LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE. Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE. Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)"

Transkriptio

1 LIITE KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE Kysymyksen nro 13 esittäjä Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) Aihe: Junaonnettomuus Chinchillassa Espanjassa Albaceten provinssissa (Castilla-La Mancha) sijaitsevassa Chinchillassa tapahtui äskettäin erittäin vakava junaonnettomuus vain muutama kuukausi edellisestä onnettomuudesta samalla radalla Tobarrassa. Chinchillan onnettomuuden, jossa kuoli 16 ihmistä, katosi 10 ja loukkaantui 39 (tilanne 5. kesäkuuta) vakavuus johtui siitä, että matkustajajuna törmäsi tavarajunaan yksiraiteisella radalla, jossa ei ole automaattista liikenteenvalvontaa. Jos tavarajuna ei olisi juuri purkanut vaarallista rikkihappolastiaan, katastrofin laajuus olisi kasvanut eksponentiaalisesti. Tällaisten onnettomuuksien yhteydessä kansalaiset kysyvät, mihin toimiin Euroopan unioni ryhtyy näiden onnettomuuksien tutkimiseksi ja estämiseksi. Milloin Euroopan rautatieturvallisuusvirasto käynnistää toimintansa? (IT) Neuvosto toistaa syvät suruvalittelunsa Chinchillassa Espanjassa tapahtuneen erittäin vakavan junaonnettomuuden vuoksi. Neuvosto muistuttaa, että liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden toteuttaminen on perustamissopimuksen mukaan yhteisen liikennepolitiikan tavoite mutta että niin Euroopan parlamentti kuin neuvostokin parantavat rautateiden turvallisuutta jatkuvasti Euroopan unionissa yhteispäätösmenettelyssä annettavan rautateiden turvallisuutta koskevan direktiivin avulla. Euroopan rautatieturvallisuusviraston perustaminen, joka on erillinen ehdotus, on myös tärkeä osa tätä prosessia. Neuvosto hyväksyi "toista rautatiepakettia" koskevan yhteisen kannan heinäkuuta pidetyssä kokouksessaan (maatalous) ja on yhteispäätösmenettelyn mukaisesti antanut asian eteenpäin Euroopan parlamentin toista käsittelyä varten. Euroopan rautatieturvallisuusvirastoa koskevan ehdotuksen 42 artiklassa ehdotetaan, että virasto olisi toimintakykyinen 24 kuukauden kuluttua sitä koskevan asetuksen voimaantulosta. Viraston voidaan olettaa toimivan vuonna 2006, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteispäätösmenettelyn tuloksia tulevaisuudessa. Kysymyksen nro 14 esittäjä Christos Zacharakis (H-0388/03) Aihe: Turkin syyllistyminen kansainvälisten sääntöjen rikkomiseen ja matkustajakoneeseen kohdistunut vakavan onnettomuuden vaara Kreikan ilmatilassa Kesäkuun 9. päivänä 2003 kaksi turkkilaista F16 -hävittäjää häiritsi Olympic Airways -yhtiön Ateenan ja Istanbulin välisellä reittilennolla ollutta lentokonetta saattaen matkustajien hengen suoranaiseen vaaraan. Yhteentörmäyksen välttämiseksi lentokoneen automaattinen suojajärjestelmä alkoi toimia ja kreikkalaisten hävittäjien oli hillittävä turkkilaisia. Edellä mainittu teko merkitsee selkeää kansainvälisen oikeuden sääntöjen rikkomista, Euroopan unionin ilmatilan sekä näin ollen sen alueellisen koskemattomuuden loukkausta, sen kansalaisten turvallisuuden vaarantamista ja kansainvälisten käytössääntöjen perusarvojen polkemista sellaisina kuin ne on kirjattu Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan sekä sisällytetty Kööpenhaminan kriteereihin. Kun otetaan huomioon, että tämä heijastaa Turkin järjestelmällistä politiikkaa, jolla se provosoi jännitettä Kreikan ja Turkin suhteisiin ja saattaa alueen rauhan ja turvallisuuden välittömään vaaraan, mitä kiireellisiä toimia neuvosto aikoo toteuttaa, jotta Turkin hyökkäävät

2 6 03/07/2003 toimet saataisiin loppumaan ja vältyttäisiin niiden toistumiselta vastaisuudessa, ja mitä vaikutuksia Turkin tähänastisella käytännöllä tulee olemaan arvioitaessa sen edistymistä Euroopan unioniin liittymisen tiellä? (IT) Neuvosto on tietoinen parlamentin jäsenen mainitsemasta tapauksesta. Neuvosto on myös tietoinen yhä lisääntyvistä väitteistä, joiden mukaan Turkin sotilaskoneet loukkaavat Kreikan ilmatilaa, sekä tämän kysymyksen arkaluonteisuudesta ja myös muista kysymyksistä, jotka liittyvät Egeanmeren alueeseen Kreikassa. Valitettavasti nämä tapaukset poikkeavat yleisestä, vuonna 1999 alkaneesta ja viime vuodet jatkuneesta naapurisuhteiden parantumiskehityksestä Kreikan ja Turkin välillä. Neuvosto katsoo, että Turkin on ehdokasmaana Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisen rauhanomaisen kiistojen ratkaisuperiaatteen nojalla tehtävä kaikkensa, jotta kaikki jäljellä olevat rajakiistat ja muut vastaavat kysymykset ratkaistaan, kuten Helsingin päätelmien 4 kohdassa todetaan. Asia on vahvistettu Turkin tarkistetussa liittymiskumppanuudessa erityiseksi painopisteeksi. Helsingin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan Eurooppaneuvoston on ennen vuoden 2004 päättymistä tarkasteltava tilannetta tällä alueella uudelleen samoin kuin sen vaikutuksia liittymisprosessiin. Poliittisen vuoropuhelun yhteydessä neuvosto kannustaa Turkkia säännöllisesti jatkamaan pyrkimyksiä jännitteiden ehkäisemiseksi esimerkiksi herkillä alueilla toteutettavien luottamusta rakentavien toimenpiteiden avulla ja työskentelemään yhdessä naapureiden kanssa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi sellaisissa kysymyksissä, joissa asiaan liittyvää kansainvälistä lainsäädäntöä koskevat näkökannat ja tulkinnat eroavat toisistaan. Kysymyksen nro 15 esittäjä Francisca Sauquillo Pérez del Arco (H-0390/03) Aihe: Chileläisen Esmeralda-aluksen vierailu Euroopan satamissa Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja, Ranska ja Saksa ovat antaneet chileläiselle Esmeralda -nimiselle laivalle luvan vierailla niiden satamissa. Syyskuussa 1973 Esmeralda oli 11. syyskuuta vallan kaapanneen Chilen sotilashallinnon harjoittaman Chilen kansalaisten järjestelmällisen ja massiivisen kidutuksen ja ainakin yhden murhan näyttämö. Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen, Euroopan perusoikeuskirjan, kidutuksen tai halventavan kohtelun vastaisen kansainvälisen yleissopimuksen sekä Chilen ja Euroopan unionin välisen assosiaatiosopimuksen ihmisoikeuksia koskevien 1, 12 ja 16 artiklan mukaisesti minkään Euroopan maan hallituksen ei pitäisi sallia tämän chileläisen koululaivan vierailua satamissaan. Pitääkö neuvosto kohtuullisena ja poliittisesti oikeana sitä, että diktatuurin, kidutusten ja ihmisarvon halventamisen symbolina tunnettu alus on saanut luvan vierailla Euroopan alueella? Eikö neuvoston mielestä olisi välttämätöntä päättää neuvoston jäsenten yhteisistä toimintaperiaatteista tällaisissa tapauksissa? Aikooko neuvosto pyytää jäseniään Espanjaa, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Ranskaa ja Saksaa perumaan antamansa luvat? (IT) Neuvosto ei ole tietoinen parlamentin jäsenen mainitsemista Esmeralda-alukseen liittyvistä seikoista, minkä vuoksi se ei voi ottaa kantaa asiaan. Lisäksi päätökset sallia ulkomaalaisten alusten pääsy jäsenvaltioiden aluevesille ja satamiin kuuluvat täysin jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Tästä syystä neuvosto ei voi kommentoida parlamentin jäsenen mainitsemia seikkoja. Kysymyksen nro 16 esittäjä Konstantinos Alyssandrakis (H-0396/03) Aihe: EU:n asenne USA:n Kuubaa vastaan suuntaamiin toimiin

3 03/07/ Puheenjohtajavaltion antaman tiedonannon ja samana päivänä Kuuban hallituksen suuntaan esitetyn vastalauseen johdosta kysyn neuvostolta: Miksi se ei edelleenkään ota huomioon, että kuubalaisissa tuomioistuimissa tuomitut henkilöt olivat USA:n palkkaamia agentteja, vaan esittää heidät "kuubalaisen opposition jäseninä ja riippumattomina journalisteina", jotka "ilmaisivat vapaasti mielipiteensä"? Miksi se ei tunnusta, että kuolemaantuomitut ja teloitetut henkilöt olivat syyllistyneet kaappaukseen vaarantaen siten satojen ihmisten hengen, joiden joukossa oli myös EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia? Millä tavoin se luonnehtii "amerikkalaisetujen suojeluviraston" USINTin (The U.S. Interests Section) ja sen päällikön Casonin toimintaa Havannassa? Miksi se ei ole esittänyt yhtäkään vastalausetta USA:n hallitukselle siitä, että viisi kuubalaista patrioottia on jatkuvasti pidätettyinä, vaikka he ovat syyllistyneet vain Kuubaa vastaan suunnattujen salahankkeiden paljastamiseen? Kuinka se kommentoi sitä, että kaappaajien sieppaamat kuubalaiset lentokoneet myytiin huutokaupassa sen sijaan, että ne olisi palautettu Kuubaan, sekä sitä, että lentokonekaapparit liikkuvat vapaina USA:ssa? (IT) 1. Neuvostolla ei ole velvollisuutta kommentoida Kuuban ja Yhdysvaltojen kahdenvälisiä asioita, kuten USINTin toimia Havannassa, niin sanotun "Miami 5:n" kohtelua tai kaapattujen kuubalaisten ilma-alusten huutokauppaamista Yhdysvalloissa. 2. Yleisemmällä tasolla neuvosto korostaa kuitenkin voimakkaasti, ettei lentokoneiden tai laivojen kaappaamista voida hyväksyä missään olosuhteissa, ja EU pahoittelee sitä, että Kuuban viranomaiset rikkoivat de facto voimassa olevaa kuolemanrangaistuksen soveltamattomuusperiaatetta. 3. Kuten EU:n vuoden 2002 vuosittaisessa ihmisoikeusraportissa selvästi todetaan: "EU vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa. Tämä kanta perustuu käsitykseen kaikkien ihmisten synnynnäisestä ihmisarvosta. EU käyttää kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä ja alueellisia foorumeita ajaakseen kuolemanrangaistuksen yleismaailmallista poistamista. Maissa, joissa käytetään edelleen kuolemanrangaistusta, EU pyrkii vaikuttamaan siten, että kuolemanrangaistuksen käyttöä rajoitetaan asteittain, ja vaatii niiden vähimmäisnormien noudattamista, jotka on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä ja muissa asiakirjoissa, kuten Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 1998 hyväksymissä, suhteita kolmansiin maihin kuolemantuomioon liittyvissä kysymyksissä koskevissa suuntaviivoissa." Kysymyksen nro 17 esittäjä Efstratios Korakas (H-0397/03) Aihe: Turkkilaisjoukkojen ja Denktashin miehityshallinnon provokaatioiden voimistuminen Kyproksessa Turkkilaisjoukkojen ja Denktashin miehityshallinnon Kyproksessa harjoittama provosointi on voimistunut, sillä ne ovat viime päivinä ryhtyneet seuraaviin toimiin: - miehityksen laajentaminen kyproksenkreikkalaisten asuntoihin Ammohostosin (Famagustan) vapaaseen alueeseen kuuluvassa Strovilian kylässä, - uusien panssarivaunujen ja raskaiden tykkien tuominen alueelle Ammohostosin (Famagustan) miehitetyn sataman kautta, - linnoitustöiden laajentaminen nk. neutraalille vyöhykkeelle (puskurivyöhykkeelle). Mikä on neuvoston kanta näihin provokaatioihin, kuinka se arvioi edellä mainittuja toimia ja miten se aikoo toimia?

4 8 03/07/2003 (IT) Neuvosto seuraa tiiviisti Kyproksen tilanteen kehittymistä. Se katsoo, että kaikkia sellaisia toimenpiteitä on vältettävä, jotka ovat omiaan luomaan jännitteitä ja vahingoittavat mahdollisuuksia sopia rauhasta ja saaren yhdistämistä. Euroopan unionille paras tapa toimia näissä tilanteissa, jotka parlamentin jäsenkin mainitsi, on antaa jatkossakin voimakasta tukea sellaisille toimenpiteille, joiden avulla Kyproksen tilanteeseen pyritään saamaan aikaan laajapohjainen ratkaisu Yhdistyneissä Kansakunnissa. Neuvosto on täysin sitoutunut tähän, kuten Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksessa hiljattain vahvistettiin. Vuoden 2003 Turkin liittymiskumppanuudessa ensisijaiseksi seikaksi on nostettu voimakas tuki toimenpiteille, joiden avulla Kyproksen ongelmaan haetaan kattavaa ratkaisua. Helpottaakseen ratkaisuun tähtäävien myönteisten olosuhteiden luomista, neuvosto tukee myös toimenpiteitä, jotka todennäköisesti tuovat käytännön helpotusta tilanteeseen ja saaren eri osien ihmiset lähemmäksi toisiaan. Näistä toimenpiteistä on kerrottu komission hiljattain julkaisemassa tiedonannossa, joka koskee talouskehityksen vauhdittamista Kyproksen pohjoisosassa. Neuvosto odottaa näiden toimenpiteiden pikaista täytäntöönpanoa. Aihe: Suositus syöpäseulonnasta Kysymyksen nro 18 esittäjä Proinsias De Rossa (H-0404/03) Komissio on julkaissut 8. toukokuuta 2003 tervetulleen ehdotuksen neuvoston suositukseksi syöpäseulonnasta. Suosituksessa huomautetaan muun muassa, että jopa naisen henki voitaisiin pelastaa vuosittain, jos rintasyöpäseulontaa koskevat parhaat toimintatavat olisivat saatavilla kaikkialla Euroopan unionissa. Onko neuvosto yhtä mieltä siitä, että olisi ollut suotavampaa, että komissio olisi voinut esittää aiheesta direktiiviehdotuksen, jossa komission suosituksen mukaisesti voitaisiin esimerkiksi velvoittaa jäsenvaltiot tarjoamaan maksuton rintasyöpäseulonta vuotiaille naisille? (EN) Neuvosto kiittää parlamentin jäsentä tästä kysymyksestä ja ajankohtaisesta muistutuksesta siitä, että rintasyöpä on vakava uhka Euroopan unionin naisille. Neuvosto on saanut vasta hiljattain (7. toukokuuta 2003) komission ehdotuksen ja sen sisällön tarkastelu on vielä meneillään. Tästä syystä neuvosto ei voi vastata yksityiskohtaisesti parlamentin jäsenen kysymykseen. Ehdotus käsitellään neuvostossa Italian puheenjohtajakauden aikana. Tarkoituksena on hyväksyä se mahdollisimman pian. Pyydämme, että parlamentin jäsen ottaa huomioon myös perustamissopimuksen 152 artiklan 5 kohdan, jonka mukaan yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla otetaan täysimääräisesti huomioon terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuudet. Kysymyksen nro 19 esittäjä Gerardo Galeote Quecedo (H-0406/03) Aihe: Komission ja neuvoston toimisto YK:ssa (New York) Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti korostanut, että komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä on lisättävä, jotta voidaan vähitellen siirtyä unionin yhteiseen ulkomaanedustukseen.

5 03/07/ Katsooko neuvosto, että sen YK:n tiloissa New Yorkissa sijaitsevalla toimistolla on käytettävissä riittävästi määrärahoja sekä henkilö- ja logistiikkaresursseja, jotta se voi tehokkaasti edustaa EU:ta unionin ulkopuolella? Kuinka paljon neuvoston koordinointitoimistossa New Yorkissa on nykyisin virkamiehiä kussakin palkkaluokassa? Aikovatko neuvosto ja komissio siirtää omat toimistonsa samaan rakennukseen, jotta EU:lla olisi "yhteinen sisäänkäynti"? Hyödynnetäänkö tässä koordinoinnissa mitenkään jäsenvaltioiden omistamia tiloja? Pitääkö neuvosto mahdollisena, että jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten tilat YK:ssa voitaisiin yhdistää? Onko neuvosto arvioinut, mitä muutoksia laajentuminen tuo mukanaan? Miten se aikoo mukautua tilanteeseen, jotta voidaan varmistaa EU:n keskinäinen koordinointi ja koordinointi unionin ulkopuolisten maiden kanssa YK:ssa? (IT) Neuvosto muistuttaa, että New Yorkin toimisto perustettiin vuonna 1994 Euroopan unionin perustamissopimuksen voimaantulon jälkeen, YUTP:n täytäntöönpanon suorana seurauksena. Toimiston tehtävänä oli tukea ja palvella sihteeristöä uuden perustamissopimuksen 11, 12 ja 19 artiklan täytäntöönpanon helpottamiseksi ja toimia yhdyssiteenä sellaisissa Yhdistyneiden Kansakuntien asioissa, jotka eivät kuulu Euroopan yhteisön toimivaltaan. YUTP:n kehittymisen ja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan syntymisen sekä jo kolmen YK:n alaisen kriisinhallintaoperaation suorittamisen myötä toimiston vahvistaminen on ollut välttämätöntä ja sen henkilöstöä lisätäänkin nyt vähitellen. Henkilöstön määrää lisätään 1. elokuuta 2003 seuraavalla tavalla: 1 A1, 2 A4, 1 A5, 1 B1, 1 B5, 4 C. Ennen lisävahvistuksen suunnittelua tutkitaan mahdolliset synergiaedut komission valtuuskunnan kanssa. Näin ollen odotetaan, että molempien toimielinten toimistot muuttavat samoihin tiloihin, joissa on suuremmat kokoushuoneet ja yhteinen sisäänkäynti vuoden 2004 alkuun mennessä. Tällä välin jäsenvaltiot antavat kiireisinä aikoina omia tilojaan EU:n käyttöön koordinointitoimintaa varten. Kaikki muut voimavarojen yhdistämishankkeet vaikuttavat kuitenkin olevan ennenaikaisia: tällä hetkellä YK:ssa on jäseninä ainoastaan valtioita ja jäsenvaltiot ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä ja tästä johtuen niillä on itsenäinen asemansa siellä. Mitä tulee koordinointityöhön EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, unioniin liittyvien maiden osallistuminen ei ole vaatinut merkittäviä sopeuttamistoimia. Kokoushuoneiden käyttökapasiteetti on kuitenkin äärimmäisen korkea ja osallistujien määrää on jouduttu rajoittamaan (enintään yksi henkilö valtuuskunnasta voi osallistua kokoukseen). Tilanteen odotetaan parantuvan uusiin tiloihin siirtymisen jälkeen. Aihe: Romanian lasten asiassa saavutettu edistyminen Kysymyksen nro 20 esittäjä Astrid Thors (H-0410/03) Sekä Euroopan parlamentti että komissio ovat meneillään olevalla toimikaudella toimineet hyvin aktiivisesti Romanian lasten tilanteen parantamiseksi. On kuitenkin pantava valittaen merkille neuvoston vastaus edelliseen kysymykseeni (H- 0275/03 1 ), jossa todetaan, että Romanian osalta lapsia koskevat poliittiset kriteerit eivät ole alkaneet tuottaa myönteisiä tuloksia. Hiljattain laaditussa Euroopan parlamentin briefing-asiakirjassa todetaan, että huolta aiheuttavat suuret alueelliset erot (lastensuojelun) uudistusohjelman täytäntöönpanossa. Hyvin usein on raportoitu myös sellaisten lasten ja nuorten kuolemista, jotka on häädetty orpokodeista ja joilla ei ole ollut turvallista ympäristöä, johon palata. Lisäksi Romanian lehdistön 22. toukokuuta 2003 julkaisemien tietojen mukaan kansainvälisten adoptioiden keskeyttäminen jatkuu, mikä tarkoittaa, että tarvittava lainsäädäntö ei ole valmis huolimatta valtavista kansainvälisistä ponnisteluista ja paronitar Nicholsonin perustaman korkean tason työryhmän antamasta avusta. 1 Kirjallinen vastaus 14. toukokuuta 2003.

6 10 03/07/2003 Miksi Romanian lastensuojelun uudistamisessa ei ole edistytty? Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä saattaakseen EU:n suuret huolenaiheet Romanian viranomaisten tietoon? (IT) Kuten parlamentin jäsen tietää, Romanian kohdalla yksi liittymistä edeltävän strategian erityisalueista on lastensuojelun tärkeä ala, jonka osalta neuvostolla on jo ollut mahdollisuus vastata kysymyksiin parlamentissa. Neuvoston puheenjohtaja voi vahvistaa, että unioni jatkaa nyt ja tulevaisuudessa tilanteen tiivistä tarkkailua. Neuvosto hyväksyi 19. toukokuuta tarkastetun Romanian liittymiskumppanuuden, jonka mukaan on korostettava muun muassa sitä, että prioriteeteissa ja väliaikaisissa tavoitteissa on todettava, että Romaniassa: "julkisen lastenhuoltojärjestelmän uudistusta on jatkettava apua tarvitsevien lasten suojelua koskevan kansallisen strategian mukaisesti keskittyen vanhanaikaisten laitosten sulkemiseen, laitoshoidon purkamiseen ja laitoshoidon tarpeen ehkäisemiseen tarjoamalla perheille ja lapsille vaihtoehtoisia sosiaalipalveluja". Asia otettiin hiljattain esiin myös ministeritasolla EU:n ja Romanian assosiaationeuvoston viime kokouksessa. Unioni kehottaa jatkossakin Romanian viranomaisia toimimaan tehokkaammin tällä alalla. Saavutettua edistystä ei ole kuitenkaan syytä aliarvioida, kuten komission laatimassa, Romanian edistymistä liittymisvalmisteluissa koskevassa vuoden 2002 määräaikaiskertomuksessa todetaan. Erityisesti hoitokodeissa asuvien lasten määrä on vähentynyt: vuonna 2001 hoitokodeissa oli lasta ja vuonna lasta. Näin on tapahtunut erilaisten ratkaisumallien, kuten perhetuen, sijaishuollon, perhekotien ja kansallisten adoptioiden ansiosta. Näiden seikkojen lisäksi ja viimeisten tietojen mukaan, uudistuksen täytäntöönpanon suhteen olemassa olevat alueelliset erot todennäköisesti pienentyvät lähitulevaisuudessa, kun lastensuojelun parhaimmat käytännöt leviävät. Kansainvälisten adoptioiden kielto on johtanut siihen, että Romanian hallitus on valmistellut uutta lainsäädäntöä lastenoikeuksista, mikä sisältää adoptiota koskevan lain, joka annetaan parlamentin käsiteltäväksi mahdollisimman pian. Euroopan unionin jäsenvaltioiden riippumaton perhelain asiantuntijaryhmä tutkii kyseistä lainsäädäntöä ja antaa lausuntonsa Romanian hallitukselle pian. Tarkastetussa liittymiskumppanuudessa EU on edelleen samaa mieltä siitä, että adoptiokiellon olisi jatkuttava siihen saakka kunnes lasten etujen kanssa yhtenevä ja Romanian kansainvälisiä velvoitteita noudattava uusi lainsäädäntö on laadittu ja maan hallinto voi taata uuden lainsäädännön täytäntöönpanon. Aihe: EU:n ja Afrikan välinen vuoropuhelu Kysymyksen nro 21 esittäjä Richard Howitt (H-0413/03) Kun otetaan huomioon, että on jo kulunut kolme kuukautta siitä, kun huhtikuun alussa oli määrä pitää Lissabonissa toinen EU Afrikka-huippukokous, jota siirrettiin ilman tietoa uudesta päivämäärästä ja kun pidetään mielessä, että on tärkeää, että EU pitää yllä voimakasta poliittista vuoropuhelua Afrikan kanssa, ja kun muistetaan, että hiljan Evianissa pidetyssä G8-kokouksessa kiinnitettiin erityistä huomiota Afrikan kehitystä edistävään uuteen kumppanuuteen (NEPAD),ja kun vielä otetaan huomioon, että Afrikan unionin valtion ja hallitusten päämiehet pitävät toisen huippukokouksensa Maputossa heinäkuun alussa, voiko neuvoston puheenjohtaja kertoa Euroopan parlamentille, mihin toimiin on ryhdytty virallisen vuoropuhelun käynnistämiseksi uudelleen? (EN) Lissabonin huippukokouksen lykkääntymisen vuoksi puheenjohtaja on jatkanut neuvoston toimivallan mukaisesti keskusteluja Etelä-Afrikan vastapuolen (Afrikan unionin puheenjohtajan) kanssa varmistaakseen vuoropuhelun jatkumisen. Erityisesti tarkoituksena on ollut käydä keskustelua siitä, miten EU:n ja sen Afrikan kumppaneiden välistä vuoropuhelua voidaan tehostaa entisestään ja mitä toimenpiteitä voidaan tehdä sen takaamiseksi, että huippukokous pidetään mahdollisimman pian. Euroopan ja Afrikan unionin troikka piti korkean tason kokouksen asioiden tarkastelemiseksi 17. kesäkuuta Pretoriassa Etelä-Afrikassa. Tässä kokouksessa molemmat osapuolet toistivat halunsa sitoutua siihen, että EU:n ja koko Afrikan välisen vuoropuhelun jatkuminen ja tehostaminen taataan. Samalla tunnustettiin myös, että Zimbabwen kysymys on edelleen este molempien osapuolten tarkoituksenmukaisen osallistumisen takaamiseksi tulevassa huippukokouksessa. Osapuolet sopivat jatkavansa prosessia, johon sisältyvät myös lisäkeskustelut kahdeksasta ensisijaisesta aiheesta, ja

7 03/07/ ottavansa tässä yhteydessä huomioon merkitykselliset Ouagadougoun vuoden 2002 marraskuun ministerikokouksen tulokset. Lisäksi ne sopivat, että seuraavaksi olisi valmisteltava mahdollista ministeritroikkakokousta. Kokouksessa sovittiin, että korkean tason troikan kokouksen tuloksista raportoidaan, jotta mahdollinen ministeritason troikkakokous voidaan pitää mahdollisimman pian. EU korosti, että tämän jälkeen valmistelutyön on oltava tehokasta, jotta ministerikokouksen myönteinen vaikutus vuoropuheluun voidaan varmistaa. Kysymyksen nro 22 esittäjä Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0415/03) Aihe: Yhteisen maatalouspolitiikan väliarviointi ja maaseudun naiset Maatalousasioiden neuvosto päätti YMP:n väliarvioinnin yhteydessä 27. toukokuuta useista toimista ja tavoitteista, jotka koskevat Euroopan maaseudun naisia ja sukupuolinäkökulman sisällyttämistä maaseudun kehittämispolitiikkaan. Mitä aloitteita ja toimia neuvosto on tähän mennessä toteuttanut pannakseen päätökset täytäntöön? Onko se pyytänyt komissiolta konkreettisia toimia ja aloitteita yhdennetyiksi toimiksi, jotka koskevat tasa-arvoa maatalouspolitiikassa ja maaseudun kehittämispolitiikassa? Ottaako se näiden toimien toteuttamisen huomioon hyväksyessään yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaa lopullista kantaansa etenkin maaseudun kehittämisen toista pilaria lujitettaessa, ja jos ottaa, niin millä tavoin? (IT) Maaseudun työllisyyden kysymystä ei voida irrottaa laajemmasta yhteydestä eli Euroopan työllisyysstrategiasta, joka määriteltiin vuonna 1997 työllisyyttä käsitelleessä Luxemburgin ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Vuoden 2000 ylimääräisessä Lissabonin Eurooppa-neuvoston kokouksessa asetettiin täystyöllisyyden tavoite sekä keskipitkän aikavälin tavoite, jonka mukaan yleinen työllisyystavoite 70 prosenttia (60 prosenttia naisille) on saavutettava vuoteen 2010 mennessä. Vuoden 2001 Tukholman Eurooppa-neuvosto asetti vuoteen 2005 mennessä saavutettavaksi välitavoitteeksi 67 prosentin yleisen työllisyystason (57 prosenttia naisten osalta). Euroopan työllisyysstrategian viisivuotiskatsauksessa (KOM (2002) 416 lopullinen) ilmoitetaan, että vuosien välisenä viiden vuoden ajanjaksona luotiin yli 10 miljoonaa työpaikkaa (6 miljoonaa työpaikkaa naisille). Neuvoston pitääkin erittäin tärkeänä sitä, että Euroopan unioni takaa miesten ja naisten tasavertaisen kohtelun periaatteen soveltamisen maaseudulla. Neuvosto katsoo, että naisten osallistuminen on erittäin tärkeää uuden eurooppalaisen maaseudun mallin vahvistamiseksi. Maatalousneuvosto hyväksyi näin ollen päätelmät naisten arvokkaasta panoksesta maaseudun kehittämiseen. Päätelmät perustuivat Espanjan puheenjohtajuuskauden muistioon ja ne ovat puheenjohtajan ja komission Santanderissa Espanjassa vuoden 2002 kesäkuussa järjestämän sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamista käsitelleen konferenssin työn tulosta. Komissio on lujittanut toimintaa maaseudulla työskentelevien naisten aseman vahvistamiseksi toteuttamalla tiedotuskampanjoita, joiden tavoitteena on lisätä naisten maaseudulla tekemän työn taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen tunnustusta. Tavoitteena on myös kannustaa yhdistystoimintaa, tietokanavien ja tietoverkkojen lisäämistä ja perustamista sekä edistää koulutusta ja teknistä apua koskevia ohjelmia. Kyseiset ohjelmat, joita on kehitetty Euroopan yhteisön aloitteiden kautta, koskevat työmarkkinoille pääsyä sekä naisille annettavaa koulutusta. Ohjelmien kautta naiset saavat erityisrahoitusta yrittäjyyshankkeisiin tai sosiaalisen infrastruktuurin rakentamiseen maaseudulla. Näiden aloitteiden osalta yhteisö on tarkoituksenmukaisesti ehdottanut erityismääräyksiä naisten työllisyyden edistämiseksi maaseudulla osana YMP:n uudistuksen lainsäädäntöehdotuksia. Tämän lisäksi, odotettaessa seuraavaa neuvoston tarkastusta vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, puheenjohtaja on käynnistänyt työasiakirjan perusteella maaseudun työllisyyttä koskevan keskustelun. Maatalouden erityiskomitea on 1 Neuvoston kokous Brysselissä 27. toukokuuta 2002, 89059/02 (Press 148-G).

8 12 03/07/2003 tarkastellut työasiakirjaa alustavasti 2. kesäkuuta pitämässään kokouksessa. Keskustelu, jossa käsitellään muun muassa naisten työllisyyden edistämistä maaseudulla, käynnistetään vuoden 2003 toisella puoliskolla. Kysymyksen nro 23 esittäjä Didier Rod (H-0417/03) Aihe: Kolumbian avunantajamaiden konferenssin valmistelu (Lontoo 10. heinäkuuta 2003) Euroopan unioni on toistuvasti korostanut, että poliittinen vuoropuhelu on ainoa kestävä ratkaisu aseelliseen konfliktiin Kolumbiassa. Kolumbialaisen yhteiskunnan laajat piirit pitävät humanitaarista sopimusta ensimmäisenä askeleena siviiliväestön paremman suojelun takaamiseksi. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimiston huhtikuussa 2002 esittämän toteamuksen mukaan Kolumbian tapauksessa on välttämätöntä, että kansainvälinen yhteisö tuomitsee kaikki yritykset vetää siviiliväestö mukaan konfliktiin ja kaikenlaiset väkivaltaa tukevat lausunnot. Ehdottaessaan "demokraattisen turvallisuuden politiikkaa" maan uusi hallitus pyrkii kuitenkin vetämään siviiliväestön mukaan aseelliseen konfliktiin tiedonantajaverkostojen, talonpoikaissotilaiden ja kansalaisten vartijoiden muodossa. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta osapuolten välillä pannaan täytäntöön humanitaarinen sopimus, jolla siviiliväestö erotetaan taisteluihin osallistuvista? Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä muistuttaakseen Kolumbian hallitusta sen velvoitteesta kunnioittaa siviiliväestön oikeutta olla osallistumatta vihamielisyyksiin? Kysymyksen nro 24 esittäjä Joaquim Miranda (H-0427/03) Aihe: Pyöreän pöydän tapaaminen Kolumbialle apua antaville, rauhanko puolesta? Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus järjestää Lontoossa 10. heinäkuuta Kolumbialle apua antaville pyöreän pöydän tapaamisen. Kun rauhanneuvotteluja ei käydä, merkitseekö tapaaminen tukea Kolumbian hallituksen toimille, jotka herättävät huolestumista kansainvälisessä yhteisössä? Mikä tällaisen tapaamisen status on ja miten Euroopan unioni aikoo osallistua siihen? Eikö neuvosto pelkää, että tapaamisessa EU:n ulkopuolisten maiden läsnäollessa tehtävät päätökset saattavat olla ristiriidassa EU:n kannan kanssa, kannan, joka edistää rauhaa ottaen huomioon sosiaaliset näkökohdat ja joka edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista, ja että päätökset jäävät ulkopuolelle Kolumbia-suunnitelmasta sellaisena kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sen määritelleet ja komission jäsen Patten vahvistanut Bogotassa 12. toukokuuta pitämässään puheessa? Mitä neuvosto aikoo tehdä tässä herkässä tilanteessa, joka saattaa vaikeuttaa EU:n riippumatonta toimintaa Kolumbian suhteen? Kysymyksen nro 25 esittäjä Laura González Álvarez (H-0429/03) Aihe: Kolumbia, puolisotilaalliset järjestöt ja Cacaricasta siirretyt Kolumbiassa vapauksia karsitaan päivittäin eikä oleellisten yhteiskunnallisten uudistusten edistämiselle anneta arvoa. Sotilaallistumisen lisääntyminen ja Yhdysvaltojen yhä näkyvämpi sekaantuminen maan asioihin vaikuttavat omalta osaltaan siihen, että puolisotilaalliset järjestöt saavat jatkaa toimintaansa ilman rangaistusta. Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä, jotta Kolumbian hallituksen ja sissien välillä saavutettaisiin rauhanomainen ratkaisu? Tukeeko neuvosto humanitaarista ratkaisua, joka saattaisi merkitä ensimmäistä edistysaskelta tähän suuntaan? Mitä neuvosto tekee asian hyväksi?

9 03/07/ Yhteinen vastaus (IT) Neuvosto pyytää parlamentin jäseniä tutustumaan Kolumbiaa koskeviin päätelmiin, jotka neuvosto antoi viime joulukuussa ja joissa tiivistetään hyvin EU:n kanta kaikissa asioissa. Tässä yhteydessä "neuvosto on tyytyväinen presidentti Uriben pyrkimyksiin uudistaa maansa instituutioita ja kehittää täysin toimiva, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja kansalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen perustuva demokraattinen valtio koko Kolumbian alueelle. Neuvosto tukee Kolumbian hallitusta terrorismin ja laittoman huumekaupan torjunnassa ja toivoo alueellisen yhteistyön vahvistamista näissä aloilla. Neuvosto toistaa tukevansa täysin presidentti Uriben pyrkimyksiä löytää Kolumbian konfliktiin neuvoteltu ratkaisu ja korostaa, kuinka tärkeänä neuvosto pitää YK:n Kolumbian erityisneuvonantajan panosta tässä prosessissa. Neuvosto ilmoittaa EU:n olevan valmis avustamaan Kolumbian hallitusta rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin. Neuvosto on syvästi huolissaan humanitaarisesta tilanteesta ja ihmisoikeustilanteesta Kolumbiassa ja kehottaa Kolumbian hallitusta lisäämään ponnistelujaan näillä aloilla ja toteuttamaan tehokkaita toimia, jotta rikosten rankaisematta jättäminen ja salaiset sopimukset loppuvat. Neuvosto oli tyytyväinen presidentti Uriben julkistamiin poliittisiin ja taloudellisiin uudistuksiin, joilla pyritään poistamaan maassa vallitsevaa epätasa-arvoa ja edistämään kestävää kehitystä. Samalla neuvosto kehottaa Kolumbian hallitusta tunnustamaan kansalaisyhteiskunnan ja valtiosta riippumattomien järjestöjen aseman ja tukemaan niitä tärkeinä sidosryhminä uudistuksia toteutettaessa ja pyrittäessä kohti neuvotteluratkaisua sisäisessä aseellisessa konfliktissa. Lopuksi neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan EU:n työohjelmaa tavoitteena myötävaikuttaa valtion instituutioiden vahvistamiseen, humanitaariseen kriisin lievittämiseen ja vaihtoehtojen etsimiseen huumausaineiden tuotannolle. EU:n toimet olisi valmisteltava läheisessä yhteistyössä Kolumbian hallituksen, YK:n ja Bogotán kansainvälisen yhteisön kanssa". Tämä kanta toistettiin useissa Kolumbian viranomaisten kanssa pidetyissä kokouksissa ja se myös julkaistiin. EU on tietoinen, että on vaara siitä, että siviiliväestö joutuu osalliseksi sisäiseen aseelliseen kiistaan, ja EU antaa jatkossakin aktiivisen tukensa asianmukaisille toimenpiteille, joiden avulla Kolumbian selkkaus voidaan ratkaista neuvottelemalla. Näihin toimenpiteisiin sisältyvät konfliktin pitkäaikaisten taloudellisten ja sosiaalisten syiden poistaminen. Tämä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä apua antavien tahojen ja sidosryhmien kanssa alueella ja sen ulkopuolella. Heinäkuun 10. päivänä Lontoossa järjestettävän kokouksen tarkoituksena on valmistella mahdollista "avustavien maiden pyöreän pöydän tapaamista ". Kokouksen valmistelutyötä jatketaan aktiivisesti. Tässä yhteydessä EU aikoo antaa selvän viestin tarpeesta löytää laajapohjainen ratkaisu tähän kriisiin. EU kehottaa kaikkia kiistan osapuolia hyväksymään neuvotellun ratkaisun. Se tuomitsee jyrkästi viimeaikaiset murhat ja kidnappaukset. EU:n vankkumaton kanta on, että ennen kaikkea nyt on välttämätöntä pyrkiä välttämään väkivallan leviämistä sekä toimia niin, että konkreettisen humanitaarisen sopimuksen laatiminen voidaan aloittaa mahdollisimman pian ja että neuvotteluissa löydetään kiistaan poliittinen ratkaisu. Koskemattomuuden osalta on tärkeää, ettei mahdollisissa tulevissa sopimuksissa taata koskemattomuutta konfliktissa siviiliväestöä kohtaan raakuuksia tehneiden laittomien aseellisten ryhmien kaikille jäsenille. Lisäksi on tärkeää, että asianomaista siviiliväestöä koskevat kysymykset ratkaistaan sekä mahdollisen korvauksen osalta että niiden henkilöiden paluun osalta, jotka ovat joutuneet siirtymään muualle. Aihe: Avointa ilmatilaa koskeva sopimus Kysymyksen nro 26 esittäjä John Walls Cushnahan (H-0419/03)

10 14 03/07/ kesäkuuta 2003 Luxemburgissa pitämässään kokouksessa liikenneministerit antoivat Euroopan komissiolle valtuudet neuvotella Yhdysvaltojen kanssa avointa ilmatilaa koskevasta sopimuksesta, jolla korvataan jäsenvaltioiden allekirjoittamat yksitoista kahdenvälistä sopimusta. Voiko neuvosto ystävällisesti selventää siltä varalta, että komissio pääsee sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa, vaatiiko sen ratifiointi neuvostossa yksimielistä vai määräenemmistöpäätöstä? (EN) Neuvosto teki 5. kesäkuuta 2003 päätöksen, jonka mukaan komissio voi aloittaa ilmailualan neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Päätöksen tavoitteena on saada aikaan laaja sopimus, joka johtaa avoimen ilmatilan perustamiseen Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välille ja niiden sisälle. EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan nojalla neuvoston on tehtävä neuvottelujen jälkeen mahdollisesti allekirjoitettavasta ja tehtävästä sopimuksesta uusi päätös komission ehdotuksen perusteella. Tätä päätöstä koskeva äänestysmenettely riippuu neuvottelujen perusteella laadittavan luonnoksen sisällöstä. Neuvostossa päätös tehdään määräenemmistöllä muulloin paitsi siinä tapauksessa, että sopimus koskee aihepiiriä, jonka osalta sisäisten sääntöjen hyväksymiseen tarvitaan yksimielisyys. Euroopan parlamentin mukanaolon osalta voidaan todeta, että jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten maiden välisten ilmailualan palvelusopimusten neuvottelua ja täytäntöönpanoa koskevasta asetusluonnoksesta on jo pyydetty ensimmäisen käsittelyn lausuntoa ja se annettaneen syyskuussa. Neuvosto katsoo, että päätös äänestysmenettelyistä on tehtävä sitten kun sopimusluonnoksen sisältö on tiedossa. Aihe: Huumeiden vastustaminen Kysymyksen nro 27 esittäjä Brian Crowley (H-0420/03) Voiko neuvosto Italian puheenjohtajakauden aikana määritellä, millaisia myös uudet jäsenvaltiot huomioon ottavia uusia aloitteita sen mielestä pitäisi tehdä EU:n tasolla, jotta voitaisiin vastustaa huumeongelmaa, joka edelleen suuri huolenaihe koko EU:ssa? (EN) Neuvoston puheenjohtajavaltio Italia on samaa mieltä kun parlamentin jäsen siitä, että huumeongelma on edelleen suuri huolenaihe kaikkialla Euroopan unionissa. Tästä syystä vuoden 2003 toiselle puoliskolle on laadittu laaja ohjelma, jonka perustuu jatkuvuuden, koordinoinnin ja tehokkuuden pääperiaatteisiin. Tärkeimpiä kohtia hyväksytyissä täytäntöönpanoasiakirjoissa ovat luetteloidut käytännön toimenpiteet, jotka koskevat kysynnän ja tarjonnan vähentämistä sekä synteettisiä huumeita. Lisäksi 5. kesäkuuta 2003 hyväksytty ja yhdessä Länsi-Balkanin kanssa toteutettava, huumeita koskevan EU:n toimintaohjelman ensimmäinen täytäntöönpanovaihe alkaa. Keski-Aasiaa ja Latinalaista Amerikkaa/Karibian maita koskevien toimintaohjelmien työstäminen jatkuu erityisesti toukokuuta 2003 Cartagenassa Latinalaisen Amerikan/Karibian maiden kumppaneiden kanssa pidetyn onnistuneen kokouksen jälkeen. Puheenjohtajavaltio Italia on esittänyt erityisaloitteina päätöslauselmatekstejä, jotka koskevat Balkanin aluetta, autoilua ja huumeita, huumeasioista vastaavien viranomaisten koulutusta yhdessä uusien jäsenvaltioiden sekä ehdokasvaltioiden kanssa sekä perheen roolia ennaltaehkäisevässä työssä. Roomassa pidetään marraskuussa 2003 huumeasioiden kansallisten koordinaattoreiden kokous, jossa keskitytään erityisesti ulkoisen avun koordinointiin. Puheenjohtajavaltion tarkoituksena on toteuttaa tämä ohjelma yhteistyössä tulevien EU:n puheenjohtajavaltioiden, komission, Europolin sekä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen kanssa. Kysymyksen nro 28 esittäjä Hans-Peter Martin (H-0425/03)

11 03/07/ Aihe: Avoimuus Yhä useammin kuulee valituksia siitä, että neuvoston kotisivut ovat vaikeaselkoiset ja vaikeasti saavutettavat. Avoimuus on kuitenkin tärkeä perusperiaate, ja Euroopan kansalaisille on tarjottava mahdollisuus saada ymmärrettävää tietoa ainakin poliittisista päätöksentekoprosesseista. Lisäksi prosessiin osallistuu myös lukuisia sidos- ja eturyhmiä. Mitä neuvosto aikoo tehdä saadakseen kotisivuistaan vihdoin kansainvälisten vaatimusten mukaisesti käyttäjäystävälliset ja ymmärrettävät, ja milloin se aikoo ryhtyä toimiin? Miksi neuvosto vaikenee siitä, että eturyhmien toiminta on siellä aivan yhtä vilkasta kuin komissiossa ja parlamentissakin? Miksei neuvosto pyri saamaan aikaan yhtenäisiä sääntöjä komission ja parlamentin kanssa, jotta eturyhmät voidaan rekisteröidä ja niiden toimintaa seurata yhdessä? (IT) Neuvosto ei ole tietoinen valituksista, joihin parlamentin jäsen viittaa ja jotka koskevat pääsihteeristön kotisivuja neuvoston Internet-sivuilla. Neuvoston pääsihteeristö aloittelee neuvoston sivujen päivittämistä ja sivut uudistetaan pian kokonaisuudessaan. Asettelunäkökohtien lisäksi arvoisa parlamentin jäsen on tietoinen siitä, että neuvoston sivuilla on laajalti tietoa neuvoston toiminnasta. Esimerkiksi sivujen "Newsroom"-otsikon alla on ajankohtaisia tietoja, joita neuvoston lehdistöyksikkö päivittää ja joka sisältää muun muassa tietoja neuvoston kokouksista ennen niiden pitämistä, ja jokaisen kokouksen jälkeen sieltä saa tarkat lehdistötiedotteet. Tämän lisäksi Eurooppa-neuvoston kokousten yhteydessä laaditaan erikoissivut, joilta saa laajasti tietoa kokouksista. Toinen esimerkki on otsikko "Avoimuus", jonka kautta pääsee neuvoston asiakirjojen julkiseen hakemistoon. Julkinen asiakirjahakemisto on ollut toiminnassa tammikuusta 1999 alkaen ja se on tietokanta, josta ihmiset voivat saada erilaisia neuvoston asiakirjoja, kuten esityslistoja, tiedotuksia, tietoja eri menettelyjen tuloksista, raportteja, niin pian kuin ne laaditaan. Jos kyse on lainsäädäntötoimista, asiakirjat julkaistaan sen jälkeen kun neuvosto on ne lainsäätäjän ominaisuudessa hyväksynyt. Neuvoston asiakirjahakemisto käsitti 3. kesäkuuta 2003 yhteensä asiakirjaviitettä, joista yleisön käytettävissä oli Vuonna 2002 hakemistoa käytti kansalaista. Vuonna 2002 neuvoston sivuilla oli yhteensä kävijää, ja he kävivät yhteensä sivulla. Sidos- ja eturyhmät voivat näin halutessaan seurata neuvoston päätöksentekomenettelyä käyttämällä edellä mainittuja välineitä, jotka muodostavat lisän sille, mitä neuvosto on jo muutoin tehnyt avoimuuden takaamiseksi, joista esimerkkinä voidaan mainita keskustelujen avaaminen yleisölle, julkiset keskustelut ja suoran yhteyden saaminen virkamiehiin sellaisen hyvän hallintotavan mukaisesti, joka ohjaa neuvoston virkamiesten suhdetta yleisöön. Tämän lisäksi ministeritason kokousten yhteydessä ammattijärjestöjen edustajia pääsee lehdistöhuoneeseen niin monta, kun paikkoja on jäljellä. Palataksemme parlamentin jäsenen erityiskysymykseen neuvoston ja eturyhmien välisen suhteen mahdollisesta sääntelemisestä, neuvosto ei harkitse tätä vaihtoehtoa tällä hetkellä. Koska neuvosto käsittelee asioita ainoastaan komission ehdotuksesta silloin, kun se toimii ensimmäisen pilarin asioiden lainsäätäjänä, olisi johdonmukaista, että komissio kuulee eturyhmiä sen itselleen laatimien sääntöjen mukaisesti (KOM (2002) 704 lopullinen). Kysymyksen nro 29 esittäjä Ioannis Patakis (H-0403/03)

12 16 03/07/2003 Aihe: Thessalonikin huippukokouksen aikana järjestettävät mielenosoitukset ja järjestyksen ylläpitäminen Työntekijät ovat reagoineet vihaisesti Kreikan hallituksen toteuttamiin valvonta- ja hillitsemistoimiin, joilla varaudutaan siihen, että Thessalonikiin saapuu kesäkuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston huippukokouksen takia mielenosoittajia kaikkialta Euroopasta. Työntekijät olivat erityisen närkästyneitä 26 liikkeitä rekisteröivän valvontakameran asentamisesta kaupunkiin, koska Eurooppa-neuvosto ei itse asiassa kokoonnu Thessalonikissa vaan Khalkidhikissa kaukana piilossa katseilta ja suojassa häiritseviltä mielenosoittajilta. Voiko neuvosto kertoa, päättikö se näistä toimista itse, vai toteutettiinko ne Kreikan hallituksen aloitteesta? Hyväksyykö neuvosto nämä toimet, jotka vaarantavat demokraattiset oikeudet ja vapaudet? Hyväksyykö neuvosto tällaisten toimien soveltamisen nyt, kun Eurooppa-neuvoston kokous on pidetty? (IT) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artikla estää neuvostoa ottamasta kantaa yleisen järjestyksen ylläpitoon jäsenvaltioissa. Tätä periaatetta sovelletaan myös Eurooppa-neuvoston kokousten suojelemisessa. Isäntämaan soveltamat toimenpiteet Eurooppa-neuvoston kokouspaikalla eivät täten kuulu neuvoston toimivaltaan. KYSYMYKSET KOMISSIOLLE Aihe: Kasvinsuojeludirektiivin muuttaminen Kysymyksen nro 45 esittäjä Astrid Thors (H-0411/03) Suunniteltu kasvinsuojeludirektiivin (2000/29/EY 1 ) muuttaminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia Suomen teollisuudelle. Lisäksi muuttamisesta voi koitua seurauksia myös unionin ulkosuhteille. Direktiivin muuttaminen tarkoittaisi, että lähialuesuhteet huononevat. Kyse on Venäjältä Suomeen tapahtuvasta puun tuonnista, jota on harjoitettu ongelmitta jo 100 vuotta. Kummankin maan kasvisto ja eläimistö ovat samanlaiset. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kyseisillä Venäjän alueilla ei ole havupuutuholaisten vaaraa. Suomen kasvinsuojelutarkastusviranomaiset ovat jo vuosien ajan valvoneet Venäjän länsiosista tuotavaa puutavaraa, eikä valvonnassa ole löydetty mitään hälyttävää. Siksi todistuksen vaatiminen jokaisesta havupuukuljetuksesta on kohtuutonta. Yhtyykö komissio käsitykseemme, että direktiiviä ei tarvitse muuttaa? Jos vastaus on kielteinen, onko mahdollista, että lähialueet voitaisiin jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle? (EN) Komissio on valmistellut direktiiviluonnosta ja keskustellut siitä jäsenvaltioiden kanssa. Direktiiviluonnoksen tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2000/29/EY liitteitä muun muassa joidenkin suojelusäännösten vahvistamiseksi puun tuonnissa Venäjän Euroopan puoleisista osista. Sääntelykomitean viimeisessä kokouksessa 17. kesäkuuta 2003 käydyissä keskusteluissa päädyttiin siihen, ettei uusia säännöksiä sovelleta sellaisen puun tuontiin, joka on peräisin Suomen itänaapurin lähialueilta, kuten Murmanskin hallinnolliselta alueelta, Karjalan tasavallasta ja Leningradin hallinnolliselta alueelta. Komissio tukee tätä mukautusta, joka perustuu asianmukaiseen riskianalyysiin. Tästä asiasta laaditaan parhaillaan tarvittavia lainsäädäntötekstejä. 1 EYVL L 169, , s. 1.

13 03/07/ Kysymyksen nro 46 esittäjä Richard Howitt (H-0414/03) Aihe: Yhteisössä toimivien valmistajien kolmansissa maissa markkinoimia äidinmaitovastikkeita koskevan neuvoston päätöslauselman 92/C172/01 tehottomuus Ottaen huomioon, että neuvosto hyväksyi vuonna 1992 päätöslauselman 92/C172/01 sen varmistamiseksi, että yhteisössä toimivat vauvanruokavalmistajat noudattavat kolmansissa maissa asianmukaisia markkinointikäytäntöjä, ja että sen ensisijaisena tarkoituksena oli suojella imetystä ja pikkulasten terveyttä, ja kun otetaan huomioon, että tämän päätöslauselman noudattamista ei ole tähän mennessä valvottu millään tavalla, voiko komissio ottaa asianmukaisesti huomioon Keniassa, Indonesiassa, Argentiinassa ja Albaniassa toimivien kansalaisjärjestöjen vuosien 1999 ja 2002 välisenä aikana esittämät toistuvat ja hyvin perustellut valitukset, jotka koskevat yhteisössä toimivien valmistajien sopimattomia markkinointikäytäntöjä, jotka EU:n edustustot ovat jättäneet järjestelmällisesti huomiota vaille sillä perusteella, että kansalaisjärjestöillä ei ole valtuuksia esittää valituksia, koska ne eivät ole "toimivaltaisia viranomaisia". Myöntääkö komissio, että tämä menettelytapaongelma haittaa vakavalla tavalla päätöslauselman 92/C172/01 tehokkuutta? Voiko komissio harkita valitusmenettelyn tarkistamista sen varmistamiseksi, että kansalaisjärjestöjen valitukset otetaan virallisesti käsiteltäviksi? (EN) Maailman terveysjärjestön julkaiseman Kansainvälisen äidinmaitovastikkeiden markkinointisäännöstön 1 tarkoituksena on "edistää pienten lasten terveellistä ja oikeaa ruokintaa suojelemalla ja edistämällä imetystä ja takaamalla tarvittavien äidinmaitovastikkeiden oikea käyttö, asianmukaiseen tietoon perustuen ja asianmukaisten markkinoinnin ja jakelun kautta". Euroopan yhteisössä äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetussa komission direktiivissä 91/321/ETY 2 säädetään näiden tuotteiden koostumusvaatimuksista ja markkinointikeinoista. Näiden säännösten soveltaminen jäsenvaltioissa on kansallisten viranomaisten vastuulla. Euroopan yhteisö ei voi säätää lakeja EU:n ulkopuolisille maille. Tästä syystä kyseisten maiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin Maailman terveysjärjestön (WHO) säännöstön soveltamiseksi omalla alueellaan sopivalla tavalla. Yhteisössä toimivien valmistajien kolmansissa maissa markkinoimia äidinmaitovastikkeita koskevassa neuvoston päätöslauselmassa 92/C 172/01 3 kannustetaan WHO:n säännöstön noudattamista. Siinä myös annetaan mahdollisuus tehdä valituksia tai antaa sellaista kritiikkiä, joka kohdistuu yhteisössä toimivien valmistajien yhteisön ulkopuolisissa maissa suorittamiin markkinointitapoihin, jos nämä valitukset tulevat yhteisön ulkopuolisten maiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Komissio haluaa vakuuttaa parlamentin jäsenelle, että päätöslauselma on pantu täytäntöön. Euroopan yhteisöstä on annettu ohjeet sen kolmansissa maissa sijaitseville valtuuskunnille, jotta nämä toimisivat yhteydenottopaikkoina, jos toimivaltaiset viranomaiset tekevät tällaisia valituksia. Eräät kansalaisjärjestöt ovat ottaneet yhteyttä komission valtuuskuntiin yhteisössä toimivien äidinmaitokorvike- ja vieroitusvalmistevalmistajien asiattomista markkinointitavoista. Kansalaisjärjestöjen valitukset eivät kuitenkaan kuulu päätöslauselman piiriin. EU:n ulkopuolisten maiden toimivaltaisilta viranomaisilta ei ole tähän mennessä tullut valituksia. Parlamentin jäsen on pyytänyt komissiota harkitsemaan päätöslauselman tarkistamista niin, että myös kansalaisjärjestöiltä tulevat valitukset ja kritiikki tutkittaisiin. Tätä asiaa käsiteltiin laajasti päätöslauselman hyväksymisen yhteydessä ja keskusteluissa kävi selvästi ilmi, etteivät Euroopan yhteisö ja komissio voi ottaa vastaan ja tutkia tällaisia valituksia yhteisön ulkopuolisen valtion alueella. Tästä syystä komissio katsoo, ettei päätöslauselmaa ole syytä tarkistaa ja että komissio voi hyväksyä ja tutkia ainoastaan yhteisön ulkopuolisten maiden toimivaltaisten viranomaisten tekemiä valituksia. Kysymyksen nro 47 esittäjä Josu Ortuondo Larrea (H-0353/03) Aihe: Casablancassa eurooppalaisiin kohteisiin tehdyt itsemurhaiskut 1 Maailman terveysjärjestö, Kansainvälinen äidinmaitovastikkeiden markkinoitisäännöstö, Geneve EYVL L 175, , s EYVL C 172, , s. 1.

14 18 03/07/2003 Casablancassa toukokuun 17. päivänä tehdyt viisi itsemurhaiskua aiheuttivat 41 ihmisen kuoleman ja satojen ihmisten, muun muassa useiden Espanjan kansalaisten, loukkaantumisen. Iskut kohdistuivat muun muassa Espanja-taloon ja Espanjan kauppakamariin ja vahingoittivat myös lähellä sijaitsevaa italialaista ravintolaa. Espanjan hallitus väitti, ettei näillä iskuilla ollut mitään yhteyttä Espanjan Irakin sodalle antamaan tukeen, mutta merkittävät kirjailijat ovat ilmaisseet eriäviä mielipiteitä Espanjan lehdistössä. Muun muassa Antonio Gala totesi, ettei terrorismia vastaan voida taistella terrorismin keinoin, olipa terrorismin alkuperä sitten kansallinen tai kansainvälinen. F. López Agudín totesi, että laiton sota, häikäilemätön valtioterrorismin muoto, kiihdyttää islamilaista terrorismia. Samankaltaisia mielipiteitä on esitetty myös muissa eurooppalaisissa tiedotusvälineissä. Rodríguez Zapatero totesi että, valitettavasti voimme todeta olleemme oikeassa, kun sanoimme, että pahimmat joukkotuhoaseet, jotka tämä sota voi synnyttää, ovat viha ja fanatismi. Sen lisäksi, että tuomitsen edellä mainitut teot ja ilmaisen solidaarisuuteni uhreille, kysyn seuraavaa: Mikä on komission arvio näistä iskuista eurooppalaisia kohteita vastaan? Pitääkö komissio uskottavina tiettyjen vallanpitäjien väitteitä, että tänään maailma on turvallisempi ja terrori-iskujen riski on vähäisempi kuin ennen? (EN) Euroopan unioni on tuominnut Casablancassa tehdyt raa at terroristi-iskut. Komissio on esittänyt syvimmät surunvalittelunsa hyökkäyksissä kuolleiden ja haavoittuneiden henkilöiden perheille ja ilmaissut vahvan solidaarisuutensa Marokkoa kohtaan. Myös jäsenvaltiot ovat tehneet näin. Terroristien väkivalta ei ole oikeutettua missään paikassa tai missään olosuhteissa; sen suvaitsemiseksi ei voida vedota poliittiseen, etniseen tai uskonnolliseen tekosyyhyn. Komission rooli on pieni, kun arvioidaan Euroopan kansalaisiin ja yleisesti eurooppalaiseen etuun kohdistuvaa terroristiiskujen uhkaa. Tuo tehtävä kuuluu jäsenvaltioille sekä neuvoston puheenjohtajalle ja pääsihteerille/korkealle edustajalle. Euroopan unioni on kuitenkin sitoutunut tekemään kaikkensa tämän uhan torjumiseksi ja poistamiseksi. Terrorismin torjuminen edellyttää kuitenkin muutakin kuin pelkän uhkan arviointia. Komissio katsoo, että Euroopan unionin olisi käytettävä terrorismin torjunnassa kaikkia sen käytössä olevia välineitä: kehitys- ja kauppapolitiikkaa, oikeusja sisäasioiden politiikkaa sekä muita Barcelonan prosessin osia ja turvallisuuden alan toimenpiteitä. Tätä työtä ei voida tehdä yhdessä yössä, mutta kansainvälinen yhtenäinen ja laaja lähestymistapa on erittäin tärkeää onnistumisen kannalta. Kysymyksen nro 48 esittäjä José Manuel García-Margallo y Marfil (H-0357/03) Aihe: Maantiekuljetusten verotus Ranskan aloite Ranskan hallitus on ilmoittanut päätöksestään vahvistaa vuodesta 2006 lähtien uusi vero, joka peritään Ranskan maanteitä käyttäviltä kuorma-autoilta. Verotulot käytettäisiin maantie- ja rautatieinfrastruktuurien rahoittamiseen. Päätös saattaa aiheuttaa vakavaa ja huomattavaa haittaa maanteitse tapahtuvien tavarakuljetusten lisäksi eri taloudellisille aloille tietyissä maissa ja tietyillä alueilla. Haittaa aiheutuisi esimerkiksi Espanjalle ja varsinkin Valencian autonomialle, jonka viennistä erittäin huomattava osuus toteutetaan maantiekuljetusten kautta. Mitä mieltä Euroopan komissio on tästä Ranskan hallituksen päätöksestä? Koska EU:ssa ei ole päästy sopimukseen maantiekuljetusten verotuksesta, eikö komissio katso, että Ranskan aloite olisi paitsi epätarkoituksenmukainen myös syrjivä? Aihe: Raskaiden ajoneuvojen tiemaksut Kysymyksen nro 49 esittäjä Manuel Pérez Álvarez (H-0383/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 28. SYYSKUUTA 2005

KESKIVIIKKO 28. SYYSKUUTA 2005 3-001 KESKIVIIKKO 28. SYYSKUUTA 2005 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen unionin uskottavuuden kannalta on tärkeää pitää kiinni nykyisistä sitoumuksistamme. Puheenjohtajavaltiona

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. huhtikuuta 2003 (10.04) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: COREPER ja NEUVOSTO Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-001 KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen saattamalla terroristit oikeuden eteen ja vastaamalla terrori-iskuihin asianmukaisesti mahdollisimman

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.5.2003 KOM (2003) 251 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE METSÄLAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEN VALVONTA, METSÄHALLINTO JA PUUKAUPPA

Lisätiedot

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-002 Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 - C6-0096/2005-2005/0040(COD)) 2-003 2-004 (Istunto avattiin

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096. VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-JATKOKIRJE VNEUS2015-00096 VNEUS Jokelainen Jaana(VNK) 06.02.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Komission ohjelmaan vaikuttaminen; komission työohjelma 2015 U/E/UTP-tunnus

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja

Lisätiedot

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 1 TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 Puhetta johti varapuhemies Luigi COCILOVO 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Richard Corbett (PSE).- (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyshuomautuksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät haasteet

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät haasteet EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2011 KOM(2011) 666 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät haasteet {SEC(2011) 1200

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA CE/TJ/fi 1 CE/TJ/fi 2 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN

Lisätiedot

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta 26. kesäkuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2010(INI) MIETINTÖLUONNOS Yhteisen ulko-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.5.2004 KOM(2004) 391 lopullinen 2004/0127 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. (komission

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005

MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-001 MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005 1-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES (Istunto avattiin klo 17.05.) 1-003 Istunnon avaaminen 1-004 Puhemies. Julistan Euroopan parlamentin 7. heinäkuuta 2005

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 131 EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) 3-003 Puhetta johti puhemies COX Eurooppa-neuvoston valmistelu (Bryssel, 25. ja 26. maaliskuuta 2004) HVK:n seuranta

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot