FCG Finnish Consulting Group Oy. TTT hankkeen ohjausryhmä Loviisan seutu Lapinjärven ja Loviisan elinkeino-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG Finnish Consulting Group Oy. TTT hankkeen ohjausryhmä 4.11.2010. Loviisan seutu 2015 - Lapinjärven ja Loviisan elinkeino-ohjelma"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy TTT hankkeen ohjausryhmä Loviisan seutu 2015

2

3

4 Loviisan seutu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energia-ala Tavoitetila Toimenpiteet 6 2 Kauppa ja palvelut Tavoitetila Toimenpiteet 8 3 Luovat alat Tavoitetila Toimenpiteet 10 4 Matkailu Tavoitetila Toimenpiteet 11 5 Logistiikka ja väyliä hyödyntävä liiketoiminta Tavoitetila Toimenpiteet 12 6 Seudun kilpailutekijät 14

5 Loviisan seutu (15) LOVIISAN SEUTU LAPINJÄRVEN JA LOVIISAN ELINKEINO-OHJELMA Tausta Kehittämis- ja elinkeinotoimessa tulee olla strateginen lähtökohta. Samalla tulee vahvistaa Loviisan seudun asemaa ja toimintaedellytyksiä. Tätä edellyttää myös alueen liittäminen Uudenmaan maakuntaan vuoden 2011 alusta. Aluekehittämisasioissa korostetaan nyt ja jatkossa seutuja, ei yksittäisiä kuntia. Yksittäisten kuntien merkitys elinkeino- ja kehittämistoiminnassa tulee edelleen vähenemään uuden maakunnan kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Kehittämistavoite Loviisan seudun tavoitteena on olla vahva toimija uudessa maakunnassa metropolialueen ytimen ulkopuolella sekä alueellinen kehitysmoottori yhteistyössä Porvoon seudun kanssa. Tavoitteena on kytkeä seutu tiiviisti valtateihin 6 ja 7 sekä rakentuvaan moottoritiehen E18 samalla, kun varmistetaan itäisen rantaratahankkeen eli Helsinki-Pietari ratayhteyden toteutuminen. Vahvan toimijan rooli edellyttää seudullista yhteistyötä ja seudullista strategiaa. Loviisan ja Lapinjärven eli Loviisan seudun toimintaympäristönä tulee olemaan metropolimaakunta. Metropolimaakunnan tasapainoinen kehittäminen edellyttää myös vahvaa itäistä kasvukeskusta, Loviisan seutua, joka voi toimia harvempaan asutun raja-alueen kehittäjänä, seudun palvelujen turvaajana ja metropolialueen kytköksenä Kaakkois-Suomeen ja Venäjälle. Visio ja arvot: tätä me haluamme olla, tähän me uskomme Arvot: Avoimuus ja vuorovaikutus Yhteisöllisyys (ml. sosiaalinen pääoma, vahva järjestötoiminta, talkoohenki ja yhteistyö) Kulttuuriperinnön vaaliminen Yrittäjäyhteistyö Inhimillinen mittakaava Loviisan seutu on ihmisenkokoinen ja elämyksellinen alue. Elinkeinotoiminnassa alue on aktiivinen ja yrittäjiä palveleva kasvuympäristö.

6 Loviisan seutu (15) Trendit yksilö- ja yhteisötasolla ja Loviisan seudun herkkyys ja valppaus niiden hyödyntämisessä elinkeinotoiminnan voimavarana Ikääntyminen ja ikääntyneet kuluttajasegmenttinä ( harmaat pantterit ) Pääkaupunkiseudun vaihteleva muuttoherkkyys Venäjän markkinoiden merkityksen kasvu Katseet itään väljyys, rannikko ja viljelty luonto Työn ja työelämän muutokset: lähityö/etätyö Elämän kohtuullistaminen, elämänlaatutekijöiden korostuminen Lähiruoka, lähituottajat, paikallisuus Taide, käsityöläisyys, luovien alojen uudet hyödyntämistavat Uudet viestinnän, kulutuksen ja yhteisöllisyyden muodot, uuden tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen niiden ilmaisussa

7 Loviisan seutu (15) SWOT Vahvuudet Maantieteellinen sijainti Alueellinen moninaisuus Kaksikielisyys Heikkoudet Väestörakenne Elinkeinojen kehittämisen yksipuolisuus Yhteistyön järjestäytymättömyys Paikallisten markkinoiden pienuus Mahdollisuudet Kaksikielisyys moni kielisyys Matkailupotentiaali Kehittämisyhtiö yhteisen ohjelmatyön konkreettisena työkaluna Uhat Taloudellinen epävarmuus Aluepoliittisen liikkumavaran kaventuminen Energiateollisuuden siirtyminen Seudun jääminen reuna-alueeksi Seudun faktat Loviisa 2010 Maapinta-ala 820 km² Vesipinta-ala 900 km² Asukasluku Suomenkielisiä 56 % Ruotsinkielisiä 43 % Muunkielisiä 1 % Lapinjärvi 2010 Maapinta-ala 323 km² Vesipinta-ala 9,45 km² Asukasluku Suomenkielisiä 65 % Ruotsinkielisiä 33 % Muunkielisiä 2 %

8 Loviisan seutu 2015 Jarmo Riikonen (15)

9 Loviisan seutu (15) Loviisan seudun elinkeino-ohjelman painopisteet Loviisan seudun elinkeino-ohjelmaan on valittu viisi painopistealuetta, joiden kehittämiseen seuraavan viiden vuoden aikana erityisesti panostetaan. Painopistealat ovat: Energia-ala Kauppa ja palvelut Luovat alat Matkailu Logistiikka ja väyliä hyödyntävä liiketoiminta 1 Energia-ala 1 Tavoitetila 2015

10 Loviisan seutu (15) Tavoitteena on vahvistaa Loviisan seudun asemaa energia-alan kehittämisestä ja muodostaa seudusta energia-alan merkittävä ja tunnettu osaamiskeskittymä. Loviisan seudulla katse kohdistetaan erityisesti uusiutuviin energialäheisiin ja -muotoihin. Hyödyntämisen ja kehittämisen kohteina ovat mm. puuenergia (esim. hake, pelletit) ja biokaasu sekä niitä täydentävinä aurinko-, tuuli-, maa- ja vesienergia. Erityisesti käynnistymässä oleva Green Highway eli Vihreä Moottoritie hanke tulee toimimaan seudun energia-alan osaamisen hyödyntämiskohteena, ja siitä syntyy kansainvälinen menestysbrändi. Loviisan seutu on tunnettu ydinvoimalasta. Elinkeino-ohjelman aikajänteellä tavoitteena on että seudulla on valmiudet uuteen ydinvoimalahankkeeseen ja sen seudulliseen hyödyntämiseen. Lisäksi seudulla panostetaan ydinvoiman tuottaman hukkalämmön hyödyntämiseen. Lisäksi seudun energia-alan osaamista täydennetään vähäpäästöisen ja päästöttömään energian osaamisella. Yhteistyökumppaneita energia-alan kehittämisen painopistealalla ovat muun muassa Fortum, Neste Oil, Ensto, St1, Aalto yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2 Toimenpiteet Energia-alan osaamiskeskittymä Rakennetaan yhteistyötä OSKE verkoston kanssa Kehitetään toimivat yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteet yliopistoihin ja korkeakouluihin Alustava suunnitelma yhteydenotot (myös valtio), audienssit, foorumi tavoitteena päätös energian TK keskuksen perustamisesta Loviisan seudulle Uusiutuva energia Kerätään elinkeinomarkkinoinnin toimin uusiutuvaan energiaan liittyvää osaamista ja alaa edustavia yrityksiä seudulle Edistetään lähienergian käyttöä ja alaan liittyvää PK- ja mikro yrittäjyyttä Edistetään biokaasun tuotantoa ja hyödyntämistä Biopolttoaineen logistiikkakeskuksen perustaminen Ydinvoimahankkeen tavoittelu Edunvalvontatoimet yli sektorirajojen ulottuvina Alihankinta- ja tukipalveluverkoston luominen Pää- ja alihankkijatoimijoiden liiketoimintaprosessien kehittäminen. Päästötön energia Fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen kunnissa

11 Green Highway/Vihreä Moottoritie Loviisan seutu (15) Green Highway:n seudullisen hyödyntämissuunnitelman luominen

12 Loviisan seutu (15) 2 Kauppa ja palvelut 1 Tavoitetila 2015 Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää edellytyksiä, joiden avulla Loviisan seudulla toimivat kaupan ja palveluiden alan yritykset voivat toimia menestyksekkäästi. Kauppa ja palvelut painopisteala sisältää seuraavat kehittämiskohteet: a. Liike-elämän palvelut Tavoitteena on, että seudulla toimii kattava verkosto liike-elämän tarpeita palvelevia sekä yksityisiä että julkisia neuvonta- ja opastuspalveluita. Palveluiden tarjoajien erityisosaaminen ja seudun yritysten tarpeet kohtaavat kattavasti toisensa. Kunnalliset neuvonta-, opastus- ja kehittämispalvelut toimivat seudullisesti. b. Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen kehittämisen perimmäisenä tavoitteena on edesauttaa maaseutuelinkeinojen kehittämistä ja pitää maaseutu asuttuna monipuolisen yrittäjyyden avulla. Keskeisiä maaseutupalvelujen kehittämistavoitteita ovat tuotteiden jatkojalostuksen lisäämisen seudulla ja sitä kautta maatilojen tulojen kasvattaminen, työllistäminen sekä lähiruoan ja luomun statuksen nostaminen ja käytön lisääminen. Konkreettisina kehityskohteina ovat seudun tuotteiden ja kauppapalvelujen yhdistäminen esim. seudun tuottajien yhteisellä

13 Loviisan seutu (15) kauppapalvelupisteellä, joka toimii näkyvällä ja helposti saavutettavalla paikalla.

14 Loviisan seutu (15) c. Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Väestön ikääntymisen myötä hoiva- ja hyvinvointipalvelujen kysynnän ennakoidaan kasvavan. Lisääntyvään kysyntään tulee vastata sekä julkisilla, yksityisillä että kolmannen sektorin tuottamilla palveluilla sekä näiden osapuolien hyvällä yhteistyöllä. Tavoitteena Loviisan seudulla on tukea yksityisen palvelutarjonnan lisääntymistä ja kehittymistä kokonaisuudet huomioiden (mm. eri tasoiseen asumiseen liittyvät palvelut, palvelusetelit, kuljetuspalvelut sekä yrittämiseen liittyvä koulutus, neuvonta jne.) 2 Toimenpiteet Yleiset Kaupan palvelurakenteen selvitys seudullisena Markkinointi monikanavaisesti Kaupan ja palvelualan yrityksille hyvien toimitilojen tarjoaminen Yritysvaikutusten arviointityökalu käyttöön Liike-elämän palvelut Seudullisten yrityspalvelujen organisointi / opastus-, neuvonta ja kehittämisyksikön (kehittämisyhtiö) perustaminen ja toiminnan käynnistäminen Yrittäjyyskasvatustoiminta Räätälöity koulutustoiminta yrityksille Yritystoiminnan edistämiseen tarkoitettujen tukien optimointi Yritysyhteistyö- ja verkottumishankkeet Maaseutupalvelut Yhteistyön kehittäminen eri maaseututoimijoiden välillä Tontti- ja toimitilatarjonnan vastuutus ja työnjaon selkeyttäminen Lähiruokabrändin kehittäminen ja tuottajaverkoston luominen Yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja yhteisen myyntipisteen avaaminen Lihanjalostustoiminnan edistäminen Hoiva- ja hyvinvointipalvelut Kuntien linjanvedot itse tuotettujen ja ostopalvelujen suhteen Uusia hoiva- ja terveyspalveluyrityksiä yhteistyökumppaneiksi nykyisille yrityksille ja palveluntuottajiksi kuntiin elinkeinomarkkinoinnin toimin

15 Loviisan seutu (15) 3 Luovat alat 1 Tavoitetila 2015 Luovien alojen osalta Loviisan seudulla tapahtuu kasvua, jonka varaan seudun brändiä ja tunnettavuutta luovana alueena voidaan edelleen kehittää. Toiminta luovilla aloilla on vilkasta ja se itsessään houkuttelee uusia toimijoita seudulle. Seudulla toimii luovien alojen yrityskeskus. Loviisan seudulla luovien alojen osalta kehittämisen kohteina ovat erityisesti perinnearkkitehtuuri ja perinnerakentamisen, käsityöammatit, venerakennus ja korjaus, graafinen ala sekä kulttuurin sisällön tuottajat. Painopistealassa kuitenkin huomioidaan myös muut luovat alat. Tavoitteena on erityisesti luovien alojen kaupallistamisen, toimijoiden yhteistyön ja markkinoinnin kehittäminen sekä hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtäminen. Lisäksi tavoitetilassa on luovien alojen yritystoimintaa tukeva infrastruktuuri hyvällä tasolla. Esimerkiksi yrittäjät voivat hyödyntää nopeita datayhteyksiä. Luovia aloja tuetaan mm. kurssituksilla Axxell opistoa Kuggomissa hyödynnetään vahvasti - ja Vuoden luovin teko palkinnolla.

16 Loviisan seutu (15) 2 Toimenpiteet Luova teko palkinto / kisa käyntiin -> voimakas julkisuuden hyödyntäminen Valokuituyhteyksien laajenemisen edistäminen, yhteyksien hyödyntäminen markkinoinnissa kärkitekijänä Selvitys luovan alan toimijoista ja tarpeista Yrityskeskuksen suunnittelu ja käynnistäminen (vrt. Helsingin kaapelitehdas) Investoijien ja rakennuttajien sitouttaminen hankkeeseen Kaupallistamistaitojen ja kaupallistamisen edistäminen tukitoimilla, kaavoituksella ja tarjoamalla sijoituspaikkoja Ruukkituotteen kehittäminen Varmistetaan elokuvateatterin säilyminen 4 Matkailu 1 Tavoitetila 2015 Loviisan seudun matkailun alalla tavoitetilassa seutu on näkyvästi esillä ja profiloitunut houkuttelevana matkailukohteena. Seutu hyödyntää sijaintia pääkaupunkiseudun ja Pietarin välissä, joka mahdollistaa matkailijan palveluiden helpon saatavuuden ja saavutettavuuden. Seudun sijaintia n. 90 km päässä pääkaupunkiseudusta hyödynnetään siten, että seudulle tuleva matkailijavirta on suurelta osin yöpyviä matkailijoita. Tavoitteena on hyödyntää seudun monipuolisia, vetovoimaisia ja historiallisia maaseutu-, pienkaupunki-

17 Loviisan seutu (15) ja saaristokohteista kuten ruukki, kyliä ja kartanoita, Loviisan vanhaa keskustaa, saaristoa ja venereittejä sekä museoita ja muita kulttuurimatkailukohteita. Majoituspalvelut ovat suurelta osin seudun imagoa tukevia, eli perinteikkäitä ja perinteitä vaalivia. Tarjolla on myös matkailijoille elämyspalveluita sekä maaseutumatkailukohteita. Majoituspalvelujen monipuolistaminen seudun vetovoimatekijöitä tukeviksi ja palvelujen tarjoaminen eri kielillä koetaan tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Tavoitetilassa vuonna 2015 seudulla käy merkittävä määrä venäläisiä matkailijoita. 2 Toimenpiteet Vetovoimatekijät yhteen Seudullinen matkailun Master Plan. Tämän avulla tehdään lähtötilannekartoitus ja määritellään kehittämishanke Saatavuutta ja saavutettavuutta kehitetään saattamalla seudun matkailupalvelut yhden luukun taakse. Matkailu- ja oheispalveluiden tuotteistaminen ja paketoiminen Toimijoiden verkottaminen Lapsiperheiden matkailukohteen kehittäminen Veneväylien kunnostaminen Markkinointi ja näkyvyys Seudun matkailullinen brändäys (Hyödynnetään olemassa olevia vetovoimatekijöitä: LWT, Loviisan Joulu jne.) Opasteiden ja kylttien parantaminen - Monikieliseksi ml. venäjä Green Highwayn (Vihreä Moottoritie) hyödyntäminen matkailuliiketoiminnassa Matkailuyhtiö tai kehittämisyhtiön matkailun kehittämistoiminta Selvitetään tarpeet ja rooli (koordinoiva ja verkottava toimintamalli)

18 Loviisan seutu (15) 5 Logistiikka ja väyliä hyödyntävä liiketoiminta 1 Tavoitetila 2015 Tavoitteena on Loviisan seudun sijainnin ja hyvien liikenneyhteyksien hyödyntäminen elinkeinoelämän kehittämisessä. Tavoitetilassa liikennevirrat saadaan pysäytettyä kohdennetuilla kehitettävillä alueilla (portti-ajatus), liikenneyhteyksiä hyödynnetään matkailun edistämisessä, eli erityisesti Pietarin alueelta tulee paljon matkailijoita seudulle. Kehittyvät liikenneyhteydet lisäävät seudun profiilia asuinpaikkana, josta voi käydä töissä pääkaupunkiseudulla. Meriväyliä hyödynnetään nykyistä laajemmin yritystoiminnassa ja matkailussa (mm. satama, vierasvenesatama, vesimatkailukeskus, laivasilta). Logistiikka-alan osalta kehitetään seudulla merkittävää tavaralogistiikkaa. Samoin tavoitetilassa seudulla toimii suurempi joukko logistiikkayrityksiä. 2 Toimenpiteet Liikenneyhteyksien kehittäminen Lobbaus itäisen rantaradan puolesta: Uudenmaan liitto, liikenne ministeriö Sataman kehittäminen Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus tukemaan liikenneyhteyksien kehittymistä

19 Loviisan seutu (15) Liikenneyhteyksien tukeminen matkailua ja asumista Seudun markkinointi kotimaassa, kansainvälisesti ja lähialueilla (erityisesti Pietari) Yhteismarkkinointi sektorirajat ylittävänä toimintana Vierasvenesatamien kehittämien ja palvelutarjonnan lisääminen Vesimatkailukeskushanke Logistiikkaliiketoiminnan kehittäminen Logistiikkakeskuksen suunnittelu, kehittäminen, markkinointi ja asiakashankinta Sijaintietua hyödyntämään kykenevien uusien yritysten houkutteleminen elinkeinomarkkinoinnin keinoin Yhteistyö Invest in Finlandin kanssa Laivasilta-alueen kehittämien

20 Loviisan seutu (15)

21 Loviisan seutu (15) 6 Seudun kilpailutekijät Loviisan seudulla on tunnistettu kilpailutekijät, joita hyödyntämällä ja vahvistamalla seutu pystyy erottumaan positiivisesta ja olemaan houkutteleva seutu matkailijoille, asukkaille ja yrityksille. Kilpailutekijät ovat: Sijainti: saavutettavuus ja yhteydet: satama, 6- ja 7-teiden varrella, etäisyys Helsingistä ja Pietarista Elämisen ja yrittämisen laatu: Mahdollisuus yhdistää elämisen laatu ja yrittäjyys; inhimillinen mittakaava, asumisen laatu, puhdas ympäristö, turvallisuus, lähienergia. Tulevaisuuden panostukset: lähiruoka, maaseudun ja high-techin yhdistelmä Luonto: Loviisan laaja saaristo ja merenrannat, ruukkialue ja viljavat kartanokunnat Vireä ja monimuotoinen maaseutu- ja mikroyrittäjyys: uusien yrittäjien on helppo tulla seudulle Seudun idyllisyys ja kulttuuri mahdollistajana Kaksikielinen väestöpohja kansainvälistymisen edistäjänä Kilpailutekijöitä hyödynnetään ja vahvistetaan seuraavilla toimenpiteillä: Osaamisen kehittäminen Osaavan työvoiman varmistaminen seudun elinkeinoelämän tarpeisiin Toisen asteen koulutuksen oikea toimialoittainen kohdentaminen Lukioiden erikoistuminen Yhteistyö korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Seudullisten päämäärien huomioiminen maakuntakaavoituksessa Edunvalvontatoimien aktivoiminen, vastuutus ja koordinointi Kuntien kaavat ajantasaisiksi elinkeinotoiminnan kehittämisen kannalta Kehitettävien alueiden priorisointi Elinkeinotoimintaan käytettävissä olevien kiinteistöjen kartoittaminen ja kiinteistö- ja toimitilapörssin rakentaminen Keskustojen/taajamien kehittämissuunnitelmat ja kävelykatutarvekartoitus Kyläsuunnittelun edistäminen Seudun vetovoimaisuuden parantaminen Seudullisen (elinkeino/muu seudullinen markkinointi) markkinoinnin vastuutus, suunnittelu, koordinointi ja toteutus Seudullisen yhteistyön kehittäminen ja ohjelman jalkautus Seudullisen elinkeinotoimikunnan/neuvottelukunnan perustaminen Seudullisen kehittämisyhtiön perustaminen

22 Loviisan seutu (15)

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka.

Lapinjärvi on elinvoimainen, turvallinen ja vetovoimainen asuinpaikka. 1 STRATEGIARUNKOJEN VERTAILU VISIOT: : Loviisa on dynaaminen ja aktiivisesti elinkeinojen edellytyksiä kehittävä merenrantakaupunki, jossa peruspalvelut tuotetaan lähellä asukasta aidosti kahdella kielellä

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma. 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintasuunnitelma 2008 11.12.2007 Ako Länsi-Uusimaan Ohjausryhmä 23.09.2008 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013

Joensuun kaupunkiseudun. elinkeino-ohjelma.indd 1 2010-2013 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2010-2013 Kasvun paikka Joensuun kaupunkiseudun kunnat ovat tehneet menestyksekästä elinkeinoyhteistyötä

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 HARJAVALTA HUITTINEN KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI ULVILA PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 Sisältö Esipuhe... 6 Paras -kaupunkiseutusuunnitelmasta

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 4.9.2006 217 Valtuusto 27.9.2006 67 Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010 www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006 2010

Lisätiedot

Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017. Luonnos

Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017. Luonnos Porvoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyohjelma 2014 2017 Luonnos Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 Kaupungin strategiasta elinkeino- ja kilpailukykyohjelmaan... 2 2 Ohjelman laadinta... 3 Ohjelma laadittiin

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 31.5.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 31.5.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 31.5.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen...

Lisätiedot

Toukokuu 2012. Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021

Toukokuu 2012. Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021 Toukokuu 2012 Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021 Sisällysluettelo Aihealue Sivu Johdanto 3 Tornion elinkeinostrategian strategiset lähtökohdat 4 Tornion elinkeinostrategian viitekehys 5 Tornion elinkeinostrategian

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2013-2017. Elinkeinopoliittinen työryhmä

ELINKEINOSTRATEGIA 2013-2017. Elinkeinopoliittinen työryhmä ELINKEINOSTRATEGIA 2013-2017 Elinkeinopoliittinen työryhmä Kunnanvaltuusto 17.12.2012 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO JA TAVOITTEET 2 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ 3 2.1. Toiminta-ajatus 3

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN

POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN 1 2 POHJANMAAN RANNIKKOSEUDUT 2020 VASTAAVAT ELINVOIMAISTEN PAIKALLISYHTEISÖJEN TARPEISIIN Sisällysluettelo 1. Aktion Österbottenin kehitysstrategia myönteisen kehityksen perustana ovat vision juurruttaminen

Lisätiedot

Kotkan-Haminan seudun

Kotkan-Haminan seudun 2020 Kotka-Hamina on veto- kuvat: Matti Immonen, Mikko Nikkinen, Tuuli Koivisto ja Raimo Eerola voimainen ja hyvinvoiva seutu Itämeren kehityskäytävällä. Kotkan-Haminan seudun SEUTUSTRATEGIA 2010 2015

Lisätiedot

Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020

Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020 Sisältö Euregio Karelian toiminnan pääsuunnat 2020 Esipuhe 1 Euregio Karelia alueen SWOT -analyysi...6 1.1 Vahvuudet...6 1.2 Heikkoudet...7 1.3 Mahdollisuudet...7

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 Esitys maakuntahallitukselle 19.5.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI...

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot