SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)"

Transkriptio

1 SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio

2 SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio

3 Perustana yhteisön yhteinen visio Maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020

4 Strateginen perusta ja sisällöllinen kokonaisuus 4

5 Mieleenpalautus syihin ja taustaan

6 Miksi tarvitaan muutosta kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat, kunnat jne.) eivät tiedä, mistä mitäkin palvelua saa tarjonta näyttää sekavalta palvelutarjonta vaihtelee sekä saatavuuden että laadun osalta maan eri osissa yhteiset tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet puuttuvat keskustoimistoissa ja maakunnissa toimivien ihmisten osaamista ei hyödynnetä systemaattisesti yli organisaatio- tai maantieteellisten rajojen

7 Miksi tarvitaan muutosta Kaikki tekevät kaikkea sekatyömieskulttuuri osaamista ei jaeta pyörää keksitään uudestaan resurssiohjaus ei kannusta työnjakoon eikä yhteiseen oppimiseen nykyisillä resursseilla tulee jatkossa saada enemmän aikaan julkiset resurssit eivät tule kasvamaan

8 Tavoiteltava toimintatapa

9 Toimintatapa Koko Suomessa on saatavissa samat korkeatasoiset toiminnot Toiminnot kootaan yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi - toteutetaan yhteinen markkinointi ja brändi Toimintojen tuottamisen tavat vaihtelevat toiminnasta riippuen: osa maakunnallisesti osa muutamasta pisteestä eri puolilta Suomea osa keskitetysti yhdestä pisteestä jostakin päin Suomea

10 LOUNAIS- SUOMI KESKINEN SUOMI Toimintatavan kokonaisuus Yhdessä tehdyt, yhteiset tavoitteet kaikilla Liitot alueineen Aluejärjestöt Akatemiat Opistot ALUETOIMINNAN VALTAKUNNALLINEN SUUNNITELMA Liikkuva lapsuus Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Elinvoimainen seuratoiminta Menestyvä huippu-urheilu SPL Samat palvelut saatavilla KAAKKOISkoko Suomessa SUOMI Keskittyminen ensisijaisesti yhteisiin valintoihin Aluetoiminta SJL Koripalloliitto

11 Henkilöresursseissa kohti parempaa hyödyntämistä, selkeämpiä toimenkuvia ja osaamisen lisääntymistä. Liikkuva lapsuus Huippuurheilu Lisää liikettä Seuratoiminta Muu liikunta ja urheilu Tukitoiminnat Yhteensä Aluejärjestö 1 x X X x X x Xx Aluejärjestö 2 x X X x X x Xx Aluejärjestö 3 x X X x X x Xx Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Opisto X X X X X X Xx Urheiluakatemiat X x X X X X Xx Palloliitto X X X X X X Xx Jääkiekko X X X X X X Xx Salibandy X X X X X X Xx Yleisurheilu X X X X X X Xx Pesäpallo X X X X X X Xx Koripallo X X X X X X Xx Lentopallo X X X X X X Xx Voimistelu X X X X X X Xx TUL X X X X X X Xx Yhteensä xx xx xx xx xx Xx Xxx Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä

12 Yhteinen brändi Tarjotaan toimintoja yhteisen brändin alla esimerkiksi Sport Valtakunnallinen brändi voisi olla SportSuomi Alueelliset ja/tai maakunnalliset brändit voisivat olla SportVarsinais-Suomi / SportLounais-Suomi Toiminnot kootaan heti nettiin tällä logiikalla: Maakuntien ja alueiden toiminnot kootaan omaan kokonaisuuteen yhteisellä jäsentelyllä Valtakunnallisesti kootaan kaikki yhteen SportSuomi/ SportSuomi/savokarjala SportSuomi/Uusimaa SportSuomi/Keskimaa SportSuomi/Satakunta SportSuomi/Varsinais- SportSuomi/suomiSuomi

13 Valtakunnallinen suunnitelma yhteisestä alueellisesta toiminnasta Tehdään vuosittain keväällä ja siinä määritellään: toiminnan strategiset tavoitteet valtakunnallisesti neljän vuoden ajan toteutettavat toimenpidekokonaisuudet vuosittaiset tulostavoitteet koko maassa seuraavana vuonna toteutettavat toimenpiteet, valtakunnalliset roolit ja resurssit yhteiset mittarit Tehdään laajalla valmistelulla, yhteisöä kuullen Valmistelua johtaa Valo - Olympiakomitea

14 Tehdään vuosittain syksyllä Alueelliset tuloskortit Tehdään johdettuina prosesseina valtakunnallisen suunnitelman pohjalta Sovitaan: Roolit Resursoinnit Tulostavoitteet Parhaat mahdolliset ratkaisut tavoitteen suunnassa Määritellään mitä toimintoja / palveluja alue voi tarjota myös oman alueensa ulkopuolelle Arvioidaan mitä palveluja / toimintoja alueelle tarvitaan sen ulkopuolelta

15 Sisällöt on valittu strategisista lähtökohdista Liikunnallinen elämäntapa 100 v Urheilijan polku Liikkujan polku 0 v Liikkuva lapsuus

16 Alueellisen toiminnan sisällöt Liikkuva lapsuus Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Menestyvä huippu-urheilu Elinvoimainen seuratoiminta

17 Tavoite Menestyvä huippu-urheilu Urheilijalla on käytössään hänen päivittäisharjoitteluaan tukeva paras valmennus ja asiantuntijatoiminta. Urheilijalla on mahdollisuus yhdistää huippu-urheilu-ura ja opinnot/työ huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti. Urheilijoille ja valmentajille mahdollistetaan paras mahdollinen toimintaympäristö. Toimenpiteet: Varmistetaan yläkoulu- ja lukioikäisille mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen/päivä. Rakennetaan ja otetaan käyttöön HUY:n tukiurheilijoille opiskelu- (työ-) ja urheilu-uran yhdistävä henkilökohtainen suunnitelma ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa urheilijaksi kasvun ja ammattimaisen valmentautumisen. Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jonka kautta päätoimiset valmentajat saavat tukea omaan työhönsä. Yhtenä osana tätä työtä synnytetään ja vahvistetaan valmentajayhteisöjä. Palkataan xx päätoimista NOV:ia/yleisvalmentajaa HUY:n painopisteakatemioihin. Rakennetaan resurssiratkaisuja, joiden avulla voidaan palkata akatemiaympäristöihin xx osa- tai päätoimista valmentajaa/asiantuntijaa. Painopisteakatemioissa otetaan käyttöön osallistuvan asiantuntijatoiminnan malli ja toimintatapa.

18 ETENEMINEN 2015 Version 2.0 hyväksyminen ohjausryhmässä Palautteen keräämistä ja työstöjä kohti versiota 3.0 ( ) Pilotit (10) jatkavat omien suunnitelmiensa pohjalta, yhteinen arviointi Alueellisen vuosisuunnitteluprosessin kokeilu Keskimaalla, maalis kesäkuu Alueellisen kartoituksen konsepti valmis, maaliskuu Halukkaiden alueiden omat kartoitukset version 2.0 pohjalta, huhti kesäkuu Alueellisen (Keskimaan pilotti) tuloskortin konsepti valmis, kesäkuu Valmistautuminen alueilla tuloskortin rakentamiseen, kesä elokuu Version 3.0 hyväksyminen ohjausryhmässä xx.8. Alueellisten tuloskorttien laatiminen, elo marraskuu 2016 Toiminta hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta käynnistyy Arviointi rakentamisvaiheen prosessista valmistuu 1-2/2016 Vuoden 2017 valtakunnallisen suunnitelman laadinta 1-4/2016. Jatkuu vuosikellon mukaisesti

19

20 KESKUSTELTAVAT ASIAT VERSIOSTA Mitä esityksen ehdotuksista kannattaa viedä eteenpäin? 2. Mikä tuntuu haastavalta tai hankalalta? 3. Evästyksiä jatkotyöstöön

21 Liikkuva lapsuus Tavoite: Jokainen lapsi saa mahdollisuuden liikunnalliseen iltapäivään Mahdollisimman moni lapsi ja nuori innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle ja nuorelle syntyy edellytykset hyväksi urheilijaksi kasvamiseen Toimenpiteet: Kootaan yhteen paikalliset toimijat toteuttamaan monipuolisia, matalan kynnyksen iltapäiväkerhoja Toteutetaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskoulutukset lähellä seuraa/seuroissa Toteutetaan/aloitetaan Kasva urheilijaksi toiminta xx kunnassa Toteutetaan/aloitetaan seura-ja koulutoimijoiden sekä kotien yhteistyö Kasva urheilijaksi -konseptin mukaan

22 Seuratoiminnan elinvoimaisuus Tavoite: Urheiluseuroille on innostava toimintakulttuuri, mikä mahdollistaa laadukkaan toiminnan toteuttamisen ja jäsenten sitoutumisen seuran toimintaan. Toimenpiteet: Varmistetaan, että mahdollisimman monella kunnalla on vahvistettu käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. Vahvistetaan kuntien ja seurojen yhteistyötä toteuttamalla yhteistyöfoorumit. Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Toteutetaan seurojen kehittämisprosesseja ja tuetaan lajiliittojen kehittämisohjelmia. Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää

23 Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Tavoite: Jokainen suomalainen saa mahdollisuuden innostua liikkeen lisäämisestä omassa arjessaan. Toimenpiteet: Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa löydetään vaikuttavimmat keinot lisätä liikettä xx paikkakunnalla. Jalkautetaan olemassa olevia valtakunnallisia toimintamalleja erityisesti näillä paikkakunnilla. Konseptoidaan uusia malleja levitettäväksi koko maahan. KKI ohjelman kiertueen toteutus.

24 Päätetty eteneminen ja kehityskaaren arviota

25 Prosessin johto Ohjausryhmä Parkkonen Jari, pj (Valon hallitus) Harmaakorpi Vesa (SUL, pj) Heinonen Timo (Joensuun kaupunki, vajohtaja) Iiskola-Kesonen Hanna (SLeL, tj) Korjus Tapio (Kuortane, rehtori) Koski Pasi (Liiku, pj) Lipsanen Heino (ESLI, aluejohtaja) Martikainen Anne (Svoli, pj) Nurminen Matti (SJL, tj) Paavolainen Leena (OK, HUY) Paatero Sirpa (TUL, pj) Sirainen Kimmo (Varala, rehtori) Tarvonen Simo (Urhea) Tolonen Hannu, asiantuntija (OKM) Japisson Teemu, sihteeri Projektiryhmä Aino-Maija Siren p Leena Paavolainen p Markus Kalmari p Reijo Ruokonen p Teemu Japisson p Timo Huttunen p

26 Maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Liikunnallinen elämäntapa 100 v Urheilijan polku Liikkujan polku 0 v Liikkuva lapsuus

27 Sisältöalueiden toimenpiteet Tulostavoitteet Resurssit ja roolit Mittarit

28 Kenelle toiminta on tarkoitettu Urheilijat Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Akatemiaurheilijat voivat harjoitella laadukkaasti kaksi kertaa päivässä opiskelun joustaessa harjoittelun ehdoilla. Menestyvä huippu-urheilu Varmistetaan yläkoulu- ja lukioikäisille mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen/päivä laajentamalla yläkouluverkostoja, saamalla lisää nuoria urheiluyläkouluihin ja varmistamalla osaava valmennus HYVÄ PÄIVÄ JOKA PÄIVÄ Urheiluakatemiat, koulut, seurat, lajit Urheiluyläkoululaisten määrä. Kuinka moni harjoittelee kaksi kertaa päivässä. Akatemiaympäristössä toimivien valmentajien osaaminen. Urheilija saa tukea urheilijan elämäntavassa ja arjessa ja hänen menestymismahdollisuudet paranevat Toisella asteella urheilijoille rakennetaan henkilökohtaiset suunnitelmat opiskelun ja urheilun yhteensovittamiseen. Urheiluakatemiat, seurat, lajit Suunnitelmien määrä ja laatu. HUY:n tukiurheilijoille rakennetaan opiskelu- (työ-) ja urheilu-uran yhdistävä henkilökohtainen suunnitelma ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa urheilijaksi kasvun ja ammattimaisen valmentautumisen (mm. Adecco yhteistyön hyödyntäminen). Urheiluakatemiat, lajit, seurat, alueelliset ja paikalliset toimijat, valmennuskeskukset, HUY Suunnitelmien määrä ja laatu. HUY:n painopisteakatemioissa tai valtakunnallisissa valmennuskeskuksissa ammattimaisesti harjoittelevien urheilijoiden määrä. HUY:n tukiurheilijoiden, akatemiaurheilijoiden ja valmentajien tyytyväisyys valmentautumisedellytyksiin (valmennus, asiantuntijat, olosuhteet).

29 Kenelle toiminta on tarkoitettu Valmentajat Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Jokainen päätoiminen valmentaja saa osaamista ja jaksamista vahvistavaa tukea omaan työhönsä. Menestyvä huippu-urheilu Jokaisen akatemian toimintaympäristöön rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jonka kautta päätoimiset valmentajat saavat tukea omaan työhönsä. Yhtenä osana tätä työtä synnytetään ja vahvistetaan valmentajayhteisöjä. Urheiluakatemiat, lajit, seurat, valmennuskeskukset, HUY Kuinka moni valmentaja kokee saavansa tukea työhönsä ja toimintaedellytyksiin. Kuinka monta toimintamallia on otettu käyttöön. Kuinka monta valmentajayhteisöä on syntynyt. Urheilijan polun eri vaiheisiin syntyy xx lisää päätoimisia valmentajia. Palkataan xx päätoimista NOV:ia/yleisvalmentajaa HUY:n painopisteakatemioihin. Rakennetaan resurssiratkaisuja, joiden avulla voidaan palkata akatemiaympäristöihin xx osatai päätoimista valmentajaa. HUY, urheiluakatemiat, lajit, seurat, valmennuskeskukset, paikalliset ja alueelliset toimijat Urheilijan polulla toimivien valmentajien määrä kasvu. Valmentajien osaaminen kasvaa urheilijan polun eri vaiheissa Suomalaisen valmennusosaamisen malli otetaan käyttöön akatemiaympäristöissä ja I- tason koulutuksissa Seurat, lajit, paikalliset ja alueelliset toimijat, urheiluakatemiat, valmennuskeskukset Kuinka monessa akatemiassa ja seurojen valmentajakoulutuksessa on valmennusosaamisen malli käytössä

30 Kenelle toiminta on tarkoitettu Urheilijaa ja valmentajaa tukevat asiantuntija t Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Kaikissa HUY:n painopisteakatemioissa on käytössä osallistuva ja osaava asiantuntijaverkosto kiinteänä osana lajien valmennusprosesseja ja toimintaympäristöä Menestyvä huippu-urheilu Painopisteakatemioissa otetaan käyttöön osallistuvan asiantuntijatoiminnan malli ja toimintatapa HUY, KIHU, valmennuskeskukset, urheiluakatemiat, lajit, liikuntalääketieteen keskukset Valmentajien ja urheilijoiden arvio saamastaan tuesta. Kuinka monessa akatemiassa toimintamalli on otettu käyttöön. Tukiurheilijoiden käytössä olevien asiantuntijoiden määrä ja osaaminen. Edistetään terveyttä lisäävää harjoittelukulttuuria ja ennaltaehkäistään vammojen ja sairauksien syntyä Kaikille urheiluakatemiaurheilijoille tehdään terveystarkastukset. Varmistetaan painopisteakatemioissa tukiurheilijoille omalääkäri- ja fysioterapeutti Urheiluakatemiat, liikuntalääketieteen keskukset Urheiluakatemiat, lajit, HUY HUY:n tukiurheilijoiden ja akatemiaurheilijoiden terveet harjoituspäivät vuodessa. Terveystarkastusten määrä. Terveystarkastusten perusteella tehdyt toimenpiteet

31 Kenelle toiminta on tarkoitettu Ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille, seuroille yms. Koulut, kunnat Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit xx xxx lasta on mukana monipuolisen liikunnan ja urheilun iltapäiväkerhoissa xx kunnassa ja xxx koulussa käynnistetään monipuoliset liikunta- ja urheilukerhot eri toimijoiden (lajit, seurat, opettajat jne.) toteuttamana Kootaan yhteen paikalliset toimijat toteuttamaan monipuolisia, matalan kynnyksen iltapäiväkerhoja. Tuetaan tahoja kerhojen toteuttamisessa (myös Liikkuva koulu ohjelma) Tämä tarkentuu 5/2015 mennessä. Valo, lajiliitot, aluekehittäjät; (sisältötyö) Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. (kuntaprosessit) Alueelliset mentorit (80 kpl) osana Liikkuva koulu -ohjelmaa 16 maakunnallista vastuuhlöä; kuntien rekrytointi mukaan maakunnalliset verkostot lasten määrä toimijoiden (seurojen) ja kerhojen määrä kuntien määrä koulujen määrä Urheiluakatemiat; erityistehtävä yläkouluikäiset ja koordinaatio urheilijan polkuun Valtakunnalliset järjestötoimijat Kaikki toimijat xx lajiliitto edistää monipuolista liikuntakerhotoimintaa yhteisten verkostojen kautta Päätoimisten määrän kasvattaminen Tarjotaan mahdollisuus kouluyhteistyöhön kerhotoiminnan puitteissa Lajiliittojen ja järjestöjen vastuuhenkilöt järjestöjen määrä päätoimisten määrä

32 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seurahenkilöstö ja seurojen valmennusja ohjaustehtävissä olevat XXXX osallistujaa XXX seuraa XX lajia Toteutetaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskoulutukset lähellä seuraa/seuroissa Koulutusten markkinointi kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX seuralle Jokaisella alueella oma(t) vastuuhenkilö(t) Osallistujamäärä Mukana olevien seurojen määrä Mukana olevien laji(liittoje)en määrä Osallistujapalaut e Lapset ja nuoret xx paikkakunnalla aloitetaan Kasva urheilijaksi kunnassa toiminnan konseptin mukaan Toteutetaan/aloitettaan Kasva urheilijaksi X:ssa toiminta Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. Kaupunkien/kuntien, valtion ja EU:n resurssit Kuntien määrä Laatu: arvioinnin työkalut Kasva Urheilijaksi - konseptin mukaan Seura-ja koulutoimijat sekä vanhemmat Jokaiselle paikkakunnalle syntyy yhteistyömuotoja, joissa seura- ja koulutoimijat sekä vanhemmat kohtaavat Toteutetaan/aloitetaan seura-ja koulutoimijoiden sekä vanhempien yhteistyö Kasva urheilijaksi -konseptin mukaan Seuratoimijat Koulutoimijat; kaupunkien ja kuntien resurssit Määrä: seurat, koulut Laatu: arvioinnin työkalut Kasva Urheilijaksi - konseptin mukaan Lajiliitot xx lajiliittoa on mukana ja hyödyntää Kasva urheilijaksi X:ssa toimintaa Tarjotaan lajiliitoille xx määrä kaupunkia/paikkakuntaa lasten ja nuorten urheilun kehittämis - ja kokeilualustaksi Lajiliittojen vastuuhenkilöt ja resurssit Lajiliittojen oma arviointi toiminnan vaikuttavuudesta suhteessa omiin strategioihin

33 Kenelle toiminta on tarkoitettu Valittujen kaupunkien ja kuntien eri toimijat ja kaikki asukkaat koko elämänkulun ajalta Kaupunkien ja kuntien johto Valtakunnan tason järjestötoimijat Tulostavoite 2016 Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Toteutetaan Alueellisesti määritellyt xx paikkakunnalla toteutetaan Liikunnan unelmakuukausi et Tavoite: Jokainen suomalainen saa Kaupunkien/kuntien, mahdollisuuden valtion innostua ja EU:n resurssit sovellukset liikkeen lisäämisestä omassa arjessaan. xx kaupunkia/paikkakuntaa hyödyntää Liikunnan unelmakuukausia omien Toimenpiteet: toimenpideohjelmiensa Toimenpiteet 2016 Liikunnan unelmakuukaud Toteutetaan Liikunnan unelmakuukaud et Resurssit ja roolit jalkauttamisessa. Yhteistyössä Syntyy yhteinen näkemys paikallisten ja toimijoiden kanssa löydetään sitoutuneiden sitoutuminen Liikunnan vaikuttavimmat keinot lisätä liikettä xx paikkakunnalla. unelmavuoden 2017 Jalkautetaan toteutukseen olemassa olevia valtakunnallisia toimintamalleja erityisesti näillä paikkakunnilla. Konseptoidaan uusia malleja 30 valtakunnallista järjestöä Tarjotaan Määrä; järjestöjä mukana levitettäväksi hyödyntää kokeilualustoja koko oman maahan. kehittämis - ja toiminnan kehittämisessään Syntyy yhteinen näkemys ja sitoutuminen Liikunnan kokeilualustat niin, että niihin on helppo unelmavuoden 2017 toteutukseen kiinnittyä KKI ohjelman kiertueen toteutus. vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. Kaupunkien/kuntien johtoryhmät, työntekijät ja muut mahdolliset resurssit yli hallinnonalojen Järjestöjen koordinaatiohenkilöt ja muut mahdolliset resurssit Mittarit Määrä; kaupungit/paikkakunnat, ihmiset Laatu; palaute asukkailta Liikkeen määrä ja laatu; mittaukset, liikuntateknologian Arviointi suhteessa kaupunkien/kuntien omien strategioiden ja toimenpideohjelmien tavoitteisiin Liikunnan unelmavuoteen 2017 kaupunkien/paikkakuntien määrä Järjestöjen omat arvioinnit Liikunnan unelmavuoteen 2017 sitoutuneiden järjestöjen määrä Vähän liikkuvat aikuiset xx vähän liikkuvaa ihmistä innostuu liikunnasta Matkalla hyvään kuntoon kiertueen avulla. Kiertue onnistuu xx maakunnassa xxx paikkakunnalla. Toteutetaan Matkalla hyvään kuntoon kiertue. Tarkentuu Valtakunnallinen koordinointi ja suunnittelun johtaminen; KKI ohjelma. Maakunnallinen toteutus KKI ohjelma ja alueen toimijat Tapahtujien määrä Testattujen määrä Osallistujien palaute

34 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seuratoiminnan elinvoimaisuus Tavoite: Maakuntien Urheiluseuroille Mallinnetaan parlamenttitapoja on innostava ja toimintakulttuuri, Mallinnokset mikä suurilla ollaan perustamassa rakenteita. valtakunnallisesti mahdollistaa kaupungeilla laadukkaan on toiminnan toteuttamisen (Valo), käytännön ja jäsenten seuraparlamentti sitoutumisen seuran toimintaan. Seurajohtajat ja kaupunkien johto. tai muu vastaava yhteistyörakenne Toimenpiteet: Kaupunkien liikuntatoimen johtajat ja asiasta vastaavat lautakunnat. työnjaot maakunnissa (alueet, liitot, seurat). Varmistetaan, että keskeisillä kunnilla on vahvistettu käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. Vahvistetaan Kaikilla yli kuntien Varmistetaan, ja seurojen että keskeisillä yhteistyötä Valtakunnallisesti toteuttamalla yhteistyöfoorumit. asukkaan kunnilla on vahvistettu yleiset periaatteet, kaupungeilla on tai on valmisteilla Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Toteutetaan käyttövuoro- ja seurojen kehittämisprosesseja markkinointi ja tuetaan ja lajiliittojen avustuspolitiikan avustaminen kehittämisohjelmia. linjaukset. käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. mallinnokset. Maakunnissa Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää Parlamenttien kattavuus. Käyttövuoropolitiikan kattavuus

35 Kenelle toiminta on tarkoitettu Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Tulostavoite 2016 XXXX osallistujaa XXX seuraa Seuratoiminnan elinvoimaisuus Toteutetaan seurahallinnon Jokaisella alueella XX lajia seuroja/seuroissa vastuuhenkilö(t) määrä. Tavoite: Urheiluseuroille Koulutusten markkinointi on innostava toimintakulttuuri, Mukana mikä olevien kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX mahdollistaa laadukkaan toiminnan toteuttamisen ja jäsenten seuralle sitoutumisen seuran toimintaan. Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) xxx seuraa tekee Toimenpiteet: oman seuran Hallinnossa ja urheilutoiminnass a mukana olevat seuraosallistujat Seurojen päätoimiset ja puheenjohtajat/ hallituksen jäsenet analyysin xxx Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit peruskoulutukset lähellä oma(t) Varmistetaan, seuraa että kohtaamisissa keskeisillä ja puhelimitse kunnilla xxxx on vahvistettu Alueellisesti käyttövuoro- Seurapalauteja avustuspolitiikka. käynnistää seuralle määritellyt kehitysprosessin Tarjotaan Oman Seuran Analyysi työkalua seurojen käyttöön Työkalun markkinointi Seurakehityksen ohjausryhmä (5-7 hlöä) vastuuhenkilöt. Vahvistetaan XXXX osallistujaa kuntien Toteutetaan ja seurojen paikallisia ja/tai yhteistyötä Aluejohtajat toteuttamalla tai yhteistyöfoorumit. XXX seuraa alueellisia verkostotapaamisia heidän XX lajia kohderyhmäkohtaisesti toteutettuna Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Tapaamisten markkinointi Urheilutoiminnassa määrä Toteutetaan seurojen kehittämisprosesseja ja tuetaan lajiliittojen kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX kehittämisohjelmia. seuralle nimeämänsä vastuuhenkilöt myös akatemioiden työntekijät Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää XXXX osallistujaa XXX kuntaa XXX seuraa XX lajia Toteutetaan kuntatasoisia verkostotapaamisia Verkostotapaamisten markkinointi kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX seuralle Aluejohtajat Kuntien liikuntatoimesta vastaavat viranhaltijat Osallistujamäärä. Mukana olevien seurojen lajiliittojen määrä. Osallistujapalaute. Analyysien määrä Kehitysprosessien määrä Seurakontaktien määrä Tapaamisten määrä kohderyhmittäin Osallistujien määrä Osallistuvien seurojen Mukana olevien lajien määrä Verkostotapaamisten määrä Osallistujien määrä Osallistuvien seurojen määrä Mukana olevien lajien määrä

36 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seuratoiminnan elinvoimaisuus XXX seuraa Toteutetaan Seurakehityksen Tavoite: Urheiluseuroille on innostava toimintakulttuuri, mikä XX lajia seurakohtaisia ohjausryhmä (5-7 Mukana olevien mahdollistaa XXXX osallistujaa laadukkaan kehittämisprosesseja toiminnan toteuttamisen hlöä) ja jäsenten sitoutumisen seuran toimintaan. Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Toimenpiteet: Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Seurojen vastuuhenkilöille (päätoiminen, oto ja luottamusjohto) Seuratoimijoille XX kehittämisprosessia Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt Varmistetaan, että keskeisillä kunnilla on vahvistettu käyttövuoro- ja XXX seuraa avustuspolitiikka. XX lajia Toteutetaan seurojen (ja lajien) yhteisiä kehittämisprosesseja Seurakehityksen ohjausryhmä (5-7 hlöä) XXXX osallistujaa Alueellisesti Vahvistetaan kuntien ja seurojen yhteistyötä toteuttamalla yhteistyöfoorumit. määritellyt vastuuhenkilöt Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Sinettiseurojen määrä Toteutetaan +10% seurojen kehitetään kehittämisprosesseja seurojen ohjausryhmä ja tuetaan (5-7 lajiliittojen kehittämisohjelmia. >200 seura-auditointia. laatujärjestelmää hlöä) Huippu-urheilun laatuseuraprosessi on käynnistynyt xx HUY:n 1- kategorian lajien seuroja. Ylläpidetään ja (sinettiseuratoiminta) Toteutetaan seuraauditoinnit. Käynnistetään huippuurheilun kriteerit täyttävä laatujärjestelmäprosessi Seurakehityksen Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt. Lajien huippuurheiluvastaavat. Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää Kehitysprosessien määrä seurojen/henkilöiden määrä Mukana olevien lajien määrä Kehitysprosessien määrä Mukana olevien seurojen määrä Sinettiseuratoiminnassa mukana olevien seurojen/lajien määrä Toiminnan piirissä olevien harrastajien/toimijoiden määrä. Käynnistyneiden Huippuseuraprosessien määrä.

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS

Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla parhaaksi Pohjoismaaksi 2020! SUOMALAISEN HUIPPU-URHEILUN MUUTOS HUIPPU-URHEILUN MUUTOSRYHMÄN LOPPURAPORTTI 2012 Urheilijan polun osaamisella,

Lisätiedot

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto

Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013 Toimitus: Taitto: Paino: Kannen kuva: Huippu-urheilun muutostyöryhmä, Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea Planeetta

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930

Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU. Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU Hanna Kosonen, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5932-01-0 ISSN 1455-2930 Etelä-Savon kilpa- ja huippu-urheiluohjelma SISU ETELÄ-SAVON LIIKUNTA RY 2011

Lisätiedot

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto

Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016. Suomen Palloliitto Suomalaisen Jalkapallon Toimintastrategia 2013 2016 Suomen Palloliitto Sisältö 4 Johdanto 5 Suunnittelun aikajänteet 6 Missio ja perusarvot 10 Visio ja toiminnan päämäärät 14 Toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Sisällysluettelo Hallinto 4 Urheilijat 6-7 Valmennus 8-9 Tuki- ja asiantuntijapalvelut 10-11 Opiskelu ja urasuunnittelu 12 Urhea - vuosi 2014 kuvin

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

Valon strategia 2013 2015

Valon strategia 2013 2015 Valon strategia 2013 2015 yhteinen tekeminen on kilpailuetumme rytminvaihdos innostava tulevaisuus kumppanuus yhdessä tekeminen Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Sisällys 1. Rytminvaihdoksella

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 2. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry... 3 3. Toiminnan avainluvut... 4 4. Liikunnallinen elämäntapa... 5 4.1. Lasten ja nuorten liikunta...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot