SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, :30, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 11.3.2014 18:30, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, :30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella 2014, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella Aurausviittojen hankinta ja pystytys syyskausina , tarjoukset... 7 Pykälän liite: Tarjousvertailu, aurausviittojen hankinta ja pystytys syyskausina Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä keskeyttää mm. Laulajaisentien hoitosopimuksen mukainen kunnossapito alkaen/laulajainen Olga Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä keskeyttää Laulajaisentien, Varsamäentien ja Järviluomantien hoitosopimusten mukainen kunnossapito Vuoden 2014 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma Ruokapalvelujen hintojen vahvistaminen alkaen Pykälän liite: Hinnasto, ruokapalvelujen hintojen vahvistaminen Lausunto kunnanhallituksen tuloskorttiluonnoksesta Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 20

2 -1, TEKNLTK :30 Sivu 1 Paikka Tekninen toimisto Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Heikkilä Juhani Erlands Kaj Aho Hannu Filppula Mauri Hopiavuori Eija Kokkinen Jaana Ojanperä Marja-Leena Palonen Juha Salo Seija Marja-Leena Paakkunainen Erkki Tapanainen Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Salonen Markku Mäki Marja-Leena puheenjohtaja, poissa varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja jäsen jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Juhani Heikkilän varajäsen Mauri Filppulan varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja, poissa kunnaninsinööri, esittelijä toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1 8. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Palonen ja Hannu Aho. Pöytäkirja tarkastetaan teknisessä toimistossa. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kaj Erlands puheenjohtaja Marja-Leena Mäki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Juha Palonen Hannu Aho Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan teknisessä toimistossa Marja-Leena Mäki, toimistosihteeri

3 1, TEKNLTK :30 D: 438/2013 Sivu 2 Tekninen lautakunta Tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella 2014, tarjoukset Dnro D/438/ /2013 Valmistelija / lisätiedot; maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p sähköposti; Tekn. ltk 1 Tekninen toimi on pyytänyt klo mennessä tarjouksia kunnossapitomateriaalien toimittamisesta kunnan hoidossa olevien yksityisteiden ja katujen kelirikkokorjauksiin ja pintasorastukseen sekä rakennusmateriaalien toimittamisesta erikseen määrittelemättömiin pienehköihin rakennuskohteisiin työkaudella Rakennus- ja kunnossapitomateriaalien toimitusmäärä on yhteensä n tonnia. Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA-palvelussa kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä paikallislehti Tejukassa. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty kahdeksalle materiaalintoimittajalle. Tarjousten avaaminen Saadut tarjoukset on avattu Määräajassa tarjouksensa ovat jättäneet: - Kuljetusliike Haapamäki Ky - Oy L. Simons Transport Ab - Maarakennus Hautala Ay - Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy - Kone Heikkilä Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täyttyvät. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjoajilta on saatu pyydetyt asiapaperit, joiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Kaikki 5 tarjousta on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytettykin. Annetut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia lukuun ottamatta Kuljetusliike Haapamäki Ky:n tarjousta hiekoitushiekasta, joka ei sisällä suolan sekoitusta. Tarjottujen materiaalien soveltuvuus ja vertailu Tarjouspyynnön mukaan kaikkien toimitettavien materiaalien tulee täyttää Infra RYL 2010 mukaiset laatuvaatimukset. Ennen toimitusten/työn aloittamista tulee urakoitsijan toimittaa rakennuttajalle rakeisuuskäyrä ko. materiaalista. Tutkimustuloksen tulee sisältää tiedot myös materiaalin lietepitoisuudesta. Toimitettavien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä. Liite Vertailu Tarjouksista on laadittu liitteenä oleva vertailu, josta ilmenevät materiaalin laatu ja hinta kylittäin työkohteeseen toimitettuna.

4 1, TEKNLTK :30 D: 438/2013 Sivu 3 Tekninen lautakunta Vertailusta voidaan todeta: - Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n ja Kuljetusliike Haapamäki Ky:n tarjoukset ovat hinnaltaan samansuuruiset seuraavien kylien ja materiaalien osalta: Nori Kam mm 5,78 euroa/tn Kam 0-80 mm 5,78 Kam mm 6,28 Perälä Kam mm 6,28 - Oy L. Simons Transport Ab:n ja Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n tarjoukset ovat hinnaltaan samansuuruiset Horonkylässä hiekoitussepelin 4-8 mm osalta, hinta 13,50 euroa/tn. Kins. Ehdotus: Teiden kunnossapitomateriaalit sekä erittelemättömien pienehköjen työkohteiden rakennusmateriaalit v hankitaan talousarviomäärärahojen rajoissa tarpeen mukaan, käyttäen kuhunkin kohteeseen soveltuvuudeltaan, laadultaan (CE-merkintä) ja hinnaltaan edullisinta materiaalia. Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n ja Kuljetusliike Haapamäki Ky:n kesken suoritetaan arvonta ensisijaisen toimittajan ratkaisemiseksi edellä esitettyjen kylien ja lajikkeiden osalta. Samoin Oy L. Simons Transport Ab:n ja Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy:n kesken suoritetaan arvonta ensisijaisen toimittajan ratkaisemiseksi Horonkylässä tarvittavan hiekoitussepelin 4-8 mm osalta. Em. samanhintaisten materiaalien ensisijaisen toimittajan ratkaisemiseksi puheenjohtaja suoritti arvonnan kunkin materiaalin kohdalla nostamalla maljasta jommankumman urakoitsijan nimellä varustetun arvan. Puheenjohtaja totesi arvonnan tulokset seuraaviksi: Paakkunainen/Haapamäki Nori Kam mm Kuljetusliike Haapamäki Ky Kam 0-80 mm Kuljetusliike Haapamäki Ky Kam mm Kuljetusliike Haapamäki Ky Perälä Kam mm Kuljetusliike Haapamäki Ky Paakkunainen/Simons Horo Hiekoitussepeli 4-8 mm Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan hyväksyneen suoritetun arvonnan tulokset otettavaksi huomioon ko. materiaalien hankinnassa. Marja-Leena Paakkunainen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

5 1, TEKNLTK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, tien kunnossapito- ja rakennusmat Sivu 4

6 1, TEKNLTK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, tien kunnossapito- ja rakennusmat Sivu 5

7 1, TEKNLTK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, tien kunnossapito- ja rakennusmat Sivu 6

8 2, TEKNLTK :30 D: 74/2014 Sivu 7 Tekninen lautakunta Aurausviittojen hankinta ja pystytys syyskausina , tarjoukset Dnro D/74/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p sähköposti; Tekn. ltk 2 Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia aurausviittojen hankinnasta ja pystyttämisestä kunnan hoidettavina oleville yksityisteille sekä Parran alueen kaduille syyskausina Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla sekä paikallislehti Tejukassa. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty viidelle urakoitsijalle. Tarjoukset on pyydetty vaihtoehtoisena seuraavasti: - Ve 1 aurausviitat havu- ja/tai lehtipuuviittoja, joihin kiinnitetty heijastinteippi - Ve 2 aurausviitat muoviviittoja, väriltään punaisia, halk. vähintään 20 mm, joihin kiinnitetty heijastinteippi. Tarjoajan huomioitava myös viittojen poiskeräys keväisin heti aurauskauden päätyttyä. Tarjousten jättöaika on päättynyt perjantaina klo ja ne on avattu samana päivänä klo Tarjouksensa ovat antaneet: - Reima Hannela, Ve 2 - Jukka Salmela, Ve 1 - Velj. Siljamäki Ky, Ve 1. Liite Kins. Tarjouksista laadittu vertailu on liitteenä. Sen mukaan kokonaishinnaltaan edullisin on Jukka Salmelan tarjous (Ve 1). Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa aurausviittojen hankinnan ja pystytyksen syyskausina 2014, 2015 ja 2016 vaihtoehtoa Ve 1 käyttäen Jukka Salmelan suoritettavaksi edullisimman tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan ,95 euroa (alv. 0 %). Ennen sopimuksen tekemistä urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset tekniseen toimistoon. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

9 2, TEKNLTK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, aurausviittojen hankinta ja pystyty Sivu 8

10 2, TEKNLTK :30 / Pykälän liite: Tarjousvertailu, aurausviittojen hankinta ja pystyty Sivu 9

11 3, TEKNLTK :30 D: 360/2013 Sivu 10 Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä keskeyttää mm. Laulajaisentien hoitosopimuksen mukainen kunnossapito alkaen/laulajainen Olga Dnro D/360/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekn. ltk 35 Kunnanhallitus on (222 ) todennut, että Komsin kyläseuran aloitteessa esittämät tiet (Laulajaisentie, Varsamäentie, Järviluomantie) eivät täytä kunnanvaltuuston päätöksen (65 ) mukaisia ehtoja, eikä niitä voida pitää kunnan hoitovelvollisuuden piirissä. Em. kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaan kunnan 100 % luontaisavun piiriin otetaan tie, jonka pituus on vähintään 300 metriä viimeistä edelliseen asuntoon, tai tie, jolla tiekustannukset ovat kohtuuttoman suuret tieosakasta kohden, taikka tie, jolla on huomattavan suurta ulkopuolista kauttakulku-, viljelys- tai metsäajoa. Teknisen toimen kunnanhallitukselle antaman selvityksen mukaan: - Laulajaisentiellä on väestörekisteritietojen mukaan asukkaita osoitenumeroissa 28 ja 45. Tien kokonaispituus on 450 m. Tie ei täytä kunnanvaltuuston päätöksen mukaisia ehtoja, jotta se voitaisiin pitää hoitovelvollisuuden piirissä. - Varsamäentiellä on rekisterin mukaan asukkaita vain numerossa 27. Tien pituus on 380 m. Hoitovelvollisuusehdot eivät täyty. - Järviluomantiellä on ko. rekisterin mukaan asukkaita osoitteessa Järviluomantie 33. Tien pituus on 380 m. Hoitovelvollisuusehdot eivät nykyisessä tilanteessa täyty. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta keskeyttää Laulajaisentien, Varsamäentien ja Järviluomantien hoitosopimukset edellä esitetyin perustein alkaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä. Tekn. ltk Olga Laulajainen on saapuneella kirjeellään tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä (35 ) Laulajaisentien osalta. Kirjeessä vaaditaan hoitosopimuksen jatkamista entiseen tapaan Laulajaisentie 28:aan saakka. Perusteluina esitetään mm. asukkaan yli 90 vuoden ikä ja 100 %:n vammaisuus, jonka vuoksi hänen luonaan käydään säännöllisesti aamuisin tekemässä selkä- ja silmähoitotoimenpiteitä. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että vammaispalvelulain mukaan kunnan velvollisuus on järjestää vammaisille mm. erilaisia kotona asumista tukevia palveluja. Oikaisuvaatimus on esityslistan ohessa.

12 3, TEKNLTK :30 D: 360/2013 Sivu 11 Tekninen lautakunta Kunta pyrkii tukemaan kotihoitoa ja vanhusten mahdollisuuksia asua kotonaan. Lisäksi kokonaisuutena katsoen Laulajaisentien varressa asuvalla henkilöllä on erityisiä sosiaalisia perusteita sille, että tien hoitotoimintaa jatkettaisiin. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta muuttaa päätöstään (35 ) ja päättää, että kunta jatkaa edellä esitetyin perustein Laulajaisentien kunnossapitoa solmitun sopimuksen mukaisesti. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Erkki Tapanainen poistui esteellisenä (Laulajaisentiellä asuva) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

13 4, TEKNLTK :30 D: 360/2013 Sivu 12 Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä keskeyttää Laulajaisentien, Varsamäentien ja Järviluomantien hoitosopimusten mukainen kunnossapito alkaen Dnro D/360/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p sähköposti; Tekn. ltk 35 Kunnanhallitus on (222 ) todennut, että Komsin kyläseuran aloitteessa esittämät tiet (Laulajaisentie, Varsamäentie, Järviluomantie) eivät täytä kunnanvaltuuston päätöksen (65 ) mukaisia ehtoja, eikä niitä voida pitää kunnan hoitovelvollisuuden piirissä. Em. kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaan kunnan 100 % luontaisavun piiriin otetaan tie, jonka pituus on vähintään 300 metriä viimeistä edelliseen asuntoon, tai tie, jolla tiekustannukset ovat kohtuuttoman suuret tieosakasta kohden, taikka tie, jolla on huomattavan suurta ulkopuolista kauttakulku-, viljelys- tai metsäajoa. Teknisen toimen kunnanhallitukselle antaman selvityksen mukaan: - Laulajaisentiellä on väestörekisteritietojen mukaan asukkaita osoitenumeroissa 28 ja 45. Tien kokonaispituus on 450 m. Tie ei täytä kunnanvaltuuston päätöksen mukaisia ehtoja, jotta se voitaisiin pitää hoitovelvollisuuden piirissä. - Varsamäentiellä on rekisterin mukaan asukkaita vain numerossa 27. Tien pituus on 380 m. Hoitovelvollisuusehdot eivät täyty. - Järviluomantiellä on ko. rekisterin mukaan asukkaita osoitteessa Järviluomantie 33. Tien pituus on 380 m. Hoitovelvollisuusehdot eivät nykyisessä tilanteessa täyty. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta keskeyttää Laulajaisentien, Varsamäentien ja Järviluomantien hoitosopimukset edellä esitetyin perustein alkaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä. Tekn. ltk Erkki Tapanainen, Jorma Niemelä ja Esko Kapanen ovat saapuneella kirjeellään tehneet yhteisen oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä (35 ) kaikkien kolmen tien osalta. Oikaisuvaatimuksen tekijät asuvat joko Laulajaisentien, Varsamäentien tai Järviluomantien varrella. He vaativat, että tiet pidetään kunnan 100 % luontaisavun piirissä. Perusteluina esitetään mm. seuraavaa: - Laulajaisentien varrella asuvan vanhuksen tarvitsema kodinhoito-, sairaanhoito- ym. apu. Lisäksi tietä käyttää mm. kolme metsänomistajaa.

14 4, TEKNLTK :30 D: 360/2013 Sivu 13 Tekninen lautakunta Varsamäentiellä kulkevat mm. koululaiset ja muut taksia käyttävät, lisäksi tiellä on viljelyskäyttöä keväisin ja syksyisin. Tien varrelle on lähiaikoina muuttamassa toinenkin asukas. - Järviluomantien huomattava maatalouskäyttö, vakituisia asukkaita yhdessä taloudessa ja loma-asukkaita toisessa puoli vuotta. Oikaisuvaatimus on esityslistan ohessa. Varsamäentie ja Järviluomantie eivät täytä kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaisia ehtoja asukasmäärän ja tien pituuden osalta. Oikaisuvaatimuksessa mainittua viljelysajoa ei myöskään voitane pitää kunnanvaltuuston periaatepäätöksessä tarkoitettuna huomattavan suurena kauttakulku-, viljelys- tai metsäajona, eikä näin ollen tiekustannuksiakaan voida pitää kohtuuttoman suurina tieosakasta kohden. Varsamäentien varrella on ktj-tietojen mukaan neljä eri maanomistajaa ja Järviluomantien varrella kahdeksan. Laulajaisentien osalta on tehty erillinen päätös. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein ja keskeyttää Varsamäentien ja Järviluomantien hoitosopimukset kuluvan talvihoitokauden päätyttyä, eli Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Erkki Tapanainen poistui esteellisenä (oikaisuvaatimuksen tekijä) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

15 5, TEKNLTK :30 D: 436/2013 Sivu 14 Tekninen lautakunta Vuoden 2014 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma Dnro 436/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk 5 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Teknisen- ja jätelautakunnan talousarvion käyttötalousosan ulkoiset määrärahat ja teknisen lautakunnan investointimäärärahat v ovat seuraavat: Käyttötalousosa (tekninen- ja jäteltk) e tekn. ltk jäteltk yht. - toimintamenot toimintatulot toimintakate Investointiosa (tekninen ltk) e - investointimääräraha tuloarvio netto Liite Kins. Teknisessä toimistossa laadittu määrärahojen käyttösuunnitelma on liitteenä. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun käyttötalousosan ulkoisten määrärahojen ja investointiosan määrärahojen käyttösuunnitelman ja saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 6, TEKNLTK :30 D: 75/2014 Sivu 15 Tekninen lautakunta Ruokapalvelujen hintojen vahvistaminen alkaen Dnro D/75/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: ruokapalvelupäällikkö Anne Niemelä, p sähköposti; Tekn. ltk 6 Tekninen lautakunta on (13 ) vahvistanut Teuvan kunnan sisäisen ja ulkoisen ruokapalveluhinnaston lukien. Verohallinto antaa vuosittain ohjeet henkilöstöltä perittävistä ateriahinnoista, jotka tulevat voimaan aina vuoden alusta. Tarjoiluhinnasto on suunniteltu yhteneväiseksi Suupohjan kuntien ruokapalveluissa ja otettavaksi käyttöön Liite Kins. Uusi valmisteltu hinnasto on liitteenä. Ehdotus: Tekninen lautakunta vahvistaa Teuvan kunnan keittiöpalvelujen hinnat alkaen liitteen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 6, TEKNLTK :30 / Pykälän liite: Hinnasto, ruokapalvelujen hintojen vahvistaminen Sivu 16

18 7, TEKNLTK :30 D: 40/2014 Sivu 17 Tekninen lautakunta Lausunto kunnanhallituksen tuloskorttiluonnoksesta Dnro D/40/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall 30 Teuvan kunnan strategia on laadittu tasapainotetun tuloskortin muotoon Strategia on hyväksytty valtuustossa Viime vuonna aloitettiin strategian päivitystyö. Aiheesta pidettiin valtuustoseminaari Tämän jälkeen johtoryhmä on valmistellut esitystä uudesta kunnanhallituksen tuloskortista. Esityslistan liitteenä on alustava luonnos tuloskortista. Tarkoitus on, että kunnanhallitus käsittelee luonnoksen ja pyytää siitä keskeisten yhteistyötahojen lausunnot. Tämän jälkeen luonnosta käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa. Saatujen kannanottojen pohjalta johtoryhmä työstää lopullisen tuloskorttiesityksen. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelun tuloskorttiluonnoksesta, tekee siihen tarvittavat muutokset sekä pyytää siitä mennessä lausunnot Teuvan Yrittäjiltä, kylien yhteistoimintaryhmältä, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymältä, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä, Teuvan evankelis-luterilaiselta seurakunnalta sekä Teuvan kunnan lautakunnilta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk Lausunnon valmistelua varten lautakunnan jäsenille on lähetetty sähköpostitse kunnanhallituksen tuloskorttiluonnos, pyydetty perehtymään siihen ja toimittamaan mahdolliset kommentit luonnoksesta mennessä tekniseen toimistoon. Kunnanhallituksen tuloskorttiluonnos on esityslistan ohessa. Mitään kommentteja/mielipiteitä ei tekniseen toimistoon ole saatu tuloskorttiluonnoksesta. Kunnaninsinööri esitteli luonnosta tarkemmin, minkä jälkeen asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Keskustelussa tuli esiin mm. seuraavia näkökohtia/kannanottoja: - Tuloskortti on tällaisenaan liian laaja, pitäisi keventää. Tavoitteita vähemmän, mutta selkeämpiä ja konkreettisempia. - Avainmittarit konkreettisiksi; esim. rakennuslupien määrä hyvä mittari. - Tuloskortti ei tällaisena välttämättä ohjaa kunnan toimintaa, eikä kaikkia tavoitteita ole mahdollista toteuttaa. - Tavoitteiksi tulisi poimia vain muutamia kohtia/asioita, joihin keskitytään.

19 7, TEKNLTK :30 D: 40/2014 Sivu 18 Tekninen lautakunta Miten maaseudulla väljemmän asumisen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tavoitteet voidaan yhdistää asukaslähtöisellä ja kestävällä tavalla. - Palvelustrategia selkeämmäksi ja pohdintaa siitä, mitä palveluja tuotetaan itse, mitä annetaan muiden tahojen tuotettavaksi. - Joitakin tavoitteita tulisi avata, esim. mitä tarkoittaa Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Edelleen, mitä merkitsee tavoite Tehokas kilpailutus suhteessa PK- ja perheyrittäjyyden edellytysten turvaamiseen? Pitäisikö muuttaa muotoon Terve kilpailutus? - Tärkeimmiksi asioiksi voidaan nostaa esim. hyvinvoinnin edistäminen, prosessien yksinkertaistaminen/ keventäminen, työhyvinvointi, elinvoima. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta antaa tuloskorttiluonnoksesta seuraavan lausunnon: Tuloskortti kuvaa laajasti kaikkea kunnan toimintaa. Kriittisten menestystekijöiden ja startegisten tavoitteiden osalta tekninen lautakunta toivoo tavoitteiden tarkentamista ja vähentämistä sekä niihin kohdistuvien avainmittarien määrittämistä konkreettisemmiksi ja selkeämmiksi. Lisäksi tuloskortin kriittisistä menestystekijöistä tärkeimmiksi nostettavia asioita ovat lautakunnan mielestä hyvinvoinnin edistäminen, prosessien yksinkertaistaminen/ selkeyttäminen, työhyvinvointi sekä elinvoima. Näiden menetystekijöiden tavoitteelliseen edistämiseen ja kehittämisen operatiivisiin toimiin sekä selkeillä avainmittareilla seuraamiseen ja ohjaamiseen tulisi lähivuosina keskittyä kaikkein eniten. Lopullisessa tuloskortissa keskeisimmin edistettävät tavoitteet on hyvä erottaa muista alemman painoarvon tavoitteista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 8, TEKNLTK :30 D: 427/2013 Sivu 19 Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Dnro D/427/ /2013 Lisätiedot: toimistosihteeri Marja-Leena Mäki, p sähköposti; Tekn. ltk 8 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa: - Kunnaninsinöörin viranhaltijapäätökset 18/13 Omakotitontin myyntikauppakirja, Äystön asuntoalue/tamsi Samuli ja Niina - Maanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset 1/14 Opastintaulujen ja viittojen hankinta - Kunnaninsinöörin, maanrakennusmestarin ja talonrakennusmestarin WEB-tallenteet Parran lammen laajentaminen; takuutarkastus on pidetty Vuoden 2013 päällystystöiden vastaanottotarkastus ja vuoden 2011 päällystystöiden takuutarkastus on pidetty Teuvan Vanhus- ja vammaisneuvoston päivätty kirje eri vammaisryhmien esteettömyystarpeista; Kannanotto yhdenvertaisuuden puolesta. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 9998, TEKNLTK :30 Sivu 20 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 5, 7 8 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 2, 6 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 1 (HankintaL 102 ) Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan tekninen lautakunta PL 25, TEUVA Porvarintie 26 D, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: 2, 6 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

22 9998, TEKNLTK :30 Sivu 21 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, Vaasa Korsholmanpuistikko 43, VAASA faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.