DB2. DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DB2. DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1009-00"

Transkriptio

1 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas GC

2

3 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas GC

4 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä kohdassa Huomioon otettavaa olevat tiedot. Tekijänoikeustiedot Tämä julkaisu sisältää IBM:lle yksinoikeudella kuuluvaa tietoa. Julkaisu on lisensoitua aineistoa, ja siihen sovelletaan tekijänoikeuslakia. Julkaisun tietoihin ei sisälly tuotetakuuta, eikä mitään tässä julkaisussa esiintyvää väitettä ole tulkittava sellaiseksi. Voit tilata IBM:n julkaisuja Internetistä tai IBM:n paikallisen edustajan kautta. v IBM Publications Center -tietokeskus on osoitteessa v IBM:n paikallisen edustajan yhteystiedot saat IBM Directory of Worldwide Contacts -sivustosta osoitteesta IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita. Copyright International Business Machines Corporation 1993,2006. Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Tämän julkaisun käyttäjät v Osa 1. DB2-työasemayhteyksissä huomioon otettavaa Luku 1. DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus Luku 2. Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client Luku 3. DB2-työasemaohjelmien asennustapoja Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen 9 Osa 2. DB2-työasemaohjelmien asennus Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset Levytila- ja muistivaatimukset DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (AIX) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Windows) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Linux) Ytimen parametrien muutto (Linux) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (HP-UX) Ytimen parametrien muutto (HP-UX) Suositeltavat ytimen kokoonpanoparametrit (HP-UX) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Solaris-käyttöjärjestelmä) Ytimen parametrien muutto (Solariskäyttöympäristö) DB2 Connect -tuotteen asennusvaatimukset pääkonejärjestelmissä ja keskisuurissa tietokonejärjestelmissä Luku 6. DB2-työasemaohjelmien asennus DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows)...31 DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux)...33 Osa 3. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon Luku 7. Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt Tuetut työasema- ja palvelinversioiden yhdistelmät 42 Luku 8. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyden määritys Tietokantayhteyden määritys manuaalisesti kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyden määritys etsimällä verkkoa kokoonpanoapuohjelman avulla Työasemaprofiilin luonti ja käyttö tietokantayhteyksien määritykseen Työasemaprofiilin luonti kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyksien määritys työasemaprofiilin avulla käyttämällä kokoonpanoapuohjelmaa..49 Tietokantayhteyden testaus kokoonpanoapuohjelman avulla LDAP-yhteyskäytännössä huomioon otettavaan LDAP-yhteyskäytäntöön liittyviä seikkoja Luku 9. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon komentorivisuorittimen avulla Työasema- ja palvelinohjelman välisten yhteyksien määritys kokoonpanoon komentorivisuorittimen avulla Tietoliikenneparametrien arvojen tunnistus TCP/IP-parametritaulukko työaseman ja palvelimen välisen yhteyden määritystä varten.52 Nimettyjen prosessiyhteyksien parametritaulukko yhteyksien määritykseen työasemassa Työaseman tiedostojen päivitys Pääkone- ja palvelutiedostojen päivitys TCP/IP-yhteyksiä varten Palvelinsolmun lisäys kuvausluetteloon työasemasta 55 TCP/IP-solmun lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla...55 Copyright IBM Corp. 1993,2006 iii

6 Nimettyjen prosessiyhteyksien solmun lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla Tietokannan lisäys kuvausluetteloon työasemasta..57 Tietokannan lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla Tietokantaa kuvausluetteloon lisättäessä käytettävien parametrien arvojen taulukko...59 Työaseman ja palvelimen välisen yhteyden testaus komentorivisuorittimen avulla Osa 4. DB2-työasemaohjelman käyttöönotto suppean työasemaohjelman topologiassa (Windows) Luku 10. Suppean työasemaohjelman topologian yleiskuvaus (Windows) Luku 11. Suppeiden työasemaohjelmien asennuksen yleiskuvaus (Windows).. 67 Suppeiden työasemaohjelmien asennuksen yleiskuvaus (Windows) DB2 Client- tai DB2 Connect Personal Edition -ohjelman asennus koodipalvelimeen (Windows)..67 Koodihakemiston määritys kaikkien suppeiden työasemien käyttöön (Windows) Suppean työasemaohjelman vastaustiedoston luonti (Windows) Koodipalvelimeen liittyvän verkkoaseman määritys suppeassa työasemassa (Windows) Suppean työasemaohjelman määritys komennolla thnsetup (Windows) Osa 5. Liiteaineisto Liite A. DB2 Runtime Client -työasemaohjelman merge module -tiedostot (Windows) Liite B. DB2 Runtime Client -työasemaohjelman asennuskomentorivin parametrit (Windows) Liite C. DB2-ohjelmiston tekniset tiedot 81 DB2-ohjelmiston teknisten tietojen yleiskuvaus..81 Palaute julkaisuista DB2-ohjelmiston tekniset tiedot PDF-muodossa..82 Painettujen DB2-julkaisujen tilaus SQLSTATE-arvojen ohjeen näyttö komentoriviltä..85 DB2 Opastuksen eri versioiden käyttö Halutun kielisten ohjeiden näyttö DB2 Opastuksessa 86 Tietokoneeseen tai sisäverkon palvelimeen asennetun DB2 Opastus -toiminnon päivitys...87 DB2-opetusohjelmat DB2-ohjelmiston vianmääritystiedot Ehdot Liite D. Huomioon otettavaa Tavaramerkkitietoja Hakemisto Yhteydenotto IBM:ään iv DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

7 Tämän julkaisun käyttäjät Tämä julkaisu on tarkoitettu niille, jotka asentavat DB2-työasemaohjelmia tai määrittävät niiden kokoonpanoa. Copyright IBM Corp. 1993,2006 v

8 vi DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

9 Osa 1. DB2-työasemayhteyksissä huomioon otettavaa Copyright IBM Corp. 1993,2006 1

10 2 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

11 Luku 1. DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus Tämä jakso sisältää yleiskuvauksen käytettävissä olevista työasemaohjelmiin liittyvistä tiedoista sekä linkkejä lisätietolähteisiin. Käytettävissä olevat tiedot auttavat seuraavissa toimissa: 1. sopivan DB2-työaseman tai muun sellaisen tavan valinta, joka mahdollistaa yhteyden muodostuksen järjestelmän ja DB2-etätietokantojen välillä 2. työasemaohjelman sopivimman asennustavan valinta 3. työasemaohjelman asennus ja määrityksessä huomioon otettavat seikat. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen: Järjestelmä voi muodostaa yhteyden DB2-etätietokantaan muun muassa erilaisten DB2-työasemaohjelmien ja muiden kuin työasemaohjelmien avulla. Sopivat vaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, mikä seuraavista etätietokantaan yhteyden muodostava järjestelmä on: v liiketoimintakäyttäjän koneessa tai sovelluspalvelimessa sijaitseva sovellus v sovelluskehitystyöasema v tietokannan pääkäyttäjän työasema. Jos haluat lisäksi muodostaa yhteyden keskisuureen tai suureen tietokantaan, sinun on otettava huomioon myös joitakin lisäseikkoja. Työasemaohjelmien laji: DB2-ohjelmistossa on seuraavat työasemaohjelmat: v DB2 Runtime Client. Tämä työasemaohjelma soveltuu parhaiten sovellusten DB2-palvelinten käytön mahdollistamiseen. v DB2 Client. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Erillinen DB2 Connect Personal Edition -tuote sisältää kaikki DB2 Client -ohjelman toiminnot sekä mahdollisuuden yhteyden muodostukseen keskisuuriin ja suuriin tietokantoihin. Työasemaohjelman asennustapoja: Yleinen DB2-työasemaohjelman asennustapa on tuotteen CD-tietolevyssä olevan asennusohjelman ajo. Käytettävissä on kuitenkin myös muita menetelmiä. Jotkin menetelmät on tarkoitettu useiden työasemaohjelmien käyttöönoton automatisointiin. Muissa menetelmissä käytetään erilaisia Windowskäyttöjärjestelmän toimintoja. Työasemaohjelman asennuksen vaiheet ja asennukseen liittyviä huomioita: Työasemaohjelman lajin valinnan jälkeen on tehtävä seuraavat toimet: v järjestelmävaatimusten täyttymisen varmistus v asennus v tietokantojen luettelointi ja etäpalvelinyhteyksien määritys. Copyright IBM Corp. 1993,2006 3

12 Järjestelmissä, joissa on jo asennettuna DB2 UDB -työasemaohjelman versio 8, on lisäksi päätettävä, siirretäänkö (ja korvataanko) vanha työasemaohjelma vai jätetäänkö se ennalleen ja asennetaan Db2-ohjelmiston version 9 työasemaohjelma sen rinnalle. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v DB2-työasemaohjelmien siirto - yleiskuvaus julkaisussa Siirto-opas v Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus sivulla 39 v Luku 3, DB2-työasemaohjelmien asennustapoja, sivulla 7 v Luku 4, Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen, sivulla 9 v Luku 2, Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client, sivulla 5 Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux) sivulla 33 v DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows) sivulla 31 Aiheeseen liittyviä tietoja: v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 v Tuetut työasema- ja palvelinversioiden yhdistelmät sivulla 42 4 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

13 Luku 2. Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client DB2-ohjelmistossa on seuraavat työasemaohjelmat: v DB2 Runtime Client. Tämä työasemaohjelma soveltuu parhaiten sovellusten DB2-palvelinten käytön mahdollistamiseen. v DB2 Client. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Erillinen DB2 Connect Personal Edition -tuote sisältää kaikki DB2 Client -ohjelman toiminnot sekä mahdollisuuden yhteyden muodostukseen keskisuuriin ja suuriin tietokantoihin. DB2 Runtime Client: DB2 Runtime Client -ohjelman avulla sovellukset voivat muodostaa yhteyden DB2-etätietokantoihin. Ohjelman ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat: v Yleisten tietokannan käyttöliittymien (JDBC, ADO.NET, OLE DB, ODBC ja DB2:n kutsutasoliittymä) tuki. Tämä sisältää tietolähteiden määrityksessä käytettävät ajurit ja ominaisuudet. Esimerkiksi ODBC-yhteyksiä käytettäessä DB2-työaseman asennus asentaa ja rekisteröi DB2:n ODBC-ajurin. Sovelluskehittäjät ja muut käyttäjät voivat määrittää tietolähteitä Windowsin ODBC Data Source Administrator -työkalun avulla. v Työasemien perustuki, jonka ansiosta ohjelma voi käsitellä tietokantayhteyksiä, SQL-käskyjä, XQuery-käskyjä ja DB2-komentoja. v LDAP-tuki. v Yleisten tietoliikenneyhteyskäytäntöjen (TCP/IP ja nimetty prosessiyhteys) tuki. v 32- ja 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä ajettavat versiot. v Tuki useiden työasemaohjelman kopioiden asennukselle samaan tietokoneeseen. Nämä kopiot voivat olla samaa tai eri ohjelmistoversiota. v Lisenssiehdot, jotka sallivat DB2 Runtime Client -työasemaohjelman vapaan uudelleenjakelun sovelluksen mukana. v Asennuksen edellyttämä levytila on pienempi kuin DB2 Client -ohjelmiston koko versiota asennettaessa. Tämä työasemaohjelma sisältää seuraavat osat tai työkalut: v Luettelo, johon DB2-työasema- ja DB2-palvelinyhteyksien tiedot tallentuvat. v Komentorivisuoritin DB2-ohjelmiston komentojen antoa varten. Komentorivisuorittimen avulla voidaan toteuttaa DB2-palvelimien etähallintatoimia. DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-version erityispiirteet: Tiettyjen DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-version ominaisuuksien ansiosta ohjelma soveltuu erityisen hyvin otettavaksi käyttöön yhdessä sovellusten kanssa. DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-versio v voidaan pakata sovelluksen mukaan mahdollistamaan kyseisen sovelluksen yhteydenmuodostus Copyright IBM Corp. 1993,2006 5

14 v on saatavana Windows Installer merge module -tiedostoina, joiden avulla voit sisällyttää DB2 Runtime Client -ohjelman DLL-tiedostot sovelluksen asennuspakettiin. Voit myös sisällyttää mukaan vain sovelluksen ajoon tarvittavat osat. DB2 Client: DB2 Client -ohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät toiminnot. Ohjelman ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat: v kokoonpanoapuohjelma, joka auttaa tietokantojen luokittelussa ja tietokantapalvelimen kokoonpanon määrityksessä v alkutoimet uusille käyttäjille v ohjaustoiminnot sekä muita tietokannan käyttöönottoon ja hallintaan kehitettyjä graafisia työkaluja. Nämä työkalut ovat käytettävissä Windowskäyttöjärjestelmässä, joka on ajossa x86-suorittimella (vain 32-bittinen versio) tai x64-suorittimella (x86_64, AMD64/EM64T) varustetussa tietokoneessa tai Linux-käyttöjärjestelmässä, joka on ajossa x86-suorittimella tai AMD64/EM64T-suorittimella (x86_64, x64) varustetussa tietokoneessa. Lisäksi tämä työasemaohjelma sisältää muun muassa seuraavat sovelluskehitykseen soveltuvat ominaisuudet: v sovelluksen otsikkotiedostot v eri ohjelmointikielten esikääntäjät v sidonnan tuki v mallit ja opetusohjelmat. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v Luku 3, DB2-työasemaohjelmien asennustapoja, sivulla 7 Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Configuring a DB2 client for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2 Client support for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development 6 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

15 Luku 3. DB2-työasemaohjelmien asennustapoja Tässä osassa esitetään yleisiä ja vaihtoehtoisia tapoja erilaisten DB2-työasemaohjelmien, kuten DB2 Client- ja DB2 Runtime Client -ohjelman, asennukseen. Saat lisätietoja menetelmistä napsauttamalla muiden ohjeaiheiden linkkejä. Työasemaohjelmat asennetaan yleensä koneisiin, joissa ei ole DB2-palvelinta. Työasemaohjelman asennus ei ole välttämätöntä, jos DB2-palvelintuote on jo asennettu, sillä DB2-palvelinohjelmisto sisältää kaikki DB2-työasemaohjelman toiminnot. Yleisiin tilanteisiin soveltuva menetelmä: Yleinen DB2-työasemaohjelman asennustapa on tuotteen CD-tietolevyssä olevan asennusohjelman ajo. Työasemaohjelman asennuksen näköistiedosto sisältyy DB2-palvelimen asennuksen näköistiedostoon sekä työasemaohjelmiston CD-tietolevyyn. Laajamittaisen käyttöönoton automatisointimenetelmät: Yksi menetelmäryhmä on suunniteltu suuren työasemaohjelmien määrän käyttöönoton automatisointiin. Tällaisia menetelmiä ovat seuraavat: v Vastaustiedosto. Työaseman asennus voidaan automatisoida käyttämällä asennuksessa vastaustiedostoa. v Kolmannen osapuolen käyttöönottotyökalut. Työasemat voidaan asentaa käyttämällä jotakin käyttöönottotyökalua tai -menetelmää, kuten Windows Active Directory-, Windows Systems Management Server (SMS)- tai Tivoli-ohjelmistoa. Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksia hyödyntävät menetelmät: Toinen vaihtoehtoisten menetelmien ryhmä koostuu Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksia hyödyntävistä menetelmistä: v Windows-käyttöjärjestelmän suppean työasemaohjelman topologia. Tämä vaihtoehto on tuettu DB2 Client -ohjelmassa mutta ei DB2 Runtime Client -ohjelmassa. DB2 Client -ohjelma voidaan ottaa käyttöön Windowskäyttöjärjestelmässä DB2:n suppean työasemaohjelman topologiana. Suppean työasemaohjelman topologiassa työasemaohjelman koodi asennetaan yhteiskäytössä olevaan, yhdessä koodipalvelimessa sijaitsevaan Windows-hakemistoon kunkin työaseman paikallisen kiintolevyn asemesta. Yksittäiset työasemat ajavat DB2 Client -koodin muodostamalla yhteyden yhteiskäytössä olevaan, koodipalvelimessa sijaitsevaan Windows-hakemistoon. v Windowsin muun kuin järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksen käyttö. Yleisessä asennusmenetelmässä käytetään Windowsin järjestelmänvalvojan (pääkäyttäjän) käyttäjätunnusta eli Järjestelmänvalvojat-ryhmään kuuluvaa käyttäjätunnusta. DB2-työasemat voidaan kuitenkin asentaa myös käyttämällä Windowsin tehokäyttäjien tai käyttäjien ryhmään kuuluvaa käyttäjätunnusta. Tämä menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa asennuksen toteuttavalla käyttäjätunnuksella ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia. DB2-tuote tukee myös Windowsin laajennettujen oikeuksien käyttöä. Laajennettujen oikeuksien määritystä ei kuitenkaan tarvita työasema-asennuksissa. Copyright IBM Corp. 1993,2006 7

16 Linux- ja UNIX-käyttöjärjestelmiin liittyvät menetelmät: DB2-palvelimien vaihtoehtoiset asennustavat ovat käytettävissä myös työasema-asennuksissa. Tällaisia asennustapoja ovat muun muassa db2_install-komentotiedostot ja manuaalinen asennus. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v Luku 10, Suppean työasemaohjelman topologian yleiskuvaus (Windows), sivulla 65 v Vastaustiedoston avulla tapahtuvan asennuksen perustiedot julkaisussa Installation and Configuration Supplement Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux) sivulla 33 v DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows) sivulla 31 v DB2-tuotteen asennus vastaustiedoston avulla (Linux ja UNIX) julkaisussa Installation and Configuration Supplement v DB2-tuotteiden asennus Microsoft Systems Management Server (SMS) -ohjelmiston avulla julkaisussa Installation and Configuration Supplement Aiheeseen liittyviä tietoja: v Liite B, DB2 Runtime Client -työasemaohjelman asennuskomentorivin parametrit (Windows), sivulla 79 v Liite A, DB2 Runtime Client -työasemaohjelman merge module -tiedostot (Windows), sivulla 75 8 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

17 Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen Tässä jaksossa kuvataan, mitä koneeseen (paikalliseen järjestelmään) on asennettava, jotta se voi muodostaa yhteyden toisessa tietokoneessa (etäjärjestelmässä) olevaan tietokantaan. Jotta voit valita sopivan vaihtoehdon, sinun on määritettävä, mikä seuraavista paikallinen järjestelmä on: v järjestelmä, joka ajaa liiketoimintasovelluksia liiketoimintakäyttäjän järjestelmässä tai sovelluspalvelimessa v sovelluskehitystyöasema v tietokannan pääkäyttäjän työasema. Lisäksi sinun on määritettävä, missä ne tietokannat sijaitsevat, joihin haluat muodostaa yhteyden. Tietokanta voi sijaita jossakin seuraavista sijainneista: v samassa koneessa (paikallisessa järjestelmässä) joko yhdessä tai useassa DB2-ilmentymässä v eri koneissa (etäjärjestelmissä) v eri koneissa, jotka ovat suuria tai keskisuuria palvelimia. Liiketoimintajärjestelmien ja sovelluspalvelimien vaihtoehdot: Kun liiketoimintasovellus muodostaa yhteyden tietokantaan, yleensä kyseessä on jokin seuraavista topologioista: v Sovellus muodostaa yhteyden DB2-tietokantaan, joka sijaitsee samassa koneessa. Esimerkki tästä on sovellus, jota yksi käyttäjä käyttää omassa työasemassaan. v Sovellus muodostaa yhteyden DB2-tietokantaan, joka sijaitsee toisessa koneessa. v Sovellustyöasema muodostaa yhteyden sovelluspalvelimeen, joka puolestaan muodostaa yhteyden vähintään yhteen DB2-tietokantaan. DB2-tietokanta voi sijaita samassa koneessa toisessa koneessa tai toisissa koneissa sekä samassa koneessa että vähintään yhdessä muussa koneessa. Jos DB2-palvelin on asennettuna samassa koneessa kuin sovellus, erillistä DB2-työasemaohjelmaa ei tarvitse asentaa. DB2-palvelintuote sisältää toiminnot, joiden avulla sovellukset voivat muodostaa yhteyden paikallisiin tietokantoihin ja etätietokantoihin. Jos koneessa, jossa sovellusta käytetään, ei ole DB2-palvelinta, voit mahdollistaa sovellusten yhteydet DB2-etätietokantoihin seuraavilla tavoilla: v DB2-työasema. Tämä vaihtoehto edellyttää jonkin DB2-tuotteen mukana toimitetun työasemaohjelman asennusta ja määritystä. DB2 Runtime Client -ohjelma soveltuu tähän tarkoitukseen parhaiten. DB2-työasemaohjelman voi asentaa mihin tahansa koneeseen, joka muodostaa yhteyden suoraan DB2-tietokantaan. Sovellustopologian mukaan työasemaohjelma asennetaan jokaiseen liiketoimintakäyttäjän työasemaan tai sovelluspalvelimeen. Kaikki koneessa olevat sovellukset voivat muodostaa yhteyden yhteen tai useaan muissa koneissa olevaan DB2-tietokantaan yhden DB2-työasemaohjelman avulla. Copyright IBM Corp. 1993,2006 9

18 v Windows Installer -ohjelman DB2 Runtime Client -ohjelmaa varten tarkoitetut merge module -tiedostot. Tässä menetelmässä DB2 Runtime Client -ohjelman käyttöönotto tehdään sisällyttämällä työasemaohjelman DLL-tiedostot sovelluksen käyttöönottopakettiin. Tämä menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Windows Installer -ohjelman ja muiden Windows Installer -ohjelman merge module -tiedostoja tukevien asennustyökalujen kanssa. Tässä menetelmässä yksi asennusohjelma asentaa sekä sovelluksen että DB2 Runtime Client -ohjelman. v DB2-ohjelmiston sovellusajuri. DB2-ohjelmiston sovellusajurin avulla tietokantayhteyden edellyttämät tiedot sisältyvät sovellukseen, tai sovellus pyytää ne käyttäjältä näyttämällä kehotteita. Tämä menetelmä poikkeaa DB2-työasemasta, joka ylläpitää näitä tietoja luettelossa. Järjestelmä ottaa sovellusajurin käyttöön sovellushakemiston tiedostona, joten erillistä DB2-asennusta ei tarvita. Sovellusajuri pakataan yleensä sovelluksen kanssa siten, että se mahdollistaa vain kyseisen sovelluksen yhteydet. DB2-ohjelmiston sovellusajuri voi olla samassa koneessa muiden DB2-ohjelmiston sovellusajurien tai DB2-työasemaohjelman kanssa. DB2-ohjelmistossa on ajurit Java (JDBC ja SQLJ)-, ODBC- ja kutsutasoliittymäsovelluksia varten. Voit kopioida ajuritiedostot DB2-tuotteen asennuksen näköistiedostosta tai noutaa ne developerworks-sivustosta. Sovelluskehitystyöasemiin liittyvät vaihtoehdot: DB2 Client -ohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Seuraavissa kohdissa kuvataan DB2 Client -ohjelman tehtävää ja määrityksiä sovelluskehittäjien käyttämien muiden työkalujen ja tuotteiden valossa. Sovelluskehittäjät, jotka kirjoittavat DB2-tietokannan käyttökoodia, käyttävät yleensä useita työkaluja ja tuotteita. Kukin kehitystyöasema sisältää yleensä seuraavat osat: v Sisäinen kehitysympäristö (IDE), kuten Rational Application Developer tai Microsoft Visual Studio. v DB2-ohjelmistokohtainen IDE-järjestelmään liittyvä kehitystyökalu, kuten IBM Database Developer Add-ins for Visual Studio.NET IBM DB2 Developer Workbench. v Pääsy tietokantapalvelimeen, jossa kehitettävä tietokanta sijaitsee. Tämä tietokantapalvelin voi sijaita jommassakummassa tai molemmissa seuraavista sijainneista: kunkin kehittäjän työasemassa, joten kullakin kehittäjällä on oma kopio tietokannasta työryhmäpalvelimessa, joten useat kehittäjät käyttävät samaa tietokannan kopiota. Edellinen huomioon ottaen DB2 Client -ohjelmalla on se etu, että se tarjoaa sovellusten kääntöön tarvittavat otsikot ja kirjastot sekä tietokannan hallinnan edellyttämät työkalut. Näiden työkalujen hankinta ei kuitenkaan aina edellytä DB2 Client -ohjelman asennusta. Erillistä DB2-työasemaa ei aina tarvitse asentaa, kun DB2-palvelin asennetaan koneeseen. DB2-palvelintuote sisältää kaikki itsenäisessä DB2 Client -ohjelmassa käytettävissä olevat toiminnot. Hallintatyöasemiin liittyvät vaihtoehdot: 10 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

19 Tietokannan pääkäyttäjä voi toteuttaa hallintatoimia etätietokannoissa jommallakummalla kahdesta tavasta: muodostamalla yhteyden yksittäiseen tietokantapalvelinkoneeseen työkalun (esimerkiksi telnetin) avulla ja ajamalla DB2-ohjelmiston hallintakomennot paikallisesti tai ajamalla työkalut ja komennot työasemasta, joka muodostaa yhteydet etätietokantoihin. Tässä osassa keskitytään jälkimmäiseen tilanteeseen, jossa on valittava käytettävät DB2-työasemaohjelmat sekä niiden asennuspaikat. DB2-ohjelmistossa on useita mahdollisuuksia hallintatoimien toteutukseen vähintään yhdessä etäällä hallintatyöasemasta erillään olevassa DB2-palvelimessa. Vaihtoehdot ja huomioon otettavat seikat ovat seuraavat: v Asenna DB2 Runtime Client -ohjelma. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos hallintaan käytetään vain komentorivisuoritinta. v Asenna DB2 Client -ohjelma. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät toiminnot. Näitä ovat muun muassa graafiset hallintatyökalut, kuten kokoonpanoapuohjelma ja ohjaustoiminnot (saatavana tuetuissa käyttöjärjestelmissä). Nämä työkalut käyttävät DB2-palvelimessa sijaitsevaa DB2-hallintapalvelinta, joka asentuu oletusarvon mukaan DB2-palvelimen asennuksen yhteydessä. v Asenna DB2-palvelintuote. Erillistä DB2-työasemaa ei aina tarvitse asentaa, kun DB2-palvelin asennetaan koneeseen. DB2-palvelintuote sisältää kaikki itsenäisessä DB2-työasemaohjelmassa käytettävissä olevat toiminnot. v Asenna WWW-työkalut WWW-palvelimeen. Kahdesta graafisesta hallintatyökalusta, valvontatoiminnoista ja komentotoiminnoista, on saatavana WWW-versio. Nämä WWW-sovellukset asennetaan WWW-palvelimeen. Kun tämä on tehty, näitä työkaluja voidaan käyttää mistä tahansa koneesta, jossa on soveltuva WWW-selainohjelma. Yksittäisen pääkäyttäjän työasemassa ei tarvita muita asennustoimia. Vaihtoehtoisia tapoja yhteyden muodostukseen suuren tai keskisuuren tietokoneen tietokantaan: DB2 Connect -tuotteiden avulla voit muodostaa yhteyden suurissa tai keskisuurissa tietokoneympäristöissä (esimerkiksi OS/390, z/os, iseries, VSE ja VM) oleviin DB2-tietokantoihin tai sellaisiin muihin kuin IBM:n tietokantoihin, jotka ovat yhteensopivia DRDA:n (Distributed Relational Database Architecture) kanssa. DB2 Connect -ohjelmassa voit muodostaa yhteyden käyttäjän työasemasta tai DB2 for Linux-, DB2 for Unix- tai DB2 for Windows -palvelimesta. Vaihtoehdot ja huomioon otettavat seikat ovat seuraavat: v DB2 Connect Personal Edition. Tämä työasemaan asennettava tuote mahdollistaa yhteyksien muodostuksen kyseisestä työasemasta. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työasemasta on muodostettava suora yhteys yhteen tai useaan pääkoneeseen. Tämä tuote on saatavana Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmiin. v DB2 Connect -palvelinohjelman laitokset. DB2 Connect -tuotteen palvelinohjelman laitos asennetaan yleensä yhteyspalvelimeen. Se toimii tuettujen suurten tai keskisuurten tietokantapalvelinten yhdyskäytävänä. DB2 Connect -tuotteen palvelinohjelman avulla DB2-työasemat voivat määrittää yhteyden pääkonejärjestelmiin DB2 Connect -yhdyskäytävän kautta Windows- ja UNIX-järjestelmissä olevien DB2-tietokantojen tavoin. Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen 11

20 Molempia vaihtoehtoja voidaan käyttää samanaikaisesti. Työasema voi esimerkiksi muodostaa yhteyden suureen tai keskisuureen tietokantaympäristöön seuraavilla tavoilla: v Asenna DB2 Connect Personal Edition -ohjelma paikallisesti ja muodosta sen avulla suora yhteys pääkoneeseen. v Muodosta yhteys samaan tai eri pääkoneeseen DB2 Connect -palvelimen yhdyskäytävän kautta. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v IBM DB2 Driver for ODBC and CLI overview julkaisussa Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1 v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v DB2 Connect julkaisussa DB2 Connect User s Guide v DB2 Connect scenarios julkaisussa DB2 Connect User s Guide Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Configuring a DB2 client for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development 12 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

21 Osa 2. DB2-työasemaohjelmien asennus Copyright IBM Corp. 1993,

22 14 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

23 Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset Levytila- ja muistivaatimukset Levytilavaatimukset: Tuotteen tarvitsemaan levytilan määrään vaikuttavat valittu asennuslaji ja käytössä oleva tiedostojärjestelmä. Ohjattu DB2-ohjelmiston asennustoiminto arvioi dynaamisesti tilan tarpeen sen mukaan, mitä osia vakioasennuksen, suppean asennuksen tai mukautetun asennuksen aikana valitaan. Windows-käyttöjärjestelmässä voidaan tarvita ryväskooltaan suurta FAT (File Allocation Table) -tiedostojärjestelmää käyttävissä asemissa huomattavasti enemmän tilaa kuin NTFS (New Technology File System) -tiedostojärjestelmää käyttävissä asemissa. Muista varata riittävästi levytilaa asennettavia ohjelmia ja tietoliikennetuotteita varten. Muistitilavaatimukset: DB2-tietokantajärjestelmä tarvitsee käyttömuistia vähintään 256 megatavua. Järjestelmä, jossa on käytössä ainoastaan DB2-ohjelmisto ja DB2-ohjelmiston graafisen käyttöliittymän työkalut tarvitsee käyttömuistia vähintään 512 megatavua. Jotta suorituskyky olisi hyvä, suositellaan kuitenkin 1 gigatavun käyttömuistia. Nämä muistitilavaatimukset eivät sisällä muita järjestelmässä ajettavia ohjelmia. Kun selvität tarvittavaa muistitilaa, ota huomioon seuraavat seikat: v DB2-tuotteet tarvitsevat vähintään 512 megatavua käyttömuistia HP-UX-käyttöjärjestelmän versiossa 11i v2 (B.11.23), joka on ajossa Itanium-perustaisessa järjestelmässä. v DB2-työasemien tuessa nämä muistiedellytykset koskevat viittä samanaikaista työasemayhteyttä. Muistia tarvitaan 16 megatavua lisää kutakin seuraavaa viittä työasemayhteyttä kohden. v Tietokantajärjestelmän koko ja monimutkaisuus, tietokannan käyttömäärä ja järjestelmää käyttävien työasemien määrä vaikuttavat muistitilan tarpeeseen. Version 9 DB2-ohjelmisto sisältää uuden muistinhallintatoiminnon, joka helpottaa muistitilan kokoonpanon määritystä asettamalla useiden muistitilan kokoonpanoparametrien arvot automaattisesti. Kun toiminto on käytössä, muistinhallinta jakaa dynaamisesti käytettävissä olevia muistitilaresursseja useille muistinkäyttäjille kuten lajittelulle, hakusuunnitelman välimuistille, lukitusluettelolle ja puskurivarannoille. v Linux-käyttöjärjestelmässä on suositeltavaa varata heittovaihtotiedostolle (SWAP) vähintään kaksi kertaa käyttömuistin määrän verran tilaa. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Self tuning memory julkaisussa Performance Guide Copyright IBM Corp. 1993,

24 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (AIX) Taulukko 1. AIX-asennuksen edellytykset Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa software/data/db2/udb/sysreqs.html. DB2-työasemaohjelmiston tai -palvelinohjelmiston asennus edellyttää, että seuraavat käyttöjärjestelmään, laitteistoon ja tietoliikenteeseen liittyvät edellytykset täyttyvät: AIX-versio Käyttöjärjestelmä Laitteisto AIX-versio DB2-työasema toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä. DB2 Enterprise Server Edition -ohjelmisto toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä sekä yhteen osioon asennettuna että osioituna tietokantaympäristönä. AIX-versio DB2-työasema toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä. DB2 Enterprise Server Edition -ohjelmisto toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä sekä yhteen osioon asennettuna että osioituna tietokantaympäristönä. Ohjelmistovaatimukset: 16 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Yksi seuraavista: v IBM ISC/6000 v eserver pseries Yksi seuraavista: v IBM ISC/6000 v eserver pseries v (Vain työasemaohjelmat:) Kerberos-todennuksen käyttö edellyttää IBM Network Authentication Service (NAS) -työasemaohjelman versiota 1.3 tai uudempaa versiota. NAS-työasema toimitetaan AIX-käyttöjärjestelmän lisä-cd-tietolevyssä. v Siirry 64-bittiseen ytimeen komennolla bosboot. Siirtyminen 64-bittiseen ytimeen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia (root) ja seuraavien komentojen antoa: ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /unix ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix bosboot -a shutdown -Fr v DB2-ohjelmiston versio 9 edellyttää IBM C++ Runtime Environment Components for AIX -lisäosien, xlc.rte mukaan lukien, asennusta. Nämä lisäosat ovat saatavana IBM:n AIX-tukisivustosta. v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Netscape 7.0 tai uudempi versio. DB2-ohjelmiston asennus NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään: Tässä ohjelmiston versiossa DB2-tuotteiden asennusta NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään ei suositella. DB2-ohjelmiston ajo NFS-tiedostojärjestelmässä (esimerkiksi NFS-asennus /opt/ibm/db2/v9.1 ja sen jälkeen etäjärjestelmässä fyysisesti sijaitsevan koodin suorittaminen) vaatii useita manuaalisia työvaiheita. On olemassa myös useita potentiaalisia seikkoja, joista tulisi olla tietoinen ennen NFS-tiedostojärjestelmän asennusta DB2-ohjelmistolle. Näitä ovat mahdolliset ongelmat, jotka koskevat v suorituskykyä (johon vaikuttaa verkon suorituskyky)

25 v käytettävyyttä (yksi häiriö voi estää järjestelmän käytön) v lisensointia (järjestelmän eri koneiden välillä ei ole tarkistuksia) v NFS-virheiden vianmääritystä, joka voi olla hankalaa. Ohjelmiston määritys NFS-tiedostojärjestelmässä edellyttää siis useita manuaalisia toimia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: v Sen varmistaminen, että asennuspolku säilyy käyttöönottokohdassa. v Käyttöoikeuksia tulee hallita manuaalisesti (esimerkiksi kirjoitusoikeuksia ei tule antaa käyttöönottokoneelle). v DB2-rekisterit on määritettävä ja niitä on ylläpidettävä kaikissa koneissa. v Asennettujen DB2-tuotteiden ja -ominaisuuksien luettelon (komento db2ls) ylläpito, jos asennetut DB2-osat on tunnistettava. v DB2-tuoteympäristön päivitys on normaalia hankalampaa. v Vientikoneen ja käyttöönottokoneen puhdistus vaatii normaalia enemmän työvaiheita. Tarkempia ohjeita on White paper -julkaisussa Setting Up DB2 on NFS Mounted File System, joka julkaistaan pian DB2-ohjelmiston version 9 julkistuksen jälkeen. Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-tuotteen asennus - yleiskuvaus (Linux ja UNIX) julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Windows) Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa v DB2-ohjelmiston työasema- tai palvelintuotteen asennus edellyttää, että seuraavat käyttöjärjestelmään, ohjelmistoon ja laitteistoon liittyvät edellytykset täyttyvät: Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 17

26 Taulukko 2. Windows-asennuksen edellytykset Käyttöjärjestelmä Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä (32-bittinen) Windows XP Professional x64 -käyttöjärjestelmä Windows 2003 Standard Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Service Pack -päivitys Service Pack 2 -päivitys tai uudempi päivitys Service Pack 1 -päivitys tai uudempi päivitys Laitteisto Kaikki tuettujen Windows-käyttöjärjestelmien (32- ja 64-bittisten) ajoon soveltuvat Intel- ja AMD-suorittimet Windows 2003 Advanced Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Windows 2003 Datacenter Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Muuta työasemaohjelmissa huomioitavaa DB2-tuotteet ovat tuettuja Windows 98-, Windows ME- ja Windows NT -käyttöjärjestelmissä, kunnes DB2 Universal Database -ohjelmiston versio 8.1 poistuu käytöstä. Windows-käyttöjärjestelmä kannattaa kuitenkin päivittää uudempaan versioon (esimerkiksi Windows käyttöjärjestelmään). Version 9 työasemaohjelmia ei voi asentaa Windows 98, Windows ME tai Windows NT Server 4 -käyttöjärjestelmiin. Jos haluat jatkaa DB2-tuotteiden käyttöä vanhassa Windows-versiossa, käytössäsi on oltava seuraavat ylläpitotasot: v Windows NT -käyttöjärjestelmän versio 4 ja Service Pack 6a tai uudempi v Windows 2000 ja Service Pack 4 tai uudempi v Internet Explorer 4.01 ja Service Pack 2 DB2-sovellusten ajo edellyttää Windows XP Service Pack 1 -korjauspakettien asennusta, jos ympäristöön pätee jompikumpi seuraavista: v käytössä on sovelluksia, joissa on ODBC-yhteyttä käyttäviä COM+-objekteja v käytössä on sovelluksia, jotka käyttävät OLE DB Provider for ODBC -liittymää, jossa OLE DB -resurssivaranto on poistettu käytöstä. Jos et ole varma, onko sovellusympäristösi sopiva, on suositeltavaa asentaa asianmukainen Windows-korjauspaketti. Lisätietoja COM+-objektien käytöstä on Microsoft Knowledge Base -sivuston artikkelissa osoitteessa v Muuta ohjelmistoissa huomioitavaa v MDAC 2.8 on pakollinen. Ohjattu DB2-ohjelman asennustoiminto asentaa MDAC 2.8 -ohjelmiston, ellei se ole jo asennettu. Huomautus: Jos MDAC-ohjelmiston aikaisempi versio (esimerkiksi 2.7) on jo asennettu, DB2-ohjelmiston asennusohjelmisto 18 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

27 päivittää sen versioon 2.8. MDAC 2.8 -ohjelmisto asentuu vakioasennuksen yhteydessä. Jos toteutat suppean asennuksen, MDAC 2.8 -ohjelmisto ei asennu. Mukautetussa asennuksessa MDAC 2.8 -ohjelmisto asentuu, jos et ole poistanut asennuksen oletusvalintaa. Jos poistat MDAC-ohjelmiston mukautetusta asennuksesta, asennusohjelma ei asenna sitä. v Jos aiot käyttää LDAP-yhteyskäytäntöä, tarvitset Microsoft LDAP -työasemaohjelman tai IBM Tivoli Directory Server v6 -työasemaohjelman (tästä käytetään myös nimeä IBM LDAP -työasemaohjelma, ja se toimitetaan DB2-ohjelmiston mukana). Laajenna hakemiston skeema ennen Microsoft Active Directory -hakemistopalvelun asennusta asennustietovälineessä olevan db2schex-apuohjelman avulla. Microsoft LDAP -työasemaohjelma sisältyy Windows XP- ja Windows Server käyttöjärjestelmään. v Jos aiot käyttää Tivoli Storage Manager -ohjelman tietokantojen varmistuskopiointiin ja palautukseen liittyviä toimintoja, tarvitset Tivoli Storage Manager Client -ohjelman version tai sitä uudemman version. 64-bittisissä Windows-käyttöjärjestelmissä tarvitaan TSM client API -ohjelman versio 5.1. v Jos käyttöjärjestelmään on asennettu IBM Antivirus -ohjelma, sen on oltava poissa käytöstä tai sen asennus on poistettava, jotta DB2-ohjelman asennus olisi mahdollista. v Ohjetoiminnon tarkastelu edellyttää TCP/IP-tukea. v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita, ajaa DB2-ohjelmiston asennuksen aloitusohjelman (setup.exe) ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Internet Explorer 5.5 tai uudempi Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Netscape 7.0 tai uudempi versio. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Muutokset 32- ja 64-bittisten DB2-palvelimien tukeen julkaisussa Siirto-opas Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-tuotteen asennus - yleiskuvaus (Windows) julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Linux) Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa software/data/db2/udb/sysreqs.html. Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 19

28 Ajantasaiset tiedot tuetuista Linux-jakeluversioista on WWW-osoitteessa Tuettuja Linux-käyttöjärjestelmiä ovat muun muassa seuraavat: v Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4) Update 2 v SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9) Service Pack 2 DB2-työasemaohjelmiston tai -palvelinohjelmiston asennus edellyttää, että seuraavat jakeluversion vaatimukset sekä laitteistoon ja tietoliikenteeseen liittyvät edellytykset täyttyvät: Taulukko 3. Linux-käyttöjärjestelmän edellytykset Jakeluversion vaatimukset Laitteisto Valmistaudu Linux-jakeluun päivittämällä ytimen kokoonpanoparametrit. Tiettyjen ytimen parametrien oletusarvot eivät ole riittäviä DB2-tietokantajärjestelmiä ajettaessa. Käytössäsi saattaa olla myös muita Linuxjärjestelmäresursseja edellyttäviä tuotteita tai sovelluksia. Määritä ytimen kokoonpanoparametrit Linux-järjestelmän työympäristön tarpeiden mukaisesti. Ytimen kokoonpanoparametrit ovat hakemistossa /etc/sysctl.conf. Katso DB2 Opastuksen ytimen parametrien muuttoa Linux-järjestelmissä käsittelevä ohjeaihe. Lisätietoja näiden parametrien asetuksesta ja aktivoinnista sysctl-komennon avulla on käyttöjärjestelmää käsittelevässä julkaisussa. DB2-palvelintuotteet ovat tuettuja seuraavissa järjestelmissä: v x86 (Intel Pentium, Intel Xeon ja AMD Athlon) v x86 64 (Intel EM64T ja AMD64) v IA64 (Intel Itanium 2 tai uudempi) v POWER (mikä tahansa iseries tai pseries, joka sisältää Linux-käyttöjärjestelmän tuen) v (Vain palvelin) eserver zseries. DB2-tietokannan osiointiominaisuus (DPF) ei ole tuettu. v (Vain työasema) 64-bittinen zseries tai System z9. Pakettivaatimukset (vain palvelin): Seuraavassa taulukossa on esitettynä Linux-käyttöjärjestelmän SUSE- ja Red Hat -jakeluversioiden pakettien vaatimukset version 9 DB2:n osioiduille tietokannoille. v Kaikki DB2-järjestelmät vaativat pdksh Korn Shell -paketin. v Remote shell -apuohjelma on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. DB2-järjestelmä tukee seuraavia remote shell -apuohjelmia: rsh ssh Oletusarvoisesti DB2-järjestelmä käyttää rsh-salausta komentojen suorittamiseen DB2-ohjelmiston etäsolmuissa, esimerkiksi käynnistettäessä DB2:n etätietokantaosiota. DB2:n oletusarvon käyttö vaatii, että rsh-palvelimen paketti on asennettuna (katso allaoleva taulukko). Katso vertailu rsh:n ja ssh:n eroista julkaisusta Administration Guide: Implementation kohdasta Security issues when installing DB2. Rsh remote shell -apuohjelman käyttöä varten inetd-paketin (tai xinetd-paketin) on oltava asennettu ja ajossa. Jos käytät ssh remote shell -apuohjelmaa, DB2RSHCMD-rekisterimuuttuja on asetettava heti sen jälkeen kun DB2-ohjelmiston asennus on valmis. Jos rekisterimuuttujaa ei ole asetettu, käytetään rsh-salausta. Lisätietoja DB2RSHCMD-rekisterimuuttujasta on Performance Guide -julkaisussa. v Osioituihin tietokantajärjestelmiin vaaditaan NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmän nfs-utils-tukipaketti. 20 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

29 Kaikki hakusuunnitelmat pitää olla asennettuna ja määritettynä ennen DB2-ohjelmiston asennuksen jatkamista. Yleistietoa komennoista on Linux-jakeluversion julkaisuissa. SUSE Linux -järjestelmän pakettivaatimukset Paketin nimi Kuvaus pdksh Korn Shell -komentotulkki. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. openssh Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa (ja niistä käsin) suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. rsh-server Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa, kirjautua muihin tietokoneisiin ja kopioida tiedostoja tietokoneesta toiseen (rsh-, rexec-, rlogin- ja rcp-palvelinohjelmat). Tätä pakettia ei vaadita, jos DB2-järjestelmä määritetään käyttämään ssh-suojausta. nfs-utils NFS (Network File System) -tukipaketti. Tämä paketti mahdollistaa paikallisten tiedostojen käytön etätietokoneista. Red Hat -järjestelmän pakettivaatimukset Hakemisto Paketin nimi Kuvaus /System Environment/Shell pdksh Korn Shell -komentotulkki. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. /Applications/Internet openssh Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. /System Environment/ Daemons /System Environment/ Daemons /System Environment/ Daemons openssh-palvelin Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. rsh-server Tämä paketti sisältää ohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. Tätä pakettia ei vaadita, jos DB2-järjestelmä määritetään käyttämään ssh-suojausta. nfs-utils NFS (Network File System) -tukipaketti. Tämä paketti mahdollistaa paikallisten tiedostojen käytön etätietokoneista. Ohjelmistovaatimukset: v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 21

30 Netscape 7.0 tai uudempi versio. v Jos haluat käyttää DB2-ohjelmiston ohjattua asennustoimintoa tai muita DB2-järjestelmän graafisia työkaluja, niiden toiminta edellyttää, että tietokoneessasi on X Window System -ohjelmisto. (Käytettävissä vain Linux for x86- ja Linux on AMD 64/EM64T -käyttöjärjestelmissä.) DB2-ohjelmiston asennus NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään: Tässä ohjelmiston versiossa DB2-tuotteiden asennusta NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään ei suositella. DB2-ohjelmiston ajo NFS-tiedostojärjestelmässä (esimerkiksi NFS-asennus /opt/ibm/db2/v9.1 ja sen jälkeen etäjärjestelmässä fyysisesti sijaitsevan koodin suorittaminen) vaatii useita manuaalisia työvaiheita. On olemassa myös useita potentiaalisia seikkoja, joista tulisi olla tietoinen ennen NFS-tiedostojärjestelmän asennusta DB2-ohjelmistolle. Näitä ovat mahdolliset ongelmat, jotka koskevat v suorituskykyä (johon vaikuttaa verkon suorituskyky) v käytettävyyttä (yksi häiriö voi estää järjestelmän käytön) v lisensointia (järjestelmän eri koneiden välillä ei ole tarkistuksia) v NFS-virheiden vianmääritystä, joka voi olla hankalaa. Ohjelmiston määritys NFS-tiedostojärjestelmässä edellyttää siis useita manuaalisia toimia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: v Sen varmistaminen, että asennuspolku säilyy käyttöönottokohdassa. v Käyttöoikeuksia tulee hallita manuaalisesti (esimerkiksi kirjoitusoikeuksia ei tule antaa käyttöönottokoneelle). v DB2-rekisterit on määritettävä ja niitä on ylläpidettävä kaikissa koneissa. v Asennettujen DB2-tuotteiden ja -ominaisuuksien luettelon (komento db2ls) ylläpito, jos asennetut DB2-osat on tunnistettava. v DB2-tuoteympäristön päivitys on normaalia hankalampaa. v Vientikoneen ja käyttöönottokoneen puhdistus vaatii normaalia enemmän työvaiheita. Tarkempia ohjeita on White paper -julkaisussa Setting Up DB2 on NFS Mounted File System, joka julkaistaan pian DB2-ohjelmiston version 9 julkistuksen jälkeen. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Security issues when installing the DB2 database manager julkaisussa Administration Guide: Implementation Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Ytimen parametrien muutto (Linux) sivulla 23 v DB2-tietokannan asennuksen valmistelu zseries-palvelimen Linux-ympäristössä julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Communications variables julkaisussa Performance Guide 22 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

31 Ytimen parametrien muutto (Linux) Ennen DB2-tietokantajärjestelmän asennusta on Linux-käyttöjärjestelmän ytimen parametrit päivitettävä. Linux-käyttöjärjestelmässä tiettyjen ytimen parametrien oletusarvot eivät ole riittäviä DB2-tietokantajärjestelmien suorittamiseen. DB2-ohjelmisto nostaa IPC-raja-arvoja tarvittaessa automaattisesti DB2-tietokantajärjestelmän tarpeiden mukaan. Raja kannattaa ehkä kuitenkin määrittää pysyvästi Linux-järjestelmään, jos käytät muita tuotteita tai sovelluksia kuin DB2-tietokantajärjestelmää. Opastuksen käyttövaatimus: Ytimen parametrien muutto edellyttää, että sinulla on järjestelmän pääkäyttäjän oikeudet (root). Toimet: Voit päivittää ytimen parametrit seuraavasti: Red Hat- ja SUSE Linux -käyttöjärjestelmät Seuraavien tietojen avulla voit määrittää tarvitseeko järjestelmääsi tehdä muutoksia. Komento ipcs -l tuo näkyviin seuraavat tiedot: Koodauksen // jälkeen on lisätty kommentteja, jotka kertovat, mitä parametrin nimet merkitsevät. # ipcs -l Shared Memory Limits max number of segments = 4096 // SHMMNI max seg size (kbytes) = // SHMMAX max total shared memory (kbytes) = // SHMALL min seg size (bytes) = Semaphore Limits max number of arrays = 1024 // SEMMNI max semaphores per array = 250 // SEMMSL max semaphores system wide = // SEMMNS max ops per semop call = 32 // SEMOPM semaphore max value = Messages: Limits max queues system wide = 1024 // MSGMNI max size of message (bytes) = // MSGMAX default max size of queue (bytes) = // MSGMNB Yhteismuistirajoja käsittelevässä osuudessa (Shared Memory Limits), SHMMAX ja SHMALL ovat ne parametrit, joita on syytä tarkastella. SHMMAX on jaetun muistisegmentin enimmäiskoko Linux-järjestelmässä, kun taas SHMALL on järjestelmän jaetun muistin enimmäisvaraus. SHMMAX-muistirajan minimivaatimus x86-järjestelmissä on (256 megatavua) ja 64-bittisissä järjestelmissä (1 gigatavu). SHMALL-muistirajan oletusarvo on 8 gigatavua ( kilotavua = 8 gigatavua). Jos käytössä on enemmän fyysistä muistia, ja DB2-ohjelmiston on tarkoitus käyttää sitä, niin tämän parametrin arvo tulisi nostaa suunnilleen 90 prosenttiin fyysisestä muistista. Jos tietokoneessa on esimerkiksi 16 gigatavua muistia, joka on ensisijaisesti DB2-järjestelmän käytössä, 90 prosenttia 16 gigatavusta on 14,4 gigatavua ja se jaettuna Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 23

DB2. DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1006-00

DB2. DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1006-00 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas GC19-1006-00 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas GC19-1006-00 Lue ennen tämän

Lisätiedot

DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas

DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas IBM DB2 Universal Database DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Versio 8 GB11-9172-00 IBM DB2 Universal Database DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Versio 8 GB11-9172-00 Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

IBM-järjestelmät - iseries. Muistio käyttäjille. Versio 5, laitos 4

IBM-järjestelmät - iseries. Muistio käyttäjille. Versio 5, laitos 4 IBM-järjestelmät - iseries Muistio käyttäjille Versio 5, laitos 4 IBM-järjestelmät - iseries Muistio käyttäjille Versio 5, laitos 4 Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä, lue

Lisätiedot

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys

Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon määritys SC23-8014-00 IBM Rational Host On-Demand, ersio 11.0 Host On-Demand: Suunnittelu, asennus ja kokoonpanon

Lisätiedot

IBM DB2 Universal Database -ohjelma. Sanasto

IBM DB2 Universal Database -ohjelma. Sanasto IBM DB2 Universal Database -ohjelma Sanasto IBM DB2 Universal Database -ohjelma Sanasto Liite B. Huomioon otettavaa sivulla 71 sisältää tärkeitä tietoja. Lue ne ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.2.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.2.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Premise Julkaisu 14.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas

Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Portable 80 GB USB 2.0 Hard Drive -kiintolevyasema ja Rescue and Recovery -ohjelma - Käyttöopas Huomautus:

Lisätiedot

NetSupport School 12.00 NetSupport School

NetSupport School 12.00 NetSupport School NetSupport School Käyttöohjeen Version 12.00 1 Käyttöohjeen tekijänoikeudet (C) 2015 NetSupport Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. NetSupport

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.1.00

CA Clarity PPM. Julkaisutiedot - On Premise. Julkaisu 14.1.00 CA Clarity PPM Julkaisutiedot - On Premise Julkaisu 14.1.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu

Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu IBM-järjestelmät - iseries Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu Versio 5, laitos 4 IBM-järjestelmät - iseries Laitteiston asennus ja käyttö Ohjaustaulu Versio 5, laitos 4 Huomautus Ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

HP:n ajurin esimääritys Tukiopas

HP:n ajurin esimääritys Tukiopas HP:n ajurin esimääritys Tukiopas HP:n ajurin esimääritys -tukiopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai

Lisätiedot

Tuoteopas. McAfee Agent 5.0.0

Tuoteopas. McAfee Agent 5.0.0 Tuoteopas McAfee Agent 5.0.0 COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Älä kopioi ilman lupaa. TUOTEMERKIT McAfee, McAfee-logo, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy Orchestrator, McAfee epo,

Lisätiedot

Tietoja ohjelmistosta

Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Tietoja ohjelmistosta Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Lisenssisopimuksen tarkastelu sivulla 19 sekä kohdassa Huomioon otettavaa

Lisätiedot

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta.

Tämä tuote saattaa vaatia U.S. Department of Commercen vientiluvan, ennen kuin sitä voidaan viedä Yhdysvalloista tai Kanadasta. Tekijänoikeudet Novell Inc. ei vastaa eikä anna lupauksia tämän dokumentaation sisällöstä tai käytöstä eikä myönnä sille minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita myyntikelpoisuudesta tai sen soveltuvuudesta

Lisätiedot

IBM. Sanomaopas, osa 1. IBM DB2 Universal Database. Versio 7 GB11-9147-00

IBM. Sanomaopas, osa 1. IBM DB2 Universal Database. Versio 7 GB11-9147-00 IBM DB2 Universal Database IBM Sanomaopas, osa 1 Versio 7 GB11-9147-00 IBM DB2 Universal Database IBM Sanomaopas, osa 1 Versio 7 GB11-9147-00 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun tuotteen käyttöä

Lisätiedot

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet

HP Jetdirect -tulostuspalvelimet HP Jetdirect -tulostuspalvelimet Hallintaopas (kiinteä ohjelmisto V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman ennalta saatua kirjallista

Lisätiedot

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki

IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 Neuvonta ja tuki IUCLID 5 -asennusopas Erillinen sovellus Microsoft Windows -asennusohjelma Joulukuu 2011 Oikeudellinen huomautus Euroopan kemikaalivirasto tai kukaan virastoa edustava henkilö

Lisätiedot

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto

Asennusopas. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto Asennusopas McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 ohjelmisto COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com TAVARAMERKIT

Lisätiedot

Tulostinajurien opas. (Windows-ympäristöön) Versio 7.0

Tulostinajurien opas. (Windows-ympäristöön) Versio 7.0 Tulostinajurien opas (Windows-ympäristöön) Versio 7.0 Alkuperäinen julkaisu: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Lisätiedot

Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin

Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin Versio 8.2 GB11-9182-01 IBM DB2 Information Integrator -ohjelmisto Asennusopas Linux-, UNIX- ja Windows-ympäristöihin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://fi.yourpdfguides.com/dref/885391

Käyttöoppaasi. HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER http://fi.yourpdfguides.com/dref/885391 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT SERVER. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP JETDIRECT 635N IPV6/IPSEC PRINT

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

ThinkVantage Access Connections 4.1. Käyttöopas

ThinkVantage Access Connections 4.1. Käyttöopas ThinkVantage Access Connections 4.1 Käyttöopas ThinkVantage Access Connections 4.1 Käyttöopas Huomautus: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue kohdan Liite D, Huomautuksia,

Lisätiedot

IBM Personal Computer IBM. Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat

IBM Personal Computer IBM. Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat IBM Personal Computer IBM Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat IBM Personal Computer IBM Tietoja ohjelmistosta Windows 98, sovellukset ja tukiohjelmat Huomautus Ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas

HP JetDirect Print Servers. HP JetDirect -tulostuspalvelimet. 600N/400N/500X/300X Hallintaopas R HP JetDirect Print Servers HP JetDirect -tulostuspalvelimet 600N/400N/500X/300X Hallintaopas Hallintaopas HP JetDirect -tulostuspalvelimet (600N/400N/500X/300X) Copyright Hewlett-Packard Company 2000

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TruVision SVR järjestelmän käyttöohje

TruVision SVR järjestelmän käyttöohje TruVision SVR järjestelmän käyttöohje P/N 1072701A-FI REV 1.0 ISS 15OCT13 Copyright Tavaramerkit ja patentit Sertifiointi Yhteystiedot 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix on

Lisätiedot

Käyttöopas versio 8.00

Käyttöopas versio 8.00 versio 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Rajoitettu takuu Norman takaa, että oheisessa CD- tai DVD-levyssä ja ohjeissa ei ole valmistusvikoja. Jos

Lisätiedot

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1 Luku 1. Aloitusopas Tämä aloitusopas on johdatus WebSphere Portal content publishing -ohjelman käyttöönottoon. Oppaan aiheet ovat: v WebSphere Portal -ohjelmiston Sisällön julkaisu -portaalin seuraavien

Lisätiedot