NÄKÖKULMIA TARU SORMUSTEN HERRASTA -FANIEN MAAILMAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NÄKÖKULMIA TARU SORMUSTEN HERRASTA -FANIEN MAAILMAAN"

Transkriptio

1 NÄKÖKULMIA TARU SORMUSTEN HERRASTA -FANIEN MAAILMAAN Aija Soivanen Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Soivanen, Aija. Näkökulmia Taru sormusten herrasta -fanien maailmaan, Turku, syksy 2004, 55 s. 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö, Viestinnän koulutusohjelma, medianomi (AMK). Opinnäytetyön tarkoitus on luoda katsaus fanikulttuuriin ja erityisesti Taru sormusten herrasta (TSH) -fanien maailmaan. TSH-faniutta tarkastellaan eri teorioitten kautta, kuten elokuvateorian, elokuvan ontologian, mediakasvatuksen ja genreteorian näkökulmasta. Tutkielmassa etsitään myös mahdollisia eroavuuksia tavallisten fanien ja superfanien välillä. Tarkoituksena on hahmottaa, miten fanit käyttävät aikaa ja rahaa harrastukseensa. Aineisto on kerätty Internetin keskustelupalstoilta haetuilta TSH-faneilta. Kysely tehtiin sähköpostitse. Lisäksi aineistoa on saatu haastattelemalla Uudessa- Seelannissa henkilöitä, joilla on ollut tekemistä TSH-elokuvatrilogian kanssa. Aineistoni on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista. Tutkielmassa viitataan myös Jonottajat-dokumenttiin, jossa seurataan TSH-elokuvien fanien elokuvalippujen odotusta. Päätuloksena on TSH-fanien jakaminen erilaisiin alaryhmiin. Suurin osa faneista kokee kuuluvansa yhteisöön muiden TSH-fanien kanssa. Yhteisöjä on kuitenkin monia, eivätkä kaikki fanit kuulu samoihin yhteisöihin. TSH-faniudessa on jopa uskonnollisia piirteitä. Jotkut fanit suhtautuvat alkutuotteeseen eli TSHkirjatrilogiaan niin fanaattisesti, että sieltä haetaan totuutta moneen asiaan, ja elokuvatrilogiaa pidetään jossain määrin alempiarvoisena. Mediakasvatuksen näkökulmasta voidaan käydä keskustelua näkemyksistä ja keskittyä erottelemaan kirjat ja elokuvat erilaisina taiteenmuotoina. Johtopäätöksenä voin todeta, että Taru sormusten herrasta on merkittävä fanikohde, josta riittää keskusteltavaa ja pohdittavaa. Fanit suhtautuvat TSHkirjoihin ja elokuviin eri tavoin. Kirjat ovat alkutuote, joihin elokuvat vertautuvat. Fanikulttuuria kuvatessa on huomioitava sen alakulttuuriset piirteet ja erilaiset vivahteet. Asiasanat: ihailijat, nuorisokulttuuri, mediakasvatus, fantasiaelokuvat, fantasiakirjallisuus.

3 ABSTRACT Soivanen, Aija. Viewpoints into the world of The Lord of the Rings fans, Turku, Autumn 2004, Language: Finnish, 55 pages, 3 appendices. Diaconia Polytechnic, Turku Unit, Degree Program in Communication and Media Arts. Media Artist. The aim of the study was to find out how The Lord of the Rings fans spend their time and money on their fan activities and being a fan and if there is a difference between ordinary fans and more devoted ones. If so, what is this difference, what does it take for a fan to be a super fan and are there some other ways to categorize Lord of the Rings fans. The study is based on a documentary called Jonottajat that follows The Lord of the Rings fans who are queuing for tickets to the last Lord of the Rings -film known as The Return of the King. The material was collected through a questionnaire among Finnish The Lord of the Rings fans in 2004 and by interviewing people who had something to do with The Lord of the Rings films in New Zealand in The methods used in the study are mainly qualitative (because most of the questions in the questionnaire are open questions) but also some quantitative methods have been used to indicate some results in numbers. There are many different kinds of groups of The Lord of the Rings fans. Many fans belong to a society with other The Lord of the Rings fans, but the community is split into different subgroups. The Lord of the Rings fans can also be seen as a potential group to focus on in media education. The Lord of the Rings has created a worldwide phenomenon that connects fans but it also creates a wide market for the product providers and travelling businesses especially in New Zealand. In conclusion, there is a wide culture under the topic of fandom. Fans have their sub-cultural beliefs and ways of seeing things that not all can understand, but at least we can try, and documentaries like Jonottajat can show a little about it to the public. Fans also provide a feedback channel to the merchandise producers as a critical audience. Key words: Fandom, fan culture, media education, youth culture, fantasy films, fantasy literature.

4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TAUSTAA JONOTTAJAT -DOKUMENTTI FANEJA FANIKULTTUURIN KESKELLÄ KYSELYN TOTEUTUS FANIEN JAKAUTUMINEN ALARYHMIIN SUPERFANIA ETSIMÄSSÄ SUOMALAISTEN TSH-FANIEN JAKAUTUMINEN ALARYHMIIN Tolkien-puristit Pitkäaikaiset kirjojen ystävät Uusheränneet kirjojen fanit Tasapuolisesti kirjoja ja elokuvia Elokuvien fanit Jonottajat SAMAISTUMISEN KAUTTA YHTEISÖN JÄSENIKSI IDENTIFIKAATIO JA SAMAISTUMINEN EKSYKSISSÄ ELOKUVAN TODELLISUUDESSA TSH-YHTEISÖT OHEISTUOTTEISTA SORMUSMATKALAISIIN OHEISTUOTTEET RAHANVIEJINÄ HYVÄ TAPA KULUTTAA AIKAA UUSI-SEELANTI ON KESKIMAA TSH-ELOKUVAT OVAT SYNTYNEET FANIEN YHTEISTYÖSTÄ SORMUS USKONNON SYMBOLINA FANI-ILMIÖ MEDIAKASVATUKSESSA YHTEENVETO...44 LIITTEET 49 Liite 1: TSH-fanikysely Liite 2: TSH-fanien unia Liite 3: TSH-fanien rahankäyttöä

5 1. JOHDANTO Fanit ja fanikulttuuri liitetään useimmiten bändeihin, musiikkiin ja eritoten rockkulttuuriin, mutta myös elokuviin ja tähtikulttiin. Erityisesti viimeisten vuosien aikana elokuvien odottaminen on saanut muodon, jota monet ihmettelevät. Nuoret ja vähän vanhemmatkin jonottavat joidenkin elokuvien lippuja, samalla tavoin kuin suosittujen bändien konserttilippuja, jopa useita viikkoja. Suosittujen bändien harvinaisten keikkojen jonottaminen on jotenkin ymmärrettävämpää kuin elokuvalippujen jonottaminen. Elokuvien näytäntöjä on kuitenkin niin paljon, että sinne varmasti ehtii, toisin kuin harvinaiselle keikalle. Elokuvalippuja on Suomessakin jonotettu ainakin Taru sormusten herrasta, Matrix ja Star Wars -elokuviin. Tämä tutkielmani liittyy kiinteästi Jonottajat-dokumenttiin (2004), jonka teimme yhdessä Panu Suurosen kanssa. Siinä seurasimme 16-vuotiaan Jesse Jokelan elokuvalippujen jonotusta sekä Taru sormusten herrasta - Kuninkaan paluu -elokuvan ensi-iltaan menoa. Jonottajat-dokumentti on opinnäytetyömme tuoteosa. J.R.R. Tolkien loi Taru sormusten herrasta (myöhemmin TSH) tarinan ja maailman sen ympärille. TSH jakautuu kolmeen osaan, Sormuksen ritarit, Kaksi tornia ja Kuninkaan paluu. Tarinan tapahtumapaikkana olevaan Keskimaahan liittyy myös muita teoksia, kuten Silmarillion ja Hobitti, sinne ja takaisin. Elokuvaohjaaja Peter Jackson teki kolmiosaisen version Tolkienin TSH:sta valkokankaalle. Elokuvat avasivat Tolkienin maailman monille sellaisille, jotka eivät ole kirjoihin tarttuneet. Elokuvien ja kirjojen eroista on käyty kiivasta keskustelua. Monesti keskusteluissa unohdetaan se seikka, että elokuvat ovat aina versioita, eikä elokuviin ole mahdollista sisällyttää kaikkea sitä, mitä kirjoihin. Jokainen lukija kokee kirjat omalla tavallaan. Elokuvissa kuitenkin maailma on enemmän annettuna. Tarkkanäköiset katsojat toki löytävät elokuvista ulottuvuuksia, joihin kaikki katsojat eivät kiinnitä huomiota. Tolkienin luoma maailma on nerokas ja keskustelu elokuvien oikeutuksista ja muutoksista on ymmärrettävää. Tässä tutkielmassani en kuitenkaan puutu tähän kiistaan, vaan keskityn TSH-faneihin.

6 6 Törmäsin TSH-massafaniuteen ensimmäistä kertaa vuonna 2002 Uudessa- Seelannissa Kaksi tornia -elokuvan ensi-illan aikoihin. Uuden-Seelannin metsissä monet fanit etsivät elokuvien kuvauspaikkoja ja ensi-illan punaisen maton ympärille oli kerääntynyt kokonaisen kaupungin verran innokkaita TSHelokuvien faneja. Itse matkustin Uuteen-Seelantiin maan itsensä, en tarun takia, mutta TSH-hehkutus oli matkalleni mielenkiintoinen ja merkittävä lisä. Jos minun pitäisi määritellä itseni johonkin myöhemmin esittelemistäni kategorioista, se tulisi olemaan vaikeata. En voi sanoa itseäni kirjojen faniksi enkä elokuvienkaan faniksi. Päätin lukea TSH:n koska siitä puhuttiin paljon, lisäksi olin lähdössä Uuteen-Seelantiin matkalle. Luin TSH-trilogian käytännössä matkan aikana. Täytyy sanoa, että TSH-lukukokemukseni tuskin olisi ollut yhtä mukaansatempaava, jos olisin lukenut sitä jossain muualla kuin Uuden-Seelannin maisemissa. Kiinnostuin kuitenkin ilmiöstä, jonka tämä kertomus sai aikaan, menin itsekin tunnelmaan mukaan eritoten Kaksi tornia - elokuvan ensi-illan aikaan Wellingtonissa. Tutustuin myös joihinkin kuvauspaikkoihin Wellingtonissa ja Queenstownin läheisyydessä sekä haastattelin elokuviin osallistuneita tai muuten TSH:sta kiinnostuneita ihmisiä. Uudessa-Seelannissa tekemäni haastattelut olivat ensimmäinen askel kohti tätä tutkielmaa. TSH-fanit ovat toiminnassaan intensiivisiä, heillä on keskustelufoorumeja Internetissä ja he käyttävät paljon aikaa fanina olemiseen. Tutkielmassani jaottelen TSH-faneja erilaisiin alaryhmiin, jotka olen muodostanut toteuttamani kyselyn vastausten pohjalta. Lisäksi tutustun fanien rahankäyttöön. Tarkoitukseni on saada jonkinlainen kuva siitä, mitä TSH-faniuteen liittyy. Tarkoitukseni ei ole pureutua Taru sormusten herrasta tarinan olemukseen ja siihen liittyviin kysymyksiin. TSH on tutkielmassani lähinnä työväline faniuden ymmärtämiseen. Pyrin selvittämään erilaisia näkökulmia faniuden ilmenemiseen ja tarkastelen faniutta erilaisten teorioitten kautta. Faniuteen liittyy vahvasti samaistuminen niin tuotteeseen kuin toisiin faneihinkin. Tutustun myös genreeli lajityyppifaniuteen. Elokuvateoriaa sivutaan kappaleessa, jossa pohdin

7 7 elokuvan todellisuutta filosofisen ajatuksen pohjalta. Pohdin myös fani-ilmiötä mediakasvatuksen näkökulmasta sekä Jonottajat-dokumentin mahdollista olemusta, jos se tehtäisiin tämän tutkielman tietojen keräämisen jälkeen. Lainaukset kyselyjen vastauksista ovat suoria lainauksia sanamuotoineen ja kielivirheineen. 2. TAUSTAA 2.1. Jonottajat -dokumentti Jonottajat-dokumentissa päähenkilö Jesse Jokela ja hänen ystävänsä jonottivat marraskuussa 2003 Helsingin keskustassa elokuvateatteri Tennispalatsin takana kaksi viikkoa teltoissa saadakseen Taru sormusten herrasta - Kuninkaan paluu -elokuvan yöensi-iltaan haluamansa paikat. Jonottajat-dokumentissa välittyy nuorten omistautuneisuus asialle, he ovat tosissaan, mutta nauttivat silti olostaan ja pitävät hauskaa. Jonotus on sillä hetkellä kaikki kaikessa, lippujen saaminen halutuille paikoille on kuin olympiavoitto ja ensi-illan huumaan hukuttaudutaan kuin filmitähdet konsanaan. Yhdeksän nuoren porukka teki kahden viikon jonotuksellaan myös jonotuksen Suomen ennätyksen. (Jonottajat-dokumentti 2004.) Jonottaminen on sosiaalinen tapahtuma. Kun kyselimme nuorilta, miksi he olivat jonossa, useimmat vastasivat että se on kivaa ja erityisesti se, että saa olla kavereitten kanssa. Jonotusta on luonnehdittu muun muassa vuoden suurimmaksi TSH-faniyhteisön kokoontumiseksi. Väittäisin kuitenkin, että täytyy olla vähän enemmän kuin tavallinen fani, jotta viitsii majoittua teltassa kylmään Helsinkiin. Ensioletukseni onkin, että jonottajat ovat niin sanottuja superfaneja. Jonottajat-dokumentin päähenkilö Jesse Jokelan sanoin Mistä tahansa voi tehdä itselleen maailman tärkeimmän jutun. Jesse myöntää lauseessa tehneensä TSH-tarinoista itselleen tärkeän asian. Jesse kertoo, että hän on

8 8 tietoisesti välttänyt kaikkea Kuninkaan paluu -elokuvan ennakkomainontaa vuoden ajan. Hän haluaa näin säilyttää ensi-illan tunnelman aitouden. (Jonottajat-dokumentti 2004.) Jonottajat sekä kokemukseni Uudesta- Seelannista johtivat minut pohtimaan faniuden olemusta ja luonnetta. TSH on myös visuaalinen mediatuote. Vaikka Taru sormusten herrasta -trilogia onkin kirja ja suuri osa faneista vannoo kirjan nimeen, kuitenkin vasta elokuva sai suuret fanimassat liikkeelle ja julkisesti esille. Yhtä lailla Uudessa- Seelannissa kuvauspaikoille vaeltavat fanit ovat siellä juuri elokuvien innoittamana, vaikka faniuden kohteena olisivatkin TSH-kirjat tai J.R.R. Tolkien Faneja fanikulttuurin keskellä Populaarikulttuuria on pyritty määrittelemään eroavaisuutena korkeakulttuuriin. Populaarikulttuurin ajatellaan olevan helppotajuisempaa ja sitä seuraavat suuremmat yleisöt kuin korkeakulttuuria. Populaarin määritteleminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. (Grossberg 1995, ) Voiko TSH-trilogiaa pitää osana korkeakulttuuria vai populaarikulttuuria? Sen saaman huomion mukaan ja fanimassojen mukaan sitä voi ajatella populaarikulttuurin ilmentymänä. Mutta yhtä lailla sen mytologiset piirteet ja Tolkienin yliopistollinen tausta liittää sen osaksi korkeakulttuuria (Suomen Tolkien seuran www-sivu). Lawrence Grossberg pohtii näkemystä, jonka mukaan faniutta esiintyisi vain populaarikulttuurin alueella. Jos ajatellaan näin, tällöin TSH on nimenomaan populaarikulttuurin tuote. Grossberg (1995, 34-35) ehdottaakin, että tuote on populaari juuri sen populaarisuuden vuoksi. Tällöin emme arvioisikaan TSH:aa sen kirjallisen asun mukaan, vaan juuri sen yleisöjen kautta. Se voidaan tällöin ajatella nimenomaan populaarikulttuurin tuotteena, koska sillä on niin laaja yleisö- ja fanipohja. Fanin perusmääritelmä on esimerkiksi laulajan tai elokuvatähden ihailija (Suuri sivistyssanakirja 2001, 116). Stereotyyppisesti faneja pidetään myös sanasta fanatic johdettuna nimenomaan fanaattisina, joko yksinäisinä ihailun kohteensa häiriköijinä tai sitten massan mukana menevinä toisten fanien

9 9 ohjailtavissa olevina laumasieluina. Joli Jenson (1992) viittaa myös me - he käsitykseen, jossa he, jotka ovat faneja, eivät mitenkään voisi olla osa niin sanottujen älykköjen piiriä, jos me -heimoon taas kuuluu muun muassa yliopistojen professoreja ja oppilaita, eli niin sanottua älymystöä. Fanit nähdään myös tähtikulttuurin aikaansaannoksina. Jos ei olisi tähtiä, ei olisi fanejakaan tai päinvastoin. Faneja voidaan pitää outoina tai jollain tavalla huonompina kuin sivistyneet oppineet. (Jenson 1992, 9 19.) Mielestäni tällä perusteella faniudesta ei anneta kovinkaan positiivista kuvaa. Tähtien fanien lisäksi myös keräilijät kuuluvat faneihin. Toisaalta ehkä juuri edellä mainitusta outouden näkökulmasta ei ole suurikaan ihme, että keräilijöistä tehdään juttuja muun muassa Kymmenen uutisten loppukevennyksiksi. Toiseuden näkökulmasta fanin toiminnassa on aina jotain outoa tai ihmeellistä, jotain mitä järkevä ja ajatteleva ihminen ei voisi tehdä. Kulttuurisessa hierarkiassa fanaattisten fanien ajatteleminen toisina ja eliitin meajattelussa meitä pidetään normaaleina kun taas heihin kuuluminen voi olla jopa vaarallista. Kun korkeakulttuurista me-henkeä katsotaan vielä pidemmälle, nousee siitä arvoasetelmia muun muassa siinä suhteessa, miten korkeakulttuurisesti hyväksyttyjä julkaisuja tarkastellaan verrattuna popularistisiin tuotteisiin. Tekijä-kokija-akselilla ero asianharrastajien ja fanien välille löytyy Jensonin mukaan myös luokkaeroista ja sosiaaliteorioista. Näin faniuden ja asianharrastavuuden välissä ovatkin statuskysymykset eikä enää heidän ihailunsa kohteet. Fanien pakkomielteisyys tulkitaan tunteellisuudeksi, mikä taas ajatellaan kouluttamattoman alaluokan toiminnaksi. (Jenson 1992, ) Tässä yhteydessä päädyn pohtimaan uudelleen TSH-fanien asemaa tässä kuviossa. En väitä TSH:n olevan sataprosenttisesti popularistinen tuote, vaikka ilmiö sen ympärillä viittaa populaarikulttuuriseen toimintaan. Moni akateemisesti kouluttautunut TSH-fani loukkaantuisi myös, jos TSH-faneja ajateltaisiin kouluttautumattoman alaluokan edustajana. Näissä määrin TSHfanius voisi olla jotain siltä väliltä, ehkäpä korkeaa populaarikulttuuria. Pyrin myös selvittämään, mikä on superfanin ja tavallisen fanin ero. Mitä vaaditaan siltä, että jotakin fania voidaan kutsua superfaniksi? Kyselyssäni pyysinkin faneja määrittelemään tavallisten fanien ja superfanien eroa ja

10 10 määrittämään itsensä jompaankumpaan ryhmään. Superfani tässä yhteydessä on luomani työkalu, jolla sain alkuun fanien erottelun erilaisiin kategorioihin. Superfani käsitteeseen törmäsin Big Brother ohjelman yhteydessä Iso- Britanniassa. Ohjelmassa oli oma osuutensa superfaneille. Siinä superfanien tehtävänä oli arvioida Big Brother talon tapahtumia ja asukkaiden toimia. Ohjelman nettisivuilla oli vielä pari kuukautta ohjelman jälkeenkin kysymyksiä, joilla ohjelman fanit voivat testata omaa tietämystään (Big Brother www-sivu). Fanikulttuurilla tarkoitan tässä tutkielmassani tiettyjen faniryhmien sisälle kehittyneen kulttuurin muotoja. TSH-fanien keskuudessa on havaittavissa omia alakulttuurisia piirteitä, muun muassa keskustelupalstoilla käydään keskustelua omalla kielellä, käytetään lyhenteitä ja intertekstuaalisia viitteitä alkutuotteeseen (kirjoihin, elokuviin), joita kontekstia tuntemattoman voi olla vaikea tulkita. Seuraavassa katkelma Konnun keskustelufoorumista otsikolla Quenya. Minkälaisia sanastoja on tuosta kielestä? Jos haluaisin kirjoittaa quyneaksi vaikkapa Eärendil on Elrondin ja Elros (Tar Minyaturin) isä, niin voisiko kukaan auttaa.?? Quenyan taitoni on hieman puutteellinen, mutta "Elrondo ar Elroso atar ná Eärendil" pitäisi tarkoittaa "Elrondin ja Elrosin isä on Eärendil" Elrosin nimen quenyankielisen vastineen genetiivi on Elerossë (Peoples of M-E s. 452; aika hyvin muuten tuli spekuloitua tuo kaksois-r:rän lyhentyminen kaksois-s:sän edellä ennen kuin edes vilkaisin kirjaa...) (Vihreä lohikäärme keskustelufoorumi, Kontu www-sivu ) TSH:sta puhuttaessa keskusteluissa on mukana Tolkienin luomia kieliä, kuten haltijakieliä, joista keskusteltaessa ilman Tolkienin tuotannon lukemista ja asioihin perehtymistä tuskin pysyy mukana keskustelussa, ainakaan turhauttamatta muita keskustelijoita. Keskustelun katkelma avautuu varmasti aiheeseen perehtyneelle fanille paremmin tai kokonaan, mutta tavallinen lukija, jolla ei ole samaa tietämystä ei pysty seuraamaan keskustelua joko ollenkaan tai vain osan siitä ymmärtäen. Lukijalle avautuu tieto siitä, että käsitellään jotakin kieltä ja siihen liittyvää kielioppia. Tietämättä, että kyse on nimenomaan Tolkienin luomasta kielestä, keskustelu voisi olla minkä tahansa meille

11 11 tuntemattoman kielen kieliopista. Kaikki TSH-fanitkaan eivät ole kieliin perehtyneet, mutta he tietävät kuitenkin niiden olemassaolosta. Jo tieto näitten erikoiskielten olemassaolosta voi olla merkittävää, kun rakennetaan omaa faniidentiteettiä osana fanikulttuuria. Vanhat hiekkalaatikon säännöt pätevät siis tässäkin, fanit voivat esittää omaa tietämystään kielestä, josta kaikki eivät tiedä mitään ja parhaimmillaan käyttää näitä kieliä salakielenä keskinäisissä keskusteluissaan jättäen muut keskustelun ulkopuolelle Kyselyn toteutus Hain kyselyyni vastaajia eri keskustelupalstojen ja irc-kanavien (Internet related chat) kautta, paikoista, joissa asialleen omistautuneet fanit ja TSH-henkiset ihmiset keskustelevat muutenkin. Jätin palstoille ilmoituksia, joissa jo otsikossa haettiin nimenomaan TSH-faneja. Näin ollen vastaajat ovat jo itse luokitelleet itsensä faneiksi ennen kyselyyn osallistumistaan. Viesteihin vastanneille lähetin kyselyn sähköpostitse. Päädyin sähköpostikyselyyn, koska sen avulla pystyin hallitsemaan sitä kuinka monta kyselyä olen lähettänyt ja kuinka monta vastausta kyselyyn (Liite 1) sain. Kyselyyn vastasi 32 fania, joista 21 on naisia ja 11 miehiä. Vastaajien ikäjakauma on vuotta ja kaikkien vastaajien keski-ikä 22 vuotta. Yllätyin siitä että naisten osuus on niin vallitseva. En keksi siihen muuta syytä kuin sen, että tytöt ovat monissa muissakin asioissa poikia aktiivisempia ja tunnollisempia osallistujia. En vetäisi tästä kuitenkaan sellaista johtopäätöstä, että naisten osuus TSH-faneina olisi merkittävästi tai lainkaan suurempi.

12 12 3. FANIEN JAKAUTUMINEN ALARYHMIIN Toiselle faniksi tuleminen voi olla eräänlainen heräämisen hetki, erilaisista syistä hän päätyy esimerkiksi TSH-kirjatrilogian pariin ja jää koukkuun. Toiselle faniuden kehittäminen ja sen ylläpitäminen on paremminkin tietoinen sisäinen prosessi, esimerkkinä Jonottajat-dokumentin päähenkilö. TSH-faneiksi tullaan tekemäni kyselyn vastausten perusteella pääosin kahdella tavalla. Ensimmäinen ja yleisempi tapa on lukea trilogia ja kiinnostua sen maailmasta jossain ikävaiheessa. Toinen tapa on niin sanotut uusherännäisyys, eli fanit, jotka ovat tulleet faneiksi elokuvien myötä, joko niin, että trilogia on luettu mielenkiinnolla elokuvien ilmestymistä odotellessa tai sen jälkeen. Jotkut taas ovat tulleet faneiksi vain elokuvien kautta. Olen ollut kiinnostunut tarinoista aina siitä lähtien, kun isäni sanoi, että minun pitäisi lukea kyseinen teos. Aluksi olin kieltämättä hieman vastahakoinen, mutta koska olen lukenut parhaat kirjat isäni suositusten perusteella, päätin lukea teoksen ollessani kuudennella luokalla. Sen jälkeen se ei ole jättänyt minua rauhaan. (N-17, TSH-fanikysely 2004.) Grossbergin mukaan populaarikulttuuriin liittyviä faneja ei voida pitää yhtenä homogeenisenä yleisönä. Alakulttuuristen ryhmien erot tulee huomioida ja niihin tulee suhtautua vakavasti. (Grossberg 1995, 37.) Tuskin kaikki TSH-fanitkaan haluaisivat edes tulla niputetuksi yhden nimikkeen alle. Sävyvaihteluja faniryhmittymien ja yksittäisten fanien välillä kun löytyy tulkitsijasta riippuen niin rivien välistä kuin suoraan sanottunakin. Pyrin seuraavassa luokittelemaan TSH-faneja ensin superfaneihin ja tavallisiin faneihin ja sen jälkeen edelleen erilaisiin alaryhmiin Superfania etsimässä Faniryhmien erottelu ja fanien jakaminen tavallisiin faneihin ja superfaneihin on jossain määrin keinotekoista, koska mitään erityistä mittaria siihen, kuka on

13 13 superfani ja kuka niin sanotusti tavallinen fani, ei ole olemassa. Jokaisella fanilla on siihen oma näkemyksensä. Annoinkin fanien itse luokitella itsensä ja perustella, mitä eroa superfaneilla ja tavallisilla faneilla on saadakseni erilaisia näkemyksiä esille, ja mahdollisesti johdettua vastauksista perusteen superfanin käsitteelle. Tavalliseksi faniksi itsensä luokitteli kaksitoista vastaajaa, superfaniksi kahdeksan vastaajaa, seitsemän vastaajista luokitteli itsensä näiden kahden ryhmän välimuodoksi ja viisi vastaajaa ei osannut luokitella itseään. Tavallinen fani pitää Tarusta kirjana ja/tai elokuvana ja ehkä käy myös lukemassa niihin liittyviä keskusteluja ja juttelee TSH:sta kavereiden kanssa. "Superfani" osallistuu edellisten lisäksi myös TSH-aiheisiin larppeihein, jonottaa elokuvien lippuja rooliasuun pukeutuneena, tapetoi huoneensa TSH-julisteilla, on ehkä kiinnostunut haltiakielestä, osaa jokaisen juonenkäänteen ulkoa ja saattaa huomaamatta käyttää jotain kirjan/elokuvan repliikkiä puheessaan. (N-15, TSH-fanikysely 2004.) Superfaniksi luokittelussa sain hieman ristiriitaisia vastauksia, toiset fanit luokittelivat superfaneiksi Tolkien-fanaatikot, jotka tietävät kaiken mahdollisen Keskimaasta, kirjojen sisällöstä ja muusta Tolkienin tuotannosta. Kun superfaniuden lähtökohdaksi otetaan fanin Tolkien-/TSH-tietopohja, saadaan muun muassa seuraavanlaisia määritelmiä. Superfanilla lienee tarkoitetaan kaltaisiani jotka ovat lukeneet kirjat useampaan kertaan, tietää paljon siitä maailmasta jne kun taas normaalilla TSH fanilla tarkoitetaan (tai se ymmärretään helposti) niitä teinejä ja muita sellaisia jotka pitävät lähinnä elokuvista, mutta eivät ole perehtyneet siihen maailmaan sen enempää.. (M-21, TSH-fanikysely 2004.) Minut voisi varmaankin luokitella "superfaniksi", koska 1) olen opiskellut Tolkienin luomia kieliä ja kirjainmerkkejä, 2) olen osallistunut kahteen elokuvajonotukseen, 3) olen osallistunut aktiivisestitolkien-keskusteluun keskustelufoorumilla, 4) olen lukenut myössuomentamatonta materiaalia Tolkienin maailmasta (HoME, History of Middle Earth -sarja, toim. Christopher Tolkien) (N-21, TSH-fanikysely 2004.) Määritelmät ovat kuitenkin jokaisen vastaajan subjektiivisia näkemyksiä, joten on luonnollista, että niissä on eroja. Subjektiivisuudesta huolimatta niissä on

14 14 selkeitä yhtäläisyyksiä. Osa vastaajista luokitteli superfaneiksi elokuvien myötä aiheesta kiinnostuneet fanit, jotka esimerkiksi vuoraavat seinänsä elokuvien julisteilla. Muun muassa näin kuvailtiin superfania siitä näkökulmasta, että superfani on nimenomaan pääosin elokuvien fani. Super fani" varmasti etsisi KAIKKI tiedot, mitä elokuvasta ja näyttelijöistä saa ja lähettelisi fani postia joka osoitteeseen. Tavallinen, no olisi samanlainen mutta hieman rennompi. Aluksi olinkin "super fani". Sydän lähti rinnasta irti joka kerta kun TSH mainittiin. Nyttemin olen muuttunut aivan tavalliseksi faniksi. (N- 14, TSH-fanikysely 2004.) Fanaattisuus ja asialle omistautuneisuus voi kuitenkin saada erilaisia muotoja. Kaikki fanit eivät suinkaan tee pyhiinvaellusmatkoja kirjailijan haudalle tai muihin tarun kannalta merkittäviin kohteisiin kuten seuraava vastaaja: Mielestäni en ole fanaatikko: pystyn kritisoimaan kirjaa ja kirjailijaa ja uskon, ettei kaikkien maailman ihmisten tarvitse pitää kirjasta. En pukeudu haltiakorviin tai kuvittele oikeasti, että haltioita on olemassa. Toisaalta jonotin kyllä elokuvien ensiiltaliput joka vuosi ja olen lähdössä pian katsomaan Tolkienin hautaa Oxfordiin. Periaattessa olen siis tavallista kiihkeämpi fani, jos ajatellaan, että tavallinen fani vain on lukenut kirjat muutaman kerran (ja pitänyt niistä) ja katsonut elokuvat. (N-21, TSHfanikysely 2004.) Otetaan lähtökohdaksi sitten mikä tahansa tapa määritellä superfani, muutamat vastaajat kiteyttivät asian siihen, kuinka suuri osa elämää fanina oleminen todella on. Joillekin TSH saattaa olla elämän pääsisältö, toisille se on vain harrastus muiden joukossa. Luulen, että "tavallinen fani" on lukenut TSH:n / muutkin kirjat kerran tai lukee ne silloin tällöin, katsoo leffat muutamaan kertaan ja pystyy elämään aivan sujuvasti ilman, että vähintään kerran päivässä löytää itsensä miettimästä esim. sitä, miltä hithlain-köysi tuntui sormissa tai millaista kuitu oli ennen kuin se oli punottu. Että suhteellisuudentaju säilyy edes jollain tasolla... Superfanin suhteellisuudentaju on jo järkkynyt - luulen ma. (N-33, TSHfanikysely 2004.)

15 15 Vastauksissa ilmenee faniuden ylimeneminen, pakkomielteisyys ja todellisuudentajun järkkyminen. Ilman psykologista koulutusta on kuitenkin turha lähteä analysoimaan, milloin näin käy ja mitkä asiat siihen johtavat. Vastauksista kuitenkin huomaa sen, että myös fanit itse pohtivat sitä, missä vaiheessa fanitoiminta on menossa yli, eivätkä he näin ollen tyydy osoittelemaan sormillaan muita, vaan käsittelevät kriittisesti omaakin fanitoimintaansa. Kirjallisuudesta en ole toistaiseksi löytänyt vahvistusta superfani käsitteelle. Internetissä superfani hakusanalla löytyy lähinnä erilaisia fanikauppoja ja keskustelufoorumien keskusteluja eri aihepiireistä, lähinnä urheiluun liittyviä. Mielestäni superfaneista puhuminen TSH-fanien yhteydessä ei kuitenkaan ole tuulesta temmattu, koska osa TSH-faneista on niin keskittyneitä fanina olemiseen ja toimintaan TSH:n ympärillä, että jonkunlainen jako superfanien ja tavallisten fanien välillä on väistämätön Suomalaisten TSH-fanien jakautuminen alaryhmiin Tekemäni kyselyn vastauksia tutkiessani erilaisia faniryhmiä alkoi muodostua enemmänkin. Koska kyseessä ei ole psykologinen tutkimus, ovat luokitteluni lähinnä työkaluja ja arvioita faniuden eri ilmenemismuotojen vertailulle. Jaoin vastaukset viiteen eri ryhmään vastausten perusteella. Vertailua varten nimesin ryhmät seuraavasti: Ryhmän nimi Vastaajista 1) Tolkien-puristit kolme 2) Pitkäaikaiset kirjojen ystävät kolmetoista 3) Uusheränneet kirjojen fanit seitsemän 4) Tasapuolisesti kirjoja ja elokuvia kuusi 5) Elokuvien fanit kolme

16 16 Mitään tiukkoja rajoja eri ryhmien välille on vaikea vetää. Täytyy myös muistaa, että jaottelut ovat tulkintojani vastausten perusteella, joten joku toinen voisi tehdä jaottelun täysin eri tavalla. Joissakin tapauksissa ryhmittelyjen rajamailla on häilyviä tapauksia, joiden kohdalla päätin ryhmittelyn pientenkin yksityiskohtien, jopa kirjoittamisen sävyn perusteella Tolkien-puristit Tolkien-puristit eivät sulata elokuvia joko ollenkaan tai ainakaan niiden eroja kirjoihin nähden. He tietävät Tolkienista ja hänen tuotannostaan kaiken mahdollisen ja jos jotain ei tiedetä, niin se selvitetään. Tolkien-puristit ovat luomani jaottelun ainut ryhmä, joka nimesi itse itsensä. Tähän ryhmään päätyi vastaajista ne, jotka mainitsivat itse purismin vastauksissaan. Puristi katsoo elokuvat lähinnä mielenkiinnosta. Tolkienin kirjallinen tuotanto voi olla puristille kuin jumalan sana, josta poikkeavat näkemykset saatetaan tulkita jumalanpilkaksi. Olen ns. "Tolkien-puristi" eli tietyissä asioissa tunnistan itsessäni fanaattisuutta eli esim. sinällään elokuvana näyttävien TSHelokuvien tarinan silpomiset olivat minun mielestäni lähestulkoon pyhäinhäväistystä ja olin todella järkyttynyt kun viimeinen elokuva vielä palkittiin parhaan käsikirjoituksen Oscar-palkinnolla (N-37, TSH-fanikysely 2004.) TSH on puristille selkeästi vain osa Tolkienin maailmaa. Puristi on tutustunut Tolkienin tuotantoon laajemminkin ja antaa tietämyksensä myös näkyä, varsinkin kun hänellä on vertaistaan keskusteluseuraa. Puristi ei voi olla teinifani, joka on löytänyt Tolkienin tuotannon elokuvien kautta, vaan puristiksi täytyy kypsyä pitkän Tolkien-suhteen kautta. Puristit myös analysoivat TSH:aa syvällisesti ja ajattelevat tarinan kehitystä muun muassa sen lähteiden kautta. Tolkienin luoman maailman vaikuttavuus - sen laajuus ja syvyys. Eri henkilöhahmojen syvällisyys, esim. TSH on pitänyt lukea useamman kymmenen kertaa, että on alkanut nähdä hahmojen sisäisiä ristiriitoja yms. - vai pitikö sittenkin itse ikääntyä ensin. Keski-maan maantieto ja kasvillisuus kiehtovat minua myös

17 17 suuresti. Tarinoissa näkyvät ne lähteet, joista Tolkien ammensi, ja minusta se on hyvä, koska olen lukenut mm. kansalliseepoksia jo ennen kuin olin TSH:sta kuullutkaan. (N-33, TSH-fanikysely 2004.) Itsensä Tolkien-puristeiksi luokittelevat, yleensä vanhemmat vastaajat, pitävät nuorempia teinifaneja lähinnä naurettavina. Kaikki tähän ryhmään ryhmittelemäni vastaajat myös painottavat Tolkienin osuutta fantasiakirjallisuuden syntyyn. TSH on "fantasioiden fantasia" eli sarallaan ensimmäinen ja viimeinen, minkä pariin palaan lähes vuosittain etenkin sen jälkeen kun olen törmännyt huonoon fantasiakirjallisuuteen, mikä tuntuu vain kopioivan Tolkienin ideoita. (N-37, TSH-fanikysely 2004.) Ehkä kyselyyni vastanneet puristit eivät kuitenkaan ole vielä niitä kaikista tiukimpia puristeja, koska ne kaikista tiukimmat puristit tuskin olisivat koskaan vastanneetkaan kyselyyni pitäen sitä liian teinimäisenä johtuen useista elokuviin liittyvistä kysymyksistä. Tampereen yliopistossa keväällä 2003 pidetyn mediakulttuurin digitaalinen populaarikulttuuri -kurssin innoittamana kirjoitetussa artikkelissa Fight club - rule kerrotaan TSH-fanien salaseuratoiminnasta. Artikkelin pohjalle tehtyjen haastattelujen perusteella esitellään TSH-fanien salaseura, johon kuuluu jäseniä eri maista. Salaseura on eriytynyt artikkelissa mainitsemattomalta yleiseltä TSH-fanifoorumilta omaksi ryhmittymäkseen, johon pääsee vain salasanan avulla. Salaseuran jäsenet kutsuvat uusia jäseniä äänestyksen perusteella yleiseltä TSH-keskustelufoorumilta. Salaseurafaneja yhdistänee keskinäinen syvällinen ystävyys, joka on syntynyt vahvan yhteisen mielenkiinnon kautta. (Alatalo, S., Puranen, M. & Toivonen, K elektroninen dokumentti.) Näitä faneja voi ajatella todellisina puristeina. He ovat iältään yleensä vanhempia kuin esimerkiksi suurin osa kyselyyni osallistuneista TSH-faneista.

18 Pitkäaikaiset kirjojen ystävät TSH-kirjoista kauan sitten kiinnostuneet ovat lukeneet kirjat vuosia sitten joko lapsena tai varhaisteininä ja jääneet niihin koukkuun. Pitkäaikaiset kirjojen ystävät on ehdottomasti suurin ryhmä vastaajien keskuudessa. Heillä on paljon tietoa Tolkienin tuotannosta muutenkin, mutta he eivät ole niin ehdottomia kuin puristit. He nauttivat pääosin myös elokuvista, mutta eivät anna niille kovin suurta arvoa. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös niitä, jotka eivät sulata elokuvia tai niiden muutoksia kirjoihin nähden. Ehdottomasti kirjat. Elokuvat ovat kyllä todella hienon näköisiä ja kuuloisia, mutta juoni on raiskattu perusteellisesti. Jotkut sanovat ettei elokuvan pidäkkään olla samanlainen kuin kirjan, mutta minusta elokuvat olisivat miljoona kertaa parempia jos juonta ei olisi lähdetty muuttelemaan. Joittenkin lukujen poistamisen voisi ehkä elokuvassa vielä katsoa läpi sormien, mutta ei esim. Gimlin tekemistä pelleksi tai joittenkin kohtausten lisäystä toiminnan takia, kuten Aragornin tippuminen jyrkänteeltä Kaksi Tornia - elokuvassa. (M-17, TSH-fanikysely 2004.) Pitkäaikaiset kirjojen ystävät on myös ikärakenteeltaan kirjavin ja samalla suurin joukko. Toisille lapsuuden lukukokemuksista on luonnollisesti pidempi aika kuin nuoremmille vastaajille, mutta luokittelin tähän ryhmään vastaajista ne, joihin aikavyöhyke elokuvien tekemisestä ei ylety, eli kirjoihin on tartuttu niiden itsensä takia tai jostain muusta syystä. Aloitin lukemisen ensimmäisen kerran pahassa lukutoukkaiässä n vuotiaana. Aloitin lukemisen epähuomiossa osasta nro. 3 ja olin ihan pihalla ja jätin kesken. Luin vissin n. 10 vuotiaana Lohikäärmevuoren ja palasin Tarun pariin siinä 11 vuotiaana se oli sitten menoa. (M-35, TSH-fanikysely 2004.) Pitkäaikaisilla kirjojen ystävillä suhde TSH-kirjatrilogiaan tuntuu olevan lämminhenkinen, ei niinkään fanaattinen, ystävyyssuhteentapainen kiinnostus Tolkienin maailmaan. Toisille lempitarun näkeminen valkokankaalla on ollut jopa vuosikymmenien pituinen odotus, joten tästäkin joukosta löytyy elokuvalippujen jonottajia. Kaikkia elokuvat eivät kuitenkaan miellyttäneet, jokainen kun ei voi nähdä sitä omaa mielikuvaansa, jonka on kirjoja lukiessaan

19 19 itse kuvitellut. Jollain tapaa yllättävää on se, kuinka moni nuorempikin fani suhtautuu elokuvien muutoksiin kirjoihin nähden niin kriittisesti kuten esimerkkini 17-vuotias. Jotenkin tällaista puristista näkemystä odottaisi enemmän vanhemmilta vastaajilta. Toisaalta taas monelle nuorelle tärkeät jutut ovat todella tärkeitä ja maailma näyttäytyy niidenkin osalta mustavalkoisempana kuin elämänkokemusta keränneillä vanhemmilla faneilla Uusheränneet kirjojen fanit Uusheränneet kirjojen fanit on ryhmä, jonka jäsenet vannovat kirjojen nimeen, mutta ovat tarttuneet niihin vasta viimeistään vuonna 1999 eli kun elokuvia oltiin jo tekemässä ja tieto niistä oli levinnyt julkisuuteen. Voin olettaa, että monien mielenkiinto on herännyt, kun he ovat kuulleet elokuvien olevan tulossa ja ehkä heille on syntynyt jonkinlainen tarve lukea teos ennen elokuvien katsomista, jotta he pystyivät katsomisen jälkeen osallistumaan keskusteluun elokuvien toteutuksesta verrattuna kirjoihin. Siitä lähtien kun sain kuulla elokuvien olevan tekeillä eli syksystä 1999 varmaankin. Tuntui, että minua hävettäisi jos näkisin elokuvat ennen kuin olen lukenut kirjat. Lainasin sitten Hobitin kirjastosta ja luin sen päivässä. Taru Sormusten Herrasta oli sen jälkeen vuorossa, siihen meni pidemmän aikaa. (M-27, TSHfanikysely 2004.) Uusheränneet kirjojen fanit korottavat ehkä jossain määrin liiaksikin kirjat korkeammalle jalustalle kuin elokuvat, ainakin he muistavat mainita siitä monessa yhteydessä, että nimenomaan kirjat ovat se faniuden kohde eikä elokuvat, vaikka elokuvia olisi tullut katsotuksi useampaan kertaan. Kirja on Tolkienin hengentyö ja ainakin suurinpiirtein sellainen kuin hän sen halusi olevan. Elokuvissa Jacson on korostanut (kai) omia näkymyksiään ja kehitellyt täysin turhia kohtauksia. varsinkin kaksi tornia sai minut näkemään aluksi punaista, mutta nyt katson sen vain yhdeksi tulkinnaksi kirjasta. (N-17, TSH-fanikysely 2004.)

20 20 Mielikuvieni mukaan tämän ryhmän edustajat eivät välttämättä ilmaise kiinnostuksensa tuoreutta esimerkiksi pitkäaikaisille kirjojen ystäville. He saattavat saamani mielikuvan mukaan peitellä tuoreuttaan jopa liialliseen menevällä yksityiskohtien pänttäilyllä ja sen kautta niillä brassailulla keskusteluissa Tasapuolisesti kirjoja ja elokuvia Tasapuolisesti molempia -ryhmään kuuluvat ne fanit joille molemmat, kirjat ja elokuvat, edustavat omaa taiteenlajiaan tasapuolisesti. Tämä niin sanottu välijoukko pitää molemmista, heille elokuvat ovat onnistuneita elokuvataiteen luomuksia ja kirjat kirjallisuuden teoksia. kummallakin on hyvät ja huonot puolensa...kirjat ruokkii mielikuvitusta huomattavasti enemmän kuin elokuvat...toisaalta kirjoissa tulee tylsä kohta niin saattaa jäädä kirja siihen koska tylsistyy...toisaalta elokuvat on tehty yhden ihmisen mielikuvien perusteella jolloin se on aika rajoittunut... (M-23, TSH-fanikysely 2004.) Tasapuolisesti molempia -ryhmän edustajia saatetaan nähdä elokuvien lippujen jonotuksissa yhtä hyvin kuin Tolkien-seuran kokoontumisissakin. Kaksi kuudesta on jonottanut elokuvalippuja. Tähän ryhmään päätyneistä vastaajista useimmat valitsivat kirjan elokuvaa merkittävämmäksi, mutta annoin jonkun verran painoarvoa myös sille, mistä fanius on kehittynyt. Esimerkiksi yksi vastaajista sanoi olleensa kiinnostunut TSH-tarinoista noin kahdeksan kuukautta. Aika viittaisi siihen, että mielenkiinto tarua kohtaan on syntynyt elokuvien kautta. Törmäsin Taru Sormusten Herra kirjaan vahingossa kirjastossa vuonna Siitä asti olen ollut kiinnostunut Sormusten Herrasta ja muusta Tolkienin tuotannosta. Nyt kun vielä elokuvatkin tehtiin niin innostus sen kun kasvoi. (N-18, TSH-fanikysely 2004.) Jotkut vastaajista päätyivät tähän ryhmään, jos he mainitsivat vastauksissaan sekä elokuvat että kirjat, ja vaikka kirjat mainittiinkin varsinaisena faniuden

21 21 kohteena, mutta elokuvat on katsottu yli kymmenen kertaa, päätyi vastaaja tähän kategoriaan. Elokuvan kautta sain tietää koko tarinasta, mutta kirja on minulle rakkaampi ja "oikeampi" Taru. Vastaan siis ehkä kirjat, koska ne sisältävät koko alkuperäisen komeuden, jonka pieniä, hienoja yksityiskohtia ei muutamaan elokuvaan voi IKINÄ sisällyttää. Vaikka kyllä elokuvienkin toteutus oli ensiluokkaista! (N-17, TSHfanikysely 2004.) Tasapuolisesti molempia ryhmän edustajat eivät suhtaudu elokuviin halveksuvasti, toisin kuin monet edellisiin ryhmiin kuuluvat Elokuvien fanit Kirjaa lukemattomat elokuvien fanit ovat pääosin teinifaneja, joiden mielenkiinto ja ihailu kohdistuvat elokuvien näyttelijöihin tarinan ohessa tai elokuvien julisteilla peitetään oman huoneen kaikki seinät. Heitä lukeminen ei ole kiinnostanut tai siihen ei ole muilta kiireiltään ehtinyt paneutumaan. Tämä on vastaajista pienin ryhmä. Laskin tähän kategoriaan 32 vastaajan joukosta kolme. Kysyessäni, kumman kannattajia vastaajat ovat, sain tähän kategoriaan kuuluvilta seuraavankaltaisia vastauksia: Molemmat ovat todella hyvin tehtyjä. Kirjassa on paljon kaikkea hyvää mitä elokuvissa ei ole, ja kirjaa lukiessa voi kuvitella itse kaiken, toisin kuin elokuvaa katsoessa, mutta sanoisin silti että elokuvat, koska pidän näyttelijöistä, ja siitä miten huolella elokuvat on tehty pieniä yksityiskohtiakin myöten. (N-16, TSH-fanikysely 2004.) Toinen tämän ryhmän määrittelevä tekijä on se, kuinka kauan fani on ollut TSHfani. Kun kerran kyseessä on elokuvien fani, ei aikakaan voi olla kovin pitkä. Toisin sanoen tähän ryhmään kuuluvat tuskin olisivat löytäneet Tolkienin tuotantoa ilman elokuvia. Siitä asti kun näin Sormuksen Ritarit ensikertaa elokuvateatterissa. (N-16, TSH-fanikysely 2004.)

22 22 Kaksi kolmesta tähän ryhmään kuuluvasta on nähnyt TSH:aan liittyviä unia (liite 2). Toinen heistä kertoo unestaan, jossa hänen kertomuksessaan seikkaili nimenomaan elokuvien näyttelijöitä eikä niinkään kirjan hahmoja, kuten kirjojen faneilla taas vastaavasti oli. Näyttelijöiden mainitseminen vastauksissa painotti myös elokuvien merkitystä fanille Jonottajat Viiden eri faniryhmän lisäksi poimin tähän vielä ne, jotka vastauksissaan kertoivat jonottaneensa elokuvien lippuja. En pidä tätä ryhmää omana alaryhmänään, vaan siihen kuuluu vastaajia kutakuinkin kaikista edellä jaottelemistani ryhmistä, paitsi puristeista ja elokuvien faneista. Jälkimmäisen syynä uskoisin olevan sen, että he olivat sen verran nuoria, etteivät he välttämättä päässeet jonoihin vanhempien kiellon takia. Vastausten määrä ei kuitenkaan ole mikään kovin suuri, joten sen perusteella ei voi olettaa, ettei elokuvien fanit -ryhmän edustajia olisi jonottamassa ollut. Päinvastoin uskon elokuvien fanit -ryhmän edustajien olevan niitä, jotka osallistuivat mitä todennäköisimmin varsinkin kahden viimeisen elokuvatrilogian osan lippujen jonotuksiin. Kahden viimeisen elokuvan sen vuoksi, että elokuvien fanit ovat tulleet faneiksi elokuvien kautta ja uskoisin, että tuolloin on täytynyt nähdä jo ensimmäinen elokuvatrilogian osa tullakseen niiden faneiksi. Kyselyyn vastaajista kymmenen kertoi osallistuneensa elokuvalippujen jonotukseen. Heistä viisi on naisia ja viisi miehiä. Lisäksi yksi naisvastaaja vastasi jonottaneensa puhelimessa, mutta jätän sen seuraavissa laskuissa huomioitta. Kolme vastaajista oli jonottanut kaikkien kolmen elokuvan lippuja, heistä kaksi miestä ja yksi nainen. Viisi vastaajaa jonotti kahteen elokuvaan, yleisimmin Kaksi tornia ja Kuninkaan paluu elokuviin (neljä viidestä) kun taas yksi heistä jonotti Sormuksen ritarit sekä Kuninkaan paluu elokuvien lippuja. Yhdessä jonotuksessa olleista toinen jonotti Sormuksen ritarit ja toinen Kuninkaan paluun lippuja. Vastanneiden jonossa viettämä aika vaihteli 40 minuutista lähes viiteen vuorokauteen, keskimääräinen jonotusaika oli 36 tuntia. Yllättävää on kyselyyn vastanneiden jonottajien ikärakenne, heidän keski-

23 23 ikänsä kun on 23,2 nuorimman heistä ollessa 19-vuotias. Varsinkin kun jonotusta on pidetty nimenomaan teinimeininkinä. Jonottajat-dokumentin kaksi viikkoa jonottaneet päähenkilö Jesse Jokela ja hänen kahdeksan ystäväänsä olivat tätä keskiarvoa nuorempia, vuotiaita. Seitsemän kyselyyn vastanneesta jonottajasta sanoi jonottaneensa koska halusi lipun elokuvan ensi-iltaan. Muut syyt olivat huvin vuoksi sekä mahdollisuus tehdä jotakin normaalista poikkeavaa. Samanhenkiset kanssajonottajat - saattoi tuntea kuuluvansa joukkoon. Sitäpaitsi se oli muutenkin varsin hauskaa. Ei sitä ihan milloin tahansa pääse telttailemaan talviseen Helsingin Ehkä keskustaan! (M-19, TSH-fanikysely 2004.) Jonottaessa vastaajat viettivät aikaansa lähinnä muiden jonottajien kanssa kommunikoiden, mietiskelemällä, elokuvia katsellen ja nukkumalla. Jonottajatdokumentista käy esille, kuinka osa jonottajista oli varustautunut urakkaansa tuomalla mukaansa muun muassa videopelejä ja television videoiden katselua varten. Tennispalatsissa oli järjestetty jonottajille myös yönäytöksiä viimeisen jonotusyön ajankuluksi. Ohjelmassa oli myös lautaroolipelejä, ja lähes läpi yön auki olleet kahvilapalvelut. Dokumentin päähenkilö Jesse Jokela muistuttaa kuitenkin, että ihmisten kanssa se aika parhaiten kuluu ja siitä hän pyrkii myös nauttimaan. (Jonottajat-dokumentti 2004.)

24 24 4. SAMAISTUMISEN KAUTTA YHTEISÖN JÄSENIKSI 4.1. Identifikaatio ja samaistuminen Samaistumisen eli identifikaation käsite on alun perin peräisin Freudilta, jonka mukaan lapsi samaistuu ihailemaansa esikuvaan kuten vanhempaansa. Freudin identifikaation käsitteessä samanlaisuutta pidetään identifikaation seurauksena, ei syynä. Samaistumisen perusmerkitys on Freudin perusmääritelmästä muuttunut. Elokuvaan samaistuttaessa voidaan samaistua moniin eri asioihin, kuten ympäristöön, hahmoihin ja elämäntilanteisiin. Sama elokuva voi näin ollen tarjota samaistumiskohteita monelle erilaiselle katsojalle. (Kytömäki 2000, 171.) TSH on tästä syystä hyvä esimerkki niin kirjoina kuin elokuvinakin, koska samaistumisen kohteita on monelle erilaiselle katsojalle. TSH:ssa minuun suurimman vaikutuksen lienee tehnyt maailma kirjojen takana. Juoneltaan ja tarinankerronnaltaan sinänsä kirjat eivät ole mitenkään ylivertaisia (vaikka todella hyviä toki silti) minun näkökulmastani. Mutta Keski-Maa maailmana kiehtoo suuresti, kaikkine pikkudetaljeineen siinä missä avoimeksi jääneine kysymyksineenkin. (M-19, TSH-fanikysely 2004.) Identifikaatio on tärkeä osa katsomiskokemusta. Katsoja samaistuu elokuvan roolihahmoihin, mutta useimmiten katsoja tuntee olevansa osa elokuvan maailmaa eräänlaisena objektiivisena osallistujana, joka ei pysty vaikuttamaan tarinan kulkuun. Katsojalla on näin niin sanottu silminnäkijätunne. Katsoja kuitenkin jännittää päähenkilöiden puolesta ja tietää usein enemmän kuin päähenkilö esimerkiksi tulevasta vaarasta. Katsoja eläytyy ja etääntyy elokuvasta sykleissä, joten hän ei koskaan uppoa täysin elokuvaan niin, että hän unohtaisi todellisuuden olemassaolon, vaikka usein eläytyykin elokuvan todellisuuteen syvästi. Fiktiivisen maailman henkilöt voidaan tuntea kanssaihmisinä (vai pitäisikö kenties sanoa kanssaeläjinä kun puhutaan TSH:sta, kaikki sen maailman asukkaat kun eivät ole ihmisiä, mutta samaistuminen eri hahmoihin on silti mahdollista) ja näin yleisimmin hahmoihin kohdistuvat tunteet ovat sympatia, sääli, ihailu, toivo ja pelko. (Kytömäki 2000, ) On varsin loogista ajatella katsojaa silminnäkijänä. Hänhän ei pysty

25 25 vaikuttamaan tapahtumien kulkuun, vaan katsoo tapahtumia hänelle esitetyllä tavalla. Monelle kirjan lukeminen on kuitenkin rakkaampi kokemus kuin elokuvan katsominen, koska lukiessaan ihminen voi itse kuvitella tapahtumat ja eläytyminen henkilöhahmoihin voi olla syvempää kuin elokuvaa katsoessa. Suurimmalle osalle TSH-faneista tarina on entuudestaan tuttu kirjojen lukemisen kautta, joten elokuvia katsottaessa samaistumisen kohteet ovat jo tuttuja ja katsojalla on tiedossaan ainakin pääpiirteisesti, mitä elokuvassa on tulossa. Yllätyksenä katsojalle tulisivat näin ollen elokuvakerronnalliset tavat toteuttaa tuttu tarina sekä fanien kiistelemät eroavaisuudet kirjoihin nähden. Eroavaisuudet voivat pahimmillaan tuhota fanin elokuvaelämyksen, jos hän jää liiaksi miettimään niitä, sen sijaan että hän keskittyisi nauttimaan elokuvasta. Elokuvateoriassa eläytymistä fiktiiviseen maailmaan ja illuusiota fiktiivisessä maailmassa läsnäolosta kutsutaan diegeettiseksi efektiksi. Tutkijoiden mukaan diegeettisessä efektissä on kyse juuri siitä, että katsoja eläytyy fiktiiviseen maailmaan tuntien olevansa mukana tapahtumia, mutta kuitenkin näkymättömänä havainnoitsijana tai silminnäkijänä. Elokuvaan eläydyttäessä katsojan huomio on kiinnittynyt elokuvan tapahtumiin ja maailmaan, tietoisuus elokuvasta teoksena on häivytettynä taka-alalle. Suurimmastakin eläytymisestä huolimatta katsoja säilyttää silti tarkkailijan roolinsa, koska häneltä puuttuu toiminta-aspekti kuuluakseen osaksi elokuvan maailmaa. (Kytömäki 2000, ) Voisi ajatella että TSH-fanit, jotka pukeutuvat TSH-rooliasuihin tai pelaavat TSH-liveroolipelejä, pyrkivät lähemmäksi eläytymisen kohdettaan. He ottavat osaa toimintaan. Näin ollen elokuvan tapahtumat eivät esiinny heille enää vain kaksiulotteisena katsomiskokemuksena vaan he voivat konkreettisesti uppoutua tarun maailmaan. Samaistuminen ilmenee myös puhetyylien ja repliikkien lainaamisena. 19 fanikyselyyn vastanneista 32:sta kertoo käyttäneensä TSH:n hahmojen puhetyyliä tai repliikkejä joissakin tilanteissa. (TSH-fanikysely 2004.) Myös Jonottajat-dokumentissa Helsinkiä valloittavat ennen elokuvan ensi-iltaa rooliasuihin pukeutuneet ja repliikkejä lainaavat fanit. Puolet vastaajista taas kertoi nähneensä unia (liite 2), jotka liittyvät TSH:aan (TSH-fanikysely 2004).

26 26 Fanit samaistuvat niin elokuviin, kirjoihin kuin toisiin faneihinkin. Toisten fanien tuoma tuki ja ymmärrys on monelle tärkeä osa fanina olemista, fani-identiteettiä ja oman paikan löytämistä faniyhteisöstä. TSH:n moniulotteinen maailma tarjoaa erilaisia samaistumisen kohteita eri lukijoille ja katsojille Eksyksissä elokuvan todellisuudessa Elokuvan ontologiaa eli olemassaoloa tutkinut Karl Popper jakaa maailman kolmeen eri ulottuvuuteen. Ilkka Niiniluoto (1990) käsittelee Popperin teoriaa elokuvan todellisuussuhdetta arvioivassa filosofisessa artikkelissaan. Jaottelun mukaan maailmassa yksi on materiaalinen luonto, maailmassa kaksi tajunta ja maailmassa kolme aineellisen ja henkisen kulttuuriin muodosteet. Kirjat tai elokuvat sopisivat tällöin maailmaan kolme. Monesti elokuva tai kirja on kuitenkin osa maailmaa yksi, tai ainakin esittää sitä. Kirjan lukija tai elokuvan katsoja muodostaa siitä oman näkemyksensä alitajunnassaan eli maailmassa kaksi. (Niiniluoto 1990, ) TSH:aa voidaan ajatella tämän kautta monitasoisena eri maailmojen rajoja rikkovana teoksena. TSH ei ole suora kuvaus maailmasta yksi, eli sen tapahtumat eivät ole tapahtuneet tässä maailmassa. Lukijoiden ja katsojien tajunnassa (maailmassa kaksi) tapahtumat kuitenkin voivat esittäytyä todellisina vaikka kyseessä onkin fantasiatuote. Jos leikitellään hieman teorian maailmojen rajalla, voidaan ajatella TSH-kirjoja oman todellisuutensa alkuperäisenä muotona ja ilmaisuna, jolloin ne kuuluisivat maailmaan yksi ja niiden perusteella tehdyt elokuvat maailmaan kolme. Tai jos miettii vielä pidemmälle niin, että Tolkienin kirjoissaan esittelemä maailma on olemassa maailmana yksi ja kirjat ovat näin siitä esitettyjä versioita, jotka taas kuuluvat maailmaan kolme. TSH-faneille kirjat ovat alkuperäinen Tolkienin maailman muoto, josta elokuvat ovat versioita. Elokuvat kuuluvat tässäkin maailmaan kolme. Jos Tolkienin maailmaan uppoutuu niin täysin, että se alkaa edustaa oikeaa maailmaa, tällöin maailma on siirtynyt kokijan tajunnassa, eli maailmassa kaksi, tasolle, jossa se edustaakin eräänlaista maailmaa yksi. Ehkä nämä Tolkienin luoman maailman tasot ovatkin kaikki katsojan tai lukijan tajunnan maailman kaksi sisään rakentuneita maailmoja. Kyseessä on kuitenkin

27 27 sen verran filosofinen kysymys, että sen tutkimiseen tarvittaisiin kokonaan erillinen ja erilainen tutkimus. Ajatusleikistä huomaa kuitenkin sen, että ei ole mitenkään epätodennäköistä, että jollakin fanilla voi(si) helposti mennä todellisuudet sekaisin, varsinkin jos aikaa TSH:n tutkimiseen käyttää runsaasti. TSH tarjoaa monelle fanille paon todellisuudesta. Pakoa todellisuudesta eli eskapismia ei kuitenkaan pidä sekoittaa todellisuudentajun järkkymiseen. Useat kyselyyn vastaajista mainitsivat eskapismin syyksi, miksi TSH on heidän mielestään mahtava tarina (TSH-fanikysely 2004). Sen kautta pääsee pakoon pahaa maailmaa. Katsoja/lukija haluaa unohtaa normaalielämän ja eläytyä maailmaan, jossa arvokäsitykset ovat selkeämpiä. TSH-maailmassa on eroteltavissa selkeä hyvä paha-akseli, mikä todellisesta maailmasta puuttuu. Tolkien on luonut tarun, mutta myös sille historian ja kokonaisen maailman. Nykymaailman kauheuksien keskellä se tarjoaakin monelle kaivatun pakopaikan todellisuudesta TSH-yhteisöt Yhteisöllä tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jolla on jotakin yhteistä. Käsite on sinänsä epätarkka, koska sillä ei ole kiinteätä määritelmää, vaan yhteisö voi yhtä hyvin olla muutaman ihmisen muodostama ryhmittymä yhtä hyvin kuin kansakuntakin. Yhteisö viittaa kuitenkin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että tietyllä ryhmällä on jotakin yhteistä, oli se sitten uskonto, mielenkiinto tai perhesiteet. Jotta voidaan puhua yhteisöstä, on sen täytynyt muodostua jollakin tavalla. Heikki Lehtonen (1990) esittää kaksi yhteisön muodostumisen kehitysprosessia. Ensimmäisessä kehitysprosessissa yhteisyys nähdään vuorovaikutuksesta kehittyvänä ilmiönä, jossa jäsenten ryhmäidentiteetti kehittyy toiminnan kautta. Toinen kehitysprosessi kuvaa yhteisyyttä yhteenkuuluvuuden tunteena. Tällöin yhteisöllisyys on enemmän symbolista ja keskittyy yhteiseen tietoisuuteen. (Lehtonen 1990, elektroninen dokumentti.) TSH-yhteisöjä voisi pitää nimenomaan symbolisina yhteisöinä, jolloin yhteinen tekijä on nimenomaan yhteinen mielenkiinnon kohde.

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

9.-luokkalaisen kulttuurikansio

9.-luokkalaisen kulttuurikansio 9.-luokkalaisen kulttuurikansio Kokoa kulttuurikansioon puolen vuoden ajan kulttuurielämyksiäsi. Kulttuurikansio palautetaan opettajalle 31.3. 2009. Liimaa pääsyliput kansioon! Pakolliset sivut Huom! -

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7.5.2015

Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7.5.2015 Pulkka vai liukuri? Matilda Saari Isojoen Koulukolmio 7..21 Matilda Saari, Pulkka vai liukuri, 7..21 Sisällysluettelo 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...3 2.2 Kahvi vai

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 Koulupalaute: Henrikin koulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman koulunne oppilaiden

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Autismiosamäärä. Nimi: ********************************************************************************

Autismiosamäärä. Nimi: ******************************************************************************** Autismiosamäärä AQ Nimi: ******************************************************************************** Lue jokainen väite huolellisesti ja arvioi, miten voimakkaasti olet tai sen kanssa. 1. Teen mieluummin

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma

Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma AUDIOVISUAALISEN MEDIAKULTTUURIN KOULUTUSOHJELMA 2016 Maanantai 13.6.2016 klo 9.00 13.00 (F2066 ja F2063) Tehtävä 1 - Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma Tehtävän materiaalit Lyhytelokuva

Lisätiedot

Päiväkirjamerkintä Koetan edetä vaistolla ja pakottamatta. Koetan lähestyä autenttisuutta luottamalla intuitioon ja siihen, mitä en osaa

Päiväkirjamerkintä Koetan edetä vaistolla ja pakottamatta. Koetan lähestyä autenttisuutta luottamalla intuitioon ja siihen, mitä en osaa 1 2 3 Päiväkirjamerkintä 21.1.2014 Koetan edetä vaistolla ja pakottamatta. Koetan lähestyä autenttisuutta luottamalla intuitioon ja siihen, mitä en osaa aina järkeistää, mutta mikä ohjaa valintoja sen

Lisätiedot

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry Vuonna 2015 Suomessa on kv-adoptoituja noin 4 500, joista 1 000

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys I. Alle vuoden ikäisen vanhemmille. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys I Alle vuoden ikäisen vanhemmille www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 LAPSEN KIELEN KEHITYS Lapsen kieli kehittyy rinnan hänen muun kehityksensä kanssa. Puhetta

Lisätiedot

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille

TEHTÄVÄEHDOTUKSIA. Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille TEHTÄVÄEHDOTUKSIA Lukudiplomitehtävät 1.- ja 2. luokkalaisille 1. Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä. 2. Kirjoita postikortti jollekin kirjan henkilölle. 3. Tee kartta kirjan tapahtumapaikoista. 4. Piirrä

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Ryhmätyöt OPETUSAINEISTO USKO, TOIVO, RAKKAUS. Merimiestatuoinnit. Linnéa de Laval, Ruotsin merimuseon museolehtori www.sjohistoriska.

Ryhmätyöt OPETUSAINEISTO USKO, TOIVO, RAKKAUS. Merimiestatuoinnit. Linnéa de Laval, Ruotsin merimuseon museolehtori www.sjohistoriska. Ryhmätyöt Merimiestatuoinnit OPETUSAINEISTO USKO, TOIVO, RAKKAUS Linnéa de Laval, Ruotsin merimuseon museolehtori 1 Ryhmä 1 Olette saaneet käteenne noin 10 tatuointikuvaa. Tatuointikuvat ovat kuvia, joita

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa ETELÄ-KARJALAN MUSEO Opetusmateriaalia näyttelyyn Kolme karjalaista kaupunkia Kolme karjalaista kaupunkia kertoo Lappeenrannan, Viipurin ja Käkisalmen keskeisistä vaiheista. Lappeenranta sopii näiden kaupunkien

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot