Jessican sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta. Menneitä. Kesäterkkuja Johtajien yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jessican sananen. Ajankohtaista. Kuulumisia kololta. Menneitä. Kesäterkkuja Johtajien yhteystiedot"

Transkriptio

1 KIERTÄJÄ 2 / 12

2 S ISÄLLYS Jessican sananen 3 RajakivenKiertäjät 25 vuotta Kiertäjän suuri kansikuvakilpailu Toimitus testaa Ajankohtaista Kuulumisia kololta Lukijan ääni Menneitä PaKu eli Pallokalat Kuusistossa Kettujen touhuja Vaeltajien Mykkis Karvamatojen päiväretki URHO Sankarimatka Lupauksenanto Vuoden tarpojan haastattelu Kesäterkkuja Johtajien yhteystiedot Ilmari Kannessa: Karvamadot valmiina Sankarimatkalle (Satu Rantanen) Lippukuntalehti Kiertäjä (nettiversio) Päätoimittaja: Maarit Heikkinen Toimittajat: Satu Rantanen, Sanni Salonen, Marianna Pukkala ja Elina Vainio Taittaja: Jasmin Salonen Toimituksen osoite: Poikluomantie 9, Piispanristi Julkaisija: RajakivenKiertäjät ry Painopaikka: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo Levikki: 110 Numero: 2/12

3 JES S ICAN SANANEN Kiertäjä Marssin jälkeen Taas on marssit marssittu, jäätelöt syöty ja uunituoreet Kiertäjät kädessä. Nämä merkit perinteisesti tarkoittavat sitä, että yksi partiovuosi on taas melkein pulkassa. Tämähän oli tosiaan 25. Partioparaatimme, ja sitä juhlistettiin näyttävästi. Tätä kirjoittaessa en tiedä osuiko ryhtikilpailun tai Karelia maljan voitto kohdallemme, mutta peukut ovat jo pystyssä ja odotukset korkealla. Olisihan se hienoa saada taas poika kotiin! Tosiaan muutaman viikon päästä järjestettävään kevätretkeen päättyy toimintamme ja on aika siirtyä kesälaitumille, ainakin partion osalta. Kesällä järjestämme taas vuoden tauon jälkeen koko lippukunnan yhteisen leirin, jonne toivomme tietenkin suurta osallistujamäärää ja aurinkoista säätä. Jännittävän tästä leiristä tekee se, että edes me johtajat emme tiedä mitä leirillä tapahtuu, sillä kaikki materiaali tulee suoraan partiopiiriltä. Mutta hyvää ohjelma tulee olemaan, sen lupaan. Itselleni tämä partiovuosi on ollut hieman erilainen, sillä aloitin syksyllä ryhmän johtamisen monen monen vuoden tauon jälkeen. Hieman totuttelemistahan se aluksi vaati, mutta on ollut mukavaa olla taas viikottaisessa toiminnassa mukana vaikka kiirettä onkin pitänyt. Osaa kyllä arvostaa kaikkia johtajia, jotka jaksavat vuodesta toiseen ja viikosta viikkoon ryhmiä vetää. Suuri kiitos siis kaikille teille! Hyvää kesää siis kaikille ja kiitos tästä keväästä! Kyllä tämän joukon keulassa on mahtava marssia! Jessica 3

4 4 A JA N KO H T A I S T A RajakivenKiertäjät 25 vuotta 25 vuotisjuhlavuotemme historiakatsauksen viimeisessä osassa halusimme tuoda esille myös muutamien partiolaisten äitien näkökulman. Varsinkin, koska näiden äitien lapsilla on ollut melko suuri vaikutus lippukuntamme toimintaan vuosien varrella. Vanhemmilla on myös merkitys varsinkin par tioharrastuksen alkutaipaleella sen mahdol listajina! Hyvä asenne tuo jatkuvuutta lasten ja ehkä koko perheen partioharrastukseen sekä lippukunnan toimintaan. Pitkänlinjan partioäidit Merja, Terttu ja Tiina Cissen, Katan ja Karon äiti Tiina puolestaan muistelee tyttöjen harrastuksen alkuaikoja näin: Koulun kautta muistaakseni saatiin tieto RajakivenKiertäjistä silloin kun Katariina oli ekaluokkalainen. Lähdimme porukalla alka jaiskokoukseen ja silloin myös kaksi vuotta vanhempi Kristiina lähti mukaan. Hänet otettiin oman ikäistensä jouk koon, vaikkei hänellä aiempaa kokemusta par tiosta ollutkaan. Kun Karoliina tuli kouluikään, oli partio itsestään selvyys siskojen vanavedessä. Kolme haastat telemaamme äitiä ovat vas tanneet yhteensä yhdeksän Raja kivenkiertäjän kasvattamisesta. Näiden yhdeksän partiolaisen jou kosta löytyy muun muassa kolme lippukun nanjohtajaa, Alkuun vanhem kaksi lippukun pien tuella nanjohtajan apulaista ja yh Tinja oli aloitta Katan, Karon ja Cissen paraatiedustus deksän ryhmän nut partion eka johtajaa. Kaikki luokkalaisena sisarusparvet ovat nyt jo ehtineet täysi ikäi Juankoskella ja kun muutimme Kaarinaan siksi, mutta partioharrastus ja RajakivenKier 1990 jatkoi Tinja partiotoimintaansa lähim täjät ovat säilyneet kaikkien mukana tähän mässä lippukunnassa eli RajakivenKiertäjissä. saakka. Mutta miten kaikki sai alkunsa? Lindalle ja Nooralle vanhemmat taisivat valita ekaluokkalaisten pakollisiksi harras Partio harrastuksena oli luonnollinen tuksiksi partion ja pianonsoiton, kertoo valinta omien lasten kohdalla, kun itsekin Terttu ja jatkaa olin aikoinaan ja itse asiassa vieläkin innokas partiolainen. Eli kaikki kolme kohdallaan liit Tytöt ovat alusta asti olleet aktiivisia par tyivät mukaan, kun ikä riitti, kertoo Maijan, tiolaisia ja viimeistään murrosiän jälkeen Maaritin ja Johannan äiti Merja. ehdottomasti tehneet sitä omasta vapaasta valinnastaan! Ja harrastus on kaikki nämä 28 vuotta ollut olennainen osa meidän lasten elämää. Jatku Partion harrastaminen ei missään perheessä vasti edelleenkin joku on menossa kokouk ole hankaloittanut arkielämän aikataulujen siin, koulutuksiin tai leireille! yhteensovittamista, varsinkaan arki iltoina. Loma aikojen pidempien leirien ja muiden

5 Kiertäjä Terttu, Tinja, Linda ja Noora lupauksenannossa erikoistapahtumien takia on matkojen ja muiden tekemisten ajankohtia jouduttu joskus hieman sovittelemaan. Vanhempien konkreettinen tuki tyttöjen harrastukseen on ollut lähinnä kuskaamista ja leivonta sekä ostostukea myyjäisissä. Ja aina ennen lupauksenantoa ja marssia harrastus on näkynyt perheen arjessa äärim mäisenä kiireenä merkkien ompelussa, varus teiden tarkistamisessa ja ajantasalle saattamisessa, nauraa Tiina. Elinikäistä ystävyyttä ja valmiuksia pärjätä missä vaan Partiolaisuus parhaimmillaan vaikuttaa läpi elämän. Se tuo vastuunkantamista toisista, luonnosta ja koko maailmasta. Sen myötä saatu ystävyys kestää monien osalta "van hainkotiin asti". Lisäksi partio opettaa suun nitelmallisuutta ja pärjäämistä tilanteessa kuin tilanteessa muissakin yhteyksissä, pohtii Merja. Terttu näkee harrastuksen tukeneen myös vanhempien tärkeinä pitämiä arvoja. Koska arvostamme luonnossa liikkumista, mökkeilyä ja vesillä liikkumista, ovat partios sa harjaannutetut tiedot, taidot ja leirielä män oppiminen antaneet lapsillemme valmiuksia ja näkemystä koko elämää varten. Yksi tärkeimmistä asioista on kaveripiiri. Par tiossa kasvetaan paitsi omanikäistensä seu rassa, ollaan tekemisissä myös itseään nuorempien ja vanhempien kanssa. Yhdistys toiminnassa toimimisen taitoja jokainen tar vitsee jossakin vaiheessa elämäänsä, ja tämä oppi on meidän lapsille tullut bonuksena partiotoiminnasta. Partiolaisuus on elämänasenne. Leirit, kaverit, erilaisten taitojen ja valmiuksien oppiminen ja vanhempana ryhmänjohtajan taidot ja vastuun ottaminen ovat kaikki ri kastuttaneet koko perheen elämää, täyden tää Tiina. Järkevää ajankäyttöä Vaikka aikaa partiotoiminnan parissa on jo kaisella tyttärellä kulunut välillä vähemmän, välillä paljon ja välillä todella paljon, on aikaa jäänyt myös muuhun! Partioon käytetty aika ei äitien mielestä ole ollut hukkaan hei tettyä aikaa. Koululaisten vapaa aika on rajallista ja sen käytön suhteen joudutaan tekemään valinto ja, mutta partiohommissa lapset ovat olleet poissa muusta pahanteosta. Totta puhuen partiolainen on reipas ja utelias kokeilemaan kaikkea uutta; lapsemme ovat harrastaneet myös muita asioita, kertoo Terttu ja Tiina jatkaa: Vaikka muissa harrastuksissa on välillä kat sottu karsaasti partion vievän liikaa aikaa, ovat tytöt silti halunneet olla aktiivisia par tiolaisia ja sovittaneet elämänsä sen mukaan. Joskus kyllä partiokin on joutunut kärsimään muista harrastuksista. 5

6 6 A JA N KO H T A I S T A Maija, Johanna, Merja ja Maarit valmiina marssiin Mukana kannattaa pysyä Vaikka vanhempia usein ohimennen tapaakin kololla ennen tai jälkeen kokouksen tai leiril le lähtiessä, niin harvoin tullaan kysyneeksi miltä lippukuntamme toiminta näyttää van hempien silmillä katsottuna. Miten haastat telemamme partioäidit arvioivat RajakivenKiertäjien toimintaa? Lippukunnan toiminta on mielestäni parasta A luokkaa, josta osoituksena suuri jäsenmää rä. Sitä ei synny, ellei toiminta ole kiinnosta vaa ja vetäjät "ammattitaitoisia" ja innostuneita, arvioi Merja ja Terttu jatkaa Toiminta on mielestäni pitkäjänteistä, suunnitelmallista, hyvin organisoitua, ihmis läheistä ja laadukasta. Olen ylpeänä kertonut Cissen, Katan ja Karon kuuluvan RajakivenKiertäjiin. Mieles täni lippukunta pitää huolen asioista kiitettä västi ja opettaa tytöille oikeita elämänarvoja ja antaa hyviä kokemuksia vanhana muistel tavaksi. Monella seurakuntatalolla on ollut vaikeuksia partiotoiminnan kanssa. Vetäjät eivät ota vastuuta, tiloista ei pidetä huolta ym. RajakivenKiertäjät ovat huolehtineet yh teisistä tiloista ja ottaneet muutkin tilojen käyttäjät huomioon. Siitäkin pelkkää plussaa lippukunnalle ja sen vetäjille. Terveiset tuleville pitkänlinjan partio vanhemmille Lippukunnan toiminnassa on tälläkin hetkellä mukana monia muitakin sisaruksia ja muuta man vuoden kuluttua kolmikkojakin on toi vottavasti lisää. 30 vuotisjuhlissa haastateltavana saattavat siis olla nykyisten tarpojien, seikkailijoiden ja sudenpentujen vanhemmat. Kaikille lippukuntalaisille ja muille vanhemmille Terttu, Merja ja Tiina haluavat lähettää seuraavat terveiset: Lippukuntalaiset saavat olla ylpeitä toimin nastaan. Vanhemmat uskokaa siihen, että tähän harrastukseen panostaminen kannatta. Jatkakaa samaan malliin. Tässä arvoköy hässä ja itsekkäässä maailmassa ei voisi pa rempaa vaihtoehtoa nuorten toiminnalle olla kuin partio. Kerran partiolainen, aina partio lainen! Nyt jo "vanhojen" partiolaisten äitinä olen iloinen kaikista niistä hyvistä hetkistä, joita olemme saaneet koko perheenä kuluneiden vuosien aikana RajakivenKiertäjien kanssa. Toivottavasti monet muutkin saavat muisto rikkaita hetkiä partiosta! Teksti: Maarit Heikkinen Kuvat: haastateltavien perhealbumit

7 Kiertäjä Kiertäjän suuri kansikuvakilpailu! Onko sinulla mahtava idea Kiertäjän kansikuvaksi? Toimitus järjestää kansikuvakilpailun, johon ihan kaikki saavat osallistua! Haemme partiomaisia otoksia tämän vuoden kaikkiin lehtiin. Parhaat kuvat tietenkin pääsevät Kiertäjän kanteen ja kuvaajat palkitaan lisäksi yllätyspalkinnoin. Joulujuhlissa toimitus julkistaa koko vuoden parhaan partio otoksen, joka tietenkin palkitaan ruhtinaallisesti. Ota siis kamera käteen voit saada kuvasi Kiertäjän kanteen! Hyvän kansikuvan resepti 1 digikamera 1 partiomainen kuvauskohde Ota kamera mukaan partiotapahtumaan. Napsaise kuva iloisesta ja partiomaisesta kuvauskohteesta, kuten partiokavereistasi. Lähetä kuvasi pienentämättömänä osoitteeseen Kerro viestissäsi kuvaajan nimi, kuvassa esiintyvien henkilöiden nimet ja tapahtumapaikka. Jää odottamaan seuraavaa Kiertäjää! Käy tutustumassa nettisivuihimme osoitteessa Sieltä löydät toimintakalenterin, tietoa tulevista ta pahtumista, uutisia, tapahtumamonisteita, johtajien yhteystiedot, historiaa, ohjeet partiopukeutumi seen, kuvia ja paljon kaikkea muuta! 7

8 8 A JA N KO H T A I S T A Toimitus testaa: Retkievästestissä Laatu vastaan Rainbow Joudutko ostamaan omilla rahoillasi retkieväät? Eivätkö rahasi riitäkään tunnettujen merkkien herkkuihin? Toimituksen tämän kevään ruokapainotteinen linja jatkuu samoajien avustuksella. Samoajat testasivat laatumerkkien tuot teet ja vertailivat niitä halpismerkki Rain bowin vastaaviin tuotteisiin. Testi suoritettiin silmät sidottuna, eikä raadille kerrottu maisteluhetkellä, oliko tuote Rain bowin vai laatumerkin. Hinnat ovat tutusta Piispanristin Prismasta ( ). 2. Appelsiinilimsa (0,5l) 1. Sourcream and onion sipsit Rainbow Orange, 0,72 Maistuu appel siinilta, vitamii nijuomamainen Vähemmän hii lihappoja Hartwall Jaffa, 1,73 Hyi! Paljon hiilihap poja Oikea Jaffa Tulos: Jaffa vei voiton. 3. Keksisuklaapatukat Estrella, 1,89 Hyvää, rasvaista, pehmeää! Rainbow, 1,59 Rapea, mutta silti pahvimainen Mausteinen, mutta mauton Tyhmä loppumaku Tulos: Estrella vei voiton, mutta raadista löytyi pari Rainbow faniakin. Twix, 0,54 Pehmeä pohja Hyvä loppumaku Rainbow keksisuklaa, 0,45 Paksu, liian neliömäinen Appelsiinin maku Tuli mieleen pääsiäismuna Tulos: Twix vei voiton.

9 Kiertäjä 4. Rusinat Sun Maid, 1,69 Kirpeä Tunkkainen Löysä Rainbow, 1,19 Perus rusinamaku Tulos: Rainbow vei voiton. 5. Hedelmäkarkit Fazer Tuttifrutti Passion, 1,62 Raati tunnisti tämän heti Tuttifrutiksi, hyvää! Rainbow hedelmämix, 1,29 Kuin kumia söisi, limainen ja sitkeä Tuoksuu tehtaalta Tulos: Tuttifrutti ylivoimaiseen voittoon. 6.Appelsiinitäytekeksit LU Jaffa Appelsiini, 2,39 Painava, pohja ei murene Tuoksuu hyvälle Appelsiini maistuu Rainbow Appelsiinikeksi, 1,35 Paksu pohja Pistävä kuori Tulos: LU Jaffa niukasti voittoon. Lopputulos: Laatumerkit veivät kokonais voiton selvästi 5 1, mutta Rainbowin tuotteet eivät kuitenkaan olleet niin huonoja, ettei niitä kannattaisi kokeilla. Päätä siis itse, haluatko panostaa vai pihistää! Teksti ja kuvat: Satu Rantanen 9

10 10 KUULUMIS IA Lukijan ääni KO L O L T A Kiertäjässä on tilaa lukijoiden äänille puolesta ja vastaan, kritiikille ja kannatukselle, joten sana on vapaa! Tämän kertaiseen lehteen olemme saaneet vastauksen viime lehdessä julkaistuun Grilu aiheiseen kirjoitukseen ja myös aivan uuden avauksen. Oman kirjoituksesi voit lähettää Maaritille sähköpostilla tai vaikkapa posti kortilla. Hyvä Grilu4ever! En malttanut olla vastaamatta kirjoitukseesi Kiertäjässä 1/2012. En ymmärrä jatkuvaa vouhottamista grillimausteen ihanuudesta! Enkä ymmärrä miten arvon nimimerkki voi edes kuvitella, että joku olisi voinut välttyä griluun tutustumiselta, koska sitä pakkosyö tetään heti ensimmäisistä partioruokailuista lähtien. Joten jos joku ei tähän maustee seen ole vielä tutustunut, niin sitä kannat taa mielestäni vältellä jatkossakin! Ja se vihreäkorkkinen purkki on todella hankala. Mielestäni Grilu saa kaikki ruoat maistu maan samalta. Itse pyrin välttelemään siitä viimeiseen asti ja toivoisinkin, että lippu kunnan maustetarjontaa laajennettaisiin nykyisestä. Ruoan kanssa voisi olla tarjolla esimerkiksi erilaisia yrttimausteita, joilla ruokaan saa makua! Nimim. Maailmassa on muitakin mausteita O n k o s in haluat jaulla mielipide, j T a r t u r o k a a k o k o l ippu k o n k a lähetä tehkeasti toimeen unnalle? ma a r i t. m k s t i s i o s o i t t e e s j a ee.h e ik k in e co m Lastenjuhlat takaisin toimintakalente riin En tiedä kehen tässä asiassa voisi olla yh teydessä, joten kirjoitan siitä tänne Lukijan ääni palstalle, jotta asiaan voisivat kaikki halutessaan ottaa kantaa. Eli joskus aikai sempina vuosina vanhimmat ryhmäläiset järjestivät sudenpennuille ja heidän nuo remmille sisaruksilleen lastenjuhlat. Minne tämä perinne on hävinnyt ja miksei juhlia voitaisi taas ruveta järjestämään? Lastenjuhlat pidettiin yleensä loppusyksystä lasten oikeuksien päivän tienoilla. Juhlien teemana oli usein kansainvälisyys ja ohjel massa oli usein erilaisia toimintapisteitä ja lopuksi jotain yhteistä ohjelmaa. Lastenjuhlat oli mielestäni kaikin puolin hyvä tapahtuma, joten mielestäni sen jär jestämistä voisi ainakin miettiä uudelleen! Lastenjuhlien järjestäminen antoi järjestä välle ryhmälle mahdollisuuden harjoitella tapahtuman suunnittelua ja toteuttamista. Lisäksi juhlissa oli mahdollista tutustua nuorempien ryhmien jäseniin. Osallistujat saivat kokea mukavan tapahtuman ja lisäksi oppia jotain tärkeää kansainvälisyydestä. Eli rajat ylittävää ystävyyttä parhaimmillaan! Itse muistan vieläkin sudenpentuna maista neeni Lastenjuhlissa kookospähkinää ja miten kivaa oli vartiolaisena päästä pitä mään rasteja nuoremmille. Nimim. Ikuinen juhlija

11 MENNEITÄ Kiertäjä PaKu eli Pallokalat Kuusistossa Kuusiston hiihtomaja Pallokalojen ensimmäistä omaa yöretkeä vietettiin maaliskuisena viikonloppuna Kuusiston hiihtomajalla Salapoliisi merkkiä suorittaen. Perjantai Leirimme starttasi Kuusiston hiihtomajalta. Heti leirin alussa Sanni auto jäi jumiin ojaan. (Kiitämme nyt kaikki Pallokalat Ronjan isää ja muita apujoukkoja, jotka auttoivat auton ojasta työntämisessä, mikä kesti monta tuntia) Johtajien irrottaessa autoa Pallokalat sähläsivät pulkalla ja leiritavaroilla niin, että munat meinasivat hajota. Kun kaikki olivat vihdoin majoittautuneet, pelasimme Cluedoa. Jännittävän pelin jälkeen oli iltaohjelma, johon kuuluivat näytelmät, peli, leikit sekä salapoliisikirjan lukeminen. Myöhemmin menimme ulos etsimään arvoitusta. Kaiken tämän jälkeen oli iltapala (hampurilaisia, jee!). Iltapalan jälkeen söimme karkkia ja menimme nukkumaan. Nukkumisesta ei kyllä tullut oikein mitään Lauantai Tiia heräsi lauantaiaamuna Susannan ja Petran kikatukseen, johon vähän väliä joku muukin heräsi. Kun olimme kaikki heränneet, söimme aamupalaa. Sitten Iidakin saapui paikalle. Tämän jälkeen menimme ulos suorittamaan yhtä Salapoliisimerkin kohdista, joka oli valokuvien etsintää ja niistä kertomista. Teimme myös sormenjälkitaulukot ja tunnistimme makuja ja hajuja. Vähän myöhemmin menimme ulos valmistamaan ruokaa, söimme broilerpyöryköitä, riisiä ja currykastiketta. Söimme jälkkäriksi Susannan edellisenä iltana löytämät tikkarit. Sitten rupesimme askartelemaan. Teimme jokaiselle omat periskoopit ja salakieliympyrät. Välipalaksi söimme vohveleita, vadelmahilloa, sokeria ja vaahterasiirappia. Vähän ennen kello neljää lähdimme kävelemään Sannin auton luokse, josta vanhempamme hakivat meidät. Niin oli PaKu leiri purkissa. Teksti ja kuvat: Pallokalat Jäjellä enää kaksi epäiltyä salapoliisitehtävässä Iltaohjelmassa testailtiin myös salapoliisikokelaiden aisteja 11

12 12 MENNEITÄ Kettujen touhuja Kettujen Toimittaja jäljen suorittaminen on edennyt loppusuoralle, vähän niin kuin koko sudariaikamme! Syksyllä jatkamme partioharrastustamme seikkailijoina. Olette voinut lukea juttujamme jo aiemmin Kiertäjästä numero 4/11. Tähän numeroon olemme kirjoittaneet maaliskuussa pidetystä päiväretkestämme, jossa tutustuimme mm. nuotion tekemisen saloihin. Lisäksi selvitte limme partioviikolla Kettujen mielipiteitä tähän asti koetuista partiojutuista ja koke muksista tekemällä pari gallup kyselyä. Lu kemisen iloa! Martti liekeissä Kettujen päiväretki Martti liekeissä seik kailtiin maaliskuun alussa Tuorlan rantalaa vulla nuotiojäljen merkeissä. Ketut muistelivat retkeään seuraavasti. Ensin tulimme Tuorlan parkkipaikalle. Sitten katsoimme kartasta, missä laavupaikka si Hei onks sillä joku kannettava printteri tekemisiämme on seurattu! jaitsi. Sen jälkeen kävelimme laavulle. Kun olimme perillä, leikimme kahden tulen välissä leikkiä. Sitten meidät jaettiin kahteen ryhmään ja harjoittelimme nuotion tekemistä. Sen jälkeen sytytimme kynttilöitä tulitikuilla. Meillä oli ruoaksi pääkalloa, jälkiruoaksi oli uuniomenoita, jotka olivat pahoja ja hyviä. Pääkallon oikea nimi oli makaronilaatikko. Sen jälkeen me etsimme palapelin paloja, joissa oli merijuttuja, ja me etsittiin ne il mansuuntien avulla. Teksti: Siiri, Eve, Vilma, Tanja, Olivia ja Ka roliina, Ketut Ensimmäisessä kyselyssä haluttiin vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Mikä on kivoin leiri sinun mielestäsi? 2.Mikä on ollut kauhein kokemuksesi leireil lä?? (Jos on!) 3. Mikä on ollut kivoin kokemuksesi jollain leirillä? Mestarin taidonnäyte kiehisten teossa Ensimmäiseen kysymykseen haastateltiin Kengurua, jolle ihan ensimmäiseksi tuli

13 Kiertäjä mieleen Öttimönkiäinen. Toiseen kysymyk seen vastannut Siiri mainitsi, että ulko wc tai pimeällä wc:hen (yksin!) meneminen on ehkä ollut kauhein kokemus. Kolmannessa kohdas sa Rosa kertoi omenoiden paistamisen olleen kivoin kokemus. Kysymykset ja haastattelu: Anni, Milla ja Suvi, Ketut Toisessa kyselyssä selvitettiin Kettujen suo sikit eli kysyimme Ketuilta, 1. Mitkä ovat olleet kivoimmat jutut koloker roilla? 2. Mitkä ovat olleet kivoimmat retket? 3. Mitkä ovat olleet parhaat leirit Kettujen mielestä? Ensimmäiseen kysymykseen saimme vastauk seksi kokkaaminen, tuunaaminen ja pihaul koilu. Kivoimpien retkien kärkeen kiilasivat Öttimönkiäinen, Martti liekeissä ja Martti hukassa. Suvisirkus, Hundu, Köyhät ritarit ja Kampela ovat puolestaan olleet meidän mie lestämme parhaat leirit. Ketut vakavina tämä nuotio ei vielä lämmitä Mikä ei kuulu joukkoon? Kysymykset ja haastattelu: Iida, Emmi ja Ropsu, Ketut 13

14 14 MENNEITÄ Vaeltajien Mykkis Kuusiston hiihtomajalla Kevään aikana lippukuntamme vaeltajaryhmä, eli vuotiaiden johtajien muodostama noin kymmenhenkinen joukko, on ehtinyt tehdä kaikenlaista. Olemme testailleet käsivoi miamme kiipeilyn parissa, leiponeet Runebergin torttuja ja maaliskuussa pingotimme kär sivällisyyttämme äärimmilleen suorittamalla mykkäliljan, eli olemalla 24 tuntia ihan hiljaa. Kohti äänettömyyttä Ennen hiljaisuuden alkamista suunnittelimme hiukan aikataulua ja jaoimme kokkausvuoro ja. Tämän jälkeen tuijotettiinkin kelloa silmä kovana ja yritettiin sanoa kaikki mitä sanot tavissa oli ja sitä oli paljon. Kun kello löi neljä, alkoi täydellinen hyste ria, joka jatkuikin sitten ensimmäiset viisi toista minuuttia. Pikku hiljaa äänettömyys alkoi sujua, mutta ensimmäinen virhe koh dattiin, kun hiljaisuutta oli jatkunut 36 mi nuuttia ja intensiivinen Yatzy peli sai Essin huudahtamaan. Tässä vaiheessa keksimme myös oivan rankaisukeinon, ja teippasimme Essin suun suppuun seuraavaksi puoleksi tun niksi. Pelailun opettelimme myös viittomaan ja Hiekkarannan siskokset valmistivat meille lounaaksi herkullista nuudeliwokkia. Ruokai lun aikana kenenkään suu ei onneksi ollut teipin peitossa. Saaks tänne mistään valoja? Ruuan jälkeen pelailimme, tiskailimme ja hengailimme. Mykkäily sujui pitkään erittäin onnistuneesti, kunnes Salkkareiden katselun huumaannuttama Noora alkoi kysellä voisiko valoja laittaa päälle. Kokonaisen lauseen lausuminen tuotti Nooralle tunnin teippisuu na. Muita illan aikana rangaistuksen tuotta neita äännähdyksiä olivat muun muassa ei ja vitsi ku hankalaa. Iltapala kokkailtiin nuotion ääressä (ei ole muuten koskaan tuntunut nuotio syttyvän niin hitaasti ) Hodarit ja tikkupullat onnis tuivat suunnitelmien mukaisesti, mutta kyllä oli vaikeaa olla hiljaa, kun toiselta levisi Salli lipsui mykkäilystä jo 1h 20min jälkeen hodari ja toiselta pulla pitkin pientaretta. Il tapalan jälkeen luvassa oli vielä erityinen herkutteluosuus ja ryhmällemme tavalliseen tapaan näpersimme cocktailtikku siilin il taamme ilostuttamaan. Illan elokuvavalinta suoritettiin peukkuäänestyksellä. Vielä viimeiseksi ennen nukkumaanmenoa neiti Hiekkaranta junior unohti jälleen, mistä koko hommassa on edes kyse ja alkoi puhella ymmärtämättä tehneensä mitään väärää Ei oo taas ihan normaali päivä. Aamupalamme oli melkoinen karppaajan unelma (aamusiili <3). Aamupäivä kului Mo

15 Kiertäjä nopolya pelaten, telkkua tapittaen, löhöten ja syöpötellen. Ja sehän on toki aina yhtä jännittävää, kun partioleirille eksyy ulkopuolisia, mutta tällä kertaa jokainen hiihtomajan pihaan saapunut sai pulssimme kohoamaan taivaisiin, koska emme tosiaan tienneet mitä heille sanoisim me, jos he tulisivat juttelemaan. Tai siis miten selittäisimme mitä täällä tapahtuu, sa nomatta mitään. Sunnuntaipäivän ehdotto masti eksoottisen kokemus oli ruokareissu Paraisten Hesburgeriin. Kyllä oli myyjälläkin ihmettelemistä, kun sanaakaan sanomatta tilasimme purilaisemme kuponkien ja apupaperien avulla. Naurun täyteisen ruokailun jälkeen paistatte limme hetken päivää Las Pargasin auringon alla, ennen kuin suuntasimme takaisin mökillemme. Siellä ehdimme vielä katsella yhden elokuvan siivoilu pak kailu rumbaa. Mykkäilyä Paraisten Hesellä Hiihtomajalta suuntasimme takaisin kololle odottamaan johtajiston alkua. Ihmet telemistä riitti myös joh tajakollegoillamme, joita oli kololla vastassa joukko, jonka jäsenistä osan suut oli jälleen teipattu tukkoon, ja jotka kaikki tuijottivat kelloa ja laski vat ääneti minuutteja. Kun vuorokausi vihdoin tuli täyteen alkoi todellinen puhetulva ja ihan heti ei tähän hommaan uudelleen ryhdytä, niin hauskaa kuin se olikin. Kyllä 24 tuntia on sitten pitkä aika! Teksti: Sanni Salonen Kuvat: Satu Rantanen 15

16 16 MENNEITÄ Karvamatojen päiväretki Pyhän Katariinan Poluilla Ensimmäisen vuoden sudenpennut pitivät ikioman päiväretken Ala Lemun tutuissa maisemissa. Hieman koleasta säästä huolimatta Karvamadoilla oli hauska päivä! Puukot heti käyttöön Mutaa ja muita aarteita Parkkipaikalta käveltiin reippaasti metsän reunaa pitkin toiselle parkkipaikalle, missä kaivettiin trangiat esiin. Ennen ruuanlaittoa oli kuitenkin selvitettävä tavuja yhdistelemällä, mitä ruokaa tehtäisiin. Lounaaksi paljastui jauheliha makarooni herne maissi paprika herkkua! Pari paistinlaistaa pääsi heti käyttöön jauhelihaa ruskistaessa. Vanhannäköisessä kirjeessä kerrottiin aarteesta, joka löytyisi maamerkkien avulla. Aarteeksi paljastui herkullisia vaahtokarkkeja, joita paahdettiin nuotiolla makkaroiden ohella. Kun jokainen oli syönyt vaahtokarkkeja lähes ähkyyn asti, oli aika lähteä. Matkan varrella ihailtiin vielä lintutornista komeita maisemia, joku taisi nähdä kotiinsa asti! Pienen kävelymatkan jälkeen oli aika päättää retki ja lähteä vanhempien kyydeillä kotiin. Kymmenen aikaan aamulla seitsemän reipasta Karvamatoa sekä heidän johtajansa kokoontuivat parkkipaikalle reput pakattuina ja sateelta suojautuneina. Alkumenojen jälkeen päästiin heti työn touhuun, sillä jokainen sai tehtäväkseen tehdä itselleen puisen paistinlastan. Sahausten, veistelyiden ja hiomisten tuloksena syntyi upeita paistinlastoja! Vatsat täysinä lähdettiin kävelemään kohti laavua. Matkalla hämmästeltiin mutakikkareita kengänpohjissa, tunnusteltiin sokkona puita ja jutusteltiin mukavia, kunnes saavuttiin perille. Kalliomaisemasta löytyi heti hyvät leikkimaastot. Leikit jäivät kuitenkin kesken, sillä Essi oli löytänyt Karvamadoille osoitetun kirjeen maasta. Teksti ja kuva: Satu Rantanen Essin, Hannan ja Sanin makkaranpaistohetki

17 Kiertäjä URHO Mynämäen Kivijärvellä Perinteiseen tapaan kevään viikonloppuretki on koko lippukunnan yhteinen. Tällä kertaa retki osui hienosti lupauksenannon aloittaneen partioviikon päätteeksi ja ekstra ohjelmana olivat vielä sudari ja seikkailijakisat. Yllätyksiä ja uusia kulmia Perjantaina bussin lähdön lähestyessä saimme huomata, että moni urhoollinen RKKlainen oli valitettavasti joutunut sairau den kouriin ja joutui perumaan osallistumi sen sankariteemaiselle kevätretkelle. Myös viikonlopun aikana taudit koettelivat muuta maa leiriläistä Tästä huolimatta iloinen joukkomme lähti matkaan bussin kyyditsemi nä kohti kaikille tuntematonta Tekovahantie tä. Sairausepidemioiden lisäksi myös tavaroiden katoamiset tai puuttumiset aiheuttivat on gelmanratkaisutaitojen käyttöönottoa rat kaisut tietysti löytyivät näppäriltä ärkkisläisiltä. Unohtuneiden maakiilojen ja hetkellisesti kadoksissa olleiden telttakep pien avulla Kettu sudarit, kaikki seikkailijat ja tarpojat saivat katon päänsä päälle yöksi. Perjantai ilta kului suurimmaksi osaksi tava roita levitellessä sekä iltapalaa nauttiessa. Onneksi kerkesimme ennen nukkumaanme noa laulamaan muutaman laulun yhdessä. Illan aikana seuraavan päivän sudari seikkai lijakisoihin valmistautuvat vartiot hioivat strategioitaan. Jännitys oli lähes käsin kos keteltavaa. Ensimmäinen yö leirillä sujui enemmän ja vähemmän nukkuessa Sankarimaista seikkailua ympäri Mynistä Lauantaina aamuherätys oli kisoihin lähtijöil lä (eli suurimmalla osalla) totuttuakin aikai semmin, klo Se ei kuitenkaan haitannut tunnelmaa ja bussi kisakeskukseen starttasi Tarpojille aamu oli rauhaisampi ja aa mupuuro kiehutettiin kaminan päällä. Tarpo jien päivä kului sekä ennen että jälkeen lounaan sankaruuteen valmistavia kisailu ja muita tehtäviä tehden. Maa, vesi, ilma ja tuli elementit tulivat tutuiksi mm. joenylitys tehtävässä, jossa tiimityönä rakennettiin A pukki esteen voittamiseksi. Nuotionsytytyskilpailussa kilpailijoiden taitoja haastoi myös tuuli elementti. Lou naaksi valmistettiin herkulliset lohimedal jongit mummonmuusilla, luonnollisesti trangialla. Jälkiruokahetkeä nautittiin teen, kahvin ja kaurasuklaapalleroiden kera. Leiriläisten ruokahetki Me ollaan sankareita kaikki Päivän aikana käytettiin myös luovia käden taitomenetelmiä. Valokuvaustehtävien tu loksena päivän hetkiä ikuistettiin sekä luonnon värejä ja kontrasteja tuotiin mai niosti esiin. Jokainen sai myös ommella ja painaa itselleen super aiheisen liinan. San karikokelaiden fyysisiä taitoja testattiin juoksuradalla ja kärsivällisyyttä uppoava omena tehtävässä. Kanawokki päivällisen jälkeen aamulla kisoi hin lähteneet seikkailijat ja sudenpennut sekä heitä saattamassa olleet johtajat pala 17

18 18 MENNEITÄ Leirin iloiset marssiharjoitukset sivat leiriin. Toisin kuin olisi voinut kuvitella, energiavarastot eivät juurikaan tuntuneet huvenneen, vaan saunomiseen, uimiseen, lei rimerkin tekoon ja iltaohjelmaan riitti paljon virtaa. Supersankarigaalassa nähtiinkin hui keita esityksiä ja naurettiin vatsa kippurassa muun muassa Pasi poliisin, tv:stä tutun neu rokirurgi Derek Shepherdin sekä sankarimai simmaksi äänestetyn huippupartiolaisen mukana! Eipä sitä usein näe niin montaa prinsessaa, peppiä, taikuria tai kissanaista samassa paikassa! Leikkiä, siivousta ja tiukkaa treeniä Sunnuntainakin ilmojen jumala oli puolellam me ja heräsimme auringonpaisteeseen. Aa mutoimet ja pakkaus sujuivat mallikkaasti, joten vauhdikkaasta yhteistoimintaleikistä päästiin nauttimaan heti kymmenen maissa. Lasten vilistäessä ja suorittaessa monenlaisia taitoja vaativia tehtäviä pihapiirissä johtajat pääsivät nauttimaan hetken paikallaolosta aurinkoisella päärakennuksen seinustalla. Keskustelussa ja mielessä pyörivät jo tulevat partiotapahtumat, esimerkiksi SePeli ja tuleva partiosyksy. Leiriläisten leikin aikana johtajat saivat myös vastailla kysymyksiin ja osallistua tehtäviin, joita leikkijät saivat suo ritettavakseen, muun muassa leirinjohtajalta tiedusteltiin lautasen väriä ja useammalta johtajalta kerättiin nimikirjoituksia. Makka rakeiton jälkeen kevätleirin loppuhuipen nuksen avainsanat olivat rummut ja suorat rivit, eli kyseessä oli tietenkin marssiharjoi tukset. Jollei lähititenoo vielä ollut kuullut ärkkisläisistä, niin nyt viimeistään ovat! Viikonlopusta jäi mieleen erityisesti aurin gonpaiste, mukava leiripaikka haastavine vessanovineen, uiminen ja saunominen järven rannassa, erittäin monipuolinen ohjelma, jukeboksimainen musiikkivalikoima, huikea kisamenestys (onnittelut esimerkiksi Kisuille 8. sijasta, mahtavaa!) sekä uljaat sankarivierailijat lauantai illalta. Mitkään näistä tekijöistä eivät kuitenkaan olisi olleet mahdollisia ilman organisoijia. Suurensuuri kiitos korvaamattomille johtajaystävilleni sekä tietysti vauhdikkaille leiriläisille! Leirillä todella näkyi ystävyys yli ikä ja vartiorajo jen. Teksti: Linda Hiekkaranta Kuvat: Jessica Holmqvist

19 Kiertäjä Sankarimatka Sudenpentu ja seikkailijakisat Mynämäellä Urho leirin lauantaipäivästä valtaosa kului sudenpentujen ja seikkailijoiden osalta Sanka rimatka kisoissa partiotaitoja treenaten. Sakke sudenpennun ja Siiri seikkailijan matkassa RajakivenKiertäjätkin oppivat yhtä sun toista uutta. Onnea noppien avulla Aloitusrastilla kaikki kisaryhmät pääsivät treenaamaan sahan ja vasaran käyttöä ra kentelemalla jokaiselle kisaajalle oman onnen nopan. Homma oli aikaa ja vaivaa vievä, mutta oli palkitsevaa, kun juuri se oma noppa oli viimein valmis. Aloitusrastilta lähdimme kiertämään maastossa olevia rasteja, joiden löytäminen oli helppoa, mutta ainakin Pallokalat halusivat silti vähän väliä tarkastaa suunnan kompassin avulla. Liikennerastilla testattiin kisailijoiden tie toutta siitä, millä puolella katua oikein kuu luukaan kulkea. Entäpä silloin, kun pyöräilet ja saako moottoritien reunassa kävellä? En siapurastilla sen sijaan piti osata tyrehdyttää nenäverenvuoto ja sudenpentujen piti muistaa mitä tehdään pyörtyneelle ja seik kailijat pääsivät treenaamaan kylkiasentoa. Paju vai pihlaja? Myös perinteisiä luonnontuntemustaitoja vaadittiin, kun eräällä rastilla piti tunnistaa merkittyjä puulajeja sekä vastata puuaihei siin kysymyksiin. Kisailijat pääsivät myös ar vioimaan ajan kulua, määriä ja muun muassa sitä kumpia on Suomessa enemmän, maa kuntia vai partiolippukuntia. Yksi suurta suo siota niittänyt rasti oli se, jossa sekä sudarit että seikkailijat pääsivät ampumaan tennis 19

20 20 MENNEITÄ palloja vanteen läpi paksua kuminauhaa apuna käyttäen. Tässä lajissa maltti, tark kuus ja toimiva yhteispeli olivat valttia, ja kyllähän sieltä pari palloa saatiinkin osumaan. Välillä piti tietenkin pysähtyä myös nauttimaan mukaan eväiksi pakatuista säm pylöistä ja välipalapatukoista. Sudenpennut ja seikkailijat pääsivät myös mukaan kansainväliseen tunnelmaan poh tiessaan, mitä eri juhlia ulkomailla viete täänkään. Myös partiomerkkien paikkaa partiopaidassa mietiskeltiin eräällä rastilla ja kierrätyspisteessä ainakin seikkailijat olivat hyvin perillä roskien lajitteluperiaatteista.

21 Kiertäjä Sankarikuvia ja suklaapatukoita Maalirastissa kisaryhmät ompelivat hienot sankariviitat, joihin kirjattiin sekä kisan että kisailijoiden nimet. Osana tehtävää oli myös kehitellä idea valokuvaan, joka kuvastaisi ar kipäivän sankaruutta. Kun hienot valokuvat oli otettu, käytiin vielä ilmoittautumassa maaliin, josta saimme mukaamme kun niakirjat kisaan osallistumisesta. Maalirastin jälkeen menimme vielä yhdessä syömään nuudelipataa ja jäimme odottelemaan kisatuloksia. Muutamilla oli vielä jäljellä kisaevääksi saatu suklaapa tukkakin, jota oli mukava mutustella jälk käriksi. Vaikka mitalisijoille saakka RajakivenKiertäjät eivät tällä kertaa yltä neetkään, saivat johtajat olla ylpeitä las tensa aktiivisuudesta ja siitä, että kaikki pentueet ja joukkueet suorittivat tehtävät kunnialla loppuun saakka. Teksti: Sanni Salonen Kuvat: Sanni Salonen, Satu Rantanen, Jessica Holmqvist 21

22 22 MENNEITÄ Lupauksenanto Rajakivellä Kaikki ikäryhmät saivat taas antaa tärkeät lupaukset ja kiinnittää sen myötä partiopaitoihinsa uusia merkkejä. Edellisenä päivänä olimme pohtineet, ettei uuden kolon aikana lupauksenantoa ole pidetty sisätiloissa kertaakaan. Aamulla herätessäni kuitenkin satoi vettä. Töistä kotiin tullessani satoi edelleen vettä. Ajattelin jo, ettei lupauksenanto tunnu yhtä juhlalliselta ja perinteiseltä, jos se vesisateen vuoksi pidetään jossain muualla kuin metsässä hautausmaan lähellä. Lippukunnanjohtajamme Jessica oli kuitenkin seurannut koko päivän tiiviisti Ilmatieteenlaitoksen sadetutkaa ja hän sanoi minulle sateen loppuvan klo 16. Sade kuitenkin jatkui vaikka kello oli jo yli neljä. Saavuttuamme parkkipaikalle oli sade kuitenkin tauonnut ja pääsimme rajakivellemme. Jes! Tunnelma oli märästä metsästä ja viileähköstä säästä huolimatta iloinen ja hieman jännittynyt. Lippujen saavuttua juhlallisesti paikalle, alkoi ohjelma kunkin ikäkauden lupauksenannolla sekä ikäkausivastaavan puheella. Tämän jälkeen oli vuorossa ansiomerkkien jako. Ennen sisaruspiiriä oli Kaarinan seurakunnan pastori Laura Kajalan puheen vuoro. Tilaisuuden jälkeen oli tarjolla pullaa ja mehua sekä mahdollisuus ostaa toisille pieneksi jääneitä partiovaatteita. Sudenpennuista lupauksen antoivat Sani Haltson, Nella Heikkilä, Hanna Heino, Emma Helander, Viivi Lehestö, Meri Parvinen, Essi Santanen, Frida Johansson ja Olivia Karhu. Seikkailijalupauksen antoivat Susanna Heino, Inka Leino, Iida Vainio, Ronja Vallenius, Vilja Virtanen, Jatta Jalopaasi, Sina Kunnas ja Nelli Kytöluhta. Tarpojalupauksen antoivat Sini Herva, Jenna Kaarrela, Vilma Koskela, Camilla Laaksonen, Nea Sjöholm, Ida Vallenius, Noora Laaksonen, Emilia Santanen, Annika Tirkkonen ja Linda Valtonen. Johtajista samoajalupauksen antoivat Maria Mellanen, Petra Valtonen sekä Heidi Vesa ja vaeltajalupauksen Noora Hiekkaranta ja Salli Suominen. Jessica Holmqvist sai Lounais Suomen partiopiirin pronssisen ansiomitalin, Noora Hiekkaranta II luokan Mannerheim soljen ja Sanni Salonen Collanin soljen. Vuoden vartiolaisena palkittiin Linda Valtonen. Teksti: Tytti Kankaristo Kuvat: Terttu Hiekkaranta

23 Kiertäjä Vuoden Tarpojan haastattelu Lupauksenantotilaisuuden perinteisiin on jo lähes vuosikymmenen ajan kuulunut Vuoden Tarpojan valinta. Vuoden 2012 Tarpojaksi valittiin Linda Valtonen Krokoista, joka sai palkinnoksi Simo Suomisen lahjoittaman puukon. Tässä vähän Lindan mietteitä valinnan jälkeen. Mitkä fiilikset? Osasitko yhtään odottaa tätä? En osannut, valinta tuli ihan yllätyksenä. Iloiset on fiilikset! Paras partiomuistosi? Parasta partiosssa on kavereiden kanssa oleminen. Parhaat partiomuistot ovat tulleet leireiltä. Erityisesti Krokojen oma Ikiliikkuja leiri on jäänyt mieleen. Mitä aiot tehdä kesällä? Aiotko mennä kesäleirille? En mene kesäleirille, sillä olen lähdössä KlenKKa vaellukselle. Kesällä menen myös riparille sekä teen kesätöitä lastenhoitajana. Terveisiä? kaikille, kiitos! :) Teksti ja kuva: Satu Rantanen 23

Mesikämmen 2/2006 2/2006

Mesikämmen 2/2006 2/2006 Mesikämmen 2/2006 2/2006 Partiolippukunta Mankkaan Eräsusien tiedotuslehti 2/2006 2 Mesikämmen 2/2006 Mesikämmen on partiolippukunta Mankkaan Eräsusien virallinen tiedotuslehti. Päätoimittaja ja taitto:

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry

Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Jokkarin Sanomat on Lopen Joentaan koulun 5.-6.-luokkalaisten tekemä koululehti. Kuvat: Curly ry Sisällysluettelo 3 Mikä on Jokkarin Sanomat? 4 Opettajanhuoneessa suuria muutoksia 5 Kisakuume nousee -

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

KUVAkollaasi RJK NUMERO 5. Leirilehden toimitus [1] Lieskahdus. Leiriterveisiä DISCO

KUVAkollaasi RJK NUMERO 5. Leirilehden toimitus [1] Lieskahdus. Leiriterveisiä DISCO Leirilehti 14.06.2015 NUMERO 5 Leiriterveisiä KUVAkollaasi Leirilehden toimitus DISCO RJK Kiitos leiristä, ja turvallista kotimatkaa kaikille. Nähdään ensi vuonna! Lieskahdus [1] Leirimuistoja [2] Lieskahdus

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Ympäristöraadin terveiset Viikolla 13 kiinnitimme ruokalassa huomiota hyvään ruokalakäyttäytymiseen ja ruokahävikin

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008

PÄIVÄKIRJA. HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ JA KIITOS KAUDESTA! terveisin Terhi 27.4.2008 PÄIVÄKIRJA 26.5.2008 Tyttöjen kausi päättyi muutaman viikon takaisiin harrastesarjojen SM-kisoihin Jyväskylässä. Sijoitus oli hienosti neljäs, tosin harmittavasti 0.05 pisteen päässä pronssi mitalista.

Lisätiedot

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS!

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS! TOIMITTAJAT PISTIVÄT KESÄN JÄÄTELÖT JÄRJESTYKSEEN SIVU 3 KATSO YLLÄTYSTULOS! Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat -Rasmus SIVU 2 Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. SIVU 6 KUINKA KAUPPA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi:

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi: Nenustannokka Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006 LEIRILÄISEN KÄSIKIRJA Vartiolaisen nimi: Tervetuloa Nenustannokalle! Hyvä vartiolainen. Olet ilmoittautunut Salon alueen lippukuntien yhteiselle

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten Aika päivittää partiovaatetus kuntoon! Siispä tässä ohjeet virallisten partiopaitojen hankkimiseen kaikille ikäkausille. Lisäksi nyt on mahdollisuus tilata tyylikkäitä lippukunnan logolla varustettuja

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Kuuttiset. Tiistai. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Tiistai. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Tiistai Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Hiphei kaikki ihanat leiriläiset! Eilen saatiin leiri avattua leiri komeasti leiripäällikkö Marko Pousin ja kunnallisneuvos

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

LUONTO24PALAUTE 5B-luokka

LUONTO24PALAUTE 5B-luokka LUONTO24PALAUTE 5B-luokka yök tyydyttävä kivaa superia Oliko leirillä kivaa 4 15 Tulisitko uudelleen 7 12 Oliko ohjaajat kivoja 4 8 7 Miten yöpyminen sujui 2 7 5 5 Mitä pidit luontopolkurasteista 1 9 9

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin

Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat. Kurkista pelitutkijan kaappiin Numero 3 2014 10,00 Coquettenuket Voiko nuken rakastaa loppuun, VAI ONKO BARBIELLA TOIVOA LEIKIN JÄLKEEN? Poniuutisia Englannista Laloushkat valloittavat Terri Davisin tie NUKKETAITEILIJAKSI Kurkista pelitutkijan

Lisätiedot

Särkiniemen Sanomat Virallinen leirilehti

Särkiniemen Sanomat Virallinen leirilehti Pääkirjoitus Aarre on löydetty Särkiniemen Sanomat Virallinen leirilehti Nro.6 31.7.2011 Massiivinen iltanuotio jäi historiankirjoihin (ainakin e-hämyyn) yhtenä aikamme suurimmista partiotapahtumista.

Lisätiedot

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat

Sunnuntaina startattiin rannasta klo 1400 aikoihin. Päällikkö keksi suunnata kohti Mjösundetin siltaa, matkalla rigattiin valmiiksi maailman parhaat Andörja 27.07.08 Matkalle lähdettiin Turusta perjantaina klo 1800. Alku sujui hankalasti koska Villen kalsarit jäi Mietoisiin. Ajomatkaa kertyi kaiken kaikkiaan noin 1500 kilometriä. Perillä oltiin joskus

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Reetta Minkkinen

Reetta Minkkinen 28.4.2016 Reetta Minkkinen Perhe Koska kertaus on opintojen äiti (minun) kirjani. (sinun) kirjasi. hänen kirjansa. (meidän) kirjamme. (teidän) kirjanne. heidän kirjansa. Muistatko: 5 perheenjäsentä 5 eläintä

Lisätiedot

PALLO JALASSA VAI HUKASSA?

PALLO JALASSA VAI HUKASSA? Wanuvan toimintapäivä aloitettiin Vauhtikellarissa, erilaisilla leikkimielisillä kilpailuilla. Vetäjänä ja tuomarina kisoissa toimi Eetu Putkinen, joka työskentelee Vauhtikellarissa ja Energy Fitness Clubilla.

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö.

Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. KUUSISTON LEIKKIPUISTON TOIMINTASUUNNITELMA KEVÄÄLLE 2016. Leikkipuistomme tavoitteena on tarjota lapsille tuttu, turvallinen, virikkeellinen ja monipuolisesti palveleva ympäristö. Lasten kanssa puistossamme

Lisätiedot

KULTASIIPI 2015-2016

KULTASIIPI 2015-2016 Syksy KULTASIIPI 2015-2016 Elokuussa kultasiivessä alkoivat uuden toimintakauden touhut. Työntekijöinä ryhmässä oli Kirsi Vuori, Pia Granqvist ja Johanna Partinen. Vanhoja konkareita Kirsin lisäksi oli

Lisätiedot

Maanantai Taipalsaari KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Maanantai Taipalsaari KASPELIn palokuntanuorten oma lehti TULI-SANOMAT Maanantai Taipalsaari 2.7.-8.7.2016 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Maanantain mietteitä Eilen päästiin viettämään leiriä aamulla lämpimästi (ja kosteasti ja nihkeästi) ja illalla hieman

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena

TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena TUEXI lasten, nuorten ja perheiden tukena Turun alueen koordinaattori Karoliina Kallio KM ja Salon ja Paimion koordinaattori Sirpa Stenström sosiaaliohjaaja Miten nuori ohjautuu toimintaan? Kunnan ammattilainen

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali

PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom. Mikun koekuvausmateriaali PIHALLA (WORKING TITLE) by Tom Norrgrann & Nils-Erik Ekblom Mikun koekuvausmateriaali MUSTA RUUTU. Kuulemme musiikkia. Ruudun oikeaan ala-laitaan ilmestyy grafiikkaa: SANNA on POKEttanut sinua. S0 INT.

Lisätiedot

Ulkoilua Kuolimon äärellä!

Ulkoilua Kuolimon äärellä! Ulkoilua Kuolimon äärellä! Kuolimon ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnosta nauttimiseen. Rantametsissä on kilometreittäin merkittyjä retkipolkuja ja monin paikoin myös laavuja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com

Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta Sähköposti: kajaanin.planeetta@gmail.com Julkaisija: Kajaanin Planeetta ry Päätoimittaja: Jari Heikkinen Teksti ja kuvat: Jari Heikkinen, jos ei muuta mainita Ilmestyminen: Kolme numeroa vuodessa (huhtikuu, elokuu, joulukuu) Yhteystiedot: www.ursa.fi/yhd/planeetta

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King

Vihamiespiiras. kirjoittanut Derek Munson kuvittanut Tara Calahan King kirjoittanut erek Munson kuvittanut Tara alahan King Se oli täydellinen kesä, kunnes Juuso Rossi muutti parhaan kaverini, Santerin, naapuriin. En pitänyt Juusosta. Hän järjesti juhlat, eikä minua edes

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko!

Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantai 21.7.2014: Viimeinen kokonainen työviikko! Maanantaiaamuna otimme suunnan kohti moision terveyskeskus-sairaalaa. Aamupäivän vietimme Sinivuokko osastolla. Siellä muutamat vanhukset lähtivät heti

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo.

Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo. Kädessäsi on ensimmäinen Ilves 06 piirileirin lippukuntainfo. Tämä infopaketti sisältää: Leirinjohtajan terveisiä Ilves 06 pähkinänkuoressa Tätä on Ilves 06: esimakua ohjelmasta, kansainvälisyydestä, huollosta

Lisätiedot

Heippa. Jari Vanhakylä

Heippa. Jari Vanhakylä 1 2 Heippa Kevät on tullut taas siihen pisteeseen, että on aika aloitella kalastuskausi. Kohta jäät sulavat ja mm. siikaonginta kevätauringossa kutsuu. Kun kahden kilon siika on saatu vuorossa on yli kolmen

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu

Kiveen. hakattu 2/2013. Aleksis Kiven peruskoulu Kiveen hakattu 2/2013 Aleksis Kiven peruskoulu Sisällysluettelo Pääkirjoitus Minun proggikseni 3 Proggislogokilpailu 2013 5 Sarjakuvia 6 Koulu alkoi ja musiikki soi 10 Koululehti sai nimen 12 Lomatoivoituksia

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero.

Pääkirjoitus: Oppilaskunnan kuulumiset: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. VILU Kevät 2016 Pääkirjoitus: Tässä ihana lukijamme uusin ViLu-numero. Penkkarit ja vanhojen tanssit menivät vilauksessa ja loma tulee vastaan, vaikka kuinka yrittäisit sitä vältellä. Luntakin on satanut,

Lisätiedot

SM Kuvagalleria /21

SM Kuvagalleria /21 www.saunamafia.fi 6.6.2011 1/21 Linja-autossa on tunnelmaa. Shakkia pelaa Lars! Rantagrillikin löytyi. Erik ja Larissa matkalla mukana. Välillä väsyttää.. Ensimmäinen majapaikkamme Fregat-leirintäalueella.

Lisätiedot