Näkökulmia avioliittoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia avioliittoon"

Transkriptio

1 Näkökulmia avioliittoon Jyrki Tiitinen Toinen Toisellemme suunnitteluryhmän jäsen Parisuhteen palikat työryhmän jäsen Paras on edessä Juhannuskonferenssi

2 2 Johdanto Näkökulmia avioliittoon Tämän vuoden konferenssin teemaksi on valittu paras on edessä. Lause herättää toivoa on jotain mitä kohti edetä, jotain mitä tavoitella. Avioliitossa elävä saattaa huokaista hiljaa mielessään kunpa paras oikeasti olisi vielä edessä, nykyinen ei oikein tyydytä. Mielikuvat avioliitosta eivät kohtaa todellisuudessa. Mielessään ymmärtää kaipaavansa jotain parempaa, mutta ei oikein osaa pukea sitä sanoiksi antaa sille otsikkoa. Tällaiset ajatukset eivät ole laisinkaan poikkeuksellisia. Moni pohtii näitä kysymyksiä mielessään miksi minun liitostani ei tullut toivomaani? Miksi tarpeeni eivät täyty? Tämä avioliittoluento on otsikoitu näkökulmia avioliittoon. Tarkoituksenani on yhdistää nämä kaksi otsikkoa, ja pohtia yhdessä kanssanne, millaisen sisällön paras on edessä otsikolle voisi antaa. Avioliiton odotukset Miksi olen avioitunut? Kysymys yllättää! Miksi sitä pitäisi pohtia? Toisaalta on hyvin huolestuttavaa, mikäli ei ole koskaan pysähtynyt kysymyksen eteen, tai ei ole uskaltanut kohdata sitä. Voiko avioliitolle asettaa tavoitteita, jos ei tiedosta miksi on avioitunut? Tutkimuksissa on ilmennyt, että ihmiset odottava avioliiton vastaavan mm. seuraaviin tarpeisiin: - elämän yleisen turvallisuuden takaamiseen - mahdollisuuteen kokea uusia asioita - mahdollisuuteen viedä keskeneräiset suunnitelmat loppuun - itsensä toteuttamisen tarpeeseen - mahdollisuuteen saada lapsia Kuinka realistisia edellä luetellut odotukset ovat? Mitä puolisot pohjimmiltaan odottavat toisiltaan tai itseltään? Onko onnellisuutemme jonkun toisen vastuulla; ensiksi vanhempiemme, sitten puolison? Lasten saaminen on avioliitolle ominainen piirre, mutta kuinka on muiden odotusten laita? Otammeko ihan oikeasti vastuuta omasta elämästämme? Avioliiton palikat Olemme olleet mukana Parisuhteen palikat nimisessä yhteistyöhankkeessa, jossa on mukana kirkkohallituksen perheasiat ja useita kristillistä avioliittotyötä tekevää tahoa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt havainnollistamisväline palikkatalo. Talo auttaa itse kutakin pysähtymään miettimään niitä asioita, joita pitää omassa avioliitossaan tärkeänä. Talon alimpana palikkana kivijalkana on sitoutuminen. Sen päälle asettuu seksuaalisuus, tunteet ja riidat, sekä teot ja sanat, unohtamatta luottamusta ja anteeksiantoa. Kattona talolla on rakkaus. Moni ajattelee rakentaneensa avioliittonsa rakkauden varaan. Onko se kuitenkaan mahdollista? Rakkaudesta on sanottu, että se tuntuu näkymättöminä säikeinä kahden ihmisen välillä. Voiko sen varaan perustaa avioliiton? Rakkaus vieläpä vaatii huolenpitoa kasvaakseen ts. aikaa puhjetakseen täyteen kukkaan.

3 3 Jokunen saattaa miettiä rakentaneensa avioliittonsa sitoutumisen varaan. Se kun on tahdosta ja mielialoista riippumaton valinta pysyä yhdessä. Ei ole myöskään täysin tavatonta, että ajan myötä sitoutumisen ja rakkauden välille syntyy mielen tasolla, tiedostamattomana asiana, ikään kuin vastakkainasettelu? Ensi-ihastumisen jälkeen, arjen alettua, saatetaan nimittäin miettiä, että tätähän se rakkaus on sitoutumista toiseen, tunteista riippumatta. Ajatukselle tuntuu löytyvän tukea Raamatustakin: kaiken se kestää, kaiken se kärsii. Sanonta tunteista riippumaton sitoutuminen on mielestäni huolestuttava. Se on sävyttynyt toteamus. Aivan kuin sitoutuminen olisi kielteisten tunteiden saattelemaa kärsimystä ilman rakkautta. Näin ei saisi olla. Sitoutuminen avioliittoon tuo suhteeseen suojan, jonka turvissa läheisyydellä on aikaa kasvaa. On erittäin huolestuttavaa, mikäli sitoutumista ei ymmärretä oikein, ja ajatellaan sen korvaavan Raamatullisena elementtinä rakkauden. Voiko olla, että avioliittoa ei voi rakentaa rakkauden, eikä liioin sitoutumiseenkaan varaan olkoonkin, että kumpikin asia on erittäin tärkeä? Mikä on siis se perusta, jolle toimiva, molempia osapuolia ilahduttava, avioliitto tulee rakentaa? Sellainen avioliitto, joka kestää elämän eteen tuomat kolhut? Onko parempi on edessä toiveajattelua? Mille perustalle taloni rakennan Löydämmekö Raamatusta ohjeita avioliittoa varten? Onko sieltä löydettävissä ohjeita siitä, mihin järjestykseen avioliiton palikat tulisi järjestää, ja millaiselle perustalle kaikki tulisi pystyttää? Meidän kaikkien tuntema Raamatunpaikka: Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa ei puhu avioliiton perustuksista mitään. Sen se kyllä kertoo, keiden tulisi olla lapiot kädessä perustuksia luomassa. Erittäin tärkeä, jopa elintärkeä ohje avioliiton onnistumiselle, mutta ei valitettavasti liity perustuksiin. Toinen meidän kaikkien tuntema jae: Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan vaan miehen, samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan vaimon. ei sekään mainitse perustuksista mitään. Jakeessa on tärkeä ohje yhdyselämää ajatellen, mutta se liittyy avioliitossa elämiseen yhteen avioliiton palikkatalon palikoista. Älä tee aviorikosta ja Älä tavoittele toisen vaimoa ovat nekin käskyjä avioliitossa elämistä varten, mutta kertovatko ne meille sellaisinaan avioliiton perustuksista. Raamattu on kuitenkin meille kristityille ohjekirja siitä, kuinka meidän tulee elää. Vaikuttaa siltä, että Jumala ei erottele ihmisiä siviilisäädyn mukaan. Tietyt elämän perusteet ovat samat, on sitten avioitunut tai naimaton. Ehkä asiaa on tarkasteltava hieman toisin? Rakennuspaikka Jeesus toteaa: Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. ja kertoo mitä noudattamisesta seuraa: Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Vertaus on helposti ymmärrettävissä, hyvin yksinkertainen, mutta pitää sisällään jotain sangen mielenkiintoista.

4 4 Jeesus antaa vertauksensa vuorisaarnan jälkeen. Vuorisaarnan, jonka sisällön me tunnemme autuaaksijulistuksen, ohjeet vannomisesta, aviorikoksesta, vihamiehien rakastamisesta, rukouksesta, mammonasta ja Jumalan huolenpidosta. Voivatko nämä asiat todella vaikutta siihen, kestääkö avioliittotalo vai ei? Onhan meitä useaan otteeseen opetettu vaalimaan nimenomaan liittoamme ja siellä keskustelua, kriisien käsittelyä, seksuaalisuutta ja anteeksiantoa muutaman tärkeän asia mainitakseni. Tässä yhteydessä on syytä tarkastella miten kalliolle rakentaminen eroaa hiekalle rakentamisesta. On hämmästyttävää havaita, ettei Jeesus sanallakaan viittaa siihen, että hiekalle rakennettu talo olisi jotenkin huonompi kuin kalliolle pystytetty. Voi se sitä olla, mutta niin ei tarvitse olla. Hiekalle rakennetussa avioliiton talossa palikkatalossa on saatettu hyvinkin miettiä sitoutumista, on ymmärretty seksin merkitys, haluttu puhua ja kuunnella, käsitetty tunteiden liittoa syventävä merkitys, ja vaalittu rakkautta. Silti, Jeesus toteaa: Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.. Siis maan tasalle! Silloin menetetään kaikki, myös kivijalka sitoutuminen. Tämä jos mikä on vakavaa. Kuinka ylipäätään voimme onnistua liitossamme jos sitoutunutkin liitto voi sortua? Miten kalliolle rakennetaan, mitä se meiltä edellyttää? On ehkä ensi syytä pohtia avioliitoissa yleisesti vallitsevia ongelmia. Lihan johdettavana Avioliiton ongelmat mikä palikka vinossa Omaa elämää ja sen myötä avioliittoa tarkastellessa, ja avioliittotyötä tehneenä, on tullut havainneeksi, että suhteessa esiintyville ongelmille on yksi yhteinen nimittäjä itsekkyys. Hengellisessä kontekstissa asia on ilmaistavissa laajemmin toteamalla ongelman olevan lähtöisin omasta lihastamme. Alussa mainitun tutkimuksen avioliitolle asetettuja tavoitteita tarkastellessa havaitsee niiden taustalle liittyvän kysymyksen miten minä tästä kaikesta hyödyn. On sangen ilmeistä miten avioliiton eri osa-alueiden palikoiden käy, mikäli niitä ohjaa oma lihamme. Paavali toteaa kirjoittaessaan roomalaisille, että: Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman ja galatalaisille hän avaa asiaa edelleen: Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat vihamielisyys, riidat, kiukku, eripuraisuus, kateus, jne.. Moni edellä kuvatuista sanoista kuvaa kieltämättä varsin hyvin tulehtunutta, toimimatonta avioliittoa. Jos siis lihamme ohjaa tekemisiämme, niin voiko oikeasti ojentautua kohti ajatusta parempi on edessä? Voiko edellä lueteltujen aikaansaannosten myötä olettaa, että suhteessa olisi luottamusta? Entä onko toimivaa seksuaalisuutta? Riitoja varmasti on, mutta mahdollistaako ne suhteen syvenemisen? Paavali kirjoittaa korinttilaisille: Kun teillä kerran on keskinäistä kateutta ja riitaa, silloinhan vanha luontonne vallitsee teitä ja te elätte niin kuin ihmiset elävät.. Ei ihmisenä eläminen lie se varsinainen ongelma ole, jos se ei ole lihan johtamaa elämää. Avioliiton ohjaus pitäisi aivan selvästi saada rakennettua jonkun muun, kuin oman lihamme itsekkyytemme varaan. Perustan pitää olla toisaalla. Tarvitaan toisenlaista asennetta.

5 5 Mitä liha on Raamatun viisaudet jäävät helposti arkielämälle vieraiksi, ellei niitä tarkoin tutki ja pohdi. Paavali puhuu lihan pyrkimyksistä. Mitä ne ovat? Miten omassa elämässämme voimme hallita tilannetta? Mitä avioliitossa pitää tehdä, jotta päästään kohti edessä on parempaa. Onko jotain valintoja, joita herätessään voi joka aamu tehdä? Raamattu puhuu lihasta tarkoittaen sillä usein sielua ja ruumista. Ruumiin me kaikki ymmärrämme, ja sen tarpeet ravinnon, levon ja liikunnan. Avioliiton myötä tarpeiden listalle ilmestyy seksuaalisuus. Tarve on toki olemassa naimattomillakin, mutta puolison myötä se pääsee oikeuksiinsa. Ihomme halajaa kosketuksesta! Entä mitä sielulla tarkoitetaan? Hieman yksinkertaistaen voisi todeta, että sielumme pitää sisällään mielemme tunteemme ja ajatuksemme. Sielumme tulkitsee ruumiilta saamiaan ärsykkeitä. Se pistää meidät toimimaan, kun se esim. saa viestin nälän tunteesta. Lämmin, hyväilevä puolisomme kosketus ihollamme, herättää tunteemme. Alamme kaivata lisää hyväilyä, mielemme ilahtuu ja ajatuksemme heräävät. Pystymme sielussamme ajatuksissamme käsittelemään kokemaamme. Kosketus tuntuu hyvältä, kaipaamme lähemmäksi puolisoamme. Seksi on sydämen tunteittemme kaipausta toisen lähelle. Ajatuksissamme voimme käsitellä asiaa ja ryhtyä toimimaan siten, että ruumiin, ja tässä tapauksessa myös sielun, kaipaus voi saada täyttymyksensä. Avioliiton arki on se jossa suhteen syvyys ja toimivuus mitataan. Edellä lueteltuja asioita tarkastellessa havaitsee, että olemme sangen mutkikkaiden asioiden kanssa tekemisissä. Avioliitossa on monenlaisia tarpeita. Kaikille näille tarpeille, kuten vuorovaikutukselle, sitoutumiselle, seksille, rakkaudelle ja teoille, on ominaista se, että elämme niiden keskellä, kaipaamme niitä. Tarpeet näkyvät myös oheisen talon palikoista. Kyse on avioliiton kannalta tärkeistä asioista jokaisen palikan on oltava jossain määrin kunnossa, jotta kokonaisuus olisi toimiva. Avioliittomme ei etene kohti parempaa, jos laiminlyömme jotain osa-aluetta. Avioliittoleireillä pohditaan tarkemmin jokaisen palikan sisältöä ja miten niistä huolehditaan. Nyt keskitymme siihen, mille perustalle talo tulee pystyttää, jotta se kestäisi myös kriisit ja koettelemukset. Mihin taloni rakennan Vaikuttaa siltä, että oma lihamme estää näkemästä hyvän rakennuspaikan. Kuinka se on mahdollista? Paavali kirjoittaa galatalaisille: Mutta jos te revitte ja raastatte toinen toistanne, pitäkää varanne, ettette lopullisesti tuhoa toisianne. Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta oman itsekkään luontonne haluja. Miten Hengen ohjauksessa voi olla? Mitä tekemistä sillä on avioliiton ongelmien kanssa? Eikö näitä asioita ole aiemminkin yritetty liialti hengellistää, ja siihen on kyllästytty? Kaivataan konkreettista opastusta avioliiton eri alueilla. Avioliittoleiri on hyvä paikka tutustua puolison kanssa niihin palikoihin, joita itse kukin tulee rakentaa, jotta suhde olisi toimiva. Jokainen meistä haluaa itselleen hyvän avioliiton kauniin palikkatalon jossa on antoisaa elää. On kuitenkin eri asia rakentaa taloa kuin valita rakennuspaikka perusta talolle.

6 6 Kallioperusta Paavalin neuvo efesolaisille: Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää ja galatalaisille kuvailtu hedelmien sisältö: Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. ohjaavat meidät takaisin pohtimaan vuorisaarnan merkitystä. Jeesus lupasi, että kunhan tekisimme Hänen sanojensa mukaan Herran mielen mukaisesti niin talomme kestäisi pystyssä koettelemuksissakin. Uskommeko tähän? Tässä on kuitenkin selvä lupaus: Herran mielen mukaisen elämän selvittäminen tuo meille hengen hedelmät olemme siis Hengen johdettavina, emme oman lihamme. On syytä perehtyä vuorisaarnaan tarkemmin. Hengen johdettavana Oikeanlainen perusta Alussa tuli todettua, että Raamattu on meille kristityille ohjekirja siitä, kuinka meidän tulee elää. Olemme sen jälkeen pintapuolisesti tutustuneet ihmisluonteeseen, sieluun ja ruumiiseen, ja havainneet, että ilman Hengen johdatusta emme voi tuottaa elämässämme sellaista hedelmää, joka antaisi elämää. Havaitsimme myös, että Hengen hedelmä edellyttää tietämystä Herran tahdosta. Siitä saamme tietoa mm. vuorisaarnasta. Mikä on keskeistä vuorisaarnassa? Mikä on vuorisaarnan opetus avioliitolle? Mikä vuorisaarnasta tekee kallion? Vuorisaarna alkaa autuaaksijulistuksella. Moni kohdista tuntuu merkilliseltä. Miksi murheelliset saavat lohdutuksen? Tässä yhteydessä murheellisuudella tarkoitetaan voimakasta, esim. toisen menettämisestä johtuvaa murheellisuutta. Entä miksi pitäisi olla hengessään köyhä? Eikö olisi suotavampaa olla hengessään rikas? Ja mitä tällä kaikella on tekemistä kallioperustan kanssa? Entäpä avioliiton? Suoja ulkokultaisuutta vastaan Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta Sana köyhä tulee samasta juuresta kuin nöyrä ja kiusattu. Nöyryys tarkoittaa asennetta. Se ei tarkoita itsekunnioituksen puutetta, tai muuta heikkoutta, vaan nöyrää asennetta Jumalaa kohtaan. On myös totta, että vain köyhä pyytää apua rikkaalla kun on kaikkea. Sanomme helposti olevamme syntisiä, mutta emme kuitenkaan myönnä olevamme niin syntisiä, ettemmekö omilla teoillamme voisi poistaa rikkomuksiamme. Mitä ajattelen itsestäni, ei voi olla vaikuttamatta asenteeseeni puolisoani kohtaan. Avioliitossa on erittäin vaarallista asettaa itseään puolisoaan paremmaksi. Nykyisin puhutaan tasavertaisesta suhteesta. Hyvin usein keskustelua käydään kuitenkin vain ulkoisista tekijöistä kuka siivoaa, kuka laittaa ruokaa, miten lastenhoito järjestetään, miten perheen taloudellisia varoja käytetään, jne. On kuitenkin paljon suurempaa tasa-arvoa, jos kumpikin puoliso on asenteeltaan nöyrä. Silloin tulee itsestään kantaneeksi yhteisiä ja puolison taakkoja, on ne sitten fyysisiä tai henkisiä. Paavali kehottaa meitä tähän kirjoittamalla Galatalaisille asiasta: Kantakaa toistenne taakkoja,

7 7 niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Moni mies on luullut olevansa perheen päänä jotakin erityistä, ja on sen myötä alistanut puolisoaan. Todellinen perheen päänä oleminen vaatii Hengen johdatuksessa olemista, ja nöyrää mieltä. Vaikuttaa siltä, että todellista tasa-arvoa avioliitossa ei saavuteta ilman henkilökohtaista oikeaa, nöyrää, asennetta Jumalaa kohtaan. Se luo sydämen asennetasolla oikean suhtautumisen myös puolisoa ja muita lähimmäisiämme kohtaan. Autuaita ovat murheelliset: he saavat lohdutuksen. Omaa arvojärjestelmäänsä vastaan rikkominen vie helposti itsekunnioituksen. Epäonnistuminen on raskas kokemus. Kuitenkin, syyllisyyden tunteminen Jumalan edessä on meille ihmisille vaikeaa. Paavali toteaa että Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen. Kukaan meistä ei halua menettää kasvojaan itsekunnioituksen säilyttämistä varjellaan tiukasti. Haluamme tämän vuoksi pitkälti kieltää syyllisyytemme, sen myöntäminen kun paljastaisi epäonnistumisemme. Tässä on kuitenkin vaaransa. Anteeksiannosta sanotaan että se puhdistaa ilmapiirin. Todellinen ilmapiiriä puhdistava teko on kuitenkin vilpitön anteeksipyyntö olen rikkonut sinua vastaan. On ilmeistä, että Jeesus haluaa varoittaa meitä väärästä sydämen asenteesta. Meidän tulee olla murheellisia oikeassa mielessä, jotta voisimme voittaa oman lihamme, ylpeytemme, ja nöyrtyä pyytämään anteeksi. Vilpitön anteeksipyyntö on paras anteeksiannon prosessin käynnistävä tekijä. Meidän on tämän vuoksi syytä varoa olevamme puolisoamme parempia, se kun on omiaan lisäämään anteeksipyytämisen kynnystä. Autuaita kärsivälliset: he perivät maan. Kun on ymmärtänyt oman tilansa että on hengellisesti köyhä, ja että oma syntisyys murehduttaa mieltä on kärsivällisempi muiden tekemiä virheitä kohtaan. Vanha käännös puhuu sävyisyydestä. Sävyisyydessä on kyse ihmisen suhtautumisesta itseensä ja sen myötä myös puolisoon. Miten minä suhtaudun omaan puolisooni? On tarpeiden täyttämättä jättäminen aina puolison tekemä virhe? Jokainen kaipaa tasapainoa olemiseensa, mutta alkaako tilanteen eheytyminen virheen korjaamisesta täyttymättömän tarpeen tarkastelemisesta vai oikeasta asenteesta? Siitä, että on kärsivällinen puoliosaan kohtaan ja sen myötä tarkastelee oman sydämen asennettaan. Niin kipeältä kuin se onkaan tunnustaa, sieltä aika usein löytyy todelliset syyt puolisoiden välisiin mutkikkaisiin, välillä jopa tulehtuneisiin, tilanteisiin. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan. Vanhurskaan elämän tavoittelu voi kuulostaa lakihenkiseltä joka hetki pitää tehdä oikein. Näin se onkin, jos yrittää tavoitteeseen omin voimin, näyttämään omien tekojen avulla oikealta kristityltä. Pääsemme tästä takaisin alkuperäiseen kysymykseen, olemmeko lihan vai hengen johdettavina tuotammeko hyviä hedelmiä vai onko elämämme yhtä eripuraa? Tähän liittyy myös lupaus heidät ravitaan.

8 8 Ongelmiin ajautuneessa avioliitossa tarpeet huutavat täyttymättömyyttä ei ole keskustelua, ei ole hyviä tekoja, ei ole seksiä, ei ole ehkä sitoutumistakaan, saati rakkautta. Paavali kirjoittaa tähän liittyen filippiläisille: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala ei yllättävä kyllä, lupaa että kaikki tarpeemme täyttyisivät juuri niin kuin itse toivoisimme, mutta Hän lupaa varjella sydämemme ja ajatuksemme, antaen rauhan. Olemme silloin Hengen johdettavina! Raamattu opettaa selvästi, että nälkäämme tarpeitamme ei koskaan sammuta se, mitä teemme tai miten elämme, vaan sen tekee Jeesus Kristus. Miten suurenmoinen lupaus! Uskonko siihen? Autuaita ne, jotka toisiaan armahtavat: heidät armahdetaan. Vanha käännös puhuu laupeudesta. Kuinka armahtavainen tai laupea olen puolisoani kohtaan? Oheisella Raamatun jakeella ei tarkoiteta hyväntahtoista luonnetta uskosta osatonkin voi tehdä laupeuden tekoja tuntematta Jumalaa. Ihminen, joka kykenee armahtamaan toisen ihmisen, antamaan hänelle anteeksi, on kulkenut pitkän tien. Hän on ymmärtänyt hengellisen köyhyyden, kokenut murhetta syntisyydestään ja kaivannut vanhurskautta. Armahtavainen asenne vaikkapa puolisoa kohtaan on Hengen hedelmä! Autuaita puhdassydämiset, he saavat nähdä Jumalan Jeesus sanoo Markuksen evankeliumissa: Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Emme pysty itse puhdistamaan sisimpäämme, sydäntämme. Jos emme kulje Hengen johdattamina, emme varmuudella voi toteuttaa sananlaskujen kehotusta: Yli kaiken varjele sydämesi, sillä sieltä lähtee elämä. Voiko sydämen asenteen tärkeyttä koskaan liikaa korostaa? Sisäinen asenne Ajattelemme usein olevamme paljon parempia uskovia tai puolisoita kuin todellisuudessa olemme. Vuorisaarnan autuaaksijulistuksella Jeesus haluaa muistuttaa meitä siitä, että ilman Hengen johdatusta elämämme jää ulkokultaiseksi, hengellisyytemme keskenkasvuiseksi. Kaikilla em. asioilla on suuri merkitys koko elämällemme. Meillä tulee olla sisäinen asenne kohdallaan. On hyvin helppo nähdä mikä merkitys autuaaksijulistuksen jokaisella jakeella on vaikkapa avioliittotalon eri palikoita miettiessä. Avioliiton eri osa-alueet palikat voi saada näyttämään hienoilta, mutta jos ne on omissa voimin rakennettuja, niin kuinka ne voi kestää oikean koettelemuksen? Elämän ainoa perusta on Kristuksessa. Emme tosin aina ymmärrä mitä se käytännössä tarkoittaa. Vuorisaarna tuo ymmärrystä ulottuvillemme. Avioliittoon sovellettuna se tarkoittaa ennen kaikkea oikeaa asennetta olemista Hengen johdettavana. Se ei ole helppoa meille kenellekään. Se tarkoittaa asenteittemme tarkistamista. Keskitymme helposti ulkoisten seikkojen avulla arvottamaan olemassa olemistamme. Miettimään kuinka hyviä kenties olemme. Jeesus puuttuu tähänkin puhuessaan aviorikoksesta, vihamiesten rakastamisesta tai vannomisesta, muutaman esimerkin mainitakseni.

9 9 Suoja siveettömyyttä vastaan Jeesus toteaa: joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Seuraavissa jakeissa Jeesus suosittelee vaikka silmän repäisemistä irti, jos se viettelee. Sangen kovaa tekstiä! Nyt on kuitenkin muistettava, että puhutaan siitä perustasta, jolle talon voi rakentaa. On hyvä kysyä itseltään millaista luottamusta avioliittoon tuo se, että sydämessään tekee huorin? Entä kuinka se vaikuttaa sitoutumiseen? Puolisoilla on huomattavan paljon paremmat mahdollisuudet kriisien tullessa onnistua sitoutumisessaan, mikäli siveettömyyttä ei päästetä juurtumaan sydämeen. Kriisin tullessa sydämen asenne nousee esille kun ei jaksa omin voimin pitää kulisseja pystyssä. Suhtautuminen rikkomuksiin Silmä silmästä, hammas hampaasta tuntuu varsin väkivaltaiselta ajatukselta. Onko meillä oikeasti oikeus kostaa? Raamatun aikoihin oheinen ajatus oli ihmisten suojaksi. Jos rikkoi joltain hampaan, saattoi luottaa siihen, että menettää itsekin enintään hampaan ei enempää. Jeesus sanoo, että meidän tulisi pikemminkin olla valmiita kääntämään toinen poski. Tässäkin on kyse asenteesta. Olenko vaatimassa puolisoltani mahdottomia? Jos hän rikkoo minua vastaan, niin koenko oikeudekseni rikkoa yhtä lailla? Hyvinä päivinä niin ei tule tehtyä, vaikka mieli saattaisikin tehdä. Miten käy kriisin sattuessa valtaako koston ilmapiiri puolisoiden välit? Olemme jälleen sydämen asenteiden äärellä. Luottamuksemme taso Kun myönnätte, sanokaa vain: Kyllä, kun kiellätte, sanokaa: Ei. Enempi on pahasta, Jeesus neuvoo meitä. Raamatun aikoihin vannominen oli alkanut menettää merkityksensä yhteiskunnassa. Aiemmin kukaan ei ollut uskaltanut toimia vastoin vannottua, mutta tilanne oli muuttunut. Saatettiin vannoa jonkun kautta, vaikka todellisuudessa ajateltiin jotain ihan toista. Jeesus haluaa tässäkin että sydämen sisimmässä puhumme aina totta emme tarvitse siihen mitään ulkopuolista vahviketta. On nimittäin niin, että avioliitossa kunnioitus ja uskollisuus ovat luottamuksen perusta. Jos puoliso jää kiinni valheellisista puheista, niin miten sellaisista tilanteista selvitään eteenpäin? Yhteenveto Tärkein asia avioliiton onnistumiselle on sydämen asenne. Se on se kalliopohja, jolle avioliitto, tai elämä ylipäätään, tulee rakentaa. Sitoutuminen, anteeksianto, seksi, riidat ja luottamus, muutaman asian mainitakseni, ovat tärkeitä avioliittoon kuuluvia asioita. Niiden vaaliminen ja helliminen on tärkeää. Ne eivät kuitenkaan ole kallioperusta. Kallioperusta on sydämen asenne Hengen varassa ja Hengen johdattamana tehty tarkastelu omaan sisimpään, asenteisiin itseään ja puolisoaan kohtaan. Tämä vaatii toteutuakseen jatkuvaa rukousta ja Sanan lukemista. Näin tehden voimme todeta laittavamme Jumalan etusijalle elämässämme. Elämme siten Hänen tarkoittamallaan tavalla puolisoamme ja perhettämme palvellen.

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Lihan teot ja Hengen hedelmät

Lihan teot ja Hengen hedelmät Lihan teot ja Hengen hedelmät 18.10.2009 19.Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, 20.epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 8. Älä jää lähtöruutuun 18.1.2015 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 2. Aitous ja epäilys 3. Hyväksyminen ja kunnioitus 4. Totuus? 5. Toivoa epätoivoon 6. Hedelmät

Lisätiedot

Millainen on Sinun Jumalasi?

Millainen on Sinun Jumalasi? Millainen on Sinun Jumalasi? Mielikuvat ja todellisuus Mikko Summala 12.01.2014 Johdanto Vuoden vaihde ja uuden vuoden alku on aina hyvää aikaa katsoa tarkemmin elämäämme, arvoida kulunutta vuotta sekä

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) VAARAN MERKKI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Leirikirjan omistajan muotokuva:

Leirikirjan omistajan muotokuva: Leirikirjan omistajan muotokuva: MUISTIINPANOJA, OSOITTEITA JNE. Nimi: Leiri: Leiriaika: Harrastukseni: Parhaat kaverini: LEIRIOHJELMA TERVETULOA KESÄLEIRILLE 2003!! Rohkeutta on monenlaista: Oletko sinä

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa

Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa Ville Auvinen, TT STI 27.2.2013 1. Luotu ihminen Uuden testamentin ihmiskuvan perustana on luonnollisesti luomisteologia. Luomisen perusteella ihminen on arvokas

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Matt Mitchell: Pyha Henki kasvattaa meissa hedelma a

Matt Mitchell: Pyha Henki kasvattaa meissa hedelma a Matt Mitchell: Pyha Henki kasvattaa meissa hedelma a Matt Mitchell: The Holy Spirit Produces His Fruit In Us Gal. 5:16-26 Huhtikuun 6. päivä 2008 Kun viimeksi puhuimme Pyhän Hengen läsnäolosta meissä,

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Puhtia hyvästä itsetunnosta

Puhtia hyvästä itsetunnosta Puhtia hyvästä itsetunnosta Kaisu Ylikoski, koulutussihteeri Kolmen vartin aiheet JAKSAMISEEN VOIMIA! LISÄÄ ITSETUNTOA! MISTÄ SAA PUHTIA? JAKSAMISEEN VOIMIA Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS

SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS SYDÄNPOTILAS ja SEKSUAALISUUS Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 11.01.2016 Silvennoinen Tiina Seksuaaliterapeutti- ja neuvoja SEKSUAALISUUS - Mitä se on? * Seksuaalisuus liittyy kiinteästi ihmisen

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Rukoilemme: Kun me rukoilemme

Rukoilemme: Kun me rukoilemme 1 sutkksnkanomra Rukoilemme: Niin Herra, kosketa meitä tälläkin hetkellä Henkesi ja Sanasi kautta, kuten tuossa virressä veisasimme: "Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus! Anna elälle suunta ja tarkoitus.!

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Seksuaalisuus: On ominaisuus, joka on jokaisella ihmisellä syntymästä lähtien muuttuu koko elämän ajan kasvun, kehityksen sekä ikääntymisen mukana koska seksuaalisuus

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Peruslähtökohta: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27).

Peruslähtökohta: Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta (Joh.3:27). 1 MISSIO SAVO 23.2.2008 Ylämylly Raamattutunti Väinö Hotti JUMALA VOI 1. Onko sanoma? Peruslähtökohta: "Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta" (Joh.3:27). Puhujalla pitäisi olla sanoma,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Onneksi on Imatran kylpylä. Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

Onneksi on Imatran kylpylä. Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Onneksi on omaishoitajaonnen avaimia 17.4.2012 Imatran kylpylä Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö Onnen avaimia? Etsimme onnen avaimia Merja Kaivolainen koulutus- ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat?

Mikä neuvoksi, kun tällaiset kysymykset meitä askarruttavat ja saartavat? Kuuleeko kukaan? Tämän päivän aihe: Kuuleeko kukaan, on asetettu kysymyksen muotoon. Monesti me ihmiset saatamme epäillä, kun elämäämme tulee yhtä ja toista vastoinkäymistä, että nouseeko tämä rukoukseni

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden

Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Lundin hiippakunnan visio Armoon pohjaten maailmassa aikaansaaden Oppimaan innostaen ja toivon ympärille kokoontuen... kaste perustana kohtaamaan elämän ja maailman haasteet Armoon pohjaten, maailmassa

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot