Haku Opintopolussa 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haku Opintopolussa 2014"

Transkriptio

1 Haku Opintopolussa 2014 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen, erillishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen

2 1. Opintopolku... 2 Yhteishakuasetuksen keskeiset muutokset... 2 Perusopetuksen hakuvuonna päättävien sekä lisäpistekoulutusten suorittaneiden pisteet... 3 Ilman koulutuspaikkaa olevan pisteet... 3 Koulumenestyspisteytysskaalojen muutokset... 3 Painotettavat arvosanat ammatillisen perustutkinnon hakuun... 3 Hakutoivepistemuutokset... 4 Ns. kulttuurialan lisäpistemuutokset + urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat... 4 Pääsykokeet... 4 Lukion suorittaneiden haussa käyttämät todistukset... 4 Harkintaan perustuva valinta... 5 Kielikoe ja kielitaidon osoittaminen Yhteishaun aikataulu Lisähaku vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin yhteishaun jälkeen Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (10-luokalle, Ammattistarttiin ja maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen) haku kesällä Erillishaut Nivelvaiheen tiedonsiirto Hakeminen opintopolussa... 8 Hakulomakkeen täyttö Opintopolussa... 8 Hakutoiveet... 8 Hakutoivemuutoksessa on mainittava... 8 Terveydelliset syyt ja aiemman opinto-oikeuden peruminen... 9 Valinnan tulokset... 9 Ajankohtaista asiakaspalvelusta Aikuiskoulutus Liitteet... 9 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 1

3 1. Opintopolku Yhdistää samaan osoitteeseen kansalaisille ja virkailijoille tarjottavat palvelut Koulutustiedon (tieto, neuvonta ja ohjaus) Sähköiset haut koulutuksiin Sähköisen asioinnin (tunnistautumalla eri tasoisia palveluita) Virkailijoiden palvelut virkailijan sähköinen työpöytä, jossa käsillä ajankohtaisviestintä, ohjeistus ja tiedotus sekä tarvittavat sovellukset, esimerkiksi tarjontatietojen päivitys, haku- ja valintarekisteri, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden julkaisualusta. Yhteishakuasetuksen keskeiset muutokset Jo ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon omaavat eivät voi jatkossa hakeutua ammatillisen koulutuksen/lukiokoulutuksen yhteishaussa. Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon omaavat hakeutuvat aikuiskoulutukseen tai koulutuksen järjestäjän erillishaussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettämässään tiedotteessa (10/500/2013) ohjeistanut, että jatkossa koulutuksen järjestäjä ei voi enää tarjota suoraan hakukohteina ns. kaksoistutkintoja (ammatillinen perustutkinto sekä lukio). Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 2

4 Hakukohteen tietoihin voidaan merkitä tieto siitä, että koulutuksen ohella on mahdollisuus suorittaa myös lukio/ylioppilastutkinto (ns. kaksoistutkinto), jotta hakija löytää tiedon myös Opintopolku.fi palvelusta. Näin ollen niiden hakukohteiden osalta, joihin tämä tieto on merkitty, kysytään hakijalta hakulomakkeella, onko hän kiinnostunut lukion/ylioppilastutkinnon suorittamismahdollisuudesta ammatillisen perustutkinnon ohella. Tämän tiedon perusteella koulutuksen järjestäjä saa jo etukäteen koulutussuunnittelua varten tiedon siitä, kuinka moni hakijoista on kiinnostunut ns. kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuudesta. Perusopetuksen hakuvuonna päättävien sekä lisäpistekoulutusten suorittaneiden pisteet Hakijalle annetaan 6 valintapistettä, jos hän on suorittanut perusopetuksen oppimäärän hakuvuonna tai on suorittanut: Perusopetuksen lisäopetuksen (väh h) Ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (väh. 20 ov) Vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen (väh. 20 ov) Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen (väh. 20 ov) Kotitalousopetuksen Kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan Ilman koulutuspaikkaa olevan pisteet Hakijalle annetaan 8 valintapistettä, jos hänellä ei hakuaikana ole voimassa olevaa koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Koulumenestyspisteytysskaalojen muutokset Pisteytysskaaloja muutetaan siten, että jatkossa paremmasta keskiarvosta palkitaan enemmän kuin aiemmin. Aiemmin maksimipisteet on saanut 8,5 keskiarvolla, jatkossa 9,25 keskiarvolla saa maksimipisteet. Muutokset koskevat seuraavia pisteytyksiä: Yleinen koulumenestys (kaikkien aineiden keskiarvo) Painotettavat arvosanat Keskiarvosta saatavat pisteet: Keskiarvo pisteitä Yleisen koulumenestyksen pisteet lasketaan peruskoulun päättötodistuksesta. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksista on todistus. Painotettavat arvosanat ammatillisen perustutkinnon hakuun 1 8 pistettä painotettavien arvosanojen keskiarvosta. Kaikilla ammatillisilla koulutusaloilla otetaan huomioon perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat liikunnassa, kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa. Kolmesta parhaasta aineesta lasketaan valinnassa niiden keskiarvo. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 3

5 Pisteitä saa myös yhteisiin oppiaineisiin kuuluvista valinnaisaineista, jotka arvostellaan numeroin ja joiden oppimäärän laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi valinnaisaine pitää olla suoritettu vuosiluokkien 7 9 aikana. Jos arvosana on useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan valinnassa niiden keskiarvo. Pisteet valinnaisaineesta lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta. Hakutoivepistemuutokset Hakijalle annetaan 2 pistettä ensimmäiseksi asetetusta ammatillista koulutusta koskevasta hakutoiveesta. Jos lukio on ensimmäisenä hakutoiveena, siitä ei saa pisteitä, eikä siis enää myöskään toiseksi asetetusta ammatillisesta koulutusta koskevasta hakutoiveesta. Ns. kulttuurialan lisäpistemuutokset + urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat Lisäpisteitä (1-3) voidaan antaa musiikki-, tanssi- ja liikunta-alan koulutusten lisäksi jatkossa myös Sirkusalan perustutkintoon ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon hakeutuville. Urheilijan ammatilliseen koulutukseen hakeutuville voidaan antaa 1-3 p (koulutuksen järjestäjät, joilla on erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi). Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla ei ole voimassa em. erityistä koulutustehtävää. Urheilijan ammatilliseen koulutukseen ei enää hakeuduta harkinnan varaisen valinnan kautta. Pääsykokeet Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään seuraavissa tutkinnoissa keväällä 2014: Artesaani (valinta pelkän soveltuvuuskokeesta saatujen pisteiden perusteella) Datanomi Eläintenhoitaja Hevostenhoitaja ICT-asentaja Lähihoitaja Media-assistentti (valinta pelkän soveltuvuuskokeesta saatujen pisteiden perusteella) Maaseutuyrittäjä ( maatilatalouden koulutusohjelma) Metsäkoneenkuljettaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Turvallisuusvalvoja Ympäristönhoitaja Pääsy- ja soveltavuuskokeiden sisältö vaihtelee. Pääsykoe sisältää haastattelun, kirjallisia tehtäviä, kuntotestausta, ryhmätehtäviä ym. alasta riippuen. Pääsy- ja soveltavuuskokeet järjestetään Keski-Pohjanmaan ammattiopiston eri toimipisteissä ajalla Niihin tulee erillinen kutsu postissa. Kutsussa ilmenee myös mahdollinen kokeen maksullisuus (psykologisissa testeissä) sekä tieto siitä, minkälaisista osista koe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla mitataan alalle soveltuvuutta ja motivaatiota ja niihin kutsutaan kaikki hakijat. Hakija voi saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 1-10 pistettä. Hylätyn pääsykoetuloksen (0 pistettä) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Koetulos huomioidaan kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa. Lukion suorittaneiden haussa käyttämät todistukset Lukion suorittanut tai abiturientti voi hakea vain yo-pohjaisille paikoille (ei siis pk-pohjaisiin). Todistuksena käytetään: Lukion päättötodistusta, IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai RP-tutkinnon todistuta. IB-, EB- ja RP-tutkintojen todistuksien arvosanat muunnetaan valmiiden laskentakaavojen mukaan. IB-abiturientti voi hakea ns. predicted gradesillä. Koulutuksen järjestäjä tarkistaa lopullisen tutkintotodistuksen. Pelkkä yo-kirjoitukseen osallistuminen ei riitä, hakijalla on oltava lukion päättötodistus, jotta hän voi hakea yo-pohjaiseen koulutukseen. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 4

6 Harkintaan perustuva valinta Haku Opintopolussa 2014 Koulutuksen järjestäjä voi ottaa hakijan henkilöön liittyvien syiden perusteella max 30 % hakukohteeseen otettavista opiskelijoista pistemääristä riippumatta. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Harkintaan perustuva haku korvaa aiemmin käytössä olleen joustavan valinnan. Hakija voi hakea halutessaan harkintaan perustuvan valinnan kautta kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin. Hakijan koulutustarpeet ja mahdollisuus selvitä opinnoista otetaan aina huomioon, kun pistejärjestyksestä poiketaan. Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen, jos sellainen järjestetään. Hakija voidaan myös haastatella. Jos harkintaan perustuvan valinnan päätös on kielteinen, hakija on mukana varsinaisessa valinnassa, jos harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Mikäli syynä ovat koulutodistuksen puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet, hakija voi tulla valituksi vain harkintaan perustuvan valinnan kautta. Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla Oppimisvaikeudet Oppimisvaikeudet ovat esim. elämäntilanteesta johtuvaa alisuoriutumista, joka perustellaan asiantuntijalausunnolla (esim. lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri). Lausunnon tulee olla hakijalle henkilökohtaisesti kohdistettu, josta ilmenee, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hänen selviytymisessään opinnoista. Opiskelijan mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon. Jos perusopetus on kokonaan tai osittain yksilöllistetty, suositellaan hakemista harkintaan perustuvalla valinnalla, mutta se ei sellaisenaan ole valinnan peruste. Oppimisvaikeuksia voidaan käyttää harkintaan perustuvan valinnan perusteena silloin, kun kyseisellä koulutusalalla on mahdollisuus järjestää opinnot pienryhmäopetuksena tai muutoin tarjota tarvittava erityinen tuki. Joillakin aloilla voi olla fyysisiä esteitä (esim. pyörätuolilla kulkeminen hankalaa), joten suosittelemme näissä tapauksissa olemaan yhteydessä suoraan opetuspisteen opoon henkilökohtaisen tutustumisen järjestämiseksi. Valtakunnallisesti yhtenäinen oppimisvaikeuksia mittaava koe otetaan käyttöön 2015 keväällä. Sosiaaliset syyt Hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Näitä voivat olla esim. lastensuojelun asiakkuus, vaikea koulukiusaaminen, oppilaan oma tai perheenjäsenen vakava sairaus, asuminen perhekodissa tai tuetussa asumisessa. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoistaan. Koulutodistusten puuttuminen Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole päättötodistusta. Hakeminen tapahtuu ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Todistusten vertailuvaikeudet. Hakijalla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta. Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen allekirjoittama selvitys tai lausunto. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielikoetulos, ellei hakijalla ole muuta todistusta riittävästä suomen kielen taidosta (esim. yleinen kielitutkinto suoritettu vähintään taitotasolla 3). Hakeminen tapahtuu ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. Hakumenettely harkintaan perustuvan valinnan kautta kevään yhteishaussa Hakija täyttää sähköisen yhteishakulomakkeen ja valitsee lomakkeesta ne perustutkinnot, johon hän haluaa hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Hakija lähettää kopion tai kopiot yhteishakuhakemuksestaan sekä liitteet, joihin hän haluaa vedota harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan tämän hetken tilannetta) jokaisen hakutoiveen osalta erikseen ko. oppilaitokseen. Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon tulevat kaikki harkintaan perustuvan haun hakemuspaperit voi laittaa samaan kirjekuoreen, mutta jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat hakemuspaperinsa (kopio sähköisestä hakulomakkeesta + liite/liitteet). Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 5

7 Harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi tarvitaan aina liite, joka osoittaa harkintaan perustuvan valinnan perusteen. Jos hakija vetoaa eri perustutkinnoissa eri harkintaan perustuvan valinnan perusteisiin, voivat liitteet eri perustutkintoihin olla erilaiset. Jos hakijalla on harkintaan perustuvan valinnan hakutoiveita muihin oppilaitoksiin, niihin on lähetettävä omat hakemuksensa. Sähköinen haku (www.opintopolku.fi) tulee olla tehtynä hakuaikana Hakija voi täydentää harkintaan perustuvan hakemuksen liitteitä saakka. Harkintaan perustuvan valinnan hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Harkintaan perustuva valinta / Hakutoimisto Närvilänkatu 8, Kokkola Lisätietoja: harkintaan perustuvasta valinnasta antavat opinto-ohjaajat ja hakutoimisto. Kielikoe ja kielitaidon osoittaminen Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen selvitetään kielikokeella (tavoitteena valtakunnallisesti yhtenäinen koe). Koe järjestetään Opetushallitus toimittaa kielikoemateriaalin (koetehtävät sekä ohjeet arviointia ja pisteytystä varten) huhtikuun 2014 alkupuolella. Oppilaitosten opettajat arvioivat kielikokeet. Kielitaidon voi kuitenkin todistaa myös seuraavilla tavoilla: hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä (suomi, ruotsi tai saame). hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä. hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä. Tällöin hakijan tulee ennen kielikoetta toimittaa kopio todistuksesta, jolloin vahvistetaan, että hänen ei tarvitse osallistua kokeeseen. Kielikoe järjestetään toukokuussa, Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa käytetään valtakunnallista koetta. Kielikokeeseen voivat osallistua vain kutsun saaneet. Kielikoe koostuu kirjallisesta ja suullisesta osuudesta. Kirjallinen osuus sisältää tehtäviä luetun ymmärtämisestä, rakenteesta ja sanastosta. Suullinen osuus on haastattelu, jossa mitataan puhumisen ja puheen ymmärtämisen taitoa. Kielikokeen kirjallinen osuus kestää yhdestä kolmeen tuntia. Haastattelu on kirjallisen osuuden jälkeen. Kielikokeeseen osallistuu samana päivänä kymmeniä hakijoita, joten osallistujien tulee varautua odottamaan omaa haastatteluaikaa. Kielikokeeseen tulee ottaa mukaan: kuvallinen henkilökortti tai passi (kaikkien kokeeseen osallistuvien henkilöllisyys tarkistetaan) lyijykynä ja pyyhekumi Kielitesti arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hylätyn arvosanan saaneille lähetetään tieto kirjeitse. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 6

8 2. Yhteishaun aikataulu Hakuaika (osoitteessa on Haku päättyy klo Valinnan tulokset voi julkaista aikaisintaan Syksyn yhteishaku Haku päättyy klo Valinnan tulokset voi julkaista aikaisintaan Lisähaku vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin yhteishaun jälkeen Lisähakujen järjestäminen on mahdollista Opintopolussa Lisähaussa noudatetaan samoja opiskelijaksi ottamisen perusteita kuin yhteishaussa ja se toteutetaan Opintopolussa. 4. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (10-luokalle, Ammattistarttiin ja maahanmuuttajien valmistavaan koulutukseen) haku kesällä 2014 Hakija täyttää yhden hakulomakkeen yhtenä hakuaikana (max 3 hakutoivetta). Hakuaika heti yhteishaun valintojen tulosten julkistamisen jälkeen, Haku päättyy klo Hakija asettaa hakutoiveet ensisijaisuusjärjestykseen Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista, tekevät valinnat ja merkitsevät hyväksytyt, varasijalla olevat ja hylätyt hakijat järjestelmään. Sijoitteluajon jälkeen hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen johon hänet on merkitty hyväksytyksi. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (haku on Haku päättyy klo Aikalisään haetaan erillisellä haulla suoraan oppilaitokseen. Lisähaku vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin on mahdollista järjestää aikaisintaan Erillishaut Koulutuksenjärjestäjä voi laittaa aloituspaikkoja erillishakuun. Erillishaun aikataulusta ja opiskelijaksi ottamisen perusteista päättää koulutuksenjärjestäjä. Erillishaun kautta voidaan koulutuksiin ottaa myös jo ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Hakulomake liitteenä. Aikalisään haetaan erillishaussa suoraan oppilaitokseen Haku päättyy klo Hakemus lähetetään osoitteeseen: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Aikalisä / Hakutoimisto Närvilänkatu 8, Kokkola Keski-Pohjanmaan ammattiopiston muista erillishakuun tulevista koulutuksista ja aikatauluista löydät ajankohtaisen tiedon -sivulta 6. Nivelvaiheen tiedonsiirto Tiedon kulun varmistamiseksi pidetään ns. saattaen vaihtaen -palavereita, joissa ammattiopiston opiskelijahuoltohenkilöstö kiertää peruskoulujen oppilashuoltoryhmissä kartoittamassa mahdollisten tulevien uusien opiskelijoiden erityistarpeita. Saattaen vaihtaen -palavereilla on suuri merkitys koulutusten suunnittelun kannalta. Keskustelujen perusteella on mahdollista hahmottaa, minkälaisia erityiskoulutuksia alueelle tulee perustaa, jotta vaikeimmistakin lähtökohdista tuleva nuori voitaisiin ottaa mukaan ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi HOJKS-opiskelijoiden tuen tarpeiden kartoittaminen auttaa tarkoituksenmukaisten tukipalvelujen järjestämisen suunnittelua riittävän tiedonkulun myötä. Saattaen vaihtaen -palaverit pidetään keväällä hyvissä ajoin ennen koulujen päättymistä tai siinä vaiheessa kun opiskelijoiden valintatoiveet ovat selvillä. Tuen tarpeessa oleville opiskelijoille pyritään turvaamaan saattaen vaihto myös työssäoppimiseen, työvoimatoimistoon tai työelämään Reimari-hankkeen avulla luodun mallin mukaisesti. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 7

9 7. Hakeminen opintopolussa Koulutuksia haetaan hakukentässä esim. tutkinnon, ammattinimikkeen tai oppilaitoksen nimellä Hakua voi tässä vaiheessa rajata pohjakoulutuksen tai kunnan/kaupungin mukaan Hakulomakkeen täyttö Opintopolussa Hae koulutuksia hakukoneella Siirrä muistilistalle Siirry hakulomakkeelle Henkilötiedot Koulutustausta Hakutoiveet Osaaminen Lisätiedot Esikatselu Valmis Hakulomakkeen täyttöohje löytyy --> etusivu Hakemuksen täyttö vie aikaa, joten on hyvä täyttää hakemus ajoissa Hakemuksessa kannattaa ilmoittaa sähköpostiosoite, jolloin hakija saa aina vahvistuksen vuorokauden kuluttua sähköpostiinsa, kun hakemus on tullut perille Hakijan on huolehdittava, että s-posti on toimiva. Hakija voi vahvistuksen puuttuessa tarkistaa tilanteen ja lähettää tarvittaessa uuden hakemuksen hakuajan puitteissa. Hakutoiveet Hakija voi valita enintään viisi hakutoivetta, jotka asetetaan mieluisuusjärjestykseen. Ensimmäiseksi mieluisin hakutoive (2 pistettä). Hakuajan jälkeen hakutoiveita ei voi muuttaa, ja jos hakija valitaan esim. 1. toiveelle, kaikki alemmat toiveet purkautuvat, eikä niihin voi valita vaikka pisteet riittäisivät. Hakijan on itse toimitettava omasta sähköpostista, faxista tai puhelinnumerosta, joka hakulomakkeessa. Hakutoivemuutoksessa on mainittava Hakijan nimi Hakemusnumero Uudet hakutoiveet selkeästi Onko terveydellisiä esteitä tai aiempia purettuja opinto-oikeuksia Esimerkki viestin sisällöstä: Hakutoivemuutos: Hertta Hakija hakutoive: Järvenpään lukio, lukion urheilulinja, pk 2. hakutoive: Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu, sosiaali- ja perustutkinto, ensihoito pk. Minulla ei ole terveydellisiä esteitä, minulla ei ole aiempia peruttuja opinto-oikeuksia 3. hakutoive: Turun ammatti-instituutti, Ravitsemispalvelut, Aninkaisten koulutalo, elintarvikealan pt, pk Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 8

10 Hakija saa aina sähköpostiinsa kuittauksen, kun hakutoivemuutos on tehty! Terveydelliset syyt ja aiemman opinto-oikeuden peruminen Lähtökohtana on se, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun. https://opintopolku.fi/opintopolku/ammatillinen-koulutus/tutkintokohtaisetterveydentilavaatimukset/ Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset vaatimukset jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista. Samoissa ohjelmissa kysytään myös tietoa, onko hakijalla peruttu aiempi opinto-oikeus näissä koulutuksissa. Valinnan tulokset Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ja antaa päätöksen hakijalle opiskelijaksi ottamisesta hallintolain mukaan. Myös kielteinen päätös annetaan hakijan sitä pyytäessä. Harkintaan perustuvan valinnan päätös annetaan myös pyynnöstä. Ajankohtaista asiakaspalvelusta Opintopolun hakuneuvonta (ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku) hakijoille ja hakijoiden huoltajille: s-posti: neuvonta(at)opintopolku.fi, puh arkisin klo Opintopolun virkailijaneuvonta (koulutuksen järjestäjät, opot) s-posti: virkailija(at)opintopolku.fi, puh arkisin klo Aikuiskoulutus Ensi vaiheessa opintopolku.fi palveluun tulevat aikuiskoulutukset Koulutustarjonta ja haku koulutuksiin: o Aikuisten perusopetus o Aikuisten lukiokoulutus o Näyttötutkintona suoritettavat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot sekä niihin valmistava koulutus o Peruskoulutuksena suoritettava ammatillinen peruskoulutus (erillishaku) o Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus o Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus o Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus o Vapaan sivistystyön yli 8 opiskelijaviikon koulutus o Muu ammatillinen koulutus Tietosisältönä o Yleiset ja valtionhallinnon kielitutkinnot o Kääntäjätutkinnot o Työvoimakoulutus o Oppisopimuskoulutus o Henkilöstökoulutus Aikuiskoulutuksesta ensi vaiheessa syötetään palveluun ainoastaan linkit omille www-sivuille. Tarjonta syötetään syksystä 2014 alkaen. 9. Liitteet Tiedonsiirtokaavakkeet Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 9

11 SALASSAPIDETTÄVÄ SIIRTYMÄTIEDOT PERUSOPETUKSESTA TOISELLE ASTEELLE Tämä lomake tukee opintojesi sujuvaa alkamista uudessa elämänvaiheessa. Nämä siirtymätiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään opintojesi suunnitteluun. Lähetä tai tuo tämä lomake siihen oppilaitokseen, johon olet tullut valituksi samalla kun vahvistat opiskelupaikan vastaanottamisen. Tiedot eivät vaikuta arviointiin. Opiskelijan tiedot Peruskoulutiedot Nimi Henkilötunnus Puhelinnumero ( oma ) Kansalaisuus Äidinkieli Asun opiskeluaikana Kotona Oppilaitoksen järjestämässä asunnossa Muu, mikä: Osoite opiskeluaikana Postinumero Postitoimipaikka Sähköpostiosoite: Peruskoulun nimi: Olen suorittanut: Lisäopetuksen (10. lk.) opinnot Paikkakunta: Ammattistartin Aikalisän Oletko opiskellut kielikylpyluokalla? Kyllä, millä luokalla? Onko perheesi kaksikielinen, mitkä kielet? Yhteyshenkilö peruskoulussa (esim. oppilaanohjaaja, erityisopettaja, erityisluokanopettaja, kuraattori.) Nimi Päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo Parhaiten minulta sujuivat seuraavat oppiaineet: Minulle tuottivat vaikeuksia seuraavat oppiaineet: Olen suorittanut 7-9 luokan opinnot seuraavasti, rastita seuraavista sinulle parhaiten sopivat vaihtoehdot Olen saanut yleisopetuksessa oppimissuunnitelman mukaista opetusta Oppiaineet Olen saanut tehostettua tukea Oppiaineet Olen opiskellut pääsääntöisesti erityisluokassa (sairaalakoulu, koulukoti, Kiviniitty, Länsi-puisto, Hakalahti) Missä Olen opiskellut pääsääntöisesti erityiskoulussa Missä Olen saanut tehostettua tukea Oppiaineet Liitteenä siirto HOJKS Olen saanut erityistä tukea Minulle on laadittu HOJKS Oppiaineet tai toiminta-alue Poissaolot viimeisen lukuvuoden aikana alle 100 tuntia tuntia yli 150 tuntia

12 Opiskeluun vaikuttavat muut asiat Minulla on ollut säännöllisesti peruskoulun aikana opetusjärjestelyitä tai tukitoimia seuraavasti: 7-9 lk. Tarvitsen toisella asteella S2-kielen opetus Tiivis kodin ja koulun yhteistyö Avustajapalvelut Koulukuraattorin palvelut Koulupsykologin palvelut Olen saanut muuta tukea Minulla on voimassa oleva hoitosuhde Missä Opiskeluuni vaikuttavia muita asioita (esim. lukivaikeudet, perhevaikeudet, pitkäaikaissairaus tai muu terveydellinen seikka) Lisäksi huoltajani haluaa otettavan huomioon seuraavia opiskeluuni mahdollisesti vaikuttavia asioita Mikäli olet jo opiskellut toisen asteen koulutuksessa, vastaa myös seuraaviin kysymyksiin. Opinnot Oppilaitoksen nimi toisella asteella Ammattioppilaitos Tutkinto Opiskeluaika Lukio Muu Olen keskeyttänyt opinnot Lukion nimi Mikä? Keskeyttämisen syyt Opiskeluaika ja suoritettu kurssimäärä: Allekirjoitukset Tähän lomakkeeseen kirjattuja tietoja luovutetaan ainoastaan sen oppilaitoksen opiskelijahuollon henkilöstön käyttöön, johon opiskelija on ilmoittautunut. Oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämiä tietoja luovutetaan ainoastaan sen oppilaitoksen opiskelijahuoltohenkilöstön ja luokanvalvojien/ryhmäohjaajien käyttöön, jossa oppilas jatkaa opintojaan. Tällaisia tietoja ovat mm. oppilaan tarvitsema erityinen tuki opinnoissaan, fyysiseen selviytymiseen liittyvä tuen tarve sekä oppimisympäristössä huomioitavat seikat. Lukiolain (629/1998) 32 :n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 42 :n nojalla tietojen vastaanottaja on luovutettavien tietojen osalta salassapitovelvollinen. Paikka ja aika Opiskelijan allekirjoitus.20 Paikka ja aika Huoltajan allekirjoitus.20 Nimen selvennys Nimen selvennys Puhelinnumero Puhelinnumero

13 SALASSAPIDETTÄVÄ Yhdeksäsluokkalaisten huoltajille TIEDONSIIRTOLUPA Nuorenne peruskouluopinnot ovat päättymässä ja hän on siirtymässä toisen asteen opintoihin. Jotta voimme tarjota tarvittaessa tukea, pyydämme lupaa koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömään tiedonsiirtoon. Nuorilla on voinut olla perusopetuksen yhteydessä erilaisia tukitoimia. Tukitoimien tarve saattaa jatkua myös uudessa oppilaitoksessa. Tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat tutkinnon ja mikäli tuen tarvetta ilmenee kiinnitetään siihen huomioita varhaisessa vaiheessa. Pyydämme lupaa tiedon siirtoon: Oppilaan nimi Syntymäaika Osoite Peruskoulu Tietojensiirto tapahtuu luottamuksellisesti ja henkilöt, joita asia koskee ovat vaitiolovelvollisia. Mikäli perusopetuksessa on tehty oppimissuunnitelma voidaan se siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli peruskoulussa on tehty pedagoginen selvitys voidaan se siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli perusopetuksessa on tehty HOJKS voidaan se siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli perusopetuksessa on tehty oppimista tukevia psykologisia lausuntoja, voidaan nämä lausunnot siirtää uuteen oppilaitokseen Opiskelun kannalta välttämätön tieto voidaan siirtää toisen asteen koulutuksen opiskelijahuolto- ja erityisopetushenkilöstölle Mikäli perusopetuksessa on tehty lukitesti, voidaan sen tulokset siirtää uuteen oppilaitokseen Mikäli opiskelija jää ilman opiskelupaikkaa jälkiohjauksen jälkeenkin, oppilaanohjaaja saa siirtää lomakkeen etsivälle nuorisotyölle Tietoja ei saa siirtää. Paikka Pvm Huoltajan allekirjoitus Nimen selvennys Tiedonsiirtolupa palautetaan perusopetuksen oppilaanohjaajalle maaliskuun loppuun mennessä. Yhteistyöterveisin ammatillisen oppilaitoksen / lukion asiasta vastaava henkilö Perusopetuslaki 642/ Henkilötietojen salassapito ja käsittely. Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 :ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, on oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän tämän lain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen järjestäjänpyynnöstä. Ammatillisen koulutuksen Lain 630/ perusteella koulutuksen opiskelijaterveydenhuollosta ja opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä opetusharjoittelua suorittavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä salassapidosta säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välittömät tiedot. Lukiolain / mukaan Koulutuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 30 :ssä tarkoitetut henkilöt ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää opiskelijoiden ja tässä laissa tarkoitetun henkilöstön sekä heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt sekä kouluterveydenhuollosta ja muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt saavat sen estämättä, mitä 1 momentissa tai salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään, antaa toisilleen sekä koulutuksesta vastaaville viranomaisille opiskelun asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedonsiirtopalaverit pidetään toukokuussa.

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot