DB2. DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DB2. DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas. DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows GC19-1009-00"

Transkriptio

1 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas GC

2

3 DB2 DB2 Version 9 Linux, UNIX ja Windows DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas GC

4 Lue ennen tämän julkaisun ja siinä kuvatun ohjelman käyttöä kohdassa Huomioon otettavaa olevat tiedot. Tekijänoikeustiedot Tämä julkaisu sisältää IBM:lle yksinoikeudella kuuluvaa tietoa. Julkaisu on lisensoitua aineistoa, ja siihen sovelletaan tekijänoikeuslakia. Julkaisun tietoihin ei sisälly tuotetakuuta, eikä mitään tässä julkaisussa esiintyvää väitettä ole tulkittava sellaiseksi. Voit tilata IBM:n julkaisuja Internetistä tai IBM:n paikallisen edustajan kautta. v IBM Publications Center -tietokeskus on osoitteessa v IBM:n paikallisen edustajan yhteystiedot saat IBM Directory of Worldwide Contacts -sivustosta osoitteesta IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa näin saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita. Copyright International Business Machines Corporation 1993,2006. Kaikki oikeudet pidätetään.

5 Sisältö Tämän julkaisun käyttäjät v Osa 1. DB2-työasemayhteyksissä huomioon otettavaa Luku 1. DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus Luku 2. Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client Luku 3. DB2-työasemaohjelmien asennustapoja Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen 9 Osa 2. DB2-työasemaohjelmien asennus Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset Levytila- ja muistivaatimukset DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (AIX) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Windows) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Linux) Ytimen parametrien muutto (Linux) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (HP-UX) Ytimen parametrien muutto (HP-UX) Suositeltavat ytimen kokoonpanoparametrit (HP-UX) DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Solaris-käyttöjärjestelmä) Ytimen parametrien muutto (Solariskäyttöympäristö) DB2 Connect -tuotteen asennusvaatimukset pääkonejärjestelmissä ja keskisuurissa tietokonejärjestelmissä Luku 6. DB2-työasemaohjelmien asennus DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows)...31 DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux)...33 Osa 3. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon Luku 7. Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt Tuetut työasema- ja palvelinversioiden yhdistelmät 42 Luku 8. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyden määritys Tietokantayhteyden määritys manuaalisesti kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyden määritys etsimällä verkkoa kokoonpanoapuohjelman avulla Työasemaprofiilin luonti ja käyttö tietokantayhteyksien määritykseen Työasemaprofiilin luonti kokoonpanoapuohjelman avulla Tietokantayhteyksien määritys työasemaprofiilin avulla käyttämällä kokoonpanoapuohjelmaa..49 Tietokantayhteyden testaus kokoonpanoapuohjelman avulla LDAP-yhteyskäytännössä huomioon otettavaan LDAP-yhteyskäytäntöön liittyviä seikkoja Luku 9. Työasema- ja palvelinohjelman välisen tietoliikenteen määritys kokoonpanoon komentorivisuorittimen avulla Työasema- ja palvelinohjelman välisten yhteyksien määritys kokoonpanoon komentorivisuorittimen avulla Tietoliikenneparametrien arvojen tunnistus TCP/IP-parametritaulukko työaseman ja palvelimen välisen yhteyden määritystä varten.52 Nimettyjen prosessiyhteyksien parametritaulukko yhteyksien määritykseen työasemassa Työaseman tiedostojen päivitys Pääkone- ja palvelutiedostojen päivitys TCP/IP-yhteyksiä varten Palvelinsolmun lisäys kuvausluetteloon työasemasta 55 TCP/IP-solmun lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla...55 Copyright IBM Corp. 1993,2006 iii

6 Nimettyjen prosessiyhteyksien solmun lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla Tietokannan lisäys kuvausluetteloon työasemasta..57 Tietokannan lisäys kuvausluetteloon työasemassa komentorivisuorittimen avulla Tietokantaa kuvausluetteloon lisättäessä käytettävien parametrien arvojen taulukko...59 Työaseman ja palvelimen välisen yhteyden testaus komentorivisuorittimen avulla Osa 4. DB2-työasemaohjelman käyttöönotto suppean työasemaohjelman topologiassa (Windows) Luku 10. Suppean työasemaohjelman topologian yleiskuvaus (Windows) Luku 11. Suppeiden työasemaohjelmien asennuksen yleiskuvaus (Windows).. 67 Suppeiden työasemaohjelmien asennuksen yleiskuvaus (Windows) DB2 Client- tai DB2 Connect Personal Edition -ohjelman asennus koodipalvelimeen (Windows)..67 Koodihakemiston määritys kaikkien suppeiden työasemien käyttöön (Windows) Suppean työasemaohjelman vastaustiedoston luonti (Windows) Koodipalvelimeen liittyvän verkkoaseman määritys suppeassa työasemassa (Windows) Suppean työasemaohjelman määritys komennolla thnsetup (Windows) Osa 5. Liiteaineisto Liite A. DB2 Runtime Client -työasemaohjelman merge module -tiedostot (Windows) Liite B. DB2 Runtime Client -työasemaohjelman asennuskomentorivin parametrit (Windows) Liite C. DB2-ohjelmiston tekniset tiedot 81 DB2-ohjelmiston teknisten tietojen yleiskuvaus..81 Palaute julkaisuista DB2-ohjelmiston tekniset tiedot PDF-muodossa..82 Painettujen DB2-julkaisujen tilaus SQLSTATE-arvojen ohjeen näyttö komentoriviltä..85 DB2 Opastuksen eri versioiden käyttö Halutun kielisten ohjeiden näyttö DB2 Opastuksessa 86 Tietokoneeseen tai sisäverkon palvelimeen asennetun DB2 Opastus -toiminnon päivitys...87 DB2-opetusohjelmat DB2-ohjelmiston vianmääritystiedot Ehdot Liite D. Huomioon otettavaa Tavaramerkkitietoja Hakemisto Yhteydenotto IBM:ään iv DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

7 Tämän julkaisun käyttäjät Tämä julkaisu on tarkoitettu niille, jotka asentavat DB2-työasemaohjelmia tai määrittävät niiden kokoonpanoa. Copyright IBM Corp. 1993,2006 v

8 vi DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

9 Osa 1. DB2-työasemayhteyksissä huomioon otettavaa Copyright IBM Corp. 1993,2006 1

10 2 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

11 Luku 1. DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus Tämä jakso sisältää yleiskuvauksen käytettävissä olevista työasemaohjelmiin liittyvistä tiedoista sekä linkkejä lisätietolähteisiin. Käytettävissä olevat tiedot auttavat seuraavissa toimissa: 1. sopivan DB2-työaseman tai muun sellaisen tavan valinta, joka mahdollistaa yhteyden muodostuksen järjestelmän ja DB2-etätietokantojen välillä 2. työasemaohjelman sopivimman asennustavan valinta 3. työasemaohjelman asennus ja määrityksessä huomioon otettavat seikat. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen: Järjestelmä voi muodostaa yhteyden DB2-etätietokantaan muun muassa erilaisten DB2-työasemaohjelmien ja muiden kuin työasemaohjelmien avulla. Sopivat vaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, mikä seuraavista etätietokantaan yhteyden muodostava järjestelmä on: v liiketoimintakäyttäjän koneessa tai sovelluspalvelimessa sijaitseva sovellus v sovelluskehitystyöasema v tietokannan pääkäyttäjän työasema. Jos haluat lisäksi muodostaa yhteyden keskisuureen tai suureen tietokantaan, sinun on otettava huomioon myös joitakin lisäseikkoja. Työasemaohjelmien laji: DB2-ohjelmistossa on seuraavat työasemaohjelmat: v DB2 Runtime Client. Tämä työasemaohjelma soveltuu parhaiten sovellusten DB2-palvelinten käytön mahdollistamiseen. v DB2 Client. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Erillinen DB2 Connect Personal Edition -tuote sisältää kaikki DB2 Client -ohjelman toiminnot sekä mahdollisuuden yhteyden muodostukseen keskisuuriin ja suuriin tietokantoihin. Työasemaohjelman asennustapoja: Yleinen DB2-työasemaohjelman asennustapa on tuotteen CD-tietolevyssä olevan asennusohjelman ajo. Käytettävissä on kuitenkin myös muita menetelmiä. Jotkin menetelmät on tarkoitettu useiden työasemaohjelmien käyttöönoton automatisointiin. Muissa menetelmissä käytetään erilaisia Windowskäyttöjärjestelmän toimintoja. Työasemaohjelman asennuksen vaiheet ja asennukseen liittyviä huomioita: Työasemaohjelman lajin valinnan jälkeen on tehtävä seuraavat toimet: v järjestelmävaatimusten täyttymisen varmistus v asennus v tietokantojen luettelointi ja etäpalvelinyhteyksien määritys. Copyright IBM Corp. 1993,2006 3

12 Järjestelmissä, joissa on jo asennettuna DB2 UDB -työasemaohjelman versio 8, on lisäksi päätettävä, siirretäänkö (ja korvataanko) vanha työasemaohjelma vai jätetäänkö se ennalleen ja asennetaan Db2-ohjelmiston version 9 työasemaohjelma sen rinnalle. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v DB2-työasemaohjelmien siirto - yleiskuvaus julkaisussa Siirto-opas v Työaseman ja palvelimen välisen tietoliikenteen yleiskuvaus sivulla 39 v Luku 3, DB2-työasemaohjelmien asennustapoja, sivulla 7 v Luku 4, Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen, sivulla 9 v Luku 2, Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client, sivulla 5 Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux) sivulla 33 v DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows) sivulla 31 Aiheeseen liittyviä tietoja: v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 v Tuetut työasema- ja palvelinversioiden yhdistelmät sivulla 42 4 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

13 Luku 2. Työasemaohjelmien laji - DB2 Runtime Client ja DB2 Client DB2-ohjelmistossa on seuraavat työasemaohjelmat: v DB2 Runtime Client. Tämä työasemaohjelma soveltuu parhaiten sovellusten DB2-palvelinten käytön mahdollistamiseen. v DB2 Client. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Erillinen DB2 Connect Personal Edition -tuote sisältää kaikki DB2 Client -ohjelman toiminnot sekä mahdollisuuden yhteyden muodostukseen keskisuuriin ja suuriin tietokantoihin. DB2 Runtime Client: DB2 Runtime Client -ohjelman avulla sovellukset voivat muodostaa yhteyden DB2-etätietokantoihin. Ohjelman ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat: v Yleisten tietokannan käyttöliittymien (JDBC, ADO.NET, OLE DB, ODBC ja DB2:n kutsutasoliittymä) tuki. Tämä sisältää tietolähteiden määrityksessä käytettävät ajurit ja ominaisuudet. Esimerkiksi ODBC-yhteyksiä käytettäessä DB2-työaseman asennus asentaa ja rekisteröi DB2:n ODBC-ajurin. Sovelluskehittäjät ja muut käyttäjät voivat määrittää tietolähteitä Windowsin ODBC Data Source Administrator -työkalun avulla. v Työasemien perustuki, jonka ansiosta ohjelma voi käsitellä tietokantayhteyksiä, SQL-käskyjä, XQuery-käskyjä ja DB2-komentoja. v LDAP-tuki. v Yleisten tietoliikenneyhteyskäytäntöjen (TCP/IP ja nimetty prosessiyhteys) tuki. v 32- ja 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä ajettavat versiot. v Tuki useiden työasemaohjelman kopioiden asennukselle samaan tietokoneeseen. Nämä kopiot voivat olla samaa tai eri ohjelmistoversiota. v Lisenssiehdot, jotka sallivat DB2 Runtime Client -työasemaohjelman vapaan uudelleenjakelun sovelluksen mukana. v Asennuksen edellyttämä levytila on pienempi kuin DB2 Client -ohjelmiston koko versiota asennettaessa. Tämä työasemaohjelma sisältää seuraavat osat tai työkalut: v Luettelo, johon DB2-työasema- ja DB2-palvelinyhteyksien tiedot tallentuvat. v Komentorivisuoritin DB2-ohjelmiston komentojen antoa varten. Komentorivisuorittimen avulla voidaan toteuttaa DB2-palvelimien etähallintatoimia. DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-version erityispiirteet: Tiettyjen DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-version ominaisuuksien ansiosta ohjelma soveltuu erityisen hyvin otettavaksi käyttöön yhdessä sovellusten kanssa. DB2 Runtime Client -ohjelman Windows-versio v voidaan pakata sovelluksen mukaan mahdollistamaan kyseisen sovelluksen yhteydenmuodostus Copyright IBM Corp. 1993,2006 5

14 v on saatavana Windows Installer merge module -tiedostoina, joiden avulla voit sisällyttää DB2 Runtime Client -ohjelman DLL-tiedostot sovelluksen asennuspakettiin. Voit myös sisällyttää mukaan vain sovelluksen ajoon tarvittavat osat. DB2 Client: DB2 Client -ohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät toiminnot. Ohjelman ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat: v kokoonpanoapuohjelma, joka auttaa tietokantojen luokittelussa ja tietokantapalvelimen kokoonpanon määrityksessä v alkutoimet uusille käyttäjille v ohjaustoiminnot sekä muita tietokannan käyttöönottoon ja hallintaan kehitettyjä graafisia työkaluja. Nämä työkalut ovat käytettävissä Windowskäyttöjärjestelmässä, joka on ajossa x86-suorittimella (vain 32-bittinen versio) tai x64-suorittimella (x86_64, AMD64/EM64T) varustetussa tietokoneessa tai Linux-käyttöjärjestelmässä, joka on ajossa x86-suorittimella tai AMD64/EM64T-suorittimella (x86_64, x64) varustetussa tietokoneessa. Lisäksi tämä työasemaohjelma sisältää muun muassa seuraavat sovelluskehitykseen soveltuvat ominaisuudet: v sovelluksen otsikkotiedostot v eri ohjelmointikielten esikääntäjät v sidonnan tuki v mallit ja opetusohjelmat. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v Luku 3, DB2-työasemaohjelmien asennustapoja, sivulla 7 Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Configuring a DB2 client for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2 Client support for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development 6 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

15 Luku 3. DB2-työasemaohjelmien asennustapoja Tässä osassa esitetään yleisiä ja vaihtoehtoisia tapoja erilaisten DB2-työasemaohjelmien, kuten DB2 Client- ja DB2 Runtime Client -ohjelman, asennukseen. Saat lisätietoja menetelmistä napsauttamalla muiden ohjeaiheiden linkkejä. Työasemaohjelmat asennetaan yleensä koneisiin, joissa ei ole DB2-palvelinta. Työasemaohjelman asennus ei ole välttämätöntä, jos DB2-palvelintuote on jo asennettu, sillä DB2-palvelinohjelmisto sisältää kaikki DB2-työasemaohjelman toiminnot. Yleisiin tilanteisiin soveltuva menetelmä: Yleinen DB2-työasemaohjelman asennustapa on tuotteen CD-tietolevyssä olevan asennusohjelman ajo. Työasemaohjelman asennuksen näköistiedosto sisältyy DB2-palvelimen asennuksen näköistiedostoon sekä työasemaohjelmiston CD-tietolevyyn. Laajamittaisen käyttöönoton automatisointimenetelmät: Yksi menetelmäryhmä on suunniteltu suuren työasemaohjelmien määrän käyttöönoton automatisointiin. Tällaisia menetelmiä ovat seuraavat: v Vastaustiedosto. Työaseman asennus voidaan automatisoida käyttämällä asennuksessa vastaustiedostoa. v Kolmannen osapuolen käyttöönottotyökalut. Työasemat voidaan asentaa käyttämällä jotakin käyttöönottotyökalua tai -menetelmää, kuten Windows Active Directory-, Windows Systems Management Server (SMS)- tai Tivoli-ohjelmistoa. Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksia hyödyntävät menetelmät: Toinen vaihtoehtoisten menetelmien ryhmä koostuu Windows-käyttöjärjestelmän ominaisuuksia hyödyntävistä menetelmistä: v Windows-käyttöjärjestelmän suppean työasemaohjelman topologia. Tämä vaihtoehto on tuettu DB2 Client -ohjelmassa mutta ei DB2 Runtime Client -ohjelmassa. DB2 Client -ohjelma voidaan ottaa käyttöön Windowskäyttöjärjestelmässä DB2:n suppean työasemaohjelman topologiana. Suppean työasemaohjelman topologiassa työasemaohjelman koodi asennetaan yhteiskäytössä olevaan, yhdessä koodipalvelimessa sijaitsevaan Windows-hakemistoon kunkin työaseman paikallisen kiintolevyn asemesta. Yksittäiset työasemat ajavat DB2 Client -koodin muodostamalla yhteyden yhteiskäytössä olevaan, koodipalvelimessa sijaitsevaan Windows-hakemistoon. v Windowsin muun kuin järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksen käyttö. Yleisessä asennusmenetelmässä käytetään Windowsin järjestelmänvalvojan (pääkäyttäjän) käyttäjätunnusta eli Järjestelmänvalvojat-ryhmään kuuluvaa käyttäjätunnusta. DB2-työasemat voidaan kuitenkin asentaa myös käyttämällä Windowsin tehokäyttäjien tai käyttäjien ryhmään kuuluvaa käyttäjätunnusta. Tämä menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa asennuksen toteuttavalla käyttäjätunnuksella ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia. DB2-tuote tukee myös Windowsin laajennettujen oikeuksien käyttöä. Laajennettujen oikeuksien määritystä ei kuitenkaan tarvita työasema-asennuksissa. Copyright IBM Corp. 1993,2006 7

16 Linux- ja UNIX-käyttöjärjestelmiin liittyvät menetelmät: DB2-palvelimien vaihtoehtoiset asennustavat ovat käytettävissä myös työasema-asennuksissa. Tällaisia asennustapoja ovat muun muassa db2_install-komentotiedostot ja manuaalinen asennus. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v Luku 10, Suppean työasemaohjelman topologian yleiskuvaus (Windows), sivulla 65 v Vastaustiedoston avulla tapahtuvan asennuksen perustiedot julkaisussa Installation and Configuration Supplement Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-työasemien asentaminen (UNIX ja Linux) sivulla 33 v DB2-työasemaohjelmien asennus (Windows) sivulla 31 v DB2-tuotteen asennus vastaustiedoston avulla (Linux ja UNIX) julkaisussa Installation and Configuration Supplement v DB2-tuotteiden asennus Microsoft Systems Management Server (SMS) -ohjelmiston avulla julkaisussa Installation and Configuration Supplement Aiheeseen liittyviä tietoja: v Liite B, DB2 Runtime Client -työasemaohjelman asennuskomentorivin parametrit (Windows), sivulla 79 v Liite A, DB2 Runtime Client -työasemaohjelman merge module -tiedostot (Windows), sivulla 75 8 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

17 Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen Tässä jaksossa kuvataan, mitä koneeseen (paikalliseen järjestelmään) on asennettava, jotta se voi muodostaa yhteyden toisessa tietokoneessa (etäjärjestelmässä) olevaan tietokantaan. Jotta voit valita sopivan vaihtoehdon, sinun on määritettävä, mikä seuraavista paikallinen järjestelmä on: v järjestelmä, joka ajaa liiketoimintasovelluksia liiketoimintakäyttäjän järjestelmässä tai sovelluspalvelimessa v sovelluskehitystyöasema v tietokannan pääkäyttäjän työasema. Lisäksi sinun on määritettävä, missä ne tietokannat sijaitsevat, joihin haluat muodostaa yhteyden. Tietokanta voi sijaita jossakin seuraavista sijainneista: v samassa koneessa (paikallisessa järjestelmässä) joko yhdessä tai useassa DB2-ilmentymässä v eri koneissa (etäjärjestelmissä) v eri koneissa, jotka ovat suuria tai keskisuuria palvelimia. Liiketoimintajärjestelmien ja sovelluspalvelimien vaihtoehdot: Kun liiketoimintasovellus muodostaa yhteyden tietokantaan, yleensä kyseessä on jokin seuraavista topologioista: v Sovellus muodostaa yhteyden DB2-tietokantaan, joka sijaitsee samassa koneessa. Esimerkki tästä on sovellus, jota yksi käyttäjä käyttää omassa työasemassaan. v Sovellus muodostaa yhteyden DB2-tietokantaan, joka sijaitsee toisessa koneessa. v Sovellustyöasema muodostaa yhteyden sovelluspalvelimeen, joka puolestaan muodostaa yhteyden vähintään yhteen DB2-tietokantaan. DB2-tietokanta voi sijaita samassa koneessa toisessa koneessa tai toisissa koneissa sekä samassa koneessa että vähintään yhdessä muussa koneessa. Jos DB2-palvelin on asennettuna samassa koneessa kuin sovellus, erillistä DB2-työasemaohjelmaa ei tarvitse asentaa. DB2-palvelintuote sisältää toiminnot, joiden avulla sovellukset voivat muodostaa yhteyden paikallisiin tietokantoihin ja etätietokantoihin. Jos koneessa, jossa sovellusta käytetään, ei ole DB2-palvelinta, voit mahdollistaa sovellusten yhteydet DB2-etätietokantoihin seuraavilla tavoilla: v DB2-työasema. Tämä vaihtoehto edellyttää jonkin DB2-tuotteen mukana toimitetun työasemaohjelman asennusta ja määritystä. DB2 Runtime Client -ohjelma soveltuu tähän tarkoitukseen parhaiten. DB2-työasemaohjelman voi asentaa mihin tahansa koneeseen, joka muodostaa yhteyden suoraan DB2-tietokantaan. Sovellustopologian mukaan työasemaohjelma asennetaan jokaiseen liiketoimintakäyttäjän työasemaan tai sovelluspalvelimeen. Kaikki koneessa olevat sovellukset voivat muodostaa yhteyden yhteen tai useaan muissa koneissa olevaan DB2-tietokantaan yhden DB2-työasemaohjelman avulla. Copyright IBM Corp. 1993,2006 9

18 v Windows Installer -ohjelman DB2 Runtime Client -ohjelmaa varten tarkoitetut merge module -tiedostot. Tässä menetelmässä DB2 Runtime Client -ohjelman käyttöönotto tehdään sisällyttämällä työasemaohjelman DLL-tiedostot sovelluksen käyttöönottopakettiin. Tämä menetelmä on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Windows Installer -ohjelman ja muiden Windows Installer -ohjelman merge module -tiedostoja tukevien asennustyökalujen kanssa. Tässä menetelmässä yksi asennusohjelma asentaa sekä sovelluksen että DB2 Runtime Client -ohjelman. v DB2-ohjelmiston sovellusajuri. DB2-ohjelmiston sovellusajurin avulla tietokantayhteyden edellyttämät tiedot sisältyvät sovellukseen, tai sovellus pyytää ne käyttäjältä näyttämällä kehotteita. Tämä menetelmä poikkeaa DB2-työasemasta, joka ylläpitää näitä tietoja luettelossa. Järjestelmä ottaa sovellusajurin käyttöön sovellushakemiston tiedostona, joten erillistä DB2-asennusta ei tarvita. Sovellusajuri pakataan yleensä sovelluksen kanssa siten, että se mahdollistaa vain kyseisen sovelluksen yhteydet. DB2-ohjelmiston sovellusajuri voi olla samassa koneessa muiden DB2-ohjelmiston sovellusajurien tai DB2-työasemaohjelman kanssa. DB2-ohjelmistossa on ajurit Java (JDBC ja SQLJ)-, ODBC- ja kutsutasoliittymäsovelluksia varten. Voit kopioida ajuritiedostot DB2-tuotteen asennuksen näköistiedostosta tai noutaa ne developerworks-sivustosta. Sovelluskehitystyöasemiin liittyvät vaihtoehdot: DB2 Client -ohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät työkalut. Seuraavissa kohdissa kuvataan DB2 Client -ohjelman tehtävää ja määrityksiä sovelluskehittäjien käyttämien muiden työkalujen ja tuotteiden valossa. Sovelluskehittäjät, jotka kirjoittavat DB2-tietokannan käyttökoodia, käyttävät yleensä useita työkaluja ja tuotteita. Kukin kehitystyöasema sisältää yleensä seuraavat osat: v Sisäinen kehitysympäristö (IDE), kuten Rational Application Developer tai Microsoft Visual Studio. v DB2-ohjelmistokohtainen IDE-järjestelmään liittyvä kehitystyökalu, kuten IBM Database Developer Add-ins for Visual Studio.NET IBM DB2 Developer Workbench. v Pääsy tietokantapalvelimeen, jossa kehitettävä tietokanta sijaitsee. Tämä tietokantapalvelin voi sijaita jommassakummassa tai molemmissa seuraavista sijainneista: kunkin kehittäjän työasemassa, joten kullakin kehittäjällä on oma kopio tietokannasta työryhmäpalvelimessa, joten useat kehittäjät käyttävät samaa tietokannan kopiota. Edellinen huomioon ottaen DB2 Client -ohjelmalla on se etu, että se tarjoaa sovellusten kääntöön tarvittavat otsikot ja kirjastot sekä tietokannan hallinnan edellyttämät työkalut. Näiden työkalujen hankinta ei kuitenkaan aina edellytä DB2 Client -ohjelman asennusta. Erillistä DB2-työasemaa ei aina tarvitse asentaa, kun DB2-palvelin asennetaan koneeseen. DB2-palvelintuote sisältää kaikki itsenäisessä DB2 Client -ohjelmassa käytettävissä olevat toiminnot. Hallintatyöasemiin liittyvät vaihtoehdot: 10 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

19 Tietokannan pääkäyttäjä voi toteuttaa hallintatoimia etätietokannoissa jommallakummalla kahdesta tavasta: muodostamalla yhteyden yksittäiseen tietokantapalvelinkoneeseen työkalun (esimerkiksi telnetin) avulla ja ajamalla DB2-ohjelmiston hallintakomennot paikallisesti tai ajamalla työkalut ja komennot työasemasta, joka muodostaa yhteydet etätietokantoihin. Tässä osassa keskitytään jälkimmäiseen tilanteeseen, jossa on valittava käytettävät DB2-työasemaohjelmat sekä niiden asennuspaikat. DB2-ohjelmistossa on useita mahdollisuuksia hallintatoimien toteutukseen vähintään yhdessä etäällä hallintatyöasemasta erillään olevassa DB2-palvelimessa. Vaihtoehdot ja huomioon otettavat seikat ovat seuraavat: v Asenna DB2 Runtime Client -ohjelma. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos hallintaan käytetään vain komentorivisuoritinta. v Asenna DB2 Client -ohjelma. Tämä työasemaohjelma sisältää kaikki DB2 Runtime Client -ohjelman toiminnot sekä työasema-palvelinkokoonpanon, tietokannan hallinnan ja sovelluskehityksen edellyttämät toiminnot. Näitä ovat muun muassa graafiset hallintatyökalut, kuten kokoonpanoapuohjelma ja ohjaustoiminnot (saatavana tuetuissa käyttöjärjestelmissä). Nämä työkalut käyttävät DB2-palvelimessa sijaitsevaa DB2-hallintapalvelinta, joka asentuu oletusarvon mukaan DB2-palvelimen asennuksen yhteydessä. v Asenna DB2-palvelintuote. Erillistä DB2-työasemaa ei aina tarvitse asentaa, kun DB2-palvelin asennetaan koneeseen. DB2-palvelintuote sisältää kaikki itsenäisessä DB2-työasemaohjelmassa käytettävissä olevat toiminnot. v Asenna WWW-työkalut WWW-palvelimeen. Kahdesta graafisesta hallintatyökalusta, valvontatoiminnoista ja komentotoiminnoista, on saatavana WWW-versio. Nämä WWW-sovellukset asennetaan WWW-palvelimeen. Kun tämä on tehty, näitä työkaluja voidaan käyttää mistä tahansa koneesta, jossa on soveltuva WWW-selainohjelma. Yksittäisen pääkäyttäjän työasemassa ei tarvita muita asennustoimia. Vaihtoehtoisia tapoja yhteyden muodostukseen suuren tai keskisuuren tietokoneen tietokantaan: DB2 Connect -tuotteiden avulla voit muodostaa yhteyden suurissa tai keskisuurissa tietokoneympäristöissä (esimerkiksi OS/390, z/os, iseries, VSE ja VM) oleviin DB2-tietokantoihin tai sellaisiin muihin kuin IBM:n tietokantoihin, jotka ovat yhteensopivia DRDA:n (Distributed Relational Database Architecture) kanssa. DB2 Connect -ohjelmassa voit muodostaa yhteyden käyttäjän työasemasta tai DB2 for Linux-, DB2 for Unix- tai DB2 for Windows -palvelimesta. Vaihtoehdot ja huomioon otettavat seikat ovat seuraavat: v DB2 Connect Personal Edition. Tämä työasemaan asennettava tuote mahdollistaa yhteyksien muodostuksen kyseisestä työasemasta. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työasemasta on muodostettava suora yhteys yhteen tai useaan pääkoneeseen. Tämä tuote on saatavana Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmiin. v DB2 Connect -palvelinohjelman laitokset. DB2 Connect -tuotteen palvelinohjelman laitos asennetaan yleensä yhteyspalvelimeen. Se toimii tuettujen suurten tai keskisuurten tietokantapalvelinten yhdyskäytävänä. DB2 Connect -tuotteen palvelinohjelman avulla DB2-työasemat voivat määrittää yhteyden pääkonejärjestelmiin DB2 Connect -yhdyskäytävän kautta Windows- ja UNIX-järjestelmissä olevien DB2-tietokantojen tavoin. Luku 4. Vaihtoehtoisia tapoja DB2-tietokantayhteyden muodostukseen 11

20 Molempia vaihtoehtoja voidaan käyttää samanaikaisesti. Työasema voi esimerkiksi muodostaa yhteyden suureen tai keskisuureen tietokantaympäristöön seuraavilla tavoilla: v Asenna DB2 Connect Personal Edition -ohjelma paikallisesti ja muodosta sen avulla suora yhteys pääkoneeseen. v Muodosta yhteys samaan tai eri pääkoneeseen DB2 Connect -palvelimen yhdyskäytävän kautta. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v IBM DB2 Driver for ODBC and CLI overview julkaisussa Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1 v Luku 1, DB2-työasemaohjelman asennuksen yleiskuvaus, sivulla 3 v DB2 Connect julkaisussa DB2 Connect User s Guide v DB2 Connect scenarios julkaisussa DB2 Connect User s Guide Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Configuring a DB2 client for database application development julkaisussa Getting Started with Database Application Development 12 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

21 Osa 2. DB2-työasemaohjelmien asennus Copyright IBM Corp. 1993,

22 14 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

23 Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset Levytila- ja muistivaatimukset Levytilavaatimukset: Tuotteen tarvitsemaan levytilan määrään vaikuttavat valittu asennuslaji ja käytössä oleva tiedostojärjestelmä. Ohjattu DB2-ohjelmiston asennustoiminto arvioi dynaamisesti tilan tarpeen sen mukaan, mitä osia vakioasennuksen, suppean asennuksen tai mukautetun asennuksen aikana valitaan. Windows-käyttöjärjestelmässä voidaan tarvita ryväskooltaan suurta FAT (File Allocation Table) -tiedostojärjestelmää käyttävissä asemissa huomattavasti enemmän tilaa kuin NTFS (New Technology File System) -tiedostojärjestelmää käyttävissä asemissa. Muista varata riittävästi levytilaa asennettavia ohjelmia ja tietoliikennetuotteita varten. Muistitilavaatimukset: DB2-tietokantajärjestelmä tarvitsee käyttömuistia vähintään 256 megatavua. Järjestelmä, jossa on käytössä ainoastaan DB2-ohjelmisto ja DB2-ohjelmiston graafisen käyttöliittymän työkalut tarvitsee käyttömuistia vähintään 512 megatavua. Jotta suorituskyky olisi hyvä, suositellaan kuitenkin 1 gigatavun käyttömuistia. Nämä muistitilavaatimukset eivät sisällä muita järjestelmässä ajettavia ohjelmia. Kun selvität tarvittavaa muistitilaa, ota huomioon seuraavat seikat: v DB2-tuotteet tarvitsevat vähintään 512 megatavua käyttömuistia HP-UX-käyttöjärjestelmän versiossa 11i v2 (B.11.23), joka on ajossa Itanium-perustaisessa järjestelmässä. v DB2-työasemien tuessa nämä muistiedellytykset koskevat viittä samanaikaista työasemayhteyttä. Muistia tarvitaan 16 megatavua lisää kutakin seuraavaa viittä työasemayhteyttä kohden. v Tietokantajärjestelmän koko ja monimutkaisuus, tietokannan käyttömäärä ja järjestelmää käyttävien työasemien määrä vaikuttavat muistitilan tarpeeseen. Version 9 DB2-ohjelmisto sisältää uuden muistinhallintatoiminnon, joka helpottaa muistitilan kokoonpanon määritystä asettamalla useiden muistitilan kokoonpanoparametrien arvot automaattisesti. Kun toiminto on käytössä, muistinhallinta jakaa dynaamisesti käytettävissä olevia muistitilaresursseja useille muistinkäyttäjille kuten lajittelulle, hakusuunnitelman välimuistille, lukitusluettelolle ja puskurivarannoille. v Linux-käyttöjärjestelmässä on suositeltavaa varata heittovaihtotiedostolle (SWAP) vähintään kaksi kertaa käyttömuistin määrän verran tilaa. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Self tuning memory julkaisussa Performance Guide Copyright IBM Corp. 1993,

24 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (AIX) Taulukko 1. AIX-asennuksen edellytykset Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa software/data/db2/udb/sysreqs.html. DB2-työasemaohjelmiston tai -palvelinohjelmiston asennus edellyttää, että seuraavat käyttöjärjestelmään, laitteistoon ja tietoliikenteeseen liittyvät edellytykset täyttyvät: AIX-versio Käyttöjärjestelmä Laitteisto AIX-versio DB2-työasema toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä. DB2 Enterprise Server Edition -ohjelmisto toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä sekä yhteen osioon asennettuna että osioituna tietokantaympäristönä. AIX-versio DB2-työasema toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä. DB2 Enterprise Server Edition -ohjelmisto toimii 64-bittisessä AIX-ytimessä sekä yhteen osioon asennettuna että osioituna tietokantaympäristönä. Ohjelmistovaatimukset: 16 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Yksi seuraavista: v IBM ISC/6000 v eserver pseries Yksi seuraavista: v IBM ISC/6000 v eserver pseries v (Vain työasemaohjelmat:) Kerberos-todennuksen käyttö edellyttää IBM Network Authentication Service (NAS) -työasemaohjelman versiota 1.3 tai uudempaa versiota. NAS-työasema toimitetaan AIX-käyttöjärjestelmän lisä-cd-tietolevyssä. v Siirry 64-bittiseen ytimeen komennolla bosboot. Siirtyminen 64-bittiseen ytimeen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia (root) ja seuraavien komentojen antoa: ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /unix ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix bosboot -a shutdown -Fr v DB2-ohjelmiston versio 9 edellyttää IBM C++ Runtime Environment Components for AIX -lisäosien, xlc.rte mukaan lukien, asennusta. Nämä lisäosat ovat saatavana IBM:n AIX-tukisivustosta. v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Netscape 7.0 tai uudempi versio. DB2-ohjelmiston asennus NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään: Tässä ohjelmiston versiossa DB2-tuotteiden asennusta NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään ei suositella. DB2-ohjelmiston ajo NFS-tiedostojärjestelmässä (esimerkiksi NFS-asennus /opt/ibm/db2/v9.1 ja sen jälkeen etäjärjestelmässä fyysisesti sijaitsevan koodin suorittaminen) vaatii useita manuaalisia työvaiheita. On olemassa myös useita potentiaalisia seikkoja, joista tulisi olla tietoinen ennen NFS-tiedostojärjestelmän asennusta DB2-ohjelmistolle. Näitä ovat mahdolliset ongelmat, jotka koskevat v suorituskykyä (johon vaikuttaa verkon suorituskyky)

25 v käytettävyyttä (yksi häiriö voi estää järjestelmän käytön) v lisensointia (järjestelmän eri koneiden välillä ei ole tarkistuksia) v NFS-virheiden vianmääritystä, joka voi olla hankalaa. Ohjelmiston määritys NFS-tiedostojärjestelmässä edellyttää siis useita manuaalisia toimia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: v Sen varmistaminen, että asennuspolku säilyy käyttöönottokohdassa. v Käyttöoikeuksia tulee hallita manuaalisesti (esimerkiksi kirjoitusoikeuksia ei tule antaa käyttöönottokoneelle). v DB2-rekisterit on määritettävä ja niitä on ylläpidettävä kaikissa koneissa. v Asennettujen DB2-tuotteiden ja -ominaisuuksien luettelon (komento db2ls) ylläpito, jos asennetut DB2-osat on tunnistettava. v DB2-tuoteympäristön päivitys on normaalia hankalampaa. v Vientikoneen ja käyttöönottokoneen puhdistus vaatii normaalia enemmän työvaiheita. Tarkempia ohjeita on White paper -julkaisussa Setting Up DB2 on NFS Mounted File System, joka julkaistaan pian DB2-ohjelmiston version 9 julkistuksen jälkeen. Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-tuotteen asennus - yleiskuvaus (Linux ja UNIX) julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Windows) Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa v DB2-ohjelmiston työasema- tai palvelintuotteen asennus edellyttää, että seuraavat käyttöjärjestelmään, ohjelmistoon ja laitteistoon liittyvät edellytykset täyttyvät: Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 17

26 Taulukko 2. Windows-asennuksen edellytykset Käyttöjärjestelmä Windows XP Professional -käyttöjärjestelmä (32-bittinen) Windows XP Professional x64 -käyttöjärjestelmä Windows 2003 Standard Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Service Pack -päivitys Service Pack 2 -päivitys tai uudempi päivitys Service Pack 1 -päivitys tai uudempi päivitys Laitteisto Kaikki tuettujen Windows-käyttöjärjestelmien (32- ja 64-bittisten) ajoon soveltuvat Intel- ja AMD-suorittimet Windows 2003 Advanced Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Windows 2003 Datacenter Edition -käyttöjärjestelmä (32-bittinen ja 64-bittinen) Muuta työasemaohjelmissa huomioitavaa DB2-tuotteet ovat tuettuja Windows 98-, Windows ME- ja Windows NT -käyttöjärjestelmissä, kunnes DB2 Universal Database -ohjelmiston versio 8.1 poistuu käytöstä. Windows-käyttöjärjestelmä kannattaa kuitenkin päivittää uudempaan versioon (esimerkiksi Windows käyttöjärjestelmään). Version 9 työasemaohjelmia ei voi asentaa Windows 98, Windows ME tai Windows NT Server 4 -käyttöjärjestelmiin. Jos haluat jatkaa DB2-tuotteiden käyttöä vanhassa Windows-versiossa, käytössäsi on oltava seuraavat ylläpitotasot: v Windows NT -käyttöjärjestelmän versio 4 ja Service Pack 6a tai uudempi v Windows 2000 ja Service Pack 4 tai uudempi v Internet Explorer 4.01 ja Service Pack 2 DB2-sovellusten ajo edellyttää Windows XP Service Pack 1 -korjauspakettien asennusta, jos ympäristöön pätee jompikumpi seuraavista: v käytössä on sovelluksia, joissa on ODBC-yhteyttä käyttäviä COM+-objekteja v käytössä on sovelluksia, jotka käyttävät OLE DB Provider for ODBC -liittymää, jossa OLE DB -resurssivaranto on poistettu käytöstä. Jos et ole varma, onko sovellusympäristösi sopiva, on suositeltavaa asentaa asianmukainen Windows-korjauspaketti. Lisätietoja COM+-objektien käytöstä on Microsoft Knowledge Base -sivuston artikkelissa osoitteessa v Muuta ohjelmistoissa huomioitavaa v MDAC 2.8 on pakollinen. Ohjattu DB2-ohjelman asennustoiminto asentaa MDAC 2.8 -ohjelmiston, ellei se ole jo asennettu. Huomautus: Jos MDAC-ohjelmiston aikaisempi versio (esimerkiksi 2.7) on jo asennettu, DB2-ohjelmiston asennusohjelmisto 18 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

27 päivittää sen versioon 2.8. MDAC 2.8 -ohjelmisto asentuu vakioasennuksen yhteydessä. Jos toteutat suppean asennuksen, MDAC 2.8 -ohjelmisto ei asennu. Mukautetussa asennuksessa MDAC 2.8 -ohjelmisto asentuu, jos et ole poistanut asennuksen oletusvalintaa. Jos poistat MDAC-ohjelmiston mukautetusta asennuksesta, asennusohjelma ei asenna sitä. v Jos aiot käyttää LDAP-yhteyskäytäntöä, tarvitset Microsoft LDAP -työasemaohjelman tai IBM Tivoli Directory Server v6 -työasemaohjelman (tästä käytetään myös nimeä IBM LDAP -työasemaohjelma, ja se toimitetaan DB2-ohjelmiston mukana). Laajenna hakemiston skeema ennen Microsoft Active Directory -hakemistopalvelun asennusta asennustietovälineessä olevan db2schex-apuohjelman avulla. Microsoft LDAP -työasemaohjelma sisältyy Windows XP- ja Windows Server käyttöjärjestelmään. v Jos aiot käyttää Tivoli Storage Manager -ohjelman tietokantojen varmistuskopiointiin ja palautukseen liittyviä toimintoja, tarvitset Tivoli Storage Manager Client -ohjelman version tai sitä uudemman version. 64-bittisissä Windows-käyttöjärjestelmissä tarvitaan TSM client API -ohjelman versio 5.1. v Jos käyttöjärjestelmään on asennettu IBM Antivirus -ohjelma, sen on oltava poissa käytöstä tai sen asennus on poistettava, jotta DB2-ohjelman asennus olisi mahdollista. v Ohjetoiminnon tarkastelu edellyttää TCP/IP-tukea. v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita, ajaa DB2-ohjelmiston asennuksen aloitusohjelman (setup.exe) ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Internet Explorer 5.5 tai uudempi Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Netscape 7.0 tai uudempi versio. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Muutokset 32- ja 64-bittisten DB2-palvelimien tukeen julkaisussa Siirto-opas Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v DB2-tuotteen asennus - yleiskuvaus (Windows) julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 DB2-työasemien ja -palvelimien asennuksen edellytykset (Linux) Uusimmat DB2-ohjelmiston vaatimukset ovat osoitteessa software/data/db2/udb/sysreqs.html. Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 19

28 Ajantasaiset tiedot tuetuista Linux-jakeluversioista on WWW-osoitteessa Tuettuja Linux-käyttöjärjestelmiä ovat muun muassa seuraavat: v Red Hat Enterprise Linux 4 (RHEL4) Update 2 v SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9) Service Pack 2 DB2-työasemaohjelmiston tai -palvelinohjelmiston asennus edellyttää, että seuraavat jakeluversion vaatimukset sekä laitteistoon ja tietoliikenteeseen liittyvät edellytykset täyttyvät: Taulukko 3. Linux-käyttöjärjestelmän edellytykset Jakeluversion vaatimukset Laitteisto Valmistaudu Linux-jakeluun päivittämällä ytimen kokoonpanoparametrit. Tiettyjen ytimen parametrien oletusarvot eivät ole riittäviä DB2-tietokantajärjestelmiä ajettaessa. Käytössäsi saattaa olla myös muita Linuxjärjestelmäresursseja edellyttäviä tuotteita tai sovelluksia. Määritä ytimen kokoonpanoparametrit Linux-järjestelmän työympäristön tarpeiden mukaisesti. Ytimen kokoonpanoparametrit ovat hakemistossa /etc/sysctl.conf. Katso DB2 Opastuksen ytimen parametrien muuttoa Linux-järjestelmissä käsittelevä ohjeaihe. Lisätietoja näiden parametrien asetuksesta ja aktivoinnista sysctl-komennon avulla on käyttöjärjestelmää käsittelevässä julkaisussa. DB2-palvelintuotteet ovat tuettuja seuraavissa järjestelmissä: v x86 (Intel Pentium, Intel Xeon ja AMD Athlon) v x86 64 (Intel EM64T ja AMD64) v IA64 (Intel Itanium 2 tai uudempi) v POWER (mikä tahansa iseries tai pseries, joka sisältää Linux-käyttöjärjestelmän tuen) v (Vain palvelin) eserver zseries. DB2-tietokannan osiointiominaisuus (DPF) ei ole tuettu. v (Vain työasema) 64-bittinen zseries tai System z9. Pakettivaatimukset (vain palvelin): Seuraavassa taulukossa on esitettynä Linux-käyttöjärjestelmän SUSE- ja Red Hat -jakeluversioiden pakettien vaatimukset version 9 DB2:n osioiduille tietokannoille. v Kaikki DB2-järjestelmät vaativat pdksh Korn Shell -paketin. v Remote shell -apuohjelma on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. DB2-järjestelmä tukee seuraavia remote shell -apuohjelmia: rsh ssh Oletusarvoisesti DB2-järjestelmä käyttää rsh-salausta komentojen suorittamiseen DB2-ohjelmiston etäsolmuissa, esimerkiksi käynnistettäessä DB2:n etätietokantaosiota. DB2:n oletusarvon käyttö vaatii, että rsh-palvelimen paketti on asennettuna (katso allaoleva taulukko). Katso vertailu rsh:n ja ssh:n eroista julkaisusta Administration Guide: Implementation kohdasta Security issues when installing DB2. Rsh remote shell -apuohjelman käyttöä varten inetd-paketin (tai xinetd-paketin) on oltava asennettu ja ajossa. Jos käytät ssh remote shell -apuohjelmaa, DB2RSHCMD-rekisterimuuttuja on asetettava heti sen jälkeen kun DB2-ohjelmiston asennus on valmis. Jos rekisterimuuttujaa ei ole asetettu, käytetään rsh-salausta. Lisätietoja DB2RSHCMD-rekisterimuuttujasta on Performance Guide -julkaisussa. v Osioituihin tietokantajärjestelmiin vaaditaan NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmän nfs-utils-tukipaketti. 20 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

29 Kaikki hakusuunnitelmat pitää olla asennettuna ja määritettynä ennen DB2-ohjelmiston asennuksen jatkamista. Yleistietoa komennoista on Linux-jakeluversion julkaisuissa. SUSE Linux -järjestelmän pakettivaatimukset Paketin nimi Kuvaus pdksh Korn Shell -komentotulkki. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. openssh Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa (ja niistä käsin) suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. rsh-server Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa, kirjautua muihin tietokoneisiin ja kopioida tiedostoja tietokoneesta toiseen (rsh-, rexec-, rlogin- ja rcp-palvelinohjelmat). Tätä pakettia ei vaadita, jos DB2-järjestelmä määritetään käyttämään ssh-suojausta. nfs-utils NFS (Network File System) -tukipaketti. Tämä paketti mahdollistaa paikallisten tiedostojen käytön etätietokoneista. Red Hat -järjestelmän pakettivaatimukset Hakemisto Paketin nimi Kuvaus /System Environment/Shell pdksh Korn Shell -komentotulkki. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. /Applications/Internet openssh Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. /System Environment/ Daemons /System Environment/ Daemons /System Environment/ Daemons openssh-palvelin Tämä paketti sisältää palvelinohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa suojatulla yhteydellä. Tätä pakettia ei vaadita DB2:n rsh-suojattuun oletuskokoonpanoon. rsh-server Tämä paketti sisältää ohjelmia, joiden avulla käyttäjät voivat ajaa komentoja etätietokoneissa. Tämä paketti on pakollinen osioiduissa tietokantajärjestelmissä. Tätä pakettia ei vaadita, jos DB2-järjestelmä määritetään käyttämään ssh-suojausta. nfs-utils NFS (Network File System) -tukipaketti. Tämä paketti mahdollistaa paikallisten tiedostojen käytön etätietokoneista. Ohjelmistovaatimukset: v Sinulla on oltava jokin seuraavista selaimista, jotta voit tarkastella käytönaikaisia ohjeita ja käyttää Alkutoimia (db2fs): Mozilla 1.4 tai uudempi versio Firefox 1.0 tai uudempi versio Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 21

30 Netscape 7.0 tai uudempi versio. v Jos haluat käyttää DB2-ohjelmiston ohjattua asennustoimintoa tai muita DB2-järjestelmän graafisia työkaluja, niiden toiminta edellyttää, että tietokoneessasi on X Window System -ohjelmisto. (Käytettävissä vain Linux for x86- ja Linux on AMD 64/EM64T -käyttöjärjestelmissä.) DB2-ohjelmiston asennus NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään: Tässä ohjelmiston versiossa DB2-tuotteiden asennusta NFS (Network File System) -tiedostojärjestelmään ei suositella. DB2-ohjelmiston ajo NFS-tiedostojärjestelmässä (esimerkiksi NFS-asennus /opt/ibm/db2/v9.1 ja sen jälkeen etäjärjestelmässä fyysisesti sijaitsevan koodin suorittaminen) vaatii useita manuaalisia työvaiheita. On olemassa myös useita potentiaalisia seikkoja, joista tulisi olla tietoinen ennen NFS-tiedostojärjestelmän asennusta DB2-ohjelmistolle. Näitä ovat mahdolliset ongelmat, jotka koskevat v suorituskykyä (johon vaikuttaa verkon suorituskyky) v käytettävyyttä (yksi häiriö voi estää järjestelmän käytön) v lisensointia (järjestelmän eri koneiden välillä ei ole tarkistuksia) v NFS-virheiden vianmääritystä, joka voi olla hankalaa. Ohjelmiston määritys NFS-tiedostojärjestelmässä edellyttää siis useita manuaalisia toimia. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat: v Sen varmistaminen, että asennuspolku säilyy käyttöönottokohdassa. v Käyttöoikeuksia tulee hallita manuaalisesti (esimerkiksi kirjoitusoikeuksia ei tule antaa käyttöönottokoneelle). v DB2-rekisterit on määritettävä ja niitä on ylläpidettävä kaikissa koneissa. v Asennettujen DB2-tuotteiden ja -ominaisuuksien luettelon (komento db2ls) ylläpito, jos asennetut DB2-osat on tunnistettava. v DB2-tuoteympäristön päivitys on normaalia hankalampaa. v Vientikoneen ja käyttöönottokoneen puhdistus vaatii normaalia enemmän työvaiheita. Tarkempia ohjeita on White paper -julkaisussa Setting Up DB2 on NFS Mounted File System, joka julkaistaan pian DB2-ohjelmiston version 9 julkistuksen jälkeen. Aiheeseen liittyviä käsitteitä: v Security issues when installing the DB2 database manager julkaisussa Administration Guide: Implementation Aiheeseen liittyviä tehtäviä: v Ytimen parametrien muutto (Linux) sivulla 23 v DB2-tietokannan asennuksen valmistelu zseries-palvelimen Linux-ympäristössä julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas Aiheeseen liittyviä tietoja: v Tuetut tietoliikenneyhteyskäytännöt sivulla 42 v DB2-ohjelmiston kanssa käytettävissä olevat IBM Software Development Kit for Java -ohjelmiston versiot julkaisussa DB2-palvelinohjelmistojen aloitusopas v Communications variables julkaisussa Performance Guide 22 DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

31 Ytimen parametrien muutto (Linux) Ennen DB2-tietokantajärjestelmän asennusta on Linux-käyttöjärjestelmän ytimen parametrit päivitettävä. Linux-käyttöjärjestelmässä tiettyjen ytimen parametrien oletusarvot eivät ole riittäviä DB2-tietokantajärjestelmien suorittamiseen. DB2-ohjelmisto nostaa IPC-raja-arvoja tarvittaessa automaattisesti DB2-tietokantajärjestelmän tarpeiden mukaan. Raja kannattaa ehkä kuitenkin määrittää pysyvästi Linux-järjestelmään, jos käytät muita tuotteita tai sovelluksia kuin DB2-tietokantajärjestelmää. Opastuksen käyttövaatimus: Ytimen parametrien muutto edellyttää, että sinulla on järjestelmän pääkäyttäjän oikeudet (root). Toimet: Voit päivittää ytimen parametrit seuraavasti: Red Hat- ja SUSE Linux -käyttöjärjestelmät Seuraavien tietojen avulla voit määrittää tarvitseeko järjestelmääsi tehdä muutoksia. Komento ipcs -l tuo näkyviin seuraavat tiedot: Koodauksen // jälkeen on lisätty kommentteja, jotka kertovat, mitä parametrin nimet merkitsevät. # ipcs -l Shared Memory Limits max number of segments = 4096 // SHMMNI max seg size (kbytes) = // SHMMAX max total shared memory (kbytes) = // SHMALL min seg size (bytes) = Semaphore Limits max number of arrays = 1024 // SEMMNI max semaphores per array = 250 // SEMMSL max semaphores system wide = // SEMMNS max ops per semop call = 32 // SEMOPM semaphore max value = Messages: Limits max queues system wide = 1024 // MSGMNI max size of message (bytes) = // MSGMAX default max size of queue (bytes) = // MSGMNB Yhteismuistirajoja käsittelevässä osuudessa (Shared Memory Limits), SHMMAX ja SHMALL ovat ne parametrit, joita on syytä tarkastella. SHMMAX on jaetun muistisegmentin enimmäiskoko Linux-järjestelmässä, kun taas SHMALL on järjestelmän jaetun muistin enimmäisvaraus. SHMMAX-muistirajan minimivaatimus x86-järjestelmissä on (256 megatavua) ja 64-bittisissä järjestelmissä (1 gigatavu). SHMALL-muistirajan oletusarvo on 8 gigatavua ( kilotavua = 8 gigatavua). Jos käytössä on enemmän fyysistä muistia, ja DB2-ohjelmiston on tarkoitus käyttää sitä, niin tämän parametrin arvo tulisi nostaa suunnilleen 90 prosenttiin fyysisestä muistista. Jos tietokoneessa on esimerkiksi 16 gigatavua muistia, joka on ensisijaisesti DB2-järjestelmän käytössä, 90 prosenttia 16 gigatavusta on 14,4 gigatavua ja se jaettuna Luku 5. DB2-työasemaohjelman asennusvaatimukset 23

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas

DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 IBM DB2 Uniersal Database DB2-työasemaohjelmistojen aloitusopas Versio 8.2 GB11-9192-01 Lue ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason.

Asetusten avulla voit säätää tietokoneen suojaustasoja. Suojaustila ilmoittaa tietokoneen senhetkisen tietoturvan ja suojauksen tason. Pikaopas ESET Cybersecurity suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta huippuluokan ominaisuuksilla. Palkitussa NOD32-virustentorjuntajärjestelmässä ensimmäisen kerran esiteltyyn ThreatSense -tarkistusohjelmaan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla

Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla Koira testissä vai Racci tuotannossa O10G/IAS10 Linuxilla Petri Tumppila/Bemecon Oy, petri.tumppila@bemecon.fi Tuomas Pystynen/Deepbase Oy, tuomas.pystynen@deepbase.com OUGF 4.11.2004 Agenda Ympäristö

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Smart Security suojaa tietokonetta haitalliselta koodilta

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä

Sisältö Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi Olet tässä Sisältö 1 Tervetuloa Linuxin käyttäjäksi 1 1.1 Ympäristöasiaa...................................... 2 1.2 Juurta jaksaen...................................... 5 1.3 Lopetus..........................................

Lisätiedot

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä

ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas. Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET CYBER SECURITY Mac Pikaopas Lataa tämän asiakirjan uusin versio napsauttamalla tätä ESET Cyber Security tarjoaa huippuluokan suojauksen tietokoneellesi haittaohjelmia vastaan. Alun perin palkitussa

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00

SCS Data Manager. Julkaisutiedot. Versio 3.00 SCS Data Manager Julkaisutiedot Versio 3.00 Yrityksen hallinto Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Puhelin: +1-408-481-8000

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin

Ylläpitäjät, järjestelmäarkkitehdit ja muut, jotka huolehtivat VMwareinfrastruktuurin KOULUTUSTIEDOTE 1(6) VMWARE VSPHERE 5: INSTALL, CONFIGURE AND MANAGE II Tavoite Koulutuksen jälkeen osallistujat hallitsevat VMware vsphere -ympäristön asennuksen, konfiguroinnin ja hallinnan. Koulutus

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Unix-perusteet Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Mikä on unix? Monen käyttäjän käyttöjärjestelmä Siis monta käyttäjää ja monta ohjelmaa jokaisella Kaikkiin koneisiin mikrosta supertietokoneeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

IBM Personal Computer -tietokone. Tietoja ohjelmistosta Windows 98 ja muut ohjelmat

IBM Personal Computer -tietokone. Tietoja ohjelmistosta Windows 98 ja muut ohjelmat IBM Personal Computer -tietokone Tietoja ohjelmistosta Windows 98 ja muut ohjelmat IBM Personal Computer -tietokone Tietoja ohjelmistosta Windows 98 ja muut ohjelmat IBM Huomautus Ennen tämän julkaisun

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 1 Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka SUSE LINUX Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 2 1 JOHDANTO 3 2 KEHITYS JA HITORIA 3 3 VERSIOT 5 4 OMINAISUUDET 6 5 ASENNUS

Lisätiedot

OmniBook Notes -huomautukset

OmniBook Notes -huomautukset OmniBook Notes -huomautukset 26. maaliskuuta 1999 Tässä tiedostossa on uusimmat tiedot OmniBook XE2:sta. Tiedot on luokiteltu käyttöjärjestelmän mukaan. Kaikkia käyttöjärjestelmiä koskevat huomautukset

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta Jouni Huotari 13.2.2008 Tavoite Saada käsitys SQL Serverin (v. 2005) ominaisuuksista + eri vaihtoehtojen hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista Oppia luomaan

Lisätiedot

Asennusohje. Sahara-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Asennusohje. Sahara-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Asennusohje Sahara-ryhmä Helsinki 1.9.2005 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Sanna Keskioja Sampo

Lisätiedot

DI Studion käyttökokemuksia. Kaisu Ikonen, Tilastokeskus

DI Studion käyttökokemuksia. Kaisu Ikonen, Tilastokeskus Kaisu Ikonen, Tilastokeskus 13.9.2012 Sisältö SAS Tilastokeskuksessa 2012 Esimerkki DIS-projektista Erityiskysymyksiä 13.9.2012 2 SAS Tilastokeskuksessa 2012 SAS-käyttäjiä 350, joista IT-puolella noin

Lisätiedot

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta

Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Tietokannanhoitaja DBA (Database Administrator) ja tietokannan hallinta Jouni Huotari Martti Laiho (materiaali on osa virtuaaliammattikorkeakoulun Tietokantaosaaja-opintokokonaisuutta) opintokokonaisuutta)

Lisätiedot

Norton AntiVirus Online -käyttöopas

Norton AntiVirus Online -käyttöopas Käyttöopas Norton AntiVirus Online -käyttöopas Tässä oppaassa kuvailtu ohjelmisto on varustettu lisenssisopimuksella, ja sitä voidaan käyttää ainoastaan sopimusehtojen mukaisesti. Käyttöoppaan versio 15,0

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje

Finnfoam tuotekirjaston asennusohje. Asennus ja rekisteröintiohje Finnfoam tuotekirjaston asennusohje Asennus ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Lataa asennuspaketti 4 2. Zip-tiedoston purku ja sovelluksen asennus 4 3. Sovelluksen rekisteröinti 8 4. Sisällön lataus 10

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Hallinta ja tulostus. Käyttöopas

Hallinta ja tulostus. Käyttöopas Hallinta ja tulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki Intel ja Centrino ovat Intel Corporationin

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi Niko Junnila (1501883 TI15SPELI) Ubuntu Seminaarikooste Linux-järjestelmät Marraskuu 2016 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VERSIOT... 3 2.1 Tukiaika... 3 2.2 Variaatiot... 4 3 OHJELMISTO...4 3.1 Paketinhallinta...4

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka

Visual Basic -sovelluskehitin Juha Vitikka Visual Basic -sovelluskehitin Helsinki 30.10.2000 Seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Visual Basic sovelluskehitin Seminaari: Ohjelmistotuotantovälineet Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electrical -ohjelmiston erillinen päivitys sisältää lisäyksiä mm. ohjelmiston perusversion blokkikirjastoihin, uuden suomenkielisen MS Access osatietokannan

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

-versiot) Mozilla Firefox Safari Chrome. selaimista. Windows. Windows. Vista. Windows

-versiot) Mozilla Firefox Safari Chrome. selaimista. Windows. Windows. Vista. Windows F-Secure Online Backup - Tekniikkaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia MITÄ KÄYTTÖJÄRJESTELMIÄ F-SECURE ONLINE BACKUP TUKEE? Tuetut käyttöjärjestelmät: Microsoft XP, 32-bittinen: Home- ja Professional-versiot

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Pika-asennus- ja aloitusopas

Pika-asennus- ja aloitusopas Pika-asennus- ja aloitusopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows 7 ovat

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot