olevat

Lisätiedot

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET

Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Sonkajärven kunta TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.12.2010 Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI MOSAIIKKI-PALVELUTALON IRTOKALUSTEET Pyydämme sitovaa tarjoustanne Mosaiikki-palvelutalon oleskelutilojen ja toimistojen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/02.08.00/2012

KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/02.08.00/2012 KYSYMYKSET, VASTAUKSET JA TARJOUSPYYNTÖÖN TEHDYT MUUTOKSET 1048/02.08.00/2012 Kysymys 1 Koskeeko tarjouspyyntö koulukalusteiden osalta erikoisluokkien eli teknisen työn, tekstiilityön, kuvataiteen ja luonnontieteiden

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

KANNUSTAA LIIKKUMAAN

KANNUSTAA LIIKKUMAAN XACT Xact 3 XACT Monipuolisesta ja ergonomisesta Xact-oppilastuolista on nyt saatavana kaksi kokoa Xact ja Xact Start. Se tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää koko koulussa, aina esikoululuokista opettajainhuoneeseen,

Lisätiedot

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta,

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, Yleiset myynti- ja toimitusehdot NRG Suomi Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot elinkeinoharjoittajalle 1.1.2014 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan NRG Suomi Oy:n ( Myyjä ) antamiin

Lisätiedot

OHJEHINNASTO 2016. kaikki tuotteet sis. alv. 24% Puulon Oy www.puulon.fi puulon@puulon.fi tel.+358(0)400292044 Pajatie 5, 17800 Kuhmoinen

OHJEHINNASTO 2016. kaikki tuotteet sis. alv. 24% Puulon Oy www.puulon.fi puulon@puulon.fi tel.+358(0)400292044 Pajatie 5, 17800 Kuhmoinen kaikki tuotteet sis. alv. 24% 1960 design Risto Halme Pöytien ja tuolien rungot koivua ja kannet ja istuimet koivuvaneria. Tuolin istuin on muotoon puristettua tammiviilutettua koivuvaneria ja kädensija

Lisätiedot

EFG Myyntihinnasto 2016 EFG Classroom Hinnat ilman arvonlisäveroa

EFG Myyntihinnasto 2016 EFG Classroom Hinnat ilman arvonlisäveroa EFG Myyntihinnasto 2016 EFG Classroom Hinnat ilman arvonlisäveroa Elävä kouluympäristö EFG Classroom on monipuolinen koulukalustesarja erilaisiin ympäristöihin. Mallistosta löytyy ratkaisu perinteisiin

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

EFG Classroom Vaativaan ympäristöön

EFG Classroom Vaativaan ympäristöön EFG Classroom Vaativaan ympäristöön 2 Elävä kouluympäristö EFG Classroom on koulukalustesarja, joka on kehitetty tämän päivän ja tulevaisuuden kouluihin. Joustavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopeat

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, koneiden, laitteiden, komponenttien ja

Lisätiedot

Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta.

Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta. LIITE 2.1A HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Jokaisesta kalusteesta on vähimmäisvaatimusten lisäksi esimerkkikaluste kuvaamaan hankinnan kohdetta. Pos. 1 Kampaamon asiakastyöpisteet/peilipaikat 14

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Musta kangas / hopeanharmaa verkkoselkänoja

Musta kangas / hopeanharmaa verkkoselkänoja 1 POISTAMME NÄYTTELYSTÄ ULOSKANTO-HINTAAN! HAE HETI MUKAAN! 1 KPL HÅG Futu 570 alv0% HÅG H09 850 ALV0% (Ovh 827 alv0%+toimitusmaksu) (Ovh 1595 alv0%+toimitusmaksu) Håg Futu Sininen kangas Istuimen syvyydensäätö

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.

Huutokauppaluettelo. Huutokauppaehdot 1 / 26. Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa. Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5. Huutokauppaluettelo 1 / 26 Lappeenrannan kaupungin irtaimiston huutokauppa Tullitie 7, 53100 Lappeenranta 13.5.2014 tiistaina Näyttö alkaen klo 13.00. Huutokauppa alkaa klo 15.00 Huutokauppaehdot 1. Tavaroiden

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

home HINNASTO VALAISIMET

home HINNASTO VALAISIMET home HINNASTO VALAISIMET ALV 24% 2014 ARTEK HOME HINNASTO 2014 SISÄLLYSLUETTELO MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT LATTIAVALAISIMET RIIPPUVALAISIMET PÖYTÄVALAISIMET SEINÄVALAISIMET KATTOVALAISIMET YHTEYSTIEDOT 3

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT ICT-ALAN TUOTTEILLE 2005

YLEISET TOIMITUSEHDOT ICT-ALAN TUOTTEILLE 2005 1(7) YLEISET TOIMITUSEHDOT ICT-ALAN TUOTTEILLE 2005 ICT Suomi ry 1. Soveltamisala 2. Määritelmät 3. Tuotteen ominaisuudet 4. Asiakirjat 5. Valmistelu ja asennus Näitä toimitusehtoja noudatetaan ICT-alan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille ISKU-kalusteita oheisen erittelyn mukaisesti ,00 veron osuus 5.443,68

Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille ISKU-kalusteita oheisen erittelyn mukaisesti ,00 veron osuus 5.443,68 TARJOUS 20.4.2016 Ilomantsinn kunta/ Palvelukotii Vekkuli Soihtulantie 7 82900 ILOMANTSI KALUSTETARJOUSS NRO 45016 Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille ISKU-kalusteita oheisen erittelyn mukaisesti.

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Suihkutuolit ja -jakkarat

Suihkutuolit ja -jakkarat Suihkutuolit ja -jakkarat Cockatoo suihkujakkarat Cockatoo 42 ja 47- suihkujakkaroiden runko on alumiinia ja istuinosa pehmeää PU- muovia. Runko on päällystetty valkoisellalla epoksilla. Suihkujakkaran

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

Osa-alue A Yhteisten tilojen kalusteet

Osa-alue A Yhteisten tilojen kalusteet Osa-alue A Yhteisten tilojen kalusteet Osa-alueen kalusteiden tulee olla julkisiin tiloihin soveltuvia ja tukevia. Vähimmäisvaatimukset Tuoli, T1, yksikkömäärä 24: Verhoilukangas leveys noin 570mm, istuinkorkeus

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

MALLISTON VAKIOMATERIAALIT

MALLISTON VAKIOMATERIAALIT MALLISTON VAKIOMATERIAALIT LAKAT, LUONNONVÄRIT METALLIT TEKNISET VIILUT MELAMIINIT Koivu 1 (ko 1) luonnonväri Pyökki 1 (py 1) luonnonväri Tammi 1 (ta 1) luonnonväri IM-89 silver IM-88 grafiitti kromi LPLY

Lisätiedot

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT Daimler Finland Oy Toimitusehdot 01.09.2010 DAIMLER FINLAND OY AB:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA Näitä toimitusehtoja sovelletaan Daimler Finland Oy:n ( Daimler ) ja rekisteröidyn Daimlerin jälleenmyyjän

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Hinnasto (sisältää alv 24%)

Hinnasto (sisältää alv 24%) 1.4.2016 (sisältää alv 24%) 315- Pienen vitriinin yläsokkeli 110 125 Mitat: l. 70 x k. 6,6 x s. 31 cm 615- Pienen vitriinin yläsokkeli 140 cm leveä 160 184 Mitat: l. 140 cm, k. 6,6 cm, s. 31 cm 314- Pienen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

TE-PA MEDICAL Sairaalakalusteet

TE-PA MEDICAL Sairaalakalusteet TE-PA MEDICAL Sairaalakalusteet Yleistutkimuspöytä 7300 Tutkimuspöytä 7300 soveltuu perustutkimuspöydäksi. Tutkimustason korkeus on 75 cm. Tutkimustason pääosa on kaasujousella portaattomasti säädettävissä.

Lisätiedot

Kestäviä arvoja. Hinnasto (sisältää alv 24%)

Kestäviä arvoja. Hinnasto (sisältää alv 24%) Kestäviä arvoja Hinnasto 1.9.2014 (sisältää alv 24%) 315- Pienen vitriinin yläsokkeli 105 120 Mitat: l. 70 cm, k. 6,6 cm, s. 31 cm 314- Pienen vitriinin kansi 55 64 Mitat: l. 70 cm, k. 1,6 cm, s. 31 cm

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

RYHMÄ 1 OPPILAIDEN PULPETIT, TUOLIT, LUOKKIEN SÄILYTTIMET SEKÄ RUOKAILU/KOKOUSTILAN SÄILYTTIMET

RYHMÄ 1 OPPILAIDEN PULPETIT, TUOLIT, LUOKKIEN SÄILYTTIMET SEKÄ RUOKAILU/KOKOUSTILAN SÄILYTTIMET RANUAN KIRKONKYLÄN KOULU 04 HANKITTAVAT IRTOKALUSTEET TUOTERYHMITTÄIN Tarjousliite Kun tilan kohdalla mainitaan "luokkatilat" tarkemmat tilaerittelyt löytyvät Liite 4 ja Liite 5. Tarjouspyynnössä mainitut

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot Hexamer OY Pakurlantie 6 FIN-20380 TURKU PUH: 010 6176 120 FAX: 010 6176 121 E-mail: hexamer@hexamer.fi Web: www.hexamer.fi 15.03.2016 LIITE I 1(5) Yleiset myynti- ja toimitusehdot Näitä yleisiä myynti-

Lisätiedot

Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää.

Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää. V a a t e s ä i l y t y k s e n u u s i a i k a L i u k u o v i k a a p i s t o t 1 Elämäsi helpoin komerohankinta Lakkapää Ota mitat mukaasi ja tee asiantuntevan myyjän kanssa elämäsi helpoin komerohankinta

Lisätiedot

S U I H K U T U O L I T J A A M M E I S T U I M E T

S U I H K U T U O L I T J A A M M E I S T U I M E T S U I H K U T U O L I T J A A M M E I S T U I M E T TUOTE-ESITE 2015 Suihkutuolit ja -jakkarat Siirreltävät Suihkujakkara COMBI ATO suihkutuolit ovat valmistettu teräksestä ja ne ovat korkeussäädettäviä.

Lisätiedot

L i u k u o v i k a a p i s t o t

L i u k u o v i k a a p i s t o t Liukuovikaapistot Smart on Tank Indoorin ratkaisu kodin säilytysongelmiin. Suunnittelimme räätälöitävien säilytysjärjestelmien malliston joka sopii kaikkiin tiloihin. Kapeammat kaksioviset tai leveämmäksi

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Hinnasto. Jalka- ja kansivaihtoehdot. 20 Pieni yläsokkeli ulkomitat: l. 87 cm k. 17½ cm s. 39 cm. 22 Mappiyläsokkeli

Hinnasto. Jalka- ja kansivaihtoehdot. 20 Pieni yläsokkeli ulkomitat: l. 87 cm k. 17½ cm s. 39 cm. 22 Mappiyläsokkeli 1.3.2012 Jalka- ja kansivaihtoehdot 20 Pieni yläsokkeli 95 110 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 31 cm 22 Mappiyläsokkeli 107 123 ulkomitat: l. 87 cm k. 8½ cm s. 39 cm 200 Pieni kansi 95 110 ulkomitat: l.

Lisätiedot

MALLISTON VAKIOMATERIAALIT

MALLISTON VAKIOMATERIAALIT MALLISTON VAKIOMATERIAALIT Lakat, luonnonvärit METALLIT TEKNISET VIILUT MelamiINIT Koivu 1 (ko 1) luonnonväri Pyökki 1 (py 1) luonnonväri Tammi 1 (ta 1) luonnonväri IM-89 silver IM-88 grafiitti kromi LPLY

Lisätiedot

Piha- ja kiinteistötuotteet

Piha- ja kiinteistötuotteet 1A Piha- ja kiinteistötuotteet Hinnasto 2016 MARKKI pihapiirisi Merkki. Valmistettu Suomessa www.markki.fi Maalattujen Markki piha- ja tuotteiden kiinteistötuotteet värit Sisältö 1 Piha- ja kiinteistötuotteet

Lisätiedot

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016

ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 ILVES JAKELU OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2016 1. Yleistä Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan Ilves Jakelu Oy:n palveluissa sopimusasiakkaille, ellei sopimuksessa ole toisin ole sovittu Palvelun

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Seinäke- ja seinäkiinnitysjärjestelmät EFG Surround 30/11/2016

Seinäke- ja seinäkiinnitysjärjestelmät EFG Surround 30/11/2016 EFG013158 EFG Surround EFG Surround -moduuleilla voit luoda lukemattomia ratkaisuja, jotka vaimentavat ääntä ja suojaavat sekä jakavat tilaa. Rakenna huone huoneeseen. Loistava ratkaisu esimerkiksi monitilatoimistoon.

Lisätiedot

ULKOKALUSTEET PENKIT PENKKIJÄRJESTELMÄT

ULKOKALUSTEET PENKIT PENKKIJÄRJESTELMÄT OY JANA AB ERLAU Hinnasto 2015 Alv 0 % ULKOKALUSTEET PENKIT PENKKIJÄRJESTELMÄT Malli sivu Olympia 2 Olympia Nova 2 Intersit Classit 2 Topsit 3 Allegro 3 Sedia 4 Multi 4 Parador Picnic 4 Bambino Picnic

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994)

JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) 1 (5) JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (JYSE 1994) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 1994 1) 1. Soveltamisala 1.1. Kuntien ja kuntayhtymien tavara- ja palveluhankinnoissa noudatetaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina

hankinnoista. Joensuun seudun hankintatoimi perustettiin alkaen. Yhteishankintoina 16.08.2016 1/9 53356 1. : Janne Varonen 15, rak. 4A 2. krs, PL 11 Suomi puh. +358 133370431 www.joensuu.fi/hankintatoimi : : : Kiteen kaupunki : hankinnoista. perustettiin 1.1.2007 alkaen. Yhteishankintoina

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Hinnasto (sisältää alv 24%) boknäs scandic

Hinnasto (sisältää alv 24%) boknäs scandic 1.2.2017 (sisältää alv 24%) boknäs scandic 315- Pienen vitriinin yläsokkeli 116 133 Mitat: l. 70 x k. 6,6 x s. 31 cm 615- Pienen vitriinin yläsokkeli 140 cm leveä 168 193 Mitat: l. 140 cm, k. 6,6 cm, s.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT

TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUITA KOSKEVAT YLEISET EHDOT 1. KÄYTTÖTARKOITUS JA MÄÄRITELMIÄ Näissä yleisissä ehdoissa määrätään ehdoista ja seikoista, joilla HYKSin kliiniset palvelut Oy (jäljempänä

Lisätiedot

WB-työpöydät. 5years. 2years

WB-työpöydät. 5years. 2years WB-työpöydät WB-työpöydät on suunniteltu vaativiin kokoonpanoympäristöihin. Pöytien perusajatuksena on yksinkertaisuus ja hyvä ergonomia, joiden ansiosta yksittäisen työpöydän voi muokata useisiin eri

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT

YLEISET TOIMITUSEHDOT YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.6.2016 1.1 Nämä yleiset toimitusehdot (jäljempänä Toimitusehdot) määrittelevät ne ehdot, joilla Reality Xpander, toimittaa ja/tai myy sekä toimituksen vastaanottaja (jäljempänä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot