Haku Opintopolussa 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haku Opintopolussa 2014"

Transkriptio

1 Haku Opintopolussa 2014 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, erillishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen

2 1. Opintopolku... 2 Yhteishakuasetuksen keskeiset muutokset... 2 Perusopetuksen hakuvuonna päättävien sekä lisäpistekoulutusten suorittaneiden pisteet... 3 Ilman koulutuspaikkaa olevan pisteet... 3 Koulumenestyspisteytysskaalojen muutokset... 3 Painotettavat arvosanat ammatillisen perustutkinnon hakuun... 3 Hakutoivepistemuutokset... 4 Ns. kulttuurialan lisäpistemuutokset + urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat... 4 Pääsykokeet... 4 Lukion suorittaneiden haussa käyttämät todistukset... 4 Harkintaan perustuva valinta... 5 Kielikoe ja kielitaidon osoittaminen Yhteishaun aikataulu Lisähaku vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin yhteishaun jälkeen Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (10-luokalle, Ammattistarttiin ja maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen) haku kesällä Erillishaut Nivelvaiheen tiedonsiirto Hakeminen opintopolussa... 8 Hakulomakkeen täyttö Opintopolussa... 8 Hakutoiveet... 8 Hakutoivemuutoksessa on mainittava... 8 Terveydelliset syyt ja aiemman opinto-oikeuden peruminen... 9 Valinnan tulokset... 9 Ajankohtaista asiakaspalvelusta Aikuiskoulutus Liitteet... 9 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 1

3 1. Opintopolku Yhdistää samaan osoitteeseen kansalaisille ja virkailijoille tarjottavat palvelut Koulutustiedon (tieto, neuvonta ja ohjaus) Sähköiset haut koulutuksiin Sähköisen asioinnin (tunnistautumalla eri tasoisia palveluita) Virkailijoiden palvelut virkailijan sähköinen työpöytä, jossa käsillä ajankohtaisviestintä, ohjeistus ja tiedotus sekä tarvittavat sovellukset, esimerkiksi tarjontatietojen päivitys, haku- ja valintarekisteri, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden julkaisualusta. Yhteishakuasetuksen keskeiset muutokset Jo ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon omaavat eivät voi jatkossa hakeutua ammatillisen koulutuksen/lukiokoulutuksen yhteishaussa. Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon omaavat hakeutuvat aikuiskoulutukseen tai koulutuksen järjestäjän erillishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettämässään tiedotteessa (10/500/2013) ohjeistanut, että jatkossa koulutuksen järjestäjä ei voi enää tarjota suoraan hakukohteina ns. kaksoistutkintoja (ammatillinen perustutkinto sekä lukio). Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 2

4 Hakukohteen tietoihin voidaan merkitä tieto siitä, että koulutuksen ohella on mahdollisuus suorittaa myös lukio/ylioppilastutkinto (ns. kaksoistutkinto), jotta hakija löytää tiedon myös Opintopolku.fi palvelusta. Näin ollen niiden hakukohteiden osalta, joihin tämä tieto on merkitty, kysytään hakijalta hakulomakkeella, onko hän kiinnostunut lukion/ylioppilastutkinnon suorittamismahdollisuudesta ammatillisen perustutkinnon ohella. Tämän tiedon perusteella koulutuksen järjestäjä saa jo etukäteen koulutussuunnittelua varten tiedon siitä, kuinka moni hakijoista on kiinnostunut ns. kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuudesta. Perusopetuksen hakuvuonna päättävien sekä lisäpistekoulutusten suorittaneiden pisteet Hakijalle annetaan 6 valintapistettä, jos hän on suorittanut perusopetuksen oppimäärän hakuvuonna tai on suorittanut: Perusopetuksen lisäopetuksen (väh h) Ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (väh. 20 ov) Vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen (väh. 20 ov) Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (väh. 20 ov) Kotitalousopetuksen Kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan Ilman koulutuspaikkaa olevan pisteet Hakijalle annetaan 8 valintapistettä, jos hänellä ei hakuaikana ole voimassa olevaa koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Koulumenestyspisteytysskaalojen muutokset Pisteytysskaaloja muutetaan siten, että jatkossa paremmasta keskiarvosta palkitaan enemmän kuin aiemmin. Aiemmin maksimipisteet on saanut 8,5 keskiarvolla, jatkossa 9,25 keskiarvolla saa maksimipisteet. Muutokset koskevat seuraavia pisteytyksiä: Yleinen koulumenestys (kaikkien aineiden keskiarvo) Painotettavat arvosanat Keskiarvosta saatavat pisteet: Keskiarvo pisteitä Yleisen koulumenestyksen pisteet lasketaan peruskoulun päättötodistuksesta. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on todistus. Painotettavat arvosanat ammatillisen perustutkinnon hakuun 1 8 pistettä painotettavien arvosanojen keskiarvosta. Kaikilla ammatillisilla koulutusaloilla otetaan huomioon perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat liikunnassa, kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa. Kolmesta parhaasta aineesta lasketaan valinnassa niiden keskiarvo. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 3

5 Pisteitä saa myös yhteisiin oppiaineisiin kuuluvista valinnaisaineista, jotka arvostellaan numeroin ja joiden oppimäärän laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi valinnaisaine pitää olla suoritettu vuosiluokkien 7 9 aikana. Jos arvosana on useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan valinnassa niiden keskiarvo. Pisteet valinnaisaineesta lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta. Hakutoivepistemuutokset Hakijalle annetaan 2 pistettä ensimmäiseksi asetetusta ammatillista koulutusta koskevasta hakutoiveesta. Jos lukio on ensimmäisenä hakutoiveena, siitä ei saa pisteitä, eikä siis enää myöskään toiseksi asetetusta ammatillisesta koulutusta koskevasta hakutoiveesta. Ns. kulttuurialan lisäpistemuutokset + urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat Lisäpisteitä (1-3) voidaan antaa musiikki-, tanssi- ja liikunta-alan koulutusten lisäksi jatkossa myös Sirkusalan perustutkintoon ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon hakeutuville. Urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuville voidaan antaa 1-3 p (koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi). Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla ei ole voimassa em. erityistä koulutustehtävää. Urheilijan ammatilliseen koulutukseen ei enää hakeuduta harkinnan varaisen valinnan kautta. Pääsykokeet Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään seuraavissa tutkinnoissa keväällä 2014: Artesaani (valinta pelkän soveltuvuuskokeesta saatujen pisteiden perusteella) Datanomi Eläintenhoitaja Hevostenhoitaja ICT-asentaja Lähihoitaja Media-assistentti (valinta pelkän soveltuvuuskokeesta saatujen pisteiden perusteella) Maaseutuyrittäjä ( maatilatalouden koulutusohjelma) Metsäkoneenkuljettaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Turvallisuusvalvoja Ympäristönhoitaja Pääsy- ja soveltavuuskokeiden sisältö vaihtelee. Pääsykoe sisältää haastattelun, kirjallisia tehtäviä, kuntotestausta, ryhmätehtäviä ym. alasta riippuen. Pääsy- ja soveltavuuskokeet järjestetään Keski-Pohjanmaan ammattiopiston eri toimipisteissä ajalla Niihin tulee erillinen kutsu postissa. Kutsussa ilmenee myös mahdollinen kokeen maksullisuus (psykologisissa testeissä) sekä tieto siitä, minkälaisista osista koe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla mitataan alalle soveltuvuutta ja motivaatiota ja niihin kutsutaan kaikki hakijat. Hakija voi saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 1-10 pistettä. Hylätyn pääsykoetuloksen (0 pistettä) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Koetulos huomioidaan kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa. Lukion suorittaneiden haussa käyttämät todistukset Lukion suorittanut tai abiturientti voi hakea vain yo-pohjaisille paikoille (ei siis pk-pohjaisiin). Todistuksena käytetään: Lukion päättötodistusta, IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai RP-tutkinnon todistuta. IB-, EB- ja RP-tutkintojen todistuksien arvosanat muunnetaan valmiiden laskentakaavojen mukaan. IB-abiturientti voi hakea ns. predicted gradesillä. Koulutuksen järjestäjä tarkistaa lopullisen tutkintotodistuksen. Pelkkä yo-kirjoitukseen osallistuminen ei riitä, hakijalla on oltava lukion päättötodistus, jotta hän voi hakea yo-pohjaiseen koulutukseen. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 4

6 Harkintaan perustuva valinta Haku Opintopolussa 2014 Koulutuksen järjestäjä voi ottaa hakijan henkilöön liittyvien syiden perusteella max 30 % hakukohteeseen otettavista opiskelijoista pistemääristä riippumatta. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuva haku korvaa aiemmin käytössä olleen joustavan valinnan. Hakija voi hakea halutessaan harkintaan perustuvan valinnan kautta kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin. Hakijan koulutustarpeet ja mahdollisuus selvitä opinnoista otetaan aina huomioon, kun pistejärjestyksestä poiketaan. Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen, jos sellainen järjestetään. Hakija voidaan myös haastatella. Jos harkintaan perustuvan valinnan päätös on kielteinen, hakija on mukana varsinaisessa valinnassa, jos harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Mikäli syynä ovat koulutodistuksen puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet, hakija voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvan valinnan kautta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeudet ovat esim. elämäntilanteesta johtuvaa alisuoriutumista, joka perustellaan asiantuntijalausunnolla (esim. lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri). Lausunnon tulee olla hakijalle henkilökohtaisesti kohdistettu, josta ilmenee, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hänen selviytymisessään opinnoista. Opiskelijan mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon. Jos perusopetus on kokonaan tai osittain yksilöllistetty, suositellaan hakemista harkintaan perustuvalla valinnalla, mutta se ei sellaisenaan ole valinnan peruste. Oppimisvaikeuksia voidaan käyttää harkintaan perustuvan valinnan perusteena silloin, kun kyseisellä koulutusalalla on mahdollisuus järjestää opinnot pienryhmäopetuksena tai muutoin tarjota tarvittava erityinen tuki. Joillakin aloilla voi olla fyysisiä esteitä (esim. pyörätuolilla kulkeminen hankalaa), joten suosittelemme näissä tapauksissa olemaan yhteydessä suoraan opetuspisteen opoon henkilökohtaisen tutustumisen järjestämiseksi. Valtakunnallisesti yhtenäinen oppimisvaikeuksia mittaava koe otetaan käyttöön 2015 keväällä. Sosiaaliset syyt Hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Näitä voivat olla esim. lastensuojelun asiakkuus, vaikea koulukiusaaminen, oppilaan oma tai perheenjäsenen vakava sairaus, asuminen perhekodissa tai tuetussa asumisessa. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoistaan. Koulutodistusten puuttuminen Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole päättötodistusta. Hakeminen tapahtuu ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Todistusten vertailuvaikeudet. Hakijalla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta. Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen allekirjoittama selvitys tai lausunto. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielikoetulos, ellei hakijalla ole muuta todistusta riittävästä suomen kielen taidosta (esim. yleinen kielitutkinto suoritettu vähintään taitotasolla 3). Hakeminen tapahtuu ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Hakumenettely harkintaan perustuvan valinnan kautta kevään yhteishaussa Hakija täyttää sähköisen yhteishakulomakkeen ja valitsee lomakkeesta ne perustutkinnot, johon hän haluaa hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Hakija lähettää kopion tai kopiot yhteishakuhakemuksestaan sekä liitteet, joihin hän haluaa vedota harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan tämän hetken tilannetta) jokaisen hakutoiveen osalta erikseen ko. oppilaitokseen. Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon tulevat kaikki harkintaan perustuvan haun hakemuspaperit voi laittaa samaan kirjekuoreen, mutta jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat hakemuspaperinsa (kopio sähköisestä hakulomakkeesta + liite/liitteet). Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 5

7 Harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi tarvitaan aina liite, joka osoittaa harkintaan perustuvan valinnan perusteen. Jos hakija vetoaa eri perustutkinnoissa eri harkintaan perustuvan valinnan perusteisiin, voivat liitteet eri perustutkintoihin olla erilaiset. Jos hakijalla on harkintaan perustuvan valinnan hakutoiveita muihin oppilaitoksiin, niihin on lähetettävä omat hakemuksensa. Sähköinen haku (www.opintopolku.fi) tulee olla tehtynä hakuaikana Hakija voi täydentää harkintaan perustuvan hakemuksen liitteitä saakka. Harkintaan perustuvan valinnan hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Harkintaan perustuva valinta / Hakutoimisto Närvilänkatu 8, Kokkola Lisätietoja: harkintaan perustuvasta valinnasta antavat opinto-ohjaajat ja hakutoimisto. Kielikoe ja kielitaidon osoittaminen Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen selvitetään kielikokeella (tavoitteena valtakunnallisesti yhtenäinen koe). Koe järjestetään Opetushallitus toimittaa kielikoemateriaalin (koetehtävät sekä ohjeet arviointia ja pisteytystä varten) huhtikuun 2014 alkupuolella. Oppilaitosten opettajat arvioivat kielikokeet. Kielitaidon voi kuitenkin todistaa myös seuraavilla tavoilla: hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä (suomi, ruotsi tai saame). hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä. hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä. Tällöin hakijan tulee ennen kielikoetta toimittaa kopio todistuksesta, jolloin vahvistetaan, että hänen ei tarvitse osallistua kokeeseen. Kielikoe järjestetään toukokuussa, Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa käytetään valtakunnallista koetta. Kielikokeeseen voivat osallistua vain kutsun saaneet. Kielikoe koostuu kirjallisesta ja suullisesta osuudesta. Kirjallinen osuus sisältää tehtäviä luetun ymmärtämisestä, rakenteesta ja sanastosta. Suullinen osuus on haastattelu, jossa mitataan puhumisen ja puheen ymmärtämisen taitoa. Kielikokeen kirjallinen osuus kestää yhdestä kolmeen tuntia. Haastattelu on kirjallisen osuuden jälkeen. Kielikokeeseen osallistuu samana päivänä kymmeniä hakijoita, joten osallistujien tulee varautua odottamaan omaa haastatteluaikaa. Kielikokeeseen tulee ottaa mukaan: kuvallinen henkilökortti tai passi (kaikkien kokeeseen osallistuvien henkilöllisyys tarkistetaan) lyijykynä ja pyyhekumi Kielitesti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hylätyn arvosanan saaneille lähetetään tieto kirjeitse. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 6

8 2. Yhteishaun aikataulu Hakuaika (osoitteessa on Haku päättyy klo Valinnan tulokset voi julkaista aikaisintaan Syksyn yhteishaku Haku päättyy klo Valinnan tulokset voi julkaista aikaisintaan Lisähaku vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin yhteishaun jälkeen Lisähakujen järjestäminen on mahdollista Opintopolussa Lisähaussa noudatetaan samoja opiskelijaksi ottamisen perusteita kuin yhteishaussa ja se toteutetaan Opintopolussa. 4. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (10-luokalle, Ammattistarttiin ja maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen) haku kesällä 2014 Hakija täyttää yhden hakulomakkeen yhtenä hakuaikana (max 3 hakutoivetta). Hakuaika heti yhteishaun valintojen tulosten julkistamisen jälkeen, Haku päättyy klo Hakija asettaa hakutoiveet ensisijaisuusjärjestykseen Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista, tekevät valinnat ja merkitsevät hyväksytyt, varasijalla olevat ja hylätyt hakijat järjestelmään. Sijoitteluajon jälkeen hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen johon hänet on merkitty hyväksytyksi. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (haku on Haku päättyy klo Aikalisään haetaan erillisellä haulla suoraan oppilaitokseen. Lisähaku vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin on mahdollista järjestää aikaisintaan Erillishaut Koulutuksenjärjestäjä voi laittaa aloituspaikkoja erillishakuun. Erillishaun aikataulusta ja opiskelijaksi ottamisen perusteista päättää koulutuksenjärjestäjä. Erillishaun kautta voidaan koulutuksiin ottaa myös jo ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Hakulomake liitteenä. Aikalisään haetaan erillishaussa suoraan oppilaitokseen Haku päättyy klo Hakemus lähetetään osoitteeseen: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aikalisä / Hakutoimisto Närvilänkatu 8, Kokkola Keski-Pohjanmaan ammattiopiston muista erillishakuun tulevista koulutuksista ja aikatauluista löydät ajankohtaisen tiedon -sivulta 6. Nivelvaiheen tiedonsiirto Tiedon kulun varmistamiseksi pidetään ns. saattaen vaihtaen -palavereita, joissa ammattiopiston opiskelijahuoltohenkilöstö kiertää peruskoulujen oppilashuoltoryhmissä kartoittamassa mahdollisten tulevien uusien opiskelijoiden erityistarpeita. Saattaen vaihtaen -palavereilla on suuri merkitys koulutusten suunnittelun kannalta. Keskustelujen perusteella on mahdollista hahmottaa, minkälaisia erityiskoulutuksia alueelle tulee perustaa, jotta vaikeimmistakin lähtökohdista tuleva nuori voitaisiin ottaa mukaan ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi HOJKS-opiskelijoiden tuen tarpeiden kartoittaminen auttaa tarkoituksenmukaisten tukipalvelujen järjestämisen suunnittelua riittävän tiedonkulun myötä. Saattaen vaihtaen -palaverit pidetään keväällä hyvissä ajoin ennen koulujen päättymistä tai siinä vaiheessa kun opiskelijoiden valintatoiveet ovat selvillä. Tuen tarpeessa oleville opiskelijoille pyritään turvaamaan saattaen vaihto myös työssäoppimiseen, työvoimatoimistoon tai työelämään Reimari-hankkeen avulla luodun mallin mukaisesti. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 7

9 7. Hakeminen opintopolussa Koulutuksia haetaan hakukentässä esim. tutkinnon, ammattinimikkeen tai oppilaitoksen nimellä Hakua voi tässä vaiheessa rajata pohjakoulutuksen tai kunnan/kaupungin mukaan Hakulomakkeen täyttö Opintopolussa Hae koulutuksia hakukoneella Siirrä muistilistalle Siirry hakulomakkeelle Henkilötiedot Koulutustausta Hakutoiveet Osaaminen Lisätiedot Esikatselu Valmis Hakulomakkeen täyttöohje löytyy --> etusivu Hakemuksen täyttö vie aikaa, joten on hyvä täyttää hakemus ajoissa Hakemuksessa kannattaa ilmoittaa sähköpostiosoite, jolloin hakija saa aina vahvistuksen vuorokauden kuluttua sähköpostiinsa, kun hakemus on tullut perille Hakijan on huolehdittava, että s-posti on toimiva. Hakija voi vahvistuksen puuttuessa tarkistaa tilanteen ja lähettää tarvittaessa uuden hakemuksen hakuajan puitteissa. Hakutoiveet Hakija voi valita enintään viisi hakutoivetta, jotka asetetaan mieluisuusjärjestykseen. Ensimmäiseksi mieluisin hakutoive (2 pistettä). Hakuajan jälkeen hakutoiveita ei voi muuttaa, ja jos hakija valitaan esim. 1. toiveelle, kaikki alemmat toiveet purkautuvat, eikä niihin voi valita vaikka pisteet riittäisivät. Hakijan on itse toimitettava omasta sähköpostista, faxista tai puhelinnumerosta, joka hakulomakkeessa. Hakutoivemuutoksessa on mainittava Hakijan nimi Hakemusnumero Uudet hakutoiveet selkeästi Onko terveydellisiä esteitä tai aiempia purettuja opinto-oikeuksia Esimerkki viestin sisällöstä: Hakutoivemuutos: Hertta Hakija hakutoive: Järvenpään lukio, lukion urheilulinja, pk 2. hakutoive: Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu, sosiaali- ja perustutkinto, ensihoito pk. Minulla ei ole terveydellisiä esteitä, minulla ei ole aiempia peruttuja opinto-oikeuksia 3. hakutoive: Turun ammatti-instituutti, Ravitsemispalvelut, Aninkaisten koulutalo, elintarvikealan pt, pk Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 8

10 Hakija saa aina sähköpostiinsa kuittauksen, kun hakutoivemuutos on tehty! Terveydelliset syyt ja aiemman opinto-oikeuden peruminen Lähtökohtana on se, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun. https://opintopolku.fi/opintopolku/ammatillinen-koulutus/tutkintokohtaisetterveydentilavaatimukset/ Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset vaatimukset jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista. Samoissa ohjelmissa kysytään myös tietoa, onko hakijalla peruttu aiempi opinto-oikeus näissä koulutuksissa. Valinnan tulokset Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ja antaa päätöksen hakijalle opiskelijaksi ottamisesta hallintolain mukaan. Myös kielteinen päätös annetaan hakijan sitä pyytäessä. Harkintaan perustuvan valinnan päätös annetaan myös pyynnöstä. Ajankohtaista asiakaspalvelusta Opintopolun hakuneuvonta (ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku) hakijoille ja hakijoiden huoltajille: s-posti: neuvonta(at)opintopolku.fi, puh arkisin klo Opintopolun virkailijaneuvonta (koulutuksen järjestäjät, opot) s-posti: virkailija(at)opintopolku.fi, puh arkisin klo Aikuiskoulutus Ensi vaiheessa opintopolku.fi palveluun tulevat aikuiskoulutukset Koulutustarjonta ja haku koulutuksiin: o Aikuisten perusopetus o Aikuisten lukiokoulutus o Näyttötutkintona suoritettavat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä niihin valmistava koulutus o Peruskoulutuksena suoritettava ammatillinen peruskoulutus (erillishaku) o Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus o Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus o Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus o Vapaan sivistystyön yli 8 opiskelijaviikon koulutus o Muu ammatillinen koulutus Tietosisältönä o Yleiset ja valtionhallinnon kielitutkinnot o Kääntäjätutkinnot o Työvoimakoulutus o Oppisopimuskoulutus o Henkilöstökoulutus Aikuiskoulutuksesta ensi vaiheessa syötetään palveluun ainoastaan linkit omille www-sivuille. Tarjonta syötetään syksystä 2014 alkaen. 9. Liitteet Tiedonsiirtokaavakkeet Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 9

11 SALASSAPIDETTÄVÄ SIIRTYMÄTIEDOT PERUSOPETUKSESTA TOISELLE ASTEELLE Tämä lomake tukee opintojesi sujuvaa alkamista uudessa elämänvaiheessa. Nämä siirtymätiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään opintojesi suunnitteluun. Lähetä tai tuo tämä lomake siihen oppilaitokseen, johon olet tullut valituksi samalla kun vahvistat opiskelupaikan vastaanottamisen. Tiedot eivät vaikuta arviointiin. Opiskelijan tiedot Peruskoulutiedot Nimi Henkilötunnus Puhelinnumero ( oma ) Kansalaisuus Äidinkieli Asun opiskeluaikana Kotona Oppilaitoksen järjestämässä asunnossa Muu, mikä: Osoite opiskeluaikana Postinumero Postitoimipaikka Sähköpostiosoite: Peruskoulun nimi: Olen suorittanut: Lisäopetuksen (10. lk.) opinnot Paikkakunta: Ammattistartin Aikalisän Oletko opiskellut kielikylpyluokalla? Kyllä, millä luokalla? Onko perheesi kaksikielinen, mitkä kielet? Yhteyshenkilö peruskoulussa (esim. oppilaanohjaaja, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, kuraattori.) Nimi Päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo Parhaiten minulta sujuivat seuraavat oppiaineet: Minulle tuottivat vaikeuksia seuraavat oppiaineet: Olen suorittanut 7-9 luokan opinnot seuraavasti, rastita seuraavista sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot Olen saanut yleisopetuksessa oppimissuunnitelman mukaista opetusta Oppiaineet Olen saanut tehostettua tukea Oppiaineet Olen opiskellut pääsääntöisesti erityisluokassa (sairaalakoulu, koulukoti, Kiviniitty, Länsi-puisto, Hakalahti) Missä Olen opiskellut pääsääntöisesti erityiskoulussa Missä Olen saanut tehostettua tukea Oppiaineet Liitteenä siirto HOJKS Olen saanut erityistä tukea Minulle on laadittu HOJKS Oppiaineet tai toiminta-alue Poissaolot viimeisen lukuvuoden aikana alle 100 tuntia tuntia yli 150 tuntia

12 Opiskeluun vaikuttavat muut asiat Minulla on ollut säännöllisesti peruskoulun aikana opetusjärjestelyitä tai tukitoimia seuraavasti: 7-9 lk. Tarvitsen toisella asteella S2-kielen opetus Tiivis kodin ja koulun yhteistyö Avustajapalvelut Koulukuraattorin palvelut Koulupsykologin palvelut Olen saanut muuta tukea Minulla on voimassa oleva hoitosuhde Missä Opiskeluuni vaikuttavia muita asioita (esim. lukivaikeudet, perhevaikeudet, pitkäaikaissairaus tai muu terveydellinen seikka) Lisäksi huoltajani haluaa otettavan huomioon seuraavia opiskeluuni mahdollisesti vaikuttavia asioita Mikäli olet jo opiskellut toisen asteen koulutuksessa, vastaa myös seuraaviin kysymyksiin. Opinnot Oppilaitoksen nimi toisella asteella Ammattioppilaitos Tutkinto Opiskeluaika Lukio Muu Olen keskeyttänyt opinnot Lukion nimi Mikä? Keskeyttämisen syyt Opiskeluaika ja suoritettu kurssimäärä: Allekirjoitukset Tähän lomakkeeseen kirjattuja tietoja luovutetaan ainoastaan sen oppilaitoksen opiskelijahuollon henkilöstön käyttöön, johon opiskelija on ilmoittautunut. Oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämiä tietoja luovutetaan ainoastaan sen oppilaitoksen opiskelijahuoltohenkilöstön ja luokanvalvojien/ryhmäohjaajien käyttöön, jossa oppilas jatkaa opintojaan. Tällaisia tietoja ovat mm. oppilaan tarvitsema erityinen tuki opinnoissaan, fyysiseen selviytymiseen liittyvä tuen tarve sekä oppimisympäristössä huomioitavat seikat. Lukiolain (629/1998) 32 :n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 42 :n nojalla tietojen vastaanottaja on luovutettavien tietojen osalta salassapitovelvollinen. Paikka ja aika Opiskelijan allekirjoitus.20 Paikka ja aika Huoltajan allekirjoitus.20 Nimen selvennys Nimen selvennys Puhelinnumero Puhelinnumero

13 SALASSAPIDETTÄVÄ Yhdeksäsluokkalaisten huoltajille TIEDONSIIRTOLUPA Nuorenne peruskouluopinnot ovat päättymässä ja hän on siirtymässä toisen asteen opintoihin. Jotta voimme tarjota tarvittaessa tukea, pyydämme lupaa koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömään tiedonsiirtoon. Nuorilla on voinut olla perusopetuksen yhteydessä erilaisia tukitoimia. Tukitoimien tarve saattaa jatkua myös uudessa oppilaitoksessa. Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat tutkinnon ja mikäli tuen tarvetta ilmenee kiinnitetään siihen huomioita varhaisessa vaiheessa. Pyydämme lupaa tiedon siirtoon: Oppilaan nimi Syntymäaika Osoite Peruskoulu Tietojensiirto tapahtuu luottamuksellisesti ja henkilöt, joita asia koskee ovat vaitiolovelvollisia. Mikäli perusopetuksessa on tehty oppimissuunnitelma voidaan se siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli peruskoulussa on tehty pedagoginen selvitys voidaan se siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli perusopetuksessa on tehty HOJKS voidaan se siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli perusopetuksessa on tehty oppimista tukevia psykologisia lausuntoja, voidaan nämä lausunnot siirtää uuteen oppilaitokseen Opiskelun kannalta välttämätön tieto voidaan siirtää toisen asteen koulutuksen opiskelijahuolto- ja erityisopetushenkilöstölle Mikäli perusopetuksessa on tehty lukitesti, voidaan sen tulokset siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli opiskelija jää ilman opiskelupaikkaa jälkiohjauksen jälkeenkin, oppilaanohjaaja saa siirtää lomakkeen etsivälle nuorisotyölle Tietoja ei saa siirtää. Paikka Pvm Huoltajan allekirjoitus Nimen selvennys Tiedonsiirtolupa palautetaan perusopetuksen oppilaanohjaajalle maaliskuun loppuun mennessä. Yhteistyöterveisin ammatillisen oppilaitoksen / lukion asiasta vastaava henkilö Perusopetuslaki 642/ Henkilötietojen salassapito ja käsittely. Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjänpyynnöstä. Ammatillisen koulutuksen Lain 630/ perusteella koulutuksen opiskelijaterveydenhuollosta ja opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä opetusharjoittelua suorittavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä salassapidosta säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välittömät tiedot. Lukiolain / mukaan Koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 30 :ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää opiskelijoiden ja tässä laissa tarkoitetun henkilöstön sekä heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedonsiirtopalaverit pidetään toukokuussa.

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

HAKU OPINTOPOLUSSA 2016. Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, valmistavan koulutuksen haku sekä erillishaku

HAKU OPINTOPOLUSSA 2016. Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, valmistavan koulutuksen haku sekä erillishaku HAKU OPINTOPOLUSSA 2016 Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, valmistavan koulutuksen haku sekä erillishaku Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 2016 SISÄLLYS 1. OPINTOPOLKU... 2 2. AMMATILLISEN

Lisätiedot

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta

Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Muutokset opiskelijavalinnoissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 23.- 24.4. Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uudet

Lisätiedot

Opintopolku yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Opintopolku.

Opintopolku yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Opintopolku. Opintopolku yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

HAKU OPINTOPOLUSSA 2015. Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, valmistavan koulutuksen haku sekä erillishaku

HAKU OPINTOPOLUSSA 2015. Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, valmistavan koulutuksen haku sekä erillishaku HAKU OPINTOPOLUSSA 2015 Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, valmistavan koulutuksen haku sekä erillishaku Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 16.1.2015 SISÄLLYS 1. OPINTOPOLKU... 2 2.

Lisätiedot

Opintopolku ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku sekä haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen

Opintopolku ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku sekä haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen Opintopolku ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku sekä haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen SORA-säädökset ja osuva opiskelijavalinta 20.1.2014 Jaana Saha Miten opiskelijat

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi

Yhteishakuinfo 23.1.2014. www.opintopolku.fi Yhteishakuinfo 23.1.2014 www.opintopolku.fi Sähköinen yhteishaku www.opintopolku.fi Valtakunnallinen oppilasvalinta ammatilliseen koulutukseen, lukioon sekä kotitalousopetukseen 5 hakutoivetta, vain yhteen

Lisätiedot

Opintopolku yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Opintopolku.

Opintopolku yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Opintopolku. Opintopolku yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Haku perusopetuksen jälkeiseen

Lisätiedot

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen

Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen Opintopolku ja hakeutuminen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 23.1. 2014 Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämispäivä Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelukokonaisuus

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

Kerro ne hänelle illalla

Kerro ne hänelle illalla Kerro ne hänelle illalla YHTEISHAKU 2015 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 24.2.-17.3.2015 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin, valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 *Haku VALMA-koulutuksiin,

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 18.1.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 18.1.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 18.1.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015. 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2015 451/2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus-

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2014 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015

HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA KOPIO PALAUTETTAVA OPOLLE VIIMEISTÄÄN maanantaina 9.3.2015 YHTEISHAUN AIKATAULU 24.2. - 17.3.2015 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN HAKUAIKA HAKEMUKSET TÄYTETÄÄN JA LÄHETETÄÄN LUOKITTAIN VIIKOLLA 10 HAKU SUORITETTAVA VIIMEISTÄÄN pe 6.3.2015 HUOLTAJAN ALLEKIRJOITTAMA

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Kevään yhteishaku: Nettihaku missä

Lisätiedot

Poimintoja yhteishakuinfosta

Poimintoja yhteishakuinfosta Poimintoja yhteishakuinfosta 2013 2014 Rajamäen yläasteella ensisijaisesti haettiin ammatillinen koulutus 74 lukiokoulutus 61 valittiin opiskelijaksi ammatillinen koulutus 62 lukiokoulutus 60 Yhteishaku

Lisätiedot

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen

YHTEISHAKU Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen YHTEISHAKU 2018 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 20.2.-13.3.2018 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin ja siellä oleviin VALMA ja TELMA valmentaviin koulutukseen 14.3.-4.4.2018 *Haku perusopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin. Sompion koulu 10.1.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin. Sompion koulu 10.1. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 2015 ja haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin Sompion koulu 10.1.2015 Hakuaika 24.2.-17.3.2015 osoitteessa: www.opintopolku.fi

Lisätiedot

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova

Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet. Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet Opinto-ohjaaja Virpi Seimelä WinNova Yhteishaku 2014 Yhteishaku Kevään 2014 yhteishaku 24.2. 14.3.2014 (klo 15) Opintopolku.fi pk, yo Opiskelijavalinnat aikaisintaan

Lisätiedot

YHTEISHAUN AIKATAULU

YHTEISHAUN AIKATAULU YHTEISHAUN AIKATAULU 21.2. - 14.3.2017 PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN HAKUAIKA YHTEISHAKU TEHDÄÄN OPINTOPOLKUUN KOTONA YHDESSÄ HUOLTAJAN KANSSA. HUOLTAJAN SUOSTUMUKSELLA HAKU VOIDAAN TEHDÄ KOULULLA

Lisätiedot

OPO-paketti 2016. Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti 2016. Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2016 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Perusopetuksen jälkeisen valmistavan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Hakijat ja aloituspaikat 2009-2012 hakijat 2012 2011 2010 2009 Aloituspaikat 2012 2011 2010 2009 Ammatillinen koulutus 68 531 69 658 67 283 62 268

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013. 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2013 4/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 27.5.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu

YHTEISHAKU 2013. Vihdin yhteiskoulu YHTEISHAKU 2013 Vihdin yhteiskoulu Hakuaika 25.2.-15.3.2013 klo 16.15 Täydennyshaku 5.-12.7.2013 klo 16.15 oppilaitosten vapaiksi jääneille paikoille - tulokset aikaisintaan 2.8.2013 Syksyn yhteishaku

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

VAATIVANA ERITYISTUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS

VAATIVANA ERITYISTUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS 20.2. 13.3.2018 AMMATILLINEN JA LUKIOKOULUTUS 14.3.-4.4.2018 VAATIVANA ERITYISTUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS 22.5.-24.7.2018 PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA KOULUTUS (10.LK JA VALMA) Lukiokoulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2017 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku Perusopetuksen jälkeisen valmistavan

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2018 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi. 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2016 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku - Haku- ja valintaprosessi 6.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hausta Haku- ja valintaprosessin

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 Hakuaika 24.2. 17.3.2015 www.opintopolku.fi HUOM! Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella

Lisätiedot

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-aamu vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 76 600, 3200 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Uusi hakutoiveiden muuttamismahdollisuus sähköpostiosoitteessa

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2018 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2016 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen asialla. 13.08.2009 www.oph.fi

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen asialla. 13.08.2009 www.oph.fi OPO-paketti Ohjeita kevään 2010 sähköiseen yhteishakuun Osaamisen ja sivistyksen asialla 13.08.2009 www.oph.fi Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? www.haenyt.fi ja www.studieval.fi Hakuaika

Lisätiedot

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen Hakijoita 73 500, 2900 hakijaa vähemmän kuin edellisenä vuonna Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden määrä

Lisätiedot

Kirkkojärven koulun yhteishakuinfo keväälle Oppilaanohjaajat Kristiina Podduikin Pia Koski-Stremmelaar

Kirkkojärven koulun yhteishakuinfo keväälle Oppilaanohjaajat Kristiina Podduikin Pia Koski-Stremmelaar Kirkkojärven koulun yhteishakuinfo keväälle 2018 Oppilaanohjaajat Kristiina Podduikin Pia Koski-Stremmelaar 13.12.2017 ILLAN OHJELMA 18:00 lyhyet alkusanat ja musiikkiesitys 18:05 Ammatillisten opintojen

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen uudistaminen Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 8.11.2013 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen

Lisätiedot

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa 1/5 Tiedote huoltajille Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2017 Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä muiden perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä muiden perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sekä muiden perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauista Opintopolku infotilaisuus 6.11. Satu Hornborg ja Katariina Männikkö Esityksen sisältö

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettely 25.11.2013 Katariina Männikkö Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen Haku

Lisätiedot

8.lk. vanhempainilta 24.4.2014. Yhteishaku & jatko-opinnot

8.lk. vanhempainilta 24.4.2014. Yhteishaku & jatko-opinnot 8.lk. vanhempainilta 24.4.2014 Yhteishaku & jatko-opinnot TET 9.lk. TET eli työelämään tutustuminen syksyllä Viikot 43-44 20.-31.10.2014 Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 Yhteishaku - Sähköinen hakulomake

Lisätiedot

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2012 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi. 21.09.2011 www.oph.fi

OPO-paketti. Ohjeita kevään 2012 sähköiseen yhteishakuun. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi. 21.09.2011 www.oph.fi OPO-paketti Ohjeita kevään 2012 sähköiseen yhteishakuun 21.09.2011 www.oph.fi Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? www.haenyt.fi ja www.studieval.fi Hakuaika 27.2.-16.3.2012 Hakuaika päättyy

Lisätiedot

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Ohje hakulomakkeen täyttämiseen opintopolku.fi -palvelussa

Ohje hakulomakkeen täyttämiseen opintopolku.fi -palvelussa Opetushallitus syksy 2013 Ohje hakulomakkeen täyttämiseen opintopolku.fi -palvelussa Tässä ohjeessa on kuvattu miten hakulomake täytetään ja lähetetään opintopolku.fi-palvelussa. Näytön kuvien avulla näet

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - työpaja 5.6.2014 Katariina Männikkö Jaana Saha Esityksen sisältö Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku- ja valintaprosessin keskeiset

Lisätiedot

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa

Demotilaisuus Hakulomake. - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Demotilaisuus 18.1.2013 Hakulomake - Eli hakulomakkeen luonti, hakeminen ja hakemusten käsittely uudessa palvelussa Esityksen tavoitteet Kertoa, miten OPH luo hakulomakkeen ja oppilaitokset lisäävät mahdollisia

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

YHTEISHAKUILTA Turun Lyseon koulu Oppilaanohjaaja Kristiina Hellén

YHTEISHAKUILTA Turun Lyseon koulu Oppilaanohjaaja Kristiina Hellén YHTEISHAKUILTA 2 25.1.2018 Turun Lyseon koulu Oppilaanohjaaja Kristiina Hellén Syksyn vanhempainilta 29.11.2017 Pääsyperusteet (lukiokoulutus, ammatillinen koulutus) Harkintaan perustuva haku Terveydelliset

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki.

Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille. Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Yhteishakuilta päättöluokkalaisten huoltajille Aikataulut ja järjestelyt. Nuorten valinnat ja aikuisten tuki. Oppilaanohjaajat Iiris Kurkela ja Suvi Koskinen KEVÄÄN 2018 HAKUAJAT www.opintopolku.fi Ammatillisen

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2016 Sähköisen yhteishaun ohjeistus Pikkola kevät 2016 Illan teemat Mikä yhteishaku on? Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin? Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa? Sähköinen yhteishaku Kaikki

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan. yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot

TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan. yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot TERVETULOA 9.-luokkalaisten huoltajien jatko-opintoiltaan yhteishaku ammatilliset opinnot yhdistelmäopinnot lukio-opinnot Ohjelma 16.11. 18.00-18.20 Tervetulosanat ja yhteishaun käytänteet Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2017

Sähköisen yhteishaun ohjeistus. Pikkola kevät 2017 Sähköisen yhteishaun ohjeistus Pikkola kevät 2017 Illan teemat Mikä yhteishaku on? Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin? Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa? Sähköinen yhteishaku Kaikki

Lisätiedot

Ajankohtaista Amiksesta -

Ajankohtaista Amiksesta - Ajankohtaista Amiksesta - infotilaisuus Kokemuksia vuoden 2015 yhteishausta ja uudistukset vuonna 2016 9.10.2015 Arja Inkiläinen Koulutustarjonta Koulutuskeskus Salpauksessa (varsinainen haku) 2015/2014

Lisätiedot

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016

Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Yhteishaku sekä erityisoppilaitosten haku keväällä 2016 Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Katariina Männikkö 22.4.2016 Esityksen sisältö Katsaus vuoden 2015 hakuihin Vuoden 2016 haut Ammatillisen

Lisätiedot

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja

Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Tervetuloa yhteishaun vanhempainiltaan 18.1.2017 Virve Willstedt Espoonlahden koulun opinto-ohjaaja Ohjelma 18.00-18.30 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle siirtyminen 18.30-19.00 Omnian ja ammatillisen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014 Juhannuskylän koulun 9.luokkalaisten vanhempainilta 07.11.2013 Yhteishaku 2014 Opinto ohjaaja Tiina Myllymäki, Juhannuskylän koulu Ammatilliset opinnot Opinto ohjaaja Merja Helin, Tredu Yhdistelmäopinnot

Lisätiedot

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville

OPO-paketti Ohjeita perusopetuksen päättäville OPO-paketti 2018 Ohjeita perusopetuksen päättäville Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen Perusopetuksen jälkeisen

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2013. Langinkosken koulu

YHTEISHAKU KEVÄT 2013. Langinkosken koulu YHTEISHAKU KEVÄT 2013 Langinkosken koulu 1 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? www.haenyt.fi : Hakuaika on 25.2. 15.3.2013. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Nettihakulomake

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet LUOTTAMUKSELLINEN 1/3 HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA - lomakkeen täyttöohjeet Koulutuksen järjestäjä voi opiskelijan henkilöön liittyvän erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin hakukohteeseen

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu

YHTEISHAKU AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu YHTEISHAKU 2017 AIKATAULU, KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS, VALINTAPERUSTEET JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ Riihikallion koulu 23.11.2016 YLEISIÄ PERUSTEITA Yhteishaussa haetaan toisen asteen opintoihin (lukio ja ammattikoulut)

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

JATKO-OPINTOILTA Riitta Hietaranta, oppilaanohjaaja.

JATKO-OPINTOILTA Riitta Hietaranta, oppilaanohjaaja. JATKO-OPINTOILTA 1.2.2017 Riitta Hietaranta, oppilaanohjaaja pääsyperusteet lukiokoulutus ammatillinen koulutus harkintaan perustuva haku terveydelliset tekijät kaksoistutkinto eri koulutusvaihtoehdot

Lisätiedot