Aurinkoenergian käyttö uimahallissa -case Pori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aurinkoenergian käyttö uimahallissa -case Pori"

Transkriptio

1 Aurinkoenergian käyttö uimahallissa -case Pori Porin kaupunki Tekninen Palvelukeskus Omistamisenyksikkö / rakennuttamisen vastuualue Jouni Lehtinen LVI-insinööri Solar Forum Rakennuksen kerrosala 8730 m² Kävijöitä arvioidaan olevan vuodessa noin Avajaiset Porin päivänä syyskuussa 2011 Altaita yhteensä seitsemän Lopullinen arvioitu kustannus 17,5 M Aurinkoenergiahanke euroa työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea aurinkoenergian hyödyntämiseen julkisessa uimahallissa. 1

2 Aurinkoenergiauimahalli Tilaaja: Kiinteistö Oy Porin Uimahalli Rakennuttaja: Porin kaupunki /TPK/OM/rt rakennuttamistehtävät: Projektipäällikkö LVI- vedenkäsittely- ja erityisjärjestelmät Sähköjärjestelmät Rakennustyön valvonta Harri Juhola Jouni Lehtinen Kari-Matti Haapala Mikko Muurinen Kai Klink Käyttäjä: Porin kaupunki / Vapaa-aikavirasto Kimmo Rinne Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy Tapio Antikainen Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy Jukka Kallio VK-suunnittelu: Ramboll Finland Oy Risto Mäki LVI-suunnittelu: Arkins Suunnittelu Oy Tommi Kiiskilä Sähkösuunnittelu: Arkins Suunnittelu Oy Eino Koutuaniemi Urakoitsijat Pääurakoitsijana toimii MVR Yhtymä Oy, Putkiurakoitsijana LVI-Halli S. Peltomäki Oy, Ilmastointiurakoitsijana llmastointi Salminen Oy, Sähköurakoitsijana Sähkö-Pori Oy, Rakennusautomaatiourakoitsijana Schneider Electric Buildings Finland Oy Vedenkäsittelyurakoitsijana CTK-Tekniikka Oy. Aurinkoenergia Seinäkeräimet toimittaa Luvata Pori Oy Aurinkotori Oy toimittaa muun seinäkeräin järjestelmän tarvitseman tekniikan Kattokeräinjärjestelmän Vehmasputki Oy Aurinkosähköjärjestelmän Naps-Systems Oy 2

3 To help protect your privacy, PowerPoint prevented this external picture from being automatically downloaded. To download and display this picture, click Options in the Message Bar, and then click Enable external content Ilmastokysymys Ilmastonmuutos on yksi aikamme vakavimmista ympäristöongelmista. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on kuntien toiminnalla suuri merkitys. Euroopan Unioni on asettanut tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi aurinkoenergiaratkaisut ovat yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä toimenpiteistä. Uimahallin aurinkoenergiahankkeen avulla hahmotettiin aurinkoenergiahankkeen rakennuttamisprosessi. Osana hanketta laaditaan jatkoa ajatellen toimintamallit ja rakennuttamisohjeet ympäristökysymysten huomioon ottamiseksi Porin kaupungin rakennuttamissa kohteissa. Porissa kahden tunnin rankkasade sai kaupungin lainehtimaan, ja aiheutti kiinteistöille 20 miljoonan euron vahingot elokuussa Kuntien energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma Energiatehokkuussopimuksella ja energiaohjelmalla pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen, mutta niihin sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan liittyvillä toimilla kunta myös osaltaan myötävaikuttaa Suomen kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Sopimuksen keskeinen tavoite on yhdeksän prosentin energiansäästö jaksolla Tuki energiaa säästäviin investointeihin TE-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) voivat myöntää investointitukea muun muassa hankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä ja energiatehokkuutta. Pääpaino on uutta teknologiaa hyödyntävissä hankkeissa. Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneillä yhteisöillä on mahdollisuus saada tapauskohtaisen harkinnan perusteella tukea myös tavanomaisten säästöinvestointien toteuttamiseen. 3

4 Energiaa ei hukata Poriin rakennettava uimahalli on Suomen ensimmäinen aurinkoenergiaa näin mittavasti hyväksikäyttävä uimahalli Uimahalliin rakennetaan yli 600 neliömetriä kattavat aurinkokeräimet ja - paneelit lämmön ja sähkön tuottamiseen. Aurinkokeräimillä lämmitetään allasvettä noin kwh vuodessa. Lämmitysenergiatarpeesta katetaan aurinkokeräimillä noin 5 % Sähköenergiaa paneeleilla saadaan talteen kwh eli 3 % sähkönkäytöstä. Energiansäästö otetaan huomioon myös uimahallin muussa suunnittelussa Uimahalliin tulee mm. ilmastoinnin poistoilman lämmöntalteenotto, poistuvan suihkuveden lämmön talteenotto, huuhteluvesien lämmöntalteenotto ja muita energiaa säästäviä ratkaisuja.. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota myös tilojen ja allasvesien energiansäästöön. Askelet oikeaan suuntaan Porin uudessa uimahallissa kuntoillessa ei tarvitse potea huonoa omaatuntoa edes ilmaston lämpenemisen vuoksi Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, teknologia, tutkimus ja kehitys sekä uusien osaajien koulutus ovat kaikki tärkeässä osassa aurinkoenergiahankkeessa Porin valitsema malli edustaa uutta lähestymistapaa suomalaisten kaupunkien toiminnassa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Vaikka aurinkoenergian avulla ei pystytäkään korvaamaan kuin osa energiantarpeesta, nämä ovat kuitenkin merkittäviä askelia oikeaan suuntaan Uusien energiahankkeiden ennakkoluuloton käyttöönotto luo pohjaa uusien työpaikkojen synnylle 4

5 Case: Poriin tuleva uusi uimahalli. Lähtökohta: Vuoden 2009 helmikuussa otettiin yhteyttä Luvataan ja kysyttiin miten aurinkoenergiaa voisi hyödyntää uudessa uimahallissa. Perusarkkitehtuuri oli jo suunniteltu, samoin tekninen perustoteutus. Useiden luonnosten ja ideointikierrosten jälkeen: Katolle aurinkolämpöä Kolme suunnitteluperiaatetta: Aurinkojärjestelmien 1) käyttöikä ja 2) tuotto pitää maksimoida ja 3) kustannukset minimoida. Käyttöiän takia ensin mitoitettiin aurinkolämmön teho ja vuosienergia. Loput käytettävissä olevasta katosta varustetaan aurinkosähköllä. Katolle aurinkosähköä Eteläjulkisivusta hyödynnettiin paras osio lämmöntuoton kannalta, muut korkeustasot ja ilmansuunnat eivät olleet riittävän hyviä. Eteläjulkivussa täysintegroituja lämpökeräimiä Porin kaupungin, Luvatan, SAMK:in, hankkeen arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa käytiin läpi vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Näiden täsmennettyä tarkemmiksi otettiin LVI-, VK- ja sähkösuunnittelijat mukaan ja sovitettiin vaihtoehtoja muun suunnittelun asettamiin reunaehtoihin. 5

6 Vaihtoehtojen tarkempi tarkastelu Uimahallin julkisivujen ja katon suuntaus tarkistettiin, samoin mahdolliset varjostukset. Myös kaavavaraukset otettiin huomioon, tämä pudotti mm. länsisivun pois vaihtoehdoista. Katolta ja julkisivuista katsottiin arkkitehtuurin ja tukirakenteiden kestävyyden kannalta soveltuvat paikat aurinkoenergian käytölle. Länsisivun varjostusten laskenta suunnittelun edetessä Länsipuolella olevan Riihikedon korttelin suunnittelun edetessä teetimme varjostuslaskelmat aurinkoenergiajärjestelmille. Niiden mukaan korkeimmat Riihikedon rakennukset aiheuttavat kattojärjestelmille noin 5% vuosituoton menetyksen, mutta se tullaan todennäköisesti kompensoimaan valitsemalla hiukan tehokkaammat lämpökeräimet ja sähköpaneelit. Varjostusten aiheuttama menetys seinäkeräimille on prosentuaalisesti suurempi, mutta sen suuruutta ei vielä arvioitu, eikä sitä tulla kompensoimaan. Tässä täytyy huomioida myös kaupunkiarkkitehtuuri ja tehdä energiantuotossa kompromissejä. 12 Petri Konttinen Aurinkoenergia Porin uudessa uimahallissa 6

7 Suunnittelun lopputulos 360 m2 (50 kw p) aurinkosähkö- ja 200 m2 (140 kw th) aurinkolämpöjärjestelmät katolla. Uutuustuotteena Luvatan kehittämä 80 m2 (56 kw th) Nordic Solar aurinkolämpö julkisivussa. Lisätietoja: Toteutusta 7

8 Uimahallin aurinkolämpöjärjestelmä Seinäkeräimet 80 m 2 Kattokeräimet 200 m 2 AURINKOLÄMPÖ 5 % 15 Petri Konttinen Aurinkoenergia Porin uudessa uimahallissa Uimahallin aurinkolämpöjärjestelmän prosessikaavio SEINÄKERÄINJÄRJESTELMÄ KATTOKERÄINJÄRJESTELMÄ Lämmönsiirrin Allasvesi kylmäaltaasta Seinäkeräimet 80 m 2 Lämmönsiirrin Kattokeräimet 200 m 2 Auringolla lämmitetty vesi palautuu uintiallaskiertoon Allasvesi uintiallaskierrosta Lämmitetty allasvesi uintialtaille 16 Petri Konttinen Aurinkoenergia Porin uudessa uimahallissa 8

9 Aurinkolämpöjärjestelmä Aurinkolämpöjärjestelmissä tarvittava tekniikka on luonteeltaan samanlaista kuin perinteinen LVI-tekniikka Aurinkolämpöjärjestelmä 9

10 Aurinkosähköjärjestelmä DC boksi Invertteri Etäseurantajärjestelmä AC boksi 230/400 VAC 50 Hz, 3~ 360 m 2 c-si PV paneeleita huipputeho 50 kwp - vuosituotto noin kwh Käytännön ongelmia ja ratkaisuja: Läpiviennit ja putkireitit 10

11 Käytännön ongelmia ja ratkaisuja: Palomuuri ja luukut Palomuuria ja luukkujen paikkoja ei ollut tiedossa rivitysten määrittelyvaiheessa. Tuottoarviot sekä tukirakenteen ja niiden lujuuslaskenta tehtiin uudestaan. 21 Petri Konttinen Aurinkoenergia Porin uudessa uimahallissa Käytännön ongelmia ja ratkaisuja: Tukirakenne vesikatolla 11

12 Plussia: + Myönteinen julkisuus + Uimahallin sijainti ja arkkitehtuuri soveltuvat mainiosti aurinkoenergian hyödyntämiseen. + Uimahallin arkkitehti ja muut suunnittelijat suhtautuvat aurinkoenergian hyödyntämiseen positiivisesti. + Ínvestointituki hankkeelle. + Aurinkoenergiayritystoiminnan vahvistaminen sekä SAMK:in etäseurantajärjestelmä ja opiskelijan koulutus jatkossa vuosittain hyödyntäen uimahallin kaikkia aurinkoenergiajärjestelmiä. Miinuksia: - Aurinkoenergiahanke ei mukana alusta asti, mikä lisäsi kokonaiskustannuksia ja vaikeutti aurinkoenergiajärjestelmien sijoittamista parhaalla mahdollisella tavalla. - Muiden kuin Nordic Solar julkisivun osalta täysintegrointi ei ollut mahdollista. - Teknisiä hankaluuksia: esim. tilavaraukset, lämmönsiirtimien paikkaa ei juurikaan voitu enää siirtää. Tästä aiheutui tarpeettoman pitkiä putkivetoja, kustannuksia ja lämpöhäviöitä. - Suunnittelun koordinoinnissa ei ole vielä paljonkaan kokemuksia Suomessa isoissa aurinkoenergiahankkeissa, tämä vaatii vielä petraamista. Ideasta toteutukseen Tarjouspyynnöt spesifiointi urakoitsijalle asetettavat vaatimukset monivalintakriteeri hallitsematonta innovointia vältettävä 12

13 Seuraavia aurinkoenergiahankkeita varten: Aurinkoenergia otettava mukaan tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa Kustannukset Tiedonkulku Vanhat juurtuneet suunnittelukäytännöt eivät palvele uusia innovaatioita. Suunnitteluvastuut pitää ajatella tai ainakin sopia uudella tavalla. Prosessinhallinta Tehdään oikeat asiat oikeaan aikaan. Toteutus 25 Petri Konttinen Aurinkoenergia Porin uudessa uimahallissa Tekninen Palvelukeskus Omistamisenyksikkö Rakennuttamisen vastuualue KIITOS Lisätietoja: Jouni Lehtinen LVI-insinööri

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA

AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA AURINKOENERGIA SUOMEN OLOSUHTEISISSA JA SEN POTENTIAALI ILMASTOMUUTOKSEN TORJUNNASSA Tekes-projekti 594/480/00 Road-map for solar energy technology and markets in Finland SOLPROS kesäkuu 2001 ABSTRACT

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

TILAFIT LUE KUINKA PYLONIN UUSI PALVELU SAA KIINTEISTÖSI TUOTTAMAAN NOPEAMMIN. PÄÄPOSTI YLLÄTYKSIÄ TÄYNNÄ s.10

TILAFIT LUE KUINKA PYLONIN UUSI PALVELU SAA KIINTEISTÖSI TUOTTAMAAN NOPEAMMIN. PÄÄPOSTI YLLÄTYKSIÄ TÄYNNÄ s.10 TILAFIT LUE KUINKA PYLONIN UUSI PALVELU SAA KIINTEISTÖSI TUOTTAMAAN NOPEAMMIN PAASITALO KUSTANNUKSET PUOLITETTIIN s.04 PÄÄPOSTI YLLÄTYKSIÄ TÄYNNÄ s.10 TEAK VISUAALISTA PIRISTYSTÄ s.12 Jouni Järvenpään

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen

Risk Consulting. Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä. Mahdottomasta mahdollinen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 5 Työturvallisuusriskien hallinta on kilpailutekijä Mahdottomasta mahdollinen Sisältö Gudrun-myrsky ja sen vaikutukset 7 ASKELMA

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS

AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS AURINKOLÄMMÖN ITSERAKENNUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 MITÄ ON AURINKOLÄMPÖ?... 5 AURINKOENERGIAN ERI MUODOT... 5 AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMIEN MARKKINATILANNE... 5 AURINKOLÄMPÖ VUONNA 2010... 6 ITSERAKENNETUT

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot