Tikkurilan kirkko; kortteli sekä katualueet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilan kirkko; kortteli 61204 sekä katualueet"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tikkurila Tikkurilan kirkko; kortteli sekä katualueet Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

2 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos: 61 kaupunginosa, Tikkurila Kortteli sekä katualueet. (Kumoutuvan asemakaavan kortteli sekä liikenne- ja katualueet.) Tonttijako ja tonttijaon muutos: Kortteli Kaavamuutoksen laatijan nimi ja yhteystiedot: Merja Häsänen, p , Ilmoitus vireille tulosta Vantaan Sanomissa oli ilmoitus kaavoituksen alkamisesta Kaava-alueen sijainti Kala , kh , , tarkistettu. Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa kaupungintalon eteläpuolella Kielotien ja Vehkapolun välissä. Alue käsittää korttelin 61204, yleisen pysäköintialueen, osan Unikkotietä ja osan Asematietä. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutoksella tehdään mahdolliseksi Tikkurilan uuden kirkon rakentaminen Asematien varteen, pysäköintihallin rakentaminen Unikkotien alle sekä täydennetään ja eheytetään Tikkurilan keskustan kaupunkirakennetta.

3 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 4 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 6 3 Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 13 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoksen tavoitteet Asemakaavallisen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja vertailu Asemakaavallisen ratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 38 5 Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset 47 6 Asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus 50 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet 51

4 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Selostuksen liitteet: - tilastolomakkeet - asemakaavakartta määräyksineen - vesihuollon ja sadevesiviemäröinnin yleissuunnitelma. Erillinen liite: - Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus. Rakennusinventointi , Verstas Arkkitehdit Oy. 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Vantaan moderni rakennuskulttuuri , Amanda Eskola. Inventointiraportti. Vantaan kaupunki 2002, C15:2002, VMK 12, KSY 9/2002. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen hankesuunnitelma. Vantaan seurakunnat. Tikkurilan seurakunnan kirkon hankeryhmä hyväksynyt Vantaan arkkitehtuuristrategia, 2005, A7:2005, Kaupsu 9/2005. Tikkurilan kirkko, laajennus / uudisrakennus. Alustava perustamistapaselvitys. Optiplan Korjausrakentamispalvelu, Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailu Kilpailuohjelma. Vantaan seurakuntayhtymä. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailu. Arvostelupöytäkirja Vantaan seurakuntayhtymä. Tikkurilan keskustapuiston ja kävelykadun maisema-arkkitehtuurikilpailu Arvostelupöytäkirja. Vantaan kaupunki. Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry Perustamisolosuhteet, lausunto. Tikkurilan kirkon korttelin asemakaavamuutos. Vantaan kaupunki, Maankäytön ja ympäristön toimiala, Geotekniikka / Matti Holtari Sosiaali- ja terveyden toimiala: Kannanotto kirkon korttelin asemakaavamuutokseen. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen liikenne-, huolto- ja pysäköinnin järjestelyistä neuvottelussa esitelty luonnos Sito/SK Kiinteistö Oy Bethanian kannanotto korttelin pysäköintiin sekä liikennejärjestelyihin sekä yhteisen jätehuollon toteuttamiseen. Kiinteistö Oy Bethanian hallituksen pöytäkirjan ote Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen korttelin liikennesuunnitelma. Sito Oy Tikkurilan keskusta, pysäköinti. Vaihtoehtojen taloudellinen vertailu. kaupunki / Heikki Virkkunen Vantaan Tikkurilan keskustan katu- ja viheralueiden yleissuunnitelma Maisemasuunnittelu Gretel Hemgård, Vantaan kaupunki.

5 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vantaanaukion pysäköintilaitos. Hankesuunnitelma. Tikkurilan keskuspysäköinti Oy, Vantaan kaupunki. Luonnos Sito Oy, Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy, Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy, Projectus Team Oy. Väliraportti. Tikkurilan kirkko, tutkimukset Vahanen Oy. Yhteenveto. Tikkurilan kirkko, kuntotutkimus peruskorjauksen hankesuunnittelua varten Vahanen Oy. [Tikkurilanaukion] Maanalaisen pysäköinnin suunnitelmat. YIT Rakennus Oy, FCG Finnish Consulting Group, Infra ja ympäristö Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus. Luonnospiirustukset L1. Verstas Arkkitehdit Oy Asemakaavamuutos nro (kaupungintalo). Kv Maankäytön ja ympäristön toimialan ilmasto- ja ympäristöohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta , ympäristölautakunta Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vantaan seurakuntayhtymä järjesti Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun Kilpailu ratkaistiin ja sen voitti Verstas Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan "Liitto". Vantaan seurakuntayhtymä jätti kaavamuutoshakemuksen Tarkoituksena oli muuttaa tontin asemakaavaa arkkitehtikilpailun voittaneen työn pohjalta. Koska kilpailun voittanut ehdotus vaikuttaa kaupunkikuvaan ja toiminnallisiin järjestelyihin laajemminkin kuin vain kirkon tontilla, laajennettiin asemakaavamuutos koskemaan koko korttelia Samalla on tutkittu maanalaisen pysäköinnin järjestämistä myös Unikkotien alle ja korttelin muiden kiinteistöjen laajenemistarpeita. Vantaan seurakuntayhtymän toimeksiantona Verstas Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelijanaan arkkitehti Jussi Palva, on työstänyt eteenpäin kirkon ja seurakuntakeskuksen suunnittelua kilpailun pohjalta saman aikaisesti asemakaavan muutostyön kanssa. Verstas Arkkitehdit Oy on vuonna 2008 laatinut Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen rakennusinventoinnin, johon kuuluu rakennushistoriallinen selvitys sekä kuvaus kirkon nykytilasta. Seppo Karppinen Sito Oy:stä on tutkinut eri vaihtoehdoin pysäköinnin, liikenteen ja huollon järjestämistä korttelin alueella ja Unikkotien alla sekä Asematien uuden, alustavan tasauksen. Raportti valmistui Vahanen Oy on keväällä 2010 selvittänyt Vantaan seurakuntayhtymän toimeksiantona Tikkurilan nykyisen kirkon kuntoa peruskorjauksen hankesuunnitelmaa varten. Kaavatyön aikana on kokoontunut paitsi laaja suunnittelutyöryhmä, johon ovat kuuluneet mm. korttelin kiinteistöjen edustajat sekä kaupungin eri tahojen asiantuntijat, myös seuraavat pienryhmät tarpeen mukaan: liikennetyöryhmä, suojelutyöryhmä, kustannuksia ja sopimuksia pohtiva työryhmä sekä Asematien korkotasoja tutkiva työryhmä.

6 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Asemakaavan muutos Asemakaavamuutos jatkaa Tikkurilan keskustan kehittämistä kirkon rakentamisella, joka tuo uuden, uljaan maamerkin Tikkurilan keskeisimmälle paikalle kaupungintalon vastapariksi. Nykyinen kirkkorakennus suojellaan osana Tikkurilan 1950-luvun perintöä. Samalta ajalta on Asematien varrella muitakin rakennuksia, mm. kaupungintalo. Asematien puoleisella korttelin osalla uusi kirkkorakennus, uusi kellotapuli ja kirkon eduspihaa rajaava luonnonkivimuuri muokkaavat kaupunkikuvaa eniten. Ne on kilpailuehdotuksen mukaisina otettu huomioon kaavamääräyksissä. Harras kirkkotunnelma jatkuu sisätiloista korttelin sisäpihalle. Pihajärjestelyissä on painotettu jalankulkijan ympäristön turvallisuutta ja miellyttävyyttä. Korttelin rakennetta täydennetään osoittamalla rakentamisen aluetta (rakennusalaa) Kielotien ja Asematien risteykseen sekä Vehkapolun ja Asematien risteyksen asti. Unikkotien puoleisella korttelin osalla katunäkymää eheytetään C-alueen rakentamisella. Rakennusten sijoittamisen pääperiaatteena on ollut saada maan alle johtava ajoluiska integroitua rakennukseen. Ajoluiskan paikkaa määrittää liikenteellinen toimivuus. Uudisrakennusten enimmäiskorkeus on V(1/4), mikä vastaa olemassa olevien naapurirakennusten korkeimpia osia. Voimassa olevassa asemakaavassa koko kortteli on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Unikkotien varrella on myös yleinen pysäköintialue (LP). Asemakaavan muutoksella muodostetaan kortteliin palvelurakennusten korttelialuetta (P), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) ja keskustatoimintojen korttelialuetta (C) sekä katualuetta seuraavasti: Tontti 4 (terveysasema) osoitetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Sen rakennusoikeus nousee k-m 2 :stä k-m 2 :iin. Tontti 3 (KOy Bethania) osoitetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Sen rakennusoikeus säilyy nykyisellään k-m 2 :nä. Tontille 5 (kirkko ja seurakuntakeskus) osoitetaan kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen (YK). Uutta rakennusoikeutta osoitetaan k-m 2. Suojeltavalle rakennukselle ei merkitä rakennusoikeutta lukuna kaavakartalle. Uutta rakennusoikeutta on uuden kirkkorakennuksen ja mahdollisesti terveys- ja sosiaaliasemalle johtavan laajennusosan verran eli k-m 2. Tontin nykyinen rakennusoikeus on k-m 2. Tontti 6 osoitetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Sen rakennusoikeudeksi osoitetaan k-m 2. Kortteliin liitetään osa Asematietä. Asematien ja Unikkotien alle osoitetaan maanalaista pysäköintiä. Kortteliin osoitetaan lisää rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Korttelin autopaikkoja saa sijoittaa korttelin maantasoon ja kellarikerrokseen tonttijaosta riippumatta sekä Unikkotien, Asematien ja Tikkurilanaukion alle asemakaavoissa osoitettuihin maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. Asemakaavalla muodostetaan kortteliin palvelurakennusten korttelialueen (P) tontti 4, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen (YK) tontti 5 ja keskustatoimintojen korttelialueen (C) tontti 6 sekä katualuetta. Kortteliin liitetään osa Asematietä. Yleisten rakennusten korttelialue (Y) muutetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P) ja kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Yleinen pysäköintialue (LP) muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Asematien ja Unikkotien alle osoitetaan maanalaista pysäköintiä.

7 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Asemakaavan muutos on valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. Kaavamuutoksella noudatetaan Vantaan strategisia tavoitteita. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavamuutokseen liittyy toteuttamissopimuksia. Asemakaavamuutos toteutuu vaiheittainen. Mallikuva Tikkurilan keskustasta. Uusi kirkkosali ja kellotapuli asettuvat Asematien varteen. (Kuva: Kaija Topra) Mallikuva Tikkurilan keskustasta. Kuvassa on esitetty esimerkkinä, miten uudet rakennukset voivat sijoittua Unikkotien varteen. (Kuva: Kaija Topra)

8 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Tikkurilan palvelualueen liikenteellinen asema (henkilö-, tavara- ja joukkoliikenne) on erinomainen ja kehittyvä. Sijainti Helsingin pohjoispuolella pääradan ja Kehä III:n varrella, Lahdenväylän ja Tuusulanväylän välissä sekä Helsinki Vantaan lentoaseman läheisyydessä tarjoaa monipuoliset ja nopeat yhteydet pääkaupunkiseudulle, muualle Suomeen ja ulkomaille. Tikkurila on ollut kunnan hallinnollinen keskus jo vuodesta 1946, jolloin entinen Helsingin maalaiskunnan keskus Malmi liitettiin Helsinkiin. Tikkurilan hallinnollinen asema näkyy keskustan ilmeessä: Alueella on kaupungin ja valtion sekä Vantaan seurakuntayhtymän virastoja ja muita toimitiloja. Tiedekeskus Heureka, Keravanjoki, Silkkitehdas, Vernissatehdas, Tikkurilan vanha asema, 1950-luvun rakennusperintö ja Tikkuraitti kaupallisine palveluineen luovat alueelle vahvaa identiteettiä. Maisemarakenne, maisemakuva Keravanjoen laakso on Tikkurilan eteläosalle tyypillistä savitasankoa. Keravanjoki uurtaa uoman maisemaan ja on vesialueena merkittävä. Tikkurilan ydinkeskustassa alkuperäistä luonnonmaisemaa ei ole enää juuri havaittavissa. Perustamisolosuhteet Maaperä Maanpinta korttelin alueella on noin tasovälillä +16, ,0. Korttelin maapohjan kerrosrakenne on - täytemaa 0-1 m - kuivakuorisavi 0-1 m - pehmeä savi 3-7 m - siltti/hiekka 2-3 m - moreeni 2-8 m. Kalliopinta on noin tasovälillä +3,0...+6,0 eli noin metrin syvyydellä maanpinnasta viettäen itään. Pohjavesi Korttelin alueella ei ole pohjavesiputkea. Ympäristössä tehtyjen havaintojen perusteella saven alapuolisen pohjaveden keskimääräiseksi painetasoksi voidaan arvioida noin + 14,5. Täyttömaakerroksessa esiintynee myös orsivettä. Nykyiset rakennukset ja rakenteet Korttelin nykyiset rakennukset ja naapurirakennukset on perustettu paaluilla moreenikerroksen varaan lukuun ottamatta Vehkapolun itäpuolella olevaa liike- ja toimistorakennusta, joka pohjoisosaltaan on perustettu maanvaraisesti hiekkakerroksen varaan.

9 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Kirkon puupaaluperustusta on lahoamisen vuoksi vahvistettu v hoikilla Bjurström-teräsputkipaaluilla. Teräspaalut on lyöty moreenikerrokseen kärjen syvyystason ollessa kirkon pohjoissivulla on noin Puupaalujen voidaan otaksua jääneen tätä tasoa ylemmäksi. Kuormien siirtymisestä kokonaisuudessaan puupaaluilta teräspaaluille ei ole varmuutta. Asematie ja Vehkapolku sekä katualueilla oleva putkisto on perustettu maanvaraisesti Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Ydinkeskusta on Tikkurilan kaupunginosan kaupunkirakenteen keskiosaa, joka on hallinnon, palvelujen, kaupan ja asumisen aluetta. Tuleva rakentaminen on Tikkurilan keskustan tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Alueella on juna- ja linja-autoliikenteen terminaalit sekä taksiasema. Kaupunkikuva Tikkurilan keskusta on rakentunut väljästi ja matalasti viimeisen 50 vuoden aikana. Kaupunkikuvassa on löydettävissä 1950-luvun kirkonkylämäistä tunnelmaa sekä luvun ihanteisiin perustuvaa autokaupunkia. Kaupungintalo ja Tikkurilan vanha asema ovat tärkeitä identiteettitekijöitä. Tikkurilan 1980-luvun rakentaminen toi keskustaan isoja kaupallisia yksiköitä, kuten mm. KOy Bethanian kauppatalon, Kauppiastavaratalo Tikkurin ja Prisman sekä nykyisen Laurean ammattikorkeakoulun. Korttelin kaupunkikuvallista ilmettä hallitsevat suuret, tummasävyiset rakennukset, joiden välissä on asfaltoituja pysäköintialueita. Ympäristön äänimaisemaa ovat voimakkaasti humisevat ilmastointilaitteet. Kirkon sisäpihalla on jokseenkin vaatimaton, vihreä piha-alue. Katutilat ovat leveitä ja pysäköintikentät hallitsevat kaupunkikuvaa. Tikkurilassa ei ole korkeatasoisia puistoalueita. Koivuriveineen ydinkeskusta on kuitenkin kodikas. Tikkurilan keskustan ilmettä on ryhdytty muuttamaan Tikkurilan keskustan asemakaavamuutoksen tultua voimaan. Työt on aloitettu maaperän puhdistamisella ja puiden kaadolla. Kaupungintalon peruskorjaus ja perustusten vahvistaminen on käynnissä. Kaupungintalon laajennusosaa, maanalaista pysäköintilaitosta ja torin äärelle sijoittuvaa asuinkerrostaloa suunnitellaan parhaillaan. Tikkurilan keskustan yleisten alueiden toteutussuunnittelu on aloitettu. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Tikkurilan palvelualueen väestön sosiaalisen rakenteen piirteisiin kuuluu mm. aikuisvaltaisuus, yksin eläminen, lapsettomat avopariperheet ja työttömyys. Tikkurilan palvelualue on myös muuttoliikenteen aluetta, mikä vaikuttaa hyvinvoinnin taustatekijöihin: juurtumiseen, ihmissuhteisiin, yhteisöllisyyteen jne. Vuonna 2005 Tikkurilan kaupunginosassa (kaupunginosa 61) oli asukasta. Kymmenen vuoden aikana väkiluku on kasvanut lähes asukkaalla. Vuonna 2010 asukasluku oli asukasta. Kerrostalovaltainen kaupunginosa on heti Myyrmäen jälkeen Vantaan tiheimmin asuttua aluetta. Väestö on vanhusvoittoista. Väkiluvun ennustetaan olevan asukasta vuonna 2011.

10 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Asuminen Tikkurilan kaupunginosan asunnoista alle puolet on omistusasuntoja. Asuntojen keskikoko on 58 m2. Tikkurilassa ei kuitenkaan asuta kovin ahtaasti, sillä kaupunginosassa on eniten yksin asuvia ja vähiten suuria perheitä koko Vantaasta. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Julkiset palvelut sijaitsevat kaavamuutosalueella ja sen vieressä: kaupungintalo, kaupungin ja valtion paikallishallinnon virastot, posti, pääkirjasto näyttelytiloineen, Laurean ammattikorkeakoulu sekä sosiaali- ja terveysasema, seurakuntayhtymän virastot ja kirkko. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Kauppiastavaratalo Tikkuriin sekä Asematien ja Tikkuraitin varren liiketiloihin. Kaava-alueella ja sen läheisyydessä on myös ravintoloita. Tikkurilan kaupunginosa on toiseksi suurin työpaikkakeskittymä lentokentän jälkeen. Lähes 92 prosenttia työpaikasta on palvelujen parissa. Kaupunki ja valtio ovat myös merkittäviä työnantajina. Tiedekeskus Heurekan yhteyteen rakennetaan oppimiskeskus, mikä vahvistaa myös Tikkurilan identiteettiä tiede-, tieto- ja kulttuurikeskuksena. Virkistys Tikkurilan urheilupuisto uima-, keila- ja jäähalleineen sijaitsee parin kilometrin päässä. Virkistyksen kannalta Keravanjoen rantapuisto on merkittävässä asemassa Tikkurilassa. Pääkaupungin monipuolista virkistys- ja kulttuuritarjontaa on lyhyen junamatkan päässä. Liikenne Kaavamuutosalue liittyy Unikkotien ja Asematien kautta muuhun pääkatuverkkoon sekä seudulliseen ja valtakunnalliseen päätieverkkoon, mm. Kehä III:lle, Lahdenväylälle ja Tuusulanväylälle. Tikkurilan asemalta on yhteydet pendolinoilla sekä pika- ja taajamajunilla päärataa pitkin eri puolille Suomea ja ulkomaillekin. Yhteydet ovat parantuneet entisestään Lahden uuden oikoradan avauduttua vuonna Vantaankosken radan ja pääradan yhdistävä Kehärata valmistuu v Se tulee palvelemaan suoraan yli pääkaupunkiseutulaista sekä lentoasemaa. Tikkurilan bussiasemalta on yhteydet lentoasemalle, eri puolille Vantaata ja Helsinkiin. Tikkurilan aseman yhteyteen on suunnitteilla asema- ja matkakeskus, jolla on tarkoitus parantaa mm. joukkoliikenteen palvelutasoa ja vaihtoja kulkumuodosta toiseen. Asemasta tulee Suomen toiseksi vilkkain. Tikkuraittia ja Asematietä pitkin kulkee valtakunnallinen pyörämatkailureitti, joka johtaa Talvikkitien kautta Keravalle, Tikkurilantien kautta Lahdenväylälle ja Keravanjoen eteläpuolta pitkin Helsinkiin. Pyöräilyn pääreitti kulkee etelästä Vehkapolkua pitkin kaupungintalolle, josta se jatkuu yhteystarpeena kirjaston ja Laurean väliseen Kirjasolaan (Vehkapolku). Kaupunki on laatinut esteettömyyssuunnitelman Tikkurilan alueelle ja koko kaupungin esteettömyysohjelma on hyväksytty v

11 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Rakennettu kulttuuriympäristö Tikkurilan keskustan alueen rakennuskannan historiallisista kerrostumista on useita hävinnyt käytännössä kokonaan luvun puolivälissä, kun Tikkurilasta oli tullut Helsingin maalaiskunnan hallinnollinen keskus, alueella alkoi voimakkaan kasvun kausi. Tältä ajalta, joka myös osui yksiin suomalaisen arkkitehtuurin yhden merkittävän kukoistuskauden kanssa, on Tikkurilan ydinkeskustassa säilynyt useampia merkittäviä rakennuksia luvun rakentamista edustavat Asematien varressa tärkeimpinä kaupungintalo (valm. 1957, arkkit. Eija ja Olli Saijonmaa), kirkko (valm. 1957, arkkit. Leena ja Kalle Niukkanen) sekä Asematie 1 (ns. Kassatalo, valm. 1956, arkkit. Tuomas Väyrynen). Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa on Tikkurilan kirkko, kaupungintalo ja sen sivurakennus (ent. kirjasto) arvotettu luokkaan A1, nk. selvät suojelutapaukset. Inventoinnissa todetaan, että niiden sisältämät arvot ovat niin ilmeiset, että suojelutarpeesta on voitu varmistua. Ne ovat voimassa olevassa asemakaavassa esitetty suojelumerkinnöin. Tikkurilan kirkko Tikkurilan kirkko on alunperin suunniteltu seurakunnan työkeskukseksi, johon suunnittelun viime vaiheessa sijoitettiin Tikkurilan kirkkosali. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Leena ja Kalle Niukkanen. Kirkko on valmistunut vuonna 1957 ja kellotapuli vuonna Kirkko on ulkoasultaan samanhenkinen vastapäisen kaupungintalon kanssa. Verstas Arkkitehdit Oy:n laatimassa Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus, rakennusinventointi -raportissa selvitetään mm., että kirkkorakennus on kokenut monia muutoksia, joissa mm. alkuperäistä, selkeää tilajakoa on rikottu, takapihan parveke poistettu ja tammisia rakennusosia on vaihdettu ajan hengen mukaisesti alumiinirakenteisiksi. Käynti eteistilasta kirkkosaliin on alunperin ollut selkeä ja avara. Nykyisin käynti eteisestä saliin kulkee pieneksi porrastasanteeksi kutistuneesta välitilasta. Salin alttariseinä on alunperin ollut petsattua ja lakattua vaneria. Nykyisin se on valkeaksi rapattu. Salin selkeiden pilari palkki-rakenteiden liittymiskohdat ovat jääneet myöhemmin tehtyjen kotelointien sisään. Kattoon upotetut valaisimet on vaihdettu riippuvalaisimiin. Katutilat ovat leveitä ja pysäköintikentät hallitsevat kaupunkikuvaa. Tikkurilassa ei ole korkeatasoisia puistoalueita. Koivuriveineen ydinkeskusta on kuitenkin kodikas. Seuraavassa on kuvapari alkuperäisestä suunnitelmasta ja nykytilanteesta (pohjapiirros, I krs). Merkinnät:

12 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Kaupungintalo ja sen sivurakennus Kaupungintalon kiinteistö on kaksiosainen; kaupungintalon vieressä on pergolalla kaupungintaloon yhdistetty sivurakennus, jossa on alunperin toiminut kirjasto. Myöhemmin sivurakennuksessa toimi lasten taidekeskus Pessi. Rakennukset perustuvat Helsingin maalaiskunnan virastotalon suunnittelukilpailuun vuonna Rakennukset on suojeltu asemakaavalla. Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa mainitaan myös Asematie 1:n kiinteistö, ns. Kassatalo, joka on luokiteltu kuuluvaksi suojeluluokkaan A2. Luokitus tarkoittaa potentiaalista suojelukohdetta, jonka suojelukelpoisuus ja -laajuus tulee selvittää tarkemmalla inventoinnilla. Tämäkin kiinteistö on kaksiosainen; matalan liikeosan takana on pergolan yhdistämä asuintorni. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Tuomas Väyrynen. Tikkurilan ydinkeskusta 1 -asemakaavatyön yhteydessä Kassatalo pergoloineen todettiin säilyttämisen arvoiseksi. Asematien varren merkittävimpien 1950-luvun rakennusten lisäksi saman vuosikymmenen rakennusperintöä edustaa kaupungintalon vieressä oleva, vuonna 1957 valmistunut ns. Kenkäaseman talo (As. Oy Leppäpuisto, Asematie 5). Arkkitehtuuriltaan rakennus on kirkkoa, kaupungintaloa ja Kassatalon rakennuksia vaatimattomampi ja tavanomaisempi. Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa se on luokiteltu rakennushistorialliselta arvoltaan luokkaan B. Vahvistuneessa Tikkurilan ydinkeskusta 1:n asemakaavassa rakennusta ei säilytetä.

13 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Sosiaali- ja terveysaseman rakennus on rakennettu v ja sitä on laajennettu Seurakunnan virastotalo on valmistunut KOy Bethanian rakennus on valmistunut v Pysäköintilaitos on valmistunut Rakennukset on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Pauli Halonen. Tekninen huolto Vesihuolto Asemakaavan muutosalueelle on rakennettu vedenjakelu-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkot. Vedenjakelu Rakennettuja vedenjakelujohtoja on Asematien lisäksi Vehkapolulla ja Kielotiellä. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Asematiellä on rakennettu jätevesiviemäri, joka liittyy Kielotien kokoojaviemäriin. Jätevedet johdetaan Keravanjoen varressa sijaitsevaan Tikkurilan pääviemäriin (1200 mm). Siinä vedet kulkeutuvat Suutarilan pumppaamolle joen etelärannalle ja edelleen Helsingin viemäriverkostossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Käsitellyt jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Alueelle on rakennettu sadevesiviemärit. Sadevedet johdetaan Keravanjokeen. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Vuoden 2005 tiemelumallinnuksen ja vuodelle 2030 arvioidun ennusteen mukaan Kielotien liikenne aiheuttaa korttelin itälaidalla db:n liikennemelua. Unikkotietä ei ole erikseen otettu huomioon. Yleiskaavassa 2007 Unikkotie on esitetty ohjeellisena joukkoliikenteen runkoyhteytenä (ns. pikaratikka), minkä vuoksi arvioidaan, että myös Unikkotie tulevaisuudessa on liikennemelultaan Kielotien kaltainen. Alueella ei ole rautatien tai lentoliikenteen melua. Sosiaalinen ympäristö Katso kohta "Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella". Tikkurilan palvelualueella on puututtu mm. mahdollisimman varhain lapsen ongelmiin, mikä on näkynyt kaikilla palvelutoiminnan sektoreilla. Sosiaalista eheyttä ja turvallisuutta on parannettu toteuttamalla Turvallisuustalkoot-hanketta. Tyypillisiä ovat mm. perinteeksi muodostuneet yhteisölliset, vuosittain toistuvat tapahtumat, joilla on pyritty luomaan asukkaille "tikkurilaidentiteettiä". Kävelykeskustan laajeneminen, torin ja Tikkurilanpuiston rakentaminen tarjoavat lähivuosina paikkoja erilaisille tapahtumille ja yhdessäoloon. Uusi asuntorakentaminen tuo ympärivuorokautista elämää ja sosiaalista kontrollia ydinkeskustaan.

14 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Voimassa olevan asemakaavan mukaisen LP-alueen Unikkotien varressa sekä Asematien ja Unikkotien katualueet omistaa Vantaan kaupunki. Tontin nro (kirkko ja seurakunnan virastotalo) omistaa Vantaan seurakuntayhtymä. Tontin nro (sosiaali- ja terveysasema) omistaa Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema. Tontin nro omistaa Kiinteistö Oy Bethania (Vantaan seurakuntayhtymä) Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämien (tarkistettu ) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Toteutuminen on selostettu tarkemmin kohdissa 4 ja 5. Maakuntakaava (YM ) Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on keskustatoimintojen aluetta, joka sijaitsee kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeellä. Alueeseen liittyy päärata. Tikkurilan eteläosalla jokilaakso on merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Hanke on maakuntakaavan mukainen.

15 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Yleiskaava (Kv ) Kaavamuutosalue on keskustatoimintojen aluetta (C). Korttelin etelä- ja länsipuolelle (Unikkotie, Kielotie) on osoitettu ohjeellinen joukkoliikenteen runkoyhteys. Yhteys voidaan toteuttaa raitiotienä. Hanke on yleiskaavan mukainen. Voimassa olevat asemakaavat Sosiaali- ja terveysaseman tontilla nro sekä yleisellä pysäköintialueella (LP) on voimassa asemakaava nro (YM ). Sosiaali- ja terveysaseman tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), jolla rakennusoikeus on k-m 2 ja suurin sallittu kerrosluku IV. Sallitusta rakennusoikeudesta 20 % saa käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Kummallakin alueella saa pysäköintiä sijoittaa myös maan alle Unikkotien varrella. LP-alueelle voidaan sijoittaa terveyskeskuksen tarvitsemista autopaikoista 20 kpl. Kirkon ja seurakunnan virastotalon tontilla nro ja KOy Bethanian tontilla nro on voimassa asemakaava nro (Kh ) Tontit ovat yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kirkon rakennusoikeus on 1960 k-m 2 ja enimmäiskerrosluvut I ja II. Kirkko on suojeltu. Virastotalon rakennusoikeus on k-m 2 ja enimmäiskerrosluvut II ja IV. KOy Bethanian rakennusoikeus on k-m 2 ja enimmäiskerrosluvut I, III ja IV. Sallitusta rakennusoikeudesta k-m 2 saa käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Alueella saa pysäköintiä sijoittaa maan alle kirkon ja virastotalon väliin sekä Unikkotien varrelle. Unikkotie on voimassa olevissa asemakaavoissa nro (SM ) ja (SM ) osoitettu katualueeksi. Asematiellä ja osin Kielotiellä on voimassa asemakaava nro (SM ). Osia Kielotiestä kuuluu asemakaavojen nro (SM x) ja (SM x) kaava-alueisiin.

16 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vantaan strategiat Vantaan tasapainotetun strategian kriittiset menestystekijät: Kaupunkikasvun hallinta: Kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa. Vantaan arkkitehtuuristrategia (kv ) - vahvistetaan keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella, - laaditaan laatuluokitus julkisille ulkotiloille, - suunnitellaan kaupunkikuvallisesti hallittuja pysäköintialueita. Kaupunkisuunnittelun strategisena tavoitteena on suunnitella ja tiivistää kehä- ja pääradan asemanseutuja sekä laatia kaupunkikuva- ja taidesuunnitelmia. Tikkurilan kehityskuva (kala ) Kehityskuvassa aluetta pidettiin korjattavana ja kehitettävänä ympäristönä, joka on kaupunkikuvaltaan ja -rakenteeltaan keskeneräinen. Tulevaisuudessa kaupunkimaista aluetta on enemmän kuin vain Asematie ja Tikkuraitti. Tavoitteena on toteuttaa laadukkaita maanalaisia pysäköintilaitoksia ja myös maanpäällisten pysäköintilaitosten on täytettävä keskustan laatukriteerit. Ammattitaitoinen suunnittelu näkyy mm. yksityis-

17 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 kohtien ratkaisussa sekä erityisesti julkisen ja yksityisen alueen rajapintojen yhteen sovittamisessa. Lähiympäristön viimeistely on tehtävä loppuun asti. Hanke on näiden strategioiden mukainen. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Tontit , , ja ovat tontteina kiinteistörekisterissä. Asematie ja Unikkotie ovat tiloina kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Tikkurilan kirkko on suojeltu asemakaavalla nro (Kh ) (kaavakartalla vinoviivoitus). Asemakaavamääräyksissä sanotaan tarkemmin: "Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jonka purkamista ei suositella. Rakennuksen purkamisesta on tehtävä rakennuslautakunnalle kirjallinen ilmoitus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy." Muita aluetta koskevia päätöksiä, suunnitelmia ja ohjelmia, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Tikkurilan keskustapuiston ja kävelykadun maisema-arkkitehtuurikilpailu Arvostelupöytäkirja. Vantaan kaupunki. Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry Kilpailualue käsitti mm. Asematien ja Tikkurinaukion. - Kilpailun tavoitteena oli kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen sekä toiminnallisesti elävä ja yhtenäinen kaupunkikeskusta. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailu. Arvostelupöytäkirja Vantaan seurakuntayhtymä. - Kilpailualue käsitti korttelin Kilpailuntavoitteena oli mm. suunnitella kirkko ja seurakuntakeskus ympäristöineen kaupunkikuvallisesti hallituksi, toimivaksi, esteettiseksi kokonaisuudeksi. - nyk. kirkon säilyttäminen - Kirkon tulee näkyä Tikkurilan kaupunkikuvassa. - Kirkkosalien tulee mahdollistaa monipuolisesti jumalanpalvelukset eri yleisömäärillä. - Yleisötilaisuuksien ja huollon tulee tapahtua toisiaan häiritsemättä. - Liikenteen tulee olla toimivaa, luontevaa, selkeää. Sisätilojen tulee olla riittävät suurten kirkkopyhien yleisömäärän liikkumiselle ja sijoittumiselle.

18 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 - Arkkitehtoninen idea, tunnistettava identiteetti. - Kokonaistaloudellisuus, kestävyys, huolettavuus. - Asematien ajoramppi poistetaan kirkon rakentamisen yhteydessä. Tikkurilan kirkko, laajennus / uudisrakennus. Alustava perustamistapaselvitys. Optiplan Korjausrakentamispalvelu, Arkkitehtuurikilpailun lähtötietomateriaalia. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen hankesuunnitelma. Vantaan seurakunnat. Tikkurilan seurakunnan kirkon hankeryhmä hyväksynyt Arkkitehtuurikilpailun lähtötietomateriaalia. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Asemakaavamuutos nro , Tikkurilan ydinkeskusta 1. Kaupunginvaltuusto Kaavamuutos sijoittuu asemakaavamuutoksen nro koillispuolelle radan ja kaupungintalon väliselle alueelle. Asemakaavamuutos nro , Kaupungintalo. Kaupunginvaltuusto Kaupungintalo ja sen sivurakennus suojellaan asemakaavalla. Tikkurilan keskustan yleisten alueiden toteutussuunnittelu. - Työ tehdään maisema-arkkitehtuurikilpailun 2006 voittaneen työn ja voimassa olevien asemakaavojen pohjalta. - Työ on käynnistetty vuoden 2011 alussa. [Tikkurilanaukion] Maanalaisen pysäköinnin suunnitelmat. YIT Rakennus Oy, FCG Finnish Consulting Group Infra ja ympäristö Maanalainen pysäköintilaitos sijoittuu kaupungintalon itäpuolelle kahteen tasoon Tikkurilanpuiston, Tikkurilanaukion, ja korttelin alle. Laitokseen ajetaan Lummekujan kautta. - Suunnitelmissa ei nyt esitetä yhdyskäytävän rakentamista korttelin suuntaan, mutta se on myöhemmin mahdollista tehdä. - Pysäköintilaitoksesta varataan 105 ap kaupungintaloa varten, 75 ap torin laidalle korttelin asuinkerrostaloa varten ja 177 ap yleiseen, nimeämättömään käyttöön. 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Vantaan seurakuntayhtymä järjesti Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun Kilpailu ratkaistiin ja sen voitti Verstas Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan "Liitto". Ehdotuksessa uusi kirkkosali asettui nykyisen kirkon viereen, osittain sosiaali- ja terveysaseman tontin puolelle Asematien varteen. Unikkotien puolelle oli esitetty seurakunnan virastotalon laajennusosa nykyiselle LP-alueelle. Myös sosiaali- ja terveysasemalle oli osoitettu kilpailuohjelman mukaisesti laajennusvaraa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Arkkitehtuurikilpailun tuloksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Vantaan seurakuntayhtymä jätti tonttia koskevan asemakaavan muutoshakemuksen

19 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Asemakaavamuutos nro otettiin kaupunkisuunnittelun kevään 2007 työohjelmaan (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Ensimmäinen liikenteen ja huollon järjestämistä koskeva kokous pidettiin Vantaan seurakunta on teettänyt DI Seppo Karppisella /Sito Oy liikenteen ja huollon yleissuunnitelman. Ensimmäinen asemakaavamuutoksen suunnittelukokous pidettiin Paikalla olivat seurakunnan ja korttelin muiden kiinteistöjen sekä kaupungin eri alojen edustajat. Asemakaavatyön kuluessa todettiin, että koko korttelin asemakaavaa tulee muuttaa. Todettiin myös, että korttelin lisääntyvän rakennusoikeuden edellyttämiä pysäköintipaikkoja tulee osoittaa lähiympäristöön sijoittuviin pysäköintilaitoksiin. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat, rajanaapurit, maanvuokraajat, asukkaat, naapurikiinteistöjen huoltoyhtiöt, yritykset ja yritysten työntekijät tai/ja heidän edustajansa. Vantaan kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset mm: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus), sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, tilakeskuksen toimiala, pelastuslaitos, Vantaan kaupunginmuseo. Muita tahoja: HSL, HSV, Tikkurilan aluetoimikunta, Tikkurila-seura ry, Vantaan ympäristöyhdistys, Vantaan vammaisneuvosto, Vantaan kotiseutuliitto ry, Vantaan Energia Oy, Elisa Networks Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Vireille tulosta ilmoitettiin kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille sekä yleisesti Vantaan Sanomissa Vireilletuloilmoitukseen saatiin kaksi mielipidettä. Vantaan Energia esitti, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. AsOy Asematie 13:n ja Lehdokkitie 4:n isännöitsijä oli kiinnostunut liikennejärjestelyjen vaikutuksista lähialueisiin. Vantaan kaupunki / kaupunkisuunnittelu järjesti yleisötilaisuuden Vantaan kaupungintalolla Tikkurilan keskustan kaavoitustilanteesta. Tilaisuudessa esiteltiin mm. kirkon arkkitehtuurikilpailun tulos ja korttelin kaavavaihe. Tikkurilan kirkon kaavavaihetta esiteltiin yleisötilaisuudessa myös mm Tikkurilan lukiossa. Merja Häsänen esitteli kirkon suojelukysymystä suojeluasiainneuvottelukunnalle (SUONE) SUONE totesi, että kirkosta tulisi laatia rakennushistoriallinen inventointi, jotta suojelumääräyksiä voitaisiin arvioida tarkemmin. Kaavatyön aikana on kokoonnuttu suunnitteluryhmän kanssa useita kertoja sekä perustettu pienryhmiä pohtimaan eri osa-alueita: liikenteen, pysäköinnin ja huollon järjestelyjä, rakennussuojelua, Asematietä sekä kustannus- ja sopimusasioita.

20 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Asemakaavamuutoksen tavoitteet Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja, ehdotus nro 49 "Liitto" Ehdotuksen tekijät: VERSTAS Arkkitehdit: Väinö Nikkilä, arkkit.yo, Jussi Palva, arkkitehti Safa, Riina Palva, arkkitehti Safa, Ilkka Juhani Salminen, arkkit.yo Avustajat: Jari Saajo, arkkitehti Safa Akustiikka: Eija Halme-Salo Pienoismalli: Pienoismallitoimisto Pertti Parmes Kilpailun arvostelupöytäkirjassa ehdotuksesta mainittiin mm. seuraavaa: - Uusi kirkkorakennus istuu paikalleen kuin se olisi aina ollut siinä. Se antaa ympäristölle kaivatun, lopullisen aksentin. - Uudisrakennus suhtautuu nykyiseen kirkkorakennukseen huomaavaisesti. Se liittyy siihen matalalla välikkeellä ja liittää nykyisen kirkkosalin suurena seurakuntasalina uuteen kirkkoon. - Kirkon nykyinen sisäänkäynti säilytetään, mutta kadulta tuleva väylä kallistetaan niin, että sisääntulossa vältytään portailta. - Asematien puoleiselle piha-alueelle on sijoitettu ulkoauditorio, joka antaa seurakuntatyölle uusia mahdollisuuksia. - Taitavasti johdettu epäsuora valaistus poimii salin kaarevat muodot esiin. - Kuoron ja urkujen sijoittaminen antaa edellytykset hyvälle musiikkiakustiikalle. Seinien kaarevuus hajottaa ääntä sopivasti. - Alttarin valaistus suoraan ylhäältä on vaikuttava ja ennennäkemätön. - Yhdyskäytävä rakennusten välillä toimii hyvin ja sen kätkeminen osittain kumpareen alle tekee siitä mielenkiintoisen tunnelin. - Huolto toimii, mutta on liian lähellä sisäänkäyntiä. - Pääsisäänkäynti on kävelykaduksi muutettavalle Asematielle. - LP-alueen liikennejärjestelyt on käännetty toisinpäin, jolloin alueen läpi virastotalon aulaan johtaa autoliikenteeltä rauhoitettu yhteys. Siitä seuraa, että Unikkotielle on viisi vierekkäistä liittymää. Kuvia kilpailutyöstä:

21 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62

22 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vantaan seurakuntayhtymän / Tikkurilan seurakunnan tavoitteet: - uuden kirkon rakentaminen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta, - uuden, selkeästi havaittavan sisäänkäynnin rakentaminen virastotaloon Unikkotien puolelle, - esteetön ja kaikille tasa-arvoinen pääsisäänkäynti kirkkoon, - kirkon sisäänkäyntijärjestelyt sellaisiksi, että kaikkien on helppo poiketa kirkkoon, - yhdyskäytävän rakentaminen kirkon ja virastotalon välille (tästä tavoitteesta luovuttiin työn kuluessa kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti), - vanhan kirkkorakennuksen muokkaaminen sellaiseksi, että liikuntarajoitteisetkin pääsevät mm. toisen kerroksen kahvioon, - vanhan kirkkosalin yhdistäminen uuteen kirkkosaliin mahdollista, - pihan rakentaminen viihtyisäksi, - jätehuollon ja pysäköinnin järjestäminen toimivaksi koko korttelin alueella - uusi kellotorni kellopeleineen. Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman tavoitteet: - sosiaali- ja terveysasemalle mahdollisimman paljon laajennusvaraa (alkuvaiheessa tarve oli k-m 2, mutta näillä näkymin sosiaali- ja terveyspalveluilla on tarve keskittää toimintojaan mahdollisimman paljon Tikkurilaan, mikä edellyttää yhteensä n k-m 2 :n verran lisää tiloja), - uudet liikenteen ja huollon järjestelyt eivät saa haitata terveysaseman toimintaa, - pelastusajoneuvojen läpiajomahdollisuus Asematien puolelta Unikkotien puolelle turvataan, - Asematielle johtavan rampin poistamisesta seuraavat jätehuollon uudelleenjärjestelyt toimivat ja säiliöt sijoitetaan luonnoksissa esitetyllä tavalla (seurakunnan virastotalon ja terveysaseman väliin maan alaisiin säiliöihin) ja että toinen kahdesta säiliöstä varataan biojätteille, - terveysaseman pääsisäänkäynnin liikenneturvallisuus ei heikkene, - pysäköintihalliin ajetaan alueen itäreunan sisäänajoväylältä kuten tälläkin hetkellä (vähemmän risteävää liikennettä terveysaseman pääoven edustalla). KOy Bethanian tavoitteet: - kaavamuutoksesta aiheutuvat, menetetyt pysäköintipaikat tulee osoittaa muualta, - korttelissa tehtävistä, KOy Bethaniasta riippumattomista muutoksista ei saa aiheutua kuluja KOy Bethanialle, - KOy Bethanian pihan turvallisuus on taattava, - ei laajenemistarvetta tällä hetkellä, minkä vuoksi ei halua lisää rakennusoikeutta eikä siihen liittyviä autopaikkavarauksia. Tikkurilan Keskuspysäköinti Oy:n tavoitteet: - pysäköintiyhtiölle ei saa kohdistua lisäkustannuksia tai tuoton menetyksiä. Vantaan kaupungin tavoitteet: - Tikkurilan keskustan vetovoimaisuuden lisääminen, - arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö, - Tikkurilan kaupunkikuvan kehittäminen Vantaan hallinnollisen keskustan ja asumisen paikkana, - Tikkurilan keskustan elävöittäminen (toimintoja monipuolisesti, liiketiloja Asematien varrelle), - Tikkurilan kirkon säilyttäminen osana keskustan 1950-luvun miljöötä ja esimerkkinä julkisista 1950-luvun sisätiloista, - on tärkeää, että uusi kirkkosali näkyy Asematielle ja Tikkurilan kaupunkikuvassa, - jalankulkuympäristöjen kehittäminen, - Asematie rakennetaan viihtyisäksi kävelykaduksi (kaavatyöhön liittyvien muutosten ja Tikkurilan yleisten alueiden toteutussuunnitelman on sovittava yhteen), - liikenteen selkiyttäminen etenkin terveysaseman edustalla,

23 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 - alueella tulee olla myös yleisiä pysäköintipaikkoja. - pysäköinti järjestetään pääosin pysäköintilaitoksissa, koska laajat pysäköintikentät tekevät keskustasta epäviihtyisän, - pihat käytetään oleskeluun, ei pysäköintipaikoiksi, - lisärakentaminen sijoitetaan Unikkotien varteen keskustamaisen ympäristön saamiseksi ja jotta katutila rajautuisi paremmin, - korttelin huoltoliikenne osoitetaan Unikkotien puolelta, jotta Asematiestä kehittyisi todellista jalankulkuympäristöä, - käytettävät rakennus- ja maanpinnan materiaalit ovat korkeatasoisia ja laadukkaita. 4.5 Asemakaavallisen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavatyössä on tarkasteltu erilaisin vaihtoehdoin mm. korttelin liikenteen, pysäköinnin ja huollon järjestämistä, uuden kirkkosalin sijoittumista ja kokoa, Asematien korkotasoja, Unikkotien varteen sijoittuvan uudisrakentamisen vaihtoehtoja Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja vertailu 1 Liikenne, pysäköinti ja huolto 1.1 Ajoluiskan paikka Lähtökohtana oli, että pysäköintihalliin johtava ajoluiska sijoittuu nykyiselle yleisen pysäköinnin alueelle (LP), koska sen sijoittaminen sinne on tulevan maankäytön suhteen ongelmattominta. Tavoitteena on myös ollut, että ajoluiska integroitaisiin uudisrakennukseen. Tutkielmissa on tarkasteltu ambulanssien, huoltoajon, saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen ajoreittejä. Luiskan sijoittumiselle oli kuusi vaihtoehtoa. a) Läntinen ajoluiska: luiska sijoittuisi uudisrakennukseen nykyisen luiskan paikalle, mutta päinvastaiseen suuntaan. - Maan alta tuleva liikenne risteäisi luiskan yläpäässä samassa kohdassa kuin terveysaseman ambulanssiliikenne ja jäteautot. - Luiskan yläosa olisi integroitu uudisrakennukseen ja alaosan päällä olisi pihakansi. - Unikkotielle olisi kaksi liittymää; KOy Bethanian kohdalla sekä terveystalon ja virastotalon välissä. - Ratkaisu vaarantaisi terveysaseman potilaskuljetukset ja aiheuttaisi ruuhkaisuutta terveysaseman liittymässä. - Seurakunnan virastotalon sisäänkäynti voidaan järjestää kirkon kilpailuehdotuksen mukaisesti.

24 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vaihtoehto a) Läntinen ajoluiska b1) Itäinen ajoluiska 1: luiska sijoittuisi uudisrakennukseen lähes pituutensa verran nykyisen luiskan itäpuolelle. - Maan alta tuleva liikenne purkautuisi KOy Bethanian pihaan ja risteäisi kirkon saattoliikenteen ja Bethanian liiketilojen huoltoliikenteen kanssa. - Bethanian pihan turvallisuus saataisiin taattua järjestämällä riittävän leveä jalkakäytävä talon seinustalle. - Bethania menettäisi pihalta n. 13 pysäköintipaikkaa. - Terveysaseman potilasliikenne sujuisi kohtalaisen hyvin. - Uudisrakennus Unikkotien puolella pienentäisi laajaa pysäköintialuetta ja uusi sisäänkäynti virastotaloon asettuisi uudisrakennuksen arkadiin. - Uudisrakennukseen voisi sijoittua liiketiloja, joiden huolto hoidettaisiin rakennuksen itäsivulta. - Unikkotielle olisi kaksi ajoliittymää kuten edellisessä vaihtoehdossa. - Seurakunnan virastotalon sisäänkäynti voidaan järjestää kirkkokilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti. - KOy Bethania pelkää uudisrakennuksen ikkunoiden tulevan liian lähelle sen toimijoiden vastaanottotilojen ikkunoita.

25 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vaihtoehto b1) Itäinen ajoluiska 1 b2) Itäinen, kaareva ajoluiska 2: luiska sijoittuisi uudisrakennukseen siten, että se kaartuisi Unikkotielle. - Maan alta tuleva liikenne purkautuisi C-tontin kautta Unikkotielle. - Bethanian pihan turvallisuus ei häiriintyisi. - Uudisrakennukseen ei voisi järjestää liiketilojen huoltoa, joten rakennukseen ei voisi sijoittaa liiketiloja. - Unikkotielle tulisi kaikkiaan kolme liittymää. - Terveysaseman liikenne ja srk:n virastotalon sisäänkäyntijärjestelyt kuten edellä. - KOy Bethania pelkäsi uudisrakennuksen ikkunoiden tulevan liian lähelle sen toimijoiden vastaanottotilojen ikkunoita. Vaihtoehto b2) Itäinen, kaareva ajoluiska 2

26 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 b3) Itäinen ajoluiska3: ei laajennuksia Unikkotien puolella. - Ajoluiska siirtyisi lähes pituutensa verran idemmäs. - Virastotaloon voitaisiin järjestää kävely-yhteys Unikkotieltä kirkkokilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti. - Unikkotien kaupunkikuva ei kohentuisi. Laaja pysäköintialue jäisi paikoilleen. Vaihtoehto b3) Itäinen ajoluiska 3 c1) Keskialueen ajoluiska 1: luiska sijoittuisi pysäköintitaloon nykyisen luiskan eteläpuolelle ja sen suuntaisena. - Pysäköintitalo olisi tehoton ratkaisu, sillä Unikkotien ja virastotalon välissä ei ole tilaa tehokkaammalle ratkaisulle. Rakennusten väliin tulee jättää tilaa, jotta virastotaloon saadaan riittävästi valoa. Yksittäisen autopaikan hinta tulisi suhteettoman kalliiksi. - Srk:n virastotalon sisäänkäynti jäisi piiloon pysäköintitalon taakse. - Sekä pysäköintitalon että maan alle johtava liikenne kulkisi Bethanian pihan kautta. - Bethanian pihan turvallisuus kärsisi ja pihalta poistuisi n. 10 pysäköintipaikkaa. - Unikkotielle olisi kaksi ajoliittymää; terveysaseman ja huollon liikenne toimisivat yhteisestä liittymästä, pysäköintitalo, maanalainen pysäköinti ja Bethania toisesta. - Kaupunkikuvan kannalta paras vaihtoehto ei ole se, että katua vastaan olisi pysäköintilaitoksen seinä, vaikka se sijaintinsa puolesta rajaisikin katutilaa parhaiten.

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro , Tikkurilan kirkon kortteli, asemakaavan muutos nro 002254 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.12.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II 17.9.2012 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001835, VEROMIES, OSA KORTTELI 52131 SEKÄ KATU- LIIKENNE- JA SUOJAVIHERALUETTA. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 6.9.2007 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN MUUTOSHAKEMUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asuinalueen kaavoitus jatkuu Jokiniemessä

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asuinalueen kaavoitus jatkuu Jokiniemessä Asemakaavan muutos nro 002042 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asuinalueen kaavoitus jatkuu Jokiniemessä Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:158 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 11 tonteille

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO ehdotus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1244-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL 2015-002929 26.4.2016 KÖYDENPUNOJANKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Keran osayleiskaava-alueen suunnittelutilanne Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 11.6.2013 Perustiedot osayleiskaavasta Kuulutettu vireille 24.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivätty 24.4.2013

Lisätiedot

VEHKATIE 22:een UUSI ASUINRAKENNUS

VEHKATIE 22:een UUSI ASUINRAKENNUS VEHKATIE 22:een UUSI ASUINRAKENNUS 4.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 001957, Vehkatie 22 sekä lähialueen katunimien muutosten maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUTELANTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 22. KAUPUNGINOSA ETUKYLÄ, KORTTELIN 17 TONTTI 1, KORTTELIN 16 KIINTEISTÖT 285-407-2-243 JA 285-407-8-0 SEKÄ PUISTOALUE VALMISTELIJA PATRICIA

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518.

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. LINNAINMAA-5628-3, YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 9. päivänä syyskuuta 2013 päivättyä ja 14. lokakuuta

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot