Ohjelmointi Linuxissa. Sisällysluettelo. 1. Mitä tarvitaan sovellusten tuottamiseen? Tehnyt: Antti Martikainen ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmointi Linuxissa. Sisällysluettelo. 1. Mitä tarvitaan sovellusten tuottamiseen? Tehnyt: Antti Martikainen (1300698)"

Transkriptio

1 Ohjelmointi Linuxissa Tehnyt: Antti Martikainen ( ) Sisällysluettelo 1. Mitä tarvitaan sovellusten tuottamiseen? GNU Toolchain Tekstieditorit Hello world-sovelluksen luominen vi-editorilla Ohjelmointiympäristöt Hello world-sovelluksen luominen Eclipsella Lähteet Mitä tarvitaan sovellusten tuottamiseen? Sovellusten ja ohjelmistojen tuottamiseen vaaditaan kolme asiaa: tekstieditori, kääntäjä ja standardikirjasto. Tekstieditorilla, joka voi olla mikä tahansa tekstin tuottamiseen tarkoitettu sovellus, kirjoitetaan itse lähdekoodi. Lähdekoodi voidaan kirjoittaa millä tahansa tuhansilla ohjelmointikielillä, joista suosituimpia ovat mm. C, C++, Java, Perl, PHP ja Python. Linuxille on saatavilla useita ohjelmointiin soveltuvia perustekstieditoreita, kuten vi, gedit, kedit ja emacs. Kääntäjä nimensä mukaisesti kääntää tai tulkkaa ohjelmointikielellä kirjoitetun lähdekoodin tietokoneen ymmärtämään muotoon, jotta tietokoneen prosessorit voivat käsitellä koodin binäärimuotoisena. Jotkin kääntäjät kääntävät yhdestä ohjelmointikielestä toiselle ohjelmointikielelle. Natiivikääntäjät kääntävät koodin samalle alustalle kuin millä koodi on tuotettu, kun taas ristiinkääntäjät voivat kääntää koodia myös muilla alustoilla toimivaksi. Kääntäjien tehtävänä on myös mm. koodin nopeuden maksimointi ja koon minimointi sekä kääntämisprosessin nopeuden maksimointi. Standardikirjastot sisältävät kokoelman ohjelmointikielelle ominaisia yleisesti käytettyjä aliohjelmia ja luokkia. Standardikirjasto sisältää samat aliohjelmat valmistajasta riippumatta. Fedo-

2 ran asennuksen yhteydessä asennetaan The GNU libc-kirjasto (glibc), joka sisältää C-kielen standardikirjaston ja matematiikkakirjaston. 2. GNU Toolchain GNA Toolchain on kattotermi, joka sisältää kokoelman GNU Projectin valmistamia ohjelmointityökaluja. Se kattaa kaiken tarvittavan sovellusten ja käyttöliittymien tuottamiseen. Se sisältää seuraavat komponentit: GNU Compiler Collection (GCC) sisältää kääntäjät C-, C++-, Objective C-, Fortran-, Java- and Ada-ohjelmointikielille. GCC:tä pidetään yhtenä maailman tärkeimpinä ilmaisina tuotteina. GNU make on työkalu, joka käytetään ohjelmien buildaukseen ja makefilejen tuottamiseen. Buildaus kattaa koodin kääntämisen, linkittämisen, pakkaamiseen, testauksen ja dokumennoinnin. GNU Binutils sisältää linkittäjän (koodikirjastojen yhdistäjän), assemblerin (symbolisen konekielen kääntäjän) ja muita työkaluja, joita käytetään yhdessä kääntäjien kanssa GNU Bisons on parser generator, joka käsittelee ohjelmointikielen kielioppisääntöjä GNU Debugger (GDB) on koodin debuggaustyökalu, jota käytetään ohjelman muokkaamiseen ja virheiden jäljittämiseen ajon aikana GNU build system (autotools) sisältää työkaluja koodipaketin siirtämiseen Unix-tyyppisten järjestelmien välillä. Se sisältää GNU Autoconf-, GNU automake-, GNU Libtool- ja Gnulibtyökalut. GNU m4-makroprosessori (preprosessori) käsittelee tekstinkäsittelyä ja tekstin korvaamista 3. Tekstieditorit Vi ja nano ovat Fedoran asennuksen yhteydessä asennettavia tekstieditoreita. Vi:stä (englannin kielen sanasta visual ) on olemassa pidemmälle kehiteltyjä versioita, kuten nvi (new vi) ja

3 vim (vi improved). Vi-tekstieditori käynnistetään terminaalissa vi-komennolla, jolloin sovellus aukeaa muokkaustilassa. I-näppäimellä päästään kirjoitustilaan, jossa voidaan kirjoittaa tekstiä asiakirjaan. Kirjoitustilasta poistutaan esc-näppäimellä muokkastilaan, jossa asiakirja voidaan esimerkiksi tallentaa ctrl+w-komennolla ja sovelluksesta poistutaan ctrl+x-komennolla. Nanoeditori toimii samalla tavalla, mutta tallentaminen tapahtuu ctrl+o-komennolla. Emacs on erityisen suosittu tekstieditori ohjelmoijien piirissä. Emacs on suurempi ja monipuolisempi kuin vi ja nano, mutta myös vaikeakäyttöisempi, raskaampi ja monimutkaisempi. Emacsissa on ohjelmointitila, jossa on mahdollista saada käyttöön rajoitettuja ohjelmointiympäristön ominaisuuksia, kuten syntaktin väritys sekä erilaisia menu-toimintoja, jotka auttavat koodin luettavuudessa. Emacs tunnistaa käsiteltävän tekstitiedoston päätteestä, missä tilassa sitä muokataan, Windowsin Notepad++-editorin tapaan. 4. Hello world-sovelluksen luominen vi-editorilla Tässä käydään pikaisesti läpi, kuinka vi-editorilla voi luoda perinteisen Hello worldsovelluksen C-kielellä. Käynnistetään terminaalissa vi-editori ja luodaan uusi C-päätteinen tiedosto haluttuun hakemistoon: vi hello.c Tämän jälkeen avautuvassa editorissa painetaan I-näppäintä, joilloin päästään kirjoitustilaan. Kirjoitetaan editoriin seuraava lähdekoodi: #include <stdio.h> main() { printf( Hello world! \n ); return 0; }

4 Lähdekoodi lienee melko tuttu kaikille ohjelmoinnin peruskurssin käyneelle. Aluksi otetaan käyttöön C-standardikirjasto, sillä sovelluksen halutaan kirjoittaa näkyviin tekstiä prinftmetodilla. Main()-metodi on sovelluksen päämetodi, jossa määritellään, että halutaan kirjoittaa näkyviin Hello World sekä rivinvaihto. Metodi päätetään return 0 -vakiokomennolla, sillä C- ja C++-kielissä kaikki metodit palauttavat jonkun arvon. Koodin kirjoittamisen jälkeen tekstitilasta poistutaan esc-näppäimellä, ja tiedoston sisältö tallennetaan ctrl+wnäppäinyhdistelmällä, minkä jäleen tekstieditorista poistutaan ctrl+x-näppäinyhdistelmällä. Tämän jälkeen terminaalissa käännetään tehty lähdekoodi GCC:n C-kääntäjällä: gcc o hello hello.c Gcc-komento viittaa C-kielen kääntäjään. Mikäli käännettäisiin esim. C++-tiedostoja, olisi vastaava komento g++. o hello-komento määrittää kääntäjälle halutun polun ja nimen luotavalle sovellukselle ja hello.c-komento määrittää käännettävän lähdekooditiedoston polun ja nimen. Tässä tapauksessa luodaan hello-niminen sovellus samaan kansioon kuin hello.clähdekoodikin. Tämän jälkeen sovellus voidaan ajaa samaan tapaan kuin muutkin sovellukset, kirjoittamalla terminaalissa sovelluksen nimi, eli hello, jolloin terminaaliin pitäisi ilmestyä (mikäli kääntäjä ei havaitse lähdekoodissa virheitä) teksti Hello world!. 5. Ohjelmointiympäristöt Ohjelmointiympäristö (IDE, integrated development environment) on integroitu joukko ohjelmia, joilla voidaan toteuttaa ohjelmistoja käyttämättä erillisiä ohjelmia esim. ohjelmointiin, kääntämiseen, linkittämiseen, virheenetsintään tai buildaukseen. Ohjelmointiympäristöjen perusominaisuuksia ovat mm. syntaksikorostus (koodin värittäminen), lauseiden ennakoiminen ja syntaksivaihtoehtojen esittäminen (intellisense), koodin ulkoasun automaattinen muotoilu, virhetilanteiden ja käyttämättömien muuttujien paikantaminen ja korjausehdotusten antaminen, ohjelman ajaminen debug-tilassa ja tuki useille ohjelmointikielille ja erinäisille liitännäisille.

5 Joissakin tapauksissa koodia voi tehdä vain hiirtä klikkailemalla ja käyttämällä valmiita pohjia. Linuxille on tarjolla iso määrä erilaisia ohjelmointiympäristöjä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä jollain tietyllä ohjelmointikielellä, mutta jotka useimmiten toimivat muilla kielillä liitännäisten avulla. Seuraavassa on esitelty joitakin suosituimpia ohjelmointiympäristöjä Eclipse Käytetään pääasiassa Java-ohjelmointiin, mutta sisältää laajat liitännäismahdollisuudet muille ohjelmointikielille (Ada, ABAP, C, C++, COBOL, Fortran, Haskell, JavaScript, Lasso, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Scala, Clojure, Groovy, Scheme ja Erlang). Sisältää tuen erillisille C++- ja Java-ohjelmointiympäristöille erillisillä JDT- ja CDT-paketeilla. Komodo Sisältää mm. kehittyneen koodieditorin, intellisensen, graafisen debuggauksen, erilaisia integroituja työkaluja, liittännäisiä sekä samanlaiset ominaisuudet eri alustoille (Macille, Linuxille ja Windowsille). Toisin kuin suurin osa Linuxin ohjelmointiympäristöistä, Komodo on maksullinen. Komodoa käytetään pääasiassa web-kielillä ohjelmointiin: Python, PHP, Ruby, Perl, HTML, CSS ja JavaScript. Code::Blocks Perustuu myös liitännäisiin, joilla ohjelmointiympäristöä voi muokata halutunlaiseksi. Sisältää tärkeimmät IDE-ominaisuudet pääasiassa C-, C++- ja Fortran-kielille. Toimii Linuxin lisäksi Macilla ja Windowsilla. Netbeans Tarkoitettu pääasiassa Java-, JavaScript-, HTML-, PHP-, Python-, Ruby-, Groovy-, C-, C++-, Scala- ja Clojure-kielille. Sisältää mm. helppokäyttöisen GUI-rakentajan ja visuaalisen mobiili-, web- ja Java-kehitysympäristön.

6 MonoDevelop Käytetään pääasiassa C#-kielellä sekä muilla.net-kielillä ohjelmoimiseen. Voidaan helposti siirtää koodia esim. Windowsin Visual Studiosta Linuxille. Muita saatavilla olevia ohjelmointiympäristöjä ovat mm. CodeLite, Anjuta, Geany, KDevelop, Oracle Solaris Studio, Lazarus, Qt Creator ja Sublime text, jotka keskittyvät kaikki tiettyihin ohjelmointikieliin ja niitä voidaan laajentaa liitännäisillä. 6. Hello world-sovelluksen luominen Eclipsella Eclipse on monipuolinen ohjelmointiympäristö, joka tukee mm. Java- ja C++-kieliä. Seuraava esimerkki toteutetaan Eclipsen C++-tilassa, jota varten tarvitaan erikseen ladattava C/C++ Development Toolkit (CDT) -paketti, ja tietenkin myös Eclipse tulee erikseen ladata ja asentaa. Eclipse avataan eclipse-komennolla terminaalissa. Eclipsen perusnäyttötila koostuu keskellä olevasta koodieditorista, yläosan valikoista, alaosan konsoli-ja debuggaus-ikkunasta, vasemman reunan projektimanagerista sekä oikean reunan Outline-ikkunasta, jossa näytetään koodissa käytetyt muuttujat, aliohjelmat ja luokat. Hello world-sovellus voidaan Eclipsella luoda valmiista pohjasta. Kun C++-paketti on asennettu, voidaan C++-projekteja luoda valitsemalla File/New/Project ja valitsemalla projektin tyypiksi C++ project, jolloin C++ Project Wizard aukeaa. Tässä vaiheessa voidaan valita käytettävä toolchain riippuen siitä, halutaanko tehdä alustojen välinen vai pelkästään Linuxilla toimiva sovellus. Project types-listasta voidaan valita projektin tyypiksi Hello World C++ Project ja nimetä se halutulla nimellä. Muissa ikkunoissa voidaan jättää oletusarvot päälle ja painaa Next ja lopuksi Finnish. Tulostettua tekstiä voi tosin muuttaa jo Basic Settings-ikkunan Hello world greeting-kohdassa. Tämän jälkeen projektimanagerissa pitäisi avautua äsken luotu projekti ja koodieditorissa näkyä sen lähdekoodi, jonka on tarkoitus tulostaa samanlainen teksti kuin aiemmassa C-kielellä

7 tehdyssä sovelluksessa, mutta tällä kertaa C++-kielellä toteutettuna, joten syntaksi on hieman erilainen: #include <iostream.h> int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; return 0; } Kun koodin toimivuutta halutaan testata, ei erillistä kääntäjää tarvitse ajaa terminaalista, vaan koodi voidaan buildata Eclipsen sisällä valitsemalla File/Build Project. Buildaaminen kattaa kääntämisen lisäksi kirjastojen linkittämisen, joten erillistä kääntämistä ei tarvitse suorittaa. Konsolinäkymässä näkyy buildauksen tiedot. Tämän jälkeen sovellusta voidaan testata valtisemalla Run/Run Last Launched/Run, minkä jälkeen sovelluksen tulosteen ( Hello world! ) pitäisi ilmestyä konsolinäkymään. Toki tällaista sovellusta ei kukaan tee, mutta tämä esimerkki kuvaa sitä, kuinka paljon yksinkertaisempaa on aloittelevan ohjelmoijan toteuttaa yksinkertaisia sovelluksia ohjelmointiympäristössä, kun ohjelma ilmoittaa virheistä ja muokkaa koodin luettavampaan muotoon ja koodin toimivuuden testaaminen on nopeampaa. 7. Lähteet https://admin.fedoraproject.org/pkgdb/acls/name/glibc

8 https://netbeans.org/

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen?

Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Timo Kinnunen Särkiniementie 16 A 41 70700 Kuopio Finland Miten asennan useita käyttöjärjestelmiä samaan koneeseen? Johdanto MOTTO: Oikea Windows, asennettuna normaaliin tapaan kiintolevylle, on aina se

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön

Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön OULUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOKSEN OPETUSMONISTE NO. 42 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Harri Antikainen & Piia Kortsalo Oulu 2012 2 Johdatus ArcGIS 10 ohjelmiston käyttöön Tekijät ja taitto:

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle

Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle Ubuntu-pikaopas Linux peruskäyttäjälle Kirjoittanut: Otto Kekäläinen, Teemu Sivonen ja Kimmo Suutala. Tekijänoikeudet: Opas perustuu Ubuntu tutuksi -wikikirjaan: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe 0 rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Manuaali mobiililaitteen käytöstä Samsung Galaxy tab 2 jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Lisätiedot

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä...

Mikä Linux on?... 2 Lubuntu yleiskatsaus... 5 Tiedostojen hallinta... 9 Asetukset ja ylläpito... 13 Komentorivi... 23 Hyödyllisiä linkkejä... 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)... 4 2. Lubuntu yleiskatsaus...

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA AINA Laajakaistaliittymä Käyttäjän opas UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVETULOA... 3 1.1. Mitä tarvitaan?...3 1.2. Perustietoja yhteydestä...3 2. AVAUSPAKETIN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia

10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttäjäystävällisen sovelluksen suunnittelu 1 10 Käyttöliittymä rakentaa ajatusmallia Käyttöliittymiä ja vuorovaikutusta käsittelevässä kirjallisuudessa esiintyy keskeisesti termi mental model. Suomeksi

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 16.10.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Vanhempien ArchiCAD-projektien siirtäminen ArchiCAD 16 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

ipadin hyödyntämisestä

ipadin hyödyntämisestä Vinkkejä, ideoita, ja tietoa ipadin hyödyntämisestä oppimisessa ja opetuksessa Julkaisija: Saimaan mediakeskus Timo Kainulainen Saimaan mediakeskuksen päällikkö 050 5939456 Jukka Kilpiä Kouluttaja 040

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot