DB2. DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DB2. DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1009-00"

Transkriptio

1 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas GC

2

3 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas GC

4 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä kohdassa Huomioon otettavaa olevat tiedot. Tekijänoikeustiedot Tämä julkaisu sisältää IBM:lle yksinoikeudella kuuluvaa tietoa. Julkaisu on lisensoitua aineistoa, ja siihen sovelletaan tekijänoikeuslakia. Julkaisun tietoihin ei sisälly tuotetakuuta, eikä mitään tässä julkaisussa esiintyvää väitettä ole tulkittava sellaiseksi. Voit tilata IBM:n julkaisuja Internetistä tai IBM:n paikallisen edustajan kautta. v IBM Publications Center -tietokeskus on osoitteessa v IBM:n paikallisen edustajan yhteystiedot saat IBM Directory of Worldwide Contacts -sivustosta osoitteesta IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita. Copyright International Business Machines Corporation 1993,2006. Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Tämän julkaisun käyttäjät v Osa 1. DB2-työasemayhteyksissä huomioon otettavaa Luku 1. DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus Luku 2. Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client Luku 3. DB2-työasemaohjelmien asennustapoja Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen 9 Osa 2. DB2-työasemaohjelmien asennus Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset Levytila- ja muistivaatimukset DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (AIX) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Windows) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Linux) Ytimen parametrien muutto (Linux) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (HP-UX) Ytimen parametrien muutto (HP-UX) Suositeltavat ytimen kokoonpanoparametrit (HP-UX) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Solaris-käyttöjärjestelmä) Ytimen parametrien muutto (Solariskäyttöympäristö) DB2 Connect -tuotteen asennusvaatimukset pääkonejärjestelmissä ja keskisuurissa tietokonejärjestelmissä Luku 6. DB2-työasemaohjelmien asennus DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows)...31 DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux)...33 Osa 3. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon Luku 7. Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt Tuetut työasema- ja palvelinversioiden yhdistelmät 42 Luku 8. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyden määritys Tietokantayhteyden määritys manuaalisesti kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyden määritys etsimällä verkkoa kokoonpanoapuohjelman avulla Työasemaprofiilin luonti ja käyttö tietokantayhteyksien määritykseen Työasemaprofiilin luonti kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyksien määritys työasemaprofiilin avulla käyttämällä kokoonpanoapuohjelmaa..49 Tietokantayhteyden testaus kokoonpanoapuohjelman avulla LDAP-yhteyskäytännössä huomioon otettavaan LDAP-yhteyskäytäntöön liittyviä seikkoja Luku 9. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon komentorivisuorittimen avulla Työasema- ja palvelinohjelman välisten yhteyksien määritys kokoonpanoon komentorivisuorittimen avulla Tietoliikenneparametrien arvojen tunnistus TCP/IP-parametritaulukko työaseman ja palvelimen välisen yhteyden määritystä varten.52 Nimettyjen prosessiyhteyksien parametritaulukko yhteyksien määritykseen työasemassa Työaseman tiedostojen päivitys Pääkone- ja palvelutiedostojen päivitys TCP/IP-yhteyksiä varten Palvelinsolmun lisäys kuvausluetteloon työasemasta 55 TCP/IP-solmun lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla...55 Copyright IBM Corp. 1993,2006 iii

6 Nimettyjen prosessiyhteyksien solmun lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla Tietokannan lisäys kuvausluetteloon työasemasta..57 Tietokannan lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla Tietokantaa kuvausluetteloon lisättäessä käytettävien parametrien arvojen taulukko...59 Työaseman ja palvelimen välisen yhteyden testaus komentorivisuorittimen avulla Osa 4. DB2-työasemaohjelman käyttöönotto suppean työasemaohjelman topologiassa (Windows) Luku 10. Suppean työasemaohjelman topologian yleiskuvaus (Windows) Luku 11. Suppeiden työasemaohjelmien asennuksen yleiskuvaus (Windows).. 67 Suppeiden työasemaohjelmien asennuksen yleiskuvaus (Windows) DB2 Client- tai DB2 Connect Personal Edition -ohjelman asennus koodipalvelimeen (Windows)..67 Koodihakemiston määritys kaikkien suppeiden työasemien käyttöön (Windows) Suppean työasemaohjelman vastaustiedoston luonti (Windows) Koodipalvelimeen liittyvän verkkoaseman määritys suppeassa työasemassa (Windows) Suppean työasemaohjelman määritys komennolla thnsetup (Windows) Osa 5. Liiteaineisto Liite A. DB2 Runtime Client -työasemaohjelman merge module -tiedostot (Windows) Liite B. DB2 Runtime Client -työasemaohjelman asennuskomentorivin parametrit (Windows) Liite C. DB2-ohjelmiston tekniset tiedot 81 DB2-ohjelmiston teknisten tietojen yleiskuvaus..81 Palaute julkaisuista DB2-ohjelmiston tekniset tiedot PDF-muodossa..82 Painettujen DB2-julkaisujen tilaus SQLSTATE-arvojen ohjeen näyttö komentoriviltä..85 DB2 Opastuksen eri versioiden käyttö Halutun kielisten ohjeiden näyttö DB2 Opastuksessa 86 Tietokoneeseen tai sisäverkon palvelimeen asennetun DB2 Opastus -toiminnon päivitys...87 DB2-opetusohjelmat DB2-ohjelmiston vianmääritystiedot Ehdot Liite D. Huomioon otettavaa Tavaramerkkitietoja Hakemisto Yhteydenotto IBM:ään iv DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

7 Tämän julkaisun käyttäjät Tämä julkaisu on tarkoitettu niille, jotka asentavat DB2-työasemaohjelmia tai määrittävät niiden kokoonpanoa. Copyright IBM Corp. 1993,2006 v

8 vi DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

9 Osa 1. DB2-työasemayhteyksissä huomioon otettavaa Copyright IBM Corp. 1993,2006 1

10 2 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

11 Luku 1. DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus Tämä jakso sisältää yleiskuvauksen käytettävissä olevista työasemaohjelmiin liittyvistä tiedoista sekä linkkejä lisätietolähteisiin. Käytettävissä olevat tiedot auttavat seuraavissa toimissa: 1. sopivan DB2-työaseman tai muun sellaisen tavan valinta, joka mahdollistaa yhteyden muodostuksen järjestelmän ja DB2-etätietokantojen välillä 2. työasemaohjelman sopivimman asennustavan valinta 3. työasemaohjelman asennus ja määrityksessä huomioon otettavat seikat. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen: Järjestelmä voi muodostaa yhteyden DB2-etätietokantaan muun muassa erilaisten DB2-työasemaohjelmien ja muiden kuin työasemaohjelmien avulla. Sopivat vaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, mikä seuraavista etätietokantaan yhteyden muodostava järjestelmä on: v liiketoimintakäyttäjän koneessa tai sovelluspalvelimessa sijaitseva sovellus v sovelluskehitystyöasema v tietokannan pääkäyttäjän työasema. Jos haluat lisäksi muodostaa yhteyden keskisuureen tai suureen tietokantaan, sinun on otettava huomioon myös joitakin lisäseikkoja. Työasemaohjelmien laji: DB2-ohjelmistossa on seuraavat työasemaohjelmat: v DB2 Runtime Client. Tämä työasemaohjelma soveltuu parhaiten sovellusten DB2-palvelinten käytön mahdollistamiseen. v DB2 Client. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Erillinen DB2 Connect Personal Edition -tuote sisältää kaikki DB2 Client -ohjelman toiminnot sekä mahdollisuuden yhteyden muodostukseen keskisuuriin ja suuriin tietokantoihin. Työasemaohjelman asennustapoja: Yleinen DB2-työasemaohjelman asennustapa on tuotteen CD-tietolevyssä olevan asennusohjelman ajo. Käytettävissä on kuitenkin myös muita menetelmiä. Jotkin menetelmät on tarkoitettu useiden työasemaohjelmien käyttöönoton automatisointiin. Muissa menetelmissä käytetään erilaisia Windowskäyttöjärjestelmän toimintoja. Työasemaohjelman asennuksen vaiheet ja asennukseen liittyviä huomioita: Työasemaohjelman lajin valinnan jälkeen on tehtävä seuraavat toimet: v järjestelmävaatimusten täyttymisen varmistus v asennus v tietokantojen luettelointi ja etäpalvelinyhteyksien määritys. Copyright IBM Corp. 1993,2006 3

12 Järjestelmissä, joissa on jo asennettuna DB2 UDB -työasemaohjelman versio 8, on lisäksi päätettävä, siirretäänkö (ja korvataanko) vanha työasemaohjelma vai jätetäänkö se ennalleen ja asennetaan Db2-ohjelmiston version 9 työasemaohjelma sen rinnalle. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v DB2-työasemaohjelmien siirto - yleiskuvaus julkaisussa Siirto-opas v Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus sivulla 39 v Luku 3, DB2-työasemaohjelmien asennustapoja, sivulla 7 v Luku 4, Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen, sivulla 9 v Luku 2, Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client, sivulla 5 Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux) sivulla 33 v DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows) sivulla 31 Aiheeseen liittyviä tietoja: v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 v Tuetut työasema- ja palvelinversioiden yhdistelmät sivulla 42 4 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

13 Luku 2. Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client DB2-ohjelmistossa on seuraavat työasemaohjelmat: v DB2 Runtime Client. Tämä työasemaohjelma soveltuu parhaiten sovellusten DB2-palvelinten käytön mahdollistamiseen. v DB2 Client. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Erillinen DB2 Connect Personal Edition -tuote sisältää kaikki DB2 Client -ohjelman toiminnot sekä mahdollisuuden yhteyden muodostukseen keskisuuriin ja suuriin tietokantoihin. DB2 Runtime Client: DB2 Runtime Client -ohjelman avulla sovellukset voivat muodostaa yhteyden DB2-etätietokantoihin. Ohjelman ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat: v Yleisten tietokannan käyttöliittymien (JDBC, ADO.NET, OLE DB, ODBC ja DB2:n kutsutasoliittymä) tuki. Tämä sisältää tietolähteiden määrityksessä käytettävät ajurit ja ominaisuudet. Esimerkiksi ODBC-yhteyksiä käytettäessä DB2-työaseman asennus asentaa ja rekisteröi DB2:n ODBC-ajurin. Sovelluskehittäjät ja muut käyttäjät voivat määrittää tietolähteitä Windowsin ODBC Data Source Administrator -työkalun avulla. v Työasemien perustuki, jonka ansiosta ohjelma voi käsitellä tietokantayhteyksiä, SQL-käskyjä, XQuery-käskyjä ja DB2-komentoja. v LDAP-tuki. v Yleisten tietoliikenneyhteyskäytäntöjen (TCP/IP ja nimetty prosessiyhteys) tuki. v 32- ja 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä ajettavat versiot. v Tuki useiden työasemaohjelman kopioiden asennukselle samaan tietokoneeseen. Nämä kopiot voivat olla samaa tai eri ohjelmistoversiota. v Lisenssiehdot, jotka sallivat DB2 Runtime Client -työasemaohjelman vapaan uudelleenjakelun sovelluksen mukana. v Asennuksen edellyttämä levytila on pienempi kuin DB2 Client -ohjelmiston koko versiota asennettaessa. Tämä työasemaohjelma sisältää seuraavat osat tai työkalut: v Luettelo, johon DB2-työasema- ja DB2-palvelinyhteyksien tiedot tallentuvat. v Komentorivisuoritin DB2-ohjelmiston komentojen antoa varten. Komentorivisuorittimen avulla voidaan toteuttaa DB2-palvelimien etähallintatoimia. DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-version erityispiirteet: Tiettyjen DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-version ominaisuuksien ansiosta ohjelma soveltuu erityisen hyvin otettavaksi käyttöön yhdessä sovellusten kanssa. DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-versio v voidaan pakata sovelluksen mukaan mahdollistamaan kyseisen sovelluksen yhteydenmuodostus Copyright IBM Corp. 1993,2006 5

14 v on saatavana Windows Installer merge module -tiedostoina, joiden avulla voit sisällyttää DB2 Runtime Client -ohjelman DLL-tiedostot sovelluksen asennuspakettiin. Voit myös sisällyttää mukaan vain sovelluksen ajoon tarvittavat osat. DB2 Client: DB2 Client -ohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät toiminnot. Ohjelman ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat: v kokoonpanoapuohjelma, joka auttaa tietokantojen luokittelussa ja tietokantapalvelimen kokoonpanon määrityksessä v alkutoimet uusille käyttäjille v ohjaustoiminnot sekä muita tietokannan käyttöönottoon ja hallintaan kehitettyjä graafisia työkaluja. Nämä työkalut ovat käytettävissä Windowskäyttöjärjestelmässä, joka on ajossa x86-suorittimella (vain 32-bittinen versio) tai x64-suorittimella (x86_64, AMD64/EM64T) varustetussa tietokoneessa tai Linux-käyttöjärjestelmässä, joka on ajossa x86-suorittimella tai AMD64/EM64T-suorittimella (x86_64, x64) varustetussa tietokoneessa. Lisäksi tämä työasemaohjelma sisältää muun muassa seuraavat sovelluskehitykseen soveltuvat ominaisuudet: v sovelluksen otsikkotiedostot v eri ohjelmointikielten esikääntäjät v sidonnan tuki v mallit ja opetusohjelmat. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v Luku 3, DB2-työasemaohjelmien asennustapoja, sivulla 7 Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Configuring a DB2 client for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2 Client support for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development 6 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

15 Luku 3. DB2-työasemaohjelmien asennustapoja Tässä osassa esitetään yleisiä ja vaihtoehtoisia tapoja erilaisten DB2-työasemaohjelmien, kuten DB2 Client- ja DB2 Runtime Client -ohjelman, asennukseen. Saat lisätietoja menetelmistä napsauttamalla muiden ohjeaiheiden linkkejä. Työasemaohjelmat asennetaan yleensä koneisiin, joissa ei ole DB2-palvelinta. Työasemaohjelman asennus ei ole välttämätöntä, jos DB2-palvelintuote on jo asennettu, sillä DB2-palvelinohjelmisto sisältää kaikki DB2-työasemaohjelman toiminnot. Yleisiin tilanteisiin soveltuva menetelmä: Yleinen DB2-työasemaohjelman asennustapa on tuotteen CD-tietolevyssä olevan asennusohjelman ajo. Työasemaohjelman asennuksen näköistiedosto sisältyy DB2-palvelimen asennuksen näköistiedostoon sekä työasemaohjelmiston CD-tietolevyyn. Laajamittaisen käyttöönoton automatisointimenetelmät: Yksi menetelmäryhmä on suunniteltu suuren työasemaohjelmien määrän käyttöönoton automatisointiin. Tällaisia menetelmiä ovat seuraavat: v Vastaustiedosto. Työaseman asennus voidaan automatisoida käyttämällä asennuksessa vastaustiedostoa. v Kolmannen osapuolen käyttöönottotyökalut. Työasemat voidaan asentaa käyttämällä jotakin käyttöönottotyökalua tai -menetelmää, kuten Windows Active Directory-, Windows Systems Management Server (SMS)- tai Tivoli-ohjelmistoa. Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksia hyödyntävät menetelmät: Toinen vaihtoehtoisten menetelmien ryhmä koostuu Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksia hyödyntävistä menetelmistä: v Windows-käyttöjärjestelmän suppean työasemaohjelman topologia. Tämä vaihtoehto on tuettu DB2 Client -ohjelmassa mutta ei DB2 Runtime Client -ohjelmassa. DB2 Client -ohjelma voidaan ottaa käyttöön Windowskäyttöjärjestelmässä DB2:n suppean työasemaohjelman topologiana. Suppean työasemaohjelman topologiassa työasemaohjelman koodi asennetaan yhteiskäytössä olevaan, yhdessä koodipalvelimessa sijaitsevaan Windows-hakemistoon kunkin työaseman paikallisen kiintolevyn asemesta. Yksittäiset työasemat ajavat DB2 Client -koodin muodostamalla yhteyden yhteiskäytössä olevaan, koodipalvelimessa sijaitsevaan Windows-hakemistoon. v Windowsin muun kuin järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksen käyttö. Yleisessä asennusmenetelmässä käytetään Windowsin järjestelmänvalvojan (pääkäyttäjän) käyttäjätunnusta eli Järjestelmänvalvojat-ryhmään kuuluvaa käyttäjätunnusta. DB2-työasemat voidaan kuitenkin asentaa myös käyttämällä Windowsin tehokäyttäjien tai käyttäjien ryhmään kuuluvaa käyttäjätunnusta. Tämä menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa asennuksen toteuttavalla käyttäjätunnuksella ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia. DB2-tuote tukee myös Windowsin laajennettujen oikeuksien käyttöä. Laajennettujen oikeuksien määritystä ei kuitenkaan tarvita työasema-asennuksissa. Copyright IBM Corp. 1993,2006 7

16 Linux- ja UNIX-käyttöjärjestelmiin liittyvät menetelmät: DB2-palvelimien vaihtoehtoiset asennustavat ovat käytettävissä myös työasema-asennuksissa. Tällaisia asennustapoja ovat muun muassa db2_install-komentotiedostot ja manuaalinen asennus. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v Luku 10, Suppean työasemaohjelman topologian yleiskuvaus (Windows), sivulla 65 v Vastaustiedoston avulla tapahtuvan asennuksen perustiedot julkaisussa Installation and Configuration Supplement Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux) sivulla 33 v DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows) sivulla 31 v DB2-tuotteen asennus vastaustiedoston avulla (Linux ja UNIX) julkaisussa Installation and Configuration Supplement v DB2-tuotteiden asennus Microsoft Systems Management Server (SMS) -ohjelmiston avulla julkaisussa Installation and Configuration Supplement Aiheeseen liittyviä tietoja: v Liite B, DB2 Runtime Client -työasemaohjelman asennuskomentorivin parametrit (Windows), sivulla 79 v Liite A, DB2 Runtime Client -työasemaohjelman merge module -tiedostot (Windows), sivulla 75 8 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

17 Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen Tässä jaksossa kuvataan, mitä koneeseen (paikalliseen järjestelmään) on asennettava, jotta se voi muodostaa yhteyden toisessa tietokoneessa (etäjärjestelmässä) olevaan tietokantaan. Jotta voit valita sopivan vaihtoehdon, sinun on määritettävä, mikä seuraavista paikallinen järjestelmä on: v järjestelmä, joka ajaa liiketoimintasovelluksia liiketoimintakäyttäjän järjestelmässä tai sovelluspalvelimessa v sovelluskehitystyöasema v tietokannan pääkäyttäjän työasema. Lisäksi sinun on määritettävä, missä ne tietokannat sijaitsevat, joihin haluat muodostaa yhteyden. Tietokanta voi sijaita jossakin seuraavista sijainneista: v samassa koneessa (paikallisessa järjestelmässä) joko yhdessä tai useassa DB2-ilmentymässä v eri koneissa (etäjärjestelmissä) v eri koneissa, jotka ovat suuria tai keskisuuria palvelimia. Liiketoimintajärjestelmien ja sovelluspalvelimien vaihtoehdot: Kun liiketoimintasovellus muodostaa yhteyden tietokantaan, yleensä kyseessä on jokin seuraavista topologioista: v Sovellus muodostaa yhteyden DB2-tietokantaan, joka sijaitsee samassa koneessa. Esimerkki tästä on sovellus, jota yksi käyttäjä käyttää omassa työasemassaan. v Sovellus muodostaa yhteyden DB2-tietokantaan, joka sijaitsee toisessa koneessa. v Sovellustyöasema muodostaa yhteyden sovelluspalvelimeen, joka puolestaan muodostaa yhteyden vähintään yhteen DB2-tietokantaan. DB2-tietokanta voi sijaita samassa koneessa toisessa koneessa tai toisissa koneissa sekä samassa koneessa että vähintään yhdessä muussa koneessa. Jos DB2-palvelin on asennettuna samassa koneessa kuin sovellus, erillistä DB2-työasemaohjelmaa ei tarvitse asentaa. DB2-palvelintuote sisältää toiminnot, joiden avulla sovellukset voivat muodostaa yhteyden paikallisiin tietokantoihin ja etätietokantoihin. Jos koneessa, jossa sovellusta käytetään, ei ole DB2-palvelinta, voit mahdollistaa sovellusten yhteydet DB2-etätietokantoihin seuraavilla tavoilla: v DB2-työasema. Tämä vaihtoehto edellyttää jonkin DB2-tuotteen mukana toimitetun työasemaohjelman asennusta ja määritystä. DB2 Runtime Client -ohjelma soveltuu tähän tarkoitukseen parhaiten. DB2-työasemaohjelman voi asentaa mihin tahansa koneeseen, joka muodostaa yhteyden suoraan DB2-tietokantaan. Sovellustopologian mukaan työasemaohjelma asennetaan jokaiseen liiketoimintakäyttäjän työasemaan tai sovelluspalvelimeen. Kaikki koneessa olevat sovellukset voivat muodostaa yhteyden yhteen tai useaan muissa koneissa olevaan DB2-tietokantaan yhden DB2-työasemaohjelman avulla. Copyright IBM Corp. 1993,2006 9

18 v Windows Installer -ohjelman DB2 Runtime Client -ohjelmaa varten tarkoitetut merge module -tiedostot. Tässä menetelmässä DB2 Runtime Client -ohjelman käyttöönotto tehdään sisällyttämällä työasemaohjelman DLL-tiedostot sovelluksen käyttöönottopakettiin. Tämä menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Windows Installer -ohjelman ja muiden Windows Installer -ohjelman merge module -tiedostoja tukevien asennustyökalujen kanssa. Tässä menetelmässä yksi asennusohjelma asentaa sekä sovelluksen että DB2 Runtime Client -ohjelman. v DB2-ohjelmiston sovellusajuri. DB2-ohjelmiston sovellusajurin avulla tietokantayhteyden edellyttämät tiedot sisältyvät sovellukseen, tai sovellus pyytää ne käyttäjältä näyttämällä kehotteita. Tämä menetelmä poikkeaa DB2-työasemasta, joka ylläpitää näitä tietoja luettelossa. Järjestelmä ottaa sovellusajurin käyttöön sovellushakemiston tiedostona, joten erillistä DB2-asennusta ei tarvita. Sovellusajuri pakataan yleensä sovelluksen kanssa siten, että se mahdollistaa vain kyseisen sovelluksen yhteydet. DB2-ohjelmiston sovellusajuri voi olla samassa koneessa muiden DB2-ohjelmiston sovellusajurien tai DB2-työasemaohjelman kanssa. DB2-ohjelmistossa on ajurit Java (JDBC ja SQLJ)-, ODBC- ja kutsutasoliittymäsovelluksia varten. Voit kopioida ajuritiedostot DB2-tuotteen asennuksen näköistiedostosta tai noutaa ne developerworks-sivustosta. Sovelluskehitystyöasemiin liittyvät vaihtoehdot: DB2 Client -ohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Seuraavissa kohdissa kuvataan DB2 Client -ohjelman tehtävää ja määrityksiä sovelluskehittäjien käyttämien muiden työkalujen ja tuotteiden valossa. Sovelluskehittäjät, jotka kirjoittavat DB2-tietokannan käyttökoodia, käyttävät yleensä useita työkaluja ja tuotteita. Kukin kehitystyöasema sisältää yleensä seuraavat osat: v Sisäinen kehitysympäristö (IDE), kuten Rational Application Developer tai Microsoft Visual Studio. v DB2-ohjelmistokohtainen IDE-järjestelmään liittyvä kehitystyökalu, kuten IBM Database Developer Add-ins for Visual Studio.NET IBM DB2 Developer Workbench. v Pääsy tietokantapalvelimeen, jossa kehitettävä tietokanta sijaitsee. Tämä tietokantapalvelin voi sijaita jommassakummassa tai molemmissa seuraavista sijainneista: kunkin kehittäjän työasemassa, joten kullakin kehittäjällä on oma kopio tietokannasta työryhmäpalvelimessa, joten useat kehittäjät käyttävät samaa tietokannan kopiota. Edellinen huomioon ottaen DB2 Client -ohjelmalla on se etu, että se tarjoaa sovellusten kääntöön tarvittavat otsikot ja kirjastot sekä tietokannan hallinnan edellyttämät työkalut. Näiden työkalujen hankinta ei kuitenkaan aina edellytä DB2 Client -ohjelman asennusta. Erillistä DB2-työasemaa ei aina tarvitse asentaa, kun DB2-palvelin asennetaan koneeseen. DB2-palvelintuote sisältää kaikki itsenäisessä DB2 Client -ohjelmassa käytettävissä olevat toiminnot. Hallintatyöasemiin liittyvät vaihtoehdot: 10 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

19 Tietokannan pääkäyttäjä voi toteuttaa hallintatoimia etätietokannoissa jommallakummalla kahdesta tavasta: muodostamalla yhteyden yksittäiseen tietokantapalvelinkoneeseen työkalun (esimerkiksi telnetin) avulla ja ajamalla DB2-ohjelmiston hallintakomennot paikallisesti tai ajamalla työkalut ja komennot työasemasta, joka muodostaa yhteydet etätietokantoihin. Tässä osassa keskitytään jälkimmäiseen tilanteeseen, jossa on valittava käytettävät DB2-työasemaohjelmat sekä niiden asennuspaikat. DB2-ohjelmistossa on useita mahdollisuuksia hallintatoimien toteutukseen vähintään yhdessä etäällä hallintatyöasemasta erillään olevassa DB2-palvelimessa. Vaihtoehdot ja huomioon otettavat seikat ovat seuraavat: v Asenna DB2 Runtime Client -ohjelma. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos hallintaan käytetään vain komentorivisuoritinta. v Asenna DB2 Client -ohjelma. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät toiminnot. Näitä ovat muun muassa graafiset hallintatyökalut, kuten kokoonpanoapuohjelma ja ohjaustoiminnot (saatavana tuetuissa käyttöjärjestelmissä). Nämä työkalut käyttävät DB2-palvelimessa sijaitsevaa DB2-hallintapalvelinta, joka asentuu oletusarvon mukaan DB2-palvelimen asennuksen yhteydessä. v Asenna DB2-palvelintuote. Erillistä DB2-työasemaa ei aina tarvitse asentaa, kun DB2-palvelin asennetaan koneeseen. DB2-palvelintuote sisältää kaikki itsenäisessä DB2-työasemaohjelmassa käytettävissä olevat toiminnot. v Asenna WWW-työkalut WWW-palvelimeen. Kahdesta graafisesta hallintatyökalusta, valvontatoiminnoista ja komentotoiminnoista, on saatavana WWW-versio. Nämä WWW-sovellukset asennetaan WWW-palvelimeen. Kun tämä on tehty, näitä työkaluja voidaan käyttää mistä tahansa koneesta, jossa on soveltuva WWW-selainohjelma. Yksittäisen pääkäyttäjän työasemassa ei tarvita muita asennustoimia. Vaihtoehtoisia tapoja yhteyden muodostukseen suuren tai keskisuuren tietokoneen tietokantaan: DB2 Connect -tuotteiden avulla voit muodostaa yhteyden suurissa tai keskisuurissa tietokoneympäristöissä (esimerkiksi OS/390, z/os, iseries, VSE ja VM) oleviin DB2-tietokantoihin tai sellaisiin muihin kuin IBM:n tietokantoihin, jotka ovat yhteensopivia DRDA:n (Distributed Relational Database Architecture) kanssa. DB2 Connect -ohjelmassa voit muodostaa yhteyden käyttäjän työasemasta tai DB2 for Linux-, DB2 for Unix- tai DB2 for Windows -palvelimesta. Vaihtoehdot ja huomioon otettavat seikat ovat seuraavat: v DB2 Connect Personal Edition. Tämä työasemaan asennettava tuote mahdollistaa yhteyksien muodostuksen kyseisestä työasemasta. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työasemasta on muodostettava suora yhteys yhteen tai useaan pääkoneeseen. Tämä tuote on saatavana Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmiin. v DB2 Connect -palvelinohjelman laitokset. DB2 Connect -tuotteen palvelinohjelman laitos asennetaan yleensä yhteyspalvelimeen. Se toimii tuettujen suurten tai keskisuurten tietokantapalvelinten yhdyskäytävänä. DB2 Connect -tuotteen palvelinohjelman avulla DB2-työasemat voivat määrittää yhteyden pääkonejärjestelmiin DB2 Connect -yhdyskäytävän kautta Windows- ja UNIX-järjestelmissä olevien DB2-tietokantojen tavoin. Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen 11

20 Molempia vaihtoehtoja voidaan käyttää samanaikaisesti. Työasema voi esimerkiksi muodostaa yhteyden suureen tai keskisuureen tietokantaympäristöön seuraavilla tavoilla: v Asenna DB2 Connect Personal Edition -ohjelma paikallisesti ja muodosta sen avulla suora yhteys pääkoneeseen. v Muodosta yhteys samaan tai eri pääkoneeseen DB2 Connect -palvelimen yhdyskäytävän kautta. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v IBM DB2 Driver for ODBC and CLI overview julkaisussa Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1 v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v DB2 Connect julkaisussa DB2 Connect User s Guide v DB2 Connect scenarios julkaisussa DB2 Connect User s Guide Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Configuring a DB2 client for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development 12 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

21 Osa 2. DB2-työasemaohjelmien asennus Copyright IBM Corp. 1993,

22 14 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

23 Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset Levytila- ja muistivaatimukset Levytilavaatimukset: Tuotteen tarvitsemaan levytilan määrään vaikuttavat valittu asennuslaji ja käytössä oleva tiedostojärjestelmä. Ohjattu DB2-ohjelmiston asennustoiminto arvioi dynaamisesti tilan tarpeen sen mukaan, mitä osia vakioasennuksen, suppean asennuksen tai mukautetun asennuksen aikana valitaan. Windows-käyttöjärjestelmässä voidaan tarvita ryväskooltaan suurta FAT (File Allocation Table) -tiedostojärjestelmää käyttävissä asemissa huomattavasti enemmän tilaa kuin NTFS (New Technology File System) -tiedostojärjestelmää käyttävissä asemissa. Muista varata riittävästi levytilaa asennettavia ohjelmia ja tietoliikennetuotteita varten. Muistitilavaatimukset: DB2-tietokantajärjestelmä tarvitsee käyttömuistia vähintään 256 megatavua. Järjestelmä, jossa on käytössä ainoastaan DB2-ohjelmisto ja DB2-ohjelmiston graafisen käyttöliittymän työkalut tarvitsee käyttömuistia vähintään 512 megatavua. Jotta suorituskyky olisi hyvä, suositellaan kuitenkin 1 gigatavun käyttömuistia. Nämä muistitilavaatimukset eivät sisällä muita järjestelmässä ajettavia ohjelmia. Kun selvität tarvittavaa muistitilaa, ota huomioon seuraavat seikat: v DB2-tuotteet tarvitsevat vähintään 512 megatavua käyttömuistia HP-UX-käyttöjärjestelmän versiossa 11i v2 (B.11.23), joka on ajossa Itanium-perustaisessa järjestelmässä. v DB2-työasemien tuessa nämä muistiedellytykset koskevat viittä samanaikaista työasemayhteyttä. Muistia tarvitaan 16 megatavua lisää kutakin seuraavaa viittä työasemayhteyttä kohden. v Tietokantajärjestelmän koko ja monimutkaisuus, tietokannan käyttömäärä ja järjestelmää käyttävien työasemien määrä vaikuttavat muistitilan tarpeeseen. Version 9 DB2-ohjelmisto sisältää uuden muistinhallintatoiminnon, joka helpottaa muistitilan kokoonpanon määritystä asettamalla useiden muistitilan kokoonpanoparametrien arvot automaattisesti. Kun toiminto on käytössä, muistinhallinta jakaa dynaamisesti käytettävissä olevia muistitilaresursseja useille muistinkäyttäjille kuten lajittelulle, hakusuunnitelman välimuistille, lukitusluettelolle ja puskurivarannoille. v Linux-käyttöjärjestelmässä on suositeltavaa varata heittovaihtotiedostolle (SWAP) vähintään kaksi kertaa käyttömuistin määrän verran tilaa. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Self tuning memory julkaisussa Performance Guide Copyright IBM Corp. 1993,

24 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (AIX) Taulukko 1. AIX-asennuksen edellytykset Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa software/data/db2/udb/sysreqs.html. DB2-työasemaohjelmiston tai -palvelinohjelmiston asennus edellyttää, että seuraavat käyttöjärjestelmään, laitteistoon ja tietoliikenteeseen liittyvät edellytykset täyttyvät: AIX-versio Käyttöjärjestelmä Laitteisto AIX-versio DB2-työasema toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä. DB2 Enterprise Server Edition -ohjelmisto toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä sekä yhteen osioon asennettuna että osioituna tietokantaympäristönä. AIX-versio DB2-työasema toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä. DB2 Enterprise Server Edition -ohjelmisto toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä sekä yhteen osioon asennettuna että osioituna tietokantaympäristönä. Ohjelmistovaatimukset: 16 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Yksi seuraavista: v IBM ISC/6000 v eserver pseries Yksi seuraavista: v IBM ISC/6000 v eserver pseries v (Vain työasemaohjelmat:) Kerberos-todennuksen käyttö edellyttää IBM Network Authentication Service (NAS) -työasemaohjelman versiota 1.3 tai uudempaa versiota. NAS-työasema toimitetaan AIX-käyttöjärjestelmän lisä-cd-tietolevyssä. v Siirry 64-bittiseen ytimeen komennolla bosboot. Siirtyminen 64-bittiseen ytimeen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia (root) ja seuraavien komentojen antoa: ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /unix ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix bosboot -a shutdown -Fr v DB2-ohjelmiston versio 9 edellyttää IBM C++ Runtime Environment Components for AIX -lisäosien, xlc.rte mukaan lukien, asennusta. Nämä lisäosat ovat saatavana IBM:n AIX-tukisivustosta. v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Netscape 7.0 tai uudempi versio. DB2-ohjelmiston asennus NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään: Tässä ohjelmiston versiossa DB2-tuotteiden asennusta NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään ei suositella. DB2-ohjelmiston ajo NFS-tiedostojärjestelmässä (esimerkiksi NFS-asennus /opt/ibm/db2/v9.1 ja sen jälkeen etäjärjestelmässä fyysisesti sijaitsevan koodin suorittaminen) vaatii useita manuaalisia työvaiheita. On olemassa myös useita potentiaalisia seikkoja, joista tulisi olla tietoinen ennen NFS-tiedostojärjestelmän asennusta DB2-ohjelmistolle. Näitä ovat mahdolliset ongelmat, jotka koskevat v suorituskykyä (johon vaikuttaa verkon suorituskyky)

25 v käytettävyyttä (yksi häiriö voi estää järjestelmän käytön) v lisensointia (järjestelmän eri koneiden välillä ei ole tarkistuksia) v NFS-virheiden vianmääritystä, joka voi olla hankalaa. Ohjelmiston määritys NFS-tiedostojärjestelmässä edellyttää siis useita manuaalisia toimia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: v Sen varmistaminen, että asennuspolku säilyy käyttöönottokohdassa. v Käyttöoikeuksia tulee hallita manuaalisesti (esimerkiksi kirjoitusoikeuksia ei tule antaa käyttöönottokoneelle). v DB2-rekisterit on määritettävä ja niitä on ylläpidettävä kaikissa koneissa. v Asennettujen DB2-tuotteiden ja -ominaisuuksien luettelon (komento db2ls) ylläpito, jos asennetut DB2-osat on tunnistettava. v DB2-tuoteympäristön päivitys on normaalia hankalampaa. v Vientikoneen ja käyttöönottokoneen puhdistus vaatii normaalia enemmän työvaiheita. Tarkempia ohjeita on White paper -julkaisussa Setting Up DB2 on NFS Mounted File System, joka julkaistaan pian DB2-ohjelmiston version 9 julkistuksen jälkeen. Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-tuotteen asennus - yleiskuvaus (Linux ja UNIX) julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Windows) Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa v DB2-ohjelmiston työasema- tai palvelintuotteen asennus edellyttää, että seuraavat käyttöjärjestelmään, ohjelmistoon ja laitteistoon liittyvät edellytykset täyttyvät: Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 17

26 Taulukko 2. Windows-asennuksen edellytykset Käyttöjärjestelmä Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä (32-bittinen) Windows XP Professional x64 -käyttöjärjestelmä Windows 2003 Standard Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Service Pack -päivitys Service Pack 2 -päivitys tai uudempi päivitys Service Pack 1 -päivitys tai uudempi päivitys Laitteisto Kaikki tuettujen Windows-käyttöjärjestelmien (32- ja 64-bittisten) ajoon soveltuvat Intel- ja AMD-suorittimet Windows 2003 Advanced Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Windows 2003 Datacenter Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Muuta työasemaohjelmissa huomioitavaa DB2-tuotteet ovat tuettuja Windows 98-, Windows ME- ja Windows NT -käyttöjärjestelmissä, kunnes DB2 Universal Database -ohjelmiston versio 8.1 poistuu käytöstä. Windows-käyttöjärjestelmä kannattaa kuitenkin päivittää uudempaan versioon (esimerkiksi Windows käyttöjärjestelmään). Version 9 työasemaohjelmia ei voi asentaa Windows 98, Windows ME tai Windows NT Server 4 -käyttöjärjestelmiin. Jos haluat jatkaa DB2-tuotteiden käyttöä vanhassa Windows-versiossa, käytössäsi on oltava seuraavat ylläpitotasot: v Windows NT -käyttöjärjestelmän versio 4 ja Service Pack 6a tai uudempi v Windows 2000 ja Service Pack 4 tai uudempi v Internet Explorer 4.01 ja Service Pack 2 DB2-sovellusten ajo edellyttää Windows XP Service Pack 1 -korjauspakettien asennusta, jos ympäristöön pätee jompikumpi seuraavista: v käytössä on sovelluksia, joissa on ODBC-yhteyttä käyttäviä COM+-objekteja v käytössä on sovelluksia, jotka käyttävät OLE DB Provider for ODBC -liittymää, jossa OLE DB -resurssivaranto on poistettu käytöstä. Jos et ole varma, onko sovellusympäristösi sopiva, on suositeltavaa asentaa asianmukainen Windows-korjauspaketti. Lisätietoja COM+-objektien käytöstä on Microsoft Knowledge Base -sivuston artikkelissa osoitteessa v Muuta ohjelmistoissa huomioitavaa v MDAC 2.8 on pakollinen. Ohjattu DB2-ohjelman asennustoiminto asentaa MDAC 2.8 -ohjelmiston, ellei se ole jo asennettu. Huomautus: Jos MDAC-ohjelmiston aikaisempi versio (esimerkiksi 2.7) on jo asennettu, DB2-ohjelmiston asennusohjelmisto 18 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

27 päivittää sen versioon 2.8. MDAC 2.8 -ohjelmisto asentuu vakioasennuksen yhteydessä. Jos toteutat suppean asennuksen, MDAC 2.8 -ohjelmisto ei asennu. Mukautetussa asennuksessa MDAC 2.8 -ohjelmisto asentuu, jos et ole poistanut asennuksen oletusvalintaa. Jos poistat MDAC-ohjelmiston mukautetusta asennuksesta, asennusohjelma ei asenna sitä. v Jos aiot käyttää LDAP-yhteyskäytäntöä, tarvitset Microsoft LDAP -työasemaohjelman tai IBM Tivoli Directory Server v6 -työasemaohjelman (tästä käytetään myös nimeä IBM LDAP -työasemaohjelma, ja se toimitetaan DB2-ohjelmiston mukana). Laajenna hakemiston skeema ennen Microsoft Active Directory -hakemistopalvelun asennusta asennustietovälineessä olevan db2schex-apuohjelman avulla. Microsoft LDAP -työasemaohjelma sisältyy Windows XP- ja Windows Server käyttöjärjestelmään. v Jos aiot käyttää Tivoli Storage Manager -ohjelman tietokantojen varmistuskopiointiin ja palautukseen liittyviä toimintoja, tarvitset Tivoli Storage Manager Client -ohjelman version tai sitä uudemman version. 64-bittisissä Windows-käyttöjärjestelmissä tarvitaan TSM client API -ohjelman versio 5.1. v Jos käyttöjärjestelmään on asennettu IBM Antivirus -ohjelma, sen on oltava poissa käytöstä tai sen asennus on poistettava, jotta DB2-ohjelman asennus olisi mahdollista. v Ohjetoiminnon tarkastelu edellyttää TCP/IP-tukea. v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita, ajaa DB2-ohjelmiston asennuksen aloitusohjelman (setup.exe) ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Internet Explorer 5.5 tai uudempi Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Netscape 7.0 tai uudempi versio. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Muutokset 32- ja 64-bittisten DB2-palvelimien tukeen julkaisussa Siirto-opas Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-tuotteen asennus - yleiskuvaus (Windows) julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Linux) Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa software/data/db2/udb/sysreqs.html. Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 19

28 Ajantasaiset tiedot tuetuista Linux-jakeluversioista on WWW-osoitteessa Tuettuja Linux-käyttöjärjestelmiä ovat muun muassa seuraavat: v Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4) Update 2 v SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9) Service Pack 2 DB2-työasemaohjelmiston tai -palvelinohjelmiston asennus edellyttää, että seuraavat jakeluversion vaatimukset sekä laitteistoon ja tietoliikenteeseen liittyvät edellytykset täyttyvät: Taulukko 3. Linux-käyttöjärjestelmän edellytykset Jakeluversion vaatimukset Laitteisto Valmistaudu Linux-jakeluun päivittämällä ytimen kokoonpanoparametrit. Tiettyjen ytimen parametrien oletusarvot eivät ole riittäviä DB2-tietokantajärjestelmiä ajettaessa. Käytössäsi saattaa olla myös muita Linuxjärjestelmäresursseja edellyttäviä tuotteita tai sovelluksia. Määritä ytimen kokoonpanoparametrit Linux-järjestelmän työympäristön tarpeiden mukaisesti. Ytimen kokoonpanoparametrit ovat hakemistossa /etc/sysctl.conf. Katso DB2 Opastuksen ytimen parametrien muuttoa Linux-järjestelmissä käsittelevä ohjeaihe. Lisätietoja näiden parametrien asetuksesta ja aktivoinnista sysctl-komennon avulla on käyttöjärjestelmää käsittelevässä julkaisussa. DB2-palvelintuotteet ovat tuettuja seuraavissa järjestelmissä: v x86 (Intel Pentium, Intel Xeon ja AMD Athlon) v x86 64 (Intel EM64T ja AMD64) v IA64 (Intel Itanium 2 tai uudempi) v POWER (mikä tahansa iseries tai pseries, joka sisältää Linux-käyttöjärjestelmän tuen) v (Vain palvelin) eserver zseries. DB2-tietokannan osiointiominaisuus (DPF) ei ole tuettu. v (Vain työasema) 64-bittinen zseries tai System z9. Pakettivaatimukset (vain palvelin): Seuraavassa taulukossa on esitettynä Linux-käyttöjärjestelmän SUSE- ja Red Hat -jakeluversioiden pakettien vaatimukset version 9 DB2:n osioiduille tietokannoille. v Kaikki DB2-järjestelmät vaativat pdksh Korn Shell -paketin. v Remote shell -apuohjelma on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. DB2-järjestelmä tukee seuraavia remote shell -apuohjelmia: rsh ssh Oletusarvoisesti DB2-järjestelmä käyttää rsh-salausta komentojen suorittamiseen DB2-ohjelmiston etäsolmuissa, esimerkiksi käynnistettäessä DB2:n etätietokantaosiota. DB2:n oletusarvon käyttö vaatii, että rsh-palvelimen paketti on asennettuna (katso allaoleva taulukko). Katso vertailu rsh:n ja ssh:n eroista julkaisusta Administration Guide: Implementation kohdasta Security issues when installing DB2. Rsh remote shell -apuohjelman käyttöä varten inetd-paketin (tai xinetd-paketin) on oltava asennettu ja ajossa. Jos käytät ssh remote shell -apuohjelmaa, DB2RSHCMD-rekisterimuuttuja on asetettava heti sen jälkeen kun DB2-ohjelmiston asennus on valmis. Jos rekisterimuuttujaa ei ole asetettu, käytetään rsh-salausta. Lisätietoja DB2RSHCMD-rekisterimuuttujasta on Performance Guide -julkaisussa. v Osioituihin tietokantajärjestelmiin vaaditaan NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmän nfs-utils-tukipaketti. 20 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

29 Kaikki hakusuunnitelmat pitää olla asennettuna ja määritettynä ennen DB2-ohjelmiston asennuksen jatkamista. Yleistietoa komennoista on Linux-jakeluversion julkaisuissa. SUSE Linux -järjestelmän pakettivaatimukset Paketin nimi Kuvaus pdksh Korn Shell -komentotulkki. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. openssh Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa (ja niistä käsin) suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. rsh-server Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa, kirjautua muihin tietokoneisiin ja kopioida tiedostoja tietokoneesta toiseen (rsh-, rexec-, rlogin- ja rcp-palvelinohjelmat). Tätä pakettia ei vaadita, jos DB2-järjestelmä määritetään käyttämään ssh-suojausta. nfs-utils NFS (Network File System) -tukipaketti. Tämä paketti mahdollistaa paikallisten tiedostojen käytön etätietokoneista. Red Hat -järjestelmän pakettivaatimukset Hakemisto Paketin nimi Kuvaus /System Environment/Shell pdksh Korn Shell -komentotulkki. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. /Applications/Internet openssh Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. /System Environment/ Daemons /System Environment/ Daemons /System Environment/ Daemons openssh-palvelin Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. rsh-server Tämä paketti sisältää ohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. Tätä pakettia ei vaadita, jos DB2-järjestelmä määritetään käyttämään ssh-suojausta. nfs-utils NFS (Network File System) -tukipaketti. Tämä paketti mahdollistaa paikallisten tiedostojen käytön etätietokoneista. Ohjelmistovaatimukset: v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 21

30 Netscape 7.0 tai uudempi versio. v Jos haluat käyttää DB2-ohjelmiston ohjattua asennustoimintoa tai muita DB2-järjestelmän graafisia työkaluja, niiden toiminta edellyttää, että tietokoneessasi on X Window System -ohjelmisto. (Käytettävissä vain Linux for x86- ja Linux on AMD 64/EM64T -käyttöjärjestelmissä.) DB2-ohjelmiston asennus NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään: Tässä ohjelmiston versiossa DB2-tuotteiden asennusta NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään ei suositella. DB2-ohjelmiston ajo NFS-tiedostojärjestelmässä (esimerkiksi NFS-asennus /opt/ibm/db2/v9.1 ja sen jälkeen etäjärjestelmässä fyysisesti sijaitsevan koodin suorittaminen) vaatii useita manuaalisia työvaiheita. On olemassa myös useita potentiaalisia seikkoja, joista tulisi olla tietoinen ennen NFS-tiedostojärjestelmän asennusta DB2-ohjelmistolle. Näitä ovat mahdolliset ongelmat, jotka koskevat v suorituskykyä (johon vaikuttaa verkon suorituskyky) v käytettävyyttä (yksi häiriö voi estää järjestelmän käytön) v lisensointia (järjestelmän eri koneiden välillä ei ole tarkistuksia) v NFS-virheiden vianmääritystä, joka voi olla hankalaa. Ohjelmiston määritys NFS-tiedostojärjestelmässä edellyttää siis useita manuaalisia toimia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: v Sen varmistaminen, että asennuspolku säilyy käyttöönottokohdassa. v Käyttöoikeuksia tulee hallita manuaalisesti (esimerkiksi kirjoitusoikeuksia ei tule antaa käyttöönottokoneelle). v DB2-rekisterit on määritettävä ja niitä on ylläpidettävä kaikissa koneissa. v Asennettujen DB2-tuotteiden ja -ominaisuuksien luettelon (komento db2ls) ylläpito, jos asennetut DB2-osat on tunnistettava. v DB2-tuoteympäristön päivitys on normaalia hankalampaa. v Vientikoneen ja käyttöönottokoneen puhdistus vaatii normaalia enemmän työvaiheita. Tarkempia ohjeita on White paper -julkaisussa Setting Up DB2 on NFS Mounted File System, joka julkaistaan pian DB2-ohjelmiston version 9 julkistuksen jälkeen. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Security issues when installing the DB2 database manager julkaisussa Administration Guide: Implementation Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Ytimen parametrien muutto (Linux) sivulla 23 v DB2-tietokannan asennuksen valmistelu zseries-palvelimen Linux-ympäristössä julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Communications variables julkaisussa Performance Guide 22 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

31 Ytimen parametrien muutto (Linux) Ennen DB2-tietokantajärjestelmän asennusta on Linux-käyttöjärjestelmän ytimen parametrit päivitettävä. Linux-käyttöjärjestelmässä tiettyjen ytimen parametrien oletusarvot eivät ole riittäviä DB2-tietokantajärjestelmien suorittamiseen. DB2-ohjelmisto nostaa IPC-raja-arvoja tarvittaessa automaattisesti DB2-tietokantajärjestelmän tarpeiden mukaan. Raja kannattaa ehkä kuitenkin määrittää pysyvästi Linux-järjestelmään, jos käytät muita tuotteita tai sovelluksia kuin DB2-tietokantajärjestelmää. Opastuksen käyttövaatimus: Ytimen parametrien muutto edellyttää, että sinulla on järjestelmän pääkäyttäjän oikeudet (root). Toimet: Voit päivittää ytimen parametrit seuraavasti: Red Hat- ja SUSE Linux -käyttöjärjestelmät Seuraavien tietojen avulla voit määrittää tarvitseeko järjestelmääsi tehdä muutoksia. Komento ipcs -l tuo näkyviin seuraavat tiedot: Koodauksen // jälkeen on lisätty kommentteja, jotka kertovat, mitä parametrin nimet merkitsevät. # ipcs -l Shared Memory Limits max number of segments = 4096 // SHMMNI max seg size (kbytes) = // SHMMAX max total shared memory (kbytes) = // SHMALL min seg size (bytes) = Semaphore Limits max number of arrays = 1024 // SEMMNI max semaphores per array = 250 // SEMMSL max semaphores system wide = // SEMMNS max ops per semop call = 32 // SEMOPM semaphore max value = Messages: Limits max queues system wide = 1024 // MSGMNI max size of message (bytes) = // MSGMAX default max size of queue (bytes) = // MSGMNB Yhteismuistirajoja käsittelevässä osuudessa (Shared Memory Limits), SHMMAX ja SHMALL ovat ne parametrit, joita on syytä tarkastella. SHMMAX on jaetun muistisegmentin enimmäiskoko Linux-järjestelmässä, kun taas SHMALL on järjestelmän jaetun muistin enimmäisvaraus. SHMMAX-muistirajan minimivaatimus x86-järjestelmissä on (256 megatavua) ja 64-bittisissä järjestelmissä (1 gigatavu). SHMALL-muistirajan oletusarvo on 8 gigatavua ( kilotavua = 8 gigatavua). Jos käytössä on enemmän fyysistä muistia, ja DB2-ohjelmiston on tarkoitus käyttää sitä, niin tämän parametrin arvo tulisi nostaa suunnilleen 90 prosenttiin fyysisestä muistista. Jos tietokoneessa on esimerkiksi 16 gigatavua muistia, joka on ensisijaisesti DB2-järjestelmän käytössä, 90 prosenttia 16 gigatavusta on 14,4 gigatavua ja se jaettuna Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 23

DB2. DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1006-00

DB2. DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1006-00 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas GC19-1006-00 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas GC19-1006-00 Lue ennen tämän

Lisätiedot

DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas

DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas IBM DB2 Universal Database DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Versio 8 GB11-9172-00 IBM DB2 Universal Database DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Versio 8 GB11-9172-00 Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

IBM DB2 Universal Database for Windows. Käyttöopas GB11-9146-00

IBM DB2 Universal Database for Windows. Käyttöopas GB11-9146-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Käyttöopas Versio 7 GB11-9146-00 IBM DB2 Universal Database for Windows Käyttöopas Versio 7 GB11-9146-00 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä

Lisätiedot

IBM DB2 Universal Database for OS/2. Käyttöopas GB11-9145-00

IBM DB2 Universal Database for OS/2. Käyttöopas GB11-9145-00 IBM DB2 Universal Database for OS/2 Käyttöopas Versio 7 GB11-9145-00 IBM DB2 Universal Database for OS/2 Käyttöopas Versio 7 GB11-9145-00 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä liitteessä

Lisätiedot

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

DB2. Siirto-opas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1008-00

DB2. Siirto-opas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1008-00 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows Siirto-opas GC19-1008-00 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows Siirto-opas GC19-1008-00 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä kohdassa

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

1 Tivax siirto uuteen koneeseen

1 Tivax siirto uuteen koneeseen Tivax siirto uuteen koneeseen 1 1 Tivax siirto uuteen koneeseen 1.1 Tivax ohjelman asentaminen Huom. Siirrossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien ratkaisu on veloituksetonta ainoastaan asiakkaille, joilla

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Julkaisutiedot McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator -ohjelmiston kanssa käytettäväksi Sisällys Tietoja tästä julkaisusta Uudet toiminnot Parannukset Ratkaistut

Lisätiedot

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

Sisältö IT Linux 2001:n uudet ominaisuudet IT Linux 2001:n yhteensopivuus Red Hat 7.0:n kanssa Asennuksen valmistelu

Sisältö IT Linux 2001:n uudet ominaisuudet IT Linux 2001:n yhteensopivuus Red Hat 7.0:n kanssa Asennuksen valmistelu Sisältö 1 IT Linux 2001:n uudet ominaisuudet 1 1.1 Uudet ominaisuudet......................... 1 1.2 KDE 2.0................................. 2 1.3 XFree86 4.0.1.............................. 2 1.4 Uusi

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus)

HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) HARJOITUS 3: Asennetaan Windows Vista koneeseen Windows 7 Professional upgrade ohjelmisto (Windows 7 käyttöjärjestelmän asennus) Microsoft Windows Vista Business Microsoft Winodows 7 Professional Upgrade

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat

Linux rakenne. Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux rakenne Linux-järjestelmä koostuu useasta erillisestä osasta. Eräs jaottelu: Ydin Komentotulkki X-ikkunointijärjestelmä Sovellusohjelmat Linux ydin Ytimen (kernel) päätehtävä on tarjota rajapinta

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Coolselector Asennusohje

Coolselector Asennusohje MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Coolselector Asennusohje Täydellinen valinta on vain muutaman klikkauksen päässä www.danfoss.fi/kylma Yleiset vaatimukset Windows XP asennus Windows 7 asennus Asennuksen poisto

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut

Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

DB2 Universal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas

DB2 Universal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas IBM DB2 Uniersal Database DB2 Uniersal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas Versio 8.2 GB11-9184-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2 Uniersal Database Express Edition -ohjelmiston aloitusopas

Lisätiedot

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ JA ASENNUS, ENNAKKOTEHTÄVÄ

TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ JA ASENNUS, ENNAKKOTEHTÄVÄ TIETOKONEASENTAJAN AMMATTITUTKINTO OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ JA ASENNUS, ENNAKKOTEHTÄVÄ MICROSOFT OFFICE -OHJELMISTON PAKOTETTU ASENNUS ORGANISAATIOYKSIKÖN TIETOKONEISIIN Tomi Stolpe Paimion AKK, TVAT-139 28.5.2007

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta

Microsoft Security Essentials (MSE) asennuspaketin lataaminen verkosta Etusivu > Tietohallintokeskus > Ohjeet > Tutoriaalit > Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Virustorjunta (Microsoft Security Essentials) Ohjeet Microsoft Security Essentials -virustorjuntaohjelman

Lisätiedot

H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON. Asennusopas

H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON. Asennusopas H O I D O N H A L L I N TA O H J E L M I S TO D I A B E T E K S E N HOITOON Asennusopas 2010, Medtronic MiniMed. Kaikki oikeudet pidätetään. Paradigm, Paradigm Link ja CareLink ovat Medtronic, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

AinaCom Skype for Business. Asennusohje

AinaCom Skype for Business. Asennusohje AinaCom Skype for Business Asennusohje 19.11.2015 Sisällys 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 3 2 Windows työasemat... 3 2.1 Windows työasemavaatimukset... 3 2.2

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.05 asennusohje uudet käyttäjät Uuden version asennuksessa on kaksi vaihetta: 1. SQL Server 2005 Express version asennus 2. Viljo 3.05 Praktiikka- ja

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Pika-asennusopas Xerox Device Agent, XDA-Lite Pika-asennusopas XDA-Liten esittely XDA-Lite on ohjelmisto, jolla kerätään laitetietoja ja sen päätehtävänä on lähettää automaattisia mittarilukemia laskutuksen tarkkuuden

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen

Pedacode Pikaopas. Web-sovelluksen luominen Pedacode Pikaopas Web-sovelluksen luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, miten Netbeans-työkalulla luodaan uusi yksinkertainen web-sovellus ja testataan sen toiminta. Opas kattaa kaiken aiheeseen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Pedacode Pikaopas. Web Service asiakasohjelman luominen

Pedacode Pikaopas. Web Service asiakasohjelman luominen Pedacode Pikaopas Web Service asiakasohjelman luominen Pikaoppaan sisältö Pikaoppaassa kuvataan, Netbeans-työkalulla luodaan valmista olemassa olevaa Web Service palvelua käyttävä asiakasohjelma. Opas

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja Agenda OpusCapita yrityksenä ja tarjooma lyhyesti Windows 7 -projekti Evaluointi Evaluoinnin tulokset Käyttöönottoprojekti OpusCapita

Lisätiedot

IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit

IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit IBM IT Education Services - DB2 YTR - sertifioinnit Marie-Louise Eklund Sales Representative / Telesales SERTIFIOINTI hanki todistus osaamisestasi IBM Professional Certification Program on kansainvälinen

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014 AinaUCX Lync 2013 / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje Tämä ohje kertoo miten Lync 2013, Lync 2010 ja Lync for Mac 2011 sovellusversiot asennetaan työasemaan ja on tarkoitettu yrityksen pääkäyttäjälle

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E:n käyttöopas. Dangerfield June 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E:n käyttöopas 1 SISÄLTÖ Osat.......3 Asennusohjeet..... 5 Bluetoothin asetusten määritys...26 Diagnoosiohjelma....39 ECU:n kirjoitus (OBD)... 86 Skannaus....89 Historia...94 EOBD-yhteys..97 Tiedosto..41

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot