Tikkurilan kirkko; kortteli sekä katualueet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tikkurilan kirkko; kortteli 61204 sekä katualueet"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Tikkurila Tikkurilan kirkko; kortteli sekä katualueet Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

2 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 1 Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos: 61 kaupunginosa, Tikkurila Kortteli sekä katualueet. (Kumoutuvan asemakaavan kortteli sekä liikenne- ja katualueet.) Tonttijako ja tonttijaon muutos: Kortteli Kaavamuutoksen laatijan nimi ja yhteystiedot: Merja Häsänen, p , Ilmoitus vireille tulosta Vantaan Sanomissa oli ilmoitus kaavoituksen alkamisesta Kaava-alueen sijainti Kala , kh , , tarkistettu. Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa kaupungintalon eteläpuolella Kielotien ja Vehkapolun välissä. Alue käsittää korttelin 61204, yleisen pysäköintialueen, osan Unikkotietä ja osan Asematietä. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutoksella tehdään mahdolliseksi Tikkurilan uuden kirkon rakentaminen Asematien varteen, pysäköintihallin rakentaminen Unikkotien alle sekä täydennetään ja eheytetään Tikkurilan keskustan kaupunkirakennetta.

3 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 4 2 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen toteuttaminen 6 3 Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 13 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoksen tavoitteet Asemakaavallisen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja vertailu Asemakaavallisen ratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 38 5 Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset 47 6 Asemakaavan toteutus Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus 50 7 Kaavamuutostyöhön osallistuneet 51

4 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Selostuksen liitteet: - tilastolomakkeet - asemakaavakartta määräyksineen - vesihuollon ja sadevesiviemäröinnin yleissuunnitelma. Erillinen liite: - Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus. Rakennusinventointi , Verstas Arkkitehdit Oy. 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Vantaan moderni rakennuskulttuuri , Amanda Eskola. Inventointiraportti. Vantaan kaupunki 2002, C15:2002, VMK 12, KSY 9/2002. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen hankesuunnitelma. Vantaan seurakunnat. Tikkurilan seurakunnan kirkon hankeryhmä hyväksynyt Vantaan arkkitehtuuristrategia, 2005, A7:2005, Kaupsu 9/2005. Tikkurilan kirkko, laajennus / uudisrakennus. Alustava perustamistapaselvitys. Optiplan Korjausrakentamispalvelu, Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailu Kilpailuohjelma. Vantaan seurakuntayhtymä. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailu. Arvostelupöytäkirja Vantaan seurakuntayhtymä. Tikkurilan keskustapuiston ja kävelykadun maisema-arkkitehtuurikilpailu Arvostelupöytäkirja. Vantaan kaupunki. Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry Perustamisolosuhteet, lausunto. Tikkurilan kirkon korttelin asemakaavamuutos. Vantaan kaupunki, Maankäytön ja ympäristön toimiala, Geotekniikka / Matti Holtari Sosiaali- ja terveyden toimiala: Kannanotto kirkon korttelin asemakaavamuutokseen. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen liikenne-, huolto- ja pysäköinnin järjestelyistä neuvottelussa esitelty luonnos Sito/SK Kiinteistö Oy Bethanian kannanotto korttelin pysäköintiin sekä liikennejärjestelyihin sekä yhteisen jätehuollon toteuttamiseen. Kiinteistö Oy Bethanian hallituksen pöytäkirjan ote Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen korttelin liikennesuunnitelma. Sito Oy Tikkurilan keskusta, pysäköinti. Vaihtoehtojen taloudellinen vertailu. kaupunki / Heikki Virkkunen Vantaan Tikkurilan keskustan katu- ja viheralueiden yleissuunnitelma Maisemasuunnittelu Gretel Hemgård, Vantaan kaupunki.

5 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vantaanaukion pysäköintilaitos. Hankesuunnitelma. Tikkurilan keskuspysäköinti Oy, Vantaan kaupunki. Luonnos Sito Oy, Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy, Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy, Projectus Team Oy. Väliraportti. Tikkurilan kirkko, tutkimukset Vahanen Oy. Yhteenveto. Tikkurilan kirkko, kuntotutkimus peruskorjauksen hankesuunnittelua varten Vahanen Oy. [Tikkurilanaukion] Maanalaisen pysäköinnin suunnitelmat. YIT Rakennus Oy, FCG Finnish Consulting Group, Infra ja ympäristö Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus. Luonnospiirustukset L1. Verstas Arkkitehdit Oy Asemakaavamuutos nro (kaupungintalo). Kv Maankäytön ja ympäristön toimialan ilmasto- ja ympäristöohjelma Kaupunkisuunnittelulautakunta , ympäristölautakunta Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vantaan seurakuntayhtymä järjesti Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun Kilpailu ratkaistiin ja sen voitti Verstas Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan "Liitto". Vantaan seurakuntayhtymä jätti kaavamuutoshakemuksen Tarkoituksena oli muuttaa tontin asemakaavaa arkkitehtikilpailun voittaneen työn pohjalta. Koska kilpailun voittanut ehdotus vaikuttaa kaupunkikuvaan ja toiminnallisiin järjestelyihin laajemminkin kuin vain kirkon tontilla, laajennettiin asemakaavamuutos koskemaan koko korttelia Samalla on tutkittu maanalaisen pysäköinnin järjestämistä myös Unikkotien alle ja korttelin muiden kiinteistöjen laajenemistarpeita. Vantaan seurakuntayhtymän toimeksiantona Verstas Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelijanaan arkkitehti Jussi Palva, on työstänyt eteenpäin kirkon ja seurakuntakeskuksen suunnittelua kilpailun pohjalta saman aikaisesti asemakaavan muutostyön kanssa. Verstas Arkkitehdit Oy on vuonna 2008 laatinut Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen rakennusinventoinnin, johon kuuluu rakennushistoriallinen selvitys sekä kuvaus kirkon nykytilasta. Seppo Karppinen Sito Oy:stä on tutkinut eri vaihtoehdoin pysäköinnin, liikenteen ja huollon järjestämistä korttelin alueella ja Unikkotien alla sekä Asematien uuden, alustavan tasauksen. Raportti valmistui Vahanen Oy on keväällä 2010 selvittänyt Vantaan seurakuntayhtymän toimeksiantona Tikkurilan nykyisen kirkon kuntoa peruskorjauksen hankesuunnitelmaa varten. Kaavatyön aikana on kokoontunut paitsi laaja suunnittelutyöryhmä, johon ovat kuuluneet mm. korttelin kiinteistöjen edustajat sekä kaupungin eri tahojen asiantuntijat, myös seuraavat pienryhmät tarpeen mukaan: liikennetyöryhmä, suojelutyöryhmä, kustannuksia ja sopimuksia pohtiva työryhmä sekä Asematien korkotasoja tutkiva työryhmä.

6 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Asemakaavan muutos Asemakaavamuutos jatkaa Tikkurilan keskustan kehittämistä kirkon rakentamisella, joka tuo uuden, uljaan maamerkin Tikkurilan keskeisimmälle paikalle kaupungintalon vastapariksi. Nykyinen kirkkorakennus suojellaan osana Tikkurilan 1950-luvun perintöä. Samalta ajalta on Asematien varrella muitakin rakennuksia, mm. kaupungintalo. Asematien puoleisella korttelin osalla uusi kirkkorakennus, uusi kellotapuli ja kirkon eduspihaa rajaava luonnonkivimuuri muokkaavat kaupunkikuvaa eniten. Ne on kilpailuehdotuksen mukaisina otettu huomioon kaavamääräyksissä. Harras kirkkotunnelma jatkuu sisätiloista korttelin sisäpihalle. Pihajärjestelyissä on painotettu jalankulkijan ympäristön turvallisuutta ja miellyttävyyttä. Korttelin rakennetta täydennetään osoittamalla rakentamisen aluetta (rakennusalaa) Kielotien ja Asematien risteykseen sekä Vehkapolun ja Asematien risteyksen asti. Unikkotien puoleisella korttelin osalla katunäkymää eheytetään C-alueen rakentamisella. Rakennusten sijoittamisen pääperiaatteena on ollut saada maan alle johtava ajoluiska integroitua rakennukseen. Ajoluiskan paikkaa määrittää liikenteellinen toimivuus. Uudisrakennusten enimmäiskorkeus on V(1/4), mikä vastaa olemassa olevien naapurirakennusten korkeimpia osia. Voimassa olevassa asemakaavassa koko kortteli on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Unikkotien varrella on myös yleinen pysäköintialue (LP). Asemakaavan muutoksella muodostetaan kortteliin palvelurakennusten korttelialuetta (P), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) ja keskustatoimintojen korttelialuetta (C) sekä katualuetta seuraavasti: Tontti 4 (terveysasema) osoitetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Sen rakennusoikeus nousee k-m 2 :stä k-m 2 :iin. Tontti 3 (KOy Bethania) osoitetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Sen rakennusoikeus säilyy nykyisellään k-m 2 :nä. Tontille 5 (kirkko ja seurakuntakeskus) osoitetaan kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen (YK). Uutta rakennusoikeutta osoitetaan k-m 2. Suojeltavalle rakennukselle ei merkitä rakennusoikeutta lukuna kaavakartalle. Uutta rakennusoikeutta on uuden kirkkorakennuksen ja mahdollisesti terveys- ja sosiaaliasemalle johtavan laajennusosan verran eli k-m 2. Tontin nykyinen rakennusoikeus on k-m 2. Tontti 6 osoitetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Sen rakennusoikeudeksi osoitetaan k-m 2. Kortteliin liitetään osa Asematietä. Asematien ja Unikkotien alle osoitetaan maanalaista pysäköintiä. Kortteliin osoitetaan lisää rakennusoikeutta yhteensä k-m 2. Korttelin autopaikkoja saa sijoittaa korttelin maantasoon ja kellarikerrokseen tonttijaosta riippumatta sekä Unikkotien, Asematien ja Tikkurilanaukion alle asemakaavoissa osoitettuihin maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. Asemakaavalla muodostetaan kortteliin palvelurakennusten korttelialueen (P) tontti 4, kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueen (YK) tontti 5 ja keskustatoimintojen korttelialueen (C) tontti 6 sekä katualuetta. Kortteliin liitetään osa Asematietä. Yleisten rakennusten korttelialue (Y) muutetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P) ja kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueeksi (YK). Yleinen pysäköintialue (LP) muutetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Asematien ja Unikkotien alle osoitetaan maanalaista pysäköintiä.

7 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Asemakaavan muutos on valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. Kaavamuutoksella noudatetaan Vantaan strategisia tavoitteita. 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaavamuutokseen liittyy toteuttamissopimuksia. Asemakaavamuutos toteutuu vaiheittainen. Mallikuva Tikkurilan keskustasta. Uusi kirkkosali ja kellotapuli asettuvat Asematien varteen. (Kuva: Kaija Topra) Mallikuva Tikkurilan keskustasta. Kuvassa on esitetty esimerkkinä, miten uudet rakennukset voivat sijoittua Unikkotien varteen. (Kuva: Kaija Topra)

8 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Tikkurilan palvelualueen liikenteellinen asema (henkilö-, tavara- ja joukkoliikenne) on erinomainen ja kehittyvä. Sijainti Helsingin pohjoispuolella pääradan ja Kehä III:n varrella, Lahdenväylän ja Tuusulanväylän välissä sekä Helsinki Vantaan lentoaseman läheisyydessä tarjoaa monipuoliset ja nopeat yhteydet pääkaupunkiseudulle, muualle Suomeen ja ulkomaille. Tikkurila on ollut kunnan hallinnollinen keskus jo vuodesta 1946, jolloin entinen Helsingin maalaiskunnan keskus Malmi liitettiin Helsinkiin. Tikkurilan hallinnollinen asema näkyy keskustan ilmeessä: Alueella on kaupungin ja valtion sekä Vantaan seurakuntayhtymän virastoja ja muita toimitiloja. Tiedekeskus Heureka, Keravanjoki, Silkkitehdas, Vernissatehdas, Tikkurilan vanha asema, 1950-luvun rakennusperintö ja Tikkuraitti kaupallisine palveluineen luovat alueelle vahvaa identiteettiä. Maisemarakenne, maisemakuva Keravanjoen laakso on Tikkurilan eteläosalle tyypillistä savitasankoa. Keravanjoki uurtaa uoman maisemaan ja on vesialueena merkittävä. Tikkurilan ydinkeskustassa alkuperäistä luonnonmaisemaa ei ole enää juuri havaittavissa. Perustamisolosuhteet Maaperä Maanpinta korttelin alueella on noin tasovälillä +16, ,0. Korttelin maapohjan kerrosrakenne on - täytemaa 0-1 m - kuivakuorisavi 0-1 m - pehmeä savi 3-7 m - siltti/hiekka 2-3 m - moreeni 2-8 m. Kalliopinta on noin tasovälillä +3,0...+6,0 eli noin metrin syvyydellä maanpinnasta viettäen itään. Pohjavesi Korttelin alueella ei ole pohjavesiputkea. Ympäristössä tehtyjen havaintojen perusteella saven alapuolisen pohjaveden keskimääräiseksi painetasoksi voidaan arvioida noin + 14,5. Täyttömaakerroksessa esiintynee myös orsivettä. Nykyiset rakennukset ja rakenteet Korttelin nykyiset rakennukset ja naapurirakennukset on perustettu paaluilla moreenikerroksen varaan lukuun ottamatta Vehkapolun itäpuolella olevaa liike- ja toimistorakennusta, joka pohjoisosaltaan on perustettu maanvaraisesti hiekkakerroksen varaan.

9 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Kirkon puupaaluperustusta on lahoamisen vuoksi vahvistettu v hoikilla Bjurström-teräsputkipaaluilla. Teräspaalut on lyöty moreenikerrokseen kärjen syvyystason ollessa kirkon pohjoissivulla on noin Puupaalujen voidaan otaksua jääneen tätä tasoa ylemmäksi. Kuormien siirtymisestä kokonaisuudessaan puupaaluilta teräspaaluille ei ole varmuutta. Asematie ja Vehkapolku sekä katualueilla oleva putkisto on perustettu maanvaraisesti Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Ydinkeskusta on Tikkurilan kaupunginosan kaupunkirakenteen keskiosaa, joka on hallinnon, palvelujen, kaupan ja asumisen aluetta. Tuleva rakentaminen on Tikkurilan keskustan tiivistämistä ja täydennysrakentamista. Joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Alueella on juna- ja linja-autoliikenteen terminaalit sekä taksiasema. Kaupunkikuva Tikkurilan keskusta on rakentunut väljästi ja matalasti viimeisen 50 vuoden aikana. Kaupunkikuvassa on löydettävissä 1950-luvun kirkonkylämäistä tunnelmaa sekä luvun ihanteisiin perustuvaa autokaupunkia. Kaupungintalo ja Tikkurilan vanha asema ovat tärkeitä identiteettitekijöitä. Tikkurilan 1980-luvun rakentaminen toi keskustaan isoja kaupallisia yksiköitä, kuten mm. KOy Bethanian kauppatalon, Kauppiastavaratalo Tikkurin ja Prisman sekä nykyisen Laurean ammattikorkeakoulun. Korttelin kaupunkikuvallista ilmettä hallitsevat suuret, tummasävyiset rakennukset, joiden välissä on asfaltoituja pysäköintialueita. Ympäristön äänimaisemaa ovat voimakkaasti humisevat ilmastointilaitteet. Kirkon sisäpihalla on jokseenkin vaatimaton, vihreä piha-alue. Katutilat ovat leveitä ja pysäköintikentät hallitsevat kaupunkikuvaa. Tikkurilassa ei ole korkeatasoisia puistoalueita. Koivuriveineen ydinkeskusta on kuitenkin kodikas. Tikkurilan keskustan ilmettä on ryhdytty muuttamaan Tikkurilan keskustan asemakaavamuutoksen tultua voimaan. Työt on aloitettu maaperän puhdistamisella ja puiden kaadolla. Kaupungintalon peruskorjaus ja perustusten vahvistaminen on käynnissä. Kaupungintalon laajennusosaa, maanalaista pysäköintilaitosta ja torin äärelle sijoittuvaa asuinkerrostaloa suunnitellaan parhaillaan. Tikkurilan keskustan yleisten alueiden toteutussuunnittelu on aloitettu. Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Tikkurilan palvelualueen väestön sosiaalisen rakenteen piirteisiin kuuluu mm. aikuisvaltaisuus, yksin eläminen, lapsettomat avopariperheet ja työttömyys. Tikkurilan palvelualue on myös muuttoliikenteen aluetta, mikä vaikuttaa hyvinvoinnin taustatekijöihin: juurtumiseen, ihmissuhteisiin, yhteisöllisyyteen jne. Vuonna 2005 Tikkurilan kaupunginosassa (kaupunginosa 61) oli asukasta. Kymmenen vuoden aikana väkiluku on kasvanut lähes asukkaalla. Vuonna 2010 asukasluku oli asukasta. Kerrostalovaltainen kaupunginosa on heti Myyrmäen jälkeen Vantaan tiheimmin asuttua aluetta. Väestö on vanhusvoittoista. Väkiluvun ennustetaan olevan asukasta vuonna 2011.

10 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Asuminen Tikkurilan kaupunginosan asunnoista alle puolet on omistusasuntoja. Asuntojen keskikoko on 58 m2. Tikkurilassa ei kuitenkaan asuta kovin ahtaasti, sillä kaupunginosassa on eniten yksin asuvia ja vähiten suuria perheitä koko Vantaasta. Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Julkiset palvelut sijaitsevat kaavamuutosalueella ja sen vieressä: kaupungintalo, kaupungin ja valtion paikallishallinnon virastot, posti, pääkirjasto näyttelytiloineen, Laurean ammattikorkeakoulu sekä sosiaali- ja terveysasema, seurakuntayhtymän virastot ja kirkko. Lähimmät kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Kauppiastavaratalo Tikkuriin sekä Asematien ja Tikkuraitin varren liiketiloihin. Kaava-alueella ja sen läheisyydessä on myös ravintoloita. Tikkurilan kaupunginosa on toiseksi suurin työpaikkakeskittymä lentokentän jälkeen. Lähes 92 prosenttia työpaikasta on palvelujen parissa. Kaupunki ja valtio ovat myös merkittäviä työnantajina. Tiedekeskus Heurekan yhteyteen rakennetaan oppimiskeskus, mikä vahvistaa myös Tikkurilan identiteettiä tiede-, tieto- ja kulttuurikeskuksena. Virkistys Tikkurilan urheilupuisto uima-, keila- ja jäähalleineen sijaitsee parin kilometrin päässä. Virkistyksen kannalta Keravanjoen rantapuisto on merkittävässä asemassa Tikkurilassa. Pääkaupungin monipuolista virkistys- ja kulttuuritarjontaa on lyhyen junamatkan päässä. Liikenne Kaavamuutosalue liittyy Unikkotien ja Asematien kautta muuhun pääkatuverkkoon sekä seudulliseen ja valtakunnalliseen päätieverkkoon, mm. Kehä III:lle, Lahdenväylälle ja Tuusulanväylälle. Tikkurilan asemalta on yhteydet pendolinoilla sekä pika- ja taajamajunilla päärataa pitkin eri puolille Suomea ja ulkomaillekin. Yhteydet ovat parantuneet entisestään Lahden uuden oikoradan avauduttua vuonna Vantaankosken radan ja pääradan yhdistävä Kehärata valmistuu v Se tulee palvelemaan suoraan yli pääkaupunkiseutulaista sekä lentoasemaa. Tikkurilan bussiasemalta on yhteydet lentoasemalle, eri puolille Vantaata ja Helsinkiin. Tikkurilan aseman yhteyteen on suunnitteilla asema- ja matkakeskus, jolla on tarkoitus parantaa mm. joukkoliikenteen palvelutasoa ja vaihtoja kulkumuodosta toiseen. Asemasta tulee Suomen toiseksi vilkkain. Tikkuraittia ja Asematietä pitkin kulkee valtakunnallinen pyörämatkailureitti, joka johtaa Talvikkitien kautta Keravalle, Tikkurilantien kautta Lahdenväylälle ja Keravanjoen eteläpuolta pitkin Helsinkiin. Pyöräilyn pääreitti kulkee etelästä Vehkapolkua pitkin kaupungintalolle, josta se jatkuu yhteystarpeena kirjaston ja Laurean väliseen Kirjasolaan (Vehkapolku). Kaupunki on laatinut esteettömyyssuunnitelman Tikkurilan alueelle ja koko kaupungin esteettömyysohjelma on hyväksytty v

11 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Rakennettu kulttuuriympäristö Tikkurilan keskustan alueen rakennuskannan historiallisista kerrostumista on useita hävinnyt käytännössä kokonaan luvun puolivälissä, kun Tikkurilasta oli tullut Helsingin maalaiskunnan hallinnollinen keskus, alueella alkoi voimakkaan kasvun kausi. Tältä ajalta, joka myös osui yksiin suomalaisen arkkitehtuurin yhden merkittävän kukoistuskauden kanssa, on Tikkurilan ydinkeskustassa säilynyt useampia merkittäviä rakennuksia luvun rakentamista edustavat Asematien varressa tärkeimpinä kaupungintalo (valm. 1957, arkkit. Eija ja Olli Saijonmaa), kirkko (valm. 1957, arkkit. Leena ja Kalle Niukkanen) sekä Asematie 1 (ns. Kassatalo, valm. 1956, arkkit. Tuomas Väyrynen). Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa on Tikkurilan kirkko, kaupungintalo ja sen sivurakennus (ent. kirjasto) arvotettu luokkaan A1, nk. selvät suojelutapaukset. Inventoinnissa todetaan, että niiden sisältämät arvot ovat niin ilmeiset, että suojelutarpeesta on voitu varmistua. Ne ovat voimassa olevassa asemakaavassa esitetty suojelumerkinnöin. Tikkurilan kirkko Tikkurilan kirkko on alunperin suunniteltu seurakunnan työkeskukseksi, johon suunnittelun viime vaiheessa sijoitettiin Tikkurilan kirkkosali. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Leena ja Kalle Niukkanen. Kirkko on valmistunut vuonna 1957 ja kellotapuli vuonna Kirkko on ulkoasultaan samanhenkinen vastapäisen kaupungintalon kanssa. Verstas Arkkitehdit Oy:n laatimassa Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus, rakennusinventointi -raportissa selvitetään mm., että kirkkorakennus on kokenut monia muutoksia, joissa mm. alkuperäistä, selkeää tilajakoa on rikottu, takapihan parveke poistettu ja tammisia rakennusosia on vaihdettu ajan hengen mukaisesti alumiinirakenteisiksi. Käynti eteistilasta kirkkosaliin on alunperin ollut selkeä ja avara. Nykyisin käynti eteisestä saliin kulkee pieneksi porrastasanteeksi kutistuneesta välitilasta. Salin alttariseinä on alunperin ollut petsattua ja lakattua vaneria. Nykyisin se on valkeaksi rapattu. Salin selkeiden pilari palkki-rakenteiden liittymiskohdat ovat jääneet myöhemmin tehtyjen kotelointien sisään. Kattoon upotetut valaisimet on vaihdettu riippuvalaisimiin. Katutilat ovat leveitä ja pysäköintikentät hallitsevat kaupunkikuvaa. Tikkurilassa ei ole korkeatasoisia puistoalueita. Koivuriveineen ydinkeskusta on kuitenkin kodikas. Seuraavassa on kuvapari alkuperäisestä suunnitelmasta ja nykytilanteesta (pohjapiirros, I krs). Merkinnät:

12 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Kaupungintalo ja sen sivurakennus Kaupungintalon kiinteistö on kaksiosainen; kaupungintalon vieressä on pergolalla kaupungintaloon yhdistetty sivurakennus, jossa on alunperin toiminut kirjasto. Myöhemmin sivurakennuksessa toimi lasten taidekeskus Pessi. Rakennukset perustuvat Helsingin maalaiskunnan virastotalon suunnittelukilpailuun vuonna Rakennukset on suojeltu asemakaavalla. Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa mainitaan myös Asematie 1:n kiinteistö, ns. Kassatalo, joka on luokiteltu kuuluvaksi suojeluluokkaan A2. Luokitus tarkoittaa potentiaalista suojelukohdetta, jonka suojelukelpoisuus ja -laajuus tulee selvittää tarkemmalla inventoinnilla. Tämäkin kiinteistö on kaksiosainen; matalan liikeosan takana on pergolan yhdistämä asuintorni. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Tuomas Väyrynen. Tikkurilan ydinkeskusta 1 -asemakaavatyön yhteydessä Kassatalo pergoloineen todettiin säilyttämisen arvoiseksi. Asematien varren merkittävimpien 1950-luvun rakennusten lisäksi saman vuosikymmenen rakennusperintöä edustaa kaupungintalon vieressä oleva, vuonna 1957 valmistunut ns. Kenkäaseman talo (As. Oy Leppäpuisto, Asematie 5). Arkkitehtuuriltaan rakennus on kirkkoa, kaupungintaloa ja Kassatalon rakennuksia vaatimattomampi ja tavanomaisempi. Vantaan moderni rakennuskulttuuri inventointiraportissa se on luokiteltu rakennushistorialliselta arvoltaan luokkaan B. Vahvistuneessa Tikkurilan ydinkeskusta 1:n asemakaavassa rakennusta ei säilytetä.

13 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Sosiaali- ja terveysaseman rakennus on rakennettu v ja sitä on laajennettu Seurakunnan virastotalo on valmistunut KOy Bethanian rakennus on valmistunut v Pysäköintilaitos on valmistunut Rakennukset on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Pauli Halonen. Tekninen huolto Vesihuolto Asemakaavan muutosalueelle on rakennettu vedenjakelu-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkot. Vedenjakelu Rakennettuja vedenjakelujohtoja on Asematien lisäksi Vehkapolulla ja Kielotiellä. Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = ) sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Asematiellä on rakennettu jätevesiviemäri, joka liittyy Kielotien kokoojaviemäriin. Jätevedet johdetaan Keravanjoen varressa sijaitsevaan Tikkurilan pääviemäriin (1200 mm). Siinä vedet kulkeutuvat Suutarilan pumppaamolle joen etelärannalle ja edelleen Helsingin viemäriverkostossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Käsitellyt jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Alueelle on rakennettu sadevesiviemärit. Sadevedet johdetaan Keravanjokeen. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Vuoden 2005 tiemelumallinnuksen ja vuodelle 2030 arvioidun ennusteen mukaan Kielotien liikenne aiheuttaa korttelin itälaidalla db:n liikennemelua. Unikkotietä ei ole erikseen otettu huomioon. Yleiskaavassa 2007 Unikkotie on esitetty ohjeellisena joukkoliikenteen runkoyhteytenä (ns. pikaratikka), minkä vuoksi arvioidaan, että myös Unikkotie tulevaisuudessa on liikennemelultaan Kielotien kaltainen. Alueella ei ole rautatien tai lentoliikenteen melua. Sosiaalinen ympäristö Katso kohta "Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella". Tikkurilan palvelualueella on puututtu mm. mahdollisimman varhain lapsen ongelmiin, mikä on näkynyt kaikilla palvelutoiminnan sektoreilla. Sosiaalista eheyttä ja turvallisuutta on parannettu toteuttamalla Turvallisuustalkoot-hanketta. Tyypillisiä ovat mm. perinteeksi muodostuneet yhteisölliset, vuosittain toistuvat tapahtumat, joilla on pyritty luomaan asukkaille "tikkurilaidentiteettiä". Kävelykeskustan laajeneminen, torin ja Tikkurilanpuiston rakentaminen tarjoavat lähivuosina paikkoja erilaisille tapahtumille ja yhdessäoloon. Uusi asuntorakentaminen tuo ympärivuorokautista elämää ja sosiaalista kontrollia ydinkeskustaan.

14 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Voimassa olevan asemakaavan mukaisen LP-alueen Unikkotien varressa sekä Asematien ja Unikkotien katualueet omistaa Vantaan kaupunki. Tontin nro (kirkko ja seurakunnan virastotalo) omistaa Vantaan seurakuntayhtymä. Tontin nro (sosiaali- ja terveysasema) omistaa Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema. Tontin nro omistaa Kiinteistö Oy Bethania (Vantaan seurakuntayhtymä) Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtioneuvoston päättämien (tarkistettu ) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten on varattava riittävät alueet ja edistettävä niiden jatkuvuutta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Toteutuminen on selostettu tarkemmin kohdissa 4 ja 5. Maakuntakaava (YM ) Maakuntakaavassa kaavamuutosalue on keskustatoimintojen aluetta, joka sijaitsee kehäkaupungin kehittämisvyöhykkeellä. Alueeseen liittyy päärata. Tikkurilan eteläosalla jokilaakso on merkitty kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Hanke on maakuntakaavan mukainen.

15 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Yleiskaava (Kv ) Kaavamuutosalue on keskustatoimintojen aluetta (C). Korttelin etelä- ja länsipuolelle (Unikkotie, Kielotie) on osoitettu ohjeellinen joukkoliikenteen runkoyhteys. Yhteys voidaan toteuttaa raitiotienä. Hanke on yleiskaavan mukainen. Voimassa olevat asemakaavat Sosiaali- ja terveysaseman tontilla nro sekä yleisellä pysäköintialueella (LP) on voimassa asemakaava nro (YM ). Sosiaali- ja terveysaseman tontti on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), jolla rakennusoikeus on k-m 2 ja suurin sallittu kerrosluku IV. Sallitusta rakennusoikeudesta 20 % saa käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Kummallakin alueella saa pysäköintiä sijoittaa myös maan alle Unikkotien varrella. LP-alueelle voidaan sijoittaa terveyskeskuksen tarvitsemista autopaikoista 20 kpl. Kirkon ja seurakunnan virastotalon tontilla nro ja KOy Bethanian tontilla nro on voimassa asemakaava nro (Kh ) Tontit ovat yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kirkon rakennusoikeus on 1960 k-m 2 ja enimmäiskerrosluvut I ja II. Kirkko on suojeltu. Virastotalon rakennusoikeus on k-m 2 ja enimmäiskerrosluvut II ja IV. KOy Bethanian rakennusoikeus on k-m 2 ja enimmäiskerrosluvut I, III ja IV. Sallitusta rakennusoikeudesta k-m 2 saa käyttää liike- ja toimistotiloja varten. Alueella saa pysäköintiä sijoittaa maan alle kirkon ja virastotalon väliin sekä Unikkotien varrelle. Unikkotie on voimassa olevissa asemakaavoissa nro (SM ) ja (SM ) osoitettu katualueeksi. Asematiellä ja osin Kielotiellä on voimassa asemakaava nro (SM ). Osia Kielotiestä kuuluu asemakaavojen nro (SM x) ja (SM x) kaava-alueisiin.

16 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vantaan strategiat Vantaan tasapainotetun strategian kriittiset menestystekijät: Kaupunkikasvun hallinta: Kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa. Vantaan arkkitehtuuristrategia (kv ) - vahvistetaan keskustoja eheyttävällä täydennysrakentamisella, - laaditaan laatuluokitus julkisille ulkotiloille, - suunnitellaan kaupunkikuvallisesti hallittuja pysäköintialueita. Kaupunkisuunnittelun strategisena tavoitteena on suunnitella ja tiivistää kehä- ja pääradan asemanseutuja sekä laatia kaupunkikuva- ja taidesuunnitelmia. Tikkurilan kehityskuva (kala ) Kehityskuvassa aluetta pidettiin korjattavana ja kehitettävänä ympäristönä, joka on kaupunkikuvaltaan ja -rakenteeltaan keskeneräinen. Tulevaisuudessa kaupunkimaista aluetta on enemmän kuin vain Asematie ja Tikkuraitti. Tavoitteena on toteuttaa laadukkaita maanalaisia pysäköintilaitoksia ja myös maanpäällisten pysäköintilaitosten on täytettävä keskustan laatukriteerit. Ammattitaitoinen suunnittelu näkyy mm. yksityis-

17 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 kohtien ratkaisussa sekä erityisesti julkisen ja yksityisen alueen rajapintojen yhteen sovittamisessa. Lähiympäristön viimeistely on tehtävä loppuun asti. Hanke on näiden strategioiden mukainen. Rakennusjärjestys Vantaan kaupungin rakennusjärjestys on ollut voimassa lähtien. Tonttijako- ja rekisteri Tontit , , ja ovat tontteina kiinteistörekisterissä. Asematie ja Unikkotie ovat tiloina kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284/1999 asettamat vaatimukset Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Tikkurilan kirkko on suojeltu asemakaavalla nro (Kh ) (kaavakartalla vinoviivoitus). Asemakaavamääräyksissä sanotaan tarkemmin: "Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jonka purkamista ei suositella. Rakennuksen purkamisesta on tehtävä rakennuslautakunnalle kirjallinen ilmoitus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy." Muita aluetta koskevia päätöksiä, suunnitelmia ja ohjelmia, jotka ovat tulleet voimaan tai ovat suunnitteilla Tikkurilan keskustapuiston ja kävelykadun maisema-arkkitehtuurikilpailu Arvostelupöytäkirja. Vantaan kaupunki. Suomen maisema-arkkitehtiliitto ry Kilpailualue käsitti mm. Asematien ja Tikkurinaukion. - Kilpailun tavoitteena oli kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen sekä toiminnallisesti elävä ja yhtenäinen kaupunkikeskusta. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailu. Arvostelupöytäkirja Vantaan seurakuntayhtymä. - Kilpailualue käsitti korttelin Kilpailuntavoitteena oli mm. suunnitella kirkko ja seurakuntakeskus ympäristöineen kaupunkikuvallisesti hallituksi, toimivaksi, esteettiseksi kokonaisuudeksi. - nyk. kirkon säilyttäminen - Kirkon tulee näkyä Tikkurilan kaupunkikuvassa. - Kirkkosalien tulee mahdollistaa monipuolisesti jumalanpalvelukset eri yleisömäärillä. - Yleisötilaisuuksien ja huollon tulee tapahtua toisiaan häiritsemättä. - Liikenteen tulee olla toimivaa, luontevaa, selkeää. Sisätilojen tulee olla riittävät suurten kirkkopyhien yleisömäärän liikkumiselle ja sijoittumiselle.

18 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 - Arkkitehtoninen idea, tunnistettava identiteetti. - Kokonaistaloudellisuus, kestävyys, huolettavuus. - Asematien ajoramppi poistetaan kirkon rakentamisen yhteydessä. Tikkurilan kirkko, laajennus / uudisrakennus. Alustava perustamistapaselvitys. Optiplan Korjausrakentamispalvelu, Arkkitehtuurikilpailun lähtötietomateriaalia. Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen hankesuunnitelma. Vantaan seurakunnat. Tikkurilan seurakunnan kirkon hankeryhmä hyväksynyt Arkkitehtuurikilpailun lähtötietomateriaalia. Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat Asemakaavamuutos nro , Tikkurilan ydinkeskusta 1. Kaupunginvaltuusto Kaavamuutos sijoittuu asemakaavamuutoksen nro koillispuolelle radan ja kaupungintalon väliselle alueelle. Asemakaavamuutos nro , Kaupungintalo. Kaupunginvaltuusto Kaupungintalo ja sen sivurakennus suojellaan asemakaavalla. Tikkurilan keskustan yleisten alueiden toteutussuunnittelu. - Työ tehdään maisema-arkkitehtuurikilpailun 2006 voittaneen työn ja voimassa olevien asemakaavojen pohjalta. - Työ on käynnistetty vuoden 2011 alussa. [Tikkurilanaukion] Maanalaisen pysäköinnin suunnitelmat. YIT Rakennus Oy, FCG Finnish Consulting Group Infra ja ympäristö Maanalainen pysäköintilaitos sijoittuu kaupungintalon itäpuolelle kahteen tasoon Tikkurilanpuiston, Tikkurilanaukion, ja korttelin alle. Laitokseen ajetaan Lummekujan kautta. - Suunnitelmissa ei nyt esitetä yhdyskäytävän rakentamista korttelin suuntaan, mutta se on myöhemmin mahdollista tehdä. - Pysäköintilaitoksesta varataan 105 ap kaupungintaloa varten, 75 ap torin laidalle korttelin asuinkerrostaloa varten ja 177 ap yleiseen, nimeämättömään käyttöön. 4 Asemakaavamuutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavamuutoksen suunnittelun tarve Vantaan seurakuntayhtymä järjesti Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun Kilpailu ratkaistiin ja sen voitti Verstas Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan "Liitto". Ehdotuksessa uusi kirkkosali asettui nykyisen kirkon viereen, osittain sosiaali- ja terveysaseman tontin puolelle Asematien varteen. Unikkotien puolelle oli esitetty seurakunnan virastotalon laajennusosa nykyiselle LP-alueelle. Myös sosiaali- ja terveysasemalle oli osoitettu kilpailuohjelman mukaisesti laajennusvaraa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Arkkitehtuurikilpailun tuloksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Vantaan seurakuntayhtymä jätti tonttia koskevan asemakaavan muutoshakemuksen

19 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Asemakaavamuutos nro otettiin kaupunkisuunnittelun kevään 2007 työohjelmaan (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Ensimmäinen liikenteen ja huollon järjestämistä koskeva kokous pidettiin Vantaan seurakunta on teettänyt DI Seppo Karppisella /Sito Oy liikenteen ja huollon yleissuunnitelman. Ensimmäinen asemakaavamuutoksen suunnittelukokous pidettiin Paikalla olivat seurakunnan ja korttelin muiden kiinteistöjen sekä kaupungin eri alojen edustajat. Asemakaavatyön kuluessa todettiin, että koko korttelin asemakaavaa tulee muuttaa. Todettiin myös, että korttelin lisääntyvän rakennusoikeuden edellyttämiä pysäköintipaikkoja tulee osoittaa lähiympäristöön sijoittuviin pysäköintilaitoksiin. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat, rajanaapurit, maanvuokraajat, asukkaat, naapurikiinteistöjen huoltoyhtiöt, yritykset ja yritysten työntekijät tai/ja heidän edustajansa. Vantaan kaupungin toimialat ja asiantuntijaviranomaiset mm: Maankäytön ja ympäristön toimiala (kaupunkisuunnittelu, yrityspalvelut, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus), sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, tilakeskuksen toimiala, pelastuslaitos, Vantaan kaupunginmuseo. Muita tahoja: HSL, HSV, Tikkurilan aluetoimikunta, Tikkurila-seura ry, Vantaan ympäristöyhdistys, Vantaan vammaisneuvosto, Vantaan kotiseutuliitto ry, Vantaan Energia Oy, Elisa Networks Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Vireille tulosta ilmoitettiin kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille sekä yleisesti Vantaan Sanomissa Vireilletuloilmoitukseen saatiin kaksi mielipidettä. Vantaan Energia esitti, että asemakaavan muutosehdotuksessa huomioidaan maakaapeleiden ja kaukolämpöputkien sijainti. AsOy Asematie 13:n ja Lehdokkitie 4:n isännöitsijä oli kiinnostunut liikennejärjestelyjen vaikutuksista lähialueisiin. Vantaan kaupunki / kaupunkisuunnittelu järjesti yleisötilaisuuden Vantaan kaupungintalolla Tikkurilan keskustan kaavoitustilanteesta. Tilaisuudessa esiteltiin mm. kirkon arkkitehtuurikilpailun tulos ja korttelin kaavavaihe. Tikkurilan kirkon kaavavaihetta esiteltiin yleisötilaisuudessa myös mm Tikkurilan lukiossa. Merja Häsänen esitteli kirkon suojelukysymystä suojeluasiainneuvottelukunnalle (SUONE) SUONE totesi, että kirkosta tulisi laatia rakennushistoriallinen inventointi, jotta suojelumääräyksiä voitaisiin arvioida tarkemmin. Kaavatyön aikana on kokoonnuttu suunnitteluryhmän kanssa useita kertoja sekä perustettu pienryhmiä pohtimaan eri osa-alueita: liikenteen, pysäköinnin ja huollon järjestelyjä, rakennussuojelua, Asematietä sekä kustannus- ja sopimusasioita.

20 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu / Asemakaavamuutoksen tavoitteet Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun voittaja, ehdotus nro 49 "Liitto" Ehdotuksen tekijät: VERSTAS Arkkitehdit: Väinö Nikkilä, arkkit.yo, Jussi Palva, arkkitehti Safa, Riina Palva, arkkitehti Safa, Ilkka Juhani Salminen, arkkit.yo Avustajat: Jari Saajo, arkkitehti Safa Akustiikka: Eija Halme-Salo Pienoismalli: Pienoismallitoimisto Pertti Parmes Kilpailun arvostelupöytäkirjassa ehdotuksesta mainittiin mm. seuraavaa: - Uusi kirkkorakennus istuu paikalleen kuin se olisi aina ollut siinä. Se antaa ympäristölle kaivatun, lopullisen aksentin. - Uudisrakennus suhtautuu nykyiseen kirkkorakennukseen huomaavaisesti. Se liittyy siihen matalalla välikkeellä ja liittää nykyisen kirkkosalin suurena seurakuntasalina uuteen kirkkoon. - Kirkon nykyinen sisäänkäynti säilytetään, mutta kadulta tuleva väylä kallistetaan niin, että sisääntulossa vältytään portailta. - Asematien puoleiselle piha-alueelle on sijoitettu ulkoauditorio, joka antaa seurakuntatyölle uusia mahdollisuuksia. - Taitavasti johdettu epäsuora valaistus poimii salin kaarevat muodot esiin. - Kuoron ja urkujen sijoittaminen antaa edellytykset hyvälle musiikkiakustiikalle. Seinien kaarevuus hajottaa ääntä sopivasti. - Alttarin valaistus suoraan ylhäältä on vaikuttava ja ennennäkemätön. - Yhdyskäytävä rakennusten välillä toimii hyvin ja sen kätkeminen osittain kumpareen alle tekee siitä mielenkiintoisen tunnelin. - Huolto toimii, mutta on liian lähellä sisäänkäyntiä. - Pääsisäänkäynti on kävelykaduksi muutettavalle Asematielle. - LP-alueen liikennejärjestelyt on käännetty toisinpäin, jolloin alueen läpi virastotalon aulaan johtaa autoliikenteeltä rauhoitettu yhteys. Siitä seuraa, että Unikkotielle on viisi vierekkäistä liittymää. Kuvia kilpailutyöstä:

21 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62

22 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vantaan seurakuntayhtymän / Tikkurilan seurakunnan tavoitteet: - uuden kirkon rakentaminen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta, - uuden, selkeästi havaittavan sisäänkäynnin rakentaminen virastotaloon Unikkotien puolelle, - esteetön ja kaikille tasa-arvoinen pääsisäänkäynti kirkkoon, - kirkon sisäänkäyntijärjestelyt sellaisiksi, että kaikkien on helppo poiketa kirkkoon, - yhdyskäytävän rakentaminen kirkon ja virastotalon välille (tästä tavoitteesta luovuttiin työn kuluessa kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti), - vanhan kirkkorakennuksen muokkaaminen sellaiseksi, että liikuntarajoitteisetkin pääsevät mm. toisen kerroksen kahvioon, - vanhan kirkkosalin yhdistäminen uuteen kirkkosaliin mahdollista, - pihan rakentaminen viihtyisäksi, - jätehuollon ja pysäköinnin järjestäminen toimivaksi koko korttelin alueella - uusi kellotorni kellopeleineen. Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman tavoitteet: - sosiaali- ja terveysasemalle mahdollisimman paljon laajennusvaraa (alkuvaiheessa tarve oli k-m 2, mutta näillä näkymin sosiaali- ja terveyspalveluilla on tarve keskittää toimintojaan mahdollisimman paljon Tikkurilaan, mikä edellyttää yhteensä n k-m 2 :n verran lisää tiloja), - uudet liikenteen ja huollon järjestelyt eivät saa haitata terveysaseman toimintaa, - pelastusajoneuvojen läpiajomahdollisuus Asematien puolelta Unikkotien puolelle turvataan, - Asematielle johtavan rampin poistamisesta seuraavat jätehuollon uudelleenjärjestelyt toimivat ja säiliöt sijoitetaan luonnoksissa esitetyllä tavalla (seurakunnan virastotalon ja terveysaseman väliin maan alaisiin säiliöihin) ja että toinen kahdesta säiliöstä varataan biojätteille, - terveysaseman pääsisäänkäynnin liikenneturvallisuus ei heikkene, - pysäköintihalliin ajetaan alueen itäreunan sisäänajoväylältä kuten tälläkin hetkellä (vähemmän risteävää liikennettä terveysaseman pääoven edustalla). KOy Bethanian tavoitteet: - kaavamuutoksesta aiheutuvat, menetetyt pysäköintipaikat tulee osoittaa muualta, - korttelissa tehtävistä, KOy Bethaniasta riippumattomista muutoksista ei saa aiheutua kuluja KOy Bethanialle, - KOy Bethanian pihan turvallisuus on taattava, - ei laajenemistarvetta tällä hetkellä, minkä vuoksi ei halua lisää rakennusoikeutta eikä siihen liittyviä autopaikkavarauksia. Tikkurilan Keskuspysäköinti Oy:n tavoitteet: - pysäköintiyhtiölle ei saa kohdistua lisäkustannuksia tai tuoton menetyksiä. Vantaan kaupungin tavoitteet: - Tikkurilan keskustan vetovoimaisuuden lisääminen, - arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö, - Tikkurilan kaupunkikuvan kehittäminen Vantaan hallinnollisen keskustan ja asumisen paikkana, - Tikkurilan keskustan elävöittäminen (toimintoja monipuolisesti, liiketiloja Asematien varrelle), - Tikkurilan kirkon säilyttäminen osana keskustan 1950-luvun miljöötä ja esimerkkinä julkisista 1950-luvun sisätiloista, - on tärkeää, että uusi kirkkosali näkyy Asematielle ja Tikkurilan kaupunkikuvassa, - jalankulkuympäristöjen kehittäminen, - Asematie rakennetaan viihtyisäksi kävelykaduksi (kaavatyöhön liittyvien muutosten ja Tikkurilan yleisten alueiden toteutussuunnitelman on sovittava yhteen), - liikenteen selkiyttäminen etenkin terveysaseman edustalla,

23 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 - alueella tulee olla myös yleisiä pysäköintipaikkoja. - pysäköinti järjestetään pääosin pysäköintilaitoksissa, koska laajat pysäköintikentät tekevät keskustasta epäviihtyisän, - pihat käytetään oleskeluun, ei pysäköintipaikoiksi, - lisärakentaminen sijoitetaan Unikkotien varteen keskustamaisen ympäristön saamiseksi ja jotta katutila rajautuisi paremmin, - korttelin huoltoliikenne osoitetaan Unikkotien puolelta, jotta Asematiestä kehittyisi todellista jalankulkuympäristöä, - käytettävät rakennus- ja maanpinnan materiaalit ovat korkeatasoisia ja laadukkaita. 4.5 Asemakaavallisen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavatyössä on tarkasteltu erilaisin vaihtoehdoin mm. korttelin liikenteen, pysäköinnin ja huollon järjestämistä, uuden kirkkosalin sijoittumista ja kokoa, Asematien korkotasoja, Unikkotien varteen sijoittuvan uudisrakentamisen vaihtoehtoja Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja vertailu 1 Liikenne, pysäköinti ja huolto 1.1 Ajoluiskan paikka Lähtökohtana oli, että pysäköintihalliin johtava ajoluiska sijoittuu nykyiselle yleisen pysäköinnin alueelle (LP), koska sen sijoittaminen sinne on tulevan maankäytön suhteen ongelmattominta. Tavoitteena on myös ollut, että ajoluiska integroitaisiin uudisrakennukseen. Tutkielmissa on tarkasteltu ambulanssien, huoltoajon, saattoliikenteen ja pysäköintijärjestelyjen ajoreittejä. Luiskan sijoittumiselle oli kuusi vaihtoehtoa. a) Läntinen ajoluiska: luiska sijoittuisi uudisrakennukseen nykyisen luiskan paikalle, mutta päinvastaiseen suuntaan. - Maan alta tuleva liikenne risteäisi luiskan yläpäässä samassa kohdassa kuin terveysaseman ambulanssiliikenne ja jäteautot. - Luiskan yläosa olisi integroitu uudisrakennukseen ja alaosan päällä olisi pihakansi. - Unikkotielle olisi kaksi liittymää; KOy Bethanian kohdalla sekä terveystalon ja virastotalon välissä. - Ratkaisu vaarantaisi terveysaseman potilaskuljetukset ja aiheuttaisi ruuhkaisuutta terveysaseman liittymässä. - Seurakunnan virastotalon sisäänkäynti voidaan järjestää kirkon kilpailuehdotuksen mukaisesti.

24 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vaihtoehto a) Läntinen ajoluiska b1) Itäinen ajoluiska 1: luiska sijoittuisi uudisrakennukseen lähes pituutensa verran nykyisen luiskan itäpuolelle. - Maan alta tuleva liikenne purkautuisi KOy Bethanian pihaan ja risteäisi kirkon saattoliikenteen ja Bethanian liiketilojen huoltoliikenteen kanssa. - Bethanian pihan turvallisuus saataisiin taattua järjestämällä riittävän leveä jalkakäytävä talon seinustalle. - Bethania menettäisi pihalta n. 13 pysäköintipaikkaa. - Terveysaseman potilasliikenne sujuisi kohtalaisen hyvin. - Uudisrakennus Unikkotien puolella pienentäisi laajaa pysäköintialuetta ja uusi sisäänkäynti virastotaloon asettuisi uudisrakennuksen arkadiin. - Uudisrakennukseen voisi sijoittua liiketiloja, joiden huolto hoidettaisiin rakennuksen itäsivulta. - Unikkotielle olisi kaksi ajoliittymää kuten edellisessä vaihtoehdossa. - Seurakunnan virastotalon sisäänkäynti voidaan järjestää kirkkokilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti. - KOy Bethania pelkää uudisrakennuksen ikkunoiden tulevan liian lähelle sen toimijoiden vastaanottotilojen ikkunoita.

25 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 Vaihtoehto b1) Itäinen ajoluiska 1 b2) Itäinen, kaareva ajoluiska 2: luiska sijoittuisi uudisrakennukseen siten, että se kaartuisi Unikkotielle. - Maan alta tuleva liikenne purkautuisi C-tontin kautta Unikkotielle. - Bethanian pihan turvallisuus ei häiriintyisi. - Uudisrakennukseen ei voisi järjestää liiketilojen huoltoa, joten rakennukseen ei voisi sijoittaa liiketiloja. - Unikkotielle tulisi kaikkiaan kolme liittymää. - Terveysaseman liikenne ja srk:n virastotalon sisäänkäyntijärjestelyt kuten edellä. - KOy Bethania pelkäsi uudisrakennuksen ikkunoiden tulevan liian lähelle sen toimijoiden vastaanottotilojen ikkunoita. Vaihtoehto b2) Itäinen, kaareva ajoluiska 2

26 Vantaa, Kaupunkisuunnittelu, Asemakaavan muutos nro , Tarkistettu /62 b3) Itäinen ajoluiska3: ei laajennuksia Unikkotien puolella. - Ajoluiska siirtyisi lähes pituutensa verran idemmäs. - Virastotaloon voitaisiin järjestää kävely-yhteys Unikkotieltä kirkkokilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti. - Unikkotien kaupunkikuva ei kohentuisi. Laaja pysäköintialue jäisi paikoilleen. Vaihtoehto b3) Itäinen ajoluiska 3 c1) Keskialueen ajoluiska 1: luiska sijoittuisi pysäköintitaloon nykyisen luiskan eteläpuolelle ja sen suuntaisena. - Pysäköintitalo olisi tehoton ratkaisu, sillä Unikkotien ja virastotalon välissä ei ole tilaa tehokkaammalle ratkaisulle. Rakennusten väliin tulee jättää tilaa, jotta virastotaloon saadaan riittävästi valoa. Yksittäisen autopaikan hinta tulisi suhteettoman kalliiksi. - Srk:n virastotalon sisäänkäynti jäisi piiloon pysäköintitalon taakse. - Sekä pysäköintitalon että maan alle johtava liikenne kulkisi Bethanian pihan kautta. - Bethanian pihan turvallisuus kärsisi ja pihalta poistuisi n. 10 pysäköintipaikkaa. - Unikkotielle olisi kaksi ajoliittymää; terveysaseman ja huollon liikenne toimisivat yhteisestä liittymästä, pysäköintitalo, maanalainen pysäköinti ja Bethania toisesta. - Kaupunkikuvan kannalta paras vaihtoehto ei ole se, että katua vastaan olisi pysäköintilaitoksen seinä, vaikka se sijaintinsa puolesta rajaisikin katutilaa parhaiten.

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro , Tikkurilan kirkon kortteli, asemakaavan muutos nro 002254 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.12.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

TIKKURILAN YDINKESKUSTAN ASEMAKAAVAA TARKISTETAAN 13.4.2011

TIKKURILAN YDINKESKUSTAN ASEMAKAAVAA TARKISTETAAN 13.4.2011 TIKKURILAN YDINKESKUSTAN ASEMAKAAVAA TARKISTETAAN 13.4.2011 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002137, Tikkurila maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II 17.9.2012 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001835, VEROMIES, OSA KORTTELI 52131 SEKÄ KATU- LIIKENNE- JA SUOJAVIHERALUETTA. Osallistumis-

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 6.9.2007 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN MUUTOSHAKEMUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Hotelli Vantaan laajennus, asemakaavan muutos nro 002190.

Hotelli Vantaan laajennus, asemakaavan muutos nro 002190. Hotelli Vantaan laajennus, asemakaavan muutos nro 002190. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 27.5.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

ASUINKERROSTALOJA VIERTOLAAN KULTARIKONTIEN VARTEEN

ASUINKERROSTALOJA VIERTOLAAN KULTARIKONTIEN VARTEEN ASEMAKAAVANMUUTOS NRO 002147 ASUINKERROSTALOJA VIERTOLAAN KULTARIKONTIEN VARTEEN Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE VIISTOKUVA TALVIKKITIEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asuinalueen kaavoitus jatkuu Jokiniemessä

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asuinalueen kaavoitus jatkuu Jokiniemessä Asemakaavan muutos nro 002042 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asuinalueen kaavoitus jatkuu Jokiniemessä Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:158 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 11 tonteille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 100 80 60 Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 0 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. Kielotien senioriasuminen Asemakaavan muutos nro 002142 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 18.3.2013 Arvoisa vastaanottaja,

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot