EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 18. maaliskuuta 2002 PE /12-52 TARKISTUKSET Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE ) Jacqueline Foster Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt Neuvoston yhteinen kanta (15029/4/2001 C5-0033/ /0234(COD)) Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset Tarkistus 12 4 artiklan 3 kohdan c alakohta c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin tai alle 20 istuinpaikkaa käsittäviin ilma-aluksiin, c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin ilma-aluksiin, Harvaan asuttujen jäsenvaltioiden ja ETA-maiden pienempien alueellisten lentoasemien ei voida olettaa tekevän kalliita uudistuksia toimintansa pienimuotoisuuden vuoksi. Tällaiset pienemmät lentoasemat ovat kuitenkin elintärkeitä syrjäisten alueiden taloudellisen ja sosiaalisen elämän kannalta. Alkuperäisessä komission ehdotuksessa ei ollut mainintaa istuinpaikkojen lukumäärästä, joka onkin tarpeettoman rajoittava määre. AM\ doc PE /12-52

2 Tarkistuksen esittäjä(t): Ari Vatanen Tarkistus 13 4 artiklan 3 kohdan c alakohta c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin tai alle 20 istuinpaikkaa käsittäviin ilma-aluksiin, c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin tai alle 40 istuinpaikkaa käsittäviin ilma-aluksiin, Monilla pienillä lentoasemilla on keskimäärin hieman yli kaksi liikennelentoa päivässä, mutta niiden matkustajatehokkuus on äärimmäisen alhainen. Nämä lentoasemat ovat usein elintärkeitä yhdistäen syrjäseutuja suurempiin kaupunkeihin. Pakolliset toimenpiteet olisivat erityisen vaikeita toteuttaa pienillä lentoasemilla kustannusten ja toiminnallisen tehokkuuden suhteen. Pienten lentoasemien määritelmää laajentamalla ja vastaavien, mutta paikallisesti sovitettujen turvatoimien sallimisella olisi suuri merkitys taloudellisen tehokkuuden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Tarkistuksen esittäjä(t): Ari Vatanen Tarkistus artiklan viimeinen kohta jotka tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta jotka tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta PE / /25 AM\ doc

3 Euroopan on pyrittävä toteuttamaan lentoturvallisuuden parantamistoimia järkevällä tavalla, etenkin viime syksynä USA:ssa tehtyjen barbaarimaisten terrori-iskujen jälkeen. Sinänsä arvokas päämäärä tai poliittinen paine ei saa kuitenkaan estää meitä huomaamasta toteutuksesta lentoasemille aiheutuvia valtavia muutoksia. Turvatarkastuslaitteiden ostaminen ja asentaminen ei käy hetkessä, sillä tarjonta on rajallista. Myös henkilöstön koulutus on pitkällinen prosessi. Lykkäämällä voimaantuloa yhdellä vuodella lentoasemille ja lentoyhtiöille annetaan mahdollisuus uusien säännösten omaksumiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 15 Liite, kohdan i alakohta i) Pääsyä turvavalvotuille alueille ja muille lentokenttäalueille on valvottava kaikkina aikoina, jotta varmistetaan, että asiattomat henkilöt eivät pääse näille alueille ja että turvavalvotuille alueille tai ilma-aluksiin ei voi viedä kiellettyjä esineitä. i) Pääsyä turvavalvotuille alueille ja muille lentokenttäalueille on valvottava kaikkina aikoina, jotta varmistetaan, että asiattomat henkilöt eivät pääse näille alueille ja että turvavalvotuille alueille tai ilma-aluksiin ei voi viedä kiellettyjä esineitä, turvatarkastuksen läpikäyneiden, palvelukseen otettujen ja koulutettujen henkilöiden työkaluja lukuun ottamatta. Tarkastusten määrä on pidettävä kohtuullisena. Näin ollen turvatarkastuksen läpikäyneen henkilökunnan työkaluja ei tule tarkastaa erikseen. AM\ doc 3/25 PE /12-52

4 Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 16 Liite, kohdan iv alakohta iv) Koko lentoasemalla työskentelevälle tai siellä säännöllisesti käyvälle henkilöstölle (mukaan luettuina lentoasemavirkailijat sekä lentoyhtiöiden ja muiden organisaatioiden työntekijät) on annettava henkilökortit. Henkilökortissa on oltava sen haltijan nimi ja valokuva. Henkilökortti on voimassa ainoastaan rajoitetun ajan. Asianmukainen viranomainen määrittelee, milloin lentoaseman henkilökortti myönnetään siellä säännöllisesti käyville henkilöille. iv) Koko henkilöstölle, jolle on myönnetty pääsy lentoaseman turvavalvotuille alueille ja muille lentokenttäalueille (mukaan luettuina lentoasemavirkailijat sekä lentoyhtiöiden, viranomaisten ja muiden organisaatioiden työntekijät), on annettava henkilökortit maksua vastaan. Henkilökortissa on oltava sen haltijan nimi ja valokuva. Henkilökortti on voimassa ainoastaan rajoitetun ajan. Asianmukainen viranomainen määrittelee, milloin lentoaseman henkilökortti myönnetään siellä säännöllisesti käyville henkilöille. Alueilla, joihin yleisöllä on pääsy (maaliikennealue), toimii monia yrityksiä, joiden henkilökunta vaihtuu usein lentoasemaoperaattori tuntee ainoastaan vuokralaisen, mutta ei sen työntekijöitä. Lentoasemaoperaattori edellyttää tavallisesti henkilökorttijärjestelmän noudattamista. Koska tällainen järjestelmä on hyvin kallis, näistä henkilökorteista olisi kaikissa tapauksissa perittävä maksu. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 17 Liite, kohta Kaikkia terminaalialueita, joihin yleisöllä on pääsy, on valvottava. Terminaalien kiertovartioinnista sekä matkustajien ja muiden henkilöiden valvonnasta vastaa turvahenkilöstö. Kaikkia terminaalialueita, joihin yleisöllä on pääsy, on valvottava jäsenvaltioiden viranomaisten toimesta. Terminaalien kiertovartioinnista sekä matkustajien ja muiden henkilöiden valvonnasta vastaa jäsenvaltioiden viranomaisten turvahenkilöstö. PE / /25 AM\ doc

5 On tehtävä erittäin selväksi, että nämä yleisissä tiloissa suoritettavat toimet ovat yleisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan turvallisuus ja järjestys. Ne ovat näin ollen valtion vastuulla eikä ole lentokenttäoperaattorin velvollisuus tehdä omia turvallisuusjärjestelyjä. Koska EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan 2 kohdan mukaan tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan, asetuksessa on säädettävä viranomaisten velvollisuuksista, jotka koskevat uusia lentoturvallisuustoimenpiteitä. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 18 Liite, kohta Liikennealueen läheisyydessä sijaitseviin yleisiin tiloihin (katselualueet, lentokenttähotellit ja pysäköintialueet) on järjestettävä kulunvalvonta. Muita valvontaa edellyttäviä yleisiä tiloja ovat muiden muassa tilat, jotka sijaitsevat aina maaliikennealueella ja joihin kuuluvat asiakas- ja muut yleiset pysäköintialueet, terminaaliin johtavat ja muut yleiset maantiet, autovuokraamotilat, taksi- ja maakuljetuspalvelujen kokoontumisalueet sekä mahdolliset lentoasemalla sijaitsevat hotellitilat. On myös huolehdittava siitä, että tällaiset yleiset tilat voidaan sulkea nopeasti uhan lisääntyessä. Turvahenkilöstön on vartioitava näitä alueita niiden ollessa avoinna yleisölle. Liikennealueen läheisyydessä sijaitseviin yleisiin tiloihin (katselualueet, lentokenttähotellit ja pysäköintialueet) on järjestettävä jäsenvaltioiden viranomaisten suorittama kulunvalvonta. Muita jäsenvaltioiden viranomaisten valvontaa edellyttäviä yleisiä tiloja ovat muiden muassa tilat, jotka sijaitsevat aina maaliikennealueella ja joihin kuuluvat asiakas- ja muut yleiset pysäköintialueet, terminaaliin johtavat ja muut yleiset maantiet, autovuokraamotilat, taksi- ja maakuljetuspalvelujen kokoontumisalueet sekä mahdolliset lentoasemalla sijaitsevat hotellitilat. On myös huolehdittava siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat sulkea nopeasti tällaiset yleiset tilat uhan lisääntyessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten turvahenkilöstön on vartioitava näitä alueita niiden ollessa avoinna yleisölle. AM\ doc 5/25 PE /12-52

6 Jäsenvaltioiden viranomaisten uusia toimenpiteitä koskevasta vastuusta on säädettävä samassa yhteydessä kun toimenpiteistä säädetään. Tämä johtuu siitä, että kyse on toimenpiteistä, jotka vain toimivallan käyttäjä voi toteuttaa, koska muilla ei tätä toimivaltaa ole. Tarkistus 19 Liite, 2.3 kohdan a alakohta a) Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään. Jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, henkilöille ja tavaroille on tehtävä toistuvia satunnaistarkastuksia niin usein kuin kunkin jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen tekemässä riskien arvioinnissa edellytetään. Satunnaistarkastukset on ulotettava koskemaan kaikkia tavaroita, joita palvelujen toimittajat, kuten siivouspalvelu, ateriapalvelu tai duty free -toimittajat, tai muut osapuolet, joilla on pääsy ilmaalukseen, voivat viedä mukanaan ilmaalukseen. Turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta, ja siinä on noudatettava samaa menettelytapaa kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastuksessa. a) Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään. Turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta, ja siinä on noudatettava samaa menettelytapaa kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastuksessa. On vastuutonta sallia, että henkilöstö, joka ei ole joutunut läpikäymään vastaavan tasoista turvatarkastusta kuin matkustajat, pääsisi kosketuksiin matkustajien ja heidän PE / /25 AM\ doc

7 matkatavaroidensa kanssa. Matkustajilla on oikeus odottaa parasta mahdollista suojelua itselleen ja matkatavaroilleen. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 20 Liite, 2.3 kohdan a alakohta a) Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään. Jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, henkilöille ja tavaroille on tehtävä toistuvia satunnaistarkastuksia niin usein kuin kunkin jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen tekemässä riskien arvioinnissa edellytetään. Satunnaistarkastukset on ulotettava koskemaan kaikkia tavaroita, joita palvelujen toimittajat, kuten siivouspalvelu, ateriapalvelu tai duty free -toimittajat, tai muut osapuolet, joilla on pääsy ilmaalukseen, voivat viedä mukanaan ilmaalukseen. Turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta, ja siinä on noudatettava samaa menettelytapaa kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastuksessa. a) Jäsenvaltioiden viranomaisten on tehtävä kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille toistuvia satunnaistarkastuksia ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään tai sen jälkeen niin usein kuin kunkin jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen tekemässä riskien arvioinnissa edellytetään. Jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamat satunnaistarkastukset on ulotettava koskemaan kaikkia tavaroita, joita palvelujen toimittajat, kuten siivouspalvelu, ateriapalvelu tai duty free -toimittajat, tai muut osapuolet, joilla on pääsy ilmaalukseen, voivat viedä mukanaan ilmaalukseen. Jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamalla turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta. AM\ doc 7/25 PE /12-52

8 Ei ole mahdollista suorittaa täysin aukottomia tarkastuksia ja näin ollen satunnaistarkastukset on otettava huomioon tässä asetuksessa. Käytännössä on myöskin mahdotonta keskittää kulku tiettyihin paikkoihin, joissa suoritetaan 100-prosenttiset tarkastukset, etenkin sen vuoksi, että monet työntekijät joutuvat työnsä vuoksi yhden työvuoron aikana liikkumaan jatkuvasti kaikkialla lentoaseman alueella ja ylittämään useasti ja eri paikoissa rajan, joka erottaa turvavalvotut alueet alueista, joille yleisöllä on pääsy. Jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuuksien osalta katso perustelut, jotka on annettu liitteessä olevan kohdan yhteydessä. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 21 Liite, 2.4 kohdan b alakohta b) Tekniset alueet ja huoltoalueet on aidattava ja niillä on oltava vartijat. Lisäksi näillä alueilla on järjestettävä vartiointikierroksia ja toteutettava lentoaseman henkilökortteihin ja ajolupiin perustuva kulunvalvonta. Samanlaisia toimenpiteitä on toteutettava lentoasemaalueen sekä eräiden lentoasemalla sijaitsevien laitosten kuten sähköasemien, muuntamojen, lentosuunnistuslaitteiden, lennonjohtotornien ja muiden lennonjohtopalvelujen käytössä olevien rakennusten sekä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteiden suojaamiseksi. Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteisiin kohdistuvan vahingonteon estämiseksi. b) Turvavalvottujen alueiden ulkopuolella sijaitsevat tekniset alueet ja huoltoalueet on aidattava ja niillä on oltava vartijat. Lisäksi näillä alueilla on järjestettävä vartiointikierroksia ja toteutettava lentoaseman henkilökortteihin ja ajolupiin perustuva kulunvalvonta. Samanlaisia toimenpiteitä on toteutettava lentoasemaalueen sekä eräiden lentoasemalla sijaitsevien laitosten kuten sähköasemien, muuntamojen, lentosuunnistuslaitteiden, lennonjohtotornien ja muiden lennonjohtopalvelujen käytössä olevien rakennusten sekä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteiden suojaamiseksi. Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteisiin kohdistuvan vahingonteon estämiseksi. PE / /25 AM\ doc

9 Selvennys, jolla vältetään tarpeettomat turvatoimenpiteet. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 22 Liite, 2.4 kohdan c alakohta c) Lentoaseman aidan tuntumassa olevia alueita sekä tämän aidan ulkopuolella mutta turvavalvottujen alueiden ja muiden lentokenttäalueiden läheisyydessä sijaitsevia alueita, myös kiitotien kynnyksen ja rullausteiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia alueita, on valvottava kiertovartioinnilla, valvontakameroin tai muin valvontatoimenpitein. Tiukkoja tarkastusmenettelyjä on sovellettava henkilöihin, joilla ei ole lentoaseman henkilökorttia esillä, sekä henkilöihin, jotka pyrkivät alueille, joihin heillä ei ole kulkulupaa. c) Jäsenvaltioiden viranomaisten on valvottava lentoaseman aidan tuntumassa olevia alueita sekä tämän aidan ulkopuolella mutta turvavalvottujen alueiden ja muiden lentokenttäalueiden läheisyydessä sijaitsevia alueita, myös kiitotien kynnyksen ja rullausteiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia alueita, kiertovartioinnilla, valvontakameroin tai muin valvontatoimenpitein. Jäsenvaltioiden viranomaisten on sovellettava tiukkoja tarkastusmenettelyjä henkilöihin, joilla ei ole lentoaseman henkilökorttia esillä, sekä henkilöihin, jotka pyrkivät alueille, joihin heillä ei ole kulkulupaa. Yhteisen kannan sisältämät uudet säännökset tuovat lentoasemaoperaattoreille uusia velvollisuuksia. Ne kattavat alueen, joka ulottuu lentoasemaoperaattorin valvonnassa olevan alueen ulkopuolelle. Tästä syystä, ja myös uuden ja entistä pidemmälle menevän asiasisällön vuoksi nämä säännökset on uskottava jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulle. AM\ doc 9/25 PE /12-52

10 Tarkistus 23 Liite, 3.1 kohdan otsikko 3.1 Ilma-aluksen tutkiminen 3.1 Ilma-aluksen tutkiminen ja tarkastaminen Otsikko vastaa paremmin osion sisältöä Tarkistuksen esittäjä(t): Ari Vatanen Tarkistus 24 Liite, 3.1 kohdan 1 alakohdan johdantokappale 1. Kaikki ilma-alukset on tutkittava seuraavasti: 1. Kaikki matkustajia kuljettavat ilmaalukset on tutkittava seuraavasti: Ilma-alusten tutkimista koskevat määräykset olisi rajoitettava ainoastaan matkustajia kuljettaviin ilma-aluksiin. Koska rahtikoneissa ei kuljeteta matkustajia, tutkimisen sijaan niihin pitäisi soveltaa ainoastaan "ilma-aluksen turvatarkastusta", paitsi jos ilma-alusta on uhattu tai jos siihen on päästy luvatta käsiksi. Tällä tavoin jaksojen 3 ja 6 välille saadaan aikaan selkeä ero. Tarkistus 25 Liite, 3.1 kohdan 1 alakohdan a alakohta PE / /25 AM\ doc

11 a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on ennen lähtöä tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta lähtöön saakka; ja a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten, tai välittömästi sen jälkeen; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta siihen saakka kun se siirretään turvavalvotulle alueelle; ja Selkeyttää merkitystä. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 26 Liite, 3.1 kohdan 1 alakohdan a alakohta a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on ennen lähtöä tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta lähtöön saakka; ja a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on ennen lähtöä tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta siihen saakka, kunnes se saapuu turvavalvotulle alueelle; ja Rajoittaa turvallisuusvaatimukset tasolle, joka on tosiasiassa tarpeellista. AM\ doc 11/25 PE /12-52

12 Tarkistus 27 Liite, 3.2 kohdan 4 alakohta 4. Jos koko henkilöstölle ei tehdä turvatarkastusta turvavalvotulle alueelle pääsyä varten, joko jalan tai ajoneuvolla liikkuvan partion on lisäksi käytävä kussakin ilma-aluksessa vähintään 30 minuutin välein tai ilma-aluksia on muulla riittävällä tavalla valvottava luvattoman pääsyn havaitsemiseksi. Poistetaan. Tarkistus liittyy liitteen 2.3 a kohtaan sellaisena kuin se on muutettuna. On tarpeetonta edellyttää ilma-alusten turvallisuuteen liittyviä korvaavia toimia, jos kaikkia henkilöstön edustajia ei tarkasteta, sillä liitteen 2.3 a kohta on poistanut mahdollisuuden toteuttaa henkilöstön tarkastukset sataprosenttisesti. Tarkistus 28 Liite, 4.1 kohdan 1 alakohdan b alakohta b) metallinilmaisimina toimivien turvaporttien avulla. Jos käytetään turvaportteja, tarkastettavia matkustajia on myös tutkittava käsin suoritettavin toistuvin satunnaistarkastuksin. Käsin on tutkittava kaikki sellaiset matkustajat, joiden kohdalla laitteisto hälyttää, sekä toistuvin satunnaistarkastuksin myös sellaisia matkustajia, joiden kohdalla valvontalaitteisto ei hälytä, ja jos (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) PE / /25 AM\ doc

13 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 29 Liite, 4.1 kohdan 2 alakohta 2. Kun käytetään turvaportteja, laitteisto on säädettävä sellaiselle tasolle, että voidaan kohtuudella varmistaa myös pienten metalliesineiden havaitseminen. 2. Kun käytetään turvaportteja, laitteisto on säädettävä EU:n yhteisten vaatimusten perusteella sellaiselle tasolle, että voidaan kohtuudella varmistaa myös pienten metalliesineiden havaitseminen. Turvaporttien on oltava yhtenäisiä kaikilla EU:n lentoasemilla. Tarkistus 30 Liite, 4.2 kohta Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia matkustajia, joita ei mahdollisesti ole turvatarkastettu tässä liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä paikallisten riskien arvioinnin mukaisesti. Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia matkustajia, joita ei mahdollisesti ole turvatarkastettu tässä liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä asianmukaisen viranomaisen toteuttaman AM\ doc 13/25 PE /12-52

14 riskien arvioinnin mukaisesti. Tarkistuksella poistetaan epävarmuus riskien arvioinnin suorittajasta. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 31 Liite, 4.2 kohta Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia matkustajia, joita ei mahdollisesti ole turvatarkastettu tässä liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä paikallisten riskien arvioinnin mukaisesti. Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia turvatarkastamattomia matkustajia. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä paikallisten riskien arvioinnin mukaisesti. Jos asetuksessa tarkoitetaan ainoastaan matkustajia, jotka on turvatarkastettu asetuksen liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti, kaikki muut matkustajat, jotka on jo turvatarkastettu, mutta tulevat sellaisista maista, joissa tätä asetusta ei sovelleta, joutuvat uusiin turvatarkastuksiin (esimerkiksi siirtyessään ilma-aluksesta kauttakulkualueelle). On päädyttävä säännökseen, jossa tunnustetaan myös kansainväliset tarkastukset eikä ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden tarkastuksia. PE / /25 AM\ doc

15 Tarkistus 32 Liite, 4.3 kohdan 1 alakohdan b alakohta b) suoritetaan turvatarkastus tavanomaisilla läpivalaisulaitteilla ja tutkitaan lisäksi käsin näin tarkastettuja laukkuja toistuvin satunnaistarkastuksin siten, että näin tutkittujen henkilöiden osuus matkustajista on vähintään 10 prosenttia, mukaan lukien laukut, joihin laitteen käyttäjä on kiinnittänyt erityistä huomiota; tai b) suoritetaan turvatarkastus tavanomaisilla läpivalaisulaitteilla ja tutkitaan lisäksi käsin näin tarkastettuja laukkuja toistuvin satunnaistarkastuksin siten, että näin tutkittujen laukkujen osuus matkustajista on vähintään 20 prosenttia, mukaan lukien laukut, joihin laitteen käyttäjä on kiinnittänyt erityistä huomiota; tai Tämä osio koskee käsimatkatavaroita eikä henkilöitä. Tutkintaosuuden nostaminen 20 prosenttiin lisää havaintokykyä. Tarkistus 33 Liite, 4.3 kohdan 1 alakohdan c a alakohta (uusi) c a) suoritetaan turvatarkastus räjähteitä tunnistavilla laitteilla (explosive detection equipment) Vaihtoehtoinen turvatarkastusmenetelmä. AM\ doc 15/25 PE /12-52

16 Tarkistus 34 Liite, 5.1 kohdan 1 alakohdan b alakohta b) matkustaja, jolle matkatavara kuuluu, on tehnyt lähtöselvityksen samalle lennolle, jolla matkatavara on määrä kuljettaa, b) matkustaja, jolle matkatavara kuuluu, on tehnyt lähtöselvityksen samalle lennolle, jolla matkatavara on määrä kuljettaa; ja matkatavaroita lennolle kirjattavaksi luovuttavien matkustajien henkilöllisyys tarkastetaan juuri ennen lähtöä; henkilöllisyyden tarkastaminen voidaan suorittaa asiakirjojen (myös passin) tarkastamisella, biometristä tekniikkaa käyttämällä tai muilla hyväksytyillä keinoilla; ja Turvallisuuden vuoksi on olennaisen tärkeää noudattaa periaatetta, jonka mukaan koneeseen nouseva henkilö on sama, joka luovutti matkatavarat kirjattavaksi lennolle. Pelkkä matkatavaroiden turvatarkastus ei riitä. Tarkistus 35 Liite, 5.2 kohdan 2 alakohdan viimeinen kohta Paitsi jos tämän liitteen vaatimusten mukaisesti jo turvatarkastettu erillään kulkeva ruumaan menevä matkatavara on joutunut erilleen matkustajasta riippumattomista syistä ja jos erillään kulkeva ruumaan menevä matkatavara on ollut lentoyhtiön hallussa. Poistetaan. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että lentoyhtiöillä olisi mahdollisuus olla suorittamatta turvatarkastusta ruumaan erillään meneville matkatavaroille, koska alkuperää ei voi pitää PE / /25 AM\ doc

17 luotettavana. Erillään ruumaan mennyt laukku oli syynä koneen tuhoon Lockerbien tapauksessa. Tarkistus 36 Liite, 5.3 kohdan 1 alakohdan c alakohta c) Ruumaan meneviä ja transfermatkatavaroita ei saa jättää ilman valvontaa asematasolle tai koneen vierelle ennen niiden lastaamista ilma-alukseen. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Tarkistus 37 Liite, 5.3 kohdan 1 alakohdan d alakohta d) Suoraan jatkavia toiselta lennolta siirrettäviä matkatavaroita ei saa jättää ilman valvontaa asematasolle tai koneen vierelle ennen niiden lastaamista. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) AM\ doc 17/25 PE /12-52

18 Tarkistus 38 Liite, 6.2 kohdan b alakohta b) täytettävä hänelle asetetut velvollisuudet. b) täytettävä toimivaltaisen viranomaisen hänelle asettamat velvollisuudet. Tarkistuksella määritellään, kenellä on vastuu velvollisuuksien asettamisesta. Tarkistus 39 Liite, 6.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan iii alakohta iii) tutkittava alipainekammiossa, tai iii) tutkittava täydellisen lentosimulaation avulla, myös alipainekammiota käyttämällä. Tarkistuksella täsmennetään prosessin kuvausta. Tarkistus 40 Liite, 6.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan viimeinen alakohta Jos lähetyksen luonteen vuoksi ei mitään Jos lähetyksen luonteen vuoksi ei mitään PE / /25 AM\ doc

19 edellä mainituista turvavalvonnan keinoista tai menetelmistä voida käyttää, asianmukainen viranomainen voi määrittää varastointiajan. edellä mainituista turvavalvonnan keinoista tai menetelmistä voida käyttää, lähetystä säilytetään turvavarastossa kaksi tuntia kauemmin kuin mitä lento olisi kestänyt, edellyttäen ettei kyseinen ajanjakso ole alle 12 tuntia. Olisi vastuutonta olla täsmentämättä varastointiajan pituutta, koska muussa tapauksessa tätä vaihtoehtoa voitaisiin väärinkäyttää. Tarkistus 41 Liite, 6.3 kohdan 2 alakohta 2. Kun turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, myös tunnettujen lähettäjien rahdin osalta, joko lentoasemalla tai sen ulkopuolella, lähetysten puhtaus on säilytettävä siihen saakka, kun ne sijoitetaan ilma-alukseen ja kun ilma-alus lähtee. 2. Kun turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, myös tunnettujen lähettäjien rahdin osalta, joko lentoasemalla tai sen ulkopuolella, lähetysten turvallisuusstatus on säilytettävä siihen saakka, kun ne sijoitetaan kuljetettavaksi ilma-alukseen ja kun ilma-alus irtoaa lähtöportilta. Tarkistuksella täsmennetään tekstiä. AM\ doc 19/25 PE /12-52

20 Tarkistus 42 Liite, 6.3 kohdan 3 alakohdan c ja d alakohta sekä d a d c alakohta (uusi) c) rahti, jonka alkuperä ja käsittelyolosuhteet varmistavat, ettei se muodosta uhkaa turvallisuudelle; d) rahti, johon sovelletaan muita riittävän turvallisuuden suojelun tason tarjoavia sääntelyvaatimuksia. c) ihmisten maalliset jäännökset, joiden alkuperän hyväksytty taho on todistanut. d) elävät eläimet d a) elintoimintojen ylläpitämiseen tarkoitettuja tuotteita sisältävät (bona fide) lähetykset. d b) arvotavarat, jotka on tarkastettu vähintään 1 kohdassa eriteltyjä turvatoimia vastaavien normien mukaisesti. d c) ydinmateriaali. Tekstin selkeytys Euroopan siviili-ilmailukonferenssin asiakirjasta nro 30. Tarkistus 43 Liite, 7.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan iii alakohta iii) tutkittava alipainekammiossa, tai iii) tutkittava täydellisen lentosimulaation avulla, myös alipainekammiota käyttämällä. Prosessin kuvausta täsmennetään vastaamaan 6.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan iii alakohdan muutettua tekstiä. PE / /25 AM\ doc

21 Tarkistus 44 Liite, 7.3 kohdan 3 alakohdan e alakohta e) posti, joka on määrä kuljettaa yhteisön lentoasemien välisillä postilennoilla; Poistetaan. Alakohta olisi vastoin asetuksen periaatetta lentoturvallisuustoimien laajentamisesta koskemaan sisäisiä lentoja. Tarkistus 45 Liite, 8.3 kohdan a alakohta a) sisäisiä lähetyksiä on valvottava ja niille on tehtävä turvatarkastukset sen varmistamiseksi, ettei niihin ole sisällytetty kiellettyjä esineitä; ja a) sisäisiä lähetyksiä on valvottava sen varmistamiseksi, ettei niihin ole sisällytetty kiellettyjä esineitä; ja Lentoyhtiön posti- ja materiaalilähetyksille ei tarvitse tehdä turvatarkastusta, sillä niihin sovelletaan tunnettua lähettäjää koskevia sääntöjä. Nämä ovat yleensä lentoyhtiön sisäisessä verkostossa kuljetettavia tavaroita ja asiakirjoja. AM\ doc 21/25 PE /12-52

22 Tarkistus 46 Liite, 8.3 kohdan b a ja b b alakohta (uusi) b a) lentoyhtiön on varmistettava, että esimerkiksi ateriapalvelulaitteita ja -varastoja, siivoustarvikkeita ja muita materiaaleja sisältävät palveluntarjoajien vastuulla olevat lentoyhtiön puolesta lähetettävät postilähetykset (co-mail) ja materiaalilähetykset (co-mat) tarkastetaan ennen niiden kuormaamista ilma-alukseen. b b) vaarallisia aineita ei saa ottaa kuljetettavaksi ilma-alukseen lentoyhtiön postilähetyksenä (co-mail) tai materiaalilähetyksenä (co-mat). Nämä vaatimukset lisäävät lentoyhtiön posti- ja materiaalilähetysten turvallisuutta. Tarkistus 47 Liite, 9.2 kohdan 1 alakohdan johdantokappale 1. Lentoyhtiöiden ateria- ja siivouspalvelujen varastojen ja tarvikkeiden toimittajien on toteutettava turvavalvontatoimenpiteet, joilla estetään kiellettyjen esineiden kätkeminen tällaisiin ilma-aluksiin tarkoitettuihin varastoihin ja tarvikkeisiin. Ainakin seuraavat turvatoimenpiteet on toteutettava: 1. Lentoyhtiöiden ateriapalvelujen varastojen ja tarvikkeiden toimittajien on toteutettava turvavalvontatoimenpiteet, joilla estetään kiellettyjen esineiden kätkeminen tällaisiin ilma-aluksiin tarkoitettuihin varastoihin ja tarvikkeisiin. Ainakin seuraavat turvatoimenpiteet on toteutettava: PE / /25 AM\ doc

23 Osio 9 koskee ateriapalveluvarastoja ja -tarvikkeita. Siivouspalvelujen tarvikkeet kuuluvat osioon 10. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 48 Liite, 12.3 kohdan johdantokappale Ohjaamomiehistön ja lentoaseman maahenkilöstön turvakoulutusta sekä turvatietoisuuden lisäämistä koskeviin ohjelmiin on sisällyttävä lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko lentohenkilökunnalle ja maahenkilöstölle annettavaa perehdyttämis- ja määräaikaiskoulutusta. Koulutuksella on edistettävä ilmailun turvaamista koskevan tietoisuuden lisäämistä sekä parannettava olemassa olevia turvajärjestelmiä. Siihen on sisällyttävä seuraavat osat: Jäsenvaltioiden viranomaisten on annettava lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko henkilökunnalle, jolla on tai jolle on annettava pääsy turvavalvotuille alueille, perehdyttämiskoulutusta ja vähintään viiden vuoden välein määräaikaiskoulutusta. Koulutuksella on edistettävä ilmailun turvaamista koskevan tietoisuuden lisäämistä sekä parannettava olemassa olevia turvajärjestelmiä. Siihen on sisällyttävä seuraavat osat: Koulutus on rajattava niihin henkilöihin, joilla on pääsy turvavalvotuille alueille ja ilmaaluksiin. Täten vältetään tilanne, jossa annetaan perusteelliset tiedot henkilöille, joille viranomaiset eivät ole tehneet taustan tarkistusta, koska heidän työnsä ei edellytä pääsyä turvavalvotuille alueille. Vastuu perehdyttämis- ja määräaikaiskoulutuksesta on oltava jäsenvaltioiden viranomaisilla, koska näillä on asetuksen 5 artiklan mukaan vastuu kansallisesta siviili-ilmailun turvaohjelmasta sekä kansallisen siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmasta. AM\ doc 23/25 PE /12-52

24 Tarkistus 49 Liite, 12.3 kohdan viimeinen alakohta Turvavalvotuille alueille pääsevälle lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko maahenkilöstölle annettavan turvakoulutuksen on käsitettävä vähintään kolme tuntia teoriaopetusta ja tunti käytännön harjoittelua. Poistetaan. Asetuksessa olisi täsmennettävä ainoastaan koulutuksen tavoitteet ja sisältö. Yritysten itsensä tehtäväksi jää määritellä sopivimmat koulutusmuodot ja koulutuksen kesto. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 50 Liite, 12.3 kohdan viimeinen alakohta Turvavalvotuille alueille pääsevälle lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko maahenkilöstölle annettavan turvakoulutuksen on käsitettävä vähintään kolme tuntia teoriaopetusta ja tunti käytännön harjoittelua. Turvakoulutuksen on käsitettävä vähintään kolme tuntia teoriaopetusta ja tunti käytännön harjoittelua. Katso tarkistuksen 48 perustelu. PE / /25 AM\ doc

25 Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 51 Liite, 13.1 kohdan 1 alakohdan a alakohdan i alakohta i) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa pienimmätkin metalliesineet ja niiden on oltava hyvin herkkiä rautametalleille. i) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa pienet metalliesineet ja niiden on oltava hyvin herkkiä rautametalleille. Metallinilmaisimia koskevassa sääntelyssä on pysyttävä toteutettavuuden rajoissa. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 52 Liite, 13.1 kohdan 2 alakohdan a alakohta a) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa hyvin pienet määrät metallia ilman suoraa kosketusta itse esineeseen. a) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa pienet määrät metallia ilman suoraa kosketusta itse esineeseen. Metallinilmaisimia koskevassa sääntelyssä on pysyttävä toteutettavuuden rajoissa. AM\ doc 25/25 PE /12-52

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15029/4/2001 C5-0033/2002),

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15029/4/2001 C5-0033/2002), P5_TA(2002)0217 Siviili-ilmailun turvaaminen *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 6. marraskuuta 2001 PE 301.847/1-7 TARKISTUKSET 1-7 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 301.847) Konstantinos Hatzidakis

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD))

TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta. Neuvoston yhteinen kanta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) 7.12.2005 A6-0335/44 TARKISTUS 44 esittäjä(t): Chris Davies ja Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta (5694/5/2005 C6-0268/2005 2003/0282(COD)) Tarkistus 44 13 artiklan 1 kohdan johdantokappale 1. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2010R0185 FI 09.04.2014 013.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B KOMISSION ASETUS (EU) N:o 185/2010, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2010,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2007/0216(COD) 16.7.2008 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos (PE405.718v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)?

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)? LENTOMATKUSTAJAN OIKEUDET EU:N VALITUSLOMAKE LOMAKE VALITUKSEN TEKEMISEKSI LENTOYHTIÖLLE JA/TAI KANSALLISELLE VALVONTAELIMELLE Matkustajan oikeudet asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti lennolle pääsyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 31. toukokuuta 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. toukokuuta 2001 Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.9.2013 2013/0023(COD) TARKISTUKSET 12-20 Lausuntoluonnos Pablo Zalba Bidegain (PE514.677v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0282(COD) 12. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 30. huhtikuuta 2002 PE 232.377/1-11 TARKISTUKSET 1-11 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 232.377)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit

Eviran ohje 16039/1. Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja suoritusarvioinnit Eviran ohje 16039/1 Siipikarjateurastamossa työskentelevien lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset ja Vastuuhenkilö Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 7 Siipikarjateurastamoissa työskentelevien lihantarkastusavustajien

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 22 päivänä marraskuuta 1996, Krimin/Kongon verenvuotokuumetta koskevista suojatoimenpiteistä

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset luonn Määräys 1 (6) Antopäivä: 3.3.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 95 Voimaantulopäivä: 6.3.2015 Voimassa: toistaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 3. maaliskuuta 2003 PE 314.760/3-23 TARKISTUKSET 3-23 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE 314.760) Mathieu J.H.

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työnvälityspalvelujen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Giorgio Lisi Orgaaniset liuottimet rakennusmaaleissa ja -lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa

Giorgio Lisi Orgaaniset liuottimet rakennusmaaleissa ja -lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa 17. syyskuuta 2003 A5-0292/38 TARKISTUS 38 Tarkistus 38 9 ARTIKLA Uudelleentarkastelu Komissio tarkastelee uudelleen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä soveltaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 19.10.2007 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 5/2007, Verena de Vries, Saksan kansalainen, (Die Frauen der Feurwehrbeamten -yhdistyksen puolesta,) (ja

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 13.5.2015 A8-0141/60. Tarkistus. Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 13.5.2015 A8-0141/60. Tarkistus. Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta 13.5.2015 A8-0141/60 60 1 artikla 1 kohta 1. Tällä asetuksella perustetaan omaehtoiseen vakuutukseen perustuva toimitusketjun due diligence -periaatteita koskeva unionin järjestelmä, jotta voidaan estää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 13. helmikuuta 2004 PE 337.066/12-17 TARKISTUKSET 12-17 Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela

Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen. SUIO 13.12.2008 Nummela Lyhyt Johdatus Jatkuvaan Lentokelpoisuuteen SUIO 13.12.2008 Nummela Liite II kone? Askeleet PART M toteuttamiseen Huolto-ohjelma Teenkö itse Vai ostanko palveluna huolto-ohjelman ja sen ylläpidon Kuka

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009/0110(COD) 6.1.2010 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD))

TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta. Ehdotus asetukseksi (KOM(2003) 492 C5-0397/2003 2003/0189(COD)) 25. maaliskuuta 2004 A5-0172/85 TARKISTUS 85 esittäjä(t): Dagmar Roth-Behrendt ja Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta Tarkistus 85 2 artiklan h alakohta h) 'parannetulla HFC-134ailmastointijärjestelmällä'

Lisätiedot

30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225

30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225 30.4.2002 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 103 E/225 Ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lennollepääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 7. kesäkuuta 2002 PE 314.705/2-5 TARKISTUKSET 2-5 Mietintöluonnos (PE 314.705) Brian Simpson Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Huollon ulkoistaminen

Huollon ulkoistaminen Huollon ulkoistaminen Taustainfo medialle 26.10.2012 osastonjohtaja Ari Vahtera Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Lentokelpoisuuden osa-alueet Vastuut Huoltotoiminnan luvat ja valvonta Ulkomaisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0344(COD) 2.12.2013. liikenne- ja matkailuvaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2.12.2013 2013/0344(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-22

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-22 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-22 muutos 3 18.3.2005 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN VAKUUTUKSET Tämä määräys on annettu

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25

Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 23.3.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 77/25 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 284/2011, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot