Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2014 1"

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Aika klo 18:13-20:27 Paikka Kokoushuone Ervasti, Kirkkonummen kunnantalo 1. krs. Läsnäolijat Määttä Jussi puheenjohtaja Gustafsson Stefan varapuheenjohtaja Frantsi-Lankia Marjut jäsen Herrala Vili jäsen Kovala Tero jäsen poistui klo 19:50 80 jälk. Myllynen Sari jäsen Sjölund Tuula jäsen Suominen Tero Tapani jäsen Kämpe-Hellenius Jerri Sjöholmin varajäsen Muut läsnäolijat Beck Gun-Maj kh:n edustaja poistui klo 19:50 80 jälk. Ståhle Liisa perusturvajohtaja esittelijä Hovinen Marjut ylilääkäri läsnä aikana Lindell Esa talouspäällikkö läsnä aikana Renko Jari Apotti-hankkeen tekninen läsnä 76 aikana johtaja Smeds Monica toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä Poissa Salmela Ville jäsen Sjöholm Ulrika jäsen Åberg Crista jäsen

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Allekirjoitukset Jussi Määttä puheenjohtaja Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Vili Herrala pöytäkirjantarkastaja Tero Kovala pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Kunnantalon palvelupiste 1. krs, Ervastintie Monica Smeds pöytäkirjanpitäjä

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 75 Lisälistan käsittely 6 76 Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien valinta toiselle neuvottelukierrokselle 7 77 Perusturvan talousarvion toteumatilanne / heinäkuu Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät toiminnan ja talouden sopeuttamistoimenpiteet perusturvan toimialalla 79 Kaste-hanke Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) vuosille , osallistumispäätös 80 Espoon kaupungilta hankittujen Vinkki-palveluiden sopimuksen muuttaminen alkaen Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvä toimivallan siirtäminen / sosiaalipalvelut Eron myöntäminen Johanna Stenqvistille johtavan ylilääkärin virasta, vakanssinumero Johtavan ylilääkärin viran täyttäminen, vakanssinumero Tiedoksiannot perusturvalautakunnalle Viranhaltijapäätökset valvottavaksi v Muut asiat Hammashoitokoneyksiköiden ja muiden suun terveydenhuollon laitteiden hankinta kaudelle

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perusturvalautakunta 73 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus suorittamalla nimenhuu to. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Perusturvalautakunta: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 74 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Tarkastusvuorossa Vili Herrala ja Tero Kovala, varalla Tero Suominen ja Ville Salmela/Jaana Andersin. Päätös Perusturvalautakunta: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vili Herrala ja Tero Kovala, varalle Tero Suominen. Tero Kovala toimii pöytäkirjantarkastajana Tero Suominen toimii pöytäkirjantakastajana Tiedoksi Muutoksenhakuohje Pöytäkirjantarkastajat Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Lisälistan käsittely Perusturvalautakunta 75 Lisälista jaettiin pöydälle Hammahoitokoneyksiköiden ja muiden suun terveydenhuollon laitteiden hankinta kaudelle Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Perusturvalautakunta päättää ottaa lisälista ja sen asia käsittelyyn. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti ottaa lisälista ja sen asia käsittelyyn. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta, välikarsinnan tulokset ja tarjoajien valinta toiselle neuvottelukierrokselle 201/ /2012 Perusturvalautakunta 76 Tiivistelmä päätösehdotuksen perusteluista Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankintayhteistyö on osa APOTTI hankekokonaisuutta. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUS:n käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Hankinta toteutetaan hankintalain 25 :n mukaisena neuvottelumenettelynä. Neuvottelujen aikana hankinnan sisältöä ja laajuutta voidaan täsmentää. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus -sivustolla sekä korjausilmoitus Hankintarenkaan jäsenet tekivät osallistumishakemusten jättöajan päätyttyä kukin tahoillaan yhdenmukaisen päätöksen ehdokasvalintaa koskien. Kirkkonummen osalta valinnasta päätti perusturvalautakunta Neuvotteluihin valittiin mukaan seuraavat tarjoajat: - Atos IT Solutions and Services Oy - CGI Suomi Oy - Epic Systems Corporation - IBM Finland Oy Ab - InterSystems Corporation - Tieto Healthcare & Welfare Samalla päätettiin sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle Indra Sistemas S.A & Affecto Finland Oy yhteenliittymä, koska ehdokas ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia. Neuvottelukutsun toimittamisen jälkeen edellä mainituista tarjoajista IBM Finland Oy Ab ja InterSystems Corporation ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä pois neuvottelumenettelystä. Ensimmäisen neuvottelukierroksen ja välikarsintaan vaikuttaneen tuotevertailun jälkeen Atos IT Solutions and Services Oy ilmoitti jättäytyvänsä pois neuvottelumenettelystä. Tästä johtuen kyseisen tarjoajan vähimmäisvaatimuksien täyttymistä tai vertailupisteitä ei esitetä päätösehdotuksessa. Hankintailmoituksen liitteenä olleessa pyynnössä osallistumishakemusten jättämiseen ilmoitettiin, että hankintayksiköt varaavat oikeuden neuvottelukutsuun mennessä ilmoittaa siitä, käydäänkö neuvottelut hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti vaiheittain siten, että neuvotteluissa mukana olevien tarjousten määrää rajoitetaan neuvottelujen aikana soveltamalla tarjouksen valintaperusteita.

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti pykälä 31 delegoida perusturvalautakunnalle päätöksenteon koskien kilpailutukseen liittyviä ratkaisuja, joita edellytetään hankintarenkaaseen liittyneiltä kunnilta ennen kuntien varsinaista hankintapäätöksen tekemistä. Neuvotteluihin valituille tarjoajille lähetettiin neuvottelukutsu Neuvottelukutsun kohdassa 4. ilmoitettiin neuvotteluiden käymisestä vaiheittain siten, että neuvotteluissa mukana olevien tarjoajien määrää rajoitetaan neuvottelujen aikana hankintalain 26 :n 2 momentin mukaisesti. Ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen toteutetaan tarjoajien ns. välikarsinta, jossa valitaan toiselle neuvottelukierrokselle 3-4 välikarsintavaiheen vähimmäisvaatimukset täyttävää tarjoajaa. Valinta toteutetaan soveltamalla ilmoitettuja välikarsinnan vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita. Toiselle neuvottelukierrokselle valitaan ainoastaan ne tarjoajat, jotka täyttävät välikarsintavaiheen vähimmäisvaatimukset. Tarjoajat, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, suljetaan pois kilpailutuksesta. Välikarsintavaiheen vähimmäisvaatimukset ja vertailuperusteet ilmoitettiin neuvottelukutsun liitteessä 1.: Vaatimus 1. Tarjottavan ratkaisun tulee täyttää avoimille rajapinnoille asetetut pakolliset vaatimukset, jotka oli kuvattu tarkemmin neuvottelukutsun liitteessä 1.1. Avoimille rajapinnoille asetettuja vaatimuksia käytiin läpi suunnitellusti teknisen osa-alueen neuvotteluiden aikana. Neuvotteluiden perusteella avoimia rajapintoja koskeviin vaatimuksiin tehtiin vähäisiä tarkennuksia, ja tarjoajilta pyydettiin neuvottelukutsussa ilmoitetusti erillinen allekirjoitettu sitoumus vaatimusten täyttymisestä mennessä. Sitoumus ja siinä ilmoitetut avointen rajapintojen vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 1. Kaikki tarjoajat täyttivät avoimia rajapintoja koskevan vähimmäisvaatimuksen ja palauttivat liitteen 1 mukaisen sitoumuksen. Vaatimus 2. Tarjottavan ratkaisun tuli saavuttaa toiminnalliselle laajuudelle ja laadulle, käytettävyydelle sekä mukautettavuudelle asetettu vähimmäistaso. Suoritetun tuotevertailun (tuotevertailu A) tavoitteena oli varmistua tämän vähimmäistason täyttymisestä. Tuotevertailu ja sen toteutus kuvattiin tarkemmin neuvottelukutsun liitteessä 3, jonka lisäksi tarjoajille toimitettiin ennen tuotevertailun käynnistymistä tuotevertailun painoarvotaulukko sekä tuotevertailun pisteytysmalli. Tuotevertailun vähimmäisvaatimukset esitettiin neuvottelukutsun liitteessä 1.2. Neuvottelukutsu tuotevertailua koskevine liitteineen, tuotevertailun aihealuekohtainen painoarvotaulukko sekä tuotevertailun pisteytysmalli ovat liitteen 2. Tuotevertailu A:n tulokset ja päätösehdotuksen perustelut liitteenä. Vertailu toteutettiin ilmoitetusti tuotevertailuna seuraavin vertailuperustein: Vertailtava osa-alue Osa-alueen painoarvo Toiminnallinen laajuus ja laatu 50 % Käytettävyys 15 % Mukautettavuus 35 % Tuotevertailu toteutettiin kolmella osa-alueella:

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Toiminnallisen laajuuden ja laadun (osa-alueen painoarvo 50 %) arvioinnissa haettiin näyttöä siitä, että tuotteet kattavat tilaajan tarvitsemat keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuudet ja että ne täyttävät loppukäyttäjien tarpeet. Toiminnallisen laajuuden ja laadun vertailu toteutettiin seuraavilla osa-alueen aihealueilla: 1. Päivystys-tehohoito-leikkaussali 2. Äitiysneuvola-synnytyssairaala -lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Käytettävyysarvioinneissa (osa-alueen painoarvo 15 %) todennettiin, että tuotteiden käytettävyys keskeisissä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuuksissa on riittävää tasoa. Sen alatavoitteina oli tuloksellisuuden, tehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden lisääminen sekä asiakas- ja potilasportaalin käytön esteettömyyden ja hyvän käyttökokemuksen edistäminen. Käytettävyyden osa-aluetta vertailtiin seuraavilla osa-alueen aihealueilla: 1. Päivystys-tehohoito-leikkaussali 2. Äitiysneuvola-synnytys-sairaala-lastenneuvola 3. Vuodeosasto 4. Avovastaanotto 5. Kotihoito ja vanhuspalvelut 6. Sähköinen asiointi 7. Toimeentulotuki 8. Lastensuojelu 9. Vammaispalvelut Mukautettavuustesteissä (osa-alueen painoarvo 35 %) haettiin näyttöä siitä, että tuotetta voidaan mukauttaa käyttäjien ja käyttäjäorganisaation nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja näiden muutoksiin kustannustehokkaasti ja toimittajariippuvuutta vähentävästi. Mukautettavuuden osa-aluetta vertailtiin seuraavilla osa-alueen aihealueilla: 1. Raportointi 2. Lomakkeet 3. Protokollat 4. Näkymät 5. Herätekäsittely 6. Sähköinen asiointi Tarjottavan ratkaisun tuli saavuttaa kullakin vertailtavan osa-alueen aihealueella asetettu vähimmäistaso. Aihealueet pisteytettiin arvioijien toimesta valmiiden arviointikysymysten ja vastausvaihtoehtojen perusteella.

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ratkaisun aihealueesta saama pistemäärä perustui arvioijien antamiin vastauksiin. Kullekin osa-alueelle määritetyn osa-aluekohtaisen painotuksen lisäksi osa-alueiden aihealueille ilmoitettiin aihealuekohtaiset painoarvot. Mikäli ratkaisu ei saavuta aihealuekohtaista vähimmäistasoa, tarjoaja suljetaan pois kilpailutuksesta. Vähimmäistason ylittäneiden toimittajien / tuotteiden keskinäinen paremmuusjärjestys perustuu tuotevertailun yhteispisteisiin. Aihealuekohtaiset vähimmäisvaatimukset ilmoitettiin tarjoajille tarkemmin ennen tuotevertailujen alkua toimitetussa tuotevertailun painoarvotaulukossa sekä pisteytysmallissa. Kuten edellä todettu, tarjottavan ratkaisun tuli saavuttaa kullakin vertailuperusteen aihealueella tietty vähimmäistaso. Mukautettavuuden sekä toiminnallisen laadun ja laajuuden osa-alueiden aihealueiden vähimmäisvaatimus oli 25% kaikkien tarjoajien kyseisestä aihealueesta saamien pisteiden keskiarvosta. Käytettävyysosa-alueen aihealuekohtainen vähimmäistaso oli 10% kunkin aihealueen (aihealueet nro 1,2,3 ja 6,7,8,9) käytettävyysasiantuntija-arvioinnin maksimipisteistä. Aihealueilla 4 (Avovastaanotto) ja 5 (Kotihoito ja vanhuspalvelut) ei toteutettu käytettävyyden asiantuntija-arviointeja tässä tuotevertailussa, joten niihin liittyen ei asetettu myöskään vähimmäisvaatimusta. Tuotevertailu A:n tulokset ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen Tarjoajien osa-aluekohtaisesti sekä aihealuekohtaisesti saamat pisteet vertailuineen ilmenevät liitteestä 2. Tuotevertailu A:n tulokset ja päätösehdotuksen perustelut. Tarjoajista CGI Suomi Oy ja Epic Systems Corporation täyttivät kaikki aihealuekohtaiset vähimmäisvaatimukset. Tarjoajan Tieto Healthcare & Welfare Oy:n ratkaisun sosiaalihuollon mukautettavuus-osa-alueen aihealueelta 5 (Herätekäsittely) saamat pisteet jäivät alle asetetun aihealuekohtaisen vähimmäistason. Tarkempi tarjoajakohtainen vertailu piste-eroineen ja perusteluineen ilmenee liitteestä 2. Ensimmäisen neuvottelukierroksen ja välikarsintaan vaikuttaneen tuotevertailun jälkeen Atos IT Solutions and Services Oy ilmoitti jättäytyvänsä pois neuvottelumenettelystä. Neuvottelukutsussa ilmoitetusti toiselle neuvottelukierrokselle valitaan ainoastaan ne tarjoajat, jotka täyttävät neuvottelukutsussa välikarsintavaihetta varten asetetut ja tuotevertailun painoarvotaulukossa sekä pisteytysmallissa tarkemmin ilmoitetut aihealuekohtaiset vähimmäisvaatimukset. Tarjoajat, jotka eivät täytä kyseisiä vähimmäisvaatimuksia, suljetaan pois kilpailutuksesta. Kun tarjoaja Tieto Healthcare & Welfare Oy ei edellä ja tarkemmin liitteessä 2. kuvatulla tavalla ole täyttänyt asetettuja aihealuekohtaisia vähimmäisvaatimuksia, tarjoaja suljetaan pois kilpailutuksesta. Näin ollen välikarsintavaiheen jälkeen neuvottelumenettelyssä jatkavat tarjoajista CGI Suomi Oy ja Epic Systems Corporation. Koska välikarsintavaiheen vähimmäisvaatimukset täyttäviä tarjoajia on ainoastaan

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta kaksi ja siten vähemmän kuin ennalta valittavaksi ilmoitettu määrä (3-4 tarjoajaa), tarjoajien määrää ei välikarsintavaiheessa enemmälti rajoiteta. Hankejohtaja Hannu Välimäki on kokouksessa paikalla asiantuntijana kuultavana tätä asiaa käsiteltäessä. Valmistelija: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaalit: 1. Yhteenveto avointen rajapintojen vähimmäisvaatimusten täyttämisestä 2. Tuotevertailu A:n tulokset ja päätösehdotuksen perustelut Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää valita hankintamenettelyn toiselle neuvottelukierrokselle seuraavat toimittajat: - CGI Suomi Oy - Epic Systems Corporation Samalla Perusturvalautakunta päättää sulkea pois kilpailutuksesta Tieto Healthcare & Welfare Oy:n, koska kyseisen tarjoajan ratkaisut eivät täyttäneet neuvottelumenettelyn välikarsintavaiheessa hankinnan kohteelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti valita hankintamenettelyn toiselle neuvottelukierrokselle seuraavat toimittajat: - CGI Suomi Oy - Epic Systems Corporation Samalla Perusturvalautakunta päättää sulkea pois kilpailutuksesta Tieto Healthcare & Welfare Oy:n, koska kyseisen tarjoajan ratkaisut eivät täyttäneet neuvottelumenettelyn välikarsintavaiheessa hankinnan kohteelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi - Kunnanhallitus - Apotti-hanke/Välimäki ja Renko - Helsinki, Vantaa, Kauniainen, KL-Kuntahankinnat, HUS

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Muutoksenhakuohje Päätös annetaan tiedoksi ehdokkaille yhteisellä tiedoksiannolla sen jälkeen, kun kaikki hankintayksiköt ovat tehneet päätöksen. Tiedoksiantoon liitetään oikaisuohje ja valitusosoite.

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvan talousarvion toteumatilanne / heinäkuu / /2013 Perusturvalautakunta 77 Liitteenä on perusturvan toimialan tulosalueittainen toteutumavertailu sekä HUS:n oma toteutumisraportti heinäkuun lopun tilanteessa. Kesäkuun toteutumatietojen pohjalta näyttää todennäköiseltä, että oman toiminnan ylitys jäänee aiemmin ennustettua alhaisemmaksi. Mikäli toiminta jatkuu samansuuntaisena kuin tähänkin asti, oman toiminnan ylitys saattaa jäädä noin 0,6 miljoonaan euroon tai jopa sen alle. Erikoissairaanhoidon ylityksen ennakoidaan olevan kuuden ja seitsemän kuukauden toteutumatietojen perusteella hieman aiempaa alempi eli 2,5 2,7 miljoonaa euroa aiemmin arvioidun 3,1 miljoonan sijaan. Talousarvion heinäkuun toteumatilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelija: talouspäällikkö Esa Lindell, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - Toteumaraportti ja HUS:n kuntaraportti Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi talousarvion toteutumatilanteen (heinäkuu 2014). Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumatilanteen (heinäkuu 2014). Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät toiminnan ja talouden sopeuttamistoimenpiteet perusturvan toimialalla 967/ /2013 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan vuoden 2014 talousarvioon/ käyttösuunnitelmaan sisältyy n. 4,2 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Sopeuttamistoimenpiteistä 3,5 miljoonaa kohdistuu perusturvan omaan toimintaan. Sopeuttamistoimenpiteet koostuvat seuraavista asiakokonaisuuksista: Rakenteelliset muutokset Vakanssivähennykset Lomautukset Palkankorotusvaraus Erikoissairaanhoito Muut supistukset (mm. sijaismäärärahat, ostopalvelut, avustukset) Yhteensä: Neljän kuukauden talouden toteumatietojen perusteella voidaan todeta, että oman toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä merkittävä osa toteutuu suunnitellulla tavalla, ja tavoitteeksi asetetusta 3,5 miljoonan euron säästötavoitteesta toteutuu n. 71 prosenttia. Näin oman toiminnan ylitykseksi ennakoidaan 1, 025 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon toimintaan asetettu erillinen euron säästövelvoite ei toteudu. Neljän ensimmäisen kuukauden laskutustietojen perusteella on ennakoitavissa n. 2,700 3,100 miljoonan euron ylitys. Vuonna 2014 HUS:n ostopalveluihin on käytettävissä 1,7 miljoonaa euroa vähemmän määrärahoja kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Oman toiminnan ylitykset aiheutuvat pääosin vammaispalveluista ( ), työmarkkinatuen kuntaosuudesta ( ), kunnan sisäisistä palveluiden ostoista ( mm. tilavuokrat ja ATK palvelut), tehostetun palveluasumisen kotikuntalaskutuksesta ( ) sekä järjestöjen tila-avustuksista ( ). Toimeentulotuen määrärahojen ennakoitu alitus kattaa lastensuojelun ostopalveluiden ja perhehoidon määrärahojen arvioidun ylityksen. Toimeentulotuen nettomenojen ennakoidaan pienenevän 2,9 prosenttia vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden. Vammaispalveluiden ylitykset aiheutuvat kehitysvammaisten palveluiden ostoista ja omaishoidontuesta, kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisesta avustajatoiminnasta. Vammaispalveluiden kokonaisylitystä pienentää henkilöstömäärärahojen alittuminen. Suurimmat ylitykset ovat kehitysvammapalveluiden ostoissa (n ) ja omaishoidontuessa ( ). Perusturvan ja perusturvalautakunnan on sovittava niistä toimenpiteistä,

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta joihin mahdollisesti ryhdytään loppuvuoden aikana ylityksen välttämiseksi ja/tai pienentämiseksi. Tehtävän haasteellisuutta kuvastaa se, että erikoissairaanhoidosta aiheutuva ylitys on lähes ¾ osaa vuoden 2014 talousarvioon sisältyvistä sopeuttamistoimenpiteistä. Valmistelijat: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p , tulosalueiden vastuuhenkilöt ja talouspäällikkö etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien sopeuttamistoimenpiteiden tilannekatsauksen 2 käydä periaatekeskustelun uusien sopeuttamistoimenpiteiden tarpeellisuudesta ja laajuudesta sekä ohjeistaa perusturvan toimialan vastuuhenkilöitä asian jatkovalmistelusta 3 palata asiaan kesäkuun kokouksessa 4 toimittaa asian kunnanhallitukselle tiedoksi 5 että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely Keskustelun aikana jäsen Marjut Frantsi-Lankia ehdotti, että perusturvalautakunta ja kunnanhallitus pitäisivät yhteisen iltakoulun. Ehdotusta kannatettiin. Esittelijä päätti muutta päätösehdotuksensa siten, että kohdalta 2 poistetaan jatkovalmistelua koskeva osa ja kohta 3. muuttuu seuraavanlaisesksi: ehdottaa kunnanhallitukselle yhteisen iltakoulun pitämistä uusien sopeuttamis- ja kehittämistoimenpiteiden laajuudesta. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 merkitä tiedoksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyvien sopeuttamistoimenpiteiden tilannekatsauksen

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta käydä periaatekeskustelun uusien sopeuttamistoimenpiteiden tarpeellisuudesta ja laajuudesta 3 ehdottaa kunnanhallitukselle yhteisen iltakoulun pitämistä uusien sopeuttamis- ja kehittämistoimenpiteiden laajuudesta 4 toimittaa asian kunnanhallitukselle tiedoksi 5 että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitus Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 ) Kunnanhallitus Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen perusturvalautakunnan päätöksen. Käsittely Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. Puheenjohtaja ehdotti käytyyn keskusteluun perustuen, että perusturvan iltakoulu pidetään , jossa perusturvan toimintaa ja taloutta selvittävä konsultti esittää selvityksensä. Lisäksi päätettiin, että kunnanhallitus käsittelee perusturvan talousarvion toteutumista Varajäsen Emmi Wehka-aho poistui tämän pykälän aikana kokouksesta klo Päätös Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan. Muutoksenhakuohje

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvan talousarvion arvioitu neljän miljoonan euron (erikoissairaanhoito 3,0 miljoonaa ja oma toiminta n, 1,0 miljoonaa euroa) ylitys on samaa suuruusluokkaa kuin kuluvan vuoden talousarvioon sisältyvät oman toiminnan 3,5 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Ko. toimenpiteitä edelsi kunnanhallituksen vuoden 2013 lopulla käynnistämä YT-menettely. Lisäksi on huomioitava, että kansallisten pitkän tähtäimen sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien linjausten mukaan tavoitteena on vahvistaa perustason palveluita erityispalveluiden sijaan. Näin ollen tuntuu strategisesti epätarkoituksenmukaiselta lähteä toteuttamaan, jo päätettyjen supistustoimenpiteiden lisäksi, mittavia perustason palveluiden supistuksia erikoissairaanhoidon määrärahojen ylityksen kattamiseksi. Perusturva esittää seuraavien sopeuttamis- ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta aiemmin päätettyjen toimenpiteiden lisäksi: - Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden vuoden 2015 sopeuttamistoimenpiteiden (vakanssivähennysten) aikaistaminen, kustannusten vähennys on tämän vuoden osalta euroa ja ensi vuoden osalta euroa. - Omaishoidontukeen kohdistuvat rajaavat toimenpiteet. Asia tuodaan perusturvalautakunnan elokuun kokoukseen erikseen päätettäväksi. - Asiakasmaksujen yhtenäistäminen kuntayhtymien osalta kehitysvammahuollossa - Selvitetään uusia aktivointitoimenpidemahdollisuuksia sekä eläkeselvittelyjen laajentamista pitkäaikaistyöttömille (työmarkkinatuen kuntaosuus); voitaneen alentaa työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitystä euroa. - Suun terveydenhuollossa päivystystoiminnan uudelleenorganisoinnilla voidaan tehostaa kiireetöntä hoitoa, jolloin hoitokäyntejä voidaan lisätä ja asiakasmaksutuloja kertyy noin euroa arvioitua enemmän tänä vuonna ja euroa vuonna Ei jatketa 1,2 hammashoitaja- ja hammaslääkärityöparin vuokraamisesta vuodelle Säästö vuonna 2015 on bruttona ja nettosäästönä noin HUS-mielenterveystalon verkkopalvelun hyödyntäminen siten, että lääkärit ja terveydenhoitajat voivat ohjata suoraan psykiatriseen sairaanhoitoon, jossa hyödynnetään HUS-mielenterveystalon nettiterapiaa (lähetteellä toimiva terapia). Näin vastaanottotoiminnan palveluita ja mielenterveyspalveluita voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisemmin muille asiakasryhmille. - Lastensuojelun ostopalveluiden nykyistä tarkempi rajaaminen, arvioitua ylitystä voitaneen pienentää näin noin euroa. - Jatketaan edelleen avoimeksi tulevien vakanssien ja sijaisten oton rajoittamista. - Ulkomaalaistaustaisten toimeentulotuen rajaaminen, asia on erillisenä

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta asiana perusturvalautakunnan kokouksessa Kustannuksia alentava vaikutus on noin euroa vuonna Edellä kuvatuilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 0,2 0,3 miljoonan euron kustannusten alenema. Laajempien sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen tässä tilanteessa, jolloin meneillään ovat lomautukset ja muut sopeuttamistoimenpiteet, ei ole mahdollista, koska jo talousarvion ja käyttösuunnitelman yhteydessä päätetyt toimenpiteet ovat jo niin mittavia ja laajoja. Lisäksi on myös todettava, että lyhyellä tähtäimellä toistamiseen on mahdotonta toteuttaa yhdestä neljään miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteitä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja palveluja järjestettäessä on otettava huomioon lainsäädännön velvoitteet. Perusturva toteaa, että vuotta 2014 koskeva toteutumaennuste merkitsee perusturvan omaan toimintaan ainoastaan 0,6 prosentin kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden ja erikoissairaanhoidon osalta 5,1 prosentin kasvua. Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt, talouspäällikkö Esa Lindell ja perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 selostusosan mukaisista lisäsopeuttamis- ja kehittämistoimenpiteistä vuodelle saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi toimialan rajalliset mahdollisuudet toteuttaa laajempia sopeuttamistoimenpiteitä vuoden 2014 aikana ottaen huomioon jo meneillään olevat sopeuttamistoimenpiteet. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 selostusosan mukaisista lisäsopeuttamis- ja kehittämistoimenpiteistä vuodelle saattaa kunnanhallitukselle tiedoksi toimialan rajalliset mahdollisuudet toteuttaa laajempia sopeuttamistoimenpiteitä vuoden 2014 aikana ottaen huomioon jo meneillään olevat sopeuttamistoimenpiteet. Tiedoksi

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus, kohta 1 Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 ), kohta 2 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksessaan toimialalla vuoden 2014 aikana jo toteutetuista ja vielä toteutettavista sopeuttamistoimenpiteistä. Lautakunnan näkemys oli, että perusturvalla on vain rajalliset mahdollisuudet toteuttaa laajempia sopeuttamistoimenpiteitä kuluvan vuoden aikana meneillään olevien sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi. Kuluvan vuoden talousseurannan mukaan tilanne viiden toimintakuukauden jälkeen eli osoittaa, että perusturvan toimintakate ylittyy noin 2,2 miljoonalla eurolla verrattaessa sitä kuluvan vuoden talousarvioon. Perusturvajohtaja Liisa Ståhle on kutsuttu kunnanhallituksen kokoukseen selostamaan lautakunnan tekemän päätöksen sisältöä ja toimialalla toteutettujen sopeuttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta toimintaan ja talouteen. Ehdotus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 merkitä perusturvajohtajan selostuksen tiedokseen 2 tarvittavista koko kuntaa koskevista talouden sopeuttamistoimenpiteistä vuosien osalta seuraavassa kokouksessaan kunnanjohtajan ehdotuksen pohjalta Käsittely Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa esittelemässä vuoden 2014 toimenpiteitä ja vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin.

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Päätös Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 Perusturvalautakunta 78 Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan taloustietojen kuukausiraporttia ja talouden toimenpide-ehdotuksia kunnanhallituksen päätöksen pohjalta. Samalla kun kunnanhallitus päätti ko. kokouksessa merkitä tiedoksi heinäkuun 2014 talousarvion toteutuman, kunnanhallitus päätti, että tilanteen perusteella ei ole tarvetta toteuttaa jo päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi muita toimenpiteitä vuoden 2014 osalta - vuoden 2015 mahdolliset kuntatalouden sopeuttamistoimenpiteet arvioidaan vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä. Käsittely Keskustelun jälkeen esittelijä esitti päätösehdotuksensa ao. mukaisesti. Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 merkitä tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen 2 todeta, että omaishoidontuen myöntämisen osalta ei ryhdytä loppuvuodesta 2014 rajaaviin toimenpiteisiin. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti 1 merkitä tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusturvalautakunta todeta, että omaishoidontuen myöntämisen osalta ei ryhdytä loppuvuodesta 2014 rajaaviin toimenpiteisiin. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Kaste-hanke Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) vuosille , osallistumispäätös 600/13.01/2014 Perusturvalautakunta 79 Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) ja siihen liittyvä laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM ja Kuntaliitto 2013) korostavat painopisteen siirtämistä laitosvaltaisuudesta kotiin ja kodinomaisiin yksiköihin. Palvelujen ihmislähtöisyys, räätälöinti sekä asiakkaan nykyistä vahvempi osallisuus edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan osaamisen ja työtapojen uudistamista. Osa ikääntyneistä ei räätälöityjenkään kotihoidon palvelujen turvin selviydy omissa asunnoissaan. Ympärivuorokautista hoivaa tarjoavien yksiköiden tulee pyrkiä uudistamaan asumisen ympäristöjä, turvata aktiivisen arjen elämisen mahdollisuudet ja hyödyntää toimintatapojensa uudistamisessa viimeisin tutkittu tieto ja hyvät käytännöt. Hoidon laadun ja erityisesti ikääntyneen ihmisen elämänlaadun mittaaminen ja sen seuraaminen tulee olla keskiössä kaikissa hoivan ympäristöissä. Tällä hetkellä henkilöstön työajasta varsin vähäinen osa kohdentuu välittömään asiakkaan kanssa/luona vietettävään aikaan. Tämä ilmiö on samankaltainen kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Työn tekemisen tavat ovat organisaatio-, työntekijä- tai työvuorotaulukkolähtöisiä. Monissa kunnissa on jo kotihoidon osalta ryhdytty kohdentamaan olemassa olevaa resurssia uudella tavalla, mutta ympärivuorokautisen hoidon osalta se on harvinaisempaa. Jotta asiakkaan toimintakykyä pystytään nykyistä paremmin tukemaan, tulee toimintakäytäntöjä ja työn tekemisen tapoja tarkastella edelleen ja levittää tarkastelu myös ympärivuorokautisen hoidon puolelle. Nykyinen toimintakulttuuri ei myöskään riittävästi tue asiakkaan aitoa osallisuutta ja oman mielipiteen esille saamista palvelujen toteutuksessa, niin kuin vanhuspalvelulaissa edellytetään. Ikääntyneiden palveluja tarjoavien organisaatioiden kehittämisen avainhenkilöitä ovat yksiköiden esimiehet/lähiesimiehet/lähijohto. Tämä henkilöstöryhmä on merkittävin, jotta vanhuspalvelulain edellyttämät muutokset/laadun parantaminen on käytännössä mahdollista. Esimiehet ovat merkittävässä roolissa myös henkilöstön osaamisen uudistumisessa, kun palveluiden laadun vaatimustaso kasvaa tulevaisuudessa. Iäkkään ihmisen tukeminen edellyttää kokonaisvaltaista työskentelyotetta, jotta toimintakykyä uhkaavat fyysiset ja psykososiaaliset tekijät voidaan tunnistaa ja niihin puuttua. Tämä edellyttää uusinta gerontologista tietoa ja laajaa osaamista sekä ennen kaikkea isoa asenteen muutosta. Työssä jaksamista ei tue se, että ulkopuolelta katsottuna hoitohenkilökunnan työ näyttäytyy ihan erilaisena kuin miten he itse sen kokevat. Uusin gerontologinen tieto ei siirry, joten henkilökunta tarvitsee paitsi omien toimintatapojensa tuuletusta uusimpaan tietoon nojautuen, myös hyvää ja osaavaa tukea lähiesimiehiltään. Työyhteisöjä on tuettava siinä muutoksessa mikä niissä on väistämätön, jotta vanhuspalvelulain henki, sote-uudistuksen tavoitteet, taloudelliset realiteetit ja ikääntyneiden palvelujen laatu toteutuvat. Ikääntyneelle asukkaalle viihtyisä ja aktiivinen asuinympäristö voi olla myös

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta miellyttävä työympäristö. Tulevan Kaste-hankkeen tavoitteina on 1. Hankkeessa mukana olevien kuntien toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen (valmistautuminen sote-integraatioon) 2. Kansallisen muistiohjelman jalkauttaminen kehittämällä hoito- ja palveluketjujen toimivuutta muistisairaiden kohdalla 3. Kuntoutuksen monimuotoistaminen. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi 4. Yhteistyössä kehittäminen (vertaistuki, benchmarking) Ikäihmisten palvelujen esimiehet ja työntekijäedustajat kehittävät yhdessä ja saavat toisistaan tukea kehittämiseen: Miten kasvanut asiakastyöaika käytetään sisällön kehittäminen 5. Kuntien tukeminen siinä työssä, joka niiden on joka tapauksessa tehtävä (vanhuspalvelulaki, laatusuositukset, muistiohjelma, sote-integraatio, taloudelliset realiteetit) 6. Resurssin oikea kohdentaminen prosesseja tehostamalla, henkilöstön osaamista uudistamalla ja toimintakäytäntöjä muuttamalla 7. Laadun (työn laadun ja asiakkaan elämänlaadun) paraneminen, jatkuvien arviointikäytäntöjen kehittäminen 8. Henkilökunnan tukeminen oman työnsä systemaattisessa kehittämisessä mm. läpimurtomenetelmällä (Hyvä vastaanotto -hankkeessa käytetty menetelmä) ja esimiesten gerontologista ja valmennusosaamista vahvistamalla 9. Lisätään valvontaan yhtenäisiä käytäntöjä ja otetaan käyttöön olemassa olevia menetelmiä laadun arvioimiseksi 10. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa kehitetään kattavammaksi ja monipuolisemmaksi. Kirkkonummellakin on 2014 toteutettu ja tullaan vuoden 2015 aikana toteuttamaan taloustilanteen vaatima henkilöstön mitoituksen pienentäminen ympärivuorokautisissa yksiköissä ja kotihoidossa. Tämän muutoksen läpivieminen niin, että hoidon laatu ei kärsi tai pikemminkin voi siitä huolimatta jopa parantua, tarvitsee hankkeen mahdollistamaa tukea lähijohtamiselle ja työn kehittämiselle. Kastehankkeissa kunnan oman rahoituksen osuus on 25 %. Mikäli hankkeeseen haettu Kaste-rahoitus saadaan, Kirkkonummen osuudeksi on arvioitu osallistuvien kuntien lukumäärästä riippuen euroa kolmen vuoden aikana niin, että noin 15 % määrärahasta tarvitaan 2015, 60 % 2016 ja 25 % vuonna Tämän lisäksi koko Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman hankkeen hallinnoijakunta laskuttaa jonkin osuuden hallinnoinnista. Tämä summa ei vielä ole tiedossa. Hanke toteutetaan Tällä panostuksella kunnat saavat mm. asiantuntijatukea kehittämistyölleen ja arviolta 22 koko päivän sekä 9 puolen päivän koulutusta/kehittämistyöpajaa. Hankkeen läpivieminen aiheuttaa mahdollisesti lisäksi sijaiskustannuksia,, koska osa työpajoista toteutetaan yksikkökohtaisina eikä toimintaa työpajojen vuoksi kuitenkaan voida keskeyttää. Valmistelijat: ylilääkäri Marjut Hovinen, p , ja hoitotyön johtaja Gun-Lis Wollsten, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

24 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää osallistua Länsi- ja Keski-Uudenmaan Kaste-hankkeeseen vuosina Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti osallistua Länsi- ja Keski-Uudenmaan Kaste-hankkeeseen vuosina Tiedoksi - Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus

25 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Espoon kaupungilta hankittujen Vinkki-palveluiden sopimuksen muuttaminen alkaen 216/ /2012 Perusturvalautakunta 80 Espoon Vinkki on perustettu vuonna Toiminnan tarkoituksena on terveyshaittojen, erityisesti infektio-ongelmien ehkäiseminen ja niiden leviämisen estäminen. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja sisältävät mm. ruiskujen - ja neulojen vaihdon, HIV-pikatestit, raskaustestit ja A - ja B-hepatiittirokotukset sekä terveys- ja sosiaalineuvontaa. Lisäksi Espoon Vinkki koordinoi ja kehittää vertaistukitoimintaa Espoon alueella. Asiointi on rokotuksia lukuun ottamatta anonyymiä, eikä lähetettä tai maksusitoumusta tarvita. Toimipisteissä kirjataan asiakkaiden nimimerkki, ikä, sukupuoli, asuinalue / kunta sekä annetut palvelut. Perusturvalautakunnan päätöksellä Kirkkonummi alkoi maksamaan Espoon kaupungille asiakasmäärien mukaisessa suhteessa omakustannushintaa terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn tarkoitetun Vinkki -toiminnan palveluista. Palvelun kustannukset ovat koostuneet Espoon keskuksen Vinkki-palvelujen toimitilan vuosivuokrasta sekä A-Klinikkasäätiön tuottamasta palvelusta. Myös Leppävaaran ja Matinkylän toimipisteiden palvelut ovat kirkkonummelaisten käyttävissä. Espoon kaupunki lopettaa palvelun ostamisen A-Klinikkasäätöltä elokuun lopussa ja alkaa tuottamaan palvelua itse. Voimassa ollutta sopimusta on muutettu tämän asian osalta. Sopimusehtojen mukainen kunnan maksuosuus Vinkki palvelujen tuottamisesta on ollut euroa ja jaettavien kustannusten ei pitäisi kasvaa toiminnan uudelleenjärjestelyssä. Kirkkonummelaisia asiakkaita on ollut noin 70, joilla käyntejä noin 600 vuodessa. Valmistelijat: sosiaalipalvelupäällikkö Tuula Malmi-Suominen, p ja talouspäällikkö Esa Lindell, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 1: - sopimus Oheismateriaali: - vanha sopimus Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alkaen voimaan tulevaksi sopimuksen koskien Vinkki-palveluita liitteen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta:

26 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päätti hyväksyä alkaen voimaan tulevaksi sopimuksen koskien Vinkki-palveluita liitteen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 19: Tero Kovala ja Gun-Maj Beck poistui kokouksesta tauon aikana. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Espoo/Greta Hämäläinen, Kati Gustafsson, Aila Pohjanpalo ja Tuula Heinänen Oikaisuvaatimus

27 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvä toimivallan siirtäminen / sosiaalipalvelut 156/ /2013 Perusturvalautakunta 81 Perusturvalautakunnan mahdollisuus toimivaltansa siirtämiseen Kunnanvaltuusto siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille johtosäännöillä, joilla määrätään viranomaisten tehtävistä ja toimivallan jakamisesta eri viranomaisten kesken. Valtuusto voi johtosäännön määräysten kautta antaa sille viranomaiselle, jolle toimivalta on siirretty, oikeuden toimivallan edelleen siirtämiseen. Kirkkonummen perusturvan toimialan johtosääntö on hyväksytty valtuustossa , ja se on tullut voimaan Johtosäännön 7 :ään on kirjattu määräykset toimivallan edelleen siirtämisestä. Sen mukaisesti lautakunta voi päätöksellään siirtää johtosäännön 2 :n mukaisia tehtäviä ja toimivaltaansa lautakunnan alaiselle viranhaltijalle, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Toimeentulotuen myöntämiseen liittyvän viranhaltijoiden harkintavallan rajojen tarkistamistarve Toimeentulotuki on jaettavissa kolmeen osaan: Perustoimeentulotukeen sekä täydentävään ja ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen. Toimeentulotuen myöntämisessä sovelletaan lakia toimeentulotuesta (1412/1997) sekä Kirkkonummen kunnan omaa ohjetta toimeentulotuen myöntämisestä. Tämän lisäksi toimeentulotuen parissa työskentelevät viranhaltijat (sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat) voivat käyttää omaa harkintaa ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen osalta. Päivitettäessä toimeentulotuen myöntämisen ohjeita on tullut tarve tarkistaa etuuskäsittelijöiden toimeentulotuen myöntämisen päätösvallan osalta. Delegoitaessa päätösvaltaa enenevästi viranhaltijoille voidaan sujuvoittaa toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä. Esitetään täydentävän toimeentulotuen päätösvallan delegoimista liitteen mukaisesti etuuskäsittelijöille. Valmistelija: sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liite 2: - Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä etuuskäsittelijöille Ehdotus Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti. Päätös

28 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti täydentää ja muuttaa perusturvalautakunnan tekemää toimivallan siirtoa koskevaa päätöstä liitteen mukaisesti. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Liitteessä mainitut viranhaltijat Oikaisuvaatimus

29 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Eron myöntäminen Johanna Stenqvistille johtavan ylilääkärin virasta, vakanssinumero / /2014 Perusturvalautakunta 82 Johanna Stenqvist on Kirkkonummen kunnan perusturvaan saapuneella kirjeellään irtisanoutunut johtavan ylilääkärin virasta, vakanssinumero Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut yli viisi vuotta keskeytyksettä. Johanna Stenqvistin virassaolon viimeinen päivä on tämän mukaan Perusturvan toimialan johtosäännön 3 :n mukaan perusturvalautakunta täyttää mm. johtavan ylilääkärin viran. Hallintosäännön 19 :n mukaan eron myöntämisestä päättää se viranomainen, joka valitsee viranhaltijan tai työntekijän. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali, nähtävänä kokouksessa - Johanna Stenqvistin eroanomus Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää myöntää Johanna Stenqvistille irtisanoutumisilmoituksen mukaisesti eron alkaen Kirkkonummen perusturvan johtavan ylilääkärin virasta, vakanssinumero Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti myöntää Johanna Stenqvistille irtisanoutumisilmoituksen mukaisesti eron alkaen Kirkkonummen perusturvan johtavan ylilääkärin virasta, vakanssinumero Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi - Johanna Stenqvist - Palkkasihteeri Taitoa Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

30 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta

31 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Johtavan ylilääkärin viran täyttäminen, vakanssinumero / /2014 Perusturvalautakunta 83 Perusturva esittää, että johtavan ylilääkärin virka julistetaan haettavaksi. Johtavan ylilääkärin tehtäviin kuuluvat mm. lääkäreiden esimiehenä toimiminen, lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon koordinointitehtävät, terveyspalveluiden sekä toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen lääketieteellisenä johtajana toimiminen, vastuuhenkilön tehtävät sekä valmiussuunnitelmasta vastaaminen (lääkintäpäällikkö). Valmistelija: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää julistaa haettavaksi johtavan ylilääkärin viran. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti julistaa haettavaksi johtavan ylilääkärin viran. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

32 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Tiedoksiannot perusturvalautakunnalle 2014 Perusturvalautakunta 84 Valvira Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Päätös Dnro 4594/ /2014 Hakija/palvelujen tuottaja: Toimintakeidas Oy, Kauppakatu 39 A 3. krs, Jyväskylä Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Päätös Dnro 5236/ /2014 Hakija: Silver Care Oy, Suvilahdenkatu 7 A, Helsinki Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta Ilmoitus Dnro 5236/ /2014 Palvelujen tuottaja: Silver Care Oy, Suvilahdenkatu 7 A, Helsinki Fimea Asia: Kirkkonummen 2. apteekin apteekkiluvan myöntäminen Päätös: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on päättänyt myöntää Kirkkonummen 2. apteekin apteekkiluvan apteekkari Seppo Jaakko Salonkankaalle. Apteekin tulee sijaista Kirkkonummen kunnan eteläisellä (1.) apteekkialueella (LL dnro 2002/ /2007; ). Aluehallintovirasto Ilmoituksenvaraisia yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva ilmoitus toiminnan laajentamisesta Päätös PU 2596 A, Dnro ESAVI 6565/ /2013 Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Care Component Oy, Iso-Heikkiläntie 8, Turku Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Päätös ESAVI/1349/ /2014 Hakija/palvelujen tuottaja: Kodinavux Oy, Hämeentie 29, Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Päätös ESAVI/7374/ /2014 Hakija/palvelujen tuottaja: YOI Medical Oy, Perustie 9A12, Helsinki Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen Päätös ESAVI/8294/ /2013 Hakija/palvelujen tuottaja: Kerinkoto Oy, Muorinkuja 8, Lahti Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Päätös ESAVI/5169/ /2014 Hakija: Ab Otoman Oy, Torngränden 1, Kauniainen

33 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta Ilmoitus ESAVI 5201/ /2014/2014 Palvelujen tuottaja: Ab Otoman Oy, Torngränden 1, Kauniainen Ilmoituksenvaraisia yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan toiminnan laajentaminen Päätös ESAVI/4447/ /2014 Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Oy HKH Management Consulting Ltd, PL 472, Helsinki Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen toiminnan laajentaminen Päätös Dnro ESAVI 6254// /2014 Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Oma Sydän Oy, Nahkurinkatu 10 as 4, Lohja Asiakirjat ovat nähtävillä perusturvalautakunnan kokouksessa. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Perusturvalautakunta: Merkittiin tiedoksi. Tiedoksi Muutoksenhakuohje - Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 )

34 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/ Perusturvalautakunta Viranhaltijapäätökset valvottavaksi v Perusturvalautakunta 85 Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat perusturvan viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ja todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 :n nojalla käsiteltäviksi otettavia asioita ei oteta perusturvalautakunnan käsiteltäviksi, joten kyseiset päätökset saadaan kuntalain 98 :n estämättä panna täytäntöön. Perusturvajohtaja: 10 Silmänpohjakuvausten hankintasopimuksen jatkaminen suorahankintamenettelyllä Hoitotyön johtaja: 15 Lähihoitajan työsuhteen päättyminen , vakanssinumero Lähihoitajan työsuhteen päättyminen , vakanssinumero Sosiaalityön päällikkö 18 Toimistosihteerin määräaikaisen sijaisuuden täyttäminen, vakanssinumero Hallintosihteeri Lyhytaikaisen perhehoitopalkkion maksaminen (S) Kotihoidon alue-esimies 2 Päätös avustuksen myöntämisestä asiakkaalle Hanna Salinin perintövaroista Asiakirjat ovat nähtävillä perusturvalautakunnan kokouksessa. Valmistelija: toimistosihteeri Monica Smeds, p etunimi.sukunimie(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Puheenjohtaja: Perusturvalautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Tiedoksi -

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot