LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE. Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE. Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)"

Transkriptio

1 LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) Aihe: Junaonnettomuus Chinchillassa Espanjassa Albaceten provinssissa (Castilla-La Mancha) sijaitsevassa Chinchillassa tapahtui äskettäin erittäin vakava junaonnettomuus vain muutama kuukausi edellisestä onnettomuudesta samalla radalla Tobarrassa. Chinchillan onnettomuuden, jossa kuoli 16 ihmistä, katosi 10 ja loukkaantui 39 (tilanne 5. kesäkuuta) vakavuus johtui siitä, että matkustajajuna törmäsi tavarajunaan yksiraiteisella radalla, jossa ei ole automaattista liikenteenvalvontaa. Jos tavarajuna ei olisi juuri purkanut vaarallista rikkihappolastiaan, katastrofin laajuus olisi kasvanut eksponentiaalisesti. Tällaisten onnettomuuksien yhteydessä kansalaiset kysyvät, mihin toimiin Euroopan unioni ryhtyy näiden onnettomuuksien tutkimiseksi ja estämiseksi. Milloin Euroopan rautatieturvallisuusvirasto käynnistää toimintansa? (IT) Neuvosto toistaa syvät suruvalittelunsa Chinchillassa Espanjassa tapahtuneen erittäin vakavan junaonnettomuuden vuoksi. Neuvosto muistuttaa, että liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden toteuttaminen on perustamissopimuksen mukaan yhteisen liikennepolitiikan tavoite mutta että niin Euroopan parlamentti kuin neuvostokin parantavat rautateiden turvallisuutta jatkuvasti Euroopan unionissa yhteispäätösmenettelyssä annettavan rautateiden turvallisuutta koskevan direktiivin avulla. Euroopan rautatieturvallisuusviraston perustaminen, joka on erillinen ehdotus, on myös tärkeä osa tätä prosessia. Neuvosto hyväksyi "toista rautatiepakettia" koskevan yhteisen kannan heinäkuuta pidetyssä kokouksessaan (maatalous) ja on yhteispäätösmenettelyn mukaisesti antanut asian eteenpäin Euroopan parlamentin toista käsittelyä varten. Euroopan rautatieturvallisuusvirastoa koskevan ehdotuksen 42 artiklassa ehdotetaan, että virasto olisi toimintakykyinen 24 kuukauden kuluttua sitä koskevan asetuksen voimaantulosta. Viraston voidaan olettaa toimivan vuonna 2006, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteispäätösmenettelyn tuloksia tulevaisuudessa. Kysymyksen nro 14 esittäjä Christos Zacharakis (H-0388/03) Aihe: Turkin syyllistyminen kansainvälisten sääntöjen rikkomiseen ja matkustajakoneeseen kohdistunut vakavan onnettomuuden vaara Kreikan ilmatilassa Kesäkuun 9. päivänä 2003 kaksi turkkilaista F16 -hävittäjää häiritsi Olympic Airways -yhtiön Ateenan ja Istanbulin välisellä reittilennolla ollutta lentokonetta saattaen matkustajien hengen suoranaiseen vaaraan. Yhteentörmäyksen välttämiseksi lentokoneen automaattinen suojajärjestelmä alkoi toimia ja kreikkalaisten hävittäjien oli hillittävä turkkilaisia. Edellä mainittu teko merkitsee selkeää kansainvälisen oikeuden sääntöjen rikkomista, Euroopan unionin ilmatilan sekä näin ollen sen alueellisen koskemattomuuden loukkausta, sen kansalaisten turvallisuuden vaarantamista ja kansainvälisten käytössääntöjen perusarvojen polkemista sellaisina kuin ne on kirjattu Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sekä sisällytetty Kööpenhaminan kriteereihin. Kun otetaan huomioon, että tämä heijastaa Turkin järjestelmällistä politiikkaa, jolla se provosoi jännitettä Kreikan ja Turkin suhteisiin ja saattaa alueen rauhan ja turvallisuuden välittömään vaaraan, mitä kiireellisiä toimia neuvosto aikoo toteuttaa, jotta Turkin hyökkäävät

2 6 03/07/2003 toimet saataisiin loppumaan ja vältyttäisiin niiden toistumiselta vastaisuudessa, ja mitä vaikutuksia Turkin tähänastisella käytännöllä tulee olemaan arvioitaessa sen edistymistä Euroopan unioniin liittymisen tiellä? (IT) Neuvosto on tietoinen parlamentin jäsenen mainitsemasta tapauksesta. Neuvosto on myös tietoinen yhä lisääntyvistä väitteistä, joiden mukaan Turkin sotilaskoneet loukkaavat Kreikan ilmatilaa, sekä tämän kysymyksen arkaluonteisuudesta ja myös muista kysymyksistä, jotka liittyvät Egeanmeren alueeseen Kreikassa. Valitettavasti nämä tapaukset poikkeavat yleisestä, vuonna 1999 alkaneesta ja viime vuodet jatkuneesta naapurisuhteiden parantumiskehityksestä Kreikan ja Turkin välillä. Neuvosto katsoo, että Turkin on ehdokasmaana Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisen rauhanomaisen kiistojen ratkaisuperiaatteen nojalla tehtävä kaikkensa, jotta kaikki jäljellä olevat rajakiistat ja muut vastaavat kysymykset ratkaistaan, kuten Helsingin päätelmien 4 kohdassa todetaan. Asia on vahvistettu Turkin tarkistetussa liittymiskumppanuudessa erityiseksi painopisteeksi. Helsingin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan Eurooppaneuvoston on ennen vuoden 2004 päättymistä tarkasteltava tilannetta tällä alueella uudelleen samoin kuin sen vaikutuksia liittymisprosessiin. Poliittisen vuoropuhelun yhteydessä neuvosto kannustaa Turkkia säännöllisesti jatkamaan pyrkimyksiä jännitteiden ehkäisemiseksi esimerkiksi herkillä alueilla toteutettavien luottamusta rakentavien toimenpiteiden avulla ja työskentelemään yhdessä naapureiden kanssa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi sellaisissa kysymyksissä, joissa asiaan liittyvää kansainvälistä lainsäädäntöä koskevat näkökannat ja tulkinnat eroavat toisistaan. Kysymyksen nro 15 esittäjä Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0390/03) Aihe: Chileläisen Esmeralda-aluksen vierailu Euroopan satamissa Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja, Ranska ja Saksa ovat antaneet chileläiselle Esmeralda -nimiselle laivalle luvan vierailla niiden satamissa. Syyskuussa 1973 Esmeralda oli 11. syyskuuta vallan kaapanneen Chilen sotilashallinnon harjoittaman Chilen kansalaisten järjestelmällisen ja massiivisen kidutuksen ja ainakin yhden murhan näyttämö. Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen, Euroopan perusoikeuskirjan, kidutuksen tai halventavan kohtelun vastaisen kansainvälisen yleissopimuksen sekä Chilen ja Euroopan unionin välisen assosiaatiosopimuksen ihmisoikeuksia koskevien 1, 12 ja 16 artiklan mukaisesti minkään Euroopan maan hallituksen ei pitäisi sallia tämän chileläisen koululaivan vierailua satamissaan. Pitääkö neuvosto kohtuullisena ja poliittisesti oikeana sitä, että diktatuurin, kidutusten ja ihmisarvon halventamisen symbolina tunnettu alus on saanut luvan vierailla Euroopan alueella? Eikö neuvoston mielestä olisi välttämätöntä päättää neuvoston jäsenten yhteisistä toimintaperiaatteista tällaisissa tapauksissa? Aikooko neuvosto pyytää jäseniään Espanjaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa ja Saksaa perumaan antamansa luvat? (IT) Neuvosto ei ole tietoinen parlamentin jäsenen mainitsemista Esmeralda-alukseen liittyvistä seikoista, minkä vuoksi se ei voi ottaa kantaa asiaan. Lisäksi päätökset sallia ulkomaalaisten alusten pääsy jäsenvaltioiden aluevesille ja satamiin kuuluvat täysin jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Tästä syystä neuvosto ei voi kommentoida parlamentin jäsenen mainitsemia seikkoja. Kysymyksen nro 16 esittäjä Konstantinos Alyssandrakis (H-0396/03) Aihe: EU:n asenne USA:n Kuubaa vastaan suuntaamiin toimiin

3 03/07/ Puheenjohtajavaltion antaman tiedonannon ja samana päivänä Kuuban hallituksen suuntaan esitetyn vastalauseen johdosta kysyn neuvostolta: Miksi se ei edelleenkään ota huomioon, että kuubalaisissa tuomioistuimissa tuomitut henkilöt olivat USA:n palkkaamia agentteja, vaan esittää heidät "kuubalaisen opposition jäseninä ja riippumattomina journalisteina", jotka "ilmaisivat vapaasti mielipiteensä"? Miksi se ei tunnusta, että kuolemaantuomitut ja teloitetut henkilöt olivat syyllistyneet kaappaukseen vaarantaen siten satojen ihmisten hengen, joiden joukossa oli myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia? Millä tavoin se luonnehtii "amerikkalaisetujen suojeluviraston" USINTin (The U.S. Interests Section) ja sen päällikön Casonin toimintaa Havannassa? Miksi se ei ole esittänyt yhtäkään vastalausetta USA:n hallitukselle siitä, että viisi kuubalaista patrioottia on jatkuvasti pidätettyinä, vaikka he ovat syyllistyneet vain Kuubaa vastaan suunnattujen salahankkeiden paljastamiseen? Kuinka se kommentoi sitä, että kaappaajien sieppaamat kuubalaiset lentokoneet myytiin huutokaupassa sen sijaan, että ne olisi palautettu Kuubaan, sekä sitä, että lentokonekaapparit liikkuvat vapaina USA:ssa? (IT) 1. Neuvostolla ei ole velvollisuutta kommentoida Kuuban ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiä asioita, kuten USINTin toimia Havannassa, niin sanotun "Miami 5:n" kohtelua tai kaapattujen kuubalaisten ilma-alusten huutokauppaamista Yhdysvalloissa. 2. Yleisemmällä tasolla neuvosto korostaa kuitenkin voimakkaasti, ettei lentokoneiden tai laivojen kaappaamista voida hyväksyä missään olosuhteissa, ja EU pahoittelee sitä, että Kuuban viranomaiset rikkoivat de facto voimassa olevaa kuolemanrangaistuksen soveltamattomuusperiaatetta. 3. Kuten EU:n vuoden 2002 vuosittaisessa ihmisoikeusraportissa selvästi todetaan: "EU vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa. Tämä kanta perustuu käsitykseen kaikkien ihmisten synnynnäisestä ihmisarvosta. EU käyttää kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä ja alueellisia foorumeita ajaakseen kuolemanrangaistuksen yleismaailmallista poistamista. Maissa, joissa käytetään edelleen kuolemanrangaistusta, EU pyrkii vaikuttamaan siten, että kuolemanrangaistuksen käyttöä rajoitetaan asteittain, ja vaatii niiden vähimmäisnormien noudattamista, jotka on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä ja muissa asiakirjoissa, kuten Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 1998 hyväksymissä, suhteita kolmansiin maihin kuolemantuomioon liittyvissä kysymyksissä koskevissa suuntaviivoissa." Kysymyksen nro 17 esittäjä Efstratios Korakas (H-0397/03) Aihe: Turkkilaisjoukkojen ja Denktashin miehityshallinnon provokaatioiden voimistuminen Kyproksessa Turkkilaisjoukkojen ja Denktashin miehityshallinnon Kyproksessa harjoittama provosointi on voimistunut, sillä ne ovat viime päivinä ryhtyneet seuraaviin toimiin: - miehityksen laajentaminen kyproksenkreikkalaisten asuntoihin Ammohostosin (Famagustan) vapaaseen alueeseen kuuluvassa Strovilian kylässä, - uusien panssarivaunujen ja raskaiden tykkien tuominen alueelle Ammohostosin (Famagustan) miehitetyn sataman kautta, - linnoitustöiden laajentaminen nk. neutraalille vyöhykkeelle (puskurivyöhykkeelle). Mikä on neuvoston kanta näihin provokaatioihin, kuinka se arvioi edellä mainittuja toimia ja miten se aikoo toimia?

4 8 03/07/2003 (IT) Neuvosto seuraa tiiviisti Kyproksen tilanteen kehittymistä. Se katsoo, että kaikkia sellaisia toimenpiteitä on vältettävä, jotka ovat omiaan luomaan jännitteitä ja vahingoittavat mahdollisuuksia sopia rauhasta ja saaren yhdistämistä. Euroopan unionille paras tapa toimia näissä tilanteissa, jotka parlamentin jäsenkin mainitsi, on antaa jatkossakin voimakasta tukea sellaisille toimenpiteille, joiden avulla Kyproksen tilanteeseen pyritään saamaan aikaan laajapohjainen ratkaisu Yhdistyneissä Kansakunnissa. Neuvosto on täysin sitoutunut tähän, kuten Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksessa hiljattain vahvistettiin. Vuoden 2003 Turkin liittymiskumppanuudessa ensisijaiseksi seikaksi on nostettu voimakas tuki toimenpiteille, joiden avulla Kyproksen ongelmaan haetaan kattavaa ratkaisua. Helpottaakseen ratkaisuun tähtäävien myönteisten olosuhteiden luomista, neuvosto tukee myös toimenpiteitä, jotka todennäköisesti tuovat käytännön helpotusta tilanteeseen ja saaren eri osien ihmiset lähemmäksi toisiaan. Näistä toimenpiteistä on kerrottu komission hiljattain julkaisemassa tiedonannossa, joka koskee talouskehityksen vauhdittamista Kyproksen pohjoisosassa. Neuvosto odottaa näiden toimenpiteiden pikaista täytäntöönpanoa. Aihe: Suositus syöpäseulonnasta Kysymyksen nro 18 esittäjä Proinsias De Rossa (H-0404/03) Komissio on julkaissut 8. toukokuuta 2003 tervetulleen ehdotuksen neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta. Suosituksessa huomautetaan muun muassa, että jopa naisen henki voitaisiin pelastaa vuosittain, jos rintasyöpäseulontaa koskevat parhaat toimintatavat olisivat saatavilla kaikkialla Euroopan unionissa. Onko neuvosto yhtä mieltä siitä, että olisi ollut suotavampaa, että komissio olisi voinut esittää aiheesta direktiiviehdotuksen, jossa komission suosituksen mukaisesti voitaisiin esimerkiksi velvoittaa jäsenvaltiot tarjoamaan maksuton rintasyöpäseulonta vuotiaille naisille? (EN) Neuvosto kiittää parlamentin jäsentä tästä kysymyksestä ja ajankohtaisesta muistutuksesta siitä, että rintasyöpä on vakava uhka Euroopan unionin naisille. Neuvosto on saanut vasta hiljattain (7. toukokuuta 2003) komission ehdotuksen ja sen sisällön tarkastelu on vielä meneillään. Tästä syystä neuvosto ei voi vastata yksityiskohtaisesti parlamentin jäsenen kysymykseen. Ehdotus käsitellään neuvostossa Italian puheenjohtajakauden aikana. Tarkoituksena on hyväksyä se mahdollisimman pian. Pyydämme, että parlamentin jäsen ottaa huomioon myös perustamissopimuksen 152 artiklan 5 kohdan, jonka mukaan yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla otetaan täysimääräisesti huomioon terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuudet. Kysymyksen nro 19 esittäjä Gerardo Galeote Quecedo (H-0406/03) Aihe: Komission ja neuvoston toimisto YK:ssa (New York) Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti korostanut, että komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä on lisättävä, jotta voidaan vähitellen siirtyä unionin yhteiseen ulkomaanedustukseen.

5 03/07/ Katsooko neuvosto, että sen YK:n tiloissa New Yorkissa sijaitsevalla toimistolla on käytettävissä riittävästi määrärahoja sekä henkilö- ja logistiikkaresursseja, jotta se voi tehokkaasti edustaa EU:ta unionin ulkopuolella? Kuinka paljon neuvoston koordinointitoimistossa New Yorkissa on nykyisin virkamiehiä kussakin palkkaluokassa? Aikovatko neuvosto ja komissio siirtää omat toimistonsa samaan rakennukseen, jotta EU:lla olisi "yhteinen sisäänkäynti"? Hyödynnetäänkö tässä koordinoinnissa mitenkään jäsenvaltioiden omistamia tiloja? Pitääkö neuvosto mahdollisena, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tilat YK:ssa voitaisiin yhdistää? Onko neuvosto arvioinut, mitä muutoksia laajentuminen tuo mukanaan? Miten se aikoo mukautua tilanteeseen, jotta voidaan varmistaa EU:n keskinäinen koordinointi ja koordinointi unionin ulkopuolisten maiden kanssa YK:ssa? (IT) Neuvosto muistuttaa, että New Yorkin toimisto perustettiin vuonna 1994 Euroopan unionin perustamissopimuksen voimaantulon jälkeen, YUTP:n täytäntöönpanon suorana seurauksena. Toimiston tehtävänä oli tukea ja palvella sihteeristöä uuden perustamissopimuksen 11, 12 ja 19 artiklan täytäntöönpanon helpottamiseksi ja toimia yhdyssiteenä sellaisissa Yhdistyneiden Kansakuntien asioissa, jotka eivät kuulu Euroopan yhteisön toimivaltaan. YUTP:n kehittymisen ja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan syntymisen sekä jo kolmen YK:n alaisen kriisinhallintaoperaation suorittamisen myötä toimiston vahvistaminen on ollut välttämätöntä ja sen henkilöstöä lisätäänkin nyt vähitellen. Henkilöstön määrää lisätään 1. elokuuta 2003 seuraavalla tavalla: 1 A1, 2 A4, 1 A5, 1 B1, 1 B5, 4 C. Ennen lisävahvistuksen suunnittelua tutkitaan mahdolliset synergiaedut komission valtuuskunnan kanssa. Näin ollen odotetaan, että molempien toimielinten toimistot muuttavat samoihin tiloihin, joissa on suuremmat kokoushuoneet ja yhteinen sisäänkäynti vuoden 2004 alkuun mennessä. Tällä välin jäsenvaltiot antavat kiireisinä aikoina omia tilojaan EU:n käyttöön koordinointitoimintaa varten. Kaikki muut voimavarojen yhdistämishankkeet vaikuttavat kuitenkin olevan ennenaikaisia: tällä hetkellä YK:ssa on jäseninä ainoastaan valtioita ja jäsenvaltiot ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä ja tästä johtuen niillä on itsenäinen asemansa siellä. Mitä tulee koordinointityöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, unioniin liittyvien maiden osallistuminen ei ole vaatinut merkittäviä sopeuttamistoimia. Kokoushuoneiden käyttökapasiteetti on kuitenkin äärimmäisen korkea ja osallistujien määrää on jouduttu rajoittamaan (enintään yksi henkilö valtuuskunnasta voi osallistua kokoukseen). Tilanteen odotetaan parantuvan uusiin tiloihin siirtymisen jälkeen. Aihe: Romanian lasten asiassa saavutettu edistyminen Kysymyksen nro 20 esittäjä Astrid Thors (H-0410/03) Sekä Euroopan parlamentti että komissio ovat meneillään olevalla toimikaudella toimineet hyvin aktiivisesti Romanian lasten tilanteen parantamiseksi. On kuitenkin pantava valittaen merkille neuvoston vastaus edelliseen kysymykseeni (H- 0275/03 1 ), jossa todetaan, että Romanian osalta lapsia koskevat poliittiset kriteerit eivät ole alkaneet tuottaa myönteisiä tuloksia. Hiljattain laaditussa Euroopan parlamentin briefing-asiakirjassa todetaan, että huolta aiheuttavat suuret alueelliset erot (lastensuojelun) uudistusohjelman täytäntöönpanossa. Hyvin usein on raportoitu myös sellaisten lasten ja nuorten kuolemista, jotka on häädetty orpokodeista ja joilla ei ole ollut turvallista ympäristöä, johon palata. Lisäksi Romanian lehdistön 22. toukokuuta 2003 julkaisemien tietojen mukaan kansainvälisten adoptioiden keskeyttäminen jatkuu, mikä tarkoittaa, että tarvittava lainsäädäntö ei ole valmis huolimatta valtavista kansainvälisistä ponnisteluista ja paronitar Nicholsonin perustaman korkean tason työryhmän antamasta avusta. 1 Kirjallinen vastaus 14. toukokuuta 2003.

6 10 03/07/2003 Miksi Romanian lastensuojelun uudistamisessa ei ole edistytty? Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä saattaakseen EU:n suuret huolenaiheet Romanian viranomaisten tietoon? (IT) Kuten parlamentin jäsen tietää, Romanian kohdalla yksi liittymistä edeltävän strategian erityisalueista on lastensuojelun tärkeä ala, jonka osalta neuvostolla on jo ollut mahdollisuus vastata kysymyksiin parlamentissa. Neuvoston puheenjohtaja voi vahvistaa, että unioni jatkaa nyt ja tulevaisuudessa tilanteen tiivistä tarkkailua. Neuvosto hyväksyi 19. toukokuuta tarkastetun Romanian liittymiskumppanuuden, jonka mukaan on korostettava muun muassa sitä, että prioriteeteissa ja väliaikaisissa tavoitteissa on todettava, että Romaniassa: "julkisen lastenhuoltojärjestelmän uudistusta on jatkettava apua tarvitsevien lasten suojelua koskevan kansallisen strategian mukaisesti keskittyen vanhanaikaisten laitosten sulkemiseen, laitoshoidon purkamiseen ja laitoshoidon tarpeen ehkäisemiseen tarjoamalla perheille ja lapsille vaihtoehtoisia sosiaalipalveluja". Asia otettiin hiljattain esiin myös ministeritasolla EU:n ja Romanian assosiaationeuvoston viime kokouksessa. Unioni kehottaa jatkossakin Romanian viranomaisia toimimaan tehokkaammin tällä alalla. Saavutettua edistystä ei ole kuitenkaan syytä aliarvioida, kuten komission laatimassa, Romanian edistymistä liittymisvalmisteluissa koskevassa vuoden 2002 määräaikaiskertomuksessa todetaan. Erityisesti hoitokodeissa asuvien lasten määrä on vähentynyt: vuonna 2001 hoitokodeissa oli lasta ja vuonna lasta. Näin on tapahtunut erilaisten ratkaisumallien, kuten perhetuen, sijaishuollon, perhekotien ja kansallisten adoptioiden ansiosta. Näiden seikkojen lisäksi ja viimeisten tietojen mukaan, uudistuksen täytäntöönpanon suhteen olemassa olevat alueelliset erot todennäköisesti pienentyvät lähitulevaisuudessa, kun lastensuojelun parhaimmat käytännöt leviävät. Kansainvälisten adoptioiden kielto on johtanut siihen, että Romanian hallitus on valmistellut uutta lainsäädäntöä lastenoikeuksista, mikä sisältää adoptiota koskevan lain, joka annetaan parlamentin käsiteltäväksi mahdollisimman pian. Euroopan unionin jäsenvaltioiden riippumaton perhelain asiantuntijaryhmä tutkii kyseistä lainsäädäntöä ja antaa lausuntonsa Romanian hallitukselle pian. Tarkastetussa liittymiskumppanuudessa EU on edelleen samaa mieltä siitä, että adoptiokiellon olisi jatkuttava siihen saakka kunnes lasten etujen kanssa yhtenevä ja Romanian kansainvälisiä velvoitteita noudattava uusi lainsäädäntö on laadittu ja maan hallinto voi taata uuden lainsäädännön täytäntöönpanon. Aihe: EU:n ja Afrikan välinen vuoropuhelu Kysymyksen nro 21 esittäjä Richard Howitt (H-0413/03) Kun otetaan huomioon, että on jo kulunut kolme kuukautta siitä, kun huhtikuun alussa oli määrä pitää Lissabonissa toinen EU Afrikka-huippukokous, jota siirrettiin ilman tietoa uudesta päivämäärästä ja kun pidetään mielessä, että on tärkeää, että EU pitää yllä voimakasta poliittista vuoropuhelua Afrikan kanssa, ja kun muistetaan, että hiljan Evianissa pidetyssä G8-kokouksessa kiinnitettiin erityistä huomiota Afrikan kehitystä edistävään uuteen kumppanuuteen (NEPAD),ja kun vielä otetaan huomioon, että Afrikan unionin valtion ja hallitusten päämiehet pitävät toisen huippukokouksensa Maputossa heinäkuun alussa, voiko neuvoston puheenjohtaja kertoa Euroopan parlamentille, mihin toimiin on ryhdytty virallisen vuoropuhelun käynnistämiseksi uudelleen? (EN) Lissabonin huippukokouksen lykkääntymisen vuoksi puheenjohtaja on jatkanut neuvoston toimivallan mukaisesti keskusteluja Etelä-Afrikan vastapuolen (Afrikan unionin puheenjohtajan) kanssa varmistaakseen vuoropuhelun jatkumisen. Erityisesti tarkoituksena on ollut käydä keskustelua siitä, miten EU:n ja sen Afrikan kumppaneiden välistä vuoropuhelua voidaan tehostaa entisestään ja mitä toimenpiteitä voidaan tehdä sen takaamiseksi, että huippukokous pidetään mahdollisimman pian. Euroopan ja Afrikan unionin troikka piti korkean tason kokouksen asioiden tarkastelemiseksi 17. kesäkuuta Pretoriassa Etelä-Afrikassa. Tässä kokouksessa molemmat osapuolet toistivat halunsa sitoutua siihen, että EU:n ja koko Afrikan välisen vuoropuhelun jatkuminen ja tehostaminen taataan. Samalla tunnustettiin myös, että Zimbabwen kysymys on edelleen este molempien osapuolten tarkoituksenmukaisen osallistumisen takaamiseksi tulevassa huippukokouksessa. Osapuolet sopivat jatkavansa prosessia, johon sisältyvät myös lisäkeskustelut kahdeksasta ensisijaisesta aiheesta, ja

7 03/07/ ottavansa tässä yhteydessä huomioon merkitykselliset Ouagadougoun vuoden 2002 marraskuun ministerikokouksen tulokset. Lisäksi ne sopivat, että seuraavaksi olisi valmisteltava mahdollista ministeritroikkakokousta. Kokouksessa sovittiin, että korkean tason troikan kokouksen tuloksista raportoidaan, jotta mahdollinen ministeritason troikkakokous voidaan pitää mahdollisimman pian. EU korosti, että tämän jälkeen valmistelutyön on oltava tehokasta, jotta ministerikokouksen myönteinen vaikutus vuoropuheluun voidaan varmistaa. Kysymyksen nro 22 esittäjä Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0415/03) Aihe: Yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointi ja maaseudun naiset Maatalousasioiden neuvosto päätti YMP:n väliarvioinnin yhteydessä 27. toukokuuta useista toimista ja tavoitteista, jotka koskevat Euroopan maaseudun naisia ja sukupuolinäkökulman sisällyttämistä maaseudun kehittämispolitiikkaan. Mitä aloitteita ja toimia neuvosto on tähän mennessä toteuttanut pannakseen päätökset täytäntöön? Onko se pyytänyt komissiolta konkreettisia toimia ja aloitteita yhdennetyiksi toimiksi, jotka koskevat tasa-arvoa maatalouspolitiikassa ja maaseudun kehittämispolitiikassa? Ottaako se näiden toimien toteuttamisen huomioon hyväksyessään yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaa lopullista kantaansa etenkin maaseudun kehittämisen toista pilaria lujitettaessa, ja jos ottaa, niin millä tavoin? (IT) Maaseudun työllisyyden kysymystä ei voida irrottaa laajemmasta yhteydestä eli Euroopan työllisyysstrategiasta, joka määriteltiin vuonna 1997 työllisyyttä käsitelleessä Luxemburgin ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Vuoden 2000 ylimääräisessä Lissabonin Eurooppa-neuvoston kokouksessa asetettiin täystyöllisyyden tavoite sekä keskipitkän aikavälin tavoite, jonka mukaan yleinen työllisyystavoite 70 prosenttia (60 prosenttia naisille) on saavutettava vuoteen 2010 mennessä. Vuoden 2001 Tukholman Eurooppa-neuvosto asetti vuoteen 2005 mennessä saavutettavaksi välitavoitteeksi 67 prosentin yleisen työllisyystason (57 prosenttia naisten osalta). Euroopan työllisyysstrategian viisivuotiskatsauksessa (KOM (2002) 416 lopullinen) ilmoitetaan, että vuosien välisenä viiden vuoden ajanjaksona luotiin yli 10 miljoonaa työpaikkaa (6 miljoonaa työpaikkaa naisille). Neuvoston pitääkin erittäin tärkeänä sitä, että Euroopan unioni takaa miesten ja naisten tasavertaisen kohtelun periaatteen soveltamisen maaseudulla. Neuvosto katsoo, että naisten osallistuminen on erittäin tärkeää uuden eurooppalaisen maaseudun mallin vahvistamiseksi. Maatalousneuvosto hyväksyi näin ollen päätelmät naisten arvokkaasta panoksesta maaseudun kehittämiseen. Päätelmät perustuivat Espanjan puheenjohtajuuskauden muistioon ja ne ovat puheenjohtajan ja komission Santanderissa Espanjassa vuoden 2002 kesäkuussa järjestämän sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista käsitelleen konferenssin työn tulosta. Komissio on lujittanut toimintaa maaseudulla työskentelevien naisten aseman vahvistamiseksi toteuttamalla tiedotuskampanjoita, joiden tavoitteena on lisätä naisten maaseudulla tekemän työn taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen tunnustusta. Tavoitteena on myös kannustaa yhdistystoimintaa, tietokanavien ja tietoverkkojen lisäämistä ja perustamista sekä edistää koulutusta ja teknistä apua koskevia ohjelmia. Kyseiset ohjelmat, joita on kehitetty Euroopan yhteisön aloitteiden kautta, koskevat työmarkkinoille pääsyä sekä naisille annettavaa koulutusta. Ohjelmien kautta naiset saavat erityisrahoitusta yrittäjyyshankkeisiin tai sosiaalisen infrastruktuurin rakentamiseen maaseudulla. Näiden aloitteiden osalta yhteisö on tarkoituksenmukaisesti ehdottanut erityismääräyksiä naisten työllisyyden edistämiseksi maaseudulla osana YMP:n uudistuksen lainsäädäntöehdotuksia. Tämän lisäksi, odotettaessa seuraavaa neuvoston tarkastusta vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, puheenjohtaja on käynnistänyt työasiakirjan perusteella maaseudun työllisyyttä koskevan keskustelun. Maatalouden erityiskomitea on 1 Neuvoston kokous Brysselissä 27. toukokuuta 2002, 89059/02 (Press 148-G).

8 12 03/07/2003 tarkastellut työasiakirjaa alustavasti 2. kesäkuuta pitämässään kokouksessa. Keskustelu, jossa käsitellään muun muassa naisten työllisyyden edistämistä maaseudulla, käynnistetään vuoden 2003 toisella puoliskolla. Kysymyksen nro 23 esittäjä Didier Rod (H-0417/03) Aihe: Kolumbian avunantajamaiden konferenssin valmistelu (Lontoo 10. heinäkuuta 2003) Euroopan unioni on toistuvasti korostanut, että poliittinen vuoropuhelu on ainoa kestävä ratkaisu aseelliseen konfliktiin Kolumbiassa. Kolumbialaisen yhteiskunnan laajat piirit pitävät humanitaarista sopimusta ensimmäisenä askeleena siviiliväestön paremman suojelun takaamiseksi. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimiston huhtikuussa 2002 esittämän toteamuksen mukaan Kolumbian tapauksessa on välttämätöntä, että kansainvälinen yhteisö tuomitsee kaikki yritykset vetää siviiliväestö mukaan konfliktiin ja kaikenlaiset väkivaltaa tukevat lausunnot. Ehdottaessaan "demokraattisen turvallisuuden politiikkaa" maan uusi hallitus pyrkii kuitenkin vetämään siviiliväestön mukaan aseelliseen konfliktiin tiedonantajaverkostojen, talonpoikaissotilaiden ja kansalaisten vartijoiden muodossa. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta osapuolten välillä pannaan täytäntöön humanitaarinen sopimus, jolla siviiliväestö erotetaan taisteluihin osallistuvista? Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä muistuttaakseen Kolumbian hallitusta sen velvoitteesta kunnioittaa siviiliväestön oikeutta olla osallistumatta vihamielisyyksiin? Kysymyksen nro 24 esittäjä Joaquim Miranda (H-0427/03) Aihe: Pyöreän pöydän tapaaminen Kolumbialle apua antaville, rauhanko puolesta? Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus järjestää Lontoossa 10. heinäkuuta Kolumbialle apua antaville pyöreän pöydän tapaamisen. Kun rauhanneuvotteluja ei käydä, merkitseekö tapaaminen tukea Kolumbian hallituksen toimille, jotka herättävät huolestumista kansainvälisessä yhteisössä? Mikä tällaisen tapaamisen status on ja miten Euroopan unioni aikoo osallistua siihen? Eikö neuvosto pelkää, että tapaamisessa EU:n ulkopuolisten maiden läsnäollessa tehtävät päätökset saattavat olla ristiriidassa EU:n kannan kanssa, kannan, joka edistää rauhaa ottaen huomioon sosiaaliset näkökohdat ja joka edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista, ja että päätökset jäävät ulkopuolelle Kolumbia-suunnitelmasta sellaisena kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sen määritelleet ja komission jäsen Patten vahvistanut Bogotassa 12. toukokuuta pitämässään puheessa? Mitä neuvosto aikoo tehdä tässä herkässä tilanteessa, joka saattaa vaikeuttaa EU:n riippumatonta toimintaa Kolumbian suhteen? Kysymyksen nro 25 esittäjä Laura González Álvarez (H-0429/03) Aihe: Kolumbia, puolisotilaalliset järjestöt ja Cacaricasta siirretyt Kolumbiassa vapauksia karsitaan päivittäin eikä oleellisten yhteiskunnallisten uudistusten edistämiselle anneta arvoa. Sotilaallistumisen lisääntyminen ja Yhdysvaltojen yhä näkyvämpi sekaantuminen maan asioihin vaikuttavat omalta osaltaan siihen, että puolisotilaalliset järjestöt saavat jatkaa toimintaansa ilman rangaistusta. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta Kolumbian hallituksen ja sissien välillä saavutettaisiin rauhanomainen ratkaisu? Tukeeko neuvosto humanitaarista ratkaisua, joka saattaisi merkitä ensimmäistä edistysaskelta tähän suuntaan? Mitä neuvosto tekee asian hyväksi?

9 03/07/ Yhteinen vastaus (IT) Neuvosto pyytää parlamentin jäseniä tutustumaan Kolumbiaa koskeviin päätelmiin, jotka neuvosto antoi viime joulukuussa ja joissa tiivistetään hyvin EU:n kanta kaikissa asioissa. Tässä yhteydessä "neuvosto on tyytyväinen presidentti Uriben pyrkimyksiin uudistaa maansa instituutioita ja kehittää täysin toimiva, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kansalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen perustuva demokraattinen valtio koko Kolumbian alueelle. Neuvosto tukee Kolumbian hallitusta terrorismin ja laittoman huumekaupan torjunnassa ja toivoo alueellisen yhteistyön vahvistamista näissä aloilla. Neuvosto toistaa tukevansa täysin presidentti Uriben pyrkimyksiä löytää Kolumbian konfliktiin neuvoteltu ratkaisu ja korostaa, kuinka tärkeänä neuvosto pitää YK:n Kolumbian erityisneuvonantajan panosta tässä prosessissa. Neuvosto ilmoittaa EU:n olevan valmis avustamaan Kolumbian hallitusta rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin. Neuvosto on syvästi huolissaan humanitaarisesta tilanteesta ja ihmisoikeustilanteesta Kolumbiassa ja kehottaa Kolumbian hallitusta lisäämään ponnistelujaan näillä aloilla ja toteuttamaan tehokkaita toimia, jotta rikosten rankaisematta jättäminen ja salaiset sopimukset loppuvat. Neuvosto oli tyytyväinen presidentti Uriben julkistamiin poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin, joilla pyritään poistamaan maassa vallitsevaa epätasa-arvoa ja edistämään kestävää kehitystä. Samalla neuvosto kehottaa Kolumbian hallitusta tunnustamaan kansalaisyhteiskunnan ja valtiosta riippumattomien järjestöjen aseman ja tukemaan niitä tärkeinä sidosryhminä uudistuksia toteutettaessa ja pyrittäessä kohti neuvotteluratkaisua sisäisessä aseellisessa konfliktissa. Lopuksi neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan EU:n työohjelmaa tavoitteena myötävaikuttaa valtion instituutioiden vahvistamiseen, humanitaariseen kriisin lievittämiseen ja vaihtoehtojen etsimiseen huumausaineiden tuotannolle. EU:n toimet olisi valmisteltava läheisessä yhteistyössä Kolumbian hallituksen, YK:n ja Bogotán kansainvälisen yhteisön kanssa". Tämä kanta toistettiin useissa Kolumbian viranomaisten kanssa pidetyissä kokouksissa ja se myös julkaistiin. EU on tietoinen, että on vaara siitä, että siviiliväestö joutuu osalliseksi sisäiseen aseelliseen kiistaan, ja EU antaa jatkossakin aktiivisen tukensa asianmukaisille toimenpiteille, joiden avulla Kolumbian selkkaus voidaan ratkaista neuvottelemalla. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät konfliktin pitkäaikaisten taloudellisten ja sosiaalisten syiden poistaminen. Tämä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä apua antavien tahojen ja sidosryhmien kanssa alueella ja sen ulkopuolella. Heinäkuun 10. päivänä Lontoossa järjestettävän kokouksen tarkoituksena on valmistella mahdollista "avustavien maiden pyöreän pöydän tapaamista ". Kokouksen valmistelutyötä jatketaan aktiivisesti. Tässä yhteydessä EU aikoo antaa selvän viestin tarpeesta löytää laajapohjainen ratkaisu tähän kriisiin. EU kehottaa kaikkia kiistan osapuolia hyväksymään neuvotellun ratkaisun. Se tuomitsee jyrkästi viimeaikaiset murhat ja kidnappaukset. EU:n vankkumaton kanta on, että ennen kaikkea nyt on välttämätöntä pyrkiä välttämään väkivallan leviämistä sekä toimia niin, että konkreettisen humanitaarisen sopimuksen laatiminen voidaan aloittaa mahdollisimman pian ja että neuvotteluissa löydetään kiistaan poliittinen ratkaisu. Koskemattomuuden osalta on tärkeää, ettei mahdollisissa tulevissa sopimuksissa taata koskemattomuutta konfliktissa siviiliväestöä kohtaan raakuuksia tehneiden laittomien aseellisten ryhmien kaikille jäsenille. Lisäksi on tärkeää, että asianomaista siviiliväestöä koskevat kysymykset ratkaistaan sekä mahdollisen korvauksen osalta että niiden henkilöiden paluun osalta, jotka ovat joutuneet siirtymään muualle. Aihe: Avointa ilmatilaa koskeva sopimus Kysymyksen nro 26 esittäjä John Walls Cushnahan (H-0419/03)

10 14 03/07/ kesäkuuta 2003 Luxemburgissa pitämässään kokouksessa liikenneministerit antoivat Euroopan komissiolle valtuudet neuvotella Yhdysvaltojen kanssa avointa ilmatilaa koskevasta sopimuksesta, jolla korvataan jäsenvaltioiden allekirjoittamat yksitoista kahdenvälistä sopimusta. Voiko neuvosto ystävällisesti selventää siltä varalta, että komissio pääsee sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa, vaatiiko sen ratifiointi neuvostossa yksimielistä vai määräenemmistöpäätöstä? (EN) Neuvosto teki 5. kesäkuuta 2003 päätöksen, jonka mukaan komissio voi aloittaa ilmailualan neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Päätöksen tavoitteena on saada aikaan laaja sopimus, joka johtaa avoimen ilmatilan perustamiseen Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välille ja niiden sisälle. EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan nojalla neuvoston on tehtävä neuvottelujen jälkeen mahdollisesti allekirjoitettavasta ja tehtävästä sopimuksesta uusi päätös komission ehdotuksen perusteella. Tätä päätöstä koskeva äänestysmenettely riippuu neuvottelujen perusteella laadittavan luonnoksen sisällöstä. Neuvostossa päätös tehdään määräenemmistöllä muulloin paitsi siinä tapauksessa, että sopimus koskee aihepiiriä, jonka osalta sisäisten sääntöjen hyväksymiseen tarvitaan yksimielisyys. Euroopan parlamentin mukanaolon osalta voidaan todeta, että jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten maiden välisten ilmailualan palvelusopimusten neuvottelua ja täytäntöönpanoa koskevasta asetusluonnoksesta on jo pyydetty ensimmäisen käsittelyn lausuntoa ja se annettaneen syyskuussa. Neuvosto katsoo, että päätös äänestysmenettelyistä on tehtävä sitten kun sopimusluonnoksen sisältö on tiedossa. Aihe: Huumeiden vastustaminen Kysymyksen nro 27 esittäjä Brian Crowley (H-0420/03) Voiko neuvosto Italian puheenjohtajakauden aikana määritellä, millaisia myös uudet jäsenvaltiot huomioon ottavia uusia aloitteita sen mielestä pitäisi tehdä EU:n tasolla, jotta voitaisiin vastustaa huumeongelmaa, joka edelleen suuri huolenaihe koko EU:ssa? (EN) Neuvoston puheenjohtajavaltio Italia on samaa mieltä kun parlamentin jäsen siitä, että huumeongelma on edelleen suuri huolenaihe kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä syystä vuoden 2003 toiselle puoliskolle on laadittu laaja ohjelma, jonka perustuu jatkuvuuden, koordinoinnin ja tehokkuuden pääperiaatteisiin. Tärkeimpiä kohtia hyväksytyissä täytäntöönpanoasiakirjoissa ovat luetteloidut käytännön toimenpiteet, jotka koskevat kysynnän ja tarjonnan vähentämistä sekä synteettisiä huumeita. Lisäksi 5. kesäkuuta 2003 hyväksytty ja yhdessä Länsi-Balkanin kanssa toteutettava, huumeita koskevan EU:n toimintaohjelman ensimmäinen täytäntöönpanovaihe alkaa. Keski-Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa/Karibian maita koskevien toimintaohjelmien työstäminen jatkuu erityisesti toukokuuta 2003 Cartagenassa Latinalaisen Amerikan/Karibian maiden kumppaneiden kanssa pidetyn onnistuneen kokouksen jälkeen. Puheenjohtajavaltio Italia on esittänyt erityisaloitteina päätöslauselmatekstejä, jotka koskevat Balkanin aluetta, autoilua ja huumeita, huumeasioista vastaavien viranomaisten koulutusta yhdessä uusien jäsenvaltioiden sekä ehdokasvaltioiden kanssa sekä perheen roolia ennaltaehkäisevässä työssä. Roomassa pidetään marraskuussa 2003 huumeasioiden kansallisten koordinaattoreiden kokous, jossa keskitytään erityisesti ulkoisen avun koordinointiin. Puheenjohtajavaltion tarkoituksena on toteuttaa tämä ohjelma yhteistyössä tulevien EU:n puheenjohtajavaltioiden, komission, Europolin sekä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen kanssa. Kysymyksen nro 28 esittäjä Hans-Peter Martin (H-0425/03)

11 03/07/ Aihe: Avoimuus Yhä useammin kuulee valituksia siitä, että neuvoston kotisivut ovat vaikeaselkoiset ja vaikeasti saavutettavat. Avoimuus on kuitenkin tärkeä perusperiaate, ja Euroopan kansalaisille on tarjottava mahdollisuus saada ymmärrettävää tietoa ainakin poliittisista päätöksentekoprosesseista. Lisäksi prosessiin osallistuu myös lukuisia sidos- ja eturyhmiä. Mitä neuvosto aikoo tehdä saadakseen kotisivuistaan vihdoin kansainvälisten vaatimusten mukaisesti käyttäjäystävälliset ja ymmärrettävät, ja milloin se aikoo ryhtyä toimiin? Miksi neuvosto vaikenee siitä, että eturyhmien toiminta on siellä aivan yhtä vilkasta kuin komissiossa ja parlamentissakin? Miksei neuvosto pyri saamaan aikaan yhtenäisiä sääntöjä komission ja parlamentin kanssa, jotta eturyhmät voidaan rekisteröidä ja niiden toimintaa seurata yhdessä? (IT) Neuvosto ei ole tietoinen valituksista, joihin parlamentin jäsen viittaa ja jotka koskevat pääsihteeristön kotisivuja neuvoston Internet-sivuilla. Neuvoston pääsihteeristö aloittelee neuvoston sivujen päivittämistä ja sivut uudistetaan pian kokonaisuudessaan. Asettelunäkökohtien lisäksi arvoisa parlamentin jäsen on tietoinen siitä, että neuvoston sivuilla on laajalti tietoa neuvoston toiminnasta. Esimerkiksi sivujen "Newsroom"-otsikon alla on ajankohtaisia tietoja, joita neuvoston lehdistöyksikkö päivittää ja joka sisältää muun muassa tietoja neuvoston kokouksista ennen niiden pitämistä, ja jokaisen kokouksen jälkeen sieltä saa tarkat lehdistötiedotteet. Tämän lisäksi Eurooppa-neuvoston kokousten yhteydessä laaditaan erikoissivut, joilta saa laajasti tietoa kokouksista. Toinen esimerkki on otsikko "Avoimuus", jonka kautta pääsee neuvoston asiakirjojen julkiseen hakemistoon. Julkinen asiakirjahakemisto on ollut toiminnassa tammikuusta 1999 alkaen ja se on tietokanta, josta ihmiset voivat saada erilaisia neuvoston asiakirjoja, kuten esityslistoja, tiedotuksia, tietoja eri menettelyjen tuloksista, raportteja, niin pian kuin ne laaditaan. Jos kyse on lainsäädäntötoimista, asiakirjat julkaistaan sen jälkeen kun neuvosto on ne lainsäätäjän ominaisuudessa hyväksynyt. Neuvoston asiakirjahakemisto käsitti 3. kesäkuuta 2003 yhteensä asiakirjaviitettä, joista yleisön käytettävissä oli Vuonna 2002 hakemistoa käytti kansalaista. Vuonna 2002 neuvoston sivuilla oli yhteensä kävijää, ja he kävivät yhteensä sivulla. Sidos- ja eturyhmät voivat näin halutessaan seurata neuvoston päätöksentekomenettelyä käyttämällä edellä mainittuja välineitä, jotka muodostavat lisän sille, mitä neuvosto on jo muutoin tehnyt avoimuuden takaamiseksi, joista esimerkkinä voidaan mainita keskustelujen avaaminen yleisölle, julkiset keskustelut ja suoran yhteyden saaminen virkamiehiin sellaisen hyvän hallintotavan mukaisesti, joka ohjaa neuvoston virkamiesten suhdetta yleisöön. Tämän lisäksi ministeritason kokousten yhteydessä ammattijärjestöjen edustajia pääsee lehdistöhuoneeseen niin monta, kun paikkoja on jäljellä. Palataksemme parlamentin jäsenen erityiskysymykseen neuvoston ja eturyhmien välisen suhteen mahdollisesta sääntelemisestä, neuvosto ei harkitse tätä vaihtoehtoa tällä hetkellä. Koska neuvosto käsittelee asioita ainoastaan komission ehdotuksesta silloin, kun se toimii ensimmäisen pilarin asioiden lainsäätäjänä, olisi johdonmukaista, että komissio kuulee eturyhmiä sen itselleen laatimien sääntöjen mukaisesti (KOM (2002) 704 lopullinen). Kysymyksen nro 29 esittäjä Ioannis Patakis (H-0403/03)

12 16 03/07/2003 Aihe: Thessalonikin huippukokouksen aikana järjestettävät mielenosoitukset ja järjestyksen ylläpitäminen Työntekijät ovat reagoineet vihaisesti Kreikan hallituksen toteuttamiin valvonta- ja hillitsemistoimiin, joilla varaudutaan siihen, että Thessalonikiin saapuu kesäkuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston huippukokouksen takia mielenosoittajia kaikkialta Euroopasta. Työntekijät olivat erityisen närkästyneitä 26 liikkeitä rekisteröivän valvontakameran asentamisesta kaupunkiin, koska Eurooppa-neuvosto ei itse asiassa kokoonnu Thessalonikissa vaan Khalkidhikissa kaukana piilossa katseilta ja suojassa häiritseviltä mielenosoittajilta. Voiko neuvosto kertoa, päättikö se näistä toimista itse, vai toteutettiinko ne Kreikan hallituksen aloitteesta? Hyväksyykö neuvosto nämä toimet, jotka vaarantavat demokraattiset oikeudet ja vapaudet? Hyväksyykö neuvosto tällaisten toimien soveltamisen nyt, kun Eurooppa-neuvoston kokous on pidetty? (IT) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artikla estää neuvostoa ottamasta kantaa yleisen järjestyksen ylläpitoon jäsenvaltioissa. Tätä periaatetta sovelletaan myös Eurooppa-neuvoston kokousten suojelemisessa. Isäntämaan soveltamat toimenpiteet Eurooppa-neuvoston kokouspaikalla eivät täten kuulu neuvoston toimivaltaan. KYSYMYKSET KOMISSIOLLE Aihe: Kasvinsuojeludirektiivin muuttaminen Kysymyksen nro 45 esittäjä Astrid Thors (H-0411/03) Suunniteltu kasvinsuojeludirektiivin (2000/29/EY 1 ) muuttaminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia Suomen teollisuudelle. Lisäksi muuttamisesta voi koitua seurauksia myös unionin ulkosuhteille. Direktiivin muuttaminen tarkoittaisi, että lähialuesuhteet huononevat. Kyse on Venäjältä Suomeen tapahtuvasta puun tuonnista, jota on harjoitettu ongelmitta jo 100 vuotta. Kummankin maan kasvisto ja eläimistö ovat samanlaiset. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseisillä Venäjän alueilla ei ole havupuutuholaisten vaaraa. Suomen kasvinsuojelutarkastusviranomaiset ovat jo vuosien ajan valvoneet Venäjän länsiosista tuotavaa puutavaraa, eikä valvonnassa ole löydetty mitään hälyttävää. Siksi todistuksen vaatiminen jokaisesta havupuukuljetuksesta on kohtuutonta. Yhtyykö komissio käsitykseemme, että direktiiviä ei tarvitse muuttaa? Jos vastaus on kielteinen, onko mahdollista, että lähialueet voitaisiin jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle? (EN) Komissio on valmistellut direktiiviluonnosta ja keskustellut siitä jäsenvaltioiden kanssa. Direktiiviluonnoksen tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2000/29/EY liitteitä muun muassa joidenkin suojelusäännösten vahvistamiseksi puun tuonnissa Venäjän Euroopan puoleisista osista. Sääntelykomitean viimeisessä kokouksessa 17. kesäkuuta 2003 käydyissä keskusteluissa päädyttiin siihen, ettei uusia säännöksiä sovelleta sellaisen puun tuontiin, joka on peräisin Suomen itänaapurin lähialueilta, kuten Murmanskin hallinnolliselta alueelta, Karjalan tasavallasta ja Leningradin hallinnolliselta alueelta. Komissio tukee tätä mukautusta, joka perustuu asianmukaiseen riskianalyysiin. Tästä asiasta laaditaan parhaillaan tarvittavia lainsäädäntötekstejä. 1 EYVL L 169, , s. 1.

13 03/07/ Kysymyksen nro 46 esittäjä Richard Howitt (H-0414/03) Aihe: Yhteisössä toimivien valmistajien kolmansissa maissa markkinoimia äidinmaitovastikkeita koskevan neuvoston päätöslauselman 92/C172/01 tehottomuus Ottaen huomioon, että neuvosto hyväksyi vuonna 1992 päätöslauselman 92/C172/01 sen varmistamiseksi, että yhteisössä toimivat vauvanruokavalmistajat noudattavat kolmansissa maissa asianmukaisia markkinointikäytäntöjä, ja että sen ensisijaisena tarkoituksena oli suojella imetystä ja pikkulasten terveyttä, ja kun otetaan huomioon, että tämän päätöslauselman noudattamista ei ole tähän mennessä valvottu millään tavalla, voiko komissio ottaa asianmukaisesti huomioon Keniassa, Indonesiassa, Argentiinassa ja Albaniassa toimivien kansalaisjärjestöjen vuosien 1999 ja 2002 välisenä aikana esittämät toistuvat ja hyvin perustellut valitukset, jotka koskevat yhteisössä toimivien valmistajien sopimattomia markkinointikäytäntöjä, jotka EU:n edustustot ovat jättäneet järjestelmällisesti huomiota vaille sillä perusteella, että kansalaisjärjestöillä ei ole valtuuksia esittää valituksia, koska ne eivät ole "toimivaltaisia viranomaisia". Myöntääkö komissio, että tämä menettelytapaongelma haittaa vakavalla tavalla päätöslauselman 92/C172/01 tehokkuutta? Voiko komissio harkita valitusmenettelyn tarkistamista sen varmistamiseksi, että kansalaisjärjestöjen valitukset otetaan virallisesti käsiteltäviksi? (EN) Maailman terveysjärjestön julkaiseman Kansainvälisen äidinmaitovastikkeiden markkinointisäännöstön 1 tarkoituksena on "edistää pienten lasten terveellistä ja oikeaa ruokintaa suojelemalla ja edistämällä imetystä ja takaamalla tarvittavien äidinmaitovastikkeiden oikea käyttö, asianmukaiseen tietoon perustuen ja asianmukaisten markkinoinnin ja jakelun kautta". Euroopan yhteisössä äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetussa komission direktiivissä 91/321/ETY 2 säädetään näiden tuotteiden koostumusvaatimuksista ja markkinointikeinoista. Näiden säännösten soveltaminen jäsenvaltioissa on kansallisten viranomaisten vastuulla. Euroopan yhteisö ei voi säätää lakeja EU:n ulkopuolisille maille. Tästä syystä kyseisten maiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin Maailman terveysjärjestön (WHO) säännöstön soveltamiseksi omalla alueellaan sopivalla tavalla. Yhteisössä toimivien valmistajien kolmansissa maissa markkinoimia äidinmaitovastikkeita koskevassa neuvoston päätöslauselmassa 92/C 172/01 3 kannustetaan WHO:n säännöstön noudattamista. Siinä myös annetaan mahdollisuus tehdä valituksia tai antaa sellaista kritiikkiä, joka kohdistuu yhteisössä toimivien valmistajien yhteisön ulkopuolisissa maissa suorittamiin markkinointitapoihin, jos nämä valitukset tulevat yhteisön ulkopuolisten maiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Komissio haluaa vakuuttaa parlamentin jäsenelle, että päätöslauselma on pantu täytäntöön. Euroopan yhteisöstä on annettu ohjeet sen kolmansissa maissa sijaitseville valtuuskunnille, jotta nämä toimisivat yhteydenottopaikkoina, jos toimivaltaiset viranomaiset tekevät tällaisia valituksia. Eräät kansalaisjärjestöt ovat ottaneet yhteyttä komission valtuuskuntiin yhteisössä toimivien äidinmaitokorvike- ja vieroitusvalmistevalmistajien asiattomista markkinointitavoista. Kansalaisjärjestöjen valitukset eivät kuitenkaan kuulu päätöslauselman piiriin. EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaisilta viranomaisilta ei ole tähän mennessä tullut valituksia. Parlamentin jäsen on pyytänyt komissiota harkitsemaan päätöslauselman tarkistamista niin, että myös kansalaisjärjestöiltä tulevat valitukset ja kritiikki tutkittaisiin. Tätä asiaa käsiteltiin laajasti päätöslauselman hyväksymisen yhteydessä ja keskusteluissa kävi selvästi ilmi, etteivät Euroopan yhteisö ja komissio voi ottaa vastaan ja tutkia tällaisia valituksia yhteisön ulkopuolisen valtion alueella. Tästä syystä komissio katsoo, ettei päätöslauselmaa ole syytä tarkistaa ja että komissio voi hyväksyä ja tutkia ainoastaan yhteisön ulkopuolisten maiden toimivaltaisten viranomaisten tekemiä valituksia. Kysymyksen nro 47 esittäjä Josu Ortuondo Larrea (H-0353/03) Aihe: Casablancassa eurooppalaisiin kohteisiin tehdyt itsemurhaiskut 1 Maailman terveysjärjestö, Kansainvälinen äidinmaitovastikkeiden markkinoitisäännöstö, Geneve EYVL L 175, , s EYVL C 172, , s. 1.

14 18 03/07/2003 Casablancassa toukokuun 17. päivänä tehdyt viisi itsemurhaiskua aiheuttivat 41 ihmisen kuoleman ja satojen ihmisten, muun muassa useiden Espanjan kansalaisten, loukkaantumisen. Iskut kohdistuivat muun muassa Espanja-taloon ja Espanjan kauppakamariin ja vahingoittivat myös lähellä sijaitsevaa italialaista ravintolaa. Espanjan hallitus väitti, ettei näillä iskuilla ollut mitään yhteyttä Espanjan Irakin sodalle antamaan tukeen, mutta merkittävät kirjailijat ovat ilmaisseet eriäviä mielipiteitä Espanjan lehdistössä. Muun muassa Antonio Gala totesi, ettei terrorismia vastaan voida taistella terrorismin keinoin, olipa terrorismin alkuperä sitten kansallinen tai kansainvälinen. F. López Agudín totesi, että laiton sota, häikäilemätön valtioterrorismin muoto, kiihdyttää islamilaista terrorismia. Samankaltaisia mielipiteitä on esitetty myös muissa eurooppalaisissa tiedotusvälineissä. Rodríguez Zapatero totesi että, valitettavasti voimme todeta olleemme oikeassa, kun sanoimme, että pahimmat joukkotuhoaseet, jotka tämä sota voi synnyttää, ovat viha ja fanatismi. Sen lisäksi, että tuomitsen edellä mainitut teot ja ilmaisen solidaarisuuteni uhreille, kysyn seuraavaa: Mikä on komission arvio näistä iskuista eurooppalaisia kohteita vastaan? Pitääkö komissio uskottavina tiettyjen vallanpitäjien väitteitä, että tänään maailma on turvallisempi ja terrori-iskujen riski on vähäisempi kuin ennen? (EN) Euroopan unioni on tuominnut Casablancassa tehdyt raa at terroristi-iskut. Komissio on esittänyt syvimmät surunvalittelunsa hyökkäyksissä kuolleiden ja haavoittuneiden henkilöiden perheille ja ilmaissut vahvan solidaarisuutensa Marokkoa kohtaan. Myös jäsenvaltiot ovat tehneet näin. Terroristien väkivalta ei ole oikeutettua missään paikassa tai missään olosuhteissa; sen suvaitsemiseksi ei voida vedota poliittiseen, etniseen tai uskonnolliseen tekosyyhyn. Komission rooli on pieni, kun arvioidaan Euroopan kansalaisiin ja yleisesti eurooppalaiseen etuun kohdistuvaa terroristiiskujen uhkaa. Tuo tehtävä kuuluu jäsenvaltioille sekä neuvoston puheenjohtajalle ja pääsihteerille/korkealle edustajalle. Euroopan unioni on kuitenkin sitoutunut tekemään kaikkensa tämän uhan torjumiseksi ja poistamiseksi. Terrorismin torjuminen edellyttää kuitenkin muutakin kuin pelkän uhkan arviointia. Komissio katsoo, että Euroopan unionin olisi käytettävä terrorismin torjunnassa kaikkia sen käytössä olevia välineitä: kehitys- ja kauppapolitiikkaa, oikeusja sisäasioiden politiikkaa sekä muita Barcelonan prosessin osia ja turvallisuuden alan toimenpiteitä. Tätä työtä ei voida tehdä yhdessä yössä, mutta kansainvälinen yhtenäinen ja laaja lähestymistapa on erittäin tärkeää onnistumisen kannalta. Kysymyksen nro 48 esittäjä José Manuel García-Margallo y Marfil (H-0357/03) Aihe: Maantiekuljetusten verotus Ranskan aloite Ranskan hallitus on ilmoittanut päätöksestään vahvistaa vuodesta 2006 lähtien uusi vero, joka peritään Ranskan maanteitä käyttäviltä kuorma-autoilta. Verotulot käytettäisiin maantie- ja rautatieinfrastruktuurien rahoittamiseen. Päätös saattaa aiheuttaa vakavaa ja huomattavaa haittaa maanteitse tapahtuvien tavarakuljetusten lisäksi eri taloudellisille aloille tietyissä maissa ja tietyillä alueilla. Haittaa aiheutuisi esimerkiksi Espanjalle ja varsinkin Valencian autonomialle, jonka viennistä erittäin huomattava osuus toteutetaan maantiekuljetusten kautta. Mitä mieltä Euroopan komissio on tästä Ranskan hallituksen päätöksestä? Koska EU:ssa ei ole päästy sopimukseen maantiekuljetusten verotuksesta, eikö komissio katso, että Ranskan aloite olisi paitsi epätarkoituksenmukainen myös syrjivä? Aihe: Raskaiden ajoneuvojen tiemaksut Kysymyksen nro 49 esittäjä Manuel Pérez Álvarez (H-0383/03)

15 03/07/ Eri tiedotusvälineissä julkaistut tiedot, jotka koskevat joissakin EU:n jäsenvaltioissa (mm. Ranskassa) suunnitteilla olevaa raskaille ajoneuvoille asetettavaa tilapäistä tiemaksua, ovat syvästi huolestuttaneet Espanjan maantiekuljetusalaa. Myös tuotantoaloilla, etenkin aloilla, joiden tuotteet on suunnattu ensisijaisesti tai suurelta osin Espanjan vientiin, ollaan erittäin huolestuneita tästä tilanteesta. Katsooko komissio, että tiemaksun asettaminen raskaille ajoneuvoille haittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja sisämarkkinoiden esteetöntä toimintaa tai selvästi rikkoo näitä periaatteita? Onko tästä asiasta jo tehty päätös vai aiotaanko se tehdä? Mitä toimia on toteutettu tai aiotaan toteuttaa tämän epäoikeudenmukaisen suunnitelman/päätöksen välittömäksi purkamiseksi? Ryhdytäänkö tässä asiassa toimiin ja tehdäänkö siitä päätös yhteisön tasolla? Yhteinen vastaus (EN) Ranskan hallitus ei ole vielä ilmoittanut komissiolle vuodesta 2006 alkaen perittäviä maantieinfrastruktuurimaksuja koskevista suunnitelmista. Jos Ranska vahvistaa uuden maantieinfrastruktuurin maksujärjestelmän, kuten eräässä toisessa jäsenvaltiossa on tehty, silloin komissio varmistaa, että kaikissa tähän uuteen maksujärjestelmään liittyvissä yksityiskohdissa sovelletaan asianmukaisesti yhteisön lainsäädäntöä, myös syrjimättömyysperiaatetta. Komissio on täysin sitoutunut kuljetuspalveluiden sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, mikä edellyttää kaikkien toimijoiden tasavertaista kohtelua. Komissio valmistelee parhaillaan neuvoston pyynnöstä "Eurovignette-direktiivin" 1 tarkistusta. Tarkoituksena on edistää sellaisen yhteisön viitekehyksen muodostamista, jonka avulla voidaan muun muassa estää yksipuolisten aloitteiden hyväksyminen tällä alalla. Kysymyksen nro 50 esittäjä Mihail Papayannakis (H-0358/03) Aihe: Insinöörien ja maanjäristyksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden lähettäminen Algeriaan Äskettäin Algeriassa tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen on yhä kiireellisempää puuttua maanjäristysalueiden huonosti tehtyihin rakennustöihin. Tutkiiko komissio mahdollisuutta lähettää nykyisen kansalaisten suojelua koskevan ohjelman puitteissa seismologi- ja insinööriryhmä Algeriaan tutkimaan aluetta ja siellä sijaitsevia rakennuksia, sekä kehittää toimia, joilla maanjäristysten vaikutuksia voitaisiin vähentää? (EN) Algerian maanjäristyksen jälkeen komissio on koordinoinut nopeasti joukkojen sekä avustustarvikkeiden lähetyksiä niin sanotun tiiviimmän yhteistyön edistämistä pelastuspalvelualan avustustoimissa koskevan yhteisön mekanismin kautta. Tässä yhteydessä komissio lähetti asiantuntijaryhmän (mukana myös geologi) arvioimaan tilannetta ja koordinoimaan avustustoimintaa. Muut katastrofien jälkeiset johtamis- tai jälleenrakennustyöt eivät kuulu perinteisten kansalaisten suojelutoimien piiriin. Tämän lisäksi nykyinen kansalaisten suojelua koskeva toimintaohjelma kattaa ainoastaan jäsenvaltiot sekä Euroopan talousalueen (ETA) maat. Tästä syystä seismologeista ja insinööreistä koostuvan erikoisryhmän lähettämistä Algeriaan ei voida harkita tämän ohjelman puitteissa. Rakennusten rakentaminen turvallisemmiksi maanjäristysten seurausten lieventämiseksi on tietysti yhä tärkeämpää. Jos Algeria pyytää apua näissä asioissa, komissio tarkastelee muita mahdollisuuksia vastata pyyntöön. 1 Viite EYVL L 187,

16 20 03/07/2003 Kysymyksen nro 51 esittäjä Caroline F. Jackson (H-0360/03) Aihe: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomion C-458/00 vaikutus jätteenpolttoon Otsikossa mainitussa asiassa antamassaan tuomiossa tuomioistuin päättelee, että energiaa hyödyntävää jätteenpolttoa on pidettävä "huolehtimistoimena" eikä "hyödyntämistoimena". Hyväksyykö komissio tämän tulkinnan? Jos ei hyväksy ja väittää, että vain polttamista, jossa ei hyödynnetä energiaa, on pidettävä huolehtimistoimena eikä hyödyntämistoimena, miten komissio uskoo tämän tuomion ja tulkinnan vaikuttavan niiden jätteenpolttolaitosten tulevaisuuteen, jotka eivät kuulu jätteestä energiaa -kategoriaan ja niiden, jotka pitävät tätä päätöstä ja tulkintaa keinona jätteen ohjaamiseksi pois kaatopaikoilta ja täyttävät siten kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY 1 päämäärät? (EN) Tuomioistuimen mukaan laitoksissa tapahtuvan käsittelyn päätarkoituksen avulla määritellään, suoritetaanko hyödyntämis- vai huolehtimistoimia. Toiminta on hyödyntämistä vain, jos jätteen käytöllä korvataan luonnonvarojen käyttö. Lämmön hyödyntäminen sellaisen toiminnan sivutuotteena, jossa tärkeimpänä päämääränä on jätteistä huolehtiminen mikä sinänsä on myönteistä ei vaikuta toiminnan luokitteluun huolehtimistoimeksi. Tuomioistuin totesi myös, että jätteiden laivaus jätteenpolttolaitokseen jätteiden hävittämistä varten, ei ole toimintaa, jonka päätavoitteena on jätteen hyödyntäminen, vaikka jätteenpolton lämpö hyödynnettäisiin osittain tai kokonaan. 2 Luxemburgin tapauksessa komissio katsoi, että sellainen jätteenpoltto, jonka energia käytetään kokonaan tai osittain, olisi luokiteltava hyödyntämistoimeksi. Tuomioistuin kuitenkin hylkäsi tämän näkemyksen. Tästä syystä vastaus parlamentin jäsenen kysymyksen on, että näiden tuomioiden perusteella jätteenpoltto, jossa hyödynnetään energiaa, katsotaan huolehtimistoimeksi, mikäli se on toiminnan päätarkoitus. Kuten komission jätteiden ennaltaehkäisemisen ja kierrättämisen temaattista strategiaa koskevassa tiedonannossa todettiin, komissio arvioi edelleen tuomioistuimen tuomion seurauksia ja pyrkii ottamaan huomioon kaikki juridiset, tekniset sekä taloudelliset seikat. Tässä yhteydessä myös jäsenvaltioihin ja asianosaisiin tahoihin otetaan yhteyttä. Komissio ottaa mielellään myös muut toimielimet, erityisesti parlamentin ja sen jäsenet mukaan tähän prosessiin. Tuomioiden mahdollista vaikutusta polttokapasiteetin tulevaan kehitykseen jäsenvaltioissa on vaikea ennustaa, koska investointipäätökset riippuvat lukuisista juridisista, taloudellisista ja paikallisista seikoista. Saatavilla olevan tiedon mukaan tietyissä käsittelylaitoksissa polttamisen luokittelu huolehtimistoimenpiteeksi ei estä biologisesti hajoavan jätteen vähentämistä kaatopaikoilla koskevan tavoitteen saavuttamista. Kaatopaikkadirektiivin mukaan biologisesti hajoavaa jätettä ei voi viedä kaatopaikoille, mutta direktiivissä ei vaadita, että sitä olisi hyödynnettävä. Lisäksi on muita tapoja käsitellä biologisesti hajoavaa jätettä, esimerkiksi kierrättäminen, kompostointi, biokaasuksi eli metaaniksi muuttaminen ja käyttö tuotantolaitoksissa polttoaineena. Aihe: Ihmisoikeudet Venäjällä Kysymyksen nro 52 esittäjä John Joseph McCartin (H-0364/03) Onko komissio tietoinen naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta Venäjällä ja etenkin kotiväkivallasta, jonka arvioidaan vaativan vuosittain naisen hengen? Onko komissio tietoinen siitä, että Venäjän federaatio ei ole ratifioinut kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW) lisäpöytäkirjaa, joka antaa CEDAWille valtuudet käsitellä yksittäisten henkilöiden ja ryhmien esittämiä kanteita? Aikooko komissio käsitellä tätä ongelmaa ja kertoa tuloksista parlamentille? 1 EYVL L 182, , s C-458/00, 41 kohta.

17 03/07/ (EN) Komissio tuomitsee naisiin kohdistuvan väkivallan valitettavan yleisyyden Venäjällä. Komissio seuraa tarkasti kaikkia ihmisoikeuskysymyksiä Venäjällä ja ottaa huolestuneisuutensa esiin säännöllisesti Venäjän viranomaisten kanssa EU:n ja Venäjän välisessä poliittisessa vuoropuhelussa. Komission tarkoituksena on ottaa esiin naisiin kohdistuvan väkivallan ongelma sopivan tilaisuuden tullen. Komissio tukee edelleen myös kansainvälisten tahojen, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan neuvoston toimia, joilla edistetään naisten oikeuksien kunnioittamista. Komissio ei tiedä, miksi duuma ei ole ratifioinut Venäjän vuoden 2001 toukokuussa allekirjoittamaa naisiin kohdistuvan väkivallan kaikkien muotojen eliminoimista koskevan yleissopimuksen pöytäkirjaa. Komissio muistuttaa kuitenkin, että muutamat jäsenvaltiotkaan eivät ole vielä ratifioineet kyseistä pöytäkirjaa. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on myös yksilöity alaksi, joka on otettava huomioon kaikessa komission ihmisoikeustyössä. Eurooppalaisen demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta aloitteesta rahoitetaan erityishankkeita naisten tilanteen parantamiseksi. Kysymyksen nro 53 esittäjä Rosa M. Díez González (H-0365/03) Aihe: Espanjan pellavanviljelmille myönnettyjä EU:n tukia koskevat petokset Niin kutsuttua pellavatapausta, jota OLAF tutkii, johtava tuomari Garzón on syyttänyt Mercasan entistä talousjohtajaa Gonzalo Ruiz Pazia ja Espanjan maataloustakuurahaston entistä johtajaa Nicolás López de Cocaa yhteisön varoihin kohdistuneesta petoksesta. Espanjan silloinen maatalousministeri ja Euroopan komission nykyinen jäsen Loyola de Palacio nimitti nämä molemmat erittäin vastuullisiin virkoihin, jotka liittyivät EU:n tukiin. Petos tapahtui heidän virkakaudellaan. Loyola de Palacio ilmoitti ennen komission jäseneksi nimittämistään olevansa valmis eroamaan, jos joku hänen läheisistä työtovereistaan joutuisi mukaan tähän oikeudenkäyntiin. Aikooko komission jäsen Loyola de Palacio siis erota, jos hänen yhteistyökumppaninsa tuomitaan petoksesta, joka koskee EU:n tukia pellavaviljelmille? Aikooko komission puheenjohtaja ryhtyä toimiin tilanteessa, jossa komission jäsen on selvästi vastuussa EU:n talousarvioon kohdistuneesta petoksesta? (FR) Komissio on tietoinen kansallisen tuomioistuimen välipäätöksestä, joka on annettu komission jäsenen Loyola de Palacion Espanjassa vireille saattaman rikosoikeudenkäynnin joistakin seikoista. On syytä muistaa, että komissio on yksi asian osapuolista. Muilta osin parlamentin jäsentä kehotetaan tutustumaan vastaukseen, jonka komission puheenjohtaja Prodi antoi 25. huhtikuuta 2001 parlamentin jäsenen Bouwmanin kysymykseen P-1198/01. 1 Kysymyksen nro 54 esittäjä Herman Vermeer (H-0367/03) Aihe: Raskaan tavaraliikenteen ajoneuvojen kilometrimaksun käyttöönotto Saksassa Onko komissio tietoinen siitä, minkälaisia käytännön ongelmia aiheutuu, kun raskaan tavaraliikenteen ajoneuvojen kilometrimaksu otetaan käyttöön Saksassa 1. elokuuta 2003? Näyttää siltä, että maksamiseen käytettäviä kortteja ja ajokilometrien rekisteröintilaitteita ei ole saatavilla riittävästi muille kuin saksalaisille kuljetusyrityksille. Ilman kyseistä laitteistoa joustava laskutus ja nopea Saksan läpi ajaminen on mahdotonta. Aikooko komissio ottaa Saksan viranomaisten kanssa käsiteltäväksi asian, sillä ajokilometrien rekisteröintilaitteen ja maksukortin käyttöönotto syrjii toistaiseksi muita kuin saksalaisia liikenteenharjoittajia? Onko komissio edelleen valmis komission jäsenen De Palacion aiemman ilmoituksen mukaisesti vertaamaan keskenään Saksassa käyttöön otettavia ajokilometrimaksuja ja Saksan tieverkoston kunnossa pitämiseksi tarvittavia budjettimäärärahoja? 1 EYVL C 318 E,

18 22 03/07/2003 (EN) Saksa on ilmoittanut komissiolle suunnitelmastaan ottaa käyttöön uusi raskaan tavaraliikenteen ajoneuvojen tietullimaksu Saksan moottoriteillä. Komissio on kirjoittanut Saksan viranomaisille arvioidakseen järjestelmän yhteensopivuutta yhteisön lainsäädännön kanssa ja erityisesti 17. kesäkuuta annetun direktiivin 1999/62/EY kanssa niin tullimaksujen suuruuden kuin järjestelmän muidenkin merkityksellisten osien perusteella. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Komissio varmistaa, että yhteisön lainsäädäntöä noudatetaan asianmukaisesti kaikkiin Saksan uuteen tietullijärjestelmään liittyvien seikkojen soveltamisessa. Aihe: Skotlantilainen lohi Kysymyksen nro 55 esittäjä Catherine Stihler (H-0368/03) Voiko komissio ilmoittaa, rikkooko seuraava taho yhteisön lainsäädäntöä? Brittiläinen supermarketti myy nykyisin lohta paloina kuvaten tuotetta sanoin "peräisin Skotlannista tai Norjasta". Kuluttajat, jotka haluavat ostaa skotlantilaista lohta, eivät voi määritellä tuotteen todellista alkuperää. Monet luulevat ostavansa skotlantilaisen tuotteen, vaikka niin ei olisikaan. Rikotaanko tällä yhteisön lainsäädäntöä? Ellei rikota, aikooko komissio harkita, pitäisikö kuluttajille antaa tulevaisuudessa täydellisempiä ja tarkempia tietoja? (EN) Komission asetuksessa (EY) N:o 2065/2001 säädetään yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat kalatalous- ja kalanviljelytuotteista kuluttajille annettavia tietoja. Vähittäismyynnissä olevissa tuotteissa on oltava lajin kaupallinen nimi, tuotantomenetelmä ja alue, mistä kala on pyydetty. Viljeltyjen tuotteiden osalta pyyntipaikkaa koskevassa tiedossa ilmoitetaan sen jäsenvaltion tai EU:n ulkopuolisen maan nimi, missä tuotteen viimeinen kehitysvaihe tapahtuu. Jos tuote on viljelty useissa jäsenvaltioissa tai EU:n ulkopuolisissa maissa, markkinoinnin suorittava jäsenvaltio voi antaa luvan kyseisten jäsenvaltioiden tai EU:n ulkopuolisten maiden nimien ilmoittamiseen. Asetuksen mukaan tavarantoimittajat voivat myös antaa tarkempia tietoja pyyntipaikasta. Lokakuun 22. päivänä 2001 annetun asetuksen N:o 2065/2001 mukaan oikea muoto antaa tietoja viljellystä lohesta, jonka viimeinen kehitysvaihe on tapahtunut Skotlannissa on: "lohi on viljelty Yhdistyneessä kuningaskunnassa". Tähän on myös mahdollista lisätä viittaus Skotlantiin ja ilmoittaa, että "lohi on viljelty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Skotlanti)". Jos tuotetta on viljelty sekä Norjassa että Skotlannissa, Yhdistynyt kuningaskunta voi antaa luvan käyttää seuraavaa ilmaisua: "lohi on viljelty Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa" tai "lohi on viljelty Norjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Skotlanti)". Parlamentin jäsenen mainitsemassa tapauksessa ei ole selvää, onko merkintä "peräisin Skotlannista tai Norjasta" ainoa kuluttajalle annettava tieto. Jos näin on, brittiläisen supermarketin ilmoittamat tiedot eivät ole asetuksen N:o 2065/2001 mukaisia. Kyseiset tiedot eivät vastaa asetuksen vaatimuksia ja tämän lisäksi ne ovat selvästi harhaanjohtavia tuotteen todellisen alkuperän suhteen ("Skotlanti tai Norja") sekä tuotantomenetelmän suhteen ("peräisin"). On myös huomattava, että asetuksen N:o 2065/2001 valvonta ja soveltaminen ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Asetuksen 9 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on perustettava jäljitettävyyttä ja valvontaa koskeva valvontajärjestelmä. Komissio huomauttaa kuitenkin, että Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt merkinnän "skotlantilainen viljelty lohi" rekisteröintiä suojatuksi maantieteelliseksi merkinnäksi, mitä komission yksiköt parhaillaan tarkastelevat 14. heinäkuuta 1992 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 mukaisesti.

19 03/07/ Aihe: Hiukkaskertymä Ateenan ilmassa Kysymyksen nro 56 esittäjä Alexandros Alavanos (H-0371/03) Sanomalehdissä esiintyneiden tietojen mukaan ilmassa leijuvien PM 10- ja PM 2,5 -hiukkasten kertymiä mitattaessa on ilmennyt, että monilla Ateenan alueilla ylitetään rajat, jotka EU on asettanut direktiivin 1999/30/EY 1 liitteessä 3. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan "jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain ja viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua edellisen vuoden päättymisestä... keskiarvo, mediaani..." ja 4 kohdan mukaan "jos... raja-arvot ylittyvät... jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle direktiivin 96/61/EY 2 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja esitettävä tarpeelliset perustelut, jotka osoittavat ylityksen johtuvan luonnonilmiöistä". Monilla Ateenan alueilla on käynnissä olympiakisoihin liittyviä rakennushankkeita, mikä pahentaa tilannetta. Mitä tietoja komissiolla on edellä mainittujen artiklojen täytäntöönpanemiseksi Kreikan pääkaupunkiseudulla suoritetuista, ilmassa leijuvia hiukkasia koskevista mittauksista, ja mitä päätelmiä se on tehnyt näiden tietojen perusteella? Mikä suhde vallitsee ilmansaasteiden ja päivittäisen kuolleisuuden tai muiden Ateenan asukkaiden terveyteen kohdistuvien vaikutusten välillä (neljännen puiteohjelman APHEA 2 -hanke)? Huolehtiiko Kreikka "sellaisten suunnitelmien tai ohjelman" laatimisesta tai toteutuksesta, "jolla saavutetaan raja-arvo vahvistetussa määräajassa" (direktiivin 96/62/EY 3 8 artiklan 3 kohta)? (EN) Kreikassa on kahdeksan PM 10 -hiukkasten tarkkailuasemaa Attican alueella. Vuonna 2001 viidellä asemalla raportoitiin päivittäisen raja-arvon sekä sallitun marginaalin ylittämisestä ja kuudella asemalla vuosittaisen raja-arvon sekä sallitun marginaalin ylittämisestä. Kreikka on ilmoittanut kaikkien asemien osalta, että raja-arvojen ylittäminen johtuu luonnon ilmiöistä, ja sanonut perusteluina, että "luonnollisten tekijöiden vaikutuksia koskeva hanke on parhaillaan meneillään". Kreikka ei ole tähän mennessä antanut tietoja PM 2.5 -hiukkasista. Vuoden 2002 tiedot on annettava syyskuuhun 2003 mennessä. Ellei luonnon olosuhteista johtuvan poikkeuksen perusteluita voida näyttää toteen (esimerkiksi edellä mainitun Kreikan toteuttaman hankkeen kautta), Kreikan on esitettävä vaadittavat suunnitelmat ja ohjelmat direktiivin 96/62/EY 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti viimeistään 31. joulukuuta 2003 mennessä. Komission saanut vastikään Maailman terveysjärjestöltä ilmanlaadun terveysvaikutuksia Euroopassa käsitelleen järjestelmällisen selvityksen. Selvityksen mukaan pitkäaikainen altistuminen nykyiselle ympäristön PM-pitoisuuksille voi laskea merkittävästi odotettavissa olevaa elinikää. Odotettavissa olevaa elinikää lyhentää pääasiassa kasvanut riski kuolla sydän- ja keuhkosyöpään sekä keuhkosyöpään. Altistuminen lisää todennäköisesti lasten hengitysvaikeuksia ja heikentää lasten keuhkojen toimintaa. Aikuisille altistuminen lisää todennäköisesti kroonisia keuhkoahtaumia ja heikentää keuhkojen toimintaa. APHEA2-hankkeesta saadut tiedot viittaavat siihen, että PM 10 -hiukkasten vaikutus kuolleisuuteen on suurempi, jos typpidioksidin (NO2) taso ja ilmanlämpötila ovat korkeita. Aihe: Jalometallituotteiden leimaaminen Kysymyksen nro 57 esittäjä Malcolm Harbour (H-0373/03) Ehdottaako komissio erityisiä sisämarkkinatoimenpiteitä jalometallituotteiden tarkastusta ja leimausta koskevien määräysten yhdenmukaistamiseksi? Perustuvatko nämä toimenpiteet kansainväliseen yleissopimukseen jalometallituotteiden leimaamisesta, jossa määrätään kuluttajansuojasta ja jolla on edistetty rajat ylittävää kauppaa vuodesta 1973? 1 EYVL L 163, , s EYVL L , s: EYVL L 296, , s. 55.

20 24 03/07/2003 (EN) Komissio on antanut direktiiviehdotuksen vuonna 1993 kansallisen lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi 95 artiklan perusteella. Ehdotuksessa määritellään niiden tuotteiden koostumus, jotka sisältävät jalometalleja, ja siinä annetaan valmistajalle mahdollisuus valita vaatimusten mukaisuuden varmistamisen tavan (kolmas osapuoli, laatuvakuutus, valmistajan ilmoitus). Jäsenvaltioiden omat perinteet ovat vahvoja ja eroavat niin, että noin puolessa jäsenvaltioista sovelletaan kolmannen osapuolen antamaa todistusta ja muissa keskitytään valmistajien ilmoitusten markkinoilla jälkikäteen tapahtuvaan valvontaan. Direktiiviehdotus on tällä hetkellä neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä. Se jumiutui neuvostoon vuonna 1998 eikä lähitulevaisuudessa ole odotettavissa selviä tuloksia. Neuvoston tehtävänä on edelleen pyrkiä kompromissiin, jotta ensimmäinen käsittely voitaisiin saada päätökseen. Parlamentin jäsen mainitsi yleissopimuksen, jota unioni ei ole vielä allekirjoittanut, eikä se suoranaisesti ole mukana ehdotuksessa. Viimeksi mainittu asiakirja käsittää laadunvarmistuksen ja valmistajan ilmoituksen, kun taas yleissopimus ei. Aihe: Kemikaalidirektiivi Kysymyksen nro 58 esittäjä Pernille Frahm (H-0374/03) Tanskan ympäristöhallituksen laatimasta kertomuksesta käy ilmi, että vaatteissa olevat kemikaalit voivat olla vahingollisia kuluttajien sekä vaate- ja kangaskauppojen työntekijöille ja että näiden kemikaalien peseminen tekstiileistä voi vahingoittaa ympäristöä. Milloin komissio tekee kemikaalidirektiiviä koskevan aloitteen, niin että ympäristönsuojelu sekä kuluttajien ja kyseisten työntekijöiden terveys voidaan turvata myös tällä alalla? (EN) Komissio olettaa, että parlamentin jäsen viittaa tässä nonyylifenolia ja muita kemikaaleja koskevaan raporttiin. Jos näin on, niin komissio muistuttaa parlamentin jäsentä, että nonyylifenolin markkinointia ja käyttöä koskeva direktiivi on hyväksytty 19. toukokuuta. Direktiivissä rajoitetaan nonyylifenolin käyttö riskianalyysin perusteella yhdeksään sovellutukseen, joita käytetään erityisesti tekstiilien prosessoinnissa. Toluidiini on toinen kyseisessä raportissa mainittu aine ja myös sen käyttö on rajoitettu tiettyihin tekstiileihin 27. heinäkuuta 1976 annettuun direktiiviin 76/769 tehdyllä 19. muutoksella. Muiden kemikaalien osalta komissio harkitsee asianmukaisia ehdotuksia tarvittaessa. Kysymyksen nro 59 esittäjä Efstratios Korakas (H-0375/03) Aihe: Naton sotilaallisista laitoksista johtuva ympäristökatastrofi Lehdistössä esiintyneiden tietojen mukaan Nato ja Kreikan hallitus aikovat rakentaa Eleftheroninlahdelle Naton sotilaallisia satamalaitoksia, jotka synnyttävät uusia maan turvallisuuteen kohdistuvia riskejä, sotkevat sen mukaan mahdollisiin konflikteihin ja vahingoittavat korjaamattomasti ympäristöä. Samanaikaisesti suunnitellaan nestemäisen polttoaineen varastoja käsittävän "energiakeskuksen" ja ainakin kolmen 1560 MW:n sähköntuotantoyksikön sijoittamista lähelle Vasovan laguunia. Aikooko komissio ryhtyä toimiin, joilla vastataan sotilaallisten laitosten vähentämistä ja myös Kavalan kaupungin käsittävän alueen ympäristön suojelua koskevaan kansan vaatimukseen siten, että tällaisten yksiköiden sijoittaminen estetään, ja aikooko se sisällyttää myös Itä-Makedonian ja Traakian kansallispuiston sekä Eleftheroninlahden (GR ja GR ) Natura-ohjelman verkkoon kuten sille on jo ehdotettu?

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2011 KOM(2011) 360 lopullinen 2011/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 team/rir/ts 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Lisätiedot

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO

DGC 2A. Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN EU:N JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO EUROOPAN UNIONIN JA ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN VÄLINEN VAKAUTUS JA ASSOSIAATIO Vakautus- ja assosiaationeuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2016 (OR. en) UE-FM 1451/16 Toimielinten välinen asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia:

PUBLIC 16890/14 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto. (OR. en) 16890/14 LIMITE PV/CONS 71 RELEX EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. joulukuuta 2014 (OR. en) 16890/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS 71 RELEX 1065 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3359. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot