EUROOPAN PARLAMENTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta 18. maaliskuuta 2002 PE /12-52 TARKISTUKSET Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn (PE ) Jacqueline Foster Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt Neuvoston yhteinen kanta (15029/4/2001 C5-0033/ /0234(COD)) Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset Tarkistus 12 4 artiklan 3 kohdan c alakohta c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin tai alle 20 istuinpaikkaa käsittäviin ilma-aluksiin, c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin ilma-aluksiin, Harvaan asuttujen jäsenvaltioiden ja ETA-maiden pienempien alueellisten lentoasemien ei voida olettaa tekevän kalliita uudistuksia toimintansa pienimuotoisuuden vuoksi. Tällaiset pienemmät lentoasemat ovat kuitenkin elintärkeitä syrjäisten alueiden taloudellisen ja sosiaalisen elämän kannalta. Alkuperäisessä komission ehdotuksessa ei ollut mainintaa istuinpaikkojen lukumäärästä, joka onkin tarpeettoman rajoittava määre. AM\ doc PE /12-52

2 Tarkistuksen esittäjä(t): Ari Vatanen Tarkistus 13 4 artiklan 3 kohdan c alakohta c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin tai alle 20 istuinpaikkaa käsittäviin ilma-aluksiin, c) joiden kaupallinen toiminta rajoittuu suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan alle 10 tonnin painoisiin tai alle 40 istuinpaikkaa käsittäviin ilma-aluksiin, Monilla pienillä lentoasemilla on keskimäärin hieman yli kaksi liikennelentoa päivässä, mutta niiden matkustajatehokkuus on äärimmäisen alhainen. Nämä lentoasemat ovat usein elintärkeitä yhdistäen syrjäseutuja suurempiin kaupunkeihin. Pakolliset toimenpiteet olisivat erityisen vaikeita toteuttaa pienillä lentoasemilla kustannusten ja toiminnallisen tehokkuuden suhteen. Pienten lentoasemien määritelmää laajentamalla ja vastaavien, mutta paikallisesti sovitettujen turvatoimien sallimisella olisi suuri merkitys taloudellisen tehokkuuden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Tarkistuksen esittäjä(t): Ari Vatanen Tarkistus artiklan viimeinen kohta jotka tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta jotka tulevat voimaan 31 päivänä joulukuuta PE / /25 AM\ doc

3 Euroopan on pyrittävä toteuttamaan lentoturvallisuuden parantamistoimia järkevällä tavalla, etenkin viime syksynä USA:ssa tehtyjen barbaarimaisten terrori-iskujen jälkeen. Sinänsä arvokas päämäärä tai poliittinen paine ei saa kuitenkaan estää meitä huomaamasta toteutuksesta lentoasemille aiheutuvia valtavia muutoksia. Turvatarkastuslaitteiden ostaminen ja asentaminen ei käy hetkessä, sillä tarjonta on rajallista. Myös henkilöstön koulutus on pitkällinen prosessi. Lykkäämällä voimaantuloa yhdellä vuodella lentoasemille ja lentoyhtiöille annetaan mahdollisuus uusien säännösten omaksumiseen. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 15 Liite, kohdan i alakohta i) Pääsyä turvavalvotuille alueille ja muille lentokenttäalueille on valvottava kaikkina aikoina, jotta varmistetaan, että asiattomat henkilöt eivät pääse näille alueille ja että turvavalvotuille alueille tai ilma-aluksiin ei voi viedä kiellettyjä esineitä. i) Pääsyä turvavalvotuille alueille ja muille lentokenttäalueille on valvottava kaikkina aikoina, jotta varmistetaan, että asiattomat henkilöt eivät pääse näille alueille ja että turvavalvotuille alueille tai ilma-aluksiin ei voi viedä kiellettyjä esineitä, turvatarkastuksen läpikäyneiden, palvelukseen otettujen ja koulutettujen henkilöiden työkaluja lukuun ottamatta. Tarkastusten määrä on pidettävä kohtuullisena. Näin ollen turvatarkastuksen läpikäyneen henkilökunnan työkaluja ei tule tarkastaa erikseen. AM\ doc 3/25 PE /12-52

4 Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 16 Liite, kohdan iv alakohta iv) Koko lentoasemalla työskentelevälle tai siellä säännöllisesti käyvälle henkilöstölle (mukaan luettuina lentoasemavirkailijat sekä lentoyhtiöiden ja muiden organisaatioiden työntekijät) on annettava henkilökortit. Henkilökortissa on oltava sen haltijan nimi ja valokuva. Henkilökortti on voimassa ainoastaan rajoitetun ajan. Asianmukainen viranomainen määrittelee, milloin lentoaseman henkilökortti myönnetään siellä säännöllisesti käyville henkilöille. iv) Koko henkilöstölle, jolle on myönnetty pääsy lentoaseman turvavalvotuille alueille ja muille lentokenttäalueille (mukaan luettuina lentoasemavirkailijat sekä lentoyhtiöiden, viranomaisten ja muiden organisaatioiden työntekijät), on annettava henkilökortit maksua vastaan. Henkilökortissa on oltava sen haltijan nimi ja valokuva. Henkilökortti on voimassa ainoastaan rajoitetun ajan. Asianmukainen viranomainen määrittelee, milloin lentoaseman henkilökortti myönnetään siellä säännöllisesti käyville henkilöille. Alueilla, joihin yleisöllä on pääsy (maaliikennealue), toimii monia yrityksiä, joiden henkilökunta vaihtuu usein lentoasemaoperaattori tuntee ainoastaan vuokralaisen, mutta ei sen työntekijöitä. Lentoasemaoperaattori edellyttää tavallisesti henkilökorttijärjestelmän noudattamista. Koska tällainen järjestelmä on hyvin kallis, näistä henkilökorteista olisi kaikissa tapauksissa perittävä maksu. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 17 Liite, kohta Kaikkia terminaalialueita, joihin yleisöllä on pääsy, on valvottava. Terminaalien kiertovartioinnista sekä matkustajien ja muiden henkilöiden valvonnasta vastaa turvahenkilöstö. Kaikkia terminaalialueita, joihin yleisöllä on pääsy, on valvottava jäsenvaltioiden viranomaisten toimesta. Terminaalien kiertovartioinnista sekä matkustajien ja muiden henkilöiden valvonnasta vastaa jäsenvaltioiden viranomaisten turvahenkilöstö. PE / /25 AM\ doc

5 On tehtävä erittäin selväksi, että nämä yleisissä tiloissa suoritettavat toimet ovat yleisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan turvallisuus ja järjestys. Ne ovat näin ollen valtion vastuulla eikä ole lentokenttäoperaattorin velvollisuus tehdä omia turvallisuusjärjestelyjä. Koska EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan 2 kohdan mukaan tätä asetusta sovelletaan sellaisenaan, asetuksessa on säädettävä viranomaisten velvollisuuksista, jotka koskevat uusia lentoturvallisuustoimenpiteitä. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 18 Liite, kohta Liikennealueen läheisyydessä sijaitseviin yleisiin tiloihin (katselualueet, lentokenttähotellit ja pysäköintialueet) on järjestettävä kulunvalvonta. Muita valvontaa edellyttäviä yleisiä tiloja ovat muiden muassa tilat, jotka sijaitsevat aina maaliikennealueella ja joihin kuuluvat asiakas- ja muut yleiset pysäköintialueet, terminaaliin johtavat ja muut yleiset maantiet, autovuokraamotilat, taksi- ja maakuljetuspalvelujen kokoontumisalueet sekä mahdolliset lentoasemalla sijaitsevat hotellitilat. On myös huolehdittava siitä, että tällaiset yleiset tilat voidaan sulkea nopeasti uhan lisääntyessä. Turvahenkilöstön on vartioitava näitä alueita niiden ollessa avoinna yleisölle. Liikennealueen läheisyydessä sijaitseviin yleisiin tiloihin (katselualueet, lentokenttähotellit ja pysäköintialueet) on järjestettävä jäsenvaltioiden viranomaisten suorittama kulunvalvonta. Muita jäsenvaltioiden viranomaisten valvontaa edellyttäviä yleisiä tiloja ovat muiden muassa tilat, jotka sijaitsevat aina maaliikennealueella ja joihin kuuluvat asiakas- ja muut yleiset pysäköintialueet, terminaaliin johtavat ja muut yleiset maantiet, autovuokraamotilat, taksi- ja maakuljetuspalvelujen kokoontumisalueet sekä mahdolliset lentoasemalla sijaitsevat hotellitilat. On myös huolehdittava siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset voivat sulkea nopeasti tällaiset yleiset tilat uhan lisääntyessä. Jäsenvaltioiden viranomaisten turvahenkilöstön on vartioitava näitä alueita niiden ollessa avoinna yleisölle. AM\ doc 5/25 PE /12-52

6 Jäsenvaltioiden viranomaisten uusia toimenpiteitä koskevasta vastuusta on säädettävä samassa yhteydessä kun toimenpiteistä säädetään. Tämä johtuu siitä, että kyse on toimenpiteistä, jotka vain toimivallan käyttäjä voi toteuttaa, koska muilla ei tätä toimivaltaa ole. Tarkistus 19 Liite, 2.3 kohdan a alakohta a) Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään. Jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, henkilöille ja tavaroille on tehtävä toistuvia satunnaistarkastuksia niin usein kuin kunkin jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen tekemässä riskien arvioinnissa edellytetään. Satunnaistarkastukset on ulotettava koskemaan kaikkia tavaroita, joita palvelujen toimittajat, kuten siivouspalvelu, ateriapalvelu tai duty free -toimittajat, tai muut osapuolet, joilla on pääsy ilmaalukseen, voivat viedä mukanaan ilmaalukseen. Turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta, ja siinä on noudatettava samaa menettelytapaa kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastuksessa. a) Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään. Turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta, ja siinä on noudatettava samaa menettelytapaa kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastuksessa. On vastuutonta sallia, että henkilöstö, joka ei ole joutunut läpikäymään vastaavan tasoista turvatarkastusta kuin matkustajat, pääsisi kosketuksiin matkustajien ja heidän PE / /25 AM\ doc

7 matkatavaroidensa kanssa. Matkustajilla on oikeus odottaa parasta mahdollista suojelua itselleen ja matkatavaroilleen. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 20 Liite, 2.3 kohdan a alakohta a) Kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille on tehtävä turvatarkastus ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään. Jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, henkilöille ja tavaroille on tehtävä toistuvia satunnaistarkastuksia niin usein kuin kunkin jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen tekemässä riskien arvioinnissa edellytetään. Satunnaistarkastukset on ulotettava koskemaan kaikkia tavaroita, joita palvelujen toimittajat, kuten siivouspalvelu, ateriapalvelu tai duty free -toimittajat, tai muut osapuolet, joilla on pääsy ilmaalukseen, voivat viedä mukanaan ilmaalukseen. Turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta, ja siinä on noudatettava samaa menettelytapaa kuin matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastuksessa. a) Jäsenvaltioiden viranomaisten on tehtävä kaikille henkilöstöön kuuluville, ohjaamomiehistö mukaan luettuna, sekä heidän mukanaan oleville tavaroille toistuvia satunnaistarkastuksia ennen kuin pääsy turvavalvotuille alueille myönnetään tai sen jälkeen niin usein kuin kunkin jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen tekemässä riskien arvioinnissa edellytetään. Jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamat satunnaistarkastukset on ulotettava koskemaan kaikkia tavaroita, joita palvelujen toimittajat, kuten siivouspalvelu, ateriapalvelu tai duty free -toimittajat, tai muut osapuolet, joilla on pääsy ilmaalukseen, voivat viedä mukanaan ilmaalukseen. Jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamalla turvatarkastusmenettelyllä on varmistettava, ettei kiellettyjä esineitä kuljeteta. AM\ doc 7/25 PE /12-52

8 Ei ole mahdollista suorittaa täysin aukottomia tarkastuksia ja näin ollen satunnaistarkastukset on otettava huomioon tässä asetuksessa. Käytännössä on myöskin mahdotonta keskittää kulku tiettyihin paikkoihin, joissa suoritetaan 100-prosenttiset tarkastukset, etenkin sen vuoksi, että monet työntekijät joutuvat työnsä vuoksi yhden työvuoron aikana liikkumaan jatkuvasti kaikkialla lentoaseman alueella ja ylittämään useasti ja eri paikoissa rajan, joka erottaa turvavalvotut alueet alueista, joille yleisöllä on pääsy. Jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuuksien osalta katso perustelut, jotka on annettu liitteessä olevan kohdan yhteydessä. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 21 Liite, 2.4 kohdan b alakohta b) Tekniset alueet ja huoltoalueet on aidattava ja niillä on oltava vartijat. Lisäksi näillä alueilla on järjestettävä vartiointikierroksia ja toteutettava lentoaseman henkilökortteihin ja ajolupiin perustuva kulunvalvonta. Samanlaisia toimenpiteitä on toteutettava lentoasemaalueen sekä eräiden lentoasemalla sijaitsevien laitosten kuten sähköasemien, muuntamojen, lentosuunnistuslaitteiden, lennonjohtotornien ja muiden lennonjohtopalvelujen käytössä olevien rakennusten sekä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteiden suojaamiseksi. Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteisiin kohdistuvan vahingonteon estämiseksi. b) Turvavalvottujen alueiden ulkopuolella sijaitsevat tekniset alueet ja huoltoalueet on aidattava ja niillä on oltava vartijat. Lisäksi näillä alueilla on järjestettävä vartiointikierroksia ja toteutettava lentoaseman henkilökortteihin ja ajolupiin perustuva kulunvalvonta. Samanlaisia toimenpiteitä on toteutettava lentoasemaalueen sekä eräiden lentoasemalla sijaitsevien laitosten kuten sähköasemien, muuntamojen, lentosuunnistuslaitteiden, lennonjohtotornien ja muiden lennonjohtopalvelujen käytössä olevien rakennusten sekä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteiden suojaamiseksi. Erityisesti on toteutettava toimenpiteitä polttoainetäydennys- ja tietoliikennelaitteisiin kohdistuvan vahingonteon estämiseksi. PE / /25 AM\ doc

9 Selvennys, jolla vältetään tarpeettomat turvatoimenpiteet. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 22 Liite, 2.4 kohdan c alakohta c) Lentoaseman aidan tuntumassa olevia alueita sekä tämän aidan ulkopuolella mutta turvavalvottujen alueiden ja muiden lentokenttäalueiden läheisyydessä sijaitsevia alueita, myös kiitotien kynnyksen ja rullausteiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia alueita, on valvottava kiertovartioinnilla, valvontakameroin tai muin valvontatoimenpitein. Tiukkoja tarkastusmenettelyjä on sovellettava henkilöihin, joilla ei ole lentoaseman henkilökorttia esillä, sekä henkilöihin, jotka pyrkivät alueille, joihin heillä ei ole kulkulupaa. c) Jäsenvaltioiden viranomaisten on valvottava lentoaseman aidan tuntumassa olevia alueita sekä tämän aidan ulkopuolella mutta turvavalvottujen alueiden ja muiden lentokenttäalueiden läheisyydessä sijaitsevia alueita, myös kiitotien kynnyksen ja rullausteiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia alueita, kiertovartioinnilla, valvontakameroin tai muin valvontatoimenpitein. Jäsenvaltioiden viranomaisten on sovellettava tiukkoja tarkastusmenettelyjä henkilöihin, joilla ei ole lentoaseman henkilökorttia esillä, sekä henkilöihin, jotka pyrkivät alueille, joihin heillä ei ole kulkulupaa. Yhteisen kannan sisältämät uudet säännökset tuovat lentoasemaoperaattoreille uusia velvollisuuksia. Ne kattavat alueen, joka ulottuu lentoasemaoperaattorin valvonnassa olevan alueen ulkopuolelle. Tästä syystä, ja myös uuden ja entistä pidemmälle menevän asiasisällön vuoksi nämä säännökset on uskottava jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulle. AM\ doc 9/25 PE /12-52

10 Tarkistus 23 Liite, 3.1 kohdan otsikko 3.1 Ilma-aluksen tutkiminen 3.1 Ilma-aluksen tutkiminen ja tarkastaminen Otsikko vastaa paremmin osion sisältöä Tarkistuksen esittäjä(t): Ari Vatanen Tarkistus 24 Liite, 3.1 kohdan 1 alakohdan johdantokappale 1. Kaikki ilma-alukset on tutkittava seuraavasti: 1. Kaikki matkustajia kuljettavat ilmaalukset on tutkittava seuraavasti: Ilma-alusten tutkimista koskevat määräykset olisi rajoitettava ainoastaan matkustajia kuljettaviin ilma-aluksiin. Koska rahtikoneissa ei kuljeteta matkustajia, tutkimisen sijaan niihin pitäisi soveltaa ainoastaan "ilma-aluksen turvatarkastusta", paitsi jos ilma-alusta on uhattu tai jos siihen on päästy luvatta käsiksi. Tällä tavoin jaksojen 3 ja 6 välille saadaan aikaan selkeä ero. Tarkistus 25 Liite, 3.1 kohdan 1 alakohdan a alakohta PE / /25 AM\ doc

11 a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on ennen lähtöä tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta lähtöön saakka; ja a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten, tai välittömästi sen jälkeen; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta siihen saakka kun se siirretään turvavalvotulle alueelle; ja Selkeyttää merkitystä. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 26 Liite, 3.1 kohdan 1 alakohdan a alakohta a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on ennen lähtöä tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta lähtöön saakka; ja a) Ilma-alukselle, joka ei ole käytössä, on ennen lähtöä tehtävä 'ilma-aluksen turvaetsintä' välittömästi ennen kuin se siirretään turvavalvotulle alueelle lentoa varten; ilma-alus voidaan tarkastaa myös muuna ajankohtana kuin välittömästi ennen sen siirtämistä turvavalvotulle alueelle, mutta tällöin se on turvattava ja sitä on vartioitava etsinnän alusta siihen saakka, kunnes se saapuu turvavalvotulle alueelle; ja Rajoittaa turvallisuusvaatimukset tasolle, joka on tosiasiassa tarpeellista. AM\ doc 11/25 PE /12-52

12 Tarkistus 27 Liite, 3.2 kohdan 4 alakohta 4. Jos koko henkilöstölle ei tehdä turvatarkastusta turvavalvotulle alueelle pääsyä varten, joko jalan tai ajoneuvolla liikkuvan partion on lisäksi käytävä kussakin ilma-aluksessa vähintään 30 minuutin välein tai ilma-aluksia on muulla riittävällä tavalla valvottava luvattoman pääsyn havaitsemiseksi. Poistetaan. Tarkistus liittyy liitteen 2.3 a kohtaan sellaisena kuin se on muutettuna. On tarpeetonta edellyttää ilma-alusten turvallisuuteen liittyviä korvaavia toimia, jos kaikkia henkilöstön edustajia ei tarkasteta, sillä liitteen 2.3 a kohta on poistanut mahdollisuuden toteuttaa henkilöstön tarkastukset sataprosenttisesti. Tarkistus 28 Liite, 4.1 kohdan 1 alakohdan b alakohta b) metallinilmaisimina toimivien turvaporttien avulla. Jos käytetään turvaportteja, tarkastettavia matkustajia on myös tutkittava käsin suoritettavin toistuvin satunnaistarkastuksin. Käsin on tutkittava kaikki sellaiset matkustajat, joiden kohdalla laitteisto hälyttää, sekä toistuvin satunnaistarkastuksin myös sellaisia matkustajia, joiden kohdalla valvontalaitteisto ei hälytä, ja jos (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) PE / /25 AM\ doc

13 (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 29 Liite, 4.1 kohdan 2 alakohta 2. Kun käytetään turvaportteja, laitteisto on säädettävä sellaiselle tasolle, että voidaan kohtuudella varmistaa myös pienten metalliesineiden havaitseminen. 2. Kun käytetään turvaportteja, laitteisto on säädettävä EU:n yhteisten vaatimusten perusteella sellaiselle tasolle, että voidaan kohtuudella varmistaa myös pienten metalliesineiden havaitseminen. Turvaporttien on oltava yhtenäisiä kaikilla EU:n lentoasemilla. Tarkistus 30 Liite, 4.2 kohta Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia matkustajia, joita ei mahdollisesti ole turvatarkastettu tässä liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä paikallisten riskien arvioinnin mukaisesti. Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia matkustajia, joita ei mahdollisesti ole turvatarkastettu tässä liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä asianmukaisen viranomaisen toteuttaman AM\ doc 13/25 PE /12-52

14 riskien arvioinnin mukaisesti. Tarkistuksella poistetaan epävarmuus riskien arvioinnin suorittajasta. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 31 Liite, 4.2 kohta Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia matkustajia, joita ei mahdollisesti ole turvatarkastettu tässä liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä paikallisten riskien arvioinnin mukaisesti. Turvatarkastuksen läpikäyneet lähtevät matkustajat eivät saa kohdata saapuvia turvatarkastamattomia matkustajia. Jos matkustajia ei ole mahdollista erottaa fyysisesti, turvaamistavoite on saavutettava soveltamalla täydentäviä toimenpiteitä paikallisten riskien arvioinnin mukaisesti. Jos asetuksessa tarkoitetaan ainoastaan matkustajia, jotka on turvatarkastettu asetuksen liitteessä asetettujen vaatimusten mukaisesti, kaikki muut matkustajat, jotka on jo turvatarkastettu, mutta tulevat sellaisista maista, joissa tätä asetusta ei sovelleta, joutuvat uusiin turvatarkastuksiin (esimerkiksi siirtyessään ilma-aluksesta kauttakulkualueelle). On päädyttävä säännökseen, jossa tunnustetaan myös kansainväliset tarkastukset eikä ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden tarkastuksia. PE / /25 AM\ doc

15 Tarkistus 32 Liite, 4.3 kohdan 1 alakohdan b alakohta b) suoritetaan turvatarkastus tavanomaisilla läpivalaisulaitteilla ja tutkitaan lisäksi käsin näin tarkastettuja laukkuja toistuvin satunnaistarkastuksin siten, että näin tutkittujen henkilöiden osuus matkustajista on vähintään 10 prosenttia, mukaan lukien laukut, joihin laitteen käyttäjä on kiinnittänyt erityistä huomiota; tai b) suoritetaan turvatarkastus tavanomaisilla läpivalaisulaitteilla ja tutkitaan lisäksi käsin näin tarkastettuja laukkuja toistuvin satunnaistarkastuksin siten, että näin tutkittujen laukkujen osuus matkustajista on vähintään 20 prosenttia, mukaan lukien laukut, joihin laitteen käyttäjä on kiinnittänyt erityistä huomiota; tai Tämä osio koskee käsimatkatavaroita eikä henkilöitä. Tutkintaosuuden nostaminen 20 prosenttiin lisää havaintokykyä. Tarkistus 33 Liite, 4.3 kohdan 1 alakohdan c a alakohta (uusi) c a) suoritetaan turvatarkastus räjähteitä tunnistavilla laitteilla (explosive detection equipment) Vaihtoehtoinen turvatarkastusmenetelmä. AM\ doc 15/25 PE /12-52

16 Tarkistus 34 Liite, 5.1 kohdan 1 alakohdan b alakohta b) matkustaja, jolle matkatavara kuuluu, on tehnyt lähtöselvityksen samalle lennolle, jolla matkatavara on määrä kuljettaa, b) matkustaja, jolle matkatavara kuuluu, on tehnyt lähtöselvityksen samalle lennolle, jolla matkatavara on määrä kuljettaa; ja matkatavaroita lennolle kirjattavaksi luovuttavien matkustajien henkilöllisyys tarkastetaan juuri ennen lähtöä; henkilöllisyyden tarkastaminen voidaan suorittaa asiakirjojen (myös passin) tarkastamisella, biometristä tekniikkaa käyttämällä tai muilla hyväksytyillä keinoilla; ja Turvallisuuden vuoksi on olennaisen tärkeää noudattaa periaatetta, jonka mukaan koneeseen nouseva henkilö on sama, joka luovutti matkatavarat kirjattavaksi lennolle. Pelkkä matkatavaroiden turvatarkastus ei riitä. Tarkistus 35 Liite, 5.2 kohdan 2 alakohdan viimeinen kohta Paitsi jos tämän liitteen vaatimusten mukaisesti jo turvatarkastettu erillään kulkeva ruumaan menevä matkatavara on joutunut erilleen matkustajasta riippumattomista syistä ja jos erillään kulkeva ruumaan menevä matkatavara on ollut lentoyhtiön hallussa. Poistetaan. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että lentoyhtiöillä olisi mahdollisuus olla suorittamatta turvatarkastusta ruumaan erillään meneville matkatavaroille, koska alkuperää ei voi pitää PE / /25 AM\ doc

17 luotettavana. Erillään ruumaan mennyt laukku oli syynä koneen tuhoon Lockerbien tapauksessa. Tarkistus 36 Liite, 5.3 kohdan 1 alakohdan c alakohta c) Ruumaan meneviä ja transfermatkatavaroita ei saa jättää ilman valvontaa asematasolle tai koneen vierelle ennen niiden lastaamista ilma-alukseen. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Tarkistus 37 Liite, 5.3 kohdan 1 alakohdan d alakohta d) Suoraan jatkavia toiselta lennolta siirrettäviä matkatavaroita ei saa jättää ilman valvontaa asematasolle tai koneen vierelle ennen niiden lastaamista. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) AM\ doc 17/25 PE /12-52

18 Tarkistus 38 Liite, 6.2 kohdan b alakohta b) täytettävä hänelle asetetut velvollisuudet. b) täytettävä toimivaltaisen viranomaisen hänelle asettamat velvollisuudet. Tarkistuksella määritellään, kenellä on vastuu velvollisuuksien asettamisesta. Tarkistus 39 Liite, 6.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan iii alakohta iii) tutkittava alipainekammiossa, tai iii) tutkittava täydellisen lentosimulaation avulla, myös alipainekammiota käyttämällä. Tarkistuksella täsmennetään prosessin kuvausta. Tarkistus 40 Liite, 6.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan viimeinen alakohta Jos lähetyksen luonteen vuoksi ei mitään Jos lähetyksen luonteen vuoksi ei mitään PE / /25 AM\ doc

19 edellä mainituista turvavalvonnan keinoista tai menetelmistä voida käyttää, asianmukainen viranomainen voi määrittää varastointiajan. edellä mainituista turvavalvonnan keinoista tai menetelmistä voida käyttää, lähetystä säilytetään turvavarastossa kaksi tuntia kauemmin kuin mitä lento olisi kestänyt, edellyttäen ettei kyseinen ajanjakso ole alle 12 tuntia. Olisi vastuutonta olla täsmentämättä varastointiajan pituutta, koska muussa tapauksessa tätä vaihtoehtoa voitaisiin väärinkäyttää. Tarkistus 41 Liite, 6.3 kohdan 2 alakohta 2. Kun turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, myös tunnettujen lähettäjien rahdin osalta, joko lentoasemalla tai sen ulkopuolella, lähetysten puhtaus on säilytettävä siihen saakka, kun ne sijoitetaan ilma-alukseen ja kun ilma-alus lähtee. 2. Kun turvavalvontatoimenpiteet on toteutettu, myös tunnettujen lähettäjien rahdin osalta, joko lentoasemalla tai sen ulkopuolella, lähetysten turvallisuusstatus on säilytettävä siihen saakka, kun ne sijoitetaan kuljetettavaksi ilma-alukseen ja kun ilma-alus irtoaa lähtöportilta. Tarkistuksella täsmennetään tekstiä. AM\ doc 19/25 PE /12-52

20 Tarkistus 42 Liite, 6.3 kohdan 3 alakohdan c ja d alakohta sekä d a d c alakohta (uusi) c) rahti, jonka alkuperä ja käsittelyolosuhteet varmistavat, ettei se muodosta uhkaa turvallisuudelle; d) rahti, johon sovelletaan muita riittävän turvallisuuden suojelun tason tarjoavia sääntelyvaatimuksia. c) ihmisten maalliset jäännökset, joiden alkuperän hyväksytty taho on todistanut. d) elävät eläimet d a) elintoimintojen ylläpitämiseen tarkoitettuja tuotteita sisältävät (bona fide) lähetykset. d b) arvotavarat, jotka on tarkastettu vähintään 1 kohdassa eriteltyjä turvatoimia vastaavien normien mukaisesti. d c) ydinmateriaali. Tekstin selkeytys Euroopan siviili-ilmailukonferenssin asiakirjasta nro 30. Tarkistus 43 Liite, 7.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan iii alakohta iii) tutkittava alipainekammiossa, tai iii) tutkittava täydellisen lentosimulaation avulla, myös alipainekammiota käyttämällä. Prosessin kuvausta täsmennetään vastaamaan 6.3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan iii alakohdan muutettua tekstiä. PE / /25 AM\ doc

21 Tarkistus 44 Liite, 7.3 kohdan 3 alakohdan e alakohta e) posti, joka on määrä kuljettaa yhteisön lentoasemien välisillä postilennoilla; Poistetaan. Alakohta olisi vastoin asetuksen periaatetta lentoturvallisuustoimien laajentamisesta koskemaan sisäisiä lentoja. Tarkistus 45 Liite, 8.3 kohdan a alakohta a) sisäisiä lähetyksiä on valvottava ja niille on tehtävä turvatarkastukset sen varmistamiseksi, ettei niihin ole sisällytetty kiellettyjä esineitä; ja a) sisäisiä lähetyksiä on valvottava sen varmistamiseksi, ettei niihin ole sisällytetty kiellettyjä esineitä; ja Lentoyhtiön posti- ja materiaalilähetyksille ei tarvitse tehdä turvatarkastusta, sillä niihin sovelletaan tunnettua lähettäjää koskevia sääntöjä. Nämä ovat yleensä lentoyhtiön sisäisessä verkostossa kuljetettavia tavaroita ja asiakirjoja. AM\ doc 21/25 PE /12-52

22 Tarkistus 46 Liite, 8.3 kohdan b a ja b b alakohta (uusi) b a) lentoyhtiön on varmistettava, että esimerkiksi ateriapalvelulaitteita ja -varastoja, siivoustarvikkeita ja muita materiaaleja sisältävät palveluntarjoajien vastuulla olevat lentoyhtiön puolesta lähetettävät postilähetykset (co-mail) ja materiaalilähetykset (co-mat) tarkastetaan ennen niiden kuormaamista ilma-alukseen. b b) vaarallisia aineita ei saa ottaa kuljetettavaksi ilma-alukseen lentoyhtiön postilähetyksenä (co-mail) tai materiaalilähetyksenä (co-mat). Nämä vaatimukset lisäävät lentoyhtiön posti- ja materiaalilähetysten turvallisuutta. Tarkistus 47 Liite, 9.2 kohdan 1 alakohdan johdantokappale 1. Lentoyhtiöiden ateria- ja siivouspalvelujen varastojen ja tarvikkeiden toimittajien on toteutettava turvavalvontatoimenpiteet, joilla estetään kiellettyjen esineiden kätkeminen tällaisiin ilma-aluksiin tarkoitettuihin varastoihin ja tarvikkeisiin. Ainakin seuraavat turvatoimenpiteet on toteutettava: 1. Lentoyhtiöiden ateriapalvelujen varastojen ja tarvikkeiden toimittajien on toteutettava turvavalvontatoimenpiteet, joilla estetään kiellettyjen esineiden kätkeminen tällaisiin ilma-aluksiin tarkoitettuihin varastoihin ja tarvikkeisiin. Ainakin seuraavat turvatoimenpiteet on toteutettava: PE / /25 AM\ doc

23 Osio 9 koskee ateriapalveluvarastoja ja -tarvikkeita. Siivouspalvelujen tarvikkeet kuuluvat osioon 10. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 48 Liite, 12.3 kohdan johdantokappale Ohjaamomiehistön ja lentoaseman maahenkilöstön turvakoulutusta sekä turvatietoisuuden lisäämistä koskeviin ohjelmiin on sisällyttävä lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko lentohenkilökunnalle ja maahenkilöstölle annettavaa perehdyttämis- ja määräaikaiskoulutusta. Koulutuksella on edistettävä ilmailun turvaamista koskevan tietoisuuden lisäämistä sekä parannettava olemassa olevia turvajärjestelmiä. Siihen on sisällyttävä seuraavat osat: Jäsenvaltioiden viranomaisten on annettava lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko henkilökunnalle, jolla on tai jolle on annettava pääsy turvavalvotuille alueille, perehdyttämiskoulutusta ja vähintään viiden vuoden välein määräaikaiskoulutusta. Koulutuksella on edistettävä ilmailun turvaamista koskevan tietoisuuden lisäämistä sekä parannettava olemassa olevia turvajärjestelmiä. Siihen on sisällyttävä seuraavat osat: Koulutus on rajattava niihin henkilöihin, joilla on pääsy turvavalvotuille alueille ja ilmaaluksiin. Täten vältetään tilanne, jossa annetaan perusteelliset tiedot henkilöille, joille viranomaiset eivät ole tehneet taustan tarkistusta, koska heidän työnsä ei edellytä pääsyä turvavalvotuille alueille. Vastuu perehdyttämis- ja määräaikaiskoulutuksesta on oltava jäsenvaltioiden viranomaisilla, koska näillä on asetuksen 5 artiklan mukaan vastuu kansallisesta siviili-ilmailun turvaohjelmasta sekä kansallisen siviili-ilmailun turvaamisen laadunvalvontaohjelmasta. AM\ doc 23/25 PE /12-52

24 Tarkistus 49 Liite, 12.3 kohdan viimeinen alakohta Turvavalvotuille alueille pääsevälle lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko maahenkilöstölle annettavan turvakoulutuksen on käsitettävä vähintään kolme tuntia teoriaopetusta ja tunti käytännön harjoittelua. Poistetaan. Asetuksessa olisi täsmennettävä ainoastaan koulutuksen tavoitteet ja sisältö. Yritysten itsensä tehtäväksi jää määritellä sopivimmat koulutusmuodot ja koulutuksen kesto. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 50 Liite, 12.3 kohdan viimeinen alakohta Turvavalvotuille alueille pääsevälle lentoaseman ja lentoyhtiöiden koko maahenkilöstölle annettavan turvakoulutuksen on käsitettävä vähintään kolme tuntia teoriaopetusta ja tunti käytännön harjoittelua. Turvakoulutuksen on käsitettävä vähintään kolme tuntia teoriaopetusta ja tunti käytännön harjoittelua. Katso tarkistuksen 48 perustelu. PE / /25 AM\ doc

25 Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 51 Liite, 13.1 kohdan 1 alakohdan a alakohdan i alakohta i) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa pienimmätkin metalliesineet ja niiden on oltava hyvin herkkiä rautametalleille. i) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa pienet metalliesineet ja niiden on oltava hyvin herkkiä rautametalleille. Metallinilmaisimia koskevassa sääntelyssä on pysyttävä toteutettavuuden rajoissa. Tarkistuksen esittäjä(t): Georg Jarzembowski Tarkistus 52 Liite, 13.1 kohdan 2 alakohdan a alakohta a) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa hyvin pienet määrät metallia ilman suoraa kosketusta itse esineeseen. a) Laitteilla on voitava kaikissa mahdollisissa olosuhteissa osoittaa pienet määrät metallia ilman suoraa kosketusta itse esineeseen. Metallinilmaisimia koskevassa sääntelyssä on pysyttävä toteutettavuuden rajoissa. AM\ doc 25/25 PE /12-52