Suomikamut -käsikirja. eli kuinka tuoda yhteen suomalaiset ja turvapaikanhakijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomikamut -käsikirja. eli kuinka tuoda yhteen suomalaiset ja turvapaikanhakijat"

Transkriptio

1 Suomikamut -käsikirja eli kuinka tuoda yhteen suomalaiset ja turvapaikanhakijat

2 Sisällys Johdanto Mistä löytää vapaaehtoiset suomikamut? Suomikamujen koulutus Miten saada turvapaikanhakijat mukaan? Mitä tehdä suomikamuissa? Suunnittelu ja ohjaus Sopivat harjoitustehtävät Tavoitteena keskustelun harjoittelu Retket Paljonko suomikamujen pyörittäminen maksaa? Vinkkejä keskustelunaiheiksi Lähteitä materiaaliksi Tapaamisen tarkistuslista

3 Johdanto Suomikamujen toiminta käynnistettiin SKYOPE-hankkeen aloitteesta SPR Lammin vastaanottokeskuksessa syksyllä SKYOPE-hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää suomen kielen opetusta vastaanottokeskuksissa. Suomikamut aloitettiin, koska haluttiin vahvistaa turvapaikanhakijoiden suomen kielen puhumisen taitoja. Lammilta löytyi kymmenen vapaaehtoista suomikamua, joiden kanssa toiminta aloitettiin. Turvapaikanhakijoita tapaamisissa on käynyt vaihtelevasti, joskus kymmeniä, joskus vain muutama. Tapaamisten keskiössä on ollut puhumisen harjoittelu, mutta suomikamujen kanssa on myös kokkailtu, lenkkeilty, käyty marjassa, rakennettu vihtoja ja tehty palapelejä. Kerätyn palautteen perusteella suomikamut on ollut suosittu ryhmä sekä vapaaehtoisten että turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Monet suomikamut ovat kertoneet oppineensa katsomaan asioita uudella tavalla ja tuntemaan vieraita kulttuureja. Turvapaikanhakijat ovat kiitelleet mahdollisuudesta tavata suomalaisia, paikallisia ihmisiä ja puhua heidän kanssaan. Toiminnan suosituksena toimii myös se tieto, että suomikamutapaamisia on järjestetty keskeytyksettä jo kohta kaksi vuotta. Toivomme tämän käsikirjan olevan hyödyksi kaikille, jotka haluavat edistää maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välistä vuorovaikutusta. Suomikamutapaamisia voi järjestää missä vain ja milloin vain. Suomikamujen ohjaajat Lammin vastaanottokeskuksessa Katja Ruunaniemi ja Kaisa Rontu

4 Mistä löytää vapaaehtoiset suomikamut? Toimintaa aloittaessa kannattaa panostaa mainontaan. Suomikamuvapaaehtoisia voi sinänsä löytää mistä vain. Voi laittaa esimerkiksi mainoksen paikalliseen lehteen ensimmäisestä tapaamisesta. Myös vilkkaiden kauppa- ja kulttuuripaikkojen ilmoitusseinät ovat hyvä ja ilmainen markkinointikeino. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä paikallisiin järjestöihin ja seurakuntaan. Niissä toimii jo valmiiksi hyvin aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat olla monessa mukana ja auttaa ihmisiä. Esimerkiksi Lammilla mukaan saatiin seurakunnassa toimivia vapaaehtoisia. Ota yhteyttä ainakin seuraaviin paikallisiin toimijoihin: SPR:n paikallisosasto seurakunta eläkeläisyhdistykset vanhempainyhdistykset tai MLL-osasto Setlementti sosiaalialan oppilaitokset kylä- ja muut yhdistykset Kannattaa siis viestiä suomikamutoiminnasta alussa hyvin laajalti. Jos on osallistumassa paikallisiin tapahtumiin tai markkinoihin, niissä voi hyvin kerätä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja. Aktiivinen ote toiminnan käynnistämisessä antaa myös tuleville suomikamuille mielikuvan siitä, että toimintaa ollaan toden teolla käynnistämässä ja siihen panostetaan. Muista laittaa kaikkiin mainoksiin selkeästi yhteyshenkilö, johon lisätietoja kaipaavat voivat ottaa yhteyttä! Suomikamujen koulutus Ennen kuin aloittaa suomikamu-tapaamiset, on hyvä kertoa vapaaehtoisille taustatietoa vastaanottokeskuksesta, turvapaikanhakijoista sekä suomikamuna toimimisesta. Lammilla suomikamuille järjestettiin yhden päivän räätälöity Tulijalle tutuksi -kurssi, jossa kerrottiin mm. Punaisen Ristin toiminnasta, maahanmuuttajista ja suomen kielen keskustelukaverina toimimisesta. Tarkemmat teemat olivat: SPR järjestönä käsitteet ja käsitykset maahanmuutosta merkitykset ja viestintä tandem välineitä keskusteluun teemoja ja aiheita yhdessä puhumiseen ja tekemiseen

5 vapaaehtoisen oikeudet ja velvollisuudet osallistaminen, vapaaehtoisuus tasavertaisena Teemoista puhuttiin liukuvasti: pysähdyttiin pidemmäksi aikaa niihin aiheisiin, joista syntyi keskustelua ja kysymyksiä. Vapaaehtoiset pitivät koulutuspäivää hyvänä, sillä he saivat kysyä heitä askarruttavia asioita ja pohtia omia asenteitaan ja mielikuviaan maahanmuuttajista. Suomikamujen koulutuksen voi järjestää myös pidempänä, jolloin teemoja voi syventää ja niihin voi yhdistää toiminnallisia harjoituksia. Koulutuksen voi järjestää myös osissa, eli pari tuntia kerrallaan esimerkiksi kerran viikossa. Koulutuksen sisällön ei tarvitse olla täsmälleen sama kuin edellä mainittu, mutta olisi tärkeää kertoa vapaaehtoisiksi haluaville selvästi, mitä vapaaehtoisena toimiminen tarkoittaa. Koulutuksessa on siis hyvä kertoa ainakin vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi keskustelukavereille voi kertoa erilaisista viestinnän keinoista, jotta yhteisen puhutun kielen puuttuminen ei muodostuisi esteeksi kommunikoinnille. Miten saada turvapaikanhakijat mukaan? Lammin vastaanottokeskuksessa suomikamutoimintaa on mainostettu paljon. On huomattu, että ilman tehokasta tiedotusta ihmiset eivät tule paikalle. Tähän on syynä mm. se, että ihmiset vaihtuvat nykyään keskuksissa tiuhaan tahtiin. Turvapaikanhakuprosessit ovat nopeutuneet ja uusia asiakkaita kohdataan lähes päivittäin. On siis tärkeää tiedottaa suomikamu-toiminnasta aktiivisesti, jotta uudet turvapaikanhakijat tulevat tietoisiksi siitä, että tällaista toimintaa keskuksessa järjestetään. Hyvä tapa tavoittaa turvapaikanhakijat on mainostaa toimintaa koulussa. Lammilla tulevista suomikamu-tapaamisista käydään aina kertomassa jokaiselle kouluryhmälle tapaamista edeltävänä parina päivänä. Lisäksi tapaamisista ilmoitetaan asiakkaiden omalla ilmoitustaululla. On hyvä, jos tapaamisia pystyy järjestämään aina samana viikonpäivänä ja samaan kellonaikaan. Tällöin ihmiset muistavat helpommin tulla paikalle. Lisäksi tapaamisiin voi järjestää pientä tarjoilua, esimerkiksi kahvia, teetä ja keksejä. Monet tulevat mielellään nauttimaan iltapäiväkahvit ja samalla harjoittelemaan suomen puhumista. Jos tuntuu siltä, etteivät turvapaikanhakijat löydä tapaamisiin kaikesta mainostamisesta huolimatta, kannattaa kokeilla henkilökohtaisia, postin kautta jaettavia kutsuja. Myös tavatessaan asiakkaita esimerkiksi toimistolla heille voi kertoa suomikamuista. Kannattaa kartoittaa heti tapaamisten alussa ja silloin tällöin tapaamisten välillä, mitä turvapaikanhakijat tapaamisilta toivovat. Tällöin he sitoutuvat toimintaan varmemmin.

6 Mitä tehdä suomikamuissa? Suunnittelu ja ohjaus Hyvä suunnittelu on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Valmistele aihe siten, että se kiinnostaa mahdollisimman montaa henkilöä, myös vapaaehtoisia suomikamuja. Kerää esimerkiksi aiheeseen liittyviä faktoja meiltä ja maailmalta, niistä on hyvä aloittaa keskustelu. Jotkut turvapaikanhakijat käyvät suomikamutapaamisissa säännöllisesti, mutta yleisesti ottaen ei pysty ennustamaan, ketä paikalle tulee. Tämän vuoksi on hyvä varata mukaan oppimateriaalia monen tasoiselle kielenopiskelijalle. Kuvat ovat aina hyviä selkeyttämään viestintää. Kuvamonisteisiin voi jokainen kirjoittaa omia huomioita tai kyseisen sanan omalla kielellään. Käytä apuna suomen kielen opettajan monimuotoista materiaalien aarreaittaa! Kun keksit aiheen, jonka ympärille haluat luoda tapaamisen, tarkista siihen sopiva materiaali esimerkiksi Opintotoiminnan suunnitelmasta. Näin löydät aiheeseen liittyvää materiaalia nopeasti. Aina et tarvitse varsinaista teemamonistetta mukaasi. Voit koota aiheen faktoja esimerkiksi Power Point -esitykseen, voitte katsoa videon tai kerätä aiheeseen liittyvää sanastoa yhdessä taululle. Keinoja suomen kielen oppimiseen ja puhumisen harjoitteluun on monia älä unohda myöskään toiminnallisia metodeja, pelejä ja leikkejä. Sopivat harjoitustehtävät Voit käyttää suomikamuissa monenlaista tehtävämateriaalia. Hyväksi havaittuja ovat esimerkiksi ristikot, kysymys-vastaus-tehtävät ja pelit. Jos haluat, että ihmiset tutustuvat mahdollisimman moneen paikallaolijaan, valitse tehtäväksi sellainen, jossa henkilön pitää kiertää ja kysellä kysymyksiä muilta (esimerkiksi löytää henkilö, joka pitää samasta asiasta kuin hän itse). Kannattaa välttää liian vaikeita ja teoreettisia tehtäviä. Pidä oppimisen pääpaino sanastossa ja puhumisen harjoittelussa, ei kieliopissa. Tavoitteena keskustelun harjoittelu Tee aina aiheeseen liittyviä kysymyksiä valmiiksi, jotta voit tarvittaessa herättää keskustelua aiheesta. Ei haittaa, vaikka välillä keskustelua käytäisiin myös muulla kielellä kuin suomeksi, sillä tavoitteena on paitsi oppia suomen kieltä myös luoda kontakteja suomalaisten ja turvapaikanhakijoiden välille. Tärkeimmät asiat, joita turvapaikanhakijat voivat suomikamuissa oppia, ovat itsestä kertominen ja oman mielipiteen ilmaiseminen.

7 Retket Suomikamujen kanssa voi toteuttaa monenlaisia reissuja. Joskus onkin hyvä poistua tutusta kokoontumispaikasta ja nähdä uusia paikkoja. Tämä voi saada monet hiljaisemmat persoonat keskustelemaan ympärillä olevista asioista. Hyviä retkikohteita ovat museot, konsertit, luontoreitit ja miksei kauppakeskuskin. Mielikuvitus vain on rajana! Lammilla on syksyisin järjestetty mm. puolukan- ja sientenpoimimisretkiä. Lisäksi olemme vierailleet paikallisella luomutilalla ja mansikkamaalla. Parhaimmillaan turvapaikanhakijat pääsevät retkillä tutustumaan suomalaiseen elämänmenoon. Lapsiperheet mukana Lammilla myös perheellisiä turvapaikanhakijoita on haluttu kannustaa osallistumaan suomikamuihin. On hyvä varautua siihen, että perheillä on mukana myös pieniä lapsia. Voit yrittää suunnitella ohjelmaa, johon isommat lapsetkin voivat osallistua; esimerkiksi erilaiset pelit ja kuvatehtävät sopivat lapsille ja aikuisille. Pienille osallistujille voi myös varata leluja, piirustuspaperia, värityskuvia ja kyniä. Lapset ovat kuitenkin aina ensi sijassa vanhempiensa vastuulla. Mitä suomikamujen pyörittäminen maksaa? Suomikamutapaamisia voi järjestää hyvin pienin kustannuksin, ainakin, jos kokoontumistila on mahdollista saada kustannuksetta käyttöön. Kamutapaamisia voi järjestää myös ulkona, jos sää sen sallii. Lisäksi suomikamutapaamiset voi järjestää retkinä, jolloin varsinaista kokoontumistilaa ei tarvita. Yleensä olemme tarjonneet tapaamisten aluksi kahvia ja teetä sekä keksejä. Joskus joidenkin juhlapyhien yhteydessä olemme tarjonneet jotain juhlapyhään liittyvää. Esimerkiksi pääsiäisen aikaan tarjosimme pieniä suklaamunia ja mämmiä. Toisinaan olemme myös järjestäneet isompia ruoka- ja leivontailtoja. Tällöin ruoka-aineisiin on mennyt enemmän rahaa ja lisäksi olemme maksaneet paikallisen koulun kotitalousluokan käytöstä. Kokonaiskustannukset kokoontumiskertaa kohden ovat noin 10 euroa. Vapaaehtoisille suomikamuille ei makseta palkkioita, eikä Lammilla ole maksettu matkakulujakaan. Vinkkejä keskustelunaiheiksi Suomikamuissa voi keskustella oikeastaan mistä tahansa. Usein pienen alustuksen jälkeen keskustelu alkaakin rönsyilemään luontevasti ja ihmiset juttelevat asioista, jotka heitä kiinnostavat. Lammilla olemme käsitelleet myös vaikeampia aiheita kuten rikoksia, avioliittoa, ja naisen ja miehen asemaa. Ideana on, että ensin tutustutaan teemaan siitä näkökulmasta, miten Suomessa asia ilmenee ja sen jälkeen keskustellaan, miten turvapaikanhakijoiden lähtömaissa asia on. Alla eityhjentävä lista keskustelunaiheista:

8 ajankohtaiset juhlapyhät joulu, uusivuosi, pääsiäinen, juhannus, ystävänpäivä vuodenajat: mitä kuuluu kevääseen, talveen, syksyyn ja kesään sairaudet ja miten niitä voi ennaltaehkäistä suomalainen yhteiskunta, esimerkiksi eduskunta, vaalit, presidentti jne. suomalainen luonto (voi tehdä retkenkin) tavat ja perinteet naisen ja miehen asema, avioliitto, avoliitto, lasten asema, avioero ammatit harrastukset suomalainen ruoka erilaisiin peleihin tutustuminen ja pelien pelaaminen kielioppiaiheet, esimerkiksi adjektiivit tai verbit Lähteitä materiaaliksi Kirjallisuutta Opettajan ideareppu. Kommunikatiivisia harjoituksia suomen tunneille. (Päivi Rinne & Tiina Tempakka 2009) Kulttuurit tutuksi. (Outi Bottas 2009) Verkkomateriaali Keskusteluharjoituksia ym. löytyy esimerkiksi verkkomateriaalista Oikeeasti aikuisten 2 ja 3 Keskustelua ajankohtaisista aiheista voi pohjustaa selkouutisilla Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen on Papunetin sivuilla Tutustu ainakin kuvapankkiin ja kuvatyökaluun. Tietoa opintotoiminnasta vastaanottokeskuksissa on SKYOPE-hankkeen nettisivuilla osoitteessa

9 Suomikamutapaamisen tarkistuslista Ennen ensimmäisiä tapaamisia on hyvä käydä läpi suomikamutapaamisen järjestelyt tämän tarkistuslistan kanssa. Muutama päivä ennen tapahtumaa Olen tiedottanut tapaamisesta vastaanottokeskuksen asiakkaille ja vapaaehtoisille suomikamuille. Kokoontumispaikka on varattu ja siellä on tarvittavat kalusteet ja välineet. Olen hankkinut tarjoilut tapaamista varten: o kahvi ja tee o mehu o kertakäyttöastiat (mukit, lusikat, lautaset, lautasliinat) o keksit Olen laatinut ohjelman / alustuksen tapaamiseen. Olen varautunut myös siihen, että vanhempien mukaan tulevilla lapsilla on mielekästä tekemistä tapaamisen aikana. Olen hankkinut itselleni työparin tapaamiseen. Suomikamutapaamisen aikana Ota ihmiset vastaan ja kehota heitä ottamaan aluksi kahvia ja teetä. Neuvo ihmiset istumaan siten, että saman pöydän ääressä on sekä suomalaisia että turvapaikanhakijoita. Käy kiertämässä ja kuuntelemassa keskusteluja. Ole vapaaehtoisten tukena. Auta tarvittaessa selittämään asioita tai vieraita sanoja ja termejä. Rohkaise keskusteluun. Jos teette kirjallisia tehtäviä, tarkistakaa ne yhdessä. Muista ilmoittaa seuraavan tapaamisen ajankohta.