SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)"

Transkriptio

1 SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio

2 SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio

3 Perustana yhteisön yhteinen visio Maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020

4 Strateginen perusta ja sisällöllinen kokonaisuus 4

5 Mieleenpalautus syihin ja taustaan

6 Miksi tarvitaan muutosta kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat, kunnat jne.) eivät tiedä, mistä mitäkin palvelua saa tarjonta näyttää sekavalta palvelutarjonta vaihtelee sekä saatavuuden että laadun osalta maan eri osissa yhteiset tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet puuttuvat keskustoimistoissa ja maakunnissa toimivien ihmisten osaamista ei hyödynnetä systemaattisesti yli organisaatio- tai maantieteellisten rajojen

7 Miksi tarvitaan muutosta Kaikki tekevät kaikkea sekatyömieskulttuuri osaamista ei jaeta pyörää keksitään uudestaan resurssiohjaus ei kannusta työnjakoon eikä yhteiseen oppimiseen nykyisillä resursseilla tulee jatkossa saada enemmän aikaan julkiset resurssit eivät tule kasvamaan

8 Tavoiteltava toimintatapa

9 Toimintatapa Koko Suomessa on saatavissa samat korkeatasoiset toiminnot Toiminnot kootaan yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi - toteutetaan yhteinen markkinointi ja brändi Toimintojen tuottamisen tavat vaihtelevat toiminnasta riippuen: osa maakunnallisesti osa muutamasta pisteestä eri puolilta Suomea osa keskitetysti yhdestä pisteestä jostakin päin Suomea

10 LOUNAIS- SUOMI KESKINEN SUOMI Toimintatavan kokonaisuus Yhdessä tehdyt, yhteiset tavoitteet kaikilla Liitot alueineen Aluejärjestöt Akatemiat Opistot ALUETOIMINNAN VALTAKUNNALLINEN SUUNNITELMA Liikkuva lapsuus Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Elinvoimainen seuratoiminta Menestyvä huippu-urheilu SPL Samat palvelut saatavilla KAAKKOISkoko Suomessa SUOMI Keskittyminen ensisijaisesti yhteisiin valintoihin Aluetoiminta SJL Koripalloliitto

11 Henkilöresursseissa kohti parempaa hyödyntämistä, selkeämpiä toimenkuvia ja osaamisen lisääntymistä. Liikkuva lapsuus Huippuurheilu Lisää liikettä Seuratoiminta Muu liikunta ja urheilu Tukitoiminnat Yhteensä Aluejärjestö 1 x X X x X x Xx Aluejärjestö 2 x X X x X x Xx Aluejärjestö 3 x X X x X x Xx Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä Opisto X X X X X X Xx Urheiluakatemiat X x X X X X Xx Palloliitto X X X X X X Xx Jääkiekko X X X X X X Xx Salibandy X X X X X X Xx Yleisurheilu X X X X X X Xx Pesäpallo X X X X X X Xx Koripallo X X X X X X Xx Lentopallo X X X X X X Xx Voimistelu X X X X X X Xx TUL X X X X X X Xx Yhteensä xx xx xx xx xx Xx Xxx Sovitaan henkilöresurssien parhaasta mahdollisesta käytöstä

12 Yhteinen brändi Tarjotaan toimintoja yhteisen brändin alla esimerkiksi Sport Valtakunnallinen brändi voisi olla SportSuomi Alueelliset ja/tai maakunnalliset brändit voisivat olla SportVarsinais-Suomi / SportLounais-Suomi Toiminnot kootaan heti nettiin tällä logiikalla: Maakuntien ja alueiden toiminnot kootaan omaan kokonaisuuteen yhteisellä jäsentelyllä Valtakunnallisesti kootaan kaikki yhteen SportSuomi/ SportSuomi/savokarjala SportSuomi/Uusimaa SportSuomi/Keskimaa SportSuomi/Satakunta SportSuomi/Varsinais- SportSuomi/suomiSuomi

13 Valtakunnallinen suunnitelma yhteisestä alueellisesta toiminnasta Tehdään vuosittain keväällä ja siinä määritellään: toiminnan strategiset tavoitteet valtakunnallisesti neljän vuoden ajan toteutettavat toimenpidekokonaisuudet vuosittaiset tulostavoitteet koko maassa seuraavana vuonna toteutettavat toimenpiteet, valtakunnalliset roolit ja resurssit yhteiset mittarit Tehdään laajalla valmistelulla, yhteisöä kuullen Valmistelua johtaa Valo - Olympiakomitea

14 Tehdään vuosittain syksyllä Alueelliset tuloskortit Tehdään johdettuina prosesseina valtakunnallisen suunnitelman pohjalta Sovitaan: Roolit Resursoinnit Tulostavoitteet Parhaat mahdolliset ratkaisut tavoitteen suunnassa Määritellään mitä toimintoja / palveluja alue voi tarjota myös oman alueensa ulkopuolelle Arvioidaan mitä palveluja / toimintoja alueelle tarvitaan sen ulkopuolelta

15 Sisällöt on valittu strategisista lähtökohdista Liikunnallinen elämäntapa 100 v Urheilijan polku Liikkujan polku 0 v Liikkuva lapsuus

16 Alueellisen toiminnan sisällöt Liikkuva lapsuus Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Menestyvä huippu-urheilu Elinvoimainen seuratoiminta

17 Tavoite Menestyvä huippu-urheilu Urheilijalla on käytössään hänen päivittäisharjoitteluaan tukeva paras valmennus ja asiantuntijatoiminta. Urheilijalla on mahdollisuus yhdistää huippu-urheilu-ura ja opinnot/työ huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti. Urheilijoille ja valmentajille mahdollistetaan paras mahdollinen toimintaympäristö. Toimenpiteet: Varmistetaan yläkoulu- ja lukioikäisille mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen/päivä. Rakennetaan ja otetaan käyttöön HUY:n tukiurheilijoille opiskelu- (työ-) ja urheilu-uran yhdistävä henkilökohtainen suunnitelma ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa urheilijaksi kasvun ja ammattimaisen valmentautumisen. Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jonka kautta päätoimiset valmentajat saavat tukea omaan työhönsä. Yhtenä osana tätä työtä synnytetään ja vahvistetaan valmentajayhteisöjä. Palkataan xx päätoimista NOV:ia/yleisvalmentajaa HUY:n painopisteakatemioihin. Rakennetaan resurssiratkaisuja, joiden avulla voidaan palkata akatemiaympäristöihin xx osa- tai päätoimista valmentajaa/asiantuntijaa. Painopisteakatemioissa otetaan käyttöön osallistuvan asiantuntijatoiminnan malli ja toimintatapa.

18 ETENEMINEN 2015 Version 2.0 hyväksyminen ohjausryhmässä Palautteen keräämistä ja työstöjä kohti versiota 3.0 ( ) Pilotit (10) jatkavat omien suunnitelmiensa pohjalta, yhteinen arviointi Alueellisen vuosisuunnitteluprosessin kokeilu Keskimaalla, maalis kesäkuu Alueellisen kartoituksen konsepti valmis, maaliskuu Halukkaiden alueiden omat kartoitukset version 2.0 pohjalta, huhti kesäkuu Alueellisen (Keskimaan pilotti) tuloskortin konsepti valmis, kesäkuu Valmistautuminen alueilla tuloskortin rakentamiseen, kesä elokuu Version 3.0 hyväksyminen ohjausryhmässä xx.8. Alueellisten tuloskorttien laatiminen, elo marraskuu 2016 Toiminta hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta käynnistyy Arviointi rakentamisvaiheen prosessista valmistuu 1-2/2016 Vuoden 2017 valtakunnallisen suunnitelman laadinta 1-4/2016. Jatkuu vuosikellon mukaisesti

19

20 KESKUSTELTAVAT ASIAT VERSIOSTA Mitä esityksen ehdotuksista kannattaa viedä eteenpäin? 2. Mikä tuntuu haastavalta tai hankalalta? 3. Evästyksiä jatkotyöstöön

21 Liikkuva lapsuus Tavoite: Jokainen lapsi saa mahdollisuuden liikunnalliseen iltapäivään Mahdollisimman moni lapsi ja nuori innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle ja nuorelle syntyy edellytykset hyväksi urheilijaksi kasvamiseen Toimenpiteet: Kootaan yhteen paikalliset toimijat toteuttamaan monipuolisia, matalan kynnyksen iltapäiväkerhoja Toteutetaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskoulutukset lähellä seuraa/seuroissa Toteutetaan/aloitetaan Kasva urheilijaksi toiminta xx kunnassa Toteutetaan/aloitetaan seura-ja koulutoimijoiden sekä kotien yhteistyö Kasva urheilijaksi -konseptin mukaan

22 Seuratoiminnan elinvoimaisuus Tavoite: Urheiluseuroille on innostava toimintakulttuuri, mikä mahdollistaa laadukkaan toiminnan toteuttamisen ja jäsenten sitoutumisen seuran toimintaan. Toimenpiteet: Varmistetaan, että mahdollisimman monella kunnalla on vahvistettu käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. Vahvistetaan kuntien ja seurojen yhteistyötä toteuttamalla yhteistyöfoorumit. Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Toteutetaan seurojen kehittämisprosesseja ja tuetaan lajiliittojen kehittämisohjelmia. Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää

23 Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Tavoite: Jokainen suomalainen saa mahdollisuuden innostua liikkeen lisäämisestä omassa arjessaan. Toimenpiteet: Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa löydetään vaikuttavimmat keinot lisätä liikettä xx paikkakunnalla. Jalkautetaan olemassa olevia valtakunnallisia toimintamalleja erityisesti näillä paikkakunnilla. Konseptoidaan uusia malleja levitettäväksi koko maahan. KKI ohjelman kiertueen toteutus.

24 Päätetty eteneminen ja kehityskaaren arviota

25 Prosessin johto Ohjausryhmä Parkkonen Jari, pj (Valon hallitus) Harmaakorpi Vesa (SUL, pj) Heinonen Timo (Joensuun kaupunki, vajohtaja) Iiskola-Kesonen Hanna (SLeL, tj) Korjus Tapio (Kuortane, rehtori) Koski Pasi (Liiku, pj) Lipsanen Heino (ESLI, aluejohtaja) Martikainen Anne (Svoli, pj) Nurminen Matti (SJL, tj) Paavolainen Leena (OK, HUY) Paatero Sirpa (TUL, pj) Sirainen Kimmo (Varala, rehtori) Tarvonen Simo (Urhea) Tolonen Hannu, asiantuntija (OKM) Japisson Teemu, sihteeri Projektiryhmä Aino-Maija Siren p Leena Paavolainen p Markus Kalmari p Reijo Ruokonen p Teemu Japisson p Timo Huttunen p

26 Maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Liikunnallinen elämäntapa 100 v Urheilijan polku Liikkujan polku 0 v Liikkuva lapsuus

27 Sisältöalueiden toimenpiteet Tulostavoitteet Resurssit ja roolit Mittarit

28 Kenelle toiminta on tarkoitettu Urheilijat Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Akatemiaurheilijat voivat harjoitella laadukkaasti kaksi kertaa päivässä opiskelun joustaessa harjoittelun ehdoilla. Menestyvä huippu-urheilu Varmistetaan yläkoulu- ja lukioikäisille mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen/päivä laajentamalla yläkouluverkostoja, saamalla lisää nuoria urheiluyläkouluihin ja varmistamalla osaava valmennus HYVÄ PÄIVÄ JOKA PÄIVÄ Urheiluakatemiat, koulut, seurat, lajit Urheiluyläkoululaisten määrä. Kuinka moni harjoittelee kaksi kertaa päivässä. Akatemiaympäristössä toimivien valmentajien osaaminen. Urheilija saa tukea urheilijan elämäntavassa ja arjessa ja hänen menestymismahdollisuudet paranevat Toisella asteella urheilijoille rakennetaan henkilökohtaiset suunnitelmat opiskelun ja urheilun yhteensovittamiseen. Urheiluakatemiat, seurat, lajit Suunnitelmien määrä ja laatu. HUY:n tukiurheilijoille rakennetaan opiskelu- (työ-) ja urheilu-uran yhdistävä henkilökohtainen suunnitelma ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa urheilijaksi kasvun ja ammattimaisen valmentautumisen (mm. Adecco yhteistyön hyödyntäminen). Urheiluakatemiat, lajit, seurat, alueelliset ja paikalliset toimijat, valmennuskeskukset, HUY Suunnitelmien määrä ja laatu. HUY:n painopisteakatemioissa tai valtakunnallisissa valmennuskeskuksissa ammattimaisesti harjoittelevien urheilijoiden määrä. HUY:n tukiurheilijoiden, akatemiaurheilijoiden ja valmentajien tyytyväisyys valmentautumisedellytyksiin (valmennus, asiantuntijat, olosuhteet).

29 Kenelle toiminta on tarkoitettu Valmentajat Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Jokainen päätoiminen valmentaja saa osaamista ja jaksamista vahvistavaa tukea omaan työhönsä. Menestyvä huippu-urheilu Jokaisen akatemian toimintaympäristöön rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jonka kautta päätoimiset valmentajat saavat tukea omaan työhönsä. Yhtenä osana tätä työtä synnytetään ja vahvistetaan valmentajayhteisöjä. Urheiluakatemiat, lajit, seurat, valmennuskeskukset, HUY Kuinka moni valmentaja kokee saavansa tukea työhönsä ja toimintaedellytyksiin. Kuinka monta toimintamallia on otettu käyttöön. Kuinka monta valmentajayhteisöä on syntynyt. Urheilijan polun eri vaiheisiin syntyy xx lisää päätoimisia valmentajia. Palkataan xx päätoimista NOV:ia/yleisvalmentajaa HUY:n painopisteakatemioihin. Rakennetaan resurssiratkaisuja, joiden avulla voidaan palkata akatemiaympäristöihin xx osatai päätoimista valmentajaa. HUY, urheiluakatemiat, lajit, seurat, valmennuskeskukset, paikalliset ja alueelliset toimijat Urheilijan polulla toimivien valmentajien määrä kasvu. Valmentajien osaaminen kasvaa urheilijan polun eri vaiheissa Suomalaisen valmennusosaamisen malli otetaan käyttöön akatemiaympäristöissä ja I- tason koulutuksissa Seurat, lajit, paikalliset ja alueelliset toimijat, urheiluakatemiat, valmennuskeskukset Kuinka monessa akatemiassa ja seurojen valmentajakoulutuksessa on valmennusosaamisen malli käytössä

30 Kenelle toiminta on tarkoitettu Urheilijaa ja valmentajaa tukevat asiantuntija t Tavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Kaikissa HUY:n painopisteakatemioissa on käytössä osallistuva ja osaava asiantuntijaverkosto kiinteänä osana lajien valmennusprosesseja ja toimintaympäristöä Menestyvä huippu-urheilu Painopisteakatemioissa otetaan käyttöön osallistuvan asiantuntijatoiminnan malli ja toimintatapa HUY, KIHU, valmennuskeskukset, urheiluakatemiat, lajit, liikuntalääketieteen keskukset Valmentajien ja urheilijoiden arvio saamastaan tuesta. Kuinka monessa akatemiassa toimintamalli on otettu käyttöön. Tukiurheilijoiden käytössä olevien asiantuntijoiden määrä ja osaaminen. Edistetään terveyttä lisäävää harjoittelukulttuuria ja ennaltaehkäistään vammojen ja sairauksien syntyä Kaikille urheiluakatemiaurheilijoille tehdään terveystarkastukset. Varmistetaan painopisteakatemioissa tukiurheilijoille omalääkäri- ja fysioterapeutti Urheiluakatemiat, liikuntalääketieteen keskukset Urheiluakatemiat, lajit, HUY HUY:n tukiurheilijoiden ja akatemiaurheilijoiden terveet harjoituspäivät vuodessa. Terveystarkastusten määrä. Terveystarkastusten perusteella tehdyt toimenpiteet

31 Kenelle toiminta on tarkoitettu Ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille, seuroille yms. Koulut, kunnat Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit xx xxx lasta on mukana monipuolisen liikunnan ja urheilun iltapäiväkerhoissa xx kunnassa ja xxx koulussa käynnistetään monipuoliset liikunta- ja urheilukerhot eri toimijoiden (lajit, seurat, opettajat jne.) toteuttamana Kootaan yhteen paikalliset toimijat toteuttamaan monipuolisia, matalan kynnyksen iltapäiväkerhoja. Tuetaan tahoja kerhojen toteuttamisessa (myös Liikkuva koulu ohjelma) Tämä tarkentuu 5/2015 mennessä. Valo, lajiliitot, aluekehittäjät; (sisältötyö) Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. (kuntaprosessit) Alueelliset mentorit (80 kpl) osana Liikkuva koulu -ohjelmaa 16 maakunnallista vastuuhlöä; kuntien rekrytointi mukaan maakunnalliset verkostot lasten määrä toimijoiden (seurojen) ja kerhojen määrä kuntien määrä koulujen määrä Urheiluakatemiat; erityistehtävä yläkouluikäiset ja koordinaatio urheilijan polkuun Valtakunnalliset järjestötoimijat Kaikki toimijat xx lajiliitto edistää monipuolista liikuntakerhotoimintaa yhteisten verkostojen kautta Päätoimisten määrän kasvattaminen Tarjotaan mahdollisuus kouluyhteistyöhön kerhotoiminnan puitteissa Lajiliittojen ja järjestöjen vastuuhenkilöt järjestöjen määrä päätoimisten määrä

32 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seurahenkilöstö ja seurojen valmennusja ohjaustehtävissä olevat XXXX osallistujaa XXX seuraa XX lajia Toteutetaan ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskoulutukset lähellä seuraa/seuroissa Koulutusten markkinointi kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX seuralle Jokaisella alueella oma(t) vastuuhenkilö(t) Osallistujamäärä Mukana olevien seurojen määrä Mukana olevien laji(liittoje)en määrä Osallistujapalaut e Lapset ja nuoret xx paikkakunnalla aloitetaan Kasva urheilijaksi kunnassa toiminnan konseptin mukaan Toteutetaan/aloitettaan Kasva urheilijaksi X:ssa toiminta Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. Kaupunkien/kuntien, valtion ja EU:n resurssit Kuntien määrä Laatu: arvioinnin työkalut Kasva Urheilijaksi - konseptin mukaan Seura-ja koulutoimijat sekä vanhemmat Jokaiselle paikkakunnalle syntyy yhteistyömuotoja, joissa seura- ja koulutoimijat sekä vanhemmat kohtaavat Toteutetaan/aloitetaan seura-ja koulutoimijoiden sekä vanhempien yhteistyö Kasva urheilijaksi -konseptin mukaan Seuratoimijat Koulutoimijat; kaupunkien ja kuntien resurssit Määrä: seurat, koulut Laatu: arvioinnin työkalut Kasva Urheilijaksi - konseptin mukaan Lajiliitot xx lajiliittoa on mukana ja hyödyntää Kasva urheilijaksi X:ssa toimintaa Tarjotaan lajiliitoille xx määrä kaupunkia/paikkakuntaa lasten ja nuorten urheilun kehittämis - ja kokeilualustaksi Lajiliittojen vastuuhenkilöt ja resurssit Lajiliittojen oma arviointi toiminnan vaikuttavuudesta suhteessa omiin strategioihin

33 Kenelle toiminta on tarkoitettu Valittujen kaupunkien ja kuntien eri toimijat ja kaikki asukkaat koko elämänkulun ajalta Kaupunkien ja kuntien johto Valtakunnan tason järjestötoimijat Tulostavoite 2016 Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Toteutetaan Alueellisesti määritellyt xx paikkakunnalla toteutetaan Liikunnan unelmakuukausi et Tavoite: Jokainen suomalainen saa Kaupunkien/kuntien, mahdollisuuden valtion innostua ja EU:n resurssit sovellukset liikkeen lisäämisestä omassa arjessaan. xx kaupunkia/paikkakuntaa hyödyntää Liikunnan unelmakuukausia omien Toimenpiteet: toimenpideohjelmiensa Toimenpiteet 2016 Liikunnan unelmakuukaud Toteutetaan Liikunnan unelmakuukaud et Resurssit ja roolit jalkauttamisessa. Yhteistyössä Syntyy yhteinen näkemys paikallisten ja toimijoiden kanssa löydetään sitoutuneiden sitoutuminen Liikunnan vaikuttavimmat keinot lisätä liikettä xx paikkakunnalla. unelmavuoden 2017 Jalkautetaan toteutukseen olemassa olevia valtakunnallisia toimintamalleja erityisesti näillä paikkakunnilla. Konseptoidaan uusia malleja 30 valtakunnallista järjestöä Tarjotaan Määrä; järjestöjä mukana levitettäväksi hyödyntää kokeilualustoja koko oman maahan. kehittämis - ja toiminnan kehittämisessään Syntyy yhteinen näkemys ja sitoutuminen Liikunnan kokeilualustat niin, että niihin on helppo unelmavuoden 2017 toteutukseen kiinnittyä KKI ohjelman kiertueen toteutus. vastuuhenkilöt (5-7) osana valtakunnallista tiimiä. Kaupunkien/kuntien johtoryhmät, työntekijät ja muut mahdolliset resurssit yli hallinnonalojen Järjestöjen koordinaatiohenkilöt ja muut mahdolliset resurssit Mittarit Määrä; kaupungit/paikkakunnat, ihmiset Laatu; palaute asukkailta Liikkeen määrä ja laatu; mittaukset, liikuntateknologian Arviointi suhteessa kaupunkien/kuntien omien strategioiden ja toimenpideohjelmien tavoitteisiin Liikunnan unelmavuoteen 2017 kaupunkien/paikkakuntien määrä Järjestöjen omat arvioinnit Liikunnan unelmavuoteen 2017 sitoutuneiden järjestöjen määrä Vähän liikkuvat aikuiset xx vähän liikkuvaa ihmistä innostuu liikunnasta Matkalla hyvään kuntoon kiertueen avulla. Kiertue onnistuu xx maakunnassa xxx paikkakunnalla. Toteutetaan Matkalla hyvään kuntoon kiertue. Tarkentuu Valtakunnallinen koordinointi ja suunnittelun johtaminen; KKI ohjelma. Maakunnallinen toteutus KKI ohjelma ja alueen toimijat Tapahtujien määrä Testattujen määrä Osallistujien palaute

34 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seuratoiminnan elinvoimaisuus Tavoite: Maakuntien Urheiluseuroille Mallinnetaan parlamenttitapoja on innostava ja toimintakulttuuri, Mallinnokset mikä suurilla ollaan perustamassa rakenteita. valtakunnallisesti mahdollistaa kaupungeilla laadukkaan on toiminnan toteuttamisen (Valo), käytännön ja jäsenten seuraparlamentti sitoutumisen seuran toimintaan. Seurajohtajat ja kaupunkien johto. tai muu vastaava yhteistyörakenne Toimenpiteet: Kaupunkien liikuntatoimen johtajat ja asiasta vastaavat lautakunnat. työnjaot maakunnissa (alueet, liitot, seurat). Varmistetaan, että keskeisillä kunnilla on vahvistettu käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. Vahvistetaan Kaikilla yli kuntien Varmistetaan, ja seurojen että keskeisillä yhteistyötä Valtakunnallisesti toteuttamalla yhteistyöfoorumit. asukkaan kunnilla on vahvistettu yleiset periaatteet, kaupungeilla on tai on valmisteilla Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Toteutetaan käyttövuoro- ja seurojen kehittämisprosesseja markkinointi ja tuetaan ja lajiliittojen avustuspolitiikan avustaminen kehittämisohjelmia. linjaukset. käyttövuoro- ja avustuspolitiikka. mallinnokset. Maakunnissa Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää Parlamenttien kattavuus. Käyttövuoropolitiikan kattavuus

35 Kenelle toiminta on tarkoitettu Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Tulostavoite 2016 XXXX osallistujaa XXX seuraa Seuratoiminnan elinvoimaisuus Toteutetaan seurahallinnon Jokaisella alueella XX lajia seuroja/seuroissa vastuuhenkilö(t) määrä. Tavoite: Urheiluseuroille Koulutusten markkinointi on innostava toimintakulttuuri, Mukana mikä olevien kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX mahdollistaa laadukkaan toiminnan toteuttamisen ja jäsenten seuralle sitoutumisen seuran toimintaan. Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) xxx seuraa tekee Toimenpiteet: oman seuran Hallinnossa ja urheilutoiminnass a mukana olevat seuraosallistujat Seurojen päätoimiset ja puheenjohtajat/ hallituksen jäsenet analyysin xxx Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit peruskoulutukset lähellä oma(t) Varmistetaan, seuraa että kohtaamisissa keskeisillä ja puhelimitse kunnilla xxxx on vahvistettu Alueellisesti käyttövuoro- Seurapalauteja avustuspolitiikka. käynnistää seuralle määritellyt kehitysprosessin Tarjotaan Oman Seuran Analyysi työkalua seurojen käyttöön Työkalun markkinointi Seurakehityksen ohjausryhmä (5-7 hlöä) vastuuhenkilöt. Vahvistetaan XXXX osallistujaa kuntien Toteutetaan ja seurojen paikallisia ja/tai yhteistyötä Aluejohtajat toteuttamalla tai yhteistyöfoorumit. XXX seuraa alueellisia verkostotapaamisia heidän XX lajia kohderyhmäkohtaisesti toteutettuna Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Tapaamisten markkinointi Urheilutoiminnassa määrä Toteutetaan seurojen kehittämisprosesseja ja tuetaan lajiliittojen kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX kehittämisohjelmia. seuralle nimeämänsä vastuuhenkilöt myös akatemioiden työntekijät Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää XXXX osallistujaa XXX kuntaa XXX seuraa XX lajia Toteutetaan kuntatasoisia verkostotapaamisia Verkostotapaamisten markkinointi kohtaamisissa ja puhelimitse XXXX seuralle Aluejohtajat Kuntien liikuntatoimesta vastaavat viranhaltijat Osallistujamäärä. Mukana olevien seurojen lajiliittojen määrä. Osallistujapalaute. Analyysien määrä Kehitysprosessien määrä Seurakontaktien määrä Tapaamisten määrä kohderyhmittäin Osallistujien määrä Osallistuvien seurojen Mukana olevien lajien määrä Verkostotapaamisten määrä Osallistujien määrä Osallistuvien seurojen määrä Mukana olevien lajien määrä

36 Kenelle toiminta on tarkoitettu Tulostavoite 2016 Toimenpiteet 2016 Resurssit ja roolit Mittarit Seuratoiminnan elinvoimaisuus XXX seuraa Toteutetaan Seurakehityksen Tavoite: Urheiluseuroille on innostava toimintakulttuuri, mikä XX lajia seurakohtaisia ohjausryhmä (5-7 Mukana olevien mahdollistaa XXXX osallistujaa laadukkaan kehittämisprosesseja toiminnan toteuttamisen hlöä) ja jäsenten sitoutumisen seuran toimintaan. Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Toimenpiteet: Seurahenkilöstö ja luottamusjohto (hallitukset) Seurojen vastuuhenkilöille (päätoiminen, oto ja luottamusjohto) Seuratoimijoille XX kehittämisprosessia Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt Varmistetaan, että keskeisillä kunnilla on vahvistettu käyttövuoro- ja XXX seuraa avustuspolitiikka. XX lajia Toteutetaan seurojen (ja lajien) yhteisiä kehittämisprosesseja Seurakehityksen ohjausryhmä (5-7 hlöä) XXXX osallistujaa Alueellisesti Vahvistetaan kuntien ja seurojen yhteistyötä toteuttamalla yhteistyöfoorumit. määritellyt vastuuhenkilöt Toteutetaan seurahallinnon peruskoulutukset lähellä seuroja (seurassa). Sinettiseurojen määrä Toteutetaan +10% seurojen kehitetään kehittämisprosesseja seurojen ohjausryhmä ja tuetaan (5-7 lajiliittojen kehittämisohjelmia. >200 seura-auditointia. laatujärjestelmää hlöä) Huippu-urheilun laatuseuraprosessi on käynnistynyt xx HUY:n 1- kategorian lajien seuroja. Ylläpidetään ja (sinettiseuratoiminta) Toteutetaan seuraauditoinnit. Käynnistetään huippuurheilun kriteerit täyttävä laatujärjestelmäprosessi Seurakehityksen Alueellisesti määritellyt vastuuhenkilöt. Lajien huippuurheiluvastaavat. Ylläpidetään ja kehitetään seurojen laatujärjestelmää Kehitysprosessien määrä seurojen/henkilöiden määrä Mukana olevien lajien määrä Kehitysprosessien määrä Mukana olevien seurojen määrä Sinettiseuratoiminnassa mukana olevien seurojen/lajien määrä Toiminnan piirissä olevien harrastajien/toimijoiden määrä. Käynnistyneiden Huippuseuraprosessien määrä.

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille)

SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) SporttiSuomi ja Sporttialueet (Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille) Versio 2.0 14.4. 30.5. Perustana yhteisön yhteinen visio Maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015

Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Fysiikka- ja yleisvalmentajien verkostotapaaminen 4.9.2015 Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Yhteiset toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja

Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015. Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma lajissa 29.9.2015 Valmennusosaamisen työpaja Osaamisohjelma Osaamisohjelmaa johtaa KIHU yhteistyössä HUY kanssa valmennusosaaminen osallistuva asiantuntijatoiminta tutkimus- kehittämis-

Lisätiedot

Strategia 2014-2017 Versio 1.0

Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Strategia 2014-2017 Versio 1.0 Urheiluakatemiaohjelma Olympiakomitean Huippu-urheilu yksikön johtama Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavasta akatemiaverkoston johtamisesta Visio

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi. Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Menestyvän huippu-urheilun seuranta ja arviointi Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Teemat 1. Nexus seurannan ja arvioinnin verkosto 2. Menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu

Kansainvälinen menestys. Korkeatasoinen osaaminen. Arvostettu urheilu Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan koko sen matkalta 3. Osaamista

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia. 27.2.2012 Simo Tarvonen Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 27.2.2012 Simo Tarvonen Mikä urheiluakatemia? Urheilijan opinto- ja elämänura Päivittäisvalmennus Tuki- ja asiantuntijapalvelut Urheilijan polku 16 -v 566 urheilijaa 73

Lisätiedot

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA

NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA NUORET URHEILIJAT KEHITTYVÄT YLÄKOULUSSA URHEILUAKATEMIAOHJELMAN YLÄKOULUSEMINAARI 12.-13.3.2015 #urheiluakatemia #yläkoulu Torstai 12.3.2015 11:30 Lounas + ilmoittautuminen, Varalan Urheiluopisto Tampere

Lisätiedot

LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus LAJILIITOT JA TIEDOLLA JOHTAMINEN Jari Lämsä KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINNIN ASEMOINTI VLN VALO-OK OKM HUY Ulkoinen arviointi Päätöksenteko Kontrolloiva arviointi

Lisätiedot

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla

Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikunta ja urheilulääketiede tukena Urheilijan polulla Liikuntalääketieteen päivät 10.11.2011 Leena Paavolainen, LitT Huippu urheilun muutosryhmä HUMU 0400 229 652 www.huippu urheilunmuutos.fi EXCELLENCE

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen

Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015. Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Valmennuskeskusten yhteishanke 2013-2015 Valmennuksen osaamisen ja menetelmien kehittäminen Erityiset koulutustehtävät/okm 1. Kuortaneen valtakunnallinen huippu-urheilun erityinen kehittämistehtävä on

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

Huippu-urheilutoiminta Suomessa

Huippu-urheilutoiminta Suomessa Huippu-urheilutoiminta Suomessa Kansainvälinen menestys Korkeatasoinen osaaminen Arvostettu urheilu Toimintatavat: 1. Urheilija on keskiössä ilon ja intohimon ilmapiirissä 2. Urheilijan polkua tarkastellaan

Lisätiedot

Kasva urheilijaksi aamukahvit INFOT 4.2.2015

Kasva urheilijaksi aamukahvit INFOT 4.2.2015 Kasva urheilijaksi aamukahvit INFOT 4.2.2015 Sinettiseurojen aluekierros kevät 2015 Aiheet: - Sinettiseurojen uudistetut kriteerit - Urheilulliset elämäntavat vanhempainilta - Kasva urheilijaksi Taitovalmiustestin

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA

Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä KOULU JA SEURA Lisää liikettä lapselle ja nuorelle peruskouluiässä Molemmat avaavat ovia lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi KOULU JA SEURA Yhteisen kuvan ja tekemisen vahvistaminen Koulussa opitaan ja innostutaan

Lisätiedot

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014

Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia. piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Suomalaisen jalkapallon toimintastrategia Suomalaisen jalkapallon ja Palloliiton toimintastrategia Helsingin piirin toimintasuunnitelma 2010-2013 vuodelle 2014 Strategiset valinnat 1. Pelaajakehitys 2.

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa 11 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa Kehityshanke yhteistyössä seurojen kanssa Hankkeen tavoitteita Painopiste tämän ikäluokan toiminnan kehittämiseen erityisesti hankeseuroissa, mutta viestinnän

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Aluepäivät Joensuu 2015 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 VOK koulutuksen tilanne 23.6.2015 VOK Superviikonloput toteutuneet kaikilla

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen!

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen! Sinettiseurakiertue 2015 Kasva Urheilijaksi konsepti - kehitetään kokeillen! Konsepti Versio 1.2, sisäinen materiaali Maria Ulvinen Meillä on unelma siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittelyt ja alkulämmittelyt o Katsaus ajankohtaisiin asioihin o Vuoden

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat

Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat Liikkuva koulu -ohjelma, nuoret ja nuoret urheilijat Liikkuvan koulun tavoitteet Aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä hyvinvoiva koululainen Lisää liikettä vähemmän istumista Oppimisen edistäminen Osallisuuden

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL

Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurojen rekrytointi- ja kannustejärjestelmä -pilotti 2014-2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Pohjois-Savon Liikunta ry, lajiliitot ja TUL Seurakehittämisprosessin sisältö Seuratyöpajojen teemat Seuratyöpaja

Lisätiedot

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt

Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatyöt Miten olen jalkauttanut lapsuusvaiheen asiantuntijatyötä ja sen sisältöjä omaan toimintaani? Kirjaa toteutettuja / meneillään olevia asioita

Lisätiedot

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa Valmentajakoulutuksen taso 1. Suunnistusvalmennusseminaari 25.1.2014 Katri Lilja

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa Valmentajakoulutuksen taso 1. Suunnistusvalmennusseminaari 25.1.2014 Katri Lilja Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa Valmentajakoulutuksen taso 1 Suunnistusvalmennusseminaari 25.1.2014 Katri Lilja Ohjaajan ja valmentajan polku suunnistuksessa Suunnistusliitto tarjoaa ohjaajakoulutuksia

Lisätiedot

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN URHEILUAKATEMIAVERKOSTON OSAAMINEN Urheiluakatemiatapaaminen 20..204 Mäkelänrinteen uintikeskus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Timo Manninen SISÄLTÖ. Tarkoitus ja tavoitteet 2. Vastaajat akatemioittain

Lisätiedot

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat

SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat SHA seurakäynnit toukokuu 2012 valmentajat ja vanhemmat Valmentajat ja vanhemmat 17.00-18.30 SHA yleisinfo (Kyösti) Potentiaalinen pelaaja syntyy tekemisen tuloksena (Hannele) Tutkimustuloksia ulkomailta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian yläkouluverkoston opinto-ohjaajien tapaaminen Urheilumuseo, Olympiastadion 6.10.2015 Ohjelma 13:00 Tilaisuuden avaus 13:10 Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli

Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Huippuvaiheen ohjelman toimintamalli Johdanto Huippuvaiheen ohjelman tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun välitöntä menestystä yhdessä lajien ja huippu-urheilijoiden kanssa. Ohjelma kokoaa,

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi

Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi fb: Täydellinen liikuntakuukausi Elä Sinäkin Liikkuen! Asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020.

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08

PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous 3.3 2008 klo 14-16 Mäkelänrinteen Uintikeskus, Terassi Pöytäkirja 1/08 Läsnä; Seppo Pitkänen, puheenjohtaja Timo Luopajärvi Jyrki Heliskoski Riitta

Lisätiedot

JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN

JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN JALKAPALLOSEUROJEN LAATUJÄRJESTELMÄ TYÖKALU SEURAN KEHITTÄMISEEN Laatujärjestelmällä apua seuran johtamisen, urheilutoiminnan ja viestinnän ja markkinoinnin kehittämiseen. 2 SUOMEN PALLOLIITTO JALKAPALLOSEUROJEN

Lisätiedot

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013

Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Huippu-urheiluverkoston rakentuminen 2013 3.4.2013 Taustaksi Lentopallon lajina otettava johtavan lajin roolia paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti terve itsetunto omassa tekemisessä Jo

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014. Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2014 Johtoryhmän esitys Urhean vuosikokoukselle / hyväksytty 8.10.2013 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu- ja urasuunnittelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö:

2.2.2015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI. Esityksen sisältö: 222015 SHA:N PELAAJAKEHITYSKONSEPTI 3112015 SPL SEMINAARI /KYÖSTI LAMPINEN, EUO VK JA SHA JOHTAJA Esityksen sisältö: 1 Sami Hyypiä Akatemian rooli 2 SHA pelaajakehityskonsepti valmentaja/valmennuspäälliköiden

Lisätiedot

Seuratuen välitilinpäätös

Seuratuen välitilinpäätös Seuratuen välitilinpäätös Järjestöpäivät 2010, 20.9. 21.9. Hämeenlinna Pasi Koski, FT, dosentti Turun yliopisto Esityksen sisältö Palkkaamisidean suhteutus koko seurakenttään Seuratukihanke ja sen arviointi

Lisätiedot

Valmennuskeskusarviointi

Valmennuskeskusarviointi Valmennuskeskusarviointi Jari Lämsä & Ari Nummela 16.3.2012 Arviointitehtävä Urheiluopistojen valmennuskeskusten arviointihankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisesta valmennuskeskustoiminnasta

Lisätiedot

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet

Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet SLU Olympia komitea SLU - alueet Valtio Suomen Valmentajat ry Urheilu opistot Lajiliitot Kunnat KIHU Nuori Suomi Urheiluseurat Urheiluakatemiat Suomalaisen Liikunnan ja urheilun rakenteet Jari Lämsä Rakenteet

Lisätiedot

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit

Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Suomen Uimaliiton HuimaSeura-kriteerit Kansainvälisesti kilpailukykyistä laatua suomalaisen huippu-uinnin arkeen! Oman seuratoiminnan kehittäminen kohti laadukasta seuratoimintaa Vesitaituriksi Uimaseurassa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä 2. Valmentautuminen 2.1 Yläkoulut 2.2 Toinen aste 2.3 Huippuvaihe 2.4 Lajien välinen yhteistyö valmennustoiminnassa ja osaamista jakava

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

2. Johtopäätökset edellisestä tilaisuudesta Karita Toivonen, asiantuntija koulupäivän liikunnallistaminen, Valo

2. Johtopäätökset edellisestä tilaisuudesta Karita Toivonen, asiantuntija koulupäivän liikunnallistaminen, Valo LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA 2016-2020 -yhteisen tulevaisuuden rakentaminen Tavoitteena on rakentaa liikunnan ja urheilun koulutekemisen pelikenttää. Luomme yhteistä kouluyhteistyön tulevaisuutta!

Lisätiedot

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto

Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa. Tavoitteet. Urheiluvalmennus ja ammatillinen perustutkinto Urheiluvalmentautumisen tutkinnon osat ammatillisessa tutkinnossa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen erityisen tehtävän saaneissa oppilaitoksissa urheiluvalmentautuminen on integroitu yhtenäiseksi

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus

KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus KILPAURHEILUN JA HARRASTETOIMINAN STRATEGIA Laji: Vammaisratsastus TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Loistava kilpailu- ja harrastustarjonta Vammaisratsastus on merkittävä suomalainen urheilulaji,

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Urheilijan opintopolku Korkea-aste Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toinen aste Lukiot Ammattioppilaitokset Peruskoulu Yläkoulut Alakoulut Alakoulut Monipuolinen ja laadukas

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014

Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden. Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Osaamisohjelman asiantuntijatoimintamalli huippuurheilijoiden tukemiseksi Ari Nummela Valmennusosaamisen työpaja Jyväskylä 4.11.2014 Asiantuntijatoiminnan perusajatukset Tavoitteen on osaamisen lisääminen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU

VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS KOULU JA OPISKELU VALTAKUNNALLINEN YLÄKOULULEIRITYS Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa. Yksi leiritystä toteuttavista

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen

Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Jalkapalloseuran pitkäjänteinen kehittäminen Ylöjärven Ilves ry Petri Puronaho SPL Tampereen piiri 19.2015 Seuratutoroinnin tavoite Tavoitteena on: Auttaa, tukea ja ohjata seuran pidemmän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Sanoista teoiksi EXCELLENCE Pyrkimys erinomaisuuteen Yhdessä tekeminen yhteisössä RESPECT Arvostus Ilo ja innostus 5v 15v 25v URHEILEVA IHMINEN Intohimo

Lisätiedot

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa

HuimaSeura projekti. 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa HuimaSeura projekti 1. Seurayhteistyön lähtökohdat ja projektin taustaa käynnistää ensimmäisen HuimaSeura-projektin ja kutsuu mukaan akatemiapaikkakuntien keskeiset uimaseurat. Toiseen rotaatioon kutsutaan

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULU- TUS LAJILIITOISSA Tilannekuvaus, kevät 2012 Hämäläinen, Kirsi & Parviainen, Antti Osaamisohjelma, Olympiakomitea ja Huippu-urheilun muutosryhmä 1 1. TAUSTAA Valmentaja- ja

Lisätiedot

Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016

Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016 HUY/15.12.2014_FINAL Valmennuksen tukijärjestelmät ja kriteerit 2015-2016 Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö / HUY 1. Yleiset lähtökohdat Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikön (HUY) tavoitteena

Lisätiedot

ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI. Copyright

ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI. Copyright ME YHDESSÄ TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOSPROSESSI 1 Missio / näky / toiminnan perustarkoitus Mikä on toiminnan tarkoitus? Missio on olemassaolon syy ja perustelu. Missio on varsin pysyvä tila Missio vastaa:

Lisätiedot

Nuori urheilija - tutkimus

Nuori urheilija - tutkimus Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä Nuori urheilija - tutkimus Nuorisourheilun verkostotapaaminen 24.5.2012 Helsinki Outi Aarresola www.kihu.fi Esityksen kulku Tutkimusprojektin tausta

Lisätiedot