Suomi askelta lähempänä monikerroksisia puurunkoisia rakennuksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi askelta lähempänä monikerroksisia puurunkoisia rakennuksia"

Transkriptio

1 Suomi askelta lähempänä monikerroksisia puurunkoisia rakennuksia Puukerrostalohype Ritva Varis Suomi on kerrostalomaa, jonka kerrostalot on rakennettu muusta kuin puusta. Uudet rakennusmääräykset lopultakin mahdollistavat aiempaa joustavamman puukerrostalorakentamisen. Muutoksen noste tuntuu ja näkyy jo. Puuala kehittää ja esittelee uusia ratkaisujaan silminnähden innokkaasti. voimistuu puurakentaminen on ekoteko Jan Vapaavuori: Pallo teollisuudella ja rakentajilla Stora Enso Puumiesten ja Turun kaupungin järjestämän Puurakentaminen on ekoteko - seminaarin ajoitus osui naulan kantaan. Päivää ennen tapahtumaa asuntoministeri Jan Vapaavuori allekirjoitti uudet palomääräykset ja viikkoa aiemmin uudet energiamääräykset. Eilen allekirjoittamani palomääräysten muutokset lisäävät merkittävällä tavalla puurakennusten suunnittelun joustavuutta ja parantavat puurakentamisen kehittymisen toimintaedellytyksiä, Vapaavuori totesi puheenvuorossaan. Vapaavuoren mukaan ohjelmia ja tahtoa ei ole puuttunut tähänkään asti. Lipposen I hallituksesta alkaen puun käytön edistäminen on kirjattu hallitusohjelmiin. Vapaavuori asetti vuoden 2009 lopulla työryhmän selvittämään puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä. Työryhmän esitys mahdollistaa aina 8-kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen. Pääsääntöisesti kaikissa 3 8-kerroksisissa puurunkoisissa rakennuksissa on oltava automaattinen sprinklerlaitteisto. Kerrostaloilta edellytetään lisäksi rakenteellisia ratkaisuja, jotka hidastavat palon kehittymistä. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen löydettyihin ratkaisumalleihin, jotka luovat olennaisesti aiempaa paremmat edellytykset puurakentamiselle ja takaavat samalla korkean henkilöturvallisuuden, mitä on pidetty kaiken rakentamisemme peruslähtökohtana, ministeri totesi tyytyväisenä. Hän korosti, että näin puurakentamisen kehittäminen ei jää kiinni ainakaan rakentamismääräysten puurakentamiselle asettamista esteistä. Rakentamista koskevien palomääräysten muutosvalmistelu käynnistettiin minis- Asuntoministeri Jan Vapaavuori esiintyi seminaarissa välittömästi uusien rakennusmääräysten vahvistamisen jälkeen. teriössä välittömästi työryhmän ehdotusten pohjalta. Uudet rakentamista koskevat palomääräykset annettiin 6.4. ja ne tulivat voimaan puurakentamista koskevien helpotusten osalta jo Uudisrakennusten energiatehokkuutta koskevia määräyksiä on kiristetty kahteen otteeseen. Vuonna 2008 annetut määräykset tulivat voiman 2010 ja aiempaan tasoon nähden niiden kiristys oli noin 30 %. Viime viikolla allekirjoittamani määräykset tulevat voimaan heinäkuussa Nämä määräykset kiristävät energiatehokkuutta edelleen noin 20 % ja pitävät sisällään siirtymisen rakennusten kokonaisenergiankulutuksen määrittämiseen, jolloin huomioon otetaan myös luonnonvarojen kulutus rakennusten tarvitsemassa sähkön ja lämmönkulutuksen tarkastelussa. Mainitut, uusia rakennuksia koskevat säädösmuutokset muodostavat merkittävän väliaskeleen kohti Euroopan yhteistä sitoumusta lähes nollaenergiarakentamisesta 2020-luvulla, Vapaavuori painotti. Yleisen käsityksen mukaan puukerrostalojen rakentamisen läpimurto vaatii vielä suuria t&k-panostuksia sekä laaja-alaista innostusta ja sitoutumista kaikilta alan toimijoilta. Puurakentaminen ei tänä päivänä menestyäkseen voi olla kansallisromantiikkaa, vaan sen tulee olla bisnestä. Puurakentamisen kehityksen kannalta tämä huomio on avainasemassa. Tavoitteena tulee olla, että puurakentaminen on toimintana yhtä tavallista, standardoitua ja luotettavaa kuin muukin rakentaminen. Vain tätä kautta, kysyntälähtöisesti, uusi puukerrostalorakentamisen toimiala voi todella lähteä kasvu-uralle, Vapaavuori muistutti seminaariväkeä. Pallo on nyt teollisuudella ja rakentajilla, unohtamatta erinomaisen keskeisessä asemassa olevia rakennuttajia! Puun kehittyvä asema ei monista suosiollisista edellytyksistä huolimatta jatkossakaan toteudu itsestään, vaan se vaatii kovaa ja määrätietoista työtä monilta eri toimijoilta. Suomen rakentamismääräyskokoelma ja E1-perustelumuistio osoitteessa Puumies

2 puurakentaminen on ekoteko Eri-ikäisen puurakentamisen esimerkkejä löytyy Turun keskustan kaupunkikuvasta runsain mitoin. Markku Karjalainen: Nyt pitää päästä kilpailukykyisesti 8 kerrokseen saakka! Päivää ennen Turun rakentamisseminaaria vahvistetut uudet palomääräykset saivat Markku Karjalaisen kysymään rakentamisen ja puualan asiantuntijoilta: mikä puukerrostaloissa epäilyttää, mitä tarvitaan? Palomääräysten syyksi ei saa enää puun vieroksumista laittaa! Nyt pitää päästä kilpailukykyisesti aina 8 kerrokseen saakka! hän patisti niin puualaa kuin rakennusurakoitsijoitakin kerrostalorakentamiseen. Tosiasia on, että puun käytön lisäämiseen löytyy mahdollisuuksia vain monikerrosrakentamisessa. Puurunko on jo 99 %:ssa vapaa-ajan rakennuksista ja 83 %:ssa pientaloista. Kerrostaloissa se on vasta alle yhdessä prosentissa, Karjalainen totesi tylyn tosiasian. Karjalainen jos kuka tuntee maamme puutalotilanteen. Ei liene montaakaan kuntaa, missä hän ei ole käynyt puhumassa asiasta. Omien laskujensa mukaan esitelmiä on pidetty toistatuhatta ja lisää kysytään Tanskaa myöten. Sitä ennen on vietävä läpi Kolille päättynyt Puurakentamisen roadshow FAKTAA Turun Linnanfältin vaiheet Ensimmäiset Moderni puukaupunki -kontaktit 1998; tavoitteena esimerkkialueen etsintä Turusta Linnanfältin aluetta tarjottiin yhdeksi valtion puurakentamisen edistämisohjelman ( ) pilottikohteeksi 2004 Ideointisuunnittelu, kolme diplomityötä 2005 (OY, TTY, TKK) Asemakaavaluonnos hyväksyttiin Tontinvarauskilpailu Workshop-puutoteutuksen määrittelystä , jonka pohjalta syntyi Yhteinen sävel Alue rakennuskieltoon , jotta alueelle saadaan kaavoitusrauha. Rakentaminen? kolmellatoista paikkakunnalla, joista yksi oli Turku. Aiempien määräysten mukaisesti oli mahdollista rakentaa korkeintaan 4-kerroksisia puurunkoisia rakennuksia. Puukerrostaloja on rakennettu vuoden 1997 jälkeen kahdeksalle paikkakunnalle yhteensä 31 kappaletta. Niissä on 517 asuntoa. Rakenteilla on lisää seitsemän taloa, joihin tulee 140 asuntoa, Karjalainen summasi tämänhetkistä saldoa. Ennusteiden mukaan vuonna 2011 uskotaan päästävän jälleen yli uudisasunnon vuosivauhtiin. Uudisasuntotuotannosta hieman vajaa puolet on pientaloja eli omakotitaloja ja paritaloja. Odotukset puukerrostaloista ovat korkealla. Luvun viivan alla pitäisi kasvaa ja käyrät nousta kohti taivasta. Seuraavat Suomen puukerrostalokohteet ovat Turun Linnanfältti, Saarijärven senioripuukerrostalo, Kouvolan E2-kilpailun voittajatyö Kuusankoskella ja Kiteen sekä Mikkelin hankkeet. Myös Rauman Papinpeltoon, Ylivieskan Taanilan alueelle, Joensuun Penttilänrantaan, Marja-Vantaalle sekä Tampereen Vuorekselle on suunnitelmat pitkällä, Karjalainen luetteli kohteita. Suurin näistä on Turun Linnanfältti, joka on mittakaavaltaan kerrosneliömetriä. Karjalaisen mukaan Turun Linnan kupeeseen tuleva Linnanfältti on merkittävin puurakentamiskohde Moderni puukaupunki -hankkeessa tällä hetkellä Suomessa. Hän antoikin Turun kaupungille kiitosta siitä, että tontinvarauskilpailu ja kaavaluonnos toteutettiin Turussa viisaasti, jolloin rakennusoikeutta ei rajoitettu kaavaluonnoksessa ja näin mahdollistettiin kilpailun laadukkuus. Tulokset olivat Karjalaisen mielestä erinomaiset. Kaupungin virkamiehet ovat määrätietoisesti edistäneet puurakentamishanketta tahollaan. Prosessi on kuitenkin ollut Turussakin pitkä, kuten lähes kaikissa muissakin vastaavissa kohteissa. Tällä hetkellä Linnanfältti on rakennuskiellossa vuoden 2012 loppuun asti. Kaupunginhallitus päätyi ratkaisuun, kun eräs tontinomistajista ilmaisi halunsa korkeampiin rakennuksiin kuin kaavaluonnoksessa oli suunniteltu. Uskon, että Linnanfältti tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa, Markku Karjalainen päätti esityksensä toivoen, että puuala pääsisi rakentamaan ja toteuttamaan uusia ratkaisujaan nopeasti. Tavoitteena hankkeissa on jatkossakin projektimuotoinen toteutusmalli. Ritva Varis TkT, arkkitehti Markku Karjalainen työskentelee Puuinfo Oy:ssä valtakunnallisen Moderni puukaupunki -hankkeen ( ) projektipäällikkönä sekä toimii Puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosenttina Oulun yliopistossa. 14 Puumies

3 Puurakennus sijoituskohteena Ympäristökysymykset ovat vahva trendi. Puu mielletään terveelliseksi ja hyväksi materiaaliksi. Sillä on hyvä imago ja hyvä brändi, totesi toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen Eterasta Turun seminaarissa. Se ei kuitenkaan vielä riitä siivittämään puurakentamisen suosiota. Tarkkosen mukaan taloudellinen rakentaminen edellyttää laajoja investointeja valmistuksessa ja rakentamisen prosessien kehittämistä. Etera hakee sijoituksilleen vakaata ja kilpailukyistä tuottoa. Tarkkonen korostaa, että sijoitustuotto on kiinni elinkaaresta eli siitä, mitä tapahtuu sijoituksen arvolle. Käynnissä oleva Viikin puukerrostalohanke Helsingissä on Eteralle tällainen asuntosijoituskohde. Sijainti on hyvä ja asunnoilla on kova kysyntä, hän painotti. Kohde ei ole Eteralle koerakennuskohde. Metsäliiton puuelementtitekniikka antaa uskottavan lähtökohdan puurakentamisen liiketoimintaan. Metsäliitto ja Peab ovat kumppaneita, joiden kanssa sijoittaja uskaltaa lähteä hankkeeseen. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että rakennetaan normaaleja, hyviä kaupunkiasuntoja eikä kansallisromantiikkaa, Tarkkonen korosti. Hannu Tarkkonen korosti valinnoissa materiaalin uusiutuvuutta sekä eko- ja energiatehokkuutta. Etera on Green Building Council Finlandin jäsen. Uusille toimisto- ja liikerakennuskohteille olemme jo hakeneet ja haemme jatkossa ympäristösertifiointia, hän kertoi. Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen jatkoi puhumalla hiilijalanjäljestä. Tunnetusti puurakenteet ovat hiilinieluja Puurakenteiden valmistus kuluttaa huomattavan vähän luonnonvaroja. Puurakenteista saadaan enemmän energiaa kuin niiden valmistukseen tarvitaan, hän summasi puun etuja. Energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen tukee puun käytön lisäämistä. Kehityskulku tulee olemaan seuraava: vuonna 2012 uudisrakentamisen energiatehokkuuden parantaminen noin 20 prosenttia, 2013 materiaalitehokkuuden ensimmäiset mallit, 2015 kokonaisenergia-tehok- Lars Stehn Hannu Tarkkonen Jouni Koiso-Kanttila kuutta prosenttia parantavat määräykset, 2016 energiatehokkuuden, toimivuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen, 2017 materiaalitehokkuus rakentamissäädöksiin ja 2019 lähes nollaenergia-rakentaminen julkisissa kohteissa. Ruotsin mallissa korostuu määrätietoisuus Suomessa on usein pohdittu, montako vuotta me olemme jäljessä ruotsalaista puukerrostalobuumia. Vastauksia löytyi Luulajan teknillisen yliopiston professorin Lars Stehnin esitelmästä, jossa hän kuvasi sikäläistä puurakentamisen kehitystyötä. Stehnin mukaan määrätietoinen ja järjestelmällinen kehitystyö on tuottanut suurelta osin tuloksen, jossa Ruotsissa tällä ollaan. Lähtökohtana voidaan pitää vuonna 1997 käynnistettyä neljää t&k-ohjelmaa. Sitä ennen kuitenkin teollisen puutalovalmistuksen pohja luotiin jo 1950-luvulla. Vuonna 2002 perustettiin kansallinen puurakentamisen strategiakomitea, jonka työn pohjalta vuonna 2005 käynnistyi Ruotsin puurakentamiskanslia (Sveriges Träbyggnadskansli). Vuonna 2010 käynnistyi Trästad ohjelma, jossa pyritään neljän maakunnan alueella kehittämään edelleen puuhun perustuvia rakennustekniikoita, Stehn kuvasi kehityskulkua korostaen kuitenkin, että jokaisella maalla on oma kontekstinsa, jonka mukaan toimitaan. Mukana Trästadt ohjelmassa on 16 kuntaa: Växjö, Västervik, Eksjö, Skövde, Borås, Trollhättan, Mora, Orsa, Falun, Älvdalen, Rättvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå ja Kalix. 15 vuodessa puukerrostalojen osuus Ruotsissa on kasvanut nollasta 20 prosenttiin. Samanaikaisesti puutalojen kerrosluku on noussut yhdestä kahdeksaan, Lars Stehn kuvasi kehitystä. Puukerrostalorakentamisessa on käytössä kolme eri menetelmää: pilari-palkkimenetelmä, puu- ja I-palkkimenetelmä (esim. Masonite) sekä tilaelementtimenetelmä, jota käytetään eniten. Mitä osaamista ala tarvitsee? Koska puurakentamisen tila muulta kuin pientalojen osalta on vaatimatonta, on myös koulutuksen tila samoin vaatimatonta. Professori Jouni Koiso-Kanttila Oulun yliopistosta totesi, että koulutuksen suunnittelu määrällisesti ja laadullisesti on vaikeaa, koska aikajänne on pitkä ja ennakointi haastavaa. Puurakentamisen koulutuksesta on puhuttu paljon puuohjelmien yhteydessä, ja sitä on vuosien aikana lisättykin oppilaitoksissa, mutta Koiso-Kanttilan mukaan tällä hetkellä alalle ei anneta tarpeeksi koulutusta, jotta se voisi kehittyä ja päinvastoin: koulutusta ei kannata antaa, koska ala ei kehity. Siirryttäessä kasvavaan puukerrostalorakentamiseen tarvitaan lisäkoulutusta monella sektorilla. Rakennesuunnittelijoiden AA-pätevyyksiä maassamme on 286 suunnittelijalla, joilla kaikilla on betonirakenteiden suunnittelupätevyys. Puurakenteiden suunnitteluun on vain 29 suunnittelijalla AA-pätevyys, Jouni Koiso-Kanttila kertoi. Hän nimesi erityistä lisäkoulutustarvetta olevan rakenteiden suunnittelussa EC5:n periaatteilla, monikerroksisten puurakennusten jäykistyksessä, rakenteissa ja teollisissa valmisosissa, energiatehokkuudessa (lämmöneristyksessä), kosteudenhallinnassa, vedeneristyksessä, palokysymyksissä, ääneneristyksessä, puurakenteiden tuotantotekniikassa ja suunnitteluohjelmistojen hallinnassa. Arkkitehtuurikoulutusta annetaan kolmessa yliopistossa: Aalto-yliopistossa Otaniemessä, Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Oulun yliopistossa. Rakentamistekniikan koulutusta järjestetään Otaniemen ja Tampereen lisäksi 18 ammattikorkeakoulussa. Puutekniikan koulutusta on Otaniemen lisäksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä neljässä ammattikorkeakoulussa. puurakentaminen on ekoteko Puumies

4 puurakentaminen on ekoteko Metsäliiton Puutuoteteollisuus Suomalaisen puuteollisuuden uudet lippulaivat ovat upeita rakennuksia. Metropol Parasol keskellä Sevillaa on toteutettu Finnforestin Kertoratkaisuilla (kuva yllä). Bridport House Lontoossa on CLT-runkoinen puukerrostalo, jota Janne Manninen esitteli Turun seminaarissa (oik.). Ritva Varis Teollisuus vastaa kehitystyöllä Jotta Suomi ei olisi jäämässä jälkeen puukerrostalorakentamisen osaamisessa, ovat yritykset panostamassa vahvasti tälle alueelle. Yhteistutkimuksesta vastaava FWR (Finnish Wood Research) Oy on käynnistänyt useita tutkimushankkeita, joilla vahvistetaan osaamista, tietämystä ja kilpailukykyä puurakentamisessa. Meiltä puuttuvat toistaiseksi toimivat ratkaisut kerrostalo- ja julkiseen rakentamiseen, toimitusjohtaja Kimmo Järvinen FWR:stä kuvasi tilannetta. Meneillään olevia tutkimushankkeita ovat: Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimusohjelma TEPUTU, Biopohjaisten puun käsittelykemikaalien ja komposiittien kehittäminen Bio- PUU, Uusien palveluliiketoimintakonseptien kehittäminen puutuoteteollisuudelle ServePUU, Puupohjaisten sisustustuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kehittäminen UrbanWood sekä Puutuotteiden kierrätysliiketoiminnan kehittäminen DE- MOWOOD. Tutkimussalkun arvoksi on tälle vuodelle budjetoitu 3,5 miljoonaa euroa, Järvinen kertoi. Puurakentamisen intohimoinen puolestapuhuja Mikko Peltovirta (edessä) avasi Turun seminaarin. TEPUTU-hankkeessa rakennetaan puuelementtirakentamiselle RunkoPES-standardia. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyvät RunkoPES määrittelyt. Puurakentamiseen tarvitaan avoin puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi RunkoPES, jonka ratkaisut viedään rakentamisen PuuBIM-tuotetietomallityökaluihin. FWR Oy:n osakkaina on 14 yritystä: Finndomo Oy, Huonekalutehdas Korhonen Oy, Raute Oy, Versowood Oy, Ekovilla Oy, Jartek Oy, Penope Oy, Metsäliitto osuuskunta, Ruukki Group Oyj, Stora Enso Wood Products Oy ja Tikkurila Oyj. Puukomposiiteilla terästäkin suurempi lujuus Moderneilla puukomposiiteilla saavutetaan korkeat rakenteet ja pitkät jännevälit, totesi johtaja Mika Kallio Metsäliiton Puutuoteteollisuudesta. Hän korosti, että uudet normit ja laatuvaatimukset edellyttävät puukomposiittien käyttöä. Sahatavaralla ei voida enää sellaisenaan ratkaista tulevaisuuden tarpeita puurakentamisessa, Kallio sanoi, sillä suuremmat rakenteet voidaan saavuttaa ainoastaan liimatuilla puukomposiiteilla. Pientalorakenteiden ulkopuolella järeät rakenteet vaativat teknisesti hyvin suorituskykyisiä tuotteita. Puukomposiiteilla saadaan terästäkin suurempi lujuus suhteessa materiaalin painoon, Mika Kallio muistutti puun erinomaisista lujuusominaisuuksista. Puukomposiiteilla tarkoitetaan liimaamalla koottuja puurakenteita. Liimapuu- ja kertopuurakenteet voidaan toteuttaa yhtenä kappaleena helposti yli 30 metriä pitkinä. Palkkirakenteet voivat olla yli 2,5 metriä korkeita. Myös puurungot sekä välipohja- ja kattoelementit toteutetaan puukomposiittien avulla. Liitostekniikka voidaan viedä teräsrakenteista tuttujen ratkaisujen tasolle, metalliset liitososat ovat yleisiä, Kallio 16 Puumies

5 Painekyllästykseen Wolmanit CX, Euroopan menestyksekkäin tuoteryhmä uudensukupolven puunsuoja-aineita. Wolmanit ProColor, ainutlaatuinen yhdistelmä väriaineita antaen puulle tasaisen ruskean värin. Wolman Puunsuojaus We take care of your wood BASF Oy Wolman Division P O Box Kuusankoski/Finland Phone: Fax: Web: Käytä tuotetta turvallisesti. Lue aina tuoteseloste ennen kayttöönottoa. selosti mahdollisuuksia. Lisäksi järeillä puurakenteilla on saavutettavissa yli 60 minuutin palonkestävyys. Kallion mukaan jalostusarvon lisäys ja uudet markkinat syntyvät tuoteosakaupan avulla. Hän painotti myös puurakenteisten tuoteosien suunnittelun ja urakoinnin merkitystä. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan rakenteiden pitkä elinkaari kaikissa olosuhteissa. Tuoteosan toimittaja vastaa paitsi omista tuotteistaan, myös sen mitoituksesta ja soveltuvuudesta. Tähän liittyy yleensä tarve teknisiin kokeisiin ja mittauksiin rakenteiden kokonaistoimivuuden varmistamiseksi, hän totesi. Suomessa yleisin kauppamuoto YSE (yleiset sopimusehdot) määrittelee pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan vastuut sekä velvoitteet. Tavanomaisesti tuoteosatoimittaja sitoutuu kahden vuoden takuuaikaan ja kymmenen vuoden kokonaisvastuuseen toimituksensa osalta. Mika Kallion mukaan on tärkeää tunnistaa muutos siitä, miten rakennusprojekteissa tehtävä työ on siirtynyt vahvasti työmailta teolliseen esivalmistukseen. Rakennusliike ei rakenna, se manageroi toimijoita. Tästä syystä puualan standardisointi on erittäin tarpeellista. Tällä hetkellä Finnforestin valmiista järjestelmätuotteista löytyy sekä puurunkoratkaisut, suuret kattoratkaisut että shell core - ratkaisut asunto- ja toimitilarakentamiseen. Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuivat mm. Turun asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen (vas.) ja toimitusjohtaja Mika Airaksela Rakennusliike Reposesta, joka on Heinolan kaupungin, Versowood Oy:n ja Koskisen Oy:n kanssa rakennuttajana Vierumäelle rakennettavassa PuuEratalossa. Se on Suomen ensimmäinen 5-kerroksinen puukerrostalo, jonka valmistumista seurataan mielenkiinnolla. Valmiit puuelementit rakentamiseen Stora Enson CLT-asiantuntija Janne Manninen esitteli keskieurooppalaista CLT-järjestelmää, jonka mukaisia kerrostalorakenteita on mahdollista pystyttää myös Suomessa. Stora Enso osti viime vuoden lopulla elementtivalmistaja Eridomic Oy:n, joka tarjoaa uusia rakenneratkaisuja markkinoille. Samalla teknologialla päästään aina 12 kerrokseen asti. CLT:n etuja ovat elementin vapaa muoto. Elementin viimeistely tehdään CNC-ohjatusti, mikä takaa mittatarkkuuden ja asennuksen helppouden. Elementeissä on valmiina työstöt talotekniikalle. Lisäksi liitokset ovat yksinkertaisia, Manninen kertoi Keski-Euroopassa jo käytössä olevasta menetelmästä. Hänen mukaansa CLT-markkinat ovat kasvaneet Keski-Euroopassa vuosittain noin 20 prosenttia. Stora Enson CLT-tuotteita on jo yli 1200 omakotitalossa ja julkisessa rakentamisessa. Syinä suosion kasvuun Manninen pitää myös sitä, että tekniikka tarjoaa arkkitehtuurille lähes rajattomat mahdollisuudet. CLT on monikäyttöinen ulko- ja sisäseinissä, välipohjissa ja katoissa. Yksi tuoreimmista CLT-monikerrosesimerkeistä tulee Lontoosta, jossa 9-kerroksinen Britport House -rakennus on juuri valmistumassa. Lontoon mielenkiintoisesta referenssikohteesta kerromme seuraavassa numerossamme lisää. Puumies

6 Ari Koskinen kertoi seminaarilaisille Ikthys-kappelin rakentamisvaiheista. Roadshow kiersi maakunnat Maalis-toukokuun aikana puurakentamisen asiantuntijat ovat kiertäneet maakunnat pohjoisesta etelään, lännestä itään, päättyen Kolille. Järjestäjät Puuinfo Oy, Osaamiskeskusohjelma ja PuuSuomi-verkosto ovat tyytyväisiä. Markku Karjalainen Puuinfosta toteaa, että seminaarisarja on onnistunut hyvin juuri ajankohtaisuutensa vuoksi. Uudet energiatehokkuusmääräykset julkistettiin 30. maaliskuuta, uudet palomääräykset 6. huhtikuuta ja Puuinfo Oy:n uusi www-palvelu avattiin 18. huhtikuuta. Uskon, että ajankohtaisuus on ollut yksi päätekijä siihen, että seminaarisaleihin on saatu rakennusalan ammattilaisia laajalti kuulolle, Karjalainen sanoo. Erityisesti järjestäjiä on ilahduttanut kuntien aktiivinen mukanaolo. Rakennuttajatahojen ja rakennusliikkeiden edustajia sen sijaan olisi toivottu paikalle enemmän kuin seminaareissa tavattiin. Tilaisuuksissa on ollut keskimäärin noin sata henkeä. Seminaarisarjalla tavoitettiin yli tuhat henkilöä, mitä voidaan pitää uuden tiedon jalkauttamisessa hyvänä henkilömääränä, Karjalainen korostaa. Hänen mukaansa seminaarisarjalle oli selvästi tilaus. Se on parantanut puualan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Yritysten esiintymiset ovat olleet puukerrostalorakentamisen tarjolla olevan ratkaisutarjonnan ja uskottavuuden kannalta erityisen tärkeitä. Toivoa sopii, että uusia konkreettisia puurakentamishankkeita lähtee liikkeelle mahdollisimman pian uuden tiedon leviämisen ja ennakkoluulojen Espanjalaisarkkitehdit Efren Garcia Grinda ja Christina Diaz Moreno ovat suunnitelleet omaperäisen puurakennuksen Äijälänrannan asuntomessualueelle Jyväskylään. hälvenemisen kautta. Rakennusalalla muutokset ovat kuitenkin hitaita. Puutaloja Jyväskylän asuntomessuille Turun kaupungin vastaanoton isäntänä oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen. Jyväskylän seminaarissa yhtenä keskustelun aiheena oli vuoden 2014 asuntomessualue, jota suunnitellaan Jyväskylän Äijälänrantaan. Asuntomessualueelle on tavoitteena saada kokeellisen puurakentamisen kortteli, johon haetaan suunnitelmaa arkkitehtuurikilpailulla, Jyväskylän kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen kertoi. Kilpailulla etsitään suunnitelmaa, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa kekseliääseen ja uutta luovaan puunkäyttöön sekä energiaratkaisuihin. Tontinluovutuskilpailu kestää tämän vuoden marraskuuhun saakka. Seminaarissa vierailivat myös espanjalaiset arkkitehdit Christina Diaz Moreno ja Efren Garcia Grinda, jotka esittelivät asuntomessuille suunnittelemaansa Europan 6 -taloa. Arkkitehtuuriltaan omaperäisen rakennuksen suunnitelma perustuu CLT-ratkaisuihin. Tällä hetkellä suunnitelmalle etsitään yhteistyökumppaneita sekä talosta kiinnostunutta perhettä. Asuntomessujen lisäksi paikallista näkökulmaa seminaariin toi Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistyksen Reijo Pesonen, joka kertoi Saarijärvelle rakennettavasta ikäihmisten yhteisöllisestä puukerrostalosta. Turun seminaari oli osa kiertuetta Puurakentaminen on ekoteko -seminaari oli osa valtakunnallista roadshow-kiertuetta. Seminaarijärjestelyistä vastasivat Lounais- Suomen Puumiehet ry, Puumiesten Liitto ja Turun kaupunki. Puumiehet veivät rakentamisseminaarilaiset tutustumaan muun muassa Hirvensaloon Turun Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin, joka edustaa uutta ja upeaa puurakentamista. Toukokuussa 2005 vihitty arkkitehti Matti Sanaksenahon suunnittelema Ikthys-kappeli muistuttaa muodoltaan kalaa tai kumolleen käännettyä venettä. Ikthys tarkoittaa kreikan kielessä kalaa. 18 Puumies

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.

Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10. Onko sijoittaminen puurakentamiseen jotenkin erilaista? Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen 27.10.2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Omistajat: vakuutuksenottajat

Lisätiedot

Kimmo Järvinen. RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Oulu Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen. RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Oulu Kimmo Järvinen Kimmo Järvinen RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Oulu 31.3.2011 Kimmo Järvinen FINNISH WOOD RESEARCH OY Perustettu maalikuussa 2009. Osakkaina 14 Suomalaista puutuotealan eturivin

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

RunkoPES järjestelmä- teollisen puuelementtirakentamisen uusi suunta Puista Bisnestä Ylivieskassa 1.2.2011

RunkoPES järjestelmä- teollisen puuelementtirakentamisen uusi suunta Puista Bisnestä Ylivieskassa 1.2.2011 RunkoPES järjestelmä- teollisen puuelementtirakentamisen uusi suunta Puista Bisnestä Ylivieskassa 1.2.2011 1. Finnish Wood Research Oy esittely 2. Teollisen puuelementtirakentamisen yhteistutkimushanke

Lisätiedot

RAKENTAMISEN RATKAISUT

RAKENTAMISEN RATKAISUT RAKENTAMISEN RATKAISUT Puuinfo roadshow May 5, 2011 1 Johdatus kerrosrakentamiseen Esityksen sisältö Stora Enso Puutuotteet tarjonta CLT-rakennusmateriaalina Keski-Euroopan CLT-järjestelmä kerrostalorakenteet

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus. Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus Suomalais-Venäläinen Päättäjien Metsäfoorumi Ole Salvén, Metsäliiton Puutuoteteollisuus 21.10.2011 Puun laatu vaihtelee maantieteellisesti Arktinen Pohjoismainen Etelä-Ruotsalainen

Lisätiedot

Moderni puurakentaminen

Moderni puurakentaminen 13.4.2012 WoodAcademy -tapahtuma, Kouvola ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Moderni puurakentaminen Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma On kirjattu hallitusohjelmaan:

Lisätiedot

Puutuotealan Eurooppalaista ja Suomalaista yhteistutkimusta. Kimmo Järvinen. FWR Oy:n tutkimusseminaari Puupäivä 2010 Jouko Silen & Kimmo Järvinen

Puutuotealan Eurooppalaista ja Suomalaista yhteistutkimusta. Kimmo Järvinen. FWR Oy:n tutkimusseminaari Puupäivä 2010 Jouko Silen & Kimmo Järvinen Puutuotealan Eurooppalaista ja Suomalaista yhteistutkimusta Kimmo Järvinen FWR Oy:n tutkimusseminaari Puupäivä 2010 Jouko Silen & Kimmo Järvinen SISÄLTÖ 1. Puutuoteteollisuuden yhteistutkimus Suomessa

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Ajankohtaista puututkimuksesta. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle Puupäivät 27.11.2014

Ajankohtaista puututkimuksesta. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle Puupäivät 27.11.2014 Ajankohtaista puututkimuksesta FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle Puupäivät 27.11.2014 MISSIO FWR Oy tuottaa suomalaisten puutuotealan yritysten liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamisen mahdollistavia

Lisätiedot

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Kysely olemassa olevista puukerrostaloista

Lisätiedot

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Urbaania kerrosrakentamista

Urbaania kerrosrakentamista Rethink Construction Urbaania kerrosrakentamista Stora Enso Building and Living Building Solutions Industrial components Sawn goods Tuotteita rakentamiseen ja rakennusteollisuuden Komponentteja ikkunaovi-

Lisätiedot

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV!

121,6 III! PUUKAUPUNKI VII! IV VII! KESKUSTA. u VI VI. n. +123,7. Vuoreksen puistokatu I-II 40% n. +126,0 I-II 40% VII! 7 000 500 kl 1 III!-IV! 135 132,9 124,3 126 7 133,5 121 3 138 3 0 120 8 122,3 126 2 5 7 121,6 131,3 129 121,2 121,4 122 6 6 137 3 138 4 129,4 122,7 129 5 138 7 129 2! PUUKAUPUNK 122 8 122,3 120 9 - V 126 3 V! 126 4 V V! V 135

Lisätiedot

Rethink Construction. Urbaania kerrosrakentamista

Rethink Construction. Urbaania kerrosrakentamista Rethink Construction Urbaania kerrosrakentamista Stora Enso Building and Living Building Solutions Tuotteita rakentamiseen ja rakennusteollisuuden tarpeisiin Industrial components Komponentteja ikkunaovi-

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat!

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö. Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki. Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Puupäivät 2012, 29.12.2012 Helsinki Hyvät puupäivien 2012 osanottajat! Suomi kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen, ja meillä on runsaasti hyvälaatuista

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Olli Rojo, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Lappeenranta, 5.5.2011

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Olli Rojo, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Lappeenranta, 5.5.2011 Olli Rojo, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Lappeenranta, 5.5.2011 Metsäliiton Puutuoteteollisuus kuuluu Metsäliitto-konserniin Metsäliitto on 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni Liikevaihto 5 miljardia

Lisätiedot

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino

Puurakentamisen osaaminen. Kehitysasiantuntija Petri Heino Puurakentamisen osaaminen Kehitysasiantuntija Petri Heino Osaamiskartoitushanke Hankkeessa kartoitetaan: puurakentamisen kansallinen osaaminen sekä osaajat rakentamisen koulutuksen nykytila puurakentamisen

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy

Finnforest Kerrostalojärjestelmä Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Puukerrostalorakentamisen uudet ratkaisut Vaasa, 20.4.2011 Jari Viherkoski, Arkkitehtitoimisto HMV Oy Metsäliiton Puutuoteteollisuus kuuluu Metsäliitto-konserniin Metsäliitto on 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni

Lisätiedot

Kimmo Järvinen. Teollisuuden puurakentamisen kasvutavoitteet millainen on suunnittelijatarve? Helsinki 2.3.2011 Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen. Teollisuuden puurakentamisen kasvutavoitteet millainen on suunnittelijatarve? Helsinki 2.3.2011 Kimmo Järvinen Kimmo Järvinen Teollisuuden puurakentamisen kasvutavoitteet millainen on suunnittelijatarve? Helsinki 2.3.2011 Kimmo Järvinen 1. Finnish Wood Research Oy esittely 2. Rakentamista vai puutuoteteollisuutta

Lisätiedot

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015

Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Puun uudet käyttömahdollisuudet Markku Laukkanen KYAMK 4.3.2015 Palataan metsään Suomessa ennen: koskivoimaa, työvoimaa ja puuta Teknologia, osaaminen, osaajat ja pääomat tuotiin Nyt: kaikki ovat

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa

Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa Puutuoteteollisuuden ja puurakentamisen edistäminen Suomessa ja Kouvolassa vt. kaupunkikehitysjohtaja Aimo Ahti 17.3.2011 Aimo Ahti 0 Suomen tie! 17.3.2011 Aimo Ahti 1 Rakennemuutoksen ja ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

Puun tarjoamat mahdollisuudet suuriin rakennuksiin

Puun tarjoamat mahdollisuudet suuriin rakennuksiin Puun tarjoamat mahdollisuudet suuriin rakennuksiin Metsäliiton Puutuoteteollisuus 1 Sisältö Puukerrostalot Liike- ja teollisuusrakennukset Julkiset rakennukset Urheilurakentaminen Puu taipuu moneksi 2

Lisätiedot

Julkiset rakennukset puusta

Julkiset rakennukset puusta Julkiset rakennukset puusta RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Rakentamisen ekologinen jalanjälki kasvaa, ellei asialle tehdä mitään

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

MITÄ FWR TUTKII JA KEHITTÄÄ TULEVAISUUDESSA??

MITÄ FWR TUTKII JA KEHITTÄÄ TULEVAISUUDESSA?? myynnin uusi sukupolvi näkökulma MITÄ FWR TUTKII JA KEHITTÄÄ TULEVAISUUDESSA?? Puupäivä 2011 27.10.2011 Luottamuksellinen Kimmo Järvinen FINNISH WOOD RESEARCH OY Perustettu maalikuussa 2009. Osakkaina

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka

MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013. Sixten Sunabacka MSO KMO:n T&K työryhmässä 11.11.2013 Sixten Sunabacka Esityksen sisältö Metsäalan tilanne MSO:n yleistilanne MSO:n uudet hankkeet Metsäteollisuuden vienti Tammi- heinäkuun vienti oli 6,5 miljardia euroa

Lisätiedot

LIEKSAN PUUAKATEMIA -SEMINAARI

LIEKSAN PUUAKATEMIA -SEMINAARI LIEKSAN PUUAKATEMIA -SEMINAARI KOLILLA 11. 12.5.2011 11.5. Puun käytön laaja-alaistaminen 12.5. Ratkaisuja rakentamiseen onko puurakentaminen business? Valtakunnallinen puurakentamisen Road Show 2011 KE

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä

Uudet palomääräykset. rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA. 5.5.2011 Päivi Myllylä Uudet palomääräykset ja niiden vaikutus puun käyttöön rakentamisessa RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Esityksen sisältö Rakennusten

Lisätiedot

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä?

Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Puutuoteteollisuus jäänne vanhoilta ajoilta vai biotalouden ydintä? Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 7 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä

Lisätiedot

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen

Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen Suomalainen puukerrostalo Rakenteet, suunnittelu ja rakentaminen TEKIJÄT: Janne Tolppanen, arkkitehti Markku Karjalainen,

Lisätiedot

Puukerrostalorakentamisen haasteet ja mahdollisuudet kokemuksia valtakunnallisesta Moderni puukaupunki -työstä

Puukerrostalorakentamisen haasteet ja mahdollisuudet kokemuksia valtakunnallisesta Moderni puukaupunki -työstä Puukerrostalorakentamisen haasteet ja mahdollisuudet kokemuksia valtakunnallisesta Moderni puukaupunki -työstä Markku Karjalainen TkT, arkkitehti puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Nouseeko puurakentaminen?

Nouseeko puurakentaminen? Nouseeko puurakentaminen? Nikolai Sutyagin House, Arkangeli Henrik Heräjärvi Metsässä puhaltavat uudet tuulet -juhlaseminaari Mikkeli 11.9.2012 Historia Suomi asui ja asioi puutaloissa pitkälle 1900-luvulle

Lisätiedot

Puurakentaminen, energiatehokkuus ja lähilämpöverkot kuinka yhdistetään kaavoituksessa ja suunnittelussa?

Puurakentaminen, energiatehokkuus ja lähilämpöverkot kuinka yhdistetään kaavoituksessa ja suunnittelussa? Keskiviikko 27.10.2010 klo 13.25 13.45 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Biotalouden keskus, Joensuu Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa - hankeen

Lisätiedot

Puutuoteteollisuus osana metsäbiotaloutta

Puutuoteteollisuus osana metsäbiotaloutta Puutuoteteollisuus osana metsäbiotaloutta METSÄBIOTALOUS ROADSHOW 2013 / Kokkola 24.9.2013 Jaakko Lehto / Finnish Wood Research Oy 1. Puutuoteteollisuuden rooli metsäbiotaloudessa 2. Finnish Wood Research

Lisätiedot

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008

Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä. Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Puurakentamisen markkinat kotimaassa ja Venäjällä Juhani Marttila Lahti 13.11.2008 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Rakennusmarkkinat vuonna

Lisätiedot

Suomen tie!! 11.11.2011. Aimo Ahti 1

Suomen tie!! 11.11.2011. Aimo Ahti 1 Suomen tie!! Aimo Ahti 1 Rakennemuutoksen ja ilmastonmuutoksen hallinta KOUVOLA RAKENNEMUUTOKSEN ILMASTONMUUTOKSEN PROAKTIIVISESTI EKONOMIA HALLINTA ELINVOIMAISUUTT A TUKIEN EKOLOGIA PERINTEISESTÄ METSÄ-/

Lisätiedot

Puurakentamisen esteiden poistaminen Ohjelmakokonaisuus. Ympäristövaliokunta 2.12.2015, Matti Mikkola

Puurakentamisen esteiden poistaminen Ohjelmakokonaisuus. Ympäristövaliokunta 2.12.2015, Matti Mikkola Puurakentamisen esteiden Ohjelmakokonaisuus Ympäristövaliokunta 2.12.2015, Matti Mikkola Puutuoteteollisuus Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä Puuinfo SPY Hirsitaloteollisuus PPK Suomen Sahat Porrasvalmistajat

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Puurakentamisen RoadShow - Vantaa projektinjohtaja Reijo Sandberg reijo.sandberg@vantaa.fi Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot

Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot Verkostojen kartoittaminen Puu-Hubi-toimintamallin kehittämiseksi (2012-2015) Alueellinen yhteistyöverkosto, Puu-Hubi Puu-Hubi

Lisätiedot

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN

PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN PUUKERROSTALOJEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET SUOMESSA TERO VESANEN Sitoutumista jo 45 vuotta! (Tilastotietoa ajalta 1968 2012) - Liikevaihto yli 1,2 mrd - Puunhankinta 12,0 M k-m3 tukkia - Sahaustuotanto

Lisätiedot

Kerrostalorakentaminen Suomessa

Kerrostalorakentaminen Suomessa PUUKERROSTALORAKENTAMINEN PUUIDEA 2016 Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Tikkurila, Vantaa 17.3.2016 klo 9.30 10.00 Kerrostalorakentaminen Suomessa Markku Karjalainen Associate professor (rakennusoppi)

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011

Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö. Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Haastattelututkimus syksyllä 2011 Teollisen puurakentamisen uusi liiketoimintaympäristö Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa mm.: Miten rakennusalan

Lisätiedot

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja

CV 1 2 / 2 0 1 2 JORDAN TAINA HENKILÖTIEDOT YLEMPI KOULUTUS JATKO- OPINNOT TEHTÄVÄT. Sähköpostiosoite. Tärkeimmät oppiaineet ja HENKILÖTIEDOT Puhelin Sähköpostiosoite JORDAN TAINA 040 552 4846 YLEMPI KOULUTUS Tutkinnon nimi Tutkinnon nimi Arkkitehti 2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu, TKK Rakennusarkkitehti 1991 Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Hallituksen pj. Reijo Pesonen Saarijärven Omatoimi ry Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys www.omatoimi.fi Ikääntyvien elämisen tavoitteita Itsemääräämisoikeus Turvallisuus

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

832012 8.3.2012. Projektijohtaja Pertti Tamminen

832012 8.3.2012. Projektijohtaja Pertti Tamminen Puurakentamisen Roadshow Tampereella 832012 8.3.2012 Vuores Projektijohtaja Pertti Tamminen Vuores Hervanta hi h-tech t h highhigh Asuntomessut 2012 Pikkukaupungin elämää luonnon kainalossa 5.9.2011 Isokuusi

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta. Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 Lappeenranta Timo Lehtoviita, Saimaan amk Puurakentamisen koulutusroadshow 2013 7.45 Kahvi 8.00 Tilaisuuden avaus puheenjohtaja lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kehittyvä puukerrostalon

Kehittyvä puukerrostalon Kehittyvä puukerrostalon toteutusprosessiurakoitsijan näkökulma Puun loppukäyttö ja puurakentaminen, T&K-päivä 25.1.2017 Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan

Lisätiedot

Puun ympäristöimago rakentamisessa

Puun ympäristöimago rakentamisessa Puun ympäristöimago rakentamisessa Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus 1 18/02/2010 Liiketoimintaympäristömme 2 18/02/2010 Puun ekologiset vahvuudet Eri rakennusmateriaalien vertailussa puurakenteet

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda. FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda FINNISH WOOD RESEARCH OY TkT Topi Helle 27.11.2014 Puutuoteteollisuuden tutkimuksen agenda - Edellinen tutkimusagenda on tehty 2008 - Hyvä, mutta edellyttää päivitystä

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

Tutkimuspäivä

Tutkimuspäivä Tutkimuspäivä 31.8.2016 Puutuoteteollisuus Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä (2015) Puuinfo SPY Hirsitaloteollisuus PPK Suomen Sahat Porrasvalmistajat Puutuotejaos Rakennusteollisuus Lämpöpuu Liimapuu

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta. Matti Mikkola

Puutuoteteollisuuden edunvalvonta. Matti Mikkola Puutuoteteollisuuden edunvalvonta Matti Mikkola Neljä numeroa Puutuoteteollisuudesta Tuotannon bruttoarvo 6,5 Mrd Työllisyys 30 000 Viennin arvo 2,5 Mrd Puun käyttö 26 Mm 3 Kolme yhtälöä Biotaloudesta

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät

Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät PUUNET Teemakoulutus: Massiivipuurakenteiden hyödyntäminen julkisessa ja kerrostalorakentamisessa Pe 23.9.2016 klo 12.00 16.00 Ympäristötalo, Solistinkatu 2, OULU Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Sisällys. [9, Metsä Wood] [10, RunkoPES]

Sisällys. [9, Metsä Wood] [10, RunkoPES] 1 2 Sisällys Kerrostalon jäykistys yleensä Esimerkki kohteiden jäykistys Pilari-palkkirunko, mastopilarijäykistys Puuviikki, Helsinki Pystyrunko, levyjäykistys (mastoseinäjäykistys) Kivistö, Vantaa CLT-tilaelementti,

Lisätiedot

Kimmo Järvinen. RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Seinäjoki 4.5.2011 Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen. RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Seinäjoki 4.5.2011 Kimmo Järvinen RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Seinäjoki 4.5.2011 FINNISH WOOD RESEARCH OY Perustettu maalikuussa 2009. Osakkaina 14 Suomalaista puutuotealan eturivin yritystä: Finndomo Oy,

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Puurakentaminen ja kestävä kehitys. Puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila 31.5.2011, Vaasan Rotaryklubi

Puurakentaminen ja kestävä kehitys. Puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila 31.5.2011, Vaasan Rotaryklubi Puurakentaminen ja kestävä kehitys Puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila 31.5.2011, Vaasan Rotaryklubi KOKO: Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen Talotehtaat Heikius Hus Oravais Talo

Lisätiedot

Mestaruussarjaan 9.12.2010

Mestaruussarjaan 9.12.2010 Kainuu Maakuntasarjasta Mestaruussarjaan Ota Koppi seminaari 9.12.2010 Eastwood Vuonna 2008 elokuussa startannut monimaakunnallinen puutuotealan kehittämisohjelma Mukana 4 maakuntaa Kainuu (Kainuun Etu

Lisätiedot

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Avoin kaikille Rakennusten elinkaarimittarit: Elinkaaren hiilijalanjälki annetuista energia- ja materiaalitiedoista EN-15978-standardin

Lisätiedot

Terve kunta rakentuu puulle

Terve kunta rakentuu puulle Terve kunta rakentuu puulle 7.3.2017 Sami Typpö, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Building Solutions Stora Enso lyhyesti Uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden ratkaisuiden

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 Puurakentamisen tutkimustarpeita Jouni Hakkarainen, T&K johtaja Metsä Wood, Rakentamisen ja teollisuuden tuotteet 9.12.2015 Puurakentamisen tutkimustarpeita Järjestelmäkehitys:

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Hallituksen pj. Reijo Pesonen Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys Puupäivä 11.11.2010 www.omatoimi.fi Oma tausta Yleishyödyllisten rakennuttajayhtiöiden toimitusjohtajana

Lisätiedot

Puurakentamisen osaamisen kipupisteet. Puupäivillä 2010 Kehitysasiantuntija Petri Heino

Puurakentamisen osaamisen kipupisteet. Puupäivillä 2010 Kehitysasiantuntija Petri Heino Puurakentamisen osaamisen kipupisteet Puupäivillä 2010 Kehitysasiantuntija Petri Heino Pohj.-Karjalasta energiatehokkaan puurakentamisen edelläkävijä Puurakentamisen koordinaatiohanke: 1) Puurakentamiseen

Lisätiedot

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O

R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n. J a n n e T o l p p a n e n S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O S U O M A L A I N E N P U U K E R R O S T A L O R a k e n t e e t, s u u n n i t t e l u ja r a k e n t a m i n e n J a n n e T o l p p a n e n Markku Karjalainen, Tero Lahtela, Mikko Viljakainen 1 JOHDANTO

Lisätiedot

PUUARKKITEHTUURIN JA PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN SUOMESSA

PUUARKKITEHTUURIN JA PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN SUOMESSA PUUARKKITEHTUURIN JA PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN SUOMESSA 42. PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA MAASTOJAKSO 10.5.2017 KIMMO LYLYKANGAS ARKKITEHTI SAFA ARKKITEHTUURITOIMISTO KIMMO LYLYKANGAS OY PUURUNKOISTEN RAKENNUSTEN

Lisätiedot

METSÄ WOOD KERROSTALO- JÄRJESTELMÄ

METSÄ WOOD KERROSTALO- JÄRJESTELMÄ METSÄ WOOD KERROSTALO- JÄRJESTELMÄ Tehokkaaseen kerrostalotuotantoon ja viihtyisään asumiseen Kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten ja ilmastonmuutoksen aikana on tärkeää kiinnittää huomiota oikean rakennusmateriaalin

Lisätiedot

HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ

HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ HONKASUON EKOTEHOKAS KAUPUNKIKYLÄ Puurakentamisen RoadShow 15.2.2012 Suvi Tyynilä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Kuninkaantammi-projekti VANTAA KUNINKAANTAMMI 5 000 asukasta PITKÄKOSKI MYYRMÄKI

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Metsähallitus / Pilke Cafe 360 o -tilaisuus Ke 7.4.2016 klo 18.00 19.30 Malmitalo Ala-Malmin tori 1, Malmi, Helsinki Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Markku Karjalainen Associate professor

Lisätiedot

TUTKIMUS PUUTUOTETEOLLISUUDESSA

TUTKIMUS PUUTUOTETEOLLISUUDESSA TUTKIMUS PUUTUOTETEOLLISUUDESSA Tulevaisuusfoorumi: Innovaatioita puusta Kouvola 11.11.2011 Kimmo Järvinen Kimmo Järvinen Puutuoteala on Euroopassa tärkeämpi kuin sellu- ja paperiteollisuus Puutuoteteollisuudessa

Lisätiedot

Julkinen puurakentaminen tilaajan näkökulmasta

Julkinen puurakentaminen tilaajan näkökulmasta Julkinen puurakentaminen tilaajan näkökulmasta Case Lusto ja Haltia Timo Kukko Nuuksiokeskus Oy / Suomen luontokeskus Haltia Puurakentaminen on hieno mahdollisuus julkiselle rakentamiselle Rakennus on

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

MITÄ UUSI PUURAKENTAMISEN OHJELMA ANTAA?

MITÄ UUSI PUURAKENTAMISEN OHJELMA ANTAA? Puurakentamisen kehittämisohjelma KITEE 17.12.2010 MITÄ UUSI PUURAKENTAMISEN OHJELMA ANTAA? HARRI VÄLIMÄKI JOENSUUN TIEDEPUISTO OY Puurakentamisen kehittämisohjelma Näkökulmia puurakentamiseen Rakentamisen

Lisätiedot

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Puurakentamisohjelma Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Hallitusohjelma Puurakentamisen edistämistä toteutetaan osana hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut painopistealueen, Puu liikkeelle

Lisätiedot

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma

Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Matalaenergia ja passiivirakentaminen - taloteollisuuden näkökulma Pientaloteollisuus ry Tavoitteet, suunta ja mahdollisuudet Määritelmien selkeyttäminen ja määritelmiin sisältyvät haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa

Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa Uudet palomääräykset laajentavat puun käyttömahdollisuuksia sisäja ulkopinnoissa PUUPÄIVÄ 27.10.2011 Esityksen sisältö Palomääräysuudistuksen taustaa Puun käyttö sisä- ja ulkopinnoissa Suurimmat erot aikaisempiin

Lisätiedot

20.5.2015 TERO VESANEN MODERNIT PUUKOULUT (TEM)

20.5.2015 TERO VESANEN MODERNIT PUUKOULUT (TEM) PÖLKKY OY KUUSAMO HIRSITALOT OY VVR WOOD OY PÖLKKY Perustettu 1968 Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja Liikevaihto yli 150M, vientiin n. 100M Sahaus n. 630 000m3, höylätavaraa 130 000m3, kyllästettyjä

Lisätiedot

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen

LVL by Stora Enso. Syysriihi Puu ja Bioenergia , Jyväskylä. Jaakko Huovinen LVL by Stora Enso Syysriihi 2017 Puu ja Bioenergia, Jyväskylä Jaakko Huovinen Stora Enso lyhyesti Stora Enso vastaa maailmanlaajuisiin megatrendeihin Suuret, maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset vaikuttavat

Lisätiedot

Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa

Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa Puuarkkitehtuurin ja rakentamisen edistäminen Suomessa Katja Lähtinen (Prof. liiketalous, erityisalana puurakentaminen) Vaasan yliopisto, markkinoinnin yksikkö Päättäjien Metsäakatemian maastojakso 13.-15.9.2017

Lisätiedot

Espoo rakentaa puusta. Puupäivä 28.11. 2013 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Espoo rakentaa puusta. Puupäivä 28.11. 2013 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Espoo rakentaa puusta Puupäivä 28.11. 2013 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Puurakentaminen on tulevaisuutta Espoon, TEM:n ja Aalto-yliopiston yhteistyösopimus. Tarkoituksena on edistää merkittävästi

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

www.finnforest.com www.late.net www.finnforest.com www.woodproducts.upm-kymmene.com www.spu.fi www.vierumaenteollisuus.fi www.woodfocus.

www.finnforest.com www.late.net www.finnforest.com www.woodproducts.upm-kymmene.com www.spu.fi www.vierumaenteollisuus.fi www.woodfocus. Liikunnan harrastaminen ansaitsee arvoisensa puitteet. Esitteeseen koottujen puurakenteisten esimerkkikohteiden kautta voit kokea puurakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan (VTT Rakennustekniikka

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009

Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus. Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuuden Tulevaisuus Hannu Kasurinen 7.5.2009 Puutuoteteollisuus liiketoimintana Puutuotteet > 400 mrd EUR liiketoiminta maailmanlaajuisesti Sahateollisuus 50 mrd EUR trendikasvu 1-2%/a, monissa

Lisätiedot

Urbaania kerrosrakentamista

Urbaania kerrosrakentamista Urbaania kerrosrakentamista Building and Living Puurakentamisen RoadShow 2013 Sisällys yrityksenä Rakentamisen ratkaisut Referenssit yrityksenä lyhyesti on paperi-, biomateriaali-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden

Lisätiedot

CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta

CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta CLT-rakenteetsuunnittelun näkökulmasta MHM = MassivHolzMauer josta käytännössä markkinoilla vain yksi tuotemerkki jota voi vapaasti soveltaa hyvinkin räätälöityihin rakenneratkaisuihin naulaamalla ristikkäin

Lisätiedot