SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)"

Transkriptio

1 SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio

2 SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio

3 Perustana yhteisön yhteinen visio Maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020

4 Strateginen perusta ja sisällöllinen kokonaisuus 4

5 Mieleenpalautus syihin ja taustaan

6 Miksi tarvitaan muutosta kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat, kunnat jne.) eivät tiedä, mistä mitäkin palvelua saa tarjonta näyttää sekavalta palvelutarjonta vaihtelee sekä saatavuuden että laadun osalta maan eri osissa yhteiset tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet puuttuvat keskustoimistoissa ja maakunnissa toimivien ihmisten osaamista ei hyödynnetä systemaattisesti yli organisaatio- tai maantieteellisten rajojen

7 Miksi tarvitaan muutosta Kaikki tekevät kaikkea sekatyömieskulttuuri osaamista ei jaeta pyörää keksitään uudestaan resurssiohjaus ei kannusta työnjakoon eikä yhteiseen oppimiseen nykyisillä resursseilla tulee jatkossa saada enemmän aikaan julkiset resurssit eivät tule kasvamaan

8 Tavoiteltava toimintatapa

9 Toimintatapa Koko Suomessa on saatavissa samat korkeatasoiset toiminnot Toiminnot kootaan yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi - toteutetaan yhteinen markkinointi ja brändi Toimintojen tuottamisen tavat vaihtelevat toiminnasta riippuen: osa maakunnallisesti osa muutamasta pisteestä eri puolilta Suomea osa keskitetysti yhdestä pisteestä jostakin päin Suomea

10 LOUNAIS- SUOMI KESKINEN SUOMI Toimintatavan kokonaisuus Yhdessä tehdyt, yhteiset tavoitteet kaikilla Liitot alueineen Aluejärjestöt Akatemiat Opistot ALUETOIMINNAN VALTAKUNNALLINEN SUUNNITELMA Liikkuva lapsuus Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Elinvoimainen seuratoiminta Menestyvä huippu-urheilu SPL Samat palvelut saatavilla KAAKKOISkoko Suomessa SUOMI Keskittyminen ensisijaisesti yhteisiin valintoihin Aluetoiminta SJL Koripalloliitto

11 Henkilöresursseissa kohti parempaa hyödyntämistä, selkeämpiä toimenkuvia ja osaamisen lisääntymistä. Liikkuva lapsuus Huippuurheilu Lisää liikettä Seuratoiminta Muu liikunta ja urheilu Tukitoiminnat Yhteensä Aluejärjestö 1 x X X x X x Xx Aluejärjestö 2 x X X x X x Xx Aluejärjestö 3 x X X x X x Xx Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Opisto X X X X X X Xx Urheiluakatemiat X x X X X X Xx Palloliitto X X X X X X Xx Jääkiekko X X X X X X Xx Salibandy X X X X X X Xx Yleisurheilu X X X X X X Xx Pesäpallo X X X X X X Xx Koripallo X X X X X X Xx Lentopallo X X X X X X Xx Voimistelu X X X X X X Xx TUL X X X X X X Xx Yhteensä xx xx xx xx xx Xx Xxx Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä

12 Yhteinen brändi Tarjotaan toimintoja yhteisen brändin alla esimerkiksi Sport Valtakunnallinen brändi voisi olla SportSuomi Alueelliset ja/tai maakunnalliset brändit voisivat olla SportVarsinais-Suomi / SportLounais-Suomi Toiminnot kootaan heti nettiin tällä logiikalla: Maakuntien ja alueiden toiminnot kootaan omaan kokonaisuuteen yhteisellä jäsentelyllä Valtakunnallisesti kootaan kaikki yhteen SportSuomi/ SportSuomi/savokarjala SportSuomi/Uusimaa SportSuomi/Keskimaa SportSuomi/Satakunta SportSuomi/Varsinais- SportSuomi/suomiSuomi

13 Valtakunnallinen suunnitelma yhteisestä alueellisesta toiminnasta Tehdään vuosittain keväällä ja siinä määritellään: toiminnan strategiset tavoitteet valtakunnallisesti neljän vuoden ajan toteutettavat toimenpidekokonaisuudet vuosittaiset tulostavoitteet koko maassa seuraavana vuonna toteutettavat toimenpiteet, valtakunnalliset roolit ja resurssit yhteiset mittarit Tehdään laajalla valmistelulla, yhteisöä kuullen Valmistelua johtaa Valo - Olympiakomitea

14 Tehdään vuosittain syksyllä Alueelliset tuloskortit Tehdään johdettuina prosesseina valtakunnallisen suunnitelman pohjalta Sovitaan: Roolit Resursoinnit Tulostavoitteet Parhaat mahdolliset ratkaisut tavoitteen suunnassa Määritellään mitä toimintoja / palveluja alue voi tarjota myös oman alueensa ulkopuolelle Arvioidaan mitä palveluja / toimintoja alueelle tarvitaan sen ulkopuolelta

15 Sisällöt on valittu strategisista lähtökohdista Liikunnallinen elämäntapa 100 v Urheilijan polku Liikkujan polku 0 v Liikkuva lapsuus

16 Alueellisen toiminnan sisällöt Liikkuva lapsuus Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Menestyvä huippu-urheilu Elinvoimainen seuratoiminta

17 Tavoite Menestyvä huippu-urheilu Urheilijalla on käytössään hänen päivittäisharjoitteluaan tukeva paras valmennus ja asiantuntijatoiminta. Urheilijalla on mahdollisuus yhdistää huippu-urheilu-ura ja opinnot/työ huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti. Urheilijoille ja valmentajille mahdollistetaan paras mahdollinen toimintaympäristö. Toimenpiteet: Varmistetaan yläkoulu- ja lukioikäisille mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen/päivä. Rakennetaan ja otetaan käyttöön HUY:n tukiurheilijoille opiskelu- (työ-) ja urheilu-uran yhdistävä henkilökohtainen suunnitelma ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa urheilijaksi kasvun ja ammattimaisen valmentautumisen. Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jonka kautta päätoimiset valmentajat saavat tukea omaan työhönsä. Yhtenä osana tätä työtä synnytetään ja vahvistetaan valmentajayhteisöjä. Palkataan xx päätoimista NOV:ia/yleisvalmentajaa HUY:n painopisteakatemioihin. Rakennetaan resurssiratkaisuja, joiden avulla voidaan palkata akatemiaympäristöihin xx osa- tai päätoimista valmentajaa/asiantuntijaa. Painopisteakatemioissa otetaan käyttöön osallistuvan asiantuntijatoiminnan malli ja toimintatapa.

18 ETENEMINEN 2015 Version 2.0 hyväksyminen ohjausryhmässä Palautteen keräämistä ja työstöjä kohti versiota 3.0 ( ) Pilotit (10) jatkavat omien suunnitelmiensa pohjalta, yhteinen arviointi Alueellisen vuosisuunnitteluprosessin kokeilu Keskimaalla, maalis kesäkuu Alueellisen kartoituksen konsepti valmis, maaliskuu Halukkaiden alueiden omat kartoitukset version 2.0 pohjalta, huhti kesäkuu Alueellisen (Keskimaan pilotti) tuloskortin konsepti valmis, kesäkuu Valmistautuminen alueilla tuloskortin rakentamiseen, kesä elokuu Version 3.0 hyväksyminen ohjausryhmässä xx.8. Alueellisten tuloskorttien laatiminen, elo marraskuu 2016 Toiminta hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta käynnistyy Arviointi rakentamisvaiheen prosessista valmistuu 1-2/2016 Vuoden 2017 valtakunnallisen suunnitelman laadinta 1-4/2016. Jatkuu vuosikellon mukaisesti

19

20 KESKUSTELTAVAT ASIAT VERSIOSTA Mitä esityksen ehdotuksista kannattaa viedä eteenpäin? 2. Mikä tuntuu haastavalta tai hankalalta? 3. Evästyksiä jatkotyöstöön

21 Liikkuva lapsuus Tavoite: Jokainen lapsi saa mahdollisuuden liikunnalliseen iltapäivään Mahdollisimman moni lapsi ja nuori innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle ja nuorelle syntyy edellytykset hyväksi urheilijaksi kasvamiseen Toimenpiteet: Kootaan yhteen paikalliset toimijat toteuttamaan monipuolisia, matalan kynnyksen iltapäiväkerhoja Toteutetaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskoulutukset lähellä seuraa/seuroissa Toteutetaan/aloitetaan Kasva urheilijaksi toiminta xx kunnassa Toteutetaan/aloitetaan seura-ja koulutoimijoiden sekä kotien yhteistyö Kasva urheilijaksi -konseptin mukaan

22 Seuratoiminnan elinvoimaisuus Tavoite: Urheiluseuroille on innostava toimintakulttuuri, mikä mahdollistaa laadukkaan toiminnan toteuttamisen ja jäsenten sitoutumisen seuran toimintaan. Toimenpiteet: Varmistetaan, että mahdollisimman monella kunnalla on vahvistettu käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. Vahvistetaan kuntien ja seurojen yhteistyötä toteuttamalla yhteistyöfoorumit. Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Toteutetaan seurojen kehittämisprosesseja ja tuetaan lajiliittojen kehittämisohjelmia. Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää

23 Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Tavoite: Jokainen suomalainen saa mahdollisuuden innostua liikkeen lisäämisestä omassa arjessaan. Toimenpiteet: Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa löydetään vaikuttavimmat keinot lisätä liikettä xx paikkakunnalla. Jalkautetaan olemassa olevia valtakunnallisia toimintamalleja erityisesti näillä paikkakunnilla. Konseptoidaan uusia malleja levitettäväksi koko maahan. KKI ohjelman kiertueen toteutus.

24 Päätetty eteneminen ja kehityskaaren arviota

25 Prosessin johto Ohjausryhmä Parkkonen Jari, pj (Valon hallitus) Harmaakorpi Vesa (SUL, pj) Heinonen Timo (Joensuun kaupunki, vajohtaja) Iiskola-Kesonen Hanna (SLeL, tj) Korjus Tapio (Kuortane, rehtori) Koski Pasi (Liiku, pj) Lipsanen Heino (ESLI, aluejohtaja) Martikainen Anne (Svoli, pj) Nurminen Matti (SJL, tj) Paavolainen Leena (OK, HUY) Paatero Sirpa (TUL, pj) Sirainen Kimmo (Varala, rehtori) Tarvonen Simo (Urhea) Tolonen Hannu, asiantuntija (OKM) Japisson Teemu, sihteeri Projektiryhmä Aino-Maija Siren p Leena Paavolainen p Markus Kalmari p Reijo Ruokonen p Teemu Japisson p Timo Huttunen p

26 Maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Liikunnallinen elämäntapa 100 v Urheilijan polku Liikkujan polku 0 v Liikkuva lapsuus

27 Sisältöalueiden toimenpiteet Tulostavoitteet Resurssit ja roolit Mittarit

28 Kenelle toiminta on tarkoitettu Urheilijat Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Akatemiaurheilijat voivat harjoitella laadukkaasti kaksi kertaa päivässä opiskelun joustaessa harjoittelun ehdoilla. Menestyvä huippu-urheilu Varmistetaan yläkoulu- ja lukioikäisille mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen/päivä laajentamalla yläkouluverkostoja, saamalla lisää nuoria urheiluyläkouluihin ja varmistamalla osaava valmennus HYVÄ PÄIVÄ JOKA PÄIVÄ Urheiluakatemiat, koulut, seurat, lajit Urheiluyläkoululaisten määrä. Kuinka moni harjoittelee kaksi kertaa päivässä. Akatemiaympäristössä toimivien valmentajien osaaminen. Urheilija saa tukea urheilijan elämäntavassa ja arjessa ja hänen menestymismahdollisuudet paranevat Toisella asteella urheilijoille rakennetaan henkilökohtaiset suunnitelmat opiskelun ja urheilun yhteensovittamiseen. Urheiluakatemiat, seurat, lajit Suunnitelmien määrä ja laatu. HUY:n tukiurheilijoille rakennetaan opiskelu- (työ-) ja urheilu-uran yhdistävä henkilökohtainen suunnitelma ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa urheilijaksi kasvun ja ammattimaisen valmentautumisen (mm. Adecco yhteistyön hyödyntäminen). Urheiluakatemiat, lajit, seurat, alueelliset ja paikalliset toimijat, valmennuskeskukset, HUY Suunnitelmien määrä ja laatu. HUY:n painopisteakatemioissa tai valtakunnallisissa valmennuskeskuksissa ammattimaisesti harjoittelevien urheilijoiden määrä. HUY:n tukiurheilijoiden, akatemiaurheilijoiden ja valmentajien tyytyväisyys valmentautumisedellytyksiin (valmennus, asiantuntijat, olosuhteet).

29 Kenelle toiminta on tarkoitettu Valmentajat Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Jokainen päätoiminen valmentaja saa osaamista ja jaksamista vahvistavaa tukea omaan työhönsä. Menestyvä huippu-urheilu Jokaisen akatemian toimintaympäristöön rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jonka kautta päätoimiset valmentajat saavat tukea omaan työhönsä. Yhtenä osana tätä työtä synnytetään ja vahvistetaan valmentajayhteisöjä. Urheiluakatemiat, lajit, seurat, valmennuskeskukset, HUY Kuinka moni valmentaja kokee saavansa tukea työhönsä ja toimintaedellytyksiin. Kuinka monta toimintamallia on otettu käyttöön. Kuinka monta valmentajayhteisöä on syntynyt. Urheilijan polun eri vaiheisiin syntyy xx lisää päätoimisia valmentajia. Palkataan xx päätoimista NOV:ia/yleisvalmentajaa HUY:n painopisteakatemioihin. Rakennetaan resurssiratkaisuja, joiden avulla voidaan palkata akatemiaympäristöihin xx osatai päätoimista valmentajaa. HUY, urheiluakatemiat, lajit, seurat, valmennuskeskukset, paikalliset ja alueelliset toimijat Urheilijan polulla toimivien valmentajien määrä kasvu. Valmentajien osaaminen kasvaa urheilijan polun eri vaiheissa Suomalaisen valmennusosaamisen malli otetaan käyttöön akatemiaympäristöissä ja I- tason koulutuksissa Seurat, lajit, paikalliset ja alueelliset toimijat, urheiluakatemiat, valmennuskeskukset Kuinka monessa akatemiassa ja seurojen valmentajakoulutuksessa on valmennusosaamisen malli käytössä

30 Kenelle toiminta on tarkoitettu Urheilijaa ja valmentajaa tukevat asiantuntija t Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Kaikissa HUY:n painopisteakatemioissa on käytössä osallistuva ja osaava asiantuntijaverkosto kiinteänä osana lajien valmennusprosesseja ja toimintaympäristöä Menestyvä huippu-urheilu Painopisteakatemioissa otetaan käyttöön osallistuvan asiantuntijatoiminnan malli ja toimintatapa HUY, KIHU, valmennuskeskukset, urheiluakatemiat, lajit, liikuntalääketieteen keskukset Valmentajien ja urheilijoiden arvio saamastaan tuesta. Kuinka monessa akatemiassa toimintamalli on otettu käyttöön. Tukiurheilijoiden käytössä olevien asiantuntijoiden määrä ja osaaminen. Edistetään terveyttä lisäävää harjoittelukulttuuria ja ennaltaehkäistään vammojen ja sairauksien syntyä Kaikille urheiluakatemiaurheilijoille tehdään terveystarkastukset. Varmistetaan painopisteakatemioissa tukiurheilijoille omalääkäri- ja fysioterapeutti Urheiluakatemiat, liikuntalääketieteen keskukset Urheiluakatemiat, lajit, HUY HUY:n tukiurheilijoiden ja akatemiaurheilijoiden terveet harjoituspäivät vuodessa. Terveystarkastusten määrä. Terveystarkastusten perusteella tehdyt toimenpiteet

31 Kenelle toiminta on tarkoitettu Ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille, seuroille yms. Koulut, kunnat Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit xx xxx lasta on mukana monipuolisen liikunnan ja urheilun iltapäiväkerhoissa xx kunnassa ja xxx koulussa käynnistetään monipuoliset liikunta- ja urheilukerhot eri toimijoiden (lajit, seurat, opettajat jne.) toteuttamana Kootaan yhteen paikalliset toimijat toteuttamaan monipuolisia, matalan kynnyksen iltapäiväkerhoja. Tuetaan tahoja kerhojen toteuttamisessa (myös Liikkuva koulu ohjelma) Tämä tarkentuu 5/2015 mennessä. Valo, lajiliitot, aluekehittäjät; (sisältötyö) Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. (kuntaprosessit) Alueelliset mentorit (80 kpl) osana Liikkuva koulu -ohjelmaa 16 maakunnallista vastuuhlöä; kuntien rekrytointi mukaan maakunnalliset verkostot lasten määrä toimijoiden (seurojen) ja kerhojen määrä kuntien määrä koulujen määrä Urheiluakatemiat; erityistehtävä yläkouluikäiset ja koordinaatio urheilijan polkuun Valtakunnalliset järjestötoimijat Kaikki toimijat xx lajiliitto edistää monipuolista liikuntakerhotoimintaa yhteisten verkostojen kautta Päätoimisten määrän kasvattaminen Tarjotaan mahdollisuus kouluyhteistyöhön kerhotoiminnan puitteissa Lajiliittojen ja järjestöjen vastuuhenkilöt järjestöjen määrä päätoimisten määrä

32 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seurahenkilöstö ja seurojen valmennusja ohjaustehtävissä olevat XXXX osallistujaa XXX seuraa XX lajia Toteutetaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskoulutukset lähellä seuraa/seuroissa Koulutusten markkinointi kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX seuralle Jokaisella alueella oma(t) vastuuhenkilö(t) Osallistujamäärä Mukana olevien seurojen määrä Mukana olevien laji(liittoje)en määrä Osallistujapalaut e Lapset ja nuoret xx paikkakunnalla aloitetaan Kasva urheilijaksi kunnassa toiminnan konseptin mukaan Toteutetaan/aloitettaan Kasva urheilijaksi X:ssa toiminta Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. Kaupunkien/kuntien, valtion ja EU:n resurssit Kuntien määrä Laatu: arvioinnin työkalut Kasva Urheilijaksi - konseptin mukaan Seura-ja koulutoimijat sekä vanhemmat Jokaiselle paikkakunnalle syntyy yhteistyömuotoja, joissa seura- ja koulutoimijat sekä vanhemmat kohtaavat Toteutetaan/aloitetaan seura-ja koulutoimijoiden sekä vanhempien yhteistyö Kasva urheilijaksi -konseptin mukaan Seuratoimijat Koulutoimijat; kaupunkien ja kuntien resurssit Määrä: seurat, koulut Laatu: arvioinnin työkalut Kasva Urheilijaksi - konseptin mukaan Lajiliitot xx lajiliittoa on mukana ja hyödyntää Kasva urheilijaksi X:ssa toimintaa Tarjotaan lajiliitoille xx määrä kaupunkia/paikkakuntaa lasten ja nuorten urheilun kehittämis - ja kokeilualustaksi Lajiliittojen vastuuhenkilöt ja resurssit Lajiliittojen oma arviointi toiminnan vaikuttavuudesta suhteessa omiin strategioihin

33 Kenelle toiminta on tarkoitettu Valittujen kaupunkien ja kuntien eri toimijat ja kaikki asukkaat koko elämänkulun ajalta Kaupunkien ja kuntien johto Valtakunnan tason järjestötoimijat Tulostavoite 2016 Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Toteutetaan Alueellisesti määritellyt xx paikkakunnalla toteutetaan Liikunnan unelmakuukausi et Tavoite: Jokainen suomalainen saa Kaupunkien/kuntien, mahdollisuuden valtion innostua ja EU:n resurssit sovellukset liikkeen lisäämisestä omassa arjessaan. xx kaupunkia/paikkakuntaa hyödyntää Liikunnan unelmakuukausia omien Toimenpiteet: toimenpideohjelmiensa Toimenpiteet 2016 Liikunnan unelmakuukaud Toteutetaan Liikunnan unelmakuukaud et Resurssit ja roolit jalkauttamisessa. Yhteistyössä Syntyy yhteinen näkemys paikallisten ja toimijoiden kanssa löydetään sitoutuneiden sitoutuminen Liikunnan vaikuttavimmat keinot lisätä liikettä xx paikkakunnalla. unelmavuoden 2017 Jalkautetaan toteutukseen olemassa olevia valtakunnallisia toimintamalleja erityisesti näillä paikkakunnilla. Konseptoidaan uusia malleja 30 valtakunnallista järjestöä Tarjotaan Määrä; järjestöjä mukana levitettäväksi hyödyntää kokeilualustoja koko oman maahan. kehittämis - ja toiminnan kehittämisessään Syntyy yhteinen näkemys ja sitoutuminen Liikunnan kokeilualustat niin, että niihin on helppo unelmavuoden 2017 toteutukseen kiinnittyä KKI ohjelman kiertueen toteutus. vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. Kaupunkien/kuntien johtoryhmät, työntekijät ja muut mahdolliset resurssit yli hallinnonalojen Järjestöjen koordinaatiohenkilöt ja muut mahdolliset resurssit Mittarit Määrä; kaupungit/paikkakunnat, ihmiset Laatu; palaute asukkailta Liikkeen määrä ja laatu; mittaukset, liikuntateknologian Arviointi suhteessa kaupunkien/kuntien omien strategioiden ja toimenpideohjelmien tavoitteisiin Liikunnan unelmavuoteen 2017 kaupunkien/paikkakuntien määrä Järjestöjen omat arvioinnit Liikunnan unelmavuoteen 2017 sitoutuneiden järjestöjen määrä Vähän liikkuvat aikuiset xx vähän liikkuvaa ihmistä innostuu liikunnasta Matkalla hyvään kuntoon kiertueen avulla. Kiertue onnistuu xx maakunnassa xxx paikkakunnalla. Toteutetaan Matkalla hyvään kuntoon kiertue. Tarkentuu Valtakunnallinen koordinointi ja suunnittelun johtaminen; KKI ohjelma. Maakunnallinen toteutus KKI ohjelma ja alueen toimijat Tapahtujien määrä Testattujen määrä Osallistujien palaute

34 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seuratoiminnan elinvoimaisuus Tavoite: Maakuntien Urheiluseuroille Mallinnetaan parlamenttitapoja on innostava ja toimintakulttuuri, Mallinnokset mikä suurilla ollaan perustamassa rakenteita. valtakunnallisesti mahdollistaa kaupungeilla laadukkaan on toiminnan toteuttamisen (Valo), käytännön ja jäsenten seuraparlamentti sitoutumisen seuran toimintaan. Seurajohtajat ja kaupunkien johto. tai muu vastaava yhteistyörakenne Toimenpiteet: Kaupunkien liikuntatoimen johtajat ja asiasta vastaavat lautakunnat. työnjaot maakunnissa (alueet, liitot, seurat). Varmistetaan, että keskeisillä kunnilla on vahvistettu käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. Vahvistetaan Kaikilla yli kuntien Varmistetaan, ja seurojen että keskeisillä yhteistyötä Valtakunnallisesti toteuttamalla yhteistyöfoorumit. asukkaan kunnilla on vahvistettu yleiset periaatteet, kaupungeilla on tai on valmisteilla Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Toteutetaan käyttövuoro- ja seurojen kehittämisprosesseja markkinointi ja tuetaan ja lajiliittojen avustuspolitiikan avustaminen kehittämisohjelmia. linjaukset. käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. mallinnokset. Maakunnissa Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää Parlamenttien kattavuus. Käyttövuoropolitiikan kattavuus

35 Kenelle toiminta on tarkoitettu Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Tulostavoite 2016 XXXX osallistujaa XXX seuraa Seuratoiminnan elinvoimaisuus Toteutetaan seurahallinnon Jokaisella alueella XX lajia seuroja/seuroissa vastuuhenkilö(t) määrä. Tavoite: Urheiluseuroille Koulutusten markkinointi on innostava toimintakulttuuri, Mukana mikä olevien kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX mahdollistaa laadukkaan toiminnan toteuttamisen ja jäsenten seuralle sitoutumisen seuran toimintaan. Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) xxx seuraa tekee Toimenpiteet: oman seuran Hallinnossa ja urheilutoiminnass a mukana olevat seuraosallistujat Seurojen päätoimiset ja puheenjohtajat/ hallituksen jäsenet analyysin xxx Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit peruskoulutukset lähellä oma(t) Varmistetaan, seuraa että kohtaamisissa keskeisillä ja puhelimitse kunnilla xxxx on vahvistettu Alueellisesti käyttövuoro- Seurapalauteja avustuspolitiikka. käynnistää seuralle määritellyt kehitysprosessin Tarjotaan Oman Seuran Analyysi työkalua seurojen käyttöön Työkalun markkinointi Seurakehityksen ohjausryhmä (5-7 hlöä) vastuuhenkilöt. Vahvistetaan XXXX osallistujaa kuntien Toteutetaan ja seurojen paikallisia ja/tai yhteistyötä Aluejohtajat toteuttamalla tai yhteistyöfoorumit. XXX seuraa alueellisia verkostotapaamisia heidän XX lajia kohderyhmäkohtaisesti toteutettuna Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Tapaamisten markkinointi Urheilutoiminnassa määrä Toteutetaan seurojen kehittämisprosesseja ja tuetaan lajiliittojen kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX kehittämisohjelmia. seuralle nimeämänsä vastuuhenkilöt myös akatemioiden työntekijät Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää XXXX osallistujaa XXX kuntaa XXX seuraa XX lajia Toteutetaan kuntatasoisia verkostotapaamisia Verkostotapaamisten markkinointi kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX seuralle Aluejohtajat Kuntien liikuntatoimesta vastaavat viranhaltijat Osallistujamäärä. Mukana olevien seurojen lajiliittojen määrä. Osallistujapalaute. Analyysien määrä Kehitysprosessien määrä Seurakontaktien määrä Tapaamisten määrä kohderyhmittäin Osallistujien määrä Osallistuvien seurojen Mukana olevien lajien määrä Verkostotapaamisten määrä Osallistujien määrä Osallistuvien seurojen määrä Mukana olevien lajien määrä

36 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seuratoiminnan elinvoimaisuus XXX seuraa Toteutetaan Seurakehityksen Tavoite: Urheiluseuroille on innostava toimintakulttuuri, mikä XX lajia seurakohtaisia ohjausryhmä (5-7 Mukana olevien mahdollistaa XXXX osallistujaa laadukkaan kehittämisprosesseja toiminnan toteuttamisen hlöä) ja jäsenten sitoutumisen seuran toimintaan. Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Toimenpiteet: Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Seurojen vastuuhenkilöille (päätoiminen, oto ja luottamusjohto) Seuratoimijoille XX kehittämisprosessia Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt Varmistetaan, että keskeisillä kunnilla on vahvistettu käyttövuoro- ja XXX seuraa avustuspolitiikka. XX lajia Toteutetaan seurojen (ja lajien) yhteisiä kehittämisprosesseja Seurakehityksen ohjausryhmä (5-7 hlöä) XXXX osallistujaa Alueellisesti Vahvistetaan kuntien ja seurojen yhteistyötä toteuttamalla yhteistyöfoorumit. määritellyt vastuuhenkilöt Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Sinettiseurojen määrä Toteutetaan +10% seurojen kehitetään kehittämisprosesseja seurojen ohjausryhmä ja tuetaan (5-7 lajiliittojen kehittämisohjelmia. >200 seura-auditointia. laatujärjestelmää hlöä) Huippu-urheilun laatuseuraprosessi on käynnistynyt xx HUY:n 1- kategorian lajien seuroja. Ylläpidetään ja (sinettiseuratoiminta) Toteutetaan seuraauditoinnit. Käynnistetään huippuurheilun kriteerit täyttävä laatujärjestelmäprosessi Seurakehityksen Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt. Lajien huippuurheiluvastaavat. Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää Kehitysprosessien määrä seurojen/henkilöiden määrä Mukana olevien lajien määrä Kehitysprosessien määrä Mukana olevien seurojen määrä Sinettiseuratoiminnassa mukana olevien seurojen/lajien määrä Toiminnan piirissä olevien harrastajien/toimijoiden määrä. Käynnistyneiden Huippuseuraprosessien määrä.

Sisältöalueiden toimenpiteet Tulostavoitteet Resurssit ja roolit Mittarit. SPORTSuomi

Sisältöalueiden toimenpiteet Tulostavoitteet Resurssit ja roolit Mittarit. SPORTSuomi Sisältöalueiden toimenpiteet Tulostavoitteet Resurssit ja roolit Mittarit SPORTSuomi Sisällöt on valittu strategisista lähtökohdista Liikunnallinen elämäntapa 100 v Urheilijan polku Liikkujan polku 0 v

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. SPORTSuomi Maailman liikkuvin urheilukansa

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

SportSuomi ja Sportalueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

SportSuomi ja Sportalueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) SportSuomi ja Sportalueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4. 30.5. Ota kantaa, anna näkemyksesi Twitterissä #Sportalueet Esityksemme aikana sitä mukaa, kun se antaa aihetta

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE

LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE Luonnos 11.8.2014. Ohjausryhmä päättää suunnitelmasta kokouksessaan 29.9.2014 LIIKUNNAN JA URHEILUN PALVELUKESKUSTEN RAKENTAMINEN ALUEILLE KYSYMME: Ovatko liikkujan ja urheilijan alueelliset palvelut riittävät

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta

Lajien ja alueiden seurakehittäjät Huippu-urheiluseuratoiminta Lajien ja alueiden seurakehittäjät 12.9.2016 Huippu-urheiluseuratoiminta Taustaa huippu-urheiluseuratoiminnan kehittämiselle 2007-2014 2007-2009 Olympiakomitean vetämänä 3 kierrosta lajiliittojen kehitysprosesseja,

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Huippu- urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 1.10.2015 Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten prosessi toimenpiteet 2016 valittu miltä näyttää lajien toiminnan kannalta? Reijo Ruokonen, Laura Tast Kuulumiset Lasten

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen

PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI. Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAKEHITYKSEN PÄÄVALINTA: PELAAJAN LAADUKAS ARKI Palloliiton uusi strategia ja valmennuslinja vaikutus pelaajakehitykseen PELAAJAN LAADUKAS ARKI PELAAJAKEHITYS ja VALMENTAJAKOULUTUS ORGANISAATION,

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 26.5.2015 Tapaamisen sisältö: Kuulumiset Uudistuvat sinettiseurakriteerit/ Eija Alkavat Kasva urheilijaksi kokeiluprosessit lajien toiveet yhteistyön tavasta?/ Maria Lasten

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys

Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Olympiakomitea Urheiluakatemiaohjelma - Yläkoululeiritys Innokkaat urheilijat, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa Työversio / Kari Seppänen Termistö Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä

Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi. Jari Lämsä Urheiluakatemiaohjelma paikallisen kehittämisen tukena / arviointi Jari Lämsä 5.2.2014 Akatemioiden tunnusluvut 2012 LÄHDE: Valtionavustushakemukset 2012 URHEILIJAT KPL 1. TASO 221 2. TASO 1373 3. TASO

Lisätiedot

Liikkuva koulu , havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3.

Liikkuva koulu , havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3. Liikkuva koulu 2012-2014, havainnot koulujen ja liikuntajärjestöjen yhteistyöstä Lupa liikkua ja urheilla koulussa -seminaari, Helsinki 3.3.2015 Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus, Kirsi Räty, Liikkuva

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2 1. Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen menestyssuunnitelma 2020 2. Suomalaisen huippu-urheiluverkoston yhteiset tulostavoitteet 2016 2020 ONE MISSION ONE TEAM

Lisätiedot

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo

Työryhmän ensimmäinen tapaaminen klo Työryhmän ensimmäinen tapaaminen 14.11.2016 klo 12.00-14.30 Työryhmän jäsenet: Juuso Toivola, pj Jukka Ikäläinen Reijo Jylhä Pekka Tiitinen Vesa Tauriainen Eero Hietanen Pirjo Muranen (este / ei paikalla)

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Huippu-urheilun arviointi:

Huippu-urheilun arviointi: Huippu-urheilun arviointi: Urheilija- ja verkostokyselyt Jari Lämsä, Maija Puska, Kaisu Mononen & Jarmo Mäkinen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Sisäinen arviointi Arviointikysymys: Miten

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Kohti urheiluyläkoulukokeilua. Kokeilun tarkoitus ja sisältö (luonnosversio) Jyväskylä Seppo Pitkänen

Kohti urheiluyläkoulukokeilua. Kokeilun tarkoitus ja sisältö (luonnosversio) Jyväskylä Seppo Pitkänen Kohti urheiluyläkoulukokeilua Kokeilun tarkoitus ja sisältö (luonnosversio) Jyväskylä 17.3.2016 Seppo Pitkänen Kokeiluluvan hakeminen OKM:ltä valtakunnallisen etenemisen portaat Yläkoulukokeilusta puhuttu

Lisätiedot

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA

Huippu- urheiluverkoston tapaaminen Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Huippu- urheiluverkoston tapaaminen 5.- 6.10.2015 Kuortane PARHAAT PARHAIDEN KANSSA Tänään ja huomenna käymme yhdessä läpi/työstämme suomalaista mallia: 1. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen menestyssuunnitelma

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Urheiluakatemiaohjelma. Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto

Urheiluakatemiaohjelma. Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto Urheiluakatemiaohjelma Urheiluyläkoulutoiminnan termistö ja ohjeisto 15.6.2015 Urheiluakatemioiden yläkoulut Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa: Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU

YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT LIIKKUVAKOULU YLÄKOULUAKATEMIA LEIRIT 2013-2014 LIIKKUVAKOULU Nuorten maajoukkueet - Tytöt - Pojat Aikuisten maajoukkueet - Naisten maajoukkue - Miesten maajoukkue Urh.akatemiat - Rovaniemi - Oulu - Sotkamo URHEILIJA

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille

Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei. Samat asiat muodostavat hyvän pohjan elämään kaikille lapsille Ilo ja Innostus urheiluun mahdollisimman monelle lapselle Menestys- ja laatutekijät reppuun Hyvä päivä Lapsena ei tarvitse tietää haluaako isona urheiljaksi vai ei Samat asiat muodostavat hyvän pohjan

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu

Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Suomalaisen yhteiskunnan aikakaudet ja urheilu Tietoyhteiskunta Viihdeurheilu Teollisuusyhteiskunta Ammattimainen joukkueurheilu Maatalousyhteiskunta Aatteellinen yksilöurheilu Kv. katto-organisaation

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 Läsnä; Seppo Pitkänen, puheenjohtaja Timo Luopajärvi Jyrki Heliskoski Riitta

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheiluakatemiakiertue 2012 Kiertueaikataulu Kotka 25.1. Lappeenranta 26.1. Turku 30-31.1. Tampere 2-3.2. Savonlinna 7-8.2. Joensuu 8-9.2. Kuopio 9-10.2. Kouvola 15-16.2. Lahti 16-17.2. Helsinki 27-28.2.

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden yläkoulut

Urheiluakatemioiden yläkoulut Urheiluakatemioiden yläkoulut Urheilukoulu Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu Urheiluluokka liikuntaa ja urheilua 10 h/vk Täyttää kansalliset urheilukoulukriteerit Mahdollisesti lisäksi liikuntaluokka

Lisätiedot

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016

Draft Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Draft 27.8.2015 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Huippu-urheilun Toimintasuunnitelma 2016 Suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020 Rohkeasti yhdessä Ilo Kunnioitus

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

HARTOLAN, JOUTSAN, PERTUNMAAN JA SYSMÄN KUNTA-SEURAFOORUMI

HARTOLAN, JOUTSAN, PERTUNMAAN JA SYSMÄN KUNTA-SEURAFOORUMI HARTOLAN, JOUTSAN, PERTUNMAAN JA SYSMÄN KUNTA-SEURAFOORUMI 1.11.2016 Illan ohjelma Klo 17.30 Klo 18.00 Klo 18.30 Klo 18.45 Klo 19.30 Klo 20 Tilaisuuden avaus Suomalaisen Urheilun menestyssuunnitelma Elinvoimainen

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Kansainvälisesti kilpailukykyistä laatua suomalaisen huippu-uinnin arkeen! Oman seuratoiminnan kehittäminen kohti laadukasta seuratoimintaa Vesitaituriksi Uimaseurassa.

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit

Kasva urheilijaksi aamukahvit Kasva urheilijaksi aamukahvit 22.9.2016 Avaus Suomen Palloliiton valmennuslinja/ Marko Viitanen (45 min) Varhaisvuosien liikuntasuositukset/ Nina Korhonen (45 min) Ajankohtaiset o Urheilun Pelisäännöt

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu Tavoitteena terve ja menestyvä nuori urheilija Nuoren urheilijan voimaharjoittelu 20.10.2009 Varalan Urheiluopisto, Tampere TERVE URHEILIJA -ohjelma Taustalla: Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö:

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö: 222015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI 3112015 SPL SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA Esityksen sisältö: 1 Sami Hyypiä Akatemian rooli 2 SHA pelaajakehityskonsepti valmentaja/valmennuspäälliköiden

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön

Puhtaasti paras. Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Puhtaasti paras Reilusta pelistä ja terveistä elämäntavoista antidopingtyöhön Visio Kaikilla on yhdenvertainen oikeus puhtaaseen urheiluun. Mitä on Reilu Peli? Mitä on Reilu Peli Reilu peli on urheilun

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa HuimaSeura projekti 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa käynnistää ensimmäisen HuimaSeura-projektin ja kutsuu mukaan akatemiapaikkakuntien keskeiset uimaseurat. Toiseen rotaatioon kutsutaan

Lisätiedot

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma Yläkoululeiritys

LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma Yläkoululeiritys LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma Yläkoululeiritys Innokkaat urheilijat, parhaassa valmennuksessa, parhaissa olosuhteissa Termistö Urheiluyläkoulu Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet SLU Olympia komitea SLU - alueet Valtio Suomen Valmentajat ry Urheilu opistot Lajiliitot Kunnat KIHU Nuori Suomi Urheiluseurat Urheiluakatemiat Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet Jari Lämsä Rakenteet

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Missä mennään ELO-toiminnassa?

Missä mennään ELO-toiminnassa? Missä mennään ELO-toiminnassa? Antti Laitinen LAITURI-projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Voiko ohjausta mitata? Elinikäisen ohjauksen TNO-palvelujen laatu Helsinki 8.4.2014 Keskeiset haasteet

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA

TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA TAITOVALMENTAJAT LASTEN TOIMINNAN TUKENA U20 MM-KISASEMINAARI 3.-4.1.2015, SOKOS HOTELLI VANTAA PERUSAJATUS JA TAVOITE LASTEN KIEKKOILU ALUEVALMENTAJAT SJL TUTOR- VALMENTAJAT valmennuspäälliköt. seuravalmentajat.

Lisätiedot

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA

MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA UIMALIITON VALMENTAJA- JA OHJAAJAFOORUMI, 20.9.2015, HYVINKÄÄ OUTI AARRESOLA TUTKIJA, KIHU TÄNÄÄN KÄSITTELEMME: LAATU, MITÄ JA MIKSI LAATUTYÖKALUT SEURATOIMINNASSA

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista.

Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Liikuntajärjestöjen ja koulujen yhteistyö hankeseurannan näkökulmasta katsottuna: havaintoja seuratuesta ja Liikkuvan koulun järjestöavustuksista. Liikuntajärjestöjen Liikkuva koulu -seminaari Helsinki,

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI

SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI SUOMI-KIEKON TULEVAISUUSSEMINAARI 19.-20.5.2009, Vierumäki Suomen Jääkiekkoliitto / Erkka Westerlund 1 MENESTYSMUUTTUJAT 1. OSAAMINEN 2. OLOSUHTEET 3. HARRASTAJIEN MÄÄRÄ Suomen Jääkiekkoliitto 2 PELAAJAN

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot