Suomi askelta lähempänä monikerroksisia puurunkoisia rakennuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi askelta lähempänä monikerroksisia puurunkoisia rakennuksia"

Transkriptio

1 Suomi askelta lähempänä monikerroksisia puurunkoisia rakennuksia Puukerrostalohype Ritva Varis Suomi on kerrostalomaa, jonka kerrostalot on rakennettu muusta kuin puusta. Uudet rakennusmääräykset lopultakin mahdollistavat aiempaa joustavamman puukerrostalorakentamisen. Muutoksen noste tuntuu ja näkyy jo. Puuala kehittää ja esittelee uusia ratkaisujaan silminnähden innokkaasti. voimistuu puurakentaminen on ekoteko Jan Vapaavuori: Pallo teollisuudella ja rakentajilla Stora Enso Puumiesten ja Turun kaupungin järjestämän Puurakentaminen on ekoteko - seminaarin ajoitus osui naulan kantaan. Päivää ennen tapahtumaa asuntoministeri Jan Vapaavuori allekirjoitti uudet palomääräykset ja viikkoa aiemmin uudet energiamääräykset. Eilen allekirjoittamani palomääräysten muutokset lisäävät merkittävällä tavalla puurakennusten suunnittelun joustavuutta ja parantavat puurakentamisen kehittymisen toimintaedellytyksiä, Vapaavuori totesi puheenvuorossaan. Vapaavuoren mukaan ohjelmia ja tahtoa ei ole puuttunut tähänkään asti. Lipposen I hallituksesta alkaen puun käytön edistäminen on kirjattu hallitusohjelmiin. Vapaavuori asetti vuoden 2009 lopulla työryhmän selvittämään puurakentamisen asemaa rakentamismääräyksissä. Työryhmän esitys mahdollistaa aina 8-kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen. Pääsääntöisesti kaikissa 3 8-kerroksisissa puurunkoisissa rakennuksissa on oltava automaattinen sprinklerlaitteisto. Kerrostaloilta edellytetään lisäksi rakenteellisia ratkaisuja, jotka hidastavat palon kehittymistä. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen löydettyihin ratkaisumalleihin, jotka luovat olennaisesti aiempaa paremmat edellytykset puurakentamiselle ja takaavat samalla korkean henkilöturvallisuuden, mitä on pidetty kaiken rakentamisemme peruslähtökohtana, ministeri totesi tyytyväisenä. Hän korosti, että näin puurakentamisen kehittäminen ei jää kiinni ainakaan rakentamismääräysten puurakentamiselle asettamista esteistä. Rakentamista koskevien palomääräysten muutosvalmistelu käynnistettiin minis- Asuntoministeri Jan Vapaavuori esiintyi seminaarissa välittömästi uusien rakennusmääräysten vahvistamisen jälkeen. teriössä välittömästi työryhmän ehdotusten pohjalta. Uudet rakentamista koskevat palomääräykset annettiin 6.4. ja ne tulivat voimaan puurakentamista koskevien helpotusten osalta jo Uudisrakennusten energiatehokkuutta koskevia määräyksiä on kiristetty kahteen otteeseen. Vuonna 2008 annetut määräykset tulivat voiman 2010 ja aiempaan tasoon nähden niiden kiristys oli noin 30 %. Viime viikolla allekirjoittamani määräykset tulevat voimaan heinäkuussa Nämä määräykset kiristävät energiatehokkuutta edelleen noin 20 % ja pitävät sisällään siirtymisen rakennusten kokonaisenergiankulutuksen määrittämiseen, jolloin huomioon otetaan myös luonnonvarojen kulutus rakennusten tarvitsemassa sähkön ja lämmönkulutuksen tarkastelussa. Mainitut, uusia rakennuksia koskevat säädösmuutokset muodostavat merkittävän väliaskeleen kohti Euroopan yhteistä sitoumusta lähes nollaenergiarakentamisesta 2020-luvulla, Vapaavuori painotti. Yleisen käsityksen mukaan puukerrostalojen rakentamisen läpimurto vaatii vielä suuria t&k-panostuksia sekä laaja-alaista innostusta ja sitoutumista kaikilta alan toimijoilta. Puurakentaminen ei tänä päivänä menestyäkseen voi olla kansallisromantiikkaa, vaan sen tulee olla bisnestä. Puurakentamisen kehityksen kannalta tämä huomio on avainasemassa. Tavoitteena tulee olla, että puurakentaminen on toimintana yhtä tavallista, standardoitua ja luotettavaa kuin muukin rakentaminen. Vain tätä kautta, kysyntälähtöisesti, uusi puukerrostalorakentamisen toimiala voi todella lähteä kasvu-uralle, Vapaavuori muistutti seminaariväkeä. Pallo on nyt teollisuudella ja rakentajilla, unohtamatta erinomaisen keskeisessä asemassa olevia rakennuttajia! Puun kehittyvä asema ei monista suosiollisista edellytyksistä huolimatta jatkossakaan toteudu itsestään, vaan se vaatii kovaa ja määrätietoista työtä monilta eri toimijoilta. Suomen rakentamismääräyskokoelma ja E1-perustelumuistio osoitteessa Puumies

2 puurakentaminen on ekoteko Eri-ikäisen puurakentamisen esimerkkejä löytyy Turun keskustan kaupunkikuvasta runsain mitoin. Markku Karjalainen: Nyt pitää päästä kilpailukykyisesti 8 kerrokseen saakka! Päivää ennen Turun rakentamisseminaaria vahvistetut uudet palomääräykset saivat Markku Karjalaisen kysymään rakentamisen ja puualan asiantuntijoilta: mikä puukerrostaloissa epäilyttää, mitä tarvitaan? Palomääräysten syyksi ei saa enää puun vieroksumista laittaa! Nyt pitää päästä kilpailukykyisesti aina 8 kerrokseen saakka! hän patisti niin puualaa kuin rakennusurakoitsijoitakin kerrostalorakentamiseen. Tosiasia on, että puun käytön lisäämiseen löytyy mahdollisuuksia vain monikerrosrakentamisessa. Puurunko on jo 99 %:ssa vapaa-ajan rakennuksista ja 83 %:ssa pientaloista. Kerrostaloissa se on vasta alle yhdessä prosentissa, Karjalainen totesi tylyn tosiasian. Karjalainen jos kuka tuntee maamme puutalotilanteen. Ei liene montaakaan kuntaa, missä hän ei ole käynyt puhumassa asiasta. Omien laskujensa mukaan esitelmiä on pidetty toistatuhatta ja lisää kysytään Tanskaa myöten. Sitä ennen on vietävä läpi Kolille päättynyt Puurakentamisen roadshow FAKTAA Turun Linnanfältin vaiheet Ensimmäiset Moderni puukaupunki -kontaktit 1998; tavoitteena esimerkkialueen etsintä Turusta Linnanfältin aluetta tarjottiin yhdeksi valtion puurakentamisen edistämisohjelman ( ) pilottikohteeksi 2004 Ideointisuunnittelu, kolme diplomityötä 2005 (OY, TTY, TKK) Asemakaavaluonnos hyväksyttiin Tontinvarauskilpailu Workshop-puutoteutuksen määrittelystä , jonka pohjalta syntyi Yhteinen sävel Alue rakennuskieltoon , jotta alueelle saadaan kaavoitusrauha. Rakentaminen? kolmellatoista paikkakunnalla, joista yksi oli Turku. Aiempien määräysten mukaisesti oli mahdollista rakentaa korkeintaan 4-kerroksisia puurunkoisia rakennuksia. Puukerrostaloja on rakennettu vuoden 1997 jälkeen kahdeksalle paikkakunnalle yhteensä 31 kappaletta. Niissä on 517 asuntoa. Rakenteilla on lisää seitsemän taloa, joihin tulee 140 asuntoa, Karjalainen summasi tämänhetkistä saldoa. Ennusteiden mukaan vuonna 2011 uskotaan päästävän jälleen yli uudisasunnon vuosivauhtiin. Uudisasuntotuotannosta hieman vajaa puolet on pientaloja eli omakotitaloja ja paritaloja. Odotukset puukerrostaloista ovat korkealla. Luvun viivan alla pitäisi kasvaa ja käyrät nousta kohti taivasta. Seuraavat Suomen puukerrostalokohteet ovat Turun Linnanfältti, Saarijärven senioripuukerrostalo, Kouvolan E2-kilpailun voittajatyö Kuusankoskella ja Kiteen sekä Mikkelin hankkeet. Myös Rauman Papinpeltoon, Ylivieskan Taanilan alueelle, Joensuun Penttilänrantaan, Marja-Vantaalle sekä Tampereen Vuorekselle on suunnitelmat pitkällä, Karjalainen luetteli kohteita. Suurin näistä on Turun Linnanfältti, joka on mittakaavaltaan kerrosneliömetriä. Karjalaisen mukaan Turun Linnan kupeeseen tuleva Linnanfältti on merkittävin puurakentamiskohde Moderni puukaupunki -hankkeessa tällä hetkellä Suomessa. Hän antoikin Turun kaupungille kiitosta siitä, että tontinvarauskilpailu ja kaavaluonnos toteutettiin Turussa viisaasti, jolloin rakennusoikeutta ei rajoitettu kaavaluonnoksessa ja näin mahdollistettiin kilpailun laadukkuus. Tulokset olivat Karjalaisen mielestä erinomaiset. Kaupungin virkamiehet ovat määrätietoisesti edistäneet puurakentamishanketta tahollaan. Prosessi on kuitenkin ollut Turussakin pitkä, kuten lähes kaikissa muissakin vastaavissa kohteissa. Tällä hetkellä Linnanfältti on rakennuskiellossa vuoden 2012 loppuun asti. Kaupunginhallitus päätyi ratkaisuun, kun eräs tontinomistajista ilmaisi halunsa korkeampiin rakennuksiin kuin kaavaluonnoksessa oli suunniteltu. Uskon, että Linnanfältti tulee toteutumaan lähitulevaisuudessa, Markku Karjalainen päätti esityksensä toivoen, että puuala pääsisi rakentamaan ja toteuttamaan uusia ratkaisujaan nopeasti. Tavoitteena hankkeissa on jatkossakin projektimuotoinen toteutusmalli. Ritva Varis TkT, arkkitehti Markku Karjalainen työskentelee Puuinfo Oy:ssä valtakunnallisen Moderni puukaupunki -hankkeen ( ) projektipäällikkönä sekä toimii Puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosenttina Oulun yliopistossa. 14 Puumies

3 Puurakennus sijoituskohteena Ympäristökysymykset ovat vahva trendi. Puu mielletään terveelliseksi ja hyväksi materiaaliksi. Sillä on hyvä imago ja hyvä brändi, totesi toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen Eterasta Turun seminaarissa. Se ei kuitenkaan vielä riitä siivittämään puurakentamisen suosiota. Tarkkosen mukaan taloudellinen rakentaminen edellyttää laajoja investointeja valmistuksessa ja rakentamisen prosessien kehittämistä. Etera hakee sijoituksilleen vakaata ja kilpailukyistä tuottoa. Tarkkonen korostaa, että sijoitustuotto on kiinni elinkaaresta eli siitä, mitä tapahtuu sijoituksen arvolle. Käynnissä oleva Viikin puukerrostalohanke Helsingissä on Eteralle tällainen asuntosijoituskohde. Sijainti on hyvä ja asunnoilla on kova kysyntä, hän painotti. Kohde ei ole Eteralle koerakennuskohde. Metsäliiton puuelementtitekniikka antaa uskottavan lähtökohdan puurakentamisen liiketoimintaan. Metsäliitto ja Peab ovat kumppaneita, joiden kanssa sijoittaja uskaltaa lähteä hankkeeseen. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että rakennetaan normaaleja, hyviä kaupunkiasuntoja eikä kansallisromantiikkaa, Tarkkonen korosti. Hannu Tarkkonen korosti valinnoissa materiaalin uusiutuvuutta sekä eko- ja energiatehokkuutta. Etera on Green Building Council Finlandin jäsen. Uusille toimisto- ja liikerakennuskohteille olemme jo hakeneet ja haemme jatkossa ympäristösertifiointia, hän kertoi. Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen jatkoi puhumalla hiilijalanjäljestä. Tunnetusti puurakenteet ovat hiilinieluja Puurakenteiden valmistus kuluttaa huomattavan vähän luonnonvaroja. Puurakenteista saadaan enemmän energiaa kuin niiden valmistukseen tarvitaan, hän summasi puun etuja. Energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen tukee puun käytön lisäämistä. Kehityskulku tulee olemaan seuraava: vuonna 2012 uudisrakentamisen energiatehokkuuden parantaminen noin 20 prosenttia, 2013 materiaalitehokkuuden ensimmäiset mallit, 2015 kokonaisenergia-tehok- Lars Stehn Hannu Tarkkonen Jouni Koiso-Kanttila kuutta prosenttia parantavat määräykset, 2016 energiatehokkuuden, toimivuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen, 2017 materiaalitehokkuus rakentamissäädöksiin ja 2019 lähes nollaenergia-rakentaminen julkisissa kohteissa. Ruotsin mallissa korostuu määrätietoisuus Suomessa on usein pohdittu, montako vuotta me olemme jäljessä ruotsalaista puukerrostalobuumia. Vastauksia löytyi Luulajan teknillisen yliopiston professorin Lars Stehnin esitelmästä, jossa hän kuvasi sikäläistä puurakentamisen kehitystyötä. Stehnin mukaan määrätietoinen ja järjestelmällinen kehitystyö on tuottanut suurelta osin tuloksen, jossa Ruotsissa tällä ollaan. Lähtökohtana voidaan pitää vuonna 1997 käynnistettyä neljää t&k-ohjelmaa. Sitä ennen kuitenkin teollisen puutalovalmistuksen pohja luotiin jo 1950-luvulla. Vuonna 2002 perustettiin kansallinen puurakentamisen strategiakomitea, jonka työn pohjalta vuonna 2005 käynnistyi Ruotsin puurakentamiskanslia (Sveriges Träbyggnadskansli). Vuonna 2010 käynnistyi Trästad ohjelma, jossa pyritään neljän maakunnan alueella kehittämään edelleen puuhun perustuvia rakennustekniikoita, Stehn kuvasi kehityskulkua korostaen kuitenkin, että jokaisella maalla on oma kontekstinsa, jonka mukaan toimitaan. Mukana Trästadt ohjelmassa on 16 kuntaa: Växjö, Västervik, Eksjö, Skövde, Borås, Trollhättan, Mora, Orsa, Falun, Älvdalen, Rättvik, Umeå, Lycksele, Skellefteå, Piteå ja Kalix. 15 vuodessa puukerrostalojen osuus Ruotsissa on kasvanut nollasta 20 prosenttiin. Samanaikaisesti puutalojen kerrosluku on noussut yhdestä kahdeksaan, Lars Stehn kuvasi kehitystä. Puukerrostalorakentamisessa on käytössä kolme eri menetelmää: pilari-palkkimenetelmä, puu- ja I-palkkimenetelmä (esim. Masonite) sekä tilaelementtimenetelmä, jota käytetään eniten. Mitä osaamista ala tarvitsee? Koska puurakentamisen tila muulta kuin pientalojen osalta on vaatimatonta, on myös koulutuksen tila samoin vaatimatonta. Professori Jouni Koiso-Kanttila Oulun yliopistosta totesi, että koulutuksen suunnittelu määrällisesti ja laadullisesti on vaikeaa, koska aikajänne on pitkä ja ennakointi haastavaa. Puurakentamisen koulutuksesta on puhuttu paljon puuohjelmien yhteydessä, ja sitä on vuosien aikana lisättykin oppilaitoksissa, mutta Koiso-Kanttilan mukaan tällä hetkellä alalle ei anneta tarpeeksi koulutusta, jotta se voisi kehittyä ja päinvastoin: koulutusta ei kannata antaa, koska ala ei kehity. Siirryttäessä kasvavaan puukerrostalorakentamiseen tarvitaan lisäkoulutusta monella sektorilla. Rakennesuunnittelijoiden AA-pätevyyksiä maassamme on 286 suunnittelijalla, joilla kaikilla on betonirakenteiden suunnittelupätevyys. Puurakenteiden suunnitteluun on vain 29 suunnittelijalla AA-pätevyys, Jouni Koiso-Kanttila kertoi. Hän nimesi erityistä lisäkoulutustarvetta olevan rakenteiden suunnittelussa EC5:n periaatteilla, monikerroksisten puurakennusten jäykistyksessä, rakenteissa ja teollisissa valmisosissa, energiatehokkuudessa (lämmöneristyksessä), kosteudenhallinnassa, vedeneristyksessä, palokysymyksissä, ääneneristyksessä, puurakenteiden tuotantotekniikassa ja suunnitteluohjelmistojen hallinnassa. Arkkitehtuurikoulutusta annetaan kolmessa yliopistossa: Aalto-yliopistossa Otaniemessä, Tampereen teknillisessä yliopistossa sekä Oulun yliopistossa. Rakentamistekniikan koulutusta järjestetään Otaniemen ja Tampereen lisäksi 18 ammattikorkeakoulussa. Puutekniikan koulutusta on Otaniemen lisäksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä neljässä ammattikorkeakoulussa. puurakentaminen on ekoteko Puumies

4 puurakentaminen on ekoteko Metsäliiton Puutuoteteollisuus Suomalaisen puuteollisuuden uudet lippulaivat ovat upeita rakennuksia. Metropol Parasol keskellä Sevillaa on toteutettu Finnforestin Kertoratkaisuilla (kuva yllä). Bridport House Lontoossa on CLT-runkoinen puukerrostalo, jota Janne Manninen esitteli Turun seminaarissa (oik.). Ritva Varis Teollisuus vastaa kehitystyöllä Jotta Suomi ei olisi jäämässä jälkeen puukerrostalorakentamisen osaamisessa, ovat yritykset panostamassa vahvasti tälle alueelle. Yhteistutkimuksesta vastaava FWR (Finnish Wood Research) Oy on käynnistänyt useita tutkimushankkeita, joilla vahvistetaan osaamista, tietämystä ja kilpailukykyä puurakentamisessa. Meiltä puuttuvat toistaiseksi toimivat ratkaisut kerrostalo- ja julkiseen rakentamiseen, toimitusjohtaja Kimmo Järvinen FWR:stä kuvasi tilannetta. Meneillään olevia tutkimushankkeita ovat: Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimusohjelma TEPUTU, Biopohjaisten puun käsittelykemikaalien ja komposiittien kehittäminen Bio- PUU, Uusien palveluliiketoimintakonseptien kehittäminen puutuoteteollisuudelle ServePUU, Puupohjaisten sisustustuotteiden, järjestelmien ja palveluiden kehittäminen UrbanWood sekä Puutuotteiden kierrätysliiketoiminnan kehittäminen DE- MOWOOD. Tutkimussalkun arvoksi on tälle vuodelle budjetoitu 3,5 miljoonaa euroa, Järvinen kertoi. Puurakentamisen intohimoinen puolestapuhuja Mikko Peltovirta (edessä) avasi Turun seminaarin. TEPUTU-hankkeessa rakennetaan puuelementtirakentamiselle RunkoPES-standardia. Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyvät RunkoPES määrittelyt. Puurakentamiseen tarvitaan avoin puuelementtirakentamisen teollisuusstandardi RunkoPES, jonka ratkaisut viedään rakentamisen PuuBIM-tuotetietomallityökaluihin. FWR Oy:n osakkaina on 14 yritystä: Finndomo Oy, Huonekalutehdas Korhonen Oy, Raute Oy, Versowood Oy, Ekovilla Oy, Jartek Oy, Penope Oy, Metsäliitto osuuskunta, Ruukki Group Oyj, Stora Enso Wood Products Oy ja Tikkurila Oyj. Puukomposiiteilla terästäkin suurempi lujuus Moderneilla puukomposiiteilla saavutetaan korkeat rakenteet ja pitkät jännevälit, totesi johtaja Mika Kallio Metsäliiton Puutuoteteollisuudesta. Hän korosti, että uudet normit ja laatuvaatimukset edellyttävät puukomposiittien käyttöä. Sahatavaralla ei voida enää sellaisenaan ratkaista tulevaisuuden tarpeita puurakentamisessa, Kallio sanoi, sillä suuremmat rakenteet voidaan saavuttaa ainoastaan liimatuilla puukomposiiteilla. Pientalorakenteiden ulkopuolella järeät rakenteet vaativat teknisesti hyvin suorituskykyisiä tuotteita. Puukomposiiteilla saadaan terästäkin suurempi lujuus suhteessa materiaalin painoon, Mika Kallio muistutti puun erinomaisista lujuusominaisuuksista. Puukomposiiteilla tarkoitetaan liimaamalla koottuja puurakenteita. Liimapuu- ja kertopuurakenteet voidaan toteuttaa yhtenä kappaleena helposti yli 30 metriä pitkinä. Palkkirakenteet voivat olla yli 2,5 metriä korkeita. Myös puurungot sekä välipohja- ja kattoelementit toteutetaan puukomposiittien avulla. Liitostekniikka voidaan viedä teräsrakenteista tuttujen ratkaisujen tasolle, metalliset liitososat ovat yleisiä, Kallio 16 Puumies

5 Painekyllästykseen Wolmanit CX, Euroopan menestyksekkäin tuoteryhmä uudensukupolven puunsuoja-aineita. Wolmanit ProColor, ainutlaatuinen yhdistelmä väriaineita antaen puulle tasaisen ruskean värin. Wolman Puunsuojaus We take care of your wood BASF Oy Wolman Division P O Box Kuusankoski/Finland Phone: Fax: Web: Käytä tuotetta turvallisesti. Lue aina tuoteseloste ennen kayttöönottoa. selosti mahdollisuuksia. Lisäksi järeillä puurakenteilla on saavutettavissa yli 60 minuutin palonkestävyys. Kallion mukaan jalostusarvon lisäys ja uudet markkinat syntyvät tuoteosakaupan avulla. Hän painotti myös puurakenteisten tuoteosien suunnittelun ja urakoinnin merkitystä. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan rakenteiden pitkä elinkaari kaikissa olosuhteissa. Tuoteosan toimittaja vastaa paitsi omista tuotteistaan, myös sen mitoituksesta ja soveltuvuudesta. Tähän liittyy yleensä tarve teknisiin kokeisiin ja mittauksiin rakenteiden kokonaistoimivuuden varmistamiseksi, hän totesi. Suomessa yleisin kauppamuoto YSE (yleiset sopimusehdot) määrittelee pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan vastuut sekä velvoitteet. Tavanomaisesti tuoteosatoimittaja sitoutuu kahden vuoden takuuaikaan ja kymmenen vuoden kokonaisvastuuseen toimituksensa osalta. Mika Kallion mukaan on tärkeää tunnistaa muutos siitä, miten rakennusprojekteissa tehtävä työ on siirtynyt vahvasti työmailta teolliseen esivalmistukseen. Rakennusliike ei rakenna, se manageroi toimijoita. Tästä syystä puualan standardisointi on erittäin tarpeellista. Tällä hetkellä Finnforestin valmiista järjestelmätuotteista löytyy sekä puurunkoratkaisut, suuret kattoratkaisut että shell core - ratkaisut asunto- ja toimitilarakentamiseen. Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuivat mm. Turun asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen (vas.) ja toimitusjohtaja Mika Airaksela Rakennusliike Reposesta, joka on Heinolan kaupungin, Versowood Oy:n ja Koskisen Oy:n kanssa rakennuttajana Vierumäelle rakennettavassa PuuEratalossa. Se on Suomen ensimmäinen 5-kerroksinen puukerrostalo, jonka valmistumista seurataan mielenkiinnolla. Valmiit puuelementit rakentamiseen Stora Enson CLT-asiantuntija Janne Manninen esitteli keskieurooppalaista CLT-järjestelmää, jonka mukaisia kerrostalorakenteita on mahdollista pystyttää myös Suomessa. Stora Enso osti viime vuoden lopulla elementtivalmistaja Eridomic Oy:n, joka tarjoaa uusia rakenneratkaisuja markkinoille. Samalla teknologialla päästään aina 12 kerrokseen asti. CLT:n etuja ovat elementin vapaa muoto. Elementin viimeistely tehdään CNC-ohjatusti, mikä takaa mittatarkkuuden ja asennuksen helppouden. Elementeissä on valmiina työstöt talotekniikalle. Lisäksi liitokset ovat yksinkertaisia, Manninen kertoi Keski-Euroopassa jo käytössä olevasta menetelmästä. Hänen mukaansa CLT-markkinat ovat kasvaneet Keski-Euroopassa vuosittain noin 20 prosenttia. Stora Enson CLT-tuotteita on jo yli 1200 omakotitalossa ja julkisessa rakentamisessa. Syinä suosion kasvuun Manninen pitää myös sitä, että tekniikka tarjoaa arkkitehtuurille lähes rajattomat mahdollisuudet. CLT on monikäyttöinen ulko- ja sisäseinissä, välipohjissa ja katoissa. Yksi tuoreimmista CLT-monikerrosesimerkeistä tulee Lontoosta, jossa 9-kerroksinen Britport House -rakennus on juuri valmistumassa. Lontoon mielenkiintoisesta referenssikohteesta kerromme seuraavassa numerossamme lisää. Puumies

6 Ari Koskinen kertoi seminaarilaisille Ikthys-kappelin rakentamisvaiheista. Roadshow kiersi maakunnat Maalis-toukokuun aikana puurakentamisen asiantuntijat ovat kiertäneet maakunnat pohjoisesta etelään, lännestä itään, päättyen Kolille. Järjestäjät Puuinfo Oy, Osaamiskeskusohjelma ja PuuSuomi-verkosto ovat tyytyväisiä. Markku Karjalainen Puuinfosta toteaa, että seminaarisarja on onnistunut hyvin juuri ajankohtaisuutensa vuoksi. Uudet energiatehokkuusmääräykset julkistettiin 30. maaliskuuta, uudet palomääräykset 6. huhtikuuta ja Puuinfo Oy:n uusi www-palvelu avattiin 18. huhtikuuta. Uskon, että ajankohtaisuus on ollut yksi päätekijä siihen, että seminaarisaleihin on saatu rakennusalan ammattilaisia laajalti kuulolle, Karjalainen sanoo. Erityisesti järjestäjiä on ilahduttanut kuntien aktiivinen mukanaolo. Rakennuttajatahojen ja rakennusliikkeiden edustajia sen sijaan olisi toivottu paikalle enemmän kuin seminaareissa tavattiin. Tilaisuuksissa on ollut keskimäärin noin sata henkeä. Seminaarisarjalla tavoitettiin yli tuhat henkilöä, mitä voidaan pitää uuden tiedon jalkauttamisessa hyvänä henkilömääränä, Karjalainen korostaa. Hänen mukaansa seminaarisarjalle oli selvästi tilaus. Se on parantanut puualan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Yritysten esiintymiset ovat olleet puukerrostalorakentamisen tarjolla olevan ratkaisutarjonnan ja uskottavuuden kannalta erityisen tärkeitä. Toivoa sopii, että uusia konkreettisia puurakentamishankkeita lähtee liikkeelle mahdollisimman pian uuden tiedon leviämisen ja ennakkoluulojen Espanjalaisarkkitehdit Efren Garcia Grinda ja Christina Diaz Moreno ovat suunnitelleet omaperäisen puurakennuksen Äijälänrannan asuntomessualueelle Jyväskylään. hälvenemisen kautta. Rakennusalalla muutokset ovat kuitenkin hitaita. Puutaloja Jyväskylän asuntomessuille Turun kaupungin vastaanoton isäntänä oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen. Jyväskylän seminaarissa yhtenä keskustelun aiheena oli vuoden 2014 asuntomessualue, jota suunnitellaan Jyväskylän Äijälänrantaan. Asuntomessualueelle on tavoitteena saada kokeellisen puurakentamisen kortteli, johon haetaan suunnitelmaa arkkitehtuurikilpailulla, Jyväskylän kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen kertoi. Kilpailulla etsitään suunnitelmaa, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa kekseliääseen ja uutta luovaan puunkäyttöön sekä energiaratkaisuihin. Tontinluovutuskilpailu kestää tämän vuoden marraskuuhun saakka. Seminaarissa vierailivat myös espanjalaiset arkkitehdit Christina Diaz Moreno ja Efren Garcia Grinda, jotka esittelivät asuntomessuille suunnittelemaansa Europan 6 -taloa. Arkkitehtuuriltaan omaperäisen rakennuksen suunnitelma perustuu CLT-ratkaisuihin. Tällä hetkellä suunnitelmalle etsitään yhteistyökumppaneita sekä talosta kiinnostunutta perhettä. Asuntomessujen lisäksi paikallista näkökulmaa seminaariin toi Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistyksen Reijo Pesonen, joka kertoi Saarijärvelle rakennettavasta ikäihmisten yhteisöllisestä puukerrostalosta. Turun seminaari oli osa kiertuetta Puurakentaminen on ekoteko -seminaari oli osa valtakunnallista roadshow-kiertuetta. Seminaarijärjestelyistä vastasivat Lounais- Suomen Puumiehet ry, Puumiesten Liitto ja Turun kaupunki. Puumiehet veivät rakentamisseminaarilaiset tutustumaan muun muassa Hirvensaloon Turun Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin, joka edustaa uutta ja upeaa puurakentamista. Toukokuussa 2005 vihitty arkkitehti Matti Sanaksenahon suunnittelema Ikthys-kappeli muistuttaa muodoltaan kalaa tai kumolleen käännettyä venettä. Ikthys tarkoittaa kreikan kielessä kalaa. 18 Puumies

Kimmo Järvinen. RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Oulu Kimmo Järvinen

Kimmo Järvinen. RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Oulu Kimmo Järvinen Kimmo Järvinen RunkoPES Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi Oulu 31.3.2011 Kimmo Järvinen FINNISH WOOD RESEARCH OY Perustettu maalikuussa 2009. Osakkaina 14 Suomalaista puutuotealan eturivin

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola

Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puurakentamisen tulevaisuus on nyt! Päättäjien Metsäakatemia 7.5.2014, Matti Mikkola Puu sopii omakotitalorakentamiseen mainiosti tunnelmallinen ja kustannustehokas materiaali 2 Puu palaa ja lahoaa urbaaniin

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle

Puutuotealan tutkimuksen painopisteet. FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle Puutuotealan tutkimuksen painopisteet FINNISH WOOD RESEARCH OY Topi Helle 1. Puutuoteteollisuus 2. Finnish Wood Research (FWR) Oy 3. FWR:n puutuotealan tutkimuksen painopisteet 4. Yhteenveto Puutuoteteollisuus

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

Kerrostalorakentaminen Suomessa

Kerrostalorakentaminen Suomessa PUUKERROSTALORAKENTAMINEN PUUIDEA 2016 Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Tikkurila, Vantaa 17.3.2016 klo 9.30 10.00 Kerrostalorakentaminen Suomessa Markku Karjalainen Associate professor (rakennusoppi)

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

Vähähiilinen puukerrostalo

Vähähiilinen puukerrostalo Vähähiilinen puukerrostalo Puuidea 2016 Vantaa 17.03.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkimuspäällikkö 1.Miksi vähähiilisyys? 2.Miten syntyy vähähiilinen kerrostalo? 3.Mahdollisuuksia puualalle EU: 10,9

Lisätiedot

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet

Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Marja-Vantaan puurakentamismahdollisuudet Puurakentamisen RoadShow - Vantaa projektinjohtaja Reijo Sandberg reijo.sandberg@vantaa.fi Marja-Vantaa-projekti Maankäytön ja ympäristön toimiala Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot

Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot Kotimaiset ja kansainväliset puurakentamiseen liittyvät yhteistyöverkostot Verkostojen kartoittaminen Puu-Hubi-toimintamallin kehittämiseksi (2012-2015) Alueellinen yhteistyöverkosto, Puu-Hubi Puu-Hubi

Lisätiedot

Tutkimuspäivä

Tutkimuspäivä Tutkimuspäivä 31.8.2016 Puutuoteteollisuus Lähtötilanteena hajanainen ryhmittymä (2015) Puuinfo SPY Hirsitaloteollisuus PPK Suomen Sahat Porrasvalmistajat Puutuotejaos Rakennusteollisuus Lämpöpuu Liimapuu

Lisätiedot

Kehittyvä puukerrostalon

Kehittyvä puukerrostalon Kehittyvä puukerrostalon toteutusprosessiurakoitsijan näkökulma Puun loppukäyttö ja puurakentaminen, T&K-päivä 25.1.2017 Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025

Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 Puutuoteteollisuuden tutkimusagenda 2025 Puurakentamisen tutkimustarpeita Jouni Hakkarainen, T&K johtaja Metsä Wood, Rakentamisen ja teollisuuden tuotteet 9.12.2015 Puurakentamisen tutkimustarpeita Järjestelmäkehitys:

Lisätiedot

Puurakentaminen ja kestävä kehitys. Puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila 31.5.2011, Vaasan Rotaryklubi

Puurakentaminen ja kestävä kehitys. Puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila 31.5.2011, Vaasan Rotaryklubi Puurakentaminen ja kestävä kehitys Puutaloalan kehittämiskoordinaattori Tuulia Taanila 31.5.2011, Vaasan Rotaryklubi KOKO: Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen Talotehtaat Heikius Hus Oravais Talo

Lisätiedot

Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät

Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät PUUNET Teemakoulutus: Massiivipuurakenteiden hyödyntäminen julkisessa ja kerrostalorakentamisessa Pe 23.9.2016 klo 12.00 16.00 Ympäristötalo, Solistinkatu 2, OULU Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot

Julkinen puurakentaminen tilaajan näkökulmasta

Julkinen puurakentaminen tilaajan näkökulmasta Julkinen puurakentaminen tilaajan näkökulmasta Case Lusto ja Haltia Timo Kukko Nuuksiokeskus Oy / Suomen luontokeskus Haltia Puurakentaminen on hieno mahdollisuus julkiselle rakentamiselle Rakennus on

Lisätiedot

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen

Puurakentamisohjelma. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Puurakentamisohjelma Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentaminen Hallitusohjelma Puurakentamisen edistämistä toteutetaan osana hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut painopistealueen, Puu liikkeelle

Lisätiedot

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet

Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Metsähallitus / Pilke Cafe 360 o -tilaisuus Ke 7.4.2016 klo 18.00 19.30 Malmitalo Ala-Malmin tori 1, Malmi, Helsinki Suomalaisen puurakentamisen asema ja mahdollisuudet Markku Karjalainen Associate professor

Lisätiedot

Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu

Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu Puupäivä Vt. kaupunkikehitysjohtaja, elinkeinojohtaja Aimo Ahti Aimo Ahti 0 Suomen tie! Aimo Ahti 1 Kouvola ja Kymenlaakso perinteistä paperiteollisuusaluetta, joka voimakkaassa

Lisätiedot

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi

Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Toimialarajat ylittävä toimintamalli puun käytön lisäämiseksi Yhteishankkeen koordinaatio: Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kalevi Mäkelä, projektipäällikkö kalevi.makela@lahtisbp.fi GSM 050 5912349 www.southwood.fi

Lisätiedot

Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa

Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa Rakennusfoorumi 07.06.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, TkT Kaupunkimainen vaihtoehto ekologiselle omakotiasumiselle? Kehitämme uutta talotyyppiä kaupunkialueen

Lisätiedot

WOODPOLIS II- HANKE www.woodpolis.fi

WOODPOLIS II- HANKE www.woodpolis.fi WOODPOLIS II- HANKE www.woodpolis.fi Kyösti Heino (M.Eng.) Kehittämisjohtaja Puusepänkatu 3 88900 Kuhmo Finland GSM 044 710 5081 Fax 08 6155 5305 Kyosti.heino@woodpolis.fi WOODPOLIS www.woodpolis.fi Puurakentamisen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Kiertotaloustalo. VAETS-seminaari 20.1.2016. Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy

Kiertotaloustalo. VAETS-seminaari 20.1.2016. Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Kiertotaloustalo VAETS-seminaari 20.1.2016 Teija Ojankoski VAV Asunnot Oy Rakentamisen ylikulutukseen pitää puuttua Maailman ylikulutuspäivä = ajankohta, jolloin globaali kulutus ylittää vuotuisen uusiutuvien

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Hallituksen pj. Reijo Pesonen Saarijärven Omatoimi ry Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys www.omatoimi.fi Yli 65-vuotiaiden osuus väestön kasvusta Ennuste: koko

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

TUTKIMUS PUUTUOTETEOLLISUUDESSA

TUTKIMUS PUUTUOTETEOLLISUUDESSA TUTKIMUS PUUTUOTETEOLLISUUDESSA Tulevaisuusfoorumi: Innovaatioita puusta Kouvola 11.11.2011 Kimmo Järvinen Kimmo Järvinen Puutuoteala on Euroopassa tärkeämpi kuin sellu- ja paperiteollisuus Puutuoteteollisuudessa

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki

Toimialojen rahoitusseminaari. Puutuoteteollisuus. Helsinki Toimialojen rahoitusseminaari Puutuoteteollisuus Helsinki 12.5.2016 Pasi Loukasmäki Puutuotealan Toimialat TOL 2008 mukaan TOL 16 Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Finnforest Kerrostalojärjestelmä. Mika Kallio 11.11.2010

Finnforest Kerrostalojärjestelmä. Mika Kallio 11.11.2010 Mika Kallio 11.11.2010 1 2 Pitkät perinteet Euroopan vanhoissa kulttuurimaissa Pilari-palkkityyppiset ristikkorakenteet näkyvinä rakenteina hyvin tyypillisiä niin Saksassa, Ranskassa kuin Englannissakin

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus Suurhankeinfo 1/2016 Timo Jääskeläinen 28.1.2016 SRV lyhyesti Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii SRV Mallilla - Innovatiivinen hankekehitys

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE

Puupäivä Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Puupäivä 2016 10.11.2016 Janne Pihlajaniemi, professori Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE MODERNI HIRSIKAUPUNKI -HANKE Tavoite Selvittää hirsirakentamisen markkinaosuuden

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen

Suhdannekatsaus. Betonipäivät , Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Suhdannekatsaus Betonipäivät 3.11.2016, Messukeskus, Helsinki Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 3.11.2016 3 vuosimuutos, % Suomessa

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA

20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA 20 VUOTTA 30 JAETTUA MILJOONAA 12/2016 JONKUN PITÄISI JAKAA TIETOA METSIEN MONIPUOLISESTA KÄYTÖSTÄ KOULULAISILLE JA OPETTAJILLE KERTOA METSÄALASTA PÄÄTTÄJILLE JA VAIKUTTAJILLE MILLÄ RAHALLA?...SAADA MAHDOLLISIMMAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo. Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 64 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593 1339 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 Yhteisen tekemisen palikat 1/4 Työmailla Ammattitaitoisen työvoiman ja

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari

Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta. Uudellamaalla. Juhla-seminaari Työturvallisuuskilpailu 20 vuotta Uudellamaalla Juhla-seminaari Eteran auditorio 1.3.2017 Hannu J. Mäkinen Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry Työturvallisuuden kehittäminen jatkuu Työturvallisuusasioihin

Lisätiedot

Ilpo Saukkonen. Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Ilpo Saukkonen. Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Ilpo Saukkonen Toimin Joensuun Tiedepuisto Oy:ssä kehityspäällikkönä. Vastuualueenani on liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiopalvelut. Olen mukana toteuttamassa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaa

Lisätiedot

Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin. Julkiset vihreät rakennushankinnat. Kiertotalous ja materiaalitehokkuus

Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin. Julkiset vihreät rakennushankinnat. Kiertotalous ja materiaalitehokkuus Kestävän rakentamisen indikaattorit mitä on edessä? KyAMK / Vähähiilisen rakentamisen informaatiotilaisuus 30.09.2016 Matti Kuittinen Ydinindikaattorit Hiilijalanjälki rakennusmääräyksiin Julkiset vihreät

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti

Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 1 Rakennusmääräysten ja ohjeiden kehittyminen Tomi Toratti 19.11.2015 2 Sisältö Vuosi 2016 Palomääräykset - YM asetusluonnos rakennusten paloturvallisuudesta Jatkuva sortuma - YM asetus rakenteiden onnettomuuskuormia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1. 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5. Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Kaupunginhallitus 126 28.4.2014 Valtuusto 64 19.5.2014 82 Valtuustoaloite Aalto Village-hankkeen edistämiseksi (Pöydälle 19.5.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020

Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Metsäteollisuuden ja talouden tulevaisuus Suomessa vuoteen 2020 Lauri Hetemäki Puu- ja erityisalojen liitto 110 vuotta juhlaseminaari, 14.5.2009, Sibeliustalo, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet

Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Pasi Kovalainen Kulttuuriperintötyön johtaja Kalevan toimitalo Lekatie - arvot ja suojelutavoitteet Hankkeelle perustettiin suunnitteluryhmä kesällä 2010 Samaan aikaan kohteesta tehdystä rakennushistoriaselvityksestä

Lisätiedot

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM

Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM Tekninen sektori edelläkävijänä kestävien hankintojen edistäjänä? Kehto-verkosto Taina Nikula, YM 14.4.2016 Julkiset hankinnat hallitusohjelmassa Kannustetaan julkista sektoria hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin.

Lisätiedot

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Hissillä mukavuutta ja arvoa asukkaille - seminaari Jälkiasennushissi, lisärakentaminen ja energiatehokkuus Lemminkäinen Ratkaisuja korjausrakentamiseen Lemminkäinen Talonrakentaminen-toimiala 2012 liikevaihto

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Puun asema rakentamisessa

Puun asema rakentamisessa Puun asema rakentamisessa Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja Puuinfo Oy, Puutuoteteollisuus ry Rakentaminen on suurin yksittäinen puutuotteiden käyttöalue ja asiakasala. Suomessa noin 70-80 prosenttia ja

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Kokemuksia CLT-rakentamisesta Suomessa

Kokemuksia CLT-rakentamisesta Suomessa Lumen 3/2016 ARTIKKELI Kokemuksia CLT-rakentamisesta Suomessa Valtteri Pirttinen, insinööri (AMK), projekti-insinööri, Teollisuus ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Antti Sirkka, insinööri

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Ari Hynynen Professori Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos / Seinäjoen kaupunkilaboratorio 28.01.2016 Miksi asemanseudut? Miksi

Lisätiedot

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi

Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa. Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Teollisuuden arktiset mahdollisuudet Lapissa Alueelliset kehitysnäkymät 1 / 2015 12.3.2015, ARKTIKUM, Rovaniemi Digipolis Oy:n taustaa Kemin Digipolis Oy perustettu 1993 omistus: Kemi, Tornio, Keminmaa,

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012

SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 SGY:n jäsentyytyväisyyskysely 2012 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset SGY teki jäsenistölleen jäsenkyselyn syksyllä 2012 Vastausaika oli 18.10. - 7.11.2012 Jäsenkyselyyn vastasi 79 jäsentä (n. 15 %) 2

Lisätiedot