Tekninen lautakunta 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 8/2013 76"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 8/ Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Henkilökohtaiset varajäsenet pj Tapio Pekkarinen (x) Antti Suominen ( ) vpj Aulis Tenhunen (x) Osmo Korhonen ( ) Raili Laitinen (-) Elina Kumpulainen ( ) Olli-Erkki Kinnunen (x) Kalevi Paananen ( ) Jonna Leppänen (x) Anne-Mari Kinnunen ( ) Marketta Rouvinen (x) Sirpa Kinnunen ( ) Marko Kinnunen (-) Jorma Timonen ( ) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Manu Toikkanen Jonna Laulumaa Juha Urpilainen Petri Syrjä Marja Lehtonen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja (x) kunnanhallituksen edustaja (-) kunnanjohtaja (x) rakennustarkastaja, pöytäkirjanpitäjä (-) vs. kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jäsenet Olli-Erkki tarkastustapa (paikka, Kinnunen ja Aulis Tenhunen. aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Puheenjohtaja Tapio Pekkarinen Tarkastusaika Aulis Tenhunen Paikka ja aika klo Virka-asema Petri Syrjä Olli-Erkki Kinnunen Allekirjoitus Petri Syrjä

2 Tekninen lautakunta VALOKUITUVERKON MAANRAKENNUSTYÖ TARJOUKSET Tekninen lautakunta Liite 1. Kinnulan kunnan rakentamaa valokuituverkkoa on kunnan alueella useita kymmeniä kilometrejä ja verkon laajentaminen jatkuu koko ajan. Kinnulan kunta on pyytänyt tarjoukset valokuituverkon maanrakennustöistä Valokuitukaapelia asennetaan mahdollisuuksien mukaan auraamalla ja kohteesta riippuen kaivamalla koneella tai käsin. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kaksi kappaletta. Avattiin määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa saapuneet tarjoukset: Liite 1. Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky 20/32 yksikköhintaa Maanrakennus Aimo Kumpulainen Oy 13/32 yksikköhintaa Urakoitsijoiden valinta perustuu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesta tarjottuihin yksikköhintoihin, jolloin halvimmat hinnat tarjonnut urakoitsija valitaan ensisijaiseksi maanrakennustöiden suorittajaksi. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita valokuituverkon maanrakennustöiden urakoitsijat järjestyksessä. 1. Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky 2. Maanrakennus Aimo Kumpulainen Oy Ensisijaisesti valokuituverkon maanrakennustyöt suorittaa Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky ja mikäli 1. suorittaja eli Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky ei pysty hoitamaan annettuja työtehtäviä tilaajan työkohteille asettamien määräaikojen puitteissa, niin silloin tilaajan on mahdollisuus käyttää Maanrakennus Aimo Kumpulainen Oy:tä. Työkohteet ja rakennusaikataulun määrittelee tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

3 Tekninen lautakunta TÄYTTÖLUPA HUOLTOMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMISEKSI Tekninen lautakunta Kinnulan kunnassa on 4 teknisen toimen huoltomiestä, huoltomiesten määrä perustuu työtehtävien mitoitukseen sekä päivystyksen työaika järjestelyihin. Yksi huoltomies on ollut työkokeilussa nuorten työpajalla jolloin työpajalta on ollut määräaikainen henkilö vaihdossa huoltomiehenä. Työtehtävien vaihto jatkuu edelleen, joten on tarkoituksenmukaista valita määräaikainen huoltomies. Huoltomiehen tehtävinä on, teknisen lautakunnan LIITE 3 mukaiset 3. huoltomiehen tehtävät. Tehtäväalueeseen kuuluu: Kotipiha, Terveyskeskus, Kunnanvirasto, Tori, Osaamiskeskus, Vuokratalo, Uimahalli, As Myllymäki, Kiinteistö- ja laitospäivystys, Huoltomies 2. tuuraus, Asiakaspalvelu ja muut erikseen määrättävät tehtävät. Huoltomieheltä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tekninen koulutus, työkokemus ja näkemys energiataloudellisesta kiinteistön huollosta katsotaan eduksi. Lisäksi toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää halua asiakaspalveluun, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisten sopimuksen mukaan. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan huoltomiehen toimelle määräaikaisena Jonna Leppänen esitti asian palauttamista valmisteluun ja Olli-Erkki Kinnunen kannatti Jonna Leppäsen esitystä. Lautakunta yhtyi Jonna Leppäsen esitykseen.

4 Tekninen lautakunta MAA-AINESLUPA, MIKA TUIKKANEN TILALLA MÄKELÄ Tekninen lautakunta ASIA Päätös maa-ainesten otto hakemuksesta Kinnulan kunnan kinnulan kylän tilalla Mäkelä RN:o 32:7, joka koskee kallion ainesten ottoa alueelta. HAKIJA Tuikkanen Mika Lestijärventie KINNULA HAKEMUS JA OTTOSUUNNITELMA Hakemus on tullut vireille Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä n.4km Kinnulan keskustasta koilliseen. Alue ei kuulu pohjavesialueeseen eikä välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Ympärivuoden asuttuja kiinteistöjä ei ole kilometrin säteellä suunnitellusta ottopaikasta. N.270m:n etäisyydellä ottoalueen reunasta sijaitsee kesäkäytössä oleva kiinteistö Parhiala Muutoin ympäristö on maa. ja metsätalousvaltaista aluetta. Ottopaikka on varsin syrjäisellä seudulla: lähellä kulkee ainoastaan luvanhakijan oma viljelystie. Tilalta ei ole otettu aiemmin maa-aineksia. Kallioalueelle haetaan lupaa 10 vuodeksi kalliokiven ottamista ja murskaamista varten. Kymmenen vuoden jälkeen on toiminta-aluetta mahdollista laajentaa koilliseen ja luoteeseen päin. Murskeen käyttökohteet ovat pääasiassa alueen tiestön rakentaminen ja kunnossapito. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 1.1 ha ja siitä on laskettu saatavan kalliokiviainesta n m 3 ktr suunnitelmassa esitetyin rajauksin. Lupaa haetaan 10 vuodeksi vuotuisen ottomäärän ollessa keskimäärin m 3 ktr keskimääräisen ottosyvyyden ollessa n 8,2 m. Suurimmillaan ottosyvyys on n.15 m nykyisestä maanpinnasta laskettuna ja alin ottamistaso Suunnitelman mukaan kallion päällä oleva maa-aines, paksuudeltaan 0-1.5m varastoidaan ja käytetään alueen maisemointiin toiminnan loputtua. Liikenne ottamisalueelle järjestetään olemassa olevia metsäautoteitä

5 Tekninen lautakunta pitkin. KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä Kinnulan kunnanvirastossa. Kuulutus on julkaistu Kotiseudun sanomissa Ottoaluetta ympäröivien tilojen omistajia on hakemuksesta erikseen kuultu kirjeellä. Lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta on pyydetty lausunto hakemuksesta. Lausunnossaan Keski-Suomen ELY-keskus pitää mahdollisena suunniteltua ottamista, kun ottamisessa noudatetaan lausunnossa sanottuja ohjeita. Ohjeiden mukaan alin sallittu ottamistaso ottoalueella on N , kuitenkin vähintään 2 m ylimmästä pohjaveden pinnasta. Ennen toiminnan aloittamista on selvitettävä onko Parhiala-tilalla porakaivo ja selvitettävä kaivosta pohjavesipinta. Lausunnossa on myös esitykset ohjeiksi ottokorkeuden ja otto alueen merkitsemisestä, suojakaistasta naapuritilaan päin, ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittelystä, toimista vahinkotilanteessa, ottoalueen info-taulusta, vaiheittaisesta maisemoinnista ja maisemointitöiden tarkastuksista. Muistutukset Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. Asta Pekkarinen viereisen Koskela-tilan omistaja on muistutuksessaan huomauttanut noin kilometrin päässä olevasta asuinkiinteistöstä sekä kulkuyhteydestä ottopaikalle. Alueelle pääsee kulkemaan kahta eri yksityistietä. Lisäksi Asta Pekkarinen tuo esille huolensa kaivojen veden laadusta läheisillä Parhiala ja Koskela kiinteistöillä. Kiinteistön Parhiala omistaja Hannu Koskela on ilmaissut mielipiteensä ottopaikan läheisyydestä omaan vapaa-ajanvietto paikkaan. Hakijan kuuleminen ja vastine Mika Tuikkanen on antanut vastineen lausunnon ja muistutuksen johdosta. Vastineessaan hakija toteaa, että muistutuksissa esille tuotuihin asioihin on otettu kantaa maa-aines- ja ympäristölupa hakemuksissa. Ja näin ollen muistutukset ovat aiheettomia. Hakemusasiakirjat on nähtävillä kokouksessa.

6 Tekninen lautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kinnulan kunnan tekninen lautakunta myöntää maa-ainesluvan. Esitetyn ottamissuunnitelman lisäksi ottamisessa tulee noudattaa seuraavia määräyksiä. 1. Ottamisen alin sallittu taso on N , kuitenkin vähintään 2 metriä ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolella. 2. Metsätalouskäytössä oleviin naapuritilojen alueisiin nähden tulee jättää vähintään 10 metrin levyinen alue ottamatta. 3. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kaksi kolmiopukkia). Ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Jyrkät vaaralliset luiskat tulee suojata lippusiimalla tai vastaavalla. Ottamisalueelle tulee asentaa taulu, josta ilmenee mm. luvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Merkinnät tulee tehdä ennen ottotoiminnan aloittamista. 4. Parhiala-nimisen kiinteistön veden laatu ja pohjaveden korkeus tulee todeta seurantaa varten. 5. Poltto- ja voiteluaineiden tilapäinen säilytys tulee tehdä kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai säiliössä, jotka on sijoitettu suojaaltaaseen. 6. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Kinnulan kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 7. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esineitä. 8. Otto-alue tulee maisemoida turvalliseksi ja ympäröivään maastoon sopivaksi muotoilemalla luiskat vähintään 1:2 tai porrastamalla luiskat. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen. 9. Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueella tulee tehdä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat ja mahdollinen maisemointitarve. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja.

7 Tekninen lautakunta Luvan voimassaolo Lupa on voimassa saakka. Vakuuden määrääminen Ennen ottamisen aloittamista hakijan tulee antaa maa-aineslain 12 :n tarkoittamana vakuutena 5000 euron vakuus. Vakuus tulee olla voimassa yhden vuoden luvan päättymisen jälkeen. Päätöksen perustelut Ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaan tehtävän ottamisen ei katsota aiheuttavan maa-aineslain 3 :n tarkoittamia haitallisia seurauksia. Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja hankkeesta aiheutuvia haittoja voidaan välttää ja rajoittaa. Vakuus on määrätty lupaan liittyvien jälkihoitotoimenpiteiden ja poikkeustapahtumien siivoustoimenpiteiden suorittamisen varmistamiseksi. Lupamääräyksillä 1 ja 4 vältetään alueen pohjaveteen kohdistuvia haittavaikutuksia. Lupamääräyksellä 2 ehkäistään naapuritilaan kohdistuvia haittavaikutuksia ja varmistetaan turvallisen liikkumisen mahdollisuus tilan rajalla. Lupamääräys 3 on tarpeen toiminnan valvonnan ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi. Lupamääräykset 5 ja 6 ovat tarpeen toimintaan liittyvien haitallisten kemikaalien ympäristöhaittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Lupamääräyksillä 7, 8 ja 9 estetään toiminnasta aiheutuvia maisemallisia haittoja. Päätöksen antopäivä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Tarkastusmaksumaksu Hakijalta peritään Kinnulan kunnan maa-ainestaksan mukainen tarkastusmaksu 1065 euroa. Lisäksi laskutetaan luvanhakijalta lehtiilmoitukset todellisten kulujen mukaan. Sovelletut oikeusohjeet: Maa-aineslaki (555/1981) 3, 6, 7, 10,11-13, 19, 20.

8 Tekninen lautakunta Maa-ainesasetus (926/2005) 6 ja 7. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Muutoksenhaku Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Tarkastusmaksun osalta muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella. Tiedottaminen Päätös: Hakija Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen ELY-keskus Tiedoksi: Kinnulan kunnan ilmoitustaulu Asianosaiset, joille hakemuksesta on erikseen tieto annettu Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

9 Tekninen lautakunta YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINTAAN JA MURSKAUKSEEN, MIKA TUIKKANEN TILALLA MÄKELÄ Tekninen lautakunta ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta joka koskee kallion louhintaan ja murskausta Kinnulan kunnan kinnulan kylän tilalla Mäkelä RN:o 32:7. HAKIJA Tuikkanen Mika Lestijärventie KINNULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemus koskee kiinteistöllä Mäkelä tapahtuvaa kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevalle toiminnalle. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (YSL, 86/2000) 28.1, ympäristönsuojeluasetus (YSA, 169/2000) 1.1 kohta 7c ja 7e, kivenlouhinta ja murskaus. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YSA 7.1 :n kohdan 7a ja 7b perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä n.4km Kinnulan keskustasta koilliseen. Alue ei kuulu pohjavesialueeseen eikä välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Ympärivuoden asuttuja kiinteistöjä ei ole kilometrin säteellä suunnitellusta ottopaikasta. N.270m:n etäisyydellä ottoalueen reunasta sijaitsee kesäkäytössä oleva kiinteistö Parhiala Muutoin ympäristö on maa. ja metsätalousvaltaista aluetta. Ottopaikka on varsin syr-

10 Tekninen lautakunta jäisellä seudulla: lähellä kulkee ainoastaan luvanhakijan oma viljelystie. Tilalta ei ole otettu aiemmin maa-aineksia. Kallioalueelle haetaan lupaa 10 vuodeksi kalliokiven ottamista ja murskaamista varten. Kymmenen vuoden jälkeen on toiminta-aluetta mahdollista laajentaa koilliseen ja luoteeseen päin. Murskeen käyttökohteet ovat pääasiassa alueen tiestön rakentaminen ja kunnossapito. Alueella ei ole vahvistettua kaavaa eikä kaavoitushankkeita ole vireillä. Keski-Suomen maakuntakaavassa ei suunnitellulle ottoalueelle ole merkintöjä. Alueella kasvaa pääasiassa nuorta männyntaimikkoa. Ottoalueella on kallion päällä cm moreenimaata. Alue on nykyisin metsätalouskäytössä. Ottamisalue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Alueelta pintavesien virtaussuunta on länteen päin viereisen pellon reunaojaan. Siitä vedet kulkeutuvat n 750 m:n päässä varastoalueen reunasta olevaan Isojokeen ja siitä edelleen Kivijärveen. Ottamisalueelta on matkaa Kivijärveen n 3,5km. Tilalla Mäkelä ei ole ollut aikaisemmin ympäristölupia. Aluetta koskeva Mika Tuikkasen maa-aineslupahakemus on vireillä. HAKEMUS JA TOIMINNAN KUVAUS Yleiskuvaus Tuikkanen Mika hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa, joka koskee muuta kivenlouhintaa ja louheen murskausta Kinnulan kunnan kinnulan kylässä Mäkelä 32:7 tilan alueella. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevalle toiminnalle. Kyseessä on uusi ympäristöluvan mukainen toiminta. Laitoksen on tarkoitus aloittaa toiminta vuonna 2013, toiminta-ajan puitteissa. Alueella ei ole aiempia maa-aineksenotto- eikä ympäristölupia. Muu kivenlouhinta käsittää kalliokiviaineksen louhintaa siten, että kiveä hyödynnetään murskeen raaka-aineena. Alueella tuotetaan eri murskelajitteita enintään n tn/v. Louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja kiven rikotuksesta murskaukseen sopivaksi. Porauskalustona käytetään poravaunua. Ylisuurten lohkareiden rikotusta tehdään kaivinkoneeseen kiinnitetyllä

11 Tekninen lautakunta hydraulisella iskuvasaralla. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella. (esim. Lokotrack- tyyppinen tela-alustainen esimurskain ja aggregaattikäyttöinen jälkimurskain). Laitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Murskauslaitoksen toiminta-aika on 12 kk vuodessa. Louhinta ja murskaus pyritään suorittamaan pääasiassa syksyllä, keväällä tai talvella sääolosuhteiden niin salliessa. Alueella suoritetaan louhintaa ja murskausta keskimäärin joka toinen vuosi. Louhintajakso kestää kerrallaan 1-2 viikkoa ja murskausjakso 2-4 viikkoa. Räjäytyskertoja on yleensä 1-2 louhintakertaa kohden. Louhintaa ja murskausta suoritetaan arkisin (maanantaista perjantaihin) seuraavasti: Murskaus klo välisenä aikana, poraamista klo välisenä aikana sekä räjäyttämistä ja rikottamista klo välisenä aikana. Satunnaisesti erityisistä syistä, murskaus voidaan suorittaa myös lauantaina klo välisenä aikana. Koneiden ja laitteiden mahdollisia kunnossapitotöitä saatetaan tehdä viikonloppuisin ja öisin. Räjäytyksessä käytetään yleisesti käytössä olevia räjäytysaineita, joita ei varastoida alueella. Toiminnasta aiheutuva raskas liikenne ohjautuu alueelta olemassa olevaa tietä ja liittymää käyttäen Viitasaarentielle, josta edelleen toimituskohteisiin. Alueella olevat yksityistiet ovat murskepintaisia. Keskimäärin raskaanliikenteen käyntejä on n. 0-4 käyntiä/vrk ja enintään 10 käyntiä/vrk. Tuotteiden myyntikuljetuksia tehdään ympäri vuoden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vilkkainta kuljetuksissa on kevät- ja syyskesällä sekä syksyllä. Kuormausta ja kuljetusta tehdään arkipäivinä klo välisenä aikana. Satunnaisesti kuormausta ja kuljetusta tehdään myös lauantaina klo välisenä aikana. Kalliokiven louhinta-alueella merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat melu sekä leijuvan ja laskeutuvan pölyn päästöt. Melua ja pölyä syntyy kalliokiven louhinnasta, murskauksesta, kiviaineksen siirrosta sekä valmiiden tuotteiden lastauksesta ja myyntikuljetuksista. Melu- ja pölyhaittoja pyritään ehkäisemään useilla eri menetelmillä. Valtaosa kiviainestuotannon pölypäästöistä on raskaampia ja kookkaampia partikkeleita, jotka laskeutuvat nopeasti lähelle päästölähdettä. Porauskalustona käytetään poravaunua, joka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Murskaamossa pölyä torjutaan kuljettimien koteloinneilla ja kastelulla silloin kun lämpötila on nollan yläpuolella. Tarvittaessa laitoksen pölyävät kohteet sekä kuormat ja varastokasat kastellaan vedellä. Työmaateiden sekä yksityistien pölyämistä torjutaan

12 Tekninen lautakunta kastelulla sekä säännöllisellä teiden kunnostamisella. Melun syntyä ehkäistään käyttämällä suojausominaisuuksiltaan nykyaikaista kalustoa, jossa esim. esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja. Melun etenemistä ehkäistään laitoksen oikealla sijoittamisella. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista, sekä mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden. Laitos sijoitetaan toiminnan alkuvaiheessa varastoalueelle, mahdollisimman lähelle kallioseinämää, jolloin jyrkkä korkea kallioseinämä muodostaa luontaisen meluesteen. Myöhäisemmässä vaiheessa murskausta voidaan tehdä louhoksen pohjalla. Lisäksi tuote- ja raakaainekasat sijoitetaan mahdollisimman lähelle laitosta meluesteiksi häiriintyvien kohteiden suuntaan ja ne pidetään mahdollisimman korkeina. Meluhaittojen vähentämisen lisäksi näillä toimenpiteillä vähennetään myös pölyhaittoja. Louhinta- ja murskaustyön aikana tarvittavat poltto- ja voiteluaineet sekä aggregaatti ja kuormauskalusto säilytetään varikkoalueella, jonka maaperä on suojattu nesteitä läpäisemättömällä suojarakenteella. Polttoaineet varastoidaan varikkoalueella kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä. Polttoainesäiliöt ja tankkauslaitteistot on lukittu luvattoman käytön estämiseksi. Varikkoalueelle varataan öljyn imeytykseen soveltuvaa turvetta l. KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä Kinnulan kunnanvirastossa. Kuulutus on julkaistu Kotiseudun sanomissa Ottoalueen vaikutusalueella olevien tilojen omistajia on hakemuksesta erikseen kuultu kirjeellä. Keski-Suomen ELYkeskukselta on pyydetty lausunto. Keski-Suomen ely-keskuksen lausunto Keski-Suomen ely-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon Lausunnossa todetaan seuraavaa: ELY keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen (ELYkeskus) katsoo, että ympäristölupahakemuksessa kuvattu toiminta on hyvin kuvattu ja se pääosin täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

13 Tekninen lautakunta Valtioneuvosto antoi 9. päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Ympäristöluvassa asetuksen säädöksiä on käytettävä ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina kiinnittäen erityistä huomiota melun ja pölyn leviämisen rajoittamiseen huomioiden läheinen loma-asutus. Lisäksi toiminnassa tulisi huomioida Suomen ympäristökeskuksen Suomen ympäristö julkaisusarjan julkaisussa 25/2010 "Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa esitetyt parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT, best available techniques) sekä parhaat ympäristökäytännöt (BEP, best environmental practice) kiinnittäen erityisesti huomiota melun ja pölyntorjuntaan. Toiminnassa tulisi varautua siihen, että Parhiala nimiselle kiinteistölle voidaan rakentaa uusi vapaa-ajan asunto toiminnan aikana. Tämän vuoksi on lupaharkinnassa ja lupaa myönnettäessä kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen 800/2010 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 13 :iin. Kyseiset pykälät on esitetty liitteessä 1. ELY-keskus katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä lihavoituihin tekstikohtiin. Louhintaa ja murskausta tulisi rajoittaa kesäkuukausilta, sillä toiminnoista saattaa syntyä ympäristönsuojelulain 3 :n 1 momentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa haittaa (melu ja pöly), käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä Parhiala nimisen kiinteistön alueella, mikäli se otetaan lomaasutuskäyttöön. Koska kyseessä on uusi toiminta, ELY-keskus katsoo tarpeelliseksi vaatia, että toiminnanharjoittajan tulisi järjestää kertaluonteisesti normaalin toiminnan aikaiset melutason mittaukset ensimmäisen toimintakauden aikana sen osoittamiseksi, että asetuksen 993/1992 melutason ohjearvot voidaan alittaa melulle altistuvissa kohteissa. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suorittava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Melunmittaussuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaisille hyväksyttäväksi ennen mittauksia. Mikäli melun mittaaja arvioi melun olevan kapeakaistaista tai iskumaista, on mittaustulosta korjattava ennen sen vertaamista annettuihin raja-arvoihin lisäämällä siihen 5 db(a). Toiminnanharjoittajan tulee melumittausten tulosten perusteella ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Lupaharkinnassa tulee katsoa onko tarpeen selvittää ennen toiminnan aloittamista Parhaila nimisellä kiinteistöllä mahdollisesti olevan

14 Tekninen lautakunta kaivon veden laatu ja onko tarpeen määrätä mahdollisesta jatkotarkkailusta. Tarkkailutiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. ELY-keskuksen käytössä oleviin paikkatietoaineistoihin ei ole viety sellaisia toiminta-alueella olevia luonnon-/maisemansuojelullisia tietoja, jotka tulisi ottaa huomioon lupaharkinnassa. Muistutukset Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. Asta Pekkarinen viereisen Koskela-tilan omistaja on muistutuksessaan huomauttanut noin kilometrin päässä olevasta asuinkiinteistöstä sekä kulkuyhteydestä ottopaikalle. Alueelle pääsee kulkemaan kahta eri yksityistietä. Lisäksi Asta Pekkarinen tuo esille huolensa kaivojen veden laadusta läheisillä Parhiala ja Koskela kiinteistöillä. Kiinteistön Parhiala omistaja Hannu Koskela on ilmaissut mielipiteensä ottopaikan läheisyydestä omaan vapaa-ajanvietto paikkaan. Hakijan vastine Mika Tuikkanen on antanut vastineen lausunnon ja muistutusten johdosta. Vastineessaan hakija toteaa, että muistutuksissa esille tuotuihin asioihin on otettu kantaa maa-aines- ja ympäristölupa hakemuksissa. Ja näin ollen muistutukset ovat aiheettomia. Hakemusasiakirjat on nähtävillä kokouksessa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kinnulan kunnan tekninen lautakunta myöntää haetun Mika Tuikkasen ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kiviaineksen murskaukselle Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä, tilalla Mäkelä ( ). Murskaamon tulee täyttää Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 800/2010) säädetyt ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimukset. Lisäksi mitä lupahakemuksessa on esitetty, annetaan edellä mainitun asetuksen säännösten täyttämiseksi ja ympäristönpilaantumisen ehkäisemiseksi seuraavat lupamääräykset: 1. Murskausta ei saa tehdä kesä-, heinä- eikä elokuussa. Murskausta ei saa tehdä lauantaina, sunnuntaina eikä juhlapyhinä. Päivittäinen toiminta-aika rajataan klo väliselle ajalle.

15 Tekninen lautakunta Murskauslaitteiston rakenteen, ympäristön rakenteet ja toiminnan sijoittelu tulee järjestää siten, että melun ja pölyn leviäminen lähimmän asutuksen ja muun häiriintyvän kohteen suuntaan estetään mahdollisimman tehokkaasti. 3. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei asumiseen käytettävillä alueilla saa ylittää päiväohjearvoa 55 db (L Acq ) klo 7:00 22:00 eikä yöohjearvoa 50 db (L Acq ) klo 22:00 7:00. Lomaasumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db (L Acq ) klo 7:00 22:00 eikä yöohjearvoa 40 db (L Acq ) klo 22:00 7: Toiminnasta aiheutuvan melun taso tulee aistinvaraisesti tarkastaa lähimmän häiriintyvän kohteen lähellä murskauksen käynnistyttyä ja viikoittain murskauksen aikana. Tarkastuksista tulee tehdä merkintä työmaapäiväkirjaan. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee mitata melutaso häiriintyvässä kohteessa ja tehdä melutason alentamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 5. Ympäristön pilaantumista aiheuttava pölyäminen tulee estää vedellä kastelemalla tai muilla toimenpiteillä. Pölyämisen ehkäisemiseen ei saa käyttää suolapitoisia tai muita ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavia aineita. 6. Toiminnasta aiheutuvan pölyn taso tulee aistinvaraisesti tarkastaa lähimmän häiriintyvän asuinkohteen lähellä murskauksen käynnistyttyä ja viikoittain murskauksen aikana. Tarkastuksista tulee tehdä merkintä työmaapäiväkirjaan. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee mitata pölytaso häiriintyvässä kohteessa ja tehdä pölypäästön alentamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 7. Öljytuotteiden ja muiden haitallisten aineiden säilytys ja käsittely tulee järjestää niin että aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. 8. Polttoainesäiliöissä tulee olla lapon esto ja ne tulee suojata lukolla tai sijoittaa lukittuun tilaan. Poltto- ja voiteluaineiden tilapäinen säilytys tulee tehdä kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai säiliössä, jotka on sijoitettu suoja-altaaseen. 9. Toiminnassa syntyvät jätteet mukaan lukien ongelmajätteet ja saniteetti jätteet tulee kerätä tiiviisiin säiliöihin ja säiliöt sijoittaa niin että aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Ongelmajätteiden määrästä tulee pitää kirjaa. Jätteet tulee toimittaa hakemuksessa esitettyyn tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

16 Tekninen lautakunta Toiminnassa tulee huomioida kohteen maa-ainesluvan määräykset. 11. Laitoksen toiminnasta tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon merkitään mm. tuotantomäärät, toiminta-ajat, merkittävät häiriöt ja tarkastukset. 12. Maaperää ja pohjavettä vaarantavista vahinkotapauksista tulee ilmoittaa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle sekä tulee ryhtyä välittömästi vahingon edellyttämiin ympäristön pilaantumisen torjuntatoimiin. 13. Murskaustoiminnan aloittamisajankohdasta tulee ilmoittaa etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle murskauksen alkutarkastuksen pitämiseksi. Luvan voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi, mutta viimeistään on haettava ympäristöluvan tarkistamista. Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen perustelut Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan järjestetyn toiminnan ei katsota aiheuttavan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä muutakaan ympäristönsuojelulain 42 :n tarkoittamaa seurausta, joka olisi luvan myöntämisen esteenä. Lupamääräykset 1-6 on annettu ympäristön pilaantumista aiheuttavan pölyn ja melun ehkäisemiseksi sekä asian tarkkailun ja valvonnan hoitamiseksi. Lupamääräykset 7-8 on annettu pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 9 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja valvomiseksi. Lupamääräyksellä 10 varmistetaan, että murskaustoiminnassa huomioidaan alueella voimassaolevan maa-ainesluvan määräykset. Lupamääräyksen on annettu toiminnan tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi.

17 Tekninen lautakunta Päätöksen antopäivä Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on Käsittelymaksu Hakijalta peritään Kinnulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu 420 euroa. Lisäksi laskutetaan luvanhakijalta lehti-ilmoitukset todellisten kulujen mukaan. Muutoksenhaku Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Tarkastusmaksun osalta muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 3-8, 28, 31, 36-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 96, 97, 101 Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 16-19, 23 Tiedottaminen Päätös: Hakija Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen ELY-keskus Tiedoksi: Kinnulan kunnan ilmoitustaulu Asianosaiset, joille hakemuksesta on erikseen tieto annettu Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Tapio Pekkarinen jätti eriävän mielipiteen

18 Tekninen lautakunta LAUSUNTO KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄN- NÖSTÄ Tekninen lautakunta Liite 2 Kinnulan kunnan sisäistä tarkastusta varten on nimetty (kh ) toimikunta, jossa ovat olleet jäseninä Manu Toikkanen, Kirsi Alonen-Kinnunen, Kalevi Kinnunen, Ilkka Leppänen, Virpi Piispanen ja Jonna Laulumaa. Kunnanhallitus ( ) on laajentanut toimikunnan tehtävän kuvaa kunnan sisäisen valvonnan ohjesäännön tekemiseksi. Sisäisen valvonnan näkökulmasta voitaisiin toimijatahoja paremmin ohjeistaa/valvoa mm. seuraavissa kysymyksissä: Sisäinen valvonta; - valvontaympäristö (johtaminen, hallinnon järjestäminen) - riskien hallinta - valvontatoimenpiteet - tiedon kulku Menetelmät; seuranta, sisäinen tarkastus, sisäinen tarkkailu jne. Sisäisen valvonnan ohjesääntöön olisi hyvä liittää mukaan myös hanketoimintaan liittyvät säännökset sekä kunnan laskutusja perintäohje. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen päättää esittää lausuntonaan muutosesitykset Kinnulan kunnan sisäisen valvonnan ohjesääntö luonnoksesta seuraavasti: Kohtaan 6.1 hankkeen organisointi lisätään /muutetaan seuraavat kohdat: (hankkeen laajuudesta riippuen, riippuen myös riitä vaatiiko rahoittajapuoli ohjausryhmän nimeämistä hankkeelle). Hankeen vetäjä vastaa kokonaisvaltaisesti yhdessä mahdollisesti hankkeelle valitun ohjausryhmän kanssa hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen vetäjä vastaa hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista ja maksatushakemuksista määräaikoja noudattaen, myös pitäen ohjausryhmän tietoisena koskien hankkeen eri vaiheiden toteutusta. Lisäksi hän vastaa dokumentoinnista ja arkistoinnista, ohjausryhmän kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, sekä ohjausryhmän määrittelemistä muista tehtävistä. Hankkeelle mahdollisesti valitun ohjausryh-

19 Tekninen lautakunta män tehtävänä on seurannan ja valvonnan lisäksi myös tukea ja auttaa hankevetäjää. Hankkeen rahoituspäätös ja päätöksen mukana toimitetut liitteet ja viittaukset mm. lakiasetuksiin ohjaavat sen aikataulua, raportointia, tiedotuskäytäntöä sekä asiakirjojen säilyttämistä Kunnan toteuttamisvastuulla olevien hankkeiden osalta asianomaisen hallintokunnan toimielin päättää, miten ja kuinka usein hankkeesta tulee raportoida toimien kuitenkin rahoituspäätösten ja lakiasetusten mukaan. Kohtaan 6.2 hankkeen talous, lisätään/muutetaan seuraavat kohdat: - Ennen kuin hankkeelle syntyy kirjanpitotapahtumia, hankkeen kirjanpidollisesta käsittelystä on sovittava kunnan taloushallinnon kanssa ja vastuu siitä on hankkeen asettamispäätöksessä nimetyllä virassa olevalla vastuuhenkilöllä. Taloushallintoon on toimitettava seuraavat tiedot: - rahoitushakemukset ja hyväksytyt rahoituspäätökset - selvitys hankkeen edellyttämästä käsittelystä kirjanpidossa (oma kustannuspaikka) - vastuuhenkilön allekirjoittama ilmoitus (oma lomake), mihin atk-järjestelmiin/ - ohjelmiin hankkeeseen palkatulle henkilölle tulee antaa käyttö-/ katseluoikeudet - työaikaseuranta - kokouspalkkioilmoitukset - kuka asiatarkastaa ja hyväksyy hankkeen laskut Hankkeen ostolaskut toimitetaan kunnalle samalla tavalla kuin muutkin laskut, joko verkkolaskuna tai paperisena, minkä jälkeen se skannataan sähköiseen muotoon. Hankkeen vetäjän on koottava säilytettävä aineisto ja hankkeen laskuista kopiot ja säilytettävä ne muun hankemateriaalin yhteydessä, mikä helpottaa mahdollisen ulkopuolisen tarkastajan tekemää tositetarkastusta. Hankemateriaali säilytetään Kinnulan kunnanvirastossa säädettyjen lakiasetusten mukaan. Kohta 6.3 kokonaisuudessaan muutoksineen: Hankkeen vetäjä vastaa loppuraportin kirjoittamisesta ja hyväksyttää sen ohjausryhmällä tarvittaessa, mikäli sellainen rahoitus-

20 Tekninen lautakunta päätöksen tai osarahoittajien toimesta vaaditaan. Loppuraportti on laadittava rahoituspäätöksessä mainittuun määräpäivään mennessä ja siitä on selvittävä annettujen ohjeiden mukaisesti kaikki vaadittavat asiat. Annetut ohjeet on annettu yleensä rahoituspäätöksessä. Loppuraportti on toimitettava niille tahoille, joille se rahoituspäätöksen mukaan on lähetettävä. Projektin aikana on ylläpidettävä hankekansiota, johon on sisällytettävä kaikki hanketta koskeva keskeinen aineisto. Hankekansion on oltava paperisessa muodossa, koska kunnalla ei ole vielä käytössä sähköistä dokumenttien arkistointia. Hankekansioon olisi hyvä sisältää seuraavat asiakirjat tai vastaavat hankkeen toteuttamisen ja seurannan kannalta oleelliset asiat, kuten mm: - kunnalliset päätökset - rahoitushakemukset - rahoituspäätökset - toimielimen asettamispäätös - hankesuunnitelma - pöytäkirjat, muistiot - sopimukset - hankkeen kannalta merkittävä sähköpostikirjeenvaihto - loppuraportti - tilintarkastajien lausunnot (mikäli tällainen rahoituspäätöksessä vaaditaan) Säilytettävä aineisto on laitettava arkistomappiin ja mapin selkämykseen seuraavat tiedot: hankkeen nimi sekä mahdollinen hankenumero (ns. dnro), sekä hankkeen päättymispäivä ja päivämäärä, mihin asti aineistoa on säilytettävä. Aineiston arkistoinnissa on noudatettava kunnan arkistosääntöä. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

21 Tekninen lautakunta TEOLLISUUS- JA LIIKETILOJEN VUOKRAN ALENNUSTEN POISTAMI- NEN Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta on laskenut vuosibudjetin täysille vuokrahinnoille vuodelle Kinnulan kunnan hallitus tekee vuokrasopimukset toimitilojen vuokraajien kanssa ja nykykäytännön mukaan ensimmäinen vuosi on alennettu 50 %. Teknisen lautakunnan talousarvion ei toteudu suunnitellusti näiden vuokran alennusten johdosta. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuokrien alennusten poistamisen ja huolehtimaan kunnanhallitusta vuokraamaan tilat talousarvion mukaisesti. Mikäli tilavuokria voida toteuttaa talousarvion mukaisesti tulee tekniselle lautakunnalle myöntää lisämääräraha näiden tulomenetysten osalta. Lisäksi kunnanhallitusta velvoitetaan tekemään vuokrasopimukset liiketiloihin vähintään kiinteistön huoneistojen vastikkeita vastaavasta arvosta. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

22 Tekninen lautakunta TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekninen lautakunta Tiedoksi merkittävät asiat: ; Jyväskylän yliopisto, Kinnulan kunnan käytöstä poistetun Muholan kaatopaikan tarkkailun tulokset ; K-S Pelastuslaitos, ilmoitus erheellisistä paloilmoituksista ; Lausuntopyyntö K-S pelastuslaitoksen talousarviosta 2014 ja ilmoitus hyväksytystä palvelutasopäätöksestä ; Jyväskylän yliopisto, Kinnulan kunnan jätevesitarkkailu 2013 tulokset ; Luonnonhoidon koulutusyhdistys, Jätevesiopas maarakentajille ; Jyväskylän yliopisto, vesinäytteen tutkimustulokset ; K-S Pelastuslaitos, ilmoitus erheellisistä paloilmoituksista. Viranhaltijapäätökset: Rakennustarkastaja: / / / / / / 47 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi, eikä käytä ottooikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

23 Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta Keskusteltiin Kinnuskeskuksen liiketilojen vuokratilanteesta. Keskusteltiin koulun liikuntatilojen ilmanvaihdosta ja lämmityksien säädöistä. Keskusteltiin salmen sillan varresta puuston poistosta/siistimisestä.

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.04.2015 39 Kokousaika Torstai 16.04.2015 klo 19.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 4 18.05.2017 42 Kokousaika Torstai 18.05.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Nro 3 12.04.2017 35 Kokousaika Keskiviikko 12.04.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.08.2014 66 Kokousaika Torstai 14.08.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 17.09.2015 79 Kokousaika Torstai 17.09.2015 klo 19.00 19.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 18.09.2014 77 Kokousaika Torstai 18.09.2014 klo 19.00 20.08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2012 16 Kokousaika Torstai 26.01.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10/2010 99 Kokousaika Keskiviikko 06.10.2010 klo 18.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71 Nro 7 22.06.2016 71 Kokousaika Keskiviikko 22.06.2016 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 6 10.08.2017 61 Kokousaika Torstai 10.08.2017 klo 18.00-19.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

KINNULAN KUNTAESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTAESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 Tekninen lautakunta Nro KINNULAN KUNTAESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 Nro 2 28.01.2016 Kokousaika Torstai 28.01.2016 klo 19.00 20.47 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Nro 10 08.10.2015 Kokousaika Torstai 08.10.2015 klo 18.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02.

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 07/14.06.2013 1 Kokousaika 14.6.2013 klo 10.00 11.25. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 2 16.03.2017 24 Kokousaika Torstai 16.03.2017 klo 18.00 19.14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35 Kokousaika Torstai 26.03.2015 klo 19.00 19.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 Kokousaika Torstai 20.08.2015 klo 19.00 20.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Tekninen lautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Nro 11 26.11.2015 Kokousaika Torstai 26.11.2015 klo 19.00 21.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 19.08.2013 376 Kokousaika 19.08.2013 klo 17.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2012 1 Kokousaika 31.10.2012 klo 17.23 20.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 7 03.10.2017 61 Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 17/2009 154 Kokousaika Torstai 17.12.2009 klo 13.00-13.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 09.07.2015 53 Kokousaika Torstai 09.07.2015 klo 19.00 20.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 04.02.2013 79 Kokousaika 04.02.2013.2013 klo 17.00 19.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2010 104 Kokousaika Keskiviikko 27.10.2010 klo 18.30 21.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 /1.12.2011 Kokousaika 1.12.2011 klo 16.45 17.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan kunta, Kinnula-talo

Lisätiedot